KOLORIMETRICKÁ ANALÝZA BAREVNÝCH ZNAKŮ SKOŘÁPKY BAŽANTÍHO VEJCE V ZÁVISLOSTI NA PRŮBĚHU SNÁŠKY. 1. Úvod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOLORIMETRICKÁ ANALÝZA BAREVNÝCH ZNAKŮ SKOŘÁPKY BAŽANTÍHO VEJCE V ZÁVISLOSTI NA PRŮBĚHU SNÁŠKY. 1. Úvod"

Transkript

1 Folia venatoria, 36 37, 2007 KOLORIMETRICKÁ ANALÝZA BAREVNÝCH ZNAKŮ SKOŘÁPKY BAŽANTÍHO VEJCE V ZÁVISLOSTI NA PRŮBĚHU SNÁŠKY Colorimetric analysis of the colour characters of the pheasant eggshell in dependence on the laying period Jana BEZDĚKOVÁ 1. Úvod Základem nových bažantích populací jsou vejce, která jsou neustále v popředí myslivecké pozornosti. Vejce bažanta obecného jsou tvarově i barvou velmi variabilní, nejčastější odstíny jsou olivově zelenošedý až olivově hnědý. Jinak se ovšem vyskytuje celá řada dalších barevných odstínů. I vejce ze snůšky jedné slepice se někdy liší tónem a intenzitou zbarvení do té míry, že podle barvy nelze usuzovat na jednotnost snůšky. Běžně bývají sledovány parametry jako tvar, hmotnost apod. Barevné působení skořápky je charakterizováno optickými vlastnostmi materiálu, ze kterého je skořápka složena, tedy schopností pohlcovat, respektive odrážet určité vlnové délky světla, které na skořápku dopadají. Pro popis barvy se používá barevné názvosloví jako olivová, světle modrá apod., které zahrnuje někdy i zmatečné termíny. Jistý stupeň přiblížení k objektivnosti popisu dávají standardizované barevné stupnice s dohodnutým názvoslovím a přidělenými evidenčními čísly. Tato názvoslovná forma identifikace barev je však komplikována skutečností, že člověk je schopen rozlišit mnohem více než milion různých barevných odstínů. Navíc barevné vnímání je vysoce individuální (mnozí vnímají stejnou barvu odlišně) a dále je ovlivněno subjektivními faktory jako jsou psychický a fyzický stav pozorovatele, jeho stáří, apod. Významně je barevný subjektivní vjem ovlivněn i vnějšími okolnostmi, jako je zdroj světla, teplota skořápky apod. Z tohoto hlediska je tedy pojem barva velmi diskutabilní. Proto se jeví kolorimetrie jako objektivní metoda určení barvy odstínů, která odstraňuje subjektivnost při určování barvy skořápky slovním popisem na základě zrakových vjemů. Kolorimetrie je tudíž základem pro tuto práci, která je příspěvkem k poznání některých činitelů ovlivňujících barevné znaky skořápky bažantího vejce v souvislosti s délkou snáškového období. 2. Literární přehled 2.1. Barva skořápky a její charakteristika Barva skořápky je kvantitativní, polyfaktoriální vlastnost, která je významně ovlivněna faktory vnějšího i vnitřního charakteru (ROUS et al Jedním z vnitřních faktorů ovlivňujících zbarvení vajec je genotyp jedince, ale i zde může být proměnlivost odstínů a to nejen v rámci jednoho plemene, ale i v rámci jedince (KOPEC 1926, ROUS et al. 1971, CRAWFORD 1990). Barvu skořápky určují její chemické složky. Jedná se o pigmenty skořápky polykrystalické komplexy, které se ukládají v kutikule a ve vnitřní vrstvě.patří mezi ně deriváty pyrolu (protopo- 119

