Členění minimálních požadavků včetně názvů jednotlivých kapitol a nižších řádů včetně jejich číslování musí dodavatel ve své nabídce zachovat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Členění minimálních požadavků včetně názvů jednotlivých kapitol a nižších řádů včetně jejich číslování musí dodavatel ve své nabídce zachovat."

Transkript

1 Příloha č. 1 Specifikace požadavků Úvod Členění minimálních požadavků včetně názvů jednotlivých kapitol a nižších řádů včetně jejich číslování musí dodavatel ve své nabídce zachovat. Nebude-li nabídka dodavatele splňovat všechny zadavatelem stanovené požadavky, bude dle 76 odst. 1 zákona vyřazena a dodavatel následně vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel upozorňuje, že pokud je v požadavcích použit obchodní název některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se pouze o ilustrativní příklady vhodných řešení. Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení za současného splnění požadovaného účelu a minimálních technických požadavků. Počet uživatelů redakčního systému (CMS) Zadavatel požaduje poskytnutí veškerých nezbytných licencí k řádnému plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel specifikuje název, počet, rozsah a licenční podmínky ke všem nutným licencím v příloze smlouvy, a to včetně odůvodnění zvolené licenční nabídky, dále pak uvede licenční politiku, pravidla pro přidělení a případně změny v počtu licencí, typy a verze licencí. Licenční politika nesmí nijak omezovat současnou práci různých uživatelů. Počet uživatelů (editorů): Požadavky na Nový web 1.1. Rozvoj Možnost funkčního a grafického rozvoje dle požadavků (na míru) Responsivní design Design stránky bude reagovat na změny velikosti výstupního zobrazovacího zařízení; podle velikosti displeje bude docházet k přerovnávání obsahových prvků tak, aby byla zachována jejich nadefinovaná priorita; některé prvky mohou být zcela odstraněny, pokud v zařízení s menší zobrazovací plochou nemají smysl Prototyp webové prezentace ČTÚ obsahuje návrh rozložení stránek pro dva typy zobrazovacích zařízení: malé, s nízkým rozlišením, zpravidla do 6 cm šířky displeje (mobilní telefony, PDA, tablety, phablety), a pro větší obrazovky se šířkou displeje nad 16 cm. Velikosti mezi budou doplněny buď pouze zmenšováním prvků větší varianty, nebo přidáním 1-2 breakpointů, které by definovaly jiné přeuspořádání obsahu (nepředpokládají se zásadní obsahové či funkční změny) Typ zařízení bude detekován a pomocí databáze zařízení (existují volně dostupné) se určí příslušná šířka; podle šířky a typu zařízení pak server zobrazí příslušný CSS soubor Změny designu a funkcí v responsivní webové prezentaci ČTÚ nebudou vázány pouze na šířku displeje, systém musí na základě rozpoznání zařízení pro něj upravovat další vlastnosti webu (např. kontrast jednotlivých HTML elementů na zařízení s nižším rozlišením) Dodávány vždy budou pouze ty kódy, které dané zařízení nutně potřebuje, to znamená, že se vždy pošle pouze odpovídající kód pro dané zařízení (to platí pro veškerá data, které server na zařízení odesílá (například obrázky, CSS, javascript ad.). Stránka 1 z 12

2 1.3. Jazykové verze Nový web bude dostupný ve dvou jazykových verzích, v české a anglické; anglická verze bude fungovat jako samostatný web, který bude kopírovat českou verzi pouze, co se týče layoutu a designu Přístupnost Web bude splňovat pravidla přístupnosti, která jsou dostupná na adrese to platí i pro obsah, který je generovaný automaticky či prostřednictvím redaktora (např. přes wysiwyg editor) Ve zdrojovém kódu budou prvky seřazeny podle priorit, které odpovídají řazení v mobilní verzi a zároveň odpovídají pravidlům přístupnosti (skryté kotvy umožňující přeskočit navigaci v hlasových čtečkách a jiných zařízeních pro nevidomé apod.) Wireframy Zadavatel zpřístupňuje sadu 11 prototypů nejběžnějších stránek (wireframů). Pro vytváření nových stránek bude možné používat šablony přinejmenším v rozsahu těchto navržených prototypů. V šablonách budou definovány HTML elementy v optimalizovaném rozložení na dané typové stránce při respektování dalších požadavků dle této dokumentace. Wireframy jsou přístupné na adrese (heslo pro přístup: ctu ) Grafické styly pro formátování obsahu Dodavatel připraví grafické styly pro formátování obsahu ve vazbě na poskytnuté wireframy: odstavce; podnadpisy minimálně čtyř úrovní; seznamy s odrážkami, číslované seznamy, včetně zanořených podseznamů; tabulky, včetně stylů pro hlavičkové buňky (styl pro tabulky se připraví s mřížkou (rámečky buněk) a bez ní); odkazy, včetně stavů visited, active, focus a hover; citace (blockquote); obrázky a videa ve stránce bez popisků, s popisky, plovoucí vpravo, vlevo i neplovoucí. Každý obrázek musí umožňovat i odkaz na větší verzi, která se otevírá pomocí javascriptového lightboxu, ve kterém je možný i přechod na zvětšené verze dalších obrázků na stránce, tedy funkcionalita jakési galerie (X)HTML Zdrojový kód stránek (HTML šablony) musí být validní podle některého z platných doporučení konsorcia W3C a co nejúspornější a efektivní, bez zbytečných tabulek pro layout a dalších nadbytečných značek; budou důsledně využívány čistě strukturální a sémantické (X)HTML značky kombinované s kaskádovými styly v externím souboru; v externích souborech budou uloženy případné skripty v jazyce JavaScript V kódu nesmí chybět správné vyznačení znakové sady dokumentu a vyznačení jazyka obsahu stránek atributy u značky <html> Verze (X)HTML normy bude zvolena tak, aby bylo možné efektivně dosáhnout validního kódu, a to zvláště s ohledem na charakter uživatelsky editovatelných vstupů, např. za použití WYSIWYG editoru Pro kontrolu validity se využije validátor W3C (http://validator.w3.org/unicorn/ nebo Řazení obsahu v kódu stránek: Obsah v kódu stránek bude v jednotlivých šablonách seřazený s ohledem na důležitost jednotlivých bloků: nejvyšší priorita: Stránka 2 z 12

