uničovský zpravodaj ročník XII / 20. října 2005 / další číslo vyjde 3. listopadu 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uničovský zpravodaj ročník XII / 20. října 2005 / další číslo vyjde 3. listopadu 2005"

Transkript

1 uničovský zpravodaj NOVINY MĚSTA UNIČOVA 19 3 Kč ročník XII / 20. října 2005 / další číslo vyjde 3. listopadu 2005 Na výstavbu cyklostezky i modernizaci sídliště získalo město dotace Rozkopaný chodník, pojíždějící stavební technika a hluk z motorových pil bude ještě několik týdnů trápit obyvatele největšího uničovského sídliště v ulici Generála Svobody. Zato však bude koncem listopadu tato část města vybavena zbrusu novou infrastrukturou. Asi nejviditelnější proměny se dočká dlouhý chodník, jenž bude kompletně předlážděn a rozšířen, čímž vznikne takzvaná smíšená komunikace s cyklopásem. Ta bude na straně dnešního travnatého hřiště zakončena parkovištěm pro zhruba třicítku automobilů. Pracovníci technických služeb také začali s odstraňováním nevhodné zeleně a pomalu se připravují na novou výsadbu, řekla starostka města Jarmila Kaprálová. Modernizací projdou všechna dětská hřiště. Kolem domů vzniknou čtyři hrací místa vybavená vždy jednou velkou prolézačkou a dále houpačkami, pískovišti či malými domečky. Na velké travnaté ploše u vlakového nádraží vyroste oplocené víceúčelové sportoviště s kolotočem, lanovou dráhou a šestibokou šplhací zahradou, dodala. Na sídlišti byla nedávno dokončena instalace dalších podzemních kontejnerů na tříděný a nově také na smíšený komunální odpad. Vybrán je i mobiliář, tedy lavičky, odpadkové koše a vývěsní skříně. Náklady na úpravy přesáhnou 5,5 milionu korun. Značnou část této sumy pokryje více než čtyřmilionová dotace, kterou letos Uničov získal z Programu revitalizace sídlišť vyhlašovaného ministerstvem pro místní rozvoj, zbývající část pak město uvolní ze svého rozpočtu. Někteří lidé se ptají, proč se v rámci budování nové komunikace na sídlišti Generála Svobody nepředlažďují vstupy k jednotlivým domům. Důvodů je několik, ale tím hlavním je skutečnost, že v úhrnu by šlo o obrovskou plochu, velkou zhruba jako polovina celého chodníku a náklady by se tím pádem zvedly o zhruba 1,4 milionu korun, připomněla starostka. Horečně se buduje také v Šumperské ulici, kde kompletní přestavbou starého chodníku vzniká široká a pohodlná cyklostezka. Jde o dosti komplikovanou operaci. Stavebníci mají k dispozici velmi málo prostoru například u domu dětí byli omezeni chátrajícím plotem, který se musel přebudovat. Práce znesnadňují také v zemi uložené inženýrské sítě, návaznost stezky na železniční přejezd a při kopání se naráží na základy starých staveb, uvedl místostarosta města Dalibor Horák. Nová cyklostezka přijde na 3,8 milionu korun. Z toho dva miliony získal Uničov jako dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury a jeden milion poskytl Olomoucký kraj. Z městského rozpočtu tedy bude třeba uvolnit necelý jeden milion korun. Dokončení stezky je plánováno na konec listopadu. mj Po dokončení nově budované stezky v Šumperské ulici bude Uničov od severu k jihu propojen bezpečnou komunikací pro pěší i cyklisty foto/mj/ VE ZKRATCE Uničovská ZUŠ slaví 60 let Uničovská základní umělecká škola si letos připomíná šedesáté výročí své existence. Oslavám jubilea bude věnováno mnoho akcí během celého školního roku, ovšem ta stěžejní proběhne v sobotu 22. října. V tento den mohou milovníci hudebního umění navštívit vystoupení současných i bývalých žáků a učitelů školy nazvané Setkání generací, které bude v koncertní síni zahájeno ve 14 hodin. Mezi 15. a 17. hodinou se zpřístupní obě budovy školy při Dni otevřených dveří a slavnostní odpoledne vyvrcholí v 18 hodin galakoncertem. V koncertní síni se představí žáci hudebního, tanečního, literárně-dramatického a výtvarného oboru školy. Součástí komponovaného večera bude i vernisáž výstavy prací žáků a učitelů výtvarného oboru v přilehlé křížové chodbě. Oslavy vzniku republiky se konají ve středu 26. října Vznik samostatného státu si Uničovští připomenou ve středu 26. října slavnostním kladením věnců na Masarykově náměstí. V hodin proběhne promenádní koncert dechového orchestru Haná a o půl hodiny později budou k pomníku prvního Československého prezidenta položeny květiny. Taneční odpoledne seniorů bude v novém sále Další taneční odpoledne pořádané neformálním sdružením Uničovští senioři proběhne v neděli 30. října ve 14 hodin. Tentokrát ovšem v nových prostorách sálku Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí. Aby však nedošlo k narušení filmové projekce, bude seniorská zábava ukončena ve 20 hodin. Návštěvníci tanečního odpoledne budou moci k občerstvení použít automatů na teplé i chlazené nápoje ve vestibulu kina. Nezaměstnaných ubylo Počet uchazečů o práci v Uničově během září poklesl, a tak k poslednímu dni v měsíci dosahovala míra nezaměstnanosti 12,4 %, což je o 0,7 % méně než v srpnu. Podobný trend zaznamenala s výjimkou Olomouce i ostatní města okresu, v němž je nyní bez práce 35 tisíc lidí (10,4 %). Ve Šternberku činila míra nezaměstnanosti 8,4 %, v Litovli 8,2 % a v Olomouci 8,1 %. Celorepublikový průměr byl 10,4 %, což v absolutních číslech znamená více než půl milionu lidí. mj

