JAK NA PUBLICITU ANEB ČEHO SE VYVAROVAT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK NA PUBLICITU ANEB ČEHO SE VYVAROVAT"

Transkript

1 JAK NA PUBLICITU ANEB ČEHO SE VYVAROVAT Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem

2 Vize přestane být snem Vydal: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, 2010 Foto: archiv ROP Texty: Úřad Regionální rady Grafický návrh, DTP a tisk: NOESIS s.r.o.

3 Obsah Proč je tu publicita? 4 Proč používat loga? 4 Jak publicitu zajistit? 4 Kde získat informace? 5 Spolupráce s Úřadem Regionální rady 5 Publicita ROP SZ 6 Co je povinné aneb nezbytné minimum 6 Rychlá instantní publicita banner 7 Užití banneru na tiskovinách 7 Užití log 8 Příklady chybně užitých log 8 Nástroje publicity 9 a) Billboardy 9 b) Pamětní deska 10 c) Publicita na dokumentech 11 d) Tiskoviny 12 e) Informační akce (konference, semináře, výstavy, soutěže, slavnostní ukončení projektů atd.) 13 f) Internetové stránky projektu 14 g) Inzerce 15 h) Komunikace s médii 15 i) Propagační předměty 15 j)... a mnoho dalšího 16 Udržitelnost publicity 17 Doporučení a tipy 18

4 Proč je tu publicita? Pokud jako obec, město, nezisková organizace či podnikatel získáte pro svůj projekt dotaci a čerpáte finanční prostředky z fondů Evropské unie, měli byste o tom informovat veřejnost. Nejde přitom jen o to, propagovat EU a Regionální operační program Severozápad, ale především o to, pochlubit se úspěšným projektem a inspirovat ostatní k využití dotačních zdrojů. Způsob, jakým budete veřejnost informovat, si pak volíte sami a je součástí vašeho projektu. Tato publikace je stručným průvodcem, který se vám snaží na základě již realizovaných projektů napovědět, na co dát při zajištění publicity pozor a čeho se vyvarovat. Nenahrazuje však Metodický pokyn pro publicitu ROP Severozápad. Proč používat loga? EU se dlouhodobě snaží o uplatňování jednotného vizuálního stylu a má pro něj svá pravidla. Tato pravidla musí být použita u všech využívaných nástrojů pro publicitu a jejich dodržování je poměrně přísně kontrolováno. Jednotný vizuální styl totiž pomáhá veřejnosti jednodušeji rozpoznat sdělované informace. Zkrátka, pokud člověk prochází například kolem informační tabule, kde je umístěno logo EU s textem Evropská unie, velmi rychle si uvědomí, že daný projekt je uskutečněn díky prostředkům evropských fondů. Jak publicitu zajistit? Z čeho můžete při zajištění publicity vybírat? Fantazii se meze nekladou a možností je celá řada, jde jen o to zvolit formu, která nejlépe koresponduje s daným projektem. K dispozici jsou webové stránky, brožury, letáky, inzeráty, propagační předměty nebo rozhlasové či televizní spoty. Veřejnost ale můžeme oslovit také prostřednictvím nejrůznějších konferencí, seminářů nebo besed. O tom, jaký způsob prezentace projektu příjemce dotace využije, rozhoduje sám. Povinné minimum je stanoveno u projektů, kde příspěvek z veřejných zdrojů (tedy dotace EU a národní zdroje) přesáhne 500 tisíc eur. U těchto projektů je pro příjemce dotace povinná instalace billboardu během fyzické realizace projektu a následné umístění pamětní desky (blíže popsáno na stranách 9 a 10). Publicita projektů, tedy zviditelňování podpory z fondů EU, je pro příjemce dotací z ROP Severozápad povinná. Povinnost informovat veřejnost o tom, že projekt byl spolufinancován ze zdrojů Unie, vyplývá ze smlouvy a její nesplnění může vést až k finančním sankcím. 4

