ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY únor 2014 V Rožďalovicích dne 12. března 2014 Zpracovali Mgr. Roman Kotlář a Mgr. Jana Červenková

2 P.č. Obsah Strana 1. Rožďalovický školáček 22/ beduin Co přinesl týden Žákovský parlament po restartu 5 4. Projekt ŠD Hrajeme si na Regionální kolo Mladý Demosthenes Beseda AIDS 7 7. Výroba znaku města 8 8. Turnaj v pexesu ve ŠD 8 9. Práce v badatelském klubu Beseda s panem Vaňkem Zimní pětiboj Rožďalovický školáček 23/ Rožďalovické družinové zpravodajství 18/ beduin Co přinesl týden Zimní olympiáda v MŠ Pythagoriáda Turnaj v kuželkách ve školní družině Zimní pětiboj Valentýnská soutěž ve výzdobě tříd Rožďalovický školáček 24/ Rožďalovické družinové zpravodajství 19/ Rožďalovický předškoláček 11/ beduin Co přinesl týden Projekt ŠD Hrajeme si na Projekt TURo Badatelský klub Zimní pětiboj Rožďalovický školáček 25/ Rožďalovické družinové zpravodajství 20/ beduin Co přinesl týden Hraní s angličtinou Rožďalovický předškoláček 12/ Projekt Věnuj mobil Zpravodaj Rodiče vítáni únor Vážené čtenáře upozorňujeme, že text psaný kurzívou a práce žáků neprošly jazykovou úpravou. strana 2

3 strana 3

4 strana 4

5 Žákovský parlament po restartu Každé končící období s sebou nese ohlédnutí a zhodnocení dosavadní práce. Ne jinak tomu je i v Žákovském parlamentu naší školy. Během uplynulé doby (první pololetí školního roku 2013/2014) se stalo mnoho důležitých a zásadních událostí. První činnost, která velkým způsobem ovlivnila chod celého parlamentu, byly uskutečněné volby třídních zástupců, jež proběhly ve 2. týdnu výuky. Ve všech třídách byli zvoleni dva zástupci. Třída s nimi následně podepsala smlouvu, kde se obě strany zavazovaly například k aktivní účasti, vzájemné podpoře či informovanosti. Zástupci parlamentu se scházeli zpravidla v dvoutýdenním intervalu, ve speciální místnosti určené Žákovskému parlamentu, ve 2. patře. Vedení školy zde zřídilo zázemí, kde žáci našli pro svou práci nejen klid, ale také moderní vybavení. Zástupci parlamentu se za uplynulé období sešli celkem 11krát. Zasedání se zúčastňovali i hosté, nejčastěji předseda Sdružení rodičů Rožďalovice pan Petr Buryan, ředitel školy Mgr. Roman Kotlář či starosta Rožďalovic pan Petr Kapal. Zástupci ŽP s nimi řešili konkrétní připomínky našich žáků. Na prvním zasedání došlo také k podepsání smlouvy mezi vedením, koordinátorem ŽP a zástupci. Zde se všichni společně zavázali dodržovat podmínky, za kterých bude ŽP fungovat. Další důležitou činností bylo potvrzení Ústavy ŽP a rozdělení funkcí. S ohlédnutím za uplynulým obdobím lze konstatovat, že většina žáků přistupovala k výkonu funkce pečlivě a důsledně, někteří však úkoly vyplývající ze získaného postavení podcenili. V říjnu jsme uskutečnili stmelovací akci do milovického Mirakula, která nám pomohla zejména v tom, že jsme se navzájem poznali a také si vyzkoušeli řešit první společné problémy. Akce měla obrovský úspěch, doporučuji ji proto opakovat i v dalších letech. Na všech zasedáních vždy docházelo ke zhodnocení uskutečněných školních akcí. Žáci tak měli možnost vyjádřit se, co se jim na akci líbilo, případně doplnit o připomínky, které by vylepšily fungování mimoškolních aktivit v dalších letech. Na zasedáních jsme dále řešili náměty a podněty ze tříd. Díky tomuto kroku se ve škole objevilo mnoho novinek či došlo k zlepšení prostředí naší školy. Mezi náměty patřilo například vybudování schránky důvěry, zařazení třídních jídel do jídelníčku školy či v budoucnu plánovaná existence mléčného automatu a mnoho dalšího. A co nás čeká v následujícím pololetí? Se zástupci se zaměříme na dotažení rozdělaných projektů logo parlamentu, návrhy na školní trika, ale také přípravě nových akcí pro žáky Valentýnský den, Noc ve škole či Den učitelů. Činnost parlamentu v letošním školním roce bude zakončena výpravou Do Prahy za kulturou. Mgr. Martina Zacharníková (koordinátorka ŽP) Pondělí 3. února 2014 Ve školní družině pokračovali s celoročním projektem Hrajeme si na Tentokrát se věnovalo řeznictví. Po exkurzi v místní masně se pak pustili do výroby vlastních uzenin. strana 5

