JAK NA PUBLICITU ANEB ČEHO SE VYVAROVAT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK NA PUBLICITU ANEB ČEHO SE VYVAROVAT"

Transkript

1 JAK NA PUBLICITU ANEB ČEHO SE VYVAROVAT Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem

2 Vize přestane být snem Vydal: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, 2010 Foto: archiv ROP Texty: Úřad Regionální rady Grafický návrh, DTP a tisk: NOESIS s.r.o.

3 Obsah Proč je tu publicita? 4 Proč používat loga? 4 Jak publicitu zajistit? 4 Kde získat informace? 5 Spolupráce s Úřadem Regionální rady 5 Publicita ROP SZ 6 Co je povinné aneb nezbytné minimum 6 Rychlá instantní publicita banner 7 Užití banneru na tiskovinách 7 Užití log 8 Příklady chybně užitých log 8 Nástroje publicity 9 a) Billboardy 9 b) Pamětní deska 10 c) Publicita na dokumentech 11 d) Tiskoviny 12 e) Informační akce (konference, semináře, výstavy, soutěže, slavnostní ukončení projektů atd.) 13 f) Internetové stránky projektu 14 g) Inzerce 15 h) Komunikace s médii 15 i) Propagační předměty 15 j)... a mnoho dalšího 16 Udržitelnost publicity 17 Doporučení a tipy 18

4 Proč je tu publicita? Pokud jako obec, město, nezisková organizace či podnikatel získáte pro svůj projekt dotaci a čerpáte finanční prostředky z fondů Evropské unie, měli byste o tom informovat veřejnost. Nejde přitom jen o to, propagovat EU a Regionální operační program Severozápad, ale především o to, pochlubit se úspěšným projektem a inspirovat ostatní k využití dotačních zdrojů. Způsob, jakým budete veřejnost informovat, si pak volíte sami a je součástí vašeho projektu. Tato publikace je stručným průvodcem, který se vám snaží na základě již realizovaných projektů napovědět, na co dát při zajištění publicity pozor a čeho se vyvarovat. Nenahrazuje však Metodický pokyn pro publicitu ROP Severozápad. Proč používat loga? EU se dlouhodobě snaží o uplatňování jednotného vizuálního stylu a má pro něj svá pravidla. Tato pravidla musí být použita u všech využívaných nástrojů pro publicitu a jejich dodržování je poměrně přísně kontrolováno. Jednotný vizuální styl totiž pomáhá veřejnosti jednodušeji rozpoznat sdělované informace. Zkrátka, pokud člověk prochází například kolem informační tabule, kde je umístěno logo EU s textem Evropská unie, velmi rychle si uvědomí, že daný projekt je uskutečněn díky prostředkům evropských fondů. Jak publicitu zajistit? Z čeho můžete při zajištění publicity vybírat? Fantazii se meze nekladou a možností je celá řada, jde jen o to zvolit formu, která nejlépe koresponduje s daným projektem. K dispozici jsou webové stránky, brožury, letáky, inzeráty, propagační předměty nebo rozhlasové či televizní spoty. Veřejnost ale můžeme oslovit také prostřednictvím nejrůznějších konferencí, seminářů nebo besed. O tom, jaký způsob prezentace projektu příjemce dotace využije, rozhoduje sám. Povinné minimum je stanoveno u projektů, kde příspěvek z veřejných zdrojů (tedy dotace EU a národní zdroje) přesáhne 500 tisíc eur. U těchto projektů je pro příjemce dotace povinná instalace billboardu během fyzické realizace projektu a následné umístění pamětní desky (blíže popsáno na stranách 9 a 10). Publicita projektů, tedy zviditelňování podpory z fondů EU, je pro příjemce dotací z ROP Severozápad povinná. Povinnost informovat veřejnost o tom, že projekt byl spolufinancován ze zdrojů Unie, vyplývá ze smlouvy a její nesplnění může vést až k finančním sankcím. 4

5 Kde získat informace? Základní informace o pravidlech publicity ROP SZ najdete v Metodickém pokynu pro publicitu. Platná verze je vždy umístěna na webových stránkách Součástí metodického pokynu je také grafický manuál, který nastavuje jednotný vizuální styl použitých nástrojů. V případě nejasností se obraťte na pracovníky Úřadu Regionální rady, kteří vám rádi poradí. Spolupráce s Úřadem Regionální rady Úřad Regionální rady se nebojte oslovit nejen v případě, že potřebujete radu nebo konzultaci, ale například i tehdy, když chystáte rozsáhlejší akci spojenou se zahájením užívání projektu, rádi byste na ni pozvali média, a nemáte potřebné kontakty. Pracovníci úřadu vám v takových případech rádi pomohou a při propagaci vašeho projektu s vámi budou spolupracovat. Obecně platí, že je vhodné a žádoucí Úřad Regionální rady o propagačních a publicitních akcích, jakými jsou nejrůznější zahájení či milníky projektů, informovat. 5

6 Publicita ROP SZ Co je povinné aneb nezbytné minimum Veškeré materiály a aktivity, prostřednictvím kterých je realizována publicita projektu, musejí obsahovat minimálně následující povinné údaje (výjimkou jsou drobné propagační předměty viz Metodický pokyn pro publicitu): logo vlajku EU s doprovodným textem Evropská unie, text ve znění: Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj, logo Regionálního operačního programu Severozápad, text motto Regionálního operačního programu Severozápad ve znění: Vize přestane být snem, text ve znění: Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad. Příklad drobného propagačního předmětu tužky 6

7 Rychlá instantní publicita banner Všechny povinné prvky publicity obsahuje banner, který je navržen jako rychlé a univerzální řešení a je také součástí Metodického pokynu pro publicitu, a to včetně černobílé i cizojazyčné verze. I když je univerzální, pochopitelně ne ve všech případech dobře ladí s grafickým řešením. Je proto na vašem zvážení, zda použijete banner, nebo povinné prvky publicity zapracujete volněji (ovšem v souladu s Metodickým pokynem pro publicitu). c a d b e a) vlajka EU s doprovodným textem Evropská unie b) odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj ve znění: Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj c) logo Regionálního operačního programu Severozápad d) motto Regionálního operačního programu Severozápad, ve znění: Vize přestane být snem e) název operačního programu, tedy text ve znění: Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Užití banneru na tiskovinách Německá verze banneru na letáku k projektu 7