2 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA 17. zasedání zastupitelstva / /1 Zastupitelstvo města Uničova schválilo prodej pozemku o výměře 920 m 2 v ulici Jiřího z Poděbrad do vlastnictví manželů Heleny a Zdeňka Rotreklových za účelem výstavby rodinného domu, a to za kupní cenu 400 korun za metr čtverečný. /2 Zastupitelstvo schválilo dodatek k pravidlům prodeje bytových domů, bytů a nebytových prostor z majetku města upravující situaci, kdy by mělo dojít k prodeji tzv. volného bytu. Řešením je pak prodej těm zájemcům z pořadníku, kteří nejvíce splňují sociální hledisko (např. rodina s dětmi, manželé) s navýšením kupní ceny koeficientem 1,8. /3 Zastupitelstvo města schválilo záměr prodat bytové jednotky v domě v ulici Jiřího z Poděbrad č. p. 560 za kupní cenu korun za metr čtverečný podlahové plochy bytu I. kategorie a korun za metr čtverečný podlahové plochy bytu II. kategorie, přičemž suterénní prostory domu se považují za společné. Podmínkou je, že s odkoupením budou souhlasit nájemci všech bytů v domě. Součástí prodeje budou i pozemky za cenu 50 korun za metr čtverečný u stavební plochy a 72 korun za metr čtverečný u zahrady a ostatní plochy. /4 Zastupitelstvo schválilo další prodej bytových jednotek v domech v ulicích Mohelnické, Opletalově, Za Plynárnou, Litovelské, Pionýrů, Nerudově, Bratří Čapků a na Moravském náměstí. /5 Zastupitelstvo schválilo směnu části pozemku o výměře asi 90 m 2 na Bezručově náměstí z majetku města za část pozemku o výměře asi 48 m 2 v Olomoucké ulici z majetku Oldřicha Vysoudila za podmínky, že nebude vznesena na základě zveřejněného záměru připomínka. Směna bude uskutečněna po odpojení přívodu vody, vybudování nové vodovodní přípojky, vybudování oplocení (zídky), úhradě půjčky z FRB a úhradě faktury za marně vynaložené náklady na vyhotovení geometrického plánu na vyznačení věcných břemen i nákladů na nový geometrický plán. /6 Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje rodinného domu č. p. 411 v Olomoucké ulici s pozemkem nájemkyni bytu Ludmile Novákové za kupní cenu ve výši 332 tisíc korun s tím, že bude mít dvouměsíční lhůtu na přijetí nabídky. Dále zastupitelstvo schválilo záměr prodat objekty č. p. 103 a 104 s pozemky v ulici Dr. Beneše nájemkyni nebytového prostoru Karle Kupkové, nebo nájemci bytu Květoslavu Konečnému na základě nejvyšší nabídky kupní ceny, která činí nejméně korun. Podmínkou převodu je úhrada ceny před uzavřením kupní smlouvy a závazek kupujícího vlastním nákladem provést rekonstrukci klempířských prvků a venkovní omítky z ulice Dr. Beneše do jednoho roku po převodu nemovitostí. Závazek rekonstrukce bude zajištěn smluvní pokutou ve výši 400 tisíc korun. /7 Zastupitelstvo schválilo záměr prodat objekt č. p. 517 v Sadové ulici s pozemky formou obálkové metody zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou. Minimální cena byla stanovena na tisíc korun. Pokud nebude zastupitelstvem města schválen odprodej konkrétnímu zájemci do konce roku 2005, bude prodej zajištěn prostřednictvím realitní kanceláře. /8 Zastupitelstvo schválilo koupi parcely číslo 895 ve Střelicích o výměře 190 m 2 z vlastnictví České republiky do majetku města, a to za cenu 15 tisíc korun. /9 Zastupitelstvo schválilo přidělení půjček z Fondu rozvoje bydlení Emilu Růžičkovi a Julianě a Zdeňku Krčálovým na výměnu oken a vchodových dveří domu. /10 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o hospodaření města za období leden až červenec Jak vyplynulo z rozboru, dá se s ohledem na současný vývoj v plnění příjmů a čerpání výdajů očekává dostatečný zůstatek peněžních prostředků pro financování investic v roce red INFORMACE Z ÚŘADU Změna ve svozu komunálního odpadu Svoz komunálního odpadu proběhne namísto v pátek 28. října, kdy je státní svátek, už o den dříve, tedy ve čtvrtek 27. října. ZPRÁVY Z RADNICE 68. zasedání městské rady / /1 Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory o celkové ploše 135 m 2 v Benkově č. p. 37, a to s Vladimírem Kopeckým, jenž zde hodlá provozovat pohostinství. Výše ročního nájemného bude stanoveno dohodou ve výši 12 tisíc korun. /2 Rada schválila uzavření nájemní smlouvy s Martinou Mirgovou na nebytové prostory o velikost 28 m 2 v Olomoucké ulici č. p Prostory, v nichž bude zřízena prodejna oděvů a textilu, se pronajímají do 31. prosince 2006 a roční nájemné bude činit 443 korun za metr čtverečný. /3 Rada města dále schválila přechod nájemních smluv na pronájem dvou nebytových prostor ve Staškově ulici č. p Kosmetický salon, pedikúru a manikúru bude nadále místo Elžbiety Königové provozovat Renata Zrníková a kadeřnictví povede místo Antonie Pikové Kristina Čáslavová. Obě smlouvy se uzavírají do 31. prosince V témže objektu pak bude se souhlasem rady zřízena půjčovna lyží a snowboardů, kterou otevře Dalibor Hroz. Smlouva s ním bude uzavřena na pět let a roční nájemné bude činit 364 korun za metr čtverečný. /4 Rada vzala na vědomí zprávu o výsledku výběrového řízení na pronájem městské honitby č. 17 a schválila uzavření smlouvy na deset let s Mysliveckým spolkem Uničov. /5 Rada projednala výběr zpracovatele koncepce úpravy sídliště mezi ulicemi Mohelnickou, Dukelskou, Litovelskou a Bratří Čapků a schválila uzavření smlouvy s Ing. Kateřinou Tuzarovou. Ve studii, která přijde na 112 tisíc korun, bude navrženo komplexní řešení výsadby zeleně a péče o ni, dále vybudování chodníků, vnitroblokových dětských hřišť a umístění mobiliáře. /6 Rada vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky Uničov úprava kanalizace v ulici Šternberská a schválila uzavření smlouvy se společností STAV-MARTECH, s. r. o., Olomouc ve výši 567 tisíc korun. /7 Rada města schválila opravu havarijního povrchu lávky přes Oskavu v hodnotě 81 tisíc korun a opravu hřbitovní brány v hodnotě 65 tisíc korun. Rekonstrukci v obou případech provedou Technické služby Uničov. /8 Rada města schválila interní směrnici městského úřadu o evidenci a vymáhání pohledávek. /9 Rada schválila přidělení dotací, a to Klubu rekreačního sportu Uničov ve výši 2 tisíce korun na organizační zajištění turnaje krajského přeboru žákyň ve volejbale a Autoklubu Dlouhá Loučka ve výši 5 tisíc korun na náklady spojené s uspořádáním závodu Mistrovství Moravy v motokrosu družstev. Dotaci 10 tisíc pak rada přidělila Hospici na Svatém Kopečku. red Doklady potřebné k cestování po Evropské unii od 1. ledna 2006 Pro cestování v rámci Evropské unie lze od 1. ledna 2006 použít všechny vzory cestovních pasů České republiky, pokud jim neskončila doba platnosti. Jedná se o cestovní pasy bez strojově čitelných údajů, s lepenou fotografií a deskami zelené barvy nebo o cestovní pasy se strojově čitelnými údaji, tištěnou fotografií a deskami v barvě burgundské červeně. Doba platnosti cestovního pasu je vyznačena na jeho datové stránce. Dále je možno jako cestovní doklad k cestě do států Evropské unie použít i občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, pokud neskončila doba jeho platnosti a nemá ustřižený roh. Od 1. ledna 2006 již nelze k cestám používat občanské průkazy typu identifikační karty bez strojově čitelných údajů! Dále upozorňujeme na skutečnost, že mohou vzniknout problémy při společném cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů, pokud tyto děti nebudou mít vlastní cestovní doklad, neboť u dítěte zapsaného v občanském průkazu rodičů nelze prokázat státní občanství. Dalším rozdílem je, že do občanského průkazu rodičů se zapisuje místo data narození a pohlaví pouze rodné číslo dítěte. Rodné číslo, jakožto specifický vnitrostátní identifikační údaj, není srozumitelné pro cizí státní orgány. Z uvedených důvodů nedoporučujeme cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů bez vlastního cestovního dokladu. Jana Poštulková, Městský úřad Uničov, cestovní doklady uničovský zpravodaj / 2

