OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ OKÉNKO. Zhodnocení letošní činnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ OKÉNKO. Zhodnocení letošní činnosti"

Transkript

1 BYSTŘECKÉ OKÉNKO BYSTŘECKÉ OKÉNKO Spokojené a radostné Vánoce prožité v pohodě, v novém roce hlavně hodně zdraví a úspěchů přeje redakční rada, obecní úřad i všichni, kteří přispívají do našich novin. Zhodnocení letošní činnosti Začátkem letošního roku byl schválen rozpočet obce na rok Zde jsme si stanovili nejdůležitější cíle na letošní rok. Ty hlavní si myslím, že se podařilo zvládnout. Opravy místních komunikací se provedly ve velkém rozsahu. V jarních měsících došlo ke zpevnění cesty v horní části obce od hlavní silnice po most u Hrdinových čp Dále byla opravena komunikace na Šunavu. Vše je nyní prováděno pokládkou balené směsi, která je dražší, ale zaručuje vyšší životnost. V podzimních měsích se podařilo provést rozšíření, odvodnění a zlepšení dalších dosud prašných cest v naší obci. Jsou to úseky komunikací v Bystříčku od Langrových po Tejklovi čp Od Zákopanice k Vaníčkovým čp. 62. V horní části obce k Rousovým čp Značná finanční částka byla odsouhlasena na opravu a položení nového koberce na místní komunikaci od kapličky po státní silnici včetně zpevnění úseku na Cikánském kopci. Co se týče oprav místních komunikací, tak plníme slib, který byl dán po provedení plynofikace naší obce. Nemalá finanční investice byla také poskytnuta na rozšíření veřejného osvětlení v horní části obce a na Coufalův kopec. Mimo těchto činností je značné úsilí věnováno údržbě obecních budov včetně bytů, péči o zeleň a obecním lesům. Další velkou akcí, která se v letošním roce podařila, je společná výstavba nové prodejny potravin, včetně provedení opěrné zdi, zpevněných ploch a chodníků podél silnice. V době, kdy budete číst náš zpravodaj, již budete moci posoudit výhody této stavby, která by měla sloužit hlavně všem občanům, naší obce. KONZUM-MARKET automaticky spadá do vyšší kategorie, kde je vyšší sortiment zboží, větší možnosti slev a další výhody. Jistě záleží na nás, zákaznících, v jaké míře zde budeme nakupovat a samozřejmě i na samotném množství a výběru nabízeného zboží. Toto jsme ovšem schopni také sami ovlivnit. Nedělní prodej bude jistě také výhodou. Také snad nemusíme opakovat větší parkovací možnosti u prodejny, výhodnost chodníku podél silnice a další. Konečná úprava zpevnění těchto ploch bude provedeno v jarních měsících v příštím roce. Nyní zastupitelstvo bude rozhodovat, jak nejlépe využít uvolněné prostory končící prodejny v čp. 89. Nabízí V dnešním čísle najdete: - slovo starosty - z jednání obecního zastupitelstva - základní škola - mateřská škola - školní jídelny - myslivci - hasiči - červený kříž - společenská kronika - kultura - různé se možnosti výstavby malých bytů, jaké máme v našem penzionu v čp. 90. Zde obecní úřad eviduje několik žádostí od starších občanů. Další návrhy jsou pro zřízení domu služeb. K uváženému rozhodnutí nám jistě poslouží nadcházející zimní období. Děkuji všem spoluobčanům, kteří se v letošním roce kladně podíleli na uvedené činnosti a jsou nápomocni při zvelebování naší obce. Také děkuji ochotným pořadatelům kulturních, společenských a sportovních akcí. Přeji Vám všem radostné, ničím a nikým nerušené svátky vánoční. Josef Černohorský, starosta

2 Usnesení z jednání obecního zastupitelstva konaného dne Zastupitelstvo schvaluje: - obecní vyhlášky: Obecně závazná vyhláška Obce Bystřec č. 1/2008 o místních poplatcích, Obecně závazná vyhláška Obce Bystřec č. 2/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce Bystřec, Obecně závazná vyhláška Obce Bystřec č. 3/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - rozpočtový výhled na rok 2008, 2009, rozpočtovou změnu č. 135 od Pardubického kraje a vlastní rozpočtové změny č. 5 - posílení rozpočtu ZŠ a MŠ Bystřec o ,- Kč - příspěvek na poměrnou část nákladů na automatické vstupní dveře do nové prodejny konzum ve výši ,- Kč dle sepsané smlouvy - bezúročnou půjčku TJ ,- Kč na opravu a modernizaci lyžařského vleku (žádost je přílohou) - parkování na obecních pozemcích při závodech psích spřežení v roce 2008 Zastupitelstvo bere na vědomí: - informaci firem o výstavbě větrných elektráren na katastru obce - prezentaci k větrným elektrárnám - připomínku p. Berky Milana čp. 76 k nevyklizení obecního pozemku p.p.č. 1929/4, který užívají manželé Kniznerovi čp. 316 Zastupitelstvo ukládá: - místní šetření o odkupu pozemků, které by byly vhodné pro stavební parcely, od pana Zdeňka Vaníčka čp. 185 ODVOZ ODPADù Vámi vytříděný odpad naplněný do pytlů a odložený na určených sběrných místech se odváží vždy první pondělí v měsíci. Žádám Vás, aby jste plné pytle na tyto sběrná místa odkládali maximálně 3 dny před odvozem. Poslední dobou se množí případy, že se pytle objevují den nebo dva dny po odvozu a tím pádem straší po obci celý měsíc. Z mého pohledu to je zcela zbytečné. Upozornění pro všechny, kteří se chtějí zbavit starých elektrospotřebičů (ledničky, televize, vysavače, atd.). Je možno je zavést první sobotu v měsíci do skladiště v Bystřeci nebo přímo na skládku odpadu v Jablonném nad Orlicí. Musí se odevzdávat k likvidaci celé v nerozebraném stavu. Jinak hrozí postihy z odboru životního prostředí. Blanka Mrázková, zástupce starosty Knihovna bude uzavřena od do POTA INFORMUJE Otevírací doba na místní poště: pondělí hodin úterý odpoledne zavřeno středa hodin čtvrtek hodin pátek hodin Mimo výše uvedené hodiny nesmí být pošta z bezpečnostních důvodů otevírána. Aktuální hodiny pro veřejnost, případně jejich změny, naleznete na výzvách k uloženým zásilkám. Na zadní straně výzev si přečtěte podmínky k vydání zásilek. Stálým problémem se jeví domovní doručovací schránky. Nejznámější patníková schránka je hračkou pro vítr. Naopak krásně vypadající nazdobené schránky nejsou ani trochu praktické. Před pořízením nové domovní schránky si prosím uvědomte, kolik zásilek v podobě různých katalogů a propagačních materiálů do schránky dostáváte. Určitě namítnete: Tak ať nám nedávají tolik letáků. Toto přání rádi splníme. Označte schránku dostatečně viditelnou nálepkou znění: Nevhazujte letáky! a kromě zákonem stanoveného doručování vyhlášek a zpravodajů, neobdržíte letáky žádné, tudíž ani od firmy Konzum apod. Neexistují vyjímky. Na poště vám však můžeme nabídnout box z umělé hmoty za pouhých 220,- Kč. Splňuje všechny požadavky na správnou domovní schránku. Chrání zásilky před nepříznivým počasím, je prostorný a na údržbu nenáročný. Přijďte se podívat. Již za několik dní vstoupíme do nového kalendářního roku. Přejme si v něm více vzájemného porozumění, tolerance, ohleduplnosti a vstřícnosti. Tyto vlastnosti se v dnešní uspěchané době z našeho života vytrácejí. Ještě dříve jsou však před námi Vánoce, svátky klidu a míru. Kolektiv pracovníků místní pošty vám přeje příjemné prožití svátků vánočních a těší se na vaši návštěvu i v roce Jana Tejklová Výmìna obèanských prùkazù Nejpozději dnem skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností (bez omezení), s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před , i ti ale musí mít v občanském průkaze platné údaje (např. vdova, vdovec). Výměna občanských průkazů je bezplatná. Občanský průkaz si můžete vyměnit na Městském úřadu na matrice v Jablonném nad Orlicí nebo v Žamberku. 2

3 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYSTŘEC Č. 1/2008 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Bystřec se na svém jednání dne usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. Oddíl I Základní ustanovení Čl. 1 Druhy místních poplatků 1) Obec Bystřec touto obecně závaznou vyhláškou zavádí: a) poplatek ze psů, b) poplatek za užívání veřejného prostranství, c) poplatek ze vstupného, 2) Správu poplatku vykonává Obecní úřad Bystřec (dále jen správce poplatku ) a při řízení ve věcech poplatku postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. Oddíl II Poplatek ze psů b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 400,- Kč Čl. 5 Splatnost poplatku Poplatek je splatný do kalendářního roku. Poplatek můžete zaplatit v hotovosti na obecním úřadu, převodním příkazem na číslo účtu /0100 nebo složenkou. Variabilní symbol je číslo domu. Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku po 15. květnu je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Čl. 6 Osvobození a úlevy 1) Od poplatku se osvobozují: a) osoby nevidomé a bezmocné b) osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod. 2) Úleva se poskytuje: a) osaměle žijícímu důchodci (v samostatné domácnosti) jedná se o polovinu stanoveného poplatku b) vlastníkům objektů v okrajových částech obce (dle soupisu čp.) jedná se o polovinu stanoveného poplatku Čl. 2 Poplatník Poplatek ze psů, starších tří měsíců, platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce. Čl. 3 Ohlašovací povinnost 1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik, resp. zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku, resp. zániku. 2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. 3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny v ohlašovacích skutečnostech. 4)Poplatník je povinen prokázat správci poplatku skutečnosti rozhodné pro osvobození, případné úlevy, od placení poplatku. Čl. 4 Sazba poplatku Sazba poplatku činí ročně: a) za prvního psa 200,- Kč Oddíl III Poplatek za užívání veřejného prostranství Čl. 7 Veřejné prostranství Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně uvedená v příloze č. 1 a znázorněná na mapě v příloze č. 2 Čl. 8 Ohlašovací povinnost 1) Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství. 2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Čl. 9 Sazba poplatku 1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den: a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10,- Kč c) za umístění stavebního zařízení 10,- Kč d) za umístění reklamního zařízení 20,- Kč e) za umístění skládek 10,- Kč 3

4 f) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10,- Kč 2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou následovně: a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil 1000,- Kč/rok b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil 2000,- Kč/rok 3) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou. Čl.10 Splatnost poplatku 1) Poplatek je splatný při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než jeden den nejpozději v tento den, v ostatních případech v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo, připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen uhradit poplatek, nejblíže následujíc pracovní den: 2) Poplatek podle čl. 9 odst.2 je splatný předem při ohlášení a sepsání smlouvy Oddíl IV Poplatek ze vstupného Čl. 12 Ohlašovací povinnost 1) Poplatník je povinen nejpozději 5 dní před konáním akce ohlásit správci poplatku její pořádání a předložit vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem fyzické nebo právnické osoby, která akci pořádá. 2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. 3) Do 10 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena. Zároveň poplatník předloží správci poplatku neprodané vstupenky. Čl. 13 Sazba poplatku 1) Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na: a) kulturní akce 10% b) sportovní akce 5% c) prodejní akce 10% d) reklamní akce 10% Čl. 14 Splatnost poplatku 1) Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce. Čl. 15 Osvobození a úlevy 1) Od poplatku se osvobozují. a) akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely b) místní organizace pořádající kulturní a sportovní akce (mimo Benátské noci) Čl. 16 Závěrečné ustanovení 1) Ruší se obecně závazná vyhláška č. 1 o místních poplatcích ze dne ) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem Jan Votrubec, zástupce starosty Blanka Mrázková, zástupkyně starosty Josef Černohorský, starosta Úmrtí krajského hejtmana S politováním a hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 5. listopadu 2007 zemřel hejtman Pardubického kraje pan Michal Rabas. Odešel nejen schopný politik, ale především slušný člověk a čestný muž. Panu Michalu Rabasovi bylo pouhých 43 let. Tvrdě bojoval se zákeřnou nemocí, která však nakonec měla více sil. Vyjadřujeme upřímnou soustrast jeho rodině. Pan Michal Rabas se narodil 9. června 1964 v Pardubicích. V roce 1982 maturoval na gymnáziu v Pardubicích. V roce 1987 absolvoval národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze. Absolvoval odborné kurzy a stáže 4 na institutu Ministerstva vintra ČR, Vysoké školy ekonomické, České národní banky i v cizině. V roce 1988 nastoupil jako referent na finanční odbor Okresního národního výboru v Pardubicích, v roce 1993 byl jmenován vedoucím finančního referátu Okresního úřadu Pardubice a současně zástupcem přednosty. V roce 1996 byl vládou České republiky jmenován do funkce přednosty tohoto úřadu. Do politiky vstoupil se vznikem krajů v roce V letech byl statutárním zástupcem hejtmana Pardubického kraje a od prosince roku 2004 vykonával funkci hejtmana Pardubickíého kraje. V letech působil jako místopředseda finanční komise Asociace krajů České republiky. Byl členem ODS a předsedou Regionálního sdružení ODS Pardubického kraje. Michal Rabas byl činný i ve společenské a charitativní oblasti. Od roku 2005 byl předsedou srpávní rady obecně prospěšné společnosti Smetanova Litomyšl, v letech předsedou a později místopředsedou správní rady Univerzity Pardubice, v letech členem vědecké rady Fakulty ekonomicko správní Univerzity Pardubice. Byl také členem organizace s charitativním posláním LIONS Club Pardubice. V roce 2006 se podrobil závažné operaci. Kateřina Nohavová, tisková mluvčí Pardubického kraje

