V rámci oslav Dne Země se v průběhu několika dní uskutečnilo v Kopřivnici několik akcí zaměřených na různé cílové skupiny obyvatel.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V rámci oslav Dne Země se v průběhu několika dní uskutečnilo v Kopřivnici několik akcí zaměřených na různé cílové skupiny obyvatel."

Transkript

1 1 V rámci oslav Dne Země se v průběhu několika dní uskutečnilo v Kopřivnici několik akcí zaměřených na různé cílové skupiny obyvatel. DĚTI A ŠIROKÁ VEŘEJNOST: EKOVÝSTAVA V CENTRU MĚSTA Organizátoři: kopřivnické MŠ, Městská knihovna Kopřivnice, Město Kopřivnice (odbor informací a vnějších vztahů, odbor životního prostředí a zemědělství) Ve čtvrtek 21. dubna upozornily na problematiku třídění odpadu svou EKOVÝSTAVOU V CENTRU MĚSTA děti z místních devíti mateřských škol a ze školní družiny ZŠ Emila Zátopka. Po celý den dělaly obyvatelům Kopřivnice v centru města společnost jejich výrobky z recyklovatelných materiálů, které vyrobily děti ve školkách a děti z družiny v Městské knihovně. Na náměstí byly k vidění papíroví a umělohmotní bubáci, zvířátka z hliníku, houpačky z papíru, ježci z korku i plastová planeta. K výrobkům z jednotlivých materiálů byly přistaveny také kontejnery pro sběr separovaného odpadu. Toho jedna ze školek využila k možnosti učinit její výstavku interaktivní (viz foto). Výstava zaujala zejména kolemjdoucí, kteří si v průběhu dne výrobky dětí s obdivem prohlíželi a zejména pak se zájmem četli doplňující informace poukazující na přínos recyklace odpadů. To že byly výrobky vyrobeny vždy jen z jednoho druhu odpadu, umožnilo jejich následnou snadnou likvidaci v rámci svozu a dotřídění separovaného odpadu. DOSPÍVAJÍCÍ MLÁDEŽ (13-16 LET): DEBATNÍ LIGA Organizátoři: Město Kopřivnice (odbor informací a vnějších vztahů, odbor životního prostředí a zemědělství), Katolická beseda v Kopřivnici V pátek se konala v Katolickém domě v Kopřivnici Debatní liga na téma: Životní prostředí Kopřivnice, jeho ochrana a vliv na naše zdraví. Jednalo se o soutěž určenou žákům 2. stupně základních škol (7.- 9.tř.) a původně i 1. ročníku středních škol. Místní střední škola se však do soutěže nezapojila. Sedm tříčlenných týmů z místních čtyř základních škol mělo v rámci soutěže možnost debatovat se šesti pracovníky odboru životního prostředí a zemědělství MÚ Kopřivnice.

2 2 Mimo téma a soutěž pak měli žáci možnost zeptat se na cokoliv starosty města Jiřího Tichánka a senátora Milana Bureše. Ti byli členy hodnotící poroty spolu s vedoucí odboru životního prostředí z Frenštátu pod Radhoštěm Evou Spurnou, koordinátorkou Projektu Zdravé město Radkou Chalúpkovou a členem pracovní skupiny Projektu Zdravé město pro oblast veřejné správy, komunikace a ředitelem Katolického domu Mariánem Kálnou. Otázky, cílené k tématu soutěže, padaly v obou směrech - jak ze strany pracovníků životního prostředí, tak školáků. Ti pro zachování anonymity po celou dobu debaty vystupovali pod přezdívkami. Úkolem poroty pak bylo nejen zhodnocení úrovně vědomostí, ale i záludnost připravených otázek, týmová spolupráce, vazba na dané téma a v neposlední řadě komunikační dovednosti. Několikahodinové setkání vyneslo prvenství v kategorii 7. a 8. tříd triu Květinek ze Základní školy Alšovy, druhé místo si vybojovala Kopřiva za ZŠ M. Horákové, třetí skončili Eco-savers ze ZŠ Emila Zátopka a čtvrté se umístily Plechovky ze ZŠ 17. listopadu. V kategorii devátých tříd si pomyslné zlato odnesly Pandy ze ZŠ M. Horákové, za nimi skončili Bobři ze ZŠ Alšovy a třetí Biotopi ze ZŠ 17. listopadu. Pořadí však nebylo tím hlavním, o co v debatní lize šlo. Cílem soutěže bylo prohloubit znalosti mladých lidí o jejich místním životní prostředí a možnostech jeho ochrany a především pak probudit myšlenku komunikace mezi radnicí a mladou generací. Porota i pracovníci úřadu byli mile překvapeni tím, jak si děti otázky skvěle připravily. Zejména pak byla překvapivá vazba otázek na aktuální problémy, které se v současné době v oblasti ochrany životního prostředí v Kopřivnici řeší. Jedna otázka zaskočila pracovníky odboru natolik, že museli Květinkám odpověď ohledně vykrývače signálu mobilního operátora slíbit dodatečně. Týmy Kritéria, body (umístění v rámci kritéria) Týmová spolupráce Odborné znalosti Souvislost s tématem Záludnost položených otázek Komunikační dovednosti a vystupování Celkem, dosažené body (celkové umístění v kategorii) I. kategorie (7-8.tř.) Květinky 14 (3) 18 (5) 9 (1) 5 (1) Není dostupné 59 (1) Ecosavers 16 (5) 16 (4) 9 (1) 7 (3) Není dostupné 64 (3) Plechovky 17 (6) 14 (3) 10 (2) 12 (6) Není dostupné 72 (4) Kopřiva 11 (2) 13 (2) 9 (1) 10 (5) Není dostupné 72 (2) II. kategorie (9. tř.)

