POMÁHÁME VÁM JÍT DÁL PRUŽNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POMÁHÁME VÁM JÍT DÁL PRUŽNOST"

Transkript

1 výroční zpráva 2011

2 LÍDR TRHU Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. je první pojišťovnou na českém pojistném trhu specializující se na soukromé zdravotní a nemocenské pojištění, kde si stále udržuje vedoucí postavení. JISTOTA Cílem společnosti je chránit příjmy a schopnost splácet závazky v době pracovní neschopnosti, hospitalizace, invalidity či nezaměstnanosti.

3 POMÁHÁME VÁM JÍT DÁL PRUŽNOST Předností ČP ZDRAVÍ je trvalá schopnost rychle reagovat na potřeby klienta, stejně jako na situaci na trhu, a poskytnout rychle moderní systém pojistné ochrany. Jako první uvedla na trh například pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici.

4 2 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2011 Obsah OBSAH Profil Společnosti 4 Základní ekonomické údaje 5 Statutární orgány společnosti ČP ZDRAVÍ a.s. 6 Přehled nejdůležitějších událostí roku Následné události 7 Zpráva představenstva ČP ZDRAVÍ a.s. o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce 10 Zpráva dozorčí rady za rok Finanční část 14 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě 36 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 38 Slovníček pojišťovacích pojmů 43

5 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva SPOLEHLIVĚ Slíbené plníme klienti se mohou vždy spolehnout na naši pomoc.

6 4 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2011 Profil Společnosti PROFIL SPOLEČNOSTI Název: Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Sídlo: Litevská 1174/8, Praha 10 Právní forma: akciová společnost Datum založení: IČ: DIČ: CZ Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2044 Vlastník Společnosti: Česká pojišťovna a.s. (100 %) Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. (dále také ČP ZDRAVÍ nebo Společnost), specializující se na komerční soukromé zdravotní pojištění, zahájila svoji činnost dne Byla založena zakladatelskou smlouvou dne a jejími zakládajícími společnostmi byla Česká pojišťovna a.s. se sídlem v Praze 1, Spálená 16 a Vereinte Krankenversicherung AG, Berlin und München se sídlem München 83, Trióz-Schaffer-Strasse 9. Oba zakladatelé se na základním jmění ve výši Kč podíleli 50 %. V roce 1997 došlo k významné změně akcionářské struktury Společnosti. V listopadu 1997 odkoupila Česká pojišťovna a.s. 50% podíl společnosti Vereinte, a stala se tak 100% akcionářem České pojišťovny ZDRAVÍ a.s. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. je členem České asociace pojišťoven.

7 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2011 Základní ekonomické údaje 5 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE Jednotky Základní údaje Celková aktiva tis. Kč Základní kapitál tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Čistý zisk tis. Kč Hrubé předepsané pojistné tis. Kč Náklady na pojistná plnění tis. Kč Technické rezervy tis. Kč Ostatní údaje Počet vyřízených pojistných událostí ks Počet uzavřených pojistných smluv* ks Počet zaměstnanců (FTE na konci období) počet Poměrové ukazatele ROA (rentabilita celkového kapitálu) % 11,01 13,29 14,02 0,86 9,00 11,67 ROE (rentabilita vlastního kapitálu) % 28,11 33,91 36,83 2,78 25,18 31,15 Zisk na akcii tis. Kč Předepsané pojistné na zaměstnance tis. Kč * Do roku 2010 je uveden počet nově uzavřených rizik, v roce 2011 je uveden počet nově uzavřených smluv. Objem předepsaného pojistného (v tis. Kč) Náklady na pojistná plnění (v tis. Kč) Stav technických rezerv (v tis. Kč)

8 6 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2011 Statutární orgány společnosti ČP ZDRAVÍ a.s. STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI ČP ZDRAVÍ A.S. Představenstvo Ing. Miroslav Chlumský člen představenstva od předseda představenstva od Mgr. Ivana Majerechová členka představenstva nepřetržitě od Ing. Přemysl Gistr člen představenstva od do RNDr. Lubomír Netolický člen představenstva od Dozorčí rada RNDr. Ing. Zdeněk Kaplan člen dozorčí rady od předseda dozorčí rady od Ing. Ladislav Korobczuk člen dozorčí rady od JUDr. Ladislav Metelka člen dozorčí rady volený zaměstnanci nepřetržitě od Management Společnosti Ing. Miroslav Chlumský generální ředitel Mgr. Ivana Majerechová výkonná ředitelka Ing. Eva Koubová ekonomická ředitelka Ing. Miloš Panýr ředitel úseku GŘ Petr Vodvárka obchodní ředitel

