2014 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY RADA KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ PRO OCEŇOVÁNÍ KVALITY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2014 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY RADA KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ PRO OCEŇOVÁNÍ KVALITY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST"

Transkript

1 N D O R NÁ Í CENY K VA VÝROČÍ L IT Y ČR NÁRODNÍ CENA KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ CENA ČESKÉ REPUBLIKY ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁRODNÍ POLITIKA KVALIT Y 2014 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY RADA KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ PRO OCEŇOVÁNÍ KVALITY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST

2

3 NÁRODNÍ CENA KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ CENA ČESKÉ REPUBLIKY ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST Publikace je vydána v rámci akcí Listopadu Měsíce kvality v ČR 2014

4 LISTOPAD MĚSÍC KVALITY V ČESKÉ REPUBLICE 2014

5

6 R Y N D O Í CENY K VA L IT NÁ ČR VÝROČÍ NARODNI CENA KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY NARODNI CENA KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY

7 NÁRODNÍ CENA KVALITY ČR NÁRODNÍ CENA ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST zřizovatel Rady kvality ČR Vážené dámy, vážení pánové, milí čtenáři, je pro mne ctí, že mohu uvést publikaci vítězů jubilejního 20. ročníku Národních cen kvality, vítězů Národní ceny za společenskou odpovědnost a dalších prestižních ocenění. Jsem si dobře vědom toho, že na následujících stránkách této brožury defilují české firmy, podnikatelé a instituce, jež museli nejen v uplynulém roce vyvinout nezměrné úsilí na své cestě za excelencí, úspěchem, v práci pro společnost. Není podstatné, kolik cen si odnášejí komerční firmy a kolik organizace veřejného sektoru. Smysl programů Národních cen tkví podle mého názoru v něčem zcela jiném: V podpoře a veřejném ocenění snahy neustále se zlepšovat, přinášet co možná nejlepší služby svým zákazníkům či klientům, pomáhat rozvíjet aktivity zlepšující klima ve společnosti, zajišťovat dobrou práci lidem i zdroje pro veřejné rozpočty. Je třeba připomenout, že za dobrou prací každé jednotlivé firmy či organizace je třeba vidět osobnosti, lídry a odborníky, kteří dokážou motivovat sebe i své spolupracovníky. A vést je k tomu, aby dosáhli svých cílů a aby jich dosahovali efektivně a spolehlivě. Několik takových osobností bude také na dnešním slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu po právu oceněno. V České republice je v posledních lezech organizována řada profesních či oborových soutěží firem i jednotlivců. Nemyslím si ale, že by některá z nich měla tak bohatou dvacetiletou tradici jako Národní ceny kvality. Jsem si ale jist, že žádná jiná soutěž u nás nemá podobnou celosvětovou prestiž a srovnatelnou náročnost. Národní ceny kvality ČR i Národní cena ČR za společenskou odpovědnost jsou zásadně odlišné od jakéhokoli jiného ocenění svou komplexností, rozsahem hodnocených parametrů i schopností objektivně porovnávat firmy a organizace různých oborů. V neposlední řadě je třeba říci, že neexistuje jiná soutěž, která by své účastníky motivovala a kontinuálně vedla ke zlepšování v "soutěžních disciplínách" ať již máme na mysli cestu k business excelenci nebo k dokonalé aplikaci konceptu Společenské odpovědnosti organizací. Všem vítězům bych chtěl poblahopřát k získání těchto prestižních ocenění a popřát, aby byli stejně dobří a ještě lepší i v dalších letech. Chci velmi poděkovat i organizátorům obou soutěží, kteří již 20 let udržují tradici Národních cen a neustále pracují na jejich rozšiřování. Věřím, že k úspěchu Národních cen přispívá i podpora Ministerstva průmyslu a obchodu, které si uvědomuje jejich význam pro konkurenceschopnost českých firem a zlepšování jejich ekonomických výsledků. Ještě jednou gratuluji všem vítězům a přeji vám všem, aby ste si Slavnostní večer ve Španělském sále Pražského hradu co nejvíce užili. Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu

8 ZÁŠTITA prezidenta České republiky

9 ZÁŠTITA předsedy Senátu PČR a předsedy vlády ČR

10 R Y NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY N D O Í CENY K VA L IT NÁ ČR VÝROČÍ RADA KVALITY È ESKÉ REPUBLIKY RADA KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY PODNIKATELSKÝ SEKTOR model EXCELENCE EXCELENTNÍ FIRMA 2014 PODNIKATELSKÝ SEKTOR model START PLUS PERSPEKTIVNÍ FIRMA 2014 FIRMA sídlo firmy pøedseda Jury programu Národní ceny kvality È eské republiky FIRMA sídlo firmy pøedseda Rady kvality È eské republiky pøedseda Rady kvality České Republiky pøedseda Jury programu Národní ceny kvality České republiky NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY

11 Národní cena kvality České republiky (NCK ČR) Národní cena kvality České republiky (NCK ČR) Programy NCK ČR byly vytvořeny jako jeden z nástrojů k zahájení cesty inovací a zlepšování všech činností a procesů organizací včetně porovnání s jinými organizace. Základem jednotlivých programů je Model excelence EFQM, jehož aplikace předpokládá důsledné a objektivní ověřování efektivnosti a kvality všech činností organizace. Sebehodnocení probíhá z pohledu uspokojování požadavků zákazníka, ale i zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran s cílem dosažení kladných ekonomických výsledků. PŘEHLED PROGRAMŮ Program START (podnikatelský i veřejný sektor) Základní program pro zahájení cesty k excelenci. Forma dotazníku naučí účastníky základnímu sebehodnocení. Uchazeč nezpracovává Podkladovou zprávu, ale pouze odpovídá na základní otázky a vyhodnocuje je. Program START PLUS (podnikatelský i veřejný sektor) Vyšší program na cestě k excelenci. Sebehodnocení probíhá formou odpovědí na otázky v dotazníku (přístup, aplikace, hodnocení a zlepšování), včetně odkazů na objektivní důkazy v organizaci. Z hlediska hodnocení jsou posuzovány předpoklady v závislosti na výsledcích výkonnosti organizace. Program START EUROPE (podnikatelský i veřejný sektor) Nový program, kterým Rada kvality ČR oceňuje organizace za úspěšnou realizaci projektů zlepšování. Stojí mimo bodovací programy NCK ČR. Program CAF (veřejný sektor) Program, který je určený pro organizace veřejného sektoru. Sebehodnocení probíhá dle modelu CAF (Common Assessment Framework). Prostřednictvím modelu identifikují organizace své silné stránky a oblasti pro zlepšení a zároveň získají přehled aktivit vedoucích k trvalému posilování výkonnosti organizace. Program EXCELENCE (podnikatelský i veřejný sektor) Program Excelence je plně kompatibilní s Modelem excelence EFQM, který je nástrojem dlouhodobě užívaným úspěšnými organizacemi na celém světě. PŘEHLED OCENĚNÍ PROGRAMY NCK ČR BODOVÉ HODNOCENÍ NÁRODNÍ OCENĚNÍ OCENĚNÍ EFQM Program START Perspektivní firma/organizace Program START PLUS bodů Perspektivní firma/organizace bodů Úspěšná firma/organizace Program START EUROPE Mimo bodovací systém Perspektivní firma/organizace Committed to Excellence* Program CAF Do 50 bodů Oceněný finalista Nad 50 bodů Vítěz Ceny podle modelu CAF Program EXCELENCE bodů Perspektivní firma/organizace bodů Úspěšná firma/organizace Recognised for Excellence 3 *** Nad 400 bodů Excelentní firma/organizace Recognised for Excellence 4 **** Recognised for Excellence 5 *****

12

13 Národní cena kvality České republiky program EXCELENCE Excelentní organizace podnikatelský sektor VÍTĚZ AHOLD Czech Republic, a. s. obchod Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. průmysl Excelentní organizace veřejný sektor VÍTĚZ Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby Excelentní organizace veřejný sektor Liberecký kraj, krajský úřad Libereckého kraje Perspektivní organizace veřejný sektor Dům seniorů Kdyně

14 NCK ČR program EXCELENCE VÍTĚZ AHOLD Czech Republic, a. s. AHOLD Czech Republic, a. s. Jesper Lauridsen generální ředitel AHOLD Czech Republic, a.s. (CEO) Přihlášení se do této prestižní soutěže je pro nás příležitostí prezentovat výrazný pozitivní vývoj, který společnost AHOLD Czech Republic, a.s., provozovatel obchodního řetězce Albert, zaznamenává nejen v oblasti poskytování produktů a služeb, ale také v oblasti vnímání ze strany zákazníků. Sebehodnotící zpráva je sdělení jak pro veřejnost, tak pro vlastní zaměstnance. Neexistuje jiný podobný dokument, který tak komplexně analyzuje vývoj společnosti za dané období, prezentuje výsledky a objasňuje jejich důvody. Národní cena kvality je jedním z nejvyšších ocenění, které můžeme jako obchodní firma získat, a které má svou hodnotu a význam nejen v České republice, ale ve všech evropských zemích s vyspělou ekonomikou. Je potvrzením správnosti naší společensky zodpovědné cesty za spokojeným zákazníkem, spokojeným zaměstnancem, spokojeným akcionářem a vítaným partnerem a sousedem v prostředí, v němž podnikáme. Věříme, že jsme dokázali nastavit funkční systém, který přináší dobré výsledky, za kterými stojí všichni naši zaměstnanci naší společnosti, ale také naši obchodní partneři. Společnost AHOLD Czech Republic, a.s. provozuje v České republice maloobchodní síť supermarketů a hypermarketů Albert. Firma je součástí nadnárodní korporace Ahold, která sídlí v nizozemském Zaandamu. V současnosti Ahold provozuje v České republice 332 prodejen s více než zaměstnanci, kteří poskytují služby přibližně 640 tisícům zákazníků každý den, což je téměř 247 milionů zákazníků ročně. Obchodní řetězec Albert byl v roce 2013 zařazen odbornou platformou Byznys pro společnost mezi 3 nejlepší TOP odpovědné velké firmy v České republice. Společensky odpovědným projektům se Albert věnuje dlouhodobě a to převážně v oblasti zdravého životního stylu, životního prostředí, zapojení se do komunit a udržitelného obchodu. Charitativní aktivity společnosti zastřešuje Nadační fond Albert, jehož cílem je podpora zdravého životního stylu dětí i jejich rodičů a podpora vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných skupin. Nadační fond Albert také zdarma realizuje unikátní celorepublikový vzdělávací program Zdravá 5 pro základní i mateřské školy, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování.

