uničovský zpravodaj ročník XII / 20. října 2005 / další číslo vyjde 3. listopadu 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uničovský zpravodaj ročník XII / 20. října 2005 / další číslo vyjde 3. listopadu 2005"

Transkript

1 uničovský zpravodaj NOVINY MĚSTA UNIČOVA 19 3 Kč ročník XII / 20. října 2005 / další číslo vyjde 3. listopadu 2005 Na výstavbu cyklostezky i modernizaci sídliště získalo město dotace Rozkopaný chodník, pojíždějící stavební technika a hluk z motorových pil bude ještě několik týdnů trápit obyvatele největšího uničovského sídliště v ulici Generála Svobody. Zato však bude koncem listopadu tato část města vybavena zbrusu novou infrastrukturou. Asi nejviditelnější proměny se dočká dlouhý chodník, jenž bude kompletně předlážděn a rozšířen, čímž vznikne takzvaná smíšená komunikace s cyklopásem. Ta bude na straně dnešního travnatého hřiště zakončena parkovištěm pro zhruba třicítku automobilů. Pracovníci technických služeb také začali s odstraňováním nevhodné zeleně a pomalu se připravují na novou výsadbu, řekla starostka města Jarmila Kaprálová. Modernizací projdou všechna dětská hřiště. Kolem domů vzniknou čtyři hrací místa vybavená vždy jednou velkou prolézačkou a dále houpačkami, pískovišti či malými domečky. Na velké travnaté ploše u vlakového nádraží vyroste oplocené víceúčelové sportoviště s kolotočem, lanovou dráhou a šestibokou šplhací zahradou, dodala. Na sídlišti byla nedávno dokončena instalace dalších podzemních kontejnerů na tříděný a nově také na smíšený komunální odpad. Vybrán je i mobiliář, tedy lavičky, odpadkové koše a vývěsní skříně. Náklady na úpravy přesáhnou 5,5 milionu korun. Značnou část této sumy pokryje více než čtyřmilionová dotace, kterou letos Uničov získal z Programu revitalizace sídlišť vyhlašovaného ministerstvem pro místní rozvoj, zbývající část pak město uvolní ze svého rozpočtu. Někteří lidé se ptají, proč se v rámci budování nové komunikace na sídlišti Generála Svobody nepředlažďují vstupy k jednotlivým domům. Důvodů je několik, ale tím hlavním je skutečnost, že v úhrnu by šlo o obrovskou plochu, velkou zhruba jako polovina celého chodníku a náklady by se tím pádem zvedly o zhruba 1,4 milionu korun, připomněla starostka. Horečně se buduje také v Šumperské ulici, kde kompletní přestavbou starého chodníku vzniká široká a pohodlná cyklostezka. Jde o dosti komplikovanou operaci. Stavebníci mají k dispozici velmi málo prostoru například u domu dětí byli omezeni chátrajícím plotem, který se musel přebudovat. Práce znesnadňují také v zemi uložené inženýrské sítě, návaznost stezky na železniční přejezd a při kopání se naráží na základy starých staveb, uvedl místostarosta města Dalibor Horák. Nová cyklostezka přijde na 3,8 milionu korun. Z toho dva miliony získal Uničov jako dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury a jeden milion poskytl Olomoucký kraj. Z městského rozpočtu tedy bude třeba uvolnit necelý jeden milion korun. Dokončení stezky je plánováno na konec listopadu. mj Po dokončení nově budované stezky v Šumperské ulici bude Uničov od severu k jihu propojen bezpečnou komunikací pro pěší i cyklisty foto/mj/ VE ZKRATCE Uničovská ZUŠ slaví 60 let Uničovská základní umělecká škola si letos připomíná šedesáté výročí své existence. Oslavám jubilea bude věnováno mnoho akcí během celého školního roku, ovšem ta stěžejní proběhne v sobotu 22. října. V tento den mohou milovníci hudebního umění navštívit vystoupení současných i bývalých žáků a učitelů školy nazvané Setkání generací, které bude v koncertní síni zahájeno ve 14 hodin. Mezi 15. a 17. hodinou se zpřístupní obě budovy školy při Dni otevřených dveří a slavnostní odpoledne vyvrcholí v 18 hodin galakoncertem. V koncertní síni se představí žáci hudebního, tanečního, literárně-dramatického a výtvarného oboru školy. Součástí komponovaného večera bude i vernisáž výstavy prací žáků a učitelů výtvarného oboru v přilehlé křížové chodbě. Oslavy vzniku republiky se konají ve středu 26. října Vznik samostatného státu si Uničovští připomenou ve středu 26. října slavnostním kladením věnců na Masarykově náměstí. V hodin proběhne promenádní koncert dechového orchestru Haná a o půl hodiny později budou k pomníku prvního Československého prezidenta položeny květiny. Taneční odpoledne seniorů bude v novém sále Další taneční odpoledne pořádané neformálním sdružením Uničovští senioři proběhne v neděli 30. října ve 14 hodin. Tentokrát ovšem v nových prostorách sálku Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí. Aby však nedošlo k narušení filmové projekce, bude seniorská zábava ukončena ve 20 hodin. Návštěvníci tanečního odpoledne budou moci k občerstvení použít automatů na teplé i chlazené nápoje ve vestibulu kina. Nezaměstnaných ubylo Počet uchazečů o práci v Uničově během září poklesl, a tak k poslednímu dni v měsíci dosahovala míra nezaměstnanosti 12,4 %, což je o 0,7 % méně než v srpnu. Podobný trend zaznamenala s výjimkou Olomouce i ostatní města okresu, v němž je nyní bez práce 35 tisíc lidí (10,4 %). Ve Šternberku činila míra nezaměstnanosti 8,4 %, v Litovli 8,2 % a v Olomouci 8,1 %. Celorepublikový průměr byl 10,4 %, což v absolutních číslech znamená více než půl milionu lidí. mj

