Pražský studentský summit 2013 Model EU. Position paper k bodu agendy Modelu EU. Návrh Komise na revizi tabákové směrnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pražský studentský summit 2013 Model EU. Position paper k bodu agendy Modelu EU. Návrh Komise na revizi tabákové směrnice"

Transkript

1 Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU Návrh Komise na revizi tabákové směrnice

2 Belgie Belgie vítá snahu EU regulovat počet kuřáků. Jsme však přesvědčeni, že by tato omezení měla být mnohem radikálnější. Daně, které kuřáci odvádějí, jsou sice velké, jejich zdraví je však velmi velkou zátěží. Peníze, které potenciální kuřáci neutratí za cigarety, zůstanou v jejich peněženkách, což povede k jejich vyšší životní spokojenosti. Mimo to je utratí za jiné věci a odvedou daň. Nižší prodej cigaret tedy v konečném důsledku paradoxně sníží zátěž státních rozpočtů. Kuřácká omezení nebudou nikdy dostatečná! Zdraví našich občanů by mělo být na prvním místě. Belgie bude navrhovat rozšíření o následující opatření. Pokrytí krabiček varovnými vyobrazeními by mělo být 90%. Prodej cigaret by měl být možný pouze na základě předložení osobního dokladu, jehož číslo bude obsluha povinna zapsat do systému, čímž se znemožní prodej cigaret dětem. V prodejnách nesmí být patrné, že zde jsou cigarety v prodeji. Dále navrhneme již trvalý zákaz prodeje cigaret osobám narozeným po roce Bulharsko Hlavným cieľom Bulharska nie je úplné odstránenie tabakových výrobkov, pretože pre Bulharsko by to bola veľká strata. Uvědomujeme si, že pre pestovateľov tabaku a ich rodiny by to malo katastrofálny dopad, a preto prebieha veľká vzdelávacia kampaň a školenie, aby mohli prejsť na iné plodiny. Náš štát sa prikláňa k myšlienke využitia fondov EÚ na podporu poľnohospodárstva a i k zachovaniu tabákových plantážii. V roku 2001 sa počet fajčiarov vyšplhal na 55% (59% mužov, 29% žien), avšak v r sa znížil na 39%. Bulharsko tieto štatistiky z časti uspokojujú, pretože sa zlepšuje životné prostredie, ale z ekonomického hladiska to znamená pre náš štát stratu. Vzhaľom k týmto faktom sme otvorený k jednaniu, ale nebudeme jednať radikálne pre schválenie tabakovej směrnice. Naše tabakové výrobky sú zaťažené spotrebnou daňou a smernica udáva ustanovenie obmedzujúce cezhraničné prevezenie tabákových výrobkov.

3 Česká republika Česká republika se ztotožňuje s obecnými cíli návrhu směrnice 2012/0366 (COD) v oblasti zlepšení fungování vnitřního trhu a zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví. Deklaruje svůj negativní postoj vůči sbližování právních a správních předpisů států Evropské unie v oblasti výroby, obchodu a prodeje tabákových výrobků. Česká republika se domnívá, že navrhovaná směrnice koliduje se zásadou subsidiarity. Estonsko Estonsko jednoznačně podporuje snahu snížit počet kuřáků v Evropské unii a ukázat mladým lidem škodlivost kouření. Jako žádoucí považuje především zvýšení kontroly nad prodávanými tabákovými výrobky a zabránění prodeje tabákových výrobků nezletilým. Estonsko vítá iniciativu Evropské unie sblížit legislativu členských států týkající se tabákových výrobků. Estonsko se s touto navrhovanou směrnicí může ztotožnit především vzhledem ke skutečnosti, že naše legislativa většinu ze směrnicí zmiňovaných opatření již dříve zavedla. Navrhovaná směrnice by nicméně měla sloužit pouze jako společný základ pro boj s kouřením, konkrétnější opatření by měla být ponechána na vůli jednotlivých členských států vzhledem k jejich individuálním potřebám boje proti kouření. Státy by se vedle legislativních opatření měly soustředit i na aktivní pomoc závislým na nikotinu a na zabránění vzniku této závislosti u dětí. Finsko FINSKÁ REPUBLIKA souhlasí se zpřísněním podmínek prodeje tabákových výrobků a podporuje tak přijetí navrhované směrnice v co nejširším rozsahu. Jako problematický bod však vnímá zákaz výroby a prodeje tabákových výrobků s upravenou chutí či vůní a věří, že je naopak potřeba tlačit na co nejvyšší ceny všech tabákových výrobků. Taktéž se FINSKÁ REPUBLIKA nebrání ani dalšímu