2 rfyrin, ovoporfyrin, biliverdin) a jejich zinečnaté cheláty. Ovoporfyrin je červenohnědý a rozkládá se na světle, ovokyan je hnědozelený (VESELOVSKÝ 200. Zbarvení skořápky hnědých vajec u slepic je způsobena pigmenty ze skupiny porfyrinů (ovoporfyriny) (ROUS et al. 197, někdy též označovaných jako protoporfyriny IX (CRAWFORD 1990). Barvivo se převážnou měrou deponuje v posledních pěti hodinách pobytu vejce v děloze (LAZAR 1990). Barva skořápky bažantího vejce se pohybuje v rozmezí od světle po tmavě hnědou a její odstíny, existují také anomálie bílá, tyrkysová, světle tyrkysová. Barva skořápky je dána genetickou výbavou každé slepice a mezi faktory ovlivňující její barvu patří mimo jiné délka snáškového období, intenzita snášky, podávání medikamentů atd. Barva skořápky, jakožto optický kvalitativní znak vejce, jehož hodnotu lze změřit bez destrukce vajec, je předmětem zkoumání a podílí se na vytváření matematických modelů, podle kterých by se mohla stanovit nedestruktivní metodou vnitřní kvalita vajec (FANG et al. 1992) Fyziologie vzniku barvy skořápky Původ pigmentů způsobujících zbarvení skořápky je podle některých autorů v hemoglobinu červených krvinek, který se v krvi oxiduje na hematin. Hematin je přeměněn mezodermálními buňkami na žlučová barviva různých barev červená, žlutá, modrá, hnědá a černá. Tyto jsou přenášeny krví do dělohy a zde vylučovány žlázami děložní sliznice do děložní dutiny za současného formování skořápky.u různých druhů ptáků jsou vylučována rozdílná žlučová barviva, nejsou však ukládána ve stejné koncentraci ani ve stejném stadiu tvorby skořápky. Vylučování základního barviva pokračuje zpočátku pomalu, stále se však zvětšuje rychlost dokud není skořápka kompletní. Během posledních 5 hodin z 20 hodinového pobytu vejce v děloze je uloženo do skořápky 75 % pigmentu (WARREN and CONRAD 1942 in ROMANOFF a ROMANOFF 1949). V intervalu od dokončení tvorby skořápky do snesení vejce se na skořápku mnoha ptáků ukládá další vrstva pigmentu, která vytváří na povrchu nepravidelnou kresbu charakteristickou pro daný druh. Červené krvinky jsou vypuzovány mezi tkáně při intenzivním prokrvení děložní stěny. Hemoglobin z těchto erytrocytů je vychytáván putujícími mezodermálními buňkami (lymfocyty), které ho přeměňují na pigment.tyto buňky nesoucí pigment procházejí skrz děložní výstelku do dutiny dělohy, kde se rozpadají. Uvolněné pigmenty zůstávají rozptýleny v sekretu děložní dutiny. Pigmenty mohou přilnout k povrchu skořápky, když se s ní dostanou do kontaktu anebo mohou být navázány na látky tvořící kutikulu. Ačkoliv krček dodává nepatrné množství růžového pigmentu do podskořápečných membrán (KLOSE and ALMUQUIST 1973 in ROMANOFF a ROMANOFF 1949) je nepravděpodobné, že by tato část přispívala k relativně velkému množství ukládaného pigmentu do skořápky. Úplně pigmentovaná vejce byla snesená přes trubici na konci dělohy (ASMUNDSON 1931 in ROMANOFF a ROMANOFF 1949). Oblast za dělohou, pochva a kloaka jsou tedy vyloučeny jako oblasti tvorby pigmentu. Všechny důkazy ukazují na dělohu jako místo, kde je pigment vylučován Barva vaječné skořápky u ptáků z obecného a drůbežářského hlediska Jedním z vnitřních faktorů ovlivňujících zbarvení vajec je genotyp jedince, ale i zde může být proměnlivost odstínů hnědé barvy a to nejen v rámci jednoho plemene, ale i v rámci jedince (KO- PEC 1926, ROUS et al. 1971, CRAWFORD 1990). Odchylky barvy vaječné skořápky u slepic odhalili u mnohých linií FARNSWORTH a NORDSKOG (1955). Na zbarvení vajec má z genetického hlediska vliv matky a otce (HUNTON 1962, GOWE et al. (1964). HU-YIHAO et al. (2002) ve svých pokusech testoval zbarvení vajec u nosných hybridů kachen (Brown Tsaiya). Měření bylo prováděné u různých linií populace, které snášely vejce od bílé barvy až po zelenou barvu. Uvádí,že efekty linií 120

3 a vliv matky a otce byl významný a jako více významný popisuje vliv matky. Udává, že dědičnost barvy skořápky byla vyšší než ostatní kvalitativní ukazatele. Nebyla zde prokázána závislost mezi barvou skořápky a pořadím sneseného vejce. Významný vliv matky na zbarvení uvádí i LIU et al. (200, který pomocí kolorimetrie prováděl selekce modře zbarvených vajec u nosných hybridů kachen. Stejně jako u ostatních charakteristik skořápky, má na barvu skořápky vliv věk nosnic. Toto tvrzení dokazují i výsledky pokusu SZCZERBINSKÉ (1997) prováděného v New Hampsihire se slepicemi ve věku týdnů v pravidelném opakování sledování vajec po 6 týdnech.barva skořápky měřená reflektometricky byla v závislosti na věku slepic v rozsahu 48,8 55,4 refl. jednotek. CAMPO a RUANO (1992) sledovali procento rozbitých vajec určených do líhní a tento znak dávali do vztahu s barvou skořápky a líhnivostí vajec. Závislost mezi líhnivostí vajec a barvou skořápky byla malá, rovněž vztah mezi specifickou hmotností vajec a barvou skořápky nebyl významný. Procento rozbitých vajec bylo v kladné korelaci s barvou skořápky (0,4 a v záporné korelaci s líhnivostí vajec (-0,47). CAMPO a RUANO (1995) se také zabývali vztahy mezi barvou skořápky, líhnivostí vajec a úbytkem hmotnosti vajec během inkubace. Poukazují na to, že barva skořápky a index tvaru vejce se prokazatelně nelišil mezi vejci, která se následně vylíhla a nevylíhlými vejci. Naproti tomu korelace mezi ztrátou hmotnosti vajec a barvou skořápky byla pozitivní (0,28). Autoři došli tedy k závěru, že vejce s tmavší skořápkou ztrácejí méně hmotnosti během inkubace Barva vaječné skořápky u bažantů Líhnivostí vajec ve vztahu k barvě skořápky u bažantů do současné doby zabývalo jen málo autorů. KRYSTIANIAK et al. (2005 )uvádí, že u tmavě hnědých, hnědých, světle hnědých, olivových a modrých bažantích vajec jsou skořápky bažantích vajec modré barvy tenčí,mají vyšší výparnost a vykazují vyšší hustotu pórů než zbývající tři barvy. Navíc byly zjištěny abnormality ve struktuře modře pigmentovaných vajec, modrá vejce měla nižší procento oplozenosti, větší ztrátu na hmotnosti do 21 dne inkubace a špatnou líhnivost. Závěrem uvádí,že modře pigmentovaná bažantí vejce by měla být vyřazena při selekci vajec a neměla by být určena v žádném případě pro inkubaci. KRKC (2005) zkoumal vnější a vnitřní charakteristiky bažantích vajec jako hmotnost vajec,index tvaru,hmotnost skořápky, hmotnost podskořápečné membrány. U hnědých a olivově zelených vajec byly rozdílné vnější a vnitřní charakteristiky než u bílých a modrých vajec. Vlivem barvy a tloušťky skořápky na líhnivost u bažanta obojkového se zabýval HULET et al. (1985). Uvádí, že barva skořápky nemá vliv na míru oplozenosti, nicméně bažantí vejce s modrou nebo žlutohnědě zbarvenou skořápkou mají podstatně nižší líhnivost než olivové, a tmavě hnědě zbarvená vejce Stanovení barvy skořápky subjektivními a objektivními metodami Barvou skořápek jako jedním z kvalitativních ukazatelů vajec se zabývali někteří drůbežářští autoři (LAZAR 1990, ROUS et al. 197 a pro objektivní stanovení barvy využívali vizuální stupnici La Roche, běžně používanou v drůbežářské praxi i v současné době. Při subjektivních metodách zkušený pracovník porovnává zbarvení skořápky vajec s barevnou stupnicí, která bývá nejčastěji pětistupňová, nebo pro přesnější určení mohou být interpolovány mezi jednotlivé stupně ještě půl stupně. Bílé vejce je klasifikováno stupněm 1 a výrazně zbarvené vejce (tmavě hnědé, nebo v případě jiného zbarvení např. zelené či modré, intenzivní zbarvení da- 121

