Zápis z třetí týmovky Hodnocení kvality

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z třetí týmovky Hodnocení kvality"

Transkript

1 Zápis z třetí týmovky Hodnocení kvality Datum a místo konání: , Praha Na křížku Účast: - Ondřej Kupka Dick (Písek) - Anna Šlechtová Pírko (Praha) - František Šereda Moulin (Nymburk) - Roman Dvořák Rejpal (Brno) - Břetislav Fiala Goro (Olomouc) - Tomáš Merta (Hradec Králové) - SO - Martin Pavlík - Světluška (H. Králové) Omluveni: - Martin Hovorka Maho (Brno) - Lenka Vyčichlová (Sezimovo Ústí) - Přílohy: - vize kvalitních jednotek (družina, oddíl, středisko, tábor, rádcovský kurz) - upravená kritéria (doplněna vazba na vize, změna pořadí a skupin kritérií dle vize) - upravená prezentace (úprava časového harmonogram str , doplnění vizí str. 13) 1) Cíle porady a) přehodnotit časový a věcný harmonogram projektu (viz mail od Dicka z 11.4.) b) připomínkovat rozvinutá kritéria c) co nejvíce připravit věci, které musí jít co nejdříve ven do hnutí před prázdninami d) vytvořit vize kvalitních jednotek 2) Změny v projektu - Před týmovkou Dick představil v konferenci pohled na další pokračování projektu, protože se věci úplně neodvíjely tak, jak jsme si naplánovali a jak bychom chtěli. - Podařilo se nám dát sice do kupy většinu kritérií první vlny a nový web, ale v ostatním (zejména vnější komunikaci, připomínkování a přípravě na testování) se nám až tak moc nedařilo, a to ze tří důvodů: Hlavní důvod je osobní vytížení Dicka v práci na stezce vlčat a světlušek, která se právě dokončuje (vydání v průběhu května), která má v novém programu v tuto chvíli nejvyšší prioritu. Proto bohužel nezvládá spoustu úkolů, které na něj jsou a to ani tak, aby je zvládal delegovat (a to ani přes práci "na plný výkon"). To způsobilo, že nebylo spuštěno připomínkování a zveřejněny potřebné články a informace a v tuto chvíli to kvůli téměř dvouměsíčnímu skluzu ohrožuje start testování první fáze. Druhé dva důvody už více souvisí s projektem jako takovým a s pochybnostmi, zda nastavený proces a časový harmonogram je v pořádku pro celý projekt a pro dobré přijetí hnutím: 1

2 Dick projekt několikrát prezentoval (Náčelnictvo, krajpáni ) a zaznamenal různé reakce. Jednak pozitivní a podpůrné, ale nebylo ani málo těch, které se toho trochu bojí (ne že by byli proti, ale mají obavy). Potvrdilo to, že diskuse o projektu a zejména o tom, co považujeme za kvalitu, musí být velice důkladné, v dostatečném čase a kritéria musí být spíše závěrem těchto diskusí (ne pouze jejich začátkem). To souvisí s třetím problémem: Kritéria v současné podobě kritérií jsou pro tuto diskusi nad kvalitou nevhodná a to zejména kvůli jejich množství a hutnosti. Máme s tím problém i my sami (prokousat se všemi tabulkami, natož pak ještě všemi úrovněmi na webu). Ukazuje se tedy, že by bylo vhodné vytvořit nějaký jednodušší dokument (cosi jako "vize kvalitní jednotky"), který v základním obrysu stručně a jednoduše popíše kvalitní jednotku (oddíl, středisko ) a její hlavní (či problematické) parametry a bude to něco, co si všichni snadno přečtou a budou o tom moci diskutovat. - Výše uvedené úvahy vedly k návrhu následujícího směřování: nespouštět testování jednotek první vlny dle harmonogramu zaměřit se zejména na diskusi "vizí kvalitních jednotek" a všech dalších částí projektu, více zapojit hnutí do diskuse o tom, co se bude testovat dál interně pracovat na přípravě podkladů pro testování (modul HK do SkautISu, zacílené testování, dolaďování kritérií ) těm, kdo o to projeví zájem, dát k dispozici naše podklady (pilotní oddíly) hlavní testování posunout na léto Nedocházelo se k tomuto rozhodnutí snadno a rychle. Je spojením reálných problémů a možností (Dickovo/naše vytížení) a nutnosti neprokaučovat spuštění a zavedení tohoto projektu do hnutí. - K tomuto návrhu se na týmovce vyjádřili jednotliví členové týmu, výsledkem bylo potvrzení tohoto směřování. Další práce během týmovky nás jen ubezpečila, že se jednalo o správné rozhodnutí k dobru celého projektu - Na základě souhlasu s tímto směrem došlo k diskusi a vyjasnění další podoby projektu a to: k úpravě časového harmonogramu (viz bod 3 tohoto zápisu) k vytvoření vizí kvalitních jednotek (viz bod 4 tohoto zápisu) k úpravě komunikace do hnutí (viz bod 5 tohoto zápisu) 2

