Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji"

Transkript

1 Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Partner č. 1 Střední škola a Základní škola Tišnov adresa: nám. Míru 22, Tišnov statutární zástupce: Ing. Rudolf Mašek kontaktní údaje: Mgr. Lenka Bednářová, tel. č , www stránky: IČ: Spolupracující školy: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Dolní Loučky, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Drásov, okres Brno-venkov Základní škola, Tišnov, náměstí 28. října 1708 Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Pozořice, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Václava Havla Žďárec, okres Brno-venkov Základní škola Brno, Svážná 9

2

3 Obsah Evaluace partnerů projektu...4 Projektový záměr a hlavní cíle projektu...5 Klíčové aktivity projektu partnera v kontextu individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje...5 Zhodnocení klíčových aktivit projektu...6 A) Podpora kurikulární reformy škol a školských zařízení...6 KA 1 Pořízení investičního vybavení do laboratoří, odborných učeben a dílen na středních školách...6 KA 7 Spolupráce středních a vysokých škol...6 KA 10 Využívání technických památek a interaktivních expozic k přípravě školních projektů...8 KA 11 Stavební úpravy na SŠ na podporu přírodovědného a technického vzdělávání...9 B) Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce...10 KA 12 Sdílení učeben, dílen a laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ...10 Zhodnocení naplňování MI Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem žáků Počet podpořených osob poskytovatelé služeb Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání Počet nově vytvořených / inovovaných produktů...14 Zhodnocení dosažení hlavního cíle projektu...15 Příběhy z realizace doplněné o fotodokumentaci (největší úspěchy, nejzajímavější aktivity z pohledu žáků)...16 Závěrečné shrnutí projektu partnerem...19 Stránka 3

4 Evaluace partnerů projektu Tato Evaluační zpráva hodnotí, zda bylo dosaženo stanovených cílů. Evaluační zpráva je vypracována v členění umožňujícím zhodnotit jednotlivé klíčové aktivity (KA) projektu i souhrnné informace o projektu. Současně je členěna dle KA celkového individuálního projektu realizovaného Jihomoravským krajem (JMK), přičemž v úvodu zprávy je uvedeno, kterými KA našeho projektu jsme je naplňovali. V první části zprávy jsou uvedeny informace o cílech našeho projektu a realizaci jednotlivých klíčových aktivit. Ty jsou jednotlivě stručně popsány a vyhodnoceny za pomoci komentovaných grafů vytvořených z dat dotazníkových šetření, která byla realizována zpravidla po skončení dané aktivity a jejichž respondenty byli žáci či učitelé, případně obě dvě skupiny současně. Kvantitativní data jsou doplněna kvalitativním hodnocením, aby mohla být vnímána v kontextu realizace naší školou (např. pozitivní i negativní zkušenosti s realizací jednotlivých aktivit, neočekávané události, které realizaci ovlivnily, případně co bychom udělali jinak, kdybychom danou aktivitu mohli realizovat znova, nezamýšlené dopady spojené s realizací naplánovaných aktivit, případné neúspěchy při realizaci atd.) to všechno jsou cenné informace, které tato Evaluační zpráva poskytne. Kromě klíčových aktivit hodnotíme i naplňování monitorovacích indikátorů. Nikoliv pouze jejich vyčíslením, ale také prostřednictvím informace o tom, zda byly naplňovány bez problémů, zda byly prováděny změny cílových hodnot a pokud ano, tak uvádíme důvody těchto změn. Pokud se při realizaci projektu vyskytly neočekávané okolnosti nebo se změnily vnější podmínky, které realizaci ovlivnily, popisujeme v takovém případě, jak jsme se s nově vzniklou situací nebo překážkami vypořádali, popřípadě co by bylo lepší udělat jinak, kdybychom projekt realizovali znova. Tyto údaje jsou významným zdrojem informací pro celkové vyhodnocení projektů. V závěru zprávy je provedeno stručné hodnocení dosažení hlavního cíle projektu tedy zvýšení zájmu žáků o technické a přírodovědné vzdělávání. Dále je ke zprávě připojena fotodokumentace či příběhy z realizace jednotlivých klíčových aktivit, případně ukázky dobré praxe a uskutečněných činností. Stránka 4 Stránka 3 z 18