3 3 Biotopi 18 (7) 12 (1) 9 (1) 8 (4) Není dostupné 62 (3) Pandy 10 (1) 14 (3) 9 (1) 7 (3) Není dostupné 53 (1) Bobři 15 (4) 13 (2) 9 (1) 6 (2) Není dostupné 55 (2) Porotci hodnotili jednotlivá kritéria známkami 1-5, přičemž 1= nejlepší, 5= nejhorší. Každý porotce měl na starost hodnocení jednoho kritéria. RODIČE A DĚTI ŠKOLNÍHO A PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU : POHÁDKOVÝ LES Organizátoři: Město Kopřivnice (odbor informací a vnějších vztahů, odbor životního prostředí a zemědělství, kancelář tajemníka), DDM Kopřivnice, Junák svaz skautů a skautek, o.s Hájenka, Červený kámen s r.o. V pátek se uskutečnila pro děti a rodiče cesta pohádkovým lesem. Děti s rodiči procházeli lesem po vyznačené trase cca 2km dlouhé. V lese čekalo na děti a rodiče celkem osm stanovišť se šestnácti pohádkovými bytostmi. Ty měly připraveny pro děti soutěže, které byly zaměřeny na tématiku znalosti přírody a její ochrany. Děti například třídily odpad, poznávaly stopy zvěře, poznávaly rostliny, určovali co žije v okolí rybníka atd. Za správné splnění daného úkolu dostaly děti od pohádkových bytostí razítko. Po absolvování trasy čekala děti v cíli, pokud splnily všechny úkoly, sladká odměna a rodiče osvětový materiál Ekomapa Kopřivnice Pro ty, kteří chtěli využít pohádkové nálady a příjemné prostředí okolní přírody, byl přichystán také táborák. Děti si mohly opéci špekáčky a pak při ohni zpívaly písně s kytarou. K dispozici byl rovněž pracovník místní Ekologické poradny, kterou v Kopřivnici provozuje o.s. Hájenka Cesty pohádkovým lesem se zúčastnilo 162 rodin, což představovalo cca 550 osob. Začátek byl od hod., cesta lesem trvala asi okolo hodiny. Většina účastníků pomalu odcházela domů kolem hod. a poslední nadšenci opouštěli akci při ukončení, které bylo v hodin. DĚTI ŠKOLNÍHO VĚKU : TŘÍDÍME NA ČAS Organizátoři: Klub Kamarád, Město Kopřivnice (odbor informací a vnějších vztahů) V pondělí dne proběhla v kopřivnickém Klubu Kamarád soutěž v třídění odpadu na čas. Soutěž byla nejen pro pravidelné návštěvníky, které tvoří romské děti, ale pro všechny zájemce z řad dětí školního věku. Soutěž byla zahájena krátkou přednáškou proč třídíme odpad, jaké jsou druhy odpadů, jak je vytřizujeme a do kterých popelnic. V neposlední řadě bylo probráno co se s odpadem děje, kam putuje a jaké jsou tedy výhody jeho třídění. Po přednášce byla zahájena samotná soutěž do které se přihlásilo sedm týmů

