ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY únor 2014 V Rožďalovicích dne 12. března 2014 Zpracovali Mgr. Roman Kotlář a Mgr. Jana Červenková

2 P.č. Obsah Strana 1. Rožďalovický školáček 22/ beduin Co přinesl týden Žákovský parlament po restartu 5 4. Projekt ŠD Hrajeme si na Regionální kolo Mladý Demosthenes Beseda AIDS 7 7. Výroba znaku města 8 8. Turnaj v pexesu ve ŠD 8 9. Práce v badatelském klubu Beseda s panem Vaňkem Zimní pětiboj Rožďalovický školáček 23/ Rožďalovické družinové zpravodajství 18/ beduin Co přinesl týden Zimní olympiáda v MŠ Pythagoriáda Turnaj v kuželkách ve školní družině Zimní pětiboj Valentýnská soutěž ve výzdobě tříd Rožďalovický školáček 24/ Rožďalovické družinové zpravodajství 19/ Rožďalovický předškoláček 11/ beduin Co přinesl týden Projekt ŠD Hrajeme si na Projekt TURo Badatelský klub Zimní pětiboj Rožďalovický školáček 25/ Rožďalovické družinové zpravodajství 20/ beduin Co přinesl týden Hraní s angličtinou Rožďalovický předškoláček 12/ Projekt Věnuj mobil Zpravodaj Rodiče vítáni únor Vážené čtenáře upozorňujeme, že text psaný kurzívou a práce žáků neprošly jazykovou úpravou. strana 2

3 strana 3

4 strana 4

5 Žákovský parlament po restartu Každé končící období s sebou nese ohlédnutí a zhodnocení dosavadní práce. Ne jinak tomu je i v Žákovském parlamentu naší školy. Během uplynulé doby (první pololetí školního roku 2013/2014) se stalo mnoho důležitých a zásadních událostí. První činnost, která velkým způsobem ovlivnila chod celého parlamentu, byly uskutečněné volby třídních zástupců, jež proběhly ve 2. týdnu výuky. Ve všech třídách byli zvoleni dva zástupci. Třída s nimi následně podepsala smlouvu, kde se obě strany zavazovaly například k aktivní účasti, vzájemné podpoře či informovanosti. Zástupci parlamentu se scházeli zpravidla v dvoutýdenním intervalu, ve speciální místnosti určené Žákovskému parlamentu, ve 2. patře. Vedení školy zde zřídilo zázemí, kde žáci našli pro svou práci nejen klid, ale také moderní vybavení. Zástupci parlamentu se za uplynulé období sešli celkem 11krát. Zasedání se zúčastňovali i hosté, nejčastěji předseda Sdružení rodičů Rožďalovice pan Petr Buryan, ředitel školy Mgr. Roman Kotlář či starosta Rožďalovic pan Petr Kapal. Zástupci ŽP s nimi řešili konkrétní připomínky našich žáků. Na prvním zasedání došlo také k podepsání smlouvy mezi vedením, koordinátorem ŽP a zástupci. Zde se všichni společně zavázali dodržovat podmínky, za kterých bude ŽP fungovat. Další důležitou činností bylo potvrzení Ústavy ŽP a rozdělení funkcí. S ohlédnutím za uplynulým obdobím lze konstatovat, že většina žáků přistupovala k výkonu funkce pečlivě a důsledně, někteří však úkoly vyplývající ze získaného postavení podcenili. V říjnu jsme uskutečnili stmelovací akci do milovického Mirakula, která nám pomohla zejména v tom, že jsme se navzájem poznali a také si vyzkoušeli řešit první společné problémy. Akce měla obrovský úspěch, doporučuji ji proto opakovat i v dalších letech. Na všech zasedáních vždy docházelo ke zhodnocení uskutečněných školních akcí. Žáci tak měli možnost vyjádřit se, co se jim na akci líbilo, případně doplnit o připomínky, které by vylepšily fungování mimoškolních aktivit v dalších letech. Na zasedáních jsme dále řešili náměty a podněty ze tříd. Díky tomuto kroku se ve škole objevilo mnoho novinek či došlo k zlepšení prostředí naší školy. Mezi náměty patřilo například vybudování schránky důvěry, zařazení třídních jídel do jídelníčku školy či v budoucnu plánovaná existence mléčného automatu a mnoho dalšího. A co nás čeká v následujícím pololetí? Se zástupci se zaměříme na dotažení rozdělaných projektů logo parlamentu, návrhy na školní trika, ale také přípravě nových akcí pro žáky Valentýnský den, Noc ve škole či Den učitelů. Činnost parlamentu v letošním školním roce bude zakončena výpravou Do Prahy za kulturou. Mgr. Martina Zacharníková (koordinátorka ŽP) Pondělí 3. února 2014 Ve školní družině pokračovali s celoročním projektem Hrajeme si na Tentokrát se věnovalo řeznictví. Po exkurzi v místní masně se pak pustili do výroby vlastních uzenin. strana 5

