červenec, srpen, září ,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červenec, srpen, září 2014 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz"

Transkript

1 Dobrá věc se podařila V průběhu léta letošního roku se nám povedlo zařídit dotaci na rekonstrukci místních komunikací a město Pyšely tuto dotaci obdrželo z Regionálního operačního programu ve výši ,- Kč. Rekonstruovány budou jen některé komunikace v celkové délce cca m. Šlo jen o to, aby městské zastupitelstvo tuto dotaci přijalo. Dne 8. září toto bylo na zasedání zastupitelstva projednáno a odsouhlaseno počtem šesti hlasů pro a tři zastupitelé se hlasování zdrželi. Jsem velmi rád a děkuji zastupitelům, kteří byli pro přijetí dotace a zároveň děkuji občanům, kteří se jednání zúčastnili a odsouhlasení dotace podpořili. Pokud se nám rekonstrukce komunikací podaří a vezmeme-li v úvahu již hotové komunikace např. Náměstí, Husova, Topolová, V Úvoze, Pod Zahrady, Na Prádle ke školce, budeme mít na našich katastrech více jak polovinu opravených všech komunikací. Ke zmíněným ,- Kč musí město Pyšely za svého rozpočtu přidat částku ,- Kč jako vlastní zdroje (tyto vlastní zdroje má město k dispozici díky dobrému hospodaření v roce 2014 a také proto, že v letošním roce nebyly započaty práce na opravě kanalizace, ale bylo dohodnuto s dodavatelem stavby, že nejnutnější opravy provede v průběhu dalších let na své náklady, i když kanalizace není již v záruce). Nové komunikace budou pouze v některých ulicích a to z toho důvodu, protože bylo možno žádat o dotaci pouze k podnikatelským a živnostenským subjektům, které mají v těchto ulicích sídlo a dále komunikace musí být pozemkově v majetku města Pyšely. Rekonstrukce komunikací bude provedena novou moderní technologií a bude třeba dojednat s dodavatelem stavby, aby zároveň při rekonstrukci komunikace byly v tělese 113 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na komunikace zabudovány zpomalovací pruhy. Jedná se o tyto komunikace: v Pyšelích ulice Lipová po Májovou, část Letné, Májová, část Průběžné, část Ke Koupališti, Na Brabenčí, malá část Na Ohradě, část na Pazderně, Longenova a Ke Hřišti. V Zaječicích a Kovářovicích ulice Kovářovická od odbočky u lípy v Zaječicích až na náves v Kovářovicích, ulice Na Chytárnu bohužel pouze část, protože z větší části není v majetku města, naopak ulice Pod Chytárnou v celé délce. Dále se jedná o komunikace Pod Štěpnicí, Na Stráni, Příkrá, Krátká, Pod Hřištěm, K Potoku. Na tyto ulice město obdrželo již v roce 2004 zálohu od firmy VETA-REAL ve výši ,- Kč formou zakoupení skladu v Zaječicích (seník). Bližší informace, kterých se tato akce týká, najdete na našich webových stránkách Realizace stavby bude provedena v období leden červen Ještě se nám podařilo v průběhu roku 2014 zajistit dotace na zateplení budovy Základní školy. To je výměna oken, zateplení stropů a pláště budovy a rekonstrukce kotelny z pevných paliv na plyn. Dotace ve výši ,- Kč z Fondu soudržnosti a ze SFŽP ,- Kč. Město musí na vlastních zdrojích k této částce přidat ,- Kč a na nezpůsobilé výdaje, tedy na práce, na které není možno z tohoto titulu brát dotaci je třeba částka ,- Kč. Přijetí této dotace též podléhalo schválení zastupitelstva. Zastupitelstvo její přijetí odsouhlasilo počtem hlasů sedm, proti nebyl nikdo a zdrželi se dva zastupitelé. Předpokládané provedení stavby je květen září Stanislav Vosický, starosta města PROVOZNÍ DOBA KOMPOSTÁRNY A KONTEJNERU Pondělí 8:00 12:00 13:00 18:00 Úterý 