Pražský studentský summit 2013 Model EU. Position paper k bodu agendy Modelu EU. Návrh Komise na revizi tabákové směrnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pražský studentský summit 2013 Model EU. Position paper k bodu agendy Modelu EU. Návrh Komise na revizi tabákové směrnice"

Transkript

1 Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU Návrh Komise na revizi tabákové směrnice

2 Belgie Belgie vítá snahu EU regulovat počet kuřáků. Jsme však přesvědčeni, že by tato omezení měla být mnohem radikálnější. Daně, které kuřáci odvádějí, jsou sice velké, jejich zdraví je však velmi velkou zátěží. Peníze, které potenciální kuřáci neutratí za cigarety, zůstanou v jejich peněženkách, což povede k jejich vyšší životní spokojenosti. Mimo to je utratí za jiné věci a odvedou daň. Nižší prodej cigaret tedy v konečném důsledku paradoxně sníží zátěž státních rozpočtů. Kuřácká omezení nebudou nikdy dostatečná! Zdraví našich občanů by mělo být na prvním místě. Belgie bude navrhovat rozšíření o následující opatření. Pokrytí krabiček varovnými vyobrazeními by mělo být 90%. Prodej cigaret by měl být možný pouze na základě předložení osobního dokladu, jehož číslo bude obsluha povinna zapsat do systému, čímž se znemožní prodej cigaret dětem. V prodejnách nesmí být patrné, že zde jsou cigarety v prodeji. Dále navrhneme již trvalý zákaz prodeje cigaret osobám narozeným po roce Bulharsko Hlavným cieľom Bulharska nie je úplné odstránenie tabakových výrobkov, pretože pre Bulharsko by to bola veľká strata. Uvědomujeme si, že pre pestovateľov tabaku a ich rodiny by to malo katastrofálny dopad, a preto prebieha veľká vzdelávacia kampaň a školenie, aby mohli prejsť na iné plodiny. Náš štát sa prikláňa k myšlienke využitia fondov EÚ na podporu poľnohospodárstva a i k zachovaniu tabákových plantážii. V roku 2001 sa počet fajčiarov vyšplhal na 55% (59% mužov, 29% žien), avšak v r sa znížil na 39%. Bulharsko tieto štatistiky z časti uspokojujú, pretože sa zlepšuje životné prostredie, ale z ekonomického hladiska to znamená pre náš štát stratu. Vzhaľom k týmto faktom sme otvorený k jednaniu, ale nebudeme jednať radikálne pre schválenie tabakovej směrnice. Naše tabakové výrobky sú zaťažené spotrebnou daňou a smernica udáva ustanovenie obmedzujúce cezhraničné prevezenie tabákových výrobkov.

3 Česká republika Česká republika se ztotožňuje s obecnými cíli návrhu směrnice 2012/0366 (COD) v oblasti zlepšení fungování vnitřního trhu a zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví. Deklaruje svůj negativní postoj vůči sbližování právních a správních předpisů států Evropské unie v oblasti výroby, obchodu a prodeje tabákových výrobků. Česká republika se domnívá, že navrhovaná směrnice koliduje se zásadou subsidiarity. Estonsko Estonsko jednoznačně podporuje snahu snížit počet kuřáků v Evropské unii a ukázat mladým lidem škodlivost kouření. Jako žádoucí považuje především zvýšení kontroly nad prodávanými tabákovými výrobky a zabránění prodeje tabákových výrobků nezletilým. Estonsko vítá iniciativu Evropské unie sblížit legislativu členských států týkající se tabákových výrobků. Estonsko se s touto navrhovanou směrnicí může ztotožnit především vzhledem ke skutečnosti, že naše legislativa většinu ze směrnicí zmiňovaných opatření již dříve zavedla. Navrhovaná směrnice by nicméně měla sloužit pouze jako společný základ pro boj s kouřením, konkrétnější opatření by měla být ponechána na vůli jednotlivých členských států vzhledem k jejich individuálním potřebám boje proti kouření. Státy by se vedle legislativních opatření měly soustředit i na aktivní pomoc závislým na nikotinu a na zabránění vzniku této závislosti u dětí. Finsko FINSKÁ REPUBLIKA souhlasí se zpřísněním podmínek prodeje tabákových výrobků a podporuje tak přijetí navrhované směrnice v co nejširším rozsahu. Jako problematický bod však vnímá zákaz výroby a prodeje tabákových výrobků s upravenou chutí či vůní a věří, že je naopak potřeba tlačit na co nejvyšší ceny všech tabákových výrobků. Taktéž se FINSKÁ REPUBLIKA nebrání ani dalšímu

