Pražský studentský summit 2013 Model EU. Position paper k bodu agendy Modelu EU. Návrh Komise na revizi tabákové směrnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pražský studentský summit 2013 Model EU. Position paper k bodu agendy Modelu EU. Návrh Komise na revizi tabákové směrnice"

Transkript

1 Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU Návrh Komise na revizi tabákové směrnice

2 Belgie Belgie vítá snahu EU regulovat počet kuřáků. Jsme však přesvědčeni, že by tato omezení měla být mnohem radikálnější. Daně, které kuřáci odvádějí, jsou sice velké, jejich zdraví je však velmi velkou zátěží. Peníze, které potenciální kuřáci neutratí za cigarety, zůstanou v jejich peněženkách, což povede k jejich vyšší životní spokojenosti. Mimo to je utratí za jiné věci a odvedou daň. Nižší prodej cigaret tedy v konečném důsledku paradoxně sníží zátěž státních rozpočtů. Kuřácká omezení nebudou nikdy dostatečná! Zdraví našich občanů by mělo být na prvním místě. Belgie bude navrhovat rozšíření o následující opatření. Pokrytí krabiček varovnými vyobrazeními by mělo být 90%. Prodej cigaret by měl být možný pouze na základě předložení osobního dokladu, jehož číslo bude obsluha povinna zapsat do systému, čímž se znemožní prodej cigaret dětem. V prodejnách nesmí být patrné, že zde jsou cigarety v prodeji. Dále navrhneme již trvalý zákaz prodeje cigaret osobám narozeným po roce Bulharsko Hlavným cieľom Bulharska nie je úplné odstránenie tabakových výrobkov, pretože pre Bulharsko by to bola veľká strata. Uvědomujeme si, že pre pestovateľov tabaku a ich rodiny by to malo katastrofálny dopad, a preto prebieha veľká vzdelávacia kampaň a školenie, aby mohli prejsť na iné plodiny. Náš štát sa prikláňa k myšlienke využitia fondov EÚ na podporu poľnohospodárstva a i k zachovaniu tabákových plantážii. V roku 2001 sa počet fajčiarov vyšplhal na 55% (59% mužov, 29% žien), avšak v r sa znížil na 39%. Bulharsko tieto štatistiky z časti uspokojujú, pretože sa zlepšuje životné prostredie, ale z ekonomického hladiska to znamená pre náš štát stratu. Vzhaľom k týmto faktom sme otvorený k jednaniu, ale nebudeme jednať radikálne pre schválenie tabakovej směrnice. Naše tabakové výrobky sú zaťažené spotrebnou daňou a smernica udáva ustanovenie obmedzujúce cezhraničné prevezenie tabákových výrobkov.

3 Česká republika Česká republika se ztotožňuje s obecnými cíli návrhu směrnice 2012/0366 (COD) v oblasti zlepšení fungování vnitřního trhu a zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví. Deklaruje svůj negativní postoj vůči sbližování právních a správních předpisů států Evropské unie v oblasti výroby, obchodu a prodeje tabákových výrobků. Česká republika se domnívá, že navrhovaná směrnice koliduje se zásadou subsidiarity. Estonsko Estonsko jednoznačně podporuje snahu snížit počet kuřáků v Evropské unii a ukázat mladým lidem škodlivost kouření. Jako žádoucí považuje především zvýšení kontroly nad prodávanými tabákovými výrobky a zabránění prodeje tabákových výrobků nezletilým. Estonsko vítá iniciativu Evropské unie sblížit legislativu členských států týkající se tabákových výrobků. Estonsko se s touto navrhovanou směrnicí může ztotožnit především vzhledem ke skutečnosti, že naše legislativa většinu ze směrnicí zmiňovaných opatření již dříve zavedla. Navrhovaná směrnice by nicméně měla sloužit pouze jako společný základ pro boj s kouřením, konkrétnější opatření by měla být ponechána na vůli jednotlivých členských států vzhledem k jejich individuálním potřebám boje proti kouření. Státy by se vedle legislativních opatření měly soustředit i na aktivní pomoc závislým na nikotinu a na zabránění vzniku této závislosti u dětí. Finsko FINSKÁ REPUBLIKA souhlasí se zpřísněním podmínek prodeje tabákových výrobků a podporuje tak přijetí navrhované směrnice v co nejširším rozsahu. Jako problematický bod však vnímá zákaz výroby a prodeje tabákových výrobků s upravenou chutí či vůní a věří, že je naopak potřeba tlačit na co nejvyšší ceny všech tabákových výrobků. Taktéž se FINSKÁ REPUBLIKA nebrání ani dalšímu

