JAK NA PUBLICITU ANEB ČEHO SE VYVAROVAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK NA PUBLICITU ANEB ČEHO SE VYVAROVAT"

Transkript

1 JAK NA PUBLICITU ANEB ČEHO SE VYVAROVAT Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem

2 Vize přestane být snem Vydal: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, 2010 Foto: archiv ROP Texty: Úřad Regionální rady Grafický návrh, DTP a tisk: NOESIS s.r.o.

3 Obsah Proč je tu publicita? 4 Proč používat loga? 4 Jak publicitu zajistit? 4 Kde získat informace? 5 Spolupráce s Úřadem Regionální rady 5 Publicita ROP SZ 6 Co je povinné aneb nezbytné minimum 6 Rychlá instantní publicita banner 7 Užití banneru na tiskovinách 7 Užití log 8 Příklady chybně užitých log 8 Nástroje publicity 9 a) Billboardy 9 b) Pamětní deska 10 c) Publicita na dokumentech 11 d) Tiskoviny 12 e) Informační akce (konference, semináře, výstavy, soutěže, slavnostní ukončení projektů atd.) 13 f) Internetové stránky projektu 14 g) Inzerce 15 h) Komunikace s médii 15 i) Propagační předměty 15 j)... a mnoho dalšího 16 Udržitelnost publicity 17 Doporučení a tipy 18

4 Proč je tu publicita? Pokud jako obec, město, nezisková organizace či podnikatel získáte pro svůj projekt dotaci a čerpáte finanční prostředky z fondů Evropské unie, měli byste o tom informovat veřejnost. Nejde přitom jen o to, propagovat EU a Regionální operační program Severozápad, ale především o to, pochlubit se úspěšným projektem a inspirovat ostatní k využití dotačních zdrojů. Způsob, jakým budete veřejnost informovat, si pak volíte sami a je součástí vašeho projektu. Tato publikace je stručným průvodcem, který se vám snaží na základě již realizovaných projektů napovědět, na co dát při zajištění publicity pozor a čeho se vyvarovat. Nenahrazuje však Metodický pokyn pro publicitu ROP Severozápad. Proč používat loga? EU se dlouhodobě snaží o uplatňování jednotného vizuálního stylu a má pro něj svá pravidla. Tato pravidla musí být použita u všech využívaných nástrojů pro publicitu a jejich dodržování je poměrně přísně kontrolováno. Jednotný vizuální styl totiž pomáhá veřejnosti jednodušeji rozpoznat sdělované informace. Zkrátka, pokud člověk prochází například kolem informační tabule, kde je umístěno logo EU s textem Evropská unie, velmi rychle si uvědomí, že daný projekt je uskutečněn díky prostředkům evropských fondů. Jak publicitu zajistit? Z čeho můžete při zajištění publicity vybírat? Fantazii se meze nekladou a možností je celá řada, jde jen o to zvolit formu, která nejlépe koresponduje s daným projektem. K dispozici jsou webové stránky, brožury, letáky, inzeráty, propagační předměty nebo rozhlasové či televizní spoty. Veřejnost ale můžeme oslovit také prostřednictvím nejrůznějších konferencí, seminářů nebo besed. O tom, jaký způsob prezentace projektu příjemce dotace využije, rozhoduje sám. Povinné minimum je stanoveno u projektů, kde příspěvek z veřejných zdrojů (tedy dotace EU a národní zdroje) přesáhne 500 tisíc eur. U těchto projektů je pro příjemce dotace povinná instalace billboardu během fyzické realizace projektu a následné umístění pamětní desky (blíže popsáno na stranách 9 a 10). Publicita projektů, tedy zviditelňování podpory z fondů EU, je pro příjemce dotací z ROP Severozápad povinná. Povinnost informovat veřejnost o tom, že projekt byl spolufinancován ze zdrojů Unie, vyplývá ze smlouvy a její nesplnění může vést až k finančním sankcím. 4

5 Kde získat informace? Základní informace o pravidlech publicity ROP SZ najdete v Metodickém pokynu pro publicitu. Platná verze je vždy umístěna na webových stránkách Součástí metodického pokynu je také grafický manuál, který nastavuje jednotný vizuální styl použitých nástrojů. V případě nejasností se obraťte na pracovníky Úřadu Regionální rady, kteří vám rádi poradí. Spolupráce s Úřadem Regionální rady Úřad Regionální rady se nebojte oslovit nejen v případě, že potřebujete radu nebo konzultaci, ale například i tehdy, když chystáte rozsáhlejší akci spojenou se zahájením užívání projektu, rádi byste na ni pozvali média, a nemáte potřebné kontakty. Pracovníci úřadu vám v takových případech rádi pomohou a při propagaci vašeho projektu s vámi budou spolupracovat. Obecně platí, že je vhodné a žádoucí Úřad Regionální rady o propagačních a publicitních akcích, jakými jsou nejrůznější zahájení či milníky projektů, informovat. 5

