Ptáček Bonzáček 4.číslo školního časopisu ţáků z 9. ročníků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ptáček Bonzáček 4.číslo školního časopisu ţáků z 9. ročníků"

Transkript

1 Ptáček Bonzáček 4.číslo školního časopisu ţáků z 9. ročníků

2 Úvodní slovo Ahoj. Vítám Vás u únorového vydání čtvrtého čísla Ptáčka Bonzáčka. Jako v předešlém čísle začneme děním ve škole, konkrétně vánočním zpíváním. Čekají Vás ale i jiné zajímavé články, jakými jsou například Jaké byly Vánoce ţáků, jak jsme dopadli při oborových pracích, oblíbené Hot news, různá dění a akce v Ústí nad Labem, no prostě máte se na co těšit. Uţijte si čtení a v dalším čísle nashledanou! Lukáš Cotman

3 Vánoční zpívání jak to proběhlo? Vánoční zpívání uţ máme za sebou, a ţe se opravdu povedlo. Nejenţe ţe nám po celou dobu krásně chumelilo, ale přidali jsme do zpívání i několik nových prvků. Například mladé muzikanty ze třetích a čtvrtých ročníků se svými dechovými nástroji. Na tři trubky a jeden pozoun zahráli koledy Pásli ovce Valaši a Jak jsi krásné neviňátko. Tihle chlapci se na vánočním zpívání objevili poprvé, ale musím říct, ţe si vedli jako opravdoví profíci. Pak jste dále mohli vidět sboreček paní učitelky Malé. Ve sborečku zpívali ţáci druhých ročníku. Zpívali nejen koledy hodně známe, ale také ty, které jsem například já nikdy neslyšela. Kdyţ uţ mluvíme o mladých talentech, na vánočním zpívání si zarecitovali básničky dokonce i ti nejmladší. Všichni se rozplývali nad tím, jak většina neuměla vyslovit R, nebo nad tím jak se strkají, aby mohli být ve předu. Ale abychom se tu nebavili jenom o mladších, na vánočním zpívání vystoupily také paní učitelky a velký sbor. Ten si pro posluchače připravil také něco nového. Lennonovu známou skladbu Christmas a také skladbu We wish you a Merry Christmas, kterou určitě znáte z různých amerických filmů a seriálů. Jestli jste naše vánoční zpívání promarnili, určitě se koukněte na naše internetové stránky, kde video najdete. Určitě se pobavíte a moţná i zazpíváte. Přeji vám příjemnou zábavu. Veronika Suchá

4 Oborové práce A je to tu. Ten den s velkým D uţ přišel, ani jsem se nenadála a uţ jsem stála před třídou a obhajovala svou oborovou práci na téma,,jeden den v dětském domově S Verčou jsme měly obrovskou trému, vůbec jsme nevěděly, co říkat, jestli něco nezkomolíme, nezačneme koktat, nebo jestli nám náhodou nevypadne to, co máme říkat...,, Jen klid holky, řekněte nám, proč jste si tuto oborovku vybraly a co vám to dalo, řekla nám paní učitelka Novotná. Zhluboka jsem se nadechla a začala s obhajobou. Tři měsíce stresu z obhajoby a měly jsme to hotové během 4 minut. Celkem zbytečné, to si asi řekne kaţdý z Vás, ale já, jakoţto deváťačka, která toto uţ zaţila na vlastní kůţi, říkám, ţe to určitě zbytečné není, a myslím si, ţe nás to připravuje jak na maturitu, která je písemná i ústní, tak i na různá zkoušení, referáty, nebo právě nějaké obhajoby, která nás všechny čekají na střední škole.,,myslím si, ţe to bylo opravdu slušné holky Usmála se na nás paní učitelka Novotná a paní učitelka Olšáková jen přikyvovala hlavou. Dostaly jsme jedničku. Pak uţ to šlo jako na běţícím pásu, před třídou se střídal jeden po druhém, říkal nám o své práci a my jsme poslouchali. Konzultanti (učitelé) měli nějaké připomínky i poznámky a my, posluchači, jsme se mohli obhajujících na cokoli k tématu ptát. Jak to ale všechno začalo? Na začátku října 2010 jsme dostali témata. Kaţdý si mohl svobodně vybrat z jakého předmětu a co bude za oborovku dělat. Do 15. října jsme se museli zapsat na daná témata. A uţ to jelo. Do 30.litospadu jsme měli odevzdat hotovou písemnou nebo elektronickou podobu oborovky. Obhajoby trvaly 2 dny. 2 dny stresu, napětí a trémy. Ale myslím si, ţe kaţdý dostal známku, kterou si opravdu zaslouţil. Přeji všem budoucím devátým ročníkům hodně štěstí a nebojte se, učitelé nejsou tak tvrdí, jak se vám můţou zdát. Klabzubová Kateřina

