Školní výqět. ,,Neučíme se pro školu, ale pro život. časopis žáků ZŠ a MŠ Sepekov. číslo: /2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní výqět. ,,Neučíme se pro školu, ale pro život. časopis žáků ZŠ a MŠ Sepekov. číslo: 2 2012/2013"

Transkript

1 Školní výqět číslo: /2013 časopis žáků ZŠ a MŠ Sepekov,,Neučíme se pro školu, ale pro život.

2 Letem školním světem 1) Program o husitství jsme zhlédli 19. prosince. Naše tělocvična oţila představením o husitských taktikách, bitvách a dalších zajímavostech. 2) Před Vánocemi jsme zavítali do Prahy. Tento výlet byl zčásti podpořen stokorunou (příspěvek od školy), kterou jsme si vydělali sběrem pet lahví a jablek na školním sadu. 3) Tradiční vánoční besídka se konala 18. prosince. S programem vystoupily všechny třídy, vystoupením přispěl také dramatický krouţek a školní sbor. 4) Předškoláček, při němţ se jiţ tradičně setkávají budoucí školáčci s učiteli, se uskutečnil 15. ledna. 5) Kaţdoroční zápis do 1. třídy se konal 18. ledna. Celkem se dostavilo 18 budoucích prvňáčků. 6) Soutěţ O nejsilnějšího ţáka proběhla v Milevsku. Celkem se jí zúčastnilo 35 chlapců. Naši borci dosáhli skvělého umístění, jako tým skončili ve své kategorii na třetím místě. Ivan Bambuškar se ve své kategorii jako jednotlivec umístil taktéţ na 3. místě. 7) Ţáci osmé a deváté třídy si na úřadu městyse Sepekov vyzkoušeli prezidentské volby. Ze všech devíti kandidátů to u nich vyhrál Karel Schwarzenberg. 8) Olympiáda v českém jazyce proběhla 7. února v Písku. Z naší školy se jí zúčastnily Bohumíra Rybáková (8.tř) a Pavlína Váchová (9.tř), která se umístila na 4. místě. 9) V tentýţ den, 7. února, proběhla ještě jedna, tentokrát sportovní soutěţ. Chlapci reprezentovali naši školu na okresním turnaji v halovém minifotbalu v Písku. Ze sedmi zúčastněných škol skončili na čtvrtém místě. 10) Program o zdravé výţivě zvaný Zdravá pětka momentálně probíhá ve všech třídách naší školy.

3 A jéje! Co se tady děje?! Nový přírůstek do 9. třídy!! Nikdy jsme nevěřili, ţeby se kluci z 9. třídy dokázali postarat o něco ţivého. Jednou o poleďnákusi naši mazáci přinesli do školy kotě. Pojmenovali ho Bongo. Ve třídě mu udělali pelíšek, jídlo a vyrobili hračku. Dnes uţ je zpátky u svých majitelů, ale na svůj dobrodruţný výlet mezi deváťáky určitě nezapomene. K Vánocům jsme naší paní třídní učitelce nemohli neudělat radost. Nikdy bychom nevěřili, ţe při vyprávění pouhého vtipu můţe prasknout lavice, která vydrţela uţ tolik katastrof. Takže vtip za čtyři stovky! Čerti, Mikuláš a andělnavštívili i naši školu!a světe div se, my jsme přeţili! Nejprve čerti obešli všechny třídy a rozdali dětem sladkou mňamku. Ti, kteří zlobili, byli odneseni, ale velmi rychle zase vráceni. Poté se čert, Mikuláš a anděl vypravili do zdejší školní jídelny, kde dětem z první třídy rozdali mikulášskou nadílku. A na téma škola jsme vybrali jeden vtip. Učitelka napsala ţákovi do ţákovské kníţky: "Smrdí, umývat!" Otec odepsal: "Učit, nečuchat!"

4 Perličky Tradičně v našem časopisu nemohou chybět perličky. Trošku oddychu a pobavení vám přináší právě tato rubrika Napište a odevzdejte perličky! My je pak jenom dáme do elektronické podoby a vytiskneme v našem časopisu. Jak jednoduché. Nemyslíte? Tak neváhejte a piště, ať se společně pobavíme. Paní učitelka se ptá: Jak se jmenuje samice od jelena? Ţákyně váhá, a tak jí paní učitelka poradí, ţe to začíná na L. Ţákyně rychle odpoví: Listonoška. 2. třída Řada vyjmenovaných slov po m : my, mýt, myslet, mýlit se, pampeliška (mělo být chmýří). 3. třída Při rozboru básně Brouk v hlavě se vyučující zeptala: Co je myšleno tím brouk v hlavě? Aktivní ţáček se přihlásí: To jsou vši, paní učitelko! 4. třída O hodině matematiky: Pravý úhel je větší neţ levý úhel. Jsem zaměstnaný jako normální člověk? Nebo jsem slavný? Kdo chybí? Ondra A ten má co? (za téma) Ten má angínu. 9. třída 5. třída 9. třída O hodině chemie se ţák zeptal: Paní učitelko, co mi vychází na vysvědčení? Paní učitelka odpověděla: Dostaneš za pět! Ţák: Nehraju. Paní učitelka: Já se neptám! 9. třída