3 CENTRUM SOC. SLUŽEB MĚSTA UNIČOVA výběrové řízení sociální pracovník Vedoucí Centra sociálních služeb města Uničova vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Sociální pracovník Předpoklady pro vznik pracovního poměru: fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk Kvalifikační požadavek: úplné střední vzdělání, popř. vyšší odborné Požadované znalosti a dovednosti: řidičské oprávnění skupiny B, komunikační schopnosti, schopnost řešit konfliktní situace, časová flexibilita, praxe v sociální oblasti výhodou Podání k výběrovému řízení musí obsahovat písemnou přihlášku. Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, telefonní spojení, datum a podpis (lze použít formulář, který je k dispozici na Požadované doklady k přihlášce: profesní životopis, výpis z evidence rejstříku trestů, ověřená kopie nebo originál o nejvyšším dosaženém vzdělání Platové zařazení: 8. platová třída podle nařízení vlády č. 330/2003 Sb. Předpokládaný nástup: listopad 2005 nebo podle dohody Kontaktní osoba: Miroslava Hoduláková, vedoucí Centra sociálních služeb města Uničova, tel , Písemné přihlášky zasílejte do 24. října 2005 na adresu: Centrum sociálních služeb města Uničova, k rukám vedoucí, Bratří Čapků 662, Uničov (v zalepené obálce označené heslem sociální pracovník ) ÚŘEDNÍ DESKA MĚSTA UNIČOVA oznámení o převodu majetku Město Uničov uveřejňuje záměr odprodat následující nemovitý majetek: Pozemek parc. č. 115/1 zahrada o výměře zhruba 1339 m 2 v katastrálním území Uničov, ulice Sadová, pro stavbu dvoupodlažní budovy vilového typu s nebytovým prostorem pro nevýrobní účely Pozemek je situován v blízkosti centra města, napojení na inženýrské sítě je možné z ulice Sadová. Cena pozemku včetně venkovních úprav (zídka, dřeviny) je ve výši 400 Kč/m 2. V případě většího počtu zájemců o pozemek bude odprodej schválen zájemci s dřívějším datem doručení žádosti. Odprodej se uskuteční za podmínek pro převod pozemků určených k zastavění rodinnými domy. Zájemci mohou svoji nabídku doručit na Město Uničov majetkoprávní odbor Městského úřadu Uničov, Masarykovo nám. 1, Uničov. Bližší informace a podmínky pro převod pozemků určených k zastavění rodinnými domy lze získat na telefonu nebo osobně v pondělí a středu od 7.30 do hodin na majetkoprávním odboru městského úřadu. Benefice Jany Doleželové vynesla Jasněnce téměř čtvrt milionu Téměř čtvrt milionu korun, takový byl výtěžek charitativní módní show nazvané Jana Doleželová pro Jasněnku, která proběhla ve čtvrtek 22. září v Olomouci. Vysoký zisk překvapil i samotné pořadatele akce. V průběhu večera převzala z rukou Jany Doleželové ředitelka speciální školy při Občanském sdružení Jasněnka Miroslava Bárotvá šek na sto tisíc korun. Peníze věnovali hlavní sponzoři společnosti Pfizer, ŽS Brno, Arval a Audi Auto Exner. Vzápětí nás ale zaskočil tiskový mluvčí farmaceutické firmy Pfizer Jiří Tráva, který prohlásil, že společnost Jasněnce poskytne dalších sto tisíc, uvedl člen organizačního týmu Ivo Opletal. Další symbolický šek na dvacet tisíc od teplárenské společnosti Olterm předal zástupkyni stacionáře primátor Olomouce Martin Tesařík. Krom samotných sponzorů na dobročinné konto přispěli také všichni účinkující, kteří vystupovali za symbolické honoráře, konstatoval Opletal. Na přehlídkovém mole se vystřídaly přední české modelky. Vedle hlavní organizátorky vystoupily například Lucie Váchová, Míša Wostlová či Edita Hortová, které předvedly podzimní kolekce značek Tinity, E.daniely nebo Camilla Solomon. O hudební vsuvky se postarali finalista soutěže Česko hledá Superstar Filip Jankovič a francouzsky zpívající modelka Iva Frühlingová. Celou módní show uváděl moderátor a imitátor Petr Martinák. Výtěžek bude investován do nákupu nábytku a dalšího zařízení pro nově zrekonstruované půdní prostory Jasněnky v Jiráskově ulici. Pod střechou se mimo jiné Kalendář města? Reprint pohlednic Stejně jako v předchozích letech připravuje i letos město kalendář. Tentokrát bude stolní a představí pohlednice vydané v první polovině minulého století. Staré snímky jsou atraktivní, a tak věříme, že se kalendář bude lidem zamlouvat, uvedla vedoucí odboru kultury a vnějších vztahů uničovské radnice Nikola Hirnerová. Využili jsme pohlednice ze soukromé sbírky. Některé byly znovu vydány v minulých letech, jiné se objevily v několika knihách, ale celá řada z nich doposud nikde otištěna nebyla. Veřejnosti se tak nabídne možnost seznámit se s neotřelými pohledy na město nebo spatřit místa, která dnes už v Uničově prostě nenajdeme, dodala. Kalendář by se měl na pultech objevit ve druhé polovině listopadu. Zároveň budou k dostání i tři druhy kapesních kalendáříků, jež jsou vyhledávaným sběratelským artiklem. Vše bude k mání v Informačním centru a cena kalendáře by neměla překročit osmdesát korun, uzavřela. mj Uničov představil dopravní koncepci Konferencí, jejímž tématem byl rozvoj cyklodopravy v České republice, vyvrcholil 22. září v Hluboké nad Vltavou Evropský týden mobility. Hosty sympozia byli také zástupci Uničova pracovníci oddělení investic a regionálního rozvoje městského úřadu a uničovský místostarosta Dalibor Horák. Na konferenci jsme prezentovali připravenost našeho města pokračovat i v příštích letech v budování systému cyklostezek, konstatoval Dalibor Horák, který jako krajský radní zároveň na sympoziu představil i dopravní koncepci Olomouckého kraje. Podle jeho slov uvolní v příštím roce kraj patnáct a Státní fond dopravní infrastruktury rovných sto milionů korun na výstavbu cyklostezek. Od roku 2007 bude cyklistická doprava finančně podporována i z fondů Evropské unie. Předpokládáme, že část těchto prostředků se nám podaří získat i pro Uničov. Proto bychom už příští rok mohli začít se stavbou stezky protínající město od západu k východu, sdělil místostarosta. mj Město navštívila Miroslava Němcová Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miroslava Němcová byla v pondělí 26. září čestným hostem na pravidelném sněmu uničovského sdružení Občanské demokratické strany. Spolu s členkou městské rady Ivetou Janků jsme se pokusili paní místopředsedkyni během její krátké návštěvy představit alespoň některé uničovské instituce. Navštívili jsme Jasněnku a zrekonstruovanou knihovnu, uvedl místostarosta města Dalibor Horák, který Němcovou do Uničova pozval. Myslím, že se paní místopředsedkyni v Uničově skutečně líbilo. Rozhodně se vyjádřila pochvalně, dodal. mj, foto/jiří Urbášek/ nachází i takzvaný cvičný byt s pokojem, pracovnou a kuchyní. V něm se klienti zařízení naučí každodenní běžné činnosti, jako je úklid, vaření či žehlení, přiblížila Miroslava Bártová. Miss České republiky 2004 Jana Doleželová se rozhodla pořádáním charitativních akcí zúročit svou popularitu získanou nejen v soutěžích krásy, ale také na světových přehlídkových molech. Mým cílem bylo především získat prostředky na část vybavení nových prostor uničovského stacionáře, a tak zpříjemnit dětem čas trávený v tomto zařízení, uvedla Jana Doleželová. Výsledek mě velmi mile překvapil, a proto bych v budoucnu ráda podobnou akci zopakovala, dodala. mj uničovský zpravodaj / 3

4 Celý Uničov sportoval s krajem V sobotu 24. září se celé město proměnilo v jedno velké sportoviště. Přehlídka pohybových aktivit nazvaná Sportuj s krajem do Uničova přilákala na šest stovek sportovců a členů různých kroužků z širokého okolí. Do akce se zapojily sportovní oddíly, mateřské i základní školy z celého mikroregionu, dům dětí se svými sportovními i kulturními aktivitami a mnoho dalších účastníků, uvedla Marta Kršková, vedoucí pořádajícího odboru školství uničovské radnice. Hrálo a závodilo se na většině sportovišť ve městě na novém víceúčelovém hřišti střední odborné školy na Moravském náměstí, hřišti házené či tenisových kurtech u koupaliště. Exhibice a doprovodná vystoupení pak probíhala na Moravském náměstí. Do programu byly mimo jiné zařazeny ukázky in-line, bikrosu, petangue, košíkové, ale také cyklistický závod, běh, minikopaná, házená nebo tenis. To vše doplnila vystoupení kroužků aerobiku, tance a pěvecké produkce. Každý návštěvník si tak určitě přišel na své, konstatovala Marta Kršková a doplnila: Do většiny sportovních aktivit se mohli zapojit i diváci, jichž dorazilo kolem tisícovky. Organizátoři se podle svých slov nesetkali s většími problémy. Snad jen nerespektování dopravního značení některými řidiči způsobilo ještě před zahájením sportovního dne drobné komplikace. mj Sportovci se předvedli na Moravském náměstí foto/radomír Veselý/ Svůj úlovek rybáři tentokrát vraceli do vody Především kapři, ale také amuři, štiky a několik sumců se v sobotu 15. října objevilo v kádích uničovských rybářů při výlovu chovných nádrží v parku. Vylovili jsme zhruba 33 metrických centů ryb. Sice jsem předpokládal, že to bude ještě alespoň o tři metráky víc, ale jsem s výsledkem spokojen. Bilanci nám určitě zlepší výlovy dvou menších nádrží během následujících víkendů, konstatoval hospodář uničovské rybářské organizace Petr Barbořík. Na množství odchovaných ryb se podle něj negativně projevilo zabahnění rybníků. To by se ovšem už příští rok mělo změnit, neboť z městského rozpočtu budou zřejmě uvolněny prostředky na vyčištění nádrží. Uničovští rybáři se soustředí především na chov kaprů, jejichž průměrná váha letos dosahovala 70 dekagramů. Většina úlovku putovala podle plánu do Je tomu skoro tři sta let, co Uničov postihla velká, přeukrutná rána ve městě se rozšířil mor, nejobávanější ze všech nemocí. Žádný felčar ani mastičkář si s ním nevěděl rady lektvary, bylinky ani zaříkávání nepomáhalo, a tak zemřel každý, kdo se morem nakazil. Mladí, staří, děti i dospělí koho si jednou Smrtka vybrala, toho už nepustila. V ulicích hořely ohně, v nichž lidé pálili šaty nakažených, mrtvé vyváželi na kárách za hradby a rychle je pohřbívali, aby se nemoc nešířila dál. Jenže všechno bylo marné. Co noc, to další mrtví, co den, to další nakažení. V uničovském klášteře tenkrát sloužil Bohu mladý kněz Jakub se jmenoval. Přišel snad z Brna či Olomouce, to už dnes nikdo neví. Ale měl dobré srdce, laskavou tvář a každý ho měl upřímně rád. Chodíval mezi lidi, s každým se zastavil, aby ho potěšil milým slovem, chudým dal jídlo, tulákům přístřeší a opuštěným útěchu. Když přišel ten strašný mor, věděl hned Jakub, kde je ho nejvíc zapotřebí. Ve dne pomáhal stejně jako ostatní řádoví bratři ve špitále a večer se vydával do ulic, aby udělil nemocnému svátost posledního pomazání to se člověk před smrtí vyzpovídá ze všech svých hříchů. Ono je to totiž moc dobře, když se jeden může někomu svěřit to se najednou nějak uleví na duši i na těle. A když ještě člověk pozná, že už uhodila jeho poslední hodinka, tak je mu takové úlevy moc zapotřebí. uničovský zpravodaj / 4 Bratr Jakub o tom věděl své, a tak vycházel každý večer do města a když viděl v okně některého z domů svíčku, honem pospíchal dovnitř. Tak to šlo den za dnem, celý měsíc. Až jednou bylo to snad v pátek či v sobotu, na tom nezáleží, se Jakub probudil a cítil, že je zle. Nemohl mluvit ani polykat, třásl se jako osika, tělo v jednom ohni, a na kůži měl ošklivé, rudé skvrny. Chtěl vstát, ale nohy ho neposlouchaly, chtěl pít, ale nepodal si karafu. Bože, snad to není mor, utěšoval se. Ale v podvědomí věděl, že to jiná nemoc být nemůže. A když ho pak ráno bratři odnášeli do odlehlé části kláštera, blíž ke špitálu, věděl, že je blízko smrti. Jakubovo tělo se každým dnem pokrývalo dalšími boláky, sužovala jej horečka a nakonec nemohl jíst ani pít. Ráno a večer jej navštívil fráter Maximus, jenž přijel z pražského kláštera milosrdných bratří, aby pomohl s léčbou. Ale po zbytek dne byl Jakub sám jen se svou vroucí modlitbou, která mu ulehčovala v jeho trápení. Svatá Panno Marie, oroduj za nás. Zažehnej v tomto městě morovou ránu, dej, ať jsem já tím posledním, který odejde na věčnost zasažen touto krutou nemocí. Ať moje smrt vykoupí ostatní, modlil se znova a znova, než jej nadobro pohltila mdloba. Pak ve snu uviděl svatého Josefa, svatého Šimona, Ondřeje i Jiřího a když přišla jeho poslední hodina, spatřil Bohorodičku, jak se na něj lovných rybníků, konkrétně tisíc kusů do retenční nádrže v parku, stejný počet do želechovické pískovny a pět set do řeky Oskavy. Hospodaříme také na Šumpersku, na horním toku Oskavy. Tam máme ve správě přehrady v Libině a v Oskavě, přiblížil Petr Barbořík další aktivity uničovských vyznavačů Petrova cechu a dodal: V této oblasti jsme letos na jaře vysadili kusů pstruha potočního, což je ryba, která se u nás už moc nevyskytuje a zřejmě se brzy objeví v červené knize ohrožených druhů. Pak jsme také nasadili 700 kilogramů pstruha duhového, 500 kilogramů kapra a částečně také amura a tolstolobika. Na nákup těchto násad finančně přispěly obce Libina a Oskava. mj O morové ráně, bratru Jakubovi a mariánském sloupu foto /mj/ usmívá a říká: Vyslyším tvou prosbu, Jakube, neboť jsi milý Bohu. Ty budeš v tomto městě posledním. A když bratr Metoděj zatlačil Jakubovi oči, viděl, jak se nebožtíkovo tělo proměnilo. Boláky i skvrny zmizely, kůže byla rázem bílá jako alabastr a na Jakubově tváři se objevil úsměv. To asi jak se u nebeské brány setkal se svatým Petrem. Jako zázrakem se pak z města vytratila smrt. Vzduch byl zase čistý, nepáchnul spáleninou, z ulic zmizely káry plné mrtvých těl a v oknech už nevlály bílé prapory symbol moru. Všichni věděli, že je to boží zázrak. A když otec Ondřej navrhl, aby byl v Uničově na paměť té kruté rány vystavěn morový sloup se sochou Panny Marie, každý souhlasil. Trvalo několik let, než mezi sebou farníci sesbírali potřebné peníze, ale nakonec se mohli pustit do stavby. Trvala celých patnáct let a pracovali na ni desítky kameníků, malířů i zlatníků. Mnoho z těch, kteří tu strašnou epidemii moru pamatovali, se odhalení sloupu nedožilo. Ale ti, co se dočkali, si mezi sebou po večerech šuškávali, že socha svatého Jakuba jako by z oka vypadla mladému mnichovi, který zemřel tenkrát při morové ráně jako poslední, jako by svou smrtí vykoupil všechny ostatní. Možná to tak je, možná to tak není, ale mor od těch časů do města nepřišel. A sloup? Ten stojí na náměstí už více než dvě stě šedesát let... nh