5 Jaké byly Vánoce žáků 1., 2., 8. a 9. ročníků? O velké přestávce jsme byly na průzkumu ve školičce, abychom zjistily, co naši prcci dostali. Předem vám můţeme říct, ţe v porovnání s 8. a 9. ročníkem je to velký rozdíl. Kdyţ jsme přišly do školičky, přivítaly nás malé dětičky a my jim zadaly anketovou otázku. Z jakého vánočního dárku jste měli největší radost? Všichni se začali hlásit a my jim naslouchaly a zapisovaly si jejich dárečky. Zjistily jsme, ţe uţ nefrčí ţádní pokémoni, autíčka na ovládání ani panenky Barbie, ale letošní Vánoce byla kolečková mánie. Boty na kolečka, zajíček kulička a také kuličková dráha. Koukaly jsme jako zjara a vyslýchaly dále, vyvolaly jsme holčičku z 1.A, která nám zašuškala dárek plyšáka ovečku Saun, a my teda zapsaly plyšák, ovšem v tu chvíli na nás začala křičet, ţe to není plyšák, ale plyšák ovečka Saun! My si stouply do pozoru a s úsměvem a tichým chichotáním napsaly plyšák ovečka Saun. Dále jsme zjistily, ţe nejoblíbenější dárek holčičí byl Křeček Zuzu, který byl skoro pod kaţdým stromečkem. U kluků však zůstala na prvním místě autodráha a autíčka, popřípadě počítač jako u ţáků 8. a 9. ročníků. Kdyţ jsme vyslýchaly druhý stupeň, lítaly stíţnosti na měkké dárky, neboli oblečení, naopak největší radost byla z prázdnin jako takových, dárky a Vánoce uţ nebyly tak podstatné.. Bohuţel z puberťáků víc nedostanete. Crrr, začalo zvonit na přípravnou přestávku a my odešly do šaten a mazaly, abychom se s vámi mohly podělit o tyto informace. Od nás je to vše tak zase ahoj za měsíc. Veronika Frenzelová a Sabina Reslerová

6 Zimní pranostiky Lenivého v zimě ani pec nezahřeje. Zima, kterou konec roku nese, dlouho s námi ještě třese. Zima měkká a deštivá, nemoci jen rozsívá. Ať si v zimě chlad, jen kdyţ není hlad. Udeří-li zima brzy, hnedle jí to skoro mrzí. Je-li nebe čisté, potrvá déle zima jistě, pak-li sněţí nebo hřmívá, jaro jistě v blízku dlívá. Dokud vlaštovička nezašveholí, jara nebude. Rampouchy na stříšce, hojnost mléka v díţce. Lukáš Cotman

7 Móda - 1.část období plesů Kaţdý rok touto dobou začínají plesy a jiné společenské akce, a proto jsem si pro vás připravila nějakou inspiraci, co byste si mohli vzít třeba na maturitní ples. Hledala jsem různé plesové šaty,ale nejčastěji jsem našla modré! Takţe tenhle rok do modra a hurá na ples! Charlotte Kratochvílová Zdroj fotek : moda.cz

8 Móda - 2.část Doplňky BOTY Na plesy potřebujete hlavně doplňky, ty mohou model zjemnit nebo trochu přikrášlit. Bylo by dobré, kdyby byly v barvě ostatních doplňků (řetízky,náušnice aj.), ale zároveň nevypadaly rušivě k šatům. Nejdůležitější jsou samozřejmě boty. A letos na pěkně vysokých a úzkých podpadcích. ŘETÍZKY, NAUŠNICE Napřed si vyberte jednu určitou barvu, k červeným šatům například černé doplňky. Najděte si černé elegantní boty, se zdobením nebo bez, a nyní přijde ta druhá část, vybrat si řetízek,náušnice,popřípadě náramek nebo prstýnek. Charlotte Kratochvílová