9 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2011 Přehled nejdůležitějších událostí roku 2011 / Následné události 7 PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ ROKU 2011 Stejně jako v předchozích letech Společnost i v roce 2011 vycházela vstříc požadavkům svých klientů a obchodních partnerů, přizpůsobovala jejich poptávce stávající produkty a zároveň vyvíjela produkty nové. V souvislosti s novým konceptem mateřské společnosti s názvem Nová Česká pojišťovna změnila logo i claim, inovovala design internetových stránek, upravila marketingové a obchodní materiály. V polovině roku Společnost uvedla na trh soukromé zdravotní pojištění MULTIZDRAVÍ, které je unikátní rozsahem produktů a variabilitou sjednání. MULTIZDRAVÍ obsahuje pojištění pracovní neschopnosti, pojištění pobytu v nemocnici nebo ve zdravotnickém zařízení a pojištění invalidity. Každé pojištění je nabízeno ve variantě zahrnující nemoc i úraz nebo ve variantě pouze úrazové, bez zdravotního oceňování. Společnost v pilotním projektu Program organizace zdravotní péče nabídla svým významným klientům balíček zdravotních služeb, obsahující komplexní lékařskou prohlídku preventivního charakteru, organizaci odborných zdravotních vyšetření u ambulantních specialistů, odbornou zdravotní asistenční službu a second opinion neboli druhý lékařský názor nezávislého odborníka na aktuální závažnou změnu zdravotního stavu. Ivtomto roce pokračovala úzká spolupráce Společnosti s Českou pojišťovnou při společné nabídce produktů. Životní pojištění České pojišťovny MULTIRISK Společnost rozšířila o škodové pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti z důvodu nemoci či úrazu, kdy vyplacená denní dávka pokrývá ve spojení s nemocenským pojištěním významnou část měsíčního příjmu. V rámci tzv. malé novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, došlo od k navýšení regulačního poplatku za každý den strávený v nemocnici z 60 Kč na 100 Kč. Stávajícím klientům, kteří mají sjednáno pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici, je proto od automaticky plněna nová výše poplatku, tedy 100 Kč denně, ale pojistné bude navýšeno až k výročnímu dni jejich pojistné smlouvy. K tomuto výročí zároveň klient dostává benefit zdravotní asistenci a poradenskou službu lékaře na telefonu na jeden rok. Benefit se týká i nových klientů, kteří si sjednali pojistnou smlouvu po Společnost ve spolupráci s Evropskou oční klinikou LEXUM připravila pojištění operačních a brzkých pooperačních komplikací léčby šedého zákalu. Pojištění je určeno pro klienty, kteří podstupují operaci šedého zákalu metodou prémiové kataraktové chirurgie právě na této klinice. Během celého roku pokračovala i nadále spolupráce s PPF bankou a.s. a úvěrovými společnostmi Home Credit a.s. a Home Credit Slovakia, a.s. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI Po datu sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným dalším událostem s významným vlivem na účetní závěrku k 31. prosinci 2011, které by měly být v této výroční zprávě uvedeny.

10 8 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2011 INOVATIVNĚ Přicházíme na trh s pravidelnými novinkami v poskytovaných produktech i službách. pomáháme vám překonat vážnou diagnózu