5 V Základní škole Haškova od letoška funguje dvojjazyčná třída Prioritou naší školy se stala co nejširší výuka cizích jazyků. Poprvé v historii jsme letos otevřeli třídu s výukou dvou cizích jazyků souběžně. V 6.A, do které se zapsalo šestnáct žáků, přibyl vedle tradiční angličtiny ještě ruský jazyk. Všichni naši žáci mají navíc zvýšenou hodinovou dotaci anglického jazyka, a to od první do deváté třídy. Ve vyšších ročnících jim přibude konverzace v angličtině. Pro výběrovou šestou třídu, zaměřenou právě na rozšířenou výuku jazyků, nastoupí ruský nebo německý jazyk. Do této třídy se příští školní rok mohou přihlásit i žáci z jiných škol (informace se poskytují v kanceláři Haškovy školy). Jazykové dovednosti německého a latinského jazyka se rozšiřují v kroužcích. V praxi si znalost jazyka mohou žáci ověřit při výměnných pobytech v rámci projektu Comenius, který je podporován Evropskou unií. Další možností je ová korespondence mezi spřátelenými školami z Polska, Slovenska, Turecka a Itálie. Komunikačním jazykem je nejen angličtina, ale i němčina. V červnu pak své jazykové znalosti děti uplatní na zájezdu po jižní Anglii, neboť budou ubytovány přímo v hostitelských anglických rodinách. Více informací o škole a její činnosti získáte na webových stránkách Vedení školy Přístup k internetu je ve všech místních částech Sedmnácti zbrusu novými počítači s připojením na internet se mohou pochlubit knihovny v Uničově a místních částech. Zkrátka však nepřišly ani integrované obce, kde knihovnu nemají počítače jsou umístěny v budovách obecních aktivů. Samotná uničovská bibliotéka má devět computerů. Šest z nich je čtenářům k dispozici v internetové místnosti a tři ve výpůjčním prostoru. Každá z místních částí získala po jednom písíčku. Ve všech případech jde o výkonné počítače s LCD monitorem. Uživatelům je v Uničově i každé obci k dispozici také multifunkční zařízení s tiskárnou a skenerem, sdělil ředitel městského kulturního zařízení Radek Vincour. Zároveň dodal, že prozatím mohou zájemci po světové síti brouzdat během výpůjční doby knihoven. Jakmile však uničovská půjčovna přibere specializovaného pracovníka, budou se čtenáři moci k internetu připojovat celý týden. Do budoucna plánujeme pořádání kurzů práce s počítačem pro seniory a zájemci o něj se už dnes mohou hlásit v městském kulturním zařízení. Kurz by měl být dvou až čtyřhodinový, a co je nejdůležitější, bude zdarma. Účastníci si také sami rozhodnou, co se chtějí v lekcích naučit, prozradil něco ze svých plánů ředitel Vincour. Pořízení sedmnácti počítačů a jejich připojení k síti přišlo na bezmála jeden milion korun. Uničov ale získal dotaci 850 tisíc korun ze Společného regionálního operačního programu, tedy z peněz Evropské unie. mj Úspěšný Týden knihoven První týden měsíce října, jako už po několik let, patřil i letos knihovnám. Celostátní akce Týden knihoven, která slouží k propagaci práce knihoven a knihovníků, proběhla i v Uničově. A co jsme návštěvníkům nabídli? Registraci nových čtenářů zdarma, takzvanou čtenářskou amnestii, tedy promíjení dlužných poplatků za upomínky, nebo prodej vyřazených knih za symbolickou cenu pět korun. Ve středu 5. října se 106 dětí ze základních škol zúčastnilo Velkého říjnového společného čtení knihy Boženy Němcové Babička, od jejíhož prvního vydání letos uplynulo 150 let. Také každoroční soutěž Provázkiáda aneb Navažte přátelství s knihovnou se setkala s velkým ohlasem převážně u dětí, které svázaly 346,5 metru různobarevných provázků. Celostátní výsledky soutěže můžete najít na internetové adrese Ovšem největší zájem po celý týden byl o bezplatný přístup k internetu. Knihovna má od října nové internetové pracoviště s šesti počítači a třemi multifunkčními tiskárnami. V Týdnu knihoven jsme zaregistrovali 93 nových čtenářů, do knihovny přišlo 644 návštěvníků a internet využilo 216 čtenářů, převážně z řad mládeže. Týden knihoven už sice skončil, ale my vás přesto zveme do knihovny. Věříme, že si z pestré nabídky nových knih vyberete po celý rok. Navíc od letošního druhého pololetí také nabízíme k zapůjčení 45 titulů časopisů pro dospělé i děti. Těšíme se na vaši návštěvu! Pracovnice městské knihovny Uničov Zprávy z Domu dětí a mládeže Uničov Uničovští bikrosaři bodovali Devadesát sedm cyklistů z celé Moravy se v sobotu 1. října utkalo na pátém závodu celoročního seriálu Moravské ligy BMX, který hostila bikrosová dráha uničovského Šibeníku. Soutěžilo se v deseti kategoriích a Uničovským se dařilo. V kategorii CR 30+ zvítězil Tomáš Polák, jemuž kryl na druhé pozici záda Michal Gebauer. Další zlato vybojoval Jan Košárek, který zvítězil v kategorii B 11/12. Spolu s ním bodovala na čtvrté příčce také Kristina Zatloukalová a na třinácté pozici skončil Martin Švábenský. Bronzovou medaili si vyjezdili Jiří Pach, jenž soutěžil v kategorii B 7/8, a Jiří Linhart v kategorii CR Elite. Další zástupci Uničova bojovali ve třídě B 9/10, v níž skončil Lukáš Kment pátý a Stanislav Kuchař osmý, ve skupině B 15/16, kde obsadil David Bokůvka čtvrté místo, a dále ve skupině B 17+, v níž skončil Marek Bokůvka osmý. Carusošou posedmé V městském kině proběhl ve středu 5. října další, tentokrát již sedmý roční dětské pěvecké soutěže Carusošou. Moderátorem byl stejně jako v předchozích letech hudebník Pavel Novák, který zároveň předsedal odborné porotě, v níž dále zasedli Radek Vincour a Eliška Maitnerová. Ve dvou kategoriích, mladší a starší, dohromady soutěžilo deset zpěváčků. Ti museli nejdříve projít základními koly na svých školách a semifinále ve Vile Tereze, uvedla Stanislava Urbášková z pořádajícího domu dětí a mládeže. Všichni účastníci podle poroty velmi dobře zpívali, ale hlavně si tentokrát vybrali vhodné písně, přiměřené jejich věku i pěveckým možnostem, dodala. V mladší kategorii si první místo vyzpívala Karolína Peřinová ze školy U Stadionu, druhé místo Andrea Jurčíková z Haškovy školy a třetí skončila Michaela Mikutová ze školy Pionýrů. Ve starší kategorii zvítězil Radek Gábor ze školy U Stadionu, druhou příčku získala Michaela Vorlová ze školy Haškova a trojici nejlepších uzavřela studentka gymnázia Anna Sedláčková. Trošku nás mrzel malý divácký zájem. Možná, že příští ročník soutěže uspořádáme v dopoledních hodinách jako představení pro školy. Děti budou moci podpořit své spolužáky, kteří se přihlásí do soutěže, a navíc se pobavit při atraktivním programu Pavla Nováka, uzavřela Stanislava Urbášková. Na obloze létalo třicet draků V sobotu 8. října proběhla Drakiáda, kterou tradičně pořádá místní ČSSD, klub leteckých modelářů a DDM. Před zimním stadionem se sešlo 90 dětí, které přinesly 30 draků, z nichž tři byli nefalšované domácí výroby. Jejich majitelé se utkali v soutěžích o nejlepší let a nejhezčího draka. V prvním závodě se mezi mladšími dětmi nejvíce dařilo Jiřímu Štenclovi a mezi staršími Karolině Peřinové. Oba zvítězili i ve druhé soutěži, kde byla navíc v kategorii mladších dětí zlatem oceněna Klára Smolíková. Taichi nový kroužek v nabídce DDM Od října mohou dospělí a mládež starší patnácti let navštěvovat v domě dětí nový kroužek taichi chuan, styl chen. Základními principy tohoto cvičení jsou relaxace, přirozené dýchání, kruhové pohyby a koncentrace. Schůzky se budou konat jedenkrát týdně, vždy ve středu od 18 hodin v DDM. Za nabytí nových dovedností zájemci zaplatí 500 korun za rok, případně 250 korun za půl roku. Prázdniny v Terezce Volné dny středu 26. a čtvrtek 27. října nemusí děti od 6 let, pokud zrovna nepojedou s rodiči někam do přírody, trávit před televizní obrazovkou. Dům dětí a mládeže jim nabízí dopolední a odpolední program sestávající z her, soutěží, výtvarných technik a vycházek. Prázdniny v Terezce budou po oba dny probíhat od 8.30 do 15 hodin a v ceně 80 korun za den je zahrnut také oběd. Jediné, co si účastníci musí přinést, jsou přezůvky a svačina. Přihlášky se přijímají v DDM do pondělka 24. října. Výtvarná soutěž Barevný podzim Krásy přírody, která se už pomalu ukládá k zimnímu spánku, jsou pro umělce nevyčerpatelným inspiračním zdrojem. Ne nadarmo také uničovský dům dětí a mládeže v poslední čtvrtině roku pravidelně vyhlašuje výtvarnou soutěž Barevný podzim. Účastníci mohou k tvorbě užít jakoukoli techniku kreslení, malování, vystřihování případně kombinaci několika pracovních postupů. Jediným omezením je termín odevzdání dílek v DDM, a to pondělí 31. října. O týden později pak bude v domě dětí zahájena výstava všech prací, která pak bude zpřístupněna každý pracovní den od 8 do 18 hodin. mj uničovský zpravodaj / 5

