Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace

2 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno - venkov, příspěvková organizace Sídlo: Masarykova Hrušovany u Brna Zřizovatel školy: Obec Hrušovany u Brna se sídlem Masarykova Hrušovany u Brna Ředitelka školy: Mgr. Jarmila Motlíčková Součásti školy: základní škola 1. stupeň, školní družina, školní jídelna Tel. číslo školy: , ŠD : www stránky: Školská rada zřízena ke dni , předseda p. Pavel Hodec b) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Neúplná základní škola učící v ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Otevřená škola. 2. Přehled o počtu žáků ve školním roce 2013/14: Školní rok Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 2013/ zač.r ,2 konec r ,3 + 2 žákyně plní povinnou školní docházku v zahraniční škole ( 38 Zákona č. 561/2004 Sb.) Počet žáků na pedagoga 16,83 16,91 3. Celkový počet žáků v 1. ročníku na začátku škol. roku: Zařízení školního stravování: Typ jídelny- dle výkazu Z ŠJ - úplná Počet zač.r. kon.r. děti a žáci Počet strávníků zaměstnanci školy a důchodci ostatní 0 0 Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 4 Přepočtení na plně zaměstnané 2,75 2

3 Školní jídelna připravuje teplou kuchyni, teplé a studené nápoje, moučníky, saláty. Vaří se dle norem školního stravování, ale také využívají receptury získané z jiných zdrojů, nové vydané publikace pro veřejné stravování, internetové zdroje a samostatně upravené receptury, aby nabídka jídel byla pestrá a zajímavá. Skladba nabízených a připravovaných jídel musí odpovídat výživovým normám a splňovat tzv. spotřební koš, který obsahuje 10 základních komodit, které musí školní jídelny plnit dle vyhlášky O školním stravování 107/ 2005 Sb. Jídelna vaří jídlo pro žáky a zaměstnance školy. Připravujeme jeden druh hlavního jídla oběd. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD (pravidelná docházka) celkem 4 zač.roku: 101 konec roku: 100 počet vychovatelů ŠD fyz. 4 přepoč. 2,37 Počet dětí na vychov. 25,25 25 Z činnosti školní družiny: Provoz školní družiny: od do 16 hod. Ranní družina: od 6.45 do 7.30 hod. Školní družinu navštěvují děti od 1. do 4. třídy. V letošním školním roce navštěvovalo školní družinu 101 dětí. Děti byly rozděleny do čtyř oddělení. Školní družina využívala jednu třídu v přízemí budovy, dvě třídy v 1. poschodí, školní tělocvičnu a školní dvůr. Děti se věnovaly převážně výtvarné činnosti (práce s papírem, kartonem, textilem, drobným přírodním materiálem, modelovací hmotou. V letním období vychovatelé využívali školní dvůr, v zimě převážně tělocvičnu. Děti se věnovaly různým pohybovým aktivitám, soutěžím v různých disciplínách. Oblíbené byly míčové hry. Dále převažovala činnost přírodovědná a společensky prospěšná. Během celého roku se vychovatelé snažili začleňovat různé besedy o zdraví, osobní hygieně a zdravé výživě. Materiální vybavení školní družiny je na dobré úrovni. V letošním roce byly zakoupeny různé pomůcky a hračky sloužící nejen ke kulturnímu vyžití, ale i k odpočinku dětí. Ve třídách vychovatelé využívali dataprojektor s plátnem, počítač a notebook. Školní družina naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Uskutečňuje zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, formou odpočinku a relaxace. Podporuje a respektuje individuální schopnosti a dovednosti žáků. Vede žáky k toleranci a ohleduplnosti k druhým lidem. O děti se starali čtyři vychovatelé: Jana Houserová, Iva Pirožková, Mgr. Kristýna Jandíková a Miroslav Přichystal. V červnu jsme v rámci autoevaluace provedli dotazníkové šetření mezi rodiči žáků. S provozem ŠD jsou rodiče převážně spokojeni, děti si chtějí vyzvedávat převážně v půl a celou hodinu, vztah vychovatelů k dětem hodnotí rodiče jako dobrý nebo výborný, s nabídkou činností ve ŠD jsou děti i rodiče převážně spokojení, děti se do družiny těší. 3