5 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYSTŘEC Č. 2/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bystřec. Zastupitelstvo obce Bystřec se na svém zasedání dne usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech ), a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o obcích ), tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Úvodní ustanovení Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška ) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bystřec, včetně nakládání se stavebním odpadem. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu 1) Komunální odpad se třídí na: a) tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví, b) objemný odpad c) nebezpečné složky komunálního odpadu, d) směsný odpad 2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c). Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu 1) Tříděný odpad je shromažďován do sběrných nádob a pytlů. 2) Sběrné nádoby na sklo jsou umístěny na 6-ti stanovištích po obci 3) Sběrné nádoby a igelitové pytle jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: a) kontejnery na sklo barva bílá, zelená b) plasty, PET lahve, pytle modré, černé c) nápojové kartony, pytle - oranžové Čl. 4 Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován v jarních a podzimních měsících, jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích, přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, místním tisku, v místním rozhlase. 2) Nebezpečné složky komunálního odpadu lze také odevzdat ve sběrném dvoře, který je umístěn ve skladišti u Luxových každou první sobotu v měsíci od 8 do 11 hodin. Čl. 5 Sběr a svoz objemného odpadu 1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (koberce, matrace, nábytek). 2) Sběr a svoz objemného odpadu, včetně papíru, je zajišťován v jarních a podzimních měsících, jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, v místním tisku, v místním rozhlase. 3) Objemný odpad lze také odevzdat ve sběrném dvoře, který je umístěn ve skladišti u Luxových každou první sobotu v měsíci od 8 do 11 hodin. Čl. 6 Shromažďování směsného odpadu 1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou: a) typizované sběrné nádoby (kovové popelnice, přistavené kontejnery určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu. b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, včetně tří stanovišť popelnic, sloužících pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu. Čl. 7 Nakládání se stavebním odpadem 1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním. 2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem. 3) Pro odložení stavebního odpadu je možné (například objednat kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu), dále je možné zajistit uložení tohoto druhu odpadu vlastními prostředky na místě k tomu určeném Obecním úřadem Bystřec. Čl. 8 Závěrečná ustanovení 1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2001 o systému shromožďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem. 2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem Jan Votrubec, zástupce starosty Blanka Mrázková, zástupkyně starosty Josef Černohorský, starosta 5

6 Obecnì závazná vyhláka Obce Bystøec è. 3/2008 o místním poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù Zastupitelstvo obce Bystřec se na svém zasedání dne usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějíších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Bystřec touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek ). Čl. 2 Ohlašovací povinnost 1) Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Čl. 3 Sazba poplatků: 1) Poplatek platí: a) fyzická osoba, která má v obci Bystřec trvalý pobyt, b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví na území obce tj. v katastrálním území Bystřec, stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Pro účely této obecně závazné vyhlášky se za stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci považuje každá taková stavba, která má přiděleno číslo popisné. 2) Poplatek je stanoven ve výši 390,- Kč na kalendářní rok a jednu fyzickou osobu uvedenou v odst. 1 písm. a) a b). 3) Sazba poplatku je tvořena: a) částkou 250,- Kč za osobu b) částkou 140,- Kč za osobu. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce za předchozí rok na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Způsob výpočtu této částky je součástí přílohy č. 1 této vyhlášky. Čl. 4 Splatnost poplatku 1) Poplatek bude zaplacen nejpozději do běžného roku. Společný poplatek vyšší než 500,- Kč je možné zaplatit ve dvou splátkách, a to tak, že první polovina musí být zaplacena do druhá polovina do kalendářního roku. 2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, bude poplatek zaplacen do jednoho měsíce od vzniku poplatkové povinnosti ve výši 1/12 ročního poplatku za každý měsíc poplatkové povinnosti v běžném roce. 3) Zanikne-li poplatková povinnost během roku, bude přeplatek poplatku vrácen na vlastní žádost do jednoho měsíce od nahlášení změny poplatkové povinnosti činí-li více jak 50,- Kč. 4) Příjemcem poplatku je Obec Bystřec. Poplatek je možno zaplatit na obecním úřadu Bystřec nebo převodním příkazem na účet /0100, složenkou. Variabilní symbol je číslo domu. Nebude-li poplatek včas a ve správné výši zaplacen, vyměří obec poplatek platebním výměrem dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Dlužný poplatek lze vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém tato povinnost vznikla. Vymáhání nedoplatků daně provádí správce polatků v souladu s 73 zákonem č. 337/1992 o správě daní a poplatků daňovou exekucí. Čl. 5 Osvobození a úlevy 1) Od poplatků se osvobozují: a) děti pro kalendářní rok, v němž se narodily. b) vícečlenné rodiny, platí nejvíce za 5 osob c) osoby umístěné dlouhodobě v LDN 2) Úleva se poskytuje: a) studentům, kteří jsou prokazatelně během školního roku ubytováni mimo obec. V těchto případech poplatek činí 145,- Kč za kalendářní rok. b) osobám, jejichž místo trvalého bydliště je vzdáleno více jak 200 m od svozového místa KUKA vozidla, které provádí odvoz odpadu z popelnic. Zde je poplatek snížen o 50,- Kč na osobu za kalendářní rok. Čl.6 Závěrečné ustanovení 1) Správcem poplatku je obecní úřad Bystřec. 2) Ruší se obecně závazná vyhláška č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 3) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem Jan Votrubec, zástupce starosty Blanka Mrázková, zástupkyně starosty Josef Černohorský, starosta 6

7 K ZAMYŠLENÍ Po celé České republice se šíří doslova šílenství, které spočívá v nekoncepční a živelné výstavbě větrných elektráren (VE). Příkladem může být Toužimsko, kde na území jediné obce se uvažuje o výstavbě 33 stožárů VE. Obdobně je postižena Vysočina. Bohužel, toto šílenství se nevyhnulo ani našemu regionu. Pod vidinou různých finančních částek do obecní pokladny jednají obce s investory těchto staveb o možnosti výstavby nikoliv již jednotlivých objektů, ale dnes už o výstavbě větrných parků. Každá obec tak sleduje pouze svůj prospěch - příliv peněz do vlastní obecní kasy. Jaký je však výsledek? Ve Výprachticích se nedávno jednalo o výstavbě až 12 VE v prostoru od Hoblovny přes Jiráskovy vrchy až na Haldu, to znamená dvě řady stožárů v délce cca 3 km na pohledově exponovaném hřebeni Evropského rozvodí Labe - Dunaj. V Horních Heřmanicích byla projednávána výstavba až 8 VE na neméně pohledově exponovaném hřebenu českomoravského pomezí od silnice na Štíty směrem k Cotkytli. V Bystřeci je projednávána nabídka na výstavbu až 10 VE na holých hřebenech v okolí obce. Jednání o výstavbě VE probíhala i v Čenkovicích, hovoří se o VE také v Orličkách. V Cotkytli se projednávala stavba 13 elektráren a o 5 se jednalo ve Strážné. Pokud si uvedenou uvažovanou výstavbu promítneme do mapy, zjistíme, že na území o rozměrech zhruba 14 x 10 km by mělo stát cca 50 větrných elektráren. Další větrné parky (většinou min. 3 až 5 ks stožárů) jsou v jednání v Mladkově, Lichkově, v Písařově a Jedlí, stavět by se mělo také v okolí Lubníku, v jednání jsou stavby VE u Letohradu. Jen na hřebenu českomoravského pomezí od Horních Heřmanic, přes Cotkytli ke Strážné by v budoucnu mohlo stát až 26 VE. Soudný člověk si jistě dovede představit budoucí vyhlídku ze Suchého vrchu, Bukové hory nebo Lázku, či panoráma obcí obestavěných stožáry VE o výšce až 150 metrů. Jen pro srovnání - rozhledna na Lázku je vysoká 20 m, stožár na Bukové hoře 48 m. Je třeba si však uvědomit, že pohybující se objekt v krajině je více vnímán, než objekt statický. V případě realizace všech navrhovaných a projednávaných staveb dojde k naprosté devastaci krajinného rázu a k hrubému zásahu v pohledově jedinečné oblasti rozsáhlého území východní části Orlických hor (Bukovohorská hornatina, Mladkovská vrchovina), na hřebenu českomoravského pomezí Zábřežské vrchoviny a v západní části Hanušovické vrchoviny. Je až zarážející, že značná část těchto staveb je bezostyšně navrhována v chráněných územích nebo v jejich těsné blízkosti - ať už to jsou přírodní parky nebo ptačí oblasti spadající do oblasti Natura 2000, což jsou území chráněná v rámci EU. Dalším závažným problémem jsou smlouvy sjednávané mezi investorem a obcemi. Tyto smlouvy jsou všeobecně pro obce nevýhodné. Pochybnosti vzbuzují i investorské firmy, které nabízejí zainvestování celé stavby a zaručují se za to svým majetkem. Jedná se převážně o firmy s přívlastkem s.r.o. Takovým příkladem může být firma založená v roce 2004, jejímž předmětem činnosti je maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny a internetový obchod, jejíž základní jmění činí 210 tisíc korun českých, která v prvním roce své činnosti měla zisk 22 tisíc, v roce 2005 ztrátu 133 tisíc korun a v roce 2006 činila ztráta 168 tisíc korun a která k 31. prosinci 2006 neměla žádného zaměstnance. Právě tato firma nabízí své služby ve zdejším regionu, ale jak jsme zjistili, také za jeho hranicemi. Je třeba říci, že cena jedné takové větrné elektrárny se pohybuje v rozmezí 80 až 100 milionů korun. Takové a podobné firmy lehce zmizí ve vhodnou dobu z obchodního rejstříku a z povrchu zemského a je opravdu záhadou, co si obce či vlastníci pozemku zastavěného VE potom s jejich dědictvím počnou. V těchto případech se jakékoliv smlouvy stávají bezcenným cárem papíru. Informace, že cena šrotu za likvidované VE pokryje náklady na likvidaci, jsou zcela scestné. Měli bychom se zamyslet, co chceme zanechat svým dětem a vnukům. Zda přívětivou a zachovalou českou krajinu obdivovanou příchozími návštěvníky a turisty nebo krajinu poničenou na dobu 20 let občas točícími se monstry převážně zahraničních výrobců. Takové krajině se turista velkým obloukem vyhne - pokud ještě bude mít kam. Jak nás asi naši potomci za takové dědictví pochválí? Zamysli se čtenáři... Jan Kaňka, OS Naše Výprachtice VÌTRNÉ ELEKTRÁRNY ANO ÈI NE? Na obecní úřad přišli zástupci několika firem, které se zabývají výstavbou a provozem větrných elektráren, se žádostí o jejich výstavbu v katastru naší obce. Jedná se o lokality Na Vartě a Pavlovy vrcha. Co větrné elektrárny jsou? Říká se jim větrníky. Přeměňují vítr na elektrickou energii. Je to čistý a ekologický zdroj energie. Koluje o nich mnoho mýtů. Že jsou hlučné, že produkují tzv. infrazvuk, že ruší televizní a rozhlasový signál, že vytváří stroboskopický efekt, že zabíjí ptáky a plaší zvěř. Hluk musí odpovídat normám. Vím, že se asi nedá přirovnat šustění vrtule k šumění lesa, ale co se týká hladiny hluku, je to asi stejné. Infrazvuk je zvuk pod hladinou slyšitelnosti (pod 20 Hz). Tento zvuk vzniká při obtékání vzduchu kolem jakéhokoli předmětu. Pokud jedeme v autě, na kole, fouká vítr Má malou vlnovou délku a velmi rychle zaniká. Rušení elektromagnetických vln? Tělo elektrárny je ruší jako kterýkoli jiný stožár. Vrtule jsou vyrobeny z umělých pryskyřic, proto neodráží tyto vlny. Je to stejné asi jako když projíždí auto nebo jiný pohybující se předmět. Stroboskopický efekt byl aktuální dříve, teď jsou vrtule natřeny speciální barvou, která neodráží sluneční paprsky. A co se týká ptáků? Na toto téma bylo uskutečněno mnoho studií, která prokázala, že jsou pro ptáky bezpečné. Bylo zjištěno, že jedna větrná elektrárna je příčinou úhynu dvou ptáků za rok. Samozřejmě se nesmí stavět tam, kde mají ptáci tažné koridory. A zvěř, té vůbec nevadí. Dokonce se běžně mezi větrnými elektrárnami pasou i zvířata. Proto se dá říci, že skutečně vyrábí čistou energii bez vedlejších produktů, které znečišťují nebo jinak zatěžují životní prostředí. Je pravda, že vítr stále nefouká, tedy nevyrábí energii celých 365 dní v roce. Odborná literatura udává, že pracují zhruba 91 až 110 dnů v roce (tj. 25 až 30%). Ale i tak větrná elektrárna s výkonem 2 MW vyrobí zhruba 48 tisíc MWh za rok. Domácnost v průměru spotřebuje cca 6MWh (tento údaj je spočítán podle průzkumu, který uskutečnili studenti Uničovského Gymnázia). To, co vyrobí, je málo nebo hodně? K jejím dalším výhodám patří, že je to dočasná montovaná stavba. Pokud lidstvo najde výhodnější obnovitelný zdroj energie, není problém ji rozmontovat a krajinu uvést do původního stavu. Nevýhoda je, že za její výkon musí být v záloze jiný zdroj energie. Z uvedeného vyplívá, že diskuze o stavbě větrné elektrárny se zúžila na to, zda nám bude nebo nebude vadit pohled na ni v přírodě. Zda jsme ochotni akceptovat či neakceptovat to že nám změní ráz krajiny. Jan Votrubec 7

