Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí. Helena Pavlíková Petra Prchlíková 9. 6. 2015"

Transkript

1 Bezpečnost na internetu podle vzdělávacích dokumentů evropských zemí Helena Pavlíková Petra Prchlíková

2 O EURYDICE

3 Eurydice Evropská informační síť Eurydice informuje o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě evropské oddělení sídlí v Bruselu (součást Evropské komise) sdružuje 41 národních oddělení ve 37 zemích (členské země EU, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Island, Černá Hora, Srbsko, Turecko, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) české oddělení je součástí DZS (Oddělení mezinárodní spolupráce Eurydice)

4 PUBLIKACE EURYDICE

5 Publikace Eurydice tematické srovnávací studie publikace z ediční řady klíčové údaje každoročně aktualizované tematické přehledy a schémata (Facts & Figures) detailní přehled vzdělávacích systémů ve 36 zemích

6 Jaké jsou podklady? Publikace Eurydice předpisy, doporučení, strategie, národní statistické údaje mezinárodní statistické údaje (např. Eurostat), mezinárodní šetření (např. OECD) Komu slouží? Evropské komisi, ministerstvům a dalším centrálním institucím, odborníkům, učitelům a ředitelům škol, studentům, dalším zájemcům o oblast vzdělávání Kde jsou dostupné? na webech nebo

7 ANNUAL INSTRUCTION TIME IN COMPULSORY EDUCATION

8 Vyučovací doba (počet hodin) předmětu ICT (2014/15) Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe 2014/15 (str )

9 Vysvětlivky Povinná školní docházka Primární úroveň (ISCED 1) Sekundární úroveň (ISCED 2+3) ISCED 2 nižší sekundární ISCED 3 vyšší sekundární n Ročníky povinné školní docházky Horizontální osa: Vertikální osa: Počet (60min) hodin za celý školní rok Ročníky Počet hodin rozptýlen do několika školních let. Flexibilní časová dotace. -> Vyučovací doba zahrnuta v jiné kategorii: TMinCCurr COcbS CFScbSch NCCurr Math NatSc Tech Celková minimální povinná dotace v kurikulu Povinně volitelné předměty vybírané žáky Povinně volitelné předměty vybírané školou Nepovinné kurikulum Matematika Přírodovědné předměty Technická výchova Zdroj: Eurydice

10 Předmět ICT ve vzdělávacích programech 8 zemí: samostatný předmět na ISCED 1 i 2: 4 země: předmět s daným počtem hodin v ročníku (14 48 hodin v ročníku; ISCED 1: celkem hodin (Řecko: 240 hodin), ISCED 2: celkem hodin) 4 země: předmět s flexibilní dotací (ISCED 1: celkem hodin, ISCED 2: celkem hodin) 8 zemí: samostatný předmět na ISCED 2: 7 zemí: předmět s daným počtem hodin v ročníku (obvykle hodin v ročníku, ne vždy ve všech ročnících; celkem na ISCED 2: hodin) 1 země: předmět s flexibilní dotací (Litva: 411 hodin) na ISCED 1 se ICT nevyučují vůbec, nebo nepovinně, anebo se hodiny čerpají z celkové dotace 3 země: integrovaný předmět (v rámci technické výchovy nebo přírodovědných předmětů) 6 zemí: flexibilita (školy čerpají hodiny z celkového počtu hodin v ročníku nebo na dané vzdělávací úrovni, příp. škola volí předmět z centrálně stanovené nabídky) 2 země: volitelný předmět (z nabídky si jej volí sami žáci) 7 zemí: ICT nejsou v kurikulu vůbec, nebo jen jako nepovinný předmět (Chorvatsko)

