PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ ÚNOR 2014

2 Vážení spoluobčané, milí čtenáři, v úvodu bych se rád omluvil občanům, kteří koncem minulého roku čekali na informace a zajímavosti z naší obce v tištěné podobě formou obecního zpravodaje. Nestalo se tak tím, že by nebylo o čem psát nebo jsme ztratili zájem o tuto formu informovanosti, ba naopak, ale proto, že při velice rychlém a nenadálém sletu událostí se opravdu nenašel čas pro jeho sestavení a vydání podzimního nebo zimního vydání. Vánoce a Nový rok jsou sice za námi, ale i tak mi dovolte, abych Vám všem dodatečně v úvodu tohoto roku popřál hlavně hodně zdraví a rodinné pohody. Vrátím se tedy do září minulého roku, kdy došlo ke změnám ve vedení obce a odvolání bývalé starostky obce p. JUDr. Jarmily Pavelkové zastupitelstvem obce na řádném jednání zastupitelstva obce dne Tímto bych rád poděkoval bývalé paní starostce za její dosavadní práci a setrvání v zastupitelstvu obce Přísnotice. Důvodem odvolání nebyla zášť nebo finanční zpronevěra, jak kolují spekulace a nepodložené informace, ale potřeba a nutnost plného každodenní pracovního nasazení starosty na hlavní pracovní úvazek vzhledem k dnešním potřebám chodu obce, rozpracovaným a připravovaným investičním akcím jako například profinancování zateplování obecních budov, rekonstrukce vozovky na ulici Výhon, zpracování dotačního titulu rekonstrukce Návsi a dalším možnostem dotační podpory pro obec současně i do budoucna. Po mnoha diskuzích to sice navenek vypadá, že tento akt nebyl potřeba, ale byrokratická zátěž, která ve státě a státní sféře panuje, je opravdu obrovská. Myslím, že každý z Vás má určité zkušenosti, kolik času strávil s byrokracií, stačí obyčejné stavební povolení nebo daňové přiznání. Věřte mi, že toto pravidlo platí pro obce dvojnásobně a to ještě více v záležitostech státních a Evropských dotačních titulů. Při současném rozpočtovém určení daní jsme velice malou obcí na to, abychom do obecní pokladny získali tolik finančních prostředků, které by pokryly veškeré investiční náklady rekonstrukcí vozovek, chodníků, sportovního areálu, školy, školky a podobně. Je tedy nevyhnutelné podrobit se byrokracii a snažit se získat jakýkoliv dotační titul, který pomůže pro zvelebení naší obce.

3 Není mým zvykem slibovat věci, které nedokážu splnit ani ovlivnit, proto v mém prvním úvodním slovu neuslyšíte, co se všechno do podzimních voleb v obci změní. Nedovedu dělat zázraky a bláhový je ten, který věří tomu, že se dá vše stihnout během necelého jednoho roku tak, jak to v okolních obcích budovali několik let. Mnohem důležitější než planá slova je vzájemná a otevřená komunikace mezi námi. Po zkušenostech vím, že většina z Vás se o investičních záměrech obce vůbec nedozví nebo dozví až velice pozdě a v krajním případě až při realizaci určitého projektu, kdy už je dost pozdě, se k věci nějak vyjadřovat. Žijeme v elektronické době a naše obec si velice dobře vede v této oblasti informovanosti formou obecních stránek a to hlavně zásluhou webmastera a člena zastupitelstva, ale nikdy to nenahradí mluvené slovo. Mám v živé paměti dávné otevřené diskuze mezi občany při plánování plynofikace obce. Tuto formu informovanosti považuji za daleko nejlepší způsob otevřeného dialogu mezi vedením obce a občany. Proto bych se rád k těmto veřejným jednáním během měsíce února až března vrátil a odpověděl na všechny Vaše otázky kolem současného a plánovaného dění v obci. Nejenom odpověděl, ale komplexně Vás informoval o tom, jaká je současná situace a co je v plánu do konce tohoto roku. Každé jednání zastupitelstva je sice veřejné, ale je vázáno jednacím řádem a jsou zde projednávány jen předem stanovené body s omezenou možností veřejného vlivu k danému tématu. Do krásných slunných jarních dnů nám zbývá ještě poměrně dlouho, a proto Vám na závěr mohu jen popřát hodně optimizmu, duševní pohody a lásky. Ing. Mahovský Zdeněk starosta obce Přísnotice Výběr z usnesení Zastupitelstva Obce Přísnotice od července 2013 do ledna 2014: Zastupitelstvo obce schválilo: - uzavření smluv se SFŽP ČR o poskytnutí finanční podpory na akci Zateplení OÚ, MŠ a KD,

