Vržení paprsku (ray casting) nalezení a zobrazení bodu na povrchu nejbližšího tělesa zasaženého paprskem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vržení paprsku (ray casting) nalezení a zobrazení bodu na povrchu nejbližšího tělesa zasaženého paprskem"

Transkript

1 Prostředí -Nekonečná rovina, Barva pozadí, Obrázek na pozadí, Mraky, Mlha Rostliny - Knihovny rostlin a stromů, Náhled rostliny, Zobrazení rostliny, vlastnosti-roční období Vlastnosti objektů - Materiály, vlny Nasvícení scény - Světelné zdroje umělé/přirozené (denní světlo) Umístění světelných zdrojů: hlavní pod úhlem 30 až 40 stupňů, nad kamerou, pomocný nad kamerou, na opačné straně než hlavní (vykreslení detailů ve stínech), zadní za objektem a nad ním (zvýraznění obrysů, opticky odděluje objekt od pozadí a přidává do scény hloubku) Vlastnosti světelných zdrojů Kontrast, Barva světla, světelné efekty, intenzita, tvrdost Umělé světelné zdroje: Kuželový, Bodový, Směrový, rovnoběžné paprsky, Plošný světelný zdroj, Lineární světelný zdroj,goniometrický světelný zdroj, Ambientní světlo Přirozené zdroje osvětlení: Denní světlo (složené ze 2 složek: přímé světlo vyzařované ze Slunce a nepřímé světlo získané z oblohy/zemského povrchu a dalších objektů) Režimy renderování režim raytracingu studiové scény (obrázky samostatných objektů) malý rozsah nasvícení (nerealistické prvky nasvícení zdůrazňující určitou část výrobku) jednoduché scény, které nemusí vypadat realisticky světelné hodnoty jsou počítány v obecných hodnotách po výpočtu nelze měnit expozici obrázku metoda sledování paprsku určení barevného složení paprsku, který dopadá na sítnici našeho oka je spojeno s vyhledáním trasy, kterou paprsek v prostoru scény prošel fotometrický režim architektonické interiéry a exteriéry vytváření širokého spektra světelných efektů světelné zdroje definovány a počítány ve wattech po výpočtu lze změnit expozici obrázku, lze v něm počítat i tzv. radiozitu Vržení paprsku (ray casting) nalezení a zobrazení bodu na povrchu nejbližšího tělesa zasaženého paprskem Sledování paprsku vyššího řádu sledování paprsku nekončí po nalezení nejbližšího tělesa, ale pokračuje sledováním dalších paprsků, odvozených podle odrazivosti a průhlednosti Primární paprsek je vyslán z místa pozorovatele bodem obrazu Sekundární paprsek je vytvořen po dopadu primárního nebo sekundárního paprsku na těleso Stínový paprsek je vyslán z bodu, kam dopadl primární nebo sekundární paprsek, ke světelnému zdroji Renderování metodou raytracingu raytracing počítá jas, průhlednost a odrazivost každého objektu ve scéně Dokáže pomocí sekundárních paprsků zobrazit odraz dalších objektů na povrchu tělesa a nakreslit stíny pomocí stínových paprsků

