FOTOGRAFUJEME SVŮJ REGION základní pojmy a zásady fotografické práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FOTOGRAFUJEME SVŮJ REGION základní pojmy a zásady fotografické práce"

Transkript

1 FOTOGRAFUJEME SVŮJ REGION základní pojmy a zásady fotografické práce zpracovala: PaedDr. Jana Bauerová, I. Nejdůležitější zaklínadla : 1. KOMPOZICE 2. EXPOZICE (CLONA + ČAS); HISTOGRAM (kontrola správné expozice) 3. OHNISKO OBJEKTIVU neboli ZOOM (proč ho používáme) 4. HLOUBKA OSTROSTI (závislost na tom, kam zaostřujeme, na cloně, na ohnisku objektivu) TIP: Zadejte výše uvedené pojmy do internetového vyhledávače a přečtěte si, co je na toto téma na internetu k dispozici. TIP: Navštivte místní knihovnu, půjčte si nějaké knížky o fotografování a zkuste v nich vyhledat (ve jmenném rejštříku, v obsahu), co se v nich o výše uvedených pojmech píše. II. A nyní podrobněji: 1. KOMPOZICE Ten pes má parohy? Jé, z hlavy ti roste vysílač! - POZOR na zjevné chyby! Na šířku nebo na výšku? - častěji na šířku, ale někdy je lepší na výšku a nejsme-li si jistí, pořídíme pro jistotu oba typy záběru. Třetinová kompozice je většinou zajímavější než půl na půl. Bývá lepší, je-li hlavní objekt umístěn mimo střed záběru (zlatý řez). Abychom záběru (krajině) dodali patřičnou hloubku, zkusíme hlavní motiv něčím zarámovat: například větvemi blízkého stromu, nebo fotit vzdálenou krajinu přes blízkou trávu či luční květiny, vyfotit školu v pozadí přes fotbalovou branku v popředí, vzdálený dům částečně přes blízký plot atd. Zkusíme krajinu něčím oživit a přidat do ní člověka, byť jen malého a v dálce tzv. stafáž. Většinou se snažíme o rovný horizont, ale proč někdy nezkusit foťák naklonit? (Experimentujte, ale zacházejte s nakloněným horizontem jako s kořením. V malém dochutí, ale živiti se s ním nelze.)

2 Nefotografujte jenom z běžného postoje stojícího fotografa. Zkuste to z okna, z vyvýšeného místa, v podřepu nebo vleže (v poloze ležícího střelce). Budete překvapeni neočekávanými efekty. Všechna výše uvedená pravidla můžeme porušit, víme-li proč, pokud to vyhovuje našemu tvůrčímu záměru. Nebojíme se vyzkoušet ani netradiční, bláznivé kompozice. Ale: nesmí to být CHYBA, musí to být ZÁMĚR. Pořízené záběry prohlížíme na počítači. Potom znovu, s odstupem času. Zkuste si uvědomit chyby, kterých jste se dopustili, a příště se jich snažte vyvarovat; naopak se snažte zopakovat to, co se vám minule povedlo. Cvičení 1: Fotografujte v okolí školy. Zatím v režimu Krajina, P nebo Auto. Zkoušejte různé záběry stejný motiv ve dvou až třech různých variantách: motiv č. 1: půl na půl (horizont uprostřed); třetina země, dvě třetiny obloha; dvě třetiny země, třetina obloha motiv č. 2: bez orámování ; s orámováním něčím, co je blízko: stromy, plot, lavička, fotbalová branka, tráva, zábradlí, autobusová zastávka, motiv č. 3: zestoje; v podřepu nebo vleže motiv č. 4: na šířku; na výšku motiv č. 5: bez lidí; s lidmi Pořízené fotografie stáhněte do počítače, v prohlížeči editoru se na ně podívejte a diskutujte o tom, který záběr z každé dvojice nebo trojice je nejlepší a proč. 2. EXPOZICE Správná expozice je optimální kombinací dvou hodnot: clony a času. V automatických (Auto, P) a kreativních (Krajina, Portrét, Interiér, ) režimech to za nás udělá fotoaparát. (Fotoaparát vypočítá správnou kombinaci clony a času, sám ji nastaví a takto exponuje.) Bohužel za nás udělá mnohem více věcí, nad kterými pak vůbec nemáme kontrolu. Jak z toho ven? Naučíme se pracovat v režimu Av, to znamená v režimu priority clony. (Clona se v angličtině řekne Aperture.) Na otočném voliči na vršku fotoaparátu nastavíme Av. Zvolíme kompozici záběru, koukáme na ni v hledáčku nebo na displeji a spoušť namáčkneme do poloviny. Fotoaparát změří hodnoty a na displeji se objeví kombince dvou hodnot: času a clony. Pokud je clona pro náš záměr příliš malá, zvýšíme její hodnotu (u Canonu SX20 otáčením kruhového voliče na zadní straně aparátu palcem pravé ruky). Fotoaparát sám automaticky přepočítá expoziční čas a zobrazí novou kombinaci čas u a clony. Nyní mužeme exponovat (tj. zmačkneme spoušť nadoraz.)

