Ptáček Bonzáček 4.číslo školního časopisu ţáků z 9. ročníků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ptáček Bonzáček 4.číslo školního časopisu ţáků z 9. ročníků"

Transkript

1 Ptáček Bonzáček 4.číslo školního časopisu ţáků z 9. ročníků

2 Úvodní slovo Ahoj. Vítám Vás u únorového vydání čtvrtého čísla Ptáčka Bonzáčka. Jako v předešlém čísle začneme děním ve škole, konkrétně vánočním zpíváním. Čekají Vás ale i jiné zajímavé články, jakými jsou například Jaké byly Vánoce ţáků, jak jsme dopadli při oborových pracích, oblíbené Hot news, různá dění a akce v Ústí nad Labem, no prostě máte se na co těšit. Uţijte si čtení a v dalším čísle nashledanou! Lukáš Cotman

3 Vánoční zpívání jak to proběhlo? Vánoční zpívání uţ máme za sebou, a ţe se opravdu povedlo. Nejenţe ţe nám po celou dobu krásně chumelilo, ale přidali jsme do zpívání i několik nových prvků. Například mladé muzikanty ze třetích a čtvrtých ročníků se svými dechovými nástroji. Na tři trubky a jeden pozoun zahráli koledy Pásli ovce Valaši a Jak jsi krásné neviňátko. Tihle chlapci se na vánočním zpívání objevili poprvé, ale musím říct, ţe si vedli jako opravdoví profíci. Pak jste dále mohli vidět sboreček paní učitelky Malé. Ve sborečku zpívali ţáci druhých ročníku. Zpívali nejen koledy hodně známe, ale také ty, které jsem například já nikdy neslyšela. Kdyţ uţ mluvíme o mladých talentech, na vánočním zpívání si zarecitovali básničky dokonce i ti nejmladší. Všichni se rozplývali nad tím, jak většina neuměla vyslovit R, nebo nad tím jak se strkají, aby mohli být ve předu. Ale abychom se tu nebavili jenom o mladších, na vánočním zpívání vystoupily také paní učitelky a velký sbor. Ten si pro posluchače připravil také něco nového. Lennonovu známou skladbu Christmas a také skladbu We wish you a Merry Christmas, kterou určitě znáte z různých amerických filmů a seriálů. Jestli jste naše vánoční zpívání promarnili, určitě se koukněte na naše internetové stránky, kde video najdete. Určitě se pobavíte a moţná i zazpíváte. Přeji vám příjemnou zábavu. Veronika Suchá

4 Oborové práce A je to tu. Ten den s velkým D uţ přišel, ani jsem se nenadála a uţ jsem stála před třídou a obhajovala svou oborovou práci na téma,,jeden den v dětském domově S Verčou jsme měly obrovskou trému, vůbec jsme nevěděly, co říkat, jestli něco nezkomolíme, nezačneme koktat, nebo jestli nám náhodou nevypadne to, co máme říkat...,, Jen klid holky, řekněte nám, proč jste si tuto oborovku vybraly a co vám to dalo, řekla nám paní učitelka Novotná. Zhluboka jsem se nadechla a začala s obhajobou. Tři měsíce stresu z obhajoby a měly jsme to hotové během 4 minut. Celkem zbytečné, to si asi řekne kaţdý z Vás, ale já, jakoţto deváťačka, která toto uţ zaţila na vlastní kůţi, říkám, ţe to určitě zbytečné není, a myslím si, ţe nás to připravuje jak na maturitu, která je písemná i ústní, tak i na různá zkoušení, referáty, nebo právě nějaké obhajoby, která nás všechny čekají na střední škole.,,myslím si, ţe to bylo opravdu slušné holky Usmála se na nás paní učitelka Novotná a paní učitelka Olšáková jen přikyvovala hlavou. Dostaly jsme jedničku. Pak uţ to šlo jako na běţícím pásu, před třídou se střídal jeden po druhém, říkal nám o své práci a my jsme poslouchali. Konzultanti (učitelé) měli nějaké připomínky i poznámky a my, posluchači, jsme se mohli obhajujících na cokoli k tématu ptát. Jak to ale všechno začalo? Na začátku října 2010 jsme dostali témata. Kaţdý si mohl svobodně vybrat z jakého předmětu a co bude za oborovku dělat. Do 15. října jsme se museli zapsat na daná témata. A uţ to jelo. Do 30.litospadu jsme měli odevzdat hotovou písemnou nebo elektronickou podobu oborovky. Obhajoby trvaly 2 dny. 2 dny stresu, napětí a trémy. Ale myslím si, ţe kaţdý dostal známku, kterou si opravdu zaslouţil. Přeji všem budoucím devátým ročníkům hodně štěstí a nebojte se, učitelé nejsou tak tvrdí, jak se vám můţou zdát. Klabzubová Kateřina

