červenec, srpen, září ,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červenec, srpen, září 2014 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz"

Transkript

1 Dobrá věc se podařila V průběhu léta letošního roku se nám povedlo zařídit dotaci na rekonstrukci místních komunikací a město Pyšely tuto dotaci obdrželo z Regionálního operačního programu ve výši ,- Kč. Rekonstruovány budou jen některé komunikace v celkové délce cca m. Šlo jen o to, aby městské zastupitelstvo tuto dotaci přijalo. Dne 8. září toto bylo na zasedání zastupitelstva projednáno a odsouhlaseno počtem šesti hlasů pro a tři zastupitelé se hlasování zdrželi. Jsem velmi rád a děkuji zastupitelům, kteří byli pro přijetí dotace a zároveň děkuji občanům, kteří se jednání zúčastnili a odsouhlasení dotace podpořili. Pokud se nám rekonstrukce komunikací podaří a vezmeme-li v úvahu již hotové komunikace např. Náměstí, Husova, Topolová, V Úvoze, Pod Zahrady, Na Prádle ke školce, budeme mít na našich katastrech více jak polovinu opravených všech komunikací. Ke zmíněným ,- Kč musí město Pyšely za svého rozpočtu přidat částku ,- Kč jako vlastní zdroje (tyto vlastní zdroje má město k dispozici díky dobrému hospodaření v roce 2014 a také proto, že v letošním roce nebyly započaty práce na opravě kanalizace, ale bylo dohodnuto s dodavatelem stavby, že nejnutnější opravy provede v průběhu dalších let na své náklady, i když kanalizace není již v záruce). Nové komunikace budou pouze v některých ulicích a to z toho důvodu, protože bylo možno žádat o dotaci pouze k podnikatelským a živnostenským subjektům, které mají v těchto ulicích sídlo a dále komunikace musí být pozemkově v majetku města Pyšely. Rekonstrukce komunikací bude provedena novou moderní technologií a bude třeba dojednat s dodavatelem stavby, aby zároveň při rekonstrukci komunikace byly v tělese 113 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na komunikace zabudovány zpomalovací pruhy. Jedná se o tyto komunikace: v Pyšelích ulice Lipová po Májovou, část Letné, Májová, část Průběžné, část Ke Koupališti, Na Brabenčí, malá část Na Ohradě, část na Pazderně, Longenova a Ke Hřišti. V Zaječicích a Kovářovicích ulice Kovářovická od odbočky u lípy v Zaječicích až na náves v Kovářovicích, ulice Na Chytárnu bohužel pouze část, protože z větší části není v majetku města, naopak ulice Pod Chytárnou v celé délce. Dále se jedná o komunikace Pod Štěpnicí, Na Stráni, Příkrá, Krátká, Pod Hřištěm, K Potoku. Na tyto ulice město obdrželo již v roce 2004 zálohu od firmy VETA-REAL ve výši ,- Kč formou zakoupení skladu v Zaječicích (seník). Bližší informace, kterých se tato akce týká, najdete na našich webových stránkách Realizace stavby bude provedena v období leden červen Ještě se nám podařilo v průběhu roku 2014 zajistit dotace na zateplení budovy Základní školy. To je výměna oken, zateplení stropů a pláště budovy a rekonstrukce kotelny z pevných paliv na plyn. Dotace ve výši ,- Kč z Fondu soudržnosti a ze SFŽP ,- Kč. Město musí na vlastních zdrojích k této částce přidat ,- Kč a na nezpůsobilé výdaje, tedy na práce, na které není možno z tohoto titulu brát dotaci je třeba částka ,- Kč. Přijetí této dotace též podléhalo schválení zastupitelstva. Zastupitelstvo její přijetí odsouhlasilo počtem hlasů sedm, proti nebyl nikdo a zdrželi se dva zastupitelé. Předpokládané provedení stavby je květen září Stanislav Vosický, starosta města PROVOZNÍ DOBA KOMPOSTÁRNY A KONTEJNERU Pondělí 8:00 12:00 13:00 18:00 Úterý 7:30 12:00 13:00 16:00 Středa 8:00 12:00 13:00 18:00 Čtvrtek 7:30 12:00 Zavřeno Pátek 7:30 12:00 13:00 16:00 Sobota 9:00 12:00 kompostárna je umístěna pod rybníkem Debrný, za ČOV (směr na Nespeky) Veškerý zahradní odpad - trávu (posečená, usušená,), listí, dřeviny, piliny, hoblovačky, slámu, plevy i staré nepotřebné dříví, včetně starého nepotřebného nábytku z masivu. Po předložení karty MěÚ uložení odpadu ZDARMA. Výše uvedený odpad nesmí obsahovat kamení, beton, cihly, železo, kramle, skoby, hřeby a jiný podobný nerozdrtitelný materiál. Do kontejneru lze ukládat nadměrný domovní odpad. tel. na kompostárnu: pouze v provozní době! Platnost od Volby Volby do zastupitelstva města Pyšely se konají 10. a 11. října V pátek 10. října v době od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Volební místnosti jsou pro obyvatele Pyšel, Nové Vsi a Borové Lhoty na MěÚ Pyšely Náměstí T.G.Masaryka 4 a pro obyvatele Zaječic a Kovářovic v restauraci na hřišti v Zaječicích č.p. 70. OSLAVTE VZNIK NAŠEHO STÁTU ve 21h rozezníme dva zvony na věži pyšelského kostela již dvanáctým rokem se připojíme k akci ZVON MÍRU V RoveReTU oslavte s NÁMI TOTO VÝROČÍ V 18,30h SE SEJDEME NA NOVÉ VSI U KAPLIČKY S LAMPIONY LAMPIONOVÝ PRŮVOD VYJDE K POMNÍKU NA NÁMĚSTÍ. V HASIČSKÉ ZBROJNICI BUDE VÝSTAVKA A PROMÍTÁNÍ SDH Pyšely Krádež na hřbitově V červnu letošního roku opět řádili na hřbitově u Lorety vandalové. Bylo zneuctěno posvěcené místo uprostřed hřbitova, kde na kamenné mohyle stál na podstavci vysoký železný kříž, který byl odřezán a zcizen. Pod kříž do země byly dříve ukládány kosterní pozůstatky ze zaniklých hrobů ze hřbitova. Kéž by tento trestuhodný čin byl spravedlivě potrestán! Srnská Z. Poslední svoz biopopelnic Poslední svoz biopopelnic se uskuteční Po vývozu si nádoby uschovejte na další období. Kompostárna zůstává nadále v provozu. SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU se uskuteční v sobotu a to v tomto časovém pořadí: od 8,30-9,00 hodin na návsi v Zaječicích od 9,30 10,00 hodin náves Borová Lhota od 10,15 11,00 hodin Pyšely - ČOV Nebezpečný odpad přivezte ve výše uvedených časech k jednotlivým svozovým místům, bude ihned nakládán na přistavené vozidlo. Nebezpečným odpadem se rozumí: lednice, mrazáky, zářivky, výbojky, obrazovky, monitory, přenosné baterie, rtuťnaté teploměry, lepidla, tmely, barvy, laky, rozpouštědla, ředidla, fotochemikálie, prostředky pro deratizaci, zbytky motor.olejů, brzdových kapalin, čisticích prostředků. Za tento nebezpečný odpad se neplatí poplatky (jsou zahrnuty v celkových poplatcích na likvidaci odpadu) 1

2 z městského úřadu Město Pyšely obdrželo dotaci ve výši 20 mil. Kč z Fondu soudržnosti EU na podporu podnikání. Dotace je určena na opravu povrchu silnic v oblastech, kde působí či mají sídlo firmy a podnikatelé či živnostníci. Celková investice do opravy silnic je dle projektu, o jehož realizaci rozhodlo začátkem září zastupitelstvo města Pyšely, ve výši 23,5 mil. Kč, za které se opraví m silnic, tedy necelá čtvrtina všech cest v Pyšelích (celkem město Pyšely vlastní přes 16 km silnic). Jak z celkové výše nákladů vyplývá, město Pyšely se na této investici bude podílet částkou více než 3,5 mil. Kč. Nový povrch bude v Pyšelích položen třeba v ulicích Lipové, Májové, Longenově či Na Brabenčí a části ulic Letné, Borová lhota Dočkáme se v Pyšelích opravených silnic? Průběžné, Ke Koupališti, Na Pazderně a Ke Hřišti. Kompletně opravena bude cesta mezi Zaječicemi a Kovářovicemi od křižovatky u lípy až po Kovářovickou náves či hlavní cesta Pod Chytárnou v Zaječicích. Zpevněného povrchu se konečně dočkají komunikace v lokalitách U Hřiště a Pod Štěpnicí v Zaječicích, k jejichž vybudování se město Pyšely smluvně zavázalo již v roce 2004, kdy dostalo za tento závazek zaplaceno. Nového povrchu se zatím nedočkají obyvatelé a podnikatelé v ulici Na Chytárně kvůli nevyjasněným majetkovým vztahům k pozemkům. Kompletní přehled všech opravovaných silnic je zveřejněn na internetových stránkách města Pyšely Velmi pozitivně lze vnímat i fakt, že více než 3,5 mil. Kč jako podíl města Pyšely na investici bude financováno z běžného rozpočtu města Pyšely z prostředků na investice. Díky zlepšenému hospodaření města a vyšším příjmům se sdílených daní si město nebude muset brát na tuto investici úvěr a ani nebude muset prodat majetek, aby mohlo opravit silnice. Zřejmě ale bude nutné odložit plánované opravy vodovodu a kanalizace. Pokud se podaří celou investici realizovat podle plánu, už o příštích letních prázdninách budou děti moci vyrazit na projížďku na kole či bruslích po nových cestách. Oprava musí být hotova do poloviny roku 2015 a kompletně vyúčtována v roce 2015 v rámci končícího rozpočtového období EU. S realizací bude hodně práce, a to i administrativní, protože pravidla pro financování projektů z rozpočtu Evropské unie jsou velmi přísná a při jejich nedodržení hrozí vysoké sankce, které mohou přesáhnout i výši přidělené podpory. Odpověď na otázku položenou v nadpise je, že vše nasvědčuje tomu, že se již na jaře příštího roku dočkáme nového povrchu silnic. Až budou cesty opraveny, budeme muset řešit nový problém, který tím vznikne, a to bezpečnost provozu. Po stávajících cestách se totiž rychle opravdu jezdit nedá. Marian Klásek předseda finančního výboru I když už je konec léta, čas prázdnin a většiny dovolených za námi, tak rádi vzpomeneme co hezkého jsme prožili. zaječice Na Borové Lhotě si občané vylepšili a vyzdobili okolí malé návsi u kapličky. Je zde hezké posezení, které využívají jak místní na přátelské popovídání, tak často turisté, kteří procházejí přes Borovou Lhotu Posázavskou stezkou. Také se zde zastaví příznivci Geocaschingu u své skryté schránky. V letošním roce zde postavili vkusnou dřevěnou tabuli, která vítá příchozí a je doplněna rozkvetlými muškáty. Na tom mají velkou zásluhu Marek Platil s Janem Nádvorníkem. Také byla vyměněna stará nevyhovující obecní vývěska ze které se obyvatelé dozvídali vše podstatné z Městského úřadu Pyšely, další důležité informace o různých akcích a i osobní rodinné události. Letos to bylo oznámení Barborky a Kristýnky Platilových, že: Maminka s naším tatínkem spojili lásku prstýnkem. A když se na vývěsní tabuli objevilo oznámení a pozvání na Lhotecký sraz, tak se celé akce ujal Tonda Bareš a do Kostelní Lhoty v okrese Nymburk pod jeho vedením s praporem vyrazila na 34. sraz Lhot a Lehot početná skupina občanů Borové Lhoty ve slušivých tričkách s emblémem Borové Lhoty. Po Co se děje v Zaječicích aneb Z deníčku jedné maminky celé tři červencové dny byl pro všechny účastníky připraven bohatý kulturní a sportovní program. Všem se tam moc líbilo a vrátili se s mnoha hezkými zážitky a pocitem, že dobře reprezentovali Borovou Lhotu. Nyní se obyvatelé těší na podzimní a zimní akce, při kterých se sejdou u kapličky. Bohumila Nádvorníková Borová Lhota 6 Prázdniny máme za sebou a podzim se začíná ukazovat v plné parádě. Ale my se zde vrátíme alespoň na fotkách k tradiční letní akci. Letos v červnu již poosmé přiletěl do Zaječic i Ježíšek oslavit 8. zaječické Vánoce. Jezdilo se na sjezdovce, skákalo se v nafukovacím hradu, chytaly se ryby, lil se vosk, vystřihovaly se ozdoby na stromeček Pokračování na straně 3 2