5 Na 5 min s Do dalšího čísla časopisu jsme si pro vás připravili rozhovor s paní zástupkyní a učitelkou Irenou Kotalíkovou 1. Baví vás vaše práce? Ano. 2. Čím jste chtěla být jako malá holka? Překvapivě učitelkou. 3. Co říkáte na aktuální téma - amnestii? Amnestie podle mého mínění byla značně rozsáhlá, neočekávaná a pro vězeňská zařízení nepřipravená. V takovém rozsahu s ní nesouhlasím. 4. Jaký máte názor na Justina Biebera? Bez názoru. 5. Co si myslíte o letošní 9. třídě? Ve třídě neučím. Podle mého je to třída, kde většina ţáků má velké šance uspět na středních školách. Doufám, ţe jsou dobrá parta, kterou zůstanou i po ukončení ZŠ. 6. Myslíte, že váš silný hlas budí u žáků respekt? To musíte vědět spíš vy. 7. Čím vás dokážeme nadchnout a naopak rozčílit? Nadchnout se dokáţu pro cokoliv zajímavého a nemusí se to týkat pouze výcviku psů. Rozčílím se dost často kvůli lidské omezenosti. S tou se ale nedá bojovat.

6 Hudba P!NK v Praze! Americká popová a R&B zpěvačka P!nk neboli Alecia Beth Moore oznámila své evropské turné, které se koná v roce V jeho rámci navštíví i Českou republiku. Je to jedna z nejoblíbenějších zpěvaček této doby. Trojnásobná drţitelka Grammy, zpěvačka, skladatelka a herečka (můţete ji vidět ve filmu Charlieho Andílci 2) se do České republiky vrátí po třech letech. Koncert se uskuteční 10. května 2013 v praţské O2 Areně. Představí tam své nové album The Truth About Love. Vstupenky můţete zakoupit na internetové stránce Jejich cena se pohybuje od 850 Kč 1100 Kč. Hudební události roku největší peckou roku se stal korejský song Gangnam Style od zpěváka PSY, který uţ na YouTube zhlédlo přes miliardu lidí - Carly Rae Jepsen se proslavila svým hitem Call me maybe - zpěvačka Adele získala šest cen Grammy a úspěšný rok završila písničkou Skyfall ze stejnojmenné bondovky - v Praze se objevilo mnoho známých skupin: Red Hot Chili Peppers, Coldplay nebo Muse - P!nk vydala své další skvělé album, které nese název The Truth About Love - nejlépe oblékanou zpěvačkou se stala populární americká zpěvačka Lana Del Rey - popová skupina One Direction vydala své druhé album Take Me Home

7 Hudební anketa Tentokrát jsme se vám poloţili všeobecné otázky z hudební branţe. 1. Kdybys založil/a kapelu, jak by se jmenovala? 2. Jaký styl byste hráli? A proč? 3. Písnička Gangnam Style od zpěváka PSY hnula světem. Zaujal tě právě tento song? A proč? Josef Pokorný, 1. tř. 1. Pepsi Cola. 2. Asi by to byly dechovky. 3. Líbí se mi Český Styl. Stanislav Vinkler, 2. tř. 1. Byl bych Karel Gott. 2. Hrál bych punk. 3. Ne, nelíbí se mi. Je to trapné. Martin Turek, 3. tř. 1. Kubano Rock, protoţe to nemá rád můj brácha. 3. Tak zaujal mě, protoţe ho nemá rád můj brácha. Lukáš Cihlář, 4. tř. 1. ÓKÁ! 2. Pop a rock. 3. Jo, je dobrá kvůli tanci. Filip Šťastný, 5. tř. 1. Líšnikáři. 2. Nějaký Kabáty, protoţe jsou dobrý. 3. No, noo Nepatří mezi nejlepší. Jaroslav Beran a Martin Kálal, 6. tř. 1. Zhulený Veverky. 2. Rap, protoţe jsme zhulený. 3. Nelíbí, je to korejská kravina. Ondřej Bolek a Martin Filipín, 9. tř. 1. Jmenovali bychom se JD - Dvojitej průstřel jater. 2. Hráli bychom techno - disco a na přání dechovky (např. Sokolíci). 3. Ondru zaujal (kvůli videoklipu a dobré řeči). Martina ne, protoţe nerozumí ani slovu.

