Školní výqět. ,,Neučíme se pro školu, ale pro život. časopis žáků ZŠ a MŠ Sepekov. číslo: /2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní výqět. ,,Neučíme se pro školu, ale pro život. časopis žáků ZŠ a MŠ Sepekov. číslo: 2 2012/2013"

Transkript

1 Školní výqět číslo: /2013 časopis žáků ZŠ a MŠ Sepekov,,Neučíme se pro školu, ale pro život.

2 Letem školním světem 1) Program o husitství jsme zhlédli 19. prosince. Naše tělocvična oţila představením o husitských taktikách, bitvách a dalších zajímavostech. 2) Před Vánocemi jsme zavítali do Prahy. Tento výlet byl zčásti podpořen stokorunou (příspěvek od školy), kterou jsme si vydělali sběrem pet lahví a jablek na školním sadu. 3) Tradiční vánoční besídka se konala 18. prosince. S programem vystoupily všechny třídy, vystoupením přispěl také dramatický krouţek a školní sbor. 4) Předškoláček, při němţ se jiţ tradičně setkávají budoucí školáčci s učiteli, se uskutečnil 15. ledna. 5) Kaţdoroční zápis do 1. třídy se konal 18. ledna. Celkem se dostavilo 18 budoucích prvňáčků. 6) Soutěţ O nejsilnějšího ţáka proběhla v Milevsku. Celkem se jí zúčastnilo 35 chlapců. Naši borci dosáhli skvělého umístění, jako tým skončili ve své kategorii na třetím místě. Ivan Bambuškar se ve své kategorii jako jednotlivec umístil taktéţ na 3. místě. 7) Ţáci osmé a deváté třídy si na úřadu městyse Sepekov vyzkoušeli prezidentské volby. Ze všech devíti kandidátů to u nich vyhrál Karel Schwarzenberg. 8) Olympiáda v českém jazyce proběhla 7. února v Písku. Z naší školy se jí zúčastnily Bohumíra Rybáková (8.tř) a Pavlína Váchová (9.tř), která se umístila na 4. místě. 9) V tentýţ den, 7. února, proběhla ještě jedna, tentokrát sportovní soutěţ. Chlapci reprezentovali naši školu na okresním turnaji v halovém minifotbalu v Písku. Ze sedmi zúčastněných škol skončili na čtvrtém místě. 10) Program o zdravé výţivě zvaný Zdravá pětka momentálně probíhá ve všech třídách naší školy.

3 A jéje! Co se tady děje?! Nový přírůstek do 9. třídy!! Nikdy jsme nevěřili, ţeby se kluci z 9. třídy dokázali postarat o něco ţivého. Jednou o poleďnákusi naši mazáci přinesli do školy kotě. Pojmenovali ho Bongo. Ve třídě mu udělali pelíšek, jídlo a vyrobili hračku. Dnes uţ je zpátky u svých majitelů, ale na svůj dobrodruţný výlet mezi deváťáky určitě nezapomene. K Vánocům jsme naší paní třídní učitelce nemohli neudělat radost. Nikdy bychom nevěřili, ţe při vyprávění pouhého vtipu můţe prasknout lavice, která vydrţela uţ tolik katastrof. Takže vtip za čtyři stovky! Čerti, Mikuláš a andělnavštívili i naši školu!a světe div se, my jsme přeţili! Nejprve čerti obešli všechny třídy a rozdali dětem sladkou mňamku. Ti, kteří zlobili, byli odneseni, ale velmi rychle zase vráceni. Poté se čert, Mikuláš a anděl vypravili do zdejší školní jídelny, kde dětem z první třídy rozdali mikulášskou nadílku. A na téma škola jsme vybrali jeden vtip. Učitelka napsala ţákovi do ţákovské kníţky: "Smrdí, umývat!" Otec odepsal: "Učit, nečuchat!"

4 Perličky Tradičně v našem časopisu nemohou chybět perličky. Trošku oddychu a pobavení vám přináší právě tato rubrika Napište a odevzdejte perličky! My je pak jenom dáme do elektronické podoby a vytiskneme v našem časopisu. Jak jednoduché. Nemyslíte? Tak neváhejte a piště, ať se společně pobavíme. Paní učitelka se ptá: Jak se jmenuje samice od jelena? Ţákyně váhá, a tak jí paní učitelka poradí, ţe to začíná na L. Ţákyně rychle odpoví: Listonoška. 2. třída Řada vyjmenovaných slov po m : my, mýt, myslet, mýlit se, pampeliška (mělo být chmýří). 3. třída Při rozboru básně Brouk v hlavě se vyučující zeptala: Co je myšleno tím brouk v hlavě? Aktivní ţáček se přihlásí: To jsou vši, paní učitelko! 4. třída O hodině matematiky: Pravý úhel je větší neţ levý úhel. Jsem zaměstnaný jako normální člověk? Nebo jsem slavný? Kdo chybí? Ondra A ten má co? (za téma) Ten má angínu. 9. třída 5. třída 9. třída O hodině chemie se ţák zeptal: Paní učitelko, co mi vychází na vysvědčení? Paní učitelka odpověděla: Dostaneš za pět! Ţák: Nehraju. Paní učitelka: Já se neptám! 9. třída

