V rámci oslav Dne Země se v průběhu několika dní uskutečnilo v Kopřivnici několik akcí zaměřených na různé cílové skupiny obyvatel.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V rámci oslav Dne Země se v průběhu několika dní uskutečnilo v Kopřivnici několik akcí zaměřených na různé cílové skupiny obyvatel."

Transkript

1 1 V rámci oslav Dne Země se v průběhu několika dní uskutečnilo v Kopřivnici několik akcí zaměřených na různé cílové skupiny obyvatel. DĚTI A ŠIROKÁ VEŘEJNOST: EKOVÝSTAVA V CENTRU MĚSTA Organizátoři: kopřivnické MŠ, Městská knihovna Kopřivnice, Město Kopřivnice (odbor informací a vnějších vztahů, odbor životního prostředí a zemědělství) Ve čtvrtek 21. dubna upozornily na problematiku třídění odpadu svou EKOVÝSTAVOU V CENTRU MĚSTA děti z místních devíti mateřských škol a ze školní družiny ZŠ Emila Zátopka. Po celý den dělaly obyvatelům Kopřivnice v centru města společnost jejich výrobky z recyklovatelných materiálů, které vyrobily děti ve školkách a děti z družiny v Městské knihovně. Na náměstí byly k vidění papíroví a umělohmotní bubáci, zvířátka z hliníku, houpačky z papíru, ježci z korku i plastová planeta. K výrobkům z jednotlivých materiálů byly přistaveny také kontejnery pro sběr separovaného odpadu. Toho jedna ze školek využila k možnosti učinit její výstavku interaktivní (viz foto). Výstava zaujala zejména kolemjdoucí, kteří si v průběhu dne výrobky dětí s obdivem prohlíželi a zejména pak se zájmem četli doplňující informace poukazující na přínos recyklace odpadů. To že byly výrobky vyrobeny vždy jen z jednoho druhu odpadu, umožnilo jejich následnou snadnou likvidaci v rámci svozu a dotřídění separovaného odpadu. DOSPÍVAJÍCÍ MLÁDEŽ (13-16 LET): DEBATNÍ LIGA Organizátoři: Město Kopřivnice (odbor informací a vnějších vztahů, odbor životního prostředí a zemědělství), Katolická beseda v Kopřivnici V pátek se konala v Katolickém domě v Kopřivnici Debatní liga na téma: Životní prostředí Kopřivnice, jeho ochrana a vliv na naše zdraví. Jednalo se o soutěž určenou žákům 2. stupně základních škol (7.- 9.tř.) a původně i 1. ročníku středních škol. Místní střední škola se však do soutěže nezapojila. Sedm tříčlenných týmů z místních čtyř základních škol mělo v rámci soutěže možnost debatovat se šesti pracovníky odboru životního prostředí a zemědělství MÚ Kopřivnice.