3 společenská kronika V srpnu oslavili významná životní jubilea paní Marie Rathanová ze Zaječice, paní Marie Doušová klientka Domova pro seniory a pan Jiří Šebek z Pyšel. V měsíci září slaví svá životní jubilea paní Marie Platilová z Borové Lhoty, paní Marie Bartáková a paní Ludmila Micková obě z Pyšel a paní Miloslava Lichtenbergová a paní Alžběta Kuchařová klientky Domova pro seniory. V říjnu budou životní jubilea slavit paní Eva Smutná, paní Drahomíra Reschová a paní Růžena Kroupová všechny z Pyšel. Připojujeme se k jistě dlouhé řadě gratulantů s přáním pevného zdraví, hodně štěstí, pohody a spokojenosti do dalších let jejich života. Vítáme nové občánky Václav Vošta se narodil 6. května Radost z chlapečka mají rodiče Jana a Jan Voštovi. Blahopřejeme k této radostné události. 6. června 2014 se narodil Ondřej Wagner, šťastnými rodiči jsou Ivana Sejková a Ondřej Wagner. Ze srdce blahopřejeme a přejeme hodně štěstí. David Šretr se narodil 25. června Velkou radost z chlapečka mají rodiče Lucie a František Šretrovi a také bráška Matěj. Přejeme hodně štěstí a lásky celé rodině. 12. července 2014 se narodil Vojtěch Vopálenský, rodiči jsou Pavla Purmová a Petr Vopálenský. Gratulujeme k narození chlapečka a celé rodině přejeme hodně lásky, zdraví a pohody. Jarmila Marešová se narodila 13. července Radost z holčičky mají rodiče Jindra a Jakub Marešovi a bráška Samuel. Celé rodině gratulujeme. 28. srpna 2014 se narodil Robert Rohlík. Velku radost mají rodiče Nikola a Roman Rohlíkovi a také bráška Alex. Gratulujeme a přejme hodně štěstí a lásky. Životní jubileum paní Marie Bartákové let 100 let... Kdo z nás se bude moci pochlubit takto úctyhodným věkem a ještě ke všemu v tak skvělé formě, jako paní Marie Bartáková z Pyšel. Dne 6. září oslavila úžasné životní jubileum a popřát přišli nejen zástupci města Pyšely - paní Jana Soprová s paní Martinou Svobodovou, ale i zástupce Okresní správy sociálního zabezpečení z Benešova JUDr. Lenka Vondrušková. Byly jí předány květinové dary a balíček. Pro nás všechny bylo velice milé a příjemné setkat se s touto ženou, zaposlouchat se do jejího vyprávění a vzpomínání na všechny sousedy a známé, obdivovat její fyzickou a životní vitalitu. Setkání byli po celou dobu přítomni syn se svou manželkou. Poděkování za lásku, starost a péči o jejich maminku patří celé rodině a také ošetřovatelskému personálu v nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově. Paní Marii Bartákové přejeme pevné zdraví a minimálně stejnou životní vitalitu do dalších let. Pokračování ze strany 2 zaječice... hrály se zábavné hry, hokej, soutěžilo se... samozřejmě nechyběly ani koledy, stromeček, kapr a dárky. A na co se můžeme těšit? Podzim nám přinese také několik tradičních akcí. Již nyní pilně trénujeme na 4. exhibiční fotbalové utkání Stará garda Zaječice vs. Mladé holubice Zaječice. Těšíme se také na Hejhoudýň, Drakiádu i předvánoční zpívání. Petra Krupičková 3

4 domov pro seniory Dovolujeme si Vás informovat, že Domov pro seniory Pyšely se připojuje k celorepublikově vyhlášené akci: Týden sociálních služeb, který bude probíhat ve dnech října V rámci této akce pořádáme Den otevřených dveří dne 7. října 2014 v našem zařízení a tímto bychom chtěli pozvat širokou veřejnost na prohlídku našeho domova. Budeme Vám průvodci při prohlídce stylových interiérů našeho zámku i zámeckého parku. Poskytneme Vám informace o historii zámku i o současnosti včetně modernizace našeho zařízení. Naším dalším cílem je poskytnout Vám náhled Domov pro seniory Pyšely zve veřejnost na Den otevřených dveří do běžného života našich seniorů. Zveme Vás na výstavku výrobků našich klientů a na ukázku malířské tvorby klientů. Seznámíme Vás s aktivizačními programy, ze kterých si naši klienti mohou vybírat v rámci svých individuálních potřeb. V tento den pořádáme společenské setkání našich klientům, kde společně oslaví životní výročí a též jmeniny. Připraven máme také vědomostní kvíz pro zábavu. Naší snahou je nejen v Den otřených dveří splnit očekávání široké veřejnosti o poskytování sociálních služeb v našem domově. PhDr. Jitka Plíšková, ředitelka DS mateřská škola Rozloučení s předškoláčky - Pohádkový les V pondělí 2. června 2014 jsme měli o podvečeru všichni jasno - čekal nás Pohádkový les v Oboře. Počasí nám přálo a všechny děti si s sebou přivedly i své rodiče. Společně se tak vydali na cestu lesem, který dobře a bezpečně známe- přesto byl najednou jiný. U Vodníka jsme počítali ryby, čertice a ježibaba měly překvapení v košíčku. Princezně děti zkoušely zavázat střevíček, víla je vyzkoušela ze znalosti našeho lesa Indiánka prověřila jejich tělesnou zdatnost, u pirátky bylo úkolem sestavit mořské puzzle a najít poklad. Celým lesem všechny doprovázel velký medvěd. Na školkové zahradě nás čekalo po návratu z lesa pohoštění- naše h o d n é tety připravily báječné sladké bábovičky, ovoce, zeleninu a opékali jsme buřtíky. Chtěli bychom popřát všem dětem nejen hodně radosti, ale i hodně štěstí a trpělivosti při zdolávání úkolů, před kterými budou stát. Za všechny ze školky Ilona Kryzánková. 4