9 Svátek svatého Valentýna Oslava lásky, svátek zamilovaných, tak se říká Dni svatého Valentýna, který slaví zamilované páry 14. února. Sv. Valentýn ţil ve 3. století, byl to kněz. Císař Claudius II. tehdy zakázal uzavírat sňatky, aby měl velké, silné vojsko, ale kněz Valentýn přesto dvojice tajně oddával. Zemřel mučednickou smrtí 14. února. Rok jeho smrti není znám, uvádí se několik moţností. 14. únor je tedy den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice mezi zamilovanými osobami. Symbolem je srdce. Valentýn ve světě Oblíbený dar v Nizozemí je pozvánka na večer v sauně, v Bulharsku, Polsku a Turecku je obvyklé ţádat ţeny o ruku. Francouzští muţi vaří na sv. Valentýna večeři svým dámám. Naopak ve Finsku má rozmazlování spíš podobu poukazu k nákupu do SPA, v Izraeli jsou zase populární pobyty v luxusním apartmánu na severu Izraele. Nevymizely ani tradiční valentýnské kartičky například ve Velké Británii se drţí i zvyk, ţe valentýnky nejsou podepsány a adresát musí hádat, od koho mu přání přišlo. Obálka navíc bývá označena písmeny S.W.A.L.K. neboli Sealed with a loving kiss. Sabina Reslerová

10 Kalendárium Únor V minulém čísle školních novin se mi bohuţel nepodařilo vytvořit prosincové a lednové kalendárium, a tak to napravím teď v únoru. U některých jmen jsem nevypátral nikoho známého. Třeba se to podaří vám, čtenářům. Den Čestnost Slavná osobnost Původ 1.Hynek 30 Karel Hynek Mácha německý český básník 2.Nela 3031 Nela Boudová česká latinský herečka 3.Blaţej 350 Jan Blaţej Santini- řecký Aichel český bar.architekt 4.Jarmila Jarmila Glazarová slovanský česká spisovatelka 5.Dobromila 1420 Magdalena slovanský Dobromila Rettigová česká spisovatelka 6.Vanda 3030 Vanda Hybnerováčeská slovanský herečka 7.Veronika Veronika Ţilková řecký česká herečka 8.Milada Milada Součková slovanský česká spisovatelka 9.Apolena 249 Apolena Veldováčeská řecký herečka dabérka 10.Mojmír 3213 Mojmír Maděrič - slovanský český herec 11.Boţena Boţena Němcová - slovanský česká spisovatelka 12.Slavěna 277 Slávka Budínová - slovanský česká herečka 13.Věnceslav 62 slovanský 14.Valentýn 39 Svátek zamilovaných latinský 15.Jiřina Jiřina Bohdalová - řecký česká herečka 16.Ljuba 448 Ljuba Krbová - česká slovanský herečka 17.Miloslava Miloslava Rezková - slovanský bývalá česká atletka 18.Gizela 844 německý 19.Patrik Patrik Hezucký-český latinský moderátor 20.Oldřich Oldřich Kaiser - německý český herec 21.Lenka Lenka Vlasáková??? česká herečka 22.Petr Petr Čech-český řecký fotbalový brankář 23.Svatopluk 4327 Svatopluk Čech- slovanský český spisovatel 24.Matěj Matěj Ruppert hebrejský

11 český hudebník 25.Liliana 322 latinský 26.Dorota 1099 Dorota Barová - česká řecký zpěvačka a violoncellistka 27.Alexandr 5119 Alexandr Vondra - řecký český diplomat 28.Lumír 3906 Lumír Olšovský český herec slovanský Roman Iboš

12 Aktuální sněhové podmínky v nejbliţších lyţařských střediscích: Telnice-středisko je v provozu a s velmi dobrými podmínkami - půl metru až metr technického sněhu. Klínovec-většina vleků je v provozu. 90 cm prašného sněhu. Bouřňák-v provozu je 5 vleků. 75cm prašného sněhu. Přehled cen jednodenních permanentek: název Děti dospělí Telnice Klínovec Bouřňák Lukáš Chejnovský