4 nou barvou) bodem 5 (HU-YIHAO et al. 2002), jedná se však vždy jen o hodnocení barvy na základě zrakových vjemů jako popisná informace pro celkovou charakteristiku vejce a nikdy se nejedná o sledování barevných změn skořápky v průběhu snáškového období. Barevná diference mezi dvěma předměty se provádí vizuálně a mezi její nevýhody patří subjektivní vlivy, problematika standardního osvětlení, včetně pozadí apod. Klíčovým problémem je vyjádření míry barevné tolerance, tedy stanovení hodnoty barevné odchylky. FORSTER et al. (1996) uvádí možnost použití subjektivní metody pro stanovení barvy vajec před vlastním měřením pomocí přístrojové techniky. Dále poukazuje, že stanovení barvy vajec pomocí subjektivní metody se do značné míry shoduje s výsledky stanovení barvy vajec fotometrickými přístroji. Dalším způsobem stanovení barvy skořápky je použití objektivních přístrojových metod. Tyto metody se realizují na základě fotometrického určení barvy skořápky. Využívá se především reflektometrického a chromometrického stanovení barvy skořápky. Tento postup stanovení zbarvení skořápky je používán v pokusech mnoha autorů u slepičích vajec (HUNTON 1962, CAMPO 1995, FOSTER et al. 1996, SZCZERBINSKA 1997, WALKER a HUGHES 1998, LIU et. al Kolorimetrickým stanovením barvy skořápky u bažantích vajec se doposud nezabýval žádný z autorů drůbežářské literatury Kolorimetrie Potřeba vyjádřit barvy čísly existovala již dávno. Možnost exaktně měřit barvy je nezbytnou nutností při analýze jakéhokoli barevného materiálu, u něhož je přesnost barev kritická. Kolorimetrie jako objektivní metoda určení barvy odstínů odstraňuje subjektivnost při určování barvy slovním popisem na základě zrakových vjemů. Barvou se rozumí určitý zrakový vjem, který závisí od spektrálního záření odrážených světelných paprsků. Skořápka, stejně jako jakýkoliv jiný předmět nebo těleso má schopnost některé světelné paprsky pohlcovat a některé odrážet, přičemž odražené mají jiné spektrální složení než dopadající. Praktické základy pro měření barev byly přijaty v roce 1931 na mezinárodní úrovni, byly přijaty normy charakterizující světelné zdroje, byly definovány normované druhy světla, byl definován a normován pojem kolorimetrický pozorovatel a popsán barevný systém CIE. Zkratka CIE je složena z počátečních písmen názvu mezinárodní organizace pro normování osvětlení Comission Internationale de I Éclairage. Trichromatická soustava CIE se používá pro charakteristiku barvy a je založená na skutečnosti, že míšením tří základních barev můžeme vyvolat vjem jakékoliv barvy, tzn., že jakoukoliv čistou spektrální barvu lze rozložit na základní barevné složky x, y, z kolorimetrické funkce. Tyto funkce mají různou spektrální citlivost, přičemž citlivostní maximum z (λ) se nachází v modré části spektra, maximum y (λ) v zelené části spektra a větší maximum x (λ) v červené části spektra (obr.. Základním pilířem kolorimetrie je definice tzv. standardního kolorimetrického pozorovatele. Standardní kolorimetrický pozorovatel CIE 1931 se skládá ze tří tzv. trichromatických funkcí, x * (λ), y * (λ), z * (λ), které jsou výše uvedeny. Tyto kolorimetrické funkce slouží ke stanovení speciální trojice čísel, tzv. XYZ tristimulu, který umožňuje navzájem porovnávat barvy různých barevných podnětů. Lidské oko rozeznává pouze tři barevná podráždění: červené, zelené a modré (red, green, blue RGB). Dojem barevnosti vzniká adicí těchto tří podráždění v mozku. Z toho je možno vyvodit, že každá barva se dá složit z červené, zelené a modré. Protože je naše vidění trojbarevné, mnoho podnětů se zcela odlišnou spektrální distribucí energie se nám jeví být zcela 122