4 zpřísnění navrhované směrnice a současný návrh tak vnímá jako minimum možného. FINSKO je taktéž známo svým tvrdým postojem vůči tabákovým výrobkům a odhodláním do roku 2040 úplně vymýtit kouření napříč finskou společností, jenž bude uplatňovat i v případě této směrnice. Jelikož současná úprava povinnosti varovných obrázků na krabičkách může diskriminovat velké výrobce ve prospěch těch, jenž mají menší loga, přiklání se FINSKÁ REPUBLIKA k absolutní unifikaci prodejních krabiček po vzoru Austrálie. Francie Francie, vědoma si nutnosti zamezit růstu počtu začínajících mladých kuřáků v Evropě, podporuje revizi tabákové směrnice v plném rozsahu. Slovy ministryně zdravotnictví má Francie zájem bojovat o prosazení tzv. neutrálního balíčku cigaret balíček bez značky, který nebude atraktivní a svůdný. Francie se ztotožňuje s rozšířením varovného textu a obrázku na balení a se zákazem charakteristických příchutí tabákových výrobků. Ačkoliv je Francie stoupencem jednotného obalu pro všechny tabákové výrobky, domnívá se, že na evropské úrovni je nutné primárně schválit základní kroky, jejichž případné zpřísnění bude ponecháno v pravomoci jednotlivých států. Irsko Irská republika vítá návrh Evropské komise na revizi tabákové směrnice, jejímž smyslem je snížení počtu lidí, kteří tabákové výrobky užívají. Irská republika si uvědomuje rizika, která kouření přinášejí a která způsobují smrt mnoha občanům Evropské unie. A považuje za důležité, aby začaly platit pravidla, jejichž úkolem se snížit počet kuřáků. Jeden z cílů, které jako země předsedající Radě Evropské unie má, je dosažení konsenzu mezi členskými státy a značný pokrok ve věci tabákové směrnice.

5 Itálie Revize směrnice o tabákových výrobcích by měla přinést velký zlom ve vnímání tabákových produktů směrem k větší razantnosti a apelu na zákazníka či uživatele o jejich škodlivosti. Tomuto návrhu směle tleská i Italská republika, která se již delší dobu snaží prosazovat protikuřácké politiky a prevenci na národní úrovni. I národ vášnivě milující vůni tabáku si uvědomuje podstatu této směrnice a vnímá takto nastavené restrikce a opatření po většinou jako přijatelné, přičemž není zcela přesvědčena o vhodnosti zákazu cigaret typu slim. Na závěr si Itálie neodepře nutkání vyjádřit obavu, zda přílišná snaha omezovat a regulovat nepovede ke kontraproduktivitě ve formě zhoršené kvality tabáku, černého obchodu a v neposlední řadě ekonomické ztráty? Kypr Kyperská republika uznává nutnost revize tabákové směrnice, která již není v současné době dostačující. Každoročně mají tabákové výrobky na svědomí mnoho životů, a proto je nutné se tomuto problému aktivně věnovat. Kypr si uvědomuje, že navržená směrnice je velice ambiciózní a i proto jí musí být věnován dostatečný prostor k projednání. Kypr plně podporuje navrhovanou směrnici. Kyperská republika apeluje na státy Evropské unie, aby podpořily navrhovanou směrnici, jelikož z jejích pozitivních dopadů bude profitovat celá Evropská unie. Litva Litva se ve věci návrhu na novelizaci tabákové směrnice přiklání spíše k zachování stávající úpravy, ačkoliv souhlasíme s tím, že je potřeba v této oblasti provést určitá opatření. Neztotožňujeme se však především s myšlenkou jednotného