6 Ukázky práce žáků ve školní družině. Úterý 4. února 2014 V úterý odcestovala žákyně šesté třídy Kristina Beránková na regionální kolo řečnické soutěže Young Demosthenes. Jejím úkolem bylo připravit si řečnický projev, a protože Kristině vyhovovalo téma, se kterým vyhrála školní kolo, rozhodla se, že bude nacvičovat své řečnické dovednost na stejném tématu. Po několika měsících tréninku soutěž i přes trému zvládla skvěle a ve své kategorii skončila druhá. Na spodní fotografii je s ředitelkou Moderátorské školy 3D a garantem projektu Mgr. Janou Adámkovou. Mladý Demosthenes Demosthenes byl významný řecký politik a řečník, který se věnoval i přes svoji vadu řeči rétorice a psal také soudní řeči. V jeho řečnických stopách mají v současné době možnost jít žáci II. stupně ZŠ a studenti středních škol. strana 6

7 Zatímco loni se školního kola zúčastnily pouze dvě žákyně (Eliška Kulichová z osmé třídy a Lenka Beránková z deváté třídy), letos soutěžících bylo sedm. Žáci soutěžili se svým vlastním textem, cílem soutěže tedy nebylo jen reprodukovat text, ale vymyslet ho a podle daných zásad jej zvládnout. Porota hodnotila originalitu textu, používání mimiky a gest a důležitá byla také práce s hlasem. U některých pochopitelně zafungovala tréma a někteří soutěžící text zapomněli. V tomto okamžiku se projevilo kouzlo improvizace a žáci si museli před porotou poradit tím, že text na místě vymysleli. Do okresního kola mohl postoupit jen jeden a tou nejlepší byla letos Kristina Beránková ze šesté třídy. Na druhém místě se umístila Kateřina Hůlková (7. třída) a na třetím Adéla Zajkrová (6. třída). Uznání a velká pochvala ovšem náleží i těm, kteří nepostoupili (Šárka Švarcová, Lucie Beránková, Sára Hamplová a Kateřina Senohrábková). Nejen za to, že dívky byly schopné text samostatně připravit, ale že i přes trému předstoupily před porotu a text přednesly. Pro Kristinu Beránkovou vítězstvím ve školním kole práce nekončila. V pondělí 3. února se v Praze konalo regionální kolo. Kristina se poctivě ve svých řečnických dovednostech zdokonalovala, pilovala práci s hlasem, melodii, intonaci, gesta, mimiku a i přes menší trému svoji roli řečníka skvěle zvládla. Ve své kategorii za okres Nymburk se umístila na krásném druhém místě. Mgr. Jana Červenková Středa 5. února 2014 Dopolední výuka v osmé a deváté třídě byla ozvláštněna besedou s panem Martinem Hornychem. Pan Hornych pracuje jako lektor prevence HIV/AIDS a sám je již 11 let HIV pozitivní. Beseda obsahovala základní informace o HIV/AIDS (testování, prevence, kondomy, cesty přenosu, aktuální statistiky v ČR a ve světě). Ve středu 5. února měli žáci 8. a 9. třídy besedu o AIDS. V rámci preventivního programu na naší škole probíhá tato beseda pravidelně ve spolupráci s panem Hornychem, který