11 KLÍČOVÉ ÚDAJE O UČENÍ A INOVACÍCH PROSTŘEDNICTVÍM IKT VE ŠKOLÁCH

12 Nejčastější aspekty on-line bezpečnosti ve vzdělávacích programech bezpečné chování on-line a otázky ochrany osobních údajů (neprozradit osobní informace, způsob využití informací agenturami) otázky stahování a autorských práv kontakt s cizími osobami (nedomlouvat schůzky bez vědomí dospělého, případné setkání uskutečnit na veřejném místě) internetová šikana (v některých zemích řešeno ve spolupráci s asociacemi či veřejnými orgány) bezpečné používání mobilních telefonů (téma je obsaženo v kurikulu jen v polovině zemí (2009/10), v ostatních zemích ale často existují různé doplňkové iniciativy) další témata: počítačová trestná činnost, závislost na počítačových hrách, internetové nákupy a bankovnictví Zdroj: Klíčové údaje o učení a inovacích prostřednictvím IKT ve školách v Evropě 2011 (str. 42, obr. B8)

13 EDUCATION ON ONLINE SAFETY IN SCHOOLS

14 Ve kterých zemích je on-line bezpečnost součástí kurikula? Zdroj: Education on Online Safety in Schools in Europe 2009 (str. 6, obr. F2)

15 Poznámky Belgie (BE de): Některé školy vytvořily vlastní kurikulum pro ICT s prvky on-line bezpečnosti, jedná se především o sekundární úroveň vzdělávání. Německo a Litva: V primárním vzdělávání jsou prvky on-line bezpečnosti zpravidla vyučovány formou projektů, v rámci skupinové práce nebo jsou součástí dalších předmětů. Lucembursko: V primárním vzdělávání byla on-line bezpečnost zahrnuta zkušebně na dva roky s možnosti zařazení od třetího do šestého ročníku základního vzdělávání (enseignement fondamental). Rakousko: Ve školách, které aktivně využívají ICT, si mohou žáci ve věku let zvolit nepovinný předmět Informationstechnische Grundbildung in vernetzten Systemen (Vzdělávání v informačních technologiích v rámci síťových systémů). Studenti ve věku si mohou vybrat předmět Netzwerktechnik mit Übungen (Vytváření sítí a procvičování), ve kterém se klade větší důraz na technické aspekty. Rumunsko: Plánuje se, že téma on-line bezpečnosti bude zahrnuto do obsahu vzdělávání primárních a sekundárních škol od školního roku 2009/10. Island: Přestože neexistují žádné souhrnné údaje o výuce on-line bezpečnosti na školách, je tato výuka začleněna na některých školách primární a sekundární úrovně. Lichtenštejnsko: Některé prvky bezpečnosti používání počítačů jsou zahrnuty i ve vzdělávání na preprimární úrovni.

16 Je on-line bezpečnost vyučována v rámci ICT, nebo jako průřezové téma? Zdroj: Education on Online Safety in Schools in Europe 2009 (str. 8, obr. F3)

17 Poznámky Španělsko: V povinném nižším sekundárním vzdělávání je problematika on-line bezpečnosti uváděna také jako specifická část předmětu ICT. Polsko: V 1. až 3. ročnících primárních škol se on-line bezpečnost vyučuje v rámci integrované výuky. Prvky on-line bezpečnosti jsou často věnovány tématu, které se týkají témat spojených s problematikou chování. Portugalsko: Témata on-line bezpečnosti jsou obsažena především v předmětech ICT (9. a 10. ročník) a občanská výchova (5. ročník). Na základě doporučení Ministerstva školství se v 8. ročnících vzrůstající počet škol rozhodl zařadit on-line bezpečnost do předmětu Projektové výuky. Švédsko: Orgán místní správy může rozhodnout o výuce on-line bezpečnosti v rámci jiných předmětů. Spojené království (Skotsko): Počítačová bezpečnost je součástí těchto předmětů : Zdraví a tělesná a duševní pohoda, Technologie, Zkušenosti a výstupy ICT gramotnosti.

18 Kdo vyučuje on-line bezpečnost? Zdroj: Education on Online Safety in Schools in Europe 2009 (str. 11, obr. F5)

19 Poznámky Rakousko: Učitelům mohou při výuce on-line bezpečnosti asistovat odborníci z oblasti ICT. Polsko: Viz poznámka k obr. 3.

20 NOVÁ PUBLIKACE O UČITELÍCH

21 Nová publikace o učitelích V současné době připravuje Eurydice novou publikaci o učitelích (The Teaching Profession in Europe) je zaměřena na: pracovní podmínky učitelů počáteční vzdělávání a přechod do pracovního procesu další vzdělávání učitelů atraktivitu učitelského povolání pozornost je věnována i ICT z pohledu dalšího vzdělávání učitelů měla by být vystavena na webových stránkách Eurydice v průběhu června

22 Děkujeme za pozornost.

Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků

Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků Tento dokument vydala Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA P9 Eurydice). Publikace vyšla tiskem

Více

Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě

Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě EURYDICE Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě Vydání 2008 Síť Eurydice Tento dokument vydala Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA P9 Eurydice). Publikace vyšla

Více

Šetření TALIS 2013. Národní zpráva

Šetření TALIS 2013. Národní zpráva Šetření TALIS 2013 Národní zpráva Národní zpráva šetření TALIS 2013 Vendula Kašparová Simona Boudová Martina Ševců Petr Soukup Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence III

Více

Autonomie a odpovědnost učitelů v Evropě

Autonomie a odpovědnost učitelů v Evropě EURYDICE Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Autonomie a odpovědnost učitelů v Evropě Evropská komise EURYDICE Autonomie a odpovědnost učitelů v Evropě Eurydice Informační síť o vzdělávání

Více

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2011 Cena: 36 Kč OBSAH Část normativní Dohoda o Středoevropském výměnném programu univerzitních

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI I European Agency for Development in Special Needs Education VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI Výzvy a příležitosti TE I VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI V EVROPĚ Výzvy a příležitosti Evropská agentura pro rozvoj

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Pojetí klíčových kompetencí v kurikulech vybraných zemí srovnávací analýza

Pojetí klíčových kompetencí v kurikulech vybraných zemí srovnávací analýza Pojetí klíčových kompetencí v kurikulech vybraných zemí srovnávací analýza 1. ÚVOD 5 2. VÝBĚR ZASTOUPENÝCH ZEMÍ 7 3. KLÍČOVÉ KOMPETENCE V KURIKULECH POJETÍ A POJMY 9 4. ANALÝZA NÁRODNÍHO KURIKULA PRO ZÁKLADNÍ

Více

Education at a Glance: OECD Indicators 2004 Edition. Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD, ročník 2004

Education at a Glance: OECD Indicators 2004 Edition. Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD, ročník 2004 Education at a Glance: OECD Indicators 2004 Edition Summary in Czech Stručný pohled na školství v ukazatelích OECD, ročník 2004 Přehled v českém jazyce Měnící se hospodářské a sociální podmínky zdůraznily

Více

PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ

PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ UJAK PRAHA, CSVŠ PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ Tato příručka byla zpracována v rámci projektu Zahraniční mobilita vysokoškolských pracovníků (Foreign Mobility of Universities

Více

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013 Mezinárodní šetření ICILS 2013 Národní zpráva Počítačová a informační gramotnost českých žáků Národní zpráva šetření ICILS 2013 Počítačová a informační gramotnost českých žáků Josef Basl Simona Boudová

Více

Podpora mobility studentů odborných škol v Evropě

Podpora mobility studentů odborných škol v Evropě Obsah STR. 1 Proč projekt ebridge 2 mobilita studentů odborných škol? Očekávané výstupy a výsledky Hlavní cíl Předpokládaný dopad STR. 2 Partnerství Zahájení prací Podpora z programu EU Leonardo da Vinci

Více

Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1, 2

Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1, 2 2012 Komparativní analýza vzdělávacích systémů ve vybraných zemích EU ISCED 1, 2 Analýza byla vypracována pro potřeby společnosti Člověk v tísni, o.p.s. SocioFactor s.r.o. Chopinova 523/10 702 00 Ostrava

Více

A1 Vzdělávací politika ČR

A1 Vzdělávací politika ČR Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! A Role projektového řízení ve vzdělávací politice A1 Vzdělávací politika ČR Autorka: Mgr. Jana Ostrýtová Anotace tématu: Téma uvede účastníky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Více

Odborné vzdělávání v zahraničí. č. 5

Odborné vzdělávání v zahraničí. č. 5 Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí č. 5 (20. května) Změny ve slovinském školství 3 Prodloužení povinného vzdělávání na 9 let. Rozdělení základní školy na tři tříleté cykly. Všeobecné, odborné a

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě. Vydání 2008. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy, a vzdělávání dospělých, v Evropě Vydání 2008 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Péèe a vzdìlávání dìtí v raném vìku Komparace èeské a zahranièní studie

Péèe a vzdìlávání dìtí v raném vìku Komparace èeské a zahranièní studie Péèe a vzdìlávání dìtí v raném vìku Komparace èeské a zahranièní studie Zora Syslová, Irena Borkovcová, Jan Prùcha Péče a vzdělávání dětí v raném věku Péče a vzdělávání dětí v raném věku Komparace české

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study Koncepční rámec šetření Tento materiál je zveřejněn jako plánovaný výstup projektu

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0 ISBN 8-211- 457-9 78821 1457 ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 23 Praha 23 ISBN 8-211-457- OBSAH OBSAH STRUČNĚ O PUBLIKACI

Více

zpravodaj 4 Digitální hry pro seniory Projekt ElderGames a vliv her na duševní svěžest ve starším věku.

zpravodaj 4 Digitální hry pro seniory Projekt ElderGames a vliv her na duševní svěžest ve starším věku. zpravodaj 3 2007 2 Editorial 3 Evropská unie ve statistice Klíčové údaje o Evropské unii ve srovnání s USA a Japonskem. Statistická data o vzdělávání. 4 Digitální hry pro seniory Projekt ElderGames a vliv

Více

Přechod žáků do středoškolského vzdělávání

Přechod žáků do středoškolského vzdělávání Přechod žáků do středoškolského vzdělávání Vzdělávání ve středních školách má připravit žáky pro vstup na trh práce nebo do vysokoškolského vzdělávání. Přechod ze základní nebo nižší sekundární školy (podle

Více

zpravodaj 3 Střednědobé priority Cedefopu (2012 2014) Modernizace odborného vzdělávání, profesní dráhy a přechody, analýzy potřeb kvalifikací.

zpravodaj 3 Střednědobé priority Cedefopu (2012 2014) Modernizace odborného vzdělávání, profesní dráhy a přechody, analýzy potřeb kvalifikací. zpravodaj 9 2011 XXII. ročník 2 Editorial Z historie Varšavy, hlavního města země předsedající EU; soutěž a konkurence ve francouzštině; vědomosti a znalosti v češtině; Hardwaros a Softwaros v maďarštině;

Více

Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky

Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky (magisterská diplomová práce) Vedoucí práce: doc. PhDr. Milada

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

2008-2009. Konkurenční schopnost České republiky SOUBOR INDIKÁTORŮ. Kvalita lidských zdrojů

2008-2009. Konkurenční schopnost České republiky SOUBOR INDIKÁTORŮ. Kvalita lidských zdrojů Konkurenční schopnost České republiky Kvalita lidských zdrojů 2008-2009 Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Národního vzdělávacího fondu SOUBOR INDIKÁTORŮ Konkurenční schopnost České republiky

Více

FINANČNÍ A LIDSKÉ ZDROJE VLOŽENÉ DO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A V ZAHRANIČÍ 1

FINANČNÍ A LIDSKÉ ZDROJE VLOŽENÉ DO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A V ZAHRANIČÍ 1 FINANČNÍ A LIDSKÉ ZDROJE VLOŽENÉ DO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A V ZAHRANIČÍ 1 Financial and human resources invested in education in the Czech Republic and abroad Michaela Kleňhová Abstract What sources are spent

Více