4 Zájmové kroužky název počet zařazených žáků vedoucí Pěvecký kroužek 59 M. Dvořáková Hra na flétnu 17 L. Šnajnarová Počítačový kroužek M. Janošová Počítačový kroužek 16 J. Mrázek Sportovní kroužek 28 L. Šimovec Čeština hrou 1 16 P. Vaňková Čeština hrou 2 11 J. Coufalová Výtvarný kroužek 14 M. Betášová Keramický kroužek 21 J. Jandíková, Ing. A. Zichová Logopedický kroužek 20 J. Motlíčková Badminton 13 E. Baumgartnerová Dramatický kroužek 17 M. Cabrera Vega Nepovinný předmět náboženství : 15 žáků vyučovala p. Marie Sopoušková c) PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY : Na I. stupni vyučovalo po celý školní rok 12 učitelů ( včetně ředitelky a zástupkyně ředitelky ) všichni na plný úvazek, 10 z nich zároveň plnilo funkci třídních učitelů. U sedmi integrovaných žáků ( z celkových 15 integrovaných ) pracovalo 6 asistentů pedagoga. Údaje jsou platné k pracovník ředitelka školy vzdělání VŠ 1. stupeň, spec.ped. délka praxe ( v letech ) zástupce ředitele VŠ ČJ, D 30 učitel Šim. VŠ Bc. Tv, Pv ZP 21 učitel Dvoř. VŠ 1. stupeň ZŠ 15 učitel Baum. VŠ 1. stupeň ZŠ 8 učitel Jano. VŠ VŠ ChT+ PZ pro SŠ 25 učitel Vaň. ZŠ II.st.+ CŽV 1. st. 7 učitel Šnaj. VŠ RJ, Hv, ČJ 24 učitel Bet. VŠ 1. stupeň ZŠ 17 učitel Mrá. VŠ ped.vol.č. 21 učitel Couf. VŠ spec.ped

5 Učitel Veg. MU 1. st.zš, AJ 9 vychovatel Hous. vychovatel Pir. SPŠ + DPS vychovatelství SOU +SŠPS ped., psych. vychovatel Jand. VŠ - FF 1 Vychovatel Přich. asistent pedagoga Pir. MU vych.+ 2 leté spec. ped., FTVS UK SOU +SŠPS ped., psych. asistent pedagoga Jand. VŠ - FF 1 asistent pedagoga Přich. asistent pedagoga Ryš. MU vych.+ 2 leté spec. ped., FTVS UK MU 2 leté spec. ped. asistent pedagoga Jar. VUT, ing.arch. + DPS asistent pedagoga Hous. VOŠ, stud. MU spec.ped Průměrný věk pedagogického sboru ( učitelů, vychovatelů, asistentů pedagoga ) je 40, 8 let. Poř.č. věk Počet zaměstnanců 1. do do

6 1. Odborná kvalifikace,dle zákona č. 563/2004 Sb. Pedagogičtí pracovníci Fyzic.os./přepočteno Z toho odborně kvalif.dle zákona č. 563/2004 Sb. učitelé 12/12 7 vychovatelé 4/2,37 2 asistenti pedagoga 6/3, Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 2 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 odešli ze školy : 0 5. Nepedagogičtí pracovníci : 9 ( školnice a topička, 3 uklizečky, 3 kuchařky, ved. ŠJ pracuje současně jako vychovatelka ŠD, hospodářka) Ukončení pracovního poměru dohodou : 0 Odchod na MD: 1 7. Romský asistent : ne 9. Poradenské služby: - koordinátorka ŠVP: Mgr. Markéta Dvořáková - koordinátor ICT: Ing. Markéta Janošová + správce počítačové sítě - metodik prevence: Bc. Lubomír Šimovec - speciální pedagog: Mgr. Šárka Ráabová, DiS. - školní logoped: Mgr. Jarmila Motlíčková - výchovný poradce: vedení školy d) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ, ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJETÍ DO ŠKOLY : Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 0 0 Počet žáků, kteří nastoupili k do 1.ročníku ve školním roce 2013/2014: 48 Počet žáků přijatých do 1. ročníku pro rok 2014/2015: 42 Počet žáků, kteří v průběhu roku nastoupili do školy: 3 Počet žáků, kteří v průběhu roku ze školy odešli: 2 6