2 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA 17. zasedání zastupitelstva / /1 Zastupitelstvo města Uničova schválilo prodej pozemku o výměře 920 m 2 v ulici Jiřího z Poděbrad do vlastnictví manželů Heleny a Zdeňka Rotreklových za účelem výstavby rodinného domu, a to za kupní cenu 400 korun za metr čtverečný. /2 Zastupitelstvo schválilo dodatek k pravidlům prodeje bytových domů, bytů a nebytových prostor z majetku města upravující situaci, kdy by mělo dojít k prodeji tzv. volného bytu. Řešením je pak prodej těm zájemcům z pořadníku, kteří nejvíce splňují sociální hledisko (např. rodina s dětmi, manželé) s navýšením kupní ceny koeficientem 1,8. /3 Zastupitelstvo města schválilo záměr prodat bytové jednotky v domě v ulici Jiřího z Poděbrad č. p. 560 za kupní cenu korun za metr čtverečný podlahové plochy bytu I. kategorie a korun za metr čtverečný podlahové plochy bytu II. kategorie, přičemž suterénní prostory domu se považují za společné. Podmínkou je, že s odkoupením budou souhlasit nájemci všech bytů v domě. Součástí prodeje budou i pozemky za cenu 50 korun za metr čtverečný u stavební plochy a 72 korun za metr čtverečný u zahrady a ostatní plochy. /4 Zastupitelstvo schválilo další prodej bytových jednotek v domech v ulicích Mohelnické, Opletalově, Za Plynárnou, Litovelské, Pionýrů, Nerudově, Bratří Čapků a na Moravském náměstí. /5 Zastupitelstvo schválilo směnu části pozemku o výměře asi 90 m 2 na Bezručově náměstí z majetku města za část pozemku o výměře asi 48 m 2 v Olomoucké ulici z majetku Oldřicha Vysoudila za podmínky, že nebude vznesena na základě zveřejněného záměru připomínka. Směna bude uskutečněna po odpojení přívodu vody, vybudování nové vodovodní přípojky, vybudování oplocení (zídky), úhradě půjčky z FRB a úhradě faktury za marně vynaložené náklady na vyhotovení geometrického plánu na vyznačení věcných břemen i nákladů na nový geometrický plán. /6 Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje rodinného domu č. p. 411 v Olomoucké ulici s pozemkem nájemkyni bytu Ludmile Novákové za kupní cenu ve výši 332 tisíc korun s tím, že bude mít dvouměsíční lhůtu na přijetí nabídky. Dále zastupitelstvo schválilo záměr prodat objekty č. p. 103 a 104 s pozemky v ulici Dr. Beneše nájemkyni nebytového prostoru Karle Kupkové, nebo nájemci bytu Květoslavu Konečnému na základě nejvyšší nabídky kupní ceny, která činí nejméně korun. Podmínkou převodu je úhrada ceny před uzavřením kupní smlouvy a závazek kupujícího vlastním nákladem provést rekonstrukci klempířských prvků a venkovní omítky z ulice Dr. Beneše do jednoho roku po převodu nemovitostí. Závazek rekonstrukce bude zajištěn smluvní pokutou ve výši 400 tisíc korun. /7 Zastupitelstvo schválilo záměr prodat objekt č. p. 517 v Sadové ulici s pozemky formou obálkové metody zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou. Minimální cena byla stanovena na tisíc korun. Pokud nebude zastupitelstvem města schválen odprodej konkrétnímu zájemci do konce roku 2005, bude prodej zajištěn prostřednictvím realitní kanceláře. /8 Zastupitelstvo schválilo koupi parcely číslo 895 ve Střelicích o výměře 190 m 2 z vlastnictví České republiky do majetku města, a to za cenu 15 tisíc korun. /9 Zastupitelstvo schválilo přidělení půjček z Fondu rozvoje bydlení Emilu Růžičkovi a Julianě a Zdeňku Krčálovým na výměnu oken a vchodových dveří domu. /10 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o hospodaření města za období leden až červenec Jak vyplynulo z rozboru, dá se s ohledem na současný vývoj v plnění příjmů a čerpání výdajů očekává dostatečný zůstatek peněžních prostředků pro financování investic v roce red INFORMACE Z ÚŘADU Změna ve svozu komunálního odpadu Svoz komunálního odpadu proběhne namísto v pátek 28. října, kdy je státní svátek, už o den dříve, tedy ve čtvrtek 27. října. ZPRÁVY Z RADNICE 68. zasedání městské rady / /1 Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory o celkové ploše 135 m 2 v Benkově č. p. 37, a to s Vladimírem Kopeckým, jenž zde hodlá provozovat pohostinství. Výše ročního nájemného bude stanoveno dohodou ve výši 12 tisíc korun. /2 Rada schválila uzavření nájemní smlouvy s Martinou Mirgovou na nebytové prostory o velikost 28 m 2 v Olomoucké ulici č. p Prostory, v nichž bude zřízena prodejna oděvů a textilu, se pronajímají do 31. prosince 2006 a roční nájemné bude činit 443 korun za metr čtverečný. /3 Rada města dále schválila přechod nájemních smluv na pronájem dvou nebytových prostor ve Staškově ulici č. p Kosmetický salon, pedikúru a manikúru bude nadále místo Elžbiety Königové provozovat Renata Zrníková a kadeřnictví povede místo Antonie Pikové Kristina Čáslavová. Obě smlouvy se uzavírají do 31. prosince V témže objektu pak bude se souhlasem rady zřízena půjčovna lyží a snowboardů, kterou otevře Dalibor Hroz. Smlouva s ním bude uzavřena na pět let a roční nájemné bude činit 364 korun za metr čtverečný. /4 Rada vzala na vědomí zprávu o výsledku výběrového řízení na pronájem městské honitby č. 17 a schválila uzavření smlouvy na deset let s Mysliveckým spolkem Uničov. /5 Rada projednala výběr zpracovatele koncepce úpravy sídliště mezi ulicemi Mohelnickou, Dukelskou, Litovelskou a Bratří Čapků a schválila uzavření smlouvy s Ing. Kateřinou Tuzarovou. Ve studii, která přijde na 112 tisíc korun, bude navrženo komplexní řešení výsadby zeleně a péče o ni, dále vybudování chodníků, vnitroblokových dětských hřišť a umístění mobiliáře. /6 Rada vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky Uničov úprava kanalizace v ulici Šternberská a schválila uzavření smlouvy se společností STAV-MARTECH, s. r. o., Olomouc ve výši 567 tisíc korun. /7 Rada města schválila opravu havarijního povrchu lávky přes Oskavu v hodnotě 81 tisíc korun a opravu hřbitovní brány v hodnotě 65 tisíc korun. Rekonstrukci v obou případech provedou Technické služby Uničov. /8 Rada města schválila interní směrnici městského úřadu o evidenci a vymáhání pohledávek. /9 Rada schválila přidělení dotací, a to Klubu rekreačního sportu Uničov ve výši 2 tisíce korun na organizační zajištění turnaje krajského přeboru žákyň ve volejbale a Autoklubu Dlouhá Loučka ve výši 5 tisíc korun na náklady spojené s uspořádáním závodu Mistrovství Moravy v motokrosu družstev. Dotaci 10 tisíc pak rada přidělila Hospici na Svatém Kopečku. red Doklady potřebné k cestování po Evropské unii od 1. ledna 2006 Pro cestování v rámci Evropské unie lze od 1. ledna 2006 použít všechny vzory cestovních pasů České republiky, pokud jim neskončila doba platnosti. Jedná se o cestovní pasy bez strojově čitelných údajů, s lepenou fotografií a deskami zelené barvy nebo o cestovní pasy se strojově čitelnými údaji, tištěnou fotografií a deskami v barvě burgundské červeně. Doba platnosti cestovního pasu je vyznačena na jeho datové stránce. Dále je možno jako cestovní doklad k cestě do států Evropské unie použít i občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, pokud neskončila doba jeho platnosti a nemá ustřižený roh. Od 1. ledna 2006 již nelze k cestám používat občanské průkazy typu identifikační karty bez strojově čitelných údajů! Dále upozorňujeme na skutečnost, že mohou vzniknout problémy při společném cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů, pokud tyto děti nebudou mít vlastní cestovní doklad, neboť u dítěte zapsaného v občanském průkazu rodičů nelze prokázat státní občanství. Dalším rozdílem je, že do občanského průkazu rodičů se zapisuje místo data narození a pohlaví pouze rodné číslo dítěte. Rodné číslo, jakožto specifický vnitrostátní identifikační údaj, není srozumitelné pro cizí státní orgány. Z uvedených důvodů nedoporučujeme cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů bez vlastního cestovního dokladu. Jana Poštulková, Městský úřad Uničov, cestovní doklady uničovský zpravodaj / 2