pracoval v České společnosti AIDS pomoc jako odborný lektor a prováděl v Domě světla poradenství HIV/AIDS. V úvodu besedy žáky seznámil se statistickými údaji o onemocnění AIDS a HIV. Dále společně diskutovali o způsobech přenosu nákazy, uvedli si činnosti, které jsou ve spojitosti s nákazou AIDS rizikové. Dále se zaměřili na možnosti ochrany před nemocí AIDS. Co žáky zaujalo, to se dozvíme z jejich hodnocení. Příspěvky od žáků: Dozvěděla jsem se, že se AIDS nedá přenést líbáním. Smutné je, že se rodí spousta nakažených miminek, která to dostala od svých matek. Symbolem boje proti AIDS je překřížená červená stuha a tento symbol je památkou na zpěváka Fredy Mercury. Líbilo se mi, že pan Hornych prokládal besedu příběhy lidí, které poznal při testování v Domě světla, kde pracuje. Pan Hornych byl velmi otevřený a přátelský. Nejvíce se mi líbilo, že nám dokázal říct informace jako dospívajícím a ne jako dospělým. Celkově se mi beseda hodně líbila, ale dost věcí jsem už věděl. Beseda byla zajímavá už proto, že pan Hornych ví o úskalí této nemoci z vlastní zkušenosti. Jeho bratr na tuto nemoc zemřel a on se od něho nakazil, protože užívali jednu jehlu. Říkal, že ho lidé berou jako aicáka a tudíž má omezené možnosti pro práci. strana 7

8 V páté třídě měli dnes také napilno. Žáci se v rámci projektu Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností seznámili se znakem města a zkusili si ho také vyrobit. Turnaj v pexesu ve školní družině Na dnešní odpoledne byl pro žáky ve školní družině naplánován turnaj v pexesu. Práce v badatelském klubu Badatelský klub měl i tento týden plné ruce práce. Malí vědci zjišťovali vliv různých látek na bílkoviny, které jsou nezbytnou součástí i lidského těla. Nejprve zjišťovali účinky tepla na bílkoviny, poté účinky slabé kyseliny chlorovodíkové a hydroxidu sodného a síranu měďnatého. Při pokusech zjistili, že ve všech případech vzniká zákal nebo sraženina a tento děj je vždy nevratný. strana 8

9 Momentky z práce badatelského klubu. Svoji práci na chodbách školy vystavují pravidelně žáci prvního stupně, kteří navštěvují Výtvarný ateliér. Jak se jim povedly mandaly z luštěnin a těstovin můžete zhodnotit sami. V rámci volitelného předmětu Náš region žáci smažili masopustní koblihy. Čtvrtek 6. února 2014 V rámci projektu s Přerovem nad Labem se dopoledne uskutečnila beseda s panem Vaňkem o činnosti Záchranné stanice pro zraněné živočichy v Pátku. Zimní pětiboj V odpoledních hodinách se konal další trénink na absolvování všech disciplín Zimního pětiboje. Tentokrát sportovci změřili své síly a snažili se dosáhnout co nejlepšího výsledku v disciplíně shyby na šikmé lavičce. Někteří ovšem nelenili a zároveň se zdokonalovali i v předchozích disciplínách skok přes švihadlo a lehy-sedy. strana 9

