CZ.1.07/1.3.49/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ.1.07/1.3.49/01.0002"

Transkript

1 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi

2 Pro vyžití ve školních projektech

3 Jde o metodu, pomoci které je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), spojené s konkrétním školním projektem, školou, vzdělávacím programem Vnitřní prostředí silné a slabé stránky Vnější prostředí příležitosti a hrozby

4 Vnitřní prostředí určuje silné a slabé stránky firmy. Ty jsou v přímém řešení školy, školního týmu a je tedy možné je změnit. Při vnitřní analýze je třeba se změřit na pozici na trhu, personální vybavení, existenci informačního systému, technickou a technologickou úroveň, financování aktivity, oblast marketingu (všechna 4P), vztah s cílovou skupinou, dodavatele aj.

5 Své stránky posuzujte vzhledem ke konkurenci to, v čem jste lepší je vaše silná stránka, To, v čem vás konkurence předehnala, je vaše slabá stránka (hlavně před těmi je velmi důležité nezavírat oči). Mimo to, jestli jde o silnou nebo slabou stránku školy, školního projektu se bere v potaz také významnost a váha jednotlivých aspektů

6 Faktory vnějšího prostředí školy, školního projektu leží mimo Vaší kontrolu. Cílem analýzy vnějšího prostředí je určení možných příležitostí pro rozvoj, pro získání zdrojů fundraising, a zároveň identifikace možných rizik, které by realizaci školního projektu mohly znemožnit. Příležitosti i hrozby se mohou s postupem času měnit, a proto je vhodné je pravidelně sledovat. Zde se uplatňuji znalosti okolí, uplatňuje se znalost ohraničení projektu, uplatňuje se spolupráce při komunitních projektech / viz konkrétní SWOT analýzy prezentovaných školních projektů /

7 Při vnější analýze je třeba se změřit na společenskou (sociální) situaci ve vztahu k cílové skupině a projektovému týmu, škole vlivy demografické, kulturní faktory, ekonomické faktory společnosti,obce, zřizovatele politické a legislativní vlivy potenciální konkurenci.

8 Silné stránky Definovaná aktivní cílová skupina Umístění realizace školního projektu Jedinečný projekt Dostatečná technická vybavenost,vlastní know-how Nízké náklady na realizaci projektu Zavedené informační zdroje (důraz na přímou komunikaci), Zajištěnost finančních i věcných zdrojů pro realizaci projekt pozitivní vnímání okolím projektu Cílem je maximalizace silných stránek, tzn. vytěžit nejvíce z toho, co umíte nejlépe.

9 Slabé stránky Malá prezentace na internetu, Vysoká závislost na partnerech projektu Vysoké personální náklady, nedostatečná kontrola činnosti projektového týmu, nejasné vymezení kompetencí Malá zkušenost PT s realizací projektu Omezené znalosti a dovednosti PT PT se snaží o eliminaci svých slabých stránek.

10 Příležitosti -/Vnější prostředí/ Příznivý demografický vývoj v oblasti CS, Spolupráce s novými partnery / např. školami/ Vznikající mezírky na stávajícím trhu v oblasti realizace projektu Zájem sponzorů o realizovaný projekt Možnosti uplatnění dotačních titulů / fundraising/ Příležitosti se snaží škola, PT maximálně využít k tomu, aby posílil svou pozici na trhu.

11 Hrozby nepříznivé podnikatelské podnebí recese světové ekonomiky zpomalení výkonu hospodářství, Evropské unie Vysoká cena energií, nižší kupní síla obyvatelstva, časté legislativní změny, vysoká konkurence a nekalá konkurence Živelné pohromy, výpadek energie Negativní politické vlivy. Vliv hrozeb je třeba minimalizovat, popř. se na jejich důsledky alespoň dobře připravit.

12 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby

13 Metoda SMART je souhrn pravidel, která pomáhají efektivně definovat rámec či cíl strategického plánování nebo obecně jakéhokoliv projektu.