8 Užití log V případě, že příjemce nevyužije banner a pracuje s logy ROP Severozápad a EU, měl by pamatovat na následující: PROSTOR: Loga mají své ochranné zóny, není možné je namačkat na sebe. BARVY: U barevných verzí log je nutné dodržet nařízenou barevnost. ČITELNOST: Pokud jsou loga zmenšována, musí být vždy čitelná ; vodítkem je text Evropská unie pod vlajkou EU. BAREVNÁ A ČERNOBÍLÁ VERZE: Vyvarujte se použití barevné verze loga EU například pro černobílý tisk nebo pro výrobu nebarevné pamětní desky. PODKLAD: Užívejte loga tak, aby byla dobře čitelná. VELIKOST: Loga ROP Severozápad, EU i příjemce musejí být stejně velká. PROPORCE: Vyvarujte se deformace grafických prvků. Potřebné verze log, informace o ochranných zónách, barevnosti i verzích log jsou k dispozici v Metodickém pokynu pro publicitu a na webu ROP Severozápad. Příklady chybně užitých log Navíc použité logo Ústeckého kraje, které je v Metodickém pokynu uvedeno jen jako příklad loga příjemce Špatná černobílá varianta loga EU Špatná barevnost loga Špatné rozmístění log Chybně užitá barevná verze loga na nepříliš vhodně umístěné pamětní desce 8

9 Nástroje publicity a) Billboardy Jestliže se jedná o projekt, který je z veřejných zdrojů, tedy například z fondů EU a obecního rozpočtu, financován částkou vyšší než eur, musí příjemce na místě stavby umístit billboard. Billboard musí být na místě po celou dobu fyzické realizace projektu. Po ukončení fyzické realizace projektu příjemce nahradí billboard pamětní deskou instalovanou minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Jak billboard, tak i pamětní deska musejí být umístěny na vhodném místě, kde budou plnit svou informační roli tedy např. u hlavního vchodu do budovy, v blízkosti příjezdové komunikace apod. Vhodně řešený i umístěný billboard Billboard může sloužit i jako vhodná kulisa při prezentaci projektu pro média NEZAPOMEŇTE: Billboard musí obsahovat všechny povinné prvky publicity a musí na něm být uveden název projektu. Tyto informace společně musejí zabírat nejméně 25 % celkové plochy panelu, přičemž logo a symbol musejí být viditelné a text čitelný. Doporučeným rozměrem billboardu je standardní euroformát 2,4 5,1 m. V případě rozměrů, které jsou menší než doporučovaný standardní euroformát, musí být skutečná velikost billboardu přiměřená velikosti stavby. Jestliže je billboard jedním z výstupů realizovaného projektu (např. marketing cestovního ruchu), nemusí podíl plochy věnovaný informaci o spolufinancování zabírat 25 %. 9

10 b) Pamětní deska Pamětní deska bývá instalována například u projektů, jejichž součástí je pořízení movitého dlouhodobého hmotného majetku, pokud jsou financovány z veřejných zdrojů (tedy například z fondů EU a obecního rozpočtu) částkou vyšší než eur. Deska musí být v náležité velikosti a musí být dobře viditelná. Příjemce dotace je povinen instalovat ji nejpozději do 6 měsíců po ukončení fyzické realizace projektu, a to minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Pamětní deska projektu vhodně umístěná u vchodu do budovy NEZAPOMEŇTE: Pamětní deska musí obsahovat všechny povinné prvky publicity. Doporučená minimální velikost pamětní desky je 300 x 400 mm. Pamětní deska (vysvětlující tabulka) musí mít trvanli vou formu, doporučenými materiály jsou leštěný kámen, sklo, bronz apod. 10

11 c) Publicita na dokumentech Dokumenty, které jsou připravovány v rámci projektů, jako jsou například prezenční listiny nebo pozvánky, musí být opatřeny kompletní povinnou publicitou ROP Severozápad. Opět je třeba správně zvolit barevnou či černobílou verzi grafických prvků v návaznosti na následný barevný či černobílý tisk dokumentu. Z A N I KL É OBCE NA BŘEZOVS K U POZVÁN K A N A P REZEN TAC I P RO J EK T U Město Březová si Vás dovoluje pozvat na prezentaci projektu Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj cestovního ruchu 1. etapa která se koná dne v hodin v prostorách zámeckého parku na Kostelní Bříze Součástí prezentace bude výstava o zaniklých obcích Slavkovského lesa a křest knihy Zaniklé obce Březovska. Správné řešení publicity na pozvánce s využitím banneru Vážená paní, vážený pane, dovolte, abychom Vás pozvali na slavnostní ukončení projektu. Setkání se bude konat v budově projektu, Adresa 22/1, Ústí nad Labem ve čtvrtek od 10:00.hodin. Program: Přivítání hostů Projev Přestřižení pásky Prohlídka budovy Recepce, setkání hostů Svou účast potvrďte na adrese: nebo na tel. čísle: Na této pozvánce není publicita ROP Severozápad dostatečná 11

12 d) Tiskoviny Tiskoviny, tedy nejrůznější letáky, brožury, publikace nebo informační skládačky, které jsou v rámci publicity projektu vydávány, musejí obsahovat všechny povinné prvky publicity. Opět záleží na každém příjemci, zda se rozhodne využít informační banner ROP Severozápad nebo zda jednotlivé prvky zapracuje ve vlastním grafickém řešení. V případě publikací a tiskovin je nutné uvést na nich také informaci, že jsou neprodejné. Publikace správně doplněná bannerem a opatřená textem neprodejné (ve dvou jazykových verzích) 12