10 Pátek 7. února 2014 Zatímco pedagogický sbor zasedl k pravidelné páteční poradě, aby zhodnotil uplynulé akce a naplánoval další školní týden, do Nymburka na olympiádu z českého jazyka dnes vyrazili její dva nejlepší řešitelé ze školního kola žáci deváté třídy Eliška Kulichová a Antonín Hofman. Součástí olympiády byla slohová práce na dané téma a hrátky s jazykem. Nešlo tedy zase až tak o to, zda žáci umí vyjmenovaná slova, ale zda umí o českém jazyce přemýšlet a všímat si drobných nuancí. Je ovšem ještě co zlepšovat, protože Eliška se umístila na děleném místě a Antonín na 30. místě. Projekt Nespaluj, recykluj! Ze života mateřské školy Momentky z práce žáků 8. třídy. Vycházka do lesa a nástěnka k adopci veverky obecné. Nová televize, výroba škrabošek a nácvik správného čistění zubů. strana 10

11 strana 11

12 strana 12

13 strana 13

14 Pondělí 10. února 2014 Zimní olympiády je nejen plná televize, ale i naši žáci prožívají úspěchy a neúspěchy našich sportovců. Následující fotografie jsou z mateřské školy, která využila této sportovní události k jedné ze svých aktivit. Úterý 11. února 2014 Ve školní družině pokračují děti v seznamování s různými řemesly. Tentokrát se zabývaly kuchařským řemeslem. Středa 12. února 2014 Ve středu 12. února odpoledne proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Na soutěž si přišlo poměřit své matematické dovednosti 25 žáků. Tato soutěž je určena pro žáky 5. až 8. tříd. Z páté třídy přišli tři žáci, z šesté a osmé třídy přišlo po sedmi žácích a ze sedmé přišlo osm žáků. Mezi nejúspěšnější řešitele patřili Dalibor Došek (5. tř.), Sára Hamplová (6. tř.) Adéla Pešavová (6. tř.), Tomáš Burda (6. tř.) a Marek Kašpar (7. tř.). Těm nejlepším blahopřejeme a ostatním děkuji za účast a přeji všem mnoho dalších studijních úspěchů. Za organizátory školního kola Mgr. Markéta Drobečková strana 14

15 Turnaj v kuželkách Sportovní aktivitou, kterou připravila pro děti školní družina, byl turnaj v kuželkách. Jak se kuželky správně hrají, se můžete podívat v galerii. Čtvrtek 13. února 2014 Čtvrteční odpoledne patří již tradičně Zimnímu pětiboji. Sportovci se tentokrát vrátili k hodu medicinbalem, ale využili i možnosti nacvičit si skok přes švihadlo. Některým sportovcům byla naše tělocvična malá, a proto se odebrali na školní hřiště, aby mohli tuto disciplínu vůbec splnit. Pátek 14. února 2014 Na pravidelné poradě 5P jsme začali plánovat recitační soutěž Veselá básnička, která je určena pro žáky 1. stupně a děti z MŠ. Další aktivitou, která nás a naše žáky čeká, je exkurze do IQ Parku v Liberci ihned po jarních prázdninách. Soutěž ve výzdobě tříd Největší akcí tohoto týdne byla ovšem soutěž, kterou pořádal Žákovský parlament. A jaká byla odměna? Žáci, kteří nejlépe vyzdobí svoji třídu, dostanou dort, který vyrobí paní Petra Tanečková. Soutěže se zúčastnily všechny třídy a za nejlepší výzdobu byla členy ŽP vyhlášena devátá třída. Jak se povedla výzdoba tříd, se můžete podívat na následující stránce. strana 15