11 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2011 Zpráva představenstva ČP ZDRAVÍ a.s. o podnikatelské činnosti Společnosti 9 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ČP ZDRAVÍ A.S. O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2011 Rok 2011 se stal pro Českou pojišťovnu ZDRAVÍ a.s. jedním z nejúspěšnějších v celé její dosavadní historii. Hlavní plánované ukazatele byly dodrženy a překročeny zejména hrubý zisk a výsledek technického účtu. Hrubé předepsané pojistné navázalo na pozitivní růst v předchozím roce, překročilo jej dokonce o 15 % a dosáhlo úrovně 437,7 mil. Kč. Výsledek hospodaření za rok 2011 (zisk před zdaněním 86,4 mil. Kč) rovněž výrazně překročil plánované hodnoty. Vývoj hrubého předepsaného pojistného potvrdil růstový potenciál v našem tržním segmentu a možnosti rozvoje nových produktů pojišťovny z oblasti zdravotnictví. Na nárůstu předepsaného pojistného se vedle rozvoje produktové nabídky individuálních pojistných produktů podílelo zejména pojištění splátek úvěrů Home Creditu v České republice a na Slovensku. Na pojistných plněních přitom bylo klientům vyplaceno 97,7 mil. Kč, což je prakticky v souladu s plánem. V rámci skupiny Generali PPF Holding je ČP ZDRAVÍ zaměřena strategicky na portfolio pojistných produktů souvisejících se zdravotním stavem, s poskytováním zdravotní péče a s řešením tíživé situace klientů při výpadku příjmu. Produktová nabídka již řadu let úzce navazuje na produkty dalších členů holdingu v České republice. Obchodní síť sdílí ČP ZDRAVÍ se svou mateřskou společností, a je tak schopná těžit ze služeb nejvýznamnější sítě obchodních míst a pojišťovacích zprostředkovatelů. Strategickým záměrem ČP ZDRAVÍ je pokračovat v pozitivním trendu základních ukazatelů produkce i hospodářských výsledků a současně nezvyšovat provozní náklady. Zejména v roce 2012 bude upřena pozornost na legislativní změny v oblasti veřejného zdravotního pojištění a vyhledávání možností pro vytváření nových pojistných produktů zaměřených na zabezpečení nadstandardní zdravotní péče. Dojde k prohloubení spolupráce s vybranými veřejnými zdravotními pojišťovnami aspřipravovanou sítí preferovaných zdravotnických zařízení, nezbytnými pro komplexní nabídku pojistných programů z oblasti poskytování zdravotní péče a odborné zdravotní asistence. I nadále bude prioritním cílem zlepšování atraktivity a kvality nabídky jednotlivých připojištění k nosným programům České pojišťovny. Zároveň může ČP ZDRAVÍ nabízet svou přidanou hodnotu v tom, že je schopna rychle reagovat na měnící se podmínky trhu a zavádět do praxe nové pojistné produkty a programy v kratším termínu, než je tomu u velkých pojišťoven. Jménem vedení Společnosti děkuji všem našim zaměstnancům, spolupracovníkům, pojišťovacím zprostředkovatelům, zástupcům mateřské společnosti i ostatním obchodním partnerům za jejich podíl na dosažení dobrých výsledků roku Zároveň bych rád touto formou poděkoval i všem našim klientům, kteří nám dali důvěru a svěřili ochranu svého zdraví a finanční situace do rukou kvalifikovaného a odpovědného týmu zaměstnanců ČP ZDRAVÍ. Naší trvalou snahou je, aby ČP ZDRAVÍ i nadále patřila mezi spolehlivé a respektované finanční instituce, které si právem zaslouží důvěru svých klientů. Výsledky roku 2011 jsou pro to dostatečným příslibem. V Praze dne 13. dubna 2012 Ing. Miroslav Chlumský předseda představenstva

12 10 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2011 Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Zpráva nezávislého auditora akcionářům společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., identifikační číslo , se sídlem Litevská 1174/8, Praha 10 (dále Společnost ), tj. rozvahu k 31. prosinci 2011, výkaz zisku a ztráty za rok 2011 a přílohu, včetně popisu podstatných účetních pravidel (dále účetní závěrka ). Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takové vnitřní kontroly, které považuje za nezbytné pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Úloha auditora Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech platným v České republice, Mezinárodními standardy auditu a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a informacích uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizika významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor zohledňuje vnitřní kontroly relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních pravidel, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

13 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2011 Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce 11 Výrok Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 31. prosinci 2011 a jejího hospodaření za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy. 30. března PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. zastoupená Ing. Petr Kříž partner Mgr. Martin Hrdý statutární auditor, oprávnění č PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Kateřinská 40/466 Praha 2, Česká republika T: , F: , PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, Praha 2, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637 a v seznamu auditorských společností u Komory auditorů České republiky pod oprávněním číslo 021.