5 Na 5 min s Do dalšího čísla časopisu jsme si pro vás připravili rozhovor s paní zástupkyní a učitelkou Irenou Kotalíkovou 1. Baví vás vaše práce? Ano. 2. Čím jste chtěla být jako malá holka? Překvapivě učitelkou. 3. Co říkáte na aktuální téma - amnestii? Amnestie podle mého mínění byla značně rozsáhlá, neočekávaná a pro vězeňská zařízení nepřipravená. V takovém rozsahu s ní nesouhlasím. 4. Jaký máte názor na Justina Biebera? Bez názoru. 5. Co si myslíte o letošní 9. třídě? Ve třídě neučím. Podle mého je to třída, kde většina ţáků má velké šance uspět na středních školách. Doufám, ţe jsou dobrá parta, kterou zůstanou i po ukončení ZŠ. 6. Myslíte, že váš silný hlas budí u žáků respekt? To musíte vědět spíš vy. 7. Čím vás dokážeme nadchnout a naopak rozčílit? Nadchnout se dokáţu pro cokoliv zajímavého a nemusí se to týkat pouze výcviku psů. Rozčílím se dost často kvůli lidské omezenosti. S tou se ale nedá bojovat.

6 Hudba P!NK v Praze! Americká popová a R&B zpěvačka P!nk neboli Alecia Beth Moore oznámila své evropské turné, které se koná v roce V jeho rámci navštíví i Českou republiku. Je to jedna z nejoblíbenějších zpěvaček této doby. Trojnásobná drţitelka Grammy, zpěvačka, skladatelka a herečka (můţete ji vidět ve filmu Charlieho Andílci 2) se do České republiky vrátí po třech letech. Koncert se uskuteční 10. května 2013 v praţské O2 Areně. Představí tam své nové album The Truth About Love. Vstupenky můţete zakoupit na internetové stránce Jejich cena se pohybuje od 850 Kč 1100 Kč. Hudební události roku největší peckou roku se stal korejský song Gangnam Style od zpěváka PSY, který uţ na YouTube zhlédlo přes miliardu lidí - Carly Rae Jepsen se proslavila svým hitem Call me maybe - zpěvačka Adele získala šest cen Grammy a úspěšný rok završila písničkou Skyfall ze stejnojmenné bondovky - v Praze se objevilo mnoho známých skupin: Red Hot Chili Peppers, Coldplay nebo Muse - P!nk vydala své další skvělé album, které nese název The Truth About Love - nejlépe oblékanou zpěvačkou se stala populární americká zpěvačka Lana Del Rey - popová skupina One Direction vydala své druhé album Take Me Home

7 Hudební anketa Tentokrát jsme se vám poloţili všeobecné otázky z hudební branţe. 1. Kdybys založil/a kapelu, jak by se jmenovala? 2. Jaký styl byste hráli? A proč? 3. Písnička Gangnam Style od zpěváka PSY hnula světem. Zaujal tě právě tento song? A proč? Josef Pokorný, 1. tř. 1. Pepsi Cola. 2. Asi by to byly dechovky. 3. Líbí se mi Český Styl. Stanislav Vinkler, 2. tř. 1. Byl bych Karel Gott. 2. Hrál bych punk. 3. Ne, nelíbí se mi. Je to trapné. Martin Turek, 3. tř. 1. Kubano Rock, protoţe to nemá rád můj brácha. 3. Tak zaujal mě, protoţe ho nemá rád můj brácha. Lukáš Cihlář, 4. tř. 1. ÓKÁ! 2. Pop a rock. 3. Jo, je dobrá kvůli tanci. Filip Šťastný, 5. tř. 1. Líšnikáři. 2. Nějaký Kabáty, protoţe jsou dobrý. 3. No, noo Nepatří mezi nejlepší. Jaroslav Beran a Martin Kálal, 6. tř. 1. Zhulený Veverky. 2. Rap, protoţe jsme zhulený. 3. Nelíbí, je to korejská kravina. Ondřej Bolek a Martin Filipín, 9. tř. 1. Jmenovali bychom se JD - Dvojitej průstřel jater. 2. Hráli bychom techno - disco a na přání dechovky (např. Sokolíci). 3. Ondru zaujal (kvůli videoklipu a dobré řeči). Martina ne, protoţe nerozumí ani slovu.

8 Tip na výlet Chystáte se po dlouhé zimě někam na výlet? Vydejte se na Onen svět! K tomuto kopci se dopravíte autem, ale pro turisty se nabízí skvělé řešení. Na Onen svět totiţ vede zajímavá stezka. Má celkem 66 kilometrů a přes 30 stanovišť a je tak nejdelší naučnou stezkou v České republice. A co je na tom nejzajímavější? Vede i přes Sepekov a nedávno bylo jedno takové stanoviště vybudováno i u nás, u hráze rybníka Farka. Stojí zde informační tabule, kde se turisté mohou dozvědět něco o naší obci, ale také posezení. Samotný začátek této stezky je u vrchu Semenec u Týna nad Vltavou. Vede přes spoustu turisticky zajímavých míst. Pokud vyjdete ze Sepekova, čeká vás túra přes Milevsko, Hrejkovice, Kovářov a Předbořice. Takže sbalte řízky a SPORTU ZDAR. Stanoviště stezky na Onen svět u Farky v Sepekově Zdroj obrázku:

9 Banány Banán. Ovoce, které se moţná zdá být obyčejné. Ale ve skutečnosti - co o něm vlastně víte? Moţná to, ţe je ţlutý. Také to, ţe je podlouhlého tvaru. Mezi první zmínky o banánech můţeme uvést třeba zápisy v buddhistické kronice. Alexandr Veliký objevil chuť banánu v údolích Indie v roce 327 před naším letopočtem. První sad byl nalezen v Číně roku 200 našeho letopočtu. Kdyţ banány objevili arabští kupci, rozšířili je po většině území Afriky. První banánové sady byly vybudovány v roce 1502 portugalskými kolonisty v Karibiku a ve střední Americe. Banány rostou na stromě zvaném banánovník v takzvaných trsech. Dozrávají při transportu do obchodů - trhají se nedozrálé. Po jablkách jsou banány nejvíce konzumovaným ovocem. Banány v číslech - 80% banánu můţeme konzumovat, zbylých 20% tvoří slupka. - v roce 2002 se prodalo přes 12 milionů tun banánu - při transportu nebývají banány v prostředí, kde je teplota niţší neţ 13,5 stupňů

10 Citáty Láska Kaţdý jsme anděl s jedním křídlem. Abychom mohli vzlétnout, musíme se obejmout. (Neznámý autor) Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu. (Jean-Richard Bloch) Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, neţ být milován pro to, co nejsi. (Kurt Cobain) Láska je nejkrásnější trápení, které tkví v poníţení lidské hrdosti (John Lennon) První láska je los, který nevyhrává, ale celý ţivot si pamatuješ jeho číslo. (Emile Zola) Seneca Odmítáme ty, co nás milují, a milujeme ty, co nás odmítají. (Seneca)

11 Fashion Pro toto číslo jsme si pro vás připravili různé vázání šátků. Způsobů, jak uvázat šátky, je mnoho, a tak jsme vybrali podle nás ten nejlepší. Budete potřebovat pouze šátek, šikovnost a trpělivost! 1. Vezměte si dlouhý šátek a dejte si ho za krk (rozdělte ho na delší a kratší část). 2. Delší část si dvakrát obmotejte kolem krku. 3. Jeden konec provlečte obmotaným šátkem. 4. Z konců uvaţte uzel na stranu. 5. Konečný vzhled šátku

12 Knižní koutek Rád/a čteš? Tak to si oblíbíš naši novou rubriku Kniţní koutek, ve které se dočteš o kniţních novinkách a všem ohledně knih. Pro začátek jsme si pro vás připravili ţebříček nejčtenějších knih na naší škole. Doufáme, ţe se vám bude koutek líbit a některá kniha zaujme vaši pozornost, přečtete si ji a napíšete nám váš názor! Oblíbená kniha 1. stupeň 1. Klub záhad 2. Harry Potter 3. Krteček 2. stupeň 1. Twilight saga 2. Harry Potter 3. Narnie Zajímavost: Opravdu nás některé odpovědi velice pobavily. Ţáci druhého stupně si totiţ oblíbili televizní program, coţ je četba, která se zdá být na naší škole hodně populární. Tak doufáme, ţe vaší poslední přečtenou knihou nebyl slabikář!

13 To nevymyslíš! Máte také nějakou zajímavou historku, o kterou byste se s námi chtěli také podělit? Jestli ano, neváhejte a hoďte ji v pátek do krabice! Inspiraci si můţete vzít od nás, ţáků 9. třídy Lyžařský výcvik Kdyţ se řekne školní historka, okamţitě se mi vybaví náš lyţařský výcvik, který jsme absolvovali se třídou z Jistebnice. Asi si dokáţete představit, jak to mohlo vypadat, kdyţ máte chatu plnou puberťáků na lyţařském výcviku Jak uţ to tak bývá, holky nesměly chodit ke klukům do pokoje. Asi je vám hned jasné, ţe jsme se drţeli svého zlatého pravidla: zákazy jsou od toho, aby se porušovaly. Takţe se všechny chlapecké pokoje rozhodly udělat exkurzi právě do našeho dívčího sídla. Hráli jsme hry, povídali a tak trošku nás slyšela celá chata. Jako na potvoru byl naproti nám pokoj plný paní učitelek. Samozřejmě nám nedocházelo, ţe hluk z našeho pokoje otřásá celým Moníncem. Najednou se ozval pronikavý hlas a všichni ztichli. Irenka! vyjekli jsme jednohlasně. Ostatní nenapadlo nic jiného, neţ nacpat asi dvanáct lidí do 2x1m velké koupelny! Já jsem rychle utekla na záchod a zabouchla dveře. Pomalu cvakla klika a na naší chodbě se objevil chumel pedagogů. Tak pojďte, pojďte vyzvala nás paní učitelka a otevřela dveře do koupelny. Nestačila se divit, kdyţ z takové malé místnosti vyskákalo tolik dětí. Já jsem jen poslouchala napomínání a přemýšlela, co udělat. Tak jsem počkala na správnou příleţitost, spláchla a zapínajíc si poklopec vyšla ze dveří se slovy: Co se děje?. Tím jsem dovršila atmosféru a všichni se začali smát Nakonec jsme lyţák přeţili i s těmi průšvihy, kterých bylo opravdu dost! Tereza Šebíková, 9. tř. Veselá příhoda Jednou jsme byli se třídou na výletě v Českém Krumlově. Mám za to, ţe to bylo na konci osmé třídy. A na tomto výletě se mi stala vtipná, ale pro mne nijak příjemná historka. Vlastně jsem se tomu nesmál vůbec, připadal jsem si hrozně trapně. No nic, jdeme k věci. Ráno jsem vstal z postele, rychle se oblékl, umyl, nasnídal a utíkal do školy. Jak jsem se tak těšil, zapomněl jsem doma pláštěnku, coţ se mi také vymstilo, ale k tomu se teprve dostaneme. Cesta autobusem byla jako vţdy zajímavá a také dlouhá, některé z nás uţ to i unavilo. Kdyţ jsme dorazili na místo, vyrazili jsme na Kleť. Po zdolání vrcholu snad kaţdého z nás bolely nohy. Naštěstí jsme mohli doplnit energii v krámku s občerstvením. Snědli jsme řízky, které nám maminky zabalily do našich svačinových boxíků a šli jsme se podívat na rozhlednu. A teď uţ se konečně dostáváme k té trapné situaci! Kaţdý dostal kartičku, aby se mohl dostat přes zábranu ke schodům. Já, jako vţdy, jsem chtěl být vtipný a přelézt zábranu, ale to se mi opravdu vymstilo a z kraťasů byla najednou dámská sukně! Všichni se mi smáli, a aby toho nebylo málo, začalo hrozně pršet no a já neměl pláštěnku. Nejen, ţe jsem tedy měl z kalhot sukni, ale ještě jsem vypadal jako zmoklá slepice. Výlet k nezaplacení! Ondřej Mašek. 9. tř.