6 Publicita ROP SZ Co je povinné aneb nezbytné minimum Veškeré materiály a aktivity, prostřednictvím kterých je realizována publicita projektu, musejí obsahovat minimálně následující povinné údaje (výjimkou jsou drobné propagační předměty viz Metodický pokyn pro publicitu): logo vlajku EU s doprovodným textem Evropská unie, text ve znění: Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj, logo Regionálního operačního programu Severozápad, text motto Regionálního operačního programu Severozápad ve znění: Vize přestane být snem, text ve znění: Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad. Příklad drobného propagačního předmětu tužky 6

7 Rychlá instantní publicita banner Všechny povinné prvky publicity obsahuje banner, který je navržen jako rychlé a univerzální řešení a je také součástí Metodického pokynu pro publicitu, a to včetně černobílé i cizojazyčné verze. I když je univerzální, pochopitelně ne ve všech případech dobře ladí s grafickým řešením. Je proto na vašem zvážení, zda použijete banner, nebo povinné prvky publicity zapracujete volněji (ovšem v souladu s Metodickým pokynem pro publicitu). c a d b e a) vlajka EU s doprovodným textem Evropská unie b) odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj ve znění: Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj c) logo Regionálního operačního programu Severozápad d) motto Regionálního operačního programu Severozápad, ve znění: Vize přestane být snem e) název operačního programu, tedy text ve znění: Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Užití banneru na tiskovinách Německá verze banneru na letáku k projektu 7

8 Užití log V případě, že příjemce nevyužije banner a pracuje s logy ROP Severozápad a EU, měl by pamatovat na následující: PROSTOR: Loga mají své ochranné zóny, není možné je namačkat na sebe. BARVY: U barevných verzí log je nutné dodržet nařízenou barevnost. ČITELNOST: Pokud jsou loga zmenšována, musí být vždy čitelná ; vodítkem je text Evropská unie pod vlajkou EU. BAREVNÁ A ČERNOBÍLÁ VERZE: Vyvarujte se použití barevné verze loga EU například pro černobílý tisk nebo pro výrobu nebarevné pamětní desky. PODKLAD: Užívejte loga tak, aby byla dobře čitelná. VELIKOST: Loga ROP Severozápad, EU i příjemce musejí být stejně velká. PROPORCE: Vyvarujte se deformace grafických prvků. Potřebné verze log, informace o ochranných zónách, barevnosti i verzích log jsou k dispozici v Metodickém pokynu pro publicitu a na webu ROP Severozápad. Příklady chybně užitých log Navíc použité logo Ústeckého kraje, které je v Metodickém pokynu uvedeno jen jako příklad loga příjemce Špatná černobílá varianta loga EU Špatná barevnost loga Špatné rozmístění log Chybně užitá barevná verze loga na nepříliš vhodně umístěné pamětní desce 8

9 Nástroje publicity a) Billboardy Jestliže se jedná o projekt, který je z veřejných zdrojů, tedy například z fondů EU a obecního rozpočtu, financován částkou vyšší než eur, musí příjemce na místě stavby umístit billboard. Billboard musí být na místě po celou dobu fyzické realizace projektu. Po ukončení fyzické realizace projektu příjemce nahradí billboard pamětní deskou instalovanou minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Jak billboard, tak i pamětní deska musejí být umístěny na vhodném místě, kde budou plnit svou informační roli tedy např. u hlavního vchodu do budovy, v blízkosti příjezdové komunikace apod. Vhodně řešený i umístěný billboard Billboard může sloužit i jako vhodná kulisa při prezentaci projektu pro média NEZAPOMEŇTE: Billboard musí obsahovat všechny povinné prvky publicity a musí na něm být uveden název projektu. Tyto informace společně musejí zabírat nejméně 25 % celkové plochy panelu, přičemž logo a symbol musejí být viditelné a text čitelný. Doporučeným rozměrem billboardu je standardní euroformát 2,4 5,1 m. V případě rozměrů, které jsou menší než doporučovaný standardní euroformát, musí být skutečná velikost billboardu přiměřená velikosti stavby. Jestliže je billboard jedním z výstupů realizovaného projektu (např. marketing cestovního ruchu), nemusí podíl plochy věnovaný informaci o spolufinancování zabírat 25 %. 9