3 Platí pravidlo: čím menší clona (= větší díra ), tím kratší expoziční čas. Naopak: čím větší clona (= menší díra), tím delší expoziční čas. (Větší dírou pronikne více světla, tudíž je k tomu potřeba méně času. Pokud zacloníme více vyšší clonové číslo je díra menší, takže je potřeba více času, aby potřebné množství světla proniklo na čip/film.) Pokud nám fotoaparát sdělí, že výsledný čas je například 1/30 (jedna třicetina sekundy) nebo delší (1/15 = jedna patnáctina sekundy, 1/8 = jedna osmina sekundy; 1/4 = jedna čtvrtina sekundy; 1/2 = jedna polovina sekundy; 1 = jedna sekunda; 2 = dvě sekundy atd.), je čas použít stativ. Takto dlouhé časy již z ruky neudržíme. Provedenou expozici zkontroluji náhledem snímku na displeji při zobrazeném HISTOGRAMU. Histogram je sloupcový graf rozložení jasů (hodnoty 0 až 255) od černé po bílou. Pokud je tam tzv. clipping - hodnoty jsou naražené na levém okraji grafu (podexpozice, málo světla se dostalo na čip, černé slité plochy) nebo na pravém okraji (přeexpozice, příliš mnoho světla se dostalo na čip, vygumované bílé plochy), budu exponovat znovu, ale předtím expozici upravím. (U Canonu SX20 upravuji expozici, tj. přidávám nebo ubírám množství světla, které se dostane na čip pomocí tlačítka +/- (prostřední ze tří vpravo na zadní stěně pod spouští) a otáčením kruhového voliče.) TIP: Nastavím si tzv. BRACKETING, takže při zmáčknutí spouště fotoaparát udělá ne jeden, ale hned tři snímky za sebou. Jeden bude s původními hodnotami času a clony, druhý o jeden expoziční stupeň (EV = exposure value) méně a třetí o jeden EV více. I kdybyste se s původní expozicí netrefili, pravděpodobně mezi těmi třemi variantami naleznete jeden snímek s vyhovující expozicí. (Canon SX20: tlačítko FUNC.SET displej se zleva a zespoda orámuje ikonkami, na levé svislé liště (=hlavní menu) třetí ikona shora k ní zvolíme na spodní vodorovné liště (=submenu) prostřední symbol pro bracketing. (U Canonu SX20 vybíráme pomocí kruhového voliče, potvrzujeme stisknutím středového FUNC.SET.) Cvičení 2: Od této chvíle se snažte o to, aby vaše záběry měly vždy vyhovující expozici. Po pořízení snímku zkontrolujte na displeji histogram a je-li nevyhovující, exponujte znovu s vhodnou korekcí (přidám nebo uberu 1/3, 2/3, 1 atd. EV) pomocí tlačítka +/-. Vyzkoušejte si také, jak funguje bracketing.

4 3. OHNISKO OBJEKTIVU neboli ZOOM a) širokoúhlý objektiv = krátká ohnisková vzdálenost = krátké sklo úhel záběru je široký (do záběru se vám toho hodně vejde ) vhodný na fotografování krajiny velký rozsah hloubky ostrosti umožňuje zobrazit ostře jak relativně blízké detaily, tak vzdálenou krajinu krajina dostává dojem hloubky zkresluje proporce (například při fotografování lidí zblízka) Cvičení 3: Zkuste vyfotografovat člověka, který směrem k vám napřáhne ruku a pak se podívejte na displej. Jak se jeví ruka v poměru k tělu? Zkuste s tímto jevem experimentovat a fotit tak některé věci záměrně, využít zkreslení k nějakému předem zamýšlenému efektu. Pak fotografie stáhněte do počítače, v prohlížeči fotoeditoru (Photoshop nebo Zoner) se na ně podívejte a diskutujte o nich. Fotografujte v režimu Auto, P, nebo Av. b) teleobjektiv = dlouhá ohnisková vzdálenost = dlouhé sklo do záběru se toho moc nevejde, ale vzdálené předměty se přiblíží vhodný na fotografování zvířat (kdybychom přišli blíž, vyplašili bychom je), sportovců (pořadatelé nás blíž nepustí), muzikantů na koncertech atp. kolem 100 mm ohniskové vzdálenosti vhodný k fotografování portrétů malý rozsah hloubky ostrosti u portrétu umožňuje, aby tvář portrétované osoby byla ostrá (ostříme na oči) a pozadí rozostřené (tedy nerušivé), takže pozornost diváka se zaměří na obličej krajina se odpředu dozadu stává jakoby zploštělou, bližší a vzdálenější objekty se k sobě přibližují a jakoby se lepí na sebe Cvičení 4: Portrétujte jeden druhého. (V rámci projektu pak tuto dovednost můžete využít k pořizování portrétů pamětníků.) Ohniskovou vzdálenost zvolte kolem 100 mm (= zazoomujte hodnotu ohniskové vzdálenosti přečtete vytištěnou nahoře na objektivu). Odstupte od modelu a model ať ustoupí od pozadí. Clonu zvolte malou (např. 2,8 nebo 4). Ostřete na oči. (Zamiřte ostřící čtvereček na oko modelu, namáčkněte do poloviny spoušť, držte /tím zafixujete zaostření/, posuňte fotoaparát do konečné kompozice a exponujte.) Fotíte-li v interiéru, běžte s modelem co nejblíž k oknu a zatáhněte žaluzie, aby nebylo přímé sluneční světlo, ale světlo rozptýlené. Model se k oknu postaví bokem. Vezměte velkou bílou čtvrtku, bílou karimatku nebo polystyrénovou desku 60x70 cm za 10 Kč koupíte v každém železářství nebo stavebninách a asistent ať ji podrží u modelu z druhé strany, než je okno.