7:30 12:00 13:00 16:00 Středa 8:00 12:00 13:00 18:00 Čtvrtek 7:30 12:00 Zavřeno Pátek 7:30 12:00 13:00 16:00 Sobota 9:00 12:00 kompostárna je umístěna pod rybníkem Debrný, za ČOV (směr na Nespeky) Veškerý zahradní odpad - trávu (posečená, usušená,), listí, dřeviny, piliny, hoblovačky, slámu, plevy i staré nepotřebné dříví, včetně starého nepotřebného nábytku z masivu. Po předložení karty MěÚ uložení odpadu ZDARMA. Výše uvedený odpad nesmí obsahovat kamení, beton, cihly, železo, kramle, skoby, hřeby a jiný podobný nerozdrtitelný materiál. Do kontejneru lze ukládat nadměrný domovní odpad. tel. na kompostárnu: pouze v provozní době! Platnost od Volby Volby do zastupitelstva města Pyšely se konají 10. a 11. října V pátek 10. října v době od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Volební místnosti jsou pro obyvatele Pyšel, Nové Vsi a Borové Lhoty na MěÚ Pyšely Náměstí T.G.Masaryka 4 a pro obyvatele Zaječic a Kovářovic v restauraci na hřišti v Zaječicích č.p. 70. OSLAVTE VZNIK NAŠEHO STÁTU ve 21h rozezníme dva zvony na věži pyšelského kostela již dvanáctým rokem se připojíme k akci ZVON MÍRU V RoveReTU oslavte s NÁMI TOTO VÝROČÍ V 18,30h SE SEJDEME NA NOVÉ VSI U KAPLIČKY S LAMPIONY LAMPIONOVÝ PRŮVOD VYJDE K POMNÍKU NA NÁMĚSTÍ. V HASIČSKÉ ZBROJNICI BUDE VÝSTAVKA A PROMÍTÁNÍ SDH Pyšely Krádež na hřbitově V červnu letošního roku opět řádili na hřbitově u Lorety vandalové. Bylo zneuctěno posvěcené místo uprostřed hřbitova, kde na kamenné mohyle stál na podstavci vysoký železný kříž, který byl odřezán a zcizen. Pod kříž do země byly dříve ukládány kosterní pozůstatky ze zaniklých hrobů ze hřbitova. Kéž by tento trestuhodný čin byl spravedlivě potrestán! Srnská Z. Poslední svoz biopopelnic Poslední svoz biopopelnic se uskuteční Po vývozu si nádoby uschovejte na další období. Kompostárna zůstává nadále v provozu. SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU se uskuteční v sobotu a to v tomto časovém pořadí: od 8,30-9,00 hodin na návsi v Zaječicích od 9,30 10,00 hodin náves Borová Lhota od 10,15 11,00 hodin Pyšely - ČOV Nebezpečný odpad přivezte ve výše uvedených časech k jednotlivým svozovým místům, bude ihned nakládán na přistavené vozidlo. Nebezpečným odpadem se rozumí: lednice, mrazáky, zářivky, výbojky, obrazovky, monitory, přenosné baterie, rtuťnaté teploměry, lepidla, tmely, barvy, laky, rozpouštědla, ředidla, fotochemikálie, prostředky pro deratizaci, zbytky motor.olejů, brzdových kapalin, čisticích prostředků. Za tento nebezpečný odpad se neplatí poplatky (jsou zahrnuty v celkových poplatcích na likvidaci odpadu) 1

2 z městského úřadu Město Pyšely obdrželo dotaci ve výši 20 mil. Kč z Fondu soudržnosti EU na podporu podnikání. Dotace je určena na opravu povrchu silnic v oblastech, kde působí či mají sídlo firmy a podnikatelé či živnostníci. Celková investice do opravy silnic je dle projektu, o jehož realizaci rozhodlo začátkem září zastupitelstvo města Pyšely, ve výši 23,5 mil. Kč, za které se opraví m silnic, tedy necelá čtvrtina všech cest v Pyšelích (celkem město Pyšely vlastní přes 16 km silnic). Jak z celkové výše nákladů vyplývá, město Pyšely se na této investici bude podílet částkou více než 3,5 mil. Kč. Nový povrch bude v Pyšelích položen třeba v ulicích Lipové, Májové, Longenově či Na Brabenčí a části ulic Letné, Borová lhota Dočkáme se v Pyšelích opravených silnic? Průběžné, Ke Koupališti, Na Pazderně a Ke Hřišti. Kompletně opravena bude cesta mezi Zaječicemi a Kovářovicemi od