Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření mateřské školy za období školního roku 2012 / srpen 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření mateřské školy za období školního roku 2012 / 2013. 31. srpen 2013"

Transkript

1 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření mateřské školy za období školního roku 2012 / srpen 2013 Zpracovala: Bc. Zdeňka Nevečeřalová, ředitelka mateřské školy Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27 příspěvková organizace Liberec 25

2 2 Obsah: 1. charakteristika MŠ str.: 4 2. Rekonstrukce, výstavba a vybavení str.: demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního roku str:9 4. Výchovně vzdělávací proces str.:10-29 a) koncepce školy, plnění cílů práce školy, podmínky, úspěchy, problémy b) zapojení do mezinárodní spolupráce c) údaje a hodnocení nadstandardních aktivit školy d) prezentace na veřejnosti e) akce v MŠ během školního roku f) spolupráce s rodiči g) výsledky kontrolní a hospitační činnosti ředitelky školy h) spolupráce s veřejností i) humanitární pomoc 5. Údaje o výsledcích kontrol provedených na MŠ str.: Údaje o pracovnících školství str.: Pedagogičtí pracovníci - Nepedagogičtí pracovníci - Další vzdělávání pracovníků MŠ - Tabulky 7. Závěry str.: Výroční zpráva školní jídelny str.: a) Zaměstnanci školní jídelny b) Strávníci c) Základní charakteristika šk. jídelny stravovací program d) Základní charakteristika šk. jídelny vybavení e) Zhodnocení a závěr 9. Zpráva o hospodaření 10. Přílohy: - Údaje o výsledcích kontrol - Prověrka BOZP - Revizní zprávy

3 3

4 4 Výroční zpráva 31. srpen 2013 ( na základě zákona 564/90 6 odst. 3, ve znění pozděj.předpisů) Část 1. Charakteristika mateřské školy a. Název školy: Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace sídlo: Liberec 25, Jeřmanická 487/27, PSČ právní forma: příspěvková organizace IČO: Bankovní spojení: /0800 telefon , b. zřizovatel: Statutární město Liberec sídlo: Liberec 1, nám. Dr. E. Beneše 1, PSČ: Kraj: Liberecký IČO: c. Druh a typ školy: Trojtřídní mateřská škola s celodenní péčí provoz: 6,30 16,30 hod. d. Datum zařazení do sítě škol: e. ředitelka školy: Bc. Zdeňka Nevečeřalová Tanvaldská 37, Liberec 30, f. celková kapacita školy a jejich součástí: 1. mateřská škola: 75 dětí 2. jídelna MŠ: 75 jídel g. počet tříd, počty dětí ve třídách: počet tříd celkový počet dětí počet dětí na třídu počet dětí na učitelku průměrná docházka v % 2011/ / / / / / / / / / ,93 12,93 74,2 70,2 Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k příslušného roku Pracoviště Počet tříd Z toho spec. tř. Počet dětí Z toho ve spec. tř. Individuálně integrovaných Průměr. roční docházka v % MŠ Jeřmanická, Liberec ,2 h. počet pedagogických a provozních zaměstnanců: 5,8 učitelek, 1,5 uklizečky, 1,5 kuchařky, 0,6 provozní MŠ.

5 5 Část 2. Rekonstrukce, výstavba a vybavení: Naše mateřská škola se nachází na sídlišti Vesec v Liberci. V roce 2003 se stala mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27 příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Činnost organizace je vymezena 3 zákona č.76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. MŠ je zařazená do sítě škol, předškolních a školských zařízení (škola zřizovaná Magistrátem města Liberec), součástí mateřské školy je školní jídelna (příprava jídla i výdej). Provoz školy byl po rozsáhlých stavebních úpravách znovuzahájen v říjnu roku Interiér i exteriér školy nyní splňuje nejpřísnější kriteria stanovená EU, ale současně stále imituje rodinné prostředí, ve kterém se odráží estetické cítění celého kolektivu. Motto MŠ: SPOKOJENÉ A ŠŤASTNÉ DÍTĚ Jsme trojtřídní mateřskou školou. Jednotlivé třídy jsou rozděleny podle barev (červená, modrá, žlutá) podle venkovní fasády i vnitřního vybavení jako je nábytek a další doplňky. V každé třídě jsou velké prostorné třídy a přípravná kuchyňka. Nábytek i vybavení odpovídá velikostí věku dětí a je bezpečné. Vedle herny je místnost, kde je úschovna lehátek, které se denně v prostorách herny rozkládají. Děti byly rozděleny ve třídách podle věku. Červená třída 3 4,5 leté, modrá třída 4,5 6 leté, žlutá třída 5,5 6,5 leté Vchody dětí jsou zabezpečeny proti případnému otevření elektronickými samozavírači. Budova mateřské školy je rozdělena na 3 pavilony, každý pavilon je barevně označen. A) Budova A ( modrý a červený pavilon) je dvoupodlažní a jsou v ní umístěny dvě třídy červená a modrá. K budově vede samostatný vchod, který slouží pro obě třídy. Prostorové řešení budovy: Přízemí - vstupní šatna pro obě třídy, zázemí před třídou, šatna a WC pro pedagogy, koupena se sprchou a WC, úklidová místnost, kreslící koutek, herní koutek, pracovna (jídelna), kuchyňka pro výdej jídla a mycí centrum, herna (lehárna), vstupní dveře na zahradu, zázemí pro sklad lehátek. Nadzemí - zázemí před třídou, kabinet (knihovna) a šatna s WC pro pedagogy, koupelna s WC a sprchou, kreslící koutek, herní koutek, pracovna (jídelna), kuchyňka pro výdej jídla a mycí centrum, herna (lehárna), zázemí pro sklad lehátek B) Tato budova je spojovací mezi budovou A a C. Prostorové řešení budovy je: kabinet didaktických pomůcek pro vzdělávání, archiv, kancelář hospodářky, společenská místnost (knihovna, zázemí pro provozní zaměstnance), kancelář ředitelky školy, prádelna, sušárna, mandl, kuchyň, sklad potravin, sklad pro mycí a čistící prostředky, šatna zaměstnanců, WC a sprcha. Tato budova je zázemí pro vedení školy a zároveň pro stravování dětí v MŠ. Kuchyň je vybavena nadstandardně a je dostačující pro potřeby školy. V této budově je umístěna informační nástěnka pro zaměstnance školy. Tato budova slouží pro