3 stručná hlavička s názvem webu a sloganem, odkaz na přeskočení navigace, hlavní navigace, hlavní nadpis, obsah stránky; nižší priorita: patičková navigace, patička webu (Copyright apod.) Kaskádové styly (CSS) Kaskádové styly v externích souborech budou použity jako výhradní způsob pro definici layoutu webu i jeho formátování K webu budou připojeny i separátní kaskádové styly sloužící pro tisk stránek, které zajistí tisk pouze těch informací, které jsou pro tisk vhodné, a zamezí tisku např. vyhledávacího formuláře, rozsáhlé navigace, vyhledávání apod.; tiskové styly umožní bezproblémový tisk na běžné formáty papíru Soubory s kaskádovými styly budou mít vhodně nastavené HTTP hlavičky, aby bylo umožněno jejich cacheování prohlížečem, a byla tak využita výhoda rychlejšího načítání stránek Sémantika Pro správné strukturování textů budou využity sémantické značky, jedná se zvláště o tyto značky: a) Nadpisy: h1 - h6, Nadpis h1 na stránce uveden právě a pouze jeden, b) Seznamy číslované, c) nečíslované, d) definiční: ul, ol, dl, e) Odstavce: p. 1.8 Formuláře Formuláře budou v maximální možné míře využívat technologie jquery (nebo jquerymobile) Pro popisky formulářů se použije značka label s atributem for, jehož hodnota se rovná hodnotě atributu id souvisejícího formulářového prvku Do polí pro zadání ové adresy bude předvyplněn znak zavináče Uživatel nesmí být nucen vyplňovat přesný formát vstupního údaje, bude mu ponechána volnost a umožněno vkládat libovolný formát (např. telefonního čísla). Eventuálně v nápovědě může být ukázán doporučený tvar Žádné z polí ve formuláři nesmí být nadbytečné; při minimálním počtu je pravděpodobnější, že je uživatel vyplní Delší formuláře je nutné rozdělit do více stran (kroků) s grafickým vyznačením absolvovaných a následujících kroků U formulářů s větším počtem polí budou sdruženy související prvky do svisle orientovaných skupin fieldsetů Formulář nebude rozdělován do více sloupců Uživateli budou ukazována jen relevantní pole v závislosti na tom, co již zadal. Nerelevantní pole budou skryta. 1 Doporučený nejvyšší počet polí u jednoho formuláře je 10. Stránka 3 z 12