4 zpřísnění navrhované směrnice a současný návrh tak vnímá jako minimum možného. FINSKO je taktéž známo svým tvrdým postojem vůči tabákovým výrobkům a odhodláním do roku 2040 úplně vymýtit kouření napříč finskou společností, jenž bude uplatňovat i v případě této směrnice. Jelikož současná úprava povinnosti varovných obrázků na krabičkách může diskriminovat velké výrobce ve prospěch těch, jenž mají menší loga, přiklání se FINSKÁ REPUBLIKA k absolutní unifikaci prodejních krabiček po vzoru Austrálie. Francie Francie, vědoma si nutnosti zamezit růstu počtu začínajících mladých kuřáků v Evropě, podporuje revizi tabákové směrnice v plném rozsahu. Slovy ministryně zdravotnictví má Francie zájem bojovat o prosazení tzv. neutrálního balíčku cigaret balíček bez značky, který nebude atraktivní a svůdný. Francie se ztotožňuje s rozšířením varovného textu a obrázku na balení a se zákazem charakteristických příchutí tabákových výrobků. Ačkoliv je Francie stoupencem jednotného obalu pro všechny tabákové výrobky, domnívá se, že na evropské úrovni je nutné primárně schválit základní kroky, jejichž případné zpřísnění bude ponecháno v pravomoci jednotlivých států. Irsko Irská republika vítá návrh Evropské komise na revizi tabákové směrnice, jejímž smyslem je snížení počtu lidí, kteří tabákové výrobky užívají. Irská republika si uvědomuje rizika, která kouření přinášejí a která způsobují smrt mnoha občanům Evropské unie. A považuje za důležité, aby začaly platit pravidla, jejichž úkolem se snížit počet kuřáků. Jeden z cílů, které jako země předsedající Radě Evropské unie má, je dosažení konsenzu mezi členskými státy a značný pokrok ve věci tabákové směrnice.

5 Itálie Revize směrnice o tabákových výrobcích by měla přinést velký zlom ve vnímání tabákových produktů směrem k větší razantnosti a apelu na zákazníka či uživatele o jejich škodlivosti. Tomuto návrhu směle tleská i Italská republika, která se již delší dobu snaží prosazovat protikuřácké politiky a prevenci na národní úrovni. I národ vášnivě milující vůni tabáku si uvědomuje podstatu této směrnice a vnímá takto nastavené restrikce a opatření po většinou jako přijatelné, přičemž není zcela přesvědčena o vhodnosti zákazu cigaret typu slim. Na závěr si Itálie neodepře nutkání vyjádřit obavu, zda přílišná snaha omezovat a regulovat nepovede ke kontraproduktivitě ve formě zhoršené kvality tabáku, černého obchodu a v neposlední řadě ekonomické ztráty? Kypr Kyperská republika uznává nutnost revize tabákové směrnice, která již není v současné době dostačující. Každoročně mají tabákové výrobky na svědomí mnoho životů, a proto je nutné se tomuto problému aktivně věnovat. Kypr si uvědomuje, že navržená směrnice je velice ambiciózní a i proto jí musí být věnován dostatečný prostor k projednání. Kypr plně podporuje navrhovanou směrnici. Kyperská republika apeluje na státy Evropské unie, aby podpořily navrhovanou směrnici, jelikož z jejích pozitivních dopadů bude profitovat celá Evropská unie. Litva Litva se ve věci návrhu na novelizaci tabákové směrnice přiklání spíše k zachování stávající úpravy, ačkoliv souhlasíme s tím, že je potřeba v této oblasti provést určitá opatření. Neztotožňujeme se však především s myšlenkou jednotného