3 CENTRUM SOC. SLUŽEB MĚSTA UNIČOVA výběrové řízení sociální pracovník Vedoucí Centra sociálních služeb města Uničova vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Sociální pracovník Předpoklady pro vznik pracovního poměru: fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk Kvalifikační požadavek: úplné střední vzdělání, popř. vyšší odborné Požadované znalosti a dovednosti: řidičské oprávnění skupiny B, komunikační schopnosti, schopnost řešit konfliktní situace, časová flexibilita, praxe v sociální oblasti výhodou Podání k výběrovému řízení musí obsahovat písemnou přihlášku. Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, telefonní spojení, datum a podpis (lze použít formulář, který je k dispozici na Požadované doklady k přihlášce: profesní životopis, výpis z evidence rejstříku trestů, ověřená kopie nebo originál o nejvyšším dosaženém vzdělání Platové zařazení: 8. platová třída podle nařízení vlády č. 330/2003 Sb. Předpokládaný nástup: listopad 2005 nebo podle dohody Kontaktní osoba: Miroslava Hoduláková, vedoucí Centra sociálních služeb města Uničova, tel , Písemné přihlášky zasílejte do 24. října 2005 na adresu: Centrum sociálních služeb města Uničova, k rukám vedoucí, Bratří Čapků 662, Uničov (v zalepené obálce označené heslem sociální pracovník ) ÚŘEDNÍ DESKA MĚSTA UNIČOVA oznámení o převodu majetku Město Uničov uveřejňuje záměr odprodat následující nemovitý majetek: Pozemek parc. č. 115/1 zahrada o výměře zhruba 1339 m 2 v katastrálním území Uničov, ulice Sadová, pro stavbu dvoupodlažní budovy vilového typu s nebytovým prostorem pro nevýrobní účely Pozemek je situován v blízkosti centra města, napojení na inženýrské sítě je možné z ulice Sadová. Cena pozemku včetně venkovních úprav (zídka, dřeviny) je ve výši 400 Kč/m 2. V případě většího počtu zájemců o pozemek bude odprodej schválen zájemci s dřívějším datem doručení žádosti. Odprodej se uskuteční za podmínek pro převod pozemků určených k zastavění rodinnými domy. Zájemci mohou svoji nabídku doručit na Město Uničov majetkoprávní odbor Městského úřadu Uničov, Masarykovo nám. 1, Uničov. Bližší informace a podmínky pro převod pozemků určených k zastavění rodinnými domy lze získat na telefonu nebo osobně v pondělí a středu od 7.30 do hodin na majetkoprávním odboru městského úřadu. Benefice Jany Doleželové vynesla Jasněnce téměř čtvrt milionu Téměř čtvrt milionu korun, takový byl výtěžek charitativní módní show nazvané Jana Doleželová pro Jasněnku, která proběhla ve čtvrtek 22. září v Olomouci. Vysoký zisk překvapil i samotné pořadatele akce. V průběhu večera převzala z rukou Jany Doleželové ředitelka speciální školy při Občanském sdružení Jasněnka Miroslava Bárotvá šek na sto tisíc korun. Peníze věnovali hlavní sponzoři společnosti Pfizer, ŽS Brno, Arval a Audi Auto Exner. Vzápětí nás ale zaskočil tiskový mluvčí farmaceutické firmy Pfizer Jiří Tráva, který prohlásil, že společnost Jasněnce poskytne dalších sto tisíc, uvedl člen organizačního týmu Ivo Opletal. Další symbolický šek na dvacet tisíc od teplárenské společnosti Olterm předal zástupkyni stacionáře primátor Olomouce Martin Tesařík. Krom samotných sponzorů na dobročinné konto přispěli také všichni účinkující, kteří vystupovali za symbolické honoráře, konstatoval Opletal. Na přehlídkovém mole se vystřídaly přední české modelky. Vedle hlavní organizátorky vystoupily například Lucie Váchová, Míša Wostlová či Edita Hortová, které předvedly podzimní kolekce značek Tinity, E.daniely nebo Camilla Solomon. O hudební vsuvky se postarali finalista soutěže Česko hledá Superstar Filip Jankovič a francouzsky zpívající modelka Iva Frühlingová. Celou módní show uváděl moderátor a imitátor Petr Martinák. Výtěžek bude investován do nákupu nábytku a dalšího zařízení pro nově zrekonstruované půdní prostory Jasněnky v Jiráskově ulici. Pod střechou se mimo jiné Kalendář města? Reprint pohlednic Stejně jako v předchozích letech připravuje i letos město kalendář. Tentokrát bude stolní a představí pohlednice vydané v první polovině minulého století. Staré snímky jsou atraktivní, a tak věříme, že se kalendář bude lidem zamlouvat, uvedla vedoucí odboru kultury a vnějších vztahů uničovské radnice Nikola Hirnerová. Využili jsme pohlednice ze soukromé sbírky. Některé byly znovu vydány v minulých letech, jiné se objevily v několika knihách, ale celá řada z nich doposud nikde otištěna nebyla. Veřejnosti se tak nabídne možnost seznámit se s neotřelými pohledy na město nebo spatřit místa, která dnes už v Uničově prostě nenajdeme, dodala. Kalendář by se měl na pultech objevit ve druhé polovině listopadu. Zároveň budou k dostání i tři druhy kapesních kalendáříků, jež jsou vyhledávaným sběratelským artiklem. Vše bude k mání v Informačním centru a cena kalendáře by neměla překročit osmdesát korun, uzavřela. mj Uničov představil dopravní koncepci Konferencí, jejímž tématem byl rozvoj cyklodopravy v České republice, vyvrcholil 22. září v Hluboké nad Vltavou Evropský týden mobility. Hosty sympozia byli také zástupci Uničova pracovníci oddělení investic a regionálního rozvoje městského úřadu a uničovský místostarosta Dalibor Horák. Na konferenci jsme prezentovali připravenost našeho města pokračovat i v příštích letech v budování systému cyklostezek, konstatoval Dalibor Horák, který jako krajský radní zároveň na sympoziu představil i dopravní koncepci Olomouckého kraje. Podle jeho slov uvolní v příštím roce kraj patnáct a Státní fond dopravní infrastruktury rovných sto milionů korun na výstavbu cyklostezek. Od roku 2007 bude cyklistická doprava finančně podporována i z fondů Evropské unie. Předpokládáme, že část těchto prostředků se nám podaří získat i pro Uničov. Proto bychom už příští rok mohli začít se stavbou stezky protínající město od západu k východu, sdělil místostarosta. mj Město navštívila Miroslava Němcová Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miroslava Němcová byla v pondělí 26. září čestným hostem na pravidelném sněmu uničovského sdružení Občanské demokratické strany. Spolu s členkou městské rady Ivetou Janků jsme se pokusili paní místopředsedkyni během její krátké návštěvy představit alespoň některé uničovské instituce. Navštívili jsme Jasněnku a zrekonstruovanou knihovnu, uvedl místostarosta města Dalibor Horák, který Němcovou do Uničova pozval. Myslím, že se paní místopředsedkyni v Uničově skutečně líbilo. Rozhodně se vyjádřila pochvalně, dodal. mj, foto/jiří Urbášek/ nachází i takzvaný cvičný byt s pokojem, pracovnou a kuchyní. V něm se klienti zařízení naučí každodenní běžné činnosti, jako je úklid, vaření či žehlení, přiblížila Miroslava Bártová. Miss České republiky 2004 Jana Doleželová se rozhodla pořádáním charitativních akcí zúročit svou popularitu získanou nejen v soutěžích krásy, ale také na světových přehlídkových molech. Mým cílem bylo především získat prostředky na část vybavení nových prostor uničovského stacionáře, a tak zpříjemnit dětem čas trávený v tomto zařízení, uvedla Jana Doleželová. Výsledek mě velmi mile překvapil, a proto bych v budoucnu ráda podobnou akci zopakovala, dodala. mj uničovský zpravodaj / 3