4 Místo zašednutí (disablování) budou formulářová pole rovněž skrývána Budou nastaveny pravděpodobné výchozí hodnoty (např. předvolací čísla +420 u telefonů apod.) Pro malý počet možností bude použito radio buttonu místo selectu Pokud v prvku <select> jsou na začátku uvedeny nejčastěji vybírané volby, je třeba zajistit, aby i bez posouvání stránky bylo vidět vizuální ukončení seznamu nejčastějších voleb Tlačítko pro odeslání formuláře musí být srozumitelně pojmenované. U formuláře by nemělo být více tlačítek, např. reset a submit. Je-li bezpodmínečně nutné mít více tlačítek, je třeba jasně odlišit primární Tlačítko pro uvedení formuláře do výchozího stavu (reset) bude užíváno jen minimálně, a to v jasně odůvodněných případech Je nutné zabránit dvojitému odeslání formuláře tam, kde to může způsobit problémy (registrace, diskuse). Dvojitému odeslání bude zabráněno tak, že se tlačítko pro odeslání formuláře po stisknutí nahradí prvkem znázorňujícím probíhající odesílání, čímž se znemožní kliknutí na tlačítko podruhé. Je třeba zamezit znovuodeslání formuláře po znovunačtení stránky (např. po stisknutí klávesy F5, tlačítko aktualizovat apod.) O výsledku odeslání je uživatel informován pomocí potvrzovací hlášky nebo děkovací stránky. Potvrzovací hlášky budou dostatečně zvýrazněné a jasně odlišené od zbytku stránky i chybových hlášek. Chybové hlášky budou formulovány přátelsky až omluvně Uživatel bude varován před opuštěním stránky v tom případě, že by tím přišel o data zadaná do formuláře Vzhled posuvníků (u okna prohlížeče nebo formulářových prvků) nebude měněn a bude ponechán ve stylu vykresleném operačním systémem Možnost použití základních funkcí prohlížeče, např. tlačítka Zpět, kontextového menu prohlížeče, adresního řádku nebude omezena Formuláře, na jejichž výsledky má smysl odkazovat (např. vyhledávání), budou odesílány metodou GET Formulář bude kontrolován při odeslání ještě v prohlížeči pomocí javascriptu. V případě chyby nesmí být uživatel nucen vracet se zpět V případě chyby se ponechávají všechna pole formuláře tak, jak je uživatel vyplnil O případných chybách bude uživatel informován co nejblíže u daného formulářového pole Nápověda u formulářů Výslovně bude označeno každé povinné pole Povinná pole budou zřetelně označena např. hvězdičkou (*) s odlišnou barvou. Označení musí být v blízkosti formuláře vysvětleno. Na celém webu je nutné dodržet stejný typ označení povinných polí; v případě formulářů obsahujících pouze povinné položky lze tuto skutečnost uvést na začátku formuláře a jednotlivá pole neoznačovat Pokud je nutné uvádět nápovědu, bude napsána přímo k jednotlivým polím Pokud je delší nápověda na samostatné stránce, bude otevřena do nového okna. Stránka 4 z 12

5 1.9 URL Po zpracování odeslaných dat metodou POST bude uživatel nasměrován na výslednou stránku Pokud je v prvku <select> možné vybrat více možností současně, bude vysvětleno jak Tvar URL Z hlediska budování zpětných odkazů a všeobecné použitelnosti webu bude URL důležitých stránek co nejkratší, tj. cca do znaků včetně doménového jména Pro oddělení klíčových slov v URL budou použity výhradně znaky lomítko nebo pomlčka (spojovník) V URL nebudou používány znaky, které se obtížně diktují nebo jejichž poloha na klávesnici není všeobecně známá, např. _, & apod V URL nebude použita diakritika V URL složky nebude název výchozího souboru, tzn. správně je nikoli např V URL nebude přípona souboru, tzn. správně je nikoli Nebude kolidovat obdobné URL souboru a složky, tj. např. URL a musí vést na tutéž stránku, přičemž jedna varianta je výchozí a druhá je na ni ideálně přesměrována pomocí serverového přesměrování (301) Verze URL bez www na začátku (např. budou přesměrovány pomocí serverové hlášky 301 na varianty s www (např Struktura URL URL nebude odrážet hierarchickou strukturu webu Použijí se tvary URL, které obsahují vhodné klíčové slovo a jsou co nejkratší např Odstraněné stránky a změna URL Stránka se přesunula na jinou adresu. V případě, kdy se stránka přesune na jinou adresu, bude nastaveno přesměrování pomocí HTTP kódu 301 z původní adresy na novou Existuje adekvátní náhrada/y původní stránky. V případě, kdy existuje adekvátní náhrada/y původní stránky, se původní stránka s původním obsahem ponechá na původní adrese; do její horní části se velmi zřetelně vloží upozornění, že daný obsah již neplatí, a odkazy na stránku/y s adekvátní náhradou. 2 Dodržení tohoto pravidla je důležité proto, aby mohl uživatel i nadále používat bez problémů tlačítko Zpět. Pokud na stránce vyvolané metodou POST není přesměrování, ptá se prohlížeč uživatele při návratu na tuto stránku, jestli má znovu odeslat formulářová data, čemuž uživatel nerozumí a může ho to zmást. Pokud navíc zvolí odeslání dat, formulář se odešle na server podruhé, což může způsobit duplicitní komentáře, registrace apod. Předem vysvětlete, co se stane s odeslanými údaji, a zdůvodněte méně obvyklá formulářová pole. Stránka 5 z 12