2 2 Mimo téma a soutěž pak měli žáci možnost zeptat se na cokoliv starosty města Jiřího Tichánka a senátora Milana Bureše. Ti byli členy hodnotící poroty spolu s vedoucí odboru životního prostředí z Frenštátu pod Radhoštěm Evou Spurnou, koordinátorkou Projektu Zdravé město Radkou Chalúpkovou a členem pracovní skupiny Projektu Zdravé město pro oblast veřejné správy, komunikace a ředitelem Katolického domu Mariánem Kálnou. Otázky, cílené k tématu soutěže, padaly v obou směrech - jak ze strany pracovníků životního prostředí, tak školáků. Ti pro zachování anonymity po celou dobu debaty vystupovali pod přezdívkami. Úkolem poroty pak bylo nejen zhodnocení úrovně vědomostí, ale i záludnost připravených otázek, týmová spolupráce, vazba na dané téma a v neposlední řadě komunikační dovednosti. Několikahodinové setkání vyneslo prvenství v kategorii 7. a 8. tříd triu Květinek ze Základní školy Alšovy, druhé místo si vybojovala Kopřiva za ZŠ M. Horákové, třetí skončili Eco-savers ze ZŠ Emila Zátopka a čtvrté se umístily Plechovky ze ZŠ 17. listopadu. V kategorii devátých tříd si pomyslné zlato odnesly Pandy ze ZŠ M. Horákové, za nimi skončili Bobři ze ZŠ Alšovy a třetí Biotopi ze ZŠ 17. listopadu. Pořadí však nebylo tím hlavním, o co v debatní lize šlo. Cílem soutěže bylo prohloubit znalosti mladých lidí o jejich místním životní prostředí a možnostech jeho ochrany a především pak probudit myšlenku komunikace mezi radnicí a mladou generací. Porota i pracovníci úřadu byli mile překvapeni tím, jak si děti otázky skvěle připravily. Zejména pak byla překvapivá vazba otázek na aktuální problémy, které se v současné době v oblasti ochrany životního prostředí v Kopřivnici řeší. Jedna otázka zaskočila pracovníky odboru natolik, že museli Květinkám odpověď ohledně vykrývače signálu mobilního operátora slíbit dodatečně. Týmy Kritéria, body (umístění v rámci kritéria) Týmová spolupráce Odborné znalosti Souvislost s tématem Záludnost položených otázek Komunikační dovednosti a vystupování Celkem, dosažené body (celkové umístění v kategorii) I. kategorie (7-8.tř.) Květinky 14 (3) 18 (5) 9 (1) 5 (1) Není dostupné 59 (1) Ecosavers 16 (5) 16 (4) 9 (1) 7 (3) Není dostupné 64 (3) Plechovky 17 (6) 14 (3) 10 (2) 12 (6) Není dostupné 72 (4) Kopřiva 11 (2) 13 (2) 9 (1) 10 (5) Není dostupné 72 (2) II. kategorie (9. tř.)

3 3 Biotopi 18 (7) 12 (1) 9 (1) 8 (4) Není dostupné 62 (3) Pandy 10 (1) 14 (3) 9 (1) 7 (3) Není dostupné 53 (1) Bobři 15 (4) 13 (2) 9 (1) 6 (2) Není dostupné 55 (2) Porotci hodnotili jednotlivá kritéria známkami 1-5, přičemž 1= nejlepší, 5= nejhorší. Každý porotce měl na starost hodnocení jednoho kritéria. RODIČE A DĚTI ŠKOLNÍHO A PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU : POHÁDKOVÝ LES Organizátoři: Město Kopřivnice (odbor informací a vnějších vztahů, odbor životního prostředí a zemědělství, kancelář tajemníka), DDM Kopřivnice, Junák svaz skautů a skautek, o.s Hájenka, Červený kámen s r.o. V pátek se uskutečnila pro děti a rodiče cesta pohádkovým lesem. Děti s rodiči procházeli lesem po vyznačené trase cca 2km dlouhé. V lese čekalo na děti a rodiče celkem osm stanovišť se šestnácti pohádkovými bytostmi. Ty měly připraveny pro děti soutěže, které byly zaměřeny na tématiku znalosti přírody a její ochrany. Děti například třídily odpad, poznávaly stopy zvěře, poznávaly rostliny, určovali co žije v okolí rybníka atd. Za správné splnění daného úkolu dostaly děti od pohádkových bytostí razítko. Po absolvování trasy čekala děti v cíli, pokud splnily všechny úkoly, sladká odměna a rodiče osvětový materiál Ekomapa Kopřivnice Pro ty, kteří chtěli využít pohádkové nálady a příjemné prostředí okolní přírody, byl přichystán také táborák. Děti si mohly opéci špekáčky a pak při ohni zpívaly písně s kytarou. K dispozici byl rovněž pracovník místní Ekologické poradny, kterou v Kopřivnici provozuje o.s. Hájenka Cesty pohádkovým lesem se zúčastnilo 162 rodin, což představovalo cca 550 osob. Začátek byl od hod., cesta lesem trvala asi okolo hodiny. Většina účastníků pomalu odcházela domů kolem hod. a poslední nadšenci opouštěli akci při ukončení, které bylo v hodin. DĚTI ŠKOLNÍHO VĚKU : TŘÍDÍME NA ČAS Organizátoři: Klub Kamarád, Město Kopřivnice (odbor informací a vnějších vztahů) V pondělí dne proběhla v kopřivnickém Klubu Kamarád soutěž v třídění odpadu na čas. Soutěž byla nejen pro pravidelné návštěvníky, které tvoří romské děti, ale pro všechny zájemce z řad dětí školního věku. Soutěž byla zahájena krátkou přednáškou proč třídíme odpad, jaké jsou druhy odpadů, jak je vytřizujeme a do kterých popelnic. V neposlední řadě bylo probráno co se s odpadem děje, kam putuje a jaké jsou tedy výhody jeho třídění. Po přednášce byla zahájena samotná soutěž do které se přihlásilo sedm týmů