10 b) Pamětní deska Pamětní deska bývá instalována například u projektů, jejichž součástí je pořízení movitého dlouhodobého hmotného majetku, pokud jsou financovány z veřejných zdrojů (tedy například z fondů EU a obecního rozpočtu) částkou vyšší než eur. Deska musí být v náležité velikosti a musí být dobře viditelná. Příjemce dotace je povinen instalovat ji nejpozději do 6 měsíců po ukončení fyzické realizace projektu, a to minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Pamětní deska projektu vhodně umístěná u vchodu do budovy NEZAPOMEŇTE: Pamětní deska musí obsahovat všechny povinné prvky publicity. Doporučená minimální velikost pamětní desky je 300 x 400 mm. Pamětní deska (vysvětlující tabulka) musí mít trvanli vou formu, doporučenými materiály jsou leštěný kámen, sklo, bronz apod. 10

11 c) Publicita na dokumentech Dokumenty, které jsou připravovány v rámci projektů, jako jsou například prezenční listiny nebo pozvánky, musí být opatřeny kompletní povinnou publicitou ROP Severozápad. Opět je třeba správně zvolit barevnou či černobílou verzi grafických prvků v návaznosti na následný barevný či černobílý tisk dokumentu. Z A N I KL É OBCE NA BŘEZOVS K U POZVÁN K A N A P REZEN TAC I P RO J EK T U Město Březová si Vás dovoluje pozvat na prezentaci projektu Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj cestovního ruchu 1. etapa která se koná dne v hodin v prostorách zámeckého parku na Kostelní Bříze Součástí prezentace bude výstava o zaniklých obcích Slavkovského lesa a křest knihy Zaniklé obce Březovska. Správné řešení publicity na pozvánce s využitím banneru Vážená paní, vážený pane, dovolte, abychom Vás pozvali na slavnostní ukončení projektu. Setkání se bude konat v budově projektu, Adresa 22/1, Ústí nad Labem ve čtvrtek od 10:00.hodin. Program: Přivítání hostů Projev Přestřižení pásky Prohlídka budovy Recepce, setkání hostů Svou účast potvrďte na adrese: nebo na tel. čísle: Na této pozvánce není publicita ROP Severozápad dostatečná 11

12 d) Tiskoviny Tiskoviny, tedy nejrůznější letáky, brožury, publikace nebo informační skládačky, které jsou v rámci publicity projektu vydávány, musejí obsahovat všechny povinné prvky publicity. Opět záleží na každém příjemci, zda se rozhodne využít informační banner ROP Severozápad nebo zda jednotlivé prvky zapracuje ve vlastním grafickém řešení. V případě publikací a tiskovin je nutné uvést na nich také informaci, že jsou neprodejné. Publikace správně doplněná bannerem a opatřená textem neprodejné (ve dvou jazykových verzích) 12

13 e) Informační akce (konference, semináře, výstavy, soutěže, slavnostní ukončení projektů atd.) Na akcích, které jsou pořádány v rámci publicity projektu, by měla být úloha ROP Severozápad jasně a viditelně prezentována. Vhodné je tuto informaci zapracovat například do pozvánek, informačních plakátů atp. Informace o podpoře projektu z ROP Severozápad by měla být následně prezentována i během akce samotné, například prostřednictvím infopanelů nebo v rámci vstupu moderátora. NEZAPOMEŇTE: Při informačních akcích (konferencích, seminářích, besedách, jednáních a koordinačních schůzkách, výstavách, soutěžích) souvisejících s realizací projektu spolufinancovaného z ROP Severozápad musí organizátoři zřetelně poukázat na spoluúčast EU tím, že v jednacích sálech umístí vlajku EU a dále vlajku ČR. Prvky povinné publicity by měla být opatřena například páska určená k slavnostnímu přestřižení. Prezentace projektu během jeho slavnostního zahájení Pokud mají zájem, mohou si příjemci dotací pro své akce zapůjčit od Úřadu Regionální rady například tabuli s publicitou ROP SZ 13

14 f) Internetové stránky projektu Webové stránky a internetové prezentace by měly nést všechny povinné prvky publicity na titulní stránce. Navíc musejí obsahovat odkaz (hyperlink) k webovým stránkám: a Turistický portál Karlovarského kraje 14

15 g) Inzerce Pokud je v rámci publicity projektu realizována inzerce, musí obsahovat všechny povinné prvky publicity. Zásadní je, aby inzerce informovala o výstupech projektu. Není možné v rámci inzerce prezentovat například činnost zástupců samosprávy, která nesouvisí s projektem. h) Komunikace s médii Při komunikaci s médii, ať už například formou tiskových zpráv či tiskových konferencí, je neopomínejte konkrétně informovat o podpoře, kterou projekt získal z fondů EU prostřednictvím ROP Severozápad. Distribuované tiskové zprávy související s realizací podpořeného projektu by měly obsahovat povinné prvky publicity ROP SZ. NEZAPOMEŇTE: Povinnost uvádět informace o spolufinancování z EU je závazná pouze pro vydavatele tiskové zprávy (příjemce dota ce). Příjemce pochopitelně nemůže ovlivnit konečnou podobu a rozsah informace publikované médii. i) Propagační předměty Propagační předměty jsou pouze doplňkovým nástrojem publicity, který je potřeba použít ve spojení s jiným typem nástrojů publicity. V případě drobných propagačních předmětů je možné použít zjednodušené provedení informačního banneru tedy jen logo ROP SZ, logo EU a text Evropská unie. Příklad propagačního předmětu hrnek Příklad propagačního předmětu s plnou publicitou 15