3 3) Úprava časového harmonogramu Hlavní změny oproti předcházející verzi: - Posun testování pro první vlnu z roku na Doplnění fáze komunikace a připomínkování vizí kvalitních jednotek - Byly stanoveny další týmové porady ( a ). Následující týmovka v srpnu se bude konat v Hradci Králové - Bylo rozhodnuto neposunovat na základě posunu první vlny termíny pro druhou vlnu (tj. jsme odsunuli začátek a testování první vlny, ale neprodloužili celý projekt) 3

4 Interní časový harmonogram (dění na týmovkách a mezi nimi) Duben 2009 Říjen 2009 Sepsání a první projednání zadání projektu Zahájení projektu (první schůzka týmu Praha) Shoda nad zadání projektu Konkrétní rozpracování jednotlivých částí Plán a časový harmonogram Listopad Leden Příprava kritérií pro jednotky z první vlny Leden Únor - Březen Duben Druhá týmovka ( Brno) Diskuse rozpracovaných kritérií Vyjasnění podoby komunikace a testování Představení projektu na Helpdesku, VRJ a Setkání krajů a VRJ Příprava webu kvality Dokončení kritérií první vlny Třetí týmovka ( Praha) Změna časového harmonogramu a komunikace do hnutí Vytvoření vizí kvalitních jednotek Květen - Červenec Připomínkování vizí kvalitních jednotek z první vlny Srpen Září Prosinec Leden 2011 Únor Duben 2011 Čtvrtá týmovka ( Hradec Králové) Finalizace kritérií pro připomínkování Příprava připomínkování kritérií Finalizace zadání modulu HK pro SkautIS Připomínkování kritérií pro jednotky z první vlny Diskuse vizí kvalitních jednotek druhé vlny Pátá týmovka ( ) Zapracování připomínek ke kritériím Příprava testování Příprava testování Spuštění testování jednotek z první vlny 4

5 4) Vize kvalitních jednotek - Vize kvalitních jednotek vnímáme jako nástroj, jak jednoduše ukázat hnutí a nabídnout k diskusi to, co si představujeme pod kvalitní jednotkou. - Jedná se o dokument na necelou jednu stránku, kde je jednoduše a krátce popsáno, co si představujeme pod kvalitní jednotkou - Doplňkem těchto vizí je i formulované poslání dané jednotky a otázky vhodné k podpoře diskuse o těchto vizích. Tyto otázky budou zveřejněny společně s vizemi (mimo přílohu do časopisů) - Vize jsou zpracovány tak, že každý odstavec vize (cca 1-3 věty) odpovídá jedné skupině kritérií v našich tabulkách. Existuje tedy jasné propojení mezi vizí a kritériemi, což má velký význam pro zajištění návaznosti dokumentů a vzájemné kontroly (že na nic důležitého nezapomeneme, že to budeme mít v logickém členění a že nemáme zbytečná kritéria). - Vize jednotlivých jednotek byly zpracovány přímo na týmovce do téměř finální podoby včetně konzultace s týmem - V nejbližší době bude různými cestami komunikována do hnutí, aby nich diskutovalo a mohlo se k nim vyjádřit - Vnímáme jako významnou příležitost, aby se vize dostaly jako možné téma na lesní akce, na předsněmové diskuse a ke všem činovníků prostřednictvím časopisů - Po úvaze považujeme název vize kvalitní jednotky (oddílu, družiny ) jako srozumitelný a použitelný pro komunikaci do hnutí - Vize byly provázány s tabulkami kritérií, a to tak, že došlo ke změně uspořádání, názvů a řazení jednotlivých kritérií a skupin kritérií 5) Upravený harmonogram komunikace - Vzhledem k úpravě harmonogramu a stylu zavádění došlo k úpravě harmonogramu a způsobu komunikace do hnutí, kterou vnímáme jako nezbytnou a velice důležitou součást zavádění hodnocení do hnutí, se kterou musíme začít dříve a jinak než u jiných projektů Nového programu - Klíčové nové prvky komunikace jsou následující: Článek do červnového Skautského světa a Kmene o projektu Hodnocení kvality Příloha do zářijového Skautingu s vizemi všech jednotek první a druhé vlny Barevný (zelený) leták (podobný jako ke stezkám) se základními informacemi o celém projektu k rozdávání na semináři, zaslání na jednotky Články představující vize s diskusí na webu kvality nebo pod článkem - Jednotlivé fáze komunikace a jejich forem (nová verze) Duben Zveřejnění základního článku o projektu článek křižovatka Květen Zveřejnění vizí kvalitních jednotek - družina - oddíl - středisko - tábor 5 články na křižovatce