13 e) Informační akce (konference, semináře, výstavy, soutěže, slavnostní ukončení projektů atd.) Na akcích, které jsou pořádány v rámci publicity projektu, by měla být úloha ROP Severozápad jasně a viditelně prezentována. Vhodné je tuto informaci zapracovat například do pozvánek, informačních plakátů atp. Informace o podpoře projektu z ROP Severozápad by měla být následně prezentována i během akce samotné, například prostřednictvím infopanelů nebo v rámci vstupu moderátora. NEZAPOMEŇTE: Při informačních akcích (konferencích, seminářích, besedách, jednáních a koordinačních schůzkách, výstavách, soutěžích) souvisejících s realizací projektu spolufinancovaného z ROP Severozápad musí organizátoři zřetelně poukázat na spoluúčast EU tím, že v jednacích sálech umístí vlajku EU a dále vlajku ČR. Prvky povinné publicity by měla být opatřena například páska určená k slavnostnímu přestřižení. Prezentace projektu během jeho slavnostního zahájení Pokud mají zájem, mohou si příjemci dotací pro své akce zapůjčit od Úřadu Regionální rady například tabuli s publicitou ROP SZ 13

14 f) Internetové stránky projektu Webové stránky a internetové prezentace by měly nést všechny povinné prvky publicity na titulní stránce. Navíc musejí obsahovat odkaz (hyperlink) k webovým stránkám: a Turistický portál Karlovarského kraje 14

15 g) Inzerce Pokud je v rámci publicity projektu realizována inzerce, musí obsahovat všechny povinné prvky publicity. Zásadní je, aby inzerce informovala o výstupech projektu. Není možné v rámci inzerce prezentovat například činnost zástupců samosprávy, která nesouvisí s projektem. h) Komunikace s médii Při komunikaci s médii, ať už například formou tiskových zpráv či tiskových konferencí, je neopomínejte konkrétně informovat o podpoře, kterou projekt získal z fondů EU prostřednictvím ROP Severozápad. Distribuované tiskové zprávy související s realizací podpořeného projektu by měly obsahovat povinné prvky publicity ROP SZ. NEZAPOMEŇTE: Povinnost uvádět informace o spolufinancování z EU je závazná pouze pro vydavatele tiskové zprávy (příjemce dota ce). Příjemce pochopitelně nemůže ovlivnit konečnou podobu a rozsah informace publikované médii. i) Propagační předměty Propagační předměty jsou pouze doplňkovým nástrojem publicity, který je potřeba použít ve spojení s jiným typem nástrojů publicity. V případě drobných propagačních předmětů je možné použít zjednodušené provedení informačního banneru tedy jen logo ROP SZ, logo EU a text Evropská unie. Příklad propagačního předmětu hrnek Příklad propagačního předmětu s plnou publicitou 15

16 j)... a mnoho dalšího Informace o podpoře EU pro danou akci či investici by měla být uvedena na všech předmětech či zařízeních, které jsou v rámci zajištění publicity projektu pořizovány či instalovány... Robotník ZA N IKL É O BC E N A BŘEZ OV S KU Bukovany K SOKOLOV Staré Sedlo koupaliště Michal Hru Obal DVD s informacemi o projektu Zelenáč Lněný vrch VE RS C H W UND E NE Citice GE ME IND E N IN D E R R E GIO N B ŘDvoryE Z OVÁ Údolí Rychnovský ryb. Dolní Rychnov Horní Pochlovice 514 Šabina Kostelní Bříza Arnoltov ý p. Such 1 Lobezský vrch P Libava Puškařo vská stok a Komáří ryb. Kirchenbirk Nový ryb. Rovná Ebmeth Vašíček Špičák 784 Schönbrunn zský Dolský Číslo Dolní Lazy Ober Rockendorf 8 ek Mřín Horní Žitná ha strou Braunova 6 Ztracená Úsek 849 p. Mýtský ryb. Horní Lazy 7 Ober Perlsberg Pastýřský buk u Horních Lazů Vel ká Ovčák 901 Grafika a tisk: FORNICA GRAPHICS s. r. o., text a foto: Ing. Luděk Jaša a ABRI s. r. o., mapa: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru Poděkování: Krajské muzeum Sokolov, Lesy ČR, Státní okresní archiv Cheb, Město Březová Miroslav Bouda; FORNICA GRAPHICS s.r.o., ABRI, s.r.o. Kateřina Tykalová; Mgr. Romana Beranová Vaicová, p. Jiří Beran, p. Luděk Jaša, Ing. Miroslav Makovička, Ing. Jan Bláha ný p. Lib ava Délka (km) 707 Kostelní Bříza Týmov Týmov Studánka Studánka Smrkovec Smrkovec Dolní Žitná Dolní Žitná Horní Žitná Horní Žitná Horní Lazy Horní Lazy Dolní Lazy Dolní Lazy Ostrov Ostrov Krásná Lípa Krásná Lípa Kostelní Bříza p. Terén Legenda 33,9 Kostelní Bříza - Rovná Luční potok 4,5 Lučn Rovná Vranov 1,6 Vranov Čistá 4,6 Čistá Třídomí 6 Třídomí Milíře 4 Milíře Lobzy 4,4 Lobzy Kamenice K. Bříza 5; 1,8 Paseka (odbočka z trasy) 1 Vítkov (mimo okruh) Jižní okruh Dlouhá stoka Kaplička Milíkov Milešovský vrch 777 silnice silnice silnice lesní, polní cesta rozbitá asfaltka lesní cesta, silnice lesní cesta silnice, lesní cesta silnice 29,6 3, , ,5 3,1 P Parkoviště Informace Autobusová zastávka Letiště Občerstvení Teplá Unter Perlsberg Schönficht 748 Podleský p. Severní okruh Dolní Žitná Dlouhá stoka Čistá Lauterbach Stadt Unter Rockendorf Kozák H Krásno U Šachty 4 Lobe 5 Háje Šibeník 828 Štola Jeroným u Čisté Frohnau Rabůvka Smrkovec Pískoviště 828 Krásenský vrch 3 Vranov přehrada Rovná Wöhr bava 828 Čistý p. Ostrov lá Li Bývalé raketové postavení Ma Mokřina Komáří rybník P Židovský hřbitov v Krásné Lípě 2 3 Komáří vrch Rozhledny Tiefengrün K Puškařovská stoka Malý Špičák Kostelní Bříza Tuřany ký d ů Milíře Kohling Schönlind Týmov Obora Studánka M rný HORNÍ SLAVKOV 6 Lobs Krásná Lípa 10 Zadní Domky 643 Stříb Lobzy Plikenštejn Velká Dvorečky U Bošířanské cesty P 1 5 Třídomí Ruiny kostela sv. Mikuláše pod vrchem Krudum Krudum 777 Zlatá Libava Štědrá Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj CR - 1. etapa 797 Stolec Podlesí Kamenný Dvůr Zelený močál Psí p. nad Ohří Hrázděný dům v Kostelní Bříze Bošířany U Vlčího dvora Dreyhäuser P Malá Libava Návrší Kozí vrch Třídomí Zlatý vrch Tisová Kaplička sv. Máří u Kamenice Silnice Sýkorák KYNŠPERK Kamenice 659 Rudolec Libavské Údolí Velká Libava Dobroše. ýp Rudolecký vrch ava Nadlesí Spálený vrch Paseka Schwand k nic Chlumek Lib Dolní Pochlovice BŘEZOVÁ Pařez p. Tisová Černý Mlýn Novina tý e P me Ka ř Oh Hrušková Wudingrün 744 Dasnice. ýp 570 Vítkov Vítkov Hlavno 640 ezsk Lob Drsný vrch Květný vrch 9 vský p. Rychno Chlum Svaté Máří Haba rtov ský p. 501 Čis učina ý p. Lítov škov sk stkov Restaurace Vyhlídka do kraje Trasy pro běžkaře rozbitá asfaltka rozbitá asfaltka silnice silnice silnice silnice rozbitá asfaltka r. asfaltka, polní cesta polní, lesní cesta lesní cesta, silnice Zřícenina Zelená značka KČT Žlutá značka KČT Modrá značka KČT Červená značka KČT PPra O Použití banneru na informačních turistických tabulích

