PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ ÚNOR 2014

2 Vážení spoluobčané, milí čtenáři, v úvodu bych se rád omluvil občanům, kteří koncem minulého roku čekali na informace a zajímavosti z naší obce v tištěné podobě formou obecního zpravodaje. Nestalo se tak tím, že by nebylo o čem psát nebo jsme ztratili zájem o tuto formu informovanosti, ba naopak, ale proto, že při velice rychlém a nenadálém sletu událostí se opravdu nenašel čas pro jeho sestavení a vydání podzimního nebo zimního vydání. Vánoce a Nový rok jsou sice za námi, ale i tak mi dovolte, abych Vám všem dodatečně v úvodu tohoto roku popřál hlavně hodně zdraví a rodinné pohody. Vrátím se tedy do září minulého roku, kdy došlo ke změnám ve vedení obce a odvolání bývalé starostky obce p. JUDr. Jarmily Pavelkové zastupitelstvem obce na řádném jednání zastupitelstva obce dne Tímto bych rád poděkoval bývalé paní starostce za její dosavadní práci a setrvání v zastupitelstvu obce Přísnotice. Důvodem odvolání nebyla zášť nebo finanční zpronevěra, jak kolují spekulace a nepodložené informace, ale potřeba a nutnost plného každodenní pracovního nasazení starosty na hlavní pracovní úvazek vzhledem k dnešním potřebám chodu obce, rozpracovaným a připravovaným investičním akcím jako například profinancování zateplování obecních budov, rekonstrukce vozovky na ulici Výhon, zpracování dotačního titulu rekonstrukce Návsi a dalším možnostem dotační podpory pro obec současně i do budoucna. Po mnoha diskuzích to sice navenek vypadá, že tento akt nebyl potřeba, ale byrokratická zátěž, která ve státě a státní sféře panuje, je opravdu obrovská. Myslím, že každý z Vás má určité zkušenosti, kolik času strávil s byrokracií, stačí obyčejné stavební povolení nebo daňové přiznání. Věřte mi, že toto pravidlo platí pro obce dvojnásobně a to ještě více v záležitostech státních a Evropských dotačních titulů. Při současném rozpočtovém určení daní jsme velice malou obcí na to, abychom do obecní pokladny získali tolik finančních prostředků, které by pokryly veškeré investiční náklady rekonstrukcí vozovek, chodníků, sportovního areálu, školy, školky a podobně. Je tedy nevyhnutelné podrobit se byrokracii a snažit se získat jakýkoliv dotační titul, který pomůže pro zvelebení naší obce.

3 Není mým zvykem slibovat věci, které nedokážu splnit ani ovlivnit, proto v mém prvním úvodním slovu neuslyšíte, co se všechno do podzimních voleb v obci změní. Nedovedu dělat zázraky a bláhový je ten, který věří tomu, že se dá vše stihnout během necelého jednoho roku tak, jak to v okolních obcích budovali několik let. Mnohem důležitější než planá slova je vzájemná a otevřená komunikace mezi námi. Po zkušenostech vím, že většina z Vás se o investičních záměrech obce vůbec nedozví nebo dozví až velice pozdě a v krajním případě až při realizaci určitého projektu, kdy už je dost pozdě, se k věci nějak vyjadřovat. Žijeme v elektronické době a naše obec si velice dobře vede v této oblasti informovanosti formou obecních stránek a to hlavně zásluhou webmastera a člena zastupitelstva, ale nikdy to nenahradí mluvené slovo. Mám v živé paměti dávné otevřené diskuze mezi občany při plánování plynofikace obce. Tuto formu informovanosti považuji za daleko nejlepší způsob otevřeného dialogu mezi vedením obce a občany. Proto bych se rád k těmto veřejným jednáním během měsíce února až března vrátil a odpověděl na všechny Vaše otázky kolem současného a plánovaného dění v obci. Nejenom odpověděl, ale komplexně Vás informoval o tom, jaká je současná situace a co je v plánu do konce tohoto roku. Každé jednání zastupitelstva je sice veřejné, ale je vázáno jednacím řádem a jsou zde projednávány jen předem stanovené body s omezenou možností veřejného vlivu k danému tématu. Do krásných slunných jarních dnů nám zbývá ještě poměrně dlouho, a proto Vám na závěr mohu jen popřát hodně optimizmu, duševní pohody a lásky. Ing. Mahovský Zdeněk starosta obce Přísnotice Výběr z usnesení Zastupitelstva Obce Přísnotice od července 2013 do ledna 2014: Zastupitelstvo obce schválilo: - uzavření smluv se SFŽP ČR o poskytnutí finanční podpory na akci Zateplení OÚ, MŠ a KD,