6 POSTŘEHY POSTŘEHY / Nalezená peněženka / V pondělí 12. září byla na uničovském autobusovém nádraží nalezena peněženka. Majitel se o ni může přihlásit na matrice městského úřadu v budově bývalého muzea na Masarykově náměstí 22. / Vernisáž fotografické výstavy / Bezmála padesát černobílých fotografií více méně subjektivních dokumentů z cest po Česku i zahraničí, bude od listopadu k vidění v křížové chodbě uničovské koncertní síně. Autorem celého souboru, který nese pracovní název Fotografie (přímořské imprese, předměstské exprese, etc...) je pětačtyřicetiletý umělec, absolvent oboru tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě, Antonín Mikšík. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 4. listopadu v 18 hodin. Návštěvníky slovem provede Miloš Adolf, o hudební doprovod se postará kytarista Martin Ševčík. / Přednáška o zdravé výživě ve vyšším věku / Přednášku a besedu na téma zdravá výživa ve vyšší věku pořádají místní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami a Centrum sociálních služeb města Uničova v úterý 15. listopadu od 15 hodin v Domě s pečovatelskou službou v Gymnazijní ulici. O vhodném stravování seniorů bude přednášet a případné dotazy zodpoví Hana Hanušková. / Kurz paličkování na ZŠ Haškova / Náročné, ale velmi krásné dovednosti paličkování se mohou příznivci tradičních řemesel naučit v kurzu, který pořádá školní družina Základní školy Haškova. Asi málokdo najde doma herdule, paličky a další potřebné pomůcky, proto si je účastníci budou moci zdarma půjčit. A když jim vlastnoruční výroba krajek přiroste k srdci, mohou si veškeré potřeby také zakoupit. Výuku v rozsahu patnácti hodin povede zkušená lektorka Milada Vlková a kurzovné činí 700 korun. Zájemci se mohou přihlásit osobně ve školní družině od 15 do hodin nebo telefonicky na číslech a / Zájezd do aqaparku / Dům dětí a mládeže pořádá ve čtvrtek 17. listopadu zájezd do aquaparku v Libereci. Zájemci se musí přihlásit do 31. října, kdy je rovněž poslední termín pro zaplacení. Cena zájezdu činí pro děti, které jsou členy zájmových útvarů DDM, 480 korun, pro ostatní děti 530 korun (v ceně je zahrnuta doprava, vstup do aquaparku a lunaparku, oběd a pedagogický dozor). Dospělí členové zájmových útvarů zaplatí 500 korun, ostatní 550 korun (v ceně je zahrnuta doprava a vstup do aquaparku). Bez doprovodu dospělého se zájezdu mohou zúčastnit děti od 10 let, odjezd je v 6 hodin od DDM. Hudební škola Yamaha přijímá další zájemce Hudební škola Yamaha Šumperk, pobočka Uničov, zahájila v prvním říjnovém týdnu vyučování, které probíhá ve druhém patře jídelny Základní školy Uničov, Haškova. K zápisům v červnu a srpnu přišlo celkem osmadvacet zájemců. Vyučování prozatím začalo v oborech rytmické krůčky (pro děti od 4 do 6 let), populární zpěv (děti od 6 let), doprovodná akustická kytara (děti od 6 let) a elektrická kytara (děti od 12 let). Lekce probíhají jedenkrát týdně podle mezinárodních učebních osnov YAMAHA FOUNDATION a jsou připraveny i další mimoškolní aktivity. Pro zpěváky se například zajišťují účasti na pěveckých soutěžích, jako je Carusošou (Uničov), Brána (výstaviště Flora Olomouc), Zlíntalent (Zlín) nebo mezinárodní pěvecká soutěž Yamahashow (1. kolo Šumperk). Žáci Hudební školy Yamaha nemusí být výjimečně hudebně nadaní, jelikož prioritou výuky není příprava na studium na konzervatořích. Učí se tak, aby absolventi dokázali hudbou pobavit sebe, své známé, případně další posluchače. Zájemci o výuku se mohou přijít podívat do budovy Základní školy Uničov, Haškova, a to každé pondělí v době mezi 15. a 17. hodinou. Zároveň zde mohou také získat další, doplňující informace. Oldřich Fiala / Oslavy 135. výročí založení gymnázia / Slavnostní vystoupení školního pěveckého sboru zahájí v pátek 21. října v 9 hodin v koncertní síni řadu akcí, kterými si uničovské gymnázium připomene letošní 135. výročí svého založení. A kulturní podnik bude hned na druhý den, tedy v sobotu 22. října, následován podnikem tělocvičným. Ve sportovní hale školy proběhne od 9 hodin čtvrtý ročník nohejbalového turnaje. / Seniorský výlet / Na svou další vycházku se vydají uničovští senioři ve středu 26. října. Z města odjedou vlakem v 8.31 hodin do Komňátek. Ty budou výchozím bodem třináctikilometrové túry, jejímž cílem bude Šumperk. / Taneční kurzy pro pokročilé / Na začátek ledna příštího roku plánuje uničovské městské kulturní zařízení otevření Tanečních kurzů pro pokročilé. Frekventanti se v osmi lekcích naučí další figury základních společenských tanců a tři tance latinskoamerické sambu, rumbu a salsu. Výuka bude probíhat vždy ve středu v sálku kulturního zařízení na Moravském náměstí. Přihlásit se mohou nejen čerství absolventi základního kurzu tance a společenského chování, nýbrž i všichni zájemci z řad veřejnosti, a to již dnes osobně v kanceláři MKZ nebo telefonicky na čísle / Vstupenky na Čechomor / Čechomor, jedna z nejpopulárnějších českých kapel současnosti, vystoupí v sobotu 12. listopadu v hodin v olomouckém klubu Sidia. Na koncertě, jehož předskokanem bude finalista televizní soutěže Česko hledá Superstar Petr Bende, zazní písně z letos vydaného alba Co sa stalo nové. Vstupenky za 250 korun by si měli fanouškové Čechomoru zakoupit co nejdříve v uničovském Městském informačním centru, neboť v den konání koncertu v pokladně Sidie budou o 50 korun dražší. / Koncert přenášel rozhlas / V netradiční čas, v 10 hodin dopoledne, rozezněly v neděli 16. října uničovskou koncertní síň první tóny varhanních skladeb v podání slovenského umělce Jána Vladimíra Michalka. Vystoupení tohoto významného interpreta a profesora bratislavské Vysoké školy múzických umění v přímém přenosu vysílala stanice Slovenského rozhlasu Devín a záznam koncertu ve stejný den pak Český rozhlas, stanice Vltava. Posluchači během recitálu vyslechli kompozice barokního velikána Johanna Sebastiana Bacha, jeho syna Carla Emanuela, ale také díla méně známých skladatelů Sigfida Karg-Elerta, Jána Levoslava Bellu nebo soudobých slovenských autorů Ľudovíta Rajtera a Romana Bergera. ČERNÁ KRONIKA / Cílem loupežného nájezdu se v pátek 23. září stala prodejna Cyklosport v Šumperské ulici. Dosud anonymní chmaták někdy mezi půlnocí a ránem rozbil výlohu obchodu a přivlastnil si pět jízdních kol v celkové hodnotě 80 tisíc korun. / Série přepadení starší žen stále nebere konce. V posledních týdnech se obětmi neznámých útočníků staly další tři seniorky: v pátek 30. září se v Medelské ulici k jedné z nich přikradli dva dosud nezjištění mladíci a vzali jí kabelku i s peněženkou, v níž bylo 500 korun. Ve středu 5. října přišla o tašku další žena, kterou nějaký darebák okradl po 13. hodině v Havlíčkově ulici a způsobil jí škodu 1,5 tisíce korun. K nejhoršímu útoku došlo v pátek 7. října v podvečer v ulici Školní. Neidentifikovaný pachatel využil bezbrannosti procházející seniorky a pokusil se jí vytrhnou kabelku. Žena, která brašnu pevně svírala, ztratila rovnováhu, upadla a zlomila si ruku. Zcizená kabelka byla poté nalezena na Kostelním náměstí, chyběla v ní však tisícikoruna. / Do kavárny G-Club vnikl v noci ze 7. na 8. října prozatím neznámý lapka, který z kasy ukradl peníze a stravenky, vše v hodnotě 26 tisíc korun. Vyšetřujícím policistům se nepodařilo zjistit způsob, jakým se zlodějíček do restaurace dostal. / Nějaký nenechavec se ve středu 5. října násilím dostal do jedné ze skříněk v šatnách UNEXu a štípnul z ní riflovou bundu v hodnotě 2 tisíce korun. uničovský zpravodaj / 6