5 Histogram složek RGB bažantího vejce V / počet pixelů digital number R G B Histogram složek RGB bažantího vejce V / počet pixelů digital number R G B Histogram složek RGB bažantího vejce V / počet pixelů digital number R G B Obr. 1 Histogram složek RGB a digitální fotografie skořápky vejce bažanta obecného (Phasianus colchicus, Linné 1758), slepice č. 5 v průběhu snáškového období Fig. 1 Histogram of the RGB components and digital photos of the eggshell of pheasant (Phasianus colchicus, Linne 1758), hen no. 5 during egg laying Normované složky libovolné barvy F (X, Y, Z) dostaneme sčítáním spektrálních citlivostí podle míry dané funkcí ϕ(λ), která představuje spektrum záření světelného podnětu, tedy 123

6 totožné barvy (metamerické podněty). Základní funkcí XYZ tristimulus je odstranit tyto nejednoznačnosti. X 780 * * * = kf λ x λ dλ Y = kf λ y λ dλ Z = kf λ z λ dλ Souřadnice X, Y, Z tvoří trojrozměrný prostor barev. Trichromatické souřadnice x, y, z jsou definované rovnicemi x = X X + Y + Z y = X Y + Y + Z z = X Z + Y + Z přičemž platí x + y + z = 1 Zavedení trichromatických souřadnic umožňuje rovinné zobrazení v kolorimetrickém trojúhelníku CIE Cíl práce Cílem pokusu bylo zjistit a vyhodnotit barevné změny skořápek vajec v závislosti na délce snáškového období u bažanta obecného v krotkém chovu. Další cíle experimentu byly: zjistit, zda existuje statisticky významný rozdíl v barvách skořápek vajec mezi jednotlivými zakomorovanými slepicemi v případě testování složek R, G, B, zjistit a vyhodnotit vliv stáří neboli pořadí sneseného vejce na jeho barvu, zjistit vliv tlaku, teploty a srážek na barvu vaječných skořápek. 3. Materiál a metodika Pro měření byly použity skořápky vajec odebíraných od nosnic bažanta obecného (Phasianus colchicus, Linné, 1758) ve věku měsíců. Sběr sledovaného materiálu proběhl v roce 2002 v bažantnici Albetovec, kterou provozuje Opavská lesní, a. s. Bažantnice se nachází v nadmořské výšce 300 m n. m. na okraji Slezské nížiny severovýchodně od Opavy. Označené a zvážené bažantí nosnice pocházely z vlastního chovu a byly komorovány v poměru pohlaví 1 : 1 pro přesnou identifikaci vajec ve venkovních voliérách o rozměrech (6 4 2 m), s přístřešky, pod něž bylo předkládáno granulované krmivo BŽ pro bažantí nosnice. Všechny nosnice byly krmeny technikou krmení ad libitum, čímž jsme vyloučili vliv krmiva na barvu skořápky. Celkem bylo zakomorováno 5 slepic od nichž byla jednou denně vždy ve stejnou dobu odebírána vejce, která byla dále skladována při teplotě 5 8 C v chladničce a vždy jednou měsíčně podrobena analýze obrazu složek RGB skořápky neboli kolorimetrickému stanovení barvy skořápky v biometrické laboratoři Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně. Úhyny bažantích nosnic v průběhu snášky nebyly žádné.také počasí v době snášky (březen červen ) nevybočilo z dlouhodobého normálu. Byly měřeny denní teploty, srážky a tlak vzduchu. Kolorimetrická analýza byla provedena na vzorku 351 vajec bažanta obecného pocházejících od 5 slepic, vejce byly sneseny v rozmezí od do

7 Jako východisko pro interpretaci charakteristiky barvy skořápky bažantích vajec byla použita soustava CIE (Mezinárodní komise pro osvětlení). Vzorky skořápek byly osvětleny osvětlovačem Kaiser RB 5000 DL, barva byla softwarově vyvážena na bílou (3 200 ºK). Odražená část světla reprezentující kombinací tří základních barev (složek RGB) byla podrobena měření v systému analýzy a zpracování obrazu LUCIA G (Laboratory Universal Computer Image Analysis). Byl zvolen systém RGB, tzn., že byla analyzována každá ze tří barev (R, G, B) zvlášť. Výše uvedeným způsobem osvětlené skořápky byly snímány 3 CCD televizní kamerou Hitachi HV-C20. Takto pořízené obrazy byly uloženy ve formě souborů (*.lim). Za použití speciálního makra (krátký podprogram systému LUCIA G) byly pro každý soubor získány příslušné hodnoty trichromatických souřadnic a byly číselně vyjádřeny histogramy. Takto získaná data byla pak uložena ve formě souboru *.xls (MS Excel). V tomto tabulkovém kalkulátoru byly pak rovněž generovány příslušné obrázky 2, 3, 4 (závislost digitálních a pixelových souřadnic) histogramy složek RGB bažantího vejce dle slepice a data snášky. 150 y = x x , R 2 =0.679, n=28, p< Hodnota spektra Pořadí snesení vejce (v rámci snůšky jedné slepice) 2) Obr. 2 Vliv pořadí snůšky na barvu vejce (složka R) Fig. 2 Effect of egg laying order on the egg colour (component R) value of spectrum, 2) order of egg laying (within egg laying of one hen) 140 y = x x , R 2 =0.7677, n=28,p< Hodnota spektra Pořadí snesení vejce (v rámci snůšky jedné slepice) 2) Obr. 3 Vliv pořadí snůšky na barvu vejce (složka G) Fig. 3 Effect of egg laying order on the egg colour (component G) value of spectrum, 2) order of egg laying (within egg laying of one hen) 125