14 12 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2011 Zpráva dozorčí rady za rok 2011 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZA ROK 2011 Dozorčí rada České pojišťovny ZDRAVÍ a.s. (dále jen Společnost ) se v průběhu roku 2011 sešla celkem čtyřikrát. Ve své činnosti postupovala v souladu s platnými stanovami Společnosti a příslušnými zákony. Formou ústních a písemných zpráv byla na svých zasedáních pravidelně informována představenstvem o vývoji Společnosti, jejím hospodaření, plnění obchodního i finančního plánu, o vedení jejího účetnictví a stavu majetku. Mimořádnou pozornost zaměřila na sledování zdokonalování vnitřního řídicího a kontrolního systému a výsledné zprávy z vnitřních auditů, které byly realizovány dle Plánu vnitřního auditu na rok V souladu s čl odst. d) platných stanov Společnosti dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku za uplynulý rok ověřenou auditorem PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., a návrh představenstva na rozdělení zisku roku Dozorčí rada se dále seznámila se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2011, zprávou auditora a zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2011, zpracovanou dle ustanovení 66a odstavce 9 obchodního zákoníku. Na základě všech těchto poznatků dozorčí rada konstatuje, že nezjistila žádné skutečnosti, které by zpochybňovaly dosažené výsledky hospodaření Společnosti, a ztotožňuje se s výrokem auditora. V této souvislosti předkládá valné hromadě Společnosti toto stanovisko: dozorčí rada na svém řádném zasedání dne 13. dubna 2012 projednala a vzala na vědomí zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2011, zprávu auditora a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2011; dozorčí rada projednala účetní závěrku Společnosti za rok 2011 a doporučuje ji valné hromadě Společnosti ke schválení společně s návrhem představenstva na rozdělení hospodářského výsledku roku 2011, včetně výplaty dividendy. Dozorčí rada vyslovuje poděkování členům představenstva a všem zaměstnancům České pojišťovny ZDRAVÍ a.s., kteří se podíleli na výsledcích, jichž pojišťovna v roce 2011 dosáhla. V Praze dne 13. dubna 2012 RNDr. Ing. Zdeněk Kaplan předseda dozorčí rady

15 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva PŘÍVĚTIVĚ Máme zkušenosti naše produkty předvídají budoucí potřeby klientů.

16 14 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2011 Rozvaha ROZVAHA k 31. prosinci 2011 AKTIVA 31. prosince prosince 2010 (tis.kč) Bod Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše B. Dlouhodobý nehmotný majetek C. Finanční umístění (investice) C.II. Finanční umístění v podnikatelských seskupeních Podíly s podstatným vlivem C.III. Jiná finanční umístění Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem Dluhové cenné papíry Depozita u finančních institucí Ostatní finanční umístění E. Dlužníci E.I. Pohledávky z operací přímého pojištění Pojistníci Pojišťovací zprostředkovatelé E.II. Pohledávky z operací zajištění E.III. Ostatní pohledávky F. Ostatní aktiva F.I. F.II. Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než pozemky a stavby (nemovitosti), a zásoby Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně G. Přechodné účty aktiv G.II. Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy neživotní pojištění G.III. Ostatní přechodné účty aktiv, z toho: a) dohadné položky aktivní AKTIVA CELKEM

17 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2011 Rozvaha 15 ROZVAHA k 31. prosinci 2011 PASIVA Bod 31. prosince prosince 2010 (tis.kč) A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.IV. Ostatní kapitálové fondy A.V. Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku A.VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období A.VII. Zisk z běžného účetního období C. Technické rezervy C.1 Rezerva na nezasloužené pojistné: a) hrubá výše b) podíl zajistitelů (-) C.3. Rezerva na pojistná plnění: a) hrubá výše b) podíl zajistitelů (-) C.8. Rezerva pojistného neživotních pojištění: a) hrubá výše E. Rezervy E.3. Ostatní rezervy F. Depozita při pasivním zajištění G. Věřitelé G.I. Závazky z operací přímého pojištění G.II. Závazky z operací zajištění G.V. Ostatní závazky, z toho: a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení H. Přechodné účty pasiv H.I. Výnosy příštích období H.II. Ostatní přechodné účty pasiv dohadné položky pasivní PASIVA CELKEM

18 16 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2011 Výkaz zisku a ztráty VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za rok končící 31. prosince 2011 (tis. Kč) Bod Základna Mezisoučet Výsledek Základna Mezisoučet Výsledek I. TECHNICKÝ ÚČET K NEŽIVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění: a) předepsané hrubé pojistné b) pojistné postoupené zajistitelům (-) Mezisoučet c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné (+/-) d) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajistitelů (+/-) Mezisoučet Výsledek Převedené výnosy z finančního umístění (investic) z netechnického účtu Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění: a) náklady na pojistná plnění: aa) hrubá výše ab) podíl zajistitelů (-) Mezisoučet b) změna stavu rezervy na pojistná plnění (+/-): ba) hrubá výše bb) podíl zajistitelů (-) Mezisoučet Výsledek Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění (+/-) Prémie a slevy, očištěné od zajištění Čistá výše provozních nákladů: a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-) c) správní režie d) provize od zajistitelů a podíly na ziscích (-) Výsledek Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění Změna stavu vyrovnávací rezervy (+/-) Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění

19 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2011 Výkaz zisku a ztráty, Přehled o změnách vlastního kapitálu 17 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za rok končící 31. prosince 2011 (tis. Kč) Bod Základna Mezisoučet Výsledek Základna Mezisoučet Výsledek II. NETECHNICKÝ ÚČET 1. Výsledek technického účtu Výnosy z finančního umístění (investic): a) výnosy z ostatního finančního umístění (investic), z toho: aa) výnosy z ostatních investic Mezisoučet b) výnosy z realizace finančního umístění (investic) c) změny hodnoty finančního umístění (investic) Výsledek Náklady na finanční umístění (investice): a) náklady na správu finančního umístění (investic), včetně úroků b) změny hodnoty finančního umístění (investic) c) náklady spojené s realizací finančního umístění (investic) Výsledek Převod výnosů z finančního umístění (investic) na technický účet k neživotnímu pojištění Ostatní výnosy Ostatní náklady Daň z příjmů z běžné činnosti Zisk z běžné činnosti po zdanění Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách Zisk za účetní období PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU za rok končící 31. prosince 2011 (tis. Kč) Bod Základní Rezervní Sociální Oceňovací Nerozdě- Celkem kapitál fond fond rozdíly lený zisk Zůstatek k 1. lednu Oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku Čistý zisk za účetní období Dividendy Převody do fondů Použití fondů Zůstatek k 31. prosinci Oceňovací rozdíly nezahrnuté do hospodářského výsledku Čistý zisk za účetní období Dividendy Převody do fondů Použití fondů Zůstatek k 31. prosinci

20 18 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2011 Příloha účetní závěrky PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok končící 31. prosince Všeobecné informace Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. (dále jen Společnost ) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 17. června 1993 a její sídlo je v Praze 10, Litevská 1174/8. Identifikační číslo Společnosti je Od 20. května 2011 Společnost přesunula převážnou část aktivit do nového pracoviště v Praze 4, Na Pankráci 1720/123. Jediným akcionářem Společnosti je Česká pojišťovna a.s. Údaje účetní závěrky Společnosti jsou zahrnuty do konsolidované účetní závěrky společnosti Česká pojišťovna a.s., koncernu Generali PPF Holding B.V. Nizozemsko a společnosti Assicurazioni Generali S.p.A., Itálie, která je konečnou mateřskou společností. Dne 27. května 1993 obdržela Společnost povolení od příslušného orgánu státního dozoru k podnikání v pojišťovnictví pro území České republiky podle 8 odst. 1 zákona České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví. Povolení k provozování pojišťovací činnosti pro pojistná odvětví č. 1, 2 a 18 bylo Společnosti uděleno rozhodnutím Ministerstva financí ze dne 13. března Rozšíření v činnosti o pojistné odvětví neživotních pojištění č. 16 (Pojištění různých finančních ztrát) podle části B přílohy č. 1 k zákonu č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, schválila Česká národní banka rozhodnutím, které nabylo právní moci dne 18. prosince Na základě uděleného souhlasu s provozováním pojišťovací činnosti na území Slovenské republiky poskytuje Společnost na území Slovenské republiky pojištění úrazu dle odvětví č. 1, pojištění nemoci dle odvětví č. 2 a pojištění jiných finančních ztrát dle odvětví č. 16 části B odvětví neživotních pojištění přílohy č. 1 k zákonu č. 95/2002 Z. z., o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znění. Společnost provozuje následující pojistná odvětví/skupiny pojištění: úrazové pojištění a pojištění nemoci; pojištění různých finančních ztrát. Organizační struktura Společnosti je uvedena níže: Orgány Společnosti jsou: valná hromada; představenstvo; dozorčí rada; výbor pro audit. Organizačními útvary Společnosti jsou: úsek; oddělení. V čele organizačních útvarů stojí vedoucí pracovník, a to ředitel úseku nebo vedoucí oddělení. Vedoucí úseků jsou podřízeni přímo generálnímu řediteli, vedoucí oddělení jsou podřízeni výkonné ředitelce. Oddělení jako organizační jednotka podniku je zřizováno pro jednotlivé specifické diferencované agendy. Podnikatelské prostředí Společnost se zaměřuje na nabídku zejména takových produktů, které souvisejí s poskytováním zdravotní péče a řešením tíživé situace klientů při výpadku příjmů. I rok 2011 se soustředil na takovýto typ nabídky, v září byl spuštěn pilotní prodej produktů specializujících se na pojištění zdravotních služeb. Společnosti se i v roce 2011 podařilo dosáhnout mimořádně dobrého hospodářského výsledku, a to přes problematickou situaci na finančních trzích.