5 Kde získat informace? Základní informace o pravidlech publicity ROP SZ najdete v Metodickém pokynu pro publicitu. Platná verze je vždy umístěna na webových stránkách Součástí metodického pokynu je také grafický manuál, který nastavuje jednotný vizuální styl použitých nástrojů. V případě nejasností se obraťte na pracovníky Úřadu Regionální rady, kteří vám rádi poradí. Spolupráce s Úřadem Regionální rady Úřad Regionální rady se nebojte oslovit nejen v případě, že potřebujete radu nebo konzultaci, ale například i tehdy, když chystáte rozsáhlejší akci spojenou se zahájením užívání projektu, rádi byste na ni pozvali média, a nemáte potřebné kontakty. Pracovníci úřadu vám v takových případech rádi pomohou a při propagaci vašeho projektu s vámi budou spolupracovat. Obecně platí, že je vhodné a žádoucí Úřad Regionální rady o propagačních a publicitních akcích, jakými jsou nejrůznější zahájení či milníky projektů, informovat. 5

6 Publicita ROP SZ Co je povinné aneb nezbytné minimum Veškeré materiály a aktivity, prostřednictvím kterých je realizována publicita projektu, musejí obsahovat minimálně následující povinné údaje (výjimkou jsou drobné propagační předměty viz Metodický pokyn pro publicitu): logo vlajku EU s doprovodným textem Evropská unie, text ve znění: Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj, logo Regionálního operačního programu Severozápad, text motto Regionálního operačního programu Severozápad ve znění: Vize přestane být snem, text ve znění: Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad. Příklad drobného propagačního předmětu tužky 6

7 Rychlá instantní publicita banner Všechny povinné prvky publicity obsahuje banner, který je navržen jako rychlé a univerzální řešení a je také součástí Metodického pokynu pro publicitu, a to včetně černobílé i cizojazyčné verze. I když je univerzální, pochopitelně ne ve všech případech dobře ladí s grafickým řešením. Je proto na vašem zvážení, zda použijete banner, nebo povinné prvky publicity zapracujete volněji (ovšem v souladu s Metodickým pokynem pro publicitu). c a d b e a) vlajka EU s doprovodným textem Evropská unie b) odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj ve znění: Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj c) logo Regionálního operačního programu Severozápad d) motto Regionálního operačního programu Severozápad, ve znění: Vize přestane být snem e) název operačního programu, tedy text ve znění: Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Užití banneru na tiskovinách Německá verze banneru na letáku k projektu 7

8 Užití log V případě, že příjemce nevyužije banner a pracuje s logy ROP Severozápad a EU, měl by pamatovat na následující: PROSTOR: Loga mají své ochranné zóny, není možné je namačkat na sebe. BARVY: U barevných verzí log je nutné dodržet nařízenou barevnost. ČITELNOST: Pokud jsou loga zmenšována, musí být vždy čitelná ; vodítkem je text Evropská unie pod vlajkou EU. BAREVNÁ A ČERNOBÍLÁ VERZE: Vyvarujte se použití barevné verze loga EU například pro černobílý tisk nebo pro výrobu nebarevné pamětní desky. PODKLAD: Užívejte loga tak, aby byla dobře čitelná. VELIKOST: Loga ROP Severozápad, EU i příjemce musejí být stejně velká. PROPORCE: Vyvarujte se deformace grafických prvků. Potřebné verze log, informace o ochranných zónách, barevnosti i verzích log jsou k dispozici v Metodickém pokynu pro publicitu a na webu ROP Severozápad. Příklady chybně užitých log Navíc použité logo Ústeckého kraje, které je v Metodickém pokynu uvedeno jen jako příklad loga příjemce Špatná černobílá varianta loga EU Špatná barevnost loga Špatné rozmístění log Chybně užitá barevná verze loga na nepříliš vhodně umístěné pamětní desce 8