7 e) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ 1. Prospěch a chování žáků v 1. pololetí školního roku 2013/ Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli prospěli neprospěli s vyznamenáním I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B celkem prospěli s vyznamenáním neprospěli I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B celkem 1.2. Výchovná opatření pochvaly 7

8 třída pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy I. A 2 0 I. B 0 0 II. A 6 0 II. B 23 0 III. A 8 0 III. B 11 0 IV. A 11 0 IV. B 11 0 V. A 6 0 V. B 8 0 celkem pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B celkem 1.3. Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí důtka třídního důtka ředitele školy třídního učitele učitele I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B celkem

9 napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B celkem 1.4. Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o správnosti opravné zkoušky hodnocení celkem Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy I. A ,3 0 0 I. B ,4 0 0 II. A ,8 0 0 II. B ,2 0 0 III. A ,5 0 0 III. B ,0 0 0 IV. A ,4 0 0 IV. B ,1 0 0 V. A ,9 0 0 V. B ,3 0 0 celkem , Prospěch a chování žáků ve 2. pololetí školního roku 2013/ Celkové hodnocení žáků prospěch třída vyznamenání prospěli neprospěli I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A

10 IV. B V. A V. B celkem vyznamenání prospěli neprospěli I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B Všichni žáci byli hodnoceni klasifikačním stupněm Výchovná opatření pochvaly třída pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy I. A 18 0 I. B 8 0 II. A 6 0 II. B 14 0 III. A 11 0 III. B 11 0 IV. A 11 0 IV. B 9 0 V. A 7 0 V. B 7 0 celkem I. A I. B II. A II. B pochvala třídního učitele pochvala ředitele školy III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B celkem 10

11 2.3. Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí důtka třídního důtka ředitele školy třídního učitele učitele I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B celkem napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B celkem 2.4. Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o opravné zkoušky 38 Zákona správnosti hodnocení 561/2004 Sb. celkem Počet omluvených / neomluvených hodin třída omluvené hodiny průměr na žáka třídy neomluvené hodiny průměr na žáka třídy I. A ,4 0 0 I. B ,9 0 0 II. A ,1 0 0 II. B ,

12 III. A ,5 0 0 III. B ,0 0 0 IV. A ,5 0 0 IV. B ,1 0 0 V. A ,0 0 0 V. B ,2 3 0,16 celkem ,2 0, Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen celkem Snížený stupeň z chování: žák měl vážné zdravotní důvody Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14) : Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2010/2011 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků Na střední školu se hlásilo 12 žáků 5. ročníku ( z celkového počtu 36 ), přijati byli3 žáci: Anna Veselá, Vojtěch Hejduk a Jan Dvořák, to je 25 % přijatých z přihlášených Individuální integrace (na konci školního roku) Typ postižení Třída Počet žáků Tělesné postižení II. B, V. A 2 Vývojové poruchy chování I. B, II. B, III. A, IV. B, V. B 8 Vývojové poruchy učení IV. B 1 Kombinované postižení IV. A 1 LMP IV. A 1 Vady řeči I. A 1 Autismus I. A 1 celkem Zdravotní znevýhodnění: 18 žáků Z celkového počtu 202 (203 na konci škol. r. ) žáků bylo v PPP nebo SPC vyšetřeno celkem 33 žáků ( z toho v letošním roce 13 nově vyšetřených) + 15 žáků integrovaných. Vývojové poruchy učení nebo chování byly diagnostikovány u 23 žáků. U těchto žáků uplatňujeme v hodinách individuální přístup, někteří navštěvují po celý rok kroužky Čeština hrou nebo logopedický. 3 dny v měsíci pracují se speciálním pedagogem. 12

