Zápis ze schůze představenstva klubu Pod-O-Lee

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze schůze představenstva klubu Pod-O-Lee"

Transkript

1 Zápis ze schůze představenstva klubu Pod-O-Lee Datum konání: , od 20:00 Místo konání: klubovna kolejního klubu Pod-O-Lee Prezenční listina: Tomáš Líbenek, předseda klubu Pod-O-Lee Martina Tkačiková, správce IP konektivity Miloslav Hůla, správce autority Robert Vojčík, správce kont a mailu Luděk Vokáč, správce prezentace a propagace klubu Jan Jaroš, správce bloku A Lukáš Knapp, správce bloku C Pavel Lysák, správce bloku D František Molnár, správce bloku E Peter Antolík, správce bloku F Lubomír Tláskal, správce sportoviště Hosté: Peter Ivančík, zástupce SIPK Martin Dzurov, zástupce správce bloku F Richard Kuchár, správce PC učebny Radim Malota Michal Novák Roman Tarageľ Omluveni: Dalibor Klvaňa, správce bloku B

2 Program jednání: 1. Zahájení 2. Info ze schůze parlamentu SU 3. Kontrola minulého zápisu 4. Výroční zprávy 5. Interní grantová soutěž 6. Zástupce klubu POD v parlamentu SU 7. Interní předpis - IP4/ Akce pípa 9. Generel ČVUT 10. Info od vedoucího kolejní skupiny 11. Volba nového předsedy klubu Pod-O-Lee 12. Nový podolský web 13. Nový nákupčí klubu POD 14. Server pro PC učebnu, Wifi do zasedací místnosti 15. Závěr 1. Zahájení T. Líbenek krátce po dvacáté hodině přivítal přítomné a zahájil schůzi. 2. Info ze schůze parlamentu SU T. Líbenek se účastnil schůze parlamentu SU, která se konala Informoval přítomné o ději na schůzi a řekl, že do konference predstavenstvo přeposlal zápis z této schůze. Dále upozornil přítomné, aby mu dali vědět, kdo z nich bude chtít přeposílat mailovou konferenci parlamentu. Poté hovořil o průběhu schůze a zmínil některé důležité body. Jedním z nich bylo odvolání Martina Fialy z funkce prezidenta SU. Studentské unii nyní dočasně předsedá Zbyněk Čech. Volby nového prezidenta SU se budou konat 3. ledna 2007 a do té doby je možné zaslat kandidátky. 3. Kontrola minulého zápisu T. Líbenek začal procházet zápis z minulé schůze. Bude potřeba zvolit nového nákupčího, jelikož Ľ. Lontoš se vzdal všech svých funkcí v klubu Pod-O-Lee (dále jen POD), tudíž i funkce nákupčího. Bude vyřešeno na závěr schůze. T. Líbenek informoval přítomné, že zítra se koná schůze s ing. Zmrzlíkem, N. Makulovou, zástupci klubu POD a pí. Janečkovou - nájemkyní klubu U dna a Hrob. Dále narazil na bod o interních předpisech, bude se projednávat v bodě 7. tohoto zápisu.

3 Poté se ještě vrátil k bodu plánovaný rozvoj sítě. T. Líbenek, kde se zeptal M. Tkáčikové, jestli nebude lepší přesunout realizaci plánovaného projektu Wifi do celého areálu Podolí, na zimní semestr příštího roku a to z důvodu půjčky od Strahova (nelze se spoléhat pouze na granty). M. Tkačiková mu odpověděla, že bude mluvit příští den s N. Makulovou a poté mu řekne rozhodnutí, kdy se bude realizace konat. Výjezdní zasedání - P. Ivančík se vzdává zařizování ohledně výjezdního zasedání a chce to nechat na starost někomu jinému. 4. Výroční zprávy T. Líbenek sdělil, že stále není hotova výroční zpráva za rok Měl ji sepsat bývalý místopředseda J. Kubový. Zeptal se tedy přítomných, jestli tuto zprávu někdo napíše. Úkolu se ujal L. Vokáč. Termín na sepsání výroční zprávy dostal do 5. ledna 07. Dále se musí sepsat malé výroční zprávy za rok Správci a vedoucí skupin dostali termín na sepsání do konce ledna Interní grantová soutěž T. Líbenek upozornil na blížící se uzavírku podání grantů do IGS. Bylo navrženo, aby byl sepsán grant na projektor, který je umístěn v zasedací místnosti v menze. Sepsání grantu dostal za úkol L. Vokáč. L. Vokáč si zjistí, kdy přesně je uzavírka letošní IGS, aby byl grant včas odeslán. 6. Zástupce klubu POD v parlamentu SU V případě zvolení nového předsedy klubu už nebude T. Líbenek zastávat v klubu POD žádné funkce, tzn. veškerých funkcí v SU. Proto nechal přítomným na rozmyšlenou, kdo by se stal místo něho delegátem v parlamentu SU za klub POD. Delegát musí mít i svého zástupce. 7. Interní předpis - IP4/2003 L. Vokáč zkontroloval a zaktualizoval IP4/ Digitální fotoaparát Cannon S- 45. Předložil jej ve vytištěné formě na schůzi. Návrh změny IP4 se nesetkal s žádnými námitkami ze strany představenstva. - počet lidí s hlasovacím právem : 10 lidí T. Líbenek dal hlasovat o schválení IP4/2003, novelizovaného k datu :