5 Začal další školní rok, a tak bychom si měli trochu zavzpomínat. Mnoho občanů našeho města skloňuje velmi často dvě slova škola a rekonstrukce. To je nasnadě. Pohled na naši šedou a oprýskanou základní školu jistě v nikom nevzbudí libé pocity, ale těžko vysvětlit nezasvěceným, že uvnitř je škola barevná a veselá a že každým rokem se něco povede vylepšit. Že ve škole působí skupina učitelů, kteří své povolání berou vážně a snaží se na děti co nejlépe působit jak po stránce vzdělávací, tak výchovné. Také tříletá spolupráce s Klubem rodičů a přátel školy, který své aktivity zaměřil především na mimoškolní činnost, je velmi přínosná. Dá se tedy říci, že život školy omezuje nebo spíše staví do horšího světla technický stav budov. V roce 2010 ukončil působení na naší základní škole výborný pan ředitel Mgr. Vladimír Paclík ze zdravotních důvodů. Za svoji dvacetiletou ředitelskou dráhu toho pro školu - a tím pro žáky - mnoho vykonal. Mohu o tom psát, protože jsem šestnáct let pod vedením pana ředitele pracovala. Krom toho, že měl hluboké znalosti z matematiky, fyziky, cizích jazyků, dějepisu a dalších věd, měl široký všeobecný přehled a neustále se vzdělával. Byli jsme jako jedna z mála škol na okrese, která měla jako jedna z prvních počítačovou učebnu a později interaktivní tabule. V tomto směru byl pan ředitel vždy napřed. Kdosi řekl, že to byl renesanční člověk. Ano, byl. Staral se nejen o materiální vybavení, ale také o stav budov. Mnohokrát se sám s kolegy účastnil různých prací, aby ušetřil finanční prostředky z rozpočtu. A také věnoval velmi mnoho času přípravě projektu celkové rekonstrukce základní školy s panem Ing. Arch. P. Růžičkou. Projekt byl vypracován do všech detailů tak, aby co nejlépe vyhovoval žákům, učitelům a školnímu personálu. Tento projekt je k dispozici dodnes, a pokud je mi známo, na jeho základě bylo opět požádáno o dotaci z MŠMT na jeho realizaci. Kdybych se měla rozepsat, co všechno pan ředitel zařídil a jakých prací se sám účastnil, zaplnila bych několik stránek těchto novin. Kdo bydlí v Pyšelích krátce a historie pyšelské základní školy ho zajímá, může navštívit původní webové stránky školy a udělat si vlastní představu. Jak plynul čas, začal se technický stav budov zhoršovat, až byla v roce 2007 uzavřena stará budova. To již byl vypracován zmíněný projekt na celkovou rekonstrukci školy. Dvakrát byla podána žádost o dotaci, ale pokaždé byla zamítnuta tehdejším hejtmanem Středočeského kraje Dr. Rathem. Věřím, že nyní dotaci získáme a naše škola konečně přestane být ošklivým káčátkem. Celková rekonstrukce je tedy zatím s otazníkem, ale jisté je, že město získalo dotaci na zateplení budovy, což obnáší výměnu oken, novou střechu, novou zateplovací fasádu a plynové topení. To bude velká změna k lepšímu. Myslím, že příští rok touto dobou se bude škola pyšnit novým kabátem a nám se ani nebude chtít věřit, že někdy vypadala jinak. To však neřeší další problémy, které již hoří, a to jsou nevyhovující sociální zařízení a hlavně kapacita školy. Ale dlužno říci, že za uplynulé čtyři roky, co působím ve funkci ředitelky školy, mě těší vstřícnost, s jakou je vedena Nový školní rok spolupráce nejen se zřizovatelem, ale i s řadou spoluobčanů, kteří mají zájem o fungování školy například s panem J. Chalupou (truhlářské práce), R. Ošmykem (instalatérské práce), R. Papučíkem (údržbářské práce), M. Doležalem (elektrikářské práce), ale zejména s panem starostou, který mi pomáhá vyřešit spoustu problémů, které vznikají velmi často. Hlavně se ale vrhnul do zajišťování různých oprav a drobných rekonstrukcí všeho, co se dá dělat postupně. Ať to byla rekonstrukce staré budovy, zámková dlažba a přístřešky na školním dvoře, nová podlahová krytina na schodištích, dlažba u vchodových dveří, nové vybavení školní kuchyně a mnoho dalšího. Ovšem celková rekonstrukce školy by skýtala mnohé zvýšení kapacity školy, bezbariérový přístup, vybavení odborných učeben, novou tělocvičnu, důstojnější zázemí pro učitele i ostatní zaměstnance, splnění všech hygienických norem a další. Pevně věřím, že se začalo blýskat na lepší časy a dočkáme se i toho zdánlivě nemožného nové školy. V loňských novinách jsem psala o rekonstrukci staré budovy školy, letos jen stručně shrnu, co se ve škole změnilo od té doby. Co se týká vybavení tříd, do dvou učeben byly pořízeny keramické magnetické tabule, na které je možno nejen psát křídou či fixem, ale i promítat a vytvořit z nich také interaktivní tabule. Přes prázdniny se pokračovalo v sanačních pracích v suterénních prostorách a také v jídelně. Stěna jídelny u výdajových okének byla obložena obkládačkami, což tuto místnost výrazně zútulnilo. Ve školní kuchyni byly obloženy parapety dlaždicemi. Vybavení kuchyně, zastaralé a hygienicky nevyhovující, bylo nahrazeno novým. Jedná se o konvektomat chytré a univerzální multifunkční zařízení pro přípravu jídel, které umožňuje připravit kompletní menu. Potraviny v něm lze tepelně zpracovávat vařením v páře, dušením, pečením, smažením či grilováním. Dále byla pořízena parní lázeň zařízení pro uchovávání uvařených jídel v předepsané teplotě, nerezové stoly pro přípravu potravin, dřevěný špalek pro přípravu masa, nový bojler a byla provedena nová elektroinstalace všech zařízení včetně revize. Ve skleníku vyměnili pracovníci městského úřadu část zeminy a doplnili škola Keramická pec kompostem, prostříhali vinnou révu, bylo opraveno vytápění a na strop skleníku byl umístěn závlahový systém řízený počítačem. Závlahový systém byl pořízen zdarma formou sponzorského daru, počítač zakoupí škola. Skleník se tedy od letoška bude moci využívat celoročně. Jsem moc ráda, že se na škole využívají prostory pro praktické vyučování, jako je skleník, a od loňského roku opět dílny. Žijeme na malém městě a většina z nás v rodinném domku. Je k nezaplacení, když si některé méně odborné práce dokáže člověk udělat sám, a že jich je na domu spousta, to každý ví. Pokud tedy můžeme žáky mimo jiné naučit něčemu, co v životě prakticky využijí, nějaké manuální zručnosti, udělejme to. Ještě bych se ráda zmínila o nejnavštěvovanějším kroužku, který rozvíjí právě zručnost dětí, ale také estetické cítění, tedy o keramickém kroužku. V loňském roce ho navštěvovala třetina žáků školy. Možná jste si všimli za oknem keramické dílny velké kovové skříně. Tak to je nová keramická pec, kterou zajistil pan starosta a kterou si vedoucí keramického kroužku, paní A. Vrabcová, nemůže vynachválit. Děkuji za spolupráci KRPŠ a děkuji rodičům, kteří přispěli darem na tuto pec. Přeji všem našim žákům úspěšný školní rok, učitelům a zaměstnancům školy uspokojení z výsledků své práce a všem ostatním děkuji za spolupráci a pomoc, byť třeba jen pozitivní myšlenkou. Mgr. Iva Niklesová 5

6 Loreta golf u nás si golf vyzkouší úplně každý! Golfové hřiště, kterému se začalo přezdívat Loreta má za sebou takřka první plnohodnotnou sezónu. Za více než rok od svého otevření hřiště navštívila nejen většina hráčů z České republiky, ale stalo se také součástí pyšelské komunity. Nebudeme si nic nalhávat, golf nemá vždy mezi lidmi nejlepší pověst. Cílem Loreta Golf Club Pyšely vedení Loreta Golf Clubu Pyšely bylo od začátku představit místním golf jako pěkný a zábavný sport a golfové hřiště jako místo, které je otevřeno široké veřejnosti. Byť se jmenuje klub, neznamená to, že se jedná o místo určené jen pro uzavřenou skupinu lidí. Po roce a půl můžeme s radostí konstatovat, že je golfové hřiště na Loretě skutečně místem pro každého. Denně potkáváme maminky, které chodí se svými dětmi na dětské houpačky, vodí děti na tréninky nebo přijede celá rodina na kole na limču nebo jen tak si posedět na terase restaurace. Na Loretě působí od otevření hřiště Golfová Akademie Tomáše Slavíčka, jejíž tréninky navštěvuje pravidelně téměř padesát dětí, v létě pořádá pravidelné příměstské tábory a pravidelně ji také navštěvují děti z mateřských školek v Pyšelích, Mrači a Zaječicích. Díky akademii si snad všechny děti z blízkého okolí vyzkoušely golf a v letošním roce se klubu podařilo postavit dva juniorské týmy do soutěží České Golfové Federace. V letošním roce jsme také začali spolupracovat s českou Golfovou Asociací Hendikepovaných Golfistů. Loreta se stala oficiální tréninkovým hřištěm a reprezentačním hřištěm asociace, jejíž členové sbírají úspěchy v evropských golfových soutěžích. Čas od času tak na hřišti můžete potkat hrající protetiky, paraplegiky nebo hráče s jiným tělesným postižením, kteří si i tak dokážou užívat hru golfu. Nad parkovištěm byla navíc na začátku léta otevřena nová tréninková plocha na krátkou hru, kterou může zdarma využívat každý, kdo se chce v golfu zdokonalovat. Těšíme se, že si i Vy najdete svou cestu na Loretu, ať už to bude na golf, na houpačky nebo třeba na sklenku dobrého vína. Jiří Novosad manager Loreta Golf Club Pyšely Začala podzimní příprava mladých golfistů na hřišti Loreta Pyšely. I přes prázdniny jsme však nelenili a zúčastnili jsme se Mistrovství České republiky družstev do 14,16 a 18 let. V konkurenci více než 20 družstev z ČR se děti z Lorety neztratily a naopak mile překvapily. Vzhledem k tomu, že provoz hřiště i příprava mládeže na Loretě prochází teprve druhou sezonou, ukázali jsme všem, že cesta, kterou jsme se na Loretě dali, je správná. Družstvo Po prázdninách se naplno rozjela příprava mladých golfistů na Loretě ze Zbraslavi se stalo Mistrem ČR do 14 let a kluci z družstva Lorety tedy mají velkou motivaci porazit příští rok své soupeře a kamarády a pokusit se o vítezství. Vzniká krásná atmosféra, kdy děti spolu soupeří, ale jsou všechny z jedné stáje. Děti se připravují pod hlavičkou Slavíček Golf Academy, která má, kromě centra na Loretě, i dvě další akademie na Zbraslavi a na Čertově břemeni. Trénovali jsme i o prázdninách, ale v plném počtu 40 dětí - jsme zahájili přípravu 1. září. Posílili jsme i trenérský tým a o děti se starají 3 Jakubové Važanský, Mareš a Hlinka. Některé děti trénuji 2 x týdně a ty menší 1 x týdně. Máme radost, že po prázdninách k nám chodí i děti z Mateřské školky v Pyšelích a chceme s nimi pokračovat i přes zimu. A nejen s dětmi z Pyšel, ale i Mrače a Zaječic. Na podzim nás čekají ještě 2 turnaje jeden kontrolní bude na Loretě a Mistrovství akademie na Zbraslavi. Tohoto vyvrcholení sezóny se zúčastní všechny děti ze všech center, tedy na 150 dětí. I nadále přijímáme děti do svých řad a budete li chtít více informací, pak je naleznete na nebo u hlavního trenéra na hřišti Loreta Pyšely, Jakuba Važanského tel mail Takže, hurá na golf. Tomáš Slavíček ředitel Slavíček Golf Academy 6 Tři družstva Slavíček Golf Academy na Mistrovství ČR do 14 let ve žlutých tričkách borci z Loreta Pyšely.

7 Křesťanská obec v Pyšelích zažívá po letech opět významný mezník své historie. Pátera Kryzstofa, který je novým farářem v pyšelském kostele, přivítal v Pyšelích pražský biskup Karel Herbst. Když před pěti lety měnila církev území svých vikariátů, obdoby státních okresů, Pyšely začaly spadat pod správu farnosti v Jílovém u Prahy. S touto změnou začal působit v obci jílovský farář Stanislav Hošek, který pro svůj požehnaný věk předal letos v srpnových dnech Pražský Biskup navštívil Pyšely pomyslné žezlo nově příchozímu páteru Kryzstofovi. V Pyšelích tak začal působit nový duchovní původem z Polska. Mladý farář vyvolal zájem věřících a pyšelský kostel Povýšení Svatého kříže je během tradičních nedělních mší neobvykle zaplněný. V neděli 24. srpna vyvrcholilo uvítání nového duchovního návštěvou pražského arcibiskupa Karla Herbsta. Mons. Karel Herbs byl ustanoven biskupem pražské římskokatolické arcidiecéze v roce 2002 a Pyšely navštívil poprvé. Spolu s páterem Kryzstofem odsloužil tradiční mši a poté se setkal s obyvateli Pyšel na zdejší faře. Příchozí zde měli také možnost osobně debatovat s nově nastupujícím páterem Kryzstofem a poznat tak oba církevní představitele z osobnější, lidské stránky. K příjemně prožitému odpoledni přispěli pyšelští věřící kromě dobré nálady také pohoštěním, které bylo přehlídkou pekařského a cukrářského umění především žen ze zdejší fara o.s. křesťanské obce. Tradiční mše svatá bude v Pyšelích i nadále sloužena každou neděli od 16 hodin, nový duchovní správce však pro zdejší farníky chystá i další akce. S podporou občanského sdružení Fara Pyšely plánuje několik dalších setkání s obyvateli Pyšel, o kterých vás budeme nadále informovat. Richard Augustin Fara Pyšely, o.s. Pražský biskup Mons. Karel Herbst slouží mši svatou s páterem Kryzstofem Páter Kryzstof se setkává s obyvateli Pyšel V průběhu měsíce října proběhne na faře druhý ročník pyšelského Jam session. Připravte si proto své džemy, marmelády i jiné ovocné pochutiny na soutěžní klání. Přesný termín konání, jakož i soutěžní kategorie budou včas plakátovány. inzerce Domov pro seniory SEN pro SEN se rozkládá v klidné obci Javorník- Čtyřkoly v malebném prostředí Posázaví asi 400 m od řeky Sázavy, 10 km od Benešova a asi 20 km od Prahy po dálnici D1. Jsme soukromé zařízení zaměřené na komplexní péči o seniory. Usilujeme o to, aby se u nás všichni cítili jako v jedné velké harmonické rodině. Staří lidé si zaslouží a potřebují nejen ošetřovatelskou péči, ale hlavně lásku a porozumění. Naším posláním je poskytování sociálních a zdravotních služeb, podporování soběstačnosti uživatelů a umožnění prožití plnohodnotného života. Zajišťujeme klientům co nejlepší podmínky pro prožití důstojného podzimu života. Usilujeme o to, aby si klienti v našem domově udrželi fyzickou svěžest, ale hlavně psychickou pohodu. Nabízíme proto klientům všechny služby, které jim takové romantické stáří umožní. Bydlet u nás můžete v jednom z osmnácti pokojů, z nichž většina má kromě vlastního sociálního zařízení i lodžii. Veškeré informace a kontakty najdete na našich webových stránkách nebo se přijďte podívat přímo k nám. 7