13 Smog v Ústí nad Labem Smog je opět váţným problémem severočeských měst. Tentokrát je za tím vším především polétavý prach, označovaný písmeny PM a číslicí, znamenající velikost prachové částice v mikronech. Co s tím? Je to problém narůstající automobilové dopravy, především v centru města, a na periferiích spíš zase lokálních topenišť, kde se lidé vrací k levnějšímu uhlí, uvedl Karel Nepraš, ústecký odborník na environmentální výchovu, jeţ řeší i ekologii. Co se takzvaných lokálních topenišť týká, největším problémem je, ţe hodně domácností vyuţívá zastaralé uhelné kotle. Problém nastává při spojení zastaralého kotle, který má nízkou účinnost spalování, s nekvalitním uhlím, uvedla k tomu například Zora Kasiková z ekologického sdruţení Arnika s tím, ţe dalším problémem je, ţe lidé často spalují v kotlech odpady. Mým názorem je, ţe by se měla zmírnit produktivita továren. Mnoho lidí by s tím souhlasilo. Po mém pátrání a ptání lidí, co oni na to ţe, je v Ústí pořád smog, je, ţe s tím není nikdo spokojen, špatně se lidem dýchá, a kdo má problémy s dýcháním, tak se mu to můţe díky smogu zhoršit. Ale co s tím? Autor:Filip Ryšavý dle inter.zdroje

14 Povodně Po letošní polovině zimy se opět v Ústí nad Labem rozbouřilo Labe. Po roztání téměř veškerého sněhu a ledu se začalo Labe zvedat. Postupně zaplavovalo okolí. V Ústí i okolních obcích se masivně do Labe začaly valit litry vod z různých přítoků. Viděli jste třeba Bílinku? Ta málem ohrozila Fórum. Povodně nejen postihly budovy postavené na břehu Labe, ale i dopravu v Ústí nad Labem. Nejen MHD, ale i osobní automobily musely jezdit z Krásného Března do centra města buďto přes Stříbrníky nebo přes Střekov. Trolejbusy nahradily autobusy, tvořily se kolony. Lovosická výpadovka byla v pondělí úplně uzavřená. Labe se zastavilo na hranici 753cm, vylilo se pod most u Mariánské skály, zaplavilo malé obce. Například v Nových Kopistech zase lidé plavali. Ústecké nábřeţí zachránila moţná protipovodňová vana. A teď? Řeka se zase na pár dní umoudřila. AdamKubica, Oto Libal

15 Romantický obraz s Labskými pískovci se ocitl na známkách německé pošty Jeden z nedůleţitějších a nejkrásnějších obrazů romantismu, Poutník nad mořem mlh od německého malíře Caspara Davida Friedricha ( ), se ocitl na známkách německé pošty. Slavný malíř proţil velkou část ţivota v Dráţďanech a cestoval po Českosaském Švýcarsku. Cenina, na níţ je muţ putující Labskými pískovci těsně za hranicí, byla slavnostně představena v pohraničním Bad Schandau v úterý Jeden z prvních vytištěných aršíků dostal i radní Ústeckého kraje Radek Vonka, který má na starosti turistický ruch. Několik míst spjatých s působením Friedricha v Českosaském Švýcarsku spojuje stezka C. D. Friedricha v okolí obce Krippen u Bad Schandau. Obraz Poutník nad mořem mlh namaloval Friedrich v roce Je na něm zobrazen neznámý poutník hledící z německé strany na Zirkelstein a přes údolí Labe na Růţovský vrch. Zdroj: Lukáš Cotman

16 Kultura A máme tu únor. Zima nás pomalu opouští, řeky se zvedají a zaplavují nám silnice. Toto chmurné počasí se na většinu z nás podepisuje a máme většinou špatnou, pochmurnou náladu. Tenhle měsíc nás ale čeká v kině mnoho zajímavých(hlavně 3D) filmů :-) Méďa Béďa 3D Jedná se o dětskou komedii, kde vystupují animovaná zvířata s reálnými lidmi. Fimfárum Do třetice všeho dobrého 3D A máme tu další pokračování známých komediálních loutkových povídek. Tentokrát se budou povídky odehrávat v polovině 20. století. Humorné a nostalgické zpracování bude určitě velice zajímavé.

17 Gnomeo a Julie 3D Nový animovaný komediálně-dobrodruţný snímek Gnomeo a Julie dává nejslavnějšímu příběhu lásky na světě Williama Shakespeara další rozměr. Reţisérem filmu je tvůrce Shreka 2 Kelly Asbury, scénář napsal Mark Buton, který je autorem úspěšného Madagaskaru, coţ znamená, ţe se určitě u tohoto filmu nudit nebudeme. Uţijte si filmy a za měsíc zase nashledanou :-) Klabzubová Kateřina