5 Jaké byly Vánoce žáků 1., 2., 8. a 9. ročníků? O velké přestávce jsme byly na průzkumu ve školičce, abychom zjistily, co naši prcci dostali. Předem vám můţeme říct, ţe v porovnání s 8. a 9. ročníkem je to velký rozdíl. Kdyţ jsme přišly do školičky, přivítaly nás malé dětičky a my jim zadaly anketovou otázku. Z jakého vánočního dárku jste měli největší radost? Všichni se začali hlásit a my jim naslouchaly a zapisovaly si jejich dárečky. Zjistily jsme, ţe uţ nefrčí ţádní pokémoni, autíčka na ovládání ani panenky Barbie, ale letošní Vánoce byla kolečková mánie. Boty na kolečka, zajíček kulička a také kuličková dráha. Koukaly jsme jako zjara a vyslýchaly dále, vyvolaly jsme holčičku z 1.A, která nám zašuškala dárek plyšáka ovečku Saun, a my teda zapsaly plyšák, ovšem v tu chvíli na nás začala křičet, ţe to není plyšák, ale plyšák ovečka Saun! My si stouply do pozoru a s úsměvem a tichým chichotáním napsaly plyšák ovečka Saun. Dále jsme zjistily, ţe nejoblíbenější dárek holčičí byl Křeček Zuzu, který byl skoro pod kaţdým stromečkem. U kluků však zůstala na prvním místě autodráha a autíčka, popřípadě počítač jako u ţáků 8. a 9. ročníků. Kdyţ jsme vyslýchaly druhý stupeň, lítaly stíţnosti na měkké dárky, neboli oblečení, naopak největší radost byla z prázdnin jako takových, dárky a Vánoce uţ nebyly tak podstatné.. Bohuţel z puberťáků víc nedostanete. Crrr, začalo zvonit na přípravnou přestávku a my odešly do šaten a mazaly, abychom se s vámi mohly podělit o tyto informace. Od nás je to vše tak zase ahoj za měsíc. Veronika Frenzelová a Sabina Reslerová

6 Zimní pranostiky Lenivého v zimě ani pec nezahřeje. Zima, kterou konec roku nese, dlouho s námi ještě třese. Zima měkká a deštivá, nemoci jen rozsívá. Ať si v zimě chlad, jen kdyţ není hlad. Udeří-li zima brzy, hnedle jí to skoro mrzí. Je-li nebe čisté, potrvá déle zima jistě, pak-li sněţí nebo hřmívá, jaro jistě v blízku dlívá. Dokud vlaštovička nezašveholí, jara nebude. Rampouchy na stříšce, hojnost mléka v díţce. Lukáš Cotman

7 Móda - 1.část období plesů Kaţdý rok touto dobou začínají plesy a jiné společenské akce, a proto jsem si pro vás připravila nějakou inspiraci, co byste si mohli vzít třeba na maturitní ples. Hledala jsem různé plesové šaty,ale nejčastěji jsem našla modré! Takţe tenhle rok do modra a hurá na ples! Charlotte Kratochvílová Zdroj fotek : moda.cz

8 Móda - 2.část Doplňky BOTY Na plesy potřebujete hlavně doplňky, ty mohou model zjemnit nebo trochu přikrášlit. Bylo by dobré, kdyby byly v barvě ostatních doplňků (řetízky,náušnice aj.), ale zároveň nevypadaly rušivě k šatům. Nejdůležitější jsou samozřejmě boty. A letos na pěkně vysokých a úzkých podpadcích. ŘETÍZKY, NAUŠNICE Napřed si vyberte jednu určitou barvu, k červeným šatům například černé doplňky. Najděte si černé elegantní boty, se zdobením nebo bez, a nyní přijde ta druhá část, vybrat si řetízek,náušnice,popřípadě náramek nebo prstýnek. Charlotte Kratochvílová

9 Svátek svatého Valentýna Oslava lásky, svátek zamilovaných, tak se říká Dni svatého Valentýna, který slaví zamilované páry 14. února. Sv. Valentýn ţil ve 3. století, byl to kněz. Císař Claudius II. tehdy zakázal uzavírat sňatky, aby měl velké, silné vojsko, ale kněz Valentýn přesto dvojice tajně oddával. Zemřel mučednickou smrtí 14. února. Rok jeho smrti není znám, uvádí se několik moţností. 14. únor je tedy den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice mezi zamilovanými osobami. Symbolem je srdce. Valentýn ve světě Oblíbený dar v Nizozemí je pozvánka na večer v sauně, v Bulharsku, Polsku a Turecku je obvyklé ţádat ţeny o ruku. Francouzští muţi vaří na sv. Valentýna večeři svým dámám. Naopak ve Finsku má rozmazlování spíš podobu poukazu k nákupu do SPA, v Izraeli jsou zase populární pobyty v luxusním apartmánu na severu Izraele. Nevymizely ani tradiční valentýnské kartičky například ve Velké Británii se drţí i zvyk, ţe valentýnky nejsou podepsány a adresát musí hádat, od koho mu přání přišlo. Obálka navíc bývá označena písmeny S.W.A.L.K. neboli Sealed with a loving kiss. Sabina Reslerová