8 110 y = x x , R 2 = , n=31, p< Hodnota spektra Pořadí snesení vejce (v rámci snůšky jedné slepice) 2) Obr. 4 Vliv pořadí snůšky na barvu vejce (složka B) Fig. 4 Effect of egg laying order on the egg colour (component B) value of spectrum, 2) order of egg laying (within egg laying of one hen) Histogram je výchozím bodem pro barevnou analýzu (podobají-li se barevně zkoumané obrazy, mají podobné i histogramy). Je to graf, který vyjadřuje rozdělení šedi pro červenou (R), zelenou (G) a modrou (B) složku analyzovaného obrazu (digital number = DN = vybraná hodnota červené, zelené a modré v histogramu). Čím je DN vyšší, tím je příslušná složka (R, G, B) intenzivnější. Na uvedených histogramech (obr. posuzujeme pořadí jednotlivých křivek, jejich výšku, šířku, hodnotíme plochu omezenou příslušnou křivkou (určitý integrál). Výstupem z výše uvedeného makra jsou trichromatické souřadnice x, y, z, získané integrací plochy pro RGB, které udávají polohu zkoumané barvy (tj. malé plochy skořápky) v trichromatickém trojrozměrném prostoru X, Y, Z. Zavedení trichromatických souřadnic umožňuje rovinné zobrazení v kolorimetrickém trojúhelníku. Uvedená metoda vytváří předpoklady pro objektivizaci hodnocení barevných odstínů skořápek, protože je založena na příslušných teoretických základech (soustava CIE a matematické operace se získanými daty) a vylučuje jakékoliv subjektivní faktory. V rámci souborů vajec jednotlivých slepic, jejichž vejce byla sledována, byly hodnoceny (evidovány) následující znaky: pořadí snesení v rámci snůšky, měsíc snesení, datum a den snesení (v celočíselném vyjádření od 1.1. daného roku), dále hodnoty rozkladu barevného spektra R, G a B složky. Do databáze byly rovněž přiřazeny hodnoty tlaku vzduchu a průměrné denní teploty v jednotlivých dnech snůšky a přítomnost, resp. výše dešťových srážek v průběhu snůšky Výsledky 4.1. Výběrové soubory Výběrový soubor dat byl zpracován standardními matematicko-statistickými procedurami programu Unistat 5.0. Data byla předpřipravena pomocí programu MS Excel Převážná většina procedur byla provedena na bázi analýzy rozptylu hodnot (ANOVA) a tzv. testů pro ANOVU (Mnohonásobná porovnávání). Bylo testováno 5 výběrových souborů jednotlivých bažantích slepic. Tabulka 1 ukazuje rozsah jednotlivých souborů.

9 Tabulka 1 Přehled analyzovaných výběrových souborů Table 1 Overview of analysed selective sets Slepice Počet vajec 2) Časový rozsah snůšky 3) hen, 2) number of eggs, 3) time schedule of egg laying 4.2. Rozdíl v barvách vajec mezi jednotlivými slepicemi Vezmeme li soubory vajec snesené jednotlivými slepicemi, jako výběrové soubory, pak výsledkem testování rozdílů mezi těmito soubory je skutečnost, že v rámci všech tří složek barevného spektra měřeného Lucií je alespoň mezi dvěma slepicemi vždy (R, G a B) statisticky významný rozdíl (tab. 2). Tabulka 2 Rozdíly mezi výběrovými soubory v rámci složek barevného spektra R,G, B (hodnoty jsou seřazeny od nejnižší po nejvyšší, tedy od nejtmavších po nejsvětlejší) Table 2. Differences between selective sets within the components of colour spectrum R, G, B (values are ranked from the lowest to the highest one, it means from the darkest to the lightest Analýza rozptylu Dispersion analysis Přístup Method: Klasický experiment classical experiment Závisle proměnná Dependant variable: R Zdroj variability Součet čtverců 2) St. vol. Průměrný čtverec 3) Stat F Významnost 4) Hlavní efekty 5) , ,888 10,412 0,0000 Slepice 6) , ,888 10,412 0,0000 Vysvětleno 7) , ,888 10,412 0,0000 Chyba 8) , ,153 Celkem 9) , ,887 source of variability, 2) sum of squares, 3) average square, 4) significantly, 5) main effects, 6) hen, 7) explained, 8) error, 9) total Přístup Method: Klasický experiment classical experiment Závisle proměnná Dependant variable: G Zdroj variability Součet čtverců 2) St. vol. Průměrný čtverec 3) Stat F Významnost 4) Hlavní efekty 5) , ,091 14,456 0,0000 Slepice 6) , ,091 14,456 0,0000 Vysvětleno 7) , ,091 14,456 0,0000 Chyba 8) , ,492 Celkem 9) , ,522 source of variability, 2) sum of squares, 3) average square, 4) significantly, 5) main effects, 6) hen, 7) explained, 8) error, 9) total Přístup Method: Klasický experiment classical experiment Závisle proměnná Dependant variable: B Zdroj variability Součet čtverců 2) St. vol. Průměrný čtverec 3) Stat F Významnost 4) Hlavní efekty 5) , ,507 37,415 0,0000 Slepice 6) , ,507 37,415 0,0000 Vysvětleno 7) , ,507 37,415 0,0000 Chyba 8) , ,359 Celkem 9) , ,275 source of variability, 2) sum of squares, 3) average sqaure, 4) significantly, 5) main effects, 6) hen, 7) explained, 8) error, 9) total 127

