Partnerství se Zdravou školkou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Partnerství se Zdravou školkou"

Transkript

1 Partnerství se Zdravou školkou

2 Vážený partnere, kliente, do rukou se Vám dostává komplexní informace o našem zařízení a s tím spojená naše nabídka ke spolupráci. O ZDRAVÉ ŠKOLCE Vznik Zdravé školky je datován na 4. ledna 2010 s cílem vytvořit pro děti a také jejich rodiče z Ostravy a okolí jedinečné předškolní zařízení, které bude vyhovovat těm nejnáročnějším požadavkům na rozvoj a výchovu dětí. Ve stejném roce byla Zdravá školka jako první soukromá mateřská škola v Ostravě zapsána do Rejstříku škol a školských zařízení. Jedinečný je systém kontrol, kterým Zdravá školka prochází, neboť je pod neustálým dohledem České školní inspekce, Krajské hygienické stanice a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Zdravá školka splňuje přísná bezpečnostní kritéria požárních norem dozorovaných Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje. Tímto je podpořena prokazatelná kvalita vzdělávacích služeb. Každému rodiči chceme dát maximální záruku, že své dítě svěřuje do rukou opravdových profesionálů. Zdravou školku naleznete ve vilové čtvrti v Ostravě Zábřehu na ulici Bastlova. Leží mimo hlavní komunikace, avšak stále v ideálním dosahu všech hlavních silničních tahů či MHD Ostrava. Kapacita Zdravé školky je 15 dětí ve věku 2,5 7 let zapsaných k celodenní docházce. Významnou informací pro každého rodiče i zaměstnavatele je provozní doba od 6 18 hodin. Budova Zdravé školky je jednopodlažní vila velmi moderně přizpůsobená pro práci s dětmi. V obou podlažích jsou umístěny herny a učebny pro logopedii, angličtinu, výtvarnou výchovu, dále učebna s pěti počítači obsahujícími různé vzdělávací programy sloužící k rozvoji počítačových znalostí dětí a kvalitní sociální zázemí. Materiální vybavení je na nadstandardní úrovni. Dostatek didaktických a učebních pomůcek, hraček a podpůrných prostředků pro vzdělávání v každé třídě je samozřejmostí. Zdravá školka má k dispozici vlastní školní zahradu s kvalitním vybavením a velkorysým prostorem. Děti mohou využít velké pískoviště, dětský kolotoč i dřevěnou sestavou pro rozvoj obratnosti dětí, doplněnou velmi oblíbenou skluzavkou. Dbáme a podporujeme ekologickou výchovu, kterou obohacujeme experimentováním na zeleninových a květinových záhoncích. Vzdělávání dětí zajišťuje nepřetržitě ředitelka školky, pedagožky, asistentky pedagogů a další odborníci, čímž je zajištěn zcela individuální přístup. Na 1 pedagoga připadá maximálně 7 dětí. Více o lidech Zdravé školky naleznete zde. Důraz v každém ohledu ve Zdravé školce je kladen zejména na bezpečnost, kvalitu materiálů, vybavení a zodpovědný přístup. V celé školce naleznete nespočet bezpečnostních řešení, snadno udržovatelné a hygienické plochy a pocit skutečného rodinného zázemí na každém kroku.

3 FILOZOFIE ZDRAVÉ ŠKOLKY Naše vize: Zdravá školka chce společně s rodiči vychovat generaci dětí, které bude záležet na fyzickém a duševním zdraví člověka, kvalitních mezilidských vztazích a životním prostředí. Předškolní věk je rozhodujícím obdobím pro získávání návyků, způsobu chování, základů životního stylu a postoje. Myšlenka Zdravé školky je postavena na přesvědčení, že období dětství má být prožito zdravě a radostně. Naším záměrem je šířit tuto myšlenku dále, a to především mezi rodiči dětí formou vlastní velmi pokročilé koncepce Zdravá školka šťastné dítě. Poskytujeme jasnou představu o cílech, zásadách a prostředcích rozvoje a podpory zdraví ve školce. Chceme děti i jejich rodiče naučit zásadám aktivní péče o své zdraví. Ke zdraví neodmyslitelně patří pohoda, pohyb a zodpovědný přístup ke každé činnosti. Ten má Zdravá školka zajištěn nejen díky počtu dětí ve školce, ale především pak odborným pedagogickým vedením, motivujícím prostředím a individuálním způsobem výuky. Mnoho rodičů se orientuje v konceptech jako Začít spolu nebo Montessori. Také nás tyto koncepce předškolního vzdělávání zaujaly. Filozofie Montessori je nám velmi blízká v interakci, jaká je v tomto konceptu využívána a také koncepce Začít spolu je vysoce uznávaným základem pro kvalitní vzdělávání. My jsme se však rozhodli jít cestou výběru toho nejlepšího z těchto a dalších metod, a dále je obohatit o další vzdělávací prvky v podobě logicky vyrovnaného vzdělávání v českém i anglickém jazyce a vyšší stupeň orientace na zdravé pohybové aktivity dětí. Díky tomu tak můžeme s jistotou předložit rodičům kvalitní vzdělávání jejich dětí, na kterém je dále vybudován školský vzdělávací program Zdravé školky. Základem přípravy dítěte pro systematické vzdělávání, ale zároveň pro jeho další životní etapy, je celoživotní učení. K tomuto cíli vedeme děti pomocí vlastní koncepce Zdravá školka šťastné dítě. Základem této koncepce jsou tyto klíčové kompetence: - kompetence k učení dítě vedeme k tomu, aby objevovalo a všímalo si souvislostí, experimentovalo, své zkušenosti uplatňovalo v praxi, mělo elementární poznatky o lidech, jazyku, kultuře, přírodě. Chtělo se učit, a to nejen spontánně, ale také vědomě. Na tomto základě také dokážeme efektivně zapojit každé dítě do výuky anglického jazyka. - kompetence k řešení problémů vedeme dítě k tomu, aby si všímalo a řešilo problémy, aby umělo menší problémy řešit samo, bez pomoci dospělého, aby používalo při řešení problémů pokus a omyl experimentovalo. Využívalo matematických a logických představ. Vědělo, že může svou snahou a iniciativou situace ovlivňovat. - komunikativní kompetence vedeme dítě, aby ovládalo svou řeč, vyjadřovalo své myšlenky. Dítě reaguje na slovo, vede smysluplný dialog, dokáže vyjádřit své pocity. Komunikuje verbálně i nonverbálně, ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní, pracuje s knihami, počítačem, telefonem, dokáže své myšlenky vyjádřit v mateřském, ale pružně také v anglickém jazyce. - sociální a personální kompetence vedeme dítě k vytváření a vyjádření svých názorů. Dítě chápe, že má odpovědnost za své jednání, rozpozná nevhodné chování, je empatické, k neznámým lidem a situacím je obezřetné. Umí být tolerantní k odlišnostem jiných lidí. Konflikt řeší dohodou, ne agresí. Neubližuje, neponižuje druhé.

4 - činností a občanské kompetence vedeme dítě k návyku plánování, organizovat, řídit a hodnotit hru. Dítě rozpozná své silné a slabé stránky, respektuje společná pravidla, soužití ve třídě i společnosti, odhaduje riziko svých nápadů. Zajímá se o druhé, má představu o tom, co je a není v souladu s normou společnosti. Má základní představu environmentální pojetí světa chráníme přírodu. NECHTE SVÉ DĚTI VYNIKNOUT! VE ZDRAVÉ ŠKOLCE K TOMU DOSTANOU PROSTOR.

5 Našim partnerům nabízíme: prezentaci na veřejných akcích školy volné vstupenky n a akce pořádané nebo spolupořádané školou (karnevaly, projektové dny.) adekvátní prezentaci na w ebových stránkách v sekci partneři prezentaci v materiálech souvisejících se školou umístění reklamního banneru v místě školy (nejčastěji na oplocení) realizaci dětského koutku na Vaší firemní akci (jako jsou např. firemní dny, family day, dětský den, apod.) péče o děti po dobu seminářů a školení Vašich zaměstnanců, ať už v místě školení nebo v naší škole využití vnitřních i vnějších prostor školy pro Vaš i akci (oslavy, party, setkání ) využití kapacity místa pro děti Vašich zaměstnanců podpora a zajištění hlídacích center, dětských skupin, dětských koutků zřízení firemní školky Charakter partnerství : Přivítáme libovolnou výši finančního da ru, věcného daru nebo dodání služby. V případě, že Vás nabídka zaujala, rádi Vám osobně vysvětlíme jednotlivé části nabídky!

6 FIREMNÍ ŠKOLKU Vám přináší ZDRAVÁ ŠKOLKA CHTĚJTE TO NEJLEPŠÍ PRO SVÉ DĚTI

7 10 DŮVODŮ PROČ ZDRAVÁ ŠKOLKA 1. První soukromá mateřská škola v Ostravě registrovaná v Rejstříku škol a školských zařízení. 2. Výhoda pro Vás - provozní doba 12 hodin denně 12 měsíců v roce. Jsme zde pro Vaše děti od 6:00 do 18:00. Provoz je flexibilní tak, aby vyhovoval Vám i Vašim zaměstnancům a umožnil jim tak efektivně pracovat. 3. Kvalitní a hodnotné zázemí v klidném prostředí s vlastní zahradou, které je výborně dostupné díky svému strategickému umístění v Ostravě. 4. Zdravá školka je plnohodnotné předškolní zařízení s množstvím nadstandardních prvků a možností. 5. Individuální plány s důrazem na rodinné prostředí a všestranný rozvoj. 6. Vlastní filozofie a koncepce: Zdravá školka šťastné dítě. 7. Nebývalé množství aktivit spojených s pohybem, výukou anglického jazyka a zdravým životním stylem. 8. Vlastní logopedická a psychologická poradna, tyflopedická péče a spolupracující lékař Zdravé školky. 9. Neustále rostoucí nabídka zájmových kroužků. 10. Benefit pro Vás - podle tohoto návrhu mají být daňově uznatelné náklady zaměstnavatele, který vynaloží finanční prostředky na zajištění služeb péče o děti svých zaměstnanců.

8 DĚTSKÉ KOUTKY Vám přináší ZDRAVÁ ŠKOLKA VAŠE DŮVĚRA JE PRO NÁS ZAVAZUJÍCÍ. VŽDY MÁME NA PAMĚTI, ŽE DO NAŠICH RUKOU SVĚŘUJETE TO NEJCENNĚJŠÍ, CO MÁTE.

9 DĚTSKÉ KOUTKY ZDRAVÉ ŠKOLKY Pořádáte festival, výstavu, či podobnou akci veřejného charakteru? Pořádáte firemní akci, svatbu, narozeninovou oslavu pro své děti nebo pro sebe a nebo party, na které budete hostit také děti? Dětské koutky Zdravé školky přinášejí jedinečnou možnost, jak originálním způsobem zabavit děti na akcích všeho druhu a rodičům, ale i dětem tak dopřát chvíle odpočinku, pohody, kvalitní zábavy a opravdové vychutnání si Vašeho programu. Dětské koutky už nejsou zdaleka jen stolečky s pastelkami, které znáte např. z obchodních domů. naše dětské koutky dětem zabezpečují zábavu na několik hodin případně i dnů připravované aktivity jsou kvalitní a bezpečnou zábavou pro děti v širokém věkovém rozsahu. u všech činnosti dbáme na obsahovou stránku tak, aby se děti také něčemu naučily nebo je aktivity rozvíjely úspěch dětských koutků podporujeme kvalitním a bezpečným vybavením disponujeme širokým portfoliem aktivit, soutěží a činností, které neustále rozšiřujeme Základní nabídka: Nabídka zahrnuje realizaci dětského koutku s obsluhou v počtu 2 osoby s pedagogickými zkušenostmi. - obsluha koutek dozoruje, dětem pomáhá a zajišťuje jejich bezpečnost - koutek obsahuje kreativní materiál pro tvorbu dětí, hračky a sportovní vybavení, nábytek pro děti a další potřebné vybavení. - základní nabídka je sestavena pro předpokládaný počet 10 dětí, při větším počtu dětí bude nabídka upravena individuálně - součástí základní nabídky je doprava vybavení i obsluhy koutku tam i zpět do 30km od Zdravé školky. - základní nabídka je v časovém rozsahu 2 hodiny - v základní nabídce nejsou obsaženy animační programy

10 Oblíbené doprovodné aktivity: Doprovodné aktivity jsou nastaveny na počet dětí 10 Aktivně vedená výtvarná dílna Popis: Řízená výtvarná činnost plná zábavy a her s využitím rozličným výtvarných a kreativních technik. Děti si vytvoří několik výrobků, které budou mít jako vzpomínku. Pohybové aktivity pro děti Popis: Pohybové, taneční a sportovní hry a zábava, která je vhodná především do venkovních nebo větších vnitřních prostor. Děti zažijí spoustu zábavy a dokonale se odreagují při rozličných činnostech, které jim nachystáme. Samozřejmě vždy s ohledem na schopnosti a věk dětské skupiny. Malování na tvář (základní) Popis: Malování na obličej děti milují. Během krátké chvilky mohou být oblíbené zvířátko, mít namalovány oblíbené motivy nebo vypadat jako správný pirát. Používáme pouze certifikované a zdravotně nezávadné barvy. Malování na tvář (detailní) Popis: Jedná se o malování detailních tvarů a obrazců certifikovanými a zdravotně nezávadnými barvami. Malování detailní je časově náročnější, tzn. méně obsloužených dětí v časovém úseku. *Vše je pouze záležitostí individuálních přání Vás a Vašich dětí* Kompletní program Vám pomůžeme sestavit z výše uvedených možností nebo sestavíme unikátní koutek, který bude vyhovovat přímo Vašim dětem a Vám. Zajistíme také další aktivity, jako jsou např. balónkoví klauni, dětská mini diskotéka s klaunem Rybičkou, koloběžkové závody atd. Pro zabezpečení všech aktivit v dětském koutku je nutný přívod elektrického proudu. Doporučujeme myslet na pitný režim dětí. V případě Vašeho zájmu zajistíme také kompletní catering na akci.

11

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.

Naše kamínky. Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice. ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9. Naše kamínky Školní vzdělávací program MŠ Nechvalice ŠVP Naše kamínky byl vydán dne 20.6.2007 pod č.j. 51/2007 s platností od 1.9.2007 Aktualizace provedena dne 28.8.2013 pod č.j. 32/2013 Mateřská škola

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Měnín 664 57 Měnín 376 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVĚT NA DOSAH RUKY OBSAH: I. Identifikační údaje II. Obecná charakteristika školy III. Charakteristika vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ KAMENOMLÝNSKÁ 2 BRNO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ KAMENOMLÝNSKÁ 2 BRNO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ KAMENOMLÝNSKÁ 2 BRNO OBSAH: Identifikační údaje o MŠ...3 Obecná charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M.MONTESSORI: POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL SÁM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Vydala dne 31. 1 2011 Bc. Marie Rumanová ředitelka školy Čj. 5/2011 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program přípravné třídy

Školní vzdělávací program přípravné třídy Příloha školního vzdělávacího programu č. 2 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou, Loučná - Hartavská 220, Školní vzdělávací program přípravné třídy Obsah 1. Charakteristika přípravné

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP 2010 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Školní vzdělávací program č.j.64/2010 Motto školy: Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ I z malé obyčejné housenky se rozvine krásný motýl Mateřská škola Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992 Platnost od 1. 9. 2008 Aktualizace k 31. 8. 2010,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ L.Kuby, České Budějovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Korálky poznání Zpracovala: Mgr.,Bc. Jitka Vávrová speciální pedagog vedoucí pedagogická pracovnice MŠ ŠVP PV Korálky

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Číslo jednací: /2013 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Bosonožská 4, Brno, 62500 na školní rok 2013-2016 Vypracoval ho kolektiv pedagogických pracovnic mateřské školy.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Mateřské školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 email: sps.kocianka6@bm. orgman.cz skolka.kocianka@email.cz http: //www.skola-kocianka.cz tel.:

Více

Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov

Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov objevování a zkoumání okolního světa Aktualizace : k 27.8.2012 1 Údaje : Název školy : Základní škola a mateřská škola Velemín Telefon : 416 59 71 15 Zřizovatel

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

MŠ Orangery, Dolní Počernice

MŠ Orangery, Dolní Počernice MŠ Orangery, Dolní Počernice Vydal: Soňa Lorencová, ředitelka školy Účinnost: Od 1. září 2014 Platnost: Schváleno: Vytvořen: Motto školky: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je platný

Více

D O M E Č E K. Školní vzdělávací program mateřské školy Čtyřlístek

D O M E Č E K. Školní vzdělávací program mateřské školy Čtyřlístek Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více