2014 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY RADA KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ PRO OCEŇOVÁNÍ KVALITY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2014 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY RADA KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ PRO OCEŇOVÁNÍ KVALITY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST"

Transkript

1 N D O R NÁ Í CENY K VA VÝROČÍ L IT Y ČR NÁRODNÍ CENA KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ CENA ČESKÉ REPUBLIKY ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁRODNÍ POLITIKA KVALIT Y 2014 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY RADA KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ PRO OCEŇOVÁNÍ KVALITY ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST

2

3 NÁRODNÍ CENA KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ CENA ČESKÉ REPUBLIKY ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST Publikace je vydána v rámci akcí Listopadu Měsíce kvality v ČR 2014

4 LISTOPAD MĚSÍC KVALITY V ČESKÉ REPUBLICE 2014

5

6 R Y N D O Í CENY K VA L IT NÁ ČR VÝROČÍ NARODNI CENA KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY NARODNI CENA KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY

7 NÁRODNÍ CENA KVALITY ČR NÁRODNÍ CENA ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST zřizovatel Rady kvality ČR Vážené dámy, vážení pánové, milí čtenáři, je pro mne ctí, že mohu uvést publikaci vítězů jubilejního 20. ročníku Národních cen kvality, vítězů Národní ceny za společenskou odpovědnost a dalších prestižních ocenění. Jsem si dobře vědom toho, že na následujících stránkách této brožury defilují české firmy, podnikatelé a instituce, jež museli nejen v uplynulém roce vyvinout nezměrné úsilí na své cestě za excelencí, úspěchem, v práci pro společnost. Není podstatné, kolik cen si odnášejí komerční firmy a kolik organizace veřejného sektoru. Smysl programů Národních cen tkví podle mého názoru v něčem zcela jiném: V podpoře a veřejném ocenění snahy neustále se zlepšovat, přinášet co možná nejlepší služby svým zákazníkům či klientům, pomáhat rozvíjet aktivity zlepšující klima ve společnosti, zajišťovat dobrou práci lidem i zdroje pro veřejné rozpočty. Je třeba připomenout, že za dobrou prací každé jednotlivé firmy či organizace je třeba vidět osobnosti, lídry a odborníky, kteří dokážou motivovat sebe i své spolupracovníky. A vést je k tomu, aby dosáhli svých cílů a aby jich dosahovali efektivně a spolehlivě. Několik takových osobností bude také na dnešním slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu po právu oceněno. V České republice je v posledních lezech organizována řada profesních či oborových soutěží firem i jednotlivců. Nemyslím si ale, že by některá z nich měla tak bohatou dvacetiletou tradici jako Národní ceny kvality. Jsem si ale jist, že žádná jiná soutěž u nás nemá podobnou celosvětovou prestiž a srovnatelnou náročnost. Národní ceny kvality ČR i Národní cena ČR za společenskou odpovědnost jsou zásadně odlišné od jakéhokoli jiného ocenění svou komplexností, rozsahem hodnocených parametrů i schopností objektivně porovnávat firmy a organizace různých oborů. V neposlední řadě je třeba říci, že neexistuje jiná soutěž, která by své účastníky motivovala a kontinuálně vedla ke zlepšování v "soutěžních disciplínách" ať již máme na mysli cestu k business excelenci nebo k dokonalé aplikaci konceptu Společenské odpovědnosti organizací. Všem vítězům bych chtěl poblahopřát k získání těchto prestižních ocenění a popřát, aby byli stejně dobří a ještě lepší i v dalších letech. Chci velmi poděkovat i organizátorům obou soutěží, kteří již 20 let udržují tradici Národních cen a neustále pracují na jejich rozšiřování. Věřím, že k úspěchu Národních cen přispívá i podpora Ministerstva průmyslu a obchodu, které si uvědomuje jejich význam pro konkurenceschopnost českých firem a zlepšování jejich ekonomických výsledků. Ještě jednou gratuluji všem vítězům a přeji vám všem, aby ste si Slavnostní večer ve Španělském sále Pražského hradu co nejvíce užili. Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu

8 ZÁŠTITA prezidenta České republiky

9 ZÁŠTITA předsedy Senátu PČR a předsedy vlády ČR

10 R Y NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY N D O Í CENY K VA L IT NÁ ČR VÝROČÍ RADA KVALITY È ESKÉ REPUBLIKY RADA KVALITY ČESKÉ REPUBLIKY PODNIKATELSKÝ SEKTOR model EXCELENCE EXCELENTNÍ FIRMA 2014 PODNIKATELSKÝ SEKTOR model START PLUS PERSPEKTIVNÍ FIRMA 2014 FIRMA sídlo firmy pøedseda Jury programu Národní ceny kvality È eské republiky FIRMA sídlo firmy pøedseda Rady kvality È eské republiky pøedseda Rady kvality České Republiky pøedseda Jury programu Národní ceny kvality České republiky NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY

11 Národní cena kvality České republiky (NCK ČR) Národní cena kvality České republiky (NCK ČR) Programy NCK ČR byly vytvořeny jako jeden z nástrojů k zahájení cesty inovací a zlepšování všech činností a procesů organizací včetně porovnání s jinými organizace. Základem jednotlivých programů je Model excelence EFQM, jehož aplikace předpokládá důsledné a objektivní ověřování efektivnosti a kvality všech činností organizace. Sebehodnocení probíhá z pohledu uspokojování požadavků zákazníka, ale i zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran s cílem dosažení kladných ekonomických výsledků. PŘEHLED PROGRAMŮ Program START (podnikatelský i veřejný sektor) Základní program pro zahájení cesty k excelenci. Forma dotazníku naučí účastníky základnímu sebehodnocení. Uchazeč nezpracovává Podkladovou zprávu, ale pouze odpovídá na základní otázky a vyhodnocuje je. Program START PLUS (podnikatelský i veřejný sektor) Vyšší program na cestě k excelenci. Sebehodnocení probíhá formou odpovědí na otázky v dotazníku (přístup, aplikace, hodnocení a zlepšování), včetně odkazů na objektivní důkazy v organizaci. Z hlediska hodnocení jsou posuzovány předpoklady v závislosti na výsledcích výkonnosti organizace. Program START EUROPE (podnikatelský i veřejný sektor) Nový program, kterým Rada kvality ČR oceňuje organizace za úspěšnou realizaci projektů zlepšování. Stojí mimo bodovací programy NCK ČR. Program CAF (veřejný sektor) Program, který je určený pro organizace veřejného sektoru. Sebehodnocení probíhá dle modelu CAF (Common Assessment Framework). Prostřednictvím modelu identifikují organizace své silné stránky a oblasti pro zlepšení a zároveň získají přehled aktivit vedoucích k trvalému posilování výkonnosti organizace. Program EXCELENCE (podnikatelský i veřejný sektor) Program Excelence je plně kompatibilní s Modelem excelence EFQM, který je nástrojem dlouhodobě užívaným úspěšnými organizacemi na celém světě. PŘEHLED OCENĚNÍ PROGRAMY NCK ČR BODOVÉ HODNOCENÍ NÁRODNÍ OCENĚNÍ OCENĚNÍ EFQM Program START Perspektivní firma/organizace Program START PLUS bodů Perspektivní firma/organizace bodů Úspěšná firma/organizace Program START EUROPE Mimo bodovací systém Perspektivní firma/organizace Committed to Excellence* Program CAF Do 50 bodů Oceněný finalista Nad 50 bodů Vítěz Ceny podle modelu CAF Program EXCELENCE bodů Perspektivní firma/organizace bodů Úspěšná firma/organizace Recognised for Excellence 3 *** Nad 400 bodů Excelentní firma/organizace Recognised for Excellence 4 **** Recognised for Excellence 5 *****

12

13 Národní cena kvality České republiky program EXCELENCE Excelentní organizace podnikatelský sektor VÍTĚZ AHOLD Czech Republic, a. s. obchod Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. průmysl Excelentní organizace veřejný sektor VÍTĚZ Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby Excelentní organizace veřejný sektor Liberecký kraj, krajský úřad Libereckého kraje Perspektivní organizace veřejný sektor Dům seniorů Kdyně

14 NCK ČR program EXCELENCE VÍTĚZ AHOLD Czech Republic, a. s. AHOLD Czech Republic, a. s. Jesper Lauridsen generální ředitel AHOLD Czech Republic, a.s. (CEO) Přihlášení se do této prestižní soutěže je pro nás příležitostí prezentovat výrazný pozitivní vývoj, který společnost AHOLD Czech Republic, a.s., provozovatel obchodního řetězce Albert, zaznamenává nejen v oblasti poskytování produktů a služeb, ale také v oblasti vnímání ze strany zákazníků. Sebehodnotící zpráva je sdělení jak pro veřejnost, tak pro vlastní zaměstnance. Neexistuje jiný podobný dokument, který tak komplexně analyzuje vývoj společnosti za dané období, prezentuje výsledky a objasňuje jejich důvody. Národní cena kvality je jedním z nejvyšších ocenění, které můžeme jako obchodní firma získat, a které má svou hodnotu a význam nejen v České republice, ale ve všech evropských zemích s vyspělou ekonomikou. Je potvrzením správnosti naší společensky zodpovědné cesty za spokojeným zákazníkem, spokojeným zaměstnancem, spokojeným akcionářem a vítaným partnerem a sousedem v prostředí, v němž podnikáme. Věříme, že jsme dokázali nastavit funkční systém, který přináší dobré výsledky, za kterými stojí všichni naši zaměstnanci naší společnosti, ale také naši obchodní partneři. Společnost AHOLD Czech Republic, a.s. provozuje v České republice maloobchodní síť supermarketů a hypermarketů Albert. Firma je součástí nadnárodní korporace Ahold, která sídlí v nizozemském Zaandamu. V současnosti Ahold provozuje v České republice 332 prodejen s více než zaměstnanci, kteří poskytují služby přibližně 640 tisícům zákazníků každý den, což je téměř 247 milionů zákazníků ročně. Obchodní řetězec Albert byl v roce 2013 zařazen odbornou platformou Byznys pro společnost mezi 3 nejlepší TOP odpovědné velké firmy v České republice. Společensky odpovědným projektům se Albert věnuje dlouhodobě a to převážně v oblasti zdravého životního stylu, životního prostředí, zapojení se do komunit a udržitelného obchodu. Charitativní aktivity společnosti zastřešuje Nadační fond Albert, jehož cílem je podpora zdravého životního stylu dětí i jejich rodičů a podpora vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných skupin. Nadační fond Albert také zdarma realizuje unikátní celorepublikový vzdělávací program Zdravá 5 pro základní i mateřské školy, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování.