9 Nástroje publicity a) Billboardy Jestliže se jedná o projekt, který je z veřejných zdrojů, tedy například z fondů EU a obecního rozpočtu, financován částkou vyšší než eur, musí příjemce na místě stavby umístit billboard. Billboard musí být na místě po celou dobu fyzické realizace projektu. Po ukončení fyzické realizace projektu příjemce nahradí billboard pamětní deskou instalovanou minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Jak billboard, tak i pamětní deska musejí být umístěny na vhodném místě, kde budou plnit svou informační roli tedy např. u hlavního vchodu do budovy, v blízkosti příjezdové komunikace apod. Vhodně řešený i umístěný billboard Billboard může sloužit i jako vhodná kulisa při prezentaci projektu pro média NEZAPOMEŇTE: Billboard musí obsahovat všechny povinné prvky publicity a musí na něm být uveden název projektu. Tyto informace společně musejí zabírat nejméně 25 % celkové plochy panelu, přičemž logo a symbol musejí být viditelné a text čitelný. Doporučeným rozměrem billboardu je standardní euroformát 2,4 5,1 m. V případě rozměrů, které jsou menší než doporučovaný standardní euroformát, musí být skutečná velikost billboardu přiměřená velikosti stavby. Jestliže je billboard jedním z výstupů realizovaného projektu (např. marketing cestovního ruchu), nemusí podíl plochy věnovaný informaci o spolufinancování zabírat 25 %. 9

10 b) Pamětní deska Pamětní deska bývá instalována například u projektů, jejichž součástí je pořízení movitého dlouhodobého hmotného majetku, pokud jsou financovány z veřejných zdrojů (tedy například z fondů EU a obecního rozpočtu) částkou vyšší než eur. Deska musí být v náležité velikosti a musí být dobře viditelná. Příjemce dotace je povinen instalovat ji nejpozději do 6 měsíců po ukončení fyzické realizace projektu, a to minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Pamětní deska projektu vhodně umístěná u vchodu do budovy NEZAPOMEŇTE: Pamětní deska musí obsahovat všechny povinné prvky publicity. Doporučená minimální velikost pamětní desky je 300 x 400 mm. Pamětní deska (vysvětlující tabulka) musí mít trvanli vou formu, doporučenými materiály jsou leštěný kámen, sklo, bronz apod. 10

11 c) Publicita na dokumentech Dokumenty, které jsou připravovány v rámci projektů, jako jsou například prezenční listiny nebo pozvánky, musí být opatřeny kompletní povinnou publicitou ROP Severozápad. Opět je třeba správně zvolit barevnou či černobílou verzi grafických prvků v návaznosti na následný barevný či černobílý tisk dokumentu. Z A N I KL É OBCE NA BŘEZOVS K U POZVÁN K A N A P REZEN TAC I P RO J EK T U Město Březová si Vás dovoluje pozvat na prezentaci projektu Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj cestovního ruchu 1. etapa která se koná dne v hodin v prostorách zámeckého parku na Kostelní Bříze Součástí prezentace bude výstava o zaniklých obcích Slavkovského lesa a křest knihy Zaniklé obce Březovska. Správné řešení publicity na pozvánce s využitím banneru Vážená paní, vážený pane, dovolte, abychom Vás pozvali na slavnostní ukončení projektu. Setkání se bude konat v budově projektu, Adresa 22/1, Ústí nad Labem ve čtvrtek od 10:00.hodin. Program: Přivítání hostů Projev Přestřižení pásky Prohlídka budovy Recepce, setkání hostů Svou účast potvrďte na adrese: nebo na tel. čísle: Na této pozvánce není publicita ROP Severozápad dostatečná 11

12 d) Tiskoviny Tiskoviny, tedy nejrůznější letáky, brožury, publikace nebo informační skládačky, které jsou v rámci publicity projektu vydávány, musejí obsahovat všechny povinné prvky publicity. Opět záleží na každém příjemci, zda se rozhodne využít informační banner ROP Severozápad nebo zda jednotlivé prvky zapracuje ve vlastním grafickém řešení. V případě publikací a tiskovin je nutné uvést na nich také informaci, že jsou neprodejné. Publikace správně doplněná bannerem a opatřená textem neprodejné (ve dvou jazykových verzích) 12