4 - smlouvu s Ing. V. Pelouškem na zajištění výkonu investorsko inženýrské činnosti akce Komplexní zateplení budov OÚ, MŠ a KD, - smlouvu o výkonu technického dozoru akce Komplexní zateplení budov OÚ, MŠ a KD s firmou TEHYKON, s. r. o., Brno, - zajištění výběrového řízení a realizačního managementu projektu Kompostovací nádoby agenturou RPA, s. r. o., Brno, - výsledek výběrového řízení a zhotovitele rekonstrukce místní komunikace ulice Výhon firmu SWIETELSKY stavební, s. r. o., Brno, - umístění zpomalovacího retardéru na konci ulice Výhon, - zajištění úvěru ve výši 8, ,-- Kč u České spořitelny, a. s., na financování rekonstrukce místních komunikací, - poskytnutí příspěvku na činnost ve výši 1.500,-- Kč Českému svazu chovatelů Žabčice - Unkovice, - prodej požárního automobilu AVIA DA 12A30-K za prodejní cenu 8.800,-- Kč Hasičskému sboru Brno Řečkovice Mokrá Hora, - vypovězení smlouvy o likvidaci komunálního odpadu s firmou AVE CZ, s. r. o., Brno, - odvolání starostky obce JUDr. J. Pavelkové z funkce, - volbu starosty obce tajným hlasováním, starostou obce byl zvolen Ing. Zdeněk Mahovský, výkon funkce jako uvolněný starosta na plný úvazek, - odkoupení nemovitosti č. p. 240 v obci Přísnotice a pozemku parc. č. 627 od majitelky p. K. Geciové, zajištění soudního znalce na zpracování znaleckého posudku a stanovení úřední ceny těchto nemovitostí, nájemní smlouvu na nemovitost č. p. 240, - zajištění úředního ocenění pozemků pro realizaci projektu Tůně a mokřady Přísnotice Ing. J. Holíkem, - smlouvu na zpracování žádosti o dotace na projekt Tůně a mokřady Přísnotice s Ing. R. Roubcovou, - smlouvu o poskytnutí služeb s RPA, s. r. o., Brno, na podání žádosti o dotace na vybudování dětského hřiště u mateřské školy, - kupní smlouvu s firmou Elkoplast CZ, s. r. o., Zlín, na nákup kompostérů a štěpkovače, - podání žádosti na podporu automatizace obecní knihovny, - zajištění výběrového řízení na nejvhodnější nabídku dodávky plynu a elektrické energie pro budovy v majetku obce, rámcovou smlouvu