4 po dvou až třech členech. Odpadky, které se v klubu nashromáždily v nevytřízené podobě, byly rozloženy na podlaze a děti měly za úkol všechen odpad správně roztřídit a v co nejkratším čase. Po vykonání úkolu bylo zkontrolováno, zda je odpad vytřízen správně a pokud se našla nějaká chyba, byl týmu za každý špatně zařazený odpadek udělen trestný bod. Jakmile prošly všechny týmy soutěží, vyhodnotily se výsledky. Nezáleželo tedy jen na nejrychlejším čase, ale také na tom, zda týmy neměly mnoho trestných bodů. Pro všechny soutěžící byly nachystány sladké odměny a první tři umístěné týmy dostaly také ceny. 4 ŠIROKÁ VEŘEJNOST: DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA DOTŘIĎOVACÍ LINCE SEPAROVANÉHO ODPADU Organizátoři:Slumeko s.r.o V pondělí dne od 7 do 15 hodin byla široké veřejnosti přístupná dotřiďovací linka separovaného odpadu na ulici Panské v rámci dne otevřených dveří. PRACOVNÍCI VEŘEJNÉ SPRÁVY A ZÁJEMCI Z ŘAD VEŘEJNOSTI: PŘEDNÁŠKA NA TÉMA: Strategické řízení města v souladu s udržitelným rozvojem, zdravím a kvalitou života Organizátoři:NSZM ČR a Město Kopřivnice, za podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR Ve čtvrtek dne se v prostorách MěÚ Kopřivnice konal seminář na téma Strategické řízení města v souladu s udržitelným rozvojem, zdravím a kvalitou života. Seminář byl rozdělen do dvou bloků. V prvním, přednášel PhDr. Ivan Rynda z Univerzity Karlovy v Praze. Zabýval se tématem Udržitelný rozvoj jako standard veřejné správy v EU. V naučné přednášce se mohli zúčastnění např. dozvědět, jaký význam mají místní úrovně v globálním světě, jaké jsou scénáře možného budoucího vývoje globálních životodárných systémů, jaká je role místního úřadu v udržitelném rozvoji města, co je program Agenda 21 a místní Agenda 21 a jiné. Po krátké přestávce následoval druhý přednáškový blok, kterým provázela Ing. Dana Diváková a RNDr. Radim Misiaček z Institutu komunitního rozvoje. Za NSZM ČR pak Ing. Miroslav Andrt. V této části přednášky byli účastníci seznámeni např. s významem strategického řízení města, s procesem tvorby expertního a komunitního strategického plánu. Součástí každého bloku byla také diskuse, kdy lektoři poskytovali odpovědi na otázky, které se týkaly dané problematiky. Přednáška začala v 8:30 a končila ve