křižovatky u lípy až po Kovářovickou náves či hlavní cesta Pod Chytárnou v Zaječicích. Zpevněného povrchu se konečně dočkají komunikace v lokalitách U Hřiště a Pod Štěpnicí v Zaječicích, k jejichž vybudování se město Pyšely smluvně zavázalo již v roce 2004, kdy dostalo za tento závazek zaplaceno. Nového povrchu se zatím nedočkají obyvatelé a podnikatelé v ulici Na Chytárně kvůli nevyjasněným majetkovým vztahům k pozemkům. Kompletní přehled všech opravovaných silnic je zveřejněn na internetových stránkách města Pyšely Velmi pozitivně lze vnímat i fakt, že více než 3,5 mil. Kč jako podíl města Pyšely na investici bude financováno z běžného rozpočtu města Pyšely z prostředků na investice. Díky zlepšenému hospodaření města a vyšším příjmům se sdílených daní si město nebude muset brát na tuto investici úvěr a ani nebude muset prodat majetek, aby mohlo opravit silnice. Zřejmě ale bude nutné odložit plánované opravy vodovodu a kanalizace. Pokud se podaří celou investici realizovat podle plánu, už o příštích letních prázdninách budou děti moci vyrazit na projížďku na kole či bruslích po nových cestách. Oprava musí být hotova do poloviny roku 2015 a kompletně vyúčtována v roce 2015 v rámci končícího rozpočtového období EU. S realizací bude hodně práce, a to i administrativní, protože pravidla pro financování projektů z rozpočtu Evropské unie jsou velmi přísná a při jejich nedodržení hrozí vysoké sankce, které mohou přesáhnout i výši přidělené podpory. Odpověď na otázku položenou v nadpise je, že vše nasvědčuje tomu, že se již na jaře příštího roku dočkáme nového povrchu silnic. Až budou cesty opraveny, budeme muset řešit nový problém, který tím vznikne, a to bezpečnost provozu. Po stávajících cestách se totiž rychle opravdu jezdit nedá. Marian Klásek předseda finančního výboru I když už je konec léta, čas prázdnin a většiny dovolených za námi, tak rádi vzpomeneme co hezkého jsme prožili. zaječice Na Borové Lhotě si občané vylepšili a vyzdobili okolí malé návsi u kapličky. Je zde hezké posezení, které využívají jak místní na přátelské popovídání, tak často turisté, kteří procházejí přes Borovou Lhotu Posázavskou stezkou. Také se zde zastaví příznivci Geocaschingu u své skryté schránky. V letošním roce zde postavili vkusnou dřevěnou tabuli, která vítá příchozí a je doplněna rozkvetlými muškáty. Na tom mají velkou zásluhu Marek Platil s Janem Nádvorníkem. Také byla vyměněna stará nevyhovující obecní vývěska ze které se obyvatelé dozvídali vše podstatné z Městského úřadu Pyšely, další důležité informace o různých akcích a i osobní rodinné události. Letos to bylo oznámení Barborky a Kristýnky Platilových, že: Maminka s naším tatínkem spojili lásku prstýnkem. A když se na vývěsní tabuli objevilo oznámení a pozvání na Lhotecký sraz, tak se celé akce ujal Tonda Bareš a do Kostelní Lhoty v okrese Nymburk pod jeho vedením s praporem vyrazila na 34. sraz Lhot a Lehot početná skupina občanů Borové Lhoty ve slušivých tričkách s emblémem Borové Lhoty. Po Co se děje v Zaječicích aneb Z deníčku jedné maminky celé tři červencové dny byl pro všechny účastníky připraven bohatý kulturní a sportovní program. Všem se tam moc líbilo a vrátili se s mnoha hezkými zážitky a pocitem, že dobře reprezentovali Borovou Lhotu. Nyní se obyvatelé těší na podzimní a zimní akce, při kterých se sejdou u kapličky. Bohumila Nádvorníková Borová Lhota 6 Prázdniny máme za sebou a podzim se začíná ukazovat v plné parádě. Ale my se zde vrátíme alespoň na fotkách k tradiční letní akci. Letos v červnu již poosmé přiletěl do Zaječic i Ježíšek oslavit 8. zaječické Vánoce. Jezdilo se na sjezdovce, skákalo se v nafukovacím hradu, chytaly se ryby, lil se vosk, vystřihovaly se ozdoby na stromeček Pokračování na straně 3 2