13 e) Informační akce (konference, semináře, výstavy, soutěže, slavnostní ukončení projektů atd.) Na akcích, které jsou pořádány v rámci publicity projektu, by měla být úloha ROP Severozápad jasně a viditelně prezentována. Vhodné je tuto informaci zapracovat například do pozvánek, informačních plakátů atp. Informace o podpoře projektu z ROP Severozápad by měla být následně prezentována i během akce samotné, například prostřednictvím infopanelů nebo v rámci vstupu moderátora. NEZAPOMEŇTE: Při informačních akcích (konferencích, seminářích, besedách, jednáních a koordinačních schůzkách, výstavách, soutěžích) souvisejících s realizací projektu spolufinancovaného z ROP Severozápad musí organizátoři zřetelně poukázat na spoluúčast EU tím, že v jednacích sálech umístí vlajku EU a dále vlajku ČR. Prvky povinné publicity by měla být opatřena například páska určená k slavnostnímu přestřižení. Prezentace projektu během jeho slavnostního zahájení Pokud mají zájem, mohou si příjemci dotací pro své akce zapůjčit od Úřadu Regionální rady například tabuli s publicitou ROP SZ 13

14 f) Internetové stránky projektu Webové stránky a internetové prezentace by měly nést všechny povinné prvky publicity na titulní stránce. Navíc musejí obsahovat odkaz (hyperlink) k webovým stránkám: a Turistický portál Karlovarského kraje 14

15 g) Inzerce Pokud je v rámci publicity projektu realizována inzerce, musí obsahovat všechny povinné prvky publicity. Zásadní je, aby inzerce informovala o výstupech projektu. Není možné v rámci inzerce prezentovat například činnost zástupců samosprávy, která nesouvisí s projektem. h) Komunikace s médii Při komunikaci s médii, ať už například formou tiskových zpráv či tiskových konferencí, je neopomínejte konkrétně informovat o podpoře, kterou projekt získal z fondů EU prostřednictvím ROP Severozápad. Distribuované tiskové zprávy související s realizací podpořeného projektu by měly obsahovat povinné prvky publicity ROP SZ. NEZAPOMEŇTE: Povinnost uvádět informace o spolufinancování z EU je závazná pouze pro vydavatele tiskové zprávy (příjemce dota ce). Příjemce pochopitelně nemůže ovlivnit konečnou podobu a rozsah informace publikované médii. i) Propagační předměty Propagační předměty jsou pouze doplňkovým nástrojem publicity, který je potřeba použít ve spojení s jiným typem nástrojů publicity. V případě drobných propagačních předmětů je možné použít zjednodušené provedení informačního banneru tedy jen logo ROP SZ, logo EU a text Evropská unie. Příklad propagačního předmětu hrnek Příklad propagačního předmětu s plnou publicitou 15