5 na zajištění e-aukce dodavatelů energií s AP Centrem, s. r. o., Brno, - zajištění komplexního úklidu KD, - zajištění komplexního vymalování KD, - smlouvu s Ing. J. Olejníkem o právu provést stavbu na obecním pozemku týkající se opravy komunikace v průmyslové zóně na ulici Výhon, finanční příspěvek v částce ,-- Kč z rozpočtu obce na uvedenou opravu, - smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2. Jihovýchod na realizaci projektu Náves a parkoviště před OÚ, maximální výše dotace 2, ,83 Kč, - zrušení evidenčního poplatku za půjčování knih v obecní knihovně, - podání individuální žádosti JMK o dotace na dostavbu požární zbrojnice, smlouvu o poskytnutí dotace ve výši ,-- Kč, - objednávku provedení e-aukce firmou AP Centrum, s. r. o., Brno,na uzavření objektu požární zbrojnice vraty, dveřmi a okny, - smlouvu o dílo s firmou AB PORTAFER, s. r. o., Brno, na uzavření objektu požární zbrojnice vraty, - smlouvu o dílo s firmou OKNOSTYL group, s. r. o., Kuřim, na dodávku otvorových výplní požární zbrojnice, - odkoupení pozemků parc. č. 288/60, 288/61, 288/57 od soukromých vlastníků pro plánovanou výstavbu sběrného dvora, - prodej pozemku parc. č. 981/2 za úředně stanovenou cenu, - uzavření smlouvy s p. L. Kráčmarem zastupujícím firmu WTORPOL na umístění kontejneru pro sběr použitého textilu, bot a hraček v obci, - finanční příspěvek Mysliveckému sdružení Přísnotice ve výši ,-- Kč na úhradu léčiv a krmiv, - smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu JMK pro JSDH na zabezpečení akceschopnosti jednotky ve výši ,-- Kč a na pokrytí finančních výdajů jednotky nasazené v průběhu povodní v červnu 2013 ve výši ,-- Kč, - smlouvu o pronájmu nebytových prostor střechy kulturního domu pro instalaci telekomunikačního zařízení s firmou Brnonet, s. r. o., Vranovice, výše nájemného 100,-- Kč měsíčně, - místní poplatek za komunální odpady ve výši 600,-- Kč na osobu a rok 2014, splatnost poplatku dle OZV do , - pokácení lípy před šroťákem v ulici Za Humny a borovice u domu č. p. 20 v ulici Za Kostelem.

6 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve volebním okrsku Přísnotice Celkový počet voličů 693 Počet vydaných úředních obálek 452 Počet odevzdaných volebních obálek 452 Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem 451 Volební účast 65,22 % 1. Česká strana sociálně demokratická 97 hlasů 21,51 % 2. Strana svobodných občanů 16 hlasů 3,55 % 3. Česká pirátská strana 13 hlasů 2,88 % 4. TOP hlasů 6,21 % 5. Hlavu vzhůru volební blok 3 hlasů 0,67 % 6. Občanská demokratická strana 20 hlasů 4,43 % 9. Politické hnutí Změna 1 hlasů 0,22 % 10. Strana soukromníků ČR 0 hlasů 0,00 % 11. Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 55 hlasů 12,20 % 13. Suverenita Strana zdravého rozumu 1 hlasů 0,22 % 15. Strana Práv Občanů Zemanovci 4 hlasů 0,89 % 17. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 37 hlasů 8,20 % 18. Dělnická strana sociální spravedlnosti 7 hlasů 1,55 % 20. ANO hlasů 23,28 % 21. Komunistická strana Čech a Moravy 59 hlasů 13,08 % 22. LEV21 Národní socialisté 0 hlasů 0,00 % 23. Strana zelených 4 hlasů 0,89 % 24. Koruna Česká 1 hlasů 0,22 % Sběrný kontejner na textil Ke kontejnerům na tříděný odpad u kulturního domu byl umístěn kontejner na textil. Do sběrného kontejneru patří čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách,

7 dále také spárované (svázané) boty, hračky plastové, elektronické a plyšové. Do sběrného kontejneru nepatří znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky, netextilní materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče. Základní škola Přísnotice Nedávno začal školní rok a už jsme minulý týden rozdávali pololetní vysvědčení. Hodnocení dopadlo celkem dobře. Žádná dvojka z chování, nikdo nepropadl. Občas se potýkáme s dost velkou absencí některých žáků, ale to řešíme individuálně s rodiči žáků, kterých se to týká. Od září do ledna se žáci nejenom učili, ale také se zúčastnili divadelního představení v Brně v Radosti, shlédli představení kouzelníka, začali s plaveckým výcvikem. Před Vánocemi jsme navštívili vánoční výstavu v Rajhradě a absolvovali jsme vzdělávací program Zapomenuté kouzlo Vánoc v Brně. V uplynulé době se také uskutečnily hovorové hodiny s rodiči o prospěchu a chování jejich dětí, Den otevřených dveří - nabídli jsme možnost zúčastnit se vyučování a prohlédnout si školu. Připravili jsme program k Rozsvěcování vánočního stromku a spolu s ochotnými maminkami a přáteli školy jsme uspořádali již tradiční Výstavu vánočního pečiva s ochutnáváním. Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem, kteří přispěli svými výrobky na výstavu, i těm, kteří pomohli s její realizací. Děkuji.Letos připravili žáci také vánoční Jarmark, kde nabízeli své výrobky. Všechny vytvářeli sami pod vedením a odborným dohledem vychovatelky paní Dany Kučerové. Také jim děkuji. V listopadu a v prosinci byly v naší škole na pedagogické praxi dvě studentky střední školy Barbora Kopřivová a Anna Tancerová. Pedagogická praxe je součástí studia na střední pedagogické škole popř. lyceu se zaměřením na obor učitelství. Obě studentky absolvovaly základní vzdělávání prvního stupně na Základní škole v Přísnoticích (buď celé nebo část). V mateřské škole absolvovala pedagogickou praxi Jitka Rotterová v rámci vysokoškolského studia na Masarykově univerzitě v Brně.