4 po dvou až třech členech. Odpadky, které se v klubu nashromáždily v nevytřízené podobě, byly rozloženy na podlaze a děti měly za úkol všechen odpad správně roztřídit a v co nejkratším čase. Po vykonání úkolu bylo zkontrolováno, zda je odpad vytřízen správně a pokud se našla nějaká chyba, byl týmu za každý špatně zařazený odpadek udělen trestný bod. Jakmile prošly všechny týmy soutěží, vyhodnotily se výsledky. Nezáleželo tedy jen na nejrychlejším čase, ale také na tom, zda týmy neměly mnoho trestných bodů. Pro všechny soutěžící byly nachystány sladké odměny a první tři umístěné týmy dostaly také ceny. 4 ŠIROKÁ VEŘEJNOST: DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA DOTŘIĎOVACÍ LINCE SEPAROVANÉHO ODPADU Organizátoři:Slumeko s.r.o V pondělí dne od 7 do 15 hodin byla široké veřejnosti přístupná dotřiďovací linka separovaného odpadu na ulici Panské v rámci dne otevřených dveří. PRACOVNÍCI VEŘEJNÉ SPRÁVY A ZÁJEMCI Z ŘAD VEŘEJNOSTI: PŘEDNÁŠKA NA TÉMA: Strategické řízení města v souladu s udržitelným rozvojem, zdravím a kvalitou života Organizátoři:NSZM ČR a Město Kopřivnice, za podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR Ve čtvrtek dne se v prostorách MěÚ Kopřivnice konal seminář na téma Strategické řízení města v souladu s udržitelným rozvojem, zdravím a kvalitou života. Seminář byl rozdělen do dvou bloků. V prvním, přednášel PhDr. Ivan Rynda z Univerzity Karlovy v Praze. Zabýval se tématem Udržitelný rozvoj jako standard veřejné správy v EU. V naučné přednášce se mohli zúčastnění např. dozvědět, jaký význam mají místní úrovně v globálním světě, jaké jsou scénáře možného budoucího vývoje globálních životodárných systémů, jaká je role místního úřadu v udržitelném rozvoji města, co je program Agenda 21 a místní Agenda 21 a jiné. Po krátké přestávce následoval druhý přednáškový blok, kterým provázela Ing. Dana Diváková a RNDr. Radim Misiaček z Institutu komunitního rozvoje. Za NSZM ČR pak Ing. Miroslav Andrt. V této části přednášky byli účastníci seznámeni např. s významem strategického řízení města, s procesem tvorby expertního a komunitního strategického plánu. Součástí každého bloku byla také diskuse, kdy lektoři poskytovali odpovědi na otázky, které se týkaly dané problematiky. Přednáška začala v 8:30 a končila ve

