PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ ÚNOR 2014

2 Vážení spoluobčané, milí čtenáři, v úvodu bych se rád omluvil občanům, kteří koncem minulého roku čekali na informace a zajímavosti z naší obce v tištěné podobě formou obecního zpravodaje. Nestalo se tak tím, že by nebylo o čem psát nebo jsme ztratili zájem o tuto formu informovanosti, ba naopak, ale proto, že při velice rychlém a nenadálém sletu událostí se opravdu nenašel čas pro jeho sestavení a vydání podzimního nebo zimního vydání. Vánoce a Nový rok jsou sice za námi, ale i tak mi dovolte, abych Vám všem dodatečně v úvodu tohoto roku popřál hlavně hodně zdraví a rodinné pohody. Vrátím se tedy do září minulého roku, kdy došlo ke změnám ve vedení obce a odvolání bývalé starostky obce p. JUDr. Jarmily Pavelkové zastupitelstvem obce na řádném jednání zastupitelstva obce dne Tímto bych rád poděkoval bývalé paní starostce za její dosavadní práci a setrvání v zastupitelstvu obce Přísnotice. Důvodem odvolání nebyla zášť nebo finanční zpronevěra, jak kolují spekulace a nepodložené informace, ale potřeba a nutnost plného každodenní pracovního nasazení starosty na hlavní pracovní úvazek vzhledem k dnešním potřebám chodu obce, rozpracovaným a připravovaným investičním akcím jako například profinancování zateplování obecních budov, rekonstrukce vozovky na ulici Výhon, zpracování dotačního titulu rekonstrukce Návsi a dalším možnostem dotační podpory pro obec současně i do budoucna. Po mnoha diskuzích to sice navenek vypadá, že tento akt nebyl potřeba, ale byrokratická zátěž, která ve státě a státní sféře panuje, je opravdu obrovská. Myslím, že každý z Vás má určité zkušenosti, kolik času strávil s byrokracií, stačí obyčejné stavební povolení nebo daňové přiznání. Věřte mi, že toto pravidlo platí pro obce dvojnásobně a to ještě více v záležitostech státních a Evropských dotačních titulů. Při současném rozpočtovém určení daní jsme velice malou obcí na to, abychom do obecní pokladny získali tolik finančních prostředků, které by pokryly veškeré investiční náklady rekonstrukcí vozovek, chodníků, sportovního areálu, školy, školky a podobně. Je tedy nevyhnutelné podrobit se byrokracii a snažit se získat jakýkoliv dotační titul, který pomůže pro zvelebení naší obce.

3 Není mým zvykem slibovat věci, které nedokážu splnit ani ovlivnit, proto v mém prvním úvodním slovu neuslyšíte, co se všechno do podzimních voleb v obci změní. Nedovedu dělat zázraky a bláhový je ten, který věří tomu, že se dá vše stihnout během necelého jednoho roku tak, jak to v okolních obcích budovali několik let. Mnohem důležitější než planá slova je vzájemná a otevřená komunikace mezi námi. Po zkušenostech vím, že většina z Vás se o investičních záměrech obce vůbec nedozví nebo dozví až velice pozdě a v krajním případě až při realizaci určitého projektu, kdy už je dost pozdě, se k věci nějak vyjadřovat. Žijeme v elektronické době a naše obec si velice dobře vede v této oblasti informovanosti formou obecních stránek a to hlavně zásluhou webmastera a člena zastupitelstva, ale nikdy to nenahradí mluvené slovo. Mám v živé paměti dávné otevřené diskuze mezi občany při plánování plynofikace obce. Tuto formu informovanosti považuji za daleko nejlepší způsob otevřeného dialogu mezi vedením obce a občany. Proto bych se rád k těmto veřejným jednáním během měsíce února až března vrátil a odpověděl na všechny Vaše otázky kolem současného a plánovaného dění v obci. Nejenom odpověděl, ale komplexně Vás informoval o tom, jaká je současná situace a co je v plánu do konce tohoto roku. Každé jednání zastupitelstva je sice veřejné, ale je vázáno jednacím řádem a jsou zde projednávány jen předem stanovené body s omezenou možností veřejného vlivu k danému tématu. Do krásných slunných jarních dnů nám zbývá ještě poměrně dlouho, a proto Vám na závěr mohu jen popřát hodně optimizmu, duševní pohody a lásky. Ing. Mahovský Zdeněk starosta obce Přísnotice Výběr z usnesení Zastupitelstva Obce Přísnotice od července 2013 do ledna 2014: Zastupitelstvo obce schválilo: - uzavření smluv se SFŽP ČR o poskytnutí finanční podpory na akci Zateplení OÚ, MŠ a KD,