10 pokud je hodnota v posledním sloupci významnosti nižší než 0,05, jedná se o statisticky významný vliv zde je tomu tak ve všech třech případech. Konkrétní rozdíly mezi jednotlivými výběrovými soubory odhaluje mnohonásobné porovnávání. Tabulka 3 Rozdíly mezi jednotlivými slepicemi, tříděno pro R,G, B podle slepice Table 3 Differences between individual hens, classified for R, G, B according to hen Mnohonásobná porovnávání Multiple comparisons Tukey HSD pro R for R Skupina Příp. Průměr 2) ,2325 * * * ,7271 * * ,5817 * ,0577 * * ,1182 * * * označuje významně odlišné páry Significantly different pairs group, 2) average Směrodatná Srovnání Rozdíl 2) chyba 3) q Stat Tabulka 4) q Významn. 5) Dolní 95 % 6) Horní 95 % 7) Výsledek 8) ,8857 4,3018 7,1949 3,8781 0, , , ,8252 3,7592 7,0821 3,8781 0, ,1337-8,5167 Zamítáme 9) ,3492 3,5913 5,2567 3,8781 0, ,1974-3, ,4946 3,6806 2,1112 3,8781 0, ,5877 4,5985 Nezamítá 10) ,3911 4,3121 5,3757 3,8781 0, ,2157-4,5664 Zamítáme 9) ,3306 3,7709 4,9994 3,8781 0, ,6714-2, ,8546 3,6037 3,0824 3,8781 0, ,7366 2, ,5365 4,2361 2,8499 3,8781 0, ,1529 3,0798 Nezamítá 10) 4 1-5,4760 3,6838 2,1022 3,8781 0, ,5779 4, ,0605 4,3793 0,9883 3,8781 0, ,0695 8,9486 Comparison, 2) difference, 3) standard deviation, 4) table q, 5) Signif., 6)l ower 95%, 7) upper 95%, 8) result, 9) reject, 10) do not reject Tukey HSD pro G for G Skupina Příp. Průměr 2) ,1838 * * ,7309 * ,6589 * ,6511 * * ,2330 * * * * * označuje významně odlišné páry Significantly different pairs group, 2) average 128

11 Pokračovanie tabuľky 3 Cont. of Table 3 Srovnání Rozdíl 2) Směrodatná chyba 3) q Stat Tabulka 4) q Významnost 5) Dolní 95 % 6) Horní 95 % 7) Výsledek 8) ,0492 5, ,3650 3,8781 0, , ,1872 Zamítáme 9) ,4674 4,4174 4,6317 3,8781 0, ,5808-2, ,4752 4,2202 3,8454 3,8781 0, ,0478 0,0975 Nezamítá 10) 2 5-6,5472 4,3251 2,1408 3,8781 0, ,4075 5, ,5020 5,0671 8,5130 3,8781 0, , ,6069 Zamítáme 9) 5 1-7,9202 4,4312 2,5277 3,8781 0, ,0716 4,2311 Nezamítá 10) 5 4-4,9280 4,2346 1,6458 3,8781 0, ,5403 6, ,5740 4,9778 7,2656 3,8781 0, , ,9237 Zamítáme 9) 4 1-2,9922 4,3289 0,9775 3,8781 0, ,8629 8,8785 Nezamítá ,5818 5,1461 6,2058 3,8781 0, ,6936-8,4700 Zamítáme 9) Comparison, 2) difference, 3) standard deviation, 4) table q, 5) Signif., 6) lower 95%, 7) upper 95%, 8) result, 9) reject, 10) do not reject Tukey-HSD pro B for B Skupina Příp. Průměr 2) ,7013 * ,1486 * ,3641 * ,4883 * ,8280 * * * * * označuje významně odlišné páry Significantly different pairs group, 2) average Směrodatná Srovnání Rozdíl 2) chyba 3) q Stat Tabulka 4) q Významn. 5) Dolní 95 % 6) Horní 95 % 7) Výsledek 8) ,1267 5, ,2246 3,8781 0, , ,8427 Zamítáme 9) ,7870 4,9575 3,6477 3,8781 0, ,3817 0, ,6628 5,1892 3,4510 3,8781 0, ,8928 1,5671 Nezamítá 10) 2 5-6,4473 5,0808 1,7946 3,8781 0, ,3799 7, ,6794 5, ,6541 3,8781 0, , ,3565 Zamítáme 9) 5 1-6,3398 4,9745 1,8023 3,8781 0, ,9810 7,3014 Nezamítá 10) 5 4-6,2156 5,2054 1,6886 3,8781 0, ,4901 8, ,4638 6, ,9751 3,8781 0, , ,8864 Zamítáme 9) 4 1-0,1242 5,0852 0,0345 3,8781 1, , ,8206 Nezamítá ,3396 5, ,3837 3,8781 0, , ,3043 Zamítáme 9) Comparison, 2) difference, 3) standard deviation, 4) table q, 5) Signif., 6) lower 95%, 7) upper 95%, 8) result, 9) reject, 10) do not reject V horní tabulce každého ze tří výstupů (R, G a B) jsou rozdíly mezi jednotlivými slepicemi. Výsledkem je, že nelze rozlišit skupiny slepic s vejci odlišných barevných vlastností, přesto ale rozdíly existují a sice v případě testování složky R mezi slepicemi 2 4, 2 3, 2 1, 5 1, 5 3. mezi ostatními možnými dvojicemi statistický významný rozdíl ve složce R nalezen nebyl. Stejně lze hodnotit výstup pro G a B Vliv stáří (pořadí) sneseného vejce na jeho barvu Pro otestování vlivu pořadí snůšky vejce na jeho barvu byla použita regresní analýza, tzn. hledáme tvar závislosti závisle proměnné (barva) na nezávisle proměnné (pořadí snůšky) a sílu této závislosti vyjádřené korelačním koeficientem (v případě lineární závislosti), nebo indexem 129