6 monochromatického balení. Jsme toho názoru, že takovýto krok by měl řadu nežádoucích účinků, jako je růst pašování a nelegálního obchodu. Především pak možný konflikt s mezinárodním právem v oblasti práva duševního vlastnictví a spravedlivé hospodářské soutěže. Je zde třeba také poukázat na fakt, že o vlivu podoby balení tabákových výrobků na jejich spotřebě nebyly prozatím poskytnuty dostatečně přesvědčivé důkazy. Jsme však naprosto otevřeni k vyjednávání o zvýšení podílu plochy zdravotního varování na těchto výrobcích, stejně tak jako zákazu jakýchkoliv bezdýmných tabákových výrobků a dalších bodů. Lotyšsko Vážené dámy a pánové, třetina Evropanů kouří. Je vědecky prokázáno, že kouření tabákových výrobků vede k výskytu rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění, onemocnění dýchacích cest nebo závislosti na nikotinu. Tato skutečnost představuje velké riziko pro zdraví obyvatel evropského kontinentu a způsobuje větší zdravotní problémy než, například, alkohol, drogy, vysoký krevní tlak, nadváha nebo cholesterol. Kvůli závislosti na tabáku každý rok, zemře lidí, což je více lidí než populace Malty či Lucemburska. Nemluvě o tom, že velkou skupinou, představují děti a mladiství, nejohroženější skupina obyvatel, kterou je potřeba před tabákem chránit. Výše uvedené skutečnosti jsou natolik alarmující, že se Lotyšská republika rozhodla aktivně podpořit Evropskou směrnici o kontrole tabáku ze dne 19. prosince Lotyšsko navrhuje rozšířit rozsah direktivy i na elektronické a bylinné cigarety, jakožto i na omezení tabákové reklamy a sponzorství nejrůznějších veřejných akcí tabákovými korporacemi. Dále navrhujeme, aby se Komisí navrhovaná obrázková varování stala mandatorní a aby informace o obsahu dehtu, nikotinu a uhlíku byly nahrazeny informacemi o škodlivých látkách v tabákových výrobcích. U této otázky se také přimlouváme za stanovení přesně vymezených varování na všech typech

7 tabákových výrobků (ne pouze na cigaretách a vodních dýmkách) a na cigaretovou krabičku navrhujeme umístit webovou stránku, kde kuřák může nalézt informace o odvykání kouření. Informace o škodlivých látkách, které nemohou být umístěny na krabičce, by měly být umístěny v jejím vnitřku. Jakožto zástupce Lotyšska budu bojovat za návrh zřídit elektronický systém kontroly tabáku a za úplný seznam přísad přidávaných do tabáku. Zdravotní varování by měla být i na vodních dýmkách, hlavně z důvodu mýtu rozšířeného mezi mladou generací, že kouření vodní dýmky je zdravější, než kouření běžných cigaret. Naše delegace se rovněž bude snažit přispět k zákazu přeshraničního prodeje tabáku přes internet, prodeje cigaret v prodejních automatech a propagaci a zobrazování tabákových výrobků v obchodech. Lotyšsko se od roku 1999 aktivně účastní rámcové Úmluvy o kontrole tabáku, v roce 2004 Úmluvu podepsalo a nadále bude aktivně bojovat proti proliferaci tabáku. Jménem Lotyšské republiky budu spolupracovat se všemi zeměmi, které mají stejné nebo podobné body agendy, s cílem docílit změny tabákové směrnice a tím pádem ochránit evropské občany před nebezpečnými látkami, pocházejí z tabákových výrobků. Lucembursko Lucemburské velkovévodství se ztotožňuje s názorem, že je nezbytné zabývat se problematikou tabákových výrobků a hledat opatření vedoucí ke zlepšení situace. Proto je nakloněno veškerým návrhům, které k tomuto směřují. Důvody k přijímání opatření jsou zřejmé- tabák zabíjí 50% svých uživatelů a jeho nebezpečnost vzrůstá vysokou návykovostí. Zjištění, že 70% kuřáků začíná kouřit před dosažením 18 let a 94 % před dosažením 25 let, je zásadní. Lucemburské velkovévodství podporuje snahu zaměřit se především na mladistvé. Bude ovšem nutné důkladně prodiskutovat, zda by navrhovaných cílů nebylo možné uspokojivým způsobem