17 Udržitelnost publicity U projektů podpořených z Regionálního operačního programu Severozápad je doba udržitelnosti stanovena na pět let. Minimálně po tuto dobu také musí příjemce dotace zajistit informování veřejnosti o podpoře projektu z evropských fondů. Tuto skutečnost je potřeba vzít v úvahu například při volbě materiálu pamětní desky a výběru místa pro její umístění. Nezapomínejte, že publicita projektu v době udržitelnosti může být předmětem kontroly. Příklad toho, jak by publicita, respektive její udržení nemělo vypadat 17

18 Doporučení a tipy Nezapomeňte zkontrolovat, že jste užili všechny povinné prvky definované Metodickým pokynem pro publicitu ROP Severozápad. Pozor na špatné použití monochromatického provedení vlajky EU (týká se především odlitků pamětních desek, černobílého tisku barevných verzí apod.) a nedodržení barevných schémat a barevnosti log. Pečlivě zvažte umisťování log dodavatelů a subdodavatelů, v žádném případě by neměla informačnímu materiálu dominovat. Berte v úvahu udržitelnost projektu. Je třeba zajistit odpovídající stálost publicity projektu, což souvisí například s volbou příslušné technologie zpracování pamětní desky. Pokud nemáte zkušenosti, grafický návrh i samotnou realizaci informačního nástroje svěřte raději profesionálnímu grafickému studiu, přičemž nezapomeňte předat veškeré podklady. Publicitní aktivity a související materiály archivujte, nezapomeňte na fotografickou dokumentaci. Pokud realizujete více projektů podpořených z různých dotačních zdrojů, ověřte si, že jste užili správné logo a další prvky publicity u správného projektu. 18

19 19

20 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem NEPRODEJNÉ

Pravidla pro publicitu v rámci OPPP

Pravidla pro publicitu v rámci OPPP Pravidla pro publicitu v rámci OPPP 1. Obecné podmínky Každý příjemce podpory, který realizuje projekt s podporou z prostředků EU, musí informovat o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti

Více

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU verze 1.00 účinnost: 1. 7. 2007 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÉ PODMÍNKY (OBECNÁ PRAVIDLA PUBLICITY)... 3 3. TECHNICKÉ

Více

Číselník obcí, jejich částí, katastrů a základní údaje

Číselník obcí, jejich částí, katastrů a základní údaje Číselník obcí, jejich částí, katastrů a základní údaje Obec Část obce Katastr Březová 1) 560294 5 959 2 665 1 768 39,8 Arnoltov 07042 4 Arnoltov 67042 1 486 Březová 01461 3 Březová u Sokolova 61461 1 182

Více

PRAVIDLA PRO PUBLICITU

PRAVIDLA PRO PUBLICITU PRAVIDLA PRO PUBLICITU Dokument: PŘÍLOHA H POKYNŮ PRO ŽADATELE Způsob realizace: Grantové schéma - Podpora sociální integrace v Olomouckém kraji opatření 3.2 SROP Vyhlašovatel: Olomoucký kraj PRAVIDLA

Více

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Praha - únor 2010 Verze 1.3 Ministerstvo dopravy www.opd.cz OBSAH Úvod...3 Obecná pravidla...4 Legislativní rámec...4 Obecné požadavky a podmínky...4

Více

Technická pravidla povinné publicity projektů financovaných z ROP MS. Michal Sládek (OMA)

Technická pravidla povinné publicity projektů financovaných z ROP MS. Michal Sládek (OMA) Technická pravidla povinné publicity projektů financovaných z ROP MS Michal Sládek (OMA) Úvodem Metodický pokyn Pravidla pro publicitu je rámcový dokument jako takový nepostihuje a ani nemůže postihovat

Více

PRAVIDLA PRO PUBLICITU

PRAVIDLA PRO PUBLICITU PRAVIDLA PRO PUBLICITU Dokument: PŘÍLOHA H POKYNŮ PRO ŽADATELE Způsob realizace: Grantové schéma - Podpora sociální integrace v Olomouckém kraji opatření 3.2 SROP Vyhlašovatel: Olomoucký kraj PRAVIDLA

Více

PRAVIDLA PRO PUBLICITU

PRAVIDLA PRO PUBLICITU PRAVIDLA PRO PUBLICITU I. Obecná pravidla Na základě Nařízení Evropské komise č. 1159/2000 je každý příjemce podpory povinen informovat širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z Evropské