6 V případě, kdy je stránka zrušena bez náhrady, se vrátí stavový kód 404 a vhodná 404 stránka s upozorněním, že stránka byla zrušena (nebo nikdy neexistovala), a se základní navigací webu Indexace webu vyhledávači Jednoznačnost URL Jedné URL bude vždy odpovídat právě jedna obsahová stránka Interní odkazy na úvodní stránku webu budou směřovat na kořenový adresář domény (/), nikoliv jmenovitě na výchozí dokument (např. index.html) Pro výchozí (implicitní) variantu dynamické stránky se nebude používat URL bez parametrů, ani URL s implicitními hodnotami parametrů V URL nebude jako parametr zahrnut identifikátor session Unikátní obsah Každá stránka bude mít metadata unikátní v rámci celého webu (obsah prvku title a meta description); prvek title je povinný, a bude na každé stránce (a na každé s jiným obsahem), meta description povinné není, a pokud není možné zajistit, aby bylo na každé stránce jedinečné, může být, pokud to bude vhodnější, zcela vynechán Hlavní obsah stránky bude tvořit většinu jejího obsahu; naopak ty části obsahu, které se opakují na více stránkách webu (navigace, záhlaví, upoutávky v krajních sloupcích apod.), budou tvořit pouze menší část stránky Na stránkách se nebudou objevovat samotné nadpisy uvozující bloky, ve kterých aktuálně není žádný obsah; grafický návrh musí být v tomto směru dostatečně pružný Meta Title Administrátor webu bude mít možnost značku title libovolně upravovat Pokud nebude nastaveno jinak, bude se meta title implicitně generovat podle nadpisu h1 dané stránky; za oddělující značkou bude následovat název webu; struktura meta title bude vypadat následovně Název stránky Název webu Všechny stránky webu budou mít unikátní titulek dobře vystihující obsah dané stránky Fráze použitá v titulku nebude příliš obecná a bude zvolena také na základě analýzy klíčových slov tak, aby byla použita fráze s vysokou hledaností Délka Meta Title nebude přesahovat cca 65 znaků V Meta Title se budou v minimální míře používat velká písmena (kapitálky) Přístupnost pro roboty Nový web (zejména jeho navigace) bude v minimální míře závislý na aktivovaných cookies ani na Javascriptu a technologii Flash; pokud web tyto technologie bude využívat, bude nabízet odpovídající alternativu uživatelům, kteří tyto funkce nemají nainstalované nebo povolené (což platí i pro roboty vyhledávačů) Odkazy a navigace indexovatelných stránek budou řešeny výhradně HTML značkou <a> Zabránění indexace testovacích verzí např. pomocí nastavení souboru robots.txt; zákaz indexace bude odstraněn po spuštění na ostrou verzi Tisková verze nesmí být indexovatelná. Stránka 6 z 12

7 1.11 Chybová stránka URL bez platného obsahu musí vracet stavový kód (http hlavičku) 404. Platí to nejen o URL, která ukazují na neexistující soubor, ale také pro URL existujícího souboru s neexistujícími parametry; nesmí docházet např. k situaci, kdy URL s neplatným parametrem zobrazí prázdný výpis z databáze nebo chybovou hlášku databáze Chybová stránka bude stejného grafického provedení jako ostatní stránky webu (včetně základní navigace) Chybová stránka bude srozumitelně informovat, že se stala chyba a co ji způsobilo (neplatný odkaz, překlep uživatele, chyba serveru apod.), případně bude doporučovat další postup (kontrola správného zadání adresy, nabídka přechodu na úvodní stránku webu nebo jiné obvykle navštěvované stránky, doporučení použití dalších prvků webu hlavní navigace, mapy webu, kontaktní údaje na správce webu) Číslo chyby nebude uvedeno vůbec, nebo bude mít pouze nízkou vizuální prioritu Chybová stránka bude obsahovat pouze minimum typických prvků webu přítomných na všech stránkách Chybová stránka bude automaticky (bez přičinění uživatele) informovat správce webu, který může v případě potřeby opravit chybný odkaz uvnitř webu V rámci Google Analytics bude nastaven alert, který bude informovat o počtu zobrazených chybových stránek nad určitou mez RSS Prostřednictvím RSS bude dostupný všechen pravidelně publikovaný obsah webu; tím je myšlen dynamický obsah, který je pravidelně v různých intervalech na webu publikován (například: oznámení, vydaná opatření, ale také i pro diskusi ve Veřejných konzultací aby bylo možno sledovat příspěvky); samostatné RSS nemusejí mít stránky, které mají obsah statický, tj. nijak zásadně se nemění (například Rada ČTU) RSS zdroj bude dostupný odkazem vždy na stránce, jejímuž obsahu odpovídá; zároveň bude unikátní pro danou stránku (případně pro tematickou sekci), aby bylo možné sledovat pouze daný obsah Na stránce Přehled RSS bude přehled všech RSS z celého webu (všechny jednotlivé kanály) Jeden samostatný RSS kanál bude věnovaný oznámením na Elektronické úřední desce Zároveň bude zřízen jeden samotný RSS kanál, který odkazuje na všechny změny na webu, které byly provedeny (nerozlišuje se dynamický ani statický obsah) Google Analytics Google Analytics bude implementován prostřednictvím nástroje Google tag manager Sitemap Mapa webu bude umístěna do kořenové složky Nového webu, tedy na URL V souboru robots.txt bude uvedena informace o tom, že na Novém webu existuje Sitemap soubor, a to pomocí instrukce Sitemap: Stránka 7 z 12