7 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV tel: , internet: MĚSTSKÉ KINO UNIČOV / ozvučení dolby digital / MŮJ AUŤÁK BROUK / středa v 18 a 20 hod., čtvrtek ve 20 hod. / dab., MP, 100 min. / Úžasné malé autíčko s tělem brouka a srdcem šampióna. Úsměvná rodinná komedie v českém znění. Vstupné: 65 Kč / HRDINOVÉ Z ŘÍŠE GAJA / čtvrtek v 18 hod. / dab., MP, 90 min. / Ušatí skřítci bojují za záchranu několika světů. Animovaný sci-fi příběh v českém znění. Vstupné: 30 Kč / NECHOĎ KLEPAT NA DVEŘE / pátek ve 20 hod., sobota ve 20 hod. / ŠUP, tit., DP 15, 125 min. Současný Divoký západ. Road movie s jemným humorem. Vstupné: 65 Kč / MOJE KRÁSNÁ ČARODĚJKA / pondělí ve 20 hod., úterý ve 20 hod. / tit., MP, 105 min. Nudíte se, začněte randit s čarodějkou. Nicole Kidmanová v hlavní roli romantické komedie. Vstupné: 65 Kč / FANTASTICKÁ ČTYŘKA / středa v a 20 hod., čtvrtek ve 20 hod. / ŠUP, tit., MP, 125 min. / Sci-fi o partičce superhrdinů s výjimečnými vlastnostmi a schopnostmi. Vstupné: 65 Kč / VALIANT / pátek v 18 hod., sobota v a 18 hod. / dab., MP, 75 min. / Animovaná rodinná dobrodružná komedie v českém znění. Příběh holuba, který se za války dostane do armády. Vstupné: 60 Kč / KLÍČ / pátek ve 20 hod., sobota ve 20 hod., neděle ve 20 hod. / ŠUP, tit., DP 15, 105 min. / Mladá ošetřovatelka objeví tajnou místnost a děsivé tajemství změní její život. Některé dveře by měly zůstat zamčené. Vstupné: 65 Kč / BLÍZKO NEBE / pondělí ve 20 hod., úterý v 18 hod. / ŠUP, tit., MP, 100 min. Příběh o lásce k bílé dívce vyprávěný očima mladého Afričana. Film pro lidi, co nevidí černobíle. Vstupné: 65 Kč / 3 IRON / úterý ve 20 hod., středa ve 20 hod. / tit., DP 15, 90 min. / Křehký příběh o jednom z nejvýstřednějších milostných vztahů, které si jen dokážeme představit. Vstupné: 65 Kč předprodej vstupenek v pokladně kina 30 minut před představením rezervace vstupenek na KRAJANKA / neděle / 17 hodin / sál kina Zejména milovníky dechové hudby potěší vystoupení Krajanky, kapely složené ze špičkových profesionálních muzikantů a vedené Václavem Hlaváčkem. Předprodej vstupenek v městském Infocentru, tel , od 26. září PŘEHLÍDKA OCHOTNICKÝCH DIVADEL / / sál kina Třetí ročník regionální Přehlídky ochotnických divadel zahájí v sobotu 5. listopadu v hodin Čajová romance aneb Osvětová přednáška o nevhodnosti nadměrného pití čaje v podání Ochotnického souboru Moravské Budějovice. Ve stejný den v hodin sehraje Ochotnický soubor Jaroměřice hru nazvanou Penzion Růžový červánek. Sobotní dopoledne bude patřit pohádce Jak čerti lechtali Rampušáka, se kterou v hodin vystoupí Divadýlko Jakoubek z Kostelce nad Orlicí. Přehlídku v 16 hodin uzavře Divadelní soubor Magnet Bruntál s představením Osud sovineckého rytíře. Vstupné na všechna vystoupení činí 30 korun, u pohádky mají rodiče doprovázející děti vstup zdarma VIETNAM INDOČÍNSKÝ DRAK / čtvrtek / sál kina Audiovizuální pořad agentury Pohodáři mapuje historii a současnost Vietnamu, představuje jeho obyvatelstvo, kulturu, přírodu i politiku, běžný venkovský život či jídelníček. Nechybí rozbor americko-vietnamského válečného konfliktu a zkušenosti se socialisticko-tržním zřízením země. Součástí besedy je promítání 500 diapozitivů, videosnímků a zvukové ukázky vietnamštiny nebo lidové i populární hudby MUŽŮM VSTUP ZAKÁZÁN / pátek / 19 hod. / sál kina Pražská travesti skupina Screamers vystoupí v Uničově se svým zbrusu novým představením. Předprodej vstupenek byl v Městském informačním centru, tel , zahájen 17. října SANATORIUM / středa / 19 hod. / sál kina Sanatorium je název pořadu Karla Šípa a Josefa Náhlovského. Předprodej vstupenek bude v Městském informačním centru, tel , zahájen 24. října PRÁCE VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ / Galerie v křížové chodbě Výstava prací bývalých i současných pedagogů a absolventů výtvarného oboru ZUŠ u příležitosti oslav 60. výročí založení školy. Vernisáž se uskuteční 22. října v rámci večerního galakoncertu. Poté bude expozice veřejnosti přístupná ve středu od 15 do17 hodin, v sobotu od 9 do 11 hodin a v neděli od 14 do 17 hodin SPOLEČENSKÁ KRONIKA Přišli mezi nás Štěpán Mádr, Jiří Pavelka, Matěj Jurka, Jana Vyhlídalová, Johanka Karasová, Pavel a Tomáš Nečkovi, Martin Pavelka, Karolína Martinčeková, Nikolas Kučerák, Lenka Klestilová, Michaela Heroldová, Valentýna Šváchová, Adéla Poštulková, Karolína Anna Haluzová, Michal Třeštík, Zuzana Schulmeisterová, Michal Ragoš, Kateřina Tellingerová, Michaela Koutná, Klára Vlčková, Anna Špičková, Filip Lörinc, Jana Pospíšilová, Michaela Potěšilová Přejeme vám šťastné dětství a chuť do života Vstoupili do manželství Martina Vrtková (Uničov) a Aleš Lipka (Uničov-Renoty) Novomanželům přejeme mnoho štěstí a radosti ve společném životě Blahopřejeme k jubileu Marie Jirušková 85 let Vlastimil Petrůj 80 let Vlasta Lesenková 75 let Josef Kokoška 75 let Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti Opustili nás Ing. Milan Krbec 42 let Jiří Borůvka 63 let Leopolda Hajšmanová 91 let Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast Připraveno ve spolupráci s pohřebním ústavem Misericordia Vzpomínáme Ve středu 26. října by se dožil 50 let Jiří Beneš. Za vzpomínku děkuje manželka Zdena s dcerami Darovali krev Za čtyřicet bezplatných odběrů krve byl v září 2005 zlatou plaketou Dr. Janského odměněn: František Häusler Padesátkrát krev dobrovolně daroval: Josef Fiala Blahopřejeme a děkujeme Městská knihovna Uničov, Panská 55, tel , , Po, Út, Čt: a hod. (otevírací doba je společná pro obě oddělení) Internet je k dispozici po celou otevírací dobu DDM Vila Tereza Uničov, Nádražní 530, tel , / Klub maminek / pátek v 9 hodin / DDM / cena 50 Kč / Podzimní batika / sobota v 9.30 hodin / DDM / s sebou bílé tričko. Vstupné 30 Kč / Prázdniny v Terezce / 26. a / DDM / dopolední i odpolední program pro děti od 6 let výtvarné techniky, soutěže, vycházka. Cena za jeden den 80 Kč (zahrnut oběd) / Táborové setkání / / Otrokovice / pro účastníky letního tábora uničovský zpravodaj / 7