2 barevné složení původního paprsku můžeme určit teprve po zjištění údajů o všech dílčích paprscích Rekurzivní algoritmus Ukončení sledování: při opuštění scény, po dopadu do zdroje světla, po N odrazech a lomech, po uražení mezní vzdálenosti změna nastavení raytracingu urychlení výpočtů průsečíků snížení počtu paprsků sledování více paprsků naráz hloubka ostrosti oblast v prostoru, ve které mají zobrazované objekty přijatelnou ostrost tato oblast je z obou stran ohraničena soustřednými koulemi se středem v čočce objektivu renderovací výkon největší vliv na výkon mají: měkké stíny hloubka ostrosti nastavení hustoty renderovací polygonové sítě materiálové vlastnosti (průhledné, odrazité materiály a hrbolaté textury) nasvícení rostliny velikost modelu paměťové požadavky při výpočtu radiozity Radiozita: vyzařovací metoda pro dosažení fotorealistické věrnosti renderovaných obrázků, která umožňuje simulovat šíření světla scénou z fyzikálního hlediska časově náročnější než rekurzivní sledování paprsku, sledování paprsku na jejich dráze od zdrojů světla fyzikální princip světelných jevů, termodynamické řešení osvětlení scény, fotorealistická věrnost počítaných obrazů základním prvkem je plocha, která dokáže světelnou energii přijímat, odrážet a vyzařovat Renderování fotometrickým režimem simulace reálného světla hodnoty osvětlení jsou uchovávány ve skutečných fyzikálních jednotkách přesnější obrázky, kvalitní a jemné světelné efekty, ruční nastavení expozice úpravy celkového jasu, kontrastu, vyvážení barev Kdy použít radiozitu? pro architektonické interiéry pro zachycení nepřímého (difuzně odraženého) osvětlení (plné osvětlení s jemnými variacemi)

3 Kdy nepoužít radiozitu? pro studiové snímky výrobků, exteriéry staveb (světlo se musí od něčeho odrážet) Vlastnosti objektů Průhlednost (thin-tabulka skla, thick-pruhledny celokus) a vrhání stínů Mapování materiálů Samolepky Vlny Počítačová animace sekvence jednotlivých obrázků v určité frekvenci Nízkoúrovňová reprezentace pohybu, jeho rychlosti, orientace a směru objektu po spojité dráze rychlost objektu, jeho orientace a směr Klíčování = zadávání klíčových pozic a automatické generování mezipoloh Animační křivky se používají pro určení dráhy objektů (definice dráhy objektu, specifikace změny, rychlosti, orientace objektu) Vysokoúrovňová skládá se z nízkoúrovňových maker detekce kolizí (např. chodidlo vs. hrbolatá podložka) možnost vytváření knihovny pohybů (např. knihovna gest či kroků) silný rozvoj ve filmovém průmyslu (animace tzv. syntetických herců) Oblast kinematiky - polohou, rychlostí a zrychlením Oblast dynamiky - vzájemného působení sil a objektů segmentová struktura = posloupnost pevných částí, které jsou mezi sebou spojeny a v každém spojení lze s oběma segmenty otáčet (např. lidská paže) Možnosti animace ve Flamingu studie osvětlení během dne, studie osvětlení během ročního období, otočný stůl, pohyb po trase, průlet Televizní norma PAL většina Evropy včetně ČR a SR, Rozlišení 720x576, FPS: 25 Komprimace videa, metody komprese (bezztrátové, ztrátové) komprimace pomocí tzv. kodeků (KOmpresor + DEKompresor) = algoritmus pro kompresi a dekompresi obrazu. integrace do HW, standardní či doplňková část OS, samostatný produkt definováno jednotné programové rozhraní pro komunikaci modulu s programy (konfigurace parametrů kodeku datový tok, kvalita, rychlost komprese atd.) Bezztrátové kodeky kompresní poměry 2:1 nebo 4:1 algoritmy založené na redukci redundance: RLE Run Length Enconding Huffmanovo kódování (tzv. neadaptivní slovníková komprese) LZW Lempel-Ziv-Welch (tzv. adaptivní slovníková komprese)