8 Formát Sitemap souboru: XML Sitemap formát je standardní XML soubor. Podrobnější informace najdete na webu základní podoba souboru vypadá následovně (volitelné značky jsou vyznačeny kurzívou, sekce <url> se v dokumentu opakuje pro každou stránku webu): <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> <url> <loc>http://www.example.com/</loc> <lastmod> </lastmod> <changefreq>daily</changefreq> <priority>0.5</priority> </url> </urlset> 1.15 Navigace a vyhledávání Navigaci webu tvoří jednak horizontální menu, pomocné menu a pak také vyhledávání, které je doplňkovou funkcí, pomocí které se mohou uživatelé na webu pohybovat Hlavní horizontální navigace je výsuvná. Po najetí myší na položku se zobrazí panel s nabídkou podsekcí. Na malých displejích tato navigace není a návštěvníci se pohybují pomocí lokální navigace V patičce stránky jsou některé odkazy zduplikovány. Předpokládáme totiž, že je právě zde budou uživatelé hledat. A dále jsou zde odkazy na stránky, které nejsou důležité pro cílovou skupinu, ale na webu být musí Lokální navigace Navigace na stránkách je umístěna přímo v obsahu stránky. V ideálním případě je reprezentována přímo samotným obsahem (například stránka Ochrana spotřebitele), častěji pak formou rozcestníku vedoucího na další obsah v dané sekci. Pokud je obsah tvořen dalšími podsekcemi, je odkaz na něj nadpisem, podstránky jsou pak vypsány v seznamu. Tematicky příbuzný obsah tvoří další formu navigace napříč obsahem, která zachycuje vztahy v něm Drobečková navigace Drobečková navigace (breadcrumb) umožňuje jednak snadno zjistit, kde ve struktuře webu se návštěvník nachází, jednak snadný přechod na stránky ve vyšší úrovni hierarchie webu. Bude mít podobu lineárního seznamu odkazů oddělených obvykle znakem >, např.: Úvodní stránka > Hlavní kategorie > Podkategorie > Detail Drobečková navigace se vyskytuje ve všech variantách zobrazení webu Vyhledávání Na Novém webu bude implementována funkce běžného i pokročilého vyhledávání (využití logických operátorů, hledání podle dalších atributů stáří dokumentu, sekce, apod.) Stránka 8 z 12

9 Do vyhledávacího formuláře bude za použitím nástrojů jquery a AJAX implementována interaktivní nabídka nejčastěji hledaných frází a klíčových slov (podobně jako při vyhledávání v Googlu) Formuláře (INPUT) s vyhledávacími frázemi budou serveru odesílány metodou GET, aby na výsledky vyhledávání bylo možné odkazovat. 2. Požadavky na redakční systém / CMS (Content Management System) 2.1. Pokud nebude CMS řešen přímo webovou službou ale na klientských počítačích instalovaným softwarem, zajistí dodavatel dálkový přístup k redakčnímu systému přes webové rozhraní, a to bez podstatného omezení funkcí Možnost rozšíření CMS dle požadavků (na míru) Záplatování případných chyb a aktualizace CMS Záruka vývoje platformy CMS Odborné poradenství při správě Nového webu Statistiky Možnost změny designu webu bez nákladů na přepracování obsahu - obsah je na šabloně (podobě) stránek nezávislý Integrovaná optimalizace pro vyhledávače CMS bude uživatelsky přívětivý a komplexní: S jednoduchým a intuitivním administračním rozhraním: bez nepotřebných funkcí a navržené tak, aby nejčastěji používané funkce byly nejrychleji přístupné Rozšířitelný: nízkonákladové provádění změn a aktualizací v návaznosti na potřeby ČTÚ Interoperabilní: podpora pro externí analytické nástroje, exporty a importy obsahu apod Umožňující víceúrovňové přidělování práv uživatelům Administrační rozhraní pro správu webu bude umožňovat jednoduchou a rychlou správu jednotlivých stránek a sekcí a ovládání všech funkcionalit předpokládaných touto přílohou Variabilní obsahové bloky: administrační systém (CMS) musí umožňovat na jednotlivé stránky libovolně vkládat následující typické obsahové bloky: Knihovna souborů: umožní vložit 1 nebo více souborů s volitelnou mírou zobrazování detailu (ikonka typu souboru, jméno souboru, název odkazu, datum/čas vložení, velikost) Knihovna obrázků: podmnožina předchozího měla by umět zobrazovat rozklikávací náhledy v různém rozlišení využitelné např. pro stránky Rady ČTÚ Typ oznámení: dynamicky generovaný obsah boxu, který zobrazuje proměnlivý výstup z databáze. Možnost určit počet položek, jejich řazení apod Diskusní fórum: možnost vložit na stránku moderovatelnou diskusi vč. připojování příloh (např. u veřejných konzultací) - zobrazení vloženého příspěvku podléhá schválení administrátorem Kalendář: umožní vizuálně zobrazit časový úsek průběhu nějaké události (například trvání veřejné konzultace, začátek účinnosti nového rozhodnutí apod.) Anketa: možnost vložení hlasovací komponenty HTML: dává možnost kamkoliv do šablony umístit jakýkoliv HTML kód. Stránka 9 z 12