14 Střípky Líbí se vám náš časopis? A chtěli byste nám s ním pomoct? Tak neváhejte a pište nám svoje písničky, básničky a veselé příhody. Jak? Jednoduše. Svoje příspěvky vhoďte do ţluté krabice, se kterou vás kaţdý pátek obcházíme. I díky vám je náš časopis o krůček lepší. Vaše texty vţdy necháváme bez jakéhokoli zásahu do gramatiky, myslíme si, ţe takto budou vaše příspěvky ještě zajímavější. Teď uţ vaše díla BRATŘI Jeden dva tři My jsme bratři. My jsme bratři grimmů a pouštíme si primu. Jednou tam byl překladač a jedl tam vysavač. Byl tak dobrej a taky vtipnej. Byl takový vtipálek I kdyţ holda nadávek. Michal Zelenka, 4. třída ŠKOLA Za co pane boţe za co? Musím chodit do školy. Za co pane boţe za co? Musíme psát úkoly. Za co pane boţe za co? Zas jeden rok trápení. Kristýna Vuová a Zuzana Holubová, 4. třída

15 Mlask Tentokrát se na rubrice Mlask podílela 4. třída. Kaţdé pondělí právě tato třída pod vedením paní učitelky Kluiberové podniká vaření v nově vybavené kuchyňce. Jednou jsme je přepadli, abychom se dozvěděli, jak moc velcí to jsou kuchaři. A teď uţ recept jejich připraveného moučníku. Grankové řezy Těsto: 250g cukru 1dl vody 5 ţloutků 1dl oleje 250g hladké mouky 1 prášek do pečiva sníh z 5 bílků Všechny tyto ingredience smícháme. Polovinu těsta dáme do jiné mísy a promícháme ho s kakaem. Pudink: 800ml mléka 5 lţic cukru 2 pudinky Vytvořený pudink nalejeme na těsto a dáme ho do trouby péct. Krém: 250ml šlehačky 2 vanilkové cukry 500ml zakysané smetany Upečené těsto s pudinkem necháme vychladnout. Poté, co nám těsto vychladne, potřeme ho krémem. Nakonec řezy posypeme Grankem! Dobrou chuť!!

16 Minifotbal se konal turnaj minifotbalu v Obloukové hale v Písku. Turnaje se zúčastnilo osm druţstev. Naši ţáci v prvním zápase hráli proti Gymanáziu Písek, které porazili 3:0. Druhý zápas prohráli 0:3 s vítězem celého turnaje, kterým byla ZŠ Šobrova Písek. Poslení zápas ve skupině remízovali naši chlapci 1:1 se ZŠ Jana Husa a postoupili do boje o 3. místo. Utkali s druţstvem z Čimelic. V základní hrací době byl stav tohoto utkání 0:0, a proto se musel kopat penaltový rozstřel, ve kterém byly úspěšnější Čimelice. Naši ţáci obsadili tedy 4. místo. Silák Dne se v Milevsku uskutečnila soutěţ,,o nejsilnějšího ţáka za účasti 35 ţáků z těchto škol: Bernartice, Sepekov, 1. ZŠ Milevsko a 2. ZŠ Milevsko. Dohromady se soutěţilo ve 4 kategoriích: trojskok z místa snoţmo leh-sed shyby zdvihání činky s 50% hmotnosti Naše škola se umístila na krásném 3. místě a nejsilnějším ţákem se stal Ivan Bambuškar.

17 Ftipy V hodině přírodopisu povídá profesor: Nehulákej tam vzadu, ať nevzbudíš ostatní! Pepíček sedí na zkoušce proti učiteli a učitel se ho ptá: Kdyţ dva lidé spolu hovoří a jeden z nich je hlupák, co se stane? Ten druhý neudělá zkoušku. Před písemkou: Doufám, ţe nikoho neuvidím opisovat. Z prostřední řady se ozve: Taky doufáme." Před školou visí cedule: Řidiči, pozor, nepřejeďte děti! Druhý den přibude na ceduli nápis: Počkejte si na učitelku! Učitel se ptá ţáka: Máš domácí úkol? Ne. Odpovídej celou větou! Nemám! Učitel hubuje ţáka: Jak to, ţe jsem tě viděl jezdit na kole, kdyţ jsi byl tak hrozně nemocný? Já jsem prosím jel z posledních sil pro pana doktora.