8 Občané obce Bystřec dostali letos k Mikuláši pěkný dárek. V obci byla otevřena nová, moderní prodejna potravin, kterou postavil Konzum Ústí nad Orlicí v úzké spolupráci s obecním úřadem. Pro obyvatele měst není otevírání nových obchodů ničím neobvyklým. Rostou jako houby po dešti a zahraniční obchodní řetězce se předhánějí s nabídkami možností zastavět každou vhodnou lokalitu. Na vesnicích to je jiné, dá se říci, spíš naopak. Vesnické prodejny, zejména v malých obcích, vlivem sílící konkurence strádají a často končí svou činnost. Jen ten, kdo si vyzkouší na vlastní kůži, jaké to je, když si nemůže každý den koupit čerstvé pečivo a uzeniny, dokáže pochopit, o co jsou tím obyvatelé ochuzeni. O to více je třeba ocenit záměr obecního zastupitelstva Bystřece, že se rozhodlo situaci řešit. Obec měla v minulosti trochu smůlu, že se zde nepostavila prodejna v akci Z, tak jako tomu bylo v okolí. Po celou dobu občanům sloužil obchod umístěný ve staré budově, který však už dávno nevyhovoval požadavkům doby. Byl malý, hygienicky neodpovídající, se vchodem na rušnou křižovatku. Obchod několikrát změnil provozovatele, ale přes všechnu snahu Konzumu nenaplňoval očekávání KONZUM zákazníků z hlediska šíře nabídky zboží a úrovně prostředí, hlavně u mladé generace. Ve snaze situaci řešit, koupila obec od dědiců majitele dům a nechala si vypracovat studii na jeho modernizaci. Ta se ale ukázala tak nesmírně finančně náročná, že zastupitelstvo přehodnotilo svůj záměr a starosta začal jednat s Konzumem o výstavbě nové prodejny. Naštěstí měla obec k dispozici vhodný pozemek, který vznikl po zbourání staré chalupy hned naproti stávajícímu obchodu, v blízkosti autobusové zastávky. A když se jednání s Konzumem ukázala jako schůdná, začalo se konat. Byly dohodnuty podmínky, 8 projednány v radě a zastupitelstvu obce, zadána projektová dokumentace a po výběrovém řízení na dodavatele, které vyhrála firma 2K2 z Rudoltic, byla letos v červenci zahájena stavba. Přes rozmary počasí, které v listopadu ohrozily plánovaný termín otevření, se vše stihlo. Dobrá věc se podařila. Občané Bystřece mají prodejnu, kterou jim mohou ostatní podobné obce závidět. Hned při vstupu vás uvítají samootevírací dveře, v obchodě pak široká nabídka čtyřiceti druhů ovoce a zeleniny, pečiva, uzenin, lahůdek a cukrářských výrobků. Obchod provoní vůně pečiva dopékaného přímo v prodejně a jen podtrhne příjemnou nákupní atmosféru. Jako mimořádnou službu nabízí prodejna léčivé čaje, vitamíny a masti z domácí lékárny, slušný výběr časopisů a denního tisku a dokonce i možnost kopírování dokumentů. Platit se dá i platební kartou a kdo má kartu České spořitelny, může si dokonce i peníze vybrat v rámci tzv. cash backu. Občanům Bystřece přibyla drobná radost, radě obce ubyla velká starost. Lze si jen přát, aby obchod udržel i v dalších letech vysokou laťku předvedené úrovně. Jan Šváb, ředitel obchodního družstva Konzum Ústí n.o.

9 Reforma veřejných financí byla schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky. Senátem a ještě ji musí posvětit prezident - neočekává se, že by ke schválení nedošlo. Většina ustanovení zákona by měla nabýt účinnosti od 1. ledna Co se tedy hlavního a zásadního změní? Péče o zdraví - návštěva u lékaře: 30 Kč - položka na receptu: 30 Kč - den pobytu v nemocnici: 60 Kč - pohotovost: 90 Kč Změny jež nás čekají nemocenská (1 měsíc nemoci při platu Kč) letos Kč příští rok Kč poplatek u lékaře letos 0 Kč příští rok 30 Kč položka na receptu letos 0 Kč příští rok 30 Kč porodné letos Kč příští rok Kč rodičovský příspěvěk letos Kč příští rok 2 roky Kč 3 roky Kč 4 roky 7 600/3 800 Kč přídavek na dítě letos 256 až 810 Kč příští rok do 6 let 500 Kč do 15 let 610 Kč do 26 let 700 Kč pastelkovné letos Kč příští rok Kč pohřebné letos Kč příští rok 0 Kč Daň z příjmů fyzických osob - Zavádí se jednotná 15 % sazby daně z příjmů fyzických osob pro rok 2008 a 12,5 % od roku Základem daně z příjmů ze závislé činnosti bude hrubá mzda zvýšená o příspěvek zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění a nesnížená o pojistné zaplacené zaměstnancem. Jaké budou slevy na daních nově? - nové slevy na dani platí až za rok každý si odečítá na sebe 2070 korun měsíčně, dosud to bylo 600 korun; tuto částku si mohou nově odečíst i důchodci, kteří si přivydělávají - na manžela bez příjmu si můžete odečíst také 2070 měsíčně, podmínkou je, aby si manžel nevydělal víc ŽIVOT PO REFORMĚ než korun za rok - sleva na dítě se také zvyšuje, z 500 korun na 890 měsíčně - pokud jste částečný (či úplný) invalidní důchodce, započtete si navíc 210 (420) korun - vlastníte-li průkaz ZTP/P, snížíte si daň o 1345 korun - jste-li student, daň klesne o dalších 335 korun měsíčně - Ruší se společné zdanění manželů. Ruší se minimální základ daně u podnikatelů. - Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění budou při splnění stanovených podmínek na straně zaměstnance osvobozeny až do částky Kč ročně. Zároveň jsou modifikována některá další osvobození na straně zaměstnanců (například přechodné ubytování). Nemocenské pojištění - Posunuje se účinnost nového zákona o nemocenském pojištění o další rok, tedy na Za první tři pracovní dny pracovní neschopnosti nenáleží zaměstnanci nemocenská. Daň z přidané hodnoty - Dochází ke zvýšení snížené sazby daně na 9 % (potraviny, bytová výstavba). Majetkové daně - Stanovuje se osvobození zemědělských pozemků od daně z nemovitostí - osvobození I. a II. skupiny poplatníků od daně dědické a daně darovací. Stanovuje se také zvýšení koeficientů ovlivňujících základní sazbu daně z nemovitostí u malých obcí do obyvatel a zavedení fakultativních místních koeficientů, které budou plně v kompetenci obce. Spotřební daně - zrušení daňového zvýhodnění odpadních olejů a některých biopaliv - zvýšení daňových sazeb z cigaret na minimální sazby platné v EU. Zákon o státní sociální podpoře - Zrušení automatické valorizace všech sociálních dávek kromě důchodů. To znamená, že se například přídavky na děti, existenční minimum, porodné nebo dávky pěstounské péče už nebudou navyšovat, když se změní částka životního minima, ale budou pevně stanovené. Podle zprávy ministerstva práce a sociálních věcí by změny měly lidi motivovat k tomu, aby raději šli do práce a nežili z dávek. - Přídavky na děti Přídavky na děti stát zatím poskytuje všem rodinám, které o ně zažádaly 9 a jejich čistý příjem se pohybuje v rozmezí 1,5 4násobku životního minima. Výše přídavku je odstupňována podle příjmu rodiny. Na dávky tak má nárok téměř 90 procent českých rodin, to reforma změní. Od příštího roku na přídavky dosáhnou jen rodiny s příjmy do 2,4 násobku životního minima. Měsíční dávky budou vypláceny v pevné výši podle věku dítěte. Na dítě do šesti let můžete od Nového roku získat 500 korun, na školáka do 15 let 610 korun a student do 26 let má nárok na 700 korun. Tříčlenná rodina s pětiletým dítětem nyní dostává přídavky jen v případě, že nemá více než korun čistého. Od roku 2008 již přídavky nedostane, nárok na ně bude mít jedině v případě, že její příjem nedosáhne 17 tisíc korun. - Rodičovský příspěvek ve třech rychlostech Rodiče, kteří budou s dítětem doma tři roky, na tom budou obdobně jako teď. Současná výše rodičovského příspěvku je 7582 korun, po reformě to bude 7600 korun. Novinkou je takzvaná vícerychlostní struktura čerpání. S dítětem můžete doma zůstat jen dva roky, pak každý měsíc od státu dostanete korun. Naopak, když budete na rodičovské 4 roky, do 21. měsíce věku dítěte budete brát 7600 korun, ale pak dávka klesne na polovinu 3800 korun. Reforma také na 28 týdnů po porodu sjednotila vyplácení peněžité pomoci v mateřství, lidově mateřské, bez ohledu na to, jestli je matka vdaná nebo svobodná. Nárok na dávku po dobu 37 týdnů budou mít jen maminky s vícerčaty. Za trojčata po reformě dostanete o 40 tisíc méně - Porodné Od příštího roku namísto současných 18 tisíc korun rodička dostane 13 tisíc za každé dítě. Navíc stávající zákon zvýhodňuje maminky, které porodí vícerčata. Za dvojčata dostanou v současnosti korun a za trojčata dokonce korun. Od r bude na každé dítě bez ohledu, zda-li se jedná o dvojčata, trojčata. - Pastelkovné Dávku, kterou poslanci nakonec přece jen zachovali, je pastelkovné. O příspěvek 1.000,- Kč pro prvňáčka mohou rodiče požádat na úřadu práce. - Pohřebné jen výjimečně Dávkou, která reformu nepřežila, je pohřebné. Byla to vůbec nejdéle vyplácená dávka v zemi a na pohřeb stát