10 Související obsah: obsahový blok, který odkazuje na jinou část webu, která je tematicky příbuzná. Proces by měl být co nejvíce automatizován, například za pomoci štítkování obsahu (labeling) administrátory Reálný WYSIWYG editor, tzn. výstup stránky (zobrazení pro koncového uživatele) bude vypadat stejně jako v editačním rozhraní WYSIWYG editor bude produkovat na web takový obsah, který splní pravidla přístupnosti podle vyhlášky o přístupnosti č. 64/2008 Sb Hlavním nástrojem pro tvorbu a editaci jednotlivých stránek bude WYSIWYG editor 3, tzn. výstup stránky (zobrazení pro koncového uživatele bude vypadat stejně jako v editačním rozhraní), umožňující zejména: Vkládání a kopírování textu z formátovaných dokumentů tak, aby bylo zachováno formátování při dodržení požadavků na validitu dokumentu Jednoduchou manipulaci s obrázky s nastavením všech obvyklých atributů (např. pozicování, alternativní text apod.) Přikládání souborů a správu katalogu vložených souborů Vytváření tabulek Přepnutím z WYSIWYG editoru do HTML získá administrátor přístup ke zdrojovému kódu a může jej bez omezení editovat Pro vytváření nových stránek by mělo být možné používat šablony přinejmenším v rozsahu navržených wireframes (každá wireframe bude mít odpovídající šablonu) Administrační rozhraní bude umožňovat víceúrovňové přidělování přístupových práv jednotlivým administrátorům, přinejmenším v rozsahu: Správce webu neomezený přístup ke všem sekcím a stránkám, k šablonám, galeriím a dalším elementům. Vytváří další uživatelské přístupy a přiděluje jim příslušná oprávnění. Vytváří nové sekce, stránky Editor sekce neomezený přístup pouze do svěřené části webu vymezené buď hloubkou zanoření v informační architektuře, nebo typem obsahu, který je dotyčnému zpřístupněn. Může v rámci svěřeného přístupu vytvářet nové stránky Referent má buď právo změny a zápisu, nebo jen změny k úzce vymezenému typu obsahu (např. může pouze editovat obsah stránky a vyměňovat přiložené soubory, ale nemůže vytvářet nové stránky nebo dokonce sekce) Všechny aktivity prováděné administrátory budou protokolovány tak, aby z protokolu bylo zřejmé, kdo, kdy, z jaké IP adresy a co na webu učinil Provedené změny v obsahu stránek budou reverzibilní alespoň do té míry, že změny provedené v době mezi pořízením záloh celého webu (předpokládá se zálohování na denní bázi) bude možné jednoduše vrátit zpět, např. formou správy verzí Záznamy provedených změn: administrační rozhraní automaticky posílá soupis přidaných/upravených stránek na zadané ové adresy. 3 Stránka 10 z 12

11 2.21. Moduly: administrační rozhraní bude umožňovat přidat na stránku variabilní obsahové bloky popsané v bodě 2.11; bude umožněno na stránku vložit více stejných či různých obsahových bloků a každému přiřazovat příslušné vlastnosti (škálovatelnost modulů). 3. Technická specifikace a požadavky na Zákaznickou podporu 3.1. Webový server v konfiguraci, která zajistí vytížení CPU a obsazení paměti RAM na úrovni max. 60 % (měřeno pro pětiminutový průměr) Nesdílený diskový prostor Připojení k síti Internet s rychlostí min. 100 Mb/s Webhosting bez limitu přenesených dat Zajištění dohledu (vytížení zdrojů serveru (CPU, RAM, HDD), konektivita, rychlost download/upload (max. 5 min. průměry), dostupnost jednotlivých služeb atd.) a správy serveru v režimu 24/7/ Instalace nových aplikací Zajištění bezpečnosti webového serveru, ochrana před napadením z Internetu (updaty SW, IDS apod.) Zajištění zálohování kompletního webu (kód, databáze, konfigurace) v intervalu max. 2 hodiny (inkrementální/rozdílová), provádění denních úplných záloh s historií záloh min. po dobu 60 dnů; zajištění přístupu k zálohám Zajištění dostupnosti Nového webu minimálně 99,95% (měřeno za kalendářní měsíc); dodavatel zajistí report z monitoringu dostupnosti minimálně 1 x měsíčně. Do tohoto parametru se nezapočítávají plánované odstávky. Tyto budou oznámeny nejméně 5 pracovních dní předem. Plánované odstávky budou probíhat výlučně v nočních hodinách (22-07 h) Optimalizace a testování spolehlivosti serveru pro zajištění nepřetržitého provozu webu, instalace a konfigurace serveru, instalace a pravidelná aktualizace SW. Dodavatel zajistí a navrhne vhodnou ochranu před kybernetickými útoky Neomezený počet domén 2. řádu, aliasů a subdomén Serverové statistiky o přístupech a návštěvnosti (s historií min. 12 měsíců) Dálkově přístupné serverové statistiky - vytížení zdrojů serveru (CPU, RAM, HDD), konektivita, rychlost download/upload (max. 5 min. průměry), dostupnost jednotlivých služeb atd. zatížení CPU, RAM a HDD s historií po dobu 12 měsíců Zajištění reportů o bezpečnostních incidentech s historií 12 měsíců Servisní zásah: Režim Incident kat. A Incident kat. B Běžná odezva (zjištění příčin) od nahlášení max. do 1 hod 2 hod Doba odstranění od nahlášení max. do 3 hod 10 hod Stránka 11 z 12