18 Hádanky Bez klíče a víka schránka pokladní, a přece je zlatý poklad v ní. Co je to? Vajíčko Kořeny má skryté v zemi, vypíná se nad jedlemi, stoupá pořád výš a výš, ale růst ji nevidíš. Co je to? Hora Pod dubem leţí na trávě, rádiovku má na hlavě. Co je to? Ţalud Má sto jehel, ţádnou nit. Umí dupat ne však šít. Co je to? Jeţek Nemá zuby, ale kousat umí. Nemá pusu, ale hvízdá. Co je to? Vítr Které zrcadlo na jaře zmizí? Led Chodí kaţdý den ven, a přece je stále doma. Kdo je to? Šnek Chodí panna po městě, okének má nad dvě stě. Kdo je to? Cibule Je to chlupatý, a kdyţ ho rozdráţdíš tak se postaví. Kdo je to? Medvěd Sedí pán na blátě v zeleném kabátě. Kdo je to? Ţába Chodí do vody po hlavě, ale neutopí se. Co je to? Vařečka Kdo mne má v kapse, nemá v ní nic. Co je to? Díra

19 Výtvarná soutěž Jak uţ jistě víte, tématem výtvarné soutěţe byl Dětský karneval. Měli jsme hodně, opravdu hodně těţký úkol vybrat ty nejhezčí obrázky. Ale jelikoţ je to soutěţ a někdo musí být vítězem, tak nám nic jiného nezbývalo, neţ vybrat tři nejlepší. Obrázky se vám moc povedly a za to vás velice chválíme!! Hodnotíme, kvalitu vypracování, zvolenou techniku a samozřejmě nápad. Zde si můţete prohlédnout obrázek, který se umístil na prvním místě. Další dva oceněné obrázky pověsíme na naši nástěnku. Děkujeme a těšíme se na vaše další hezké obrázky! Příští téma: Jak si představuješ prázdniny? Nakreslete, na co se těšíte o prázdninách, jaký výlet máte v plánu, co budete v těchto volných letních dnech dělat, můţete ale nakreslit klidně něco úplně jiného, mělo by to však souviset s prázdninami. Umístění: 1. místo Kateřina Bendová, 3. tř. 2. místo Milena Pokorná, 5. tř. 3. místo Kristýna Vuová, 4. tř. 1. místo

20 Sebeobrana pro začátečníky Rozhodli jsme se přidat novou rubriku do našeho školního časopisu, protoţe se zajímáme o bojová umění a bojové sporty. Napadlo nás ukázat vám pár sebeobranných chvatů, které by se vám mohli jednou hodit. V prvním díle vás naučíme obranu proti škrcení. Útočník škrtí svou oběť Sepneme ruce A udeříme do protivníkova loktu

21 Hledej s liškou Bystrouškou Soutěţíte rádi? Čtete rádi náš časopis? Pak je tu právě pro vás naše soutěţ Hledej s liškou Bystrouškou! Jak na to? Pečlivě si Školní výqět přečtěte a odpovězte na následující otázky. Své odpovědi vhazujte do ţluté krabice, se kterou vás vţdy v pátek obcházíme. Na vylosovaného výherce čeká sladká odměna. 1. Co bylo ve středověku nejvznešenějším jídlem? 2. Kdo vyhrál výtvarnou soutěţ? 3. Kolik druţstev se zúčastnilo minifotbalu v Písku? 4. Jaká je nejoblíbenější kniha na druhém stupni? 5. Co nového jste se mohli naučit z rubriky Fashion? 6. Poznali jste figuranty v rubrice Sebeobrana pro začátečníky? 7. Jak zní tajenka Pohádkové kříţovky? 8. Kolik učitelů jsme zmínili v tomto čísle? 9. Která třída si dočasně adoptovala malé kotě? 10. Kolik očí je na fotce z rubriky Mlask? připravily: Pavlína Váchová, Diana Benediktová a Tereza Šebíková, 9. tř. Nejčastější jméno Rekordy Hledal jsem pro vás nejčastější jméno na naší škole a tady jsou výsledky: Klučičí nejčastější jméno je: 1. Michal 8x 2. Martin 6x 3. Filip 5x Holčičí nejčastější jméno je: 1. Michaela 4x 2. Martina a Zuzana 3x 3. Klára, Kateřina, Sára, Lucie, Nikola, Denisa, Adéla, Eliška, Klaudie a Kristýna 2x

22 Očkem do školní družiny V letošním roce navštěvuje druţinu celkem 39 dětí. Mohou se zde těšit z nového vybavení, přibyly jim totiţ sedací vaky, ale také nové hry, z nichţ si děti oblíbily aktivní mapu. Mimo her se děti těší z pestrého programu, který pro ně paní druţinářka připravuje. Například si uţily dětský karneval, kde tančily, soutěţily a hrály spoustu her. Do budoucna se děti mohou těšit na velikonoční dílničky, kde samozřejmě nebude chybět zdobení kraslic. Děti se ve školní druţině zkrátka nenudí a všechny tam chodí rády. Karneval ve školní druţině

23 Na závěr bychom také chtěli poděkovat paní učitelce Aleně Dolejškové, třídní učitelce 6. třídy, která se s námi loučí. Doufáme, ţe její nový přírůstek do rodiny nebude stejně tak zlobivý jako my! A zároveň bychom chtěli přivítat naši novou paní učitelku Evu Novákovou. Michal Zelenka, 4. tř. Kristýna Vuová, 4. tř. Zuzana Holubová, 4. tř. Michal Pecka, 8. tř. Ivan Bambuškar, 8. tř. Daniel Smrčina, 9. tř. Daniel Strada, 9. tř. Ondřej Mašek, 9. tř.