10 Kalendárium Únor V minulém čísle školních novin se mi bohuţel nepodařilo vytvořit prosincové a lednové kalendárium, a tak to napravím teď v únoru. U některých jmen jsem nevypátral nikoho známého. Třeba se to podaří vám, čtenářům. Den Čestnost Slavná osobnost Původ 1.Hynek 30 Karel Hynek Mácha německý český básník 2.Nela 3031 Nela Boudová česká latinský herečka 3.Blaţej 350 Jan Blaţej Santini- řecký Aichel český bar.architekt 4.Jarmila Jarmila Glazarová slovanský česká spisovatelka 5.Dobromila 1420 Magdalena slovanský Dobromila Rettigová česká spisovatelka 6.Vanda 3030 Vanda Hybnerováčeská slovanský herečka 7.Veronika Veronika Ţilková řecký česká herečka 8.Milada Milada Součková slovanský česká spisovatelka 9.Apolena 249 Apolena Veldováčeská řecký herečka dabérka 10.Mojmír 3213 Mojmír Maděrič - slovanský český herec 11.Boţena Boţena Němcová - slovanský česká spisovatelka 12.Slavěna 277 Slávka Budínová - slovanský česká herečka 13.Věnceslav 62 slovanský 14.Valentýn 39 Svátek zamilovaných latinský 15.Jiřina Jiřina Bohdalová - řecký česká herečka 16.Ljuba 448 Ljuba Krbová - česká slovanský herečka 17.Miloslava Miloslava Rezková - slovanský bývalá česká atletka 18.Gizela 844 německý 19.Patrik Patrik Hezucký-český latinský moderátor 20.Oldřich Oldřich Kaiser - německý český herec 21.Lenka Lenka Vlasáková??? česká herečka 22.Petr Petr Čech-český řecký fotbalový brankář 23.Svatopluk 4327 Svatopluk Čech- slovanský český spisovatel 24.Matěj Matěj Ruppert hebrejský

11 český hudebník 25.Liliana 322 latinský 26.Dorota 1099 Dorota Barová - česká řecký zpěvačka a violoncellistka 27.Alexandr 5119 Alexandr Vondra - řecký český diplomat 28.Lumír 3906 Lumír Olšovský český herec slovanský Roman Iboš

12 Aktuální sněhové podmínky v nejbliţších lyţařských střediscích: Telnice-středisko je v provozu a s velmi dobrými podmínkami - půl metru až metr technického sněhu. Klínovec-většina vleků je v provozu. 90 cm prašného sněhu. Bouřňák-v provozu je 5 vleků. 75cm prašného sněhu. Přehled cen jednodenních permanentek: název Děti dospělí Telnice Klínovec Bouřňák Lukáš Chejnovský

13 Smog v Ústí nad Labem Smog je opět váţným problémem severočeských měst. Tentokrát je za tím vším především polétavý prach, označovaný písmeny PM a číslicí, znamenající velikost prachové částice v mikronech. Co s tím? Je to problém narůstající automobilové dopravy, především v centru města, a na periferiích spíš zase lokálních topenišť, kde se lidé vrací k levnějšímu uhlí, uvedl Karel Nepraš, ústecký odborník na environmentální výchovu, jeţ řeší i ekologii. Co se takzvaných lokálních topenišť týká, největším problémem je, ţe hodně domácností vyuţívá zastaralé uhelné kotle. Problém nastává při spojení zastaralého kotle, který má nízkou účinnost spalování, s nekvalitním uhlím, uvedla k tomu například Zora Kasiková z ekologického sdruţení Arnika s tím, ţe dalším problémem je, ţe lidé často spalují v kotlech odpady. Mým názorem je, ţe by se měla zmírnit produktivita továren. Mnoho lidí by s tím souhlasilo. Po mém pátrání a ptání lidí, co oni na to ţe, je v Ústí pořád smog, je, ţe s tím není nikdo spokojen, špatně se lidem dýchá, a kdo má problémy s dýcháním, tak se mu to můţe díky smogu zhoršit. Ale co s tím? Autor:Filip Ryšavý dle inter.zdroje

14 Povodně Po letošní polovině zimy se opět v Ústí nad Labem rozbouřilo Labe. Po roztání téměř veškerého sněhu a ledu se začalo Labe zvedat. Postupně zaplavovalo okolí. V Ústí i okolních obcích se masivně do Labe začaly valit litry vod z různých přítoků. Viděli jste třeba Bílinku? Ta málem ohrozila Fórum. Povodně nejen postihly budovy postavené na břehu Labe, ale i dopravu v Ústí nad Labem. Nejen MHD, ale i osobní automobily musely jezdit z Krásného Března do centra města buďto přes Stříbrníky nebo přes Střekov. Trolejbusy nahradily autobusy, tvořily se kolony. Lovosická výpadovka byla v pondělí úplně uzavřená. Labe se zastavilo na hranici 753cm, vylilo se pod most u Mariánské skály, zaplavilo malé obce. Například v Nových Kopistech zase lidé plavali. Ústecké nábřeţí zachránila moţná protipovodňová vana. A teď? Řeka se zase na pár dní umoudřila. AdamKubica, Oto Libal

15 Romantický obraz s Labskými pískovci se ocitl na známkách německé pošty Jeden z nedůleţitějších a nejkrásnějších obrazů romantismu, Poutník nad mořem mlh od německého malíře Caspara Davida Friedricha ( ), se ocitl na známkách německé pošty. Slavný malíř proţil velkou část ţivota v Dráţďanech a cestoval po Českosaském Švýcarsku. Cenina, na níţ je muţ putující Labskými pískovci těsně za hranicí, byla slavnostně představena v pohraničním Bad Schandau v úterý Jeden z prvních vytištěných aršíků dostal i radní Ústeckého kraje Radek Vonka, který má na starosti turistický ruch. Několik míst spjatých s působením Friedricha v Českosaském Švýcarsku spojuje stezka C. D. Friedricha v okolí obce Krippen u Bad Schandau. Obraz Poutník nad mořem mlh namaloval Friedrich v roce Je na něm zobrazen neznámý poutník hledící z německé strany na Zirkelstein a přes údolí Labe na Růţovský vrch. Zdroj: Lukáš Cotman