12 Incidentem kategorie A se rozumí stav, kdy je server s hostovaným Novým webem zcela nedostupný Incidentem kategorie B se rozumí stav, kdy web běží v nouzovém režimu, zobrazuje jen statickou stránku informující o chybě a odhadované době nutné k jejímu odstranění Termín pro odstranění incidentu kategorie A je splněn i tehdy, pokud je v dané době možné incident překlasifikovat na kategorii B Zajištění Help Desk (vč. manuálu k HelpDesku) v režimu 24/7/ Dostupnost webu z adresního prostoru IPv4 a IPv Podpora protokolů SSL, FTP, FTPS. Stránka 12 z 12

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Nabídka internetového obchodu

Nabídka internetového obchodu Nabídka internetového obchodu Odběratel Dodavatel Martin Daneš Martin Hůlek Tel.: 775 974321 E-mail: hulek.martin@gmail.com 1 Popis Řešení internetového obchodu nabízí beztabulkové řešení layoutu. Budete

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci

Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Držitel certifikátu jakosti ISO 9001:2001 Uživatelská příručka administrativního rozhraní Vědecké knihovny v Olomouci Stránka 1/44 Obsah 1.Redakční systém...4 1.1. Povolené jazykové mutace...4 5.2.1 Překlad

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16 Obsah Kapitola 1 Seznámení se systémem Joomla!................................. 9 Přehled systémů pro správu obsahu....................................................10 Použití systému pro správu obsahu.....................................................11

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

Administrační rozhraní Drupalu

Administrační rozhraní Drupalu Administrační rozhraní Drupalu Možnosti, flexibilita, uživatelská nastavení Zaměřeno přednostně na Drupal 7 Eva Rázgová, Mojžíš Stupka Výchozí administrační rozhraní, Drupal 7 Pozn.: prezentace vychází

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Kulturně -mědiá lní komisě MČ Práhá-Kolovráty

Kulturně -mědiá lní komisě MČ Práhá-Kolovráty Kulturně -mědiá lní komisě MČ Práhá-Kolovráty Kulturně-mediální komise MČ Praha-Kolovraty vyhlašuje poptávku na dodavatele webu pro MČ Praha- Kolovraty. Nabídky na tuto poptávku je možné zasílat: - elektronicky

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci Název modulu: Označení: C7 Stručná charakteristika modulu Modul vznikl za účelem úvodního seznámení zájemců o problematiku tvorby moderních webových stránek podle standardů W3C. Zahrnuje základní nezbytné

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

Novinky IPAC 3.0. Libor Nesvadba Karel Pavelka

Novinky IPAC 3.0. Libor Nesvadba Karel Pavelka Novinky IPAC 3.0 Libor Nesvadba Karel Pavelka Webové technologie Držíme laťku na vysoké úrovni Validní, sémantický, strukturovaný, přístupný, znovupoužitelný a jednoduchý XHTML kód. Komprimované JavaScripty

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

Prezentace navrhované struktury internetových stránek

Prezentace navrhované struktury internetových stránek Prezentace navrhované struktury internetových stránek Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Cíle prezentace

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Obecní webové stránky. www.benetice.net

Obecní webové stránky. www.benetice.net Obecní webové stránky www.benetice.net Obsah Registrace uživatele Panel uživatele Uživatelský profil Tvorba článků Skupiny Profily odběr informací Reakce na informaci TinyMCE Správa skupin Registrace uživatele

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Webový portá l RODINA - specifikáce

Webový portá l RODINA - specifikáce Webový portá l RODINA - specifikáce 1 Účel portálu Vznik webového portálu RODINA je součástí projektu Město pro rodinu 2012 a jeho aktivity Zvyšování informovanosti. Cílem této aktivity je: seznámit veřejnost

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Navigace na webových stránkách

Navigace na webových stránkách Navigace na webových stránkách Tato kapitola navazuje na kapitoly o přístupnosti, použitelnosti a optimalizaci webových stránek a podrobněji popisuje tvorbu informační architektury webových stránek, zejména

Více

Analýza požadavků. 1. Funkční požadavky - popisují chování, funkce a operace uživatelů, které systém musí podporovat. 1.1 Operace uživatelů