16 j)... a mnoho dalšího Informace o podpoře EU pro danou akci či investici by měla být uvedena na všech předmětech či zařízeních, které jsou v rámci zajištění publicity projektu pořizovány či instalovány... Robotník ZA N IKL É O BC E N A BŘEZ OV S KU Bukovany K SOKOLOV Staré Sedlo koupaliště Michal Hru Obal DVD s informacemi o projektu Zelenáč Lněný vrch VE RS C H W UND E NE Citice GE ME IND E N IN D E R R E GIO N B ŘDvoryE Z OVÁ Údolí Rychnovský ryb. Dolní Rychnov Horní Pochlovice 514 Šabina Kostelní Bříza Arnoltov ý p. Such 1 Lobezský vrch P Libava Puškařo vská stok a Komáří ryb. Kirchenbirk Nový ryb. Rovná Ebmeth Vašíček Špičák 784 Schönbrunn zský Dolský Číslo Dolní Lazy Ober Rockendorf 8 ek Mřín Horní Žitná ha strou Braunova 6 Ztracená Úsek 849 p. Mýtský ryb. Horní Lazy 7 Ober Perlsberg Pastýřský buk u Horních Lazů Vel ká Ovčák 901 Grafika a tisk: FORNICA GRAPHICS s. r. o., text a foto: Ing. Luděk Jaša a ABRI s. r. o., mapa: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru Poděkování: Krajské muzeum Sokolov, Lesy ČR, Státní okresní archiv Cheb, Město Březová Miroslav Bouda; FORNICA GRAPHICS s.r.o., ABRI, s.r.o. Kateřina Tykalová; Mgr. Romana Beranová Vaicová, p. Jiří Beran, p. Luděk Jaša, Ing. Miroslav Makovička, Ing. Jan Bláha ný p. Lib ava Délka (km) 707 Kostelní Bříza Týmov Týmov Studánka Studánka Smrkovec Smrkovec Dolní Žitná Dolní Žitná Horní Žitná Horní Žitná Horní Lazy Horní Lazy Dolní Lazy Dolní Lazy Ostrov Ostrov Krásná Lípa Krásná Lípa Kostelní Bříza p. Terén Legenda 33,9 Kostelní Bříza - Rovná Luční potok 4,5 Lučn Rovná Vranov 1,6 Vranov Čistá 4,6 Čistá Třídomí 6 Třídomí Milíře 4 Milíře Lobzy 4,4 Lobzy Kamenice K. Bříza 5; 1,8 Paseka (odbočka z trasy) 1 Vítkov (mimo okruh) Jižní okruh Dlouhá stoka Kaplička Milíkov Milešovský vrch 777 silnice silnice silnice lesní, polní cesta rozbitá asfaltka lesní cesta, silnice lesní cesta silnice, lesní cesta silnice 29,6 3, , ,5 3,1 P Parkoviště Informace Autobusová zastávka Letiště Občerstvení Teplá Unter Perlsberg Schönficht 748 Podleský p. Severní okruh Dolní Žitná Dlouhá stoka Čistá Lauterbach Stadt Unter Rockendorf Kozák H Krásno U Šachty 4 Lobe 5 Háje Šibeník 828 Štola Jeroným u Čisté Frohnau Rabůvka Smrkovec Pískoviště 828 Krásenský vrch 3 Vranov přehrada Rovná Wöhr bava 828 Čistý p. Ostrov lá Li Bývalé raketové postavení Ma Mokřina Komáří rybník P Židovský hřbitov v Krásné Lípě 2 3 Komáří vrch Rozhledny Tiefengrün K Puškařovská stoka Malý Špičák Kostelní Bříza Tuřany ký d ů Milíře Kohling Schönlind Týmov Obora Studánka M rný HORNÍ SLAVKOV 6 Lobs Krásná Lípa 10 Zadní Domky 643 Stříb Lobzy Plikenštejn Velká Dvorečky U Bošířanské cesty P 1 5 Třídomí Ruiny kostela sv. Mikuláše pod vrchem Krudum Krudum 777 Zlatá Libava Štědrá Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj CR - 1. etapa 797 Stolec Podlesí Kamenný Dvůr Zelený močál Psí p. nad Ohří Hrázděný dům v Kostelní Bříze Bošířany U Vlčího dvora Dreyhäuser P Malá Libava Návrší Kozí vrch Třídomí Zlatý vrch Tisová Kaplička sv. Máří u Kamenice Silnice Sýkorák KYNŠPERK Kamenice 659 Rudolec Libavské Údolí Velká Libava Dobroše. ýp Rudolecký vrch ava Nadlesí Spálený vrch Paseka Schwand k nic Chlumek Lib Dolní Pochlovice BŘEZOVÁ Pařez p. Tisová Černý Mlýn Novina tý e P me Ka ř Oh Hrušková Wudingrün 744 Dasnice. ýp 570 Vítkov Vítkov Hlavno 640 ezsk Lob Drsný vrch Květný vrch 9 vský p. Rychno Chlum Svaté Máří Haba rtov ský p. 501 Čis učina ý p. Lítov škov sk stkov Restaurace Vyhlídka do kraje Trasy pro běžkaře rozbitá asfaltka rozbitá asfaltka silnice silnice silnice silnice rozbitá asfaltka r. asfaltka, polní cesta polní, lesní cesta lesní cesta, silnice Zřícenina Zelená značka KČT Žlutá značka KČT Modrá značka KČT Červená značka KČT PPra O Použití banneru na informačních turistických tabulích