6 6 nakládání potravin a příjem zboží pro kuchyň a kanceláře a zároveň má samostatný vchod pro příjímání klientů školy. Samostatný vchod je i ze zadní části, který slouží pro provozní personál možnost sušení prádla. C) V budově (žlutý pavilon) je umístěna jedna třída - žlutá. Vstup do této budovy je vybaven bezbariérovým přístupem. V budově je třída, která slouží pro předškolní děti. Prostorové řešení této budovy je: vstupní šatna pro děti, šatna pro pedagoga, koupelna se sprchou a WC, herna (lehárna), jídelna (pracovna), herní koutek, kabinet pomůcek (veškeré didaktické pomůcky a sportovní náčiní), kuchyňka pro výdej jídla a mycí centrum a kreslírna, vstupní dveře na zahradu, zázemí pro sklad lehátek, úklidová místnost Škola je nadstandardně vybavena prvotřídními hračkami a pomůckami specializovaných firem s certifikací. Interiéry tříd jsou účelně a s citem zařízeny dřevěným dětským nábytkem. Pohybová herna poskytuje dětem bezpečný prostor k pohybu a nabízí možnost rozvoje pohybových dovedností použitím různorodého náčiní. V letošním šk. roce 12/2012 byla pořízena interaktivní tabule SMART. Hudební činnosti jsou doplněny hrou na hudební nástroje - kompletním vybavením Orffovým instrumentářem, flétnami, kytarami, Casiem a pianiny ve všech třídách. Hygienické a sebeobslužné návyky děti získávají v umývárnách a šatnách, které jsou barevně rozlišeny (dle barev tříd) a slouží každé třídě zvlášť. Součástí hygienického zázemí jsou imobilní WC a sprchy. Škola je vybavena pračkou a sušárnou prádla, které poskytují komfortní okamžitou službu při znečištění prádla. Mezi třídami vede vnitřní telefonní linka, která umožňuje okamžitou komunikaci mezi třídami a celou školou. Vybavení školy poskytuje dobré podmínky pro vzdělání dětí. Děti se můžou prolínat v celé škole k přechodům z pavilonu A do pavilonu C slouží tunel. V kuchyni je velice dobré vybavení a zázemí, kde paní kuchařky připravují ty nejlepší a nejzdravější jídla. K mateřské škole patří velká školní zahrada, která je rozdělena borovicemi na 2 části. Na zahradě, která patří k pavilonu C (žlutá třída) jsou: 2 houpadla, houpačka s průlezkou, pískoviště, aj. Na zahradě, která patří k pavilonu A (červená a modrá třída) jsou: průlezky, pískoviště, veliká travnatá plocha na hraní, travnaté fotbalové hřiště. Venkovní vybavení jsou uložena v hračkárně, kde je také WC, umyvadlo a hračky pro děti. Ve třídě červené a žluté jsou vchody přímo do zahrady. Po použití se pískoviště přikrývá sítěmi. V letním období se v poledne propařuje pískoviště pomocí speciální černé fólie, cca na hodinu (zahubení bakterií). Zahrada je pravidelně upravována (keře, stromy, záhonky, sekání zahrady). Na 1 části zahrady u pavilonu A praží velice slunce, jelikož borovice jsou příliš daleko (spíše jsou u pavilonu C). Proto jsme na zahradu pořídily slunečník.

7 7 Rekonstrukce, opravy a revize V srpnu 2013 byl vymalován pavilon C prostory třídy předškolních dětí + oprava stropu v šatně dětí, pomoc při úklidu nám zajistily Komunitní práce. Malování proběhlo v době uzavření MŠ. Před pavilonem C byl ve spolupráci s Komunitními pracemi Liberec, o.p.s. upraven záhonek travnatá plocha. Byly vykopány kořeny stromků a keřů, dodělána terénní úprava. Po celý rok jsme udržovali školní zahradu v bezpečném stavu, včetně sekání trávy. V průběhu školního roku byly prováděny další drobné instalatérské opravy a úpravy elektrického zařízení. Kuchyň stálé problémy s drtičem potravinového odpadu výměna za nový 11/2012 Kuchyň opakované opravy konvektomatu Laboratorní rozbor písku - 2 pískoviště 6/2013 = výsledek: nezávadné Mandl - stará pračka nahrazena zakoupením nové (Bosch) Kancel. hospodářky pořízení nové tiskárny (náklady na opravu staré převyšovaly náklady na nákup nové) Zakoupení interaktivní tabule třída předškolních dětí. Uzavření školy Mateřská škola byla v tomto školním roce uzavřena v období Vánoc po dobu 3 prac. dní ( a letních prázdnin na pět týdnů ( ) Klima školy Atmosféra je v naší škole velice příjemná, všichni zaměstnanci pracují v týmu a dobře spolu vycházejí, funguje tady veliká spolupráce, když je někdo ze zaměstnanců nemocný, pokaždé se najde někdo, kdo za něho zastoupí. Mezi paní ředitelkou a zaměstnanci jsou také dobré vztahy, z obou stran si vycházejí vstříc. Spolupráce s rodiči a učitelkami je velice výborná díky každodennímu osobnímu přístupu k rodičům (ranní i odpolední komunikace s rodiči, společné setkávání na MŠ, aj). Je vidět, že si rodiče velice váží práce učitelek i všech pracovníků MŠ (výsledky dotazníkového šetření) a kdykoliv potřebuje škola nějak pomoci (drobné opravy, sponzorské dary atd.) vždy se nám snaží dle svých možností vyjít maximálně vstříc. Máme zde i rodiče, kteří se nabízejí a pomáhají při různých akcích školy (Hasičská stanice, Babiččina farma, ale i pomoc při přípravě na den dětí v MŠ). Tento rok má naše škola opravdu převážně výborné rodiče, kteří jsou maximálně vstřícné a vděčné. Jsme si samozřejmě vědomi, že této skutečnosti přispívá i přístup a vystupování všech zaměstnanců MŠ, to jaké klima MŠ vyzařuje. Financování naší mateřské školy je vícezdrojové a je zajištěno: Neinvestiční dotace MŠMT. Základním finančním zdrojem příspěvkové organizace je dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady. Jedná se o prostředky MŠMT přímé výdaje (NIV). Podle zákona č. 218/2000 Sb. příspěvková organizace vrací nevyčerpanou část dotace zpět do státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele, kraje a dále MŠMT - Krajský úřad Liberec na základě zásad a ukazatelů definovaných

8 8 ministerstvem stanoví krajské normativy přímých vzdělávacích výdajů na jednotku výkonu, tj. na dítě v mateřské škole Příspěvek na provoz, energie, odpisy od zřizovatele (ze svých rozpočtů) - kapitálové výdaje škol a školských zařízení a provozní výdaje, které nejsou přímými vzdělávacími výdaji, hradí jejich zřizovatelé (u nás SML) Výnosy z vlastní činnosti: - úhrada na potraviny (stravování v MŠ) úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované obcí se poskytuje bezúplatně - tj. dítě, které v posledním ročníku MŠ dovrší 6 let a starší). Fondy mateřské školy. Jejich strukturu stanoví 29 zákona č. 250/2000 Sb. Jedná se o fond odměn, rezervní fond, investiční fond a fond kulturních a sociálních potřeb. Pravidla tvorby a užití prostředků fondů (fond odměn, rezervní fond a investiční fond) také stanoví zákon č. 250/2000 Sb. Po stanovení celkového hospodářského rozpočtu rozhodne zřizovatel na základě návrhu příspěvkové organizace o případném přídělu do příslušných fondů (fond odměn, rezervní fond). Investiční fond tvoříme odpisy z majetku, které odvádíme zřizovateli. Většinou tvoříme fond rezervní (naplňujeme) sponzorství, pronájem Ostatní příjmy: - Sponzorské finanční dary z řad rodičů dobrovolné, dle jejich možností využití pro účely MŠ např. autobus na výlet, knihy pro školáky, apod. - Věcné dary od rodičů či firem Např. klouzačka, omalovánky, kopírování, bublifuky, kusy látek, přívěsky na klíče, knoflíky, bazének a slunečník. Velice si ceníme i pomoc při drobných opravách (utažení kohoutku v koupelně, vrtání, opravu oken, oprava lišt na linoleum, ořez stromů a keřů na šk. zahradě,.) Spolupráce Komunitní práce Liberec, o.p.s. (zajišťování časově omezených pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané) vzhledem k nízkým finančním prostředkům na mzdy nepedagogických pracovníků, jsme zajistili práci pro jejich klientku pro naši MŠ zdarma (tato prac. často nepřítomna zdravotní problémy) V letošním roce dostala naše MŠ dotaci (50%) na nákup interaktivní tabule, projekt vypracovala paní ředitelka. Interaktivní tabuli využívají všechny učitelky ke své práci s dětmi jsou tam už vypracované různé vzdělávací programy, ale zároveň si učitelky můžou vytvořit vlastní na základě školení, kterého se zúčastnily všechny. Škola zakoupila metodické knihy pro učitele, které jsou velikým pomocníkem k rozšíření našich schopností.