10 přispíval částkou 5000 korun. Pětitisícovku na vypravení pohřbu dostanou jen rodiny s nezaopatřenými dětmi (student do 26 let) v případě, že by zemřel některý rodič nebo dítě. - Nemocenská tři dny zdarma Revoluční změnou v českém sociálním systému je také úprava nemocenské. První tři dny nemoci nedostanete vůbec nic, dávky se vyplácejí až od čtvrtého dne. Pak máte do konce měsíce nárok na 60 procent takzvané denní vyměřovací dávky. Ta zhruba odpovídá denní hrubé mzdě. Od 31. do 60. dne dávka stoupne na 66 procent a od 61. dne dál dosáhne 72 procent. Opatření by mělo vést k tomu, že lidé nebudou nemocenskou zneužívat, proto jsou sníženy dávky pro kratší nemoci. Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí, že jsme zdravější než obyvatelé sousedních zemí, ale marodíme víc průměrně 21 dní v roce. Pokud si to můžete dovolit, je lepší si při nachlazení vybrat týdenní dovolenou. Pokud berete dvacet tisíc, příští rok za měsíc nemoci dostanete korun, místo letošních Zákon o pomoci v hmotné nouzi - Zpřísňují se podmínky pro osoby, které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, jsou dlouhodobě nezaměstnané a jejich aktivita k získání příjmu vlastní prací je nízká nebo žádná. U těchto osob, nepracují-li 12 měsíců a déle, se při stanovení výše dávky bude vycházet pouze z částky existenčního minima, stanovené zákonem o životním a existenčním minimu na úrovni umožňující přežití (2 020 Kč). To má motivovat k získávání příjmu a zabezpečování svých potřeb vlastní prací. Zároveň ale se zohlední ztížené postavení některých osob na trhu práce, a proto se nebude vztahovat na osoby starší 55 let, osoby částečně invalidní a rodiče pečující o dítě mladší 12 let. - Zruší se 600 Kč, které dostávali nezaměstnaní po 12 měsících nezaměstnanosti jako dávku pomoci v hmotné nouzi. Toto ustanovení má demotivující charakter a naopak uchazeče o zaměstnání spíše nabádá, aby bez práce setrvali déle. Zároveň je diskriminační vůči těm starým nebo invalidním občanům, kteří jsou také dlouhodobě v hmotné nouzi, ale dávku jim nelze zvýšit, neboť nemohou být vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání. Zákon o sociálních službách - Dojde k rozšíření okruhu osob, na které přechází nárok na nevyplacené částky příspěvku na péči v případě úmrtí oprávněné osoby, o osoby blízké, které sice v době smrti nežily s oprávněnou osobou v domácnosti, avšak o tuto osobu pečovaly. Zákon o důchodovém pojištění, veřejném zdravotním pojištění - Dojde k rozšíření náhradní doby stanovené pro účely důchodového pojištění o dobu péče o dítě mladší 10 let, které je podle zákona o sociálních službách závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I. Podle dosavadní právní úpravy je náhradní dobou doba péče o dítě do 4 let věku. Rozšíří se i okruh pojištěnců, za které hradí zdravotní pojištění stát, o osoby pečující o dítě mladší 10 let, které je podle zákona o sociálních službách závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I. Podle dosavadní právní úpravy je hrazena doba péče o dítě poživatelům rodičovského příspěvku, tj. maximálně do 7 let věku. REFORMA V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH - Mohu příští rok využít společné zdanění manželů? Společné zdanění manželů, které bylo výhodné hlavně pro páry s výrazně rozdílnou výší příjmů, reforma zrušila. Příští rok však budete podávat daňové přiznání za rok 2007, to znamená, že příjmy ještě naposledy společně zdanit můžete. - Kdy si manžel nebo manželka může na svého partnera uplatnit slevu na dani? Slevu si můžete nárokovat v případě, že si váš partner nevydělá za rok víc než korun. To zůstalo stejné, ale slevu reforma zvýšila na korun (z původních 4200 korun). Jen dejte pozor na to, že do příjmu se počítá i rodičovský příspěvek. - Kolik budu platit u doktora, co se započítává do limitu příspěvků, a co ne? Za každou návštěvu lékaře zaplatíte 30 korun, za den strávený v nemocnici 60 korun, návštěvu pohotovosti 90 korun a za každou položku na receptu dalších 30 korun. Platit budete až do doby, než váš účet přesáhne v jednom roce 5000 korun, každá další platba už půjde na pojišťovnu. Do ročního limitu se nepočítají peníze, které dáte za pobyt v nemocnici ani za návštěvu pohotovosti. V případě léků pojišťovna započítá jen doplatek na nejlevnější hrazený lék, pokud berete dražší léky se stejnou účinnou látkou, máte smůlu. - Budou u lékaře platit i děti? O to, jestli mají za lékařskou péči platit i děti, se vedly největší boje. Nakonec zvítězil návrh, že budou platit všichni. Výjimkou jsou jen děti z dětských domovů, výchovných ústavů a děti, které jsou dlouhodobě vážně nemocné. - Jak to dopadlo s pastelkovným, pohřebným a stravenkami, co bude a co reforma zruší? Reforma definitivně zrušila vyplácení 5000 korun pohřebného se dvěma výjimkami. Nárok na dávku má nezaopatřené dítě, kterému zemřou rodiče. Dostanou ji i rodiče, pokud zemře 10 jejich nezaopatřené dítě. Pastelkovné oproti původním plánům zůstane zachováno, stejně tak jako daňové úlevy firmám na stravenky. Lístečky na oběd tak z vašich peněženek zatím nezmizí. - Co všechno podraží kvůli zvýšení daně z přidané hodnoty? Od ledna 2008 se spodní sazba daně z přidané hodnoty zvedne z 5 na 9 procent. Podraží například potraviny, nealkoholické nápoje, knihy, časopisy i noviny, léky, živá zvířata, rostliny, cestování vlakem, autobusem i hromadnou městskou dopravou, ubytování v hotelech a penzionech, permanentka na vlek, vstupné na výstavy, koncerty, do kina, ale i na sportovní utkání, do bazénu, posilovny nebo zoologické zahrady. - Vzroste i daň na tabák, o kolik cigarety podraží? Ano, zvedne se spotřební daň na cigarety a krabička podraží o sedm korun. Například Marlbora budou od ledna stát 81 korun a Petry 64 korun. Podraží i tabák ke kouření, balíček až o 20 korun. - Kolik se kvůli reformě zvedne cena energií? Kvůli nově zavedené ekologické dani vzroste pro domácnosti cena elektřiny o jedno procento, uhlí a koks podraží o devět procent. Pokud topíte zemním plynem, placení daně se vyhnete, platby se tedy nezdraží. - Chci si vzít hypotéku, mám to udělat hned? Údajně se zvednou úrokové sazby? S hypotékou nečekejte. Reforma hypotečním bankám vzala daňové zvýhodnění na hypoteční zástavní listy, ty dosud nepodléhaly zdanění. Od roku 2008 se budou danit 15 procenty stejně jako jiné cenné papíry. Je možné, že banky budou ztrátu kompenzovat zvýšením úrokových sazeb. Při zvýšení o půl procenta by to u průměrné 1,6 milionové hypotéky znamenalo zvýšení měsíční splátky přibližně o pětistovku. - Kupuji byt v novostavbě, dotkne se mě nějak zvýšení DPH? Bohužel ano, zvýšení daně z přidané hodnoty z pěti na devět procent se nevyhnete ani u nových bytů. Například byt za 1,5 milionu korun kvůli vyšší DPH podraží o 60 tisíc korun. Pokud stihnete kupní smlouvu s návrhem na vklad vložit na katastr do konce letošního roku, zaplatíte DPH jen pětiprocentní. - Jak se reforma dotkne důchodců? Reforma počítá s valorizací důchodů, která by měla vyvážit zdražení potravin, dopravy, léků nebo zavedení poplatků u lékaře. Důchody by od ledna měly vzrůst přibližně o 500 korun. Pracující důchodci na reformě vydělají nově budou moci uplatnit roční slevu na dani ve výši korun. Městský úřad Jablonné n. O., Vendová Drahomíra

11 Z Á K L A D N Í Š K O L A B Y S T Ř E C Říká se, že čas plyne jako voda. Čím jsme starší, tak rychleji. Z pondělí je hned pátek. Ale rychle čas běží i našim dětem, které si diví, že je už zase další den ve škole za námi. Žáci se pilně učí, ale stihneme i jiné zajímavé činnosti, ze kterých dětem zůstávají vzpomínky a zážitky. V letošním školním roce jsme navštívili Planetárium v Hradci Králové, přijali jsme pozvání na anglické divadlo do Jablonného n. O. a pozvali jsme k nám do školy dva kouzelníky. V prosinci nás ještě navštíví děti ze Speciální školy v Lanškrouně, přijdou se nás zeptat Mikuláš, anděl a čert na chování a poslední čtvrtek ( ) si s rodiči připomeneme blížící se Vánoce na třídních besídkách. A jak na uplynulé tři měsíce vzpomínají naši žáci? PLANETÁRIUM Všichni, kromě prvňáků, jsme na konci října navštívili Planetárium v Hradci Králové. Jeli jsme alespoň tři hodiny. Viděli jsme velkou věž. Jeli jsme lesy a okolo polí. Když jsme dojeli, tak se všichni divili, jak je krásné. Hned jsme se hrnuli ke dveřím. Otevřel nám pán a chvíli jsme museli počkat. Nejdříve jsme se šli podívat na rakety. Potom jsme navštívili takové jakoby divadlo. Nad námi byla obloha a hvězdy. Nakonec jsme po schodech vystoupali na střechu, kde nám pán ukázal velký dalekohled. Výlet se mi moc líbil. Fanda Kyral, 3. r. Anglické divadlo V listopadu jsme jeli autobusem do Jablonného nad Orlicí a šli jsme do školy. Ve škole pro nás měli připravené divadlo. Mluvili na nás anglicky. I když se učíme angličtinu necelý rok, tak jsme všemu rozuměli. Moc jsme se zasmáli. Když to skončilo, nechtělo se nám domů. Kačka Turková, 3.r. KOUZELNÍCI Na konci listopadu k nám do školy přijeli kouzelníci. Jmenovali se Jiříček a Mireček. Jiříček kouzlil a Mireček hrál písničky. A náš Tomáš Vaníček taky kouzlil a vykouzlil nám dvě modrá kolečka. Bylo to moc legrační a hodně jsme se zasmáli. Šárka Tejklová, 3.r. Chystáme vánoční besídku Těším se na Vánoce a vánoční besídku. Budeme hrát o čertovi a Káče a zpívat koledy. Chci mamince udělat radost. Pepa Šimek, 3. r. Konec roku je vždy spojen s radostným očekáváním dětí. Nejprve se těší na běloučký, třpytivý sníh, koulovačky, lyžování a stavění sněhuláka. Pak přichází netrpělivě očekávaný svátek sv. Mikuláše. Pro tuto vzácnou návštěvu si děti připravují básničky, které se naučí nebo si je dokonce zkouší samy vymýšlet. Jejich pěkné předvedení před Mikulášem, andělem i čerty je totiž podle dávná tradice přesvědčivým dokladem jejich šikovnosti. Ukázky z tvorby našich dětí: Sněhuláček Sněhuláček v bílém kroji, na paloučku v lese stojí, sluníčka se stále bojí Pavel Prokopec, 3. r. Zima Zima je veliká, Anička se obléká. Hurá pro saně, pojedeme ze stráně. Adéla Nastoupilová, 3. r. Sněhuláček Válím koule sem a tam, na velikou malou dám a ke kouli nos sedne si tam kos. Petra Hrdinová. 3. r Martin Na svatého Martina, za okny je zima. Je tam snížek bílý, máme dlouhou chvíli. Kuba Krátký, 3. r. U krmelce Krmelec stojí v běloučkém kroji. Je plný sena. Nečeká dlouho. Přišla k němu celá srnčí rodina. Tom Vaníček, 3. r. Sněhulák Sněhulák stojí v lese, Pepa se zimou třese. Místo nosu má mrkvičku a na hlavě čepičku. Lucka Ryšavá, 3. r. Čerti Čerti dělají bl bl bl, andělé jen h,h,h, Mikuláš nic nedělá, jenom dárky rozdává. Honza Křivohlávek, 3. r. O Mikulášovi Čerti nesou pytlíček, Mikuláš zas košíček. Anděl ten je veselý, dárky dětem rozdělí. Jája Prokopcová, 3. r. O čertovi a Mikuláši Zítra příjde Mikuláš, ten den je tu zas. Ten kdo zlobil, bude stát a bude se čerta bát. Mikuláš je hodný pán, ty zlé děti pokárá, Musí slíbit dobrotu a nedělat lotrotu. Dominik Killar, 3. r. Jitka Mikulová - učitelka Dýňový den V pátek se pro děti druhého a čtvrtého ročníku proměnila třída v dýňové království. Stejně tak i ony se změnily hned po příchodu ve skřítky a víly. Během dopoledne musely najít ukrytý poklad. Cestou k němu plnily spoustu úkolů (např. naučit se písničku o čarodějnicích, zjistit, proč se slaví dušičky, proč se vydlabávají dýně, dýňové počítání, ). Nakonec obě třídy poklad našly a podělily se o něho. Domů si odnesly dárečky, svoje výrobky a věřím, že i spoustu zážitků. Petra Křivohlávková, třídní učitelka 11