8 V lednu byl zápis do první třídy pro školní rok 2014/2015. K zápisu přišlo 8 dětí všechny, které přijít mohly. Máme radost z toho, že se rodiče rozhodli zapsat své děti k základnímu vzdělávání do naší školy. V příštím školním roce by to mohla být nejpočetnější skupina s velkou šancí na vyučování jako samostatného ročníku. V únoru připravili rodiče pro své děti Dětský maškarní ples. Do přípravy a organizování se zapojili nejenom rodiče, ale i učitelky a zaměstnanci školy základní i mateřské. Na plese byla bohatá tombola díky sponzorským darům, za které všem sponzorům děkujeme. Bylo tam i občerstvení, pro děti připravený zábavný program. Všem, kteří jakkoliv pomohli a přispěli ke zdárnému průběhu této akce, jménem našich dětí děkuji. Poděkování patří také ochotným hasičům, kteří zajistili úklid v kulturním domě po dětském plese. To všechno už bylo. A co nás čeká? Druhé pololetí a v něm jarní prázdniny (od 17. do 21. února), sběr papíru po vsi, Velikonoce, škola v přírodě (letos na Vysočině), opakování, prověrky, vysvědčení a hurá na velké prázdniny. Ale před tím ještě pět měsíců dřiny, aby to vysvědčení trochu vypadalo! Tak se všichni držte! K základní škole patří také mateřská škola. Děti v mateřské škole si nejenom hrají, ale také se učí, jezdí do divadla, do plavání, přijdou do základní školy na vystoupení kouzelníka a podívat se, jak to ve škole vypadá, když je vyučování. Spolu se staršími kamarády ze

9 základní školy připravují vystoupení na veřejných akcích v obci vítání dětí, Rozsvěcování vánočního stromku. Vedle společných akcí se základní školou také připravují se svými učitelkami besídky a výtvarné dílničky pro rodiče a děti v mateřské škole. Během prvního pololetí školního roku se děti z mateřské školy zúčastnily třech divadelních představení v divadle Radost v Brně, realizovaly velkou vycházku po zámecké oboře v Židlochovicích, absolvovaly vzdělávací program Zdravá pětka o tom, jak zdravě žít a jíst, navštívily vzdělávací středisko LIPKA, které je zaměřeno na výchovu k ochraně životního prostředí. Přivítali poprvé divadélko Rolničky s pohádkou Krtek a nezbedná opička. Od října probíhá v mateřské škole kurz angličtiny pro děti předškolního věku. V rámci dotačních programů zadala obec vypracování projektové dokumentace k Přírodnímu hřišti v Mateřské škole v Přísnoticích. Plánek upraveného školního hřiště byl zveřejněn na podzim. Pokud by se podařilo získat dotaci v tomto dotačním programu, mohla by naše mateřská škola nabídnout dětem ještě zábavnější a kvalitnější předškolní vzdělávání především v oblasti ochrany životního prostředí. A co nás čeká ve druhém pololetí školního roku? Kromě učení, hraní a dovádění s kamarády možná i nové školní hřiště, zápis do mateřské školy, školní výlet a už je tu léto a čas na dovolenou. TJ Sokol Přísnotice oddíl kopané PaedDr. Marie Pelikánová ředitelka školy Tým mužů vstoupil do své druhé sezóny ve III. třídě Okresního přeboru Brno-venkov. Říká se, že pro nováčky je druhá sezóna ta nejtěžší. Toto pravidlo se dařilo celkem dobře překonávat, i když výkony byly trochu nevyrovnané. Přesto je umístění na šestém místě ze čtrnácti účastníků solidní. Ovšem uspokojení určitě není na místě, tabulka je velice vyrovnaná a na sestupové příčky je opravdu kousek. Celkem se podařilo zvítězit v šesti utkáních, osm jich skončilo porážkou. Nejlepším střelcem týmu byl Adam Lang se šesti zásahy a posila ze sousedních Žabčic Patrik Drobílek, který se trefil pětkrát. Celkové skóre bylo poměrně vyrovnané 28:30.