4 - smlouvu s Ing. V. Pelouškem na zajištění výkonu investorsko inženýrské činnosti akce Komplexní zateplení budov OÚ, MŠ a KD, - smlouvu o výkonu technického dozoru akce Komplexní zateplení budov OÚ, MŠ a KD s firmou TEHYKON, s. r. o., Brno, - zajištění výběrového řízení a realizačního managementu projektu Kompostovací nádoby agenturou RPA, s. r. o., Brno, - výsledek výběrového řízení a zhotovitele rekonstrukce místní komunikace ulice Výhon firmu SWIETELSKY stavební, s. r. o., Brno, - umístění zpomalovacího retardéru na konci ulice Výhon, - zajištění úvěru ve výši 8, ,-- Kč u České spořitelny, a. s., na financování rekonstrukce místních komunikací, - poskytnutí příspěvku na činnost ve výši 1.500,-- Kč Českému svazu chovatelů Žabčice - Unkovice, - prodej požárního automobilu AVIA DA 12A30-K za prodejní cenu 8.800,-- Kč Hasičskému sboru Brno Řečkovice Mokrá Hora, - vypovězení smlouvy o likvidaci komunálního odpadu s firmou AVE CZ, s. r. o., Brno, - odvolání starostky obce JUDr. J. Pavelkové z funkce, - volbu starosty obce tajným hlasováním, starostou obce byl zvolen Ing. Zdeněk Mahovský, výkon funkce jako uvolněný starosta na plný úvazek, - odkoupení nemovitosti č. p. 240 v obci Přísnotice a pozemku parc. č. 627 od majitelky p. K. Geciové, zajištění soudního znalce na zpracování znaleckého posudku a stanovení úřední ceny těchto nemovitostí, nájemní smlouvu na nemovitost č. p. 240, - zajištění úředního ocenění pozemků pro realizaci projektu Tůně a mokřady Přísnotice Ing. J. Holíkem, - smlouvu na zpracování žádosti o dotace na projekt Tůně a mokřady Přísnotice s Ing. R. Roubcovou, - smlouvu o poskytnutí služeb s RPA, s. r. o., Brno, na podání žádosti o dotace na vybudování dětského hřiště u mateřské školy, - kupní smlouvu s firmou Elkoplast CZ, s. r. o., Zlín, na nákup kompostérů a štěpkovače, - podání žádosti na podporu automatizace obecní knihovny, - zajištění výběrového řízení na nejvhodnější nabídku dodávky plynu a elektrické energie pro budovy v majetku obce, rámcovou smlouvu