4 zpřísnění navrhované směrnice a současný návrh tak vnímá jako minimum možného. FINSKO je taktéž známo svým tvrdým postojem vůči tabákovým výrobkům a odhodláním do roku 2040 úplně vymýtit kouření napříč finskou společností, jenž bude uplatňovat i v případě této směrnice. Jelikož současná úprava povinnosti varovných obrázků na krabičkách může diskriminovat velké výrobce ve prospěch těch, jenž mají menší loga, přiklání se FINSKÁ REPUBLIKA k absolutní unifikaci prodejních krabiček po vzoru Austrálie. Francie Francie, vědoma si nutnosti zamezit růstu počtu začínajících mladých kuřáků v Evropě, podporuje revizi tabákové směrnice v plném rozsahu. Slovy ministryně zdravotnictví má Francie zájem bojovat o prosazení tzv. neutrálního balíčku cigaret balíček bez značky, který nebude atraktivní a svůdný. Francie se ztotožňuje s rozšířením varovného textu a obrázku na balení a se zákazem charakteristických příchutí tabákových výrobků. Ačkoliv je Francie stoupencem jednotného obalu pro všechny tabákové výrobky, domnívá se, že na evropské úrovni je nutné primárně schválit základní kroky, jejichž případné zpřísnění bude ponecháno v pravomoci jednotlivých států. Irsko Irská republika vítá návrh Evropské komise na revizi tabákové směrnice, jejímž smyslem je snížení počtu lidí, kteří tabákové výrobky užívají. Irská republika si uvědomuje rizika, která kouření přinášejí a která způsobují smrt mnoha občanům Evropské unie. A považuje za důležité, aby začaly platit pravidla, jejichž úkolem se snížit počet kuřáků. Jeden z cílů, které jako země předsedající Radě Evropské unie má, je dosažení konsenzu mezi členskými státy a značný pokrok ve věci tabákové směrnice.

5 Itálie Revize směrnice o tabákových výrobcích by měla přinést velký zlom ve vnímání tabákových produktů směrem k větší razantnosti a apelu na zákazníka či uživatele o jejich škodlivosti. Tomuto návrhu směle tleská i Italská republika, která se již delší dobu snaží prosazovat protikuřácké politiky a prevenci na národní úrovni. I národ vášnivě milující vůni tabáku si uvědomuje podstatu této směrnice a vnímá takto nastavené restrikce a opatření po většinou jako přijatelné, přičemž není zcela přesvědčena o vhodnosti zákazu cigaret typu slim. Na závěr si Itálie neodepře nutkání vyjádřit obavu, zda přílišná snaha omezovat a regulovat nepovede ke kontraproduktivitě ve formě zhoršené kvality tabáku, černého obchodu a v neposlední řadě ekonomické ztráty? Kypr Kyperská republika uznává nutnost revize tabákové směrnice, která již není v současné době dostačující. Každoročně mají tabákové výrobky na svědomí mnoho životů, a proto je nutné se tomuto problému aktivně věnovat. Kypr si uvědomuje, že navržená směrnice je velice ambiciózní a i proto jí musí být věnován dostatečný prostor k projednání. Kypr plně podporuje navrhovanou směrnici. Kyperská republika apeluje na státy Evropské unie, aby podpořily navrhovanou směrnici, jelikož z jejích pozitivních dopadů bude profitovat celá Evropská unie. Litva Litva se ve věci návrhu na novelizaci tabákové směrnice přiklání spíše k zachování stávající úpravy, ačkoliv souhlasíme s tím, že je potřeba v této oblasti provést určitá opatření. Neztotožňujeme se však především s myšlenkou jednotného