Tereza Šebíková Pavlína Váchová Diana Benediktová šéfredaktorka zástupkyně korektura

Tereza Šebíková Pavlína Váchová Diana Benediktová šéfredaktorka zástupkyně korektura Redakce Redakce časopisu 2012-2013 2012-2013 Tereza Šebíková Pavlína Váchová Diana Benediktová šéfredaktorka zástupkyně korektura Klára Peterková Bohumíra Rybáková Martina Váchová Filip Cmunt redaktorka

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

vás v čase zimy a sněhových radovánek!!! -----------------------------------------------------------------------------------------------

vás v čase zimy a sněhových radovánek!!! ----------------------------------------------------------------------------------------------- ZŠ SVATÉ ZDISLAVY V KOPŘIVNICI VYDÁVÁ ŠKOLNÍ ČASOPIS PRO ROK 2010/11 Smajlík 3. číslo Zdraví dravíme vás v čase zimy a sněhových radovánek!!! -----------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Květen 2011, číslo 9 Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 www.zsplovarna.ji.cz

Květen 2011, číslo 9 Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 www.zsplovarna.ji.cz Úvod Dobrý den, váţení čtenáři, je tady konec dalšího měsíce a s ním i předposlední číslo našeho školního časopisu Plováček. Doufám, ţe se těšíte na příští měsíc. Já děsně. A víte proč?? Pokud nevíte,

Více

ROZHOVOR. Tentokrát jsme se rozhodli udělat rozhovor s nějakým učitelem, namísto s ţákem. Pan učitel Vraník nám tedy zodpověděl pár otázek.

ROZHOVOR. Tentokrát jsme se rozhodli udělat rozhovor s nějakým učitelem, namísto s ţákem. Pan učitel Vraník nám tedy zodpověděl pár otázek. ROZHOVOR Tentokrát jsme se rozhodli udělat rozhovor s nějakým učitelem, namísto s ţákem. Pan učitel Vraník nám tedy zodpověděl pár otázek. MS: Chodil jste do školy a byl jste také dítě. Byl jste vzorným

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LEDEN ÚNOR 2015 Něco z pranostik lednových Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. Je-li teplo v lednu, sahá

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Třída 1. B. vítáme Vás. školní rok: 2013 2014

Třída 1. B. vítáme Vás. školní rok: 2013 2014 Třída 1. B vítáme Vás školní rok: 2013 2014 Do naší školičky nastoupily tři první třídy. Naše třída je 1. B. Nás prvňáčků se v 1. B sešlo 20. Z toho je 13 chlapců a 7 dívek. Učí nás paní učitelka Helena

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 Pár slov na začátek. Právě vychází v tomto roce druhé číslo časopisu Zelené listy. Přichází podzim a začíná se ochlazovat. Na podzim se zvířata připravují k zimnímu spánku,

Více

Vřískot I2012/2013 PRIMA 2012/2013 PARLAMENT. Všem zástupcům přejeme hodně štěstí! :) S.Marcziová

Vřískot I2012/2013 PRIMA 2012/2013 PARLAMENT. Všem zástupcům přejeme hodně štěstí! :) S.Marcziová Vřískot I2012/2013 Gymnázium Varnsdorf; Střelecká 1800, Varnsdorf 407 47; +420 412 371 423; www.bgv.cz Dne 12. 10. 2012 přišla paní učitelka Jirchářová na hodinu ČJ jako každý pátek. Stoupla si před tabuli

Více

č. 9 říjen 2015 Školní AKTOVKA OBSAH

č. 9 říjen 2015 Školní AKTOVKA OBSAH Školní OBSAH Úvod... 3 Poděkování naší škole... 4 Žákovská rada (ŽR)... 5 Okénko žákovské rady (ŽR)... 6 Akce ŽR pro měsíc říjen prosinec... 7 Moje prázdniny... 8 Opékání párků... 9 Jak si PŠ 1.A opekla

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU ZŠ - CHLAPCI

OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU ZŠ - CHLAPCI [1] OKRESNÍ KOLO VE FLORBALU ZŠ - CHLAPCI Rakovník, pondělí 21. 11. 2011 GZWR RAKOVNÍK JESENICE 1. ZŠ RAKOVNÍK MŠEC SKÓRE BODY MÍSTO GZWR RAKOVNÍK 4 : 1 2 : 1 11 : 0 17 : 2 9 1. JESENICE 1 : 4 2 : 0 1

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA

ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA Nejdůležitější body: Nechtěl bych tam žít V pubertě České obyčeje Nechceme války ani terorismus Anketa : Moje nejoblíbenější kniha 11. prosince

Více

Jakub. Ondra. Milí čtenáři,

Jakub. Ondra. Milí čtenáři, Milí čtenáři, blíží se konec června a s nimi i Vaše vytoužené a očekávané letní prázdniny. Ještě před tím než se vydáte vstříc dobrodružstvím, přečtěte si poslední číslo Sovího zpravodajství ročník 2015/2016

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Opakování ČJ 2. Ročník 1.