4 - smlouvu s Ing. V. Pelouškem na zajištění výkonu investorsko inženýrské činnosti akce Komplexní zateplení budov OÚ, MŠ a KD, - smlouvu o výkonu technického dozoru akce Komplexní zateplení budov OÚ, MŠ a KD s firmou TEHYKON, s. r. o., Brno, - zajištění výběrového řízení a realizačního managementu projektu Kompostovací nádoby agenturou RPA, s. r. o., Brno, - výsledek výběrového řízení a zhotovitele rekonstrukce místní komunikace ulice Výhon firmu SWIETELSKY stavební, s. r. o., Brno, - umístění zpomalovacího retardéru na konci ulice Výhon, - zajištění úvěru ve výši 8, ,-- Kč u České spořitelny, a. s., na financování rekonstrukce místních komunikací, - poskytnutí příspěvku na činnost ve výši 1.500,-- Kč Českému svazu chovatelů Žabčice - Unkovice, - prodej požárního automobilu AVIA DA 12A30-K za prodejní cenu 8.800,-- Kč Hasičskému sboru Brno Řečkovice Mokrá Hora, - vypovězení smlouvy o likvidaci komunálního odpadu s firmou AVE CZ, s. r. o., Brno, - odvolání starostky obce JUDr. J. Pavelkové z funkce, - volbu starosty obce tajným hlasováním, starostou obce byl zvolen Ing. Zdeněk Mahovský, výkon funkce jako uvolněný starosta na plný úvazek, - odkoupení nemovitosti č. p. 240 v obci Přísnotice a pozemku parc. č. 627 od majitelky p. K. Geciové, zajištění soudního znalce na zpracování znaleckého posudku a stanovení úřední ceny těchto nemovitostí, nájemní smlouvu na nemovitost č. p. 240, - zajištění úředního ocenění pozemků pro realizaci projektu Tůně a mokřady Přísnotice Ing. J. Holíkem, - smlouvu na zpracování žádosti o dotace na projekt Tůně a mokřady Přísnotice s Ing. R. Roubcovou, - smlouvu o poskytnutí služeb s RPA, s. r. o., Brno, na podání žádosti o dotace na vybudování dětského hřiště u mateřské školy, - kupní smlouvu s firmou Elkoplast CZ, s. r. o., Zlín, na nákup kompostérů a štěpkovače, - podání žádosti na podporu automatizace obecní knihovny, - zajištění výběrového řízení na nejvhodnější nabídku dodávky plynu a elektrické energie pro budovy v majetku obce, rámcovou smlouvu