4 Celý Uničov sportoval s krajem V sobotu 24. září se celé město proměnilo v jedno velké sportoviště. Přehlídka pohybových aktivit nazvaná Sportuj s krajem do Uničova přilákala na šest stovek sportovců a členů různých kroužků z širokého okolí. Do akce se zapojily sportovní oddíly, mateřské i základní školy z celého mikroregionu, dům dětí se svými sportovními i kulturními aktivitami a mnoho dalších účastníků, uvedla Marta Kršková, vedoucí pořádajícího odboru školství uničovské radnice. Hrálo a závodilo se na většině sportovišť ve městě na novém víceúčelovém hřišti střední odborné školy na Moravském náměstí, hřišti házené či tenisových kurtech u koupaliště. Exhibice a doprovodná vystoupení pak probíhala na Moravském náměstí. Do programu byly mimo jiné zařazeny ukázky in-line, bikrosu, petangue, košíkové, ale také cyklistický závod, běh, minikopaná, házená nebo tenis. To vše doplnila vystoupení kroužků aerobiku, tance a pěvecké produkce. Každý návštěvník si tak určitě přišel na své, konstatovala Marta Kršková a doplnila: Do většiny sportovních aktivit se mohli zapojit i diváci, jichž dorazilo kolem tisícovky. Organizátoři se podle svých slov nesetkali s většími problémy. Snad jen nerespektování dopravního značení některými řidiči způsobilo ještě před zahájením sportovního dne drobné komplikace. mj Sportovci se předvedli na Moravském náměstí foto/radomír Veselý/ Svůj úlovek rybáři tentokrát vraceli do vody Především kapři, ale také amuři, štiky a několik sumců se v sobotu 15. října objevilo v kádích uničovských rybářů při výlovu chovných nádrží v parku. Vylovili jsme zhruba 33 metrických centů ryb. Sice jsem předpokládal, že to bude ještě alespoň o tři metráky víc, ale jsem s výsledkem spokojen. Bilanci nám určitě zlepší výlovy dvou menších nádrží během následujících víkendů, konstatoval hospodář uničovské rybářské organizace Petr Barbořík. Na množství odchovaných ryb se podle něj negativně projevilo zabahnění rybníků. To by se ovšem už příští rok mělo změnit, neboť z městského rozpočtu budou zřejmě uvolněny prostředky na vyčištění nádrží. Uničovští rybáři se soustředí především na chov kaprů, jejichž průměrná váha letos dosahovala 70 dekagramů. Většina úlovku putovala podle plánu do Je tomu skoro tři sta let, co Uničov postihla velká, přeukrutná rána ve městě se rozšířil mor, nejobávanější ze všech nemocí. Žádný felčar ani mastičkář si s ním nevěděl rady lektvary, bylinky ani zaříkávání nepomáhalo, a tak zemřel každý, kdo se morem nakazil. Mladí, staří, děti i dospělí koho si jednou Smrtka vybrala, toho už nepustila. V ulicích hořely ohně, v nichž lidé pálili šaty nakažených, mrtvé vyváželi na kárách za hradby a rychle je pohřbívali, aby se nemoc nešířila dál. Jenže všechno bylo marné. Co noc, to další mrtví, co den, to další nakažení. V uničovském klášteře tenkrát sloužil Bohu mladý kněz Jakub se jmenoval. Přišel snad z Brna či Olomouce, to už dnes nikdo neví. Ale měl dobré srdce, laskavou tvář a každý ho měl upřímně rád. Chodíval mezi lidi, s každým se zastavil, aby ho potěšil milým slovem, chudým dal jídlo, tulákům přístřeší a opuštěným útěchu. Když přišel ten strašný mor, věděl hned Jakub, kde je ho nejvíc zapotřebí. Ve dne pomáhal stejně jako ostatní řádoví bratři ve špitále a večer se vydával do ulic, aby udělil nemocnému svátost posledního pomazání to se člověk před smrtí vyzpovídá ze všech svých hříchů. Ono je to totiž moc dobře, když se jeden může někomu svěřit to se najednou nějak uleví na duši i na těle. A když ještě člověk pozná, že už uhodila jeho poslední hodinka, tak je mu takové úlevy moc zapotřebí. uničovský zpravodaj / 4 Bratr Jakub o tom věděl své, a tak vycházel každý večer do města a když viděl v okně některého z domů svíčku, honem pospíchal dovnitř. Tak to šlo den za dnem, celý měsíc. Až jednou bylo to snad v pátek či v sobotu, na tom nezáleží, se Jakub probudil a cítil, že je zle. Nemohl mluvit ani polykat, třásl se jako osika, tělo v jednom ohni, a na kůži měl ošklivé, rudé skvrny. Chtěl vstát, ale nohy ho neposlouchaly, chtěl pít, ale nepodal si karafu. Bože, snad to není mor, utěšoval se. Ale v podvědomí věděl, že to jiná nemoc být nemůže. A když ho pak ráno bratři odnášeli do odlehlé části kláštera, blíž ke špitálu, věděl, že je blízko smrti. Jakubovo tělo se každým dnem pokrývalo dalšími boláky, sužovala jej horečka a nakonec nemohl jíst ani pít. Ráno a večer jej navštívil fráter Maximus, jenž přijel z pražského kláštera milosrdných bratří, aby pomohl s léčbou. Ale po zbytek dne byl Jakub sám jen se svou vroucí modlitbou, která mu ulehčovala v jeho trápení. Svatá Panno Marie, oroduj za nás. Zažehnej v tomto městě morovou ránu, dej, ať jsem já tím posledním, který odejde na věčnost zasažen touto krutou nemocí. Ať moje smrt vykoupí ostatní, modlil se znova a znova, než jej nadobro pohltila mdloba. Pak ve snu uviděl svatého Josefa, svatého Šimona, Ondřeje i Jiřího a když přišla jeho poslední hodina, spatřil Bohorodičku, jak se na něj lovných rybníků, konkrétně tisíc kusů do retenční nádrže v parku, stejný počet do želechovické pískovny a pět set do řeky Oskavy. Hospodaříme také na Šumpersku, na horním toku Oskavy. Tam máme ve správě přehrady v Libině a v Oskavě, přiblížil Petr Barbořík další aktivity uničovských vyznavačů Petrova cechu a dodal: V této oblasti jsme letos na jaře vysadili kusů pstruha potočního, což je ryba, která se u nás už moc nevyskytuje a zřejmě se brzy objeví v červené knize ohrožených druhů. Pak jsme také nasadili 700 kilogramů pstruha duhového, 500 kilogramů kapra a částečně také amura a tolstolobika. Na nákup těchto násad finančně přispěly obce Libina a Oskava. mj O morové ráně, bratru Jakubovi a mariánském sloupu foto /mj/ usmívá a říká: Vyslyším tvou prosbu, Jakube, neboť jsi milý Bohu. Ty budeš v tomto městě posledním. A když bratr Metoděj zatlačil Jakubovi oči, viděl, jak se nebožtíkovo tělo proměnilo. Boláky i skvrny zmizely, kůže byla rázem bílá jako alabastr a na Jakubově tváři se objevil úsměv. To asi jak se u nebeské brány setkal se svatým Petrem. Jako zázrakem se pak z města vytratila smrt. Vzduch byl zase čistý, nepáchnul spáleninou, z ulic zmizely káry plné mrtvých těl a v oknech už nevlály bílé prapory symbol moru. Všichni věděli, že je to boží zázrak. A když otec Ondřej navrhl, aby byl v Uničově na paměť té kruté rány vystavěn morový sloup se sochou Panny Marie, každý souhlasil. Trvalo několik let, než mezi sebou farníci sesbírali potřebné peníze, ale nakonec se mohli pustit do stavby. Trvala celých patnáct let a pracovali na ni desítky kameníků, malířů i zlatníků. Mnoho z těch, kteří tu strašnou epidemii moru pamatovali, se odhalení sloupu nedožilo. Ale ti, co se dočkali, si mezi sebou po večerech šuškávali, že socha svatého Jakuba jako by z oka vypadla mladému mnichovi, který zemřel tenkrát při morové ráně jako poslední, jako by svou smrtí vykoupil všechny ostatní. Možná to tak je, možná to tak není, ale mor od těch časů do města nepřišel. A sloup? Ten stojí na náměstí už více než dvě stě šedesát let... nh