17 Udržitelnost publicity U projektů podpořených z Regionálního operačního programu Severozápad je doba udržitelnosti stanovena na pět let. Minimálně po tuto dobu také musí příjemce dotace zajistit informování veřejnosti o podpoře projektu z evropských fondů. Tuto skutečnost je potřeba vzít v úvahu například při volbě materiálu pamětní desky a výběru místa pro její umístění. Nezapomínejte, že publicita projektu v době udržitelnosti může být předmětem kontroly. Příklad toho, jak by publicita, respektive její udržení nemělo vypadat 17

18 Doporučení a tipy Nezapomeňte zkontrolovat, že jste užili všechny povinné prvky definované Metodickým pokynem pro publicitu ROP Severozápad. Pozor na špatné použití monochromatického provedení vlajky EU (týká se především odlitků pamětních desek, černobílého tisku barevných verzí apod.) a nedodržení barevných schémat a barevnosti log. Pečlivě zvažte umisťování log dodavatelů a subdodavatelů, v žádném případě by neměla informačnímu materiálu dominovat. Berte v úvahu udržitelnost projektu. Je třeba zajistit odpovídající stálost publicity projektu, což souvisí například s volbou příslušné technologie zpracování pamětní desky. Pokud nemáte zkušenosti, grafický návrh i samotnou realizaci informačního nástroje svěřte raději profesionálnímu grafickému studiu, přičemž nezapomeňte předat veškeré podklady. Publicitní aktivity a související materiály archivujte, nezapomeňte na fotografickou dokumentaci. Pokud realizujete více projektů podpořených z různých dotačních zdrojů, ověřte si, že jste užili správné logo a další prvky publicity u správného projektu. 18

19 19

20 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem NEPRODEJNÉ

12. 4. 2012. CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině

12. 4. 2012. CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině Projekt cyklostezek 12. 4. 2012 CZ.1.09/2.1.00/30.00752 Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině Dopravní stavby a venkovní architektura, s.r.o. Projekční

Více

06 označení projektů a jejich výstupů

06 označení projektů a jejich výstupů 06 označení projektů a jejich výstupů Označení projektů představuje jednu z veřejností výrazně vnímaných aplikací vizuálního stylu. Slouží k označení projektů podporovaných z ROP Střední Čechy. Důsledné

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRIORITNÍ OSA 4a, 4b, OBLAST INTERVENCE 4.1a, 4.1b Národní podpora cestovního ruchu 9. kontinuální výzva datum vyhlášení: 29. června 2010 Příloha č. 2 Pravidla pro provádění

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

PŘÍLOHA Č. 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ. Řízená kopie elektronická Vydání: 1.1 Revize: 1 Strana 1 z 9

PŘÍLOHA Č. 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ. Řízená kopie elektronická Vydání: 1.1 Revize: 1 Strana 1 z 9 PŘÍLOHA Č. 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ Řízená kopie elektronická Vydání: 1.1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě

Více

PŘÍLOHA č. 3 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE

PŘÍLOHA č. 3 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PŘÍLOHA č. 3 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE SEZNAM ZMĚN Strana Změny v textu oproti verzi 3.0 3 4 1. Text v bodě

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Pravidla pro publicitu v rámci OPPI

Pravidla pro publicitu v rámci OPPI Pravidla pro publicitu v rámci OPPI 1. Obecné podmínky Každý příjemce podpory, který realizuje projekt s podporou z prostředků EU, musí informovat o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti

Více

I. Povinná informační a publikační opatření realizovaná příjemci dotace

I. Povinná informační a publikační opatření realizovaná příjemci dotace Pokyny pro příjemce dotace k zajišťování informačních a publikačních opatření při realizaci projektů podpořených z Programu rozvoje venkova ČR (dále PRV) Obecné podmínky Dle přílohy VI nařízení Komise

Více

Pravidla pro publicitu v rámci OPPI

Pravidla pro publicitu v rámci OPPI 1. Obecné podmínky Platnost od: 3.3.2008 Pravidla pro publicitu v rámci OPPI Každý příjemce podpory, který realizuje projekt s podporou z prostředků EU, musí informovat o tom, že projekt byl realizován

Více

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření a manuál vizuální identity programu JESSICA

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření a manuál vizuální identity programu JESSICA a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise 1828/2006 a 846/2009 je konečný příjemce povinen informovat veřejnost o podpoře, kterou obdržel nebo obdrží z Integrovaného operačního programu (programu

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011 Realizace aktivit projektu Kladské pomezí Krajina příběhů 1 Pojďte se toulat úchvatnou krajinou, která je naplněna zajímavými příběhy. Krajinou, která umí vyprávět. Seznamte se s historií vojenských pevností,

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Operační program Životní prostředí 2014 2020 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR wwww.opzp.cz

Více

Publicita, příjmy v projektu a udržitelnost projektu. Martina Bečvářová Praha (únor 2015)

Publicita, příjmy v projektu a udržitelnost projektu. Martina Bečvářová Praha (únor 2015) Publicita, příjmy v projektu a udržitelnost projektu Martina Bečvářová Praha (únor 2015) Publicita v projektu Publicita na úrovni projektů zajišťují koneční příjemci projektů (příp. partneři projektů),

Více

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU verze 3.02 řízená kopie elektronická Účinnost Zpracovatel Metodické řízení Obsahuje strany Přílohy číslo 22.3.

Více

Pravidla pro publicitu Verze 1.2

Pravidla pro publicitu Verze 1.2 Pravidla pro publicitu Verze 1.2 Verze 1.2 Pravidel pro publicitu v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 29. 4. 2008, je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Příloha č. 10. Pravidla publicity v rámci ROP SV

Příloha č. 10. Pravidla publicity v rámci ROP SV Příloha č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV Účinnost: 17. 12. 2007 Datum zveřejnění: 17. 12. 2007 Příloha PPŽP č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV Vážení žadatelé a příjemci dotace z Regionálního

Více

OBSAH:...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

OBSAH:...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. Pravidla pro v rámci OPPI OBSAH:...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1. OBECNÉ PODMÍNKY... 2 2. TYPY TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PRO PROPAGACI A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu PŘÍLOHA Č. 5 USNESENÍ A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 25.11.2008 do 12.03.2009 projekty v následujících oblastech

Více

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY

GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY GRAFICKÝ MANUÁL POVINNÉ PUBLICITY pro Operační program Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500

Více

Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS

Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina prostřednictvím informačního panelu STAVÍME PRO VÁS Úvod 1 Tento dokument přináší přehledné informace o požadavcích na propagaci stavebních činností

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl

Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Grafický manuál pro tvorbu propagačních materiálů na podporu cestovního ruchu v rámci grantového schématu Jednotný komunikační styl Úvod Jednotný grafický styl regionálních i místních propagačních materiálů

Více

Evidence procesu přípravy, schválení a revizí Manuálu pro publicitu OP LZZ Vydání č.

Evidence procesu přípravy, schválení a revizí Manuálu pro publicitu OP LZZ Vydání č. MANUÁL PRO PUBLICITU OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 2007 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 94 Příloha OM OP LZZ: D4 Číslo revize: 6 Číslo vydání:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. POZVÁNKA k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. POZVÁNKA k veřejnému projednání návrhu Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Dle rozdělovníku Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 827/RR/010 Veselý/375 18.05.2010 POZVÁNKA k veřejnému projednání

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Vytvoření manuálu vizuální identity a webové prezentace operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Vytvoření manuálu vizuální identity a webové prezentace operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU Zadávací podmínky výběrového řízení Vytvoření manuálu vizuální identity a webové prezentace operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh Bulletin vychází 6. ledna 2014 číslo 4/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Místo pro náš příběh Poslední čtvrtletí roku proběhlo ve znamení příprav a plánů na další období. Mimo realizaci dvou velkých projektů Toulavý

Více

Příloha č. 1 - Pokyny pro publicitu

Příloha č. 1 - Pokyny pro publicitu Příloha č. 1 - Pokyny pro publicitu Konečný příjemce je povinen řídit se touto Příručkou i v případě publicity týkající se implementace projektu. Všechny pokyny zde uvedené vycházejí z dokumentů Kanceláře