8 Uničovští rybáři slavili úspěch Členové uničovské místní organizace Českého rybářského svazu dosáhli dalšího úspěchu, tentokrát na druhém Mistrovství České republiky v lovu ryb Feederem. Na celorepublikovém klání uničovští reprezentanti stejně jako v loňském roce získali první místa jak v kategorii jednotlivců, tak i družstev. Mezi jednotlivci byl nejúspěšnější Vladimír Hrabal a vavříny mezi družstvy vybojoval tým ve složení Vladimír Hrabal, Pavel Bořuta a Ladislav Hroz. Závody proběhly ve čtyřech kolech. První se konalo začátkem června v Olomouci, další ještě tentýž měsíc v Týnu nad Vltavou, v srpnu se soutěžilo v Tovačově a poslední kolo se uskutečnilo v září v Mělníku. Součet umístění v jednotlivých kolech pak stanovil celkové pořadí. Je třeba poděkovat výboru místní organizace ČRS Uničov za peněžní podporu, neboť účast na závodech je finančně náročná. Do dalšího ročníku úspěšným rybářům přejeme hodně chytrosti, umu i sportovního štěstí. František Máčala, jednatel MO ČRS Uničov Střelci soutěžili na mistrovství republiky v kulových zbraních Se sezónou kulových zbraní se uničovští střelci rozloučili na Mistrovství České republiky, jež se konalo ve dnech září v Plzni. V pátek 9. září zahájil účast našich střelců Ing. Antonín Král, který v kategorii muži libovolná pistole 60 ran na 50 metrů obsadil pěkné šesté místo s nástřelem 530 bodů. V sobotu 10. září střílely dorostenky, přičemž v kategorii sportovní malorážka 60 ran v leže obsadila Lenka Hájková sedmé místo s nástřelem 578 bodů. Odpoledne pak stříleli dorostenci ve stejné kategorii, tj. sportovní malorážka 60 ran v leže. Zde Filip Šeliga obsadil výborné třetí místo s nástřelem 588 bodů a Tomáš Petřík místo šesté s nástřelem 581 bodů. V neděli 11. září pokračoval náš dorost v závodech královskou disciplínou Standart (sportovní malorážka 3 krát 20 ran, v leže, ve stoje a v kleče). V této disciplíně v kategorii dorostenek obsadila Petra Hájková čtvrté místo s nástřelem 556 bodů. Ve stejné disciplíně pak Filip Šeliga vybojoval opět třetí místo s nástřelem 564 bodů a Tomáš Petřík místo osmé s nástřelem 557 bodů (osobní rekord). Před ním se umístili pouze starší závodníci. Celkově lze hodnotit účast střelců ČSS z Uničova na mistrovství republiky jako velice úspěšnou. ip PERSONÁLNÍ INZERCE / Společnost Miele technika s.r.o. se sídlem v Uničově hledá nové zaměstnance na pracovní pozici montážní dělník montážní dělnice. Požadujeme ochotu pracovat ve směnném provoze, vyučení v technickém nebo příbuzném oboru. Praxe v montážním závodě výhodou. Nabízíme nadstandardní pracovní prostředí a možnost profesního a osobního rozvoje. Zájemci si mohou vyplnit dotazník uchazeče o zaměstnání, který je k vyzvednutí v sídle společnosti Miele technika s.r.o. / Společnost Miele technika s.r.o. se sídlem v Uničově hledá motivované a kvalifikované spolupracovníky/spolupracovnice na pozici technik výroby. Požadujeme SŠ/VŠ vzdělání technického směru (praxe v oboru výhodou, není však podmínkou), aktivní znalost NJ slovem i písmem, znalost práce s PC (MS Word, Excel), ŘP sk. B, ochotu cestovat v rámci služebních cest, zájem o další osobní a profesní rozvoj, odpovědnost, samostatnost, flexibilitu, komunikační a organizační schopnosti. Nabízíme samostatnou a zajímavou pracovní příležitost s možností profesního a osobního růstu. Pokud Vás naše nabídka zaujala, můžete zaslat svoji žádost na adresu Miele technika s.r.o., Šumperská 1348, Uničov nebo na Více informací na SPORTOVNÍ PŘEHLED / kopaná sobota 22. října hodin FC NH Ostrava starší žáci A sobota 22. října hodin FC NH Ostrava mladší žáci A sobota 22. října 9.00 hodin FK Mohelnice minifotbal neděle 23. října hodin Tatran Litovel starší žáci B neděle 23. října hodin Tatran Litovel mladší žáci B sobota 29. října hodin SK Hranice starší dorost sobota 29. října hodin SK Hranice mladší dorost neděle 30. října hodin FC Tescoma Zlín B muži / házená sobota 22. října 9.00 hodin Droždín mladší žáci sobota 22. října hodin Holečkova, Šumperk minih. neděle 23. října hodin Bystřice p/host. starší žáci neděle 23. října hodin Bystřice p/host. mladší dorost neděle 23. října hodin Paskov muži A neděle 23. října hodin Bystřice p/ Host. muži B BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST čtvrtek 20. října hodin Zimní stadion Uničov, neděle 23. října hodin Pionýrů 1174, středa 26. října hodin čtvrtek 27. října hodin tel pátek 28. října hodin neděle 30. října hodin čtvrtek 3. listopadu hodin Změna termínů vyhrazena Likvidace autovraků v Brníčku Autovraky jsou podle zákona o odpadech nebezpečným odpadem, a proto majitelé, kteří chtějí nechat zlikvidovat své staré vozidlo, jej mohou předat k likvidaci pouze osobě oprávněné ke zpracování autovraků na základě souhlasu příslušného krajského úřadu. Na základě této platné legislativy Vám Autovrakoviště Horka nad Moravou Ing. Jiří Žoch nabízí shromáždění autovraků s jejich následnou likvidací včetně vystavení potřebného potvrzení o zneškodnění autovraku v souladu s platnými zákony. Již v pořadí druhá akce bude probíhat v sobotu 12. listopadu od 8 do 13 hodin v Uničově-Brníčku, na parkovišti u bývalého Technolenu. Likvidace autovraků bude prováděna za poplatek 1000 korun. K likvidaci bude nutné předložit platný velký technický průkaz. Tato nabídka platí i pro podnikatele. Pokud je vozidlo zcela nepojízdné, bude možno na telefonu zajistit jeho odvoz odtahovou službou za smluvních podmínek. Ve výjimečných případech bude možné i převzetí autovraku v průběhu týdne od 7. do 12. listopadu po telefonické dohodě na čísle Případné dotazy k průběhu akce nebo další potřebné informace zájemci získají na telefonech , , Za autovrak se považuje jakékoliv vozidlo, které pozbylo svého účelu, ke kterému bylo původně určeno (tj. motocykl, osobní i nákladní automobil, stavební stroje). Ing. Jiří Žoch ŘÁDKOVÁ INZERCE / Mladí manželé hledají pronájem či koupi bytu 2+1 nebo 1+1 v Uničově. Telefon (po 17. hodině) / Mladá rodina koupí rodinný dům v Uničově do korun. Telefon: , / Prodám garáž v Uničově naproti hřbitovní zdi. Telefon UNIČOVSKÝ ZPRAVODAJ Noviny města Uničova / Vydává Město Uničov / Vychází 22 čísel do roka / Redaktor: Bc. Marek Juráň / Adresa redakce: Městský úřad Uničov, Masarykovo náměstí 1, Uničov, tel , / Redakční hodiny pro veřejnost: středa hod. / Registrováno u Ministerstva kultury České republiky pod ev. č. E / Uzávěrka pět pracovních dní před vydáním čísla / Tisk: TISKÁRNA. BUDÍK. GRAFIKA s. r. o., Nádražní 5, Šternberk uničovský zpravodaj / 8