4 Ztrátové kodeky vyšší kompresní poměry(od 7:1 a více) komprimují se informace o pohybu, které se v následujících oknech jeví jako statické nevýhody :ztráta kvality + náročnost dekomprese Transformační komprese analýza obsahu obrazu: rozklad na složky podle prostorové frekvence (např. DCT nebo wavelet) redukce jednotlivých složek (např. změna bitové hloubky) DCT Diskrétní kosinova transformace (obrázek zpracován po malých čtvercových blocích) Wavelet algoritmus založený na vlnkových transformacích, nejlepší kompresní algoritmus, který se v praxi používá Fraktálová komprese založena na soběpodobnosti (teorie fraktálů) soběpodobná množina sestává z kopií sebe samé vyhledání a záznam vzorů a jejich transformací Interframe komprese (inter = mezi) vlastnost videa: následující snímky jsou více či méně podobné těm předchozím postačí zakódovat pouze změnu mezi jednotlivými snímky, ne snímky celé I (intra coded) samostatný snímek, který ke kompresi či dekompresi nepotřebuje žádný jiný snímek P (forward predicted) snímek, který potřebuje jeden předcházející snímek (I nebo P) B (forward and backward predicted) snímek, který je odvozen jak od předchozího (I nebo P), tak i od následujícího snímku (I nebo P) Souborové formáty digitálního videa Bezztrátové kodeky: HuffYUV, RAW(to není kodek ale formát), LCL Ztrátové kodeky: Microsoft Video 1, WMV, MJPEG, MPEG-1/2/3/4 (standardem pro kompresi digit. Videa), MPEG-7 a MPEG-21, H.261, H.263, H.264, DivX 3.11a Alpha, DivX 4/5, Xvid MPEG-4 (jako standard byl přijat v březnu 1999) nejde o kodek, ale o přesnou definici komprese a kompresních algoritmů množina parametrů a vlastností, které musí kompresor splňovat, aby byl MPEG-4 kompatibilní různé implementace MPEG-4, které vybírají z definice vždy to, co je pro daný formát vhodné (např. Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3, DivX 4, DivX5, XviD a další) H.264 oficiálně schválený kodek, který je součástí standardu MPEG-4 DivX 3.11a Alpha nelegální a upravená verze kodeku Microsoft MPEG-4 v3 (která v beta verzi umožňovala ukládat video do formátu AVI) Formáty digitálního videa na Internetu Apple QuickTime kodek i přehrávač používají ho na webu např. HBO, CNN, BBC, Pixar, Disney.QT nebo.mov soubory

5 Microsoft Windows Media platformová příslušnost k PC s OS Windows formáty WMA, WMV a ASF nahrazuje MS formát AVI ASF (Active Streaming Format) v1, v2 (v1 používána nástroji Media Player a Media Encoder).WMV (Windows Media Video) soubory MKV (Matroska) Open source kontejner Je možné v něm uložit video, audio, obrázky a titulky. Hodně používán pro videa v HD a FullHD Typy geodat Rastry: modely pokrytí (2D/3D), letecké/satelitní snímky, formáty: TIFF, Geo JPEG, PNG, MrSID, DEM, aj. klasické formáty doplněné o souřadný systém a souřadnice,někdy také o pyramidy. Vektory: body, linie, polygony, TIN: ESRI Shapefile SHP, Autocad - DWG, Google KML, GML1 modely budov a jiných objektů, Google SketchUp SKP, COLLADA, aj. Mapové servery: OpenGIS služby2: WMS (Web Map Service) WFS (Web Feature Service) WCS (Web Coverage Service) ESRI: ArcIMS (jazyk ArcXML), ArcGIS Server, často propojeno s geodatabází (ArcSDE, PostGIS, aj.) Digitální výškový model (Digital Elevation Model), digitální model terénu (Digital Terrain Model), geografickáhydrometerologická data: předpověď počasí, vlhkost, typy půdy, socio-ekonomická : nákupy, migrace obyvatel, lékařská: očkování, nemoci Pořízení dat: ruční sběr Měření pomocí běžných ručních přístrojů, Diferenciální GPS: automatizovaný sběr Laserové skenování z letadel/automobilů: letadlo má Inertial Measurement Unit (GPS, gyroskopy, akcelerometry) Rastrově : množinu bodů, které od sebe mají konstantní vzdálenost. Každý bod obsahuje informaci o výšce (nebo obecně hodnotě proměnné) v daném místě. Vektorově : nepravidelnou množinu bodů propojených hranami, která tvoří síť trojúhelníků. Základní princip aproximace Naměřené hodnoty spolu prostorově souvisí.