10 Jako vždy, největší problémem byla často nepravidelná účast na trénincích, ale hlavně na zápasech. A tak museli občas naskakovat i veteráni ze širšího kádru. Určitě to není v dnešní době jednoduché, udělat si volných 14 víkendových dní, ale pro kvalitní hru a dobré výsledky je třeba něco udělat. Ovšem hlavním důvodem k účasti by měl být kolektivní duch a radost ze společného snažení k dosažení určitého cíle. V tomto smyslu je velice pozitivní zjištění, že na zimní soustředění se nahlásilo hned 18 účastníků. Strávili jsme čtyři dny v Novém Městě na Moravě v penzionu Romantika. Ovšem žádná romantika to nebyla, trenér Rosa měl detailně připravený tréninkový plán jak na běžkách, tak i mimo bílou stopu. Ale hlavně se podařilo zase trochu utužit kolektiv a nabrat fyzickou kondici do jarní části soutěže. Celý pobyt si hráči hradili ze svých prostředků a rozhodně nelitovali takto vynaloženého úsilí. Celou zimu se také pravidelně chodí třikrát týdně běhat. Jarní část sezóny začíná 30. března. Před sezónou a během jara se budeme dále snažit vylepšovat sportovní areál ve Lhétě. Podali jsme žádost o dotaci na rekonstrukci kabin, dále budeme pokračovat ve vylepšování občerstvení a snad se nám podaří realizovat i jedno překvapení, které opět zvýší komfort pro diváky a fanoušky. TABULKA Rk. Tým Záp Skóre Body PK (Prav) 1. Ochoz : ( 14) 2. Blažovice : ( 10) 3. Pozořice : ( 10) 4. Mokrá-Horákov : ( 1) 5. Prace : ( 0) 6. Přísnotice : ( -6) 7. Šlapanice B : ( -3) 8. Tvarožná : ( -4) 9. Vojkovice B : ( -4) 10. Mělčany : ( -6) 11. Rajhrad B : ( -3) 12. Těšany : ( -7) 13. Blučina : ( -8) 14. Žabčice : ( -9)

11 Rozpis zápasů jaro III. třída skupina A Kolo Termín zápasu Začátek 15 Neděle Žabčice Přísnotice 15:30 16 Sobota Přísnotice Prace 15:30 17 Sobota Přísnotice Pozořice 16:00 18 Neděle Těšany Přísnotice 16:00 19 Sobota Přísnotice Blučina 16:00 20 Neděle Mělčany Přísnotice 16:30 21 Neděle Rajhrad B Přísnotice 16:30 22 Neděle Ochoz Přísnotice 16:30 23 Sobota Přísnotice Vojkovice B 16:30 24 Neděle Šlapanice B Přísnotice 16:30 25 Sobota Přísnotice Mokrá-Horákov 16:30 26 Neděle Blažovice Přísnotice 16:30 HC Hory Přísnotice Tradice opět ožívá Možná už málokdo si vzpomene, že v minulosti byly Přísnotice známé mimo jiné i kvalitním hokejovým družstvem. Vždyť Karel Lang, možná nejznámější přísnotický rodák, to dotáhl přes Kometu Brno až do reprezentace a na Olympijské hry. V kabinách je dodnes k vidění nejedna hokejová trofej. Dnes už se ovšem boje s hokejkami a pukem díky teplejším zimám přesunuly na zimní stadiony. A právě tam se možná opět právě rodí obnovená tradice. Vše začalo jak jinak na zamrzlé Lhétě, kde se pravidelně potkávali nejen fotbalisti při hokejových půtkách. A protože někteří z nich si pořídili i kompletní hokejovou výstroj, slovo dalo slovo a dal se dohromady hokejový tým HC Hory Přísnotice složený pouze z přísnotických fotbalistů a fanoušků. Netrvalo dlouho a prvními soupeři se stal tým Rajhradu, hrající amatérskou hokejovou soutěž. První dvě utkání skončila pro Hory nezdarem, ovšem ve třetím zápase, když jsme si sehnali i kvalitního brankaře, přišlo konečně i první velké vítězství. Na výhře 7:3 se podíleli tito hráči Bažant L. (2 branky), Vaníček R. (2x), Vaníček T. (1x), Rosa R. (1x), Olejník J.(1x), Šnajnar R., Kunc J., Pejchar D., Lang A., Látal T., Kunc M., Bažant J., v brance posila z Perné Kantor P. Ing. Olejník Jan oddíl kopané TJ Sokol Přísnotice