6 monochromatického balení. Jsme toho názoru, že takovýto krok by měl řadu nežádoucích účinků, jako je růst pašování a nelegálního obchodu. Především pak možný konflikt s mezinárodním právem v oblasti práva duševního vlastnictví a spravedlivé hospodářské soutěže. Je zde třeba také poukázat na fakt, že o vlivu podoby balení tabákových výrobků na jejich spotřebě nebyly prozatím poskytnuty dostatečně přesvědčivé důkazy. Jsme však naprosto otevřeni k vyjednávání o zvýšení podílu plochy zdravotního varování na těchto výrobcích, stejně tak jako zákazu jakýchkoliv bezdýmných tabákových výrobků a dalších bodů. Lotyšsko Vážené dámy a pánové, třetina Evropanů kouří. Je vědecky prokázáno, že kouření tabákových výrobků vede k výskytu rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění, onemocnění dýchacích cest nebo závislosti na nikotinu. Tato skutečnost představuje velké riziko pro zdraví obyvatel evropského kontinentu a způsobuje větší zdravotní problémy než, například, alkohol, drogy, vysoký krevní tlak, nadváha nebo cholesterol. Kvůli závislosti na tabáku každý rok, zemře lidí, což je více lidí než populace Malty či Lucemburska. Nemluvě o tom, že velkou skupinou, představují děti a mladiství, nejohroženější skupina obyvatel, kterou je potřeba před tabákem chránit. Výše uvedené skutečnosti jsou natolik alarmující, že se Lotyšská republika rozhodla aktivně podpořit Evropskou směrnici o kontrole tabáku ze dne 19. prosince Lotyšsko navrhuje rozšířit rozsah direktivy i na elektronické a bylinné cigarety, jakožto i na omezení tabákové reklamy a sponzorství nejrůznějších veřejných akcí tabákovými korporacemi. Dále navrhujeme, aby se Komisí navrhovaná obrázková varování stala mandatorní a aby informace o obsahu dehtu, nikotinu a uhlíku byly nahrazeny informacemi o škodlivých látkách v tabákových výrobcích. U této otázky se také přimlouváme za stanovení přesně vymezených varování na všech typech

7 tabákových výrobků (ne pouze na cigaretách a vodních dýmkách) a na cigaretovou krabičku navrhujeme umístit webovou stránku, kde kuřák může nalézt informace o odvykání kouření. Informace o škodlivých látkách, které nemohou být umístěny na krabičce, by měly být umístěny v jejím vnitřku. Jakožto zástupce Lotyšska budu bojovat za návrh zřídit elektronický systém kontroly tabáku a za úplný seznam přísad přidávaných do tabáku. Zdravotní varování by měla být i na vodních dýmkách, hlavně z důvodu mýtu rozšířeného mezi mladou generací, že kouření vodní dýmky je zdravější, než kouření běžných cigaret. Naše delegace se rovněž bude snažit přispět k zákazu přeshraničního prodeje tabáku přes internet, prodeje cigaret v prodejních automatech a propagaci a zobrazování tabákových výrobků v obchodech. Lotyšsko se od roku 1999 aktivně účastní rámcové Úmluvy o kontrole tabáku, v roce 2004 Úmluvu podepsalo a nadále bude aktivně bojovat proti proliferaci tabáku. Jménem Lotyšské republiky budu spolupracovat se všemi zeměmi, které mají stejné nebo podobné body agendy, s cílem docílit změny tabákové směrnice a tím pádem ochránit evropské občany před nebezpečnými látkami, pocházejí z tabákových výrobků. Lucembursko Lucemburské velkovévodství se ztotožňuje s názorem, že je nezbytné zabývat se problematikou tabákových výrobků a hledat opatření vedoucí ke zlepšení situace. Proto je nakloněno veškerým návrhům, které k tomuto směřují. Důvody k přijímání opatření jsou zřejmé- tabák zabíjí 50% svých uživatelů a jeho nebezpečnost vzrůstá vysokou návykovostí. Zjištění, že 70% kuřáků začíná kouřit před dosažením 18 let a 94 % před dosažením 25 let, je zásadní. Lucemburské velkovévodství podporuje snahu zaměřit se především na mladistvé. Bude ovšem nutné důkladně prodiskutovat, zda by navrhovaných cílů nebylo možné uspokojivým způsobem