6 Přidání vizí jednotek do balíčku na lesní akce Kikině 2.5. Předání vizí jako námět do předsněm. diskuse Bořkovi 2.5. Vložení letáku k HK do balíčku na lesní akce předat Kikině Červen Červenec Srpen Září Diskuse o vizích kvalitních jednotek 1. vlny Článek o systému HK do časopisu - - Vize kv. jednotek 1. a 2. vlny všem činovníků Připomenutí diskuse vizí kvalitních jednotek diskuse pod článkem diskuse na webu kvality Skautský svět a Kmen příloha časopisu Skauting články na křižovatce Říjen Zveřejnění kritérií 1. vlny k připomínkování článek křižovatka Oslovit své známé ze všech oblastí adresný mail od členů týmu (předpřipravený dopis) Listopad Prosinec probíhá připomínkování, zapojte se do něj (uzávěrka na konci ledna) článek na křižovatce Leden 2011 upozornění na uzávěrku připomínek (týden před koncem ledna) článek na křižovatce Únor 2011 Březen 2011 Duben 2011 hlavní testování bylo spuštěno (na konci května) článek na křižovatce + infokanál + banner křižovatka + balíček ORJ a KRJ 6

7 Součástí komunikace je i informování ústředních orgánů, jejíž aktuální časový harmonogram je následující: Únor Podání řádného materiálu do NJ Březen Projednávání v NJ Duben - Květen Červen Předložení vizí kvalitních jednotek první vlny do skupin, VRJ a NJ Projednání vizí kvalitních jednotek první vlny na MS, VRJ a NJ Červenec Připomínkování vizí kurzů s OVČINem Srpen Září Předložení vizí kvalitních jednotek druhé vlny do skupin, VRJ a NJ Projednání vizí kvalitních jednotek druhé vlny na MS, VRJ a NJ 5.8. Září Říjen Předložení kritérií první vlny k připomínkovaní Prosinec Připomínkování kritérií první vlny v NJ Prosinec 6) Další body - Zacílené testování - Pírko zpracovala zadávací formulář do databáze možných oddílů pro zacílené testování. Do této databáze se budou vkládat oddíly, které my nebo lidi z našeho okolí dobře známe (abychom mohli následně porovnat výsledky hodnocení s vlastní zkušeností) - V první fázi zadáme do databáze oddíly z našeho okolí, následně podle toho, co se sejde, Pírko zúží seznam oddílů, které sháníme a které nemáme ještě pokryté, o které oslovíme lidi z našeho okolí - Web kvality - Goro připravil web kvality (dostupný přes adresu Budeme jej používat jako základní prostor pro lidi z hnutí k připomínkování a informování o projektu - Na základě úprav harmonogramu bude potřeba náplň webu aktualizovat (doplnění časového harmonogramu, vizí ) a upravit připomínkovací a diskusní část (viz dále) - Připomínkovací a diskusní část bude upravena následovně: Maximální zjednodušení (odstranění zbytečných údajů ) Na titulní straně nadpisy vizí vč. poslání, bude vidět počet příspěvků a u registrovaných uživatelů i to, kolik je nových příspěvků Po kliknutí se dostanou na stránku s rozepsanou vizí (vč. otázek) Na každý odstavec (či otázku) vize bude možné kliknout, čímž se uživatel dostane stránku s jednotlivými názory a bude moci přidat svůj 7