5 Je to tzv. odrazná deska, která způsobí, že stíny na tváři modelu nebudou příliš ostré a celý obraz získá měkkou plastičnost. Deska bude co nejblíže to jde, ale samozřejmě mimo záběr. Experimentujte, vyfoťte záběr s bílou odraznou deskou, bez desky, pak s černou deskou /např. černou čtvrtkou/, odrazné desky zkoušejte různě naklánět, výsledky si prohlédněte na počítači a diskutujte o nich. Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými záběry? Kvůli možnosti ovlivnění clony (co nejmenší) fotografujte v režimu Av nebo zvolte kreativní režim Portrét. Velmi důležitou funkcí změny ohniskové vzdálenosti je to, že nám mění velikostní poměry prvků v obraze. Můžeme tak upravovat poměr velikosti toho, co je v popředí v poměru k tomu, co je v pozadí. Toto využijeme například při focení dvojníků starých fotografií. Zkusíme fotografovat se stejnou ohniskovou vzdáleností, kterou použil historický fotograf. Cvičení 5: Dva LIDÉ se postaví za sebou tak, aby mezi nimi bylo alespoň 50 metrů (odkrokujte). Fotograf zůstane u bližšího modelu, poodstoupí od něj a s co nejkratším ohniskem ho vyfotí tak, aby se do fotky vešla celá jeho postava, ale i postava vzdálenějšího modelu /ta bude vzadu, takže maličká/. Potom se fotograf od bližšího /i vzdálenějšího/ modeu asi o 10 metrů vzdálí, zazoomuje tak, aby bližší postava byla přibližně stejně velká jako na předchozím snímku, a zase oba dva vyfotí. Pak opět ustoupí, zoomuje a fotí to celé několikrát za sebou. Na konci je už od obou lidí dosti vzdálen a ZOOM je nastavený na maximum (co nejdelší ohnisková vzdálenost). Fotografujte v režimu Av, Krajina, P nebo Auto. (Podle toho, na co si troufnete nebo jak vybavený máte fotoaparát.) Fotografie stáhněte do počítače a v prohlížeči editoru je porovnávejte. Jak se jednotlivé obrázky liší? Jak se bližší a vzdálenější postava liší v zobrazené velikosti. Co způsobilo prodlužování ohniskové vzdálenosti? Cvičení 6: Podobným způsobem jako jste pracovali s lidmi pracujte s různými krajinnými prvky (např. strom, socha, kašna v popředí, budova v pozadí apod.). Pracujte bezpečně! Po silnici jezdí auta, v horách můžete spadnou ze skály nikdy necouvejte, rozhlížejte se, kam jdete, nevrávorejte terénem s pohledem upřeným na displej nebo do hledáčku!!! Až budete na místě, teprve foťte. Znala jsem jednoho nadaného mladého biologa a fotografa, který na svou neopatrnost při fotografování bohužel doplatil svým životem. Vždy se dívejte, kam jdete, kam šlapete. Na pohled do hledáčku nebo na displej bude času dost, až se zastavíte.

6 4. HLOUBKA OSTROSTI Cvičení 7: Fotografujte motiv v pozadí skrz plot, zábradlí, okno, trávu, keře, listy v popředí. Váš odstup od popředí nechť je alespoň 3 metry. Svoje stanoviště ani ohniskovou vzdálenost (cca mm tedy žádný extrém) během fotografování neměňte. Na záběru by mělo být stále to samé, proto můžete využít i stativ. Fotografie A: Clonu nastavte co nejmenší (např. 2,8), zaostřete na popředí ( větev, listy). Fotografie B: Clonu nastavte co nejmenší (např. 2,8), zaostřete na pozadí (budovu nebo strom v dálce). Fotografie C: Clonu nastavte co největší (např. 8, 11, 16, 22), zaostřete na popředí (listy). Fotografie D: Clonu nastavte co největší, zaostřete na pozadí (budovu nebo strom v dálce). Fotografie stáhněte do počítače a v prohlížeči editoru sledujte rozdíly. Co bude na které fotografii ostré? Co neostré? Proč? Řešení/výsledek fotografování: Fotografie A: Ostré popředí, neostré pozadí. Fotografie B: Neostré popředí, ostré pozadí. Fotografie C: Ostré popředí i ostré pozadí. Fotografie D: Neostré popředí (i když ne tolik jako v B), ostré pozadí. Otázka: Jak mám clonit a jak mám zaostřovat, když chci mít na snímku krajiny co nejvíce prvků perfektně ostrých? Odpověď (lze odvodit z výsledků A až D): Musím postupovat jako v příkladu C. více zacloním (např. Clona 8, 11 nebo 16); čím vyšší clona, tím větší hloubka ostrosti zaostřujit na prvky v popředí, ne v pozadí (asi do 1/3 tzv. pole hloubky ostrosti, které se od prvního mně nejbližšího ostře zobrazeného objektu rozprostírá v případě krajiny až do nekonečna ) zbytečně nezoomuji ; s prodlužováním ohniska se hloubka ostrosti snižuje. Kratší ohnisko je výhodnější. Proč tomu tak je? stručné vysvětlení: S vyšším zacloněním je využit jen střed objektivu, nikoli jeho okraje, takže se neuplatní vady a objektiv využije své optimální rozlišovací schopnosti (body v realitě se zobrazí i na filmu/čipu jako body, nikoli jako kroužky). S vyšším zacloněním se z tvorby obrazu vyloučí okrajové paprsky tvořící široký světelný kužel. Úzký světelný kužel na rovině filmu/čipu tvoří mnohem menší kroužky než široký světelný kužel.