8 Tip na výlet Chystáte se po dlouhé zimě někam na výlet? Vydejte se na Onen svět! K tomuto kopci se dopravíte autem, ale pro turisty se nabízí skvělé řešení. Na Onen svět totiţ vede zajímavá stezka. Má celkem 66 kilometrů a přes 30 stanovišť a je tak nejdelší naučnou stezkou v České republice. A co je na tom nejzajímavější? Vede i přes Sepekov a nedávno bylo jedno takové stanoviště vybudováno i u nás, u hráze rybníka Farka. Stojí zde informační tabule, kde se turisté mohou dozvědět něco o naší obci, ale také posezení. Samotný začátek této stezky je u vrchu Semenec u Týna nad Vltavou. Vede přes spoustu turisticky zajímavých míst. Pokud vyjdete ze Sepekova, čeká vás túra přes Milevsko, Hrejkovice, Kovářov a Předbořice. Takže sbalte řízky a SPORTU ZDAR. Stanoviště stezky na Onen svět u Farky v Sepekově Zdroj obrázku:

9 Banány Banán. Ovoce, které se moţná zdá být obyčejné. Ale ve skutečnosti - co o něm vlastně víte? Moţná to, ţe je ţlutý. Také to, ţe je podlouhlého tvaru. Mezi první zmínky o banánech můţeme uvést třeba zápisy v buddhistické kronice. Alexandr Veliký objevil chuť banánu v údolích Indie v roce 327 před naším letopočtem. První sad byl nalezen v Číně roku 200 našeho letopočtu. Kdyţ banány objevili arabští kupci, rozšířili je po většině území Afriky. První banánové sady byly vybudovány v roce 1502 portugalskými kolonisty v Karibiku a ve střední Americe. Banány rostou na stromě zvaném banánovník v takzvaných trsech. Dozrávají při transportu do obchodů - trhají se nedozrálé. Po jablkách jsou banány nejvíce konzumovaným ovocem. Banány v číslech - 80% banánu můţeme konzumovat, zbylých 20% tvoří slupka. - v roce 2002 se prodalo přes 12 milionů tun banánu - při transportu nebývají banány v prostředí, kde je teplota niţší neţ 13,5 stupňů

10 Citáty Láska Kaţdý jsme anděl s jedním křídlem. Abychom mohli vzlétnout, musíme se obejmout. (Neznámý autor) Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu. (Jean-Richard Bloch) Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, neţ být milován pro to, co nejsi. (Kurt Cobain) Láska je nejkrásnější trápení, které tkví v poníţení lidské hrdosti (John Lennon) První láska je los, který nevyhrává, ale celý ţivot si pamatuješ jeho číslo. (Emile Zola) Seneca Odmítáme ty, co nás milují, a milujeme ty, co nás odmítají. (Seneca)

11 Fashion Pro toto číslo jsme si pro vás připravili různé vázání šátků. Způsobů, jak uvázat šátky, je mnoho, a tak jsme vybrali podle nás ten nejlepší. Budete potřebovat pouze šátek, šikovnost a trpělivost! 1. Vezměte si dlouhý šátek a dejte si ho za krk (rozdělte ho na delší a kratší část). 2. Delší část si dvakrát obmotejte kolem krku. 3. Jeden konec provlečte obmotaným šátkem. 4. Z konců uvaţte uzel na stranu. 5. Konečný vzhled šátku

12 Knižní koutek Rád/a čteš? Tak to si oblíbíš naši novou rubriku Kniţní koutek, ve které se dočteš o kniţních novinkách a všem ohledně knih. Pro začátek jsme si pro vás připravili ţebříček nejčtenějších knih na naší škole. Doufáme, ţe se vám bude koutek líbit a některá kniha zaujme vaši pozornost, přečtete si ji a napíšete nám váš názor! Oblíbená kniha 1. stupeň 1. Klub záhad 2. Harry Potter 3. Krteček 2. stupeň 1. Twilight saga 2. Harry Potter 3. Narnie Zajímavost: Opravdu nás některé odpovědi velice pobavily. Ţáci druhého stupně si totiţ oblíbili televizní program, coţ je četba, která se zdá být na naší škole hodně populární. Tak doufáme, ţe vaší poslední přečtenou knihou nebyl slabikář!