5 V Základní škole Haškova od letoška funguje dvojjazyčná třída Prioritou naší školy se stala co nejširší výuka cizích jazyků. Poprvé v historii jsme letos otevřeli třídu s výukou dvou cizích jazyků souběžně. V 6.A, do které se zapsalo šestnáct žáků, přibyl vedle tradiční angličtiny ještě ruský jazyk. Všichni naši žáci mají navíc zvýšenou hodinovou dotaci anglického jazyka, a to od první do deváté třídy. Ve vyšších ročnících jim přibude konverzace v angličtině. Pro výběrovou šestou třídu, zaměřenou právě na rozšířenou výuku jazyků, nastoupí ruský nebo německý jazyk. Do této třídy se příští školní rok mohou přihlásit i žáci z jiných škol (informace se poskytují v kanceláři Haškovy školy). Jazykové dovednosti německého a latinského jazyka se rozšiřují v kroužcích. V praxi si znalost jazyka mohou žáci ověřit při výměnných pobytech v rámci projektu Comenius, který je podporován Evropskou unií. Další možností je ová korespondence mezi spřátelenými školami z Polska, Slovenska, Turecka a Itálie. Komunikačním jazykem je nejen angličtina, ale i němčina. V červnu pak své jazykové znalosti děti uplatní na zájezdu po jižní Anglii, neboť budou ubytovány přímo v hostitelských anglických rodinách. Více informací o škole a její činnosti získáte na webových stránkách Vedení školy Přístup k internetu je ve všech místních částech Sedmnácti zbrusu novými počítači s připojením na internet se mohou pochlubit knihovny v Uničově a místních částech. Zkrátka však nepřišly ani integrované obce, kde knihovnu nemají počítače jsou umístěny v budovách obecních aktivů. Samotná uničovská bibliotéka má devět computerů. Šest z nich je čtenářům k dispozici v internetové místnosti a tři ve výpůjčním prostoru. Každá z místních částí získala po jednom písíčku. Ve všech případech jde o výkonné počítače s LCD monitorem. Uživatelům je v Uničově i každé obci k dispozici také multifunkční zařízení s tiskárnou a skenerem, sdělil ředitel městského kulturního zařízení Radek Vincour. Zároveň dodal, že prozatím mohou zájemci po světové síti brouzdat během výpůjční doby knihoven. Jakmile však uničovská půjčovna přibere specializovaného pracovníka, budou se čtenáři moci k internetu připojovat celý týden. Do budoucna plánujeme pořádání kurzů práce s počítačem pro seniory a zájemci o něj se už dnes mohou hlásit v městském kulturním zařízení. Kurz by měl být dvou až čtyřhodinový, a co je nejdůležitější, bude zdarma. Účastníci si také sami rozhodnou, co se chtějí v lekcích naučit, prozradil něco ze svých plánů ředitel Vincour. Pořízení sedmnácti počítačů a jejich připojení k síti přišlo na bezmála jeden milion korun. Uničov ale získal dotaci 850 tisíc korun ze Společného regionálního operačního programu, tedy z peněz Evropské unie. mj Úspěšný Týden knihoven První týden měsíce října, jako už po několik let, patřil i letos knihovnám. Celostátní akce Týden knihoven, která slouží k propagaci práce knihoven a knihovníků, proběhla i v Uničově. A co jsme návštěvníkům nabídli? Registraci nových čtenářů zdarma, takzvanou čtenářskou amnestii, tedy promíjení dlužných poplatků za upomínky, nebo prodej vyřazených knih za symbolickou cenu pět korun. Ve středu 5. října se 106 dětí ze základních škol zúčastnilo Velkého říjnového společného čtení knihy Boženy Němcové Babička, od jejíhož prvního vydání letos uplynulo 150 let. Také každoroční soutěž Provázkiáda aneb Navažte přátelství s knihovnou se setkala s velkým ohlasem převážně u dětí, které svázaly 346,5 metru různobarevných provázků. Celostátní výsledky soutěže můžete najít na internetové adrese Ovšem největší zájem po celý týden byl o bezplatný přístup k internetu. Knihovna má od října nové internetové pracoviště s šesti počítači a třemi multifunkčními tiskárnami. V Týdnu knihoven jsme zaregistrovali 93 nových čtenářů, do knihovny přišlo 644 návštěvníků a internet využilo 216 čtenářů, převážně z řad mládeže. Týden knihoven už sice skončil, ale my vás přesto zveme do knihovny. Věříme, že si z pestré nabídky nových knih vyberete po celý rok. Navíc od letošního druhého pololetí také nabízíme k zapůjčení 45 titulů časopisů pro dospělé i děti. Těšíme se na vaši návštěvu! Pracovnice městské knihovny Uničov Zprávy z Domu dětí a mládeže Uničov Uničovští bikrosaři bodovali Devadesát sedm cyklistů z celé Moravy se v sobotu 1. října utkalo na pátém závodu celoročního seriálu Moravské ligy BMX, který hostila bikrosová dráha uničovského Šibeníku. Soutěžilo se v deseti kategoriích a Uničovským se dařilo. V kategorii CR 30+ zvítězil Tomáš Polák, jemuž kryl na druhé pozici záda Michal Gebauer. Další zlato vybojoval Jan Košárek, který zvítězil v kategorii B 11/12. Spolu s ním bodovala na čtvrté příčce také Kristina Zatloukalová a na třinácté pozici skončil Martin Švábenský. Bronzovou medaili si vyjezdili Jiří Pach, jenž soutěžil v kategorii B 7/8, a Jiří Linhart v kategorii CR Elite. Další zástupci Uničova bojovali ve třídě B 9/10, v níž skončil Lukáš Kment pátý a Stanislav Kuchař osmý, ve skupině B 15/16, kde obsadil David Bokůvka čtvrté místo, a dále ve skupině B 17+, v níž skončil Marek Bokůvka osmý. Carusošou posedmé V městském kině proběhl ve středu 5. října další, tentokrát již sedmý roční dětské pěvecké soutěže Carusošou. Moderátorem byl stejně jako v předchozích letech hudebník Pavel Novák, který zároveň předsedal odborné porotě, v níž dále zasedli Radek Vincour a Eliška Maitnerová. Ve dvou kategoriích, mladší a starší, dohromady soutěžilo deset zpěváčků. Ti museli nejdříve projít základními koly na svých školách a semifinále ve Vile Tereze, uvedla Stanislava Urbášková z pořádajícího domu dětí a mládeže. Všichni účastníci podle poroty velmi dobře zpívali, ale hlavně si tentokrát vybrali vhodné písně, přiměřené jejich věku i pěveckým možnostem, dodala. V mladší kategorii si první místo vyzpívala Karolína Peřinová ze školy U Stadionu, druhé místo Andrea Jurčíková z Haškovy školy a třetí skončila Michaela Mikutová ze školy Pionýrů. Ve starší kategorii zvítězil Radek Gábor ze školy U Stadionu, druhou příčku získala Michaela Vorlová ze školy Haškova a trojici nejlepších uzavřela studentka gymnázia Anna Sedláčková. Trošku nás mrzel malý divácký zájem. Možná, že příští ročník soutěže uspořádáme v dopoledních hodinách jako představení pro školy. Děti budou moci podpořit své spolužáky, kteří se přihlásí do soutěže, a navíc se pobavit při atraktivním programu Pavla Nováka, uzavřela Stanislava Urbášková. Na obloze létalo třicet draků V sobotu 8. října proběhla Drakiáda, kterou tradičně pořádá místní ČSSD, klub leteckých modelářů a DDM. Před zimním stadionem se sešlo 90 dětí, které přinesly 30 draků, z nichž tři byli nefalšované domácí výroby. Jejich majitelé se utkali v soutěžích o nejlepší let a nejhezčího draka. V prvním závodě se mezi mladšími dětmi nejvíce dařilo Jiřímu Štenclovi a mezi staršími Karolině Peřinové. Oba zvítězili i ve druhé soutěži, kde byla navíc v kategorii mladších dětí zlatem oceněna Klára Smolíková. Taichi nový kroužek v nabídce DDM Od října mohou dospělí a mládež starší patnácti let navštěvovat v domě dětí nový kroužek taichi chuan, styl chen. Základními principy tohoto cvičení jsou relaxace, přirozené dýchání, kruhové pohyby a koncentrace. Schůzky se budou konat jedenkrát týdně, vždy ve středu od 18 hodin v DDM. Za nabytí nových dovedností zájemci zaplatí 500 korun za rok, případně 250 korun za půl roku. Prázdniny v Terezce Volné dny středu 26. a čtvrtek 27. října nemusí děti od 6 let, pokud zrovna nepojedou s rodiči někam do přírody, trávit před televizní obrazovkou. Dům dětí a mládeže jim nabízí dopolední a odpolední program sestávající z her, soutěží, výtvarných technik a vycházek. Prázdniny v Terezce budou po oba dny probíhat od 8.30 do 15 hodin a v ceně 80 korun za den je zahrnut také oběd. Jediné, co si účastníci musí přinést, jsou přezůvky a svačina. Přihlášky se přijímají v DDM do pondělka 24. října. Výtvarná soutěž Barevný podzim Krásy přírody, která se už pomalu ukládá k zimnímu spánku, jsou pro umělce nevyčerpatelným inspiračním zdrojem. Ne nadarmo také uničovský dům dětí a mládeže v poslední čtvrtině roku pravidelně vyhlašuje výtvarnou soutěž Barevný podzim. Účastníci mohou k tvorbě užít jakoukoli techniku kreslení, malování, vystřihování případně kombinaci několika pracovních postupů. Jediným omezením je termín odevzdání dílek v DDM, a to pondělí 31. října. O týden později pak bude v domě dětí zahájena výstava všech prací, která pak bude zpřístupněna každý pracovní den od 8 do 18 hodin. mj uničovský zpravodaj / 5