15 Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. NCK ČR program EXCELENCE VÍTĚZ Dongwoo Choi prezident Hyundai věnuje kvalitě po celém světě maximální poz ornost. Sledování a řízení kvality je neustálý proces ve všech fázích v ýroby, administrativy a řízení společnosti. Naším cílem je stát se nejoblíbenější značk ou mezi všemi výrobci aut: Jsme si plně vědomi, že tento ambiciózní cíl můžeme splnit pouze tehdy, když naše auta budou lepší než výrobky konkurence a právě v tom slově lepší hraje kvalita klíčovou roli. Naše úsilí je korunováno úspěchem v řadě oblastí: opakovaně v letech 2013 a 2014 jsme se stali Zaměstnavatelem roku v České republice v kategorii do zaměstnanců, jsme nositeli označení Bezpečný podnik a od roku 2011 jsme každoročně vyhlašování Společností roku Svazu automobilového průmyslu ČR. Národní cena kvality ČR má pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech několik dimenzí. Na prvém místě je to objektivní uznání kvality našich výrobků, ale i kvality výroby a kvality procesů v naší společnosti. Současně je to ale i ocenění, které má svůj ohromný význam nejen v naší společnosti HMMC v Nošovicích, ale i v rámci celé globální skupiny Hyundai Motor Group. Národní cena kvality ČR je pro nás současně oceněním i závazkem, protože nastavené parametry v oblasti kvality hodláme stále zvyšovat a opakovaně je testovat.

16 NCK ČR program EXCELENC E VÍTĚZ Střední odborná škola multimediální a propagační tvorby, EDUSO Ing. Jiří Smejkal ředitel a zřizovatel školy Budujeme prestižní konkurenceschopnou školu, která při náročné umělecké a odborné výuce reflektuje i potřeby praxe natolik, že její úspěšní absolventi se v ní bez problému uplatňují. Ocenění v Národní ceně kvality ČR chápeme jako významnou podporu tohoto úsilí. Ve Střední odborné škole multimediální a propagační tvorby studuje v současnosti cca 300 žáků ve čtyřech vzdělávacích programech (Animace a multimédia, Fotografie a média, Počítačová grafika a výtvarnictví, Produkce). Prakticky všichni absolventi se úspěšně uplatňují v grafických a reklamních studiích, při realizaci výstavních expozic, v kulturních a společenských institucích, filmových a televizních společnostech či pokračují ve vzdělávání na vysokých školách včetně uměleckých. Absolventi jsou připraveni k výkonu povolání v oblasti počítačové grafiky, multimédií a v reklamní sféře. Mezi hlavní úspěchy školy patří postupná transformace vzdělávacích programů do atraktivních a žádaných uměleckých i neuměleckých oborů, které zvyšují pravděpodobnost uplatnitelnosti absolventů na trhu práce (již nyní má škola nulovou nezaměstnanost absolventů) a obecně neustále se zvyšující kvalita odborných předmětů vyplývající z každoroční inovace učebních plánů, resp. vzdělávacího kurikula školy, které stojí na vysoké kvalifikovanosti a kompetenci pedagogického sboru, která 100 % odpovídá zákonu č. 563/2004 Sb. Žáci prezentují své práce na různých výstavách. Významná byla oceněná účast na mezinárodní výstavě Veřejnost proti násilí na Staroměstském náměstí v roce 2010, 1. místo v celostátní soutěži o plakát Světové organizace na ochranu divokých zvířat v roce 2011, první nebo přední místa v podnikových soutěžích firem SAZKA, KOH-I-NOOR, Slévárny Beneš a Klát, při prezentaci protidrogových filmů v České televizi v roce 2013, atd. Škola realizovala v říjnu 2014 spolu s vedením Sdružení soukromých škol ČR výstavu Chvála řemesla Cílem bylo ukázat práce tradičních řemesel, zájem o jejich revitalizaci, který prezentovaly soukromé školy. Byly zde rovněž vyhlášeny výsledky soutěže Učeň roku V roce 2008 získala škola certifikát podle normy ČSN EN ISO 9001:2000 a v rámci úspěšné implementace recertifikaci na normu ČSN EN 9001: 2009 v předmětu: Výchovně vzdělávací proces ve střední škole umělecké a odborné vzdělávání a v roce 2010 se úspěšně zúčastnila soutěže NCK ČR v modelu Start plus. Získala ocenění v kategorii veřejného sektoru Národní ceny kvality České republiky.