9 9 Část 3. Demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního roku: a) počty dětí v jednotlivých třídách: v každé třídě lze umístit 25 dětí -v každé třídě bylo umístěno 25 dětí odklad školní docházky: 4 děti (k ), šetřeno PPP Liberec bylo na žádost rodičů 6 dětí, (z toho doporučen OŠD u 4 dětí, 1 šetření 5tiletého chlapce z důvodu specifických zvláštností v chování a nesoustředěnost poslán na vyšetření k dětskému neurologovi, u jednoho dítěte OŠD nedoporučen) b) počty integrovaných dětí: 0 c) péče speciálních pedagogů: nebyla v tomto školním roce žádná d) změny počtu zapsaných dětí: odhlášen ze zdrav. důvodů: 0 ukončení docházky do MŠ 3 (přestup na MŠ v blízkosti bydliště, stěhování) dodatečně přijati:3 e) výsledky o zařazování dětí do ZŠ, počty dětí odcházejících do ZŠ: u zápisu do ZŠ bylo 27 dětí a z toho odchází do školy 23 dětí, 4 děti mají odklad školní docházky. Většina dětí nastupuje do ZŠ ve Vesci, některé do ZŠ v Doubí. f) OŠD byly uděleny na žádost rodičů a dětského psychologa. V pedagogicko-psych. poradně bylo na žádost rodičů vyšetřeno 6 dětí (provedeno na MŠ) u 4 dětí doporučen odklad školní docházky. Jedno dítě nebylo předškolního věku, šetření na základě žádosti rodičů. g) Zápis do MŠ Zápis do Mateřské školy děti byly přijímány do naplnění kapacity školy. Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole brala ředitelka mateřské školy v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 3). V MŠ ukončilo docházku k dětí 23 odcházejí do ZŠ + 1 dítě odhl. z důvodu stěhování, celkem 24 volných míst Na základě uvolněných míst bylo pro školní rok : přijato 24 dětí Počet žádostí k přijetí do MŠ v den zápisu: 56 Rozhodnutí o přijetí vydáno: 24 Rozhodnutí o nepřijetí vydáno: 32 Během května a června došlo ze strany rodičů k zrušení nástupu přijatého dítěte do MŠ (rodiče podali více žádostí na různé MŠ) v 10 ti případech, za ně byly přijaté děti jiné. Tzn. děti, které nebyly po zápisu do MŠ přijaté, si podali opakovaně žádost o přijetí, která byla kladně vyřízena. Schůzky rodičů nově přijatých dětí:

10 10 Část 4. Výchovně vzdělávací proces: a) Koncepce školy, plnění cílů práce školy, výchovně vzdělávací práce, podmínky, úspěchy, problémy Koncepce naší MŠ probíhá v souladu s RVP PV (2004) a naším úkolem je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Plníme úkol i diagnostický, kdy v každodenním kontaktu s dítětem poznáváme odlišnosti nerovnoměrnosti. Individuálně pracujeme s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Závazný je pro naší práci ŠVP PV (aktualizováno 2009) Po celý rok se stonožkou Anežkou. Skládá se ze čtyř integrovaných bloků: Jaro, Léto, Podzim a Zima, které jsou dále rozpracovány do dalších podtémat. Tato témata jsou dětem velmi srozumitelná a přirozená. Na tato hlavní témata navazují témata podrobnější, která jsou odvozena od typických projevů: počasí, svátků, které slavíme a činností, které provozujeme. Každé měsíční téma je dále rozpracováno do týdenních podtémat, která na sebe nenásilnou formou navazují. Do měsíčních programů zařazujeme i ekologické programy, vycházky i kulturní akce. Oblasti, kterými dítě při svém vzdělávání prochází, nelze předkládat jako jednotky z jedné výchovy, ale tak, aby co nejvíce dítě obohatily a mělo z nich kvalitní přínos. Jednotlivé vzdělávací bloky prokládáme relaxačními činnostmi pohybovými, rozhovory, poslechem hudby, čtením. To vše dává pedagogickým pracovnicím možnost dítě poznat, objevit rysy jeho povahy, úroveň myšlení, stupeň znalostí a dovedností a dále je doplňovat, nebo rozvíjet. V celé MŠ vytváříme klima důvěry, úcty, přátelství, spolupráce a vstřícnosti. Třídní vzdělávací program pro PV si zpracovává každá třída (třídní učitelky) svůj vlastní - témata jsou shodná ve všech třídách. Nově byly zapracovány konkretizované výstupy RVP PV (září 2012) a vývojové mezníky pro předmatematickou a předčtenářskou gramotnost (květen 2O13). Během prázdnin dojde k další aktualizaci ŠVP PV. Tento program nám plně vyhovuje, protože obsahuje široké spektrum námětů k získání vědomostí a návyků dětí. Úzce spolupracujeme s rodinou, rodinnou výchovu podporujeme a pomáháme rodičům v péči o dítě. O naší práci rodiče informujeme. Máme na zřeteli, že předškolní věk je z hlediska socializace dítěte a jeho společenské adaptace klíčovým obdobím. Naše MŠ spolupracuje s PPP Truhlářská, která nám zajišťuje šetření školní zralosti dětí s navrženým odkladem školní docházky a šetření dětí s různými problémy. Klademe důraz na logopedickou prevenci, kterou provádí dvě logopedické asistentky z řad našich pedagogů, spolupracujeme s klinickými logopedy. Dvakrát ročně je prováděna evaluační činnost tříd a sebeevaluační činnost všech pedagogů. Vzdělávání pedagogů je prováděno odbornými semináři, poradami a samostudiem. Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni, zaměřujeme se především na osobní setkávání v prostředí MŠ na společných tvořeních k příležitosti svátků a výročí. Z jejich hodnocení

11 11 vyplývá, že je naše MŠ rodiči vyhledávána hlavně z důvodu dobrého vedení, vybavení, stravování a úklidu (viz. dotazníky pro rodiče duben 2013) Podmínky pro práci v MŠ máme dobré, veškeré pomůcky dostupné, třídy jsou světlé a dobře vybavené. Ke zlepšení přispěla i instalace interaktivní tabule a úvodní proškolení všech pedagogických pracovníků pro práci s ní. V letošním školním roce byla zrušena angličtina z důvodu nezájmu ze strany rodičů a také z důvodů finančních. Hlavním personálním problémem byla změna kolektivu pedagogů (1 uč. přestup na MŠ v místě bydliště, 1 uč. odešla na ZŠ, protože studuje VŠ pedagogika pro ZŠ, 2 učitelky odešli na mateřskou dovolenou) a zapracování nových zaměstnanců. Toto se podařilo, kolektiv je stabilní a všechny naplánované cíle byly splněny. V průběhu školního roku odešly tři děti z důvodu stěhování, jejich místa byla okamžitě obsazena dětmi novými. b) zapojení do mezinárodní spolupráce v 3/2013 byl podepsán mezinárodní projekt - Multikulturalismus a umění šancí přeshraničních dětí pro školní rok , Euroregion Nisa, spolupráce s mateřskou školou Boleslawiec, Polsko. Město Boleslawiec realizuje společné projekty s partnerskými městy včetně Liberce v oblasti společných kulturních a sportovních akcí. Inovační projekt "Multikulturalismus a umění šancí přeshraničních dětí" se vztahuje na interkulturnost polských a českých dětí žijících v různých prostředích s různými kulturními kódy jazykové, náboženské, národnostní, etnické rozdíly, atd. Projekt se zaměřuje na: společné aktivity, které budou založeny na pořádání integračních setkání českých a polských dětí. zlepšení kvality vzdělávacích služeb v obou mateřských školách profesní růst pracovníků obou zařízení, což bude mít pozitivní dopad na kvalitu poskytovaných služeb MŠ mezilidské přeshraniční vztahy, kulturní, sociální a sportovní akce, a to jak na polské, tak na české straně seznámení se s kulturou a lidovými tradicemi obou národů, což bude mít vliv na jejich budoucí vývoj a navázání nových kontaktů, znalost místních památek, architektury a přírody Euroregionu Nisa c) nadstandardní aktivity MŠ Mateřská škola se i v letošním roce snažila rozvíjet schopnosti a osobnost dětí formou nadstandardních aktivit, a to pod vedením pedagogů nebo externích pracovníků. Kromě kulturního vzdělávání formou představení a akcí v MŠ a návštěv Naivního divadla, se také zaměřila na dechová cvičení, a to hrou na flétnu u starších dětí, a cvičení s prvky jógy, u dětí nejmladších. Tyto aktivity probíhaly vždy 1x týdně pod vedením třídních učitelek a vždy vhodně doplňují tematický celek týdenních plánů.