16 strana 16

17 strana 17

18 strana 18

19 strana 19

20 strana 20

21 Pondělí 17. února 2014 Nový týden přinesl ve školní družině i nové téma v projektu Hrajeme si na Děti se tentokrát seznamovaly s krejčovstvím. Některé dívky již mají praxi s šitím na panenky, ale ani klukům nebyla tato činnost cizí a do práce se zapojili s nadšením. Úterý 18. února 2014 Ve 4. třídě se dnes zabývali projektem TURo a tentokrát byla hlavním tématem energie a její úspora. Středa 19. února 2014 Malí badatelé se dnes seznamovali s novým videomikroskopem a promítali si preparáty na interaktivní tabuli. Poté vyráběli elektrostatický náboj. Posledním pokusem byla chemická reakce s modrou skalicí. Přidáním hydroxidu sodného pozorovali srážení reakci, po zahřání sraženiny došlo k chemickému rozkladu a vznikla voda a černý oxid měďnatý. Do zbytku sraženiny přidali kyselinu chlorovodíkovou a sraženina se neutralizovala a rozpustila na chlorid měďnatý. strana 21

22 Momentky z práce badatelského klubu. Čtvrtek 20. února 2014 V rámci volitelného předmětu Domácnost se žáci věnovali opět základům pečení a tentokrát se pustili do muffin. Odpoledne se znovu sešli sportovci na Zimním pětiboji. Dnes byla na řadě disciplína trojskok a skok přes švihadlo. Ti, kteří pravidelně trénují, změří nakonec své síly 6. března, kdy se bude plnit všech pět disciplín najednou. Velmi příjemnou skutečností bylo, že se účastníci domluvili i na čtvrteční schůzce o jarních prázdninách. Pátek 21. února 2014 Poslední den před prázdninami se žáci věnovali výtvarné soutěži Celé Česko čte dětem. Žáci měli za úkol vytvořit k této celorepublikové akci plakát. Deset prací pak bylo posláno do soutěže. strana 22

23 strana 23

24 strana 24

25 strana 25

26 Jarní prázdniny - Pondělí 24. února Pátek 28. února 2014 Žáci odpočívají na jarních prázdninách a škola je tedy uzavřená. Přinášíme Vám alespoň fotografie propagačních předmětů naší školy a partnerské školy v projektu TAS v Přerově nad Labem. V mateřské škole se zabývali časem a hodinami a vytvořili si také metodickou pomůcky, aby jim to lépe šlo. Hraní s angličtinou 25. února v úterý krátce po 15. hodině proběhlo v naší třídě Sluníček Hraní s angličtinou. Na úvod byli rodiče seznámeni s dalšími akcemi, které nás v blízké době čekají a to maškarní rej, šmoulí výstavka a vystoupení pro babičky a dědečky. Potom již děti přivítaly své rodiče písničkou Hello everybody a dále následovaly hry s obrázky, počítání, básnička Two little black birds, hry s pohybem Head and shoulders, Hop, hop, hop, hra Bingo a dramatizace písničky Five little monkeys, kterou si děti s radostí zahrály. Na závěr jsme si zazpívali Good bye everybody. Akce proběhla v příjemné atmosféře, děkuji všem rodičům za účast na společném odpoledni a chválím děti za jejich skvělé výkony. Za MŠ zpracovala Lenka Pecková strana 26