8 Historie Celý svět si letos připomíná 100. výročí počátku války, kterou dnes označujeme jako první světová. Ti, kdo ji zažili na vlastní kůži, už mezi námi nejsou. Přesto bychom neměli zapomínat, vždyť v této válce položilo své životy podstatně více Čechů než v té druhé. Navíc podstatně změnila mapu Evropy. Na troskách Rakouska-Uherska vzniklo několik samostatných států, zanikly monarchie v Německu a v Rusku. Navíc se měnil také životní styl. Rychle přibývalo různých vynálezů, které zlepšovaly život, jenž se začal zrychlovat. Staré poklidné časy mizely v nenávratnu. Pyšely si už před válkou udělaly pověst výletního a rekreačního městečka, které s oblibou vyhledávali hlavně Pražané. Sčítání lidu v r zde odhalilo 733 českých a 11 německých obyvatel, kteří žili v 98 domech. Většinu z nich živila řemesla a drobná hospodářství. Někteří také našli práci v Pařízkově továrně, která vyráběla knoflíky a ozdobné předměty, jiní na zámku nebo v Útulku sv. Josefa. Pyšely také zviditelnila pěstitelská stanice Selecta a hlavně pšenice Pyšelka, kterou se zde podařilo vyšlechtit. Do tohoto starosvětsky poklidného života brutálně vtrhla první světová válka. 28. června 1914 byla neděle. Lidé šli ráno do kostela poslechnout si kázání pana faráře O. Kozy. Pak se těšili na nedělní oběd a mladí na to, jak si večer zatancují. Byl krásný slunný den a nikdo netušil, že se mládež těší zbytečně. Odpoledne totiž dorazila na policejní stanici zpráva, která lidem vyrazila dech. V Sarajevu byl spáchán atentát! Arcivévoda Ferdinand i jeho žena jsou mrtvi! Okamžitě byly zakázány taneční a jiné zábavy, v den pohřbu (3. července) byly zavřeny obchody a zvonily zvony. Noviny přičinlivě lhaly: Účast nad tragickým skonem následníka a jeho choti není nikde tak všeobecná a opravdová jako v Čechách, které se staly arciknížecí rodině užším domovem. Od chvíle, kdy neuvěřitelná zvěst o příšerné vraždě přišla do Čech, neuschla slza v oku jak prvního knížete, tak posledního chudáka. Lidé, kteří přišli se zavražděným arcivévodou blíže do styku, však měli na věc jiný náhled. Jeho hrubost hraničící s brutálností, podezíravost a náboženský fanatismus byly všeobecně známé a zvláště lidé z Konopišťska by o nich mohli dlouho vyprávět. Ještě měsíc po atentátu trval zvláštní, napjatý klid. Co bude dál? Bude válka nebo nebude? ptali se lidé. Většina byla toho názoru, že i kdyby byla, utlučou naše vojska Srby čepicemi a do švestek budou všichni zase doma. 29. července přinesly noviny zprávu Válka Rakouska proti Srbsku. Současně informovaly o tom, že od 30. července bude zastavena osobní doprava na železnicích. Poměrně brzy byla zase obnovena, ale ve velmi zmenšeném rozsahu. Na větších tratích jezdily většinou dva vlaky denně tam a dva zpět. Vojenské útvary odjížděly na frontu, nejprve do Srbska, po vstupu Ruska do války také do Haliče. Pluky byly urychleně doplňovány. Jestliže před válkou bývala odvedena třetina branců (často i méně), nyní šlo do tuhého. Zdravý nebo nemocný marš na frontu! Už na podzim 1914 probíhaly odvody dosavadních nevojáků do 35 let a tato hranice se rychle zvyšovala. Už příští rok byli odváděni i můži do 45 let a brzy došlo i na padesátileté. Snadno se tak mohlo stát, že se v jednom zákopu sešli otec se synem. Nečekalo je nic dobrého tanky, kulomety, kozácké šavle, srbské nože, tyfus, na jižních bojištích malárie, v Karpatech kruté mrazy, bláto a hlad v zákopech. Na západní frontě byl použit další zhoubný vynález otravný plyn yperit. Tam naštěstí tehdy naši předkové nebojovali. Jaký div, že se značně rozmohlo simulování, jak dobře známe z Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka. Stejnou metodu, jak se vyhnout válce, zkusil i pyšelský učitel František Drastil. Když ho v roce 1915 předvolali do Písku před odvodní komisi, bylo mu už 45 let a vůbec netoužil jít bojovat za císaře pána a nechat doma ženu a dvě děti. Rozhodl se proto, že bude simulovat hluchotu. Před komisí se dobře držel, nic neslyšel, takže mu všechno museli psát a zdálo se, že mu to projde. Neprošlo. Když mu totiž napsali, že může odejít, vyšel za ním komisař a hodil na schody pár drobných mincí. Pan učitel se otočil, co to cinká načež vzápětí šel do vězení. Nakonec měl přece ještě relativně štěstí: Nebyl odveden k bitevním jednotkám ale k záloze, takže následující tři roky strávil v posádce v rumunském Caracallu. Veřejnost byla vyzývána, aby nic neposílala vojákům, o které je údajně vzorně postaráno. Jak uváděly noviny, byl denní příděl pro jednoho vojáka 98 g kávové konzervy, 400 g hovězího masa, 100 g zeleniny, 400 g chleba a 18 g tabáku. Tak bylo psáno, ale ve skutečnosti zlaté oči, které je uviděly. Moc rád bych viděl, jak v bojových podmínkách někdo na lékárnických vahách odvažuje 98 g kávové konzervy pro každého vojáka. Ostatně vzorně postaráno bylo i o civilisty. Hned na počátku války se ukázalo, že Rakousko-Uhersko není na delší válku vůbec připraveno. Hned v létě 1914 vypukla nákupní horečka a rodiny se překotně zásobovaly potravinami. Pyšelský kronikář píše, že ve městech stály a rodiny se překotně zásobovaly potravinami. Pyšelský kronikář píše, že ve První světová válka a Pyšely městech stály před obchody s potravinami tak zvané fronty, jev před válkou zcela nevídaný. A to ještě na venkově (a tedy i v Pyšelích) se žilo relativně lépe, protože zde si lidé mohli pěstovat drůbež a domácí zvířectvo. Těžko si někdo ve velkém městě mohl pěstovat slepice nebo kozu. Rychle se projevil nedostatek mužů v zázemí. Scházeli v továrnách, u policie atd. Řečeno slovy básníka: Císař je stáhl jak mince z oběhu. Takže hlavně do továren musely nastoupit ženy a větší děti. Venkov zase trápily tzv. rekvizice. Komise zabavovaly koně, obilí, brambory i krmiva. Pokud za ně lidé dostali nějakou finanční náhradu, byla jim stejně málo platná, protože zlaté a stříbrné mince rychle zmizely z oběhu a o znehodnocené papírové peníze nikdo nestál. V r činily ceny potravin už 400 % cen v r Byly zavedeny potravinové lístky, jenže stále častěji nebylo co přidělovat. To bylo samozřejmě hodně zlé, ale nejvíce se všichni obávali toho, jestli i jim nepřijde růžový lístek, sdělující, že jejich otec (syn atd.) padl hrdinnou smrtí na poli cti a slávy. Vzhledem k tomu, že pomník padlých najdete v každé větší vsi, je jasné, že smrt měla opravdu bohaté žně. K tomu připočtěme tisíce raněných a zmrzačených. Pamětnící si jistě vzpomenou na trafikanta pana Šmídka, který sice nebyl přímo v bitevní linii, ale střepina zatoulaného dělostřeleckého granátu ho připravila o nohu i v záložní linii. V listopadu 1916 zemřel 86letý císař František Josef I. Jeho nástupce, Karel, měl sice realističtější pohled na válku i na spojenectví s Německem, ale jeho možnosti byly omezené a navíc mnoho času už nezbývalo. V té době naši předkové už bojovali i na další frontě v severní Itálii. Boje v horách a hlavně u řeky Piavy stály ohromná množství lidských životů. Z pyšelských obyvatel zde padli Jan Petrýdes a František Vodrážka. Josef Papírník padl do italského zajetí, ale konce války se také nedočkal: Zemřel totiž na malárii v zajateckém táboře na ostrově Asinara u Sardinie. Nelze také zapomenout na ty, kdo se stali příslušníky našich legií a pomáhali vybojovat naši samostatnost. K našim legiím v Rusku se přidali František Bareš, Václav Bareš, Antonín Bárta, Václav Krátký, Alois Marek, Arnošt Marek, Karel Mošnička, Josef Platil, Bedřich Trousil a Josef Trousil. Na italském bojišti přeběhli k legionářům Bedřich Brych, Antonín Šikl a Antonín Balšan, ve Francii Otto Doležal. Dva posledně jmenovaní zaplatili lásku k vlasti svými životy. Těm, kdo zůstali doma, sice o život nešlo, ale žilo se stále hůře. Příděly potravin se postupně zmenšovaly. V r obnášely 1 bochníček chleba, 10 dkg másla, 30 dkg masa a 35 dkg mouky na jeden měsíc! Navíc jejich kvalita byla horší než špatná. Chléb, který byl vylepšován otrubami, se dal jíst, jen když byl měkký. Když ztvrdl, vnitřek se rozdrobil, takže zbyla kůrka a střídku jste mohli vyjídat lžičkou. Zlé časy nastaly náruživým kuřákům. S dojetím vzpomínali na bohatý předválečný výběr kuřiva a experimentovali se sušenými listy jahodníku a dalších rostlin. Došlo i na kovy. Dosavadní drobné mince z bronzu a niklu nahradily mince ze železa. Z Pyšel byly odvezeny v r zvony, konkrétně tzv. poledník z r a prasklý zvon z r Byly roztaveny na děla. Zato sem přibylo několik rodin, které před válkou uprchly z Haliče. Jednalo se o tamější Židy. Se zdejšími obyvateli včetně Židů se nesžili, místním vadil jejich nedostatek smyslu pro osobní hygienu a pro pořádek. To už lépe se zdejší obyvatelé sžili s ruskými zajatci, kteří tu pomáhali při polních pracích. Z bojišť zatím přiházely rozporuplné zprávy. Po nástupu bolševiků a následné občanské válce a anarchii v Rusku se zhroutila východní fronta. Rakouskouherské a německé pluky, které tam bojovaly, se začaly přesouvat na západní frontu. Tamnější francouzské a anglické divize se ocitly ve smrtelném nebezpečí, naštěstí v r vstoupily do války USA a jejich čerstvé síly představovaly pro vyčerpané Francouze a Angličany záchranu. V r už začalo být zřejmé, že naši (tedy Rakousko-Uhersko a jeho spojenci) tuhle válku nevyhrají. Na naše předky, oslabené čtyřletým hladověním, se valila ještě další pohroma tzv. Španělská chřipka. Na podzim 1918 a v prvních měsících roku 1919 se vyžádala řadu obětí hlavně mezi mladými lidmi a dětmi. V té době však už Rakousko-Uhersko bylo minulostí. 28. října 1918 jsme se dočkali svobody a samostatnosti. Ještě téhož dne dorazila tato zpráva i do Pyšel. Druhého dne lidé strhali rakousko-uherské dvojhlavé orly a vyvěsili prapory v národních barvách. Válka skončila a vojáci, kteří ji přežili, se začali vracet domů. Se jmény těch, kteří nepřežili, se setkáváme na pomnících padlých. Také na zdejším hřbitově najdeme několik pomníků se jmény padlých, jediný z nich však také nesl fotografii. Jednalo se o Otakara Vejmelku, který padl v únoru 1915 v Karpatech. Podle fotografie to byl hezký člověk. Škoda ho a škoda i té fotografie. Pomník, stojící přímo u schodů ze starého na nový hřbitov, byl totiž letos odstraněn. PhDr. Jiří Chvojka 8