12 12 Cvičení s prvky jógy - záměrem je pomoci oslabeným dětem se zlepšením a možným odstraněním drobných tělesných i psychických nevyvážeností, zejména neklid, nesoustředěnost a jiné. Dále naučit děti správnému dýchání a držení těla, seznámit je s novými prvky jógy a postupné procvičování jednotlivých cviků, které se naučily. Pod vedením třídních učitelek, věk dětí: 3 4 roky. Součástí předškolního vzdělávání v MŠ je hra na zobcovou flétnu zaměřená na zdravé dýchání. Tato zájmová činnost je dobrovolná. Každé dítě má svou osobní flétnu a nese za ni též odpovědnost (její uložení v MŠ, pravidelné čištění). Hra na flétnu je zaměřena na zdravé dýchání a dechová cvičení k posílení bráničního dýchání. Hlavním cílem bylo seznámení s hudebním nástrojem a péče o daný nástroj. Věk dětí: 4 7 let. Součástí výchovně vzdělávací činnosti v mateřské škole je environmentální vzdělávání, které se plynule prolíná s týdenními plány a vede děti k pozitivnímu vztahu k přírodě a vnímání okolního přírody jako součásti našeho každodenního života. V tomto směru škola úzce spolupracuje s Ekologickým centrem Střevlík, Divizna, ZOO, aj. Děti se aktivně seznamují s životním prostředím a snaží se jej vnímat jako součást denního života. Poznávali život a práci včel a seznámili se s užitkem domácích zvířat.

13 13 Oldřichův Háj - Střevlík Včelař ve Vesci Pozorování hmyzu a brouků u Tajchu Mezi již tradiční aktivity mateřské školy patří plavecký výcvik v libereckém bazénu, který je velmi pozitivně hodnocen jak ze strany dětí, tak i rodičů. V letošním roce k němu přibyl i lyžařský kurz, který byl také velmi kladně hodnocen, a proto bude zařazen i v následujícím školním roce. Děti si upevnily své znalosti a dovednosti jak z plavání, tak i lyžování. Které vždy vedli vyškolení instruktoři. Plavecký kurz Lyžařský kurz

14 14 Součástí TVP je také logopedická prevence, která probíhá formou říkánek a básniček, uvolňovacích cvičení mluvidel v komunikativním kruhu, popřípadě při individuálních činnostech s dětmi, které navštěvují logopedickou poradnu v rámci výchovně vzdělávacích činností. Prevenci provádí třídní učitelky nebo 2 logopedické asistentky, která pracují na MŠ jako učitelky. Tato prevence je velmi kladně hodnocena, především ze strany rodičů. Děti se naučili jak pracovat s hlasem a dechem, tak i správně vyslovovat a rozšířili svou slovní zásobu. Grafomotorika - tento projekt vychází ze Školního vzdělávacího programu pro PV. Při grafomotorickém cvičení nám jde zejména o uvolnění svalů paže, ruky a zápěstí. Tato cvičení vedou k rozvoji jemné motoriky ruky, zrakové nebo senzomotorické koordinaci. Věk dětí od 3-7 let Péče o chrup ve všech třídách čištění zubů denně po obědě. Veškeré tyto aktivity byly zařazovány do dopoledních bloků, kdy musely vhodně doplňovat právě probíhající tematický celek. Tradice v MŠ - slavnostní zahájení a ukončení školního roku - třídní oslavy svátků, narozenin dětí - výstavy výtvarných prací - turistické a ekologické vycházky do blízkého okolí - ekologické programy pořádané spolkem Divizna, Střevlík, Čmelák - návštěvy kulturních akcí i kulturní akce v MŠ - veřejné vystoupení sboru Barvičky - mikulášské besídky s nadílkou - vánoční zvyklosti, besídky s nadílkou, vystoupením pro rodiče - barevné týdny - návštěva prvňáčků ve škole - tvořivá odpoledne s rodiči Bramboriáda a Velikonoční tvoření - velikonoční zvyky a tradice - celodenní třídní školní výlety - karneval - oslavy MDD - besídka pro maminky k jejich svátku - přespání předškoláků v MŚ a večerní hry Pro realizaci vzdělávání využíváme zejména: Spolupráci s rodinou je stavěna na vzájemné spolupráci, důvěře a partnerství. Školní klima které tvoří estetické prostředí, citlivý přístup dospělých k dětem, spolupráce všech zaměstnanců v MŠ a příznivá atmosféra. Prožitkové učení jedná se o spontánní učení pomocí hry nebo činností, ke které je dítě motivováno, naladěno a citově ji prožívá. Integrované bloky a tématické celky učitelky zde uplatňují vzdělávací záměry. Individuální přístup každé dítě má možnost se vyvíjet vlastním tempem. Učitelky mu nabízejí v různých oblastech pestrou nabídku dle jejich možností, schopností a zájmů.

15 15 d) Prezentace na veřejnosti Mateřská škola má také svůj pěvecký sbor BARVIČKY. Ten se každoročně zúčastňuje akcí pořádané v Liberci. Letos to bylo Vánoční vystoupení a vystoupení ke Dni dětí v centru Babylon, které se setkalo s ohlasem široké veřejnosti. Děti za svá vystoupení byly odměněny drobnými dárky. Pěvecký sbor Barvičky Kromě pěveckého vystoupení se mateřská škola prezentovala také svými výtvarnými prácemi a výrobky. A to hned v několika výtvarných soutěží, ve kterých naše děti získaly ocenění, které si osobně převzali na radnici. Ale také jako celek při prezentaci velikonočních a vánočních výrobků na MML. Zúčastnili jsme se výtvarných soutěží a výstav (Kaplická kraslice 3. místo, O zlatý štětec, Dítě a dnešní svět, Požární ochrana očima dětí, Armáda očima dětí 1. místo, Vánoční a Velikonoční výstava na Liberecké radnici). Velikonoce očima dětí na MML Vánoce očima dětí na MML

16 16 Soutěžní výrobek- Velikonoční zajíček (Kaplická kraslice) Ke každoročním prezentacím mateřské školy patří tablo předškoláků. Které bylo letos umístěné v místním kadeřnictví ve Vesci a na jeho spolupráci se kromě třídních učitelek podílela i jedna z maminek, která naše předškoláky fotografovala. Tablo předškoláčků

17 17 e) Akce MŠ K tradicím MŠ patří rozloučení se školáky, kdy se děti mohli přijít do mateřské školy pochlubit svými novými aktovkami a veškerými potřebami do1. třídy. Jako rozloučení si po oslavě odnesli velkou pracovní knihu, drobnosti do školy a také CD se všemi fotkami, které během jejich navštěvování naší MŠ byly pořízeny. Předškoláci si také vyzkoušeli spaní v MŠ, kdy soutěžili, opékali buřty a nakonec společně nocovali. Opékaní buřtíků Veselé spaní Rozloučení se školáky V letošním roce se stejnou mírou důležitosti, jako environmentální vzdělávání, stala součástí týdenních plánů i dopravní výchova. Kromě tradičních metod, škola spolupracuje s Dětským dopravním hřištěm a využívá jeho nabídek ke vzdělávání dětí, jak teoretických tak i praktických. Děti si vyzkoušeli jízdu na kolech, koloběžkách v simulovaném dopravním prostředí na dopravním hřišti. Výukový program Den s dopravní výchovou pro MŠ formou her (Bezpečně na silnicích o. p. s.) dopravní prostředky a účastníci silničního provozu, viditelnost a reflexní materiály, bezpečnost ve vozidle na MŠ.