5 5 MÍSTNÍ VOLNOČASOVÉ ORGANIZACE A VEŘEJNOST: ČIŠTĚNÍ KOPŘIVNIČKY Organizátoři: Město Kopřivnice (odbor životního prostředí a zemědělství, odbor informací a vnějších vztahů) a Slumeko s r.o. Ve čtvrtek se měl uskutečnit 3. ročník čištění Kopřivničky. Z důvodu nepřízně počasí jsme však byli nuceni přesunou tuto akci na Čištění bude letos spojeno se soutěží v pouštění vlastnoručně vyrobených lodiček. Do čištění se zapojí pionýři, skauti, členové ochranářského kroužku DDM, děti z Klubu Kamarád, členové Klubu českých turistů, veřejnost a nově také místní klub házené. PRO OBČANY MĚSTA: BEZPLATNÁ LIKVIDACE VRAKŮ Organizátoři: Město Kopřivnice (odbor životního prostředí a zemědělství) V rámci Dne Země byla zorganizována a následně vyhlášena akce Bezplatná likvidace autogramů, která proběhne v sobotu dne 21. května 2005 pro občany Kopřivnice. Nabízíme občanům možnost zbavit se vraků a neúplných vozů, které stojí na ulicích města. (Viz níže uvedený článek). Kopřivnické noviny, 12/2005, Na květen připravila radnice bezplatnou likvidaci vraků Možnost zbavit se vraku stojícího na ulicích, a to zdarma, a v případě neúplného vozu za výhodnější cenu opět připravuje kopřivnická radnice. Akce proběhne 21. května. K o p ř i v n i c e (hod) - V rámci úklidu města a doprovodných aktivit ke Dni Země připravuje kopřivnická radnice na sobotu 21. května akci, během níž nabízí občanům Kopřivnice tak jako vloni pomoc při odstraňování vraků z města a místních částí za zvýhodněných podmínek. I když se za likvidaci kompletního vozidla běžně platí šest set korun, majitelé, kteří se přihlásí do námi připravované akce, ušetří. Likvidace kompletního vozidla bude v tento den zdarma, za nekompletní vozidlo zaplatí majitel Kč, což je padesát procent z běžného poplatku, který firma účtuje. Také odvoz autovraku schopného natažení na odtahové vozidlo bude, pokud to časově vyjde, zdarma. Za odtah vozidla, u kterého bude použito zvedací zařízení Slumeka, zaplatí majitel za využití zařízení, uvedl pracovník odboru životního prostředí Petr Černoch, který má tuto akci na starosti. Všichni majitelé neúplných autovraků, kteří se do této akce zapojí, musí počítat s tím, že uhradí polovinu řádného poplatku a někteří i dopravu vraku do areálu firmy v Ženklavě v případě, že auto nebude mít kola. Jak podotkl Černoch, je při vyřazení vozidla z evidence požadováno potvrzení převzetí vozidla a zneškodnění autovraku. Takové potvrzení vydává v nejbližším okolí firma Autosport Ženklava. Bezplatná likvidace vozidel se vztahuje i na ty majitele aut, kteří své vozidlo dovezou v tento den do areálu fírmy v Ženklavě sami po vlastní ose nebo se nechají dotáhnout, doplnil Černoch. Musí vzít s sebou všechny doklady od vozidla a doklady o vlastnictví. K zapojení do akce je nutné se přihlásit na odbor životního prostředí na tel , nebo elektronicky na adresu Přihlásit se mohou majitelé aut, kteří mají trvalé bydliště na území města Kopřivnice, nebo i ti, jejichž vozidlo je odstaveno na území města Kopřivnice. Zájemce musí uvést adresu odstavení vozidla, svou adresu, kontakt na sebe, popř. druh vozidla a pak k odtažení připravit vozidlo na zpevněnou plochu pro odtahové vozidlo. Kontakt je nutný pro koordinaci času, kdy bude vozidlo odtaženo v případě většího počtu zájemců, doplnil Černoch. U samotného odtahu musí být majitel vozidla přítomen, neboť musí vozidlo otevřít, odstranit předměty nesouvisející s vozem, předložit doklady o vlastnictví vozidla a doklad totožnosti a podepsat předávací protokol. Pak mu bude předáno potvrzení k odhlášení vozidla z evidence.

6 6 Kopřivnické noviny, 15/2005, Do akcí ke Dni Země se zapojí děti i dospělí K o p ř i v n i c e (ili) - Den Země si kopřivničtí občané mají možnost připomenout hned několika akcemi - jednak tradičními, ale i úplnými novinkami. K těm prvním patří 3. ročník čištění Kopřivničky, který bude letos spojený se soutěží v pouštění vlastnoručně vyrobených lodiček. Do čištění se snad i letos ve čtvrtek 21. dubna zapojí pionýři, skauti, členové ochranářského kroužku DDM, děti z Klubu Kamarád, turisti, veřejnost a nově byli osloveni i členové sportovních klubů. Tentýž den upozorní na problematiku třídění odpadu svou ekovýstavou děti z mateřských škol a školních družin. Po celý den budou v centru města dělat společnost jejich výrobky z recyklovatelných materiálů. Pro mladší děti v doprovodu rodičů a mladší školáky je připravena následující den, tj. pátek 22. dubna, Cesta pohádkovým lesem. Průběžný start bude od do od koupaliště, závěrečné vyhodnocení včetně táboráku proběhne u chaty na Červeném kameni. U osmi pohádkových bytostí budou děti plnit úkoly, další úkol je průběžný. V cíli je pro každého účastníka připraveno překvapení, k dispozici bude típí s ekologickou poradnou, láká na oblíbenou akci dětí i rodičů spoluorganizátorka Radka Chalúpková. V případě deště se akce uskuteční 6. května. V Klubu Kamarád nejen pro své svěřence připravil Michal Raška na pondělí 25. dubna soutěž v třídění odpadu na čas. Tento den od 7 do 15 hodin je navíc veřejnosti přístupná dotřiďovací linka separovaného odpadu na ulici Panské v rámci dne otevřených dveří. Ve čtvrtek 28. dubna od 9 do 14 hodin proběhne v anexu městského úřadu přednáška osvětlující hodnotu, kterou se rozhodla sledovat Evropská unie, Česká republika i Kopřivnice, pod názvem Co je to udržitelný rozvoj. Premiérově přicházejí odbory životního prostředí a informací a vnějších vztahů s tzv. debatní ligou, která je určena pro žáky 2. stupně základních a 1. ročníku středních škol. Jejím základním tématem bude životní prostředí Kopřivnice a jeho ochrana a vliv na naše zdraví. Chtěla jsem probudit myšlenku komunikace a dát mladým lidem možnost diskutovat s odborníky, vysvětlila Radka Chalúpková.