15 Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. NCK ČR program EXCELENCE VÍTĚZ Dongwoo Choi prezident Hyundai věnuje kvalitě po celém světě maximální poz ornost. Sledování a řízení kvality je neustálý proces ve všech fázích v ýroby, administrativy a řízení společnosti. Naším cílem je stát se nejoblíbenější značk ou mezi všemi výrobci aut: Jsme si plně vědomi, že tento ambiciózní cíl můžeme splnit pouze tehdy, když naše auta budou lepší než výrobky konkurence a právě v tom slově lepší hraje kvalita klíčovou roli. Naše úsilí je korunováno úspěchem v řadě oblastí: opakovaně v letech 2013 a 2014 jsme se stali Zaměstnavatelem roku v České republice v kategorii do zaměstnanců, jsme nositeli označení Bezpečný podnik a od roku 2011 jsme každoročně vyhlašování Společností roku Svazu automobilového průmyslu ČR. Národní cena kvality ČR má pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech několik dimenzí. Na prvém místě je to objektivní uznání kvality našich výrobků, ale i kvality výroby a kvality procesů v naší společnosti. Současně je to ale i ocenění, které má svůj ohromný význam nejen v naší společnosti HMMC v Nošovicích, ale i v rámci celé globální skupiny Hyundai Motor Group. Národní cena kvality ČR je pro nás současně oceněním i závazkem, protože nastavené parametry v oblasti kvality hodláme stále zvyšovat a opakovaně je testovat.

16 NCK ČR program EXCELENC E VÍTĚZ Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby, EDUSO Ing. Jiří Smejkal ředitel a zřizovatel školy Budujeme prestižní konkurenceschopnou školu, která při náročné umělecké a odborné výuce reflektuje i potřeby praxe natolik, že její úspěšní absolventi se v ní bez problému uplatňují. Ocenění v Národní ceně kvality ČR chápeme jako významnou podporu tohoto úsilí. Ve Střední odborné škole multimediální a propagační tvorby studuje v současnosti cca 300 žáků ve čtyřech vzdělávacích programech (Animace a multimédia, Fotografie a média, Počítačová grafika a výtvarnictví, Produkce). Prakticky všichni absolventi se úspěšně uplatňují v grafických a reklamních studiích, při realizaci výstavních expozic, v kulturních a společenských institucích, filmových a televizních společnostech či pokračují ve vzdělávání na vysokých školách včetně uměleckých. Absolventi jsou připraveni k výkonu povolání v oblasti počítačové grafiky, multimédií a v reklamní sféře. Mezi hlavní úspěchy školy patří postupná transformace vzdělávacích programů do atraktivních a žádaných uměleckých i neuměleckých oborů, které zvyšují pravděpodobnost uplatnitelnosti absolventů na trhu práce (již nyní má škola nulovou nezaměstnanost absolventů) a obecně neustále se zvyšující kvalita odborných předmětů vyplývající z každoroční inovace učebních plánů, resp. vzdělávacího kurikula školy, které stojí na vysoké kvalifikovanosti a kompetenci pedagogického sboru, která 100 % odpovídá zákonu č. 563/2004 Sb. Žáci prezentují své práce na různých výstavách. Významná byla oceněná účast na mezinárodní výstavě Veřejnost proti násilí na Staroměstském náměstí v roce 2010, 1. místo v celostátní soutěži o plakát Světové organizace na ochranu divokých zvířat v roce 2011, první nebo přední místa v podnikových soutěžích firem SAZKA, KOH-I-NOOR, Slévárny Beneš a Klát, při prezentaci protidrogových filmů v České televizi v roce 2013, atd. Škola realizovala v říjnu 2014 spolu s vedením Sdružení soukromých škol ČR výstavu Chvála řemesla Cílem bylo ukázat práce tradičních řemesel, zájem o jejich revitalizaci, který prezentovaly soukromé školy. Byly zde rovněž vyhlášeny výsledky soutěže Učeň roku V roce 2008 získala škola certifikát podle normy ČSN EN ISO 9001:2000 a v rámci úspěšné implementace recertifikaci na normu ČSN EN 9001: 2009 v předmětu: Výchovně vzdělávací proces ve střední škole umělecké a odborné vzdělávání a v roce 2010 se úspěšně zúčastnila soutěže NCK ČR v modelu Start plus. Získala ocenění v kategorii veřejného sektoru Národní ceny kvality České republiky.