8 dosáhnout na vnitrostátní úrovni jednotlivých států. Je nezbytné posoudit, zda by případné přijetí mohlo porušit princip subsidiarity. Lucemburské velkovévodství apeluje na všechny státy unie, aby důkladně zvážily svůj postoj k návrhu směrnice. Maďarsko Maďarsko současný směr, jímž se ubírá legislativa EU v oblasti regulace tabákových výrobků, vítá a souhlasí s celkovým vyzněním konkrétní směrnice, o které předsednictvo bude jednat. Maďarsko po roce 1989 je konzistentní ve své snaze omezit počet obyvatel a zejména mladistvých, kteří jsou závislí na tabákových výrobcích. Jsme si vědomi, že závislost na tabáku sice přináší daňové zisky na jedné straně, na druhé straně však zatěžuje zdravotnický systém zbytečnými výdaji na léčbu nemocí s kouřením spojených. Maďarsko je však také pro diskusi a optimalizaci jednotlivých ustanovení, neboť si není jisto, že některé body návrhu mohou přinést kýžený efekt bez zbytečného omezování svobody obyvatelstva nebo nepřiměřených ekonomických ztrát. Toto se týká zejména zákazu příchutí u tabákových výrobků a dále zákazu vystavení cigaret v místě prodeje. Malta Za současných okolností Maltská republika k návrhu směrnice Evropské Unie 2012/0366 (COD) o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků nemá námitek a to i za předpokladu, že se v celoevropském kontextu řadí mezi státy konzervativní. Malta je však zároveň v první desítce států Evropské Unie ohledně přísnosti zákonu o kouření (zákon zakazující kouření v uzavřených prostorách

9 s výjimkou speciálně oddělených místností pro kuřáky) a tuto směrnici vítá. Malta si je ale velmi dobře vědoma své současné velmi nepříjemné pozice ve věci procesu schvalované směrnice. Parlamentní volby konané 10. března zároveň naznačují, že předjednání směrnice bude posledním krokem současného maltského ministra v tomto funkčním období a i z toho důvodu nebude usilovat o žádné komplikace. Německo Svobodný trh činí každého z nás zodpovědným za zdraví občanů všech dvaceti sedmi států Evropské Unie. V důsledku toho Spolková republika Německo cítí, že je nezbytné mít nastavená pravidla týkající se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků právě na unijní úrovni. Vývoj na trhu tabákových výrobků aktualizuje potřebu nahradit více než deset let starou směrnici tak, aby vyhovovala požadavkům jak evropského, tak celosvětového trhu. V důsledku toho Spolková republika Německo apeluje na partnerské státy, aby nepřehlížely skutečný smysl směrnice, tudíž ochranu mladistvých a odstranění překážek na vnitřním trhu a přijaly směrnici v takové podobě, která daný účel splňuje. Ochrana nekuřáků a eliminace pokušení mladistvých užívat tabákové výrobky jsou důležitým krokem, stejně jako velikou výzvou pro Spolkovou republiku Německo, jejichž tabákový průmysl zaujímá na evropském trhu až 20% podíl. Z tohoto důvodu německá vláda navrhuje pečlivé prodiskutování určitých bodů směrnice a její přijetí v takovém znění, které zajistí nikoliv pasívní, ale aktivní prevenci užívání tabákových výrobků mladistvými a zároveň nepoškodí žádnou ze zainteresovaných stran. Spolková republika Německo by ráda předešla případným problémům z minulých let, vzniklých v rámci regulace trhu s tabákovými, a proto doporučuje svým evropským partnerům všeobecný konsenzus, respektující státy, které budou směrnicí nejvíce ovlivněny.