Více

06 označení projektů a jejich výstupů

06 označení projektů a jejich výstupů 06 označení projektů a jejich výstupů Označení projektů představuje jednu z veřejností výrazně vnímaných aplikací vizuálního stylu. Slouží k označení projektů podporovaných z ROP Střední Čechy. Důsledné

Více

Pravidla pro publicitu

Pravidla pro publicitu Verze 3.0 ke dni 10. 2. 2009 Tabulka změn dokumentu Pravidla pro publicitu Vydání č. Platné od 1 20.8.2007 Ing. Filipová Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 2 1.3.2008

Více

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU verze účinnost od 2. 1. 2008 Evidence změn Předmět změny Kap.2, kap.4: Dodatečné upřesnění

Více

Manuál pro konečné uživatele Zajištění publicity projektu ve Fondu malých projektů

Manuál pro konečné uživatele Zajištění publicity projektu ve Fondu malých projektů Manuál pro konečné uživatele Zajištění publicity projektu ve Fondu malých projektů Program Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013 verze platná od 1.11.2011 Obsah Co je to publicita

Více

PRAVIDLA PRO PUBLICITU

PRAVIDLA PRO PUBLICITU Příloha č. 3 PRAVIDLA PRO PUBLICITU v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Příjemce dotace odpovídá za informování veřejnosti o podpoře, kterou obdržel v rámci Operačního programu Výzkum

Více

Příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce

Příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce Příloha č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise 1828/2006

Více

Publicita. Proč je publicita tolik důležitá?

Publicita. Proč je publicita tolik důležitá? Proč je publicita tolik důležitá? Publicita Petra Vodičková, Společný technický sekretariát zvýšení povědomí o evropských projektech zlepšení image Evropské unie kvalitní přeshraniční projekty dobrovolná

Více

12. 4. 2012. CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině

12. 4. 2012. CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině Projekt cyklostezek 12. 4. 2012 CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině Dopravní stavby a venkovní architektura, s.r.o. Projekční

Více

ČESKY. Vesničky Slavkovského lesa CYKLOTRASA Č. 4 SOKOLOV KOSTELNÍ BŘÍZA - VÍTKOV

ČESKY. Vesničky Slavkovského lesa CYKLOTRASA Č. 4 SOKOLOV KOSTELNÍ BŘÍZA - VÍTKOV ČESKY 4 Vesničky Slavkovského lesa CYKLOTRASA Č. 4 SOKOLOV KOSTELNÍ BŘÍZA - VÍTKOV 1 2 Kopcovitá trasa nás zavede do východního cípu Slavkovského lesa, který sice nepoznáme v jeho plné kráse (Kladská),

Více

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Praha - březen 2011 Verze 1.7 Ministerstvo dopravy www.opd.cz OBSAH Úvod...3 Obecná pravidla...4 Legislativní rámec...4 Obecné požadavky a podmínky...4

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRIORITNÍ OSA 3, OBLAST INTERVENCE 3.4 SLUŽBY V OBLASTI BEZPEČNOSTI, PREVENCE A ŘEŠENÍ RIZIK 11. kontinuální výzva datum vyhlášení: 1. července 2010 Příloha č. 4 PRAVIDLA

Více

PRAVIDLA PRO PUBLICITU

PRAVIDLA PRO PUBLICITU Příloha č. 3 PRAVIDLA PRO PUBLICITU v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Příjemce dotace odpovídá za informování veřejnosti o podpoře, kterou obdržel v rámci Operačního programu Výzkum

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRIORITNÍ OSA 4a, 4b, OBLAST INTERVENCE 4.1a, 4.1b Národní podpora cestovního ruchu 9. kontinuální výzva datum vyhlášení: 29. června 2010 Příloha č. 2 Pravidla pro provádění

Více

Příručka k informačním a komunikačním předpisům

Příručka k informačním a komunikačním předpisům Příručka k informačním a komunikačním předpisům Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření. 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření. 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise č. 1828/2006 a Nařízení Komise č. 846/2009 je příjemce

Více

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Příloha č. 5 k č. j.: MV-120113-11/VZ-2014 Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise č. 1828/2006

Více

PRŮVODCE PRAVIDLY PUBLICITY v projektech spolufinancovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

PRŮVODCE PRAVIDLY PUBLICITY v projektech spolufinancovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost PRŮVODCE PRAVIDLY PUBLICITY v projektech spolufinancovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Obsah Publicita v projektech, základní pravidla, další zdroje informací str. 3-5 Závazný balíček

Více

PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ

PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ Obecná pravidla PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ Na základě Nařízení Evropské komise č. 1159/2000 je každý příjemce podpory povinen informovat širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z Evropské

Více

PŘÍLOHA Č. 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ. Řízená kopie elektronická Vydání: 1.1 Revize: 1 Strana 1 z 9

PŘÍLOHA Č. 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ. Řízená kopie elektronická Vydání: 1.1 Revize: 1 Strana 1 z 9 PŘÍLOHA Č. 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ Řízená kopie elektronická Vydání: 1.1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě

Více

Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu: 1; Oblast podpory: 1.1a a 1.1.

Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu: 1; Oblast podpory: 1.1a a 1.1. Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu: 1; Oblast podpory: 1.1a a 1.1.b Výzva číslo 10 časově uzavřená ELEKTRONIZACE SLUŽEB VEŘEJNÉ

Více

PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOVÝCHOD

PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOVÝCHOD PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOVÝCHOD Verze 1.0 7. září 2007 Strana 1 (celkem 28) OBSAH 1 Charakteristika ROP JV... 4 2 Povinnosti příjemce dotace z pohledu publicity...