5 5 MÍSTNÍ VOLNOČASOVÉ ORGANIZACE A VEŘEJNOST: ČIŠTĚNÍ KOPŘIVNIČKY Organizátoři: Město Kopřivnice (odbor životního prostředí a zemědělství, odbor informací a vnějších vztahů) a Slumeko s r.o. Ve čtvrtek se měl uskutečnit 3. ročník čištění Kopřivničky. Z důvodu nepřízně počasí jsme však byli nuceni přesunou tuto akci na Čištění bude letos spojeno se soutěží v pouštění vlastnoručně vyrobených lodiček. Do čištění se zapojí pionýři, skauti, členové ochranářského kroužku DDM, děti z Klubu Kamarád, členové Klubu českých turistů, veřejnost a nově také místní klub házené. PRO OBČANY MĚSTA: BEZPLATNÁ LIKVIDACE VRAKŮ Organizátoři: Město Kopřivnice (odbor životního prostředí a zemědělství) V rámci Dne Země byla zorganizována a následně vyhlášena akce Bezplatná likvidace autogramů, která proběhne v sobotu dne 21. května 2005 pro občany Kopřivnice. Nabízíme občanům možnost zbavit se vraků a neúplných vozů, které stojí na ulicích města. (Viz níže uvedený článek). Kopřivnické noviny, 12/2005, Na květen připravila radnice bezplatnou likvidaci vraků Možnost zbavit se vraku stojícího na ulicích, a to zdarma, a v případě neúplného vozu za výhodnější cenu opět připravuje kopřivnická radnice. Akce proběhne 21. května. K o p ř i v n i c e (hod) - V rámci úklidu města a doprovodných aktivit ke Dni Země připravuje kopřivnická radnice na sobotu 21. května akci, během níž nabízí občanům Kopřivnice tak jako vloni pomoc při odstraňování vraků z města a místních částí za zvýhodněných podmínek. I když se za likvidaci kompletního vozidla běžně platí šest set korun, majitelé, kteří se přihlásí do námi připravované akce, ušetří. Likvidace kompletního vozidla bude v tento den zdarma, za nekompletní vozidlo zaplatí majitel Kč, což je padesát procent z běžného poplatku, který firma účtuje. Také odvoz autovraku schopného natažení na odtahové vozidlo bude, pokud to časově vyjde, zdarma. Za odtah vozidla, u kterého bude použito zvedací zařízení Slumeka, zaplatí majitel za využití zařízení, uvedl pracovník odboru životního prostředí Petr Černoch, který má tuto akci na starosti. Všichni majitelé neúplných autovraků, kteří se do této akce zapojí, musí počítat s tím, že uhradí polovinu řádného poplatku a někteří i dopravu vraku do areálu firmy v Ženklavě v případě, že auto nebude mít kola. Jak podotkl Černoch, je při vyřazení vozidla z evidence požadováno potvrzení převzetí vozidla a zneškodnění autovraku. Takové potvrzení vydává v nejbližším okolí firma Autosport Ženklava. Bezplatná likvidace vozidel se vztahuje i na ty majitele aut, kteří své vozidlo dovezou v tento den do areálu fírmy v Ženklavě sami po vlastní ose nebo se nechají dotáhnout, doplnil Černoch. Musí vzít s sebou všechny doklady od vozidla a doklady o vlastnictví. K zapojení do akce je nutné se přihlásit na odbor životního prostředí na tel , nebo elektronicky na adresu Přihlásit se mohou majitelé aut, kteří mají trvalé bydliště na území města Kopřivnice, nebo i ti, jejichž vozidlo je odstaveno na území města Kopřivnice. Zájemce musí uvést adresu odstavení vozidla, svou adresu, kontakt na sebe, popř. druh vozidla a pak k odtažení připravit vozidlo na zpevněnou plochu pro odtahové vozidlo. Kontakt je nutný pro koordinaci času, kdy bude vozidlo odtaženo v případě většího počtu zájemců, doplnil Černoch. U samotného odtahu musí být majitel vozidla přítomen, neboť musí vozidlo otevřít, odstranit předměty nesouvisející s vozem, předložit doklady o vlastnictví vozidla a doklad totožnosti a podepsat předávací protokol. Pak mu bude předáno potvrzení k odhlášení vozidla z evidence.