17 Liberecký kraj, Krajský úřad Libereckého kraje NCK ČR program EXCELENCE Mgr. René Havlík Martin Půta hejtman Libereckého kraje Náš kraj je po Praze druhým nejmenším územně samosprávným celkem, který leží na samém severu České republiky. Patří mezi vyspělé průmyslové lokality, má dobré a funkční zemědělství a je známý řadou kulturních památek. Krajský úřad našeho kraje je kvalitní, transparentní a výkonnou institucí, proto jsem velmi rád, že procesy kvality v úřadu jsou řízeny podle Modelu excelence EFQM. Velmi si vážím všech zaměstnanců úřadu, kteří se na implementaci a udržování modelu excelence podílejí. Jsem přesvědčen, že kvalitní krajský úřad výrazně ovlivňuje kvalitu strategického rozvoje kraje, kvalitu života jeho obyvatel a kvalitu rozhodování rady kraje a zastupitelstva kraj, proto jsem velmi rád, že úřad používá Model excelence EFQM. ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje Krajský úřad je respektovaná, otevřená a důvěryhodná instituce, která poskytuje kvalitní služby a přispívá ke stabilitě a rozvoji kraje. To je hlavní cíl VIZE krajského úřadu. Zavedením a udržováním Modelu excelence EFQM do podmínek úřadu, se nám výrazně daří naplňovat přijatou vizi a na ni navázané strategie rozvoje úřadu. Model excelence EFQM není jenom nástrojem sebehodnocení, ale, a to zdůrazňuji, doslova hnacím motorem uskutečňování neustálého růstu kvality úřadem poskytovaných služeb. To, že tento model byl původně určen podnikatelskému sektoru, neznamená, že model nelze používat ve veřejné správě. Naše praxe potvrzuje, že model excelence je naprosto vhodným a účinným nástrojem řízení kvality ve veřejné správě a pomáhá naplňovat ono známé SMART ADMINISTRATION.

18 NCK ČR program EXCELENCE Dům seniorů Kdyně Mgr. Jakub Žákavec, MBA ředitel Věřím, že toto ocenění bude povzbuzením pro všechny zaměstnance Domova, abychom všichni měli dostatek sil vytvářet Domov pro naše obyvatele. Naším posláním je podat pomocnou ruku těm, kteří už tímto světem sami jít nemohou. Vytvořit pro ně Domov, který se nejvíce bude podobat tomu pravému. Vybudovat pro ně prostředí, ve kterém už nebudou muset podzim svého života přežívat, ale budou jej moci naplno prožívat. Historie Domova sahá až do roku Tehdy se představitelé tehdejšího Okresního úřadu Domažlice a Okresního ústavu sociálních služeb Domažlice rozhodli řešit tíživý nedostatek míst v sociálních zařízeních pro občany, kteří prožívají podzim svého života a potřebují podat pomocnou ruku. Místem, kde měl vzniknout zcela nový domov důchodců, se stalo město Kdyně, přesněji objekt bývalých kasáren. A to ze dvou důvodů: díky vstřícnosti představitelů města Kdyně a výhodné geografické poloze. Investor výstavby, Okresní ústav sociálních služeb Domažlice, po poskytnutí dotace Ministerstvem práce a sociálních věcí, započal stavbu v roce Avšak ještě tentýž rok byly finance pro tento projekt zastaveny a stavba byla zakonzervována. Stavba se opět rozběhla v roce Po zrušení okresních úřadů začátkem roku 2003 se tento téměř již dokončený objekt stal majetkem Plzeňského kraje. Domov patří mezi nejkvalitnější poskytovatele v Plzeňském kraji. O tomto svědčí především stále naplněná kapacita na rozdíl od okolních sociálních zařízeních. Dalším vypovídajícím číslem je stále vysoká poptávka po službách našeho domova v pořadníku je přes 200 žádostí. Tým vedení se profiluje se zaměstnanců, kteří naplno žijí poslání Domova. I přesto, že mají pružnou pracovní dobu, pracují často i mimo svoji pracovní dobu.

19 Kvalita je faktor vedoucík cíli, kterým je konkurenceschopná a prosperujícífirma

20 Jiná fotka

21 Národní cena kvality České republiky program CAF Excelentní organizace VÍTĚZ Městská část Praha 13, Úřad městské části Prahy 13 Oceněný finalista Gymnázium, Neumannova 2, Žďár nad Sázavou