16 Kultura A máme tu únor. Zima nás pomalu opouští, řeky se zvedají a zaplavují nám silnice. Toto chmurné počasí se na většinu z nás podepisuje a máme většinou špatnou, pochmurnou náladu. Tenhle měsíc nás ale čeká v kině mnoho zajímavých(hlavně 3D) filmů :-) Méďa Béďa 3D Jedná se o dětskou komedii, kde vystupují animovaná zvířata s reálnými lidmi. Fimfárum Do třetice všeho dobrého 3D A máme tu další pokračování známých komediálních loutkových povídek. Tentokrát se budou povídky odehrávat v polovině 20. století. Humorné a nostalgické zpracování bude určitě velice zajímavé.

17 Gnomeo a Julie 3D Nový animovaný komediálně-dobrodruţný snímek Gnomeo a Julie dává nejslavnějšímu příběhu lásky na světě Williama Shakespeara další rozměr. Reţisérem filmu je tvůrce Shreka 2 Kelly Asbury, scénář napsal Mark Buton, který je autorem úspěšného Madagaskaru, coţ znamená, ţe se určitě u tohoto filmu nudit nebudeme. Uţijte si filmy a za měsíc zase nashledanou :-) Klabzubová Kateřina

18 Toyota stahuje k opravě téměř 1,7 miliónu vozů z celého světa Japonská automobilka Toyota Motor ve středu oznámila, že je nucena po celém světě stáhnout na 1,7 miliónu vozů v souvislosti s technickými problémy, které mohou způsobovat únik paliva. Informovaly o tom světové agentury. Pomalý turista u přepážky moskevského letiště zachránil ostatním život Na internetu se objevilo množství příběhů lidí, kteří na místě pondělního výbuchu 24. ledna na moskevském letišti Domodědovo, jen zázrakem přežili. Sebevražedný atentátník odpálil po domácky vyrobenou bombu v příletové hale jednoho z největších letišť v Rusku. Nepřežilo 35 lidí, na stovky jich je těžce zraněno a podrobují se různým operacím. Několika cestujícím ale například zachránil život turista, který u pasové kontroly zdržoval zdlouhavým vyplňováním imigrační karty. Jan Šik

19 Závislost na počítačích a počítačových hrách Rozlišit hranici mezi koníčkem, zvýšeným uţíváním a závislostí je velmi obtíţné uţ i proto, ţe na počítači nevzniká závislost fyzická, ale psychická. Přesto můţeme vysledovat určité příznaky, které svědčí pro rozvíjející se závislosti. Mezi hlavní příznaky patří stavy podobné transu při hraní hry, vzpírání se rodičovským zákazům hraní, neschopnost dodrţovat časový limit určený pro tuto činnost. K dalším příznakům patří : méně vykonané práce pocit prázdnoty, kdyţ není člověk u počítače ztráta kontroly nad časem stráveným u počítače brzké vstávání k počítači nebo ponocování u počítače rostoucí nervozita a neklid, kdyţ delší dobu nemůţe hrát přemýšlení o počítači, kdyţ ho zrovna nepouţívá kradení peněz na nákup her stále více a více času potřebného k uspokojení ze hry lhaní o své závislosti hraní kvůli úniku od osobních problémů narušené vztahy s rodinou zanedbávání učení opouštění dřívějších zájmů a přátel zhoršující se školní výsledky Můj názor : Já sám jako patnáctiletý teenager hraji napočítali také, ale Já mám to štěstí, ţe mě to zase nebaví natolik, abych u toho vydrţel sedět třeba pět hodin, ale i takové dny mám. Myslím si, ţe na tom nejsem tak špatně jako třeba ostatní. Znám kamarády, kteří jsou schopni u počítače sedět celý den i celou noc. Zároveň si také myslím, ţe je potřeba, aby rodiče své děti hlídali a nechali je rozvíjet i jinak neţ jenom v kybernetickém světě her a počítačů. Zeptal jsem se svých kamarádů, kolik hodin tráví denně na počítači, a takové jsou výsledky : 1 hodina 2 lidi 2 3 hodiny 7 lidí 3 5 hodin 3 lidi více jak 5 hodin 3 lidí Takţe 2 3 hodiny je takový průměr, do kterého se i Já občas zařazuji. Myslím si, ţe nepatřím mezi závislé na počítači. Honza Šik, podle internetových zdrojů a z výsledků ankety.

20 Sport Dne 9.1. se uskutečnil závod ve skocích na lyţích na mamutím můstku v Harrachově, kde se představili i čeští skokané Jakub Janda, Roman Koudelka, Borek Sedlák, Jan Matura, Lukáš Hlava a Antonín Hájek. Do druhého kola postoupila pouze čtveřice. Nejlépe na tom byli Roman Koudelka, který si skokem dlouhým 208,5 m vydobyl šestou pozici, ale i Borek Sedlák, který byl průběţně desátý. V druhém kole Roman Koudelka jako jediný skočil za 200m a to 211m, tím se vyhoupl aţ na konečnou třetí pozici. Vyhrál Rakušan Morgenstern. Do tradičního závodu Tour de ski nastoupili obhájce triumfu Lukáš Bauer a ve skvělé formě jezdící Martin Jakš. V první etapě skončil Jakš na třetím místě, Bauer aţ třináctý. Jenţe v dalších etapách se Lukáš Bauer zvedal, naopak Martin Jakš se postupně propadal. V poslední etapě, coţ bylo prudké stoupání, vyjíţděl Bauer ze sedmého místa, Jakš ze šestého. Někdy v polovině závodu se utvořila skupinka, v níţ byli oba dva čeští závodníci. Šest set metrů před cílem nastoupil Lukáš Bauer a dojel si pro třetí pozici. Martin Jakš skončil v celkovém zúčtování osmý.