6 monochromatického balení. Jsme toho názoru, že takovýto krok by měl řadu nežádoucích účinků, jako je růst pašování a nelegálního obchodu. Především pak možný konflikt s mezinárodním právem v oblasti práva duševního vlastnictví a spravedlivé hospodářské soutěže. Je zde třeba také poukázat na fakt, že o vlivu podoby balení tabákových výrobků na jejich spotřebě nebyly prozatím poskytnuty dostatečně přesvědčivé důkazy. Jsme však naprosto otevřeni k vyjednávání o zvýšení podílu plochy zdravotního varování na těchto výrobcích, stejně tak jako zákazu jakýchkoliv bezdýmných tabákových výrobků a dalších bodů. Lotyšsko Vážené dámy a pánové, třetina Evropanů kouří. Je vědecky prokázáno, že kouření tabákových výrobků vede k výskytu rakoviny, kardiovaskulárních onemocnění, onemocnění dýchacích cest nebo závislosti na nikotinu. Tato skutečnost představuje velké riziko pro zdraví obyvatel evropského kontinentu a způsobuje větší zdravotní problémy než, například, alkohol, drogy, vysoký krevní tlak, nadváha nebo cholesterol. Kvůli závislosti na tabáku každý rok, zemře lidí, což je více lidí než populace Malty či Lucemburska. Nemluvě o tom, že velkou skupinou, představují děti a mladiství, nejohroženější skupina obyvatel, kterou je potřeba před tabákem chránit. Výše uvedené skutečnosti jsou natolik alarmující, že se Lotyšská republika rozhodla aktivně podpořit Evropskou směrnici o kontrole tabáku ze dne 19. prosince Lotyšsko navrhuje rozšířit rozsah direktivy i na elektronické a bylinné cigarety, jakožto i na omezení tabákové reklamy a sponzorství nejrůznějších veřejných akcí tabákovými korporacemi. Dále navrhujeme, aby se Komisí navrhovaná obrázková varování stala mandatorní a aby informace o obsahu dehtu, nikotinu a uhlíku byly nahrazeny informacemi o škodlivých látkách v tabákových výrobcích. U této otázky se také přimlouváme za stanovení přesně vymezených varování na všech typech

7 tabákových výrobků (ne pouze na cigaretách a vodních dýmkách) a na cigaretovou krabičku navrhujeme umístit webovou stránku, kde kuřák může nalézt informace o odvykání kouření. Informace o škodlivých látkách, které nemohou být umístěny na krabičce, by měly být umístěny v jejím vnitřku. Jakožto zástupce Lotyšska budu bojovat za návrh zřídit elektronický systém kontroly tabáku a za úplný seznam přísad přidávaných do tabáku. Zdravotní varování by měla být i na vodních dýmkách, hlavně z důvodu mýtu rozšířeného mezi mladou generací, že kouření vodní dýmky je zdravější, než kouření běžných cigaret. Naše delegace se rovněž bude snažit přispět k zákazu přeshraničního prodeje tabáku přes internet, prodeje cigaret v prodejních automatech a propagaci a zobrazování tabákových výrobků v obchodech. Lotyšsko se od roku 1999 aktivně účastní rámcové Úmluvy o kontrole tabáku, v roce 2004 Úmluvu podepsalo a nadále bude aktivně bojovat proti proliferaci tabáku. Jménem Lotyšské republiky budu spolupracovat se všemi zeměmi, které mají stejné nebo podobné body agendy, s cílem docílit změny tabákové směrnice a tím pádem ochránit evropské občany před nebezpečnými látkami, pocházejí z tabákových výrobků. Lucembursko Lucemburské velkovévodství se ztotožňuje s názorem, že je nezbytné zabývat se problematikou tabákových výrobků a hledat opatření vedoucí ke zlepšení situace. Proto je nakloněno veškerým návrhům, které k tomuto směřují. Důvody k přijímání opatření jsou zřejmé- tabák zabíjí 50% svých uživatelů a jeho nebezpečnost vzrůstá vysokou návykovostí. Zjištění, že 70% kuřáků začíná kouřit před dosažením 18 let a 94 % před dosažením 25 let, je zásadní. Lucemburské velkovévodství podporuje snahu zaměřit se především na mladistvé. Bude ovšem nutné důkladně prodiskutovat, zda by navrhovaných cílů nebylo možné uspokojivým způsobem