6 Ukázky práce žáků ve školní družině. Úterý 4. února 2014 V úterý odcestovala žákyně šesté třídy Kristina Beránková na regionální kolo řečnické soutěže Young Demosthenes. Jejím úkolem bylo připravit si řečnický projev, a protože Kristině vyhovovalo téma, se kterým vyhrála školní kolo, rozhodla se, že bude nacvičovat své řečnické dovednost na stejném tématu. Po několika měsících tréninku soutěž i přes trému zvládla skvěle a ve své kategorii skončila druhá. Na spodní fotografii je s ředitelkou Moderátorské školy 3D a garantem projektu Mgr. Janou Adámkovou. Mladý Demosthenes Demosthenes byl významný řecký politik a řečník, který se věnoval i přes svoji vadu řeči rétorice a psal také soudní řeči. V jeho řečnických stopách mají v současné době možnost jít žáci II. stupně ZŠ a studenti středních škol. strana 6

7 Zatímco loni se školního kola zúčastnily pouze dvě žákyně (Eliška Kulichová z osmé třídy a Lenka Beránková z deváté třídy), letos soutěžících bylo sedm. Žáci soutěžili se svým vlastním textem, cílem soutěže tedy nebylo jen reprodukovat text, ale vymyslet ho a podle daných zásad jej zvládnout. Porota hodnotila originalitu textu, používání mimiky a gest a důležitá byla také práce s hlasem. U některých pochopitelně zafungovala tréma a někteří soutěžící text zapomněli. V tomto okamžiku se projevilo kouzlo improvizace a žáci si museli před porotou poradit tím, že text na místě vymysleli. Do okresního kola mohl postoupit jen jeden a tou nejlepší byla letos Kristina Beránková ze šesté třídy. Na druhém místě se umístila Kateřina Hůlková (7. třída) a na třetím Adéla Zajkrová (6. třída). Uznání a velká pochvala ovšem náleží i těm, kteří nepostoupili (Šárka Švarcová, Lucie Beránková, Sára Hamplová a Kateřina Senohrábková). Nejen za to, že dívky byly schopné text samostatně připravit, ale že i přes trému předstoupily před porotu a text přednesly. Pro Kristinu Beránkovou vítězstvím ve školním kole práce nekončila. V pondělí 3. února se v Praze konalo regionální kolo. Kristina se poctivě ve svých řečnických dovednostech zdokonalovala, pilovala práci s hlasem, melodii, intonaci, gesta, mimiku a i přes menší trému svoji roli řečníka skvěle zvládla. Ve své kategorii za okres Nymburk se umístila na krásném druhém místě. Mgr. Jana Červenková Středa 5. února 2014 Dopolední výuka v osmé a deváté třídě byla ozvláštněna besedou s panem Martinem Hornychem. Pan Hornych pracuje jako lektor prevence HIV/AIDS a sám je již 11 let HIV pozitivní. Beseda obsahovala základní informace o HIV/AIDS (testování, prevence, kondomy, cesty přenosu, aktuální statistiky v ČR a ve světě). Ve středu 5. února měli žáci 8. a 9. třídy besedu o AIDS. V rámci preventivního programu na naší škole probíhá tato beseda pravidelně ve spolupráci s panem Hornychem, který pracoval v České společnosti AIDS pomoc jako odborný lektor a prováděl v Domě světla poradenství HIV/AIDS. V úvodu besedy žáky seznámil se statistickými údaji o onemocnění AIDS a HIV. Dále společně diskutovali o způsobech přenosu nákazy, uvedli si činnosti, které jsou ve spojitosti s nákazou AIDS rizikové. Dále se zaměřili na možnosti ochrany před nemocí AIDS. Co žáky zaujalo, to se dozvíme z jejich hodnocení. Příspěvky od žáků: Dozvěděla jsem se, že se AIDS nedá přenést líbáním. Smutné je, že se rodí spousta nakažených miminek, která to dostala od svých matek. Symbolem boje proti AIDS je překřížená červená stuha a tento symbol je památkou na zpěváka Fredy Mercury. Líbilo se mi, že pan Hornych prokládal besedu příběhy lidí, které poznal při testování v Domě světla, kde pracuje. Pan Hornych byl velmi otevřený a přátelský. Nejvíce se mi líbilo, že nám dokázal říct informace jako dospívajícím a ne jako dospělým. Celkově se mi beseda hodně líbila, ale dost věcí jsem už věděl. Beseda byla zajímavá už proto, že pan Hornych ví o úskalí této nemoci z vlastní zkušenosti. Jeho bratr na tuto nemoc zemřel a on se od něho nakazil, protože užívali jednu jehlu. Říkal, že ho lidé berou jako aicáka a tudíž má omezené možnosti pro práci. strana 7