7 III. A teď ještě o krůček dál Hledání motivu a kompozice postupný proces, při kterém toho hodně nachodíte než najdete to nejlepší stanoviště pro pořízení záběru. 2. Návraty v různou denní či roční dobu na stejné místo, za různého počasí. Pořizování fotodvojic s historickými fotografiemi je také variantou návratu. Zhodnotíte zkušenosti práce s ohniskovou vzdáleností, s ostřením, hloubkou ostrosti, se správnou expozicí, s kompozicí (stanovištěm, odkud byla historická fotografie pořízena). 3. Neomezujte se jen na krajinu, přírodu, architekturu, region jako takový. Můžete také: - pořizovat portréty pamětníků - dokumentovat svoje akce, včetně těch fotografických TIP: Touto funkcí můžete třeba i nastálo pověřit některé členy týmu, kteří jsou dostatečně pohotoví a během práce na projektu projeví sklon k reportážní fotografii. Můžete zkusit i filmovat. - dokumentovat místo, kde žijete, vaši školu, obec atd. - pustit se do fotografování přírody (vždy, když budete fotografovat detaily pomocí makro nebo teleobjektivu tady pozor máte k dispozici velmi malou hloubku ostrosti, nezapomeňte také spíše širokoúhlým objektivem vyfotografovat celý biotop, v němž se nacházíte) Nepropásněte jarní aspekt listnatých lesů jaro se blíží!!! - experimentovat, zkoušet dělat abstraktní fotografie, zapojit fotoaparát i do výtvarné výchovy Brzy zjistíte, že díky fotografii vstoupíte do různých prostředí a tam, kam byste se možná jen tak sami nevypravili nebo ani nedostali. Budete-li chtít pořizovat snímky lidí nebo jakékoli jiné snímky, které třeba někomu naruší jeho soukromí, nezapomeňte na slušné vychování. Představte se, řekněte, odkud jste, stručně vysvětlete, čím se zabýváte, o čem váš projekt je, a požádejte o dovolení fotit. Věřte mi, většinou se vám toho dovolení dostane. A pokud ne, stejně poděkujte a slušně se rozlučte. Pracujte tak, aby vás fotografování s lidmi sbližovalo, ne naopak. Uvidíte, že se to vyplatí. Přeji hodně zdaru!

Putování prostorem a časem - realizace průřezového tématu environmentální výchova v praxi, reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/08.0017

Putování prostorem a časem - realizace průřezového tématu environmentální výchova v praxi, reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/08.0017 Putování prostorem a časem - realizace průřezového tématu environmentální výchova v praxi, reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/08.0017 CO BYCHOM MĚLI MÍT NA PAMĚTI PŘI FOTOGRAFOVÁNÍ - HLAVNÍ ZÁSADY zpracovala: PaedDr.

Více

KAPITOL A 3 FOTO GRAFUJEME PODKL AD OVÉ SNÍMKY

KAPITOL A 3 FOTO GRAFUJEME PODKL AD OVÉ SNÍMKY KAPITOL A 3 FOTO GRAFUJEME PODKL AD OVÉ SNÍMKY K1655_CMYK.indd 35 10.3.2009 13:41:01 Podkladové fotografie jsou alfou a omegou pro vytváření panoramatických záběrů Proces tvorby digitálních panoramat začíná

Více

Třetiny. Diagonála Jedná se o umístění objektu na úhlopříčku nejlépe s nějakým výrazným objektem ve zlatém řezu. Kompozice snímku (fotografie)

Třetiny. Diagonála Jedná se o umístění objektu na úhlopříčku nejlépe s nějakým výrazným objektem ve zlatém řezu. Kompozice snímku (fotografie) Co je kompozice: - jde o to, jak nejlépe vyfotit snímek, aby se na něj co nejlépe koukalo - největší chybou je umisťování nejvýraznějšího objektu na střed snímku - správnou kompozici se snažte vytovřit

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A KOMPOZICE OBRAZU Lenka Bednaříková OBSAH Příprava Světlo Clona Závěrka ISO Scéna Kompozice Nejčastější chyby PŘÍPRAVA Fotografujeme jen tehdy, když máme co fotit Pokud jdeme do přírody,

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem NIKON CORPORATION. V této příručce jsou představeny různé metody použití blesku SB-N7 a ukázkové snímky

Ukázkové snímky pořízené bleskem NIKON CORPORATION. V této příručce jsou představeny různé metody použití blesku SB-N7 a ukázkové snímky Ukázkové snímky pořízené bleskem V této příručce jsou představeny různé metody použití blesku SB-N7 a ukázkové snímky NIKON CORPORATION 2012 Nikon Corporation TT2L01(1L) 8MSA581L-01 Cz Obsah Zvolte typ

Více

ISO 400 1/40 s f/11 100 mm. 130 NIKON D5000: Od momentek k nádherným snímkům

ISO 400 1/40 s f/11 100 mm. 130 NIKON D5000: Od momentek k nádherným snímkům ISO 400 1/40 s f/11 100 mm 6 130 NIKON D5000: Od momentek k nádherným snímkům Řekněte sýr REŽIMY A FUNKCE PRO SKVĚLÉ PORTRÉTY Fotografování lidí je jednou z největších radostí fotografie. Když se vám podaří

Více

ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm. 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům

ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm. 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům 4 ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům Kreativní zóna DOSTAŇTE SE NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ Kreativní zóna je název, který Canon vybral pro pokročilejší fotografické

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Základy digitální fotografie Lekce 2 PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE

PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE B1 PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE Mgr. Jiří Snítil 27. 1. 2015-1 - OBSAH FOTOGRAFUJEME NA ŠKOLNÍCH AKCÍCH...................... 3 BYLA BY TO HEZKÁ FOTKA, KDYBY..........................