8 dosáhnout na vnitrostátní úrovni jednotlivých států. Je nezbytné posoudit, zda by případné přijetí mohlo porušit princip subsidiarity. Lucemburské velkovévodství apeluje na všechny státy unie, aby důkladně zvážily svůj postoj k návrhu směrnice. Maďarsko Maďarsko současný směr, jímž se ubírá legislativa EU v oblasti regulace tabákových výrobků, vítá a souhlasí s celkovým vyzněním konkrétní směrnice, o které předsednictvo bude jednat. Maďarsko po roce 1989 je konzistentní ve své snaze omezit počet obyvatel a zejména mladistvých, kteří jsou závislí na tabákových výrobcích. Jsme si vědomi, že závislost na tabáku sice přináší daňové zisky na jedné straně, na druhé straně však zatěžuje zdravotnický systém zbytečnými výdaji na léčbu nemocí s kouřením spojených. Maďarsko je však také pro diskusi a optimalizaci jednotlivých ustanovení, neboť si není jisto, že některé body návrhu mohou přinést kýžený efekt bez zbytečného omezování svobody obyvatelstva nebo nepřiměřených ekonomických ztrát. Toto se týká zejména zákazu příchutí u tabákových výrobků a dále zákazu vystavení cigaret v místě prodeje. Malta Za současných okolností Maltská republika k návrhu směrnice Evropské Unie 2012/0366 (COD) o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků nemá námitek a to i za předpokladu, že se v celoevropském kontextu řadí mezi státy konzervativní. Malta je však zároveň v první desítce států Evropské Unie ohledně přísnosti zákonu o kouření (zákon zakazující kouření v uzavřených prostorách

9 s výjimkou speciálně oddělených místností pro kuřáky) a tuto směrnici vítá. Malta si je ale velmi dobře vědoma své současné velmi nepříjemné pozice ve věci procesu schvalované směrnice. Parlamentní volby konané 10. března zároveň naznačují, že předjednání směrnice bude posledním krokem současného maltského ministra v tomto funkčním období a i z toho důvodu nebude usilovat o žádné komplikace. Německo Svobodný trh činí každého z nás zodpovědným za zdraví občanů všech dvaceti sedmi států Evropské Unie. V důsledku toho Spolková republika Německo cítí, že je nezbytné mít nastavená pravidla týkající se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků právě na unijní úrovni. Vývoj na trhu tabákových výrobků aktualizuje potřebu nahradit více než deset let starou směrnici tak, aby vyhovovala požadavkům jak evropského, tak celosvětového trhu. V důsledku toho Spolková republika Německo apeluje na partnerské státy, aby nepřehlížely skutečný smysl směrnice, tudíž ochranu mladistvých a odstranění překážek na vnitřním trhu a přijaly směrnici v takové podobě, která daný účel splňuje. Ochrana nekuřáků a eliminace pokušení mladistvých užívat tabákové výrobky jsou důležitým krokem, stejně jako velikou výzvou pro Spolkovou republiku Německo, jejichž tabákový průmysl zaujímá na evropském trhu až 20% podíl. Z tohoto důvodu německá vláda navrhuje pečlivé prodiskutování určitých bodů směrnice a její přijetí v takovém znění, které zajistí nikoliv pasívní, ale aktivní prevenci užívání tabákových výrobků mladistvými a zároveň nepoškodí žádnou ze zainteresovaných stran. Spolková republika Německo by ráda předešla případným problémům z minulých let, vzniklých v rámci regulace trhu s tabákovými, a proto doporučuje svým evropským partnerům všeobecný konsenzus, respektující státy, které budou směrnicí nejvíce ovlivněny.