3 společenská kronika V srpnu oslavili významná životní jubilea paní Marie Rathanová ze Zaječice, paní Marie Doušová klientka Domova pro seniory a pan Jiří Šebek z Pyšel. V měsíci září slaví svá životní jubilea paní Marie Platilová z Borové Lhoty, paní Marie Bartáková a paní Ludmila Micková obě z Pyšel a paní Miloslava Lichtenbergová a paní Alžběta Kuchařová klientky Domova pro seniory. V říjnu budou životní jubilea slavit paní Eva Smutná, paní Drahomíra Reschová a paní Růžena Kroupová všechny z Pyšel. Připojujeme se k jistě dlouhé řadě gratulantů s přáním pevného zdraví, hodně štěstí, pohody a spokojenosti do dalších let jejich života. Vítáme nové občánky Václav Vošta se narodil 6. května Radost z chlapečka mají rodiče Jana a Jan Voštovi. Blahopřejeme k této radostné události. 6. června 2014 se narodil Ondřej Wagner, šťastnými rodiči jsou Ivana Sejková a Ondřej Wagner. Ze srdce blahopřejeme a přejeme hodně štěstí. David Šretr se narodil 25. června Velkou radost z chlapečka mají rodiče Lucie a František Šretrovi a také bráška Matěj. Přejeme hodně štěstí a lásky celé rodině. 12. července 2014 se narodil Vojtěch Vopálenský, rodiči jsou Pavla Purmová a Petr Vopálenský. Gratulujeme k narození chlapečka a celé rodině přejeme hodně lásky, zdraví a pohody. Jarmila Marešová se narodila 13. července Radost z holčičky mají rodiče Jindra a Jakub Marešovi a bráška Samuel. Celé rodině gratulujeme. 28. srpna 2014 se narodil Robert Rohlík. Velku radost mají rodiče Nikola a Roman Rohlíkovi a také bráška Alex. Gratulujeme a přejme hodně štěstí a lásky. Životní jubileum paní Marie Bartákové let 100 let... Kdo z nás se bude moci pochlubit takto úctyhodným věkem a ještě ke všemu v tak skvělé formě, jako paní Marie Bartáková z Pyšel. Dne 6. září oslavila úžasné životní jubileum a popřát přišli nejen zástupci města Pyšely - paní Jana Soprová s paní Martinou Svobodovou, ale i zástupce Okresní správy sociálního zabezpečení z Benešova JUDr. Lenka Vondrušková. Byly jí předány květinové dary a balíček. Pro nás všechny bylo velice milé a příjemné setkat se s touto ženou, zaposlouchat se do jejího vyprávění a vzpomínání na všechny sousedy a známé, obdivovat její fyzickou a životní vitalitu. Setkání byli po celou dobu přítomni syn se svou manželkou. Poděkování za lásku, starost a péči o jejich maminku patří celé rodině a také ošetřovatelskému personálu v nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově. Paní Marii Bartákové přejeme pevné zdraví a minimálně stejnou životní vitalitu do dalších let. Pokračování ze strany 2 zaječice... hrály se zábavné hry, hokej, soutěžilo se... samozřejmě nechyběly ani koledy, stromeček, kapr a dárky. A na co se můžeme těšit? Podzim nám přinese také několik tradičních akcí. Již nyní pilně trénujeme na 4. exhibiční fotbalové utkání Stará garda Zaječice vs. Mladé holubice Zaječice. Těšíme se také na Hejhoudýň, Drakiádu i předvánoční zpívání. Petra Krupičková 3