4 PRO: 10 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů IP4/2003, novelizovaný k datu byl schválen a bude umístěn na webové stránky. 8. Akce pípa L. Vokáč měl na starost objednání pípy. Bohužel došlo k chybě dodací firmy a pípa nebyla dosud doručena. L. Vokáč zavolal do této firmy a pípa bude pravděpodobně příští týden dodána. 9. Generel ČVUT P. Lysák uvedl další bod schůze. Generel ČVUT - Diskuze o plánu rozvoje ČVUT v letech se bude konat v na fakultě FEL v Dejvicích. Řekl, že by bylo dobré, aby se někdo z Podolí zúčastnil - rozvoj areálu Podolí, je zde navržen také. 10. Info od vedoucího kolejní skupiny J. Jaroš hovořil o proběhlé schůzi kolejní skupiny. Jelikož se zvyšují počty trestanců, zvyšuje se i zájem o zkrácení trestu - a to prací pro klub. J. Jaroš tedy navrhnul, že se musí uklidit kufrárna a jako další trest umytí praček. Novou správkyní prádelen se stala Z. Žaloudková. J. Jaroš mluvil o tom, že je potřeba zástupce za klub POD, který by jednal s vedením menzy. Na tuto funkci navrhnul Evu Axmanovou. J. Jaroš dal hlasovat o zvolení E. Axmanové do funkce zástupkyně za klub POD v jednání s vedením menzy: PRO: 10 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů Návrh byl schválen. 11. Volba nového předsedy klubu Pod-O-Lee M. Dzurov jako předseda volební komise rozdal všem přítomným jedinou kandidátku. Jako jediný kandidát se přihlásil Pavel Lysák - správce bloku D. Poté byl M. Dzurovem vyzván, aby odprezentoval svou kandidaturu. P. Lysák se tedy ujal slova. Začal mluvit o své práci pro klub a plánech, pokud by byl zvolen předsedou klubu POD.

5 historie: na bloku D byl televizorem, následně zástupcem správce a nyní je správcem bloku D a vedoucím HW skupiny projekty: PC učebna na bl. C, zasedací místnost v menze vize a plány: - zlepšování a rozšiřování služeb poskytovaných klubem POD - zvyšování komfortu uživatelů - zpružení reakcí klubu na požadavky uživatelů a zrychlení odezvy ze strany SÚZ - získání financí na rozvoj klubu i z jiných zdrojů než poplatky - zavedení mikroplatebního systému na Podolí (př. vypůjčení pračky - platba studentskou kartou) M. Dzurov se po prezentaci zeptal představenstva, zda mají na kandidáta nějaké dotazy. - J. Jaroš se ptal, jestli bude mít P. Lysák v případě svého zvolení nějaké speciální požadavky na kolejní skupinu? P.Lysák - pravděpodobně bude chtít ze schůzí skupin vypracovanou zprávu o čem se jednalo - M. Tkačiková se ptala, jestli chystá nějaké personální změny (obměna některých členů představenstva)? P. Lysák - nový bude pouze správce bloku D a vedoucí HW skupiny, jelikož tyto funkce nyní zastává on sám. Dále si ještě vybere svého místopředsedu. - M. Hůla se zeptal, co bude dále s projektem OZZU? P. Lysák - měl by se ještě doladit, nemyslí si, že by se měl rušit, ale až bude OZZU vyzkoušeno a doladěno, tak by se měla sepsat závěrečná zpráva - M. Tkačiková se ptala, jak to bude s administrativou klubu POD po jeho zvolení, jestli účetnictví bude dělat sám, nebo do toho zahrne někoho z představenstva? P.Lysák - na tomto nebude nic měnit. - T. Líbenek se zeptal, jak P. Lysák vidí pozici klubu POD v rámci SU? P. Lysák - myslí si, že klub POD je na tom dobře, je hned druhý největší klub za strahovským klubem. Po skončení dotazů M. Dzurov požádal kandidáta, aby opustil místnost. P. Lysák předal hlasovací právo Romanovi Tarageľovi. -počet lidí s hlasovacím právem : 11 Poté měla nastat 30-ti minutová diskuze představenstva. Správci už měli vesměs rozhodnuto, zda kandidáta zvolí, proto tuto dobu ani nevyčerpali. Nastalo vhazování lístků do volební urny. Volební komise sečetla hlasy: PRO: 7 hlasů, PROTI: 4 hlasy M. Dzurov vyhlásil výsledky voleb: Představenstvo klubu POD zvolilo Pavla Lysáka předsedou klubu Pod-O-Lee nadpoloviční většinou hlasů.