12 korelace (v případě nelineární závislosti). Závislost byla otestována nezávisle na slepici, byla testovány všechna vejce bez ohledu na to, která slepice je snesla a nebyly vyloučeny žádné extrémní hodnoty. Tabulka 4 Závislost barvy vejce na pořadí snůšky pro složky R, G, B Table 4 Dependence of egg colour on order of egg laying for components R, G, B REG I Netříděný soubor Pořadí 2) R G B 1 147,77 137,12 100, ,51 133,42 93, ,63 133,14 93, ,20 134,87 97, ,22 136,28 99, ,37 135,34 98, ,13 131,70 92, ,30 131,85 91, ,84 130,89 94, ,64 124,67 83, ,05 131,61 90, ,67 121,11 79, ,92 133,77 97, ,95 121,18 79, ,30 121,05 76, ,26 123,02 82, ,48 122,79 81, ,31 126,98 84, ,29 123,84 84, ,03 119,82 74, ,15 125,02 79, ,05 121,11 73, ,07 127,38 81, ,90 119,26 69, ,33 115,43 68, ,96 113,76 66, ,90 111,94 65, ,61 116,07 71, , , ,24 I k 0,83 0,88 0,92 Indexy korelace 3) Unclassified set, 2) order, 3) correletion indexes 4.4. Vliv tlaku, teploty a srážek na barvu vajec Bylo testováno 5 výběrových souborů jednotlivých bažantích slepic, do databáze byly přiřazeny hodnoty tlaku vzduchu a průměrné denní teploty v jednotlivých dnech snůšky a přítomnost, resp. výše dešťových srážek v průběhu snůšky. Statistická analýza jakýkoliv vliv těchto vnějších činitelů vyloučila. Tlak, teplota ani srážky nemají žádný vliv na barvu skořápky. 130

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta. Vliv výchozích linií Moravia BSL na vnitřní kvalitu vajec Diplomová práce

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta. Vliv výchozích linií Moravia BSL na vnitřní kvalitu vajec Diplomová práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Vliv výchozích linií Moravia BSL na vnitřní kvalitu vajec Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. Vypracovala:

Více

HODNOCENÍ VLIVU BAREV NA ČITELNOST DIGITÁLNÍCH MAP

HODNOCENÍ VLIVU BAREV NA ČITELNOST DIGITÁLNÍCH MAP Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geoinformatiky Veronika OBADÁLKOVÁ HODNOCENÍ VLIVU BAREV NA ČITELNOST DIGITÁLNÍCH MAP Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Alžběta Brychtová

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Matematické metody sledování kvality barevného tisku

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Matematické metody sledování kvality barevného tisku UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Matematické metody sledování kvality barevného tisku Vedoucí diplomové práce: RNDr.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Stanovení profilu u velkoformátových inkjetových tiskáren Autor práce: Jan Půlpán Vedoucí práce: Ing. Jan Pidanič Bakalářská práce 2012 2 3 Prohlášení

Více

Student GIS Projekt 2013. Sborník konference

Student GIS Projekt 2013. Sborník konference Student GIS Projekt 2013 Sborník konference ARCDATA PRAHA, s.r.o., 2013 Hybernská 24, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 190 511, fax: +420 224 190 567 e-mail: office@arcdata.cz, http://www.arcdata.cz Tato

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ PRAHA, HELLICHOVA 22 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ PRAHA, HELLICHOVA 22 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA GRAFICKÁ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA GRAFICKÁ PRAHA, HELLICHOVA 22 oddělení polygrafie ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Porovnání reprodukční kvality ofsetového a digitálního tisku při použití podobných

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zdeněk Kavalír. Spektrální optický simulátor

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zdeněk Kavalír. Spektrální optický simulátor Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zdeněk Kavalír Spektrální optický simulátor Kabinet software a výuky informatiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Josef Pelikán

Více

Fakulta lesnická a dřevařská Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta lesnická a dřevařská Česká zemědělská univerzita v Praze Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Projekt SESTAVENÍ VÝKONOVÝCH NOREM PRO HARVESTORY A VYVÁŽECÍ TRAKTORY PODLE VÝKONOVÝCH TŘÍD STROJŮ A VÝROBNÍCH

Více

Analýza faktorů a míry stresu pilotů při řešení extrémních letových situací na letovém simulátoru

Analýza faktorů a míry stresu pilotů při řešení extrémních letových situací na letovém simulátoru ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky Analýza faktorů a míry stresu pilotů při řešení extrémních letových situací na letovém simulátoru Analysis of stress aspects

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2013 Radek Stibor

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2013 Radek Stibor ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Radek Stibor ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra speciální zootechniky ANALÝZA VLIVU