5 na zajištění e-aukce dodavatelů energií s AP Centrem, s. r. o., Brno, - zajištění komplexního úklidu KD, - zajištění komplexního vymalování KD, - smlouvu s Ing. J. Olejníkem o právu provést stavbu na obecním pozemku týkající se opravy komunikace v průmyslové zóně na ulici Výhon, finanční příspěvek v částce ,-- Kč z rozpočtu obce na uvedenou opravu, - smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2. Jihovýchod na realizaci projektu Náves a parkoviště před OÚ, maximální výše dotace 2, ,83 Kč, - zrušení evidenčního poplatku za půjčování knih v obecní knihovně, - podání individuální žádosti JMK o dotace na dostavbu požární zbrojnice, smlouvu o poskytnutí dotace ve výši ,-- Kč, - objednávku provedení e-aukce firmou AP Centrum, s. r. o., Brno,na uzavření objektu požární zbrojnice vraty, dveřmi a okny, - smlouvu o dílo s firmou AB PORTAFER, s. r. o., Brno, na uzavření objektu požární zbrojnice vraty, - smlouvu o dílo s firmou OKNOSTYL group, s. r. o., Kuřim, na dodávku otvorových výplní požární zbrojnice, - odkoupení pozemků parc. č. 288/60, 288/61, 288/57 od soukromých vlastníků pro plánovanou výstavbu sběrného dvora, - prodej pozemku parc. č. 981/2 za úředně stanovenou cenu, - uzavření smlouvy s p. L. Kráčmarem zastupujícím firmu WTORPOL na umístění kontejneru pro sběr použitého textilu, bot a hraček v obci, - finanční příspěvek Mysliveckému sdružení Přísnotice ve výši ,-- Kč na úhradu léčiv a krmiv, - smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu JMK pro JSDH na zabezpečení akceschopnosti jednotky ve výši ,-- Kč a na pokrytí finančních výdajů jednotky nasazené v průběhu povodní v červnu 2013 ve výši ,-- Kč, - smlouvu o pronájmu nebytových prostor střechy kulturního domu pro instalaci telekomunikačního zařízení s firmou Brnonet, s. r. o., Vranovice, výše nájemného 100,-- Kč měsíčně, - místní poplatek za komunální odpady ve výši 600,-- Kč na osobu a rok 2014, splatnost poplatku dle OZV do , - pokácení lípy před šroťákem v ulici Za Humny a borovice u domu č. p. 20 v ulici Za Kostelem.

6 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve volebním okrsku Přísnotice Celkový počet voličů 693 Počet vydaných úředních obálek 452 Počet odevzdaných volebních obálek 452 Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem 451 Volební účast 65,22 % 1. Česká strana sociálně demokratická 97 hlasů 21,51 % 2. Strana svobodných občanů 16 hlasů 3,55 % 3. Česká pirátská strana 13 hlasů 2,88 % 4. TOP hlasů 6,21 % 5. Hlavu vzhůru volební blok 3 hlasů 0,67 % 6. Občanská demokratická strana 20 hlasů 4,43 % 9. Politické hnutí Změna 1 hlasů 0,22 % 10. Strana soukromníků ČR 0 hlasů 0,00 % 11. Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 55 hlasů 12,20 % 13. Suverenita Strana zdravého rozumu 1 hlasů 0,22 % 15. Strana Práv Občanů Zemanovci 4 hlasů 0,89 % 17. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 37 hlasů 8,20 % 18. Dělnická strana sociální spravedlnosti 7 hlasů 1,55 % 20. ANO hlasů 23,28 % 21. Komunistická strana Čech a Moravy 59 hlasů 13,08 % 22. LEV21 Národní socialisté 0 hlasů 0,00 % 23. Strana zelených 4 hlasů 0,89 % 24. Koruna Česká 1 hlasů 0,22 % Sběrný kontejner na textil Ke kontejnerům na tříděný odpad u kulturního domu byl umístěn kontejner na textil. Do sběrného kontejneru patří čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách,