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod KOMPOZICE 1 Úvod KOMPOZICE - ZÁKLADY fotografování: aktivní kreativní vyjadřovací činnost nejjednodušší tvůrčí postup každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím automatika

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_02 Sada: Digitální fotografie Téma: Základy ovládání digitálního fotoaparátu Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití:

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Základy digitální fotografie Břetislav Regner PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Udělejte skvělé fotky

Udělejte skvělé fotky Udělejte skvělé fotky Teď když víte, jak svůj fotoaparát ovládat, můžete začít s fotografováním. Třeba běžnými momentkami. Nicméně pokud se budete chtít dostat od obyčejných momentek dál k opravdu skvělým

Více

FOTOGRAFOVÁNÍ. Nikola Kolenatá ZŠ Bratří Jandusů, 8.A Datum odevzdání: prosinec 2015 STRANA 1

FOTOGRAFOVÁNÍ. Nikola Kolenatá ZŠ Bratří Jandusů, 8.A Datum odevzdání: prosinec 2015 STRANA 1 FOTOGRAFOVÁNÍ Nikola Kolenatá ZŠ Bratří Jandusů, 8.A Datum odevzdání: prosinec 2015 STRANA 1 1. OBSAH 1. ÚVOD 3 2. FOTOGRAFICKÁ VÝBAVA 4 2.1. FOTOAPARÁT 4 2.2. OBJEKTIVY 5 2.3. BLESKY 6 2.4. OSTATNÍ VÝBAVA

Více

Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ

Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ Teď, když už znáte Kreativní zónu, je čas tyto nové znalosti využít v praxi. Ať už fotografujete sportovní akci nebo dítě na kolotoči, naučíte

Více

Základy fotografování

Základy fotografování Základy fotografování Základní pojmy Expozice Dříve vznikala fotografie dopadem světla na světlocitlivou fólii, snímek se pomocí různých chemikálií vyvolal a zvětšil. Dnešní digitální fotografie vznikají

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

OVL ÁDNĚME SVŮJ FOTOAPARÁT

OVL ÁDNĚME SVŮJ FOTOAPARÁT OVL ÁDNĚME SVŮJ FOTOAPARÁT K1587.indd 11 27.10.2008 12:00:20 Ovládněme svůj fotoaparát Vybíráme fotoaparát Přestože na trhu existuje nespočetná řada digitálních kompaktních fotoaparátů a zrcadlovek, musíme

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_08 Sada: Digitální fotografie Téma: Krajina, panorama Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace určená pro

Více

Kurz digitální fotografie. blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie

Kurz digitální fotografie. blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie Kurz digitální fotografie blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie Úvod Mgr. Tomáš Slavíček redaktor časopisu DIGIfoto externí učitel Digitální fotografie na FI MU e-mail: tslavicek@gmail.com

Více

2. pořízení digitálního snímku

2. pořízení digitálního snímku 2. pořízení digitálního snímku Pořízení digitálního snímku - clona a čas Zvládnutí ovládání fotoaparátu, ať již klasického nebo digitálního, je jistě nutná, ale nikoli postačující podmínka pro získání

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_04 Sada: Digitální fotografie Téma: Další parametry snímku Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace určená

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_19 Sada: Digitální fotografie Téma: Panorama, redukce šumu, zaostření snímku, chromatická vada, vinětace Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého

Více

Fotoaparáty a vybavení

Fotoaparáty a vybavení 10 Technická kritéria / Fotoaparáty a vybavení Fotoaparáty a vybavení Jaký druh fotoaparátu potřebujete? Ačkoliv mnoho technik, o kterých pojednává tato kniha, zvládnete s jakýmkoliv fotoaparátem, fotíte-li

Více

Typy digitálních fotoaparátů

Typy digitálních fotoaparátů Typy digitálních fotoaparátů Kompaktní digitální fotoaparáty (falešné) digitální zrcadlovky (EVF, ultrazoomy) Pravé zrcadlovky (DSLR) Tzv. digitální stěny ???????????????????????????? Vidíme očima čipu

Více

Jak udělat dobrou fotografii

Jak udělat dobrou fotografii Jak udělat dobrou fotografii Michal Fic Úvod Expozice Manuální expozice Trojúhelník expozice Clona Rychlost závěrky (doba expozice) ISO citlivost Expozimetr Proč se zamýšlet nad různými kombinacemi času

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_09 Sada: Digitální fotografie Téma: Portréty, postavy Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace určená pro

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem. Tato brožura vysvětluje používané techniky, obsahuje ukázkové snímky a popisuje všechny možnosti blesku SB-900.

Ukázkové snímky pořízené bleskem. Tato brožura vysvětluje používané techniky, obsahuje ukázkové snímky a popisuje všechny možnosti blesku SB-900. Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-900 Tato brožura vysvětluje používané techniky, obsahuje ukázkové snímky a popisuje všechny možnosti blesku SB-900. Cz Volba vhodného rozložení osvětlení Blesk SB-900

Více

Základy portrétní fotografie

Základy portrétní fotografie Základy portrétní fotografie Nejčastější chyby a jak jim předejít Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Tato skripta jsou určena pouze jako doplňkový studijní materiál k

Více

EF 24-70 mm f/4l IS USM

EF 24-70 mm f/4l IS USM EF 24-70 mm f/4l IS USM ČESKY Návod pro použití Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Objektiv EF 24-70 mm f/4l IS USM od společnosti Canon je vysoce výkonný standardní objektiv se zoomem určený

Více

OBSAH 1. Úvod... 4. 2. Canon IXUS 75... 5. 3. Nikon Coolpix S200... 6. 4. Kodak EasyShare M873... 7. 5. Olympus FE-140... 8. 6. Symboly...

OBSAH 1. Úvod... 4. 2. Canon IXUS 75... 5. 3. Nikon Coolpix S200... 6. 4. Kodak EasyShare M873... 7. 5. Olympus FE-140... 8. 6. Symboly... Přehled ovládání OBSAH 1. Úvod... 4 2. Canon IXUS 75... 5 3. Nikon Coolpix S200... 6 4. Kodak EasyShare M873... 7 5. Olympus FE-140... 8 6. Symboly... 10 1. ÚVOD Pro ilustraci technických možností a principů

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Multimédia, ICT a nejnovější trendy prezentace v lektorské praxi prezentace v lektorské praxi

Multimédia, ICT a nejnovější trendy prezentace v lektorské praxi prezentace v lektorské praxi Multimédia, ICT a nejnovější trendy Multimédia, ICT a nejnovější trendy prezentace v lektorské praxi prezentace v lektorské praxi ZÁKLADY ZÁKLADY FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované

Více

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2.