13 To nevymyslíš! Máte také nějakou zajímavou historku, o kterou byste se s námi chtěli také podělit? Jestli ano, neváhejte a hoďte ji v pátek do krabice! Inspiraci si můţete vzít od nás, ţáků 9. třídy Lyžařský výcvik Kdyţ se řekne školní historka, okamţitě se mi vybaví náš lyţařský výcvik, který jsme absolvovali se třídou z Jistebnice. Asi si dokáţete představit, jak to mohlo vypadat, kdyţ máte chatu plnou puberťáků na lyţařském výcviku Jak uţ to tak bývá, holky nesměly chodit ke klukům do pokoje. Asi je vám hned jasné, ţe jsme se drţeli svého zlatého pravidla: zákazy jsou od toho, aby se porušovaly. Takţe se všechny chlapecké pokoje rozhodly udělat exkurzi právě do našeho dívčího sídla. Hráli jsme hry, povídali a tak trošku nás slyšela celá chata. Jako na potvoru byl naproti nám pokoj plný paní učitelek. Samozřejmě nám nedocházelo, ţe hluk z našeho pokoje otřásá celým Moníncem. Najednou se ozval pronikavý hlas a všichni ztichli. Irenka! vyjekli jsme jednohlasně. Ostatní nenapadlo nic jiného, neţ nacpat asi dvanáct lidí do 2x1m velké koupelny! Já jsem rychle utekla na záchod a zabouchla dveře. Pomalu cvakla klika a na naší chodbě se objevil chumel pedagogů. Tak pojďte, pojďte vyzvala nás paní učitelka a otevřela dveře do koupelny. Nestačila se divit, kdyţ z takové malé místnosti vyskákalo tolik dětí. Já jsem jen poslouchala napomínání a přemýšlela, co udělat. Tak jsem počkala na správnou příleţitost, spláchla a zapínajíc si poklopec vyšla ze dveří se slovy: Co se děje?. Tím jsem dovršila atmosféru a všichni se začali smát Nakonec jsme lyţák přeţili i s těmi průšvihy, kterých bylo opravdu dost! Tereza Šebíková, 9. tř. Veselá příhoda Jednou jsme byli se třídou na výletě v Českém Krumlově. Mám za to, ţe to bylo na konci osmé třídy. A na tomto výletě se mi stala vtipná, ale pro mne nijak příjemná historka. Vlastně jsem se tomu nesmál vůbec, připadal jsem si hrozně trapně. No nic, jdeme k věci. Ráno jsem vstal z postele, rychle se oblékl, umyl, nasnídal a utíkal do školy. Jak jsem se tak těšil, zapomněl jsem doma pláštěnku, coţ se mi také vymstilo, ale k tomu se teprve dostaneme. Cesta autobusem byla jako vţdy zajímavá a také dlouhá, některé z nás uţ to i unavilo. Kdyţ jsme dorazili na místo, vyrazili jsme na Kleť. Po zdolání vrcholu snad kaţdého z nás bolely nohy. Naštěstí jsme mohli doplnit energii v krámku s občerstvením. Snědli jsme řízky, které nám maminky zabalily do našich svačinových boxíků a šli jsme se podívat na rozhlednu. A teď uţ se konečně dostáváme k té trapné situaci! Kaţdý dostal kartičku, aby se mohl dostat přes zábranu ke schodům. Já, jako vţdy, jsem chtěl být vtipný a přelézt zábranu, ale to se mi opravdu vymstilo a z kraťasů byla najednou dámská sukně! Všichni se mi smáli, a aby toho nebylo málo, začalo hrozně pršet no a já neměl pláštěnku. Nejen, ţe jsem tedy měl z kalhot sukni, ale ještě jsem vypadal jako zmoklá slepice. Výlet k nezaplacení! Ondřej Mašek. 9. tř.

14 Střípky Líbí se vám náš časopis? A chtěli byste nám s ním pomoct? Tak neváhejte a pište nám svoje písničky, básničky a veselé příhody. Jak? Jednoduše. Svoje příspěvky vhoďte do ţluté krabice, se kterou vás kaţdý pátek obcházíme. I díky vám je náš časopis o krůček lepší. Vaše texty vţdy necháváme bez jakéhokoli zásahu do gramatiky, myslíme si, ţe takto budou vaše příspěvky ještě zajímavější. Teď uţ vaše díla BRATŘI Jeden dva tři My jsme bratři. My jsme bratři grimmů a pouštíme si primu. Jednou tam byl překladač a jedl tam vysavač. Byl tak dobrej a taky vtipnej. Byl takový vtipálek I kdyţ holda nadávek. Michal Zelenka, 4. třída ŠKOLA Za co pane boţe za co? Musím chodit do školy. Za co pane boţe za co? Musíme psát úkoly. Za co pane boţe za co? Zas jeden rok trápení. Kristýna Vuová a Zuzana Holubová, 4. třída

15 Mlask Tentokrát se na rubrice Mlask podílela 4. třída. Kaţdé pondělí právě tato třída pod vedením paní učitelky Kluiberové podniká vaření v nově vybavené kuchyňce. Jednou jsme je přepadli, abychom se dozvěděli, jak moc velcí to jsou kuchaři. A teď uţ recept jejich připraveného moučníku. Grankové řezy Těsto: 250g cukru 1dl vody 5 ţloutků 1dl oleje 250g hladké mouky 1 prášek do pečiva sníh z 5 bílků Všechny tyto ingredience smícháme. Polovinu těsta dáme do jiné mísy a promícháme ho s kakaem. Pudink: 800ml mléka 5 lţic cukru 2 pudinky Vytvořený pudink nalejeme na těsto a dáme ho do trouby péct. Krém: 250ml šlehačky 2 vanilkové cukry 500ml zakysané smetany Upečené těsto s pudinkem necháme vychladnout. Poté, co nám těsto vychladne, potřeme ho krémem. Nakonec řezy posypeme Grankem! Dobrou chuť!!

16 Minifotbal se konal turnaj minifotbalu v Obloukové hale v Písku. Turnaje se zúčastnilo osm druţstev. Naši ţáci v prvním zápase hráli proti Gymanáziu Písek, které porazili 3:0. Druhý zápas prohráli 0:3 s vítězem celého turnaje, kterým byla ZŠ Šobrova Písek. Poslení zápas ve skupině remízovali naši chlapci 1:1 se ZŠ Jana Husa a postoupili do boje o 3. místo. Utkali s druţstvem z Čimelic. V základní hrací době byl stav tohoto utkání 0:0, a proto se musel kopat penaltový rozstřel, ve kterém byly úspěšnější Čimelice. Naši ţáci obsadili tedy 4. místo. Silák Dne se v Milevsku uskutečnila soutěţ,,o nejsilnějšího ţáka za účasti 35 ţáků z těchto škol: Bernartice, Sepekov, 1. ZŠ Milevsko a 2. ZŠ Milevsko. Dohromady se soutěţilo ve 4 kategoriích: trojskok z místa snoţmo leh-sed shyby zdvihání činky s 50% hmotnosti Naše škola se umístila na krásném 3. místě a nejsilnějším ţákem se stal Ivan Bambuškar.