12 Zprávičky z první třídy Máme za sebou první tři měsíce ve škole a už umíme sčítat a odčítat do 5, číst první slabiky a slova, psát první písmenka. Zpíváme písničky, kreslíme, malujeme, modelujeme,vystřihujeme. Umíme se hlásit, pracovat ve skupinách. Jsme všichni kamarádi a pomáháme si. Je to někdy těžké, ale zatím jsme to všechno zvládli. A co jsme třeba dělali? První listopadový týden probíhal v 1. třídě projekt- Bramborový týden. Celý týden prolínaly výukou poznatky o bramborách. Dozvěděli jsme se, jak se brambory pěstují, jaký užitek nám dávají. Naučili jsme se pohádku Princeznička na bále, kterou jsme si i zahráli.ve výtvarné výchově Jak se mi líbí ve kolní druinì V družině se mi líbí všechno kromě kluků, kteří zlobí. (Tomáš) Děti si hrají se stavebnicí, malují si, vyrábějí různé věci a chodí někdy ven. (Dominik) Ve družině si kreslíme a hrajeme si s legem a dalšími hračkami. Ve družině je hezky. (Gábinka) Ve družině se mně líbí stavebnice cheva a výzdoba. Vyrábíme si věci z papírů, vlny, krabiček, řešíme různě hádanky a kvízy. (Danielka) Ve družině je moc hezky, i když se taky kluci občas pošťuchují. (Jaruška) Ve družině děláme různé věci a mně se to líbí. (Deniska) Ve družině je prima. Máme hodnou paní učitelku. (Jirka) jsme si vyrobili bramborová tiskátka. Nakonec jsme si pochutnali i na bramborácích, které jsme si sami připravili. Myslím, že se nám týden s bramborami vydařil a všichni žáci si zapamatují, že brambory se nepěstují ze semínek, jak na začátku projektu tvrdili. Děti si hrají různé hry, vyrábí věci, kreslí, stavějí ze stavebnice, (Filip) Připravila J. Pöselová, vychovatelka ŠD Podìkování Chtěli bychom touto cestou poděkovat manželům Dolečkovým za sponzorský dar naší škole- výrobky z proutí. Děti je využijí k aranžování suchých květin a jako nástěnky na výkresy. J. Pöselová, vychovatelka ŠD Koncem listopadu jsme dokončili Živou abecedu. Abychom si mohli otevřít svůj první Slabikář, museli jsme se ocitnout v království písmenek, kterým nás provázela tetka Abecedka. Plnili jsme zde různé úkoly, dostávali jsme královské groše a nakonec jsme si zasloužili i vytoužený klíč k otevření Slabikáře. Byl to pro nás velký den, velký svátek. Pozvali jsme na něj i naše maminky a tatínky, kteří pro nás přichystali i malé pohoštění. Maminky, patří vám velký dík. Eva Maňková, třídní učitelka Za všechny pracovníky Základní a mateřské školy v Bystřeci bychom chtěli všem popřát krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok

13 Plavecký výcvik Od jsme začali jezdit na plavání do Ústí nad Orlicí. Z přihlášených 29 dětí jich statečně 26 výcvik dokončilo. Třem dětem se v bazénu nelíbilo a tak radši zůstávaly ve školce. Ostatní děti byly velice spokojené a nadšené, což dokazuje i tato fotografie. Jana Vašíčková, vedoucí učitelka MATEŘSKÁ ŠKOLA podzimu nebo se zimními obrázky. Do vázičky si každý může doma dát suchou kytičku či větvičku, která mu bude připomínat podzim. Jana Kyralová, učitelka A je tu opět krásný podzim! A s ním první společné odpoledne s rodiči. Pro toto setkání jsme potřebovali lahvičku od kečupu, toaletní papír, rozprašovač a ubrousek s pěkným obrázkem. Někomu vrtalo hlavou co se asi bude vyrábět? Tentokrát jsme se sešli v obou třídách. Pod rukama šikovných rodičů a jejich dětí, vznikaly krásné vázičky s motivy rozkvetlých květin, s listy v barvách Pomalu se blíží Vánoce a s nimi i nejkrásnější období v roce. Na výrobu svíček pozveme rodiče se svými dětmi 11. prosince odpoledne a zároveň s tím spojíme i malé předvánoční posezení. Společně s dětmi ozdobíme vánoční stromeček a budeme se těšit na Vánoce. Cinky, cinky, zvonek zvoní, ve vaně se kapr honí, z mísy voní ovoce, cinky, cinky, cinkylinky, už jsou tady Vánoce. Jana Vašíčková, vedoucí učitelka KOLNÍ STRAVOVÁNÍ takový ikovný otloukánek Stravovací zvyklosti by měly děti poprvé poznat u nás dospělých, u rodičů, v rodině. Samy si totiž ještě neuvědomují zdravotní komplikace vyplývající z nevhodného stravování. Velice důležitá je pro děti snídaně, která se většinou hodně odbývá a přitom by měla tvořit 25% denního energetického příjmu. Ráno se v rodinách většinou spěchá a není čas na pořádnou snídani v pohodě u stolu. Těžko pak může sebelepší nabídka pokrmů ve školní jídelně napravit to, co se zanedbalo v rodině. Lze přesvědčit dítě, aby jedlo pomalu u stolu, když doma to nikdo nevyžaduje? Lze zajistit, aby ochutnalo zeleninový salát, když slyší, to je dobré pro králíky a ne pro lidi? Jeden strávník si stěžuje na fazolky, druhý na koprovku, jiný na maso atd. Dětskýma očima může být ocenění školní jídelny sotva objektivní. Dítě jen těžko posoudí, že tam, kde se vaří pro stovku strávníků, nelze vyhovět každý den všem. Při sestavování jídelního lístku se musí každá jídelna řídit výživovými normami, které musí být dodrženy. Aby byla pestrost jídelníčku obohacena, dostávají v naší školní jídelně strávníci také müsli tyčinky, cereální dobroty, sušené ovoce, čerstvé ovoce, jogurty a jiné. Zeptejte se však svých dětí, zda si to v jídelně vezmou? V dnešním uspěchaném světě o to děti ani nestojí. Vyhazují maso, šunku, saláty i kompoty, ale kuchařky je nesmí nutit. Co se tedy dá dělat? Vysvětlete svým dětem, že jim platíte celý oběd, proto každý na svém talíři najde vše, co je napsáno na jídelním lístku. Kuchařky nesmí dávat dětem jen to, co si řeknou. V MŠ by některé děti za celý den snědly pouze suchý rohlík, chléb, brambory, těstoviny či rýži. Desatero dětského jídelníčku pro rodiče: 1. Dopřát dětem pestrou stravu bohatou na ovoce, zeleninu, celozrnné potraviny, mléčné výrobky, ryby a drůbež. 2. Zajistit, aby děti jedly 5 až 6x denně Dodávat dětem kvalitní zdroje bílkovin(luštěniny, maso). 4. Nabízet jim mléčné výrobky. 5. Upřednostňovat rostlinné tuky a oleje. 6. Snížit spotřebu slazených nápojů a sladkostí. 7. Méně solit. 8. Děti by měly vypít 1,5 až 2,5 litru tekutin denně. 9. Učte děti zdravému životnímu způsobu svým vlastním příkladem. 10. Zdravotní stav dítěte konzultujte s dětským lékařem. V naší školní jídelně podáváme také nové druhy čajů od firmy BIO- GENA - Jablko Echinacea k prevenci infekčních onemocnění a celkovému posílení organismu - Jahoda Ginkgo - zlepšuje prokrvení končetin, stimuluje mozkovou činnost, má pozitivní vliv na paměť - Zelený čaj s tropickým ovocem napomáhá předcházet oslabení imunitního systému, zánětu dutiny

14 ústní a břišní, snižuje hladinu cholesterolu, příznivě působí na pleť. Naším velkým přáním je, aby strávníci byli spokojení, aby jim u nás chutnalo. V ZŠ Bystřec si od ledna 2008 každá třída bude po týdnu vybírat jídlo, které zařadíme do jídelního lístku. Věříme, že se tato nová metoda bude dětem líbit. S nástupem nového roku je také potřeba navýšit cenu za obědy, neboť ceny potravin i energií se stále zvyšují. Od 1. ledna 2008 dojde k těmto změnám: Mateřská škola celodenní stravování 27,-- Kč strávníci 4 hodiny 21,-- Kč starší děti 27,-- Kč Základní škola let 17,-- Kč let 19,-- Kč veřejnost 44,-- Kč Upozornění pro veřejnost. Nenechte se odradit tímto navýšením, za tuto cenu nikde v okolí celý oběd neseženete. Kdo z občanů by měl zájem odebírat obědy ze školní jídelny ZŠ, nahlaste se u vedoucí stravování paní Vašíčkové, máme ještě volná místa nebo zatelefonujte na č Všem strávníkům přejeme spokojené Vánoce a dobrou chuť v novém roce. kolektiv ŠJ Bystřec Recept pro Vás Peèený kapr s brambùrkami 1 kg kapra, 6 polévkových lžic másla, citrón, 2 polévkové lžíce kečupu, 1 kávová lžička mleté papriky, 1 kávová lžička grilovacího koření, 800 g brambor, sůl Kapra omyjeme, rozpůlíme a nasolíme. Do masa uděláme několik příčných řezů a do nich zastrkáme půlkolečka citrónu. V kastrolku rozpustíme máslo a promícháme s kečupem, paprikou a grilovacím kořením. Máslem kapra potřeme z obou stran, dáme do pekáče, podlijeme vodou a vložíme do rozehřáté trouby. Během pečení rybu potíráme a podlíváme. Malé brambory omyjeme a uvaříme do měkka. Pak ještě teplé oloupeme, osolíme a přidáme ke kaprovi. Potřeme výpekem a dopečeme společně. ZŠ HORNÍ ČERMNÁ Den jazykù na Z Ve čtvrtek se po první hodině žáci Základní školy Horní Čermná přemístili do tělocvičny, aby si připomněli Mezinárodní den jazyků. Tato akce se u nás již stala tradicí. V programu se předvedl jazyk německý, anglický, ale i český. Po krátkém zahájení začala první část programu. Dívky z osmé třídy četly dvojjazyčně dopisy od dvou indických dětí, které naše škola (Ragini žáci a Kirana učitelé) podpořila adopcí na dálku (tj. dala jim možnost chodit do školy). Nejprve se četly anglicky, vzápětí byly překládány do češtiny. Část žáků deváté třídy, kteří navštěvují nepovinné hodiny němčiny si připravili hned dvě pohádky. První s názvem O zvířátkách a loupežnících měla značný úspěch. Děti si připravily do pohádky pro oživení pár krátkých tanečních vstupů. Druhá známá pohádka O veliké řepě se odehrávala v moderní době (např. postavy si volaly telefonem, babička přijela na skeatu aj.). Věty se tam často opakovaly, takže nějaké Výstava Cesta ke svobodě Ve dnech října 2007 se konala v hasičské zbrojnici v Bystřeci výstava, která představila 25 let činnosti Solidarity polsko-česko-slovenské. V neděli odpoledne bylo slavnostní otevření. V pondělí a v úterý si i žáci 9. ročníku ZŠ Horní Čermná výstavu prohlédli. Pro ně byla sice jak tematicky, tak i způsobem provedení značně náročná, ale získali zkušenost, jak některé výstavy probíhají. Materiály byly na několika panelech vždy ve čtyřech jazycích: polsky, česky, slovensky a anglicky. Dozvěděli jsme se, že v roce 1981 v Gdaňsku bylo schváleno poselství vybízející, aby lidé v komunistických zemích zakládali organizace podobné polské Solidaritě. Na základě této výzvy Anna Šabatová vymyslela název pro skupinu stejně smýšlejících lidí z Polska a tehdejšího Československa Solidarita polsko- -česko-slovenská. Jejich cílem byla výměna zakázaných tiskovin to německé slovíčko mohlo posluchačům v hlavě uvíznout. Anglický jazyk zastoupila scénka Stone soup ( Kamenná polévka), kterou nacvičili žáci 8. třídy. I ti nejmenší diváci z ní mohli pochytit spoustu jednoduchých anglických slovíček. Celá 7. třída předvedla anglickou pohádku O kůzlátkách. Vyrobili si dokonce krásné masky a všem to opravdu moc slušelo. Poté zazpívali veselou písničku Don t worry, be happy. Veliký úspěch u žáků i u učitelů měla česká scénka Dlouhý, Široký a Krátkozraký ze stejnojmenné divadelní hry od Járy Cimrmana. Zahráli ji naprosto skvěle! Princeznu hrál chlapec a chlapecké postavy hrála děvčata. Všichni, hlavně menší diváci, by nejraději celý program zhlédli znova, ale po hodině vystupování se všechny třídy musely vrátit na normální výuku. Krásný zážitek z vystoupení se dostal snad každému a po zbytek dne se o ničem jiném, než úctyhodných výkonech žáků, nemluvilo. Michaela Kroulíková, Simona Szilvásová, žákyně 9. ročníku a přenášení zakázaných materiálů přes hranice, pomoc rodinám perzekuovaných lidí, překlady české a slovenské samizdatové literatury do polštiny. V letech se tajně setkávali lidé ze Solidarity polsko-česko-slovenské několikrát za měsíc. Poláci v srpnu 1989 při výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa zorganizovali v polském Těšíně manifestaci jako prosbu za odpuštění za to, že se polští vojáci okupace Československa v roce 1968 zúčastnili. V listopadu téhož roku byl ve Wroclawi uspořádán seminář Střední Evropa. Pak už události nabraly rychlejší spád. Připomínat aktivity, které předcházely tzv. sametové revoluci, je určitě přínosné. Jednak lidé do nich zapojení někdy značně riskovali, jednak řada věcí se víru událostí ani nedostala do podvědomí lidí. Provázanost minulosti naší a polské, stejně tak dnes bezproblémové kontakty mezi oběma státy vybízí k nejužší spolupráci. Snad výstava idei spolupráce i trochu pomohla. D. Rejentová 14