21 Rychlobruslařka Sáblíková ovládla trojku v závodě SP v Moskvě Martina Sáblíková, která před nedávnem získala titul evropské šampionky ve víceboji, se představila v Moskvě na její oblíbené trati 3000m. Na trať vyjela v předposlední rozjíţďce. V průběhu jízdy mírně ztrácela, ale poslední dvě kola zajela velice rychle a do té doby první závodnici porazila o 1,38 sekundy a stanovila nový rekord moskevského oválu na 4:04,03 minuty. Její největší soupeřky Němka Stephanie Beckertová a Jilleanne Rookardová z USA vyjely hned po ní. Němka se drţela za naší závodnicí velice těsně, jenţe v předposledním závodě upadla a tím přišla o moţnost na celkové vítězství. I díky tomuto pádu Sáblíková vyhrála a získala 100 bodu do hodnocení světového poháru, a tím se zařadila na průběţné 2. místo. Svůj start má v Moskvě za sebou i Karolína Erbanová, která byla v závodě na 500 metrů patnáctá. Ústečtí Lvi hravě přestříleli Chomutov Utkání začalo v sobotu ve velmi vysokém tempu, a tak se diváci hned v krátké době dočkali gólu.uţ v šesté minutě skóroval Alinč, který tak nabudil celé muţstvo. Poté inkasovali Chomutovští ještě jednou a těsně před ukončením první třetiny střelil branku Pavel Janků.Ve druhé třetině Chomutovští sice sníţili o jeden gól,ale Lvi nasázeli další tři góly.ve třetí třetině Lvi uţ neskórovali, ale Chomutov dal ještě jeden gól, a tak celé utkání skončilo 6:2 a Chomutov tak ztrácí sedm bodů za Slovanem. Utkání se účastnilo na pět tisíc diváků a tentokrát nechyběl ani zásah policejní pořádkové jednotky proti fanouškům Chomutova. Marek Wallach a Kryštof Hausman

22 Chlupáč(č.4) A na závěr další a poslední pokračování. Komisař utíkal, co mu nohy stačily. Doběhl až k nějakému městu. Hledal telefonní budku nebo bar, kde by byl telefon. Nemohl nic najít, a tak běžel dál a dál. Uviděl auto, rozběhl se za ním a zastavil ho boucháním na okénko. Řidic vystoupil z auta naštvaný, proč mu klepe na okénko. Tak mu komisař ve zkratce řekl, co se děje, nastoupil do auta a hned zavolal na komisařství a zeptal se ochotného řidiče, kde to vlastně je.,,vyjak odpověděl mu řidič.,,aha řekl komisař. Řekl to strážníkovi na komisařství a ten mu řekl:,,hned vám tam všechny pošlu komisaři.. posily jsou na cestě Mezitím se vrah přibližoval blíž a blíž. Pohotově řidič vytáhl zbraň z pod sedadla a vystoupil. Zamířil zbraň na vraha, ten vytáhl svou pistoli. Vypadalo to jako v nějakém westernu. Byla velká tma, soupeři na sebe sotva viděli. Vrah si pro sebe začal něco mumlat a komisař vykřikl?,,proč!! Vrah se na něj podíval a zasmál se..,,nic nechápeš a nikdy to nepochopíš HAHAHA. BUMBUM zazněly výstřely. Komisař zaskučel a spadl na zem. Záhadný řidič se usmál a šel ke komisaři, změřil mu tep, aby se ujistil,že ještě žije. Vložil mu kus papíru do kapsy. A oba odjeli autem zase zpět do své skrýše. Záře světel rozsvítila město a sirény probudily obyvatele. Najednou ke komisaři přijel služební vůz,vyběhl z něj strážník a rychle zavolal záchranku. Komisař byl převezen do krajské nemocnice. Po týdenním komatu se probudil a nemohl si na nic vzpomenout.. Strážník mu oznámil, že našli další mrtvolu a vraždění přestalo Komisař si pomyslel, že to je ten vrah.. Podíval se do té kapsy, kde měl uložený ten lístek od řidiče a začal ho číst.,,hmm řekl. Všichni okolo něj se podívali na jeho výraz v tváři.. Komisař zjistil, proč se vlastně vrah zabil. Teď mu vše bylo jasné. Marek Kobera

Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337

Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337 Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337 Netolismus: chorobná závislost na tak zvaných virtuálních drogách, mezi

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

ZAJÍMAVOSTI. (zdroj wikipedie.cz; obrázek Veronika Klímová, 4.B) -2-

ZAJÍMAVOSTI. (zdroj wikipedie.cz; obrázek Veronika Klímová, 4.B) -2- 5.díl ZAJÍMAVOSTI Svátek svatého Valentýna, (zkráceně také Valentýn), se slaví v anglosaských zemích každoročně 14. února jako svátek lásky a náklonnosti mezi partnery. Je to den, kdy se tradičně posílají