6 Blízké body mají velkou pravděpodobnost, že budou mít podobnou charakteristiku (hodnoty) Čím více máme naměřených hodnot (a čím rovnoměrněji jsou naměřeny), tím přesnější budou výsledky interpolace. Aproximace -> dopočítáváme hodnoty pro neměřené body (nerovnoměrné měření) Geometrické metody IDW Inverse Distance Weighted (interpolační).hodnoty počítány pomocí váženého průměru (váha =vzdálenost). Vliv na interpolované hodnoty naměřeného bodu se vzdáleností klesá. Parametry: Síla: Vliv naměřeného bodu na interpolovanou hodnotu v blízkosti. Typ okolí: Je dán pevný poloměr nebo minimální počet hodnot. Překážky: Křivka /polygon, který bude reprezentovat Přírodní překážku. Natural Neighbours (interpolační) Tvoříme síť TIN (trojúhelníková síť) pomocí sousedů (blízké body) -> opsaná kružnice Spline (interpolační) - teorii mat. ploch Tension spline TPS Přířazujeme hodnoty váhy mezi 0 a 1. Čím větší tím hrubší povrch Regularized spline CRS verze TPS with Tension. Váha ovlivňuje křivost povrchu. Hladší plochy Geostatistické metody: det. model nahrazen pravděpodobnostním (statistickým) modelem. Kriging (interpolační) První krok jako IDW Váha nezávisí jen na vzdálenosti, ale i na dalších vlivech,které nelze definovat deterministicky První krok prostorová autokorelace pro popis časoprostorových vztahů používány korelogram, kovarian. fce a semivariogram. Druhý krok samotný výpočet neznámých hodnot Aproximace/interpolace je dána implementací (aproximační metoda implementována interpolací)

1) HSB, HSL. 2) Stínovaní

1) HSB, HSL. 2) Stínovaní 1) HSB, HSL A: Vyznačují se orientací na uživatele. Definují barvy pro člověka přirozeným způsobem. Nejvíce se přibližují míchání barev malíři. Nové barvy vznikají přidáváním bílé (nádechy) a černé (odstíny)

Více

OBSAH:... 1. Grafické formáty... 4 1. RGB barevný model... 4 1.1. Historie RGB barevného modelu...4. 2. Alfa kanál... 5

OBSAH:... 1. Grafické formáty... 4 1. RGB barevný model... 4 1.1. Historie RGB barevného modelu...4. 2. Alfa kanál... 5 OBSAH: Bednář Vladislav Bambuch Grafické formáty Brodek u Přerova OBSAH:... 1 Grafické formáty... 4 1. RGB barevný model... 4 1.1. Historie RGB barevného modelu...4 2. Alfa kanál... 5 3. Bitmapové formáty

Více

Rekonstrukce reliéfu ze starých map... 43 Vizualizace budov a stromů ve 3D... 44 Zdroje... 46 Virtuální realita... 48 Úvod... 49 Historie...

Rekonstrukce reliéfu ze starých map... 43 Vizualizace budov a stromů ve 3D... 44 Zdroje... 46 Virtuální realita... 48 Úvod... 49 Historie... Publikace byla financována z projektu CZ.1.07.2.2.00/07.0053 Inovace geograficky orientovaných studijních oborů s cílem zvýšit míru uplatnění absolventů na trhu práce (řešitel T. Oršulák). Autoři tímto

Více

Maturitní téma: Počítačová grafika (rastrová a vektorová grafika, grafické programy, formáty)

Maturitní téma: Počítačová grafika (rastrová a vektorová grafika, grafické programy, formáty) Maturitní téma: Počítačová grafika (rastrová a vektorová grafika, grafické programy, formáty) Grafické editory Grafické editory jsou určeny k tvorbě a editaci grafiky neboli obrázků. 2 základní druhy grafických