16 j)... a mnoho dalšího Informace o podpoře EU pro danou akci či investici by měla být uvedena na všech předmětech či zařízeních, které jsou v rámci zajištění publicity projektu pořizovány či instalovány... Robotník ZA N IKL É O BC E N A BŘEZ OV S KU Bukovany K SOKOLOV Staré Sedlo koupaliště Michal Hru Obal DVD s informacemi o projektu Zelenáč Lněný vrch VE RS C H W UND E NE Citice GE ME IND E N IN D E R R E GIO N B ŘDvoryE Z OVÁ Údolí Rychnovský ryb. Dolní Rychnov Horní Pochlovice 514 Šabina Kostelní Bříza Arnoltov ý p. Such 1 Lobezský vrch P Libava Puškařo vská stok a Komáří ryb. Kirchenbirk Nový ryb. Rovná Ebmeth Vašíček Špičák 784 Schönbrunn zský Dolský Číslo Dolní Lazy Ober Rockendorf 8 ek Mřín Horní Žitná ha strou Braunova 6 Ztracená Úsek 849 p. Mýtský ryb. Horní Lazy 7 Ober Perlsberg Pastýřský buk u Horních Lazů Vel ká Ovčák 901 Grafika a tisk: FORNICA GRAPHICS s. r. o., text a foto: Ing. Luděk Jaša a ABRI s. r. o., mapa: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru Poděkování: Krajské muzeum Sokolov, Lesy ČR, Státní okresní archiv Cheb, Město Březová Miroslav Bouda; FORNICA GRAPHICS s.r.o., ABRI, s.r.o. Kateřina Tykalová; Mgr. Romana Beranová Vaicová, p. Jiří Beran, p. Luděk Jaša, Ing. Miroslav Makovička, Ing. Jan Bláha ný p. Lib ava Délka (km) 707 Kostelní Bříza Týmov Týmov Studánka Studánka Smrkovec Smrkovec Dolní Žitná Dolní Žitná Horní Žitná Horní Žitná Horní Lazy Horní Lazy Dolní Lazy Dolní Lazy Ostrov Ostrov Krásná Lípa Krásná Lípa Kostelní Bříza p. Terén Legenda 33,9 Kostelní Bříza - Rovná Luční potok 4,5 Lučn Rovná Vranov 1,6 Vranov Čistá 4,6 Čistá Třídomí 6 Třídomí Milíře 4 Milíře Lobzy 4,4 Lobzy Kamenice K. Bříza 5; 1,8 Paseka (odbočka z trasy) 1 Vítkov (mimo okruh) Jižní okruh Dlouhá stoka Kaplička Milíkov Milešovský vrch 777 silnice silnice silnice lesní, polní cesta rozbitá asfaltka lesní cesta, silnice lesní cesta silnice, lesní cesta silnice 29,6 3, , ,5 3,1 P Parkoviště Informace Autobusová zastávka Letiště Občerstvení Teplá Unter Perlsberg Schönficht 748 Podleský p. Severní okruh Dolní Žitná Dlouhá stoka Čistá Lauterbach Stadt Unter Rockendorf Kozák H Krásno U Šachty 4 Lobe 5 Háje Šibeník 828 Štola Jeroným u Čisté Frohnau Rabůvka Smrkovec Pískoviště 828 Krásenský vrch 3 Vranov přehrada Rovná Wöhr bava 828 Čistý p. Ostrov lá Li Bývalé raketové postavení Ma Mokřina Komáří rybník P Židovský hřbitov v Krásné Lípě 2 3 Komáří vrch Rozhledny Tiefengrün K Puškařovská stoka Malý Špičák Kostelní Bříza Tuřany ký d ů Milíře Kohling Schönlind Týmov Obora Studánka M rný HORNÍ SLAVKOV 6 Lobs Krásná Lípa 10 Zadní Domky 643 Stříb Lobzy Plikenštejn Velká Dvorečky U Bošířanské cesty P 1 5 Třídomí Ruiny kostela sv. Mikuláše pod vrchem Krudum Krudum 777 Zlatá Libava Štědrá Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj CR - 1. etapa 797 Stolec Podlesí Kamenný Dvůr Zelený močál Psí p. nad Ohří Hrázděný dům v Kostelní Bříze Bošířany U Vlčího dvora Dreyhäuser P Malá Libava Návrší Kozí vrch Třídomí Zlatý vrch Tisová Kaplička sv. Máří u Kamenice Silnice Sýkorák KYNŠPERK Kamenice 659 Rudolec Libavské Údolí Velká Libava Dobroše. ýp Rudolecký vrch ava Nadlesí Spálený vrch Paseka Schwand k nic Chlumek Lib Dolní Pochlovice BŘEZOVÁ Pařez p. Tisová Černý Mlýn Novina tý e P me Ka ř Oh Hrušková Wudingrün 744 Dasnice. ýp 570 Vítkov Vítkov Hlavno 640 ezsk Lob Drsný vrch Květný vrch 9 vský p. Rychno Chlum Svaté Máří Haba rtov ský p. 501 Čis učina ý p. Lítov škov sk stkov Restaurace Vyhlídka do kraje Trasy pro běžkaře rozbitá asfaltka rozbitá asfaltka silnice silnice silnice silnice rozbitá asfaltka r. asfaltka, polní cesta polní, lesní cesta lesní cesta, silnice Zřícenina Zelená značka KČT Žlutá značka KČT Modrá značka KČT Červená značka KČT PPra O Použití banneru na informačních turistických tabulích