5 Projektový záměr a hlavní cíle projektu Hlavním cílem projektu je vytvoření sítě základních škol, které budou dlouhodobě spolupracovat s naší střední školou. V projektovém záměru jsme předpokládali, že dojde ke zvýšení zájmu o studium přírodovědných a technických oborů. K naplnění tohoto cíle bylo zapotřebí vybudovat novou laboratoř přírodních věd. Klíčové aktivity projektu partnera v kontextu individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje V rámci našeho projektu jsme jako partner JMK realizovali následující klíčové aktivity, jimiž byly naplňovány některé z 21 KA individuálního projektu OP VK Jihomoravského kraje: 1. Vytvoření nové laboratoře přírodních věd (A2) Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčové aktivity celkového projektu: KA 2, KA Realizace povinné výuky pro žáky ZŠ s využitím nově vytvořené laboratoře a dílen střední školy (B1) Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčové aktivity celkového projektu: KA 10, KA Sdílení nově vytvořené laboratoře přírodních věd pro povinnou výuku žáků ZŠ (B1). Podpora spolupráce střední školy a základních škol v kraji (B2) Tato naše aktivita má návaznost na následující klíčové aktivity celkového projektu: KA 12, KA 7. Stránka 4 z 18 Stránka 5

6 Zhodnocení klíčových aktivit projektu A) Podpora kurikulární reformy škol a školských zařízení KA 1 Pořízení investičního vybavení do laboratoří, odborných učeben a dílen na středních školách Popis činností v klíčové aktivitě: V rámci této aktivity jsme vytvořili a vybavili novou laboratoř přírodních věd. Laboratoř byla vybavena učitelským demonstračním pracovištěm, žákovskými stoly, skříněmi na pomůcky a kovovými skříněmi na chemikálie. Byly nakoupeny laboratorní pomůcky, chemikálie a měřicí přístroje, které žáci využili při jednotlivých aktivitách, a dále sety stavebnice Merkur. Laboratoř je hojně využívána při povinné výuce a při volnočasových aktivitách žáků. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Pořízené investiční vybavení bylo určeno výhradně pro intenzivní využívání ve výuce, což se také potvrdilo ve výukové praxi, kdy bylo opravdu používáno téměř vždy. Vybavení používali převážně žáci. KA 7 Spolupráce středních a vysokých škol Popis činností v klíčové aktivitě: V rámci spolupráce středních a vysokých škol jsme realizovali volnočasovou aktivitu Základy chemie pro SŠ. Náplní aktivity byly demonstrační a žákovské chemické pokusy, které navazují na ŠVP studijního oboru Mechanizace a služby a učebního oboru Opravář zemědělských strojů. Stránka 6 Stránka 5 z 18

7 V listopadu 2014 jsme dále realizovali dva kurzy pro učitele ZŠ. První část byla věnována učitelům 1. stupně ZŠ a druhá část učitelům 2. stupně. Náplní kurzů byly ukázky chemických, fyzikálních a biologických pokusů využitelných v hodinách chemie, fyziky, biologie a přírodovědy, a také přiblížení nových metod ve výuce přírodovědných předmětů. Oba kurzy byly přítomnými pedagogy hodnoceny jako velmi přínosné. Zaujaly je především rady a zkušenosti lektorky při vlastní realizaci jednotlivých pokusů, tipy na využití běžně dostupných materiálů jako chemických pomůcek a chemikálií a upozornění na ověřené internetové zdroje a návody k chemickým pokusům. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Účastníci této klíčové aktivity ji hodnotí v drtivé většině jako přínosnou až velmi přínosnou. Mezi dotázanými se neobjevil nikdo, kdo by aktivitu vnímal jakkoliv negativně, a to i přesto, že vedle většiny dotazovaných (představovaných spíše zájemci o přírodovědná a/nebo technická témata) byla i skupina těch, kteří se o tato témata vůbec nezajímají. Jen velmi malá část respondentů, navzdory jejich zájmu o tato témata, neplánuje jejich další studium na vyšší odborné či vysoké škole. Nejčastější komentáře dotazovaných: největší úspěch v rámci této aktivity mělo mezi žáky realizování pokusů. Stránka 6 z 18 Stránka 7