7 dále také spárované (svázané) boty, hračky plastové, elektronické a plyšové. Do sběrného kontejneru nepatří znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky, netextilní materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče. Základní škola Přísnotice Nedávno začal školní rok a už jsme minulý týden rozdávali pololetní vysvědčení. Hodnocení dopadlo celkem dobře. Žádná dvojka z chování, nikdo nepropadl. Občas se potýkáme s dost velkou absencí některých žáků, ale to řešíme individuálně s rodiči žáků, kterých se to týká. Od září do ledna se žáci nejenom učili, ale také se zúčastnili divadelního představení v Brně v Radosti, shlédli představení kouzelníka, začali s plaveckým výcvikem. Před Vánocemi jsme navštívili vánoční výstavu v Rajhradě a absolvovali jsme vzdělávací program Zapomenuté kouzlo Vánoc v Brně. V uplynulé době se také uskutečnily hovorové hodiny s rodiči o prospěchu a chování jejich dětí, Den otevřených dveří - nabídli jsme možnost zúčastnit se vyučování a prohlédnout si školu. Připravili jsme program k Rozsvěcování vánočního stromku a spolu s ochotnými maminkami a přáteli školy jsme uspořádali již tradiční Výstavu vánočního pečiva s ochutnáváním. Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem, kteří přispěli svými výrobky na výstavu, i těm, kteří pomohli s její realizací. Děkuji.Letos připravili žáci také vánoční Jarmark, kde nabízeli své výrobky. Všechny vytvářeli sami pod vedením a odborným dohledem vychovatelky paní Dany Kučerové. Také jim děkuji. V listopadu a v prosinci byly v naší škole na pedagogické praxi dvě studentky střední školy Barbora Kopřivová a Anna Tancerová. Pedagogická praxe je součástí studia na střední pedagogické škole popř. lyceu se zaměřením na obor učitelství. Obě studentky absolvovaly základní vzdělávání prvního stupně na Základní škole v Přísnoticích (buď celé nebo část). V mateřské škole absolvovala pedagogickou praxi Jitka Rotterová v rámci vysokoškolského studia na Masarykově univerzitě v Brně.

8 V lednu byl zápis do první třídy pro školní rok 2014/2015. K zápisu přišlo 8 dětí všechny, které přijít mohly. Máme radost z toho, že se rodiče rozhodli zapsat své děti k základnímu vzdělávání do naší školy. V příštím školním roce by to mohla být nejpočetnější skupina s velkou šancí na vyučování jako samostatného ročníku. V únoru připravili rodiče pro své děti Dětský maškarní ples. Do přípravy a organizování se zapojili nejenom rodiče, ale i učitelky a zaměstnanci školy základní i mateřské. Na plese byla bohatá tombola díky sponzorským darům, za které všem sponzorům děkujeme. Bylo tam i občerstvení, pro děti připravený zábavný program. Všem, kteří jakkoliv pomohli a přispěli ke zdárnému průběhu této akce, jménem našich dětí děkuji. Poděkování patří také ochotným hasičům, kteří zajistili úklid v kulturním domě po dětském plese. To všechno už bylo. A co nás čeká? Druhé pololetí a v něm jarní prázdniny (od 17. do 21. února), sběr papíru po vsi, Velikonoce, škola v přírodě (letos na Vysočině), opakování, prověrky, vysvědčení a hurá na velké prázdniny. Ale před tím ještě pět měsíců dřiny, aby to vysvědčení trochu vypadalo! Tak se všichni držte! K základní škole patří také mateřská škola. Děti v mateřské škole si nejenom hrají, ale také se učí, jezdí do divadla, do plavání, přijdou do základní školy na vystoupení kouzelníka a podívat se, jak to ve škole vypadá, když je vyučování. Spolu se staršími kamarády ze