10 Nizozemsko Holandské kráľovstvo si uvedomuje potrebu prijatia novej celoeurópskej smernice, ktorá bude reagovať na vývoj v tomto odvetví. Deklarujeme našu snahu odradiť mladých ľudí od toho, aby začali požívať tabakové výrobky. Vyjadrujeme podporu revízie tabakovej smernice, ale jej konkrétne znenie musí byť výsledkom vzájomného kompromisu. Naliehavé je obmedzenie dostupnosti tabakových výrobkov neplnoletým osobám, ktoré nie sú schopné racionálne zvážiť dôsledky svojho konania a sú najviac náchylné na vznik závislosti. Prikláňame sa ale k názoru, že dospelí ľudia by mali mať slobodu rozhodnúť sa či a čo chcú fajčiť bez reštriktívnych obmedzení štátneho aparátu. Polsko Polsko se hodlá aktivně angažovat v řadách států, které směrnici ve stávající podobě nepodporují a žádají revizi některých jejích částí. Silně protestujeme především proti zákazu prodeje cigaret s příchutí. Polsko je největším producentem těchto cigaret v EU a jejich zákaz by mohl způsobit zánik až třetiny národního tabákového trhu. Souhlasíme nicméně s přiblížením tabákové legislativy jednotlivých států a hodláme podpořit i zákaz prodeje tabáku přes internet. V případě ostatních částí směrnice jsme ochotni hledat kompromisní řešení, která budou mít reálný dopad na počet kuřáků v Unii, ale zároveň zásadním způsobem neohrozí po krizi oslabený průmysl. Portugalsko Portugalská republika souhlasí s hlavním cílem směrnice, kterým je odrazení mladých lidí od toho, aby začali kouřit. Přesto však nemůže s navrhovaným zněním směrnice souhlasit. Navrhované znění směrnice nerespektuje specifika jednotlivých členských

11 zemí a nebere v úvahu možné dopady na ekonomiky jednotlivých členských zemí, zejména Portugalska. A co více, v tomto znění porušuje dvě z hlavních zásad fungování EU, zásadu proporcionality a subsidiarity. Portugalská republika se přiklání k ponechání další regulace trhu s tabákovými výrobky na úrovni jednotlivých členských států. Rakousko Republika Rakousko uznává nutnost revize tabákové směrnice. V navrhované podobě podporujeme a přikláníme se zejména k: zavedení kombinovaného varování na tabákových výrobcích začlenění nových tabákových produktů, jako jsou například elektronické cigarety, pokud nepodléhají rakouským farmaceutickým právním předpisům celoevropskému zákazu či omezení internetového obchodu s tabákovými výrobky a reklamě v místě prodeje uvádění telefonní linky pro pomoc lidem, kteří se rozhodli přestat kouřit, na jednotlivých balení cigaret povinnému zavedení systému EMTOC (Electronic Model Tobacco Control) ve všech členských státech Evropské unie Jako problematické však vidíme unifikované balení. Domníváme se, že ačkoliv ze zdravotní perspektivy je to návrh pozitivní, je možné, že s sebou přinese sporné právní otázky a nebezpečí černého trhu.

12 Rumunsko Rumunsko souhlasí s navrhovanou směrnicí, neboť rakovina je druhou nejčastější příčinou úmrtí rumunských občanů. Podporujeme zákaz tabákových výrobků s příchutěmi, tedy i opatření týkající se elektronických cigaret a snusu. Rumunsko jako jeden ze čtyř států EU má na krabičkách cigaret umístěna obrázková varování a zastáváme názor, že by se touto cestou měly vydat všechny státy Unie. Jelikož se Rumunsko potýká s rozsáhlým pašováním cigaret, budeme pevně stát za plnou transparentností pohybu cigaret na trhu a jejich opatřením bezpečnostními prvky. Řecko Řecká republika si je vědoma nutnosti postavit se čelem akutnímu problému vysokého počtu kuřáků. Způsob, jakým se Evropská komise rozhodla této výzvě čelit, však považuje za nepříliš šťastný. Dle názoru Řecké republiky navrhovaná opatření způsobí nezvratné hospodářské škody, které mohou v současné nejisté době mít nepředvídané následky. Výsledný dopad směrnice je zároveň v rozporu s logikou jiných opatření prosazovaných Evropskou komisí (např. subvence zemědělské politiky). Mimo obsahu dokumentu je Řecká republika také znepokojena průběhem jeho přípravy, který staví celý projekt do ne příliš příznivého světla. Z těchto důvodů si Řecká republika dovoluje navrhnout zaměřit se spíše ostatní nástroje sloužící pro řešení tohoto problému. Slovensko Slovenská republika, jak deklaruje ve své ústavě, je vázána povinností chránit lidský život a příznivé životní prostředí. Ohrožením těchto hodnot nepochybně je kouření. Současnou tabákovou směrnici však považujeme za nešťastnou. Unifikace krabiček ulehčí práci padělatelům, kteří zaplaví unijní trh výrobky ještě nebezpečnějšími, těmi,