9 Na prvním místě je určitě zrestaurovaný zpěvník pro zámeckou kapli, který sestavil a vlastnoručně napsal František Václav Pokorný. Původní název: Sbírka duchovních písní ke cti a chvále boží. Tento vzácný rukopis je nyní ve fondu Pyšelského muzea kam byl předán Pražským arcibiskupstvím. Původně pochází z pyšelské fary. Místní kronikář František Václav Pokorný jej vyhotovil krásným úhledným písmem (kurentem) pro zámeckou kapli roku 1831, jak je nadepsáno na první stránce zpěvníku. Obsahuje 114 písní vybraných k určitému úseku církevního roku nebo k svátkům sakrálních osobností: O sv. Anně, O Janu Nepomuckém, O sv. Václavu atd. Velký počet písní je opatřen nápěvy zapsanými v notových linkách. Kdo to byl František Václav Pokorný? Narodil se v Pyšelích roku 1783 v čísle 43, zemřel při epidemii cholery v Pyšelích r Jeho otec dříve pracoval u vyhlášeného mistra tkalcovského v Chrudimi. Hrabě Bissingen, který vlastnil pyšelské panství ( ) do Pyšel zval schopné řemeslníky, zvláště tkalce. Pokorný se v Pyšelích usadil a provozoval tkalcovské řemeslo. Syn František se u otce vyučil tkalcovskému řemeslu a provozoval jej až do své smrti. Rád četl a zdokonalil se v literárním umění tak, že slohem neobyčejně obratným začal psát Památnosti městečka Pyšely. Tak o něm napsal vydavatel Památností doktor Antonín Podlaha. Je to pyšelská kronika, kniha jedinečná pro kulturní dějiny našich obyvatel. V poslední době, po smrti Pokorného byl rukopis Památností majetkem manželů Marie a Karla Hnátkových. Marie byla vnučkou F. V. Pokorného. Ta pak rukopis věnovala r pyšelskému farnímu úřadu. V roce 1907 jej knižně vydal již zmiňovaný doktor A. Podlaha. Dnes není známo kam se rukopis ztratil. (V muzeu máme kopie vydané knížky.) Je proto velkým počinem, že máme v muzeu alespoň rukopis zpěvníku z r Zpěvník jako takový byl ve velmi špatném stavu. Bylo nutné jej zachránit pro příští generace, a tak jsem jej dala k odbornému prohlédnutí paní doktorce Z nových exponátů Pyšelského muzea Zuzaně Petráškové do Národní knihovny hudebního oddělení v Praze. Ta zhodnotila jeho textovou část a po dohodě s paní Ver. Kašťákovou z restaurátorských dílen v Hostivaři, byl zde zpěvník odborně zrestaurován. Velice si vážím daru pro muzeum paní Ireny Obrhelové z Nové Vsi, ze kterého mohla být uhrazena částka za zrestaurování vzácného zpěvníku. Zbývající obnos uhradilo město Pyšely. Dalším velmi pěkným exponátem je album fotografií (30 foto) s názvem: V upomínku na návštěvu pana ministra vnitra JUDr. Josefa Černého v Ústavu pro chov a výcvik služebních psů četnictva v Pyšelích dne 14. června Je to album velmi pěkně uspořádané. Darovala jej Pyšelskému muzeu pravnučka po svém pradědovi, který pana ministra doprovázel. Dále je v muzeu krásný exponát, fotokopie (v původní velikosti 60x90 cm) Krejčovské korouhve z roku Originál korouhve je bohužel v majetku říčanského muzea. Pochází z Pyšel. Příslušníci krejčovského cechu korouhev hrdě nosili v čele průvodu při různých slavnostech v Pyšelích. Říčanské muzeum nám tento originál zapůjčilo na tři roky. Není možné jej pojistit, takže je pod ochranou městského úřadu. Fotokopii vytvořil pan Milan Nikles a je ke shlédnutí v muzeu. Dalšími pěknými exponáty jsou dvě veliké knihy. Daroval je Zděněk Vávra ze Senohrab. Táborsko a Zlatá Praha, z let 1895 o historii našeho kraje a tehdejších velkých událostech v kultuře Prahy. Městský úřad zakoupil pro muzeum řadu knih, které by se mohly půjčovat. Jsou to knihy: Česká republika města a obce, Region Benešov, Čerčany, Benešov, Posázaví, Benešovsko na starých pohlednicích, Českoslovenští legionáři z okresu Benešov, knihy o Masarykovi, Rádlovi, Čapkovi atd. Naše muzeum vlastní velké množství krásných exponátů (8 000 ks). Není však možné pořádat výstavy jak tomu bylo dříve. Je velká škoda, že muzeum má velmi málo návštěvníků, hlavně pyšelských, kteří by měli být hrdi na své muzeum. Je otevřeno ještě do 9. listopadu. Těším se na Vaši návštěvu. Zd. Srnská Zpěvník F. V. Pokorného z r Krejčovská korouhev z roku 1803 Muzeum Inzerce Ekorada na tento měsíc: Nechte si poradit Ekoporadenství (environmentální poradenství) se zabývá poskytováním pomoci a rad v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Pomáhá zpřístupňovat objektivní informace o životním prostředí, o environmentálních problémech a jejich řešeních, o výrobcích a jejich vlivu na životní prostředí tak, aby se lidé mohli odpovědně rozhodovat ve prospěch své budoucnosti. Ekoporadna ČSOP Vlašim významně pomáhá utvářet odpovědnost obyvatelstva Podblanicka vůči životnímu prostředí již od roku 1999 a je dlouholetým členem Sítě ekologických poraden STEP. Certifikovaný ekoporadce zodpoví vaše dotazy em, telefonicky či osobně. V případě potřeby při tom spolupracuje s externími odborníky. Služby ekoporadny se řídí etickým kodexem. Služby ekoporadny jsou určeny veřejnosti, obecním úřadům a představitelům obcí, školám, učitelům a studentům, malým podnikům a živnostníkům, vlastníkům pozemků, zemědělcům a dalším zodpovědným lidem kteří chtějí jednat šetrně ke svému životnímu prostředí. Bezplatně nabízíme pomoc v oblasti péče o zeleň, posuzování dopadu lidské činnosti na životní prostředí a její optimalizace, ochrany přírody, legislativy životního prostředí, ekologicky šetrné dopravy, spotřebitelství, úsporného a ekologicky šetrného provozu domácností, kanceláří, škol, úřadů, hospodaření s energií, vodou a odpady, ochrany ovzduší a adaptace na klimatickou změnu či agroekologie. Specializujeme se na metodickou pomoc při environmentální výchově, vzdělávání a osvětě (EVVO), poskytujeme metodickou pomoc učitelům, podklady pro referáty, projekty, seminární práce, odborné konzultace a praxe studentů. Organizujeme přírodovědné a vlastivědné exkurze na Podblanicku. Školám a úřadům poskytujeme rovněž bezplatně pomoc při ekologizaci provozu. Poskytujeme kontakty na další odborné instituce a poradenství pro vlastníky a hospodáře v přírodovědně cenných územích. Knihovna a studovna je součástí poradenské služby. Výpůjčky lze bezplatně objednat a katalog naleznete na adrese Ekoporadna ČSOP Vlašim, tel.: , web: adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, Vlašim provozní doba pro telefonický a osobní kontakt: pondělí pátek 9-12, hodin 9