17 Liberecký kraj, Krajský úřad Libereckého kraje NCK ČR program EXCELENCE Mgr. René Havlík Martin Půta hejtman Libereckého kraje Náš kraj je po Praze druhým nejmenším územně samosprávným celkem, který leží na samém severu České republiky. Patří mezi vyspělé průmyslové lokality, má dobré a funkční zemědělství a je známý řadou kulturních památek. Krajský úřad našeho kraje je kvalitní, transparentní a výkonnou institucí, proto jsem velmi rád, že procesy kvality v úřadu jsou řízeny podle Modelu excelence EFQM. Velmi si vážím všech zaměstnanců úřadu, kteří se na implementaci a udržování modelu excelence podílejí. Jsem přesvědčen, že kvalitní krajský úřad výrazně ovlivňuje kvalitu strategického rozvoje kraje, kvalitu života jeho obyvatel a kvalitu rozhodování rady kraje a zastupitelstva kraj, proto jsem velmi rád, že úřad používá Model excelence EFQM. ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje Krajský úřad je respektovaná, otevřená a důvěryhodná instituce, která poskytuje kvalitní služby a přispívá ke stabilitě a rozvoji kraje. To je hlavní cíl VIZE krajského úřadu. Zavedením a udržováním Modelu excelence EFQM do podmínek úřadu, se nám výrazně daří naplňovat přijatou vizi a na ni navázané strategie rozvoje úřadu. Model excelence EFQM není jenom nástrojem sebehodnocení, ale, a to zdůrazňuji, doslova hnacím motorem uskutečňování neustálého růstu kvality úřadem poskytovaných služeb. To, že tento model byl původně určen podnikatelskému sektoru, neznamená, že model nelze používat ve veřejné správě. Naše praxe potvrzuje, že model excelence je naprosto vhodným a účinným nástrojem řízení kvality ve veřejné správě a pomáhá naplňovat ono známé SMART ADMINISTRATION.

18 NCK ČR program EXCELENCE Dům seniorů Kdyně Mgr. Jakub Žákavec, MBA ředitel Věřím, že toto ocenění bude povzbuzením pro všechny zaměstnance Domova, abychom všichni měli dostatek sil vytvářet Domov pro naše obyvatele. Naším posláním je podat pomocnou ruku těm, kteří už tímto světem sami jít nemohou. Vytvořit pro ně Domov, který se nejvíce bude podobat tomu pravému. Vybudovat pro ně prostředí, ve kterém už nebudou muset podzim svého života přežívat, ale budou jej moci naplno prožívat. Historie Domova sahá až do roku Tehdy se představitelé tehdejšího Okresního úřadu Domažlice a Okresního ústavu sociálních služeb Domažlice rozhodli řešit tíživý nedostatek míst v sociálních zařízeních pro občany, kteří prožívají podzim svého života a potřebují podat pomocnou ruku. Místem, kde měl vzniknout zcela nový domov důchodců, se stalo město Kdyně, přesněji objekt bývalých kasáren. A to ze dvou důvodů: díky vstřícnosti představitelů města Kdyně a výhodné geografické poloze. Investor výstavby, Okresní ústav sociálních služeb Domažlice, po poskytnutí dotace Ministerstvem práce a sociálních věcí, započal stavbu v roce Avšak ještě tentýž rok byly finance pro tento projekt zastaveny a stavba byla zakonzervována. Stavba se opět rozběhla v roce Po zrušení okresních úřadů začátkem roku 2003 se tento téměř již dokončený objekt stal majetkem Plzeňského kraje. Domov patří mezi nejkvalitnější poskytovatele v Plzeňském kraji. O tomto svědčí především stále naplněná kapacita na rozdíl od okolních sociálních zařízeních. Dalším vypovídajícím číslem je stále vysoká poptávka po službách našeho domova v pořadníku je přes 200 žádostí. Tým vedení se profiluje se zaměstnanců, kteří naplno žijí poslání Domova. I přesto, že mají pružnou pracovní dobu, pracují často i mimo svoji pracovní dobu.

19 Kvalita je faktor vedoucík cíli, kterým je konkurenceschopná a prosperujícífirma

20 Jiná fotka

21 Národní cena kvality České republiky program CAF Excelentní organizace VÍTĚZ Městská část Praha 13, Úřad městské části Prahy 13 Oceněný finalista Gymnázium, Neumannova 2, Žďár nad Sázavou