8 KA 10 Využívání technických památek a interaktivních expozic k přípravě školních projektů Popis činností v klíčové aktivitě: V rámci této aktivity jsme zrealizovali dvě exkurze: 1. Uskutečnili jsme exkurzi do muzea a výrobních prostor závodu Škoda v Mladé Boleslavi. Exkurze navazovala na projektové dny Zrození stroje, Práce stroje, Materiálová recyklace. Exkurze ve výrobním závodu velmi názorně seznámila žáky s technologickým postupem výroby automobilu. V muzeu si žáci mohli prohlédnout vystavené vozy z doby založení firmy až po současnost. Poté absolvovali komentovanou prohlídku výrobních prostor závodu Škoda, kde mohli názorně vidět způsob výroby automobilu, dozvěděli se informace o pracovních podmínkách zaměstnanců a plánovaných novinkách v automobilovém průmyslu. Návštěva muzea a výrobních prostor závodu Škoda se setkala s velmi kladným hodnocením ze strany žáků i pedagogů. Žáky zaujala především komentovaná prohlídka výrobních prostor, možnost zhlédnout způsob výroby vozidla. Dále upozorňovali na možnost dozvědět se mnoho zajímavého o historických a současných typech vozidel firmy Škoda. 2. Exkurze do Muzea zemědělské techniky v Čáslavi navazovala na programový blok "Stroj zrození, práce, recyklace", který měl za cíl seznámit žáky s konstrukcí a fungováním stroje. V muzeu měli žáci možnost zhlédnout historickou a současnou techniku používanou v zemědělství. Expozice je zaměřená především na mechanizaci rostlinné výroby, energetické zdroje v zemědělství a dopravu. Muzeum disponuje unikátní sbírkou traktorů a historických oradel. Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Stránka 8 Stránka 7 z 18

9 C Exkurze realizované v rámci této KA měly mezi dotazovanými žáky velký úspěch a většina žáků by se jich ráda zúčastnila znovu. Ve srovnání s jinými KA se v rámci dotazování větší počet žáků vyjádřil kladně k možnosti dalšího studia přírodovědných a/nebo technických oborů na VOŠ či VŠ. Nejčastější komentáře dotazovaných: nejvíce se líbilo muzeum veteránů, výrobní linka a montážní lis; početná část respondentů, kteří přidali slovní hodnocení, uvedla, že se jim líbilo vše. KA 11 Stavební úpravy na SŠ na podporu přírodovědného a technického vzdělávání Popis činností v klíčové aktivitě: V rámci stavebních úprav v inovované laboratoři byla zhotovena přípojka vody a odpadu k učitelskému demonstračnímu pracovišti a byla položena PVC podlaha. Stavební úpravy prováděla v únoru 2014 firma vybraná na základě průzkumu trhu. Stránka Stránka 8 z 189

10 B) Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce KA 12 Sdílení učeben, dílen a laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ Popis činností v klíčové aktivitě: V rámci této aktivity jsme realizovali jednak tzv. programový blok Stroj vývoj, práce, recyklace a pak také projektové dny pod názvem Základy chemie. Vedle těchto dvou akcí jsme zrealizovali ještě dva kurzy pro učitele. Programový blok Stroj vývoj, práce, recyklace Tento blok jsme v každém školním roce realizovali ve třech etapách: 1) projektový den s názvem Zrození stroje probíhal na třech stanovištích: Na 1. stanovišti (v odborné učebně školy) si žáci udělali představu o tom, jak vidět strojní součástku pomocí rovnoběžného promítání. Na dílech stavebnice Merkur provedli laboratorní měření strojních součástí a výsledky zaznamenali do protokolu měření. Na 2. stanovišti (v počítačové učebně školy) žáci zjistili, jak lze stroj ovládat pomocí výpočetní techniky. Na základě výsledků předchozích měření modelovali pomocí počítačového programu pohyb těla robota. Úkol podporoval především technickou představivost. Na 3. stanovišti (v nově vytvořené laboratoři) zkoumali stroj (automobil) z hlediska materiálů, které lze na jeho výrobu použít. Seznámili se s metodami získávání kovů z kovových rud, způsoby zpracování kovů a metodami ochrany kovů proti korozi. Pomocí chemického pokusu galvanizovali kov (pomědění hřebíku elektrolýzou roztoku skalice modré). Na závěr poznali způsob výroby pneumatik. 2) projektový den Práce stroje byl realizován ve školních dílnách V rámci aktivity se žáci seznámili s přístroji, které ulehčují práci opravářům motorových vozidel a zemědělských strojů. Zjistili, k čemu slouží přístroje na diagnostikování motoru a mechanické stroje jako zvedák a ruční nářadí. Součástí aktivity byly práce s vyvažovačkou kol. Ve svařovací dílně zhlédli práci učňů při svařování. Žákům byla představena i práce v kovárně. Součástí projektového dne bylo představení cca 20 strojů zemědělské mechanizace včetně traktorů a sklízecí mlátičky. Stroje do areálu dílen zapůjčili místní soukromí podnikatelé. K vidění byly stroje značky New Holland, Zetor, Pottinger, Masei Ferguson a další. Žáci měli možnost prozkoumat řídící kabinu strojů. Stránka 10 Stránka 9 z 18