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

znát základní rozdíly mezi on-line a klasickým hraním; vědět, jak rozpoznat závislost na on-line hraní.

znát základní rozdíly mezi on-line a klasickým hraním; vědět, jak rozpoznat závislost na on-line hraní. POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 10 ON-LINE HRY Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete:

Více

Deník,,správnýho psa

Deník,,správnýho psa Deník,,správnýho psa Ne, ne, ne a ještě jednou ne! Neolíznu tě! A nekoukej tak na mě! Opakoval jsem, ale marně. Aneta se na mě pořád koukala svýma smutnýma očima a musím říct, že tohle jí jde fakt dobře.

Více

Telefonní budka. Varovný telefonát

Telefonní budka. Varovný telefonát MEZI NEBEM A ZEMÍ Mezi nebem a zemí Telefonní budka Tohle se prý stalo nedávno, někde na Kladně. Jednu mladou dívku právě proti její vůli opustil přítel a k tomu se přidaly jak problémy ve škole, tak

Více

Redakce 013. Zpravodaj Základní školy Brankovice. Vyšlo: 28. února dvouměsíčník číslo 1 /2013. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.

Redakce 013. Zpravodaj Základní školy Brankovice. Vyšlo: 28. února dvouměsíčník číslo 1 /2013. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. Redakce 013 Zpravodaj Základní školy Brankovice Vyšlo: 28. února dvouměsíčník číslo 1 /2013 Pranostiky Leden V lednu moc sněhu, v červnu moc sena. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. Můžeš-li

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 Již po 49. se letos konala v Bedřichově Jizerská 50. Bohužel bylo málo sněhu a musela být uzpůsobena speciální 4km trať, lépe řečeno okruh, který byl zasněžován a

Více

Valentýn. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Irena Mgr. Paulová, Irena Paulová Mgr.

Valentýn. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Irena Mgr. Paulová, Irena Paulová Mgr. VY_32_INOVACE_PRV_487 S2 Valentýn Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 2. 2. 2013 Datum pilotáže: 14. 2. 2013 Metodika: Učitel prostřednictvím textu a obrázků seznámí děti s

Více

Program OH v Soči - pátek 7. února 2014. Program OH v Soči - sobota 8. února 2014

Program OH v Soči - pátek 7. února 2014. Program OH v Soči - sobota 8. února 2014 Object 1 Program OH v Soči - pátek 7. února 2014 17:00 Slavnostní zahajovací ceremoniál na olympijském stadionu Fisht čas je již přepočítaný na středoevropský (SEČ), tento den neprobíhají žádné sportovní

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a

Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a čemu jsme se naučili. Máma s tátou mi říkali, že se

Více

ČASOPIS ZŠ DEBLÍN 9. číslo. (červen 2012)

ČASOPIS ZŠ DEBLÍN 9. číslo. (červen 2012) ČASOPIS ZŠ DEBLÍN 9. číslo (červen 2012) OBSAH 1. MĚSÍC ČERVEN...3 Charakteristika... 3 Pranostiky... 3 Významné události... 4 Narození a úmrtí významných osobností... 4 2. STALO SE...5 Mezinárodní den

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 AKADE Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 1 AKADE Šéfredaktor: Lucie Jurečková Obsah Jaro u koní... 3-4 Kutálení sýrů... 5 Zástupce šéfredaktora: Andrea Bartoňová Redakce: Soňa Richterová Kateřina

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 Září říjen 2006 Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Prahy. V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO

Více

Vřískot I2012/2013 PRIMA 2012/2013 PARLAMENT. Všem zástupcům přejeme hodně štěstí! :) S.Marcziová

Vřískot I2012/2013 PRIMA 2012/2013 PARLAMENT. Všem zástupcům přejeme hodně štěstí! :) S.Marcziová Vřískot I2012/2013 Gymnázium Varnsdorf; Střelecká 1800, Varnsdorf 407 47; +420 412 371 423; www.bgv.cz Dne 12. 10. 2012 přišla paní učitelka Jirchářová na hodinu ČJ jako každý pátek. Stoupla si před tabuli

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

TÝDENNÍ PLÁN - 1.TŘÍDA 7.12. 22.12.2015

TÝDENNÍ PLÁN - 1.TŘÍDA 7.12. 22.12.2015 TÝDENNÍ PLÁN - 1.TŘÍDA 7.12. 22.12.2015 JMÉNO: MILÍ PRVŇÁČCI, JSEM ZVĚDAVÁ, AŽ MI POVÍTE, KOHO NAVŠTÍVIL MAKULÁŠ I O VÍKENDU. ČERTÍ ŠKOLA BYLA MOC PRIMA! BLÍŽÍ SE NAŠE VYSTOUPENÍ A VÁNOČNÍ JARMARK, PROTO

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 8. číslo prosinec 2010 Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, co že komu dobrého neseš na památku. Vánoce, Vánoce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV. Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV. Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV Miniprojekt k tématu Sluneční soustava Účastníci projektu : Mgr. K. Průšová Motlík Martin 8.ročník Fulierová Kateřina 9.ročník Šarešová

Více

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede!