6 POSTŘEHY POSTŘEHY / Nalezená peněženka / V pondělí 12. září byla na uničovském autobusovém nádraží nalezena peněženka. Majitel se o ni může přihlásit na matrice městského úřadu v budově bývalého muzea na Masarykově náměstí 22. / Vernisáž fotografické výstavy / Bezmála padesát černobílých fotografií více méně subjektivních dokumentů z cest po Česku i zahraničí, bude od listopadu k vidění v křížové chodbě uničovské koncertní síně. Autorem celého souboru, který nese pracovní název Fotografie (přímořské imprese, předměstské exprese, etc...) je pětačtyřicetiletý umělec, absolvent oboru tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě, Antonín Mikšík. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 4. listopadu v 18 hodin. Návštěvníky slovem provede Miloš Adolf, o hudební doprovod se postará kytarista Martin Ševčík. / Přednáška o zdravé výživě ve vyšším věku / Přednášku a besedu na téma zdravá výživa ve vyšší věku pořádají místní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami a Centrum sociálních služeb města Uničova v úterý 15. listopadu od 15 hodin v Domě s pečovatelskou službou v Gymnazijní ulici. O vhodném stravování seniorů bude přednášet a případné dotazy zodpoví Hana Hanušková. / Kurz paličkování na ZŠ Haškova / Náročné, ale velmi krásné dovednosti paličkování se mohou příznivci tradičních řemesel naučit v kurzu, který pořádá školní družina Základní školy Haškova. Asi málokdo najde doma herdule, paličky a další potřebné pomůcky, proto si je účastníci budou moci zdarma půjčit. A když jim vlastnoruční výroba krajek přiroste k srdci, mohou si veškeré potřeby také zakoupit. Výuku v rozsahu patnácti hodin povede zkušená lektorka Milada Vlková a kurzovné činí 700 korun. Zájemci se mohou přihlásit osobně ve školní družině od 15 do hodin nebo telefonicky na číslech a / Zájezd do aqaparku / Dům dětí a mládeže pořádá ve čtvrtek 17. listopadu zájezd do aquaparku v Libereci. Zájemci se musí přihlásit do 31. října, kdy je rovněž poslední termín pro zaplacení. Cena zájezdu činí pro děti, které jsou členy zájmových útvarů DDM, 480 korun, pro ostatní děti 530 korun (v ceně je zahrnuta doprava, vstup do aquaparku a lunaparku, oběd a pedagogický dozor). Dospělí členové zájmových útvarů zaplatí 500 korun, ostatní 550 korun (v ceně je zahrnuta doprava a vstup do aquaparku). Bez doprovodu dospělého se zájezdu mohou zúčastnit děti od 10 let, odjezd je v 6 hodin od DDM. Hudební škola Yamaha přijímá další zájemce Hudební škola Yamaha Šumperk, pobočka Uničov, zahájila v prvním říjnovém týdnu vyučování, které probíhá ve druhém patře jídelny Základní školy Uničov, Haškova. K zápisům v červnu a srpnu přišlo celkem osmadvacet zájemců. Vyučování prozatím začalo v oborech rytmické krůčky (pro děti od 4 do 6 let), populární zpěv (děti od 6 let), doprovodná akustická kytara (děti od 6 let) a elektrická kytara (děti od 12 let). Lekce probíhají jedenkrát týdně podle mezinárodních učebních osnov YAMAHA FOUNDATION a jsou připraveny i další mimoškolní aktivity. Pro zpěváky se například zajišťují účasti na pěveckých soutěžích, jako je Carusošou (Uničov), Brána (výstaviště Flora Olomouc), Zlíntalent (Zlín) nebo mezinárodní pěvecká soutěž Yamahashow (1. kolo Šumperk). Žáci Hudební školy Yamaha nemusí být výjimečně hudebně nadaní, jelikož prioritou výuky není příprava na studium na konzervatořích. Učí se tak, aby absolventi dokázali hudbou pobavit sebe, své známé, případně další posluchače. Zájemci o výuku se mohou přijít podívat do budovy Základní školy Uničov, Haškova, a to každé pondělí v době mezi 15. a 17. hodinou. Zároveň zde mohou také získat další, doplňující informace. Oldřich Fiala / Oslavy 135. výročí založení gymnázia / Slavnostní vystoupení školního pěveckého sboru zahájí v pátek 21. října v 9 hodin v koncertní síni řadu akcí, kterými si uničovské gymnázium připomene letošní 135. výročí svého založení. A kulturní podnik bude hned na druhý den, tedy v sobotu 22. října, následován podnikem tělocvičným. Ve sportovní hale školy proběhne od 9 hodin čtvrtý ročník nohejbalového turnaje. / Seniorský výlet / Na svou další vycházku se vydají uničovští senioři ve středu 26. října. Z města odjedou vlakem v 8.31 hodin do Komňátek. Ty budou výchozím bodem třináctikilometrové túry, jejímž cílem bude Šumperk. / Taneční kurzy pro pokročilé / Na začátek ledna příštího roku plánuje uničovské městské kulturní zařízení otevření Tanečních kurzů pro pokročilé. Frekventanti se v osmi lekcích naučí další figury základních společenských tanců a tři tance latinskoamerické sambu, rumbu a salsu. Výuka bude probíhat vždy ve středu v sálku kulturního zařízení na Moravském náměstí. Přihlásit se mohou nejen čerství absolventi základního kurzu tance a společenského chování, nýbrž i všichni zájemci z řad veřejnosti, a to již dnes osobně v kanceláři MKZ nebo telefonicky na čísle / Vstupenky na Čechomor / Čechomor, jedna z nejpopulárnějších českých kapel současnosti, vystoupí v sobotu 12. listopadu v hodin v olomouckém klubu Sidia. Na koncertě, jehož předskokanem bude finalista televizní soutěže Česko hledá Superstar Petr Bende, zazní písně z letos vydaného alba Co sa stalo nové. Vstupenky za 250 korun by si měli fanouškové Čechomoru zakoupit co nejdříve v uničovském Městském informačním centru, neboť v den konání koncertu v pokladně Sidie budou o 50 korun dražší. / Koncert přenášel rozhlas / V netradiční čas, v 10 hodin dopoledne, rozezněly v neděli 16. října uničovskou koncertní síň první tóny varhanních skladeb v podání slovenského umělce Jána Vladimíra Michalka. Vystoupení tohoto významného interpreta a profesora bratislavské Vysoké školy múzických umění v přímém přenosu vysílala stanice Slovenského rozhlasu Devín a záznam koncertu ve stejný den pak Český rozhlas, stanice Vltava. Posluchači během recitálu vyslechli kompozice barokního velikána Johanna Sebastiana Bacha, jeho syna Carla Emanuela, ale také díla méně známých skladatelů Sigfida Karg-Elerta, Jána Levoslava Bellu nebo soudobých slovenských autorů Ľudovíta Rajtera a Romana Bergera. ČERNÁ KRONIKA / Cílem loupežného nájezdu se v pátek 23. září stala prodejna Cyklosport v Šumperské ulici. Dosud anonymní chmaták někdy mezi půlnocí a ránem rozbil výlohu obchodu a přivlastnil si pět jízdních kol v celkové hodnotě 80 tisíc korun. / Série přepadení starší žen stále nebere konce. V posledních týdnech se obětmi neznámých útočníků staly další tři seniorky: v pátek 30. září se v Medelské ulici k jedné z nich přikradli dva dosud nezjištění mladíci a vzali jí kabelku i s peněženkou, v níž bylo 500 korun. Ve středu 5. října přišla o tašku další žena, kterou nějaký darebák okradl po 13. hodině v Havlíčkově ulici a způsobil jí škodu 1,5 tisíce korun. K nejhoršímu útoku došlo v pátek 7. října v podvečer v ulici Školní. Neidentifikovaný pachatel využil bezbrannosti procházející seniorky a pokusil se jí vytrhnou kabelku. Žena, která brašnu pevně svírala, ztratila rovnováhu, upadla a zlomila si ruku. Zcizená kabelka byla poté nalezena na Kostelním náměstí, chyběla v ní však tisícikoruna. / Do kavárny G-Club vnikl v noci ze 7. na 8. října prozatím neznámý lapka, který z kasy ukradl peníze a stravenky, vše v hodnotě 26 tisíc korun. Vyšetřujícím policistům se nepodařilo zjistit způsob, jakým se zlodějíček do restaurace dostal. / Nějaký nenechavec se ve středu 5. října násilím dostal do jedné ze skříněk v šatnách UNEXu a štípnul z ní riflovou bundu v hodnotě 2 tisíce korun. uničovský zpravodaj / 6