8 - Modul Hodnocení kvality do SkautISu - Rejpal představil analytický model modulu Hodnocení kvality do SkautISu - Jedná se celkem 3-5 tabulek s odhadovanou finanční náročností cca 20 tis. Kč + grafické rozhraní + definování přístupových práv, kdo co může vidět - Vypadá to, že všechny funkcionality by měly být možné. Časově to bude zpracováno až po vytvoření modulů pro sněmy (aktuální nejvyšší priorita SkautISu), s čímž by se to ale nemělo potkat - Bude financováno ze zdrojů Nového programu (příp. ze Slovenského projektu, pokud vyjde) - Modul bude nyní zaměřen na základní podobu, kdy se vyplní a ukáže stav jednotky (vč. srovnání s průměry). Další výstupy (grafy ) budou řešeny až následně zřejmě dobrovolnickým vývojem. - Harmonogram je následující (náčrtek harmonogramu viz DropBox / Porady) Rejpal připraví funkční zadání modulu a skicu grafického uspořádání (30.5) Dick a tým budou připomínkovat zadání modulu (do konce srpna) Firma Skeleton modul naprogramuje (říjen ) Interní připomínkování modulu (listopad až prosinec ) Testování modulu (leden až únor 2011) Rezerva (únor až březen 2011) Modul připravený ke spuštění (duben 2011) - Ostatní Kdy začneme kritéria doplňovat o kritéria pro specifické oddíly (vlčata, smíšený )? Chceme to mít hotové na připomínkování, tj. je potřeba mít hotové návrhy do srpnové týmovky. V tuto chvíli uvažujeme specifika vlčata-světlušky / věkově smíšený / vodáci, příp. další návrhy přinese Pírko Kdy začneme nastavovat váhy jednotlivých kritérií? Toto provedeme až nakonec pro testování (tj. po uzavření připomínkování kritérií), během testování bude dostatečný prostor toto diskutovat a odladit s hnutím Kolik kritérií bude moci mít jedna jednotka? Potvrdili jsme si, že dotazník musí mít nakonec max. velikost jedné strany A4 (oboustranně). Goro s pomocí Dicka zkusí připravit grafický návrh dotazníku, abychom zjistili, kolik kritérií se na tento jednolistový dotazník vejde. Tento počet by měl být maximem kritérií na jednotku. Kdy budeme případně vyhazovat kritéria, abychom jich neměli příliš? Až po uzavření připomínkování a přípravě testování a dotazníku pro hodnocení. Na základě Názvy úrovní kvality (v krizi, slabý, dobrý, perfektní) pracovní nebo už finální? Považujeme je za vyhovují pro celkový název status jednotky, ale pro jednotlivá kritéria budeme používat méně zavádějící pojmy: hodně slabý slabý - dobrý - hodně dobrý Témata pro diskusi někdy příště. Povolit nebo zabránit úpravu hodnocení kvality tak, aby sloužil jinak než dle původních představ (např. jako bič) 8