5 na zajištění e-aukce dodavatelů energií s AP Centrem, s. r. o., Brno, - zajištění komplexního úklidu KD, - zajištění komplexního vymalování KD, - smlouvu s Ing. J. Olejníkem o právu provést stavbu na obecním pozemku týkající se opravy komunikace v průmyslové zóně na ulici Výhon, finanční příspěvek v částce ,-- Kč z rozpočtu obce na uvedenou opravu, - smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2. Jihovýchod na realizaci projektu Náves a parkoviště před OÚ, maximální výše dotace 2, ,83 Kč, - zrušení evidenčního poplatku za půjčování knih v obecní knihovně, - podání individuální žádosti JMK o dotace na dostavbu požární zbrojnice, smlouvu o poskytnutí dotace ve výši ,-- Kč, - objednávku provedení e-aukce firmou AP Centrum, s. r. o., Brno,na uzavření objektu požární zbrojnice vraty, dveřmi a okny, - smlouvu o dílo s firmou AB PORTAFER, s. r. o., Brno, na uzavření objektu požární zbrojnice vraty, - smlouvu o dílo s firmou OKNOSTYL group, s. r. o., Kuřim, na dodávku otvorových výplní požární zbrojnice, - odkoupení pozemků parc. č. 288/60, 288/61, 288/57 od soukromých vlastníků pro plánovanou výstavbu sběrného dvora, - prodej pozemku parc. č. 981/2 za úředně stanovenou cenu, - uzavření smlouvy s p. L. Kráčmarem zastupujícím firmu WTORPOL na umístění kontejneru pro sběr použitého textilu, bot a hraček v obci, - finanční příspěvek Mysliveckému sdružení Přísnotice ve výši ,-- Kč na úhradu léčiv a krmiv, - smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu JMK pro JSDH na zabezpečení akceschopnosti jednotky ve výši ,-- Kč a na pokrytí finančních výdajů jednotky nasazené v průběhu povodní v červnu 2013 ve výši ,-- Kč, - smlouvu o pronájmu nebytových prostor střechy kulturního domu pro instalaci telekomunikačního zařízení s firmou Brnonet, s. r. o., Vranovice, výše nájemného 100,-- Kč měsíčně, - místní poplatek za komunální odpady ve výši 600,-- Kč na osobu a rok 2014, splatnost poplatku dle OZV do , - pokácení lípy před šroťákem v ulici Za Humny a borovice u domu č. p. 20 v ulici Za Kostelem.

6 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve volebním okrsku Přísnotice Celkový počet voličů 693 Počet vydaných úředních obálek 452 Počet odevzdaných volebních obálek 452 Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem 451 Volební účast 65,22 % 1. Česká strana sociálně demokratická 97 hlasů 21,51 % 2. Strana svobodných občanů 16 hlasů 3,55 % 3. Česká pirátská strana 13 hlasů 2,88 % 4. TOP hlasů 6,21 % 5. Hlavu vzhůru volební blok 3 hlasů 0,67 % 6. Občanská demokratická strana 20 hlasů 4,43 % 9. Politické hnutí Změna 1 hlasů 0,22 % 10. Strana soukromníků ČR 0 hlasů 0,00 % 11. Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 55 hlasů 12,20 % 13. Suverenita Strana zdravého rozumu 1 hlasů 0,22 % 15. Strana Práv Občanů Zemanovci 4 hlasů 0,89 % 17. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 37 hlasů 8,20 % 18. Dělnická strana sociální spravedlnosti 7 hlasů 1,55 % 20. ANO hlasů 23,28 % 21. Komunistická strana Čech a Moravy 59 hlasů 13,08 % 22. LEV21 Národní socialisté 0 hlasů 0,00 % 23. Strana zelených 4 hlasů 0,89 % 24. Koruna Česká 1 hlasů 0,22 % Sběrný kontejner na textil Ke kontejnerům na tříděný odpad u kulturního domu byl umístěn kontejner na textil. Do sběrného kontejneru patří čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách,