8 V páté třídě měli dnes také napilno. Žáci se v rámci projektu Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností seznámili se znakem města a zkusili si ho také vyrobit. Turnaj v pexesu ve školní družině Na dnešní odpoledne byl pro žáky ve školní družině naplánován turnaj v pexesu. Práce v badatelském klubu Badatelský klub měl i tento týden plné ruce práce. Malí vědci zjišťovali vliv různých látek na bílkoviny, které jsou nezbytnou součástí i lidského těla. Nejprve zjišťovali účinky tepla na bílkoviny, poté účinky slabé kyseliny chlorovodíkové a hydroxidu sodného a síranu měďnatého. Při pokusech zjistili, že ve všech případech vzniká zákal nebo sraženina a tento děj je vždy nevratný. strana 8

9 Momentky z práce badatelského klubu. Svoji práci na chodbách školy vystavují pravidelně žáci prvního stupně, kteří navštěvují Výtvarný ateliér. Jak se jim povedly mandaly z luštěnin a těstovin můžete zhodnotit sami. V rámci volitelného předmětu Náš region žáci smažili masopustní koblihy. Čtvrtek 6. února 2014 V rámci projektu s Přerovem nad Labem se dopoledne uskutečnila beseda s panem Vaňkem o činnosti Záchranné stanice pro zraněné živočichy v Pátku. Zimní pětiboj V odpoledních hodinách se konal další trénink na absolvování všech disciplín Zimního pětiboje. Tentokrát sportovci změřili své síly a snažili se dosáhnout co nejlepšího výsledku v disciplíně shyby na šikmé lavičce. Někteří ovšem nelenili a zároveň se zdokonalovali i v předchozích disciplínách skok přes švihadlo a lehy-sedy. strana 9