14 SMART je akronym z počátečních písmen anglických názvů atributů cílů: S - Specific specifické, konkrétní cíle M - Measurable měřitelné cíle A - Achievable/Acceptable dosažitelné/přijatelné R - Realistic/Relevant realistické/relevantní (vzhledem ke zdrojům) T - Time Specific/Trackable časově specifické/sledovatelné

15 navrhované řešení by mělo být přesně popsáno; tzn. mělo by být definováno, co je přesně a konkrétně předmětný problém a jak bude vyřešen. Co se má udělat (co je cílem)? Proč se to má udělat (kontext)? Kdo to má udělat? Kde to má proběhnout? Které okolnosti a podmínky hrají roli? (Podmínky se ale mohou stát za nevyřešením úkolu, pozor na ně.)

16 Měřitelnost spočívá ve schopnosti ověřit, že navržené řešení vedlo k naplnění cíle projektu. Současně by měl mít projekt nastaven mechanismus kontroly úspěšnosti. Kolik času, prostředků, energie je potřeba? Jak poznám, že jsem dosáhl cíle a úkol jsem splnil?

17 řešení musí odpovídat potřebám svého příjemce, s řešením musí souhlasit ten, kdo bude daný cíl projektu plnit. Jakými způsoby mohu cíle dosáhnout? Jakou činnost mám vyvinout, abych dosáhl cíle?

18 Řešení musí být skutečně dosažitelné. Současně by cíl neměl být ani příliš ambiciózní, ani příliš nízký. Trochu se kryje s A, pokud se zaměříme na pojmy jako relevantní, realistický, resourced (pokrytý zdroji). Zatímco A se zaměřuje na proces, R se zaměřuje na výsledek.

19 řešení musí být zakotveno v určitém časovém horizontu, v němž by mělo být dosaženo. Cíl musí mít termín. To je naprosto zásadní věc a velmi častá chyba, když termín chybí- otázky jsou jednoduché: Do kdy mám dosáhnout splnění cíle? Jak dlouho mi bude trvat splnění úkolu? Kdy začnu úkol plnit a kdy zřejmě skončím? Od kdy do kdy realizace cíle, projektu

20 E je hodnocený (evaluated) nebo enjoyable (zábavný). Cíl projektu by měl být vyhodnocen a nositel by měl získat zpětnou vazbu, protože je to součast měřitelnosti.

21 Komunikace nebo psychologie, vedení lidí, motivaci apod.

22 Metoda SMART se používá pro návrh a hodnocení cílů (zejména specifických cílů). Při jejich návrhu musí být dodržena podmínka SMART pro jednotlivé cíle a jejich metriky. To znamená, že každý cíl musí být specifický, měřitelný, dosažitelný, realistický a časově specifikovaný.

23 Metrika - synonyma indikátor (indicator), ukazatel. Metrika (indikátor) vyjadřuje stav určitého systému, například jeho kvality, efektivnosti a nabývá při tom různých hodnot. Při řízení se používají indikátory také pro definici a dosahování cílů (případně jejich žádoucích hodnot). Metriky (Metrics) mohou být: kvalitativní - nečíselné vyjádření kvantitativní - číselné vyjádření

24 V praxi lze využívat jak kvantitativních, tak kvalitativních metrik. Lépe srozumitelné (resp. exaktnější) jsou samozřejmě kvantitativní metriky, proto je vhodné původně kvalitativní parametry (subjektivní) formulovat i kvantitativně (objektivní hodnotou).

25 Přeji úspěšné využití těchto metod ve Vašich školních projektových činnostech Ing. Jaromír Zajíček Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi

Analýza SWOT. Předmluva. Milé studenky/ti,

Analýza SWOT. Předmluva. Milé studenky/ti, Analýza SWOT Předmluva Milé studenky/ti, dostává se Vám do rukou studijní materiál na téma analýza SWOT, který vám doplní informace k materiálu základy marketingu, které budete aplikovat ve své semestrální

Více

ŽAMBERK METODIKA STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTA

ŽAMBERK METODIKA STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTA ŽAMBERK METODIKA STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTA Datum vyhotovení: Pracovní verze z 28. 03. 2015 Název projektu: Zvýšení kvality řízení města Žamberka a jeho orgánů Reg. č. projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00094

Více

METODIKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ:

METODIKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ: MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/53.00022 METODIKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ: POSTUP PŘÍPRAVY, ZPRACOVÁNÍ A REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA Konzultant: SPF Group, v.o.s.

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích 2 STRATEGICKÝ MANAGEMENT 2.1 Cíle souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy charakterizovat poslání školy rozdíl mezi posláním a vizí organizace charakteristika strategických

Více

PROJEKTOVÉ TECHNIKY A DOVEDNOSTI SWOT ANALÝZA

PROJEKTOVÉ TECHNIKY A DOVEDNOSTI SWOT ANALÝZA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR PROJEKTOVÉ TECHNIKY A DOVEDNOSTI SWOT ANALÝZA V rámci projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků středních škol Zlínského

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ OBRANA A STRATEGIE Anotace: VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Ing. Monika Grasseová, Ph.D. Cílem příspěvku je informovat o praktickém postupu použití SWOT analýzy při dlouhodobém plánování,

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Strategické plánování Jak zpracovat strategický plán organizace. Institut komunitního rozvoje

Strategické plánování Jak zpracovat strategický plán organizace. Institut komunitního rozvoje Strategické plánování Jak zpracovat strategický plán organizace Institut komunitního rozvoje Obsah 1. Strategické plánování... 2 1.1. Hlavní přínos strategického plánování... 2 1.2. Základní kroky a nástroje...

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Aktualizace leden 2007

Aktualizace leden 2007 Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF (SROP Opatření 5.2 TA RPS) 324 G02 Metodika komunikace realizace fondů EU v programovém období 2007 2013 (transparentnost, koordinace a řízení komunikace):

Více

ACSA - Strategické plánování a řízení ve studentských organizacích

ACSA - Strategické plánování a řízení ve studentských organizacích ACSA - Strategické plánování a řízení ve studentských organizacích PracOvní SEtkání Dobrovolníků 2014 Baldovec, 2. 11. 2014 WS6, Libor Lněnička, Jaroslav Švec Program dnešního dopoledne Začátek 8:45 hod.

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Vysoká škola ekonomie a managementu. Základy managementu 2 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA

Vysoká škola ekonomie a managementu. Základy managementu 2 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA Vysoká škola ekonomie a managementu Základy managementu 2 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA Cíle : 1. Rozhodování 2. Plánování Manažerské rozhodování Rozhodovací proces - proces řešení rozhodovacího problému

Více

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: PhDr. Jaroslava Sýkorová Na tvorbě publikace spolupracovaly: Mgr. Martina Chlápková,

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Strategické a projektové řízení

Strategické a projektové řízení Vzdělávací modul č. 2: Strategické a projektové řízení Kurz č. 1: Úvod do strategického řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského

Více

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace,

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace, Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Uplatnění řízení týmu a projektů v praxi Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Konkurenci nelze porážet velikostí, ale předstihnout se musí myšlením. " R.Solow Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je

Více

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í 2 0 1 3 zpracováno dle metodiky CAF CZ 2009 Datum vyhotovení: 31. 12. 2013 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 ÚVOD A CÍL... 3

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií

1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií Obsah 1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií... 2 1.1 Struktura plánu... 2 1.1.1 Aktuální stav... 3 1.1.2 Požadovaný stav... 5 1.1.3 Proces dosažení cílového stavu... 6 1.1.4 Zpětná

Více

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE (PRK)

PROGRAM ROZVOJE KRAJE (PRK) PROGRAM ROZVOJE KRAJE (PRK) Metodická příručka 3. verze finální Praha, únor 2000 1 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. SOUSTAVA STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE... 6 3. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Více