7 dále také spárované (svázané) boty, hračky plastové, elektronické a plyšové. Do sběrného kontejneru nepatří znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky, netextilní materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče. Základní škola Přísnotice Nedávno začal školní rok a už jsme minulý týden rozdávali pololetní vysvědčení. Hodnocení dopadlo celkem dobře. Žádná dvojka z chování, nikdo nepropadl. Občas se potýkáme s dost velkou absencí některých žáků, ale to řešíme individuálně s rodiči žáků, kterých se to týká. Od září do ledna se žáci nejenom učili, ale také se zúčastnili divadelního představení v Brně v Radosti, shlédli představení kouzelníka, začali s plaveckým výcvikem. Před Vánocemi jsme navštívili vánoční výstavu v Rajhradě a absolvovali jsme vzdělávací program Zapomenuté kouzlo Vánoc v Brně. V uplynulé době se také uskutečnily hovorové hodiny s rodiči o prospěchu a chování jejich dětí, Den otevřených dveří - nabídli jsme možnost zúčastnit se vyučování a prohlédnout si školu. Připravili jsme program k Rozsvěcování vánočního stromku a spolu s ochotnými maminkami a přáteli školy jsme uspořádali již tradiční Výstavu vánočního pečiva s ochutnáváním. Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem, kteří přispěli svými výrobky na výstavu, i těm, kteří pomohli s její realizací. Děkuji.Letos připravili žáci také vánoční Jarmark, kde nabízeli své výrobky. Všechny vytvářeli sami pod vedením a odborným dohledem vychovatelky paní Dany Kučerové. Také jim děkuji. V listopadu a v prosinci byly v naší škole na pedagogické praxi dvě studentky střední školy Barbora Kopřivová a Anna Tancerová. Pedagogická praxe je součástí studia na střední pedagogické škole popř. lyceu se zaměřením na obor učitelství. Obě studentky absolvovaly základní vzdělávání prvního stupně na Základní škole v Přísnoticích (buď celé nebo část). V mateřské škole absolvovala pedagogickou praxi Jitka Rotterová v rámci vysokoškolského studia na Masarykově univerzitě v Brně.

8 V lednu byl zápis do první třídy pro školní rok 2014/2015. K zápisu přišlo 8 dětí všechny, které přijít mohly. Máme radost z toho, že se rodiče rozhodli zapsat své děti k základnímu vzdělávání do naší školy. V příštím školním roce by to mohla být nejpočetnější skupina s velkou šancí na vyučování jako samostatného ročníku. V únoru připravili rodiče pro své děti Dětský maškarní ples. Do přípravy a organizování se zapojili nejenom rodiče, ale i učitelky a zaměstnanci školy základní i mateřské. Na plese byla bohatá tombola díky sponzorským darům, za které všem sponzorům děkujeme. Bylo tam i občerstvení, pro děti připravený zábavný program. Všem, kteří jakkoliv pomohli a přispěli ke zdárnému průběhu této akce, jménem našich dětí děkuji. Poděkování patří také ochotným hasičům, kteří zajistili úklid v kulturním domě po dětském plese. To všechno už bylo. A co nás čeká? Druhé pololetí a v něm jarní prázdniny (od 17. do 21. února), sběr papíru po vsi, Velikonoce, škola v přírodě (letos na Vysočině), opakování, prověrky, vysvědčení a hurá na velké prázdniny. Ale před tím ještě pět měsíců dřiny, aby to vysvědčení trochu vypadalo! Tak se všichni držte! K základní škole patří také mateřská škola. Děti v mateřské škole si nejenom hrají, ale také se učí, jezdí do divadla, do plavání, přijdou do základní školy na vystoupení kouzelníka a podívat se, jak to ve škole vypadá, když je vyučování. Spolu se staršími kamarády ze