6 6 Kopřivnické noviny, 15/2005, Do akcí ke Dni Země se zapojí děti i dospělí K o p ř i v n i c e (ili) - Den Země si kopřivničtí občané mají možnost připomenout hned několika akcemi - jednak tradičními, ale i úplnými novinkami. K těm prvním patří 3. ročník čištění Kopřivničky, který bude letos spojený se soutěží v pouštění vlastnoručně vyrobených lodiček. Do čištění se snad i letos ve čtvrtek 21. dubna zapojí pionýři, skauti, členové ochranářského kroužku DDM, děti z Klubu Kamarád, turisti, veřejnost a nově byli osloveni i členové sportovních klubů. Tentýž den upozorní na problematiku třídění odpadu svou ekovýstavou děti z mateřských škol a školních družin. Po celý den budou v centru města dělat společnost jejich výrobky z recyklovatelných materiálů. Pro mladší děti v doprovodu rodičů a mladší školáky je připravena následující den, tj. pátek 22. dubna, Cesta pohádkovým lesem. Průběžný start bude od do od koupaliště, závěrečné vyhodnocení včetně táboráku proběhne u chaty na Červeném kameni. U osmi pohádkových bytostí budou děti plnit úkoly, další úkol je průběžný. V cíli je pro každého účastníka připraveno překvapení, k dispozici bude típí s ekologickou poradnou, láká na oblíbenou akci dětí i rodičů spoluorganizátorka Radka Chalúpková. V případě deště se akce uskuteční 6. května. V Klubu Kamarád nejen pro své svěřence připravil Michal Raška na pondělí 25. dubna soutěž v třídění odpadu na čas. Tento den od 7 do 15 hodin je navíc veřejnosti přístupná dotřiďovací linka separovaného odpadu na ulici Panské v rámci dne otevřených dveří. Ve čtvrtek 28. dubna od 9 do 14 hodin proběhne v anexu městského úřadu přednáška osvětlující hodnotu, kterou se rozhodla sledovat Evropská unie, Česká republika i Kopřivnice, pod názvem Co je to udržitelný rozvoj. Premiérově přicházejí odbory životního prostředí a informací a vnějších vztahů s tzv. debatní ligou, která je určena pro žáky 2. stupně základních a 1. ročníku středních škol. Jejím základním tématem bude životní prostředí Kopřivnice a jeho ochrana a vliv na naše zdraví. Chtěla jsem probudit myšlenku komunikace a dát mladým lidem možnost diskutovat s odborníky, vysvětlila Radka Chalúpková.