Analýza požadavků. 1. Funkční požadavky - popisují chování, funkce a operace uživatelů, které systém musí podporovat. 1.1 Operace uživatelů Základní pojmy: Systém = webová prezentace + eshop Registrovaný uživatel = zástupce montážní firmy Neregistrovaný uživatel = běžný zákazník eshop Administrátor = správce systému Analýza požadavků 1. Funkční

Více

Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY. webové. Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY. webové. Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY webové Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy David Špinar Tvoříme přístupné webové stránky Autor: David Špinar Copyright

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Novinky v IPAC2. Libor Nesvadba

Novinky v IPAC2. Libor Nesvadba Novinky v IPAC2 Libor Nesvadba Tag Claud K dispozici ve standardní instalaci Čistý XHTML kód, vzhled definován pomocí css stylů Snadné začlenění do stránek zákazníka Možnost zapojit jako dynamický text

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Přihlášení na adrese www.vasedomena.cz/admin naleznete přihlašovací pole se jménem a přiděleným heslem. Toto heslo je zpočátku přiděleno poskytovatelem programu,

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny:

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny: ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8 Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE Verze IS nebo části IS: Účel poslední změny: Počet listů dokumentu: 1.01 úprava dokumentace 8 Číslo jednací dokumentu:

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Dobrý CMS Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý CMS Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý CMS Popis produktu a jeho rozšíření 503M012.N01 11/09/2012 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN Národní elektronický nástroj Import profilu zadavatele do NEN V 1.2 2014 Obsah 1 Cíl...... 2 2 Nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele...... 2 3 Povinnosti zadavatele dle metodiky k vyhlášce

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

47 Mapování přístupnosti

47 Mapování přístupnosti 47 Mapování přístupnosti Modul Mapování přístupnosti slouží ke správě výsledků mapování architektonických objektů z hlediska přístupnosti a především k evidenci zjištěných skutečností o mapovaných objektech.

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál A3 WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál Ing. Karel Rejthar 16. 6. 2015-1 - OBSAH WordPress manuál......................................

Více

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) CSS SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marek Čechák. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy

Více

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 Pás karet 10 Další možnosti ovládání Wordu 12 Nastavení Wordu 13 Ovládání Wordu 2007 klávesnicí 14 KAPITOLA 2 Základní operace 17 Základní nastavení 17 Rozdělení

Více

WebNews 2.4 (publikační systém)

WebNews 2.4 (publikační systém) WebNews publikační systém Strana 1 WebNews 2.4 (publikační systém) popis administračního rozhraní terc.cz Ing. Michal Terč, Sokolovská 2720, 530 02 Pardubice tel.: +420 604 793 955, tel./fax: +420 466

Více

E-learning: manuál pro Garanta a Lektora. E-learning. manuál pro garanta a lektora 1 / 36

E-learning: manuál pro Garanta a Lektora. E-learning. manuál pro garanta a lektora 1 / 36 E-learning manuál pro garanta a lektora 1 / 36 Obsah Softwarové a hadrwarové nároky...4 Pojmy v systému...4 Administrační nástroje...6 Modul redakční systém...6 Přehled článků...6 Přidat článek...7 Editace

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

SMS komunikátor Návod k použití

SMS komunikátor Návod k použití SMS komunikátor Návod k použití 1 Úvod SMS komunikátor slouží ke komerčnímu odesílání jednotlivých i hromadných SMS přímo z informačního systému Helios Orange. Doručení těchto SMS je poté zpětně potvrzováno

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

36 Elektronické knihy

36 Elektronické knihy 36 Elektronické knihy Uživatelský modul Elektronické knihy slouží k přípravě a publikování informací ve formátu HTML. Tento formát je vhodný pro prezentaci informací na internetu a je široce podporován

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Máte rádi CAPTCHA? Líbila by se vám takto prezentovaná stránka vaší knihovny?

Více

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o.

E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o. E-mailové kampaně 2013 Byznys CRM s.r.o. Zákazník: Dne: 31. 5. 2015 Vytvořil: Pavel Šlesingr Schválil: Petr Hampejs Verze: 5.0 Emailové kampaně v CRM 2011 Strana 2 z 15 Obsah Obsah... 3 1. Popis... 4 1.1.

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

Manuál k editoru TinyMCE

Manuál k editoru TinyMCE Manuál k editoru TinyMCE Popis ovládacích prvků UPOZORNĚNÍ: Některé tlačítka nemusí být k dispozici. Styl písma Dolní a horní index Zarovnání textu Může se aplikovat na označený text. B - tučné písmo,

Více

10. SEO Obsah meta, konkrétní elementy v html kódu. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

10. SEO Obsah meta, konkrétní elementy v html kódu. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 10. SEO Obsah meta, konkrétní elementy v html kódu Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Obsah stránek Meta data Meta Title Meta Description Meta Keywords Zdrojový kód Odkazy Vyhledávací roboty Přesměrování

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více