Více

MULTIMEDIÁLNÍ SOUBORY

MULTIMEDIÁLNÍ SOUBORY UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ KATEDRA SYSTÉMOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKY MULTIMEDIÁLNÍ SOUBORY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Radomír Labuť VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Renáta Bílková 2007 UNIVERSITY

Více

umožňuje uložit zvuková, obrazová i jiná data (streamy) do jednoho souboru

umožňuje uložit zvuková, obrazová i jiná data (streamy) do jednoho souboru FORMÁTY PRO VIDEO Základní pojmy Části síťově šířených multimédií zvuková data obrazová data metadata doplňující informace umožňují obě složky synchronizovat. obálka nepodílí na informačním obsahu obvykle

Více

Datové formáty videa a jejich využití. Pavel Čejka, Michaela Koucká

Datové formáty videa a jejich využití. Pavel Čejka, Michaela Koucká Datové formáty videa a jejich využití Pavel Čejka, Michaela Koucká Obsah > Úvod > Základní vlastnosti > Komprese > Kontejnery > Analogové video > Kodeky Úvod Video: > technologie zaznamenávající a přehrávající

Více

Spolupráce s dalšími lidmi a organizacemi

Spolupráce s dalšími lidmi a organizacemi Spolupráce s dalšími lidmi a organizacemi Podpis výkresů Na návrhářských projektech lze spolupracovat pomocí hesel a digitálních podpisů. Jestliže má výkres heslo, nelze ho zobrazit, dokud nebude heslo

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice INFORMATIKA 2 ING. JIŘÍ JELÍNEK, CSC. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování vybraných objektů v Google SketchUp pro potřeby požární ochrany. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování vybraných objektů v Google SketchUp pro potřeby požární ochrany. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Modelování vybraných objektů v Google SketchUp pro potřeby požární ochrany Bc. Tomáš Kubín Diplomová práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zdeněk Kavalír. Spektrální optický simulátor

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zdeněk Kavalír. Spektrální optický simulátor Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zdeněk Kavalír Spektrální optický simulátor Kabinet software a výuky informatiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Josef Pelikán

Více

Zaměření skutečného stavu důlního díla Josef skenovacím systémem Leica HDS 3000

Zaměření skutečného stavu důlního díla Josef skenovacím systémem Leica HDS 3000 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra speciální geodézie Zaměření skutečného stavu důlního díla Josef skenovacím systémem Leica HDS 3000 Bakalářská práce Zpracoval: Václav Smítka

Více

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. Počítačová grafika

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. Počítačová grafika Počítačová grafika Technické prostředky počítačové grafiky Algoritmy používané v počítačové grafice Typické oblasti počítačové grafiky Rozdělení grafiky Vybrané grafické formáty Barvy na počítači Technické

Více

DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ A PŘENOS VIDEA

DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ A PŘENOS VIDEA Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Elektronické počítače DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ A PŘENOS VIDEA (Bakalářská práce) Jan Válek, DiS. Duben 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE. Iva Fajkusová. Elektronická učebnice

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE. Iva Fajkusová. Elektronická učebnice DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Elektronická učebnice Iva Fajkusová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H ZÁKLADY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY... 4 Velikost

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Rozbor možností počítačové grafiky s důrazem na grafiku vektorovou

Rozbor možností počítačové grafiky s důrazem na grafiku vektorovou Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Rozbor možností počítačové grafiky s důrazem na grafiku vektorovou Bakalářská práce Autor: Vladimír Horčičko Informační

Více

Natáčení a střih digitálního videa

Natáčení a střih digitálního videa Natáčení a střih digitálního videa (metodická příručka pro autory) Aleš Oujezdský Ostrava 2011 Název: Natáčení a střih digitálního videa Autor: Aleš Oujezdský Vydání: první, 2011 Počet stran: 88 Jazyková