13 které budou patrně vyráběny mimo EU, tedy mimo dosah evropských kontrol, mimo vnitrostátní daňové systémy, mimo evropský pracovní trh. Přičemž výraznější varovné nápisy nejsou vůbec zárukou odstrašení konzumentů, neboť i ony se stanou časem součástí uklidňující každodennosti, v níž se možnost onemocnění rakovinou nepřipouští. Proto navrhujeme ctihodným členům Rady, abychom společně hledali jiná, lepší řešení. Slovinsko Slovinsko souhlasí s rozšířením platnosti směrnice také na nové typy tabákových výrobků při současném zachování zákazu tabákových výrobků určených k orálnímu užití (včetně snus). Nepodporujeme tabáku k orálnímu užití a v případě existence dostatku dat prokazujících jejich pomoc při odvykání vyžadujeme jejich samostatnou klasifikaci. Všechny produkty obsahující nikotin, které zároveň nejsou tabákovými výrobky a jsou uváděny na trh jako alternativa k cigaretám či jako odvykací pomůcky musí splňovat stejné nároky bezpečnosti a kvality jako farmaceutické produkty. Podporujeme varovná označení na cigaretách povinná pro obě strany balení v rozsahu min. 80% balení. Souhlasíme s regulací atraktivních látek a příměsí. Dále bychom rádi redukovali počet prodejních míst nabízející tabákové výrobky a znemožnili jejich propagaci na prodejnách. Vyslovujeme svůj souhlas se zákazem příhraničního prodeje tabáku na internetu a zákazem prodejních automatů. Španělsko Španělské království souhlasí s navrhovanou revizí tabákové směrnice, která již neodpovídá požadavkům dnešní doby. Počet obětí tabáku je alarmující a naše vláda si plně uvědomuje stoupající počet začínajících kuřáků mezi mládeží, a proto již dříve podnikla naše země patřičné kroky s cílem snížit toto hrozivé číslo.

14 Zákon platící od roku 2011 je považován za jeden z nejpřísnějších v Evropě a naše vláda deklaruje snahu prosadit zmíněnou revizi i na evropské úrovni. Španělská legislativa zakazuje kouření ve všech veřejně dostupných budovách a také v okolí nemocnic a škol, což považuje španělská vláda jako zcela rozumný krok, kterým by se měly inspirovat i ostatní členské státy unie. Naše vláda pevně věří, že najde společný dialog s ostatními zeměmi Evropské unie, které si také uvědomují závažnost tohoto problému, a apeluje na to, aby se společně prosadila navrhovaná revize směrnice. Švédsko Postoj švédské vlády k revizi tabákové směrnice je vesměs kladný. Švédsko vítá veškeré kroky vedoucí k ochraně veřejného zdraví a posílení vnitřního trhu, které neomezují princip subsidiarity a právě bezbariérový vnitřní trh. Na základě těchto myšlenek bude cílem švédské vlády při jednání doložit kladnou existenci tabáku zvaného,,snus a vyjednat základ pro jeho možnou distribuci do zemí EU. Velká Británie Velká Británie vyjadřuje svou plnou podporu návrhu směrnice Evropské Unie 2012/0366(COD) o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků. Uvědomujeme si nebezpečí, které s sebou kouření přináší, a budeme prosazovat maximální regulaci tabákových a souvisejících výrobků. Jako země s velmi přísnými protikuřáckými zákony tuto směrnici vítáme a apelujeme na zbylé členské státy, aby ji také podpořily a pomohly tak v boji za lepší zdraví svých občanů. Velká Británie se navíc ztotožňuje s kroky, které podnikla, v rámci přísnější regulace kouření, australská vláda a její postup vítá.

Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU

Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU Návrh směrnice Evropské komise na zastoupení žen ve vedení společností Belgie Belgické království je přesvědčeno, že v problematice

Více

Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU

Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU Návrh směrnice Evropské komise o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii (kybernetická

Více

Výroba, obchodní úprava a prodej tabákových a souvisejících výrobků ***I

Výroba, obchodní úprava a prodej tabákových a souvisejících výrobků ***I 1 P7_TA-PROV(2014)0160 Výroba, obchodní úprava a prodej tabákových a souvisejících výrobků ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. února 2014 o návrhu směrnice Evropského parlamentu

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách. (Text s významem pro EHP)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.7.2013 COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) C7-0241/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách

Více

Alkohol v Evropě Zpráva pro Evropskou unii Souhrn

Alkohol v Evropě Zpráva pro Evropskou unii Souhrn Alkohol v Evropě Zpráva pro Evropskou unii Souhrn Peter Anderson a Ben Baumberg Institute of Alcohol Studies, Anglie červen 2006 Souhrn Souhrn Pozadí vzniku zprávy V době, kdy Evropská komise připravuje

Více

SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE. Rámcová úmluva o kontrole tabáku

SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE. Rámcová úmluva o kontrole tabáku SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE Rámcová úmluva o kontrole tabáku Preambule Smluvní strany Úmluvy, jsouce rozhodnuty upřednostnit své právo chránit veřejné zdraví, připouštějíce, že rozšíření tabákové epidemie

Více

STŘEDA, 22. ŘÍJNA 2008

STŘEDA, 22. ŘÍJNA 2008 22-10-2008 1 STŘEDA, 22. ŘÍJNA 2008 PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN MAREK SIWIEC místopředseda 1. Zahájení zasedání (Zasedání bylo zahájeno v 9:00) 2. Změny registrací léčivých přípravků Padělání léčivých přípravků

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Priority vlády České republiky v aktuální agendě jednotného trhu EU

Priority vlády České republiky v aktuální agendě jednotného trhu EU Priority vlády České republiky v aktuální agendě jednotného trhu EU 19. července 2012 0 Obsah I. Východiska... 1 II. Priority vlády v jednotlivých oblastech vnitřního trhu... 3 II. 1. Život a práce občanů

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI))

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI)) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI)) Evropský parlament, s ohledem na Úmluvu MOP C87 o svobodě

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT ZPRÁVA. Dokument ze zasedání KONEČNÉ ZNĚNÍ A6-0070/2004 12. 9. 2004. o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (2004/2129(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT ZPRÁVA. Dokument ze zasedání KONEČNÉ ZNĚNÍ A6-0070/2004 12. 9. 2004. o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (2004/2129(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Dokument ze zasedání 2009 KONEČNÉ ZNĚNÍ A6-0070/2004 12. 9. 2004 ZPRÁVA o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (2004/2129(INI)) Výbor pro ústavní záležitosti Zpravodajové: Richard

Více

ZDRAVOTNÍ politika MILAN CABRNOCH I TOMÁŠ JULÍNEK I PAVEL HROBOŇ

ZDRAVOTNÍ politika MILAN CABRNOCH I TOMÁŠ JULÍNEK I PAVEL HROBOŇ ZDRAVOTNÍ politika MILAN CABRNOCH I TOMÁŠ JULÍNEK I PAVEL HROBOŇ Vážení čtenáři, právě dostáváte do ruky publikaci, která je součástí semináře věnovaného zdravotní politice. Seminář se konal 20. října

Více

Po stopách Evropské unie

Po stopách Evropské unie Po stopách Evropské unie Obsah Úvod 6 Přehled významných konfliktů v Evropě za posledních 300 let 6 Historický vývoj ES/EU 8 Vývoj v 50. letech 8 1950 Schumanova deklarace...............................

Více

I. EU obecně 1. Předsednictví

I. EU obecně 1. Předsednictví Měsíční zprávy z Evropské Unie I. EU obecně 1 Předsednictví 1 Rada 1 Evropský parlament 2 Evropská komise 4 Evropský soudní dvůr 10 Eurostat 10 Evropská ústava 11 Nové členské státy 13 Rozšíření 14 II.