10 Pátek 7. února 2014 Zatímco pedagogický sbor zasedl k pravidelné páteční poradě, aby zhodnotil uplynulé akce a naplánoval další školní týden, do Nymburka na olympiádu z českého jazyka dnes vyrazili její dva nejlepší řešitelé ze školního kola žáci deváté třídy Eliška Kulichová a Antonín Hofman. Součástí olympiády byla slohová práce na dané téma a hrátky s jazykem. Nešlo tedy zase až tak o to, zda žáci umí vyjmenovaná slova, ale zda umí o českém jazyce přemýšlet a všímat si drobných nuancí. Je ovšem ještě co zlepšovat, protože Eliška se umístila na děleném místě a Antonín na 30. místě. Projekt Nespaluj, recykluj! Ze života mateřské školy Momentky z práce žáků 8. třídy. Vycházka do lesa a nástěnka k adopci veverky obecné. Nová televize, výroba škrabošek a nácvik správného čistění zubů. strana 10

11 strana 11

12 strana 12

13 strana 13

14 Pondělí 10. února 2014 Zimní olympiády je nejen plná televize, ale i naši žáci prožívají úspěchy a neúspěchy našich sportovců. Následující fotografie jsou z mateřské školy, která využila této sportovní události k jedné ze svých aktivit. Úterý 11. února 2014 Ve školní družině pokračují děti v seznamování s různými řemesly. Tentokrát se zabývaly kuchařským řemeslem. Středa 12. února 2014 Ve středu 12. února odpoledne proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Na soutěž si přišlo poměřit své matematické dovednosti 25 žáků. Tato soutěž je určena pro žáky 5. až 8. tříd. Z páté třídy přišli tři žáci, z šesté a osmé třídy přišlo po sedmi žácích a ze sedmé přišlo osm žáků. Mezi nejúspěšnější řešitele patřili Dalibor Došek (5. tř.), Sára Hamplová (6. tř.) Adéla Pešavová (6. tř.), Tomáš Burda (6. tř.) a Marek Kašpar (7. tř.). Těm nejlepším blahopřejeme a ostatním děkuji za účast a přeji všem mnoho dalších studijních úspěchů. Za organizátory školního kola Mgr. Markéta Drobečková strana 14

15 Turnaj v kuželkách Sportovní aktivitou, kterou připravila pro děti školní družina, byl turnaj v kuželkách. Jak se kuželky správně hrají, se můžete podívat v galerii. Čtvrtek 13. února 2014 Čtvrteční odpoledne patří již tradičně Zimnímu pětiboji. Sportovci se tentokrát vrátili k hodu medicinbalem, ale využili i možnosti nacvičit si skok přes švihadlo. Některým sportovcům byla naše tělocvična malá, a proto se odebrali na školní hřiště, aby mohli tuto disciplínu vůbec splnit. Pátek 14. února 2014 Na pravidelné poradě 5P jsme začali plánovat recitační soutěž Veselá básnička, která je určena pro žáky 1. stupně a děti z MŠ. Další aktivitou, která nás a naše žáky čeká, je exkurze do IQ Parku v Liberci ihned po jarních prázdninách. Soutěž ve výzdobě tříd Největší akcí tohoto týdne byla ovšem soutěž, kterou pořádal Žákovský parlament. A jaká byla odměna? Žáci, kteří nejlépe vyzdobí svoji třídu, dostanou dort, který vyrobí paní Petra Tanečková. Soutěže se zúčastnily všechny třídy a za nejlepší výzdobu byla členy ŽP vyhlášena devátá třída. Jak se povedla výzdoba tříd, se můžete podívat na následující stránce. strana 15

16 strana 16

17 strana 17

18 strana 18

19 strana 19

20 strana 20

21 Pondělí 17. února 2014 Nový týden přinesl ve školní družině i nové téma v projektu Hrajeme si na Děti se tentokrát seznamovaly s krejčovstvím. Některé dívky již mají praxi s šitím na panenky, ale ani klukům nebyla tato činnost cizí a do práce se zapojili s nadšením. Úterý 18. února 2014 Ve 4. třídě se dnes zabývali projektem TURo a tentokrát byla hlavním tématem energie a její úspora. Středa 19. února 2014 Malí badatelé se dnes seznamovali s novým videomikroskopem a promítali si preparáty na interaktivní tabuli. Poté vyráběli elektrostatický náboj. Posledním pokusem byla chemická reakce s modrou skalicí. Přidáním hydroxidu sodného pozorovali srážení reakci, po zahřání sraženiny došlo k chemickému rozkladu a vznikla voda a černý oxid měďnatý. Do zbytku sraženiny přidali kyselinu chlorovodíkovou a sraženina se neutralizovala a rozpustila na chlorid měďnatý. strana 21