15 MYSLIVCI Silvestr Příběh, který Vám chci vyprávět, se udál před několika lety v honitbě, o kterou jsme s nástupem nových nájemních smluv a konkurzních řízení přišli. Přesto zůstávají hezké vzpomínky, ke kterým se rádi vracíme. Naše honitba byla lesního charakteru s velmi těžkým terénem, kde pískovcové útvary tvoří členité a hluboké rokle, které poskytují dobré podmínky a úkryt zejména pro černou zvěř. Skalní výstupky na hřebenech lesů pak umožňují zase pro člověka nádherné pohledy do krajiny a dávají zapomenout na celodenní shon a všemožné lidské starosti. Jako již po řadu let, bylo i tenkrát dohodnuto, že oslavy konce roku proběhnou společně na myslivecké chalupě spolu s mými syny a dvěma kamarády. Samozřejmě naše manželky také nikdy nechybí. Na Silvestra časně ráno vstáváme a rozhodujeme se, že nejprve každý doplní své krmelce a okolo desáté hodiny dopolední se všichni sejdeme na Deštenských skalách, odkud je hezký výhled do krajiny. Milan odchází do tmy směrem přes Račský hřeben, oba synové směrem na Vernerku a já se vydávám ke svým krmelcům na Pískové. Je mírný mrazík a hned po odchodu z chalupy začínají poletovat sněhové vločky, které se během několika minut stávají nepříjemnou vánicí. Spěchám a chvilkovou nepohodu přečkávám na kazatelně v kraji lesa. Mračna odešla a přišel krásný východ slunce se třpytivou novou vrstvičkou sněhu. Počasí jako na objednávku. Doplnil jsem jádro v obou krmelcích, provedl kontrolu slanisek a pomalu šoulám středem dlouhé obří rokle až k místu zvanému U obrázku, kde je na stěně skály umístěna podobizna neznámého svatého. Vlevo, vzhůru do stráně, je smrková tyčovina se zbytky stromků po probírce, dno rokle je pak prorostlé habřím, které v protější stráni přechází do jazyků dvou nízkých smrčin, které se zvedají roklemi hřebeni borového a bukového lesa. Poprašek sněhu zakryl starší stopy a v jasné sluneční záři je celá roklina jako v zimní pohádce. V tom okamžiku z pravé strany přes hřeben vysokého lesa zaburácí ostrá kulová rána, valí se roklemi a vrací se ozvěnou z protějšího svahu. Rychle popocházím několik kroků pro lepší výhled do habroví na dně údolí, kontroluji nabití kulobroku, opírám se o polosuchý habrový kmen a zůstávám v naprostém klidu. Rozhoduji se počkat alespoň čtvrt hodinky na místě a vyčkat věcí příštích. Opět zavládlo ticho, jen strakapoud kdesi ve stráni dává svým drnčením o sobě vědět. Dechem zjišťuji směr větru, který je příznivý a prochází kotlinou za má záda. Uvažuji, že ve směru odkud přišel výstřel, se mohou pohybovat oba moji kluci. Z přemítání o výstřelu mě po chvíli vyrušilo zřetelné zalomení větve v horních patrech skalních útvarů po pravé straně. To již mám kulobrok položený na předloktí ruky a pátravě vyhlížím do protějšího svahu. Dvě až tři minuty je opět ticho, přesto srdce bije rychleji a napětí stoupá. Pak zaslechnu slabé šustění, které stále sílí a již rozeznávám, že nízkým smrčím směrem dolů ke mně běží zvěř. Snažím se uklidnit. Dvojí krátké zafunění hlásí divočáky a hned vím, na čem jsem. Připraven k výstřelu stále sleduji smrkovou mlazinu, ve které se zvěř kryje do poslední možné chvilky a vtom vyrážejí. Asi ve vzdálenosti třicet kroků směrem do habří přede mnou vybíhají nejprve dva letošáci a s odstupem asi dvaceti metrů další silný kus. Ostatní kusy již nesleduji. V okamžiku, kdy se křížek záměrného dalekohledu objevil na slechu prvního letošáka, mačkám spoušť a divočák roluje přímo pod obrázkem. Rychle přebíjím kulový náboj a poslední kus z tlupy je v záměrném křížku. Tahám za spoušť a přichází okamžik, který mnozí z nás již prožili zatažení při zajištění zbraně. Poslední divočák již mizí v tyčovině a přesto za ním posílám výstřel do kraje stráně, vlastně již zbytečně, jen s jakousi setrvačností a s myšlenkou napravit chybu. Opět zavládlo ticho zimního lesa a já prožívám okamžiky předešlé chvíle. Chvilku postojím, pak ulamuji smrkové větvičky a dávám ulovenému kusu poslední hryz, sobě za klobouk úlomek a těším se ze silvestrovského divočáka. Prohlížím nástřel u mé druhé kulové rány a zjišťuji, že střelu zachytil okrajový smrček nad lesní cestou. Odtahuji ulovený kus z lesní cesty do habří za velký balvan, svlékám kabát a začínám s vývrhem, když z druhého hřebene kdesi nad Studenou roklí zazní výstřel. Hned pomýšlím na Milana, který šel ráno do těch končin. Dokončil jsem vývrh, divočáka nechávám za balvanem a rozhoduji se odejít na místo srazu s ostatními. Ještě chvíli přemýšlím o prvním ranním výstřelu, kdo to asi byl a co střílel. Z přemítání myšlenek mě přerušilo slabé prasknutí větévky. Pomalu snímám zbraň, ohlížím se a na kraji smrčí stojí kamarád Milan. Usmívá se a posuňky vyzvídá, co mám za balvanem. Přichází blíž a hlásí, že také ulovil letošáka. Radost nás obou je o to větší. Dohadujeme se ještě o prvním ranním výstřelu a pomalu odcházíme na smluvené místo. Jdeme lesem bez jakékoli pozornosti a ještě probíráme poslední chvíle lovu, když nás zastaví krátký hvizd z přilehlé roklinky. Otáčíme se a naše ruce jdou radostí vzhůru. Za spletí náletových smrčků se objevují moji synové Radek s Jirkou a na tyči přinášejí další ulovený kus černé, opět letošáka. První ranní výstřel má své vysvětlení. Opět si rychle všichni sdělujeme první dojmy z lovu, přijímáme vzájemné gratulace a směřujeme k domovu. Dobrá sněhová pokrývka nám umožňuje snadnou manipulaci s ulovenou zvěří. Na chalupě je samozřejmě při našem příchodu veselo a s prvním přípitkem na šťastný lov přijíždí další očekávaný zelený kamarád Jirka. Přijímáme upřímnou gratulaci k lovu a on že rychle odskočí ke svým krmelcům. Potom již jenom ať žije Silvestr a Lovu zdar. Venku se pomalu šeří a v kamnech praská borové dříví, silvestrovská tabule je již přichystána, pití na stole a my stále již poněkolikáté probíráme dnešní zážitky. Vtom se pomalu otevírají dveře, do kterých nakoukne hlava Jirky a na klobouku zelený úlomek. Kluci, střelil jsem divočáka, pojďte mi pomoci!. Radost nás všech byla veliká, o to větší, že můj syn dopoledne ulovil svůj první kus černé zvěře. Bylo to samozřejmě zajímavé sledovat a naslouchat dalšímu vyprávění z pohledu ostatních účastníků zdařilého lovu, ale to jsou ještě dlouhé stránky našeho příběhu ze společného Silvestra. Převzato z časopisu Myslivost Jednatel MS Bystřec Milan POUK 15 Když vzduchem zakrouží pár vloček sněhu, nastavte tvář - ten dotek má něhu. Vyloudí úsměv a ustoupí zlost, tak přeji všem lidem ať vloček je dost. Vánoce bílé a čisté jak sníh, v životě radost,lásku a smích. Kouzelné vánoce a šťastný nový rok Vám přejí členové MS Bystřec

16 Sbor dobrovolných hasičů Obce Pardubického kraje Obce a obecní úřady se řídí mimo jiné zákonem č.133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, základní informace o JSDHO a požárních hlídkách uvádíme níže. 29 Obec a obecní úřad 1) Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu 3a) ve svém územním obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu, b) udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, c) zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, d) zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany, e) zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle 18, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce, f) poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který se ve své pracovní době 3b) nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy g) zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní zdravotní prohlídky, h) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárněbezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu, i) zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany, j) zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár, k) zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti, l) umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce podle nařízení kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek, m) spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany; za tím účelem mohou obce soustřeďovat finanční prostředky, n) organizuje preventivně výchovnou činnost, o) obecně závaznou vyhláškou 1. vydává požární řád obce, 2. stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob. (2) Obec plní obdobně povinnosti uložené tímto zákonem právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám. (3) Obecní úřad na úseku požární ochrany a) zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na jejich odborné přípravě, b) zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu. (4) Vybrané obecní úřady a) zabezpečují podle požárního poplachového plánu kraje hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mimo svůj územní obvod, b) zabezpečují akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce k zásahům mimo svůj územní obvod, c) na základě nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, zabezpečují nepřetržitou pracovní pohotovost mimo pracoviště v počtu nejméně jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu. 3c) 68 (1) Obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Velitele této jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany. (2) Právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozující činnosti uvedené v 4 odst. 2 a 3, které určí hasičský záchranný sbor kraje, mohou místo jednotky hasičského záchranného sboru podniku zřídit jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku. Hasičský záchranný sbor kraje přitom vychází z výsledků posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace zdolávání požárů. Velitele této jednotky po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele jmenují a odvolávají právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. Počet členů 16 a vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku stanoví na základě výsledků posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace zdolávání požárů hasičský záchranný sbor kraje. (3) Ke zvýšení akceschopnosti a zkvalitnění činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku (dále jen dobrovolná jednotka požární ochrany ) se mohou do těchto jednotek zařadit i osoby vykonávající tuto službu jako svoje zaměstnání. O tomto opatření rozhodne obec, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba po projednání s hasičským záchranným sborem kraje. (4) Obec, právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou zrušit dobrovolnou jednotku požární ochrany jen se souhlasem hasičského záchranného sboru kraje. 69 (1) Požární hlídku zřizuje a) právnická osoba a podnikající fyzická osoba provozující činnosti uvedené v 4 odst. 2 a 3, kterou určí hasičský záchranný sbor kraje na základě výsledků posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace zdolávání požárů, pokud nezřizuje jednotku požární ochrany podle 67 ani podle 68, b) obec, která nezřizuje jednotku požární ochrany podle 68, kterou určí hasičský záchranný sbor kraje. (2) Na požární hlídky zřízené podle odstavce 1 se obdobně vztahují ustanovení tohoto zákona o jednotkách požární ochrany. 3a) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. 3b) 17 odst. 1 nařízení vlády č. 108/ 1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony. 3c) 32 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 21/ 1996 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně. HASIČSKÝ PLES sobota 23. února 2008 ve 20 hodin na sále v Hostinci u Špičáků Hraje skupina MONITOR Dětský maškarní ples neděle 24. února 2008 ve 14 hodin na sále v Hostinci u Špičáků Hraje Sólomusic p. Kolomý Spokojené a radostné Vánoce, v novém roce 2008 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a dobré pohody. SDH Bystřec