7 7 Kopřivnické noviny, 17/2005, Postavy zdobily centrum města K o p ř i v n i c e (ili) - Na problematiku třídění odpadu upozornily ve čtvrtek na pěší zóně v centru města mateřské školy instalací vlastnoručně vyrobených postaviček z recyklovaných materiálů. Papír, hliník, plasty, korek, reklamní letáky a proložky na vejce se staly stavebním materiálem, na kterém si děti přiblížily možnosti jeho dalšího využití. Bylo zajímavé pozorovat učitelky, jak si s dětmi u vystavených výrobků o další recyklaci povídají, zaujal autorku akcí ke Dni Země a koordinátorku Programu Zdravých měst Radku Chalúpkovou postup pedagogických pracovnic. Akce vznikla z popudu zástupců předškolních zařízení v pracovní skupině Národní sítě Zdravých měst jako optimální způsob upozornění dětí na nedostatečné třídění odpadu dospělými. Postavičky z recyklovaného odpadu byly následující den využity při Cestě pohádkovým lesem. Na již tradiční akci, která byla určena nejmenším dětem v doprovodu rodičů, byla zaznamenána účast zhruba šesti set návštěvníků. Zvládnout takovou masu zájemců se podařilo pracovníkům městského úřadu ve spolupráci s domem dětí a mládeže, Občanským sdružením Hájenka, Junáky a společností s r. o. Červený kámen s maximálním nasazením, kterou masovost s sebou přinesla. Kopřivnické noviny, 17/2005, Debatní liga zažila úspěšnou premiéru Ko p ř i v n i c e (ili) Pětičlenná porota, v které zasedli starosta Jiří Tichánek, senátor Milan Bureš, ředitel Katolického domu Marián Kálna, vedoucí odboru životního prostředí z Frenštátu Eva Spurná a koordinátorka Projektu Zdravého města a místní Agendy 21 Radka Chalúpková, a proti sobě šestičlenný kolektiv pracovníků životního prostředí a sedm tříčlenných skupin žáků základních škol. Tak vypadala situace minulý pátek v Katolickém domě, kdy se premiérově uskutečnila debatní liga určená žákům 2. stupně v rámci akcí věnovaných Dni Země. Otázky, cílené k tématu Životní prostředí Kopřivnice, jeho ochrana a vliv na naše zdraví, padaly v obou směrech - jak ze strany pracovníků životního prostředí, tak školáků. Ti pro zachování anonymity po celou dobu debaty vystupovali pod přezdívkami. Úkolem poroty pak bylo nejen zhodnocení úrovně vědomostí, ale i záludnost připravených otázek, týmová spolupráce, vazba na dané téma a v neposlední řadě komunikační dovednosti. Několikahodinové setkání vyneslo prvenství v kategorii 7. a 8. tříd triu Květinek ze Základní školy Alšovy, druhé místo si vybojovala Kopřiva za ZŠ M. Horákové, třetí skončili Eco savers (ZŠ Emila Zátopka) a čtvrté se umístily Plechovky ze ZŠ 17. listopadu. V kategorii devátých tříd se pořadí promíchalo a pomyslné zlato si odnesly Pandy ze ZŠ M. Horákové, za nimi skončili Bobři ze ZŠ Alšovy a třetí Biotopi ze ZŠ 17. listopadu. Přesto pořadí nebylo tím hlavním, o co v debatní lize šlo. Chtěla jsem mladým lidem dát možnost diskutovat s odborníky přes životní prostředí a nečekala jsem, že to bude tak zajímavé, byla výsledkem setkání nadšená autorka nápadu debatní ligy Radka Chalúpková. Stejným způsobem oboustranný dialog hodnotil jeden z pracovníků odboru životního prostředí Petr Černoch: Otázky si děti skvěle připravily. Některé z nich byly tak multifunkční, že jsme se o odpověď museli mezi sebou podělit. Dokonce nás jedna zaskočila natolik, že jsme museli Květinkám odpověď ohledně vykrývače signálu slíbit dodatečně. Potěšil mě obrovský zájem žáků o ekologii. Napříště bych si přál, aby porota, která hodnotila výkony žáků, měla svůj protějšek v dětské porotě, která by na oplátku hodnotila odpovědi pracovníků životního prostředí, navrhl pro příští rok inovaci senátor Milan Bureš, kterého coby bývalého kantora připravenost a znalosti žáků těšily dvojnásob.