22 NCK ČR program CAF VÍTĚZ Městská část Praha 13, Úřad městské části Praha 13 Ing. David Vodrážka starosta Podle mého názoru by úřad měl být pro občana co nejmenší překážkou. Proto se dlouhodobě snažíme zlepšovat služby pro občany a zajišťovat k tomu pro úředníky co nejlepší technick é podmínky. Za úsilí o dobrý servis pro občany obdržel náš úřad již devětkrát cenu za kvalitní veřejnou službu, dvě ceny za inovace ve veřejné správě, je signatářem Charty kvality České republiky a užívá titul Společensky odpovědná organizace. Městská část Praha 13 se nachází v jihozápadní části hlavního města Prahy na trase metra B, přibližně 9 km od centra. Území Prahy 13 je součástí naší metropole od roku Rozloha této městské části činí cca 1500 hektarů a má přibližně obyvatel. Jedná se o městskou část s druhým nejnižším věkovým průměrem v Praze. Praha 13 se rozkládá na území starších obcí a usedlostí Jinonice, Butovice a Stodůlky, kde v 80. a 90. letech 20. století vznikly velké sídlištní komplexy Stodůlky, Lužiny, Nové Butovice a Velká Ohrada. Ty spolu s blízkou obcí Třebonice vytvořily samostatnou městskou část. I přes svůj městský, převážně sídlištní ráz, je Praha 13 v těsném objetí s přírodou na jihu je lemována přírodní rezervací Prokopské údolí a národní přírodní památkou Dalejský profil. Na severozápadě se nachází revitalizované prameniště a údolí Motolského potoka. Zelenou páteří procházející napříč městskou částí je citlivě vybudovaný Centrální park. Protéká jím Prokopský potok s několika retenčními nádržemi a začíná zde mezinárodní cyklotrasa Greenways Praha Vídeň. Úřad městské části Praha 13 neustále hledá nové možnosti, jak dále zlepšovat služby poskytované občanům, organizacím i firmám. Snaží se postupovat v souladu s nejnovějšími trendy, které odpovídají požadavkům na oblast kvality v rámci EU a významně se angažuje na poli elektronizace veřejné správy. Má dlouhodobou úspěšnou zkušenost s využíváním modelu kvality CAF, je zapojen do Místní agendy 21 a společenskou odpovědnost považuje za nezbytnou součást rozhodovacího procesu. Městská část Praha 13 je samosprávným celkem v rámci hlavního města Prahy, vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, zvláštní zákony a Statut hlavního města Prahy. Pro výkon veřejné správy zřizuje Městská část Praha 13 Úřad městské části Praha 13, který v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, jež mu ukládá Rada městské části Praha 13 a Zastupitelstvo městské části Praha 13.

23 NCK ČR program CAF Gymnázium, Neumannova 2, Žďár nad Sázavou Mgr. Vlastimil Čepelák Gymnázium Žďár nad Sázavou se dlouhodobě snaží zodpovědně hodnotit kvality a rezervy své vlastní práce. S metodou CAF se vedení školy seznámilo při studijní návštěvě na školách ve finském Tampere, kde nám jejich ředitelé a učitelé potvrdili dobré zkušenosti s tímto produktem. Proto jsme uvítali nabídku zúčastnit se pilotního projektu se zaváděním metody CAF do středních škol Kraje Vysočina. Propracovaný systém a metodika CAF nám umožnily získat jasnou představu a důkazy o silných a slabých stránkách naší školy a hlavně nastartovat proces trvalého zlepšování. V dnešní složité době nedostatku uchazečů o studium a úsilí zřizovatele o optimalizaci středních škol je tato metoda velmi silným argumentem v konkurenčním prostředí ostatních škol. Gymnázium Žďár nad Sázavou poskytuje svým studentům všeobecné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Absolventi školy jsou připraveni k přijímacím zkouškám a ke studiu na všech typech vysokých škol a jsou připraveni k výkonu některých činností ve správě, kultuře a dalších oblastech. Naší vizí je škola jako místo, kam žáci i učitelé chodí rádi, místo tvůrčí práce a spolupráce. Proto klademe od počátku docházky velký důraz na osobnostní a sociální výchovu. Ještě před nástupem do školy odjíždějí žáci prvních ročníků na týdenní adaptační kurs, kde se seznamují navzájem, učí se spolupracovat, poznávají sami sebe. Během těchto dnů se snažíme mezi žáky nastartovat pozitivní vztah ke škole. Osobnostní a sociální výchova pak prolíná výukou všech předmětů po celou dobu studia. Vzhledem k nezbytnosti znalosti cizích jazyků je jejich výuka jednou z priorit našeho školního vzdělávacího programu. Škola má dlouholetou tradici ve velmi kvalitní jazykové výuce. Už na nižším stupni gymnázia nabízíme žákům studium anglického, francouzského, německého, ruského a španělského jazyka plně kvalifikovanými učiteli a americkým rodilým mluvčím. Žáci mohou své znalosti cizích jazyků uplatnit při mnoha zahraničních zájezdech a jazykových kurzech organizovaných školou, při mezinárodních projektech a výměnách. Druhou prioritou je výuka a využití informačních technologií. Škola je velmi dobře vybavena výpočetní technikou, máme kvalifikované učitele informatiky, všichni učitelé prošli školením obsluhy počítače, žáci se účastní soutěží v této oblasti, připravují školní webové stránky a spravují školní počítačovou síť, máme tedy předpoklady pro naplnění cílů i v této oblasti. ředitel

24

25 Národní cena kvality České republiky program START PLUS Úspěšné organizace DP WORK s.r.o. Iveco Czech Republic, a.s. Vodní zdroje, a.s. Perspektivní organizace Schaumannův Dvůr s. r. o.