8 dosáhnout na vnitrostátní úrovni jednotlivých států. Je nezbytné posoudit, zda by případné přijetí mohlo porušit princip subsidiarity. Lucemburské velkovévodství apeluje na všechny státy unie, aby důkladně zvážily svůj postoj k návrhu směrnice. Maďarsko Maďarsko současný směr, jímž se ubírá legislativa EU v oblasti regulace tabákových výrobků, vítá a souhlasí s celkovým vyzněním konkrétní směrnice, o které předsednictvo bude jednat. Maďarsko po roce 1989 je konzistentní ve své snaze omezit počet obyvatel a zejména mladistvých, kteří jsou závislí na tabákových výrobcích. Jsme si vědomi, že závislost na tabáku sice přináší daňové zisky na jedné straně, na druhé straně však zatěžuje zdravotnický systém zbytečnými výdaji na léčbu nemocí s kouřením spojených. Maďarsko je však také pro diskusi a optimalizaci jednotlivých ustanovení, neboť si není jisto, že některé body návrhu mohou přinést kýžený efekt bez zbytečného omezování svobody obyvatelstva nebo nepřiměřených ekonomických ztrát. Toto se týká zejména zákazu příchutí u tabákových výrobků a dále zákazu vystavení cigaret v místě prodeje. Malta Za současných okolností Maltská republika k návrhu směrnice Evropské Unie 2012/0366 (COD) o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků nemá námitek a to i za předpokladu, že se v celoevropském kontextu řadí mezi státy konzervativní. Malta je však zároveň v první desítce států Evropské Unie ohledně přísnosti zákonu o kouření (zákon zakazující kouření v uzavřených prostorách

9 s výjimkou speciálně oddělených místností pro kuřáky) a tuto směrnici vítá. Malta si je ale velmi dobře vědoma své současné velmi nepříjemné pozice ve věci procesu schvalované směrnice. Parlamentní volby konané 10. března zároveň naznačují, že předjednání směrnice bude posledním krokem současného maltského ministra v tomto funkčním období a i z toho důvodu nebude usilovat o žádné komplikace. Německo Svobodný trh činí každého z nás zodpovědným za zdraví občanů všech dvaceti sedmi států Evropské Unie. V důsledku toho Spolková republika Německo cítí, že je nezbytné mít nastavená pravidla týkající se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků právě na unijní úrovni. Vývoj na trhu tabákových výrobků aktualizuje potřebu nahradit více než deset let starou směrnici tak, aby vyhovovala požadavkům jak evropského, tak celosvětového trhu. V důsledku toho Spolková republika Německo apeluje na partnerské státy, aby nepřehlížely skutečný smysl směrnice, tudíž ochranu mladistvých a odstranění překážek na vnitřním trhu a přijaly směrnici v takové podobě, která daný účel splňuje. Ochrana nekuřáků a eliminace pokušení mladistvých užívat tabákové výrobky jsou důležitým krokem, stejně jako velikou výzvou pro Spolkovou republiku Německo, jejichž tabákový průmysl zaujímá na evropském trhu až 20% podíl. Z tohoto důvodu německá vláda navrhuje pečlivé prodiskutování určitých bodů směrnice a její přijetí v takovém znění, které zajistí nikoliv pasívní, ale aktivní prevenci užívání tabákových výrobků mladistvými a zároveň nepoškodí žádnou ze zainteresovaných stran. Spolková republika Německo by ráda předešla případným problémům z minulých let, vzniklých v rámci regulace trhu s tabákovými, a proto doporučuje svým evropským partnerům všeobecný konsenzus, respektující státy, které budou směrnicí nejvíce ovlivněny.

10 Nizozemsko Holandské kráľovstvo si uvedomuje potrebu prijatia novej celoeurópskej smernice, ktorá bude reagovať na vývoj v tomto odvetví. Deklarujeme našu snahu odradiť mladých ľudí od toho, aby začali požívať tabakové výrobky. Vyjadrujeme podporu revízie tabakovej smernice, ale jej konkrétne znenie musí byť výsledkom vzájomného kompromisu. Naliehavé je obmedzenie dostupnosti tabakových výrobkov neplnoletým osobám, ktoré nie sú schopné racionálne zvážiť dôsledky svojho konania a sú najviac náchylné na vznik závislosti. Prikláňame sa ale k názoru, že dospelí ľudia by mali mať slobodu rozhodnúť sa či a čo chcú fajčiť bez reštriktívnych obmedzení štátneho aparátu. Polsko Polsko se hodlá aktivně angažovat v řadách států, které směrnici ve stávající podobě nepodporují a žádají revizi některých jejích částí. Silně protestujeme především proti zákazu prodeje cigaret s příchutí. Polsko je největším producentem těchto cigaret v EU a jejich zákaz by mohl způsobit zánik až třetiny národního tabákového trhu. Souhlasíme nicméně s přiblížením tabákové legislativy jednotlivých států a hodláme podpořit i zákaz prodeje tabáku přes internet. V případě ostatních částí směrnice jsme ochotni hledat kompromisní řešení, která budou mít reálný dopad na počet kuřáků v Unii, ale zároveň zásadním způsobem neohrozí po krizi oslabený průmysl. Portugalsko Portugalská republika souhlasí s hlavním cílem směrnice, kterým je odrazení mladých lidí od toho, aby začali kouřit. Přesto však nemůže s navrhovaným zněním směrnice souhlasit. Navrhované znění směrnice nerespektuje specifika jednotlivých členských