8 8 Kopřivnické noviny, 17/2005, Fejeton: Příroda na prodej, zn. levně Žijeme tu jen krátce, přesto jsme už dali naší planetě pěkně zabrat. Až se někdy divím, že nás tu příroda pořád ještě trpí. Jeden den v roce věnovaný úctě k tomu, co nám umožňuje zde vůbec být, proto za tu oběť stojí. Počasí si však s programem místního Dne Země pěkně zalaškovalo (nebo polaškovalo?). Při čištění Kopřivničky se místo dobrého pocitu nabízela spíše pořádná rýma, takže gumáky putovaly zase zpátky do skříní. Ve studeném větru tak mrzly jen výtvory dětí vyrobené z odpadů a debatní ligové body naháněli studenti pouze v teple sálu. Možná to bylo znamení, abychom se více věnovali vymetení odpadků z nás samotných. Dost lidí totiž šlape místo chodníku trávník a odkládá asi pro potěchu potomkům zbytné věci jen tak do přírody. Někdy se sám sebe ptám, co způsobilo odtržení druhu homo panelákus od přírody. Třeba v tom bude obyčejná závist. Co když je současný člověk jen násilně přeučený bordelář, který se mstí přírodě za to, že si na rozdíl od něj ponechala svou neuspořádanost? Život je prý otázkou priorit. Co budeme dělat, když zjistíme, že většina lidí je ochotna prodat přírodu za mrzký peníz vydělaný v továrně vydávající kouř černější než ze Sixtinské kaple po neúspěšné volbě papeže? Čech je ale tvor přizpůsobivý, na procházky voňavým hájem z pneumatik si jistě zvykne. Do národního vymření přesně v roce 2401 na to má času ještě celkem dost. A kdoví, třeba tou poslední Češkou bude někdo z Kopřivnice. Michal Polášek

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Březen 2006 ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, každý starosta dostává mnoho pozvánek na nejrůznější akce. Od reprezentačních

Více

Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna

Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 3 Březen 2015 Ročník XXIV městská část zpravodaj osobnost měsíce Rozhovor s Petrem Horkým na str. 24 26 Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce.

Více

ročník IV ČERVEN 2014

ročník IV ČERVEN 2014 Vstoupili jsme do další lázeňské sezony Slavnosti zahájení lázeňské sezony 2014 se v Jeseníku uskutečnily 16. až 18. května na jesenickém náměstí a v Priessnitzových léčebných lázních. Jak probíhaly? Mnozí

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 10 2014 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Dobříšský občan převezme významnou evropskou cenu Evropská nadace EURO Natur uděluje každým rokem prestižní ceny za mimořádný přínos k ochraně přírody a

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ

HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA JE VCELKU PŘÍZNIVÉ Rozhovor s druhým náměstkem primátorky města Zlína ing. Miroslavem Hladíkem souvisí zejména s oblastí, za niž je v městské radě zodpovědný, tj. s problematikou rozpočtu,

Více

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ srpnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 1 pravodaj srpnový 2004 MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ Výsledky voleb do Evropského parlamentu na území města Český Těšín K volbám, které se konaly ve

Více

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5 5 LIBUŠ A PÍSNICE 2011 JIŘINA ŠIKLOVÁ V KLUBU SENIOR ZŠ PÍSNICE USILUJE O BEZPEČNĚJŠÍ CESTU DO ŠKOLY PRAHA-LIBUŠ NESOUHLASÍ S DALŠÍM KASINEM NEPLAŤTE ZA BIOODPAD POZVÁNÍ NA DĚTSKÝ DEN 1 2 3 4 5 6 7 1 Na

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Duben 2014 č. 7 Ročník XXIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Je zábava v centru města problém? Pracovní komise složená ze zástupců jednotlivých politických stran

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10.