21 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2011 Příloha účetní závěrky Účetní postupy 2.1. Základní zásady zpracování účetní závěrky Účetní závěrka je sestavována na principu historických pořizovacích cen, který je modifikován přeceněním finančního umístění a technických rezerv na reálnou hodnotu (ve smyslu definice zákona o pojišťovnictví). Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškou vydanou Ministerstvem financí České republiky a českými účetními standardy pro pojišťovny. Částky v účetní závěrce a v příloze jsou zaokrouhleny na tisíce českých korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak Finanční umístění Společnost klasifikuje jako finanční umístění: finanční umístění v podnikatelských seskupeních; investice do cenných papírů (kromě podílů v podnikatelských seskupeních); depozita u finančních institucí; deriváty k obchodování Finanční umístění v podnikatelských seskupeních Majetková účast se k rozvahovému dni oceňuje reálnou hodnotou. Reálná hodnota je odhadnuta s využitím podílu Společnosti na vlastním kapitálu přidružené společnosti. Změny reálné hodnoty majetkové účasti se vykazují ve vlastním kapitálu Investice do cenných papírů (kromě podílů v podnikatelských seskupeních) Cenné papíry jsou při pořízení oceněny pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny jsou i přímé náklady související s pořízením (např. poplatky a provize makléřům, poradcům nebo burzám). Cenné papíry jsou účtovány k datu vypořádání. Veškeré cenné papíry jsou k rozvahovému dni přeceňovány na reálnou hodnotu. Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kótovaná příslušnou burzou cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem. V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako: podíl na vlastním kapitálu emitenta akcií; čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující rizika v případě dluhopisů a směnek. Společnost používá ve svých modelech určených ke zjištění reálné hodnoty cenných papírů pouze dostupné tržní údaje. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí. Změny reálné hodnoty akcií a ostatních cenných papírů se vykazují ve výkazu zisku a ztráty. Společnost klasifikovala veškeré dluhové cenné papíry jako realizovatelné cenné papíry. Realizovatelné dluhové cenné papíry Realizovatelné dluhové cenné papíry nejsou ani cennými papíry oceňovanými reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, ani cennými papíry drženými do splatnosti. Zahrnují zejména dluhové cenné papíry držené pro účely řízení likvidity. Změny v jejich reálné hodnotě se vykazují ve výkazu zisku a ztráty Depozita u finančních institucí Depozita u finančních institucí se k rozvahovému dni oceňují reálnou hodnotou, která se za běžných podmínek přibližně rovná naběhlé hodnotě. Změny reálné hodnoty depozit u finančních institucí se vykazují ve výkazu zisku a ztráty.

POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění.

POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění. POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ Úspěšný růst pojistného v roce 2012. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012 Aktivní podpora zdravotní prevence. Jasná volba v oblasti

Více

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny Předmluva Tato publikace připravená PwC poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní

Více

~ HASllSHÁ UZÁJEmná POJIŠŤOUDA, a.s., v,, UVRO[DI ZPRAVA

~ HASllSHÁ UZÁJEmná POJIŠŤOUDA, a.s., v,, UVRO[DI ZPRAVA ~ HASllSHÁ UZÁJEmná POJIŠŤOUDA, a.s., v,, UVRO[DI ZPRAVA 2014 '~ HASl[SHÁ UZÁJEmní POJIŠŤOUDA, A.5. lf 41173451, 1111Ha1á u abrhadnlm rejstftlcu uedl!ntm mi!stským HUdl!m 11 Prall! addh B. ul1lll11.2742

Více

stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008

stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna b1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008 Základní ukazatele v tis. Kč Předepsané pojistné 10 877 Pojistná plnění 496

Více

Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva. za rok končící 31. prosince 2007

Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva. za rok končící 31. prosince 2007 Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva za rok končící 31. prosince 27 Obsah 3 Zpráva nezávislého auditora 5 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 27 1 Zpráva o vztazích