13 3.3. Talentovaní žáci O talentované žáky pečovali vyučující v hodinách i kroužcích individuálně ( výběr vhodné literatury, práce s počítačovými programy, zapojení do soutěží apod.) f) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Minimální preventivní program vychází z dokumentu Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy, Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků, Krizových plánů a Směrnice k prevenci šikany u žáků. Při plnění tohoto plánu je nezbytná spolupráce pedagogů i ostatních zaměstnanců školy, rodičů, pracovníků PPP, SPC, zdravotnických a sociálních zařízení, kteří cíleně působí na žáky školy. Hodnocení MPP je prováděno vždy na konci školního roku. Prevence je prováděna v rámci vyučování, ve školní družině, na výletech, škole v přírodě i ve volnočasových aktivitách. Pro žáky byly pořádány akce jako čtyřdenní výlet, týden zdravé výživy, soutěže tělovýchovné i výtvarné, exkurze, dopravní den, jednodenní výlety, programy s ekologickým zaměřením, výukový program Hasík s hasiči, Oranžová olympiáda,... Za spolupráci děkujeme Obecní policii, Hasičům, OÚ. Případné problémy řeší podle závažnosti se žáky vyučující, třídní učitelé, komise ( ředitelka, zástupkyně, učitel, rodič, metodik prevence, případně i zástupce Školské rady a zástupce zřizovatele ). O jednáních vyhotovujeme písemné záznamy. Žáci mají možnost využívat schránku důvěry umístěnou v přízemí budovy. Úrazy V knize úrazů bylo zapsáno14 žákovských úrazů (8 hochů, 6 dívek). Z toho 5 bylo způsobeno v tělocvičně, 4 o přestávkách, 4 ve ŠD a 1 ve výuce. Vyplnili jsme 5 záznamů o úrazu, odškodněny byly 2 úrazy: 4.500,- Kč (z toho je 1.000,- Kč spoluúčast školy). g) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VČETNĚ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY : název kurzu účastník číslo akreditace pořadatel cena AJ 1. stupeň rozšiř. Coufalová MU Brno Nápady do prvouky, Betášová, 21844/ SSŠ Brno 1.100,- přírodovědy Baumgartnerová Nápady do přírodovědy a Jandíková 21844/ SSŠ Brno 550,- vlastivědy Pohybové hry Betášová, 21528/ SSŠ Brno Pirožková AJ od začátku Janošová, Mrázek 1903/ SSŠ Brno AJ pro mírně pokročilé Baumgartnerová, 18700/ SSŠ Brno 8.000,- Šnajnarová Čtenářská gramotnost Motlíčková, NIDV Brno 960,- Jandíková SPU K. Jandíková 4126/ a SSŠ Brno 950,- 13

14 Změny v právních předpisech Motlíčková 15751/ J. Mikáč 1.100,- Kyberšikana Šimovec PPP Břeclav Zákon o ped.pracovnících Motlíčková Komenius agency 998,- ŠJ - jídelníček Houserová SSŠ Brno 650,- Nový spisový řád Jandíková 18700/ SSŠ Brno 660,- Novela právních předpisů Motlíčková J. Zeman 550,- Dílny čtení Motlíčková 34058/ SSŠ Brno 900,- Školní poradenské pracoviště Šimovec Edupraxe 990,- Podpora logopedické prevence Motlíčková 49414/ NIDV 620,- AJ metodika Janošová SSŠ Brno 1.600,- ŠJ Houserová SSŠ Brno 700,- Občanský zákoník Motlíčková Akademie nevšedního vzdělávání 770,- Dalšího vzdělávání se zúčastnilo 11 pedagogických pracovníků. Celková vynaložená částka na další vzdělávání činí za školní rok cca ,- Kč. h) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI, AKCE TŘÍD I.B říjen Divadelní představení (Radost) Tři čuníci nezbedníci Strašidelný den (projektový den) prosinec Andělská škola (projektový den) leden Výstava A. Mikulky -Rajhrad únor Pasování na čtenáře v knihovně březen Veselé zoubky (Program správné péče o zuby) Školní kolo recitační soutěže S country tanci do stodoly duben Tonda Obal na cestách (program o recyklaci) Den Země (projektový den) Čarodějnice (projektový den) květen Dopravní výchova (Program Obecní policie) Školní výlet - Macocha, Punkevní jeskyně červen Den s hasiči Oranžová olympiáda Cesta za pokladem (ukončení projektového vyučování Námořníci) II.B září Jak jablíčko putovalo (projektové vyučování) Zahájení výuky plavání říjen Divadelní představení Mach a Šebestová, Radost Vycházka k tématu naše obec (PRV) listopad Divadelní představení Stvoření světa, Polárka prosinec Vánoční hvězda (projektové vyučování s výstupem) 14