10 Nizozemsko Holandské kráľovstvo si uvedomuje potrebu prijatia novej celoeurópskej smernice, ktorá bude reagovať na vývoj v tomto odvetví. Deklarujeme našu snahu odradiť mladých ľudí od toho, aby začali požívať tabakové výrobky. Vyjadrujeme podporu revízie tabakovej smernice, ale jej konkrétne znenie musí byť výsledkom vzájomného kompromisu. Naliehavé je obmedzenie dostupnosti tabakových výrobkov neplnoletým osobám, ktoré nie sú schopné racionálne zvážiť dôsledky svojho konania a sú najviac náchylné na vznik závislosti. Prikláňame sa ale k názoru, že dospelí ľudia by mali mať slobodu rozhodnúť sa či a čo chcú fajčiť bez reštriktívnych obmedzení štátneho aparátu. Polsko Polsko se hodlá aktivně angažovat v řadách států, které směrnici ve stávající podobě nepodporují a žádají revizi některých jejích částí. Silně protestujeme především proti zákazu prodeje cigaret s příchutí. Polsko je největším producentem těchto cigaret v EU a jejich zákaz by mohl způsobit zánik až třetiny národního tabákového trhu. Souhlasíme nicméně s přiblížením tabákové legislativy jednotlivých států a hodláme podpořit i zákaz prodeje tabáku přes internet. V případě ostatních částí směrnice jsme ochotni hledat kompromisní řešení, která budou mít reálný dopad na počet kuřáků v Unii, ale zároveň zásadním způsobem neohrozí po krizi oslabený průmysl. Portugalsko Portugalská republika souhlasí s hlavním cílem směrnice, kterým je odrazení mladých lidí od toho, aby začali kouřit. Přesto však nemůže s navrhovaným zněním směrnice souhlasit. Navrhované znění směrnice nerespektuje specifika jednotlivých členských

11 zemí a nebere v úvahu možné dopady na ekonomiky jednotlivých členských zemí, zejména Portugalska. A co více, v tomto znění porušuje dvě z hlavních zásad fungování EU, zásadu proporcionality a subsidiarity. Portugalská republika se přiklání k ponechání další regulace trhu s tabákovými výrobky na úrovni jednotlivých členských států. Rakousko Republika Rakousko uznává nutnost revize tabákové směrnice. V navrhované podobě podporujeme a přikláníme se zejména k: zavedení kombinovaného varování na tabákových výrobcích začlenění nových tabákových produktů, jako jsou například elektronické cigarety, pokud nepodléhají rakouským farmaceutickým právním předpisům celoevropskému zákazu či omezení internetového obchodu s tabákovými výrobky a reklamě v místě prodeje uvádění telefonní linky pro pomoc lidem, kteří se rozhodli přestat kouřit, na jednotlivých balení cigaret povinnému zavedení systému EMTOC (Electronic Model Tobacco Control) ve všech členských státech Evropské unie Jako problematické však vidíme unifikované balení. Domníváme se, že ačkoliv ze zdravotní perspektivy je to návrh pozitivní, je možné, že s sebou přinese sporné právní otázky a nebezpečí černého trhu.