18 18 Dětské dopravní hřiště Den s dopravní výchovou na MŠ Barevný týden v MŠ každý den je ve znamení jiné barvy, děti si nosí oblečení odpovídající barvě dnů, přizpůsobena je i strava a veškeré aktivity v režimu dne. Děti se naučí kromě základních barev,vnímat také barevné odlišnosti v běžném životě, především v mateřské škole. Naučí se respektovat odlišnosti, např. kamarádů, kteří nepřišli v daný den v dané barvě. Bílý den Žlutý den Červený den

19 19 Stejně jako loni, tak i letošní celodenní výlet se odehrával na hradě. Tentokrát to byl hrad Grabštejn. Děti po hradě provázeli pohádkové bytosti, v prostorách hradu jsme viděli pohádku Pasáček vepřů a Princezna na hrášku. Děti si v podhradí také mohli prohlédnout vojenský vrtulník a seznámili se s psovody a jejich psy. Celodenní výlet je vždy velmi pozitivní, i přes nepřízeň počasí a vytváří velmi kladnou atmosféru celého kolektivu. Grabštejn celodenní výlet Kulturní, sportovní, environmentální, výtvarné a ostatní akce: září: Střevlík- Pojďte s námi za zvířátky Divadlo Úsměv O kamarádství říjen: Podzimní tvoření s rodiči Divadlo na MŠ Byl jednou jeden domeček Vánoční focení dětí Drakiáda listopad: Kouzelník na MŠ Naivní divadlo- Vánoce s Kulišákem prosinec: Mikuláš a čert Vánoční besídka pro rodiče Vánoční vystoupení sboru Barvičky Vánoční výstava- Radniční sklípek leden: Naivní divadlo Velbloud,ryba, slepice

20 20 Lyžařský kurz na Bedřichově únor: Divadlo na MŠ- Pohádky pro Dášenku Karneval na MŠ Environmentální program- Ptáčci u krmítka Cannisterapie- Proč se pejskové rozhodli navštívit školku březen: Zdravá 5- potravinová pyramida-zdravá výživa Velikonoce očima dětí- Radniční sklípek Velikonoční tvoření s rodiči Výtvarná soutěž-zš Kaplického Návštěva ZOO Liberec duben: Dopravní výchova v MŠ Divadlo na MŠ-O Karkulce a Smolíčkovi Výtvarná soutěž- Zlatý štětec Environ.výlet- U babičky na farmě Město Liberec-návštěva Radnice a významných památek města Návštěva vlakového nádraží - exkurze květen: Besídka ke Dni matek Návštěva u včelaře Návštěva dětí v ZŠ-1.třída Naivní divadlo-budulínek Dětské dopravní hřiště Liberec Divadlo na MŠ - Cesta Vitamínové víly Návštěva Městské knihovny Liberec Ekologický výlet na Tajch Celodenní výlet na Grabšttejn červen: Den dětí Sportovní výlet- Pirátský den Rozloučení se školáky Naivní divadlo-mateřinka-perníková chaloupka Spaní v MŠ se školáky Lidové sady-závěr školního roku

21 21 Fotogalerie: Kouzelník Ptáčci u krmítka cannisterapie děti se dozvěděli jak se chovat když potkají pejsky. Jak nám pejsci můžou pomoci při různých obtížích. Návštěva u hasičů- na stanici jsme si prohlídli nejen auta, ale i výstroj a výzbroj hasičů. Děti se svezly autem i plošinou.

22 22 Návštěva dětí v ZŠ Den dětí- den určený jen dětem,kdy jsme hledali poklad, tančili a zpívali. Děti si odnesly spoustu dárků, které nám pomoli zajistit rodiče a škola. Mikulášská nadílka Čertíci v MŠ Mikuláš i se svou družinou navštívil všechny děti, které za svou statečnost byli odměněni balíčky. Mikuláši jsme také zazpívali a slíbili, že všechny hříchy příští rok vymažeme. Babiččina farma- pro některé s dětí jsou i domácí zvířátka raritou. Proto jsme ve spolupráci s rodiči navštívili jednu babiččinu farmu

23 23 Environmentální výlet k Tajchu- pomocí pozorovacích lup se děti naučily šetrně zacházet s drobným hmyzem a brouky. Pozorovali vývojovou fázi žáby, pulce. Krmíme zvířátka v zimě Vaříme šípkový čaj Karneval- stejně jako loni i letos děti představili svou originalitu a nápaditost v maskách. Jako odměnu za krásné masky získali diplomy a medaile, zasoutěžili si a zatancovali. Karneval je každoroční tradiční veselicí celé školky, kdy snad nikdo nepřijde bez masky.

24 24 Vlakové nádraží- historický vláček Adolf Zimní radovánky Pirátský den- sportovní den na hřišti Loď. Kdy děti byli nadšené nejen z klouzaček a prolézaček, ale také z pokladů, který si našli a jako správní piráti se rozdělili. Návštěva ZOO Liberec- při návštěvě ZOO,děti pozorovali jak koupání slona,tak krmení lachtanů,ale také se seznámili s mláďaty různých zvířat. Nejvíce ovšem byli zaujatí hravostí malých tygříků.

25 25 Zdravá 5 program zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování Drakiáda Pečeme štrůdl Většina akcí mateřské školy plynule navazovala na tematické celky, popřípadě byly přímo zařazeny do týdenních plánů. Vždy odpovídali svou náročností a obsahem dané věkové skupině dětí. Pro příští období bychom rádi zařadili více akcí spojených se sportovní tématikou, jako jsou sportovní dny nebo sportovní výlety na různá hřiště, která město Liberec nabízí k využití pro veřejnost. Celkově byl tento školní rok naplněn velmi rozmanitými činnostmi, byly nalezeny další možnosti vzdělávání dětí zábavnou formou. Je pro nás motivací pro rok následující, ukázal nám, které činnosti podpořit, které naopak z ŠVP PV vyjmout. f) Spolupráce s rodiči Spolupráce s rodiči byla v tomto školním roce na velmi dobré úrovni.

26 26 1. Účast rodičů na pořádaných akcích o Bramboriáda na podzim jsme pořádali Bramboriádu. V odpoledních hodinách přinesli rodiče i prarodiče brambory, větvičky, šípky, šišky a mnoho dalších přírodnin a společně s dětmi vyráběli panáčky, zvířátka a strašidýlka. Ty si pak děti mohly odnést domů nebo je nechaly na výzdobu v MŠ a zpříjemnily nám tím tak prostředí. o Velikonoční tvoření na jaře jsme uspořádali velikonoční tvoření. Paní učitelky připravily pomůcky, šablony slepiček, oveček, vajíček a rodiče s dětmi vyráběli různé velikonoční ozdůbky do svých domovů. o Den matek Na maminčin svátek jsme si připravili program pro maminky. Děti zpívaly písničky, tančily a hrály na flétničku a na závěr rozdalo každé dítě své mamince dáreček. Maminky i ostatní rodinný příslušníci byli dojatí a ještě při odchodu moc děkovali za krásný zážitek.