9 základní školy připravují vystoupení na veřejných akcích v obci vítání dětí, Rozsvěcování vánočního stromku. Vedle společných akcí se základní školou také připravují se svými učitelkami besídky a výtvarné dílničky pro rodiče a děti v mateřské škole. Během prvního pololetí školního roku se děti z mateřské školy zúčastnily třech divadelních představení v divadle Radost v Brně, realizovaly velkou vycházku po zámecké oboře v Židlochovicích, absolvovaly vzdělávací program Zdravá pětka o tom, jak zdravě žít a jíst, navštívily vzdělávací středisko LIPKA, které je zaměřeno na výchovu k ochraně životního prostředí. Přivítali poprvé divadélko Rolničky s pohádkou Krtek a nezbedná opička. Od října probíhá v mateřské škole kurz angličtiny pro děti předškolního věku. V rámci dotačních programů zadala obec vypracování projektové dokumentace k Přírodnímu hřišti v Mateřské škole v Přísnoticích. Plánek upraveného školního hřiště byl zveřejněn na podzim. Pokud by se podařilo získat dotaci v tomto dotačním programu, mohla by naše mateřská škola nabídnout dětem ještě zábavnější a kvalitnější předškolní vzdělávání především v oblasti ochrany životního prostředí. A co nás čeká ve druhém pololetí školního roku? Kromě učení, hraní a dovádění s kamarády možná i nové školní hřiště, zápis do mateřské školy, školní výlet a už je tu léto a čas na dovolenou. TJ Sokol Přísnotice oddíl kopané PaedDr. Marie Pelikánová ředitelka školy Tým mužů vstoupil do své druhé sezóny ve III. třídě Okresního přeboru Brno-venkov. Říká se, že pro nováčky je druhá sezóna ta nejtěžší. Toto pravidlo se dařilo celkem dobře překonávat, i když výkony byly trochu nevyrovnané. Přesto je umístění na šestém místě ze čtrnácti účastníků solidní. Ovšem uspokojení určitě není na místě, tabulka je velice vyrovnaná a na sestupové příčky je opravdu kousek. Celkem se podařilo zvítězit v šesti utkáních, osm jich skončilo porážkou. Nejlepším střelcem týmu byl Adam Lang se šesti zásahy a posila ze sousedních Žabčic Patrik Drobílek, který se trefil pětkrát. Celkové skóre bylo poměrně vyrovnané 28:30.

10 Jako vždy, největší problémem byla často nepravidelná účast na trénincích, ale hlavně na zápasech. A tak museli občas naskakovat i veteráni ze širšího kádru. Určitě to není v dnešní době jednoduché, udělat si volných 14 víkendových dní, ale pro kvalitní hru a dobré výsledky je třeba něco udělat. Ovšem hlavním důvodem k účasti by měl být kolektivní duch a radost ze společného snažení k dosažení určitého cíle. V tomto smyslu je velice pozitivní zjištění, že na zimní soustředění se nahlásilo hned 18 účastníků. Strávili jsme čtyři dny v Novém Městě na Moravě v penzionu Romantika. Ovšem žádná romantika to nebyla, trenér Rosa měl detailně připravený tréninkový plán jak na běžkách, tak i mimo bílou stopu. Ale hlavně se podařilo zase trochu utužit kolektiv a nabrat fyzickou kondici do jarní části soutěže. Celý pobyt si hráči hradili ze svých prostředků a rozhodně nelitovali takto vynaloženého úsilí. Celou zimu se také pravidelně chodí třikrát týdně běhat. Jarní část sezóny začíná 30. března. Před sezónou a během jara se budeme dále snažit vylepšovat sportovní areál ve Lhétě. Podali jsme žádost o dotaci na rekonstrukci kabin, dále budeme pokračovat ve vylepšování občerstvení a snad se nám podaří realizovat i jedno překvapení, které opět zvýší komfort pro diváky a fanoušky. TABULKA Rk. Tým Záp Skóre Body PK (Prav) 1. Ochoz : ( 14) 2. Blažovice : ( 10) 3. Pozořice : ( 10) 4. Mokrá-Horákov : ( 1) 5. Prace : ( 0) 6. Přísnotice : ( -6) 7. Šlapanice B : ( -3) 8. Tvarožná : ( -4) 9. Vojkovice B : ( -4) 10. Mělčany : ( -6) 11. Rajhrad B : ( -3) 12. Těšany : ( -7) 13. Blučina : ( -8) 14. Žabčice : ( -9)