4 domov pro seniory Dovolujeme si Vás informovat, že Domov pro seniory Pyšely se připojuje k celorepublikově vyhlášené akci: Týden sociálních služeb, který bude probíhat ve dnech října V rámci této akce pořádáme Den otevřených dveří dne 7. října 2014 v našem zařízení a tímto bychom chtěli pozvat širokou veřejnost na prohlídku našeho domova. Budeme Vám průvodci při prohlídce stylových interiérů našeho zámku i zámeckého parku. Poskytneme Vám informace o historii zámku i o současnosti včetně modernizace našeho zařízení. Naším dalším cílem je poskytnout Vám náhled Domov pro seniory Pyšely zve veřejnost na Den otevřených dveří do běžného života našich seniorů. Zveme Vás na výstavku výrobků našich klientů a na ukázku malířské tvorby klientů. Seznámíme Vás s aktivizačními programy, ze kterých si naši klienti mohou vybírat v rámci svých individuálních potřeb. V tento den pořádáme společenské setkání našich klientům, kde společně oslaví životní výročí a též jmeniny. Připraven máme také vědomostní kvíz pro zábavu. Naší snahou je nejen v Den otřených dveří splnit očekávání široké veřejnosti o poskytování sociálních služeb v našem domově. PhDr. Jitka Plíšková, ředitelka DS mateřská škola Rozloučení s předškoláčky - Pohádkový les V pondělí 2. června 2014 jsme měli o podvečeru všichni jasno - čekal nás Pohádkový les v Oboře. Počasí nám přálo a všechny děti si s sebou přivedly i své rodiče. Společně se tak vydali na cestu lesem, který dobře a bezpečně známe- přesto byl najednou jiný. U Vodníka jsme počítali ryby, čertice a ježibaba měly překvapení v košíčku. Princezně děti zkoušely zavázat střevíček, víla je vyzkoušela ze znalosti našeho lesa Indiánka prověřila jejich tělesnou zdatnost, u pirátky bylo úkolem sestavit mořské puzzle a najít poklad. Celým lesem všechny doprovázel velký medvěd. Na školkové zahradě nás čekalo po návratu z lesa pohoštění- naše h o d n é tety připravily báječné sladké bábovičky, ovoce, zeleninu a opékali jsme buřtíky. Chtěli bychom popřát všem dětem nejen hodně radosti, ale i hodně štěstí a trpělivosti při zdolávání úkolů, před kterými budou stát. Za všechny ze školky Ilona Kryzánková. 4

5 Začal další školní rok, a tak bychom si měli trochu zavzpomínat. Mnoho občanů našeho města skloňuje velmi často dvě slova škola a rekonstrukce. To je nasnadě. Pohled na naši šedou a oprýskanou základní školu jistě v nikom nevzbudí libé pocity, ale těžko vysvětlit nezasvěceným, že uvnitř je škola barevná a veselá a že každým rokem se něco povede vylepšit. Že ve škole působí skupina učitelů, kteří své povolání berou vážně a snaží se na děti co nejlépe působit jak po stránce vzdělávací, tak výchovné. Také tříletá spolupráce s Klubem rodičů a přátel školy, který své aktivity zaměřil především na mimoškolní činnost, je velmi přínosná. Dá se tedy říci, že život školy omezuje nebo spíše staví do horšího světla technický stav budov. V roce 2010 ukončil působení na naší základní škole výborný pan ředitel Mgr. Vladimír Paclík ze zdravotních důvodů. Za svoji dvacetiletou ředitelskou dráhu toho pro školu - a tím pro žáky - mnoho vykonal. Mohu o tom psát, protože jsem šestnáct let pod vedením pana ředitele pracovala. Krom toho, že měl hluboké znalosti z matematiky, fyziky, cizích jazyků, dějepisu a dalších věd, měl široký všeobecný přehled a neustále se vzdělával. Byli jsme jako jedna z mála škol na okrese, která měla jako jedna z prvních počítačovou učebnu a později interaktivní tabule. V tomto směru byl pan ředitel vždy napřed. Kdosi řekl, že to byl renesanční člověk. Ano, byl. Staral se nejen o materiální vybavení, ale také o stav budov. Mnohokrát se sám s kolegy účastnil různých prací, aby ušetřil finanční prostředky z rozpočtu. A také věnoval velmi mnoho času přípravě projektu celkové rekonstrukce základní školy