27 27 o Vánoční besídka Před vánocemi jsme se sešli ve velkém počtu. Děti s paní učitelkami měly připravené pěvecké vystoupení a po něm následovalo menší posezení. Při poslechu koled si děti pohrály s novými hračkami. Rodiče přinesli ochutnat cukroví, dětským šampaňským jsme si připili na krásné vánoce a popřáli si šťastný Nový rok. 2. Zájem rodičů o ukázkové hodiny Na začátku roku měli rodiče nejmladších dětí možnost pobytu v MŠ společně s dětmi. Během celého roku probíhala zájmová aktivita plavání, lyžování a flétny. Na závěrečnou lekci plavání a lyžování měli rodiče možnost se přijít podívat a vidět jaké pokroky, co jejich dítě dělá a co se všechno naučilo. Hru na flétnu aneb co se děti naučily za celý školní rok, rodiče shlédli na besídce ke dni matek. Tyto zájmové aktivity mají u rodičů velmi kladné ohlasy. 3. Aktivní účast rodičů na třídních schůzkách Účast rodičů na třídních schůzkách byla hojná. Rodiče se zajímají o své děti a o akce pořádaných MŠ. Vždy to bylo příjemné setkání (2 x za školní rok). 4. Pomoc s drobnými úpravami na MŠ Tatínci nám vypomáhají s drobnými opravami hraček, sportovním náčiním, nafukování kol u koloběžek, natažení plachet nad pískoviště, opravy oken, žaluzií, umyvadel pomoc při úklidu zahrady. Maminky nám pomáhají například se zašíváním plyšáků a šití oblečků na panenky. Díky takové ochotě byly i děti na své rodiče velmi pyšní. 5. Pomoc s materiálními či finančními dary Rodiče nám po celý rok pomáhali. Nosili papíry na kreslení, kopírovali nám pracovní listy pro děti, omalovánky, kelímky, krabičky ve tvaru srdíček, a mnoho dalších. Díky těmto darům děti měly nadstandardní možnosti ve výtvarné činnosti a tak dále.

28 28 Díky těchto všem zmíněným bodům můžeme říci, že spolupráce s rodiči je na velice dobré úrovni. Díky dobrým vztahům a zapojením rodičů do školních aktivit byl celý rok velice příjemný a my jsme za to moc rádi. I na základě rozdaných dotazníků rodičům můžeme říci, že jsou kladné ohlasy a vstřícnost jak ze strany pedagogického sboru, tak i ze strany rodičů. Škoda jen, že dotazníky vyplnilo jen asi třetina rodičů. g) Výsledky kontrolní a hospitační činnosti ředitelky školy činnost ředitelky probíhala podle plánu uvedeným v Ročním plánu školy a bez závažných připomínek k výchovně vzdělávací práci i k práci provozního personálu. Ředitelka školy se ve své hospitační činnosti zaměřila především na začínající učitelky, které nesplňují kvalifikační předpoklady pro práci s dětmi předškolního věku (2 učitelky Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec Pedagogické lyceum) 9/2012 h) Spolupráce s veřejností o PPP Liberec průběžné potřebné konzultace i telefonické vyšetření dětí na žádost rodičů i MŠ - spolupráce na dobré úrovni o MEDICA SEVER s.r.o. poskytování pracovně - lékařské péče o ZŠ ve Vesci návštěva budoucích prvňáčků 1. tříd o ZŠ v Doubí, Kaplického ul. návštěva školy, účast v VV soutěži o se zřizovatelem SML účast na výtvarných soutěžích a výstavách, spolupráce na pracovní úrovni o s KÚ Liberec různými odbory např. dopravní přednáška pro děti s ukázkou, účast na školeních, apod. o s logopedkami Libereckého kraje po celý rok dle potřeb dětí i rodičů o střediskem ekologické výchovy DIVIZNA, STŘEVLÍK, ČMELÁK, místním včelařem panem Moravcem o koňskou farmou Šimonovice o s Mysliveckým sdružením Rynoltice sběr kaštanů a žaludů pro zvířátka, návštěva myslivce v MŠ o Babylon vystoupení pěv. sboru Barvičky Mikulášská show (neděle), Dětský den (neděle) o Rada dětí a mládeže Libereckého kraje, o.s., sídlo: Dětská 746, Liberec 25 spolupráce na ekolog. programu, možnost využití zahrady, aj. o Liberecká hasičská zbrojnice prevence požáru, beseda, exkurze o Dětská knihovna KVK Liberec seznámení dětí s knihovnou, přiblížení knížky návštěva knihovny o Kulturní zařízení Naivní divadlo Liberec, Kulturní dům Liberec Lidové sady o Fuji film Liberec, Photodienst Brno- focení dětí o S ostatními MŠ o Policie ČR beseda pro děti na MŠ bezpečnost, důležitost reflexního značení

29 29 o Ekvita zajištění ekonomických prací o Mzdy a platy s.r.o. zajištění mzdových služeb dle potřeb MŠ o Komunitní práce Liberec, o. p. s. spolupráce, pomocné a úklidové práce jejich zaměstnanců na naší MŠ o Dodavatelé potravin, aj. o Dětské dopravní hřiště Liberec i) Humanitární pomoc o Diakonie Broumov občanské sdružení materiální pomoc sociálně potřebným prostřednictvím uskutečnění sbírky použitého ošacení mateřskou školou na pomoc oblastem postiženým povodněmi o Sběr víček pro Danečka Trdlu - zapojení do sbírky VÍČKA pro DANEČKA v nastávajícím školním roce budeme pokračovat. Na nákladnou léčbu je potřeba nasbírat patnáct tun víček, naše MŠ nasbírala v jarním období 5 pytlů. Část 5. Údaje o výsledcích kontrol: viz přílohy - Statutární město Liberec odbor kontroly a interního auditu kontrola hospodaření organizace se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2010 a REVIZE: - Roční prověrka BOZP MŠ ze dne: Revize hasících přístrojů firma HASPRO 10/ Kontrola provozuschopnosti požárních vodovodů a jejich příslušenství Protipožární servis, J. Mečíř 9/ Odborná technická kontrola tělovýchovného nářadí na dětském hřišti ProServis Černý Milan 10/ Revize elektrických přenosných spotřebičů - firma J. Čeřovský ELEKTRO 8/2013

30 30 Část 6. Údaje o pracovnících školství V mateřské škole pracuje 6 učitelek, z toho 4 splňovaly kvalifikační předpoklady pro práci s předškolními dětmi. 4 učitelky střední pedagogická škola, z toho 1 učitelka Bc. (Speciální pedagogika) + ředitelka Bc. (Školský management) + 2 učitelky, které nesplňují kvalifikační předpoklady pro práci s dětmi předškolního věku (odborná škola a Gymnázium, Liberec Pedagogické lyceum) obě učitelky se přihlásily na VŠ Pedagogickou v Liberci, ovšem nebyly přijaté. V příštím roce se chtějí pokusit znova. Všechny učitelky si prohlubují své vědomosti samostudiem dostupné literatury a účastní se vzdělávacích kursů, seminářů. Pedagogičtí pracovníci (pouze učitelé MŠ) do 30-ti let 31až 40 let 41 až 50 let 51 až důchodový věk Celkem Kvalifikační předpoklady celk./žen celk./žen celk./žen důchodový věk celk./žen celk./žen celk./žen Splňuje Nesplňuje Hlavním personálním problémem byla změna kolektivu pedagogů. Paní učitelka, která k nám nastoupila od 8/2012 nastoupila na MD 3/2013 a za ni nastoupila učitelka s dlouholetou praxí. Zároveň učitelka, která u nás pracovala od 1/12 taktéž nastoupila na MD, ovšem v 10/12 již nastoupila na nemocenskou. Z tohoto důvodu byla přijata učitelka na dobu určitou do 8/13, která nesplňovala kvalifikaci, byla pod dohledem ředitelky a kvalifikované kolegyně. Po tuto dobu jsme hledali kvalifikované zajištění pro MŠ pro nadcházející školní rok což se podařilo a od pracuje na MŠ již 5 kvalifikovaných učitelek. Naším cílem je stabilizovat pedagogický tým. Nepedagogičtí pracovníci: prac.zařazení vzdělání v MŠ od prac.úvazek uklizečka vyučená tkadlena 8/2011 7/13 0,5 Pomocná kuchařka vyučená tkadlena 8/2011 7/13 0,5 uklizečka Střední odborné učiliště TEXTILANA Lbc Hospodářka MŠ Střední průmyslová škola textilní ,6 kuchařka SO