26 NCK ČR program START PLUS DP WORK s.r.o. Milan Procházka, MBA Mgr. Emil Dobaka ředitel jednatel Propojujeme lidi a firmy a pomáháme jim se rozvíjet. Je nutné zdůraznit především druhou část, neboť praxe ukazuje, jak často je velká disproporce mezi požadovaným profilem nabízené pracovní pozice a připraveností uchazečů. Odhalování potenciálu a rozvoj kompetencí zájemců a uchazečů o zaměstnání je základní filozofií naší společnosti. Společnost DP WORK je součástí skupiny DP WORK GLOBAL, jejímž cílem je vybudovat silnou organizaci v oblasti agenturního zaměstnávání a dalších personálních služeb a vzdělávání. Základem je princip propojení vzdělávání s aktivní pomocí při nalezení zaměstnání. Společnost DP WORK se řadí do TOP10 personálních společností v České republice. V současnosti má 57 kmenových zaměstnanců a cca zaměstnanců agenturních, přičemž tržby za rok 2013 činily 533 mil. Kč Společnost je účetně auditovaná a certifikovaná v oblasti kvality řízení personálních procesů ČSN ISO 9001:2009 a v oblasti environmentálního managementu ČSN ISO 14001:2005. DP WORK se zaměřuje na 5 základních oblastí personálních služeb, a to: Temporary Employment - agenturní zaměstnávání formou dočasného přidělení, Recruitment zprostředkování zaměstnanců, psychodiagnostický screening a testování, jazykové testování, specializované vzdělávání zaměřené především na automobilový průmysl. Další poskytované činnosti z oblasti personalistiky, např.: personální poradenství, Try & Hire unikátní systém zprostředkování zaměstnanců (vyzkoušej a pronajmi, event. Try & Buy vyzkoušej a kup), replacement pomoc při návratu zaměstnance na pracovní pozici (např. ženy na RD), outplacement servis při hromadném propouštění, outsourcing služeb či části výroby aj. Kvalitu v širším pojetí vnímáme jako konkurenční výhodu. Dnes už nestačí dodržovat jen standardy certifikace ČSN ISO, a to přestože je dodržuje v oboru personalistiky jen několik firem. Pro dlouhodobý úspěch, konkurenceschopnost a prosperitu společnosti je nezbytný komplexní přístup, který nabízí model EFQM, ke kterému chceme dále směřovat. Národní cena kvality ČR program START PLUS je pro nás potvrzením, že jdeme správným směrem i v současné době turbulentních změn. Evaluace nezávislých hodnotitelů mimo obor podnikání přinesla pro nás inspiraci a doporučení pro další rozvoj řízení společnosti a zlepšování sama sebe.

27 Iveco Czech Republic, a.s. NCK ČR program START PLUS Ing. Jiří Vaněk generální ředitel Účast Iveco CR, a.s. v NCK ČR je motivována snahou o upevnění pozice lídra na evropském trhu linkových autobusů a získání zdravé základny pro další rozvoj společnosti. Pevně věřím, že NCK posílí i povědomí našich zaměstnanců, obchodních partnerů a státních institucí o dlouholeté tradici vývoje, výroby a prodeje autobusů pod značkou Iveco Bus (dříve Irisbus resp. Karosa) ve Vysokém Mýtě. Iveco Bus je značkou skupiny CNH Industial N.V., světového lídra v oblasti kapitálového zboží s rozsáhlými průmyslovými zkušenostmi, širokou škálou produktů a celosvětovou působností. Společnost Iveco Bus, která je významným hráčem v oblasti veřejné dopravy a patří mezi největší výrobce autobusů a autokarů v Evropě, navrhuje, vyrábí a prodává široký sortiment vozidel, která splňují veškeré potřeby veřejných i soukromých provozovatelů: školní, meziměstské a turistické autokary standardní a kloubové městské autobusy, včetně specializovaných verzí Bus Rapid Transit (BRT), s významným postavením v oblasti čistých technologií, jako jsou CNG a hybridy minibusy pro všechny druhy osobní dopravy podvozky pro karosářské společnosti Iveco Bus zaměstnává více než lidí a provozuje dva výrobní závody, jeden v Annonay ve Francii a druhý ve Vysokém Mýtě v České republice. Oba závody získaly v roce 2013 bronzovou medaili World Class Manufacturing (WCM), jenž je mezinárodní metodikou pro řízení výrobních procesů v souladu s nejlepšími standardy po celém světě. Závod ve Vysokém Mýtě je největším výrobním závodem Iveco Bus. Společnost Iveco Czech Republic, a. s. navazuje na dnes již 119 letou historii firmy založené Josefem Sodomkou. Firma, známá od roku 1948 pod jménem Karosa, se již v druhé polovině čtyřicátých let minulého století orientovala převážně na výrobu autobusů a je spojena s řadou úspěšných a dnes legendárních vozidel. Jedná se o řadu 706 RTO, ale i o další řady ŠM, ŠL, ŠD, 700 a 900. Na tyto úspěšné typy vozidel navázala vozidla řady Crossway nejúspěšnější meziměstský autobus současnosti. Dnes společnost, známá od roku 2007 jako Iveco Czech Republic, a. s., exportuje více jak 90 % své produkce do zhruba 30 zemí světa. Firma je významným zaměstnavatelem v regionu v České republice generuje zhruba pracovních míst přímo, a navíc vytváří další pracovní místa u svých tuzemských dodavatelů. Umísťuje se v první čtyřicítce žebříčku Czech TOP 100 a v první dvacítce největších exportérů ČR.