Více

TV vysílání přes Internet se zaměřením na on-line vysílání České televize

TV vysílání přes Internet se zaměřením na on-line vysílání České televize VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY KATEDRA SYSTÉMOVÉ ANALÝZY TV vysílání přes Internet se zaměřením na on-line vysílání České televize Bakalářská práce Autor: Radim Švehla

Více

Učební pomůcka pro cvičení předmětu "Multimédia" Pavel Navrátil, Aleš Kunčar

Učební pomůcka pro cvičení předmětu Multimédia Pavel Navrátil, Aleš Kunčar Učební pomůcka pro cvičení předmětu "Multimédia" Pavel Navrátil, Aleš Kunčar 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 2 OBSAH 1 MULTIMÉDIA... 4 1.1 HISTORIE MULTIMÉDIÍ... 4 1.2 VYUŽITÍ MULTIMÉDIÍ...

Více

Rastrový obraz. Dvourozměrná matice bodů (pixelů) Bitová hloubka definuje maximální počet odstínů

Rastrový obraz. Dvourozměrná matice bodů (pixelů) Bitová hloubka definuje maximální počet odstínů RASTROVÝ OBRAZ Rastrový obraz Dvourozměrná matice bodů (pixelů) z nichž každý nabývá určitých hodnot podle typu obrazu tvoří souvisle vyplněnou oblast (rastr) Bitová hloubka definuje maximální počet odstínů

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS POČÍTAČOVÁ

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábřeží Komenského 1 Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

Více

PRŮVODCE HISTORIÍ A VLASTNOSTMI PRODUKTU

PRŮVODCE HISTORIÍ A VLASTNOSTMI PRODUKTU kouzlo digitální fotografie PRŮVODCE HISTORIÍ A VLASTNOSTMI PRODUKTU Zoner Photo Studio 9 průvodce historií a vlastnostmi produktu 2/26 Obsah: 1. Zoner a digitální fotografie...3 2. Prostředí programu

Více

Vektorová grafika. Způsob ukládání obrazových informací. Vnímání. Výhody a nevýhody. obraz reprezentován pomocí geometrických objektů

Vektorová grafika. Způsob ukládání obrazových informací. Vnímání. Výhody a nevýhody. obraz reprezentován pomocí geometrických objektů VEKTOROVÉ FORMÁTY Vektorová grafika Způsob ukládání obrazových informací obraz reprezentován pomocí geometrických objektů body, přímky, křivky, polygony, text Vnímání lidské oko pracuje na principu bitmapové

Více

Web-kamera pro monitorování reálných modelů. Lukáš Kamp

Web-kamera pro monitorování reálných modelů. Lukáš Kamp Web-kamera pro monitorování reálných modelů Lukáš Kamp Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato práce je zaměřena na monitorování řízení reálných modelů s využitím web-kamery. Řešení monitorování pomocí web-kamery

Více

ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA DAT LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ PRAVČICKÁ BRÁNA. Dolanský, Holešínský, Benedová, Skácilík

ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA DAT LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ PRAVČICKÁ BRÁNA. Dolanský, Holešínský, Benedová, Skácilík ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA DAT LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ Dolanský, Holešínský, Benedová, Skácilík V rámci projektu byly zpracovávány data z různých lokalit a pořízených různými metodami. Jednalo se o zpracování prostorového

Více

Počítačová grafika, prezentace informací, zpracování obrazu na počítači

Počítačová grafika, prezentace informací, zpracování obrazu na počítači Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Počítačová grafika, prezentace informací, zpracování obrazu na počítači Bakalářská práce Autor: Ivana

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce. Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce. Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Bakalářská práce Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování Vypracoval: Tomáš Ludvík Vedoucí bakalářské práce: Ing. Václav

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Diplomová práce Vytváření animací pro potřeby elektronického publikování Vypracoval: Bc. Tomáš Ludvík Vedoucí

Více