11 zemí a nebere v úvahu možné dopady na ekonomiky jednotlivých členských zemí, zejména Portugalska. A co více, v tomto znění porušuje dvě z hlavních zásad fungování EU, zásadu proporcionality a subsidiarity. Portugalská republika se přiklání k ponechání další regulace trhu s tabákovými výrobky na úrovni jednotlivých členských států. Rakousko Republika Rakousko uznává nutnost revize tabákové směrnice. V navrhované podobě podporujeme a přikláníme se zejména k: zavedení kombinovaného varování na tabákových výrobcích začlenění nových tabákových produktů, jako jsou například elektronické cigarety, pokud nepodléhají rakouským farmaceutickým právním předpisům celoevropskému zákazu či omezení internetového obchodu s tabákovými výrobky a reklamě v místě prodeje uvádění telefonní linky pro pomoc lidem, kteří se rozhodli přestat kouřit, na jednotlivých balení cigaret povinnému zavedení systému EMTOC (Electronic Model Tobacco Control) ve všech členských státech Evropské unie Jako problematické však vidíme unifikované balení. Domníváme se, že ačkoliv ze zdravotní perspektivy je to návrh pozitivní, je možné, že s sebou přinese sporné právní otázky a nebezpečí černého trhu.

12 Rumunsko Rumunsko souhlasí s navrhovanou směrnicí, neboť rakovina je druhou nejčastější příčinou úmrtí rumunských občanů. Podporujeme zákaz tabákových výrobků s příchutěmi, tedy i opatření týkající se elektronických cigaret a snusu. Rumunsko jako jeden ze čtyř států EU má na krabičkách cigaret umístěna obrázková varování a zastáváme názor, že by se touto cestou měly vydat všechny státy Unie. Jelikož se Rumunsko potýká s rozsáhlým pašováním cigaret, budeme pevně stát za plnou transparentností pohybu cigaret na trhu a jejich opatřením bezpečnostními prvky. Řecko Řecká republika si je vědoma nutnosti postavit se čelem akutnímu problému vysokého počtu kuřáků. Způsob, jakým se Evropská komise rozhodla této výzvě čelit, však považuje za nepříliš šťastný. Dle názoru Řecké republiky navrhovaná opatření způsobí nezvratné hospodářské škody, které mohou v současné nejisté době mít nepředvídané následky. Výsledný dopad směrnice je zároveň v rozporu s logikou jiných opatření prosazovaných Evropskou komisí (např. subvence zemědělské politiky). Mimo obsahu dokumentu je Řecká republika také znepokojena průběhem jeho přípravy, který staví celý projekt do ne příliš příznivého světla. Z těchto důvodů si Řecká republika dovoluje navrhnout zaměřit se spíše ostatní nástroje sloužící pro řešení tohoto problému. Slovensko Slovenská republika, jak deklaruje ve své ústavě, je vázána povinností chránit lidský život a příznivé životní prostředí. Ohrožením těchto hodnot nepochybně je kouření. Současnou tabákovou směrnici však považujeme za nešťastnou. Unifikace krabiček ulehčí práci padělatelům, kteří zaplaví unijní trh výrobky ještě nebezpečnějšími, těmi,

13 které budou patrně vyráběny mimo EU, tedy mimo dosah evropských kontrol, mimo vnitrostátní daňové systémy, mimo evropský pracovní trh. Přičemž výraznější varovné nápisy nejsou vůbec zárukou odstrašení konzumentů, neboť i ony se stanou časem součástí uklidňující každodennosti, v níž se možnost onemocnění rakovinou nepřipouští. Proto navrhujeme ctihodným členům Rady, abychom společně hledali jiná, lepší řešení. Slovinsko Slovinsko souhlasí s rozšířením platnosti směrnice také na nové typy tabákových výrobků při současném zachování zákazu tabákových výrobků určených k orálnímu užití (včetně snus). Nepodporujeme tabáku k orálnímu užití a v případě existence dostatku dat prokazujících jejich pomoc při odvykání vyžadujeme jejich samostatnou klasifikaci. Všechny produkty obsahující nikotin, které zároveň nejsou tabákovými výrobky a jsou uváděny na trh jako alternativa k cigaretám či jako odvykací pomůcky musí splňovat stejné nároky bezpečnosti a kvality jako farmaceutické produkty. Podporujeme varovná označení na cigaretách povinná pro obě strany balení v rozsahu min. 80% balení. Souhlasíme s regulací atraktivních látek a příměsí. Dále bychom rádi redukovali počet prodejních míst nabízející tabákové výrobky a znemožnili jejich propagaci na prodejnách. Vyslovujeme svůj souhlas se zákazem příhraničního prodeje tabáku na internetu a zákazem prodejních automatů. Španělsko Španělské království souhlasí s navrhovanou revizí tabákové směrnice, která již neodpovídá požadavkům dnešní doby. Počet obětí tabáku je alarmující a naše vláda si plně uvědomuje stoupající počet začínajících kuřáků mezi mládeží, a proto již dříve podnikla naše země patřičné kroky s cílem snížit toto hrozivé číslo.