18 Toyota stahuje k opravě téměř 1,7 miliónu vozů z celého světa Japonská automobilka Toyota Motor ve středu oznámila, že je nucena po celém světě stáhnout na 1,7 miliónu vozů v souvislosti s technickými problémy, které mohou způsobovat únik paliva. Informovaly o tom světové agentury. Pomalý turista u přepážky moskevského letiště zachránil ostatním život Na internetu se objevilo množství příběhů lidí, kteří na místě pondělního výbuchu 24. ledna na moskevském letišti Domodědovo, jen zázrakem přežili. Sebevražedný atentátník odpálil po domácky vyrobenou bombu v příletové hale jednoho z největších letišť v Rusku. Nepřežilo 35 lidí, na stovky jich je těžce zraněno a podrobují se různým operacím. Několika cestujícím ale například zachránil život turista, který u pasové kontroly zdržoval zdlouhavým vyplňováním imigrační karty. Jan Šik

19 Závislost na počítačích a počítačových hrách Rozlišit hranici mezi koníčkem, zvýšeným uţíváním a závislostí je velmi obtíţné uţ i proto, ţe na počítači nevzniká závislost fyzická, ale psychická. Přesto můţeme vysledovat určité příznaky, které svědčí pro rozvíjející se závislosti. Mezi hlavní příznaky patří stavy podobné transu při hraní hry, vzpírání se rodičovským zákazům hraní, neschopnost dodrţovat časový limit určený pro tuto činnost. K dalším příznakům patří : méně vykonané práce pocit prázdnoty, kdyţ není člověk u počítače ztráta kontroly nad časem stráveným u počítače brzké vstávání k počítači nebo ponocování u počítače rostoucí nervozita a neklid, kdyţ delší dobu nemůţe hrát přemýšlení o počítači, kdyţ ho zrovna nepouţívá kradení peněz na nákup her stále více a více času potřebného k uspokojení ze hry lhaní o své závislosti hraní kvůli úniku od osobních problémů narušené vztahy s rodinou zanedbávání učení opouštění dřívějších zájmů a přátel zhoršující se školní výsledky Můj názor : Já sám jako patnáctiletý teenager hraji napočítali také, ale Já mám to štěstí, ţe mě to zase nebaví natolik, abych u toho vydrţel sedět třeba pět hodin, ale i takové dny mám. Myslím si, ţe na tom nejsem tak špatně jako třeba ostatní. Znám kamarády, kteří jsou schopni u počítače sedět celý den i celou noc. Zároveň si také myslím, ţe je potřeba, aby rodiče své děti hlídali a nechali je rozvíjet i jinak neţ jenom v kybernetickém světě her a počítačů. Zeptal jsem se svých kamarádů, kolik hodin tráví denně na počítači, a takové jsou výsledky : 1 hodina 2 lidi 2 3 hodiny 7 lidí 3 5 hodin 3 lidi více jak 5 hodin 3 lidí Takţe 2 3 hodiny je takový průměr, do kterého se i Já občas zařazuji. Myslím si, ţe nepatřím mezi závislé na počítači. Honza Šik, podle internetových zdrojů a z výsledků ankety.

20 Sport Dne 9.1. se uskutečnil závod ve skocích na lyţích na mamutím můstku v Harrachově, kde se představili i čeští skokané Jakub Janda, Roman Koudelka, Borek Sedlák, Jan Matura, Lukáš Hlava a Antonín Hájek. Do druhého kola postoupila pouze čtveřice. Nejlépe na tom byli Roman Koudelka, který si skokem dlouhým 208,5 m vydobyl šestou pozici, ale i Borek Sedlák, který byl průběţně desátý. V druhém kole Roman Koudelka jako jediný skočil za 200m a to 211m, tím se vyhoupl aţ na konečnou třetí pozici. Vyhrál Rakušan Morgenstern. Do tradičního závodu Tour de ski nastoupili obhájce triumfu Lukáš Bauer a ve skvělé formě jezdící Martin Jakš. V první etapě skončil Jakš na třetím místě, Bauer aţ třináctý. Jenţe v dalších etapách se Lukáš Bauer zvedal, naopak Martin Jakš se postupně propadal. V poslední etapě, coţ bylo prudké stoupání, vyjíţděl Bauer ze sedmého místa, Jakš ze šestého. Někdy v polovině závodu se utvořila skupinka, v níţ byli oba dva čeští závodníci. Šest set metrů před cílem nastoupil Lukáš Bauer a dojel si pro třetí pozici. Martin Jakš skončil v celkovém zúčtování osmý.