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Schválena vládou usnesením ze dne 16. března 2005 č. 292 Ministerstvo pro místní rozvoj Sekce bytové politiky březen 2005 Koncepce bytové politiky Obsah: 1. Úvod 2. Současná situace

Více

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě ZDRAVÍ 2020 Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu Zdraví 2020: rámcový souhrn

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Exkurze do institucí Evropské unie Brno, Olomouc 2011 HISTORIE EVROPSKÉ UNIE: CHRONOLOGIE VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTÍ, SMLUV A ROZŠIŘOVÁNÍ OD 60. LET DO DNEŠKA Petr Svoboda, Jan Šťásek

Více

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích KLUB SP ČR tentokráte s předsedou Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefem Baxou Česko-vietnamské podnikatelské fórum 7. října se v hotelu Praha uskutečnilo Česko-vietnamské podnikatelské fórum u příležitosti

Více

Evropská sociální politika. doc. Ing. Eva Klvačová, CSc., doc. Ing. Hana Jírová, CSc.

Evropská sociální politika. doc. Ing. Eva Klvačová, CSc., doc. Ing. Hana Jírová, CSc. Evropská sociální politika doc. Ing. Eva Klvačová, CSc., doc. Ing. Hana Jírová, CSc. 1. Proč nemá Evropská unie dosud společnou sociální politiku? Hovoříme-li o evropské sociální politice, musíme si nejprve

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 Jan Žůrek: Existuje vůbec optimální daňový systém? Dále v tomto vydání: Základ daně z příjmů právnických osob Návrh směrnice právě předložen Novinky

Více

PLENÁRNÍ SHROMÁŽDĚNÍ. VE DNECH 26. a 27. září 2007 SOUHRN PŘIJATÝCH STANOVISEK

PLENÁRNÍ SHROMÁŽDĚNÍ. VE DNECH 26. a 27. září 2007 SOUHRN PŘIJATÝCH STANOVISEK Evropský hospodářský a sociální výbor V Bruselu dne 4. října 2007 PLENÁRNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VE DNECH 26. a 27. září 2007 SOUHRN PŘIJATÝCH STANOVISEK Stanoviska EHSV v plném znění jsou k dispozici v úředních

Více

prezidentem máme na to! Vize České republiky pohledem prezidentského kandidáta Vladimíra Dlouhého

prezidentem máme na to! Vize České republiky pohledem prezidentského kandidáta Vladimíra Dlouhého prezidentem máme na to! Vize České republiky pohledem prezidentského kandidáta Vladimíra Dlouhého prezidentem máme na to! V naší zemi žijí vzdělaní a pracovití lidé. O ty bych se chtěl jako prezident opírat

Více

European Ideas Network. Letní univerzita 2005 Lisabon. Závěry pracovních skupin

European Ideas Network. Letní univerzita 2005 Lisabon. Závěry pracovních skupin European Ideas Network Letní univerzita 2005 Lisabon Závěry pracovních skupin Partneři Doplňkoví partneři Představte si, že si nemusíte představovat......štíhlý, silný a efektivní stát! Think-tank estat

Více

ORIZONTY V čele Evropské unie Zaměřeno na DPH Převodní ceny

ORIZONTY V čele Evropské unie Zaměřeno na DPH Převodní ceny říjen 2009 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY daňové poradenství V čele Evropské unie Jak jsme (s)ladili daně v Evropě Zaměřeno na DPH Významné změny v DPH od 1. ledna 2010 Nálezy kontrol finančního

Více

Úřední věstník (Official Journal) C 043, 16/02/2002 P. 0006-0017

Úřední věstník (Official Journal) C 043, 16/02/2002 P. 0006-0017 /* COM/2001/0534 final */ Úřední věstník (Official Journal) C 043, 16/02/2002 P. 0006-0017 SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ OHLEDNĚ NĚKTERÝCH

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.12.2005 KOM(2005) 658 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Hodnocení strategie udržitelného rozvoje Akční platforma CS CS SDĚLENÍ

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.2.2014 COM(2014) 38 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU CS CS I. Úvod Politický kontext a cíle zprávy Korupce vážně poškozuje ekonomiku

Více