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede! Časopis Svorka Škola jede! Ahoj, vítám Vás u prvního vydání časopisu Svorka! Věřte, že tento časopis si zamilujete a vždy tu bude pro Vás. Jakmile dočtete jedno vydání budete dychtit po dalším. Takže,

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 04.05.2014

Martina Bábíčková, Ph.D. 04.05.2014 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 04.05.2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor Informatika Tematický okruh Textový editor Téma klíčová slova Novinová strana

Více

O ČEM JE KNIHA. Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1.

O ČEM JE KNIHA. Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1. O ČEM JE KNIHA Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1. Kapitola,,Děti, budu Vám vyprávět příběh. řekla Tereza,,A co? řekly obě děti.,,budu

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Olympiáda ve Vencouveru se zlomila do druhé půlky a my se vydali na letošní běžky do rodiště jednoho z potencionálních medailistů tohoto zimního

Olympiáda ve Vencouveru se zlomila do druhé půlky a my se vydali na letošní běžky do rodiště jednoho z potencionálních medailistů tohoto zimního Olympiáda ve Vencouveru se zlomila do druhé půlky a my se vydali na letošní běžky do rodiště jednoho z potencionálních medailistů tohoto zimního klání, do okolí Klínovce na hřebeny Krušných hor. Ty jsou

Více

VELIKONOCE SVÁTKY JARA U CVRČKŮ

VELIKONOCE SVÁTKY JARA U CVRČKŮ VELIKONOCE SVÁTKY JARA U CVRČKŮ Velikonoce jsou nejdůležitějšími křesťanskými svátky a zároveň oslavou probouzející se jarní přírody a nového života. A tak jsme si vyzdobili celou třídu, abychom probudili

Více

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3.

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. 2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. Obsah 1. Grónsko 2. Madagaskar 3. Exkurze do Prahy 4. Vánoční laťka 5. Zápis do 1. třídy 6. Lyžařský výcvik 7. třída 7. Škola v přírodě 4. třída

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Následovala malá chvíle ticha. Pak ze mě vypadlo: Sáro? Kdy má vlastně Libor přijít? Za 10 minut, řekla Sára. Čekání na Libora jsme si krátily tím, že jsme probíraly takové typické holčičí věci. Najednou

Více

DRUHÝ ROČNÍK KRČÍNSKÉHO MARATONU

DRUHÝ ROČNÍK KRČÍNSKÉHO MARATONU DRUHÝ ROČNÍK KRČÍNSKÉHO MARATONU PŘÍLOHA OBČASNÍKU ZŠ KRČÍN MASKOT: ŠNEK GRIGOR HESLO: I NEJPOMALEJŠÍ SE MOHOU ZÚČASTNIT! PÁTEK 30. 5. 2014 Rekordní druhý ročník Krčínského maratonu Rekordní druhý ročník

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Nebuď oběť. Ga Ma Ja. Z Wigymu

Nebuď oběť. Ga Ma Ja. Z Wigymu strana 2 Z Wigymu Nebuď oběť Pavlína Koubková N a Wichterlově gymnáziu se v průběhu týdne uskutečnila přednáška pro všechny ročníky s názvem,,nebuď oběť. Co si pod takovým názvem představit? Šlo o přednášku

Více

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012 5 DNÍ 7 11 Let 20 Účastníků TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Příměstské tábory Jana Jelínková a kolektiv Praha, Středočeský kraj Místo konání Praha 2012 Průřezové

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13

Smolík Roman 66, Valoušek Matouš 71, Krejz Jan 36, Klusáček Jakub 41, Janíček Martin 70, Pytlík Michal 13 Stupava 29-31.5.2009 Ve dnech 29-31.5.2009 odehráli miniţáci největší turnaj v sezóně 2008-2009 s názvem PLAYMINIHANBALL. Konal se na Slovensku ve Stupavě a byl to uţ druhý ročník tohoto turnaje. V minulém

Více

ŽIJ SPORTEM VESLOVÁNÍ:

ŽIJ SPORTEM VESLOVÁNÍ: ŽIJ SPORTEM Sportcentrum Labe & školní rok 2014/2015 Máme novou sportovní redakci, kde tvoříme různé články z akcí a soutěží Sportcentra Labe. Toto je první vydání našeho občasníku, které se ohlíží za

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA školní rok 2015/2016, číslo 1 ÚVODNÍK Již je tomu několik měsíců, co vyšlo poslední číslo školního časopisu Sovík. Tak jsme se rozhodli, že na tuto krásnou tradici navážeme.

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Jana Javorská PROČ ŽENY NEKOUŘÍ DOUTNÍKY. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jana Javorská PROČ ŽENY NEKOUŘÍ DOUTNÍKY. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 1 Jana Javorská PROČ ŽENY NEKOUŘÍ DOUTNÍKY 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky?