14 Zákon platící od roku 2011 je považován za jeden z nejpřísnějších v Evropě a naše vláda deklaruje snahu prosadit zmíněnou revizi i na evropské úrovni. Španělská legislativa zakazuje kouření ve všech veřejně dostupných budovách a také v okolí nemocnic a škol, což považuje španělská vláda jako zcela rozumný krok, kterým by se měly inspirovat i ostatní členské státy unie. Naše vláda pevně věří, že najde společný dialog s ostatními zeměmi Evropské unie, které si také uvědomují závažnost tohoto problému, a apeluje na to, aby se společně prosadila navrhovaná revize směrnice. Švédsko Postoj švédské vlády k revizi tabákové směrnice je vesměs kladný. Švédsko vítá veškeré kroky vedoucí k ochraně veřejného zdraví a posílení vnitřního trhu, které neomezují princip subsidiarity a právě bezbariérový vnitřní trh. Na základě těchto myšlenek bude cílem švédské vlády při jednání doložit kladnou existenci tabáku zvaného,,snus a vyjednat základ pro jeho možnou distribuci do zemí EU. Velká Británie Velká Británie vyjadřuje svou plnou podporu návrhu směrnice Evropské Unie 2012/0366(COD) o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků. Uvědomujeme si nebezpečí, které s sebou kouření přináší, a budeme prosazovat maximální regulaci tabákových a souvisejících výrobků. Jako země s velmi přísnými protikuřáckými zákony tuto směrnici vítáme a apelujeme na zbylé členské státy, aby ji také podpořily a pomohly tak v boji za lepší zdraví svých občanů. Velká Británie se navíc ztotožňuje s kroky, které podnikla, v rámci přísnější regulace kouření, australská vláda a její postup vítá.

Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018/ Národní strategie Zdraví 2020

Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018/ Národní strategie Zdraví 2020 Akční plán pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018/ Národní strategie Zdraví 2020 Mgr. Lenka Kostelecká, odbor zdravotních služeb MZ ČR Cena adiktologie 2015 Program Zdraví 2020 jako příležitost

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne ,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne , KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2009 K(2009) 5453 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23.7.2009, kterým se mění rozhodnutí 2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2016 COM(2016) 90 final ANNEX 1 PŘÍLOHA k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie a jejích členských států, protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci,

Více

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL, KTERÝM SE MĚNÍ PROTOKOL O PŘECHODNÝCH USTANOVENÍCH, PŘIPOJENÝ KE SMLOUVĚ

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0276/164. Pozměňovací návrh. Frédérique Ries za skupinu ALDE

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0276/164. Pozměňovací návrh. Frédérique Ries za skupinu ALDE 2. 10. 2013 A7-0276/164 164 Frédérique Ries Bod odůvodnění 16 (16) Zákaz tabákových výrobků s charakteristickou příchutí nezakazuje použití jednotlivých přísad v jejich kombinaci, avšak ukládá výrobcům

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 2. srpna 2013 Č. dok. Komise: COM(2013)

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence. Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc.

Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence. Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. Poškození zdraví úrazy a násilím patří k nejčastějším příčinám úmrtí, hospitalizace a invalidizace dětí Úrazy

Více

Mezivládní organizace jediná úroveň

Mezivládní organizace jediná úroveň Mezivládní organizace jediná úroveň State E State F State D State C Mezivládní organizace State B State A State G Nadstátní organizace dvouúrovňová soustava State E Nadstátní organizace State F State D

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.6.2011 KOM(2011) 352 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

(6) Do 15. března 2017 předala Komise veškerá obdržená oznámení ostatním členským státům.