6 Výsledky byly posléze sděleny i kandidátovi a nově zvolenému předsedovi klubu POD. - počet lidí s hlasovacím právem : 9 lidí Představenstvo poté navrhlo, že do konce funkčního období T. Líbenka, bude P. Lysák místopředsedou klubu POD. Funkční období Pavla Lysáka, jako předsedy klubu, začne z důvodů jeho studijních povinností až T. Líbenek dal hlasovat o tomto návrhu: PRO: 7 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 2 hlasů Návrh byl schválen. 12. Nový podolský web Na schůzi se dostavili oba návrháři R. Malota a M. Novák, jejichž web byl na minulé schůzi vybrán. Oba zapracovali do svých návrhů připomínky představenstva a jejich práce byla prezentována na schůzi. Po shlédnutí obou grafických návrhů představenstvo hlasovalo, který se přítomným líbil více. Hlasování pro grafický návrh webu od Michala Nováka: PRO: 2 hlasy Hlasování pro grafický návrh webu od Radima Maloty: PRO: 7 hlasů Vyhrál grafický návrh R. Maloty 10 miles to Podolee. R. Malota tedy bude dále pracovat na novém podolském webu a bude se starat o jeho grafickou stránku. 13. Nový nákupčí klubu POD P. Lysák v tomto bodě navrhnul zvolení nového nákupčího namísto Ľ. Lontoše, který se vzdal všech svých funkcí v klubu POD. Jako nového nákupčího navrhnul R. Tarageľa. R. Tarageľ souhlasil. - počet lidí s hlasovacím právem : 8 lidí T. Líbenek dal hlasovat o návrhu zvolení Romana Tarageľa novým nákupčím klubu POD: PRO: 8 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 0 hlasů R. Tarageľ byl zvolen do této funkce.

7 14. Server pro PC učebnu, WIFI do zasedací místnosti Slova se v tomto bodě ujal P. Ivančík. Server pro PC učebnu je již hotový a čeká se na HW skupinu až ji nainstaluje do serverovny na bloku C. Automatický přístup do učebny budou mít uživatelé, kteří mají zaplacenou síť nebo sportoviště. Dále P. Ivančík hovořil o plánu nainstalování Wifi - AP (Access Point) do zasedací místnosti. Představenstvu vysvětlil strukturu fungování tohoto systému a bude ještě řešit problém, když do místnosti přijdou lidé z venku - např. schůze parlamentu (IP adresa počítače atd.). Na závěr poděkoval přítomným členům představenstva za jejich spolupráci v době, kdy zastupoval pozici Správce IP konektivity. Zároveň jich požádal, aby se s již s dalšími problémy a dotazy kolem sítě obraceli na Martinu Tkačikovů, která obsadila tuto pozici po něm. Informoval taky o tom, že nejsou žádní noví správci serverů a služeb, které na nich běží a že by se tímto problémem mnělo začít zaobírat představenstvo. Pokud se najdou noví správci, tak pro ně na jejich žádost udělá školení. 13. Závěr Závěrem se přítomní rozloučili a schůze byla ukončena. Zapsala: Lenka Zuská V Praze Schválil: Tomáš Líbenek Předseda klubu

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce

Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zápis ze 12. valné hromady ČSST konané dne 14. března 2015 v lobby baru ve Sportovním centru v Nymburce Zahájení: Předseda Disciplinární komise Tomáš Šárik v 11:15 zahájil valnou hromadu a přivítal přítomné

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 2. července 2015 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 2. července 2015 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 2. července 2015 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání bylo zahájeno v 18:20 hod. Místostarosta města Daniel Dvořák přivítal

Více

Zápis č. 2/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany konaného dne 10. dubna 2014 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 2/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany konaného dne 10. dubna 2014 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 2/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany konaného dne 10. dubna 2014 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:15 hod. Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis ze zasedání Valné hromady Spolku Matfyzák

Zápis ze zasedání Valné hromady Spolku Matfyzák Strana 1 z 7 Zápis ze zasedání Valné hromady Spolku Matfyzák Datum konání: 18. 6. 2013 Místo konání: Posluchárna T2, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, V Holešovičkách 2, Praha 8

Více

Návrh na schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 10 včetně jednacího řádu jeho výborů

Návrh na schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 10 včetně jednacího řádu jeho výborů Návrhový výbor ZMČ Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 10 včetně jednacího řádu jeho výborů Důvod předložení:

Více

Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zápis z 16. řádného zasedání AS FPE konaného dne 13.

Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zápis z 16. řádného zasedání AS FPE konaného dne 13. Akademický senát Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Zápis z 16. řádného zasedání AS FPE konaného dne 13. listopadu 2013 Prezence AS FPE viz tabulka o hlasování. Přítomno: 15 členů Omluveni:

Více

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 Z Á P I S z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 15. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů Zastupitelstva

Více

Zápis z Valné hromady ČFSF Futsal o. s. Vamberk, Hotel Krajka, 25. 5. 2013

Zápis z Valné hromady ČFSF Futsal o. s. Vamberk, Hotel Krajka, 25. 5. 2013 Zápis z Valné hromady ČFSF Futsal o. s. Vamberk, Hotel Krajka, 25. 5. 2013 VH zahájil v 10:15 hodin předseda ČFSF Milan Semmler, který přivítal všechny přítomné a poděkoval Milanu Jedličkovi za přípravu

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

Zápis z 2. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017)

Zápis z 2. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) Zápis z 2. schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017) 22. leden 2015, Praha (UK) Delegáti a delegátky: Tereza Kicková /AAVŠ/, Václava Sedlmajerová /ČVUT/, Hynek Roubík /ČZU/, Barbora Stuhlová /JČU/, Martin

Více

Zápis. 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012

Zápis. 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Zápis 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluveno Členové ZM 41 39 2 0 Vedoucí odborů MMK

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 4/2015 konaného dne 21. 5. 2015 od 19.00 hodin

zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 4/2015 konaného dne 21. 5. 2015 od 19.00 hodin Průběh zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 4/2015 konaného dne 21. 5. 2015 od 19.00 hodin Přítomni: I. Suchánková, P. Mazura, R. Steklý, T. Suchánek, F. Obešlo, V. Louman, V. Obešlová Program: 1. Zahájení

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, na základě prezence

Více

Zápis z 23. (výjezdní) schůze SK RVŠ 14. 16. března 2014, Zlín

Zápis z 23. (výjezdní) schůze SK RVŠ 14. 16. března 2014, Zlín Zápis z 23. (výjezdní) schůze SK RVŠ 14. 16. března 2014, Zlín Přítomni: 19 Delegáti a delegátky: 19 Petr Baierl /ZČU/, Vlasta Hledíková /VŠPJ/, Marek Hodulík /UPOL/, Lucie Jochmannová /JU/, Aneta Kozáková

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části ZÁPIS z 01.schůze, konané dne 04.11.2014 od 15:00 hodin velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1.p., č. dveří 126

Více

Estrádní sál Domu kultury v Teplicích, Mírové náměstí 2950, 41501 Teplice. Pozvaní a přítomni: Počet pozvaných delegátů : 190

Estrádní sál Domu kultury v Teplicích, Mírové náměstí 2950, 41501 Teplice. Pozvaní a přítomni: Počet pozvaných delegátů : 190 Z á p i s ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice, IČ:00035351, se sídlem Teplice, Gagarinova 1558, zapsané obch. rejstříkem vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn.

Více

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:15 hod Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 1 ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC 8. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Zastupitelstva obce Dubenec konaného dne 13.05.2015 Jednání zahájil starosta Jaroslav Huňat v 19:00 hodin. Přítomni byli členové ZO: Jaroslav Huňat, Petr

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014 Městský obvod Ostrava-Jih zastupitelstvo městského obvodu Zápis Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014 Schůze se konala: v zasedací místnosti ÚMOb Ostrava-Jih

Více

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 3. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 02.05.2011 Přítomni: Dále Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová,

Více

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Já vás vítám na 11. zasedání zastupitelstva města,

Více

Zápis č. 8/38/2009 JEDNÁNÍ

Zápis č. 8/38/2009 JEDNÁNÍ Zápis č. 8/38/2009 z veřejného mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 16.09.2009 v zasedací místnosti Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 14 zastupitelů,

Více

Z Á P I S č. 1/2015 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost)

Z Á P I S č. 1/2015 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost) Z Á P I S č. 1/2015 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost) Datum: 13. 1. 2015 Doba konání: Místo: Přítomni: Omluveni:

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 5. zasedání zastupitelstva. Zkonstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli pozváni všichni

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

Zápis z 10. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 11. 3. 2015 (volební období 2014 2016)

Zápis z 10. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 11. 3. 2015 (volební období 2014 2016) Zápis z 10. řádného zasedání AS ČVUT FD konaného dne 11. 3. 2015 (volební období 2014 2016) Přítomni: za zaměstnaneckou část: Ing. Alexandra Dvořáčková, Ing. Bc. Jakub Hospodka, Ph.D., Ing. Helena Chalupníčková,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 10.10.2011 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka

Více