Více

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Příloha č. 3 Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise 1828/2006 a 846/2009 je příjemce povinen

Více

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Nabídka pozemků k pronájmu KPÚ pro Karlovarský kraj Chebská 48/73, Karlovy Vary, 36006

Více

Publicita projektu. Místo: KÚ Jihočeského kraje České Budějovice Datum: 14. 1. 2014. Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová

Publicita projektu. Místo: KÚ Jihočeského kraje České Budějovice Datum: 14. 1. 2014. Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová Místo: KÚ Jihočeského kraje České Budějovice Datum: 14. 1. 2014 Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová Obecná pravidla publicity projektu Povinná publicita projektu je zakotvena ve Smlouvě o realizaci

Více

Příručka k informačním a komunikačním předpisům

Příručka k informačním a komunikačním předpisům Příručka k informačním a komunikačním předpisům Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Publicita v projektech

Publicita v projektech Publicita v projektech financovaných z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Seminář pro příjemce 2.1 5. 4. / 10. 5. 2011 Pravidla pro realizování propagačních a informačních aktivit

Více

Publicita v projektech

Publicita v projektech Publicita v projektech financovaných z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 19. října 2011 Pravidla pro realizování propagačních a informačních aktivit Nařízení Evropské komise

Více

Úvod. Vážení příjemci dotace z ROP Střední Čechy,

Úvod. Vážení příjemci dotace z ROP Střední Čechy, Publicita projektu Úvod Vážení příjemci dotace z ROP Střední Čechy, tato informační brožura, která se Vám dostala do rukou, je stručným návodem jak postupovat při zahajování a ukončování projektů z hlediska

Více

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Č.j.:TACR/3635/2012 Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VYSVĚTLENÍ POJMŮ... 3 3. PRAVIDLA PRO PUBLICITU... 4 4. TYPY VÝSLEDKŮ... 5 5. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

PŘÍLOHA Č. 17 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9

PŘÍLOHA Č. 17 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 PŘÍLOHA Č. 17 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě

Více

Účel publicity. Vážení příjemci dotace z ROP Střední Čechy,

Účel publicity. Vážení příjemci dotace z ROP Střední Čechy, PUBLICITA PROJEKTU Úvod Účel publicity Vážení příjemci dotace z ROP Střední Čechy, tato informační brožura, která se Vám dostala do rukou, je stručným návodem jak postupovat při zahajování a ukončování

Více

Publicita projektů spolufinancovaných z ROP Moravskoslezsko

Publicita projektů spolufinancovaných z ROP Moravskoslezsko Publicita projektů spolufinancovaných z ROP Moravskoslezsko (dle verze 3.01 MP) Michal Sládek Základní princip... Kdo čerpá finanční prostředky ze strukturálních fondů a tedy i díky Regionálnímu operačnímu

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad. Metodický pokyn pro publicitu

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad. Metodický pokyn pro publicitu Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Metodický pokyn pro publicitu Výzva č. 41, 42 a 43 17. 9. 2013 Obsah 1. Úvod 2 2. Obecná pravidla publicity 3 2.1 Technické vlastnosti informačních a propagačních

Více

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD v,,,,, v CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Nabídka pozemků k pronájmu KPÚ pro Karlovarský kraj Chebská 48/73, Karlovy

Více

PŘÍLOHA Č. 17 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 11

PŘÍLOHA Č. 17 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 11 PŘÍLOHA Č. 17 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 11 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě

Více

Publicita. Společný technický sekretariát

Publicita. Společný technický sekretariát Publicita Společný technický sekretariát Obsah 1. Všeobecné požadavky EK 2. Publicita na úrovni projektu 3. Publicita na úrovni programu 1. Všeobecné požadavky EK veřejnost musí být informována o podpoře

Více

Publicita v projektech

Publicita v projektech Publicita v projektech financovaných z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Seminář pro příjemce 2.1 Pravidla pro provádění propagačních a informačních aktivit Nařízení í Evropské

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Příloha č. 7

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Příloha č. 7 Příloha č. 10 k Č.j.PPR-9021-22/ČJ-2015-990656 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRIORITNÍ OSA 3, OBLAST INTERVENCE 3.4 SLUŽBY V OBLASTI BEZPEČNOSTI, PREVENCE A ŘEŠENÍ RIZIK 26. kontinuální výzva datum

Více

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PRACOVNÍ PŘEKLAD POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 1 1. ÚVOD... 3 2. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ PUBLICITY... 3 3. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

Více

rychlostní silnice R6

rychlostní silnice R6 rychlostní silnice R6 Tisová Kamenný Dvůr 06/2010 uvedeno do provozu v plném profilu DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY Předmětem stavby je nahrazení stávající dvoupruhové komunikace I/6 novou rychlostní čtyřpruhovou

Více

PŘÍLOHA Č. 9 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ (PLATNÉ OD ) INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ

PŘÍLOHA Č. 9 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ (PLATNÉ OD ) INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ PŘÍLOHA Č. 9 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ (PLATNÉ OD 26. 8. 2013) Vydání: 1 Revize:1 Strana 1 z 12 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě

Více

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření a manuál vizuální identity programu JESSICA

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření a manuál vizuální identity programu JESSICA a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise 1828/2006 a 846/2009 je konečný příjemce povinen informovat veřejnost o podpoře, kterou obdržel nebo obdrží z Integrovaného operačního programu (programu

Více

Publicita projektu. Místo: KÚ JčK, zasedací místnost Ovál Datum: 15. září 2010. Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová

Publicita projektu. Místo: KÚ JčK, zasedací místnost Ovál Datum: 15. září 2010. Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová Místo: KÚ JčK, zasedací místnost Ovál Datum: 15. září 2010 Jméno prezentujícího: Ing. Irena Caisová Povinná publicita projektu je zakotvena ve Smlouvě o realizaci grantového projektu a v Nařízení Komise

Více

I. Povinná informační a publikační opatření realizovaná příjemci dotace

I. Povinná informační a publikační opatření realizovaná příjemci dotace Pokyny pro příjemce dotace k zajišťování informačních a publikačních opatření při realizaci projektů podpořených z Programu rozvoje venkova ČR (dále PRV) Obecné podmínky Dle přílohy VI nařízení Komise

Více

Manuál pro publicitu OPZ v rámci realizace projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji

Manuál pro publicitu OPZ v rámci realizace projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji Manuál pro publicitu OPZ v rámci realizace projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji 19.1. Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb v oblasti informování a komunikace 1. Během realizace projektu