(6) Do 15. března 2017 předala Komise veškerá obdržená oznámení ostatním členským státům. L 162/22 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1112 ze dne 22. června 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně

Více

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 NÁVRH REFORMY SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S OVOCEM A ZELENINOU Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Vliv kvality osvětlení pozemních komunikací na dopravní nehodovost

Vliv kvality osvětlení pozemních komunikací na dopravní nehodovost Vliv kvality osvětlení pozemních komunikací na dopravní nehodovost Počet obětí dopravních nehod na světě ročně: 1 250 000 Počet zraněných při dopravních nehodách ročně: Celosvětové náklady silničních dopravních

Více

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Tabulka č. 1.: Účast žen v rozhodovacím procesu v roce 2012 Tabulka č. 2.: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Tabulka č. 3.: Volby do Senátu Parlamentu ČR Tabulka

Více

IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY

IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY IMPLEMENTAČNÍ CENTRUM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY SPDS a CE 50 let úsilí o zrovnoprávnění primárních a sekundárních surovin započtení environmentálních externalit (produkce CO2, spotřeba energií, vody) daňové

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 2/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1 SMLOUVA MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ŘECKOU REPUBLIKOU, ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM, FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM, ITALSKOU REPUBLIKOU, LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVODSTVÍM,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 119. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 119. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 119. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 14. schůze konané dne 12. dubna 2007 k Zelené knize K Evropě bez tabákového kouře: Možnosti

Více

Ekonomika Evropská unie

Ekonomika Evropská unie S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 04. Evropská unie Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/SE/cs 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-04 Výchova k občanství EVROPSKÁ UNIE - Historie Mgr. Vilém Nejezchleb Evropská unie http://www.euroesprit.org/ EU - HISTORIE

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř.

Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř. KOUŘENÍ Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř. Kouření má jistý společenský význam; zatímco v 19. století

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

Kontexty porodnosti v České republice a Praze

Kontexty porodnosti v České republice a Praze Kontexty porodnosti v České republice a Praze Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420

Více

Ratifikace druhého kontrolního období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu

Ratifikace druhého kontrolního období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2013) XXX Ratifikace druhého kontrolního období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu DOPLNĚK k návrhu ROZHODNUTÍ RADY o

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Historický vývoj předchůdce Shengenské dohody: Saarbrückenská dohoda z roku 1984 14. července 1985 Shengenská smlouva 19. června 1990

Více

HEM Closing the gap, grant EU DG SANCO

HEM Closing the gap, grant EU DG SANCO HEM Closing the gap,, grant EU DG SANCO HEM Closing the gap Odstraňov ování nerovností ve zdraví a snižov ování předčasné úmrtnosti Mezi lety 2005 a 2007 řešil tým 10 evropských postkomunistických států

Více

EET a související snížení sazeb DPH

EET a související snížení sazeb DPH EET a související snížení sazeb DPH 2. února 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 Vývoj snížené sazby DPH v ČR Za vlád TOP 09 a ODS vzrostla

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 21.2.2013 Úřední věstník Evropské unie L 48/23 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. února 2013 o finanční podpoře Unie pro koordinovaný plán kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

PŘÍLOHA D. Popis projektů (sada vzorových kartiček pro 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21 a 24 hráčů ve hře)

PŘÍLOHA D. Popis projektů (sada vzorových kartiček pro 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21 a 24 hráčů ve hře) PŘÍLOHA D. Popis projektů (sada vzorových kartiček pro 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21 a ve hře) NĚMECKO Více Evropy 8 hráčů VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy 8 hráčů FRANCIE Pevnost Evropa 8 hráčů RAKOUSKO Zelená

Více

PŘÍLOHA. pozměněného návrhu. rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. pozměněného návrhu. rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 PŘÍLOHA pozměněného návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2010)264 v konečném znění. PŘÍLOHA k dokumentu

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2010)264 v konečném znění. PŘÍLOHA k dokumentu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.6.2010 KOM(2010)264 v konečném znění PŘÍLOHA k dokumentu oposition Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o některých aspektech

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 10. funkční období N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech

Více

Prosím zvolte svůj jazyk

Prosím zvolte svůj jazyk Page 1 sur 10 Prosím zvolte svůj jazyk Czech PRŮZKUM SOULADU S INICIATIVOU SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2016 Vítejte na webu pro on-line průzkumy společnosti Dedicated. Forma průzkumu prostřednictvím webových