17 ZPRÁVA ČČK BYSTŘEC Dovolte, abych touto cestou poděkovala všem, kteří se zúčastnili podzimní sbírky ošacení, která proběhla koncem října. Opět se shromáždilo velké množství prádla, dek a dalšího ošacení. To, co se nám zdá již nepotřebné, může velice dobře posloužit někomu jinému. Prádlo se přebírá a třídí v oblastním spolku ČČK Ústí nad Orlicí. Část ho zůstává v místním ošacovacím středisku, které využívají hlavně sociálně slabší občané. Dále se ošacení odesílá dle aktuální potřeby do celého světa. Iveta Macháčková BOLESTI ZAD U DĚTÍ Děti mají často velice špatné držení těla. Špatně stojí i sedí, u některých se dokonce uvolněný postoj a shrbená záda staly módou. Zdaleka si přitom nezadělávají jen na problémy s páteří. Špatné držení těla působí na celý organismus, a dokonce i na naši psychiku. Všechny poruchy držení těla vedou postupně k pravidelným bolestem. S prevencí a nápravou je proto obzvlášť důležité začít už v dětství. I proto, že vadný postoj těla utlačuje vnitřní orgány, hlavně břišní a dýchací. To může vést k celé řadě zdravotních problémů, např. ke špatné funkci střeva nebo k nedostatečnému okysličování organismu. Děvčátka by měla mít pevná a rovná záda, aby mohla v budoucnu bez problému donosit dítě. S oslabenou páteří hrozí v těhotenství velké bolesti zad. Držení těla ovlivňuje i psychiku. Děti rovné jako pravítko jsou obvykle sebevědomé a optimističtější než ty, které chodí shrbené. Vzpřímená a uvolněná páteř navíc umožňuje lepší proudění energie v těle, takže děti jsou méně unavené. Většina problémů s páteří se naštěstí dá buď odstranit, nebo alespoň významně zmírnit pomocí vhodného cvičení. Zvlášť v případě dětí je dobrou prevencí nesprávně se vyvíjející páteře sport. Na vědomí ale musíme vzít, že přílišné přetěžování může být stejně škodlivé jako zahálka u počítače. Podle odborníků není vhodné vybírat dětem konkrétní sport moc brzy. Vzniká tak jednostranná zátěž, což se týká především sportů, jako je fotbal nebo tenis. Ani cyklistika nemusí být pro zdravý vývoj páteře to pravé. Pokud už dítě takový sport provozuje, měli bychom dbát na to, aby se zátěž kompenzovala např. rehabilitačním cvičením nebo plaváním. Z hlediska pohybového aparátu je nejvhodnějším sportem vůbec plavání. U školáků je potřeba dát pozor na výběr správné aktovky. Ta by měla mít široké popruhy přes ramena a pevnou zadní část, nejlépe anatomicky tvarovanou. Na levné exempláře z tržiště je v tomto případě lepší zapomenout. Myslete také na to, že dětmi oblíbené batohy s nezpevněnou zádovou částí nejsou vůbec vhodné pro školáky prvního stupně základních škol. Velmi důležitá je i správná výživa. Odborníci doporučují v období rychlého růstu obohatit dětskou stravu o některé vitamíny a stopové prvky, především o vápník a vitamín A. U dětí je velmi častá skolióza, tedy vychýlení páteře do strany. U dětí s tímto defektem bývá někdy již na první pohled patrná nestejná výška ramen a šikmá pánev. Skolióza může být buď vrozená, nebo vzniká následkem jednostranné zátěže. Dochází k ní i při nestejné délce dolních končetin. Výraznější skolióza se projeví nestejným sešlapáváním podrážek bot. V mírné formě nemusí způsobovat žádné výrazné potíže ani bolesti. Skoliózu lze za pomoci správného cvičení a rehabilitace úplně napravit, avšak jen v případě, že nebyl ukončen vývoj kostí. Později se už skolióza nedá úplně odstranit, i tak se však dá cvičením dobře kompenzovat. Správnému držení těla můžeme pomoci nejen ve chvílích volného času, ale i v sedě při práci nebo při učení. Dobrým pomocníkem je klekátko nebo velký rehabilitační míč, které lze s úspěchem použít pro kratší sezení nebo pro střídání s běžnou židlí. Sezení na míči je částečně nestabilní, což zapojuje důležité svaly podél páteře, a nutí tak dítě udržovat vzpřímený postoj. Iveta Macháčková Z časopisu DĚTI A MY PLES UNIE RODIČŮ Unie rodičů při ZŠ Horní Čermná pořádá tradiční ples s předtančením žáků 9. třídy. KDY? KDE? Horní Čermná sokolovna. K poslechu a tanci hraje skupina MONITOR. Občerstvení a bohatá tombola zajištěny! Vstup osobám mladším 18 ti let bude umožněn pouze v doprovodu rodičů! Srdečně zvou pořadatelé. V neděli 9. prosince 2007 na sále U Špičáků nám divadelní soubor Škeble Gymnázia Lanškroun představil komedii na motivy pohádky Jana Wericha Žluté mužátko. Kulturní představení nám všem zpříjemnilo předvánoční náladu. Děkujem všem zúčastněným. Kulturní komise 17

18 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008 Začátkem ledna, již tradičně, zazvoní u vašich domovů tříkráloví koledníci. Zazpívají vám a budou koledovat o příspěvek na pomoc lidem, kteří žijí mezi námi, jsou opuštění, staří, nemocní nebo se mnohdy, ne vlastním zaviněním, dostali do těžké životní situace a není v jejich silách ji řešit. Tříkrálová sbírka, letos již osmá v pořadí, bude probíhat v termínu od 4. do 13. ledna Koledníkům budete moci přispět do zapečetěných pokladniček označených logem charity. Vedoucí koledníků budou mít u sebe platný občanský průkaz a viditelně nošenou průkazku s údaji (jméno, bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu). Průkazka bude opatřena číslem, které bude totožné s číslem na pokladničce, a je plnou mocí ke koledování. V roce 2008 je obecným účelem sbírky pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Na ústeckoorlicku vás charita prosí o příspěvek na provoz a realizaci těchto projektů: - Občanská poradna - Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba - Centrum Pod Střechou - Pečovatelská služba v Domově pokojného stáří v Kerharticích - Mateřské centrum Kopretina v Horní Sloupnici - Fond na rozvoj nových a rozšíření stávajících projektů - Přímá pomoc - Misijní dílo sponzorování sirotků v misiích Tříkrálová koleda dává možnost každému z vás zapojit se do charitativní pomoci, posiluje soucítění s lidmi potřebnými, podílí se na výchově malých i větších koledníků i na vnitřním růstu osobnosti nás všech. Děkujeme vám všem, kteří pomáháte charitě pomáhat. Pokud by kdokoliv z vás měl chuť pomoci, ozvěte se na telefon č (pí. Kyralová) PODìKOVáNí Dovolte nám, abychom na tomto místě a v tomto adventním čase poděkovali jedné z vás. A to paní Martě Kyralové, která naší organizaci ve svém volném čase pomáhá pomáhat. Takhle napsané to vypadá jednoduše. Ale o co, že jde? Plete ponožky. Malé, velké, jednobarevné, pruhované. Ale důležité je, pro koho je plete. V dětském domově ve Vilšanech na Zakarpatské Ukrajině žije zhruba 200 mentálně postižených. Malé děti až po dospělé. Spousta jich kvůli nedostatečné péči, zejména rehabilitační, má omezený pohyb, nateklé nohy (díky tomu neobují žádné boty). A teplé ponožky jim v těchto zimních měsících ohromně pomohou. Na fotografii je jeden z obyvatelů dětského domova. Z tváře Pišty čiší obrovská radost. Taková maličkost a jak potěší. Milá paní Kyralová, dovolte nám, abychom Vám co nejsrdečněji poděkovali za Váš zájem a za Váš čas, který věnujete potřebným. Naše organizace si takových lidí velice váží. Víme, že bez pomoci, jaká je ta Vaše, bychom nemohli pomáhat. Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí Štefan Čanda, ředitel Zástupci redakční rady Bystřeckého okénka a obecního úřadu navštívili pana faráře ThMgr. Ireneusze Szocinského, který je v naší obci více než rok. V našem rozhovoru nám o sobě prozradil: Pochází z Polska, jeho rodné místo je 5 km od Javorníku v Jeseníkách. Javorník je také jeho nejoblíbenějším místem. K Čechám měl vždy dobrý a blízký vztah. Vzpomíná, že aktovku do 1. třídy a oblečení na první svaté přijímání mu maminka zakoupila v Praze. Jeho velkým přáním bylo, mít svou vlastní farnost. Proto si podal žádost o místo v Čechách. Počítal s tím, že to bude asi za rok a zatím se naučí česky. Jeho žádosti bylo vyhověno hned. Jen týden se připravoval na biskupství v Hradci Králové a nastoupil na farnost k nám do Bystřece. Dříve působil čtyři roky jako vikář v Nové Rudě nedaleko Broumova. Návtìva u pana faráøe Dalším jeho místem působení byla Wroclav. Zde také studoval a nyní studuje dál doktorantské studium. Příští rok v květnu si připomene desáté výročí vysvěcení na kněze. Těsně před nástupem chtěl naší obec navštívit, ale nemohl ji najít. Stává se to i nyní jeho hostům, protože směrová tabule Bystřec z hlavní silnice v Jablonném nad Orlicí žádná není. Přesto se mu to podařilo a naší vesnici navštívil tajně koncem září loňského roku. Jeho první dojem byl dobrý a kostel se mu velmi líbil. Práce má hodně, protože se stará nejen o naší farnost, ale ještě o farnost Výprachtice, Valteřice a Heřmanice. Panu faráři dělá radost, když lidé kostel navštěvují a to se v naší obci stává. Posláním církve je učit lidi, pomáhat jim, kázat o Bohu, dávat místo mladým kněžím a otevírat se světu. Učit také mladé lidi a děti. V naší škole vyučuje náboženství, které navštěvuje 30 dětí. 18 Má velké plány, jak náš kostel, kterému říká i katedrála, vylepšit. Nyní nechal zrenovovat jeden obraz, který byl ve velmi špatném stavu a postupně chce zrenovovat i další. Jeho přáním je podle finančních možností osvětlení kostela z venku, nové mikrofóny a mnoho dalších věcí. Chtěl by také navázat spolupráci s jinou farností. Nejlepším kamarádem je pan farář z Police nad Metují. Největšího pomocníka v naší farnosti má ing. Václava Matějku, ale pochvaluje si spolupráci i s farní radou, pěveckými sbory a obecním úřadem. I když má na procházky málo času, jeho nejoblíbenějším místem v naší obci je Varta, kde obdivuje krásný výhled. Tím byl náš rozhovor a návštěva u konce. Rozloučili jsme se s poděkováním, přáním pevného zdraví, ať je v naší obci spokojený a stále se mu u nás líbí. Blanka Mrázková, Marie Vaníčková čp. 323