22 NCK ČR program CAF VÍTĚZ Městská část Praha 13, Úřad městské části Praha 13 Ing. David Vodrážka starosta Podle mého názoru by úřad měl být pro občana co nejmenší překážkou. Proto se dlouhodobě snažíme zlepšovat služby pro občany a zajišťovat k tomu pro úředníky co nejlepší technick é podmínky. Za úsilí o dobrý servis pro občany obdržel náš úřad již devětkrát cenu za kvalitní veřejnou službu, dvě ceny za inovace ve veřejné správě, je signatářem Charty kvality České republiky a užívá titul Společensky odpovědná organizace. Městská část Praha 13 se nachází v jihozápadní části hlavního města Prahy na trase metra B, přibližně 9 km od centra. Území Prahy 13 je součástí naší metropole od roku Rozloha této městské části činí cca 1500 hektarů a má přibližně obyvatel. Jedná se o městskou část s druhým nejnižším věkovým průměrem v Praze. Praha 13 se rozkládá na území starších obcí a usedlostí Jinonice, Butovice a Stodůlky, kde v 80. a 90. letech 20. století vznikly velké sídlištní komplexy Stodůlky, Lužiny, Nové Butovice a Velká Ohrada. Ty spolu s blízkou obcí Třebonice vytvořily samostatnou městskou část. I přes svůj městský, převážně sídlištní ráz, je Praha 13 v těsném objetí s přírodou na jihu je lemována přírodní rezervací Prokopské údolí a národní přírodní památkou Dalejský profil. Na severozápadě se nachází revitalizované prameniště a údolí Motolského potoka. Zelenou páteří procházející napříč městskou částí je citlivě vybudovaný Centrální park. Protéká jím Prokopský potok s několika retenčními nádržemi a začíná zde mezinárodní cyklotrasa Greenways Praha Vídeň. Úřad městské části Praha 13 neustále hledá nové možnosti, jak dále zlepšovat služby poskytované občanům, organizacím i firmám. Snaží se postupovat v souladu s nejnovějšími trendy, které odpovídají požadavkům na oblast kvality v rámci EU a významně se angažuje na poli elektronizace veřejné správy. Má dlouhodobou úspěšnou zkušenost s využíváním modelu kvality CAF, je zapojen do Místní agendy 21 a společenskou odpovědnost považuje za nezbytnou součást rozhodovacího procesu. Městská část Praha 13 je samosprávným celkem v rámci hlavního města Prahy, vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, zvláštní zákony a Statut hlavního města Prahy. Pro výkon veřejné správy zřizuje Městská část Praha 13 Úřad městské části Praha 13, který v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, jež mu ukládá Rada městské části Praha 13 a Zastupitelstvo městské části Praha 13.

23 NCK ČR program CAF Gymnázium, Neumannova 2, Žďár nad Sázavou Mgr. Vlastimil Čepelák Gymnázium Žďár nad Sázavou se dlouhodobě snaží zodpovědně hodnotit kvality a rezervy své vlastní práce. S metodou CAF se vedení školy seznámilo při studijní návštěvě na školách ve finském Tampere, kde nám jejich ředitelé a učitelé potvrdili dobré zkušenosti s tímto produktem. Proto jsme uvítali nabídku zúčastnit se pilotního projektu se zaváděním metody CAF do středních škol Kraje Vysočina. Propracovaný systém a metodika CAF nám umožnily získat jasnou představu a důkazy o silných a slabých stránkách naší školy a hlavně nastartovat proces trvalého zlepšování. V dnešní složité době nedostatku uchazečů o studium a úsilí zřizovatele o optimalizaci středních škol je tato metoda velmi silným argumentem v konkurenčním prostředí ostatních škol. Gymnázium Žďár nad Sázavou poskytuje svým studentům všeobecné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Absolventi školy jsou připraveni k přijímacím zkouškám a ke studiu na všech typech vysokých škol a jsou připraveni k výkonu některých činností ve správě, kultuře a dalších oblastech. Naší vizí je škola jako místo, kam žáci i učitelé chodí rádi, místo tvůrčí práce a spolupráce. Proto klademe od počátku docházky velký důraz na osobnostní a sociální výchovu. Ještě před nástupem do školy odjíždějí žáci prvních ročníků na týdenní adaptační kurs, kde se seznamují navzájem, učí se spolupracovat, poznávají sami sebe. Během těchto dnů se snažíme mezi žáky nastartovat pozitivní vztah ke škole. Osobnostní a sociální výchova pak prolíná výukou všech předmětů po celou dobu studia. Vzhledem k nezbytnosti znalosti cizích jazyků je jejich výuka jednou z priorit našeho školního vzdělávacího programu. Škola má dlouholetou tradici ve velmi kvalitní jazykové výuce. Už na nižším stupni gymnázia nabízíme žákům studium anglického, francouzského, německého, ruského a španělského jazyka plně kvalifikovanými učiteli a americkým rodilým mluvčím. Žáci mohou své znalosti cizích jazyků uplatnit při mnoha zahraničních zájezdech a jazykových kurzech organizovaných školou, při mezinárodních projektech a výměnách. Druhou prioritou je výuka a využití informačních technologií. Škola je velmi dobře vybavena výpočetní technikou, máme kvalifikované učitele informatiky, všichni učitelé prošli školením obsluhy počítače, žáci se účastní soutěží v této oblasti, připravují školní webové stránky a spravují školní počítačovou síť, máme tedy předpoklady pro naplnění cílů i v této oblasti. ředitel

24

25 Národní cena kvality České republiky program START PLUS Úspěšné organizace DP WORK s.r.o. Iveco Czech Republic, a.s. Vodní zdroje, a.s. Perspektivní organizace Schaumannův Dvůr s. r. o.