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2. ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2. Základní funkce digitálních fotoaparátů Rozšířené moţnosti vyuţití digitální techniky ZÁKLADNÍ FUNKCE DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ Ostření režimy zaostřování

Více

Stručný popis postupu měření

Stručný popis postupu měření Stručný popis postupu měření Před zapnutím TruCAMu se ujistěte, že akumulátor je nabitý a SD karta je zasunuta v TCM. Použijte stínítko a ramení opěrku. Postup měření: Nastavení : 1. Zapněte TruCAM tlačítkem

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_03 Sada: Digitální fotografie Téma: Práce se světlem Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace určená pro

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 35 Photoshop Fotografování - Krajina. Učivo: Naučit se základním zásadám při pořizování fotografie krajiny.

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 35 Photoshop Fotografování - Krajina. Učivo: Naučit se základním zásadám při pořizování fotografie krajiny. Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 35 Photoshop Fotografování - Krajina Třída: 9. Učivo: Naučit se základním zásadám při pořizování fotografie krajiny. Obsah inovativní výuky: Žáci se seznámí se základními

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 2.

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 2. TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 2. Možnosti a uplatnění digi-fotografie Principy práce digi-fotoaparátu Parametry, funkce a typy digi-fotoaparátu Technika a příslušenství SOUČÁSTI FOŤÁKU

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL15 Ročník První Název školy

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

ISO 400 1/13 sekundy f/5,6 ohnisko 55 mm. 214 CANON EOS 500D: Od momentek k nádherným snímkům

ISO 400 1/13 sekundy f/5,6 ohnisko 55 mm. 214 CANON EOS 500D: Od momentek k nádherným snímkům 9 1/13 sekundy f/5,6 ohnisko 55 mm 214 CANON EOS 500D: Od momentek k nádherným snímkům Kreativní kompozice PŘEMÝŠLEJTE O KOMPOZICI A VYLEPŠETE SVOJE SNÍMKY Krásné snímky nejsou jen o správném nastavení

Více

Základy produktové fotografie

Základy produktové fotografie Základy produktové fotografie Tři jednoduché návody na kvalitní záběry z oboru produktové a reklamní fotografie Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Vypracoval BcA. Šimon

Více

HLOUBKA OSTROSTI. Na schématu vidíte, co je hloubka ostrosti.

HLOUBKA OSTROSTI. Na schématu vidíte, co je hloubka ostrosti. HLOUBKA OSTROSTI V této krátké kapitole se dozvíte, jak rozmazat popředí či pozadí, případně jak mít toho na fotografii co nejvíce ostrého. Nebudeme detailně řešit proč to tak je, jen si jednoduše řekneme

Více

2015, Ing. Pavel Kocur, CSc. Všechna práva vyhrazena.

2015, Ing. Pavel Kocur, CSc. Všechna práva vyhrazena. Pavel Kocur Makro a detailní fotografie kvě n Pavel Kocur, Mutěnická 8, 32300 Plzeň 2015, Ing. Pavel Kocur, CSc. Všechna práva vyhrazena. Tuto e-knihu je možné získat pouze od prodejce, kterým je vydavatelství

Více

Digitální foto Digitální foto

Digitální foto Digitální foto Zrcadlovka 28 Digitální foto Srpen 2007 DF52_028_Feat1.indd 28 23.7.2007 17:45:54 v praxi Dokonalé zvládání fotoaparátu je předpokladem vydařených fotografií. Když v terénu nemusíte přemýšlet, jaké tlačítko

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - princip digitalizace obrazu, části fotoaparátů, ohnisková vzdálenost, expozice, EXIF data, druhy digitálních fotoaparátů Princip vzniku digitální fotografie digitální fotoaparáty

Více

2. Čím budeme fotografovat? Vybíráme digitální fotoaparát

2. Čím budeme fotografovat? Vybíráme digitální fotoaparát 2. Čím budeme fotografovat? Vybíráme digitální fotoaparát Ing. Libor Jakubčík, 2012 CC BY - SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Základní rozdělení digitálních fotoaparátů Kompakty zdroj

Více

Aby fotka vypadala lépe

Aby fotka vypadala lépe www. www.duha-kristal.cz Tomáš Stoupa Pospíšil stoupa@lutin.cz Proč a čím fotíme Proč fotíme: chceme něco uchovat / zaznamenat - vyděláváme si tím - baví nás to Čím fotíme: - analogové / digitální fotoaparáty

Více

Nikon F-80. Michal Kupsa

Nikon F-80. Michal Kupsa Michal Kupsa Nikon F-80 je klasická kino-filmová AF zrcadlovka, určená zejména pro náročnější amatéry. Na našem trhu se začala prodávat v roce 2000. Částečně vychází z modelu F-100, ze kterého přebírá

Více

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Příjemce finanční podpory: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice reg.č.projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148, název projektu: Hrajeme

Více

Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 2.

Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 2. Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 2. SW-150 držák filtrů Držák filtru SW-150 je navržen tak, aby vyhovoval použití na objektivu Nikon 14-24mm. SW-150 je k dispozici

Více

JSEM TVÉ OKO. iamnikon.cz

JSEM TVÉ OKO. iamnikon.cz JSEM TVÉ OKO iamnikon.cz Dívejte se jinýma očima Osobnost každého fotografa je jedinečná. Ať již jsou však vaše nápady, zkušenosti nebo tvůrčí vize jakékoli, vždy naleznete vhodný objektiv NIKKOR pro podporu

Více

Rozdělení přístroje zobrazovací

Rozdělení přístroje zobrazovací Optické přístroje úvod Rozdělení přístroje zobrazovací obraz zdánlivý subjektivní přístroje lupa mikroskop dalekohled obraz skutečný objektivní přístroje fotoaparát projekční přístroje přístroje laboratorní