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 37 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 37 final. Rada Evropské unie Brusel 3. února 2017 (OR. en) 5908/17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 1. února 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 37 final Předmět: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/AL/cs 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/AL/cs 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/AL/cs 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Tschechisch (Normativer

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly obsahující

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob

Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Haagská úmluva ze dne 13. ledna 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob ZPRÁVA PE

Více

Základní pohled na budoucí vývo. j počtu osob dle. Zastoupení osob ve starším věku a jejich participace na trhu práce i ve srovnání s EU27

Základní pohled na budoucí vývo. j počtu osob dle. Zastoupení osob ve starším věku a jejich participace na trhu práce i ve srovnání s EU27 Kulatýstůl Praha, 15. 3. 2012 Participace starších osob na trhu práce podle dat VŠPS Ondřej Nývlt, ČSÚ Marta Petráňová, ČSÚ Ivana Dubcová, ČSÚ Základní pohled na budoucí vývo j počtu osob dle věku v ČR

Více

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ)

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společností Dial Telecom, a.s. a OLO Strana 1 (celkem 5) OBSAH: OBECNĚ... 3 ČLÁNEK 1....

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Evropský účetní dvůr kontroluje: a. činnosti financované z prostředků EU b. evropskou měnovou politiku c. financování ekonomik států, které přistoupily po roce 2004 d. financování činností členských

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Úřední věstník Evropské unie

Úřední věstník Evropské unie 23.9.2003 CS 53 PŘÍLOHA II. Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení 1. VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ A. MOTOROVÁ VOZIDLA 1. 31970 L 0156: Směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ, DOHODA O ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Více

INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH

INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH 2012 2014 Václav Sojka Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Praha 14. duben 2016 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz

Více

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 1. 11. 216 NÁRODNÍ BEZPEČNOST Garant: Tomáš Pojar SVĚTOVÝ INDEX MÍRU (GPI SCORE) MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ (pořadí země v roce 216 z celkového počtu 163) 2, 1,8 1,6 1,4 71 82 1,2 1,

Více

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015 PRÁVO EU - ÚVOD 1 Prezentace VŠFS 2015 FORMY INTEGRACE Ekonomická integrace odstraňování obchodních bariér a podpora ekonomické spolupráce. propojují se dosud oddělené národní trhy Politická integrace

Více

Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení

Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení PŘÍLOHA II. Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení 1. VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ A. MOTOROVÁ VOZIDLA 1. 31970 L 0156: Směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. FA/TR/EU/HR/cs 1. 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20

ZÁVĚREČNÝ AKT. FA/TR/EU/HR/cs 1. 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 20 ZÁVĚREČNÝ AKT FA/TR/EU/HR/cs 1 2 von 20 1717 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 48 tschechische

Více

Otázka: Evropská unie. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): lucka.sisi. Evropská unie

Otázka: Evropská unie. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): lucka.sisi. Evropská unie Otázka: Evropská unie Předmět: Ekonomie Přidal(a): lucka.sisi Evropská unie Je ekonomické a politické uskupení 27 států Evropy čítající 498 miliónů lidí Původním cílem partnerství evropských zemí po druhé

Více

Tabáková reklama I C-376/98

Tabáková reklama I C-376/98 Tabáková reklama I C-376/98 Směrnice 98/43/ES > Zákaz všech forem reklamy a sponzorství (tisk, tištěné publikace, rozhlas, sponzorství) > Zákaz distribuce zdarma (skrytá propagace výrobku) Směrnice 98/43/ES

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

EVROPSKÁ UNIE. (dále jen Unie ), BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

EVROPSKÁ UNIE. (dále jen Unie ), BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A ISLANDEM NA STRANĚ DRUHÉ O ÚČASTI ISLANDU NA SPOLEČNÉM PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ EVROPSKÉ UNIE, JEJÍCH ČLENSKÝCH STÁTŮ A ISLANDU VE DRUHÉM KONTROLNÍM

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha

Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha ŽIVOT CIZ ZINCŮ V ČR Daniel Chyti l Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/17 CIZINCI PODLE STÁTNÍHO OBČANSTVÍ (31. 12. 2010) Počty

Více

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou.

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. 16.10.2015 L 271/25 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1853 ze dne 15. října 2015, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro zemědělce v odvětví živočišné výroby EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.9.2016 COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE Zpráva k usnadnění výpočtu množství přiděleného Evropské unii a zpráva k usnadnění výpočtu společného množství přiděleného Unii,

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více