9 6) Úkoly do nejbližší týmovky Domluvit prostor v červnovém Skautingu/Skautském světě Dick Informace o projektu na křižovatku Dick Upravit web kvality na připomínkování vizí kvalitních jednotek Goro Domluvit přílohu do zářijového Skautingu Dick Článek do červnového Skautského světa Dick Aktualizace webu dle upraveného harmonogramu Goro Zpracovat zápis a výstupy z dubnové týmovky Dick Adresný mail střediskům, okresům a krajům ohledně projektu Dick/Moulin Seznámit se z výstupy dubnové týmovky Maho, Léňa Zaslat vize jednotek do VRJ a skupin Dick 2.5. Domluvit zařazení vizí do předsněmové diskuse Dick 2.5. Připravit články na křižovatku s vizemi kvalitních jednotek Moulin 2.5. Vize kvalitního čekatelského kurzu Tomáš 2.5. Vize kvalitního vůdcovského kurzu Tomáš 2.5. Vize kvalitního instruktorského kurzu Tomáš 2.5. Připravit draft letáku k Hodnocení kvality Dick 2.5. Předložit vize kvalitních jednotek do NJ Dick 2.5. Vložit do databáze pro zacílené testování oddíly, které známe Všichni Dokončit kritéria pro tábor Maho Dokončit tabulku kritérií pro rádcovský kurz Světluška Zajistit vydání letáku k Hodnocení kvality Dick Zjistit, které oddíly nemáme a které musíme najít Pírko Konzultovat vize kv. kurzů se zpravodajkou pro vzdělávání Tomáš/Dick Připravit funkční zadání modulu HK do SkautISu Rejpal Zpracovat skicu grafického uspořádání modulu HK do SkautISu Rejpal Dát Gorovi nástřel grafického uspořádání dotazníku Dick Rozvinout kritéria pro družinu Dick Oslovit naše známé pro nalezení oddílů, které hledáme Všichni Sestavit grafický návrh dotazníku Goro Podklady pro přílohu do zářijového Skautingu Dick Zamluvit základnu na týmovku v srpnu Světluška Zpracovat první nástřel standardů pro ústřední orgány Dick Připravit čtvrtou týmovku Dick Připravit návrh rozšíření kritérií pro oddíl dle zaměření oddílu Pírko Dát Dickovi peníze za dubnovou týmovku na jídlo (100 Kč) Skoro všichni Podklady pro osobní oslovení k připomínkování členy týmu Dick Osobní oslovení známých s žádostí o připomínkování všichni

METODICKÁ PŘÍRUČKA. Školní web. vznik, rozvoj. a využití. Radomír Habermann Ondřej Neumajer

METODICKÁ PŘÍRUČKA. Školní web. vznik, rozvoj. a využití. Radomír Habermann Ondřej Neumajer METODICKÁ PŘÍRUČKA Školní web rozv vznik, rozvoj a využití Radomír Habermann Ondřej Neumajer Školní web vznik, rozvoj a využití Radomír Habermann Ondřej Neumajer Školní web vznik, rozvoj a využití Radomír

Více

Pravidla Závodu vlčat a světlušek o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní

Pravidla Závodu vlčat a světlušek o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní Pravidla Závodu vlčat a světlušek o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní verze z 7.10.2013 platná od ročníku 2014 dále (do případných změn) Junák svaz skautů a skautek ČR, Odbor pro výchovu

Více

Systém pro komunikaci a zapojování veřejnosti v MČ Praha 14

Systém pro komunikaci a zapojování veřejnosti v MČ Praha 14 Systém pro komunikaci a zapojování veřejnosti v MČ Praha 14 připravila: Agora CE, o.p.s. Projekt Městská část Praha 14 Zavádění místní Agendy 21 jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti

Více

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 OBSAH 1 VYHODNOCENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT...

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Plán změny image Domu dětí a mládeže Znojmo

Plán změny image Domu dětí a mládeže Znojmo FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Plán změny image Domu dětí a mládeže Znojmo Autorka: Mgr. Hana Bílková Znojmo, prosinec 2010 P r o h l a š u j i, že tuto předloženou závěrečnou

Více

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných CpKP střední Morava Palackého 1446/30, 750 02 Přerov tel.: (+420) 581 210 502 stredni.morava@cpkp.cz Kanceláře CpKP střední Morava: CpKP střední Čechy Kancelář Praha: Vodičkova 36, 116 02 Praha 1 tel.:

Více

METODIKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ:

METODIKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ: MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/53.00022 METODIKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ: POSTUP PŘÍPRAVY, ZPRACOVÁNÍ A REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA Konzultant: SPF Group, v.o.s.