Více

Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů

Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů A software application for electronic archiving of text documents Bc. Michal Provazník Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace statistických metod v analýze preferencí absolventů vysokých škol Autor BP: Ladislav STRATIL Vedoucí BP: doc. Ing. Dagmar Blatná,

Více

AUTOŘI RECENZE ISSN: 1802-9450

AUTOŘI RECENZE ISSN: 1802-9450 AUTOŘI Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Doc. Ing. Barbara Vojvodíková, PhD. Ing. Božena Schejbalová, CSc. Ing. Martin Vojvodík Mgr. Jan Pileček RNDr. Jan Müller Ing. Petr Ponikelský Ing. Hana Novotná

Více

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 Diplomová práce Autor: Zbyněk Klose Vedoucí:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE POUŽITÍ KLASIFIKAČNÍCH STROMŮ PRO DIAGNOSTIKU RAKOVINY PROSTATY Vedoucí diplomové

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav automatizace a informatiky. Ing. Tomáš Pyrochta

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav automatizace a informatiky. Ing. Tomáš Pyrochta VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav automatizace a informatiky Ing. Tomáš Pyrochta NAVRHOVÁNÍ TESTOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A METOD PRO APLIKACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V PROSTŘEDÍ

Více

1(issue) Universitas Bohemiae Meridionalis Budvicensis Facultas Pedagogica. Studia Kinanthropologica Studia Kinanthropologica

1(issue) Universitas Bohemiae Meridionalis Budvicensis Facultas Pedagogica. Studia Kinanthropologica Studia Kinanthropologica Universitas Bohemiae Meridionalis Budvicensis Facultas Pedagogica Studia Kinanthropologica Studia Kinanthropologica 1(issue) Volume 15. České Budějovice Czech Republic 2014 ISSN 1213-2101 1 STUDIA KINANTROPOLOGIA

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra vodních zdrojů Pedotransferové funkce pro odhad hydrofyzikálních vlastností půd doktorská disertační

Více

SCHEMATICKÉ MAPY MHD, JEJICH TVORBA A UŽITÍ V GEOGRAFII DOPRAVY

SCHEMATICKÉ MAPY MHD, JEJICH TVORBA A UŽITÍ V GEOGRAFII DOPRAVY GEOGRAFIE SBORNÍK ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI ROK 2009 ČÍSLO 3 ROČNÍK 114 ZUZANA ŽÁKOVÁ SCHEMATICKÉ MAPY MHD, JEJICH TVORBA A UŽITÍ V GEOGRAFII DOPRAVY Z. Žáková: Schematic maps of public transport system,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008 Ladislav Chmela ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky Automatická

Více

APLIKACE METODIKY VÝPOČTU PŘEVODNÍCH KOEFICIENTŮ

APLIKACE METODIKY VÝPOČTU PŘEVODNÍCH KOEFICIENTŮ APLIKACE METODIKY VÝPOČTU PŘEVODNÍCH KOEFICIENTŮ OBJEMU ROVNANÉHO DŘÍVÍ POMOCÍ POČÍTAČOVÉ ANALÝZY OBRAZU A JEJÍ VERIFIKACE PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÉ PŘEJÍMKY A STANOVENÍ KOEFICIENTŮ PODLE DŘEVIN A SORTIMENTŮ

Více

REPORTS OF FORESTRY RESEARCH VĚDECKÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS SCIENTIFIC REVIEWED JOURNAL

REPORTS OF FORESTRY RESEARCH VĚDECKÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS SCIENTIFIC REVIEWED JOURNAL ZPRÁVY LESNICKÉHO VÝZKUMU REPORTS OF FORESTRY RESEARCH VĚDECKÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS SCIENTIFIC REVIEWED JOURNAL 1/2012 ZPRÁVY LESNICKÉHO VÝZKUMU Reports of Forestry Research E 57 ISSN 0322-9688 E Vydává:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY GRAFICKÝ EDITOR PRO OS ANDROID GRAPHIC EDITOR FOR ANDROID OS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY GRAFICKÝ EDITOR PRO OS ANDROID GRAPHIC EDITOR FOR ANDROID OS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF SOLID MECHANICS,

Více

Spektrální analýza Korotkovových zvuků

Spektrální analýza Korotkovových zvuků ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky Diplomová práce Spektrální analýza Korotkovových zvuků Bc. Tomáš Michálek Vedoucí práce: Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. Studijní

Více

Analýza nekeramického odpadu neolitického sídliště v Bylanech

Analýza nekeramického odpadu neolitického sídliště v Bylanech 3 28 Archeologické rozhledy LIX 2007 3 Analýza nekeramického odpadu neolitického sídliště v Bylanech The analysis of non-ceramic refuse from the Neolithic site at Bylany Petr Květina Cílem práce je interpretace

Více

MULTIFAKTOROVÁ ANALÝZA DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI

MULTIFAKTOROVÁ ANALÝZA DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI MULTIFAKTOROVÁ ANALÝZA DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI metodika provádění Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro sektor dopravy DIVIZE BEZPEČNOSTI A DOPRAVNÍHO

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2013 Bc. Hana Srbová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: N3108 Průmyslový management Studijní obor:

Více

Inteligentní osvětlení průmyslové haly. Bc. Tomáš Bělaška

Inteligentní osvětlení průmyslové haly. Bc. Tomáš Bělaška Inteligentní osvětlení průmyslové haly Bc. Tomáš Bělaška Diplomová práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č.

Více