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10. LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Liberec je městem vstřícným k seniorům První říjen je od roku 1998 věnován seniorům. Organizace spojených národů

Více

Zelný trh by měl být opraven v květnu, prodejci ovoce a zeleniny do té doby zůstanou v parku na Moravském náměstí

Zelný trh by měl být opraven v květnu, prodejci ovoce a zeleniny do té doby zůstanou v parku na Moravském náměstí Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 1 Leden 2015 Ročník XXIV městská část zpravodaj osobnost měsíce Mikulášoviny na radnici na str. 3 Již sedmým rokem uveřejňujeme na tomto místě fotografii a uprostřed

Více

BENEŠOV. Získali jsme titul Nejlepší město pro byznys. informační zpravodaj města. více na straně 4

BENEŠOV. Získali jsme titul Nejlepší město pro byznys. informační zpravodaj města. více na straně 4 www.benesov-city.cz ročník 2011 číslo 11 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Získali jsme titul Nejlepší město pro byznys více na straně 4 Podzimní sklizeň z naší zahrádky Za

Více

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23 Téma měsíce Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2013 Strany 4 5 VOLNÝ ČAS Knihovnu ovládly profesionální

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč

Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Jednání starostů ORP Králíky, zástupců ČD, OREDO, ČSAD a soukromého dopravce ke změnám nových jízdních řádů Dne 17. 1. 2012 se uskutečnilo na Městském

Více

září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Jejda, zase škola!

září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Jejda, zase škola! září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Jejda, zase škola! FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

na náměstí zasahovala policie

na náměstí zasahovala policie 2013 červenec/srpen Město pomůže lidem postiženými povodněmi Zapečetěná kasička v Domě kultury. Foto: PRo Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí daru obětem povodní z rezervy města. Na 25. zasedání zastupitelstva

Více

stalo se Nejúspěšnější sportovec

stalo se Nejúspěšnější sportovec 3/2010 stalo se Nejúspěšnější sportovec Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2009 se uskutečnilo 11. února letošního roku v Městském divadle ve Zlíně. Cena fair play Michal Smola foto:

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně

Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Ročník VII Číslo 7-8 červenec-srpen 2006 Výsledky voleb do PSP ČR v Kojetíně Z voleb do Poslanecké sněmovny volební komise na MěDDM na Masarykově náměstí Voliči u uren foto: Jana Šimková MĚSTO KOJETÍN

Více

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19 Fulnecký cena 6 Kč 4 2013 Zpravodaj Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, říká jeden z prvních redaktorů Zpravodaje J. Šimurda Fulnecký zpravodaj slaví 40. let 19 Lukavecký Mikrofest přivítá

Více

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2013

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2013 11/2013 VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2013 Vážení čtenáři Hulíňanu, v listopadu, už podle samého názvu, nás čeká jen padající listí, vítr, škaredé počasí. Listopad je jedenáctý měsíc gregoriánského kalendáře

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

Nájemce Hájenky získal víc než milion na její rekonstrukci

Nájemce Hájenky získal víc než milion na její rekonstrukci TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 4. DUBNA2013 ČÍSLO 13 ROČNÍK XXII WWW.KOPRIVNICE.CZ CENA 5 KČ Nájemce Hájenky získal víc než milion na její rekonstrukci K o p ř i v n i c e (dam) - Hájenka na Janíkově

Více

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě hlučínskénoviny V rámci 7. Národní konference kvality ve veřejné správě v Chrudimi byly uděleny ceny Ministerstva vnitra za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě za rok 2010. Město

Více

hlučínskénoviny Veselé Velikonoce!

hlučínskénoviny Veselé Velikonoce! hlučínskénoviny ročník 15 číslo 4 duben 2010 informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně www.hlucin.cz Veselé Velikonoce! Kresba: Nikol Jařábová a Sandra Selníková (žákyně

Více