11 Žáci velmi ocenili možnost usednout za volant zemědělského stroje a dozvědět se při tom řadu poznatků o funkčnosti a stavbě těchto strojů. 3) projektový den Materiálová recyklace Pro žáky základních škol bylo připraveno několik stanovišť v areálu školních dílen. Na jednotlivých pracovištích se seznámili s principy ekologické likvidace vozidla. V úvodu navštívili provozovnu STK, kde se seznámili s postupy při technické prohlídce vozidla. Poznávali součástky automobilu a následně je třídili podle materiálu použitého k jejich výrobě. Vyzkoušeli si demontáž pneumatiky a převodovky z vozidla. Převodovku dále rozložili na jednotlivé součástky, které roztřídili podle materiálu. V rámci tématu recyklace materiálů se dozvěděli o dalším zpracování kovů (v kovářské dílně mohli zhlédnout kroucení zastudena). Většina žáků uvítala možnost vyzkoušet si demontáž pneumatiky a převodovky vozidla. Prakticky si tak ověřili, že s pomocí instrukcí zvládnou činnost, kterou se zabývají dospělí lidé. Projektové dny pod názvem Základy chemie Pro žáky základních škol jsme v každém školním roce uspořádali dva tyto projektové dny. Tématem první části byly Kouzelnické pokusy. Žáci viděli několik demonstračních pokusů (např. Výroba sloní pasty, Faraonovi hadi). Vyzkoušeli si žákovské pokusy Výroba vody z CocaColy, Příprava sektu, Chemikova zahrádka, Tajné písmo. Cílem experimentů bylo přiblížit chemii jako vědu. Druhá část laboratorních cvičení měla název Víš, co jíš? Žáci zkoumali potraviny z hlediska jejich složení. V žákovských pokusech dokazovali přítomnost cukrů, bílkovin a škrobu v potravinách. Měřili hodnotu ph vybraných potravin. Na závěr vyhledávali na etiketách běžně dostupných potravin potravinové přísady (označované jako éčka ) a zjišťovali jejich prospěšnost nebo škodlivost pro lidský organismus. Praktická cvičení probíhala v nové laboratoři přírodních věd, k pokusům byly využity zakoupené ochranné pomůcky, chemické pomůcky a chemikálie. Projektové dny s řadou pokusů uvítali zejména pedagogové ze škol, jež nedisponují vlastní chemickou laboratoří. Žáci si s nadšením v praxi vyzkoušeli platnost teoretických poznatků, a získali tak ucelenou představu o probíraných tématech. Stránka Stránka 10 z 18 11

12 Vyhodnocení dotazníků klíčové aktivity: Projektové dny a další aktivity byly učiteli přijaty s jednoznačně kladným hodnocením, kdy učitelé vnímali jejich přínos jak pro ně samotné, tak pro své žáky. Stejně tak se domnívají, že aktivity žáky bavily. Žáci: Stránka 12 Stránka 11 z 18

13 Aktivity realizované v rámci této KA byly dotazovanými žáky hodnoceny velmi kladně a výuka formou tematických projektových dní se těšila velké oblibě u většiny z nich. Účastníci těchto aktivit by se jich rádi účastnili znovu, a to aniž by měli vyhraněný zájem či nezájem o přírodovědná a/nebo technická témata. Nejčastější komentáře dotazovaných: nejzajímavější byla možnost dělat pokusy (nejlepší pak pokus s kvasnicemi). Stránka Stránka 12 z 18 13