31 31 K 7/2012 ukončen prac.pom.paní hospodářky MŠ nástup nové zaměstnankyně, která byla zaučena. Ovšem tato pracovnice rozvázala prac. poměr ve zkušební době z důvodu nabídky celého úvazku na jiné škole, proto byla od přijata zaměstnankyně nová. Zároveň pracovnice, která u nás měla 2 úvazky pom. kuchařka + uklizečka, ukončila prac. pom. k 7/13 z důvodu nástupu na jinou školu do kuchyně na celý úvazek, tudíž i za více peněz. Konkursní řízení: ředitelka školy konkursem v roce: Nevečeřalová Zdeňka periodické hodnocení: nové jmenování (právní subjektivita) periodické hodnocení 6/2005 Konkursem v roce , jmenování od na období 6 let Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2012 Jméno Název školení Cena termín Učitelka 1 ředitelka Učitelka 2 Učitelka 3 Učitelka 4 Spisová služba O čtyřech královstvích (environmentální výchova - STREVLIK) Diskusní klub ředitelek MŠ otázky školního managementu Změny ve školském zákoně v souvislosti s přijímacím řízením a změny Zákoníku práce (KÚ Liberec) Novely právních předpisů od Význam hudebně pohybových činností s narušenou komunikační schopností v předškolním věku Prožitková pedagogika a rozvoj tvořivosti u dětí (Nově a jinak v MŠ) Respektovat a být respektován( Nově a jinak v MŠ cyklus 7 seminářů) 0 150, , ,12.10., , , ,23.2., /2012 Učitelka 5 Sborový zpěv v mateřské škole 410,

32 32 Rozvoj řeči a logopedická prevence v MŠ Další vzdělávání: - KAFOMET pro MŠ + aktualizace - Řízení mateřské školy CD atre v.o.s. - Řízení školy odborný měsíčník pro ředitele škol - Informatorium - Metodické materiály stažené z internetu portál, Min.školství, Předškolní výchova Seznámení s novými knihami: Kafometík POČASÍ (infra, s.r.o.) tematické pracovní listy s metodikou Lidové písničky a hry s nimi Šimanovský Z., Tichá A. Vzdělávání dalších zaměstnanců MŠ: Hospodářka MŠ - Krajská konference hromadného stravování jaro zdarma - Vzdělávání pracovníků: Provozní MŠ Hygienické minimum + krajská konference školního stravování Porada pro vedoucí školních jídelen pořádaná LK zaměřená na školní stravování a zdravou výživu ve ŠJ Krajská konference zaměřená na novely zákonů a spotřební koš Kurz zdrava výživa a škola Školení první pomoci Hl. kuchařka Kurz zdravá výživa a škola Praktický kurz zdravé výživy TABULKY: Organizace poradenských služeb (působnost níže uvedených zaměstnanců) na škole včetně počtu zaměstnanců (logopedická poradna). Odpovídejte formou ( ano/ne/počet) jen s odpovídajícím kvalifikačním předpokladem Školní psycholog Speciální pedagog Logoped Na škole pracují 2 logopedické asistentky, spolupráce s logopedkami v Libereckém kraji Uvádí se počet nových absolventů, kteří nastoupili bezprostředně po ukončení SŠ případně VŠ kdykoli v průběhu šk. roku Počet nových absolventů po ukončení SŠ nebo VŠ Odchod učitelů ze školy do 3 let praxe 1 1

33 33 Nabídka výuky základů cizího jazyka (vkládejte zkratky Nj, Aj, Fj, Rj apod.) AJ pro nezájem ze strany rodičů a z finančního hlediska zrušeno. Přehled součástí ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO kapacita MATEŘSKÁ ŠKOLA IZO JÍDELNA MATEŘSKÉ ŠKOLY IZO Počty zapsaných a zařazených dětí Školní rok 2011/20012 Školní rok 2012/2013 Zapsaní do 1. třídy Počet dětí s OŠD Nastoupilo do 1. třídy Zapsaní do 1. třídy Počet dětí s OŠD Nastoupilo do 1. třídy Závěry pro práci v příštím školním roce: - využít vzdělávacích kurzů pro další rozšíření odborné znalosti pedagogických pracovníků (především pro práci s interaktivní tabulí). - Vzhledem k tomu, že v MŠ pracují pouze ženy, potřebovaly bychom jednoho zaměstnance na drobnou údržbu (z hlediska normativů nelze řešit) opravy řešíme přes různé odborné firmy, což se samozřejmě prodraží a také jejich služby nejsou tak pravidelné a rychlé, jako by tomu bylo, kdybychom měli na tuto práci svého zaměstnance, přesto se většinu prací snažíme zvládnout samy nebo za pomocí rodičů opravy šatních skříněk, ořez stromů a keřů, stěhování nábytku při malování, apod. - spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni, což je pro nás velmi důležité. - stabilizovat pedagogický tým - zřídit webové stránky školy V letošním roce jsme 10. rokem pracovaly se Školním vzdělávacím programem Se stonožkou Anežkou po celý rok. Po zkušenostech, které jsme během roku nasbíraly a vzhledem ke kvalifikaci a zkušenostem učitelek budeme dle tohoto programu pokračovat (aktualizace byla provedena ve spolupráci s pedagogickými pracovnicemi k ), nyní plánujeme drobné úpravy a doplnění o plán pro předmatematickou a předčtenářskou gramotnost. Snažíme se o to, aby se děti do naší MŠ těšily, aby zde měly podnětné prostředí a aby zde byly rády.

34 34 8. Výroční zpráva školní jídelny a) zaměstnanci školní jídelny: hlavní kuchařka - plný pracovní úvazek pomocná kuchařka 0,5 pracovního úvazku provozní MŠ 0,6 pracovního úvazku- b) strávníci: V naší školní jídelně je v současnosti přihlášeno 85 strávníků, z toho 75 dětských strávníků a 10 dospělých zaměstnanců mateřské školy. Výše stravného: limity vydané vyhláškou sazba MŠ celkem měsíční zálohová platba 3-6 leté děti svačina 6-9 Kč 6 Kč oběd Kč 20 Kč poloden 26 Kč 520 Kč svačina 6-9 Kč 6 Kč celoden 32 Kč 640 Kč 7-leté děti svačina 7-12 Kč 7 Kč oběd Kč 22 Kč poloden 29 Kč 580 Kč svačina 6-10 Kč 6 Kč celoden 35 Kč 700 Kč zaměstnanci oběd 22 Kč - z toho 7 Kč z FKSP Stravné hradí rodiče naší MŠ převodem z účtů, ve výjimečných případech hotově. Vyúčtování přeplatků se provádí 1x ročně v měsíci září. Pokud strávník ukončí docházku v průběhu školního roku, provádí se vyúčtování přeplatků či nedoplatků okamžitě. Tento systém se osvědčil a v současné době není žádný z rodičů dlužníkem MŠ. c) základní charakteristika školní jídelny - stravovací program V naší mateřské škole se snažíme pro děti vytvářet vyvážené jídelníčky dle nejnovějších trendů zdravé výživy. Řídíme se doporučenými výživovými normami potravin pro děti ve věkové kategorii 3-6 let. V období předškolního věku je kladen důraz na stravování dítěte a školní stravování se stává jednou z významných komponent výživové spotřeby.