12 Atletické soustředění 2013 Ostružná v Jeseníkách Atleti z Přísnotic strávili čtyři dny na konci loňských letních prázdnin v horském prostředí. Pod vedením trenérů Františka Němce, Jiřího Sedláčka a manželů Vymetálkových měli velmi bohatý a pestrý program. Byla tam jak náročná vysokohorská turistika, tak každodenní běžecký trénink v kopcích, návštěva ZOO i plavání v bazénu a dětská diskotéka. Mladí atleti plnili devět soutěžních disciplín o drobné ceny. Všichni měli velkou radost při závěrečném vyhodnocení i z obdržených diplomů. Toto atletické soustředění bylo přínosné pro utužení kolektivu a mělo značný výchovný význam. František Němec oddíl atletiky TJ Sokol Přísnotice Společenská kronika Blahopřejeme našim spoluobčanům, k jejich životnímu jubileu a přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let: jméno datum narození 89 roků Langová Marie Mulíček Václav Malá Marie roků Furchová Marie Ludvíková Marie roků Tancerová Růžena Mahovská Jiřina Marková Božena Číhalová Jindřiška

13 84 roků Ludvík Jan roků Sedláčková Ludmila roků Langová Marie Valihrachová Vilemína Pospíšilová Marie roků Rohovský Josef Beran Antonín roků Kertészová Marie Brychta Jindřich Špánková Jindřiška Přichystalová Jarmila Pokorná Jiřina Mík Miloš roků Svoboda František Čermák Jiří roků Cechmeister Bohumil Flodr Jan Krátký Ivan roků Ludvíková Marie Říčková Lydie Veisová marie Mahovský František

14 Rizmanová Mária Fojtík Karel Blahopřejeme rodičům k narození miminek a přejeme radostné chvíle při výchově dětí: jméno datum narození Šádek Jakub Doležán Prokop Studenič Jakub Studeničová Klára Fialová Simona Kosinová Adriana Beáta Paseková Nela Vaverka Christian Výročí uzavření sňatku: 55. výročí Bažant František a Libuše výročí Čermák Jiří a Jarmila Se zármutkem vzpomínáme na naše zemřelé spoluobčany: jméno datum úmrtí Urbánková Marie Vajbarová Božena Šmerdová Ludmila Svoboda Josef Lang Antonín Šedá Jana Klimešová Libuše

15 V období od července 2013 do února 2014 se do obce přistěhovalo 8 občanů, 7 občanů se odstěhovalo. Přísnotice mají 840 obyvatel. Poděkování za vánoční výstavu na Obecním úřadě Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům obecního úřadu za nezištnou pomoc při přípravě vánoční výstavy na obecním úřadě. Samozřejmě také obci za zapůjčení prostor. Vánoční výstava byla již 5. v pořadí, je tvořena vždy pro všechny věkové kategorie tak, aby si před vánocemi každý něco pozitivního odnesl. Výstavu navštívilo několik stovek spoluobčanů z naší obce, ale také z okolních obcí, např. Popic, Vranovic a Vojkovic. Ze vstupného dobrovolného byl celý výtěžek 1.567,-- Kč darován darovací smlouvou dne Hospici v Rajhradě. Tímto také chci poděkovat všem, kteří výstavu navštívili a přispěli pro dobrou věc. Jitka Langová