14 Zhodnocení naplňování MI Všechny MI se povedlo bez problémů naplnit, a zejména v případě žáků i výrazně překročit. Z tohoto pohledu nelze projekt hodnotit jinak než jako úspěšný Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem žáků Plánovaná hodnota 230 Skutečná hodnota plánovaná hodnota MI byla během realizace projektu čtyřnásobně překročena: celkem bylo podpořeno 1062 osob v počátečním vzdělávání. Důvodem výrazného překročení naplánovaných hodnot MI bylo postupné přidání dalších exkurzí a výletů v rámci KA 10 formou nepodstatných změn projektu, a také vyšší účast žáků ZŠ na aktivitách pro ně organizovaných Počet podpořených osob poskytovatelů služeb Plánovaná hodnota 6 Skutečná hodnota vzhledem ke zvýšenému zájmu žáků základních škol a jejich pedagogů o nabízené aktivity byl nakonec MI o 100 % překročen: podpořeno bylo 12 osob poskytovatelů služeb Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání Plánovaná hodnota 20 Skutečná hodnota plánovanou hodnotu MI se podařilo naplnit a bylo tak podpořeno celkem 22 osob pracovníků v dalším vzdělávání Počet nově vytvořených / inovovaných produktů Plánovaná hodnota 1 Skutečná hodnota 0 ke dni Nově vytvořeným produktem je tato evaluační zpráva partnera. Stránka 14 Stránka 13 z 18

15 Zhodnocení dosažení hlavního cíle projektu Hlavního cíle projektu bylo dosaženo. Byla navázána intenzivní spolupráce se základními školami z okolí Tišnova. Žáky základních škol a naší střední školy se nám podařilo pomocí projektových dnů motivovat k většímu zájmu o přírodovědné a technické předměty. Do budoucna je plánována další spolupráce na podobných aktivitách. V rámci projektu jsme vybudovali a vybavili laboratoř přírodních věd, která je hojně využívána k realizaci povinné výuky i zájmových kroužků. Stránka 14 z 18 Stránka 15

16 Příběhy z realizace doplněné o fotodokumentaci (největší úspěchy, nejzajímavější aktivity z pohledu žáků) Programový blok Stroj vývoj, práce, recyklace V rámci projektového dne Práce stroje si žáci základních škol vyzkoušeli práci s ručním nářadím. Možnost prohlédnout si zemědělské stroje a zjistit více informací o jejich funkčnosti využila většina žáků s nadšením. Zážitkem pro mnohé bylo posadit se do kabiny stroje. Stránka 16 Stránka 15 z 18

17 Během projektového dne s názvem Materiálová recyklace většina chlapců i děvčat neodolala a vyzkoušela si demontáž pneumatiky. Během exkurze do muzea a výrobních prostor závodu Škoda v Mladé Boleslavi se žáci seznámili s historickými a současnými typy vozů a měli možnost si prohlédnout výrobní prostory závodu. Stránka 16 z 18 Stránka 17

18 Základy chemie pro ZŠ Žáci se zájmem prováděli řadu chemických, fyzikálních a biologických pokusů (např. vyráběli šampaňské, založili chemikovu zahrádku nebo napsali tajný vzkaz). Kurz pro učitele 1. a 2. stupně: Paní RNDr. Eva Trnová, PhD., předala pedagogům řadu svých zkušeností s realizací pokusů ve výuce. Stránka 18 Stránka 17 z 18

19 Závěrečné shrnutí projektu partnerem Na počátku realizace projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji jsme vybudovali a vybavili laboratoř přírodních věd. Uskutečnili jsme projektové dny Zrození stroje, Práce stroje, Materiálová recyklace sdružené do programového bloku Stroj zrození, práce, recyklace. Projektové dny se konaly v areálu školních dílen a v nově vytvořené laboratoři. Žáci spolupracujících základních škol se seznámili s konstrukcí stroje, zjistili možnosti využití různých strojů a získali představu o jejich materiálové recyklaci. V návaznosti na programový blok Stroj zrození, práce, recyklace jsme uskutečnili dvě exkurze do muzea a výrobních prostor závodu Škoda v Mladé Boleslavi a do Muzea zemědělské techniky v Čáslavi. Po absolvování exkurzí získali žáci ucelenou představu o strojích a jejich využití. Nově vytvořená laboratoř byla využívána při povinné výuce žáků základních škol během projektových dnů s názvem Základy chemie pro ZŠ. V laboratorních cvičeních s názvy Kouzelnické pokusy a Víš, co jíš? jsme se snažili prostřednictvím žákovských a demonstračních pokusů motivovat k zájmu o chemii, fyziku a biologii. Během volnočasové aktivity Základy chemie pro SŠ měli i žáci naší střední školy možnost hlouběji se seznámit s přírodovědnými tématy. Během laboratorních cvičení si prakticky ověřili své teoretické poznatky z chemie, fyziky a biologie. V rámci spolupráce s vysokými školami lektorovala část cvičení studentka vysoké školy. Realizovali jsme kurzy pro učitele 1. a 2. stupně základní školy. Náplní kurzů byly ukázky chemických, fyzikálních a biologických pokusů využitelných při hodinách chemie, fyziky, prvouky a přírodovědy a přiblížení nových metod ve výuce přírodovědných předmětů. Kurzy lektorovala RNDr. Eva Trnová, PhD. (odborná asistentka působící na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity). Stránka 18 z 18 Stránka 19