7 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV tel: , internet: MĚSTSKÉ KINO UNIČOV / ozvučení dolby digital / MŮJ AUŤÁK BROUK / středa v 18 a 20 hod., čtvrtek ve 20 hod. / dab., MP, 100 min. / Úžasné malé autíčko s tělem brouka a srdcem šampióna. Úsměvná rodinná komedie v českém znění. Vstupné: 65 Kč / HRDINOVÉ Z ŘÍŠE GAJA / čtvrtek v 18 hod. / dab., MP, 90 min. / Ušatí skřítci bojují za záchranu několika světů. Animovaný sci-fi příběh v českém znění. Vstupné: 30 Kč / NECHOĎ KLEPAT NA DVEŘE / pátek ve 20 hod., sobota ve 20 hod. / ŠUP, tit., DP 15, 125 min. Současný Divoký západ. Road movie s jemným humorem. Vstupné: 65 Kč / MOJE KRÁSNÁ ČARODĚJKA / pondělí ve 20 hod., úterý ve 20 hod. / tit., MP, 105 min. Nudíte se, začněte randit s čarodějkou. Nicole Kidmanová v hlavní roli romantické komedie. Vstupné: 65 Kč / FANTASTICKÁ ČTYŘKA / středa v a 20 hod., čtvrtek ve 20 hod. / ŠUP, tit., MP, 125 min. / Sci-fi o partičce superhrdinů s výjimečnými vlastnostmi a schopnostmi. Vstupné: 65 Kč / VALIANT / pátek v 18 hod., sobota v a 18 hod. / dab., MP, 75 min. / Animovaná rodinná dobrodružná komedie v českém znění. Příběh holuba, který se za války dostane do armády. Vstupné: 60 Kč / KLÍČ / pátek ve 20 hod., sobota ve 20 hod., neděle ve 20 hod. / ŠUP, tit., DP 15, 105 min. / Mladá ošetřovatelka objeví tajnou místnost a děsivé tajemství změní její život. Některé dveře by měly zůstat zamčené. Vstupné: 65 Kč / BLÍZKO NEBE / pondělí ve 20 hod., úterý v 18 hod. / ŠUP, tit., MP, 100 min. Příběh o lásce k bílé dívce vyprávěný očima mladého Afričana. Film pro lidi, co nevidí černobíle. Vstupné: 65 Kč / 3 IRON / úterý ve 20 hod., středa ve 20 hod. / tit., DP 15, 90 min. / Křehký příběh o jednom z nejvýstřednějších milostných vztahů, které si jen dokážeme představit. Vstupné: 65 Kč předprodej vstupenek v pokladně kina 30 minut před představením rezervace vstupenek na KRAJANKA / neděle / 17 hodin / sál kina Zejména milovníky dechové hudby potěší vystoupení Krajanky, kapely složené ze špičkových profesionálních muzikantů a vedené Václavem Hlaváčkem. Předprodej vstupenek v městském Infocentru, tel , od 26. září PŘEHLÍDKA OCHOTNICKÝCH DIVADEL / / sál kina Třetí ročník regionální Přehlídky ochotnických divadel zahájí v sobotu 5. listopadu v hodin Čajová romance aneb Osvětová přednáška o nevhodnosti nadměrného pití čaje v podání Ochotnického souboru Moravské Budějovice. Ve stejný den v hodin sehraje Ochotnický soubor Jaroměřice hru nazvanou Penzion Růžový červánek. Sobotní dopoledne bude patřit pohádce Jak čerti lechtali Rampušáka, se kterou v hodin vystoupí Divadýlko Jakoubek z Kostelce nad Orlicí. Přehlídku v 16 hodin uzavře Divadelní soubor Magnet Bruntál s představením Osud sovineckého rytíře. Vstupné na všechna vystoupení činí 30 korun, u pohádky mají rodiče doprovázející děti vstup zdarma VIETNAM INDOČÍNSKÝ DRAK / čtvrtek / sál kina Audiovizuální pořad agentury Pohodáři mapuje historii a současnost Vietnamu, představuje jeho obyvatelstvo, kulturu, přírodu i politiku, běžný venkovský život či jídelníček. Nechybí rozbor americko-vietnamského válečného konfliktu a zkušenosti se socialisticko-tržním zřízením země. Součástí besedy je promítání 500 diapozitivů, videosnímků a zvukové ukázky vietnamštiny nebo lidové i populární hudby MUŽŮM VSTUP ZAKÁZÁN / pátek / 19 hod. / sál kina Pražská travesti skupina Screamers vystoupí v Uničově se svým zbrusu novým představením. Předprodej vstupenek byl v Městském informačním centru, tel , zahájen 17. října SANATORIUM / středa / 19 hod. / sál kina Sanatorium je název pořadu Karla Šípa a Josefa Náhlovského. Předprodej vstupenek bude v Městském informačním centru, tel , zahájen 24. října PRÁCE VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ / Galerie v křížové chodbě Výstava prací bývalých i současných pedagogů a absolventů výtvarného oboru ZUŠ u příležitosti oslav 60. výročí založení školy. Vernisáž se uskuteční 22. října v rámci večerního galakoncertu. Poté bude expozice veřejnosti přístupná ve středu od 15 do17 hodin, v sobotu od 9 do 11 hodin a v neděli od 14 do 17 hodin SPOLEČENSKÁ KRONIKA Přišli mezi nás Štěpán Mádr, Jiří Pavelka, Matěj Jurka, Jana Vyhlídalová, Johanka Karasová, Pavel a Tomáš Nečkovi, Martin Pavelka, Karolína Martinčeková, Nikolas Kučerák, Lenka Klestilová, Michaela Heroldová, Valentýna Šváchová, Adéla Poštulková, Karolína Anna Haluzová, Michal Třeštík, Zuzana Schulmeisterová, Michal Ragoš, Kateřina Tellingerová, Michaela Koutná, Klára Vlčková, Anna Špičková, Filip Lörinc, Jana Pospíšilová, Michaela Potěšilová Přejeme vám šťastné dětství a chuť do života Vstoupili do manželství Martina Vrtková (Uničov) a Aleš Lipka (Uničov-Renoty) Novomanželům přejeme mnoho štěstí a radosti ve společném životě Blahopřejeme k jubileu Marie Jirušková 85 let Vlastimil Petrůj 80 let Vlasta Lesenková 75 let Josef Kokoška 75 let Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti Opustili nás Ing. Milan Krbec 42 let Jiří Borůvka 63 let Leopolda Hajšmanová 91 let Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast Připraveno ve spolupráci s pohřebním ústavem Misericordia Vzpomínáme Ve středu 26. října by se dožil 50 let Jiří Beneš. Za vzpomínku děkuje manželka Zdena s dcerami Darovali krev Za čtyřicet bezplatných odběrů krve byl v září 2005 zlatou plaketou Dr. Janského odměněn: František Häusler Padesátkrát krev dobrovolně daroval: Josef Fiala Blahopřejeme a děkujeme Městská knihovna Uničov, Panská 55, tel , , Po, Út, Čt: a hod. (otevírací doba je společná pro obě oddělení) Internet je k dispozici po celou otevírací dobu DDM Vila Tereza Uničov, Nádražní 530, tel , / Klub maminek / pátek v 9 hodin / DDM / cena 50 Kč / Podzimní batika / sobota v 9.30 hodin / DDM / s sebou bílé tričko. Vstupné 30 Kč / Prázdniny v Terezce / 26. a / DDM / dopolední i odpolední program pro děti od 6 let výtvarné techniky, soutěže, vycházka. Cena za jeden den 80 Kč (zahrnut oběd) / Táborové setkání / / Otrokovice / pro účastníky letního tábora uničovský zpravodaj / 7