Více

ČESKY. Okolo Sokolova PĚŠÍ VÝLETY OKOLO SOKOLOVA

ČESKY. Okolo Sokolova PĚŠÍ VÝLETY OKOLO SOKOLOVA ČESKY 9 Okolo Sokolova PĚŠÍ VÝLETY OKOLO SOKOLOVA 1 Pochoďáky Kolem průmyslových závodů se prosmýkneme do kou- Loketské zelné přírody kolečko opředené (12 km) pověstmi a bohaté na zážitky. Autobusem Z

Více

Publicita, příjmy v projektu a udržitelnost projektu. Martina Bečvářová Praha (únor 2015)

Publicita, příjmy v projektu a udržitelnost projektu. Martina Bečvářová Praha (únor 2015) Publicita, příjmy v projektu a udržitelnost projektu Martina Bečvářová Praha (únor 2015) Publicita v projektu Publicita na úrovni projektů zajišťují koneční příjemci projektů (příp. partneři projektů),

Více

Pravidla pro publicitu v rámci OPPI

Pravidla pro publicitu v rámci OPPI Pravidla pro publicitu v rámci OPPI 1. Obecné podmínky Každý příjemce podpory, který realizuje projekt s podporou z prostředků EU, musí informovat o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

PŘÍLOHA č. 3 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE

PŘÍLOHA č. 3 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PŘÍLOHA č. 3 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE SEZNAM ZMĚN Strana Změny v textu oproti verzi 3.0 3 4 1. Text v bodě

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Operační program Životní prostředí 2014 2020 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR wwww.opzp.cz

Více

Základní grafický manuál logotypu a jeho použití

Základní grafický manuál logotypu a jeho použití Tento manuál logotypu je nezaměnitelným, originálním a závazným návodem k jeho používání. Určuje vzhled, barevnost, velikosti a způsob použití loga K aplikaci loga se používá originál v digitální podobě

Více

MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU MZ ČR

MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU MZ ČR Institut postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví, generální dodavatel projektu MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY INDIVIDUÁLNÍHO PROJEKTU MZ ČR Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních

Více

Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS

Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS Úvod 1 Tento dokument přináší přehledné informace o požadavcích na propagaci stavebních činností

Více

METODICKÝ POKYN PUBLICITA V 08 MP P 6.1

METODICKÝ POKYN PUBLICITA V 08 MP P 6.1 METODICKÝ POKYN PUBLICITA V 08 MP P 6.1 Revize č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum 1 Povinné náležitosti publicity doplněny o slovní dodatek Evropská unie Doplněny příklady povinných náležitostí

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Poskytování sociálních služeb na základě Smlouvy o zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji

Poskytování sociálních služeb na základě Smlouvy o zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji Poskytování sociálních služeb na základě Smlouvy o zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji v rámci projektu Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Olomouckém kraji

Více

Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013

Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Program Cíle 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Doporučen ení 21. 8. 2008, Liberec Je váš projektový záměr opravdu přeshraniční? Opravdu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ FOND SOUDRŽNOSTI 1 Pravidla propagace KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ze dne 16. května 1994 o zřízení

Více

Pravidla pro publicitu v rámci OPPI

Pravidla pro publicitu v rámci OPPI 1. Obecné podmínky Platnost od: 3.3.2008 Pravidla pro publicitu v rámci OPPI Každý příjemce podpory, který realizuje projekt s podporou z prostředků EU, musí informovat o tom, že projekt byl realizován

Více

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011 Realizace aktivit projektu Kladské pomezí Krajina příběhů 1 Pojďte se toulat úchvatnou krajinou, která je naplněna zajímavými příběhy. Krajinou, která umí vyprávět. Seznamte se s historií vojenských pevností,

Více

Manuál pro publicitu projektu

Manuál pro publicitu projektu Manuál pro publicitu projektu Západočeské baroko je významným projektem Plzeňského kraje v oblasti kultury. Jeho cílem je podpora projektů naplňujících udržitelnost regionální programové linie projektu

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Obecná pravidla Pravidla pro konkrétní propagační prostředky Pravidla pro používání loga Jednotný programový dokument Praha cíl 2 Značka Plná varianta značky Plná varianta značky en Písmo Trebuchet MS

Více

17. KAPITOLA PRAVIDLA PUBLICITY

17. KAPITOLA PRAVIDLA PUBLICITY 17. KAPITOLA PRAVIDLA PUBLICITY Pravidla publicity nekladou na žadatele a příjemce povinnosti nad rámec těch, které vyplývají z Obecného nařízení. Pro potřeby propagace realizace OP VVV jako celku však

Více

POŽADOVANÁ ZÁVAZNÁ ÚPRAVA NABÍDKY

POŽADOVANÁ ZÁVAZNÁ ÚPRAVA NABÍDKY POPTÁVKA na dodávku materiálů a služeb v rámci projektu Česko-polské sportování II., Česko-polské zpívání a kosení grafické návrhy a propagační materiály včetně zhotovení a dodání. Obec Karlovice Zastoupená:paní

Více

grafický manuál znak města Český Krumlov 2

grafický manuál znak města Český Krumlov 2 grafický manuál znak města Český Krumlov 2 obsah 3 úvod 4 pravidla užívání znaku města 5 příklady použití velký znak malý znak 6 velký znak barva 7 černobílý linka 8 barva město Český Krumlov 9 černobílý

Více

Grafický manuál značky. Kraj Vysočina ZDRAVÝ KRAJ

Grafický manuál značky. Kraj Vysočina ZDRAVÝ KRAJ Grafický manuál značky Kraj Vysočina ZDRAVÝ KRAJ Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Zvýšení kapacity kompostárny RABIO

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Zvýšení kapacity kompostárny RABIO PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 26 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Zvýšení kapacity kompostárny RABIO ZADAVATEL:

Více

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU verze Evidence změn Zpracoval: Jméno Předmět změny Ověřil: Podpis Ing. Michal Sládek Jméno Podpis Strany č. Schválil:

Více

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU verze Evidence změn Předmět změny Úprava terminologie monitorovacích zpráv Strany č. v celém textu Příloha č.4:

Více

Příloha PPŽP č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV

Příloha PPŽP č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV Příloha PPŽP č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV Účinnost: 30. 3. 2012 Verze č. 16.0 ~ 1 ~ Vážení žadatelé a příjemci dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále ROP SV), jelikož

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Operační program Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500

Více

Pravidla pro publicitu Verze 1.2

Pravidla pro publicitu Verze 1.2 Pravidla pro publicitu Verze 1.2 Verze 1.2 Pravidel pro publicitu v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 29. 4. 2008, je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro

Více

Roční komunikační plán 2011

Roční komunikační plán 2011 Roční komunikační plán 2011 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 1 Seznam 1. Úvod... 3 2. Cílové skupiny... 3 3. Hlavní komunikační aktivita...