15 IV.A hudebně dramatické představení žáků pro obyvatele Domu pokojného stáří třídní vánoční besídka pro rodiče žáků leden Projektové vyučování Cestovatelé I únor Divadelní představení Gulliver v Lilliputově, Radost březen Projektové vyučování Masopust Návštěva knihovny Matematické soutěž Klokan duben Hudební pořad S country tanci do stodoly Hasík I Tonda obal na cestách Den Země květen Hasík II školní výlet s prohlídkou hradu Dolní Kounice výukový program Poklady z naší popelnice společnosti REC group výukový program Za stády koní v Koryčanech Kouzelník Projektové vyučování Cestovatelé II červen Den s hasiči Divadelní představení Kouzelná bambitka, ZŠ Židlochovice Oranžová olympiáda Školní výlet s prohlídkou hradu Dolní Kounice Třídní závěrečná besídka Letem světem (ukončení projektového vyučování Cestovatelé) listopad Limonádový Joe - divadlo Radost prosinec Vánoce doma i ve světě - koncert skupiny Mošny v Brně leden Anthropos - předání pololetního vysvědčení v muzeu březen Návštěva knihovny Matematický klokan Tajuplná Afrika - beseda s cestovatelem Jiřím Márou Recitační soutěž S country tanci do stodoly duben Klima třídy Tonda Obal na cestách - ekologický program Školní výlet Podmitrov květen Dopravní výchova - BESIP Kouzelník červen Máme talent Den s hasiči - PO, první pomoc Kouzelná bambitka - divadelní představení v Židlochovicích Oranžová olympiáda IV.B listopad Limonádový Joe - divadlo Radost 15

16 prosinec Vánoce doma i ve světě - koncert skupiny Mošny v Brně leden Anthropos - předání pololetního vysvědčení v muzeu březen Návštěva knihovny Matematický Klokan duben květen červen Tajuplná Afrika - beseda s cestovatelem Jiřím Márou S country tanci do stodoly Drogy a já - beseda Tonda Obal na cestách - ekologický program Se zvířátky do světa knížek - literární program v Památníku písemnictví v Rajhradě Dopravní výchova - BESIP Kouzelník Máme talent - školní akademie Porta Coeli - výlet do kláštera a muzea v Předklášteří Den s hasiči - PO, první pomoc Kouzelná bambitka - divadelní představení v Židlochovicích Oranžová olympiáda Památník Bible kralické - výlet do Kralic nad Oslavou II.A září zahájení plaveckého výcviku říjen vánoční fotografování říjen divadelní představení Mach a Šebestová, Radost listopad divadelní představení Stvoření světa, Polárka ukončení plaveckého výcviku prosinec třídní besídka Vánoce u nás a ve světě únor divadelní představení Gulliver, Radost březen návštěva knihovny matematická soutěž Cvrček duben S country tanci do stodoly beseda - prevence patologickch jevů Hasík 1. část preventivní program Tonda obal - výukový program - životní prostředí květen výukový program Poklady z naší popelnice REC group Staré Město výukový program Za stády koní - farma Koryčany Hasík 2. část preventivní program Já, chodec, já, cyklista - dopravní výchova s Policií kouzelník představení ke Dni dětí červen fotografování Den s Hasiči - 3. část preventivního programu divadlo žáků ZŠ Židlochovice Kouzelná bambitka Oranžová olympiáda výlet Hrad a zámek Dolní Kounice 16