7 7 Kopřivnické noviny, 17/2005, Postavy zdobily centrum města K o p ř i v n i c e (ili) - Na problematiku třídění odpadu upozornily ve čtvrtek na pěší zóně v centru města mateřské školy instalací vlastnoručně vyrobených postaviček z recyklovaných materiálů. Papír, hliník, plasty, korek, reklamní letáky a proložky na vejce se staly stavebním materiálem, na kterém si děti přiblížily možnosti jeho dalšího využití. Bylo zajímavé pozorovat učitelky, jak si s dětmi u vystavených výrobků o další recyklaci povídají, zaujal autorku akcí ke Dni Země a koordinátorku Programu Zdravých měst Radku Chalúpkovou postup pedagogických pracovnic. Akce vznikla z popudu zástupců předškolních zařízení v pracovní skupině Národní sítě Zdravých měst jako optimální způsob upozornění dětí na nedostatečné třídění odpadu dospělými. Postavičky z recyklovaného odpadu byly následující den využity při Cestě pohádkovým lesem. Na již tradiční akci, která byla určena nejmenším dětem v doprovodu rodičů, byla zaznamenána účast zhruba šesti set návštěvníků. Zvládnout takovou masu zájemců se podařilo pracovníkům městského úřadu ve spolupráci s domem dětí a mládeže, Občanským sdružením Hájenka, Junáky a společností s r. o. Červený kámen s maximálním nasazením, kterou masovost s sebou přinesla. Kopřivnické noviny, 17/2005, Debatní liga zažila úspěšnou premiéru Ko p ř i v n i c e (ili) Pětičlenná porota, v které zasedli starosta Jiří Tichánek, senátor Milan Bureš, ředitel Katolického domu Marián Kálna, vedoucí odboru životního prostředí z Frenštátu Eva Spurná a koordinátorka Projektu Zdravého města a místní Agendy 21 Radka Chalúpková, a proti sobě šestičlenný kolektiv pracovníků životního prostředí a sedm tříčlenných skupin žáků základních škol. Tak vypadala situace minulý pátek v Katolickém domě, kdy se premiérově uskutečnila debatní liga určená žákům 2. stupně v rámci akcí věnovaných Dni Země. Otázky, cílené k tématu Životní prostředí Kopřivnice, jeho ochrana a vliv na naše zdraví, padaly v obou směrech - jak ze strany pracovníků životního prostředí, tak školáků. Ti pro zachování anonymity po celou dobu debaty vystupovali pod přezdívkami. Úkolem poroty pak bylo nejen zhodnocení úrovně vědomostí, ale i záludnost připravených otázek, týmová spolupráce, vazba na dané téma a v neposlední řadě komunikační dovednosti. Několikahodinové setkání vyneslo prvenství v kategorii 7. a 8. tříd triu Květinek ze Základní školy Alšovy, druhé místo si vybojovala Kopřiva za ZŠ M. Horákové, třetí skončili Eco savers (ZŠ Emila Zátopka) a čtvrté se umístily Plechovky ze ZŠ 17. listopadu. V kategorii devátých tříd se pořadí promíchalo a pomyslné zlato si odnesly Pandy ze ZŠ M. Horákové, za nimi skončili Bobři ze ZŠ Alšovy a třetí Biotopi ze ZŠ 17. listopadu. Přesto pořadí nebylo tím hlavním, o co v debatní lize šlo. Chtěla jsem mladým lidem dát možnost diskutovat s odborníky přes životní prostředí a nečekala jsem, že to bude tak zajímavé, byla výsledkem setkání nadšená autorka nápadu debatní ligy Radka Chalúpková. Stejným způsobem oboustranný dialog hodnotil jeden z pracovníků odboru životního prostředí Petr Černoch: Otázky si děti skvěle připravily. Některé z nich byly tak multifunkční, že jsme se o odpověď museli mezi sebou podělit. Dokonce nás jedna zaskočila natolik, že jsme museli Květinkám odpověď ohledně vykrývače signálu slíbit dodatečně. Potěšil mě obrovský zájem žáků o ekologii. Napříště bych si přál, aby porota, která hodnotila výkony žáků, měla svůj protějšek v dětské porotě, která by na oplátku hodnotila odpovědi pracovníků životního prostředí, navrhl pro příští rok inovaci senátor Milan Bureš, kterého coby bývalého kantora připravenost a znalosti žáků těšily dvojnásob.