Více

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 2010 stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Základní ukazatele 2010 2009 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 316 446 258 250

Více

Výroční zpráva 2013. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Výroční zpráva 2013. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Výroční zpráva 2013 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 2 Obsah Úvodní slovo...3 Obchodní výsledky...4 Přínosy pojištění se státní podporou...7 Pojištění se státní podporou nabídka služeb

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 investiční politika správa portfolia finanční řízení Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 informační technologie penzijní připojištění klientský servis lidské zdroje obchod a marketing

Více

kvalitní a bezplatné klientské služby efektivní správa vložených prostředků osobní přístup

kvalitní a bezplatné klientské služby efektivní správa vložených prostředků osobní přístup kvalitní a bezplatné klientské služby efektivní správa vložených prostředků osobní přístup vysoká kvalita poskytovaných služeb nejdynamičtěji se rozvíjející penzijní fond v ČR přímé komunikační kanály

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. POJIŠŤUJEME RIZIKA VÝVOZNÍCH ÚVĚRŮ VE STOVCE ZEMÍ SVĚTA INDIVIDUÁLNÍ A ORIGINÁLNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH POTŘEB Podporujeme český vývoz OBSAH

Více

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012 Výroční zpráva 2012 Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více jak tisíc let. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se dědí z otce na syna,

Více

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

Definice základních hodnot společnosti

Definice základních hodnot společnosti Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout, a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání a chování.

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

Výroční zpráva 2014. Moderní přístup. k tradičním hodnotám

Výroční zpráva 2014. Moderní přístup. k tradičním hodnotám Výroční zpráva 2014 Moderní přístup k tradičním hodnotám ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 2 INFORMACE O SPOLEČNOSTI 3 PŘEHLED ČINNOSTÍ 4 VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE 5 PŘEHLED AKTIV A PASIV K 31. 12. 2014 6 VYBRANÉ ÚDAJE

Více

ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA EY Building a better working world ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionáŕi společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s.: I. Overili jsme účetní závérku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB MMVIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB MMVIII 05 06 0708 09 10 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB MMVIII OBSAH 5 základní finanční údaje 6 úvodní slovo představenstva 7 orgány společnosti 8 výsledek hospodaření společnosti

Více

www.maxima-as.cz Výroční zpráva

www.maxima-as.cz Výroční zpráva Výroční zpráva Naše hodnoty DEFINICE ZÁKLADNÍCH HODNOT SPOLEČ- NOSTI MAXIMA POJIŠŤOVNA, A.S. JE KLÍČEM K TOMU, KDO JSME A ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT A SOUČASNĚ UKAZUJE NAŠE STAN- DARDY OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ A

Více

Spolu dosáhneme výše.

Spolu dosáhneme výše. 14 Výroční zpráva Spolu dosáhneme výše. 14 Výroční zpráva Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, dovolte mi, abych se dnes, na začátku roku 2015, pokusil v několika odstavcích zhodnotit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 Chráníme to nejcennější 1 OBSAH Slovo předsedy představenstva.... 5 Základní údaje o společnosti.... 6 Organizační schéma pvzp... 7 Zpráva o podnikatelské činnosti.... 8 Zpráva o vztazích

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva Annual report. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Výroční zpráva Annual report. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 2010 Výroční zpráva Annual report ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 2010 Výroční zpráva Annual report ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB O B S A H 5 základní finanční údaje 6 úvodní slovo

Více

Zakládající člen České asociace pojišťoven

Zakládající člen České asociace pojišťoven Výroční zpráva 2014 Zakládající člen České asociace pojišťoven 2013 Poosmé za sebou (2006 2013) jsme získali od Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenění Pojišťovna roku. Již 13 let v řadě byla naše

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

Obsah. KUPEG - JISTOTA v rozbouřených fi nančních vodách. Profi l společnosti. Úvodem. Zpráva o podnikatelské činnosti

Obsah. KUPEG - JISTOTA v rozbouřených fi nančních vodách. Profi l společnosti. Úvodem. Zpráva o podnikatelské činnosti VÝROČNÍ zpráva 2009 Obsah KUPEG - JISTOTA v rozbouřených fi nančních vodách 4 8 10 14 18 22 24 26 28 30 32 34 36 37 Profi l společnosti Úvodem Zpráva o podnikatelské činnosti Schvalování rizik - Underwriting

Více