35 35 Zvláštní pozornost věnujeme vhodnému množství a skladbě tuků, na přípravu oběda používáme pouze rostlinné oleje. Denně do jídelníčku zařazujeme mléko a mléčné výrobky v podobě sýrů, jogurtů či tvarohů. Velmi důležitý je příjem vitamínů, který zajišťujeme podáváním čerstvého ovoce a zeleniny ke každé svačině nebo jako přílohu k obědu v podobě zeleninových a ovocných salátů. Velkou pozornost v jídelníčku také věnujeme zařazování luštěnin a ryb. Minimálně dvakrát do měsíce zařazujeme luštěninové jídlo, nechybí ani luštěninové polévky. Ryby mořské i sladkovodní zpracováváme v nejrůznějších recepturách. Pro zajištění pitného režimu podáváme ovocné a vitamínové nápoje (sirupy, džusy, nesycené minerální vody nebo čaje). Děti dostávají nápoje ke každému jídlu a zároveň mají po celý den možnost se kdykoliv napít připraveného nápoje. Mají také možnost volby druhu tekutiny (mléko/čaj/). Vždy je jim k dispozici také čistá voda. Výhradní postavení předškolního stravování spočívá ve funkci výchovné. Do jídelníčků zařazujeme i netradiční potraviny, jako jsou jáhly, kuskus, bulgur, cizrnová mouka. Zařazujeme zdravé králičí maso, zvěřinu, sojové výrobky. Také v tomto roce máme pravidelně samoobslužné svačiny (s výjimkou nejmenších dětí). Děti si samy namažou pomazánku a obloží chléb sebou vybranou zeleninou. Stávají se tak samostatnější a vlastnoručně připravená svačinka jim také lépe chutná. Jídelníčky sestavené hlavní kuchařkou a provozní MŠ jsou každý týden doplněny o veselé obrázky související s tématy ŠVP PV. Nové trendy sledujeme na webových stránkách kde se nacházejí zajímavé diskuse, tipy a recepty pro školní stravování a pomocí tisku - pravidelně odebíráme zpravodaj pro školní stravování Výživa a potraviny. d) základní charakteristika školní jídelny - vybavení Naše mateřská škola je po provedené rekonstrukci v provozu od 1. října Kuchyně je zařízena dle hygienických požadavků a vyhovuje vyhlášce č.602/2006 Sb., která je v platnosti od 1. ledna Pracovníci provozovny jsou pravidelně školeni v principech HACCP, vedou dokumentace ke stanoveným CCP, pravidelně provádíme vnitřní audit. V tomto roce ve spolupráci s provozní MŠ V zahradě - bez závažných připomínek. Kuchyně je vybavena nerezovými pracovními plochami a dřezy, nerezovým náčiním, konvektomatem (který se používá již deset let a i přes pravidelnou údržbu prodělal v letošním roce několik oprav), v loňském roce vyměněným drtičem potravinového odpadu za nový, elektrickým sporákem, vařidlovou stoličkou, odsavačem par, kuchyňským robotem, elektronickou váhou a lednicemi. V kuchyni jsou pracovně vymezeny plochy k manipulaci s masem, ovocem a zeleninou a plochy na přípravu dopoledních přesnídávek a odpoledních svačin. Ke každé ploše přísluší zvláštní nerezový dřez. Odděleně jsou umístěny dřezy na mytí tzv. bílého a černého nádobí. Zbytky pokrmů jsou likvidovány v drtiči odpadu. V přípravné místnosti u kuchyně je zabudována škrabka na brambory. Ke kuchyni přísluší dva sklady, a to sklad potravin, který je vybaven lednicemi, mrazáky a sklad zeleniny s velkou elektronickou váhou. Všechny potraviny jsou skladovány dle údajů od výrobce. Ke skladování trvanlivých potravin mimo regály slouží speciální folie. Pravidelně provádíme kontrolu trvanlivosti skladovaných potravin.

36 36 V oddělené místnosti jsou uloženy čistící a úklidové prostředky. Zde v srpnu 2013 provedeno natření regálů z důsledku opotřebení. Pro zaměstnankyně kuchyně je k dispozici samostatné WC s umyvadlem. Na pracovní oděv je vyčleněna skříň. Praní utěrek a pracovních oděvů se provádí ve vlastní prádelně. Špinavé prádlo se neskladuje, ale ihned pere. Každá třída má vlastní kuchyňku na výdej jídla. Všechny jsou vybaveny myčkami na nádobí. e) zhodnocení a závěr Zaměstnanci naší školní jídelny si dobře uvědomují důležitost školního stravování. Vědí, že zajištění správné výživy dítěte je nejen předpokladem pro jeho zdravý vývoj, ale i pro jeho zdraví v dospělosti. Věříme, že je naše školní jídelna nejen místem, kde je dětem poskytována nutričně vyvážená strava, ale že zároveň přispívá k vytváření správných stravovacích návyků naší mladé generace v neposlední řadě doufáme, že našim dětem u nás i chutná. Důkazem snahy o pestrou a zdravě vyváženou stravu je skladba našeho jídelníčku vyhodnocovaná měsíčně statisticky pomocí spotřebního koše. Personál kuchyně flexibilně reaguje ve spolupráci s pedag. pracovníky na potřeby školy a jim svěřených dětí. (změna času vydávání svačin popřípadě obědů v závislosti na výjimečných událostech školy, např. výlet, návštěva divadel apod.) Vedení skladu, evidence strávníků, měsíční uzávěrky, a také výše zmíněný spotřební koš jsou evidovány a plně zpracovány pomocí počítačového systému firmy VIS.

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA, Liberec 30,Tanvaldská 282, příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA, Liberec 30,Tanvaldská 282, příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA, Liberec 30,Tanvaldská 282, příspěvková organizace telefon: 482 739 755,mobil: 739 011 973, e-mail: materskaskolka@volny.cz www.mstanvaldska.cz Zpracovala a předkládá: Iva Muzikářová V Liberci

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Č.j.: 191/2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Ve škole nejde jen o to, aby poskytovala co nejvíce

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST. PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE. ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013 2014 Č. j.: 120/2014 Mateřská škola Velké Hoštice, okres Opava příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2013 2014 Projednáno: na provozní poradě dne 30.9.2014 Odevzdáno na Obec Velké Hoštice dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

Školní vzdělávací plán pro předškolní vzdělávání. Žije-li dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím, naučí se hledat ve světě lásku.

Školní vzdělávací plán pro předškolní vzdělávání. Žije-li dítě přijímáno a obklopeno přátelstvím, naučí se hledat ve světě lásku. Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace, Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Tel.:377922312, e-mail: ZSMestoTouskov@seznam.cz, www.skola.touskov Č.j.: ZŠ MT/294/2015 Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8.

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8. e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8. 2012 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L

Více

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Země je náš kamarád Motto: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Aktualizace dne 27. 8. 2014 Č. j MŠ/ 206 /2014

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.15/2015 1 Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace, IČ 75027305 Č.j.: ŘMŠ/39/2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Bc. Monika Petrášová ředitelka školy 1 (ze33) OBSAH: 1. Základní údaje o škole 1.1. Součásti školy, údaje za školní rok 2013 / 2014

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka školy V Havířově

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Mateřská škola Praha 6, Bílá 1

Mateřská škola Praha 6, Bílá 1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Praha 6, Bílá 1 Školní rok 2014/15 Zpracovala: Mgr. Hana Pelikánová Směrnice č. 10 Platnost 2014/15 0 1. CHARAKTERISTIKA MŠ BÍLÁ... 3

Více

Je nám spolu dobře. Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace

Je nám spolu dobře. Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Je nám spolu dobře Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s platností od 1. září 2009 Ve Chvalkovicích dne

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Všichni společně po celý rok

Všichni společně po celý rok MŠ LAUDOVA se speciálními třídami Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Všichni společně po celý rok DUHA Laudova 1030 SLUNÍČKO Laudova 1031 2 třídy speciální 2 třídy běžného typu 4 třídy

Více

Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SVĚT KOLEM NÁS

Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SVĚT KOLEM NÁS Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace Hradní 68, 267 53 Žebrák Tel. 311 533 494 Email mszebrak@razdva.cz www.mszebrak.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SVĚT

Více

Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174. Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174. Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Nejpřednější stráž lidského pokolení v kolébce jest KOMENSKÝ, Jan Amos. Informatorium školy mateřské

Více