10 dopisovatelé Tento unikátní hudební nástroj byl zhotoven v roce 2001 a od té doby obohacuje kulturní dění nejen v Praze a Českých městech, ale i v celé Evropě. Zvonohra je vlastně soubor zvonů různých velikostí sladěn do kompaktního celku, který umožňuje na tyto zvony hrát. Již od 13. století se lidé snažili spojit několik menších zvonů a pomocí lanek nebo paliček je rozeznívali. Zvony se posléze začaly sestavovat k hodinovým strojům nebo se zvonohry také začaly ovládat pomocí velkých hracích válců. V 16. století došlo k velkému rozmachu zvonoher, zvonaři vyřešili problém s přezníváním několika zvonů, který je doprovázel od počátku stavby zvonoher. Vznikl speciální profil zvonového žebra, upravila se hmotnost zvonu a zvětšil se rozsah tohoto hudebního nástroje na 4 6 oktáv. V současné době se za zvonohru považuje pouze nástroj, který má nejméně 23 zvonů a je ovládán mechanicky pomocí klaviatury. Pokud zvonohra získá statut koncertního nástroje, musí mít nejméně 47 zvonů. Zvonohry se dělí na pevné a mobilní. Kolébkou zvonoher by se dal přiřadit Benelux. Zvonohry se odtud postupně začaly šířit do celého světa. V současné době se nejvíce těchto nástrojů nachází v Holandsku a Belgii (společně 500 zvonoher). Pak následuje Francie (52 zvonoher), Německo, Dánsko, Švédsko, Velká Británie a Norsko (8 zvonoher). Ostatní země mají pouze jednotlivé zvonohry. U nás v Čechách je nejznámější Loretánská zvonohra se svými 27 zvony. Jejím autorem byl Claudy Fremy a slavnostně byla vysvěcena v roce Můžeme se také setkat se soubory zvonů (Klokoty u Tábora -9 zvonů, Hoštka u Litoměřic -9 zvonů, Unhošť -6zvonů, Křtiny, Svatá Hora u Příbrami, Brodek u Přerova, Francova Lhota, chrám Nanebevzetí P. Marie ve Staré Boleslavi atd.), ale zde se nejedná o zvonohry. Pražská mobilní zvonohra je se svými 57 zvony druhou největší na světě z pěti dnes funkčních velkých mobilních nástrojů. Je jediná ve střední a východní Evropě. Největší zvon váží 860kg (f1) a naopak nejmenší 5kg (d6). Hmotnost celého nástroje je 12t, z toho pouze Pražská mobilní zvonohra zvony váží 4950kg. Postavena byla v letech 2000 až 2001 ve spolupráci firem - Zvonařstvím Manoušek z Prahy, firmou Royal Eijsbouts z nizozemského Astenu a belgickou firmou Clock-o-Matic z Holsbeeku. Tato zvonohra má certifikaci Koncertní zvonohry a plně splňuje veškeré mezinárodní normy. Přepravována je na vozidle Renault Magnum AE 470 a celkové rozměry činí - délka 9,8m; šířka 2,5m; výška 3,9m a hmotnost 21,8t. Myšlenka postavit mobilní zvonohru vznikla již v roce V roce 1998 byl předložen projekt na zhotovení Pražské mobilní zvonkohry v rámci akce Praha- Evropské město kultury, v roce 1999 bylo přislíbeno financování i s termínem prvního koncertu. Okamžitě se rozběhly práce na výpočtu profilu zvonů a jejich výzdobě. Již v roce 2000 začínají být problémy s finančními prostředky a musejí se začít hledat další sponzoři. I přesto se práce na zvonech nezastavují a v květnu 2001 je odlito všech 57 zvonů. První koncert se odehrál 3. září 2001 v pražské oboře Hvězda. V následujících dnech probíhal v Praze festival Eurocarillon 2001, jehož se Pražská mobilní zvonohra zúčastnila. V současné době zvonohra v letním období jezdí na koncertní turné po Evropě a koncem roku se vrací do Prahy, kde probíhají další její vystoupení. Za 13 let své existence má za sebou 400 koncertů v 11 evropských zemích, za její klaviaturu usedla již více než stovka profesionálních hráčů na zvonkohry. U nás v Pyšelích se budeme moci seznámit s tímto hudebním nástrojem slavnostně již 21. prosince při adventních oslavách. Jedná se o její 403 koncert. Čeká nás program Roaming Bells nizozemské carillonistky paní Rosemarie Sauntiëns. Doufám, že se všem tento zážitek bude líbit stejně, jako nám v minulosti,kdy jsme jej shlédli 23. prosince 2013 na Vltavě pod Karlovým mostem. V případě zájmu je možné se také podívat na stránky Pramen: Stránky carillon a kniha Zvonařství pana Petra Manouška. Honza Kostrhoun Jsem pyšelský rodák, chodil jsem zde do školy. Pracoval jsem v JZD v Pyšelích a přitom jsem studoval Zemědělskou školu v Táboře. V roce 1966 jsem se s rodinou odstěhoval do rodiště mé manželky, do Moravských Budějovic. Na Pyšely, moji rodnou obec stále vzpomínám, mám tu příbuzné a na hřbitově u Lorety jsou pohřbeni moji rodiče, takže do Pyšel často zajíždím. Za mého mládí bývala v Pyšelích skoro v každém domě nějaká živnost. Řemeslník, aby vedle řemesla mohl uživit svoji rodinu, měl k tomu také malé hospodářství. Dle mé paměti začnu od domu u kostela, dnes zde mají krámek Vietnamci. Patřil dříve Papírníkům, manželka Josefa Papírníka zde měla kloboučnictví a jeho sestra Liduška provozovala krejčovskou dílnu. V části, kde byla později hospoda krejčoval pan Vodrážka, kterému chyběla část levé ruky. Další dům 10 Živnostníci v Pyšelích v letech 30tých až 50tých minulého století byla drogerie pana Krátkého s velkým poutačem OLLA GUM. Dům č. 73 byl obchod pana Josefa Zahradníka, sortiment m. j. průmysl, petrolej. Provozoval Liduška Papírníková i benzinovou pumpu, která stála na náměstí. V Senohrabech měl pronajaté sklady na cement, vápno a uhlí. Přes uličku v domě č. 72 byla nezapomenutelná oficina pana Josefa Procházky a jeho ženy Jiřiny. Zde bylo zvelebování fazon účesů žen i mužů a také informační centrum. Dům č. 71, pan Zdeněk Podroužek, ruční šití lyžařských bot, jeho manželka provozovala mandl na žehlení prádla. Ve vedlejším domě měl koloniál pan Soukup, později pan Beneš. V domě přes uličku provozovali hned tři lidé svoji živnost. V přízemí prodávala paní Slavíková cukrovinky, v další části měl pan Večera holičství a v patře domu krejčoval pan Krejčík, který bydlel v Zakoutech. Jeho syn Dobrouš si na zahradě i během války postavil letadlo a když přišel květen 1945, tak s ním také létal. Dům č. 68 bylo pekařství pana Budila, provozování této živnosti převzal po mém zemřelém strýci Feierfeilovi. Následovala spořitelna, což dodnes připomínají krásná zdobená skla v oknech. V domě č. 68 bylo hodinářství a opravna bicyklů pana Nezbedy. Pak je ulička k bývalé vinopalně, tedy Vinopalná ulice. Zdeněk Podroužek Pokračování na straně 11

11 Pokračování ze strany 10 V domě č. 74, dnes keramička paní Papírníková, prakticky ve sklepě tohoto domu, provozovala paní Strnadová, vdova, jednu důležitou živnost a to pohřebnictví. V jedné části domu, proti studni měla byt. V menší místnosti byly svícny, katafalk, rakve apod. Pohřební vůz byl pak v kolně domu pana Kadlece č. 43, truhláře, který pro její živnost vyráběl rakve. Po válce za paní Strnadovou jezdila její dcera s rodinou na motorce značky Indián se sajdkárou. Indián měl mohutná řídítka, snad metr rozpětí. V domě č. 89 měl jistý čas zubařskou ordinaci pan Zdeněk Bém, který dojížděl z Benešova. Dále byl domek Urbánků, který byl později zbourán, a byla postavena pošta. Můj prastrýc František Letadlo Dobrouše Krejčíka Urbánek, velitel pyšelských hasičů se nevrátil z koncentračního tábora v Terezíně. Vedle pošty byl obchod pana Jindřich Dlabala. Následuje dům pana Turka. On i jeho syn Míla byli vynikající tesaři. Ob barák byla strojírenská firma pana Nováka, opravovala se tu zemědělská technika, mlátičky na obilí apod. Za dalších pět domů bylo zámečnictví pana Nováka, jehož profesí byli vodovodní instalace. Měl mnou obdivovaný anglický motocykl značky BSA. V domě č. 55 měl krejčovství pan František Vykoukal. V době krize nakoupil přímo z továrny látky, obcházel obce až k Neveklovu, poměřil zákazníky a během krátké doby z vybrané látky dodal oděvy, pochopitelně za dobrou cenu. V té době zaměstnával až šest krejčích. Dál proti domu Pařízkových, bydlel velitel četnického ústavu pro výcvik psů pan Adolf Horák. V sousedním domě bydlel zedník pan Šesták a hned vedle studnař pan Havlíček. Po několika domech zemědělců byl v domě č. 43 truhlář pan Kadlec a jeho sousedem byl sklenář pan Kratochvíl. V domě č. 37, dnes hospoda U Dobrotů provozoval můj otec Jaroslav Jenšovský hospodu a řeznictví. V poschodí byla pošta, divadelní a taneční sál. V domě pana Dlouhého, dnes obchod pan Heřmana, prodávala v levé části domu paní Zachovalová galanterii a v pravé části byla prodejna a opravna obuvi Baťa. Přes cestu k Loretě byl zemědělec a řezník, prodej masa pan Smrčka. Vedle byla Kampelička, dále dům č. 31, v němž měl obchod s látkami pan Rádl. Vedle bývalo pekařství pana Zamrazila (dům zbořen). V domě č. 29 opravoval boty pan Smutný, svého času starosta Pyšel. Později dům patřil panu Třískovi, který zde měl trafiku a také pojišťoval. Vedle je Radnice, byla tu hospoda a řeznictví pana Petra. Vedle bydlel pan Hnátek zemědělec a řezník. V domě, kde se dnes prodávají krmiva pro zvířata apod. bydlel dříve pan František Zeman, švec který zhotovoval kvalitní vysoké jezdecké holinky. Dům č. 23 paní Čápová, krejčová, její bratr byl malíř pokojů. Dále v domech Na Košíku byl pan Cinka kominík, pan Podhola zedník, pan Červenka pokrývač. Pan Antonín Šikl dopravoval poštu 2x denně k vlaku na zastávku a zpět do Pyšel. Nezapomenutelnou postavou byl z domu dopisovatelé č. 88 pan Karel Pilát hrobník a správce kůru v kostele. Dále bydlel kovář pan Kleňha. V ulici k Pětihostům (dříve Poštovní) byl kolář pan Páša, vedle sedlář Holeček a naproti autodílna pana Nováka. Na rohu byl obuvník pan Valtr, vedle krejčí Alois Vykoukal. Zpět na náměstí byl dům pana Bečky cukráře, vedle byl holič pan Hruška. Další živnosti byly pod kostelem v Lipové ulici. Kovárna pana Zemana, knoflíkárna pana Dautha, zemědělská usedlost pana Hrušky, který společně s cestářem Léblem protahovali silnice sněžným pluhem. Naproti bydlel pan Jan Vnouček studnař. V Průběžné ulici měl truhlářství pan Pacák, vedle byl dům stavitele pana Havlíka. Níže byl koloniál pana Šugla a kominictví pana Laštovičky. U sádky cementárna pana Šubrta, dále měl tesařství pan Salátek. U rybníka Prádlo byl lakýrník pan Ptáček, který vlastnil aerovku zvanou cililink. Tolik tu bylo v Pyšelích živností, všichni se uživili a žilo se tu dobře. Některé pracovní nástroje a nářadí pyšelských živnostníků jsou k vidění v Pyšelském muzeu a mohou tak přiblížit návštěvníkům mnohdy již zaniklé živnosti. Se srdečným pozdravem na Pyšely Jaroslav Jenšovský, Moravské Budějovice Inzerce EKOLIKVIDACE A ODTAHY AUTOVRAKŮ FIRMA AUTO S.V.A. Soběhrdy nabízí AUTO Ekologická likvidace vozidel ZDARMA Odtahy vozidel ZDARMA (do cca 30 km) Samozřejmostí je vystavení potvrzení o převzetí autovraku + vyřízení formalit v Benešově, Vlašimi, Voticích. Přestavby vozů na LPG VELKÉ SNÍŽENÍ CEN!!! Když k nám kompletní vůz přivezete, ODMĚNU DOSTANETE! Kontakt: AUTO S.V.A., s.r.o., Soběhrdy 9, Benešov tel: , , Otevírací doba: Po-Pá 8:00-17:00, pauza 12:00-13:00 Nabídka platí do odvolání. Pro detailní informace nás neváhejte kontaktovat. 11