22 Momentky z práce badatelského klubu. Čtvrtek 20. února 2014 V rámci volitelného předmětu Domácnost se žáci věnovali opět základům pečení a tentokrát se pustili do muffin. Odpoledne se znovu sešli sportovci na Zimním pětiboji. Dnes byla na řadě disciplína trojskok a skok přes švihadlo. Ti, kteří pravidelně trénují, změří nakonec své síly 6. března, kdy se bude plnit všech pět disciplín najednou. Velmi příjemnou skutečností bylo, že se účastníci domluvili i na čtvrteční schůzce o jarních prázdninách. Pátek 21. února 2014 Poslední den před prázdninami se žáci věnovali výtvarné soutěži Celé Česko čte dětem. Žáci měli za úkol vytvořit k této celorepublikové akci plakát. Deset prací pak bylo posláno do soutěže. strana 22

23 strana 23

24 strana 24

25 strana 25

26 Jarní prázdniny - Pondělí 24. února Pátek 28. února 2014 Žáci odpočívají na jarních prázdninách a škola je tedy uzavřená. Přinášíme Vám alespoň fotografie propagačních předmětů naší školy a partnerské školy v projektu TAS v Přerově nad Labem. V mateřské škole se zabývali časem a hodinami a vytvořili si také metodickou pomůcky, aby jim to lépe šlo. Hraní s angličtinou 25. února v úterý krátce po 15. hodině proběhlo v naší třídě Sluníček Hraní s angličtinou. Na úvod byli rodiče seznámeni s dalšími akcemi, které nás v blízké době čekají a to maškarní rej, šmoulí výstavka a vystoupení pro babičky a dědečky. Potom již děti přivítaly své rodiče písničkou Hello everybody a dále následovaly hry s obrázky, počítání, básnička Two little black birds, hry s pohybem Head and shoulders, Hop, hop, hop, hra Bingo a dramatizace písničky Five little monkeys, kterou si děti s radostí zahrály. Na závěr jsme si zazpívali Good bye everybody. Akce proběhla v příjemné atmosféře, děkuji všem rodičům za účast na společném odpoledni a chválím děti za jejich skvělé výkony. Za MŠ zpracovala Lenka Pecková strana 26

27 strana 27

28 Olympiáda z anglického jazyka Olympiáda z anglického jazyka byla rozdělena do dvou kategorií a zúčastnit se jí mohli žáci celého druhého stupně. Kvůli nemoci neodjela na okresní kolo Marcela Sasková z deváté třídy, a proto se musel Marek Kašpar ze sedmé třídy do boje s konverzačními tématy pustit sám. V první části měl za úkol do textu doplnit správné odpovědi podle poslechu. Těžší úkol na něj čekal při konverzaci s rodilým mluvčím. I přesto, že se ve své kategorii umístil na desátém místě, tak se chce v anglickém jazyce zlepšovat a příští rok zkusit štěstí znovu. Mgr. Jana Červenková Projekt Věnuj mobil v 5. třídě Naše třída se zapojila do projektu Věnuj mobil. Tento projekt je užitečný, protože funkční mobilní telefony můžeme věnovat dětem do dětských domovů. Vybrali jsme celkem 16 mobilů. Když nám paní učitelka vyprávěla o projektu, bylo to moc zajímavé. Plnili jsme zároveň další dva úkoly a zjišťovali, zda v našem městě vychází časopis zaměřený na životní prostředí. Dále jsme v hodině českého jazyka psali sloh na téma: Vymysli příběh o recyklaci. Myslím, že všichni jsme se projektu rádi zúčastnili. Nikol Zímová Celá naše třída donesla mobilní telefony do soutěže Věnuj mobil. Funkční mobily budou věnovány do dětských domovů. Nefunkční telefony projdou recyklační cestou. Naše třída donesla celkem 16 mobilů. Já si myslím, že i pár našich telefonů pomůže dětem zažít hezký pocit, že na ně někdo myslí. Jaroslav Beneš Naše třída se zapojila do projektu: Věnuj mobil. Úkolem dětí bylo donést telefony, které už doma nepoužíváme. Naše třída shromáždila 16 mobilů. Vždy se rádi zapojujeme do různých projektů, kterými jsme motivováni naší paní učitelkou. Ta nám vše srozumitelně vysvětlí a my je s chutí plníme. Jsme rádi, že funkční mobily i nadále poslouží někomu, kdo je potřebuje. Mám z toho dobrý pocit. Dana Kopecká Kácení tújí na zahradě mateřské školy. strana 28