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 378/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

Tento manuál je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj. Manuál publicity v programu SROP

Tento manuál je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj. Manuál publicity v programu SROP Tento manuál je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem pro místní rozvoj. Manuál publicity v programu SROP Manuál pro publicitu a používání symboliky programu SROP a EU Vážení příjemci dotací

Více

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad po projednání dne 2. 5. 2011 Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

Oznámení o vyhlášení kola

Oznámení o vyhlášení kola Královéhradecký kraj Oznámení o vyhlášení kola Grantové schéma na podporu medializace Královéhradeckého kraje prostřednictvím propagačních a informačních kampaní (podopatření 4.1.2 Podpora regionálních

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

v Moravskoslezském kraji

v Moravskoslezském kraji Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji RNDr. Tomáš Ehler oddělení cestovního ruchu, Moravskoslezský kraj krajský úřad Ostrava 15.4. 2009 Obsah prezentace Rozvojové priority MS kraje v oblasti

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

znaku EU v souvislosti s programy EU

znaku EU v souvislosti s programy EU Používání znaku EU v souvislosti s programy EU Pokyny pro příjemce a další třetí strany Říjen 2012 Vnitřní sdělení Používání znaku EU v souvislosti s programy EU Pokyny pro příjemce a další třetí strany

Více

FAQ. Jsou podporovány projekty, jejichž příjmy nestačí ani k plnému pokrytí provozních nákladů?

FAQ. Jsou podporovány projekty, jejichž příjmy nestačí ani k plnému pokrytí provozních nákladů? FAQ k 25. kontinuální výzvě Integrovaného operačního programu v Prioritní ose 4a Národní podpora cestovní ruchu, cíl Konvergence a Prioritní ose 4b Národní podpora cestovního ruchu, cíl Regionální konkurenceschopnost

Více

BALÍČKY PARTNERSKÝCH PROPAGAČNÍCH SLUŽEB

BALÍČKY PARTNERSKÝCH PROPAGAČNÍCH SLUŽEB BALÍČKY PARTNERSKÝCH PROPAGAČNÍCH SLUŽEB Hledáte prestižní a efektivní způsob, jak v průběhu fóra Sítě & služby realitních kanceláří 2011 zviditelnit svou značku, jak posílit její image a prestiž, jak

Více

VÝZVA. k podání nabídky na zakázku na služby. Prezentace a propagace SKI/SPORT areálu Špičák

VÝZVA. k podání nabídky na zakázku na služby. Prezentace a propagace SKI/SPORT areálu Špičák VÝZVA k podání nabídky na zakázku na služby Prezentace a propagace SKI areálu Špičák Vážená paní, vážený pane, Společnost SPORT SERVICE, spol. s r.o., v rámci realizace projektu PODPORA ROZVOJE SLUŽEB

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci.

Úvod. 2. Logotyp BAŤŮV KANÁL je určen pro externí i interní komunikaci. 2011 Úvod 1. Logotyp BAŤŮV KANÁL je tvořen grafickým symbolem a textem. Je základním prvkem jednotného vizuálního stylu organizace. Tento grafický manuál určuje a stanovuje základní pravidla používání

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE Platné od 15.2.2010 SEZNAM ZKRATEK BG CHF CZP F IP KP MF NKJ PRG SDC SECO ZP ZS Blokový grant Švýcarský frank Centrum pro zahraniční pomoc

Více

Nákup vybavení k managementu lokalit (motorová pila), koordinace práce 18 dobrovolníků, zajištění správy pozemků a vytvoření propagačního baneru.

Nákup vybavení k managementu lokalit (motorová pila), koordinace práce 18 dobrovolníků, zajištění správy pozemků a vytvoření propagačního baneru. REALIZOVANÉ PROJEKTY NA PODPORU VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ V ROCE 2014 Podáno 30 projektů. 30 realizovaných projektů podpořeno částkou 1.400.000 Kč. Projekt: 321401 ZO ČSOP Buchlovice (IČ 70967318)

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

největší závod svého druhu město CYKLO MAŠTALE závodníků cyklomaraton Přírodní rezervací Maštale diváků 15. ročník

největší závod svého druhu město CYKLO MAŠTALE závodníků cyklomaraton Přírodní rezervací Maštale diváků 15. ročník CYKLO MAŠTALE cyklomaraton Přírodní rezervací Maštale 950 závodníků 2015 největší závod svého druhu 1500 diváků 15. ročník Staňte se partnerem CYKLO MAŠTALE 2015» největší závod svého druhu v Pardubickém

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 59 UDRŽITELNOST PROJEKTU

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 59 UDRŽITELNOST PROJEKTU Verze 1 17. června 2013 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 59 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Logotyp RADIA PROGLAS. Verze 1, 03/2010 grafický manuál

Logotyp RADIA PROGLAS. Verze 1, 03/2010 grafický manuál RADIA PROGLAS Verze 1, 03/2010 grafický manuál 1 2 3 7 8 A. ochranná známka, popis B. Barva a rozměry loga barva rozměry font písma formáty C. Způsoby použití pro barevný tisk ochranný prostor pro černobílý

Více

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Zápis z jednání PS Propagace Termín: 26. dubna 2012 ve 12 hodin Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Přítomni: Jozef Jančo, Olga Špiková, Miloslav Oliva, Petra

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Sobota 8. sobota 15. srpna 2015

Sobota 8. sobota 15. srpna 2015 Sobota 8. sobota 15. srpna 2015 Odjezd: v sobotu 8. srpna v 7:00 od zahrádky La Rocket u nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 15. srpna do 19:00 hod Ubytování: Hotel Bellevue, Jetřichovice 103, PSČ: 407

Více

L 368/60 Úřední věstník Evropské unie 23.12.2006

L 368/60 Úřední věstník Evropské unie 23.12.2006 L 368/60 Úřední věstník Evropské unie 23.12.2006 PŘÍLOHA VI INFORMACE A PUBLICITA O POMOCI Z EZFRV (PODLE ČL. 58 ODST. 3) 1. Informační opatření pro potenciální příjemce a pro příjemce 1.1. Informační

Více

Ministerstvo životního prostředí ČR vypisuje výtvarnou soutěž o nejlepší ztvárnění loga Ministerstva životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ČR vypisuje výtvarnou soutěž o nejlepší ztvárnění loga Ministerstva životního prostředí Ministerstvo životního prostředí ČR vypisuje výtvarnou soutěž o nejlepší ztvárnění loga Ministerstva životního prostředí 1. Tématické zadání Širší informační rámec Ministerstvo životního prostředí je podle

Více

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ ČESKY 17 Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ 1 Panenské koupání V letních měsících se můžeme osvěžit v rozmanitém množství Komáří rybníky přírodních 2 se nachází a umělých na žluté koupališť.

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO Na realizaci projektu byla podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV), prioritní osy 13. 3 Cestovní ruch, oblasti

Více

Manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014 2020: Základní část

Manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014 2020: Základní část Manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014 2020: Základní část www.dotaceeu.cz Manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014 2020: Základní část Česká

Více

LOGO A CORPORATE IDENTITY

LOGO A CORPORATE IDENTITY LOGO A CORPORATE IDENTITY Značka je aktivum... Značka dokáže nejen identifikovat společnost a prodávat výrobky ale dokáže též vzbuzovat emoce či připoutat zákazníky k vašemu výrobku nebo zaměstnance ke

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 18.11.2013 do 22.01.2014 projekty v následujících oblastech a podoblastech podpory:

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

Základními symboly Agentury Česká Kanada jsou:

Základními symboly Agentury Česká Kanada jsou: AGENTURA ČESKÁ KANADA SYMBOLIKA, GRAFICKÉ PRVKY A JEJICH POUŽITÍ Ochranná známka ve svém grafickém vyjádření obsahuje celou plochu listu lípy a list javoru, jako základní symboly zemí Čech a Kanady ve

Více

Analýza základních chyb v projektech ROP Severozápad

Analýza základních chyb v projektech ROP Severozápad Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Příprava žádostí o dotace - reference 2008-2010

Příprava žádostí o dotace - reference 2008-2010 Příprava žádostí o dotace - reference 2008-2010 V průběhu více jak 15-ti letého působení pomohla Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. svým klientům k získání dotací na projekty přesahující

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL

Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Manuál jednotného vizuálního stylu NADACE AGEL Obsah Logo NADACE AGEL 1 Logo NADACE AGEL / plnobarevná verze 2 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze pozi vní 3 Logo NADACE AGEL / jednobarevná verze nega

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz Nejefektivnějším nástrojem komunikace a propagace destinace jsou webové stránky www.ckrumlov.cz. V roce 2007 proběhla první klíčová etapa transformace OIS I.G na OIS II.G. V rámci transformace byly vytvořeny

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

MISS ACADEMIA ČR 2008. Vážení přátelé,

MISS ACADEMIA ČR 2008. Vážení přátelé, MISS ACADEMIA ČR 2008 Vážení přátelé, studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádají další ročník soutěže MISS ACADEMIA ČR, ve kterém bude zvolena v pořadí už dvanáctá

Více

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 1.3.2010 1 Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 Setkání u kulatého stolu na téma Jak dál rozvíjet cestovní ruch na Vysočině? Tomáš Čihák, Vysočina Tourism Jihlava, 25. 2. 2010 1.3.2010

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více