17 Udržitelnost publicity U projektů podpořených z Regionálního operačního programu Severozápad je doba udržitelnosti stanovena na pět let. Minimálně po tuto dobu také musí příjemce dotace zajistit informování veřejnosti o podpoře projektu z evropských fondů. Tuto skutečnost je potřeba vzít v úvahu například při volbě materiálu pamětní desky a výběru místa pro její umístění. Nezapomínejte, že publicita projektu v době udržitelnosti může být předmětem kontroly. Příklad toho, jak by publicita, respektive její udržení nemělo vypadat 17

18 Doporučení a tipy Nezapomeňte zkontrolovat, že jste užili všechny povinné prvky definované Metodickým pokynem pro publicitu ROP Severozápad. Pozor na špatné použití monochromatického provedení vlajky EU (týká se především odlitků pamětních desek, černobílého tisku barevných verzí apod.) a nedodržení barevných schémat a barevnosti log. Pečlivě zvažte umisťování log dodavatelů a subdodavatelů, v žádném případě by neměla informačnímu materiálu dominovat. Berte v úvahu udržitelnost projektu. Je třeba zajistit odpovídající stálost publicity projektu, což souvisí například s volbou příslušné technologie zpracování pamětní desky. Pokud nemáte zkušenosti, grafický návrh i samotnou realizaci informačního nástroje svěřte raději profesionálnímu grafickému studiu, přičemž nezapomeňte předat veškeré podklady. Publicitní aktivity a související materiály archivujte, nezapomeňte na fotografickou dokumentaci. Pokud realizujete více projektů podpořených z různých dotačních zdrojů, ověřte si, že jste užili správné logo a další prvky publicity u správného projektu. 18

19 19

20 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem NEPRODEJNÉ

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad. Metodický pokyn METODICKÝ POKYN. pro publicitu PRO PUBLICITU ÚRR

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad. Metodický pokyn METODICKÝ POKYN. pro publicitu PRO PUBLICITU ÚRR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Metodický pokyn METODICKÝ POKYN pro publicitu PRO PUBLICITU ÚRR 21.1.2014 29. 2010 Obsah 1. Úvod 2 2. Obecná pravidla publicity 3 2.1 Technické vlastnosti

Více

Příloha č. 10. Pravidla publicity v rámci ROP SV

Příloha č. 10. Pravidla publicity v rámci ROP SV Příloha č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV Účinnost: 17. 12. 2007 Datum zveřejnění: 17. 12. 2007 Příloha PPŽP č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV Vážení žadatelé a příjemci dotace z Regionálního

Více

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU verze 3.02 řízená kopie elektronická Účinnost Zpracovatel Metodické řízení Obsahuje strany Přílohy číslo 22.3.

Více

Tento manuál je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj. Manuál publicity v programu SROP

Tento manuál je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj. Manuál publicity v programu SROP Tento manuál je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj. Manuál publicity v programu SROP Manuál pro publicitu a používání symboliky programu SROP a EU Vážení příjemci dotací

Více

OBSAH:...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

OBSAH:...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. Pravidla pro v rámci OPPI OBSAH:...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1. OBECNÉ PODMÍNKY... 2 2. TYPY TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PROPAGACI A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ

Více

Pravidla pro publicitu v rámci OPPI

Pravidla pro publicitu v rámci OPPI 1. Obecné podmínky Platnost od: 3.3.2008 Pravidla pro publicitu v rámci OPPI Každý příjemce podpory, který realizuje projekt s podporou z prostředků EU, musí informovat o tom, že projekt byl realizován