8 Uničovští rybáři slavili úspěch Členové uničovské místní organizace Českého rybářského svazu dosáhli dalšího úspěchu, tentokrát na druhém Mistrovství České republiky v lovu ryb Feederem. Na celorepublikovém klání uničovští reprezentanti stejně jako v loňském roce získali první místa jak v kategorii jednotlivců, tak i družstev. Mezi jednotlivci byl nejúspěšnější Vladimír Hrabal a vavříny mezi družstvy vybojoval tým ve složení Vladimír Hrabal, Pavel Bořuta a Ladislav Hroz. Závody proběhly ve čtyřech kolech. První se konalo začátkem června v Olomouci, další ještě tentýž měsíc v Týnu nad Vltavou, v srpnu se soutěžilo v Tovačově a poslední kolo se uskutečnilo v září v Mělníku. Součet umístění v jednotlivých kolech pak stanovil celkové pořadí. Je třeba poděkovat výboru místní organizace ČRS Uničov za peněžní podporu, neboť účast na závodech je finančně náročná. Do dalšího ročníku úspěšným rybářům přejeme hodně chytrosti, umu i sportovního štěstí. František Máčala, jednatel MO ČRS Uničov Střelci soutěžili na mistrovství republiky v kulových zbraních Se sezónou kulových zbraní se uničovští střelci rozloučili na Mistrovství České republiky, jež se konalo ve dnech září v Plzni. V pátek 9. září zahájil účast našich střelců Ing. Antonín Král, který v kategorii muži libovolná pistole 60 ran na 50 metrů obsadil pěkné šesté místo s nástřelem 530 bodů. V sobotu 10. září střílely dorostenky, přičemž v kategorii sportovní malorážka 60 ran v leže obsadila Lenka Hájková sedmé místo s nástřelem 578 bodů. Odpoledne pak stříleli dorostenci ve stejné kategorii, tj. sportovní malorážka 60 ran v leže. Zde Filip Šeliga obsadil výborné třetí místo s nástřelem 588 bodů a Tomáš Petřík místo šesté s nástřelem 581 bodů. V neděli 11. září pokračoval náš dorost v závodech královskou disciplínou Standart (sportovní malorážka 3 krát 20 ran, v leže, ve stoje a v kleče). V této disciplíně v kategorii dorostenek obsadila Petra Hájková čtvrté místo s nástřelem 556 bodů. Ve stejné disciplíně pak Filip Šeliga vybojoval opět třetí místo s nástřelem 564 bodů a Tomáš Petřík místo osmé s nástřelem 557 bodů (osobní rekord). Před ním se umístili pouze starší závodníci. Celkově lze hodnotit účast střelců ČSS z Uničova na mistrovství republiky jako velice úspěšnou. ip PERSONÁLNÍ INZERCE / Společnost Miele technika s.r.o. se sídlem v Uničově hledá nové zaměstnance na pracovní pozici montážní dělník montážní dělnice. Požadujeme ochotu pracovat ve směnném provoze, vyučení v technickém nebo příbuzném oboru. Praxe v montážním závodě výhodou. Nabízíme nadstandardní pracovní prostředí a možnost profesního a osobního rozvoje. Zájemci si mohou vyplnit dotazník uchazeče o zaměstnání, který je k vyzvednutí v sídle společnosti Miele technika s.r.o. / Společnost Miele technika s.r.o. se sídlem v Uničově hledá motivované a kvalifikované spolupracovníky/spolupracovnice na pozici technik výroby. Požadujeme SŠ/VŠ vzdělání technického směru (praxe v oboru výhodou, není však podmínkou), aktivní znalost NJ slovem i písmem, znalost práce s PC (MS Word, Excel), ŘP sk. B, ochotu cestovat v rámci služebních cest, zájem o další osobní a profesní rozvoj, odpovědnost, samostatnost, flexibilitu, komunikační a organizační schopnosti. Nabízíme samostatnou a zajímavou pracovní příležitost s možností profesního a osobního růstu. Pokud Vás naše nabídka zaujala, můžete zaslat svoji žádost na adresu Miele technika s.r.o., Šumperská 1348, Uničov nebo na Více informací na SPORTOVNÍ PŘEHLED / kopaná sobota 22. října hodin FC NH Ostrava starší žáci A sobota 22. října hodin FC NH Ostrava mladší žáci A sobota 22. října 9.00 hodin FK Mohelnice minifotbal neděle 23. října hodin Tatran Litovel starší žáci B neděle 23. října hodin Tatran Litovel mladší žáci B sobota 29. října hodin SK Hranice starší dorost sobota 29. října hodin SK Hranice mladší dorost neděle 30. října hodin FC Tescoma Zlín B muži / házená sobota 22. října 9.00 hodin Droždín mladší žáci sobota 22. října hodin Holečkova, Šumperk minih. neděle 23. října hodin Bystřice p/host. starší žáci neděle 23. října hodin Bystřice p/host. mladší dorost neděle 23. října hodin Paskov muži A neděle 23. října hodin Bystřice p/ Host. muži B BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST čtvrtek 20. října hodin Zimní stadion Uničov, neděle 23. října hodin Pionýrů 1174, středa 26. října hodin čtvrtek 27. října hodin tel pátek 28. října hodin neděle 30. října hodin čtvrtek 3. listopadu hodin Změna termínů vyhrazena Likvidace autovraků v Brníčku Autovraky jsou podle zákona o odpadech nebezpečným odpadem, a proto majitelé, kteří chtějí nechat zlikvidovat své staré vozidlo, jej mohou předat k likvidaci pouze osobě oprávněné ke zpracování autovraků na základě souhlasu příslušného krajského úřadu. Na základě této platné legislativy Vám Autovrakoviště Horka nad Moravou Ing. Jiří Žoch nabízí shromáždění autovraků s jejich následnou likvidací včetně vystavení potřebného potvrzení o zneškodnění autovraku v souladu s platnými zákony. Již v pořadí druhá akce bude probíhat v sobotu 12. listopadu od 8 do 13 hodin v Uničově-Brníčku, na parkovišti u bývalého Technolenu. Likvidace autovraků bude prováděna za poplatek 1000 korun. K likvidaci bude nutné předložit platný velký technický průkaz. Tato nabídka platí i pro podnikatele. Pokud je vozidlo zcela nepojízdné, bude možno na telefonu zajistit jeho odvoz odtahovou službou za smluvních podmínek. Ve výjimečných případech bude možné i převzetí autovraku v průběhu týdne od 7. do 12. listopadu po telefonické dohodě na čísle Případné dotazy k průběhu akce nebo další potřebné informace zájemci získají na telefonech , , Za autovrak se považuje jakékoliv vozidlo, které pozbylo svého účelu, ke kterému bylo původně určeno (tj. motocykl, osobní i nákladní automobil, stavební stroje). Ing. Jiří Žoch ŘÁDKOVÁ INZERCE / Mladí manželé hledají pronájem či koupi bytu 2+1 nebo 1+1 v Uničově. Telefon (po 17. hodině) / Mladá rodina koupí rodinný dům v Uničově do korun. Telefon: , / Prodám garáž v Uničově naproti hřbitovní zdi. Telefon UNIČOVSKÝ ZPRAVODAJ Noviny města Uničova / Vydává Město Uničov / Vychází 22 čísel do roka / Redaktor: Bc. Marek Juráň / Adresa redakce: Městský úřad Uničov, Masarykovo náměstí 1, Uničov, tel , / Redakční hodiny pro veřejnost: středa hod. / Registrováno u Ministerstva kultury České republiky pod ev. č. E / Uzávěrka pět pracovních dní před vydáním čísla / Tisk: TISKÁRNA. BUDÍK. GRAFIKA s. r. o., Nádražní 5, Šternberk uničovský zpravodaj / 8

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/36/2012 Kontrola zápisu z 35. schůze Rady města Uničova

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KDE NÁS NAJDETE Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87 580 02 Havlíčkův Brod 2 Telefon: + 420 569 400 499 GSM: + 420 777 327 844 Fax: + 420 569 400 490 E-mail: knihovna@kkvysociny.cz

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 22.10.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 15 členů

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 Pozvánka na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013 ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 1 Vážené dámy a pánové, milovníci rybářského sportu a turistiky!! Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji ji pozvat

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. Vznik fondu 28. 8. 2006 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v

Více

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00

ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 STUDENTSKÁ KOMORA AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ZÁPIS Z 6. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ SK AS FAST VUT V BRNĚ KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 V 15:00 Program jednání: 1. Zahájení...

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Administrativní styl

Administrativní styl Administrativní styl Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 15.10.2009 Mgr. Jitka Riedlová Administrativní styl Zaměřen na FAKTA Osobní vztah

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 27. 9. 2012 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více