26 NCK ČR program START PLUS DP WORK s.r.o. Milan Procházka, MBA Mgr. Emil Dobaka ředitel jednatel Propojujeme lidi a firmy a pomáháme jim se rozvíjet. Je nutné zdůraznit především druhou část, neboť praxe ukazuje, jak často je velká disproporce mezi požadovaným profilem nabízené pracovní pozice a připraveností uchazečů. Odhalování potenciálu a rozvoj kompetencí zájemců a uchazečů o zaměstnání je základní filozofií naší společnosti. Společnost DP WORK je součástí skupiny DP WORK GLOBAL, jejímž cílem je vybudovat silnou organizaci v oblasti agenturního zaměstnávání a dalších personálních služeb a vzdělávání. Základem je princip propojení vzdělávání s aktivní pomocí při nalezení zaměstnání. Společnost DP WORK se řadí do TOP10 personálních společností v České republice. V současnosti má 57 kmenových zaměstnanců a cca zaměstnanců agenturních, přičemž tržby za rok 2013 činily 533 mil. Kč Společnost je účetně auditovaná a certifikovaná v oblasti kvality řízení personálních procesů ČSN ISO 9001:2009 a v oblasti environmentálního managementu ČSN ISO 14001:2005. DP WORK se zaměřuje na 5 základních oblastí personálních služeb, a to: Temporary Employment - agenturní zaměstnávání formou dočasného přidělení, Recruitment zprostředkování zaměstnanců, psychodiagnostický screening a testování, jazykové testování, specializované vzdělávání zaměřené především na automobilový průmysl. Další poskytované činnosti z oblasti personalistiky, např.: personální poradenství, Try & Hire unikátní systém zprostředkování zaměstnanců (vyzkoušej a pronajmi, event. Try & Buy vyzkoušej a kup), replacement pomoc při návratu zaměstnance na pracovní pozici (např. ženy na RD), outplacement servis při hromadném propouštění, outsourcing služeb či části výroby aj. Kvalitu v širším pojetí vnímáme jako konkurenční výhodu. Dnes už nestačí dodržovat jen standardy certifikace ČSN ISO, a to přestože je dodržuje v oboru personalistiky jen několik firem. Pro dlouhodobý úspěch, konkurenceschopnost a prosperitu společnosti je nezbytný komplexní přístup, který nabízí model EFQM, ke kterému chceme dále směřovat. Národní cena kvality ČR program START PLUS je pro nás potvrzením, že jdeme správným směrem i v současné době turbulentních změn. Evaluace nezávislých hodnotitelů mimo obor podnikání přinesla pro nás inspiraci a doporučení pro další rozvoj řízení společnosti a zlepšování sama sebe.

27 Iveco Czech Republic, a.s. NCK ČR program START PLUS Ing. Jiří Vaněk generální ředitel Účast Iveco CR, a.s. v NCK ČR je motivována snahou o upevnění pozice lídra na evropském trhu linkových autobusů a získání zdravé základny pro další rozvoj společnosti. Pevně věřím, že NCK posílí i povědomí našich zaměstnanců, obchodních partnerů a státních institucí o dlouholeté tradici vývoje, výroby a prodeje autobusů pod značkou Iveco Bus (dříve Irisbus resp. Karosa) ve Vysokém Mýtě. Iveco Bus je značkou skupiny CNH Industial N.V., světového lídra v oblasti kapitálového zboží s rozsáhlými průmyslovými zkušenostmi, širokou škálou produktů a celosvětovou působností. Společnost Iveco Bus, která je významným hráčem v oblasti veřejné dopravy a patří mezi největší výrobce autobusů a autokarů v Evropě, navrhuje, vyrábí a prodává široký sortiment vozidel, která splňují veškeré potřeby veřejných i soukromých provozovatelů: školní, meziměstské a turistické autokary standardní a kloubové městské autobusy, včetně specializovaných verzí Bus Rapid Transit (BRT), s významným postavením v oblasti čistých technologií, jako jsou CNG a hybridy minibusy pro všechny druhy osobní dopravy podvozky pro karosářské společnosti Iveco Bus zaměstnává více než lidí a provozuje dva výrobní závody, jeden v Annonay ve Francii a druhý ve Vysokém Mýtě v České republice. Oba závody získaly v roce 2013 bronzovou medaili World Class Manufacturing (WCM), jenž je mezinárodní metodikou pro řízení výrobních procesů v souladu s nejlepšími standardy po celém světě. Závod ve Vysokém Mýtě je největším výrobním závodem Iveco Bus. Společnost Iveco Czech Republic, a. s. navazuje na dnes již 119 letou historii firmy založené Josefem Sodomkou. Firma, známá od roku 1948 pod jménem Karosa, se již v druhé polovině čtyřicátých let minulého století orientovala převážně na výrobu autobusů a je spojena s řadou úspěšných a dnes legendárních vozidel. Jedná se o řadu 706 RTO, ale i o další řady ŠM, ŠL, ŠD, 700 a 900. Na tyto úspěšné typy vozidel navázala vozidla řady Crossway nejúspěšnější meziměstský autobus současnosti. Dnes společnost, známá od roku 2007 jako Iveco Czech Republic, a. s., exportuje více jak 90 % své produkce do zhruba 30 zemí světa. Firma je významným zaměstnavatelem v regionu v České republice generuje zhruba pracovních míst přímo, a navíc vytváří další pracovní místa u svých tuzemských dodavatelů. Umísťuje se v první čtyřicítce žebříčku Czech TOP 100 a v první dvacítce největších exportérů ČR.