12 Pykulka PYšelský KUlturní KAlendář ZÁŘÍ 22. a :45-22: :00 čtvrtek ZAČÍNAJÍ TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ pod vedením p. Beránka v pyšelské sokolovně celkem 10 lekcí pořádá: TJ Sokol Pyšely přesné informace jsou plakátovány TVOŘENÍ PRO ŢENY výroba částí na šperk z Fimu v salonku pizzerie U Dobrotů pořádá: Cvrček Pyšely Kurz je moţné navštívit v rámci permanentky na 5 vstupů za 450,- Kč. Více info na Přihlášky na :00 středa :00 neděle KLUB SENIORŮ pravidelné setkání první středu v měsíci v hasičské zbrojnici DRAKIÁDA NA LORETĚ Na závěr jsou opět naplánovány letadélka rozhazující bonbóny, bude i soutěž o nejvýše letícího draka. Na místě bude k dispozici teplý čaj a pro malé účastníky malé překvapení. pořádá: Pro Pyšely o.s :00 pátek HUBERTSKÁ MŠE v pyšelském kostele ŘÍJEN listopad :00 Sobota :30 úterý :00 úterý :00 čtvrtek :30 sobota :00 sobota ŠTRÚDLOBRANÍ v Borové Lhotě u kapličky LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD pro děti a rodiny od Nové Vsi k pomníku na pyšelském náměstí pořádá: SDH Pyšely ROZEZNÍ SE DVA PYŠELSKÉ ZVONY Již dvanáctým rokem se tímto Pyšely připojují k akci ZVON MÍRU V ROVERETU. pořádá: SDH Pyšely po akci je pro Vás připraveno svařené víno v pyšelské hasičské zbrojnici TVOŘENÍ PRO ŢENY navlékání a kompletace Fimo korálků a částí vyrobených v září. Pomocí decoupage oživení vašich květináčů, krabiček nebo rámečků na zeď v salonku pizzerie U Dobrotů pořádá: Cvrček Pyšely "DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU" divadelní hru Járy Cimrmana uvede HROB z Ohrobce pořádá: TJ Sokol Pyšely VERNISÁŢ výstavy obrazů Marie Kolářové v GALERII U MARIE pořádá: Galerie u Marie 12

13 Pykulka listopad :00 čtvrtek TVOŘENÍ PRO ŢENY drátkování s korálky: ozdoby na stromeček či vánoční stůl - rybičky, hvězdy v salonku pizzerie U Dobrotů pořádá: Cvrček Pyšely :00 středa sobota KLUB SENIORŮ pravidelné setkání první středu v měsíci v hasičské zbrojnici MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA místo a čas budou včas plakátovány pořádá: OS pro zvelebování Zaječic, Kovářovic a okolí :00 neděle KONCERT V KOSTELE POVÝŠENÍ SV. KŘÍŢE Účinkují:Vratislav Kříž (baryton) Petr Malásek (klávesy) a jejich host vstupné: Kč 150,- PRosinec :00 čtvrtek TVOŘENÍ PRO ŢENY Quilling: výroba netradičních přání nebo drobných dárků formou stočených proužků papíru v salonku pizzerie U Dobrotů pořádá: Cvrček Pyšely pátek den OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Dětském domově v Pyšelích :00 neděle :00 sobota cca 17:00 neděle CHARITATIVNÍ KONCERT PRO DĚTSKÝ DOMOV PYŠELY jako každoročně hraje BRASS FIVE, zpívá dětský sbor ZŠ TGM Pyšely v pyšelské sokolovně pořádá: DD Pyšely "VODNÍ KRÁL" pohádka pro malé i velké v podání SDOL Pyšely pořádá: TJ SOKOL Pyšely "PRAŢSKÁ MOBILNÍ ZVONKOHRA" unikátní možnost si poslechnout zvonohru mimo Prahu v programu je serie skladeb s názvem Roaming Bells hrát bude nizozemská carillonistka paní Rosemarie Seuntiens na pyšelském náměstí Kaţdé pondělí a středu od a vţdy od 20:45 hod. - "Taneční pro dospělé v pyšelské sokolovně"- 10 lekcí pod vedením pana Beránka Kaţdé pondělí 9:30-10:30 probíhá cvičení rodičů s dětmi pod vedením Venduly Smutné Kaţdé úterý 19:00-20:00 probíhá cvičení pro ţeny pod vedením Kateřiny Sládkové Kaţdý čtvrtek 16:00 19:00 (rozděleno do dvou skupin po hodině a půl dle věku) probíhá cvičení mladších ţákyň v sokolovně Pyšely, Pořádá TJ Sokol Pyšely. Kaţdý poslední čtvrtek je moţné navštívit "Tvoření pro ţeny", bliţší informace na přihlášky na Kaţdou neděli od 14:00 do 15:30 hod. probíhají setkání mladých hasičů v hasičské zbrojnici v Pyšelích. Pořádá SDH Pyšely. PROGRAM ADVENTNÍCH NEDĚLÍ BUDE VČAS PLAKÁTOVÁN Změna program vyhrazena. Neuvedená data budou s dalšími informacemi o akcích včas plakátována. Výtisk zdarma; k dostání v pyšelských obchodech, na poště a městském úřadě. Změna programu vyhrazena; neuvedená data budou s dalšími info o akcích včas plakátována. PRO PŘÍPADNÉ DOTAZY, PROSÍM, KONTAKTUJTE KULTURNÍ VÝBOR NA MAILU: 13

14 příloha T.J. Sokol pyšely Cvičení v Sokole Prázdniny skončily a začal další školní rok. S ním přichází i nový rozvrh sokolovny plný obvyklých i nových aktivit, které Vám nabízí T. J. Sokol Pyšely. Nově nabízíme cvičení pro ženy na hudbu, zaměřené na tvarování a posilování problémových partií, dále cvičení pro matky s dětmi od 1 roku, taneční pro dospělé s novými lekcemi pro začátečníky a další... Těšíme se na nové tváře... Tereza Bartíková a Kateřina Tomášková, náčelnice a jednatelka T. J. Sokol Pyšely Cvičení všestrannosti - ŽÁKYNĚ Čas Čtvrtek 16:00-17:30 Předškoláci - 3. tř. Náplň 17:30-19:00 4. tř tř. Cvičení pro dívky Začátek Základy atletiky a gymnastiky Cena 300,- Kč/rok Míčové hry, pohybové hry, Přihlášky cvičení na nářadí, na hudbu osobní domluva na hodině CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI Čas Pondělí 9:30-10:30 Pozn.: Začátek Určeno pro matky s dětmi Cena 30,- Kč/hodina od jednoho roku do tří let Přihlášky Vendula Smutná osobní domluva na hodině CVIČENÍ PRO ŽENY Čas Úterý 19:00-20:00 Pozn.: Začátek Posilování a tvarování Cena 60,- Kč/hodina problémových partií. Přihlášky Volně pro veřejnost Prvky aerobicu a zumby. Kateřina Sládková Overbaly, posilovací gumy. Cvičení všestrannosti - MUŽI Čas Pondělí 17:30-18:30 Pozn.: Pro muže (i ženy) Středa 18:30-19:30 Posilování (posilovací stroje) Začátek Kondiční cvičení Cena 50,- Kč/hodinu Kruhový trénink Přihlášky Libor Podroužek Pro členy TJ Sokol Pyšely osobní domluva na hodině cenově výhodnější SÁLOVÝ FOTBAL Čas Pondělí 18:30-20:30 Pozn.: Začátek Sportovní oddíl TJ Pyšely Cena 50,- Kč/hodina Přihlášky David Šintal Pro členy TJ Sokol Pyšely osobní domluva na hodině cenově výhodnější STOLNÍ TENIS Čas Úterý 17:15-18:30 Pozn.: Neděle 8:00-12:00 Sportovní oddíl TJ Pyšely Začátek Pro všechny věkové kategorie Cena 50,- Kč/hodinu Přihlášky Vejmelka , Svašek Pro členy TJ Sokol Pyšely osobní domluva na hodině cenově výhodnější VOLEJBAL Čas Pátek 19:00-22:00 Pozn.: Jednou za 14 dní od 21:00 Sportovní oddíl TJ Pyšely Začátek Pro všechny věkové kategorie Cena 50,- Kč/hodinu Přihlášky osobní domluva na hodině Pro členy TJ Sokol Pyšely cenově výhodnější OCHOTNÍCI Čas Čtvrtek 19:00-22:00 Pozn.: Začátek Hra se již připravuje. Cena Kdo by měl zájem o práci Přihlášky Vlčková Martina v ochotnickém spolku, prosím obraťte se na M. Vlčkovou TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ Čas Pondělí 20:45-22:15 pokročílí Pozn.: Středa 20:45-22:15 začátečníci Kurzy budou otevřeny při Začátek 22. a minimálním počtu 5 párů. Cena 3 200,- Kč/pár/12 večerů Omezený počet párů = Přihlášky Jan Beránek Individuální přístup 14

15 t.j. sokol pyšely příloha R E S T A U R A C E SOKOLOVNA PYŠELY Pražská 151, Pyšely tel.: Děkujeme Vám za Vaši pětiletou přízeň. Vaše restaurace Sokolovna Pyšely. Drakiáda 2014 Tímto zveme všechny milovníky létajících draků (jakožto i jiných objektů) na tradiční podzimní drakiádu na Loretě. Uskuteční se (ne v případě deště) dne neděle - od na Loretě. Na závěr jsou opět naplánovány letadélka rozhazující bonbóny, bude i soutěž o nejvýše letícího draka. Na místě bude k dispozici teplý čaj a pro malé účastníky malé překvapení. Letošní dětský den již tradičně připravily společnými silami pyšelské spolky: SK Pyšely, SDH Pyšely a T. J. Sokol Pyšely. Termín připadl na neděli 1. června, a tak jsme mohli oslavit svátek přímo na Mezinárodní den dětí. Bylo krásné slunné počasí - příjemné ke hrám na hřišti, které byly opět uspořádány formou Dětský den 2014 Dopisovatelé stanovišť. Každý spolek přispěl i něčím ze své činnosti. Díky tomu si děti mohly vyzkoušet střelbu na fotbalovou branku, práci s hadicemi, stříkání ze džberovky a u Sokolů pocvičily i svoji mrštnost. Prožili jsme krásné odpoledne a už se těšíme na příští rok, kdy se bude dětský den konat na hasičské zbrojnici. T A N E Č N Í PRO DOSPĚLÉ (11.SEZÓNA) sokolovna strančice Kurz S1: Začátečníci 15:15 16:50 neděle, od Kurz S2: Mírně pokročilí 17:00 18:35 neděle, od Kurz S3: Středně pokročilí 18:45 20:25 neděle, od Kurz S5: Speciál 20:35 22:15 neděle, od Info: tel: inzerce 15