Opakování ČJ 2. Ročník 1. Opakování ČJ 2. Ročník 1. Úkol 1: V každém řádku škrtni slovo, které tam nepatří. Zajíc, liška, jablko, veverka, divočák, srnec, jelen Lev, tygr, opice, žirafa, krokodýl, slepice, velbloud Kráva, tele,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Bajtík. Číslo 1/ šk.r. 2009/10

Bajtík. Číslo 1/ šk.r. 2009/10 Bajtík Číslo 1/ šk.r. 2009/10 Ani jsme se nenadáli a už máme čtvrtinu školního roku skoro za sebou. Blíží se nám zima, Mikuláš a dokonce i Vánoce, ale jsou před námi ne všemi oblíbené čtvrtletní písemné

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více

Dne 27. 1. 2016 se uskutečnilo přátelské utkání ve vybíjené dívek z druhého stupně naší školy.

Dne 27. 1. 2016 se uskutečnilo přátelské utkání ve vybíjené dívek z druhého stupně naší školy. Dne 27. 1. 2016 se uskutečnilo přátelské utkání ve vybíjené dívek z druhého stupně naší školy. Ačkoli byl i bez turnaje předem známý vítězný tým, soupeřky se hrdě utkaly s neporazitelnými. Hrály se dvě

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3.

2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. 2013/2014 Základní škola Týnec nad Labem Ročník 13 Číslo 3. Obsah 1. Grónsko 2. Madagaskar 3. Exkurze do Prahy 4. Vánoční laťka 5. Zápis do 1. třídy 6. Lyžařský výcvik 7. třída 7. Škola v přírodě 4. třída

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 14

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 14 Obsah: Slovo ředitele školy, hrajeme si s pohádkou, Divadelní představení, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Březen

Více

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník Na Týřově A. Herinková V neděli jsme byli s maminkou, tatínkem a Adélkou na Týřově. Je to zřícenina středověkého hradu. Stojí nad soutokem berounky s Úpočským potokem. Jsou odtud krásné výhledy do okolí.

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

BRUSLENÍ NA MILEVSKÉM STADIONU

BRUSLENÍ NA MILEVSKÉM STADIONU MAŠKARNÍ REJ Jihočeský folklórní soubor Kovářovan ve spolupráci základní školy Kovářov s dětským folklórním souborem Kovářovánek již tradičně uspořádal MAŠKARNÍ REJ. S tombolou letošního jedenáctého reje

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Vzpomínky a zážitky z adapťáku

Vzpomínky a zážitky z adapťáku 1 Škola a zážitky 2 Vzpomínky a zážitky z adapťáku Lukáš Murka Jednu děsivou vzpomínku máme na náš pokoj. Byl úplně na konci chodby, kde už nesvítila poslední dvě světla a pokoj naproti byl prázdný. Když

Více

Přišel nový měsíc a s ním nové číslo!!!

Přišel nový měsíc a s ním nové číslo!!! duben 2012 XI. ročník 10, Kč www.zshavl.cz Přišel nový měsíc a s ním nové číslo!!! Co se děje v devítkách? Habrová seč Něco pro budoucí šesťáky! Košíková Rozhovory B.M. 9.B ÚVODNÍK Ahoj, zdravím všechny

Více

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni Patronus 15/05 Školní hřiště od Veni Rozhovor s profesorem Severusem Snapem (Ředitel klubového Zmijozelu) 1) Jak moc jste si podobní s knižním Snapeem? Jaký na něj vůbec máte svůj názor? S knižním Severusem

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

1. místo v krajském kole. Poezie k tématům: Hudba, Věda. Andrea Wagnerová

1. místo v krajském kole. Poezie k tématům: Hudba, Věda. Andrea Wagnerová Poezie k tématům: Hudba, Věda 1. místo v krajském kole Andrea Wagnerová Hudba dřina Hudba bývá také dřina, není lehká jak peřina. Písničky jsou noty pouhé? Někdy ale pěkně dlouhé. Láska, talent k hudbě

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Cerhenický školák. Úvodník ředitele školy

Cerhenický školák. Úvodník ředitele školy 1. číslo Úvodník ředitele školy Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou školního časopisu. Náš školní časopis vznikal jako vše nové poměrně složitě, ale nyní je tady. Časopis vlastně vychází ve velmi příhodnou

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

BÁSNIČKY VÁNOCE JSOU TADY...

BÁSNIČKY VÁNOCE JSOU TADY... REDAKČNÍ RADA Hana Fröhlichová (4.A) Jana Hanzlíková (4.A) Matěj Mach (4.A) David Veltruský (5.A) Tereza Poštulková (5.A) Klára Červenková (5.A) Tereza Šobková (5.A) Eliška Suldovská (6.A) Veronika Břendová

Více

1. číslo čtvrtletníku

1. číslo čtvrtletníku 1. číslo čtvrtletníku ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 SLOVO NA ÚVOD VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY Nejoblíbenější věc z celého školního roku skončila. Myslíme tím prázdniny. A my jsme se opět vrátili do svých školních

Více

INFORMACE. A co dalšího nám přinesl prosinec do naší školy?

INFORMACE. A co dalšího nám přinesl prosinec do naší školy? INFORMACE Měsíc prosinec hned z počátku přinesl nadílku, na kterou se děti moc těšily. Jiţ tradičně totiţ naši školu navštívil Mikuláš, anděl a čertík. Čertík věděl o všech dětech a jejich lumpárnách a

Více

STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2008 odesláno 128 vánočních pozdravů. Vánočního koncertu Na vlastních nohou se zúčastnilo 15 dětí.

STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2008 odesláno 128 vánočních pozdravů. Vánočního koncertu Na vlastních nohou se zúčastnilo 15 dětí. VI.1. Zájmové kroužky při ZŠ Účast školy v soutěžích a olympiádách a) Účast na akcích celostátního charakteru: STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2008 odesláno 128 vánočních pozdravů. Vánočního

Více

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Full English Breakfast... 1 Korálkování, Postoje a hodnoty žáků naší školy... 2 Pexeso,

Více

Účast školy v soutěžích a olympiádách. a) Účast na akcích celostátního charakteru:

Účast školy v soutěžích a olympiádách. a) Účast na akcích celostátního charakteru: Účast školy v soutěžích a olympiádách a) Účast na akcích celostátního charakteru: STONOŢKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2004 odesláno 163 vánočních pozdravů Vánočního koncertu STONOŢKY v praţské Lucerně

Více

Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích. Třešňová bublanina

Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích. Třešňová bublanina Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích Toho dne kdy jsme putovali z Tuchlova na Milešovku a zpět, jsme za zvládnutí takové túry dostali odměnu. Mohli jsme místo obvyklého večerního filmu nebo seriálu, naživo

Více

Pražský hrad - Daniel Křišík

Pražský hrad - Daniel Křišík Pražský hrad - Daniel Křišík V létě jsem byl s rodiči na Pražském hradě.na hrad jsme dorazili před dvanáctou hodinou,kdy se koná slavnostní výměna stráží.vojáci měli vše perfektně nacvičené,nikdy jsem

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zlatý Ámos Nejoblíbenější učitel roku 2011/2012

Zlatý Ámos Nejoblíbenější učitel roku 2011/2012 1 Zlatý Ámos Nejoblíbenější učitel roku 2011/2012 Navrhujeme našeho pana ředitele - učitele Jaroslava Ševčíka v anketě ZLATÝ ÁMOS o nejoblíbenějšího učitele České republiky. ( Základní škola a mateřská

Více

CYKLOŠKOLKA. Škola jízdy na kole

CYKLOŠKOLKA. Škola jízdy na kole CYKLOŠKOLKA Škola jízdy na kole PRO DĚTI od 5 do 10 Němcová Marie roků Učíme se jezdit na kole, zatáčet, brzdit Znát dopravní značky, křižovatky, přejezdy Dozvíme se o historii jízdních kol, trojkolek

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Křížovka. Hádánky. cena 5 Kč

Křížovka. Hádánky. cena 5 Kč Křížovka 1 2 3 4 5 6 7 1. ročník, 4. číslo 1 zvíře, které umí stát ve vodě jedné noze 2 budova, ve které učíme 3 je to na nebi, svítí to a hřeje 4 zvíře, které dělá iá, iá 5 jak řekne psaní jinak 6 ledový

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 číslo: 42

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 číslo: 42 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 číslo: 42 Obsah: Slovo ředitele školy. Tochováček má narozeniny. Co se do prosincového čísla nevešlo, co se stalo za 5 měsíců

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

Klára Kochová, Norbert Rybář PedF UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. Ročník Didaktika matematiky s praxí I. Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy)

Klára Kochová, Norbert Rybář PedF UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. Ročník Didaktika matematiky s praxí I. Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy) Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy) 1/ Představení 2/ Seznámení s průběhem hodiny: Otázka Kdo jezdí rád na hory? Kam jezdíte? Kdo umí lyžovat? V lednu se chystáme na hory. Nejdřív si musíme všichni pořídit

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

PĚTKA. čtvrtletník žáků 5. základní školy č. 1/2016. Novinky ze školy Velikonoční nápady Soutěž o ceny: Kdo je to?

PĚTKA. čtvrtletník žáků 5. základní školy č. 1/2016. Novinky ze školy Velikonoční nápady Soutěž o ceny: Kdo je to? PĚTKA čtvrtletník žáků 5. základní školy č. 1/2016 Novinky ze školy Velikonoční nápady Soutěž o ceny: Kdo je to? Redakční rada: Anděla, Lucka, Jitka, Tereza, Adéla, Vojta, Nikola, Nella, p. uč Žilková

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky?

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky? Děvčata k přípravě na soutěž a účasti v ní přistupovala zodpovědně. Slovo šéfredaktora: Je měsíc únor a my vás opět vítáme u dalšího dílu školního časopisu Smajlík. Uplynulo pololetí a žáci dostávali vysvědčení,

Více

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE

MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR PO DÁVNÝCH STEZKÁCH KE STARÝM PŘÍBĚHŮM 65. POLE 1 2 www.65pole.cz SMRT KRÁLE ŠUMAVY EDICE TAH SVAZEK 1 MARTIN SICHINGER SMRT KRÁLE ŠUMAVY DO NITRA HOR

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

OCo uvnitř najdete. Oco nového od září. Oprvní zářijové akce. OInformace KZČ eldorádo. Odalší ohlédnutí za letními tábory. Oinformace ze sportu

OCo uvnitř najdete. Oco nového od září. Oprvní zářijové akce. OInformace KZČ eldorádo. Odalší ohlédnutí za letními tábory. Oinformace ze sportu OCo uvnitř najdete Oco nového od září Oprvní zářijové akce OInformace KZČ eldorádo Odalší ohlédnutí za letními tábory Oinformace ze sportu OFoto ohlédnutí za 1. zářím 2008 O Duncan jánské lázně Na naší

Více

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci..

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci.. 36. vydání Smajlík září říjen 2015 Slovo šéfredaktora: Jsme zpět po dvouměsíčních prázdninách, v novém školním roce 2015/2016, s novými prvňáčky a novou redakcí našeho časopisu Smajlík. V prvních dvou

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 8. číslo prosinec 2010 Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, co že komu dobrého neseš na památku. Vánoce, Vánoce

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více