17 Ftipy V hodině přírodopisu povídá profesor: Nehulákej tam vzadu, ať nevzbudíš ostatní! Pepíček sedí na zkoušce proti učiteli a učitel se ho ptá: Kdyţ dva lidé spolu hovoří a jeden z nich je hlupák, co se stane? Ten druhý neudělá zkoušku. Před písemkou: Doufám, ţe nikoho neuvidím opisovat. Z prostřední řady se ozve: Taky doufáme." Před školou visí cedule: Řidiči, pozor, nepřejeďte děti! Druhý den přibude na ceduli nápis: Počkejte si na učitelku! Učitel se ptá ţáka: Máš domácí úkol? Ne. Odpovídej celou větou! Nemám! Učitel hubuje ţáka: Jak to, ţe jsem tě viděl jezdit na kole, kdyţ jsi byl tak hrozně nemocný? Já jsem prosím jel z posledních sil pro pana doktora.

18 Hádanky Bez klíče a víka schránka pokladní, a přece je zlatý poklad v ní. Co je to? Vajíčko Kořeny má skryté v zemi, vypíná se nad jedlemi, stoupá pořád výš a výš, ale růst ji nevidíš. Co je to? Hora Pod dubem leţí na trávě, rádiovku má na hlavě. Co je to? Ţalud Má sto jehel, ţádnou nit. Umí dupat ne však šít. Co je to? Jeţek Nemá zuby, ale kousat umí. Nemá pusu, ale hvízdá. Co je to? Vítr Které zrcadlo na jaře zmizí? Led Chodí kaţdý den ven, a přece je stále doma. Kdo je to? Šnek Chodí panna po městě, okének má nad dvě stě. Kdo je to? Cibule Je to chlupatý, a kdyţ ho rozdráţdíš tak se postaví. Kdo je to? Medvěd Sedí pán na blátě v zeleném kabátě. Kdo je to? Ţába Chodí do vody po hlavě, ale neutopí se. Co je to? Vařečka Kdo mne má v kapse, nemá v ní nic. Co je to? Díra

19 Výtvarná soutěž Jak uţ jistě víte, tématem výtvarné soutěţe byl Dětský karneval. Měli jsme hodně, opravdu hodně těţký úkol vybrat ty nejhezčí obrázky. Ale jelikoţ je to soutěţ a někdo musí být vítězem, tak nám nic jiného nezbývalo, neţ vybrat tři nejlepší. Obrázky se vám moc povedly a za to vás velice chválíme!! Hodnotíme, kvalitu vypracování, zvolenou techniku a samozřejmě nápad. Zde si můţete prohlédnout obrázek, který se umístil na prvním místě. Další dva oceněné obrázky pověsíme na naši nástěnku. Děkujeme a těšíme se na vaše další hezké obrázky! Příští téma: Jak si představuješ prázdniny? Nakreslete, na co se těšíte o prázdninách, jaký výlet máte v plánu, co budete v těchto volných letních dnech dělat, můţete ale nakreslit klidně něco úplně jiného, mělo by to však souviset s prázdninami. Umístění: 1. místo Kateřina Bendová, 3. tř. 2. místo Milena Pokorná, 5. tř. 3. místo Kristýna Vuová, 4. tř. 1. místo

20 Sebeobrana pro začátečníky Rozhodli jsme se přidat novou rubriku do našeho školního časopisu, protoţe se zajímáme o bojová umění a bojové sporty. Napadlo nás ukázat vám pár sebeobranných chvatů, které by se vám mohli jednou hodit. V prvním díle vás naučíme obranu proti škrcení. Útočník škrtí svou oběť Sepneme ruce A udeříme do protivníkova loktu

21 Hledej s liškou Bystrouškou Soutěţíte rádi? Čtete rádi náš časopis? Pak je tu právě pro vás naše soutěţ Hledej s liškou Bystrouškou! Jak na to? Pečlivě si Školní výqět přečtěte a odpovězte na následující otázky. Své odpovědi vhazujte do ţluté krabice, se kterou vás vţdy v pátek obcházíme. Na vylosovaného výherce čeká sladká odměna. 1. Co bylo ve středověku nejvznešenějším jídlem? 2. Kdo vyhrál výtvarnou soutěţ? 3. Kolik druţstev se zúčastnilo minifotbalu v Písku? 4. Jaká je nejoblíbenější kniha na druhém stupni? 5. Co nového jste se mohli naučit z rubriky Fashion? 6. Poznali jste figuranty v rubrice Sebeobrana pro začátečníky? 7. Jak zní tajenka Pohádkové kříţovky? 8. Kolik učitelů jsme zmínili v tomto čísle? 9. Která třída si dočasně adoptovala malé kotě? 10. Kolik očí je na fotce z rubriky Mlask? připravily: Pavlína Váchová, Diana Benediktová a Tereza Šebíková, 9. tř. Nejčastější jméno Rekordy Hledal jsem pro vás nejčastější jméno na naší škole a tady jsou výsledky: Klučičí nejčastější jméno je: 1. Michal 8x 2. Martin 6x 3. Filip 5x Holčičí nejčastější jméno je: 1. Michaela 4x 2. Martina a Zuzana 3x 3. Klára, Kateřina, Sára, Lucie, Nikola, Denisa, Adéla, Eliška, Klaudie a Kristýna 2x