Více

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU verze 3.02 řízená kopie elektronická Účinnost Zpracovatel Metodické řízení Obsahuje strany Přílohy číslo 22.3.

Více

Velkoplošný informační panel

Velkoplošný informační panel 3 Velkoplošný informační panel Celkový náhled informačních panelů pro projekt financovaný z Fondu soudržnosti a pro projekt financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj; velikost velkoplošného

Více

Pravidla pro publicitu v rámci OPPI

Pravidla pro publicitu v rámci OPPI Obsah: Pravidla pro v rámci OPPI OBSAH:... 1 1. OBECNÉ PODMÍNKY... 2 2. TYPY TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PROPAGACI A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ (ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ)...

Více

Příloha č. 2 k Smlouvě o dílo Požadavky na komunikační nástroje publicity 1. Velkoplošný reklamní panel (billboard) Veškerá pravidla pro užití tohoto

Příloha č. 2 k Smlouvě o dílo Požadavky na komunikační nástroje publicity 1. Velkoplošný reklamní panel (billboard) Veškerá pravidla pro užití tohoto Příloha č. 2 k Smlouvě o dílo Požadavky na komunikační nástroje publicity 1. Velkoplošný reklamní panel (billboard) Veškerá pravidla pro užití tohoto prostředku publicity určují Pravidla pro publicitu

Více

uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí s portálem a štoly o hrob - náhrobky Johanna a Gustava

uhelný důl hlubinný, z toho jen: dědičná a těžní štola Hernych - ústí s portálem a štoly o hrob - náhrobky Johanna a Gustava 11318 / 4-5077 P Arnoltov Arnoltov čp.52 zájezdní hostinec Spiegel při silnici na rozcestí k Arnoltovu 15037 / 4-570 S Boučí Boučí tvrz - tvrziště, archeologické stopy při domě čp. 57 31672 / 4-562 S Březová

Více

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K VÝZVĚ Č. 32 OP LZZ

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K VÝZVĚ Č. 32 OP LZZ NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K VÝZVĚ Č. 32 OP LZZ A) Publicita projektu 1. Z čeho vyplývá povinnost příjemců podpory dodržovat vizuální identitu ESF/OP LZZ a zajišťovat publicitu projektu spolufinancovaného

Více

Příloha č. 1 - Pokyny pro publicitu

Příloha č. 1 - Pokyny pro publicitu Příloha č. 1 - Pokyny pro publicitu Konečný příjemce je povinen řídit se touto Příručkou i v případě publicity týkající se implementace projektu. Všechny pokyny zde uvedené vycházejí z dokumentů Kanceláře

Více

PŘÍLOHA Č. 3 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A

PŘÍLOHA Č. 3 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 3 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ Vydání 01, platnost od 22. května 2009 Pravidla pro

Více

DOKLADOVÁNÍ APLIKOVANÝCH PROSTŘEDKŮ PUBLICITY PROJEKTŮ

DOKLADOVÁNÍ APLIKOVANÝCH PROSTŘEDKŮ PUBLICITY PROJEKTŮ DOKLADOVÁNÍ APLIKOVANÝCH PROSTŘEDKŮ PUBLICITY PROJEKTŮ Aplikovaný prostředek publicity Kdy použít/kde umístit Jak dokladovat Kdy jej dokladovat Udržitelnost prvků publicity Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Více

Pravidla pro publicitu. Verze 1.7

Pravidla pro publicitu. Verze 1.7 Pravidla pro publicitu Verze 1.7 Verze 1.7 Pravidel pro publicitu v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 12. 9. 2012, je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro

Více

Metodický pokyn PUBLICITA V 13 MP P 7.0

Metodický pokyn PUBLICITA V 13 MP P 7.0 Metodický pokyn PUBLICITA V 13 MP P 7.0 047-VRR-09 P08 Metodický pokyn Publicita Revize č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum... 10 Verze č. 7/2009 10 Za zpracovatelský tým Ověřil Schválil

Více

Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova č.p. 1929, Sokolov

Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova č.p. 1929, Sokolov Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov ČÍSLO JEDNACÍ: 83704/2013/OŽP/LITO ČÍSLO EVIDENČNÍ: 96239/2013 VYŘIZUJE: Bc. Linda Tomeszová e-mail: linda.tomeszova@mu-sokolov.cz

Více

(sponzorský vzkaz) Grafický manuál

(sponzorský vzkaz) Grafický manuál (sponzorský vzkaz) Grafický manuál Obsah Úvod 01 Logo 02 Značka základní varianta 02.01 Značka doplňková varianta 02.02 Značka černá varianta 02.03 Logo vodorovná varianta 02.04 Logo svislá varianta 02.05

Více

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Manuál pro zobrazení loga

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Manuál pro zobrazení loga Manuál pro zobrazení loga Austria- Úvod Tento manuál má sloužit jako příručka pro použití loga Programu Evropské územní spolupráce Rakousko Česká republika na externích informačních a propagačních materiálech

Více

Příloha č. 1 - Pokyny pro publicitu

Příloha č. 1 - Pokyny pro publicitu Příloha č. 1 - Pokyny pro publicitu Konečný příjemce je povinen řídit se touto Příručkou i v případě publicity týkající se implementace projektu. Všechny pokyny zde uvedené vycházejí z dokumentů Kanceláře

Více