21 Rychlobruslařka Sáblíková ovládla trojku v závodě SP v Moskvě Martina Sáblíková, která před nedávnem získala titul evropské šampionky ve víceboji, se představila v Moskvě na její oblíbené trati 3000m. Na trať vyjela v předposlední rozjíţďce. V průběhu jízdy mírně ztrácela, ale poslední dvě kola zajela velice rychle a do té doby první závodnici porazila o 1,38 sekundy a stanovila nový rekord moskevského oválu na 4:04,03 minuty. Její největší soupeřky Němka Stephanie Beckertová a Jilleanne Rookardová z USA vyjely hned po ní. Němka se drţela za naší závodnicí velice těsně, jenţe v předposledním závodě upadla a tím přišla o moţnost na celkové vítězství. I díky tomuto pádu Sáblíková vyhrála a získala 100 bodu do hodnocení světového poháru, a tím se zařadila na průběţné 2. místo. Svůj start má v Moskvě za sebou i Karolína Erbanová, která byla v závodě na 500 metrů patnáctá. Ústečtí Lvi hravě přestříleli Chomutov Utkání začalo v sobotu ve velmi vysokém tempu, a tak se diváci hned v krátké době dočkali gólu.uţ v šesté minutě skóroval Alinč, který tak nabudil celé muţstvo. Poté inkasovali Chomutovští ještě jednou a těsně před ukončením první třetiny střelil branku Pavel Janků.Ve druhé třetině Chomutovští sice sníţili o jeden gól,ale Lvi nasázeli další tři góly.ve třetí třetině Lvi uţ neskórovali, ale Chomutov dal ještě jeden gól, a tak celé utkání skončilo 6:2 a Chomutov tak ztrácí sedm bodů za Slovanem. Utkání se účastnilo na pět tisíc diváků a tentokrát nechyběl ani zásah policejní pořádkové jednotky proti fanouškům Chomutova. Marek Wallach a Kryštof Hausman

22 Chlupáč(č.4) A na závěr další a poslední pokračování. Komisař utíkal, co mu nohy stačily. Doběhl až k nějakému městu. Hledal telefonní budku nebo bar, kde by byl telefon. Nemohl nic najít, a tak běžel dál a dál. Uviděl auto, rozběhl se za ním a zastavil ho boucháním na okénko. Řidic vystoupil z auta naštvaný, proč mu klepe na okénko. Tak mu komisař ve zkratce řekl, co se děje, nastoupil do auta a hned zavolal na komisařství a zeptal se ochotného řidiče, kde to vlastně je.,,vyjak odpověděl mu řidič.,,aha řekl komisař. Řekl to strážníkovi na komisařství a ten mu řekl:,,hned vám tam všechny pošlu komisaři.. posily jsou na cestě Mezitím se vrah přibližoval blíž a blíž. Pohotově řidič vytáhl zbraň z pod sedadla a vystoupil. Zamířil zbraň na vraha, ten vytáhl svou pistoli. Vypadalo to jako v nějakém westernu. Byla velká tma, soupeři na sebe sotva viděli. Vrah si pro sebe začal něco mumlat a komisař vykřikl?,,proč!! Vrah se na něj podíval a zasmál se..,,nic nechápeš a nikdy to nepochopíš HAHAHA. BUMBUM zazněly výstřely. Komisař zaskučel a spadl na zem. Záhadný řidič se usmál a šel ke komisaři, změřil mu tep, aby se ujistil,že ještě žije. Vložil mu kus papíru do kapsy. A oba odjeli autem zase zpět do své skrýše. Záře světel rozsvítila město a sirény probudily obyvatele. Najednou ke komisaři přijel služební vůz,vyběhl z něj strážník a rychle zavolal záchranku. Komisař byl převezen do krajské nemocnice. Po týdenním komatu se probudil a nemohl si na nic vzpomenout.. Strážník mu oznámil, že našli další mrtvolu a vraždění přestalo Komisař si pomyslel, že to je ten vrah.. Podíval se do té kapsy, kde měl uložený ten lístek od řidiče a začal ho číst.,,hmm řekl. Všichni okolo něj se podívali na jeho výraz v tváři.. Komisař zjistil, proč se vlastně vrah zabil. Teď mu vše bylo jasné. Marek Kobera

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

Fajn prázdniny všem žákům přeje Jednička

Fajn prázdniny všem žákům přeje Jednička Datum vydání: 18. června 2013 Číslo: 1/2013 Ročník: III Cena: 10,- Kč Nejdůležitější body: Průzkum k DÚ - strana 2 Věřte - nevěřte (o léku Pravopisoreversum) - strana 2 Co plánujete na prázdniny - strana