22 Očkem do školní družiny V letošním roce navštěvuje druţinu celkem 39 dětí. Mohou se zde těšit z nového vybavení, přibyly jim totiţ sedací vaky, ale také nové hry, z nichţ si děti oblíbily aktivní mapu. Mimo her se děti těší z pestrého programu, který pro ně paní druţinářka připravuje. Například si uţily dětský karneval, kde tančily, soutěţily a hrály spoustu her. Do budoucna se děti mohou těšit na velikonoční dílničky, kde samozřejmě nebude chybět zdobení kraslic. Děti se ve školní druţině zkrátka nenudí a všechny tam chodí rády. Karneval ve školní druţině

23 Na závěr bychom také chtěli poděkovat paní učitelce Aleně Dolejškové, třídní učitelce 6. třídy, která se s námi loučí. Doufáme, ţe její nový přírůstek do rodiny nebude stejně tak zlobivý jako my! A zároveň bychom chtěli přivítat naši novou paní učitelku Evu Novákovou. Michal Zelenka, 4. tř. Kristýna Vuová, 4. tř. Zuzana Holubová, 4. tř. Michal Pecka, 8. tř. Ivan Bambuškar, 8. tř. Daniel Smrčina, 9. tř. Daniel Strada, 9. tř. Ondřej Mašek, 9. tř.

Základní škola Čimelice Číslo 29/30 Prosinec 2010/Leden 2011

Základní škola Čimelice Číslo 29/30 Prosinec 2010/Leden 2011 Základní škola Čimelice Číslo 29/30 Prosinec 2010/Leden 2011 1 Úvodem Redakci Školního zpravodaje zaplavily v měsíci listopadu články o sportovních úspěších našich ţáků. Není se co divit, i já sama jsem

Více

Číslo 2. Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mne to dělat a já pochopím. (čínské přísloví)

Číslo 2. Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mne to dělat a já pochopím. (čínské přísloví) ROČNÍK: 2014/15 ČASOPIS ŽÁKŮ ZŠ A MŠ SEPEKOV Číslo 2. Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mne to dělat a já pochopím. (čínské přísloví) Co nového ve škole 1) Rozsvícení vánočního stromu

Více

Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011

Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011 Základní škola Čimelice Číslo 31/32 Únor/Březen 2011 1 Úvodem Odpustím si dlouhé úvody a jednoduše vás přivítám v roce 2011, třebaţe trochu se zpoţděním, protoţe do nového roku se nám tak trochu přelilo

Více

E ík 3. ČÍSLO ÚNOR 2015 ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ DOBRUŠKA PULICKÁ

E ík 3. ČÍSLO ÚNOR 2015 ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ DOBRUŠKA PULICKÁ E ík 3. ČÍSLO ÚNOR 2015 ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ DOBRUŠKA PULICKÁ OBSAH ČÍSLA CO BYSTE O NÁS MĚLI VĚDĚT... 3 POLOLETNÍ PRÁZDNINY (NAŠE ANKETA)... 4 JAN MACEK... 4 HANA NOVOTNÁ... 5 1. A KŘÍŽOVKA I MEDVĚD... 6

Více

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 číslo 14 / ročník VII. / únor 2012 srpen 2012 1 Úvodní slovo Vážení přátelé, čtenářky a čtenáři našeho časopisu Staník! Možná se divíte, že až nyní držíte

Více

ROČNÍK 2011/12 ČÍSLO 3. ČASOPIS ŽÁKŮ ZŠ A MŠ SEPEKOV

ROČNÍK 2011/12 ČÍSLO 3. ČASOPIS ŽÁKŮ ZŠ A MŠ SEPEKOV ROČNÍK 2011/12 ČÍSLO 3. ČASOPIS ŽÁKŮ ZŠ A MŠ SEPEKOV Anketa Protože se kvapem blíží konec roku a s ním i prázdniny, připravili jsme si pro naše spolužáky aktuální otázku Co plánuješ na letní prázdniny?