s panem Ing. Arch. P. Růžičkou. Projekt byl vypracován do všech detailů tak, aby co nejlépe vyhovoval žákům, učitelům a školnímu personálu. Tento projekt je k dispozici dodnes, a pokud je mi známo, na jeho základě bylo opět požádáno o dotaci z MŠMT na jeho realizaci. Kdybych se měla rozepsat, co všechno pan ředitel zařídil a jakých prací se sám účastnil, zaplnila bych několik stránek těchto novin. Kdo bydlí v Pyšelích krátce a historie pyšelské základní školy ho zajímá, může navštívit původní webové stránky školy a udělat si vlastní představu. Jak plynul čas, začal se technický stav budov zhoršovat, až byla v roce 2007 uzavřena stará budova. To již byl vypracován zmíněný projekt na celkovou rekonstrukci školy. Dvakrát byla podána žádost o dotaci, ale pokaždé byla zamítnuta tehdejším hejtmanem Středočeského kraje Dr. Rathem. Věřím, že nyní dotaci získáme a naše škola konečně přestane být ošklivým káčátkem. Celková rekonstrukce je tedy zatím s otazníkem, ale jisté je, že město získalo dotaci na zateplení budovy, což obnáší výměnu oken, novou střechu, novou zateplovací fasádu a plynové topení. To bude velká změna k lepšímu. Myslím, že příští rok touto dobou se bude škola pyšnit novým kabátem a nám se ani nebude chtít věřit, že někdy vypadala jinak. To však neřeší další problémy, které již hoří, a to jsou nevyhovující sociální zařízení a hlavně kapacita školy. Ale dlužno říci, že za uplynulé čtyři roky, co působím ve funkci ředitelky školy, mě těší vstřícnost, s jakou je vedena Nový školní rok spolupráce nejen se zřizovatelem, ale i s řadou spoluobčanů, kteří mají zájem o fungování školy například s panem J. Chalupou (truhlářské práce), R. Ošmykem (instalatérské práce), R. Papučíkem (údržbářské práce), M. Doležalem (elektrikářské práce), ale zejména s panem starostou, který mi pomáhá vyřešit spoustu problémů, které vznikají velmi často. Hlavně se ale vrhnul do zajišťování různých oprav a drobných rekonstrukcí všeho, co se dá dělat postupně. Ať to byla rekonstrukce staré budovy, zámková dlažba a přístřešky na školním dvoře, nová podlahová krytina na schodištích, dlažba u vchodových dveří, nové vybavení školní kuchyně a mnoho dalšího. Ovšem celková rekonstrukce školy by skýtala mnohé zvýšení kapacity školy, bezbariérový přístup, vybavení odborných učeben, novou tělocvičnu, důstojnější zázemí pro učitele i ostatní zaměstnance, splnění všech hygienických norem a další. Pevně věřím, že se začalo blýskat na lepší časy a dočkáme se i toho zdánlivě nemožného nové školy. V loňských novinách jsem psala o rekonstrukci staré budovy školy, letos jen stručně shrnu, co se ve škole změnilo od té doby. Co se týká vybavení tříd, do dvou učeben byly pořízeny keramické magnetické tabule, na které je možno nejen psát křídou či fixem, ale i promítat a vytvořit z nich také interaktivní tabule. Přes prázdniny se pokračovalo v sanačních pracích v suterénních prostorách a také v jídelně. Stěna jídelny u výdajových okének byla obložena obkládačkami, což tuto místnost výrazně zútulnilo. Ve školní kuchyni byly obloženy parapety dlaždicemi. Vybavení kuchyně, zastaralé a hygienicky nevyhovující, bylo nahrazeno novým. Jedná se o konvektomat chytré a univerzální multifunkční zařízení pro přípravu jídel, které umožňuje připravit kompletní menu. Potraviny v něm lze tepelně zpracovávat vařením v páře, dušením, pečením, smažením či grilováním. Dále byla pořízena parní lázeň zařízení pro uchovávání uvařených jídel v předepsané teplotě, nerezové stoly