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Alternativní práce v Plzeňském kraji

Alternativní práce v Plzeňském kraji Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem: Alternativní

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

Program LEADER Měníme Hranicko. Příručka pro žadatele ve Fichi č.9 Zakládání a rozvoj mikropodniků k Výzvě č. 1/2011

Program LEADER Měníme Hranicko. Příručka pro žadatele ve Fichi č.9 Zakládání a rozvoj mikropodniků k Výzvě č. 1/2011 Program LEADER Měníme Hranicko Příručka pro žadatele ve Fichi č.9 Zakládání a rozvoj mikropodniků k Výzvě č. 1/2011 Tato publikace slouží jako návod pro žadatele, kteří předkládají Žádost o dotaci na realizaci

Více

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření a manuál vizuální identity programu JESSICA

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření a manuál vizuální identity programu JESSICA a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise 1828/2006 a 846/2009 je konečný příjemce povinen informovat veřejnost o podpoře, kterou obdržel nebo obdrží z Integrovaného operačního programu (programu

Více

Vytvoření manuálu vizuální identity a webové prezentace operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Vytvoření manuálu vizuální identity a webové prezentace operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU Zadávací podmínky výběrového řízení Vytvoření manuálu vizuální identity a webové prezentace operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Více

grafický manuál jednotného vizuálního stylu Královéhradeckého kraje kolargrafik studio

grafický manuál jednotného vizuálního stylu Královéhradeckého kraje kolargrafik studio grafický manuál grafický manuál jednotného vizuálního stylu Královéhradeckého kraje kolargrafik studio Jeden z mých kolegů hejtmanů představuje svůj region jako největší samostatný územně správní celek.

Více

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů DUBEN 2010 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Vymezení základních pojmů... 3 2 Důvody zapojování veřejnosti... 5 2.1 Příprava na zapojení konzultovaných

Více

ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR

ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE MANUÁL (Pravidla a návod k uspořádání) V. vydání Platnost od 26. 9. 2012 PRAHA 2012 OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE MANUÁL OBSAH 1. Úvod... 3 2. Definice pojmů

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu Rozvoj venkova ČR (dále jen Pravidla ) na období 2007-2013

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu Rozvoj venkova ČR (dále jen Pravidla ) na období 2007-2013 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: /2006-11000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu Rozvoj venkova ČR (dále jen Pravidla ) na období 2007-2013 Ministerstvo

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.0 Verze 1.0 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 12. 9. 2012 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

Místní akční skupina v regionu Slezská brána

Místní akční skupina v regionu Slezská brána Místní akční skupina v regionu Slezská brána ŠENOV VRATIMOV VÁCLAVOVICE PASKOV ŘEPIŠTĚ SEDLIŠTĚ KAŇOVICE ŽABEŇ SVIADNOV www.masslezskabrana.cz Území regionu Slezská brána 6 188 16,63 Ostrava 7 079 14,4

Více

Cyklisté vítáni. Národní certifikace služeb cestovního ruchu

Cyklisté vítáni. Národní certifikace služeb cestovního ruchu Cyklisté vítáni Národní certifikace služeb cestovního ruchu Příručka pro pracovníky krajských úřadů městských a obecních úřadů turistických destinačních agentur turistických informačních center rozvojových

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA

STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA vytvoření tematicky zaměřené (ovocné) stezky a posílení aktivit venkovských území s využitím společných zájmů partnerů Projekt pro X. kolo výzvy Programu rozvoje venkova Opatření

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.2

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.2 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.2 Verze 1.2 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 2. 10. 2013 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Operační program Životní prostředí 2014 2020 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR wwww.opzp.cz

Více

Manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014 2020: Základní část

Manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014 2020: Základní část Manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014 2020: Základní část www.dotaceeu.cz Manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014 2020: Základní část Česká

Více