28 NCK ČR program START PLUS Vodní zdroje, a.s. Ing. Tomáš Hájek předseda představenstva Úspěšné fungování naší společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. stojí na zodpovědném, fundovaném a kreativním přístupu všech zaměstnanců, není založeno na jednoduchých a opakovatelných postupech. Ohodnotit správnost těchto postupů je proto poměrně náročné, a proto nás získání NCK ČR velice potěšilo a inspirovalo k dalšímu zlepšování naší práce. Jsme moderní renomovaná společnost zabývající se službami v oblasti hydrogeologie a ochrany životního prostředí. V nabídce naší společnosti naleznete celé spektrum geologických, hydrogeologických, sanačních a inženýrskogeologických prací. Zaměřujeme se i na ochranu a nápravu škod vzniklých na životním prostředí, sanaci starých ekologických zátěží a solidifikaci a likvidaci nebezpečných odpadů. Již od roku 1957 Vám naše společnost poskytuje zkušené a profesionální služby spojené se zásobováním pitnou vodou, údržbou zdrojů podzemních vod a vodním hospodářstvím. Veškeré práce realizujeme nejen v České republice, ale i v regionu střední a jižní Evropy a východní Asie. Zkušenosti, technologie a profesionalita Zakládáme si na profesionálním a zodpovědném přístupu ke klientům Realizujeme jak malé zakázky dle Vašich potřeb, tak rozsáhlé a dlouhodobé projekty Naším cílem je plnění požadavků zákazníků ve vysoké kvalitě a s dlouhodobými zárukami Naši zaměstnanci jsou uznávanými specialisty ve svých oborech s dlouholetými zkušenostmi a praxí Disponujeme nejširším vrtným parkem na území České republiky pro realizaci hydrogeologických vrtů Realizace prací pod jednou střechou Provádíme veškeré činnosti a práce v rámci nabízených služeb vlastními kapacitami. Zajistíme plánování, návrhy i rekonstrukce, vyhledávání zdrojů podzemních vod, zkoušky, realizaci samotných projektů, revize, vytváření modelů, provádění průzkumu a mnoho dalšího. To vše v rámci jedné společnosti.

29 Schaumannův Dvůr s. r. o. NCK ČR program START PLUS Ing. Bc. Bc. Kamil Schaumann jednatel Naše organizace je mikropodnikem mezi prestižními a velkými hráči na našem i světovém trhu. Úspěch v národní ceně kvality nám přináší prestižní ocenění našeho dlouholetého snažení v oboru cestovního ruchu, který s sebou nese odlišná specifika od jiných rozvinutých průmyslů. Ale hlavně nám přináší uvědomění si úcty, pokory a morálnosti vůči všem, kteří dělají věci dobře a správně. Rádi bychom se v budoucnu opět učili od těch nejlepších tak, jak praví jedno z obecně známých pragmatických sloganů Schaumannův Dvůr s.r.o. staví na třech pilířích své činnosti, a to: provoz rekreačního zařízení - provozuje pod značkou SD Resort rekreační zařízení Pension Schaumannův Dvůr poradenství v gastronomii, hotelnictví a lázeňství zaměřené na celé spektrum hotelových, lázeňských a restauračních provozů. Malá zařízení a provozy rodinného typu jsou také prezentovány pod značkou SD Resort provozování rezervačního systému SD Quick Book hybrid hotelového (recepčního) a rezervačního systému s hlavní výhodou rezervací ON LINE s možností napojení se na kterýkoliv portál či webové stránky bez nutnosti kompatibility softwaru či systému. Společnost nezávisle sdružuje více jak dvacet ubytovacích zařízení v rámci poradenství, spolupráce, propagace a využívání SD Quick Book rezervačního systému. Je vlastníkem dvou ochranných známek, které využívá při své činnosti a ochraně svých obchodních práv. Aktivně připravuje nové projekty ve spolupráci s touroperátorem CK Atis. Realizuje nový projekt Živá voda, s využitím přírodního bohatství, které má společnost v majetku. Hlavním mottem společnosti je: Kvalita za každou cenu. Nepreferuje kvantitu na úkor kvality.