11 Rozpis zápasů jaro III. třída skupina A Kolo Termín zápasu Začátek 15 Neděle Žabčice Přísnotice 15:30 16 Sobota Přísnotice Prace 15:30 17 Sobota Přísnotice Pozořice 16:00 18 Neděle Těšany Přísnotice 16:00 19 Sobota Přísnotice Blučina 16:00 20 Neděle Mělčany Přísnotice 16:30 21 Neděle Rajhrad B Přísnotice 16:30 22 Neděle Ochoz Přísnotice 16:30 23 Sobota Přísnotice Vojkovice B 16:30 24 Neděle Šlapanice B Přísnotice 16:30 25 Sobota Přísnotice Mokrá-Horákov 16:30 26 Neděle Blažovice Přísnotice 16:30 HC Hory Přísnotice Tradice opět ožívá Možná už málokdo si vzpomene, že v minulosti byly Přísnotice známé mimo jiné i kvalitním hokejovým družstvem. Vždyť Karel Lang, možná nejznámější přísnotický rodák, to dotáhl přes Kometu Brno až do reprezentace a na Olympijské hry. V kabinách je dodnes k vidění nejedna hokejová trofej. Dnes už se ovšem boje s hokejkami a pukem díky teplejším zimám přesunuly na zimní stadiony. A právě tam se možná opět právě rodí obnovená tradice. Vše začalo jak jinak na zamrzlé Lhétě, kde se pravidelně potkávali nejen fotbalisti při hokejových půtkách. A protože někteří z nich si pořídili i kompletní hokejovou výstroj, slovo dalo slovo a dal se dohromady hokejový tým HC Hory Přísnotice složený pouze z přísnotických fotbalistů a fanoušků. Netrvalo dlouho a prvními soupeři se stal tým Rajhradu, hrající amatérskou hokejovou soutěž. První dvě utkání skončila pro Hory nezdarem, ovšem ve třetím zápase, když jsme si sehnali i kvalitního brankaře, přišlo konečně i první velké vítězství. Na výhře 7:3 se podíleli tito hráči Bažant L. (2 branky), Vaníček R. (2x), Vaníček T. (1x), Rosa R. (1x), Olejník J.(1x), Šnajnar R., Kunc J., Pejchar D., Lang A., Látal T., Kunc M., Bažant J., v brance posila z Perné Kantor P. Ing. Olejník Jan oddíl kopané TJ Sokol Přísnotice

12 Atletické soustředění 2013 Ostružná v Jeseníkách Atleti z Přísnotic strávili čtyři dny na konci loňských letních prázdnin v horském prostředí. Pod vedením trenérů Františka Němce, Jiřího Sedláčka a manželů Vymetálkových měli velmi bohatý a pestrý program. Byla tam jak náročná vysokohorská turistika, tak každodenní běžecký trénink v kopcích, návštěva ZOO i plavání v bazénu a dětská diskotéka. Mladí atleti plnili devět soutěžních disciplín o drobné ceny. Všichni měli velkou radost při závěrečném vyhodnocení i z obdržených diplomů. Toto atletické soustředění bylo přínosné pro utužení kolektivu a mělo značný výchovný význam. František Němec oddíl atletiky TJ Sokol Přísnotice Společenská kronika Blahopřejeme našim spoluobčanům, k jejich životnímu jubileu a přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let: jméno datum narození 89 roků Langová Marie Mulíček Václav Malá Marie roků Furchová Marie Ludvíková Marie roků Tancerová Růžena Mahovská Jiřina Marková Božena Číhalová Jindřiška

13 84 roků Ludvík Jan roků Sedláčková Ludmila roků Langová Marie Valihrachová Vilemína Pospíšilová Marie roků Rohovský Josef Beran Antonín roků Kertészová Marie Brychta Jindřich Špánková Jindřiška Přichystalová Jarmila Pokorná Jiřina Mík Miloš roků Svoboda František Čermák Jiří roků Cechmeister Bohumil Flodr Jan Krátký Ivan roků Ludvíková Marie Říčková Lydie Veisová marie Mahovský František

14 Rizmanová Mária Fojtík Karel Blahopřejeme rodičům k narození miminek a přejeme radostné chvíle při výchově dětí: jméno datum narození Šádek Jakub Doležán Prokop Studenič Jakub Studeničová Klára Fialová Simona Kosinová Adriana Beáta Paseková Nela Vaverka Christian Výročí uzavření sňatku: 55. výročí Bažant František a Libuše výročí Čermák Jiří a Jarmila Se zármutkem vzpomínáme na naše zemřelé spoluobčany: jméno datum úmrtí Urbánková Marie Vajbarová Božena Šmerdová Ludmila Svoboda Josef Lang Antonín Šedá Jana Klimešová Libuše

15 V období od července 2013 do února 2014 se do obce přistěhovalo 8 občanů, 7 občanů se odstěhovalo. Přísnotice mají 840 obyvatel. Poděkování za vánoční výstavu na Obecním úřadě Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům obecního úřadu za nezištnou pomoc při přípravě vánoční výstavy na obecním úřadě. Samozřejmě také obci za zapůjčení prostor. Vánoční výstava byla již 5. v pořadí, je tvořena vždy pro všechny věkové kategorie tak, aby si před vánocemi každý něco pozitivního odnesl. Výstavu navštívilo několik stovek spoluobčanů z naší obce, ale také z okolních obcí, např. Popic, Vranovic a Vojkovic. Ze vstupného dobrovolného byl celý výtěžek 1.567,-- Kč darován darovací smlouvou dne Hospici v Rajhradě. Tímto také chci poděkovat všem, kteří výstavu navštívili a přispěli pro dobrou věc. Jitka Langová

16 Přísnotický zpravodaj vydává Obecní úřad Přísnotice. Náklad 340 výtisků. Zdarma občanům obce. Únor 2014.

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ www.prisnotice.cz BŘEZEN 2010 Pomlázka Upletl jsem pomlázku, je hezčí než z obrázku. Všechny holky, které znám, navštívím a vymrskám, než mi dají vajíčko, vyplatím je maličko. Vážení

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ www.prisnotice.cz ŘÍJEN 2008 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí spoluobčané, nedávno nám skončily prázdniny, dovolené, máme již i po hodech, horké a suché dny vystřídají dny chladnější,

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok 2011 se přehoupl do své druhé poloviny a zbývá nám už pouze velmi krátká doba k tomu, abychom dokončili vše, co jsme si

Více

Úvodník. Zpráva o činnosti rady ve 3. čtvrtletí 2012 3/2012

Úvodník. Zpráva o činnosti rady ve 3. čtvrtletí 2012 3/2012 Úvodník Vážení občané, Ještě před tím, než se příroda uloží k zimnímu spánku, nabídne nám spoustu krásných pohledů na zářivé koruny stromů ve všech barvách, babí léto, ale i na užitečné a chutné plody

Více

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010 Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2010 1 Vážení spoluobčané, čas podzimní nás, myslím,

Více

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA Nová smuteční síň města Prosinec 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...1 VOLBY DO KRAJSKéHO ZASTuPITELSTVA...2 ÚČET ZA DVA VOLEBNÍ ROKY...3 KRáTÍ NáM DANě...3 ukončené A ROZESTAVěNé

Více

KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ. Čtvrtletník obce Křepice Číslo 1/2006. Jarní Z jižních Čech

KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ. Čtvrtletník obce Křepice Číslo 1/2006. Jarní Z jižních Čech KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ Čtvrtletník obce Křepice Číslo 1/2006 Jarní Z jižních Čech Sedláček rozsívá, ptáček za ním sbírá. Sej sedláčku hodně hustě, ať za tebou pěkně roste pšenička zelená Zpráva o činnosti

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Další premiéra Dražických komediantů

Další premiéra Dražických komediantů Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, skončila vláda zimy, která v tomto roce byla mimořádně mírná až přívětivá. Věřím, že období, které nyní nastává, nám dodá nové síly do naší činnosti v posledním

Více

Úvodní slovo. Bývávaly časy... www.staraves.cz. Vážení spoluobčané,

Úvodní slovo. Bývávaly časy... www.staraves.cz. Vážení spoluobčané, www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se v úvodu tohoto zpravodaje s vámi podělil o pár postřehů z dění v obci. Se zahájením školního roku byla zprůjezdněna krajská silnice

Více

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ I/2007

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ I/2007 Akce na rok 2007 10. 2. Tradiční ostatky 9. 4. Velikonoční pomlázka 19. 5 Babské hody hrají Žadovjáci 25. 5. Nočník 2007 23. 6. Oslavy 80. výročí založení oddílu kopané a 110. výročí TJ Sokol v naší obci

Více

80 LET FOTBALU VE STŘELICÍCH

80 LET FOTBALU VE STŘELICÍCH ČERVENEC LEDEN 2012 2012 Zdarma pro všechny občany Střelic u Brna www.streliceubrna.cz Úvodník Vážení spoluobčané, měsíc červen byl zpočátku deštivý, ale od poloviny měsíce nastalo opravdu pravé letní

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

Turnaj ve stolním tenise, 30. prosince 2013

Turnaj ve stolním tenise, 30. prosince 2013 ROČNÍK 42 ČÍSLO 2 BŘEZEN DUBEN 2014 Turnaj ve stolním tenise, 30. prosince 2013 Divadlo Stodola, Nemrtvá nevěsta, 22. února 2014 Obsah Slovo starosty 3 Aktuality z obce 5 Informace o proběhlých akcích

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 274

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 274 Přibyslavský O B Č A S N Í K ŘÍJEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 274 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Sběr a svoz velkoobjem. odpadu str. 4 Usnesení rady

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané! Skončila plesová sezona, a to je neklamným znamením, že začne jarní období. Podle kalendáře by jaro již mělo být tady, ale počasí v posledních dnech tomu nenasvědčuje.

Více

4/2013. Křepický zpravodaj 4/2013 Strana 1

4/2013. Křepický zpravodaj 4/2013 Strana 1 Křepický zpravodaj 4/2013 Strana 1 Motýlková školička Děti v motýlkové školičce se těší na vánoční svátky. Pečou cukroví a perníky, vyrábí voňavá jablíčka, zdobí vánoční stromečky. To jsme ale přeskočili

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů)

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů) Slovo úvodem Ve zpravodaji, který držíte v rukou, se dozvíte spoustu nových informací jak z radnice, tak z dění v městysi. Nezapomněli jsme ani na oblíbený seriál a rozhovor. Snažíme se pro vás každý druhý

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj

Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj PODZIM Začíná v době podzimní rovnodennosti, kdy jsou opět světlo a tma v rovnováze. Tentokrát už ale přibývá stále více tmy. Už během babího

Více

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 ROČNÍK 41 ČÍSLO 1 LEDEN ÚNOR 2013 207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 Jubilanti, 13. prosince 2012 Obsah Slovo starosty 3 Aktuality z obce 5 Informace o proběhlých

Více

Boroviny. Občasník. Vydává Obec Borová Lada

Boroviny. Občasník. Vydává Obec Borová Lada Občasník Boroviny Vydává Obec Borová Lada Ročník X., číslo 1/červenec 2010 Registrační číslo: MK ČR E 12488 Redakční rada: Elvíra Běhounová, Mgr.Alena Braunová, Monika Juříková, Ing. Jana Hrazánková, Mgr.Vlaďka

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více