pro přípravu potravin, dřevěný špalek pro přípravu masa, nový bojler a byla provedena nová elektroinstalace všech zařízení včetně revize. Ve skleníku vyměnili pracovníci městského úřadu část zeminy a doplnili škola Keramická pec kompostem, prostříhali vinnou révu, bylo opraveno vytápění a na strop skleníku byl umístěn závlahový systém řízený počítačem. Závlahový systém byl pořízen zdarma formou sponzorského daru, počítač zakoupí škola. Skleník se tedy od letoška bude moci využívat celoročně. Jsem moc ráda, že se na škole využívají prostory pro praktické vyučování, jako je skleník, a od loňského roku opět dílny. Žijeme na malém městě a většina z nás v rodinném domku. Je k nezaplacení, když si některé méně odborné práce dokáže člověk udělat sám, a že jich je na domu spousta, to každý ví. Pokud tedy můžeme žáky mimo jiné naučit něčemu, co v životě prakticky využijí, nějaké manuální zručnosti, udělejme to. Ještě bych se ráda zmínila o nejnavštěvovanějším kroužku, který rozvíjí právě zručnost dětí, ale také estetické cítění, tedy o keramickém kroužku. V loňském roce ho navštěvovala třetina žáků školy. Možná jste si všimli za oknem keramické dílny velké kovové skříně. Tak to je nová keramická pec, kterou zajistil pan starosta a kterou si vedoucí keramického kroužku, paní A. Vrabcová, nemůže vynachválit. Děkuji za spolupráci KRPŠ a děkuji rodičům, kteří přispěli darem na tuto pec. Přeji všem našim žákům úspěšný školní rok, učitelům a zaměstnancům školy uspokojení z výsledků své práce a všem ostatním děkuji za spolupráci a pomoc, byť třeba jen pozitivní myšlenkou. Mgr. Iva Niklesová 5

6 Loreta golf u nás si golf vyzkouší úplně každý! Golfové hřiště, kterému se začalo přezdívat Loreta má za sebou takřka první plnohodnotnou sezónu. Za více než rok od svého otevření hřiště navštívila nejen většina hráčů z České republiky, ale stalo se také součástí pyšelské komunity. Nebudeme si nic nalhávat, golf nemá vždy mezi lidmi nejlepší pověst. Cílem Loreta Golf Club Pyšely vedení Loreta Golf Clubu Pyšely bylo od začátku představit místním golf jako pěkný a zábavný sport a golfové hřiště jako místo, které je otevřeno široké veřejnosti. Byť se jmenuje klub, neznamená to, že se jedná o místo určené jen pro uzavřenou skupinu lidí. Po roce a půl můžeme s radostí konstatovat, že je golfové hřiště na Loretě skutečně místem pro každého. Denně potkáváme maminky, které chodí se svými dětmi na dětské houpačky, vodí děti na tréninky nebo přijede celá rodina na kole na limču nebo jen tak si posedět na terase restaurace. Na Loretě působí od otevření hřiště Golfová Akademie Tomáše Slavíčka, jejíž tréninky navštěvuje pravidelně téměř padesát dětí, v létě pořádá pravidelné příměstské tábory a pravidelně ji také navštěvují děti z mateřských školek v Pyšelích, Mrači a Zaječicích. Díky akademii si snad všechny děti z blízkého okolí vyzkoušely golf a v letošním roce se klubu podařilo postavit dva juniorské týmy do soutěží České Golfové Federace. V letošním roce jsme také začali spolupracovat s českou Golfovou Asociací Hendikepovaných Golfistů. Loreta se stala oficiální tréninkovým hřištěm a reprezentačním hřištěm asociace, jejíž členové sbírají úspěchy v evropských golfových soutěžích. Čas od času tak na hřišti můžete potkat hrající protetiky, paraplegiky nebo hráče s jiným tělesným postižením, kteří si i tak dokážou užívat hru golfu. Nad parkovištěm byla navíc na začátku léta otevřena nová tréninková plocha na krátkou hru, kterou může zdarma využívat