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11.

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. 2014 Nechte se inspirovat konceptem společenské odpovědnosti: Proč?

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1. Úvodem Cenu hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2013 vyhlašují: Rada Plzeňského kraje Asociace společensky odpovědných firem Regionální hospodářská komora

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Uživatelská příručka

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Uživatelská příručka Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost Uživatelská příručka Rok 2012 1. Úvodem Rada Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality ČR vyhlašují: Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost Uživatelská příručka Rok 2015 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu 1. Úvodem Hejtman Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality ČR vyhlašují:

Více

ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST

ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST Rada kvality České republiky Asociace společenské odpovědnosti Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR P3 People, Planet, Profit CENA ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST Podnikáme odpovědně STATUT

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Jaroslav Palas hejtman Moravskoslezského kraje a Rada kvality České republiky. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Uživatelská příručka

Jaroslav Palas hejtman Moravskoslezského kraje a Rada kvality České republiky. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Uživatelská příručka Jaroslav Palas hejtman Moravskoslezského kraje a Rada kvality České republiky Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost Uživatelská příručka Rok 2009 1. Úvodem Hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE PRIORITNÍ OBLAST I Hájení zájmů ČRDM bude hlavním partnerem státu v oblasti politiky a koncepce neformální výchovy a vzdělávání a respektovanou

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Dr. Tomislav Vaněk manažer kvality Krajského úřadu Libereckého kraje

Dr. Tomislav Vaněk manažer kvality Krajského úřadu Libereckého kraje Konference setkání Zdravé kraje Implementace a udržování Modelu excelence EFQM, verze 2013, v podmínkách Krajského úřadu Libereckého kraje 12.února 2015 Dr. Tomislav Vaněk manažer kvality Krajského úřadu

Více

Společenská odpovědnost organizací (CSR)

Společenská odpovědnost organizací (CSR) Společenská odpovědnost organizací () Role státu v oblasti společenské odpovědnosti Ing. Hana Šimková, Ing. Lucie Součková Co je společenská odpovědnost organizací? 2. polovina 20. století Corporate Social

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Aplikace EU legislativy a opatření pro ochranu prostředí a environmentální vzdělávání v České republice Ochrana životního prostředí

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Cena Ústeckého kraje. za společenskou odpovědnost

Cena Ústeckého kraje. za společenskou odpovědnost Ústecký kraj Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Rada kvality České republiky Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost Uživatelská příručka Rok 2015 Cena Ústeckého kraje Rada kvality ĆR

Více

Česká asociace nákupu a prodeje

Česká asociace nákupu a prodeje Česká asociace nákupu a prodeje Truhlářské 1104/13 11000 Praha 1 IČO: 02120119 Plátce DPH 1 Vize Jedna asociace nákupu a prodeje, jedno místo, jedna pomoc pro firmy, nákupčí, obchodníky, spolky a státní

Více

Evropská jazyková cena Label 2015

Evropská jazyková cena Label 2015 Evropská jazyková cena Label 2015 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVATIVNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovativní

Více

Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno

Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno Bc. Martina Brtnická, Ing. Jarmila Beránková, Ph.D. Projekt Zdravý kraj (PZK) Vstup: Jihomoravský kraj (dále jen

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ. Obecná prezentace

HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ. Obecná prezentace HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ Obecná prezentace JSME PŘEDNÍM SVĚTOVÝM ODBORNÍKEM NA NÁBOR KOMPETENTNÍCH, PROFESIONÁLNÍCH A KVALIFIKOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮ Presenter's name

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje Základní údaje Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Subjekt veřejného sektoru: Sídlo: Kategorie: (*nehodící se škrtá) a) obec s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě

Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě MUDr. Jarmila Vavřinová Státní zdravotní ústav Centrum pracovního lékařství SZÚ červen 2007 Obsah sdělení 1. Charakteristika MSP 2. Strategie

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 do 250 nad 250 zaměstnanců Zmocněnec pro jednání:

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS Hradská 52, 344 01 Domažlice IČ: 266 79 973 web: http://www.masceskyles.cz/ Dokument Strategie spolupráce obcí na platformě MAS je dodatkem Strategie komunitně

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny

Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny TISKOVÁ INFORMACE Kvasiny, 21. 10. 2014 Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny Zástupci renomovaných zaměstnavatelů ocenili v hlasování

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec V Praze, 25. dubna 2009 Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl Ing. Kamil Srnec Odborná skupina pro státní správu. ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD Pro oblast veřejné správy Návrh programových priorit v oblasti veřejné správy

Více

Evropská jazyková cena Label 2014

Evropská jazyková cena Label 2014 Evropská jazyková cena Label 2014 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVAČNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 zaměstnanců nad 50 zaměstnanců

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Společenská odpovědnost z pohledu Zdravého Jihomoravského kraje

Společenská odpovědnost z pohledu Zdravého Jihomoravského kraje Společenská odpovědnost z pohledu Zdravého Jihomoravského kraje Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více