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

Základy fotografické optiky. Jana Dannhoferová Ústav informatiky PEF MZLU v Brně Digitální fotografie (DIF)

Základy fotografické optiky. Jana Dannhoferová Ústav informatiky PEF MZLU v Brně Digitální fotografie (DIF) Základy fotografické optiky Jana Dannhoferová Ústav informatiky PEF MZLU v Brně Digitální fotografie (DIF) Co nás dnes čeká? objektiv a jeho základní parametry ohnisková vzdálenost obrazový úhel a formát

Více

Corel Photo-Paint Úpravy bitmapových obrázků - efekty

Corel Photo-Paint Úpravy bitmapových obrázků - efekty Corel Photo-Paint Úpravy bitmapových obrázků - efekty V této lekci budete probírat některé z efektů programu Corel Photo-Paint X3. Cílem této lekce bude zaujmout žáky zajímavými možnostmi úprav hotových

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 6) Snímání obrazu Petr Lobaz, 24. 3. 2009 OBRAZOVÁ DATA OBRAZ statický dynamický bitmapový vektorový popis 2D 3D MHS Snímání obrazu 2 / 41 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU pořízení

Více

Buďte nádherná! 4 kroky, jak vypadat úžasně při každém focení. Jarka Hrnčárková portrétní fotografka

Buďte nádherná! 4 kroky, jak vypadat úžasně při každém focení. Jarka Hrnčárková portrétní fotografka Buďte nádherná! 4 kroky, jak vypadat úžasně při každém focení Jarka Hrnčárková portrétní fotografka Proč si přečíst tuto brožuru? Klientky mi během focení často říkají, že na běžných fotkách si vůbec nepřipadají

Více

Fotoaparát na stativu. (Obr.1)

Fotoaparát na stativu. (Obr.1) Základy fotografování 3. část příslušenství Základy fotografování 3. část příslušenství...1 1. Úvod...1 2. Příslušenství...1 2.1 Stativ...1 2.2 Objektivy...3 2.3 Předsádky, filtry...5 2.4 Blesk...6 2.5

Více

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka Digitální fotoaparát Acer CP-8660 Uživatelská příručka OBSAH 2 ÚVOD 2 Přehled 3 Obsah balení 4 SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 4 Pohled zepředu 5 Pohled zezadu 8 Stavová LED kontrolka 9 Ikony na LCD monitoru

Více

TVORBA DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ V PC

TVORBA DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ V PC TVORBA DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ V PC ALEŠ OUJEZDSKÝ ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO PRIORITNÍ OSY: 7.1 ČÍSLO OBLASTI

Více

Profesionální režimy

Profesionální režimy Profesionální režimy DOSTAŇTE SE NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ Mluvíte-li s profesionálními fotografy, většina z nich vám řekne, že používají několik vybraných expozičních režimů, které jim poskytují nejvyšší možnou

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Fotografování v jednoduchém režimu

Fotografování v jednoduchém režimu Fotografování v jednoduchém režimu V tomto režimu dokáže snadno fotografovat i začátečník. V menu se objevují pouze základní funkce, takže obsluha fotoaparátu se zjednoduší. Základní nastavení menu 1 Stiskněte

Více

Fotografujeme. Využití možností fotoaparátu

Fotografujeme. Využití možností fotoaparátu Fotografujeme Využití možností fotoaparátu 1 Dobrá fotografie Nese zvolenou konkrétní myšlenku námět, motiv Působí na diváka dle záměru autora zvýraznění důležitého, kompozice, atmosféra Je technicky dobře

Více

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát Michal Veselý, 00 Základní části fotografického aparátu tedy jsou: tělo přístroje objektiv Pochopení funkce běžných objektivů usnadní zjednodušená představa, že objektiv jako celek se chová stejně jako

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700. V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků.

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700. V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků. Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700 V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků. Cz Radost z osvětlování Osvětlení je tajemstvím zlepšování fotografování. S osvětlením

Více

4-420-527-61(1) 2011 Sony Corporation

4-420-527-61(1) 2011 Sony Corporation NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Zde jsou popsané nové funkce dostupné v této aktualizaci firmwaru a jejich příslušné operace. Viz Návod k obsluze pro váš fotoaparát/videokameru a LA-EA2 Redukce bajonetu,

Více

Fotografie základní kurz

Fotografie základní kurz Fotografie základní kurz Petr Březina 2015, NICOM, a. s. Obsah Co je fotografie a jak vzniká.... 1 Fotoaparát.... 2 Analogový a digitální fotoaparát.... 2 Rozdělení digitálních fotoaparátů.... 2 Kompaktní

Více

Úvod 7. Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8

Úvod 7. Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8 OBSAH Úvod 7 Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8 Svatební tradice, které nesmí na vašich fotografiích chybět 11 Před obřadem 11 Po obřadu 12 Na hostině 12 Jak současný vývoj fotografické techniky

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Návod k použití. Klepněte na téma ES95/ES96/ES99/ST71T. Časté otázky Náhled Obsah. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání

Návod k použití. Klepněte na téma ES95/ES96/ES99/ST71T. Časté otázky Náhled Obsah. Základní funkce Rozšířené funkce Možnosti snímání Návod k použití ES95/ES96/ES99/ST71T Klepněte na téma Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně. Časté otázky Náhled Obsah Základní funkce Rozšířené

Více

ÚVOD DO DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE. Mgr. Lenka Václavíková

ÚVOD DO DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE. Mgr. Lenka Václavíková ÚVOD DO DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Mgr. Lenka Václavíková DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Digitální fotoaparát vytváří fotografie bez filmu, číslicovým (digitálním) způsobem. Digitální fotoaparáty mohou mít různý tvar

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OPVK-VT-III/2-SO-216

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

ISO 400 1/400 sekundy f/5,6 ohnisko 55 mm. 126 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům

ISO 400 1/400 sekundy f/5,6 ohnisko 55 mm. 126 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům 6 ISO 400 1/400 sekundy f/5,6 ohnisko 55 mm 126 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům Řekněte sýr REŽIMY A FUNKCE FOTOAPARÁTU PRO SKVĚLÉ PORTRÉTY Fotografování lidí je jednou z největších radostí

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací

Více

Digitální. fotografie. Scott Kelby. Světově nejprodávanější autor literatury o digitální fotografii!