27 strana 27

28 Olympiáda z anglického jazyka Olympiáda z anglického jazyka byla rozdělena do dvou kategorií a zúčastnit se jí mohli žáci celého druhého stupně. Kvůli nemoci neodjela na okresní kolo Marcela Sasková z deváté třídy, a proto se musel Marek Kašpar ze sedmé třídy do boje s konverzačními tématy pustit sám. V první části měl za úkol do textu doplnit správné odpovědi podle poslechu. Těžší úkol na něj čekal při konverzaci s rodilým mluvčím. I přesto, že se ve své kategorii umístil na desátém místě, tak se chce v anglickém jazyce zlepšovat a příští rok zkusit štěstí znovu. Mgr. Jana Červenková Projekt Věnuj mobil v 5. třídě Naše třída se zapojila do projektu Věnuj mobil. Tento projekt je užitečný, protože funkční mobilní telefony můžeme věnovat dětem do dětských domovů. Vybrali jsme celkem 16 mobilů. Když nám paní učitelka vyprávěla o projektu, bylo to moc zajímavé. Plnili jsme zároveň další dva úkoly a zjišťovali, zda v našem městě vychází časopis zaměřený na životní prostředí. Dále jsme v hodině českého jazyka psali sloh na téma: Vymysli příběh o recyklaci. Myslím, že všichni jsme se projektu rádi zúčastnili. Nikol Zímová Celá naše třída donesla mobilní telefony do soutěže Věnuj mobil. Funkční mobily budou věnovány do dětských domovů. Nefunkční telefony projdou recyklační cestou. Naše třída donesla celkem 16 mobilů. Já si myslím, že i pár našich telefonů pomůže dětem zažít hezký pocit, že na ně někdo myslí. Jaroslav Beneš Naše třída se zapojila do projektu: Věnuj mobil. Úkolem dětí bylo donést telefony, které už doma nepoužíváme. Naše třída shromáždila 16 mobilů. Vždy se rádi zapojujeme do různých projektů, kterými jsme motivováni naší paní učitelkou. Ta nám vše srozumitelně vysvětlí a my je s chutí plníme. Jsme rádi, že funkční mobily i nadále poslouží někomu, kdo je potřebuje. Mám z toho dobrý pocit. Dana Kopecká Kácení tújí na zahradě mateřské školy. strana 28

29 Změny ve stavu žáků: 12. února 2014 odchází žák 1. třídy Martin Kořínek do ZŠ Mladá Boleslav, Jilemnického 12. února 2014 odchází žákyně 4. třídy Michaela Kořínková do ZŠ Mladá Boleslav, Jilemnického strana 29

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY červen 2013 V Rožďalovicích dne 6. července 2013 Zpracovali Mgr. Roman Kotlář a Mgr. Jana Červenková P.č. 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY květen 2011 V Rožďalovicích dne 22. června 2011 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Zpracováno podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. duben 2005. ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk

MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY. duben 2005. ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY duben 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk V Rožďalovicích dne 30.dubna 2005 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj 202 Fax

Více

školní rok 2010/2011

školní rok 2010/2011 školní rok 2010/2011 AKCE ŠKOLY Informace o akcích školy zveřejňujeme pravidelně na webu školy. Zde také najdete odkazy a fotografie z našich akcí. Podívejte se na www.zsjihomoravske.cz. PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY leden 2008 V Rožďalovicích dne 2.února 2008 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA G.A.LINDNERA, ROŽĎALOVICE, okres Nymburk MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY únor 2006 V Rožďalovicích dne 2.března 2006 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola Jevíčko U Zámečku 784, 569 43 Jevíčko V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012/2013 strana 2 / 80 Obsah: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 6 VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE... 7 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD 2013-2014 Duhový den Zpracovala Mgr. Alena Bartoňová ředitelka školy 31. 8. 2014 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2009/2010 1. C harakteristika školy 09/10 09/10 09/10 318 181

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2009/2010 1. C harakteristika školy 09/10 09/10 09/10 318 181 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 29/2. Charakteristika školy.. Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace úplná adresa: právní forma: telefonní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Ve Vnorovech 1. 9. 2014 PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín,

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Upravená verze ze dne 6. 3. 2014 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o škole... 4 2.1 Název a sídlo školy...

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Školní zpravodaj ČERVEN 2013

Školní zpravodaj ČERVEN 2013 blíkf Školní zpravodaj ČERVEN 2013 Motto: Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji. Čím více poznatků si osvojíme, tím víc si uvědomíme, co ještě neznáme. Letošní absolventi 9.A Michaela BABICOVÁ,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola Jevíčko U Zámečku 784, 569 43 Jevíčko V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 / 2011 strana 2 / 53 Obsah: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY... 6 VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy Název: Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice,

Více