Více

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů DUBEN 2010 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Vymezení základních pojmů... 3 2 Důvody zapojování veřejnosti... 5 2.1 Příprava na zapojení konzultovaných

Více

Připomínka. Místo v dokumentu (kapitola/str.) Číslo. předkládá (subjekt/jméno) Vypořádání připomínky

Připomínka. Místo v dokumentu (kapitola/str.) Číslo. předkládá (subjekt/jméno) Vypořádání připomínky 1. ex-ante evaluátor obr. č. 2 Doplnit, o čem je Rada ESIF informována. Akceptováno, doplněno. Uveden/a NM sekce NOK 2. ex-ante evaluátor obr. č. 2 Opravit chyby ( exerní evaluátoři opravit na externí

Více

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana Solařová Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013 2 3 4 Rád bych tímto poděkoval vedoucí

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

Zápis 82. schůze VV ŠSČR

Zápis 82. schůze VV ŠSČR Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 1 Zápis 82. schůze VV ŠSČR Pardubice, 16. 7. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský,

Více

Jednání zahájeno v 10:00. Z jednání pořízen audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:00. Z jednání pořízen audio záznam. Praha, 10. února 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Polášek (informačně zastupuje Guth), Čarková, Kuthanová, Lahoda, Dufková Hosté: Adamcová, Hanoldová, a Bartošová ze SZIF Ověřovatelé zápisu:

Více

Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů

Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů Manuál o účasti veřejnosti při přípravě právních předpisů Mgr. Vendula Povolná, program Legislativa září 2007

Více

sborník MŠMT ČR systémových projektů realizovaných VÚP v Praze s podporou ESF

sborník MŠMT ČR systémových projektů realizovaných VÚP v Praze s podporou ESF sborník systémových projektů MŠMT ČR realizovaných VÚP v Praze s podporou ESF sborník systémových projektů MŠMT ČR realizovaných VÚP v Praze s podporou ESF Sborník systémových projektů MŠMT ČR realizovaných

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro statutární město Olomouc 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu

MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY. Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu MAGDALÉNA ŽÁRSKÁ - SKIPPY Od Exzodu ke Svojsíkovu závodu Úvod Publikace, kterou držíte v ruce, má sloužit k lepšímu pochopení nových pravidel Svojsíkova závodu. Je zaměřena na vysvětlení změn (proč ke

Více

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Z jednání Rady Ke kalkulačce RUD Dohoda s Českou poštou platí Majetkové

Více

č. 200 1/ 2015 Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

č. 200 1/ 2015 Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 1/ 2015 č. 200 www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Ledový začátek zimy. Na začátku prosince nás zaskočil nebývalý mrznoucí déšť,

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Na tvorbě publikace spolupracovaly: Mgr. Martina Chlápková,

Více

N Z Z 2 Romana Jezberová METODIKA TVORBY JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ školní rok 2012 2013

N Z Z 2 Romana Jezberová METODIKA TVORBY JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ školní rok 2012 2013 NZZ2 Romana Jezberová METODIKA TVORBY JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ školní rok 2012 2013 Romana Jezberová METODIKA TVORBY JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ školní rok 2012 2013 2 Obsah Úvod... 5 Rámcový přehled tvorby JZZZ 2012

Více

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Přispěvatelé: Ray Kirtley Sue Ling Vesa Purokuro Silvia Wiesinger Eija Wilen Holger Bienzle Editor: Holger Bienzle

Více

Zhodnocení Strategie 2022, externí pohled na Junáka a možnosti dalšího rozvoje

Zhodnocení Strategie 2022, externí pohled na Junáka a možnosti dalšího rozvoje Zhodnocení Strategie 2022, externí pohled na Junáka a možnosti dalšího rozvoje Výstup BCG projektu Leden 2015 Úvod Tento dokument je výstupem projektu BCG pro Junáka v období listopad prosinec 2014 a pokrývá

Více

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady Změny v postavení auditorů, které přinesl zákon o přezkoumávání hospodaření Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který byl v červenci

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci.

Přejeme hodně úspěchů a nových sil při Vaší další práci. Milé koordinátorky a milí koordinátoři školního vzdělávacího programu, kolegyně a kolegové, máte za sebou dlouhou cestu plnou hledání, přemýšlení a společné práce završenou sepsáním tak významného vzdělávacího

Více

Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti

Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti 2011 Poprvé vydáno organizací Amalthea o. s. v roce 2011

Více