12 Rumunsko Rumunsko souhlasí s navrhovanou směrnicí, neboť rakovina je druhou nejčastější příčinou úmrtí rumunských občanů. Podporujeme zákaz tabákových výrobků s příchutěmi, tedy i opatření týkající se elektronických cigaret a snusu. Rumunsko jako jeden ze čtyř států EU má na krabičkách cigaret umístěna obrázková varování a zastáváme názor, že by se touto cestou měly vydat všechny státy Unie. Jelikož se Rumunsko potýká s rozsáhlým pašováním cigaret, budeme pevně stát za plnou transparentností pohybu cigaret na trhu a jejich opatřením bezpečnostními prvky. Řecko Řecká republika si je vědoma nutnosti postavit se čelem akutnímu problému vysokého počtu kuřáků. Způsob, jakým se Evropská komise rozhodla této výzvě čelit, však považuje za nepříliš šťastný. Dle názoru Řecké republiky navrhovaná opatření způsobí nezvratné hospodářské škody, které mohou v současné nejisté době mít nepředvídané následky. Výsledný dopad směrnice je zároveň v rozporu s logikou jiných opatření prosazovaných Evropskou komisí (např. subvence zemědělské politiky). Mimo obsahu dokumentu je Řecká republika také znepokojena průběhem jeho přípravy, který staví celý projekt do ne příliš příznivého světla. Z těchto důvodů si Řecká republika dovoluje navrhnout zaměřit se spíše ostatní nástroje sloužící pro řešení tohoto problému. Slovensko Slovenská republika, jak deklaruje ve své ústavě, je vázána povinností chránit lidský život a příznivé životní prostředí. Ohrožením těchto hodnot nepochybně je kouření. Současnou tabákovou směrnici však považujeme za nešťastnou. Unifikace krabiček ulehčí práci padělatelům, kteří zaplaví unijní trh výrobky ještě nebezpečnějšími, těmi,

13 které budou patrně vyráběny mimo EU, tedy mimo dosah evropských kontrol, mimo vnitrostátní daňové systémy, mimo evropský pracovní trh. Přičemž výraznější varovné nápisy nejsou vůbec zárukou odstrašení konzumentů, neboť i ony se stanou časem součástí uklidňující každodennosti, v níž se možnost onemocnění rakovinou nepřipouští. Proto navrhujeme ctihodným členům Rady, abychom společně hledali jiná, lepší řešení. Slovinsko Slovinsko souhlasí s rozšířením platnosti směrnice také na nové typy tabákových výrobků při současném zachování zákazu tabákových výrobků určených k orálnímu užití (včetně snus). Nepodporujeme tabáku k orálnímu užití a v případě existence dostatku dat prokazujících jejich pomoc při odvykání vyžadujeme jejich samostatnou klasifikaci. Všechny produkty obsahující nikotin, které zároveň nejsou tabákovými výrobky a jsou uváděny na trh jako alternativa k cigaretám či jako odvykací pomůcky musí splňovat stejné nároky bezpečnosti a kvality jako farmaceutické produkty. Podporujeme varovná označení na cigaretách povinná pro obě strany balení v rozsahu min. 80% balení. Souhlasíme s regulací atraktivních látek a příměsí. Dále bychom rádi redukovali počet prodejních míst nabízející tabákové výrobky a znemožnili jejich propagaci na prodejnách. Vyslovujeme svůj souhlas se zákazem příhraničního prodeje tabáku na internetu a zákazem prodejních automatů. Španělsko Španělské království souhlasí s navrhovanou revizí tabákové směrnice, která již neodpovídá požadavkům dnešní doby. Počet obětí tabáku je alarmující a naše vláda si plně uvědomuje stoupající počet začínajících kuřáků mezi mládeží, a proto již dříve podnikla naše země patřičné kroky s cílem snížit toto hrozivé číslo.