16 dopisovatelé V tělocvičně Základní školy Poříčí nad Sázavou už po několik sezón trénují děti z Florbalového klubu Draci. Jejich základna se neustále rozrůstá. Ještě před několika lety jich bylo okolo 20, dnes je členy klubu téměř 60 malých sportovců ve věku od 5 do 15 let. Stále vyšší počet dětí, které chtějí hrát právě florbal, do značné míry koresponduje s nárůstem popularity tohoto sportu v České republice. Florbal se mimo jiné stal mimořádně oblíbeným školním sportem, a není divu. Je to sport Letos v srpnu ( ) se konal již pátý ročník Minitábora na hasičské zbrojnici. Tato volnočasová aktivita je určena pro všechny děti, které navštěvují kolektiv mladých hasičů při SDH Pyšely. Počet dětí doplňují děvčata ze Sokola (všestrannost žákyně). V pondělí ráno se sešlo na hasičské zbrojnici celkem 25 dětí ve věku 6 až 13 let. Většina aktivit probíhá na zahradě zbrojnice, kde i spíme ve stanech. Některé hry Hledáte vhodný sport pro školáka? Zkuste florbal! velmi dynamický, plný zvratů a variant a jeho atraktivitu podtrhuje i fakt, že v něm padá hodně gólů. Zároveň je poměrně nenáročný kromě florbalky, popř. ochranných brýlí, není potřeba žádné zvláštní vybavení. Ani finanční náročnost tedy není nijak velká. Dalších důvodů, proč zvolit právě florbal jako vhodný sport pro malé dítě, je celá řada. Jedním z těch hlavních je fakt, že přizpůsobuje pravidla a systém hry motorickým a fyzickým schopnostem dětí na základě jejich přirozeného se stanovišti jsou rozptýlené po Pyšelích. Celý týden se nesl v duchu pohádek a světa sci-fi a fantasy, proto si děti samy pojmenovaly oddíly podle pohádkových postav. Prvním oddílem byli červení draci, druzí byli zelení elfové a třetí modří šmoulové. Program byl tedy přímo pohádkový Kouzelná pošta, Pohádkové rozumy, Hra o přežití, Pohádkové putování s fantazií či Hravý výšlap. Nejvíce pozitivních ohlasů ale bylo na Putování Minitábor 2014 vývoje. Konkrétně: jen málokomu asi dává smysl nechat 7leté dítě běhat po hřišti velkém 40 x 20 metrů při hře pěti hráčů proti pěti. Je jasné, že to pro něj bude spíš maratónský běh než florbal. Do kontaktu s míčkem se totiž logicky nedostane tak často, jak by bylo žádoucí, navíc bude mít problém si při deseti hráčích v poli srovnat v hlavě, kam se vlastně postavit či jakým směrem se pohybovat. A nutit takového kluka nebo holku, že má hrát na konkrétním postu a běhat v určitém území, by v tomhle věku bylo špatně. Proto se v mládežnických kategoriích hraje systémem 3 hráči v poli plus brankář, samozřejmě na zmenšeném hřišti, popř. se zmenšenými brankami. Děti se díky tomu dostávají do kontaktu s míčkem mnohem častěji, což je strašně důležité. Potřebujeme totiž, aby zvládli co nejlépe techniku v období, kdy se jejich motorika vyvíjí nejrychleji a nejsnáze. Navíc díky hře ve třech pochopí princip poziční hry, tzn. kam si naběhnout, aby se k nim ve správný čas mohla dostat přihrávka a zároveň mohlo dojít k ohrožení soupeřovy branky. Toto je zjednodušený popis toho, jakým způsobem trénujeme a hrajeme hloupého Honzy, jehož hlavní náplní bylo vaření buřtguláše v kotlíku. Za nejlepší buřtguláš získal celý oddíl Řád zlaté vařečky. Vrcholem programu byl výlet, za který patří velký dík našim hasičům, kteří pro nás vymysleli a připravili plavbu na raftu z Nespek na Zbořený Kostelec. Do Nespek jsme došli pěšky a odtud už jsme pluli na šesti raftech (jeden zelený hasičský a zbylých 5 červených půjčených od pana Sopra z jeho půjčovny Sázava Tour). Cestou jsme se zastavili v bistru v Ledcích, kde jsme poobědvali, odpočinuli si a zahráli jsme si pár her. Potom jsme se opět nalodili a vyrazili směrem k cíli. Výlet jsme završili výstupem k zřícenině hradu, a pak jsme se notně znavení nechali odvézt do tábora. i ve Florbalovém klubu Draci. V průběhu sezóny s dětmi také pravidelně jezdíme na turnaje, kde mají příležitost bez ohledu na florbalovou vyspělost poměřit síly s jinými kluby. Minimálně jednou za rok se účastníme většího, dvoudenního turnaje, pořádáme pro děti letní florbalové soustředění a řadu dalších akcí. A v neposlední řadě je třeba říct, že klademe velký důraz na rozvoj všeobecných pohybových schopností. Právě v období dětství je to podle nás jednoznačně nejdůležitější sportovní aktivita. Z toho důvodu máme kromě dvou florbalových tréninků týdně ještě jeden, ve kterém se věnujeme atletickým a gymnastickým cvičením a hraní všech možných pohybových a míčových her. Pokud by si vaše děti chtěly florbal vyzkoušet, není nic snazšího. Trénujeme každé pondělí a čtvrtek od do (mladší děti) a od do (starší děti). Váš malý sportovec může přijít, zúčastnit se dvou nebo tří tréninků a pak se teprve rozhodnout, jestli bude trénovat pravidelně. I florbalku vám pro začátek půjčíme. A pokud by vás o FBK Draci zajímalo cokoli dalšího, všechny důležité a aktuální informace najdete na našich stránkách Martin Zika, Florbalový klub Draci Doufáme, že si děti domů přinesly spoustu nových zážitků a že se budeme i nadále vídat, ať už v kolektivu mladých hasičů, nebo při cvičení všestrannosti v Sokole. Kromě mě se o děti staraly: Dominika Dvořáková, Marcela Samková, Petra Mikliczová, Sabina Purkrtová, Ondra Chalupa, Pavla Šiňorová a Kateřina Sládková. Občasně docházely: Tereza Bartíková, Ivana Sládková, Zlata Bartíková, Klára Kondášová, Aneta Vašourková a Lenka Smrčková. V neposlední řadě děkujeme i hasičům, kteří nám pomáhali s výletem, noční bojovkou a ostatní organizací: Jan Kostrhoun, Jan Slavík, Jan Smutný, Pavel Smutný, Antonín Slavík, Ivo Vnouček, David Kadeřábek, Ladislav Hruška, Jaroslav Heřman, Lukáš Bartík, Josef Smrčka, Michal Heřman, Jan Sládek ml., Lukáš Maršoun. Schůzky kolektivu mladých hasičů se konají pravidelně každou neděli od 14:00 do 15:30 na hasičské zbrojnici. Děti se stávají členy hasičů, platí členské příspěvky 150 Kč na rok. Děti se mohou přihlásit kdykoliv během roku přímo na schůzce. Info na u: Kateřina Tomášková 16

17 inzerce UHELNÉ SKLADY PĚTIHOSTY - JASPRO PLUS s.r.o. UHLÍ A DŘEVO KTERÉ VÁS OPRAVDU ZAHŘEJE DÁLE NABÍZÍME: ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE (BAZÉNY, VÝKOPY PRO SÍTĚ, ZÁKLADY RD) KONTEJNERY NA ODPAD (KOMUNÁL, SUŤ, TRÁVA, DŘEVO ) ŠTĚRKY VŠECH FRAKCÍ PÍSEK A KAČÍREK PALIVOVÉ DŘEVO ŠTÍPANÉ PŘÍJEM OBJEDNÁVEK : UHELNÉ SKLADY - JASPRO PLUS s.r.o. Pětihosty 17 Vávrův statek Mobil: Tel.: / Důvěru oplácíme kvalitou 17

18 inzerce Elektrický vysavač listí HLSI 260, výkon 2600 W, rychlost vzduchového proudu 275 km/ hod., objem záchytného koše 35 l, hmotnost 3 kg Benzinový vysavač listí GBLE 650, výkon 0,9 PS/ 650 W, rychlost vzduchového proudu 210 km/ hod., objem záchytného koše 55 l, hmotnost 7 kg Průhonice Čestlice NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY! Elektrický drtič zahradního odpadu LH 260 A, výkon 2600 W, max. větví 4 cm, systém drcení frézovacím válcem, hlučnost 86 db (A), hmotnost 28 kg 849,-! 2.990,-! 3.990,-! 37 cm ELEKTROSTART Elektrohydraulický štípač dřeva 4T, 230 V/ 1500 W, 50 Hz, 2950 ot./ min., pro výrobu polen bez fyzické námahy, ochrana IP 54, max. kmenů 5 25 cm, max. délka kmenů 37 cm, hmotnost 42 kg 3.590,-! Zametací stroj HBKT Perfekt 60, motor benzinový, 4-taktní, výkon 3,5 kw/ 5 PS, rychlosti 1 vpřed a 1 vzad, šířka záběru 62 cm, kartáče 35 cm, kartáč je možno nastavit do 3 různých směrů, hmotnost 64 kg ,-! k. z. Průhonice Čestlice, U Makra 130 Po Pá , So Ne Tato nabídka platí do Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. S tímto kupónem získáte při nákupu nad 400,- Kč balení 6 kg ekobriket jako dárek ZDARMA! Pyšelské listy Platnost kupónu do Pyšelské Pysely 185x257.indd listy - Vydává 1 Městský úřad v Pyšelích pod registračním číslem OkÚ RR 39; vydávání listu povoleno rozhodnutím Okresního úřadu v Benešově pod č. j. RR 779/96, ze dne :52 tel , fax , redakční rada: B. Dauthová, I. Křížová, M. Pášová, A. Sládková, Z. Srnská, L. Zaradičková; administrace listu: M. Kulhavá, M. Svobodová; odpovědný redaktor: P. Slavík nevyžádané rukopisy se nevracejí za původnost a obsahovou správnost ručí autor tisk městský úřad pyšely 18

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Foto: KAŠPÁREK V ROHLÍKU Milé děti, určitě máte raději sluníčko než déšť, ale jistě víte, že déšť je pro Zemi velmi důležitý. Vodu potřebují nejen lidé, ale i

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

ÚVOD ÚVOD PRONÁJEM PRONÁJEM firemní r o d i n n o u společenskou akci INFORMACE OSTATNÍ Možnost venkovního i vnitřního použití.

ÚVOD ÚVOD PRONÁJEM PRONÁJEM firemní r o d i n n o u společenskou akci INFORMACE OSTATNÍ Možnost venkovního i vnitřního použití. HRY - SLUŽBY ÚVOD Vážení přátelé, dovolte nám představit katalog, který obsahuje služby, které pro Vás v rámci zahradní a venkovní zábavy zajišťuje naše společnost. Všem zájemcům o naše hry a aktivity

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více