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

Úvodem. Jana Kubátová

Úvodem. Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 33/34 Duben/květen 2011 1 Úvodem Jaro je konečně tady a s ním i další číslo Školního zpravodaje. Jak jste zjistili uţ minule, z úsporných důvodů se budeme muset spokojit s

Více

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 4/2003-2004. Úvodník. 5,-Kč. 4. číslo. www.7zskolin.cz

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 4/2003-2004. Úvodník. 5,-Kč. 4. číslo. www.7zskolin.cz SPORŤÁK 4/2003-2004 školní časopis 7. ZŠ Kolín www.7zskolin.cz Úvodník Venku nám jaro už pomalu zaklepalo na dveře a s prosluněnými dny přichází i nové číslo EUROSPORŤÁ- KU. Ano, zajisté jste i vy postřehli,

Více

Rok: 2013 Číslo: 4. Karolína Hloušová, 8. A

Rok: 2013 Číslo: 4. Karolína Hloušová, 8. A Číslo: 4 Karolína Hloušová, 8. A Úvodník Rok 2013 Slovo šéfredaktorky Stránka 2 Čauko, to nám ten čas rychle utíká. Vánoce už klepou na dveře, a my jsme stále ve škole. Však si těch prázdnin užijeme dost!

Více

Sabina Stloukalová, 7. B

Sabina Stloukalová, 7. B Sabina Stloukalová, 7. B Úvodník Ahoj všichni, cítíte tu vánoční atmosféru? Já teda pořádně, hodně to na mě padlo. Nazdobené a nasvícené ulice, vánoční slevy, natěšené děti, prostě všechno, co k adventnímu

Více

Obsah neboli ROZCESTNÍK. Něco málo na ÚVOD...str. 2. Zprávy z akcí školy...str. 3 6. Výsledky minulé soutěţe... str. 7. Školní rozhovory...str.

Obsah neboli ROZCESTNÍK. Něco málo na ÚVOD...str. 2. Zprávy z akcí školy...str. 3 6. Výsledky minulé soutěţe... str. 7. Školní rozhovory...str. 1 Obsah neboli ROZCESTNÍK Něco málo na ÚVOD...str. 2 TÉMA škola: Zprávy z akcí školy.....str. 3 6 Výsledky minulé soutěţe.... str. 7 TÉMA zábava: Školní rozhovory....str. 8 10 Horoskopy...str. 11 14 Představení

Více

VÁNOČNÍ ČAS JE V KAŢDÉM Z NÁS

VÁNOČNÍ ČAS JE V KAŢDÉM Z NÁS 08/11-12 LISTOPAD PROSINEC ČÍSLO 3 ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŮ ONDŘEJOV Rozhovor s paní Václavou Sníţkovou Víte, co se slaví 17. listopadu? Návštěva ve třetí třídě a jejich slohové práce Reakce

Více

Školní ples. Lyžařské kurzy. Zápis prvňáčků. Valentýnská diskotéka. Perličky z naší školičky. Adopce na dálku

Školní ples. Lyžařské kurzy. Zápis prvňáčků. Valentýnská diskotéka. Perličky z naší školičky. Adopce na dálku Školní ples Lyžařské kurzy Zápis prvňáčků Valentýnská diskotéka Perličky z naší školičky Adopce na dálku NEPŘEHLÉDNĚTE! Rozhovor s hercem Martinem Havelkou! www.zsms.streliceubrna.cz skolnirevue@centrum.cz

Více

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen 2011 1 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně

Více

Miniexkurze na SPŠ v Uherském Brodě

Miniexkurze na SPŠ v Uherském Brodě ZŠ Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420 ROČNÍK 8 ČÍSLO 1 www.zsvin.cz PROSINEC 2010 Co najdete v našem časopise? úvodník co se děje akce družiny anketa besedy, akce interview s učitelem hudební okénko filmové

Více

SLAVNÍ PACIENTI A JEJICH NEDUHY (ČASOPIS ÚL) (SP. ODPOVĚĎ: B) LEUKEMIE) nikdo SBĚRAČ PAPÍRU: SBĚRAČ BYLIN: SPORTOVEC 1. 4. TŘÍDA:

SLAVNÍ PACIENTI A JEJICH NEDUHY (ČASOPIS ÚL) (SP. ODPOVĚĎ: B) LEUKEMIE) nikdo SBĚRAČ PAPÍRU: SBĚRAČ BYLIN: SPORTOVEC 1. 4. TŘÍDA: 22. 06. 2010 LÁNSKÝ VÍCEBOJ (4.-8. ROČNÍK, SOUTĚŢ DRUŢSTEV), 0. ROČNÍK, 8 30 22. 06. 2010 PEDAGOGICKÁ RADA 22. 06. 2010 DEN REKORDŮ, 8 00 23. 06. 2010 POSLEDNÍ DEN VYUČOVÁNÍ PODLE ROZVRHU 24.-25. 06. 2010

Více

Žijeme ve škole. Stalo se: Fotografie: Osmáci v bludišti, Vítězi vánočního turnaje v tenise, Divadelní učebnice a Prvňáčci tvoří vánoční dekorace

Žijeme ve škole. Stalo se: Fotografie: Osmáci v bludišti, Vítězi vánočního turnaje v tenise, Divadelní učebnice a Prvňáčci tvoří vánoční dekorace Žijeme ve škole 1 Žijeme ve škole Stalo se: 7.1. začaly plavat děti ze 4.AB a 1.C 8.1. proběhla schůzka s rodiči vycházejících žáků 12.1. se konalo div. představení Divadelní učebnice pro 5., 8. a 9. ročník