28 NCK ČR program START PLUS Vodní zdroje, a.s. Ing. Tomáš Hájek předseda představenstva Úspěšné fungování naší společnosti VODNÍ ZDROJE, a.s. stojí na zodpovědném, fundovaném a kreativním přístupu všech zaměstnanců, není založeno na jednoduchých a opakovatelných postupech. Ohodnotit správnost těchto postupů je proto poměrně náročné, a proto nás získání NCK ČR velice potěšilo a inspirovalo k dalšímu zlepšování naší práce. Jsme moderní renomovaná společnost zabývající se službami v oblasti hydrogeologie a ochrany životního prostředí. V nabídce naší společnosti naleznete celé spektrum geologických, hydrogeologických, sanačních a inženýrskogeologických prací. Zaměřujeme se i na ochranu a nápravu škod vzniklých na životním prostředí, sanaci starých ekologických zátěží a solidifikaci a likvidaci nebezpečných odpadů. Již od roku 1957 Vám naše společnost poskytuje zkušené a profesionální služby spojené se zásobováním pitnou vodou, údržbou zdrojů podzemních vod a vodním hospodářstvím. Veškeré práce realizujeme nejen v České republice, ale i v regionu střední a jižní Evropy a východní Asie. Zkušenosti, technologie a profesionalita Zakládáme si na profesionálním a zodpovědném přístupu ke klientům Realizujeme jak malé zakázky dle Vašich potřeb, tak rozsáhlé a dlouhodobé projekty Naším cílem je plnění požadavků zákazníků ve vysoké kvalitě a s dlouhodobými zárukami Naši zaměstnanci jsou uznávanými specialisty ve svých oborech s dlouholetými zkušenostmi a praxí Disponujeme nejširším vrtným parkem na území České republiky pro realizaci hydrogeologických vrtů Realizace prací pod jednou střechou Provádíme veškeré činnosti a práce v rámci nabízených služeb vlastními kapacitami. Zajistíme plánování, návrhy i rekonstrukce, vyhledávání zdrojů podzemních vod, zkoušky, realizaci samotných projektů, revize, vytváření modelů, provádění průzkumu a mnoho dalšího. To vše v rámci jedné společnosti.

29 Schaumannův Dvůr s. r. o. NCK ČR program START PLUS Ing. Bc. Bc. Kamil Schaumann jednatel Naše organizace je mikropodnikem mezi prestižními a velkými hráči na našem i světovém trhu. Úspěch v národní ceně kvality nám přináší prestižní ocenění našeho dlouholetého snažení v oboru cestovního ruchu, který s sebou nese odlišná specifika od jiných rozvinutých průmyslů. Ale hlavně nám přináší uvědomění si úcty, pokory a morálnosti vůči všem, kteří dělají věci dobře a správně. Rádi bychom se v budoucnu opět učili od těch nejlepších tak, jak praví jedno z obecně známých pragmatických sloganů Schaumannův Dvůr s.r.o. staví na třech pilířích své činnosti, a to: provoz rekreačního zařízení - provozuje pod značkou SD Resort rekreační zařízení Pension Schaumannův Dvůr poradenství v gastronomii, hotelnictví a lázeňství zaměřené na celé spektrum hotelových, lázeňských a restauračních provozů. Malá zařízení a provozy rodinného typu jsou také prezentovány pod značkou SD Resort provozování rezervačního systému SD Quick Book hybrid hotelového (recepčního) a rezervačního systému s hlavní výhodou rezervací ON LINE s možností napojení se na kterýkoliv portál či webové stránky bez nutnosti kompatibility softwaru či systému. Společnost nezávisle sdružuje více jak dvacet ubytovacích zařízení v rámci poradenství, spolupráce, propagace a využívání SD Quick Book rezervačního systému. Je vlastníkem dvou ochranných známek, které využívá při své činnosti a ochraně svých obchodních práv. Aktivně připravuje nové projekty ve spolupráci s touroperátorem CK Atis. Realizuje nový projekt Živá voda, s využitím přírodního bohatství, které má společnost v majetku. Hlavním mottem společnosti je: Kvalita za každou cenu. Nepreferuje kvantitu na úkor kvality.

KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 2. listopadu 2012

KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 2. listopadu 2012 KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: 2. listopadu 2012 Komerční příloha deníku Krizi důvěry rozptýlí jen prokazatelná kvalita Česká společnost prochází všeobecnou krizí důvěry, kterou metylalkoholová aféra jen

Více

Na stárnutí populace se ČR připravuje nedostatečným tempem

Na stárnutí populace se ČR připravuje nedostatečným tempem Ročník 16 (12/2014) www.iprosperita.cz PF 2015 OVUS podnik živočišné výroby spol s. r. o. člen skupiny GASCONTROL GROUP přeje svým zaměstnancům, obchodním partnerům, konečným zákazníkům i přátelům a příznivcům

Více

Politika společnosti Škoda Auto Odkaz zakladatelů: Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré. (Laurin & Klement, 1914)

Politika společnosti Škoda Auto Odkaz zakladatelů: Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré. (Laurin & Klement, 1914) ŠkodaAuto Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2009/2010 Politika společnosti Škoda Auto Odkaz zakladatelů: Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré. (Laurin & Klement, 1914)

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 OBSAH Profil společnosti 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Historie Strategie trvale udržitelného rozvoje Cíle společnosti Politika společnosti Škoda Auto

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice III. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice 26. února 2014 MPO, Praha (verze 1. 0) 1 Obsah 1. Východiska

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Nedovedu si představit úspěšné podnikání bez zdravého risku

Nedovedu si představit úspěšné podnikání bez zdravého risku u ž i t e č n é i n f o r m a c e o p o d n i k á n í w w w. i p r o s p e r i t a. c z součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz

Více

Obsah. O nás technologie Lidé příroda. Úvodní slovo... 4. Technologie... 13. Lidé...23. Příroda...39. Výzkum a inovace... 14.

Obsah. O nás technologie Lidé příroda. Úvodní slovo... 4. Technologie... 13. Lidé...23. Příroda...39. Výzkum a inovace... 14. CSR zpráva 2014 Obsah O nás technologie Lidé příroda Úvodní slovo... 4 Technologie... 13 Lidé...23 Příroda...39 Klíčové údaje... 5 Výzkum a inovace... 14 Zákazníci... 24 Uhlíková stopa ve Obchodní model

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2007 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Banka první volby pro všechny skupiny klientů

Banka první volby pro všechny skupiny klientů BANKA PRVNÍ VOLBY PRO VŠECHNY SKUPINY KLIENTŮ Banka první volby pro všechny skupiny klientů ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI 2007 Vizitka České spořitelny ROK NAROZENÍ 1825 (ale duchem v nejlepších letech)

Více

Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu

Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu Vytváření hodnot prostřednictvím udržitelného přístupu Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a společenské odpovědnosti za finanční rok 2013 Obsah 4 Co si myslí vedení 5 Představení

Více

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba podpořil prohloubení hospodářských

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba podpořil prohloubení hospodářských ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 12 Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba podpořil prohloubení hospodářských vztahů s Tatarstánem Delegace Tatarstánu v čele s prezidentem Minnichanovem měla

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Budeme mít třetí největší univerzitu v ČR? čtěte str. 8. ročník 11. březen 2011

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Budeme mít třetí největší univerzitu v ČR? čtěte str. 8. ročník 11. březen 2011 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální březen 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 1 Kraj má jako první v ČR pakt zaměstnanosti str. 9 Z obsahu: Moravskoslezský

Více

NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT. Zpráva CSR r. 2014

NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT. Zpráva CSR r. 2014 NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT Zpráva CSR r. 2014 ze dne 30. 4. 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 Zodpovídá: 1. JUDr. Matěj Bárta Generální manažer 2. Ing. Ivo Dostál Výkonný ředitel 3. Mgr. Stanislava Bártová

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

NEWSLETTER CSI. Aktuální výzvy. V tomto vydání:

NEWSLETTER CSI. Aktuální výzvy. V tomto vydání: Vytvořilo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, Zábřežská 20, 787 01 Šumperk. E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz, telefon: +420 777 793 714. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. NEWSLETTER CSI Dostává

Více

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY 1 QMS pro malé a střední podniky Koncepce managementu kvality Historie a současné koncepce řízení kvality Historie

Více

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR Dobrá praxe jako inspirace Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů Ministerstvo životního prostředí ČR Tento materiál je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny. Vážené dámy, vážení pánové, ÚVODNÍ SLOVO

Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny. Vážené dámy, vážení pánové, ÚVODNÍ SLOVO 2015 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny Vážené dámy, vážení pánové, tak a máme tady třináctku. 13. ročník soutěže Zlatá koruna. Číslo pro někoho k zapomenutí a pro jiné naopak šťastné.

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George Výroční zpráva MA 21 Období 2010-2014 Zpracoval: Ing. Pavlína George 1 OBSAH 1 Obsah... 1 2 Projekt zdravé město, MA21... 4 2.1 Úvod... 4 2.2 MA21... 4 2.2.1 Agenda 21... 4 2.2.2 Místní Agenda 21... 5

Více

TOP Odpovědná firma 2012

TOP Odpovědná firma 2012 TOP Odpovědná firma 2012 nezávislá národní cena za udržitelné a odpovědné podnikání, kterou pořádá a uděluje platforma Byznys pro společnost Cílem soutěže je akcentovat význam udržitelného a odpovědného

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více