19 Společenská kronika Jubilanti Svá životní výročí oslavili a oslaví 93 let Helena Kyralová čp let Julie Křivohlávková čp let Marie Hegerová čp let Jaroslav Mrázek čp let Růžena Kyralová čp let Jan Hrdina čp let Marie Tomišková čp let Vlastislav Macháček čp let Oldřich Hrdina čp let Věra Kudláčková čp let Pavlína Prokopcová čp let Josef Lux čp let Eliška Krátká čp let Josef Kaška čp let Vlasta Šlesingerová čp let Marie Kubínová čp let Pavel Krátký čp let Věra Šimková čp let Miloslav Křivohlávek čp let Danuška Vaníčková čp let Jan Špičák čp let Marie Koblížková čp let Vlasta Macháčková čp let Anna Prokopcová čp let Václav Pouk čp let Anna Hrdinová čp let Anna Marešová čp let Vlasta Kašková čp. 318 Blahopřejeme Ordinace lékaøù v dobì Vánoc MUDr. Karel Červinka, praktický lékař bude mít dovolenou. Zastupovat ho bude MUDr. Jiří Doleček. MUDr. Červinka bude naposledy ordinovat v pátek dle běžné ordinační doby. MUDr. Doleček bude ordinovat: ve čtvrtek od 7 do 9 hodin ve Výprachticích v pátek od 13,30 do 15 hodin v Bystřeci ve středu od hodin ve Výprachticích Nutné návštěvy hlaste přímo v ordinaci nebo na telefonu , Výprachtice MUDr. Doleček mobil V případě náhlého zhoršení zdravotního stavu volejte RLP Lanškroun, telefon č MUDr. Zuzana Jedličková, zubní lékařka ve čtvrtek a v pátek bude mít dovolenou (v případě bolesti se domluvte telefonem ). ve čtvrtek bude ordinace ve Výprachticích od 7.30 do hodin v pátek bude ordinace v Bystřeci od 7 12 hodin. KULTURNÍ PROGRAM JABLONNÉ NAD ORLICÍ PROSINEC Úterý Setkání o vánocích Tradiční zpívání na náměstí Jabloňka, PDPS, Chrámový sbor, trubači, živý betlem. V 16,30 hodin na náměstí LEDEN Neděle Koncert PDPS a dětský pěvecký sbor VIOLA (Žamberk) V 18 hodin v kostele sv. Bartoloměje VÝSTAVA Neděle Naše krajina Josef Nyklíček Vernisáž v 18 hodin v kulturním a informačním centru čp. 30 ÚNOR Divadlo Neděle Prolhaná Katy Hrají: Mahulena Bočanová, Zbyšek Pantíček, Lumír Olšovský, Ivana Andrlová, Veronika Jeníková / Lucie Svobodová, Jana Šulcová / Jiřina Pachlová, Dalimil Klapka / Čestmír Gebouský a Olga Želenská. V 19 hodin v sále kina BŘEZEN Neděle Nejen dřevo Josef Faltus Vernisáž v 18 hodin v kulturním a informačním centru čp. 30 KINO JABLONNÉ N./ORL. pondělí 7. ledna v 19,30 hodin Poslední vlak Německo čtvrtek 10. ledna v 19,30 hodin Once - Irsko čtvrtek 17. ledna v 19,30 hodin Crash Road - ČR pondělí 21. ledna v 19,30 hodin Chyťte doktora - ČR čtvrtek 24. ledna v 19,30 hodin Královna Alžběta: Zlatý věk - VB čtvrtek 31. ledna v 19,30 hodin Poslední plavky - ČR pondělí 4. února v 19,30 hodin Resident Evil: Zánik Kanada / VB pondělí 11. února v 19,30 hodin Václav ČR čtvrtek 14. února v 18,00 hodin Pan Včelka USA pondělí 18. února v 19,30 hodin Zlatý kompas USA pondělí 25. února v 19,30 hodin Kouzelná romance USA pondělí 3. března v 19,30 hodin Svatba na bitevním poli ČR čtvrtek 8. března v 18,00 hodin Alvin a Chipmunkové USA pondělí 10. března v 19,30 hodin O život ČR pondělí 17. března v 19,30 hodin Na vlastní nebezpečí ČR pondělí 31. března v 19,30 hodin Lovci pokladů: Kniha tajemství USA DĚTSKÉ STŘEDISKO MUDR. VESELÉ V JABLONNÉM NAD ORLI- CÍ A BYSTŘECI BUDE ORDINOVAT A DLE ORDINAČNÍCH HODIN. ORDINACE V PONDĚLÍ BUDE POUZE DOPOLEDNE, V JABLONNÉM NAD ORLICÍ, OD 7.15 HOD. DO HOD. ODPO- LEDNÍ ORDINACE ODPADÁ. DOVOLENÁ NA DÌTSKÉM STØEDISKU a (čtvrtek a pátek), dále potom , v tomto týdnu bude ordinace pouze v pondělí dopoledne v Jablonném nad Orlicí. Odpolední ordinace odpadá a dále do dovolená. Nutné případy v době dovolené ošetří Mudr. Šveráková ve svých ordinačních hodinách. UPOZORNĚNÍ Žáci devátých tříd, kteří budou potřebovat potvrdit přihlášku pro studium na střední školu od své ošetřující lékařky, mají možnost přijít v týdnu jarních prázdnin, tedy před naší plánovanou dovolenou! Zastupující lékařka není povinna vám přihlášku potvrdit. Děkuji za pochopení! Mudr. Stanislava Veselá Rozpis stomatologických ordinací o Vánocích MUDr. Beranová Renata Jablonné n. O., U koupaliště 149, MUDr. Bílý Aleš Lanškroun, Opletalova 17, tel MUDr. Filipová Jitka Lanškroun, Strážní 151, tel MUDr. Dunglová Stanislava Letohrad, Tyršova, budova žel. st MUDr. Jáňová Radmila Mladkov 133, tel MUDr. Jaslovská Marie Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, MUDr. Ježáková Daniela Letohrad, U Dvora 815, tel

20 ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PAR- DUBICÍCH LABORATORNÍ SLUBY NABÍZÍ: Analýzu všech druhů vod Vzorkování a rozbor všech druhů vod: pitné, ke koupání, povrchové, odpadní, podzemní, skládkové, technologické apod. Analýzu odpadů, kalů, zemin a sedimentů Vzorkování a rozbor pevných a tekutých odpadů, čistírenských a průmyslových kalů, zeminy, sedimentů z rybníků, řek apod. Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Analýzu ovzduší Vzorkování a rozbor ovzduší na pracovištích, v interiérech, ve volném prostředí, případně zajištění měření emisí Měření fyzikálních faktorů v životním prostředí a interiérech Měření a hodnocení hluku, vibrací, osvětlení, vzduchotechniky, mikroklima, radonu Analýzu potravin a pokrmů Kontrola dezinfekce a sterilizace Kontrola účinnosti dezinfekce a mikrobiální kontaminace prostředí, kontrola sterilních materiálů a sterilizátorů Kontrola znečištění povrchů venkovních hracích ploch Zdravotní služby Pracovní lékařství Epidemiologie Očkování a poradna cestovní medicíny Expertní služby Expertízy v oboru pracovního a životního prostředí Zpracování podkladů pro kategorizaci prací Hodnocení zdravotních rizik hlukové studie Hygiena zdravotnických zařízení Bližší informace: laboratorní služby telefon zdravotní služby telefon Tìlovýchovná jednota Lyžařský vlek v naší obci byl postaven v roce Mnoho let se prováděla pouze údržba a nejnutnější opravy. Od letošního roku došlo ke zpřísnění předpisů pro provoz lyžařských vleků. Z tohoto důvodu bylo letos přistoupeno ke genárální opravě. Původní zůstala pouze dolní hnací stanice. Rekonstrukce vleku byla provedena z větší části firmou Moment s.r.o. Zlín a částeně vlastními silami členů TJ. Oprava si vyžádala nemalou finanční částku cca ,- Kč. Děkujeme zástupcům místních organizací a obce za příspěvek na tuto nákladnou rekonstrukci a za bezúročnou půjčku od Obce Bystřec. Nezbývá než si přát, aby letošní zima byla pro lyžaře příznivá. Za TJ Milan Vaníček O POHÁR OBCE BYSTØEC Dne proběhl 2. ročník nočního nohejbalového turnaje O pohár obce Bystřec. První ročník proběhl v roce 2006 u příležitosti otevření nových kurtů s umělým povrchem. Přes nepřízeň počasí, která málem znemožnila jeho pořádání, nakonec turnaj proběhl zdárně a osm zúčastněných družstev bojovalo O pohár obce Bystřec. Bohužel se družstvu z Bystřece nepodařilo obhájit loňské prvenství a v rozhodujícím zápase podlehlo týmu z Těchonína, který tím Bystřeci oplatil loňskou porážku a získal pohár pro Těchonín. Děkuji všem, kteří zdárnému průběhu turnaje přispěli. Noční turnaj v malé kopané firem V září proběhl na novém hřišti první ročník turnaje v malé kopané firem. Turnaje se zúčastnili zástupci sedmi firem z naší obce a okolí. Turnaj byl velice vyrovnaný a konečným vítězem a držitelem putovního poháru se stalo družstvo z Výprachtic. Vzhledem k velice příznivým ohlasům všech zúčastněných se tento turnaj bude pořádat každý rok první pátek v září. Rovněž uvažujeme o zimní obdobě tohoto turnaje v měsíci únoru. Turnaj byl dobře připraven. Děkuji všem, kteří se na pořádání této akce podíleli především Jirkovi Rollerovi a Petru Černohorskému. Zdeněk Hrdina Tělovýchovná jednota Bystřec vás srdečně zve na tradiční VÁNOČNÍ MARATÓN V AEROBIKU, který se koná ve čtvrtek od 14 h v tělocvičně. Všichni, i přespolní, jsou vítáni! Přijďte si protáhnout svá Vánocemi zlenivělá těla! Na cvičení s vámi se těší Irena a Stáňa MINIKOPANÁ I v letošním roce se mužstva místních fotbalistů zúčastnila několika turnajů v minikopané v okolních obcích. Na některých turnajích jsme byli zastoupeni dvěma mužstvy a to FC Bystřec starší a FC Bystřec mladší. Dosažené výsledky: FC Bystřec starší Bystřec tělocvična 1. místo Jamné tělocvična 2. místo Jamné hřiště 4. místo Čenkovice 3. místo Bystřec 3. místo Výprachtice 1. místo společné mužstvo s FC mladší FC Bystřec mladší Bystřec tělocvična Čenkovice Bystřec Redakce neodpovídá za názory, mluvnické a stylistické chyby přispěvovatelů. Bystřecké okénko vydává Obecní úřad Bystřec v nákladu 450 výtisků. Uzávěrka příštího čísla bude 17. března Za příspěvky děkujeme místo 1. místo 1. místo se uskuteční turnaj v minikopané v místní tělocvičně od 12 hodin. Diváci přijďte podpořit místní družstva. Čas utíká, ceny rostou, že bychom šli špatnou cestou? Rok utekl jako voda, podzimní čas je tu zas, obchody Vánoce vítaj, pak Silvestr čeká nás. Na dárečky pod stromečkem mnozí jsme již natěšeni, po Silvestru ale všechny čeká jinší nadělení. Elektřina, plyn i uhlí, potraviny, lékaři a nač si jen vzpomenete s novým rokem podraží. Vlády naší ministři hned s vysvětlením přispěchali, Čína, svět a zemědělci, že zdražení zavinili. Nikdo neví z jakých zdrojů došli k tomu poznání, ani žádný z jejich mluvčích vysvětlit to neumí. My však ale dobře víme kde je toho příčina a že právě u ministrů tohle všechno začíná. Pokud každý o svůj obor poctivě se bude starat, potom budem všemu světu jenom záda ukazovat. Proto bychom měli všichni začít na ně tvrdě tlačit, že je vážně nejvyšší čas doopravdy makat začít. Jan Hrdina čp. 138 Klub pøíznivcù mariáe Bystřec pořádá 2. února 2008 turnaj v mariáši. Prezentace je od hodin. Začátek hry je od hodin na sále v hostinci U Špičáků. Všichni jsou srdečně zváni. Občerstvení je zajištěno.

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC NOVÁ VES U MLADÉ VOŽICE Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves u Mladé Vožice č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nítkovice se usneslo dne 12.7.2005 vydat podle ustanovení 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, OBEC Daňkovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Daňkovice

Více

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení M Ě S T O VARNSDORF Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Varnsdorf

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Proseč

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC NÁSEDLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Násedlovice

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou vydává na svém zasedání dne 15.12.2003 v souladu s ustanovením 14, odst. 2 zákona

Více

Čl.3 Veřejná prostranství

Čl.3 Veřejná prostranství OBEC Němčičky Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Němčičky se na svém zasedání dne 16.11.2011 usnesením č. 5/2011 usneslo vydat na

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LABUTY Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Labuty s e na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Bernartice nad Odrou Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rynoltice se na svém zasedání dne 29.9.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Městys Dolní Čermná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Dolní

Více

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Obec Zastávka Hutní osada 14 664 84 Zastávka účet: 9726641/0100 ČO: 00488399 tel.: 546 429 048 fax: 546 411 041 web: www.zastavka.cz e-rnail: ou@zastavka.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 Obec Dvory nad Lužnicí Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dvory

Více

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Záhoří Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Záhoří se na

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘINEC 2014 Obecně závazná vyhláška č. OZV/07/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třince

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lázně

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Stvolová Obecně závazná vyhláška č.1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stvolová se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Ostřetín se na svém zasedání dne 23.3. 2011 usnesením č. 16//03/2011 usneslo vydat na základě

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODMOKLY Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, Zastupitelstvo obce Podmokly

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. OBEC OSÍČKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Osíčko se na

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV NÁVRH Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Oddíl I Základní ustanovení

Oddíl I Základní ustanovení OBEC ŠITBOŘICE Zastupitelstvo obce Šitbořice Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Šitbořice se na svém zasedání dne 29.09.2004 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

ustanovení Článek 1. Článek 3 - Vznik a zánik poplatkové

ustanovení Článek 1. Článek 3 - Vznik a zánik poplatkové , Zastupitelstvo obce Nenkovice vydává dne 16. prosince 2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o mistních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. a v souladu s ustanoveními 10 písmo

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 11.12.2007 usnesením č.11/2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě

Více

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015,

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

M Ě S T O V A M B E R K

M Ě S T O V A M B E R K M Ě S T O V A M B E R K Městská vyhláška č. 4/1998 ze dne 30. 9. 1998 O místních poplatcích Městské zastupitelstvo ve Vamberku se na svém 28. veřejném zasedání dne 30. 9. 1998 usneslo podle 15 z. č. 565/1990

Více

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod.

Více

Obec Lhota, okr. Praha - východ

Obec Lhota, okr. Praha - východ Obec Lhota, okr. Praha - východ Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyžívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Žichlínek se na svém zasedání dne 14.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. XII.981 vydat na základě ustanovení

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008 Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více