uničovský zpravodaj ročník XIII / 26. ledna 2006 / další číslo vyjde 16. února 2006

uničovský zpravodaj ročník XIII / 26. ledna 2006 / další číslo vyjde 16. února 2006 uničovský zpravodaj NOVINY MĚSTA UNIČOVA 2 3 Kč ročník XIII / 26. ledna 2006 / další číslo vyjde 16. února 2006 Zápis v uničovských školách: téměř polovina dětí trpí vadou řeči Zarecitovat básničku, rozpoznat

Více

uničovský zpravodaj ročník XIV / 5. dubna 2007 / další číslo vyjde 26. dubna 2007

uničovský zpravodaj ročník XIV / 5. dubna 2007 / další číslo vyjde 26. dubna 2007 uničovský zpravodaj NOVINY MĚSTA UNIČOVA 6 3 Kč ročník XIV / 5. dubna 2007 / další číslo vyjde 26. dubna 2007 V dotazníkovém průzkumu děti prozradily, co jim ve městě nejvíce chybí Začátkem roku proběhl

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Investice do školství nové třídy i nábytek

Investice do školství nové třídy i nábytek Telefonní seznam MěÚ str. 3 XIII. Historický jarmark ve fotografiích II. Motoden v základní škole speciální str. 4 str. 8 Investice do školství nové třídy i nábytek Zadní budova ZŠ Dvorské, v níž se od

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA JIČÍNA

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA JIČÍNA INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA JIČÍNA Květen 2015 > číslo páté www.mujicin.cz Výtisk zdarma uvnitř vydání > AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z MĚSTA A ÚŘADU KULTURNÍ A SPORTOVNÍ SERVIS VOLNÝ ČAS ŠKOLY A ŠKOLKY V květnu bude

Více

Úprava SV části náměstí je dokončena

Úprava SV části náměstí je dokončena Měsíčník obyvatel města Otrokovice 19. října 2012 číslo 10 - ročník 22 zdarma - neprodejné Ocenění květinové výzdoby města strana 2 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Úprava SV části náměstí je dokončena

Více

Meziříčí se uplynulý víkend ocitlo v době císařských manévrů

Meziříčí se uplynulý víkend ocitlo v době císařských manévrů TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY 10. 17. září pátek 12. 9. od 17.00 KŘEST HVĚZDY zpěváka ROMANA HORKÉHO kmotrem hvězdy ILONA CSÁKOVÁ koncert skupiny KAMELOT na náměstí sobota 13. 9. od 13.30 SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU

Více

K radosti a dovádění poděbradských dětí

K radosti a dovádění poděbradských dětí Poděbrady opět přivítají harleyáře Co nabídne Den Země Poděbradské dny poezie Ročník 19 číslo 4 1. dubna 2010 cena 7 Kč Nároky na bezpečnost a vybavení dětských hřišť jsou dnes mnohem vyšší než za minulých

Více

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 21. září 2012 číslo 9 - ročník 22 zdarma - neprodejné Volební obvody pro krajské a senátní volby strana 8 a 9 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Ve městě roste nová tovární

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Reprezentovalo nás mládí

Reprezentovalo nás mládí 11 listopad 2009 ROÈNÍK XX cena: 6 Kè Reprezentovalo nás mládí Zvláštní příloha: Nařízení Rady Města Telče O provádění zimní údržby na místních komunikacích Silák David Maximální úsilí Davida Lupače na

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Náchodský. zpravodaj. leden. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. leden. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2013 leden Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda PF 2013 Zprávy z radnice Kronika Školy Dárci krve Lednová výročí Komorní hudba Prezidentské volby Okénko zastupitelů Inzerce

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 5 2014 ročník XXIV., cena 15,- Kč SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS NIEMCZA DARUVAR Úspěšná biatlonová sezóna byla na Václavském náměstí zakončena 11. dubna.

Více

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Z P R A V O D A J M Ě S T A 24. února 2010 ČÍSLO 4 ROČNÍK XI ZDARMA Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Ministr životního prostředí Jan Dusík se ve čtvrtek 11. února

Více

Adventní neděle nabídnou trhy s punčem i koncerty

Adventní neděle nabídnou trhy s punčem i koncerty vyšlo 1. prosince 2014 cena 10 Kč Z OBSAHU: Zastupitelstvo zvolilo starostu i členy rady Ve městě měří rychlost dva nové radary Porodnice nově nabízí plánovaný porod Poručík Homola získal prestižní odznak

Více

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty

Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Druhá šance pro startovací byty Fíkovy narozeniny... 5. strana POZVÁNKA 21. června Františkánské léto...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XIX. č. 12 12. června 2009 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít!

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít! Číslo 9 Ročník XVII Zdarma 15. května 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

Ročník XVIII. č. 18 3. října 2008 Kč 5,

Ročník XVIII. č. 18 3. října 2008 Kč 5, Svatováclavské vinobraní...v barvě na 5. straně POZVÁNKA 16. října Q VOX...str. 3 Bílá pastelka Již devátý ročník veřejné sbírky Bílá pastelka letos 15. října pořádá Sjednocená organizace nevidomých a

Více

Radní Ondřej Dedík: Chci, aby silnice a chodníky byly co nejlépe opraveny

Radní Ondřej Dedík: Chci, aby silnice a chodníky byly co nejlépe opraveny 2015 červen č. 6 Uzavírky ve městě / str. 3 Školní akce / str. 8 Sport / str. 14 15 Radní Ondřej Dedík: Chci, aby silnice a chodníky byly co nejlépe opraveny Pokračujeme v našem seriálu, ve které představujeme

Více

.zamberk.cz ROČNÍK XIX.

.zamberk.cz ROČNÍK XIX. ŽAMBERSKÉ LISTY www.zamberk.cz.zamberk.cz 11 ROČNÍK XIX. Dnes v listech: Pozvánka na zastupitelstvo Běh naděje Největší kniha na světě v Žamberku JUNÁK a sbírka KAPKA ve dnech 20.-22.6. 2008 Letecký den

Více

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008 Nový název Základní umělecká škola v Úpici má od 28. září 2007 čestný název Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice. I přesto, že na Václava si vzalo babí léto náhradní volno a pršelo, na dobré náladě

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

hlučínskénoviny Ing. Bernard Ostárek starosta města

hlučínskénoviny Ing. Bernard Ostárek starosta města hlučínskénoviny Vážení spoluobčané, v Hlučíně máme jedinečný a jediný útvar svého druhu v ČR, a to Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR. Važme si toho! Specialisté i speciální technika přešli

Více

16/2012 6. záfií 2012 roãník XVIII.

16/2012 6. záfií 2012 roãník XVIII. Výsledek inventarizace: 2425 stromů. Str. 3 Turnaj v pétanque vyhráli Bílí lvi. Str. 4 Rozhovor s ředitelem Charity. Str. 12 a 18 16/2012 6. záfií 2012 roãník XVIII. Hole ovsko cena 12,- Kã Regionální

Více