9 základní školy připravují vystoupení na veřejných akcích v obci vítání dětí, Rozsvěcování vánočního stromku. Vedle společných akcí se základní školou také připravují se svými učitelkami besídky a výtvarné dílničky pro rodiče a děti v mateřské škole. Během prvního pololetí školního roku se děti z mateřské školy zúčastnily třech divadelních představení v divadle Radost v Brně, realizovaly velkou vycházku po zámecké oboře v Židlochovicích, absolvovaly vzdělávací program Zdravá pětka o tom, jak zdravě žít a jíst, navštívily vzdělávací středisko LIPKA, které je zaměřeno na výchovu k ochraně životního prostředí. Přivítali poprvé divadélko Rolničky s pohádkou Krtek a nezbedná opička. Od října probíhá v mateřské škole kurz angličtiny pro děti předškolního věku. V rámci dotačních programů zadala obec vypracování projektové dokumentace k Přírodnímu hřišti v Mateřské škole v Přísnoticích. Plánek upraveného školního hřiště byl zveřejněn na podzim. Pokud by se podařilo získat dotaci v tomto dotačním programu, mohla by naše mateřská škola nabídnout dětem ještě zábavnější a kvalitnější předškolní vzdělávání především v oblasti ochrany životního prostředí. A co nás čeká ve druhém pololetí školního roku? Kromě učení, hraní a dovádění s kamarády možná i nové školní hřiště, zápis do mateřské školy, školní výlet a už je tu léto a čas na dovolenou. TJ Sokol Přísnotice oddíl kopané PaedDr. Marie Pelikánová ředitelka školy Tým mužů vstoupil do své druhé sezóny ve III. třídě Okresního přeboru Brno-venkov. Říká se, že pro nováčky je druhá sezóna ta nejtěžší. Toto pravidlo se dařilo celkem dobře překonávat, i když výkony byly trochu nevyrovnané. Přesto je umístění na šestém místě ze čtrnácti účastníků solidní. Ovšem uspokojení určitě není na místě, tabulka je velice vyrovnaná a na sestupové příčky je opravdu kousek. Celkem se podařilo zvítězit v šesti utkáních, osm jich skončilo porážkou. Nejlepším střelcem týmu byl Adam Lang se šesti zásahy a posila ze sousedních Žabčic Patrik Drobílek, který se trefil pětkrát. Celkové skóre bylo poměrně vyrovnané 28:30.

10 Jako vždy, největší problémem byla často nepravidelná účast na trénincích, ale hlavně na zápasech. A tak museli občas naskakovat i veteráni ze širšího kádru. Určitě to není v dnešní době jednoduché, udělat si volných 14 víkendových dní, ale pro kvalitní hru a dobré výsledky je třeba něco udělat. Ovšem hlavním důvodem k účasti by měl být kolektivní duch a radost ze společného snažení k dosažení určitého cíle. V tomto smyslu je velice pozitivní zjištění, že na zimní soustředění se nahlásilo hned 18 účastníků. Strávili jsme čtyři dny v Novém Městě na Moravě v penzionu Romantika. Ovšem žádná romantika to nebyla, trenér Rosa měl detailně připravený tréninkový plán jak na běžkách, tak i mimo bílou stopu. Ale hlavně se podařilo zase trochu utužit kolektiv a nabrat fyzickou kondici do jarní části soutěže. Celý pobyt si hráči hradili ze svých prostředků a rozhodně nelitovali takto vynaloženého úsilí. Celou zimu se také pravidelně chodí třikrát týdně běhat. Jarní část sezóny začíná 30. března. Před sezónou a během jara se budeme dále snažit vylepšovat sportovní areál ve Lhétě. Podali jsme žádost o dotaci na rekonstrukci kabin, dále budeme pokračovat ve vylepšování občerstvení a snad se nám podaří realizovat i jedno překvapení, které opět zvýší komfort pro diváky a fanoušky. TABULKA Rk. Tým Záp Skóre Body PK (Prav) 1. Ochoz : ( 14) 2. Blažovice : ( 10) 3. Pozořice : ( 10) 4. Mokrá-Horákov : ( 1) 5. Prace : ( 0) 6. Přísnotice : ( -6) 7. Šlapanice B : ( -3) 8. Tvarožná : ( -4) 9. Vojkovice B : ( -4) 10. Mělčany : ( -6) 11. Rajhrad B : ( -3) 12. Těšany : ( -7) 13. Blučina : ( -8) 14. Žabčice : ( -9)