29 Změny ve stavu žáků: 12. února 2014 odchází žák 1. třídy Martin Kořínek do ZŠ Mladá Boleslav, Jilemnického 12. února 2014 odchází žákyně 4. třídy Michaela Kořínková do ZŠ Mladá Boleslav, Jilemnického strana 29

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

PLÁN AKCÍ pro školní rok 2013/2014

PLÁN AKCÍ pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice PLÁN AKCÍ pro školní rok 2013/2014 strana 1 Rozdělení témat Kalendáře školy na školní rok 2014/2015 Téma Rožďalovičtí školáci aneb odkud pocházíme

Více

Zpráva z pracovní cesty

Zpráva z pracovní cesty Zpráva z pracovní cesty Projekt: Erasmus +, 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 6. 2. 10. 2. 2017 Místo: Obchodní akademie, SOŠ a JŠ Hradec Králové Název akce: mezinárodní vzdělávací aktivita v Česku V týdnu

Více

Cíle a výstupy projektu... 2 Úvod do projektu Úkoly 1. části Úkoly 2. části... 4

Cíle a výstupy projektu... 2 Úvod do projektu Úkoly 1. části Úkoly 2. části... 4 Obsah stránky: Cíle a výstupy projektu........................................................... 2 Úvod do projektu................................................................ 2 Motivace.....................................................................................................

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo

Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo Konverzační soutěž v angličtině 2016 školní kolo V úterý 26. 1. proběhlo školní kolo tradiční anglické konverzační soutěže kategorií II.B (nižší gymnázia) a III.A (střední školy). Letos se setkalo celkem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY prosinec 2013 V Rožďalovicích dne 5. ledna 2014 Zpracovali Mgr. Roman Kotlář a a Mgr. Jana Červenková P. č.

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Rožďalovický školáček

Rožďalovický školáček 0/2013-2014 26. srpna - 1. září 2013 Příprava na začátek nového školního roku Nová podlaha v tělocvičně. Ve školní jídelně je nová podlaha, obložení i jídelní stoly se židlemi. V přístavbě byla vyměněna

Více

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161 544 42 tel.: 499 392 806, mobil 777 005 791 e-mail:zslogo@specskola.cz www.specskola.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Evropa

Více

Zpráva z akce Světlo pro AIDS Jihlava 2016

Zpráva z akce Světlo pro AIDS Jihlava 2016 Zpráva z akce Světlo pro AIDS Jihlava 2016 Akcí Světlo pro AIDS si třetí květnovou neděli připomíná celý svět oběti, které podlehly nemoci AIDS. V Jihlavě se tato akce konala již po deváté, a to v pondělí

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Následují shrnující informace o výše uvedených realizovaných akcích, které jsou časově řazeny od nejstarší po nejnovější (tedy obráceně).