každý, kdo se chce v golfu zdokonalovat. Těšíme se, že si i Vy najdete svou cestu na Loretu, ať už to bude na golf, na houpačky nebo třeba na sklenku dobrého vína. Jiří Novosad manager Loreta Golf Club Pyšely Začala podzimní příprava mladých golfistů na hřišti Loreta Pyšely. I přes prázdniny jsme však nelenili a zúčastnili jsme se Mistrovství České republiky družstev do 14,16 a 18 let. V konkurenci více než 20 družstev z ČR se děti z Lorety neztratily a naopak mile překvapily. Vzhledem k tomu, že provoz hřiště i příprava mládeže na Loretě prochází teprve druhou sezonou, ukázali jsme všem, že cesta, kterou jsme se na Loretě dali, je správná. Družstvo Po prázdninách se naplno rozjela příprava mladých golfistů na Loretě ze Zbraslavi se stalo Mistrem ČR do 14 let a kluci z družstva Lorety tedy mají velkou motivaci porazit příští rok své soupeře a kamarády a pokusit se o vítezství. Vzniká krásná atmosféra, kdy děti spolu soupeří, ale jsou všechny z jedné stáje. Děti se připravují pod hlavičkou Slavíček Golf Academy, která má, kromě centra na Loretě, i dvě další akademie na Zbraslavi a na Čertově břemeni. Trénovali jsme i o prázdninách, ale v plném počtu 40 dětí - jsme zahájili přípravu 1. září. Posílili jsme i trenérský tým a o děti se starají 3 Jakubové Važanský, Mareš a Hlinka. Některé děti trénuji 2 x týdně a ty menší 1 x týdně. Máme radost, že po prázdninách k nám chodí i děti z Mateřské školky v Pyšelích a chceme s nimi pokračovat i přes zimu. A nejen s dětmi z Pyšel, ale i Mrače a Zaječic. Na podzim nás čekají ještě 2 turnaje jeden kontrolní bude na Loretě a Mistrovství akademie na Zbraslavi. Tohoto vyvrcholení sezóny se zúčastní všechny děti ze všech center, tedy na 150 dětí. I nadále přijímáme děti do svých řad a budete li chtít více informací, pak je naleznete na nebo u hlavního trenéra na hřišti Loreta Pyšely, Jakuba Važanského tel mail Takže, hurá na golf. Tomáš Slavíček ředitel Slavíček Golf Academy 6 Tři družstva Slavíček Golf Academy na Mistrovství ČR do 14 let ve žlutých tričkách borci z Loreta Pyšely.

7 Křesťanská obec v Pyšelích zažívá po letech opět významný mezník své historie. Pátera Kryzstofa, který je novým farářem v pyšelském kostele, přivítal v Pyšelích pražský biskup Karel Herbst. Když před pěti lety měnila církev území svých vikariátů, obdoby státních okresů, Pyšely začaly spadat pod správu farnosti v Jílovém u Prahy. S touto změnou začal působit v obci jílovský farář Stanislav Hošek, který pro svůj požehnaný věk předal letos v srpnových dnech Pražský Biskup navštívil Pyšely pomyslné žezlo nově příchozímu páteru Kryzstofovi. V Pyšelích tak začal působit nový duchovní původem z Polska. Mladý farář vyvolal zájem věřících a pyšelský kostel Povýšení Svatého kříže je během tradičních nedělních mší neobvykle zaplněný. V neděli 24. srpna vyvrcholilo uvítání nového duchovního návštěvou pražského arcibiskupa Karla Herbsta. Mons. Karel Herbs byl ustanoven biskupem pražské římskokatolické arcidiecéze v roce 2002 a Pyšely navštívil poprvé. Spolu s páterem Kryzstofem odsloužil tradiční mši a poté se setkal s obyvateli Pyšel na zdejší faře. Příchozí zde měli také možnost osobně debatovat s nově nastupujícím páterem Kryzstofem a poznat tak oba církevní představitele z osobnější, lidské stránky. K příjemně prožitému odpoledni přispěli pyšelští věřící kromě dobré nálady také pohoštěním, které bylo přehlídkou pekařského a cukrářského umění především žen ze zdejší fara o.s. křesťanské obce. Tradiční mše svatