Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu"

Transkript

1 Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se v jejich okolí nacházejí lidé, kteří mají problém s alkoholismem a téměř tříčtvrtinová část veřejnosti je pak toho názoru, že jsou Češi k alkoholu příliš benevolentní. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na problematiku alkoholismu. Z šetření společnosti SANEP dále vyplývá, že pro většinu Čechů je pití alkoholických nápojů zejména vítaným doplňkem různých společenských událostí či občasným zpestřením všedních dnů. Nadpoloviční populace nicméně zastává názor, že alkoholismus v České republice je závažným celospolečenským problémem, který se navíc dále rozmáhá až do úrovně epidemie. Téměř desetina obyvatel České republiky pak musela vinou nadměrné konzumace alkoholických nápojů vyhledat odbornou pomoc. Za znepokojující lze označit zjištění, že 2,1% rodičů uvedlo, že jejich potomci mají s nadměrnou konzumací alkoholu výrazné problémy. Poměrně výrazný počet domácí populace pak přiznává, že nadměrné požívání alkoholických nápojů je v jejich případě spojeno s agresivním chováním a fyzickými útoky, přičemž výjimkou není ani napadení partnera či dětí. Svou zkušenost s útokem opilého člověka si pak prodělala téměř polovina obyvatel České republiky. Za abstinenty, tedy za lidi, jež ze zásady odmítají pít jakékoliv alkoholické nápoje, se v tuzemsku označuje pouze pětina domácí populace. Exkluzivní internetový on/off-line průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech května 2011 na vybrané skupině otázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 200 tisíc registrovaných uživatelů dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou. Názor, že pití alkoholu v České republice je závažným celospolečenským problémem, zastává nadpoloviční většina respondentů (59,8%), kteří představují reprezentativní vzorek domácí populace. Téměř dvě třetiny respondentů (52,9%) souhlasí s názorem celé řady předních lékařů a odborníků, kteří tvrdí, že alkoholismus, respektive závislost na alkoholu, se v České republice stává epidemií. Výrazná většina 74,5% dotázaných je toho názoru, že vztah Čechů k pití alkoholických nápojů lze charakterizovat za přílišně tolerantní a benevolentní. To do jisté míry potvrzuje i fakt, že Češi jsou v celosvětovém měřítku označování jako největší konzumenti chmelového moku. Více jak třetina respondentů (39,6%) uvádí, že v jejich bezprostřední blízkosti existuje osoba, která má problémy s alkoholismem, který je definován jako chronické recidivující onemocnění postihující daného jedince po fyzické i psychické stránce. Výrazným aspektem alkoholismu je i negativní vliv na blízké osoby, zejména pak rodinné příslušníky. Skutečnost, že nadměrná konzumace alkoholických nápojů vedla až k vyhledání odborné pomoci, přiznává 6,9% respondentů. Za poměrně alarmující se dá označit zjištění, že 2,1% dotázaných uvádí, že jejich potomci mají s alkoholem problém. Faktickou závislost na konzumaci alkoholických nápojů uvádí téměř desetina dotázaných (9,5%). Závislost na alkoholu je obecně považována za jednu z nejvážnějších a nejvíce destruktivních závislostí.

2 Ke konzumaci alkoholických nápojů se doznává 80,8% dotázaných. považuje 19,2% dotázaných. Naopak za abstinenty se (Dále se průzkumu zúčastnili pouze lidé, kteří v předchozí otázce uvedli, že konzumují alkoholické nápoje) Skutečnost, že by se lidé konzumující alkoholické nápoje této činnosti vzdali, si neumí představit 58% dotázaných. Známý fakt, že alkohol může vyvolat silné emocionální reakce, potvrzuje i 11,2% dotázaných, u nichž jeho nadměrná konzumace vyvolává agresivní chování. Své partnery či potomky v opilosti pak napadlo 5,7% dotázaných. Nadpoloviční většina respondentů (59,3%) se pak ve vztahu k pití alkoholu považuje spíše za občasné konzumenty. Za pravidelné pijáky alkoholu, u nichž je riziko alkoholismu či jiných zdravotních obtíží mnohonásobně vyšší, se označuje 26,1% dotázaných. Za alkoholiky, pro něž je alkohol každodenní nutností, se považuje 11,6% respondentů. Pití alkoholu je pro 55,2% dotázaných zejména příjemným doplňkem různých společenských událostí. Pro 14% dotázaných představují alkoholické nápoje vítané zpestření všedních dnů. Závislost na konzumaci alkoholických nápojů připouští 11,6% respondentů. Pro 2,5% dotázaných je alkohol prostředkem úniku od problémů a nespokojenosti s vlastním životem. Pití alkoholu je nedílnou součástí dne pro 2,1% dotázaných. Pro 1,8% respondentů představuje alkohol prostředek napomáhající ke zvládání každodenního stresu a povinností a pro 0,6% představuje alkohol způsob, kterým řeší své depresivní stavy. Alkohol největšímu počtu dotázaných (54,5%) občas zpříjemňuje život. Pro 7,1% je pití alkoholu jak příjemnou záležitostí, tak i možným zdrojem problémů. Za jednoznačně škodlivou záležitost pak považuje alkohol 6,1% dotázaných. Za pomyslného ničitele partnerských a rodinných vztahů označuje alkohol 5,7% respondentů. Časté zpříjemnění života přináší konzumace alkoholických nápojů 3,6% dotázaných. Zdrojem problémů je pak alkohol pro 3,3% respondentů. Jako původce finančních problému vnímá alkohol 2,2% dotázaných. Kariéru pak alkohol zničil 1,8% dotázaných a 1% respondentům znemožňuje alkohol najít a plnohodnotně vykonávat jakékoliv zaměstnání. I přes všechna úskalí, které pití alkoholu může způsobit, se 70,6% dotázaných, kteří uvádí, že konzumují alkoholické nápoje, nechce pití alkoholických nápojů zbavit. Naopak v souhrnu 13,5% dotázaných by s pitím alkoholu nejraději přestalo.

3 Domníváte se, že je pití alkoholu v České republice závažným společenským problémem? ANO 26.1% SPÍŠE ANO 33.7% NE 15.7% SPÍŠE NE 20.8% NEVÍM 3.7% Zastáváte názor řady lékařů, kteří tvrdí, že je Česká republika zasažena epidemií alkoholismu? ANO 23.5% SPÍŠE ANO 29.4% NE 15.6% SPÍŠE NE 20.3% NEVÍM 11.2% Zastáváte názor, že vztah Čechů k pití alkoholu lze charakterizovat jako příliš tolerantní a benevolentní? ANO 34.1% SPÍŠE ANO 40.4% NE 9.6% SPÍŠE NE 8.6% NEVÍM 7.3% Nachází se ve Vašem nejbližším okolí např. v rodině, či přáteli problém s alkoholismem? ANO 29.4% SPÍŠE ANO 10.2% NE 43.1% SPÍŠE NE 12.8% NEVÍM 4.5%

4 Museli jste někdy během vašeho života díky konzumaci alkoholu vyhledat odbornou pomoc? ANO 2.1% SPÍŠE ANO 4.8% NE 91.3% SPÍŠE NE 0.8% NEVÍM 1% Mají problém s alkoholem Vaše děti? ANO 0.3% SPÍŠE ANO 1.8% NE 74.7% SPÍŠE NE 3.8% NEMÁM DĚTI 18.3% NEVÍM 1.1% Jste závislí na konzumaci alkoholických nápojů? ANO 5.2% SPÍŠE ANO 4.3% NE 77.1% SPÍŠE NE 11.6% NEVÍM 1.8% Jste abstinent? ANO 19.2% NE 80.8%

5 (Dále se průzkumu zúčastnili pouze respondenti, kteří v předchozí otázce uvedli odpověď NE ) Dokážete si představit, že byste ve svém životě nemohli alkohol již nikdy pít? ANO 38.8% SPÍŠE ANO 19.2% NE 17.6% SPÍŠE NE 18.8% NEVÍM 5.6% Jste při nadměrné konzumaci alkoholu agresivní? ANO 3.8% SPÍŠE ANO 7.4% NE 72.7% SPÍŠE NE 10.8% NEVÍM 5.3% Napadli jste někdy po požití alkoholu Vašeho partnera či děti? ANO 2.1% SPÍŠE ANO 3.6% NE 92.6% SPÍŠE NE 1% NEVÍM 0.7%

6 Ve vztahu k pití alkoholických nápojů se považujete za: Občasného konzumenta 59.3% Pravidelného konzumenta 26.1% Alkoholika zcela závislého na konzumaci jakéhokoli alkoholu 11.6% Nevím 1.8% Je mi to jedno 1.2% Pití alkoholických nápojů je pro Vás zejména: Příjemným doplňkem společenských událostí 55.2% Vítané zpříjemnění dne 14% Závislou nutností 11.6% Prostředkem k útěku od problémů a nespokojenosti s vlastním životem 2.5% Nedílnou součástí každého dne bez konkrétního důvodu 2.1% Nutným prostředkem ke zvládání každodenního stresu a povinností 1.8% Prostředkem k řešení deprese 0.6% Něco jiného 6.8% Nevím 3.5% Je mi to jedno 1.9%

7 Alkohol Vám: Občas zpříjemňuje život 54.5% Přináší radost i problémy 7.1% Ničí zdraví 6.1% Ničí život a partnerské a rodinné vztahy 5.7% Často zpříjemňuje život 3.6% Přináší pouze samé problémy 3.3% Způsobuje velké finanční problémy 2.2% Zničil kariéru 1.8% Znemožňuje mít práci 1% Jiná možnost 8% Nevím 6.7% Chtěli byste přestat pít alkohol? ANO 8.1% SPÍŠE ANO 5.4% NE 49.9% SPÍŠE NE 20.7% NEVÍM 15.9% Více na SANEP je exklusivním partnerem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty mezinárodních vztahů a výzkumného záměru Governance v kontextu globalizované společnosti a ekonomiky, a dále je členem mezinárodní aliance výzkumných agentur AIMRI (Alliance of International Market Research Institutes).

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou

Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou Více než polovina Čechů nezná rozdíl mezi kreditní a debetní kartou Přestože považuje téměř absolutní většina veřejnosti za handicap neznalost v oblasti finančnictví a bankovnictví, necelé dvě třetiny

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

Umírání a péče o nevyléčitelně nemocné

Umírání a péče o nevyléčitelně nemocné Umírání a péče o nevyléčitelně nemocné Soubor kvantitativních výzkumů pro hospicové občanské sdružení Cesta domů Září 011 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů / Client Service Manager:

Více

Postoje veřejnosti k problematice dětí se zdravotním postižením

Postoje veřejnosti k problematice dětí se zdravotním postižením VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 3, 190 12 Praha 9, tel.: 22 1 111, fax: 22 1 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner KANTAR

Více

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Závěrečná zpráva z výzkumu ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovitel: Klíče pro život Národní institut dětí a mládeže Obsah 1. Úvod...3 1.1. Pozadí výzkumu...4 2. Cíle výzkumu...6 2.1.

Více

Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let. Hana Sovinová, Ladislav Csémy, Věra Kernová

Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let. Hana Sovinová, Ladislav Csémy, Věra Kernová Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let Hana Sovinová, Ladislav Csémy, Věra Kernová Státní zdravotní ústav, 2014 1 Státní zdravotní ústav Publikace

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola Mills, s. r. o.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola Mills, s. r. o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola Mills, s. r. o. Čelákovice Lidé ve středním věku a alkohol Sociální práce Vedoucí práce: PhDr.

Více

VÝZKUM PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

VÝZKUM PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY VÝZKUM PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Milan Valenta, Jan Michalík, leden 2008 Název studie: Výzkum pracovních kompetencí osob

Více

Zhodnocení stavu užívání návykových látek. a služeb určených jejich uživatelům. na území bývalého okresu Nový Jičín

Zhodnocení stavu užívání návykových látek. a služeb určených jejich uživatelům. na území bývalého okresu Nový Jičín Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín Zadavatel studie: Město Kopřivnice Záhumenní 1152, 742 21 Kopřivnice Realizátor: Sdružení

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 DĚTI, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS (Vybrané aspekty problému) Zpracoval: O. Jíra l997 1 I. ÚVOD Problematika volného času dětí a mládeže není v současné době komplexně

Více

Z P R Á V A ZE SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ

Z P R Á V A ZE SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ K L U B S P O L E Č E N S K Ý C H V Ě D POLITICKÝCH VĚZŇŮ 9, BOX 836, 111 21 PRAHA 1 Z P R Á V A ZE SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ KVALITA ŽIVOTA ČESKÝCH SENIORŮ V ROCE 2014 O B S A H: strana ZÁKLADNÍ POZNATKY

Více

Internet v České republice 2014

Internet v České republice 2014 Internet v České republice 14 SVĚTOVÝ PROJEKT O INTERNETU ČESKÁ REPUBLIKA www.worldinternetproject.net UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociologie www.ff.cuni.cz Petr Lupač Alena

Více

STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE STATISTICKO-SOCIOLOGICKÁ STUDIE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE O POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH SENIORŮ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRACOVALI: Dr. Zdeněk Pernes, Ing. Lubomír

Více

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek II. Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Terénní šetření Jana Vavrečková

Více

DOPAD ALKOHOLISMU U ŽEN NA RODINNÉ A PRACOVNÍ VZTAHY

DOPAD ALKOHOLISMU U ŽEN NA RODINNÉ A PRACOVNÍ VZTAHY Vyšší odborná škola, střední škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice DOPAD ALKOHOLISMU U ŽEN NA RODINNÉ A PRACOVNÍ VZTAHY Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Ladislava Marešová Autor práce: Martina Procházková

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Domácí násilí- násilí na ženách PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Domácí násilí- násilí na ženách PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra sociální pedagogiky. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Domácí násilí- násilí na ženách Diplomová práce Brno 2006 Autor práce: Bc. Jiří Řeřucha Vedoucí práce: Mgr.Lenka Gulová Prohlášení

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Vliv alkoholismu žen na rodinu. Jana Vavřinová

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Vliv alkoholismu žen na rodinu. Jana Vavřinová Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Vliv alkoholismu žen na rodinu Jana Vavřinová Bakalářská práce 2008 Poděkování: Chtěla bych poděkovat panu PhDr. Jaroslavu Paulovičovi za odborné vedení mé bakalářské

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 31.08.2011 Radek Žváček

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 31.08.2011 Radek Žváček TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 31.08.2011 Radek Žváček Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra:

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Výběr piva českými konzumenty v roce 2013 Technické

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT Sámova 3, Praha 10

Institut dětí a mládeže MŠMT Sámova 3, Praha 10 Institut dětí a mládeže MŠMT Sámova 3, Praha 10 Názory mládeže ve věku 15-20 let na kriminalitu a některé další sociálněpatologické jevy v jejich okolí Zpracoval: PhDr. František Pelka Únor 1998 Obsah:

Více

Život s Plicní arteriální hypertenzí: Příručka pro pečovatele

Život s Plicní arteriální hypertenzí: Příručka pro pečovatele Život s Plicní arteriální hypertenzí: Příručka pro pečovatele Úvodní slovo o Příručce pro pečovatele Výsledky nedávno provedeného mezinárodního průzkumu vedly k lepšímu porozumění mnoha každodenních problémů,

Více

Monitoring problematiky dětí se zdravotním postižením v České republice 2010

Monitoring problematiky dětí se zdravotním postižením v České republice 2010 Monitoring problematiky dětí se v České republice 2010 1 ISBN 978-80-902847-6-0 2 Lidé mají své hvězdy, jenže ty nejsou stejné. Těm, kdo cestují, jsou průvodci. Pro druhé nejsou ničím jiným než malými

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Výběr piva českými konzumenty v roce 2013 Technické

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. Finance

VÝSLEDKY VÝZKUMU. Finance VÝSLEDKY VÝZKUMU Následující příspěvek vychází z šetření mezi osobami s mentálním nebo kombinovaným postižením. Respondenty byli uživatelé různých typů sociálních služeb v 18 pražských organizacích, poskytujících

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě Vypracovali: Josef Brůna Ing. Hana Janů Jana Musilová Rita Skalníková, DiS. Jakub Topinka 1 Jedním z dalších a důležitých

Více

VVBRANÉ KRIMINOLOGICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY DOMÁCÍHO NÁSILÍ

VVBRANÉ KRIMINOLOGICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY DOMÁCÍHO NÁSILÍ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI VVBRANÉ KRIMINOLOGICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY DOMÁCÍHO NÁSILÍ Dva příspěvky k problematice domácího násilí v České republice (empirické poznatky a rozbor vybrané

Více

SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ NA PROBLÉMOVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A NAVAZUJÍCÍ KRÁTKÁ INTERVENCE: METODIKA SBI

SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ NA PROBLÉMOVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A NAVAZUJÍCÍ KRÁTKÁ INTERVENCE: METODIKA SBI SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ NA PROBLÉMOVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A NAVAZUJÍCÍ KRÁTKÁ INTERVENCE: METODIKA SBI PŘÍRUČKA PRO PRACOVNÍKY V OBLASTI VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ American Public Health Association Klinika adiktologie

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD. Institut sociologických studií

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD. Institut sociologických studií UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru : Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více