Následují shrnující informace o výše uvedených realizovaných akcích, které jsou časově řazeny od nejstarší po nejnovější (tedy obráceně). Název projektu: Přírodní vědy spoluprací a rozvojem manuálních dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0023 Přidělená dotace: 2 702 326,68 Kč Doba realizace projektu: 1. dubna 2013-31.

Více

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Únor 2016 Motto: Učíme se pro život Obsah : Dívčí odpoledne....1 Veselé zoubky......2 Další den s keramikou......3 Regionální

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Přímá výuka byla rozdělena do sedmi základních témat. ORIENTACE NA LIDSKÉM TĚLE.

Přímá výuka byla rozdělena do sedmi základních témat. ORIENTACE NA LIDSKÉM TĚLE. Výuka byla realizována v teoretických a praktických blocích. Při výuce, která probíhala v budovách ZPaSŠ v ulici Husova i Štítného pod vedením žáků SZŠ, byly využívány pracovní listy a specifické pomůcky

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Hodnocení preventivní akce uskutečněné ve dnech 30.11. 4.12.2009. HROU PROTI AIDS Prevence přenosu HIV a HPV

Hodnocení preventivní akce uskutečněné ve dnech 30.11. 4.12.2009. HROU PROTI AIDS Prevence přenosu HIV a HPV Hodnocení preventivní akce uskutečněné ve dnech 30.11. 4.12.2009 HROU PROTI AIDS Prevence přenosu HIV a HPV 1 Hra proti AIDS je interaktivní projekt primární prevence HIV/AIDS, jehož cílem je, dát mládeži

Více

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615

ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 Pohled na školu (klima školy zákonní zástupci) září 2015 (zpracovala Mgr. Jana Fričová) Cílem ankety bylo zjistit postoje zákonných zástupců (dále ZZ)

Více

40. výročí školy. Pěvecká soutěž

40. výročí školy. Pěvecká soutěž 40. výročí školy 4. 10. 2014 se u příležitosti 40. výročí založení školy uskutečnilo setkání současných i bývalých zaměstnanců s vedením školy a města. V rámci oslav proběhl den otevřených dveří, kdy mohli

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 120. výročí založení školy pro sluchově postižené

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/ 2016 Základní škola a mateřská škola Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 215 Počet pedagogických členů: 18 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Hodnocení preventivní akce uskutečněné ve dnech 18.11. 22.11. 2013. HROU PROTI AIDS 2013 Prevence přenosu HIV a HPV

Hodnocení preventivní akce uskutečněné ve dnech 18.11. 22.11. 2013. HROU PROTI AIDS 2013 Prevence přenosu HIV a HPV Hodnocení preventivní akce uskutečněné ve dnech 18.11. 22.11. 2013 HROU PROTI AIDS 2013 Prevence přenosu HIV a HPV Hra proti AIDS je interaktivní projekt primární prevence HIV/AIDS, jehož cílem je, dát

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

2.čtvrtletí. Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B. 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková

2.čtvrtletí. Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B. 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková 2.čtvrtletí Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková 2.B projektový den Štrúdlování Mgr.Stránská Úterý 15.11. Slabikářování v 1.třídách

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY leden 2012 V Rožďalovicích dne 2. února 2012 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY březen 213 V Rožďalovicích dne 2. dubna 213 Zpracovali Mgr. Roman Kotlář a Mgr. Jana Červenková ZŠ a MŠ G.

Více

MarPo Marcipán Povrly

MarPo Marcipán Povrly Žákovský minipodnik MarPo Marcipán Povrly Výroční zpráva 2015 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvová organizace Obsah Úvodní slovo ředitelky... 3 Základní údaje o minipodniku

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Školní rok 2008-2009 Škola včera, dnes a zítra.. Systém kurikulárních dokumentů: Program proti šikanování a násilí ve

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016)

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) DRAZÍ SPOLUŽÁCI Vítejte ve ŠKOLNÍCH NOVINÁCH. Zde se budete dozvídat novinky, které se staly nebo se budou teprve dít. Věříme, že se Vám budou líbit. Redaktorem