14 Zákon platící od roku 2011 je považován za jeden z nejpřísnějších v Evropě a naše vláda deklaruje snahu prosadit zmíněnou revizi i na evropské úrovni. Španělská legislativa zakazuje kouření ve všech veřejně dostupných budovách a také v okolí nemocnic a škol, což považuje španělská vláda jako zcela rozumný krok, kterým by se měly inspirovat i ostatní členské státy unie. Naše vláda pevně věří, že najde společný dialog s ostatními zeměmi Evropské unie, které si také uvědomují závažnost tohoto problému, a apeluje na to, aby se společně prosadila navrhovaná revize směrnice. Švédsko Postoj švédské vlády k revizi tabákové směrnice je vesměs kladný. Švédsko vítá veškeré kroky vedoucí k ochraně veřejného zdraví a posílení vnitřního trhu, které neomezují princip subsidiarity a právě bezbariérový vnitřní trh. Na základě těchto myšlenek bude cílem švédské vlády při jednání doložit kladnou existenci tabáku zvaného,,snus a vyjednat základ pro jeho možnou distribuci do zemí EU. Velká Británie Velká Británie vyjadřuje svou plnou podporu návrhu směrnice Evropské Unie 2012/0366(COD) o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků. Uvědomujeme si nebezpečí, které s sebou kouření přináší, a budeme prosazovat maximální regulaci tabákových a souvisejících výrobků. Jako země s velmi přísnými protikuřáckými zákony tuto směrnici vítáme a apelujeme na zbylé členské státy, aby ji také podpořily a pomohly tak v boji za lepší zdraví svých občanů. Velká Británie se navíc ztotožňuje s kroky, které podnikla, v rámci přísnější regulace kouření, australská vláda a její postup vítá.

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí (2010/C 285 E/09)

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí (2010/C 285 E/09) 21.10.2010 Úřední věstník Evropské unie C 285 E/63 Nekuřácké prostředí P7_TA(2009)0100 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. listopadu 2009 o nekuřáckém prostředí (2010/C 285 E/09) Evropský parlament,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013

CONSILIUM. Schengen. Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 CS CONSILIUM Schengen Vaše brána k volnému pohybu v Evropě LEDEN 2013 Obsah ÚVOD 1 VOLNÝ POHYB OSOB 2 POLICEJNÍ A CELNÍ SPOLUPRÁCE 2 vnitřní hranice 2 vnější hranice 3 Schengenský informační systém (SIS)

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9

64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9 64 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Protokoll tschechisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁPIS O PODPISU ÚMLUVY O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme

VY_32_INOVACE_VL4_08_16. Evropská unie. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 Evropská unie Název školy: Základní škola a Mateřská škola Medlov Autor: Mgr. Jindřiška Mrázková Téma: Místo, kde žijeme VY_32_INOVACE_VL4_08_16 ANOTACE materiál určený k seznámení

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Czech Přehled v českém jazyce HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Shrnutí V posledních desetiletích dosáhly evropské země významného

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10 Małgorzata Handzlik (PE400.607v01-00) Bílá kniha o zdravotních problémech souvisejících

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Zdravé stárnutí - výzva pro Evropu

Zdravé stárnutí - výzva pro Evropu Zdravé stárnutí - výzva pro Evropu MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav 1 Projekt EU Zdravé stárnutí Spolufinancován EK DG SANCO 2003-2007 NIPH Švédsko koordinátor + Česká Republika, Rakousko,

Více

Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU

Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU Návrh směrnice Evropské komise o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii (kybernetická

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 Výchozí stav v roce 1989 Negativa Celková neefektivnost ekonomiky Nevhodná sektorová

Více

Speciální analýza. Doporučení EK: Snižte korupci. Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor. Doporučení. Doporučení EK: Snižte korupci

Speciální analýza. Doporučení EK: Snižte korupci. Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor. Doporučení. Doporučení EK: Snižte korupci Tomáš Kozelský Speciální analýza Červenec 215 Doporučení EK: čení EK: Snižte korupci Doporučení ní EK: Snižte korupci Doporučení EK: Snižte korup Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor EK: Snižte korupci