8 8 Kopřivnické noviny, 17/2005, Fejeton: Příroda na prodej, zn. levně Žijeme tu jen krátce, přesto jsme už dali naší planetě pěkně zabrat. Až se někdy divím, že nás tu příroda pořád ještě trpí. Jeden den v roce věnovaný úctě k tomu, co nám umožňuje zde vůbec být, proto za tu oběť stojí. Počasí si však s programem místního Dne Země pěkně zalaškovalo (nebo polaškovalo?). Při čištění Kopřivničky se místo dobrého pocitu nabízela spíše pořádná rýma, takže gumáky putovaly zase zpátky do skříní. Ve studeném větru tak mrzly jen výtvory dětí vyrobené z odpadů a debatní ligové body naháněli studenti pouze v teple sálu. Možná to bylo znamení, abychom se více věnovali vymetení odpadků z nás samotných. Dost lidí totiž šlape místo chodníku trávník a odkládá asi pro potěchu potomkům zbytné věci jen tak do přírody. Někdy se sám sebe ptám, co způsobilo odtržení druhu homo panelákus od přírody. Třeba v tom bude obyčejná závist. Co když je současný člověk jen násilně přeučený bordelář, který se mstí přírodě za to, že si na rozdíl od něj ponechala svou neuspořádanost? Život je prý otázkou priorit. Co budeme dělat, když zjistíme, že většina lidí je ochotna prodat přírodu za mrzký peníz vydělaný v továrně vydávající kouř černější než ze Sixtinské kaple po neúspěšné volbě papeže? Čech je ale tvor přizpůsobivý, na procházky voňavým hájem z pneumatik si jistě zvykne. Do národního vymření přesně v roce 2401 na to má času ještě celkem dost. A kdoví, třeba tou poslední Češkou bude někdo z Kopřivnice. Michal Polášek

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Město Kopřivnice. ORM08p01. Akční plán zlepšování. Projektu Zdravé město a místní Agendy 21. pro rok 2014. zdravemesto.koprivnice.

Město Kopřivnice. ORM08p01. Akční plán zlepšování. Projektu Zdravé město a místní Agendy 21. pro rok 2014. zdravemesto.koprivnice. Město Kopřivnice ORM08p01 Akční plán zlepšování Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 pro rok zdravemesto.koprivnice.org Zpracovalo: Oddělení strategického plánování, 13.2. Město Kopřivnice Pozn.: tento

Více

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

XI. ROCNIK SOUTEZE VE SBERU DRUHOTNYCH SUROVIN

XI. ROCNIK SOUTEZE VE SBERU DRUHOTNYCH SUROVIN XI. ROCNIK SOUTEZE VE SBERU DRUHOTNYCH SUROVIN 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Cvokařská 3, 301 52 Plzeň IČO: 00671151 DIČ: CZ00671151 Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 389 2. PŘEDMĚT

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním Včelařství je starodávná lidská činnost přímo spojená s přírodou. Učí nás přírodu pozorovat, chápat, respektovat a chovat v úctě. Med je jen zlomkem užitku, který nám včely dávají. Mnohem důležitější je

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

v Chrudimi 3. dubna 2011 V červnu proběhne sedmý ročník Dne s Technickými službami

v Chrudimi 3. dubna 2011 V červnu proběhne sedmý ročník Dne s Technickými službami Závěrečná zpráva Den s Technickými službami TISKOVÁ ZPRÁVA v Chrudimi 3. dubna 2011 V červnu proběhne sedmý ročník Dne s Technickými službami Ve čtvrtek 16. června 2011 se na Resselově náměstí v Chrudimi

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161 544 42 tel.: 499 392 806, mobil 777 005 791 e-mail:zslogo@specskola.cz www.specskola.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Evropa

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ REÁLNÉ GYMNÁIUM A ÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ RUKU V RUCE ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO Š PLATNOST OD 1. 2. 2011 PROJEDNÁNO

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta).

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). S myšlenkou nezbytnosti environmentální edukace všech budoucích učitelů ustavil

Více

Kopřivnice propojila prevenci s oslavou Dne dětí a tím i několik. záměrů a účelů v jedno: Den Integrovaného záchranného systému,

Kopřivnice propojila prevenci s oslavou Dne dětí a tím i několik. záměrů a účelů v jedno: Den Integrovaného záchranného systému, 1 Kopřivnice propojila prevenci s oslavou Dne dětí a tím i několik záměrů a účelů v jedno: Den Integrovaného záchranného systému, Národní dny bez úrazu, Den Dětí a STOP KRIMI v rámci projektu prevence

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

Šilheřovický zpravodaj Září 2006

Šilheřovický zpravodaj Září 2006 Šilheřovický zpravodaj Září 2006 Unie rodičů sdružení při ZŠ Šilheřovice Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu že jsme nestihli zhodnotit akce školního roku v červnu, činíme takto nyní. Školní rok 2005/2006