20 Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ Partner č. 1

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 9 Integrovaná střední škola, Sokolnice

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 24 I. Německé zemské gymnasium, základní

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 28 Purkyňovo gymnázium, Strážnice,

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 30 Gymnázium, Boskovice, Palackého

Více

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 14 Střední průmyslová škola chemická, Pardubice Obsah Obsah 1 1. Identifikace

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ../../. Zpracovatel: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ..7/../.7 Zpracovatel: Střední škola, Trhové Sviny, Školní 79 (P) Obsah Popis projektu... Klíčové aktivity hodnocení realizace....

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 3 1. HODNOCENÍ

Více

Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 1. HODNOCENÍ

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Evaluační zpráva Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.1 Název partnera: Integrovaná

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod 3 1. HODNOCENÍ

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen Koncepce EVVO ) Leden 2014 Změny provedené v tomto dokumentu se týkají bodů č. 1 ÚVOD, č. 3. SITUAČNÍ ANALÝZA a č. 7 SHRNUTÍ

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

1 Základní údaje o škole... 3. 1.1 Úvod... 3. 4.2 Výkon státní správy 2012/2013... 13. 7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy...

1 Základní údaje o škole... 3. 1.1 Úvod... 3. 4.2 Výkon státní správy 2012/2013... 13. 7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy... OBSAH 1 Základní údaje o škole... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Přehled základních údajů o škole... 3 1.3 Objekty a záměry školy... 5 2 Přehled oborů vzdělávání ve školním roce 2012/2013... 7 3 Přehled pedagogických

Více

1 Základní údaje o škole... 3. 1.1 Úvod... 3. 1.2 Přehled základních údajů o škole... 3. 1.3 Objekty a záměry školy... 5

1 Základní údaje o škole... 3. 1.1 Úvod... 3. 1.2 Přehled základních údajů o škole... 3. 1.3 Objekty a záměry školy... 5 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Přehled základních údajů o škole... 3 1.3 Objekty a záměry školy... 5 2 Přehled oborů vzdělávání ve školním roce 2012/2013... 7 3 Přehled pedagogických

Více

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, Hradiska 29. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, Hradiska 29. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, Hradiska 29 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ... 4 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 5 C) RÁMCOVÝ

Více

Prezentace oborů a prezentace akcí projektu

Prezentace oborů a prezentace akcí projektu Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Klíčová aktivita: A05 - Příprava a motivace žáků pro studium technických oborů Produkt subjektu: SPŠ Ostrov a partnerské

Více

Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11

Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11 Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11 Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Část 1 - Identifikační údaje Název partnera Integrovaná střední škola

Více

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů Objednatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 IČ: 00022985 Poskytovatel: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 611 37 Brno IČ: 00216224 Pilotní ověření systému

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více

2013/2014. Výroční zpráva o činnosti školy. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod

2013/2014. Výroční zpráva o činnosti školy. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy V Tř. Václava Klementa 869 293 60 Mladá Boleslav IČ: 00 17 70 41 IZO: 107 820 153 Tel.: 326

Více

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011 GRANTmagazín ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Vážení čtenáři, Zvyšování kvality ve vzdělávání Výuka na ZŠ Provaznické

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. A. Kejharová 1 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j.

Více

Obsah. Výroční zpráva Ekologického centra Most pro Krušnohoří za rok 2014 2

Obsah. Výroční zpráva Ekologického centra Most pro Krušnohoří za rok 2014 2 Obsah 1. Poslání Ekologického centra Most pro Krušnohoří... 3 2. Místo působení... 3 3. Přehled služeb... 4 3.1. Monitoring kvality ovzduší a průtoků vody... 4 3.2. Komunikace s průmyslem... 7 3.3. Osvětová

Více