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

Učí žáky znát jejich povinnosti a práva Je komunikačním prostředníkem mezi žáky, učiteli a vedení školy Pomáhá třídním učitelům při práci se třídou

Učí žáky znát jejich povinnosti a práva Je komunikačním prostředníkem mezi žáky, učiteli a vedení školy Pomáhá třídním učitelům při práci se třídou Učí žáky znát jejich povinnosti a práva Je komunikačním prostředníkem mezi žáky, učiteli a vedení školy Pomáhá třídním učitelům při práci se třídou Učí žáky odpovědnosti za svou práci a za své chování,

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

V y p l ň u j í j e d n o t l i v é š k o l y

V y p l ň u j í j e d n o t l i v é š k o l y Závěrečné hodnocení rozvojového programu MŠMT Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie (dle vyhlášeného rozvojového

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Hodnocení ekologické výchovy ve školním roce 2011/2012

Hodnocení ekologické výchovy ve školním roce 2011/2012 Hodnocení ekologické výchovy ve školním roce 2011/2012 V letošním školním roce byl roční plán ekologické výchovy splněn. Učitelé se žáky plnili aktivity v projektech, do kterých se přihlásili, účastnili

Více

Zimní prožitkový pobyt na horách

Zimní prožitkový pobyt na horách 10. vydání 2015 Obsah Zimní prožitkový pobyt na horách 2 Velikonoční jarmark 3 Velikonoční výstava 4 Soutěž v Zoneru Callisto 5 Novinky ze světa výpočetní techniky 6 Zimní prožitkový pobyt na horách Dne

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2007 V tomto roce pracovala knihovnice p. Ouředníková na zkrácený úvazek, poté, co ji v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený úvazek,

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA ZÁŘÍ 2016 ŠKOLNÍ DRUŽINA Po prázdninách jsme se všichni setkali a natěšeně v naší školní družině zahájili novou celoroční

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat.

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI A PRARODIČI První akcí měsíce dubna v MŠ bylo zakončení projektu Zvyky a tradice naší vesnice Velikonoce. Děti za asistence učitelek a paní kuchařky Helenky

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, M. KOPECKÉHO 1, CHEB Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne 25.8.2005 Schváleno Školskou radou dne 13. 10. 2005

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

MIKULÁŠ V MŠ BŘEZNICE

MIKULÁŠ V MŠ BŘEZNICE MIKULÁŠ V MŠ BŘEZNICE PASOVÁNÍ NA PRVÁKY 4.11. 2016 E DĚ 4 NY DI N AŠ V pátek, 4. 11. 2016, se již po devatenácté konala tradiční slavnost žáků1. ročníku - Pasování na prváky. Přípravy na tuto akci začaly

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Centra aktivit: Jaro kolem nás (do Věd a objevů prosím nějaký jarní květ)

Centra aktivit: Jaro kolem nás (do Věd a objevů prosím nějaký jarní květ) Měsíční plán: II. A Duben Informac e Akce a pomůcky Učivo 2.-3. 4. Velikonoční prázdniny 4.-6. 4. Velikonoce 16. 4. Od 16:30 třídní schůzky společné Neustálé připomínání pro rodiče: Vstup do budovy je

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

Přehled zapojených škol do projektu. Vzdělávání učitelů

Přehled zapojených škol do projektu. Vzdělávání učitelů Rozvoj klíčových kompetencí a celoživotního vzdělávání učitelů Key competences development and lifelong learning of teacher Přehled zapojených škol do projektu Vzdělávání učitelů Jednotlivé akce byly realizovány

Více

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

Březen Projekt Socrates 6. až 9. března 2008

Březen Projekt Socrates 6. až 9. března 2008 Březen Projekt Socrates 6. až 9. března 2008 Naše škola je druhým rokem zapojena do mezinárodního projektu Socrates s názvem Where do we come from where do we go to?. S partnerskými školami z Německa,

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více