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ Základní škola Benešov, telefon/fax: 317721961 Realizace schváleného projektu EVVO Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název dotačního programu: Rozvojový program Podpora

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA SPOLEČNOST EKO KOM Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Realizace projektu setkání s občany 13.6.2011 1 2 3 Cíl jednání Poskytnutí průběžné informace o realizaci projektu Podání rámcových informací o

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MA 21

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MA 21 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MA 21 VEDENÍ MIKROREGIONU Luleč - koupaliště Libuše POLITIK - MGR. PETR HALAS starosta obce Luleč SPRÁVNÍ RADA STAROSTOVÉ 11 OBCÍ DALŠÍ ČÁSTI KOORDINÁTOR MA21 PRACOVNÍ SKUPINA pro

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

pondělí 7.10.2013 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

pondělí 7.10.2013 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Podklady pro tiskovou konferenci 19. listopadu 2009

Podklady pro tiskovou konferenci 19. listopadu 2009 Podklady pro tiskovou konferenci 19. listopadu 2009 Po třech kvartálech s přebytkem Rada města vzala na vědomí zprávu finančního odboru o rozboru hospodaření ve třetím čtvrtletí roku 2009. Rozpočet města

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA

VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA Vážení pedagogové, vedoucí, studenti a děti, Rádi bychom Vás pozvali k zapojení se do projektu pořádaného Jihočeským krajem a společností Hlavním tématem tohoto

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2008 V Praze dne: 27. listopadu 2008 Číslo: 2 Metodický pokyn Sdružení hasičů Čech,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

floristickou soutěž s výstavou soutěžních prací

floristickou soutěž s výstavou soutěžních prací vyhlašují floristickou soutěž s výstavou soutěžních prací se uskuteční ve dnech 12. a 13. listopadu 2015 v Kulturním domě města Soběslavi Místo konání: Kulturní dům města Soběslavi Den konání soutěže:

Více

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen Příprava a realizace Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut -harmonogram Zpracoval: Bohuslav Kuda, místostarosta města Letovice, březen 2005 Návrh metodiky 1. Získání podpory pro účast města

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy Tyto metodické poznámky mají napomoci k uskutečnění několika různých školních projektů environmentální výchovy. Proto jsou psány tak, aby

Více

Světový den Ekoškol na Základní škole Zbiroh

Světový den Ekoškol na Základní škole Zbiroh Světový den Ekoškol na Základní škole Zbiroh Dne 7. 11. 2014 se slavil Světový den Ekoškol i na Základní škole Zbiroh. Základní škola Zbiroh je Ekoškolou již pátým rokem a její dlouhodobé zapojení do programu

Více

DEN ZEMĚ 23. dubna 2010

DEN ZEMĚ 23. dubna 2010 DEN ZEMĚ 23. dubna 2010 ANKETA Třídění odpadů v našem městě Bystřice n. P. Rok: 2009/2010 ANKETA Třídění odpadů v našem městě Bystřice n. P. Věk: Pohlaví: žena muž Pohlaví průměrný věk 46 let 85 mužů 174

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

OBEC HRADČANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013. o nakládání s komunálním odpadem ve správním území obce Hradčany

OBEC HRADČANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013. o nakládání s komunálním odpadem ve správním území obce Hradčany OBEC HRADČANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o nakládání s komunálním odpadem ve správním území obce Hradčany Zastupitelstvo obce Hradčany se na svém zasedání dne 25. listopadu 2013 usneslo vydat na

Více

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 SEMINÁŘ - ÚVOD DO KRITICKÉHO MYŠLENÍ Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 Konference je podporována Libereckým krajem. Téma: Tvoříme, bádáme a učíme

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze společného odborného semináře zapojených učitelů partnerských škol do projektu se zaměstnavateli

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze společného odborného semináře zapojených učitelů partnerských škol do projektu se zaměstnavateli Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze společného odborného semináře zapojených učitelů

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více