11 Rozpis zápasů jaro III. třída skupina A Kolo Termín zápasu Začátek 15 Neděle Žabčice Přísnotice 15:30 16 Sobota Přísnotice Prace 15:30 17 Sobota Přísnotice Pozořice 16:00 18 Neděle Těšany Přísnotice 16:00 19 Sobota Přísnotice Blučina 16:00 20 Neděle Mělčany Přísnotice 16:30 21 Neděle Rajhrad B Přísnotice 16:30 22 Neděle Ochoz Přísnotice 16:30 23 Sobota Přísnotice Vojkovice B 16:30 24 Neděle Šlapanice B Přísnotice 16:30 25 Sobota Přísnotice Mokrá-Horákov 16:30 26 Neděle Blažovice Přísnotice 16:30 HC Hory Přísnotice Tradice opět ožívá Možná už málokdo si vzpomene, že v minulosti byly Přísnotice známé mimo jiné i kvalitním hokejovým družstvem. Vždyť Karel Lang, možná nejznámější přísnotický rodák, to dotáhl přes Kometu Brno až do reprezentace a na Olympijské hry. V kabinách je dodnes k vidění nejedna hokejová trofej. Dnes už se ovšem boje s hokejkami a pukem díky teplejším zimám přesunuly na zimní stadiony. A právě tam se možná opět právě rodí obnovená tradice. Vše začalo jak jinak na zamrzlé Lhétě, kde se pravidelně potkávali nejen fotbalisti při hokejových půtkách. A protože někteří z nich si pořídili i kompletní hokejovou výstroj, slovo dalo slovo a dal se dohromady hokejový tým HC Hory Přísnotice složený pouze z přísnotických fotbalistů a fanoušků. Netrvalo dlouho a prvními soupeři se stal tým Rajhradu, hrající amatérskou hokejovou soutěž. První dvě utkání skončila pro Hory nezdarem, ovšem ve třetím zápase, když jsme si sehnali i kvalitního brankaře, přišlo konečně i první velké vítězství. Na výhře 7:3 se podíleli tito hráči Bažant L. (2 branky), Vaníček R. (2x), Vaníček T. (1x), Rosa R. (1x), Olejník J.(1x), Šnajnar R., Kunc J., Pejchar D., Lang A., Látal T., Kunc M., Bažant J., v brance posila z Perné Kantor P. Ing. Olejník Jan oddíl kopané TJ Sokol Přísnotice

12 Atletické soustředění 2013 Ostružná v Jeseníkách Atleti z Přísnotic strávili čtyři dny na konci loňských letních prázdnin v horském prostředí. Pod vedením trenérů Františka Němce, Jiřího Sedláčka a manželů Vymetálkových měli velmi bohatý a pestrý program. Byla tam jak náročná vysokohorská turistika, tak každodenní běžecký trénink v kopcích, návštěva ZOO i plavání v bazénu a dětská diskotéka. Mladí atleti plnili devět soutěžních disciplín o drobné ceny. Všichni měli velkou radost při závěrečném vyhodnocení i z obdržených diplomů. Toto atletické soustředění bylo přínosné pro utužení kolektivu a mělo značný výchovný význam. František Němec oddíl atletiky TJ Sokol Přísnotice Společenská kronika Blahopřejeme našim spoluobčanům, k jejich životnímu jubileu a přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let: jméno datum narození 89 roků Langová Marie Mulíček Václav Malá Marie roků Furchová Marie Ludvíková Marie roků Tancerová Růžena Mahovská Jiřina Marková Božena Číhalová Jindřiška

13 84 roků Ludvík Jan roků Sedláčková Ludmila roků Langová Marie Valihrachová Vilemína Pospíšilová Marie roků Rohovský Josef Beran Antonín roků Kertészová Marie Brychta Jindřich Špánková Jindřiška Přichystalová Jarmila Pokorná Jiřina Mík Miloš roků Svoboda František Čermák Jiří roků Cechmeister Bohumil Flodr Jan Krátký Ivan roků Ludvíková Marie Říčková Lydie Veisová marie Mahovský František