Více

BUDOUCÍ ŠKOLÁČCI ČÍSLO 09/1-2 LEDEN ÚNOR ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŮ ONDŘEJOV

BUDOUCÍ ŠKOLÁČCI ČÍSLO 09/1-2 LEDEN ÚNOR ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŮ ONDŘEJOV 09/1-2 LEDEN ÚNOR ČÍSLO 4 ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŮ ONDŘEJOV Vzpomínky na zápis do školy Rozhovor s paní Miluší Solarovou Návštěva ve čtvrté třídě a jejich slohové práce Den zimních her Názory

Více

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY III-IV 2014/2015 1 Obsah Užijte si prázdniny, v září se těšíme na nové redaktory... 3 Monika Němečková miluje tvoření všeho druhu... 4 Bezpečnost hlídá vrátný Zdeněk Franc...

Více

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 2/2003-2004. Redakce časopisu se rozšiřuje. Úvodník. Mikulášské klání slavilo úspěch. Sbírka pro Lukáše.

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 2/2003-2004. Redakce časopisu se rozšiřuje. Úvodník. Mikulášské klání slavilo úspěch. Sbírka pro Lukáše. SPORŤÁK 2/2003-2004 školní časopis 7. ZŠ Kolín www.7zskolin.cz Úvodník Ahoj kluci a holky! Dostává se Vám do rukou nové číslo časopisu Sporťák. Doufáme, že vám pomůže příjemně zkrátit čas, který zbývá

Více

Legrace ve škole. Příběh mluvící aktovky. Předvánoční noc ve škole

Legrace ve škole. Příběh mluvící aktovky. Předvánoční noc ve škole Legrace ve škole O tom, jestli je ve škole legrace, nemusíte přemýšlet moc dlouho. Stačí se podívat kolem sebe a tím myslím doprava nebo před sebe a pro některé i k učitelskému stolu. Každou chvíli se

Více

SBÍRÁŠ, SBÍRÁM, SBÍRÁME

SBÍRÁŠ, SBÍRÁM, SBÍRÁME ročník 7/ číslo 1 (13) Základní škola Mokrá únor 2014 strana 1 Opět vás zdravíme, neuvěřitelně po třinácté. Co k tomu dodat? Že by dneska stručně? Tady to máte rovnou horké z tiskárny, tak lehce pofoukat

Více

Základní škola Čimelice. Číslo 24/25 - květen, červen

Základní škola Čimelice. Číslo 24/25 - květen, červen Základní škola Čimelice Číslo 24/25 - květen, červen 1 Váţení a milí čtenáři Školního zpravodaje, není to tak dlouho, co jsme Vás vybízeli k přečtení prvního čísla ve školním roce 2009/10, a uţ je tu číslo

Více

3. číslo. únor 2011. ZŠ Pulická DOBRUŠKA

3. číslo. únor 2011. ZŠ Pulická DOBRUŠKA 3. číslo únor 2011 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! ÚVOD Máme tu DALŠÍ číslo našeho modrého časopisu. Za námi jsou pololetní prázdniny a určitě se všichni těšíte na prázdniny jarní, které jsou před námi.

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ Z Mateřské školy Vlčnov Velikonoční dílničky v MŠ Jaro uţ se nám ukázalo v celé své kráse, sluníčko

Více

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci

Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce. Anglie na vlastní oči. Žáci hráli žákům. Exkurze do Osvětimi. Holky versus kluci Jihomoravské zlato je naše!!! Deváťáci na taneční přehlídce Anglie na vlastní oči Žáci hráli žákům Exkurze do Osvětimi Holky versus kluci Rozhovor s panem zástupcem Benešem Moji přátelé z pólů www.zsms.streliceubrna.cz

Více

DOPIS Z AFRIKY. ročník 2/ číslo 2(4) Základní škola Mokrá - červen 2009 strana 1

DOPIS Z AFRIKY. ročník 2/ číslo 2(4) Základní škola Mokrá - červen 2009 strana 1 ročník 2/ číslo 2(4) Základní škola Mokrá - červen 2009 strana 1 Nazdárek - kašpárek školáci. Nemožné se stalo skutkem a je tu již čtvrté číslo našeho školního půlročníku. Čtyři jsou třeba listy čtyřlístku,

Více

Velikonoční číslo. Číslo 1 Rok 2013

Velikonoční číslo. Číslo 1 Rok 2013 Číslo 1 Rok 2013 Velikonoční číslo Zajíčkovo jaro Jaro máme všichni rádi, jsme s ním velcí kamarádi. Na jaře už slyším ptáčky, jak otvíraj své zobáčky. I zajíci radost mají, na pomlázku pospíchají. Jirka

Více

Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 květen/2013

Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 květen/2013 Školní krounský občasník 2 květen/2013 Zprávy z ředitelny S příchodem jara a léta začalo období zvýšených aktivit dětí. Dávejte na sebe pozor, ať už při pohybu na kole, při sportování, s teplejším počasím

Více