16 Přísnotický zpravodaj vydává Obecní úřad Přísnotice. Náklad 340 výtisků. Zdarma občanům obce. Únor 2014.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přísnotice konaného dne 26. 8. 2013 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Přísnoticích.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přísnotice konaného dne 26. 8. 2013 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Přísnoticích. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Přísnotice konaného dne 26. 8. 2013 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Přísnoticích. Předsedající starostka obce zahájila zasedání Zastupitelstva obce Přísnotice v 19.00

Více

Zpravodaj. Přísnotice. Září 2006

Zpravodaj. Přísnotice. Září 2006 Zpravodaj Přísnotice Září 2006 Úvodem Čím se mám nechat inspirovat pro dnešní úvodník, který by se měl zabývat důležitou a aktuální otázkou, měl by vymezovat závěry a odhalovat souvislosti, když si nedovolím

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Bílá Lhota: Název politické strany Počet hlasů

Bílá Lhota: Název politické strany Počet hlasů Bílá Lhota: Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 2 Strana zdravého rozumu NECHCEME EURO 0 TOP 09 a starostové 3 Liberálně ekologická strana 1 Komunistická strana Čech a Moravy 4

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ www.prisnotice.cz SRPEN 2009 Vážení spoluobčané, milí čtenáři zpravodaje dostává se Vám do rukou další číslo letního zpravodaje Přísnotic, který Vás chce informovat o dění v naší

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ www.prisnotice.cz SRPEN 2013 1. Babské hody v Přísnoticích Den dětí Vážení spoluobčané, milí čtenáři, v minulých vydáních zpravodaje jsem Vás podrobně informovala o investičních akcích

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ www.prisnotice.cz PROSINEC 2010 Vážení spoluobčané, milí čtenáři, dostává se Vám do rukou poslední vydání letošního, tak trošku i povolebního, zpravodaje. Na úvod chci občanům poděkovat,

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ www.prisnotice.cz ZÁŘÍ2012 ZÁŘÍ 2012 Vážení spoluobčané, milí čtenáři zpravodaje, když píši tento úvodník ke zpravodaji, nemohu se ubránit nostalgii z konce prázdnin. Po krásných

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 14 Rozhodčí: Šmakal, Kubr, Teuber Delegát:

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ www.prisnotice.cz ŘÍJEN 2009 Vážení spoluobčané, milí čtenáři zpravodaje, setkáváme se opět nad stránkami letošního již 3. vydání našeho zpravodaje a je zde již podzim, kdy slunce

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ www.prisnotice.cz BŘEZEN 2008 Ú V O D E M Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí spoluobčané, dostává se Vám do rukou, po malé zimní pomlce, zpravodaj o dění v naší obci a okolí. Od

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje:

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje: Číslo 35., říjen 2015 Starosta obce informuje: Vážení občané, zdravím Vás jménem Zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. Ve 34. čísle našeho zpravodaje jsem Vás informoval o záměru obce realizovat

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse 1 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 22.12.2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti v zelené budově ve dvoře úřadu městyse, nám. Republiky 107 Přítomni:

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 4/2015 z jednání VV dne 18. 3. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV) Sportovní ředitel

Více

Úřední zprávy OFS č. 32 (21. 5. 2015)

Úřední zprávy OFS č. 32 (21. 5. 2015) Fotbalová asociace České republiky OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO - VENKOV Vídeňská 9, 639 00 Brno Tel.: 543 254 963 Fax: 543 254 131 E-mail: brno-venkov@fotbal.cz Úřední zprávy OFS č. 32 (21. 5. 2015) STK:

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ www.prisnotice.cz. cz PROSINEC 2008 Vážení spoluobčané, milí čtenáři zpravodaje. Další rok se blíží ke svému konci. V předvánočním čase si mnozí uvědomují, že jsou zase o rok zkušenější,

Více