14 Rizmanová Mária Fojtík Karel Blahopřejeme rodičům k narození miminek a přejeme radostné chvíle při výchově dětí: jméno datum narození Šádek Jakub Doležán Prokop Studenič Jakub Studeničová Klára Fialová Simona Kosinová Adriana Beáta Paseková Nela Vaverka Christian Výročí uzavření sňatku: 55. výročí Bažant František a Libuše výročí Čermák Jiří a Jarmila Se zármutkem vzpomínáme na naše zemřelé spoluobčany: jméno datum úmrtí Urbánková Marie Vajbarová Božena Šmerdová Ludmila Svoboda Josef Lang Antonín Šedá Jana Klimešová Libuše

15 V období od července 2013 do února 2014 se do obce přistěhovalo 8 občanů, 7 občanů se odstěhovalo. Přísnotice mají 840 obyvatel. Poděkování za vánoční výstavu na Obecním úřadě Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům obecního úřadu za nezištnou pomoc při přípravě vánoční výstavy na obecním úřadě. Samozřejmě také obci za zapůjčení prostor. Vánoční výstava byla již 5. v pořadí, je tvořena vždy pro všechny věkové kategorie tak, aby si před vánocemi každý něco pozitivního odnesl. Výstavu navštívilo několik stovek spoluobčanů z naší obce, ale také z okolních obcí, např. Popic, Vranovic a Vojkovic. Ze vstupného dobrovolného byl celý výtěžek 1.567,-- Kč darován darovací smlouvou dne Hospici v Rajhradě. Tímto také chci poděkovat všem, kteří výstavu navštívili a přispěli pro dobrou věc. Jitka Langová

16 Přísnotický zpravodaj vydává Obecní úřad Přísnotice. Náklad 340 výtisků. Zdarma občanům obce. Únor 2014.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přísnotice konaného dne 26. 8. 2013 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Přísnoticích.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přísnotice konaného dne 26. 8. 2013 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Přísnoticích. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přísnotice konaného dne 26. 8. 2013 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Přísnoticích. Předsedající starostka obce zahájila zasedání Zastupitelstva obce Přísnotice v 19.00

Více

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Rýmařovsko

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Rýmařovsko Břidličná Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Rýmařovsko Zapsaných voličů 2937 Počet voličů 1496 Volební účast 50,94 Česká strana sociálně demokratická 416 Komunistická strana Čecha a Moravy 316

Více

Zpravodaj. Přísnotice. Listopad 2004

Zpravodaj. Přísnotice. Listopad 2004 Zpravodaj Přísnotice Listopad 2004 Zpravodaj, který právě držíte v ruce, je letos již poslední náš zpravodaj. Máme za sebou volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje i do třetiny Senátu ČR. Volby v

Více

Zpravodaj. Přísnotice. Září 2006

Zpravodaj. Přísnotice. Září 2006 Zpravodaj Přísnotice Září 2006 Úvodem Čím se mám nechat inspirovat pro dnešní úvodník, který by se měl zabývat důležitou a aktuální otázkou, měl by vymezovat závěry a odhalovat souvislosti, když si nedovolím

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Bílá Lhota: Název politické strany Počet hlasů

Bílá Lhota: Název politické strany Počet hlasů Bílá Lhota: Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 2 Strana zdravého rozumu NECHCEME EURO 0 TOP 09 a starostové 3 Liberálně ekologická strana 1 Komunistická strana Čech a Moravy 4

Více

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ www.prisnotice.cz SRPEN 2009 Vážení spoluobčané, milí čtenáři zpravodaje dostává se Vám do rukou další číslo letního zpravodaje Přísnotic, který Vás chce informovat o dění v naší

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ www.prisnotice.cz SRPEN 2013 1. Babské hody v Přísnoticích Den dětí Vážení spoluobčané, milí čtenáři, v minulých vydáních zpravodaje jsem Vás podrobně informovala o investičních akcích

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu 1 Volby do Evropského parlamentu Výsledky Studentských voleb do EP (28. a 29. 4. 2014) Hlasy jsou sečteny. Volební místnost se opět proměnila v knihovnu a komisaři se vrátili ke svým blízkým i ke svým