Více

Základní škola Čimelice Číslo 29/30 Prosinec 2010/Leden 2011

Základní škola Čimelice Číslo 29/30 Prosinec 2010/Leden 2011 Základní škola Čimelice Číslo 29/30 Prosinec 2010/Leden 2011 1 Úvodem Redakci Školního zpravodaje zaplavily v měsíci listopadu články o sportovních úspěších našich ţáků. Není se co divit, i já sama jsem

Více

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem

Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem +p 1 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Anketa + rozhovory Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Velikonoční tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I + B1.I Počet výtisků:

Více

Obsah. Úvodník 3 Ze života školy 4 Exkurze, výlety, školní akce 11 Sport 19 Filmy, seriály, fandom 21 Cestování 22 IX/02

Obsah. Úvodník 3 Ze života školy 4 Exkurze, výlety, školní akce 11 Sport 19 Filmy, seriály, fandom 21 Cestování 22 IX/02 Obsah Úvodník 3 Ze života školy 4 Exkurze, výlety, školní akce 11 Sport 19 Filmy, seriály, fandom 21 Cestování 22 2 IX/02 Úvodník Čas letí jako zblázněný! Ještě stále sami sebe každé ráno přesvědčujeme,

Více

Čtvrtletník č.4/2014. TadyTam TADY? TAM!

Čtvrtletník č.4/2014. TadyTam TADY? TAM! Čtvrtletník č.4/2014 TadyTam TADY? TAM! Milí čtenáři, po krátké časové odmlce jsme tu opět pro vás! Během doby, kdy jsme se neviděli, nám rychlostí blesku před očima proběhla řada svátků a událostí. Těmi

Více

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen 2011 1 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně

Více

Naši milí věrní čtenáři,

Naši milí věrní čtenáři, občasný občasník 34 BŘEZEN 2012 BEZEVSEH OCENĚNÍ: Nejlepší časopis středních škol v České republice /2007/ Časopis středních škol v ČR s nejlepším obsahem /2008/ Časopis středních škol v ČR s nejlepší

Více

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 1 4. ledna 2013 Aktuality Rozhovor Fotostrany Sport Opravy škol by Co letos chystá Kulturní Vánoční akce na

Více

Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 červen/2010

Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 červen/2010 Školní krounský občasník 2 červen/2010 Zprávy z ředitelny Ve středu 1. září 2010 zahájilo školní rok celkem 176 žáků. Opožděně, ale přece bych je chtěl (stejně jako všechny zaměstnance) přivítat ve škole.

Více

Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011

Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011 Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011 1 Úvodem Odpustím si dlouhé úvody a jednoduše vás přivítám v roce 2011, třebaţe trochu se zpoţděním, protoţe do nového roku se nám tak trochu přelilo

Více

BEZEVSEH. listopad 2010. občasný občasník VYDÁVÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MEDIÁLNÍ GRAFIKY A POLYGRAFIE RUMBURK

BEZEVSEH. listopad 2010. občasný občasník VYDÁVÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MEDIÁLNÍ GRAFIKY A POLYGRAFIE RUMBURK občasný občasník 29 listopad 2010 OCENĚNÍ: Nejlepší časopis středních škol v České republice /2007/ Časopis středních škol v ČR s nejlepším obsahem /2008/ Časopis středních škol v ČR s nejlepší grafikou

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 4/2003-2004. Úvodník. 5,-Kč. 4. číslo. www.7zskolin.cz

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 4/2003-2004. Úvodník. 5,-Kč. 4. číslo. www.7zskolin.cz SPORŤÁK 4/2003-2004 školní časopis 7. ZŠ Kolín www.7zskolin.cz Úvodník Venku nám jaro už pomalu zaklepalo na dveře a s prosluněnými dny přichází i nové číslo EUROSPORŤÁ- KU. Ano, zajisté jste i vy postřehli,

Více

Březen 2011. 5. číslo. Autor názvu časopisu: Martin Pekár Autorka fotografie: Taurus

Březen 2011. 5. číslo. Autor názvu časopisu: Martin Pekár Autorka fotografie: Taurus Březen 2011 5. číslo Autor názvu časopisu: Martin Pekár Autorka fotografie: Taurus Slovo úvodem Milé čtenářky a čtenáři, jiţ páté číslo školního časopisu bude tentokrát zaměřeno obecně na lidskou společnost.