17 říjen Želešická růže - přespolní běh (Šimovec) V. A listopad Limonádový Joe - divadlo Radost Babička bylinkářka - Lipka, naučný program únor Vybíjená O školní pohár ZŠ (Šimovec) březen Country tance - nácvik a výuka základů tance J. Mára - beseda s cestovatelem duben Tonda obal na cestách - recyklace odpadů Beseda o drogách s Mgr. L. Cupalovou Mc.Donald s Cup -fotbal (Šimovec) Hasiči- zásady bezpečného chování I. část květen Hasiči- oheň; zásady bezpečného chování II. část Preventan Cup - vybíjená (Šimovec) Dopravní výchova s Městskou policií Kouzelník - Kulturní program ke Dni dětí červen školní výlet na kolech -po okolních cyklostezkách Den s Hasiči- výuka s plněním úkolů a ukázkami práce Oranžový pětiboj (Šimovec) Rozloučení s páťáky - se starostou na OÚ I.A říjen Divadelní představení Radost - Tři čuníci nezbedníci Strašidelný den - projektové vyučování prosinec Čertovská škola - projektové vyučování Čertovská besídka - pro rodiče Únor Pasování na čtenáře - Knihovna Březen Veselé zoubky - program správné péče o zuby školní kolo recitační soutěže S country tanci do stodoly Duben Tonda Obal na cestách- program o recyklaci Návštěva knihovny Škola v přírodě - Podmitrov Květen Dopravní výchova - program obecní policie Den s námořníky - projektové vyučování Červen Den s hasiči Oranžová olympiáda V.B říjen Želešická růže - přespolní běh listopad Limonádový Joe - divadlo Radost Babička bylinkářka - Lipka, naučný program prosinec Vánoční koncert skupiny Mošny únor Vybíjená O školní pohár ZŠ březen Country tance - nácvik a výuka základů tance 17

18 duben květen červen Beseda o africe s cestovatelem J.Márou Vycházka na Výhon Beseda o drogách s Mgr. L. Cupalovou Hasík- zásady bezpečného chování I. část Hasík- oheň; zásady bezpečného chování II. část Preventan Cup - vybíjená Dopravní výchova s Městskou policií Školní výlet do Předklášteří u Tišnova Kouzelník - Kulturní program ke Dni dětí Den s Hasiči- výuka s plněním úkolů a ukázkami práce Oranžový pětiboj Rozloučení s páťáky - se starostou na OÚ III.A listopad Limonádový Joe - divadlo Radost Stvoření světa - divadlo Polárka prosinec Vánoční koncert skupiny Mošny únor Gulliver v Liliputově - divadlo Radost březen Kocour v botách - divadlo Polárka Country tance - nácvik a výuka základů tance Beseda o africe s cestovatelem J.Márou Návštěva knihovny Matematický Klokan duben Tonda Obal na cestách- program o recyklaci Beseda o drogách s Mgr. L. Cupalovou Školní výlet Podmitrov květen Dopravní výchova s městskou policií Kouzelník - Kulturní program ke Dni dětí červen Středisko Lipka - program "Nech brouka žít" Den s Hasiči- výuka s plněním úkolů a ukázkami práce Oranžový pětiboj Sokolovna Židlochovice - divadelní představení žáků ZŠ Židlochovice III. B listopad Stvoření světa divadelní představení (Polárka) prosinec Vánoční koncert skupiny Mošny O pastýři a Ježíškovi vánoční hra, dramatizace únor Gulliver v Liliputově divadelní představení, Radost Brno březen Kocour v botách divadelní představení (Polárka) S country tanci do stodoly hudebně pohybový program Tajuplná Afrika beseda s cestovatelem a spisovatelem J. Márou duben Tonda Obal na cestách ekologický program Drogy preventivní program PPP Brno květen Dopravní výchova výuklový program Obecní policie Školní výlet Punkevní jeskyně, Macocha 18

19 červen Jak se peče chléb výukový ekologický program Lipka Brno Den s hasiči Divadelní představení žáků ZŠ Židlochovice Oranžový pětiboj atletické závody Velká válka výchovný pořad, p. Březinová Zdravá svačinka výukový program, zdravá výživa My jsme žáci 3.b besídka pro rodiče k ukončení školního roku Akce školy Název akce Termín Výsledky 1. Želešická růže místo Aneta Kolegarová, 3. místo Anna Kolegarová ( V. B ) Schůzka s rodiči žáků se SPU Vánoční dílny Florbal Mikuláš Vystoupení žáků na Zelném trhu Rozsvícení vánočního stromu Vánoční koncert v hruš. kostele Zápis do 1. ročníku (pohádkový) 21. a Vybíjená O pohár hrušovanské školy místo: ZŠ Hrušovany 2. místo: ZŠ Žabčice 3. místo: ZŠ Rajhrad 4. místo: ZŠ Židlochovice Besedy v knihovně březen Pěvecká soutěž Hlas Hruščat březen 1.místo: H. Dovalovská I.A, A. Surá I.B, E. Dokoupilová II.B Matematická soutěž Klokan březen Kategorie Cvrček: 1. místo: V. Kocman II.B 2.místo: F. Kachyňa III.B 3.místo: T. Karpíšek III.A Kategorie Klokánek: 1.místo: Jakub Dvořák IV.A 2.místo: A. Veselá V.A, Jan Dvořák V.B 3.místo: V. Hejduk V.A Zdravý týden - ŠJ Vystoupení pěveckého kroužku Hruščata v klubu seniorů k MDŽ Recitační soutěž školní kolo místa: K. Vaculíková I.A,, P. Chmelíková II. B, A. Kratochvíl III. B, J. Dvořák IV.A, 19

20 . Recitační soutěž okrskové kolo Country tance Beseda s Jiřím Márou (Afrika) Výtvarná soutěž Malovaná září - leden pohádka A. Viktorinová V. A místa: P. Chmelíková II.B, S. Ondráčková III.A, S. Kresová III.B, A. Viktorinová V.A, 2. místo: J. Dvořák IV.A 3. místo: P. Ondráčková III.A 1.místo: V. Studený III. A 2. místo: S. Kresová, E. Pallová III. B, třída II. B 3. místo: J. Dvořák V.B Úklid parku před obchodním domem - ŠD Tonda obal na cestách ekologie Den Země Škola v přírodě v Podmitrově I.A, III.A, IV.A 2014 Hasík program s hasiči duben 2. a 5. ročník Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí M. Kudělková IV.B, třída I.A, J. Dvořák V.B Preventivní program - drogy duben Preventan cup vybíjená místo ( družstvo dívek ) okrskové kolo Den matek vystoupení žáků Preventan cup vybíjená místo ( družstvo dívek ) okresní kolo Plavecké závody 3. ročníků v Hustopečích Preventan cup vybíjená krajské kolo Dopravní výchova s policií 21., Kouzelník Školní akademie Máme talent Návštěva předškoláků v 1.třídách Schůzka s rodiči předškoláků Den s hasiči Divadlo žáků ZŠ Židlochovice místo ( Aneta Kolegarová, Anna Kolegarová, M. Hodovská, L. Vintrlíková V.B, A. Viktorinová, G. Suská, A. Veselá V.A, T. Machovská, E. Pospíšilová, V. Cabalová, T. Šperková IV.A, S. Chudosovcevová V.A. I. Hušková V.B 20

21 Oranžová olympiáda Rozloučení s páťáky na OÚ i) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V tomto školním roce šetřila ČŠI ve dnech 17. a jednu stížnost, která obsahovala tyto body: postup školy při řešení podezření na šikanu žákyně stížnost nedůvodná, přístup třídní učitelky k žákyni stížnost neprokazatelná, klasifikace žákyně ve 2. pololetí 2013/2014 stížnost nedůvodná. V září 2013 byl proveden audit hospodaření školy za rok Závěr auditora: Předložená účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace příspěvkové organizace ZŠ Hrušovany u Brna k a nákladů, výnosů a výsledků jejího hospodaření v souladu s českými účetními předpisy byla provedena finanční kontrola ze strany zřizovatele. Závěr kontroly: Bez připomínek. Organizace byla upozorněna na změnu vedení účetnictví k vedení účetnictví v plném rozsahu. Se závěrem byla seznámena účetní školy. j) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 1. Čerpání dotace od ÚSC na provoz školy Provozní dotace z prostředků zřizovatele školy na rok 2013 činila : ,00 Kč Skutečné čerpání k : Náklady ,93 Kč Výnosy ,03 Kč Hospodářský výsledek za rok 2013 Z toho hlavní činnost doplňková činnost ,10 Kč ,10 Kč 3 087,00 Kč 2. Čerpání dotace ze státního rozpočtu P1-04 Rozpočet školy ze státního rozpočtu na rok 2013 činil: Náklady ,- Kč Výnosy ,- Kč Z toho: Mzdové náklady ONIV Příděl do FKSP Zákonné pojištění ,- Kč ,91 Kč ,09 Kč ,- Kč Celková dotace ze SR byla vyčerpána. Účelová dotace-projekty Náklady v roce ,-Kč Výnosy v roce ,- Kč Celkový projekt byl vyčerpán a uzavřen v roce

22 3. Opravy a údržba školy červenec, srpen 2013 osvětlení ve školní družině, nábytek do tříd lavice, židličky, malování tříd a chodeb. Z výtěžku sběru papíru jsme zakoupili interaktivní tabuli. 4. Sponzorské dary Adosa Židlochovice doprava žáků na vystoupení do Brna a na 1 školní výlet. 5. Součásti zprávy Podrobnosti o čerpání jsou ve Výkazu pro obec Čerpání dotace od ÚSC a v Čerpání dotace ze SR k Obě přílohy jsou uloženy v ředitelně školy a na obecním úřadě. k) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Do těchto programů škola zapojena nebyla. Žáci plnili úkoly programů: Zdravá škola plnění zásad Zdravé zuby všechny ročníky Veselé zoubky program DM pro 1. ročník Školní mléko - Laktea Ovoce do škol - MK Fruit s.r.o. Brno Hravě žij zdravě 5. ročník Klokan l) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Škola poskytuje své prostory i dalším subjektům, především ke sportovním aktivitám. m) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Také v tomto školním roce pokračovala činnost školního poradenského pracoviště v rámci projektu Školní poradenství a pedagogicko-psychologické služby na ZŠ TGM Rajhrad, 22

23 do kterého je škola zapojena jako škola partnerská. Projekt spadá do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Udržitelnost od dubna 2012 zajišťuje OÚ Hrušovany. Od září do června pracovali žáci ve 3 kroužcích (2 kroužky čeština hrou a 1 logopedický). Čtyři dny v měsíci pracovali vybraní žáci v dopoledních hodinách se speciálním pedagogem Mgr. Š. Ráabovou, DiS. Žáci si procvičovali učivo, rodiče měli možnost se poradit, mohli získat kontakt na odborná pracoviště. Paní učitelka spolupracovala také s třídními učiteli. V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ( EU peníze školám ) jsme ukončili projekt, vyčerpali veškeré finance výukové programy, počítače, plátna, dataprojektory, notebooky). V červnu 2014 se naše škola zapojila do projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání ORP Židlochovice. Cílem projektu je vytvoření preventivně intervenčního systému podpory žáků ohrožených školním neúspěchem. V rámci projektu vznikne síť odborných a poradenských služeb přímo ve školách. Přínosem pro naši školu bude zejména přítomnost dalšího speciálního pedagoga na škole (2 dny v týdnu) a psychologa (1 den v týdnu). Město Židlochovice ZŠ T. G. Masaryka Hrušovany u Brna 23

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 212/213 Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková organizace a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola T.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (Obsahuje 11 stran textu)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (Obsahuje 11 stran textu) Základní škola Nelahozeves, okres Mělník www.zsnelahozeves.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (Obsahuje 11 stran textu) Podklady projednány pedagogickou radou školy dne 28.8. 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více