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU

Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU Pražský studentský summit 2013 Model EU Position paper k bodu agendy Modelu EU Návrh směrnice Evropské komise na zastoupení žen ve vedení společností Belgie Belgické království je přesvědčeno, že v problematice

Více

Evropská Charta pro zdraví srdce

Evropská Charta pro zdraví srdce Evropská Charta pro zdraví srdce Úvod Úmrtnost a nemocnost Kardiovaskulární choroby jsou nejčastější příčinou úmrtí žen a mužů v Evropě (1). Jsou zodpovědné za téměř polovinu všech úmrtí v Evropě, což

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

hranic digitálního Odstranění hranic digitálního Speciální analýza stranění hranic Odstranění hranicdtsranění hranic di- Odstranění hranic digitálníh

hranic digitálního Odstranění hranic digitálního Speciální analýza stranění hranic Odstranění hranicdtsranění hranic di- Odstranění hranic digitálníh EU Tomáš Kozelský Speciální analýza Červen 2015 stranění hranic Odstranění hranic Odstranění hranicdtsranění hranic di- Odstranění hranic Odstranění hranic Odstranění hranic digitá Odstranění hranic digiění

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Zamestnanecké skupiny budoucích duchodcu Témer všichni zamestnanci jsou povinne

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 V souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni

Více

Výroba, obchodní úprava a prodej tabákových a souvisejících výrobků ***I

Výroba, obchodní úprava a prodej tabákových a souvisejících výrobků ***I 1 P7_TA-PROV(2014)0160 Výroba, obchodní úprava a prodej tabákových a souvisejících výrobků ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. února 2014 o návrhu směrnice Evropského parlamentu

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Osobní daně v Evropské unii

Osobní daně v Evropské unii Speciální analýzy květen 2013 Osobní daně v Evropské unii Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 EU 140 OFFICE 00 Praha 4 Česká tel.: +420 spořitelna,

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Doplňkový řád 1 Obsah Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000 Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Kapitola III - Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)...000

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Hospodářská krize, daňové souvislosti v rámci EU a koncept Evropské společnosti

Hospodářská krize, daňové souvislosti v rámci EU a koncept Evropské společnosti Speciální analýzy listopad 2009 Hospodářská krize, daňové souvislosti v rámci EU a koncept Evropské společnosti EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU L 182/42 Úřední věstník Evropské unie 13.7.2012 AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. 3/2012 ze dne 26. června 2012,

Více

Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup. Olomouc 30. 4. 2015

Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup. Olomouc 30. 4. 2015 Bezpečnost (nejen) cyklistů zajistí jen komplexní přístup Olomouc 30. 4. 2015 Nehodovost cyklistů v České republice 81 % usmrcených cyklistů nemělo na hlavě přilbu Téměř třetina zaviněných nehod pod vlivem

Více

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 3. 2013 K 31. 3. 2013 podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 64 let k obyvatelstvu stejného věku (který

Více

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám V souvislosti se zveřejněnou informací o přístupu Chorvatska a Turecka k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ Účastník řízeni: Doručovaci adresa MTV NETWORKS s.r.o. JUDr. Antonín Hedrlin Zplnomocněnec Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/943/zem/MTV Č.j.: zem/ Š-ŽÝJ: Zasedáni Rady 16/poř.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 22.12.2008 KOM(2008) 882 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Provádění

Více

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady Vysoká úroveň českého zdravotnictví Kvalita péče Naděje na dožití

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky. Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Výběrov rová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky, 21. října 2009 Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Nezaměstnanost ve státech EU

Nezaměstnanost ve státech EU Říjen 2013 Speciální analýzy Nezaměstnanost ve státech EU Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Budějovická 1518/13a,b 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Symboly EU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výchova k občanství TEMATICKÝ OKRUH: Mezinárodní

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny: HISTORICKÝ POHLED NA ROZŠIŘOVÁNÍ EU 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny: Interaktivně prezentovat, upevnit, případně prohloubit

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více