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky? Děvčata k přípravě na soutěž a účasti v ní přistupovala zodpovědně. Slovo šéfredaktora: Je měsíc únor a my vás opět vítáme u dalšího dílu školního časopisu Smajlík. Uplynulo pololetí a žáci dostávali vysvědčení,

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

1-2/2012 11.číslo. V tomto čísle : Malba na hedvábí Příprava na samostatný život Den svatého Valentýna Seznámení s Itálií Fed Cup v Německu

1-2/2012 11.číslo. V tomto čísle : Malba na hedvábí Příprava na samostatný život Den svatého Valentýna Seznámení s Itálií Fed Cup v Německu 1-2/2012 11.číslo V tomto čísle : Malba na hedvábí Příprava na samostatný život Den svatého Valentýna Seznámení s Itálií Fed Cup v Německu ---------------------- Příprava na samostatný život V našem domově

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím Tak se mi zdá, řekla, tak se mi zdá, že nadešel čas, abychom podnikli nějaký opravdu pěkný výlet. S jídelním košem. A šla rovnou zpátky k majáku, aby se dala do balení. Když maminka sbalila všechno potřebné

Více

RNDr. Zdeněk Horák IX.

RNDr. Zdeněk Horák IX. Jméno RNDr. Zdeněk Horák Datum 24. 9. 2014 Ročník IX. Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací obor MATEMATIKA Tematický okruh SLOVNÍ ÚLOHY Téma klíčová slova Řešení náročnějších slovních

Více

Redakce: pour féliciter 2012

Redakce: pour féliciter 2012 Redakce: Jakub Meinlschmidt, 6. B Jana Kučerová, 6. B Natálie Slováková, 6. B Markéta Novotná, 6. B Šárka Blažejovská, 6. A Mirka Kunešová, 6. A Hana Gavlíková, 6. A Veronika Makovcová, 7. C Klára Jurenková,

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. ŠKOLA V PŘÍRODĚ NEKOŘ HORY ORLICKÉ 30.5. 3.6.2011 Letos jsme již po sedmé opustili naši školu na celý týden

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Máme únor, a tak. Orgie.

Máme únor, a tak. Orgie. 50 FOTOVIDEO ÚNOR 2015 PRAXE / Máme únor, a tak Orgie. PETR JAN JURAČKA www.juracka.eu juracka@natur.cuni.cz www.facebook.com/petrjanjuracka Ne, nebudu se na ty fotky koukat. Zaplatit si zájezd do Afriky,

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

ZPRAVODAJ Domova pro seniory Vysoké mýto 2/2012

ZPRAVODAJ Domova pro seniory Vysoké mýto 2/2012 ZPRAVODAJ Domova pro seniory Vysoké mýto 2/2012 KOSTEL - pohled od autobusového nádraží Autor: Ing.Miroslav Šindlar CO JE DOBRÉ VĚDĚT MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFIÍ Fotografie, které jsou vystaveny na chodbách

Více

CYKLOŠKOLKA. Škola jízdy na kole

CYKLOŠKOLKA. Škola jízdy na kole CYKLOŠKOLKA Škola jízdy na kole PRO DĚTI od 5 do 10 Němcová Marie roků Učíme se jezdit na kole, zatáčet, brzdit Znát dopravní značky, křižovatky, přejezdy Dozvíme se o historii jízdních kol, trojkolek

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Teplé a hlavně stálé počasí letos v létě většinou poněkud chybělo. Léto si asi mnozí

Teplé a hlavně stálé počasí letos v létě většinou poněkud chybělo. Léto si asi mnozí Č. 25 LÉTO 2011 Úvodem.. Léto 2011 bylo zajímavé a opět odlišné od ostatních. Bohužel počasí letně moc nevypadalo a připraveny byly nejprve deště a značná nestálost počasí. Za zmínku stojí ale konec léta,

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU ZŠ - CHLAPCI

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU ZŠ - CHLAPCI [1] OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU ZŠ - CHLAPCI Rakovník, pondělí 21. 11. 2011 GZWR RAKOVNÍK JESENICE 1. ZŠ RAKOVNÍK MŠEC SKÓRE BODY MÍSTO GZWR RAKOVNÍK 4 : 1 2 : 1 11 : 0 17 : 2 9 1. JESENICE 1 : 4 2 : 0 1

Více

VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20

VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20 VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20 Autor: Kateřina Kantová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINYČ. 5

VŠEZNÁLKOVY NOVINYČ. 5 VŠEZNÁLKOVY NOVINYČ. 5 Třídy 5.B Milé děti, Přišlo k vám další číslo Všeználkových novin. Máme však pro vás jednu záhadu. V časopise najdete text, ve kterém se ukryla zvířata. Kromě schovaných zvířat,

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Co je správně? Doplňte slovesa v imperativu. obléknout si obout se. nesvlékat se nezouvat se. svléknout si zout se

Co je správně? Doplňte slovesa v imperativu. obléknout si obout se. nesvlékat se nezouvat se. svléknout si zout se Co je správně? 179/6 1. slunce zuří / září 2. rozzlobený člověk zuří / září 3. člověk, který chce to nejlepší, je náročný / špičkový 4 zboží, které má tu nejlepší kvalitu, je náročné / špičkové 5. situace

Více

Kalendář. Aleš Pergler. Samuel Hübl. 1 Listy Danety, číslo 2, ročník 11, 2015-2016

Kalendář. Aleš Pergler. Samuel Hübl. 1 Listy Danety, číslo 2, ročník 11, 2015-2016 Vážení čtenáři, velice rádi bychom vám popřáli poetické Vánoce na sněhu. Bohužel asi ani letos se bílých Vánoc nedočkáme. Je ale určitě jenom dobře, že lidé počasí ovládat nedokážou. Na druhou stranu je

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 23.03.2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor Informatika Tematický okruh Textový editor Téma klíčová slova Novinová strana

Více