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ Z Mateřské školy Vlčnov Velikonoční dílničky v MŠ Jaro uţ se nám ukázalo v celé své kráse, sluníčko

Více

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč GAG-BEN Základní škola Třebíč, Benešova ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Kultura Buchty a loutky zavítaly opět k nám Loutkové divadlo Buchty a loutky je

Více

5. ročník literární soutěže

5. ročník literární soutěže Ústecký parlament dětí a mládeže Sdružení dětí a mládeže Tilia Ústí nad Labem Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem za podpory Města Ústí nad Labem pořádali 5. ročník literární soutěže Vážení čtenáři, spisovatelé,

Více

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje Č. 122-2/2011 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Pythagoriáda. Dne 26. 01. 2011 se žák 5.A Matej Andar zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde ve velké konkurenci

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více

LISTOPADOVÉ VIDEOZPRÁVY NA NAŠEM FACEBOOKU

LISTOPADOVÉ VIDEOZPRÁVY NA NAŠEM FACEBOOKU září 2009 - září 2014 = 5 let listopad a prosinec Slovo úvodem... A je to tu měsíc, na který jsme všichni čekali a nemohli se na něj dočkat.. Prosinec! Proč zrovna prosinec? No tak to ví asi každý. Jsou

Více

BEZEVSEH VYDÁVÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MEDIÁLNÍ GRAFIKY A POLYGRAFIE RUMBURK. najdete nás: www.bezevseho.eu pište nám: bezevseho@sosmgp.

BEZEVSEH VYDÁVÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MEDIÁLNÍ GRAFIKY A POLYGRAFIE RUMBURK. najdete nás: www.bezevseho.eu pište nám: bezevseho@sosmgp. občasný občasník 42 duben 2014 OCENĚNÍ: Nejlepší časopis středních škol v České republice /2007 + 2012/ Časopis středních škol v ČR s nejlepším obsahem /2008/ Časopis středních škol v ČR s nejlepší grafikou

Více

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ. S panem ředitelem. Rozhovor. Střední školy Téma. Côte d'ivoire. Poznávej svět

ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ. S panem ředitelem. Rozhovor. Střední školy Téma. Côte d'ivoire. Poznávej svět ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ S panem ředitelem Rozhovor Střední školy Téma Côte d'ivoire Poznávej svět ÚVODNÍK Poslední vydání časopisu Edisonka bylo výjimečné. Jak jistě víte, bylo to Valentýnské číslo.

Více

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník pátý 2011 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová Co? To uţ jsou Vánoce? Zase na nás po roce přijdou kladné emoce? Leze na mě vánoční nálada

Více

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Rozhovor + anketa Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Vánoční a silvestrovské tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150

Více

tvrtletník č.5/2015 TadyTam TADY? TAM!

tvrtletník č.5/2015 TadyTam TADY? TAM! tvrtletník č.5/2015 TadyTam TADY? TAM! Milí čtenáři, říkala jsem si, že vydám časopis v listopadu nebo v prosinci. Dobře, tak v lednu. Nakonec budu ráda, když se k vám dostane do konce zimy. Omlouvám se,

Více

K autobusům mám hodně blízký vztah. doprava Autobus BusLine neohleduplně vybržďován. doprava. nové projekty BusLine podpořil kulturní projekt,

K autobusům mám hodně blízký vztah. doprava Autobus BusLine neohleduplně vybržďován. doprava. nové projekty BusLine podpořil kulturní projekt, Číslo 7 prosinec 2014 ročník 4 časopis SPOLEČNOSTI BUSLINE A.S. K autobusům mám hodně blízký vztah říká exkluzivně pro BusLetter Jan Čenský Str. 15 Str. 7 doprava Autobus BusLine neohleduplně vybržďován

Více

Školní ples. Lyžařské kurzy. Zápis prvňáčků. Valentýnská diskotéka. Perličky z naší školičky. Adopce na dálku

Školní ples. Lyžařské kurzy. Zápis prvňáčků. Valentýnská diskotéka. Perličky z naší školičky. Adopce na dálku Školní ples Lyžařské kurzy Zápis prvňáčků Valentýnská diskotéka Perličky z naší školičky Adopce na dálku NEPŘEHLÉDNĚTE! Rozhovor s hercem Martinem Havelkou! www.zsms.streliceubrna.cz skolnirevue@centrum.cz

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník šestý 2013 Před devíti lety jsme sem nastoupili jako malé děti, které se uměly sotva podepsat. Dostali jsme na krk šňůrku s beruškou, a i po ní jsme byli pojmenovaní. Přišli jsme

Více