Digitální. fotografie. Scott Kelby. Světově nejprodávanější autor literatury o digitální fotografii! E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E 2 Digitální fotografie Scott Kelby Světově nejprodávanější autor literatury o digitální fotografii! Obsah Kapitola první 1 Používejte blesk jako

Více

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10 Obsah Úvod...................................................9 Historie počítačů...................................9 Digitální fotoaparát.................................10 Co čekat od počítače...............................10

Více

Základy fotografování architektury

Základy fotografování architektury Základy fotografování architektury Jak na fotografování exteriéru i interiéru Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Tato skripta jsou ukázkový studijní materiál k fotografickému

Více

ewrc.cz Čtenářská fotosoutěž - poradna II. Autor: Libor Jungvirt, 30. 6. 2006 00:00

ewrc.cz Čtenářská fotosoutěž - poradna II. Autor: Libor Jungvirt, 30. 6. 2006 00:00 Čtenářská fotosoutěž - poradna II. Autor: Libor Jungvirt, 30. 6. 2006 00:00 Čas letí velice rychle a i mne tak trochu dostihl. Před časem jsem vám slíbil pokračování fotoškoly a nyní se už radši ani nechci

Více

Technická příručka Cz

Technická příručka Cz Technická příručka Cz Úvod Tato Technická příručka detailně popisuje základní techniky použité při tvorbě dvou technicky pokročilých snímků obsažených v brožuře pro fotoaparát D800/D800E. Využijte tuto

Více

2-685-154-11(1) SAL16F28. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 16mm F2.8 Fisheye. 2008 Sony Corporation

2-685-154-11(1) SAL16F28. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 16mm F2.8 Fisheye. 2008 Sony Corporation 2-685-154-11(1) SAL16F28 Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 16mm F2.8 Fisheye 2008 Sony Corporation 16mm F2.8 Fisheye je objektiv - rybí oko s širokým úhlem záběru. Můžete si užívat unikátních

Více

Okno Editoru nabízí v panelu nástrojů

Okno Editoru nabízí v panelu nástrojů 110 Editor pracovní nástroje Naučte se používat základní nástroje Editoru pro efektivní úpravy obrázků. VYBRANÉ OVLÁDACÍ PRVKY 112 POLYGONOVÉ LASO A LASO 124 VLOŽIT OBRÁZEK DO OBRÁZKU 132 VÝBĚRY 114 REDUKCE

Více

Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie

Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie Obsah Obsah...1 Digitální fotoaparáty...3 Základní rozdělení...3

Více

Autorská fotografie. Základní typy um leckého záznamu výtvarného díla. Reprodukce fotografie dvojrozm rného um leckého díla, p edlohy

Autorská fotografie. Základní typy um leckého záznamu výtvarného díla. Reprodukce fotografie dvojrozm rného um leckého díla, p edlohy Základní typy um leckého záznamu výtvarného díla Plocha, p edm t, prostor v digitálním obraze. aneb jak si poradit s dokumentací plošných a prostorových p edm t. Reprodukce fotografie dvojrozm rného um

Více

JAK PŮJČOVÁNÍ POLAROIDŮ FUNGUJE?

JAK PŮJČOVÁNÍ POLAROIDŮ FUNGUJE? Chcete si zapůjčit Polaroid, anebo jím nechat nafotit Vaši akci? Podívejte se na náš přehled a vyberte si ten pravý typ. Pak už si ho stačí jenom rezervovat. Polaroid je geniálním společníkem: kdekoliv

Více

GIMP ZÁKLADNÍ ÚPRAVY

GIMP ZÁKLADNÍ ÚPRAVY Cíle lekce Změna velikosti obrázku GIMP ZÁKLADNÍ ÚPRAVY Použití transformací na celý obrázekzákladní úpravy obrázku Změna velikosti obrázku Změna velikosti obrázku je základní dovednost při práci s grafickým

Více

Kapitola 1 ÚVOD 11. Poslání této knihy 12 Cíle 13 Cvičení 13 Rady 13 Fotografie 13

Kapitola 1 ÚVOD 11. Poslání této knihy 12 Cíle 13 Cvičení 13 Rady 13 Fotografie 13 OBSAH Kapitola 1 ÚVOD 11 Poslání této knihy 12 Cíle 13 Cvičení 13 Rady 13 Fotografie 13 Co je to architektura 14 Stručný úvod do problému 14 Prehistorická architektura 14 Egyptská a sumerská architektura

Více

Základy techniky - fotoaparát

Základy techniky - fotoaparát Základy techniky - fotoaparát 1 XXXXXXX návod je pro zbabělce XXXXXXX 2 Podstata digitální fotografie rozdíl mezi analogovou a digitální fotografií je především ve způsobu záznamu obrazu na citlivou vrstvu

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

FOTOGRAFICKÉ KURZY ČESKÉ BUDĚJOVICE

FOTOGRAFICKÉ KURZY ČESKÉ BUDĚJOVICE FOTOGRAFICKÉ KURZY ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁŠ PŘÍSTUP Nejsme vystudovaní pedagogové ani fotografové, přesto si díky mnohaleté praxi myslíme, že již máme dostatečné znalosti a přehled abychom mohli poradit dalším.

Více