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ www.prisnotice.cz PROSINEC 2009 Vážení spoluobčané, milí čtenáři zpravodaje, tak již se to blíží, závěr roku 2009. Byl to rok velmi výjimečný i rok velkých celosvětových finančních

Více

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ www.prisnotice.cz PROSINEC 2010 Vážení spoluobčané, milí čtenáři, dostává se Vám do rukou poslední vydání letošního, tak trošku i povolebního, zpravodaje. Na úvod chci občanům poděkovat,

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU

ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ Ve volebním okrsku č.... v obci (městysu, městě, městské části, městském obvodu)...... okres... Olomouc proběhlo ve dnech...hlasování 25.0. - 26.0.203 ve volbách do

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. 10. 26. 10. 2013 Výsledky hlasování za územní celky Obec: Batelov Okrsek: 1 698 446 63,90 444 443 99,77 1 Česká str.sociálně

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Výsledky Studentských voleb 2016 do krajských zastupitelstev

Výsledky Studentských voleb 2016 do krajských zastupitelstev Výsledky Studentských voleb 2016 do krajských zastupitelstev Projektu Studentské volby 2016 do krajských zastupitelstev se ve dnech 20. až 21. září 2016 zúčastnilo 254 škol: 124 gymnázií, 136 středních

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

VOLBY DO POSLANECKÉ a

VOLBY DO POSLANECKÉ a VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 9.6. a 20.6. 998 Obsah materiálu: Výsledky hlasování celkem str. 2 Výsledky hlasování v okrscích str. 3 Porovnání místních výsledků s celostátními str. 0 Volební

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC.

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC. OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC 2014 www.ssedliste.cz e-mail: obec@ssedliste.cz Vážení spoluobčané, milí čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO dovolte mi, abych Vás před létem v krátkosti informovala o dění v

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ www.prisnotice.cz ZÁŘÍ2012 ZÁŘÍ 2012 Vážení spoluobčané, milí čtenáři zpravodaje, když píši tento úvodník ke zpravodaji, nemohu se ubránit nostalgii z konce prázdnin. Po krásných

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ZÁHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU: denní studium 1. září 2016 v 7.55 hod. dálkové studium 6. září 2016 v 13.25 PRAVIDELNÉ VYUČOVÁNÍ:

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0908/2014/Sed Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 18. 12. 2014 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ www.prisnotice.cz ŘÍJEN 2009 Vážení spoluobčané, milí čtenáři zpravodaje, setkáváme se opět nad stránkami letošního již 3. vydání našeho zpravodaje a je zde již podzim, kdy slunce

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 14 Rozhodčí: Šmakal, Kubr, Teuber Delegát:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zpravodaj. Slovo starosty... Městské. části Praha - Dolní Měcholupy. Vážení občané,

Zpravodaj. Slovo starosty... Městské. části Praha - Dolní Měcholupy. Vážení občané, - 1 - ZPRAVODAJ BŘEZEN 2010 Z obsahu Slovo starosty Aktivity OS Leonardo 105 let SDH Poděkování hasičům Další informace z MČ Inzerce Zpravodaj Městské Slovo starosty... Vážení občané, předem než začnu

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ www.prisnotice.cz BŘEZEN 2008 Ú V O D E M Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí spoluobčané, dostává se Vám do rukou, po malé zimní pomlce, zpravodaj o dění v naší obci a okolí. Od

Více

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse 1 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 22.12.2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti v zelené budově ve dvoře úřadu městyse, nám. Republiky 107 Přítomni:

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje:

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje: Číslo 35., říjen 2015 Starosta obce informuje: Vážení občané, zdravím Vás jménem Zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. Ve 34. čísle našeho zpravodaje jsem Vás informoval o záměru obce realizovat

Více

Žákovský diář školní rok 2006/ ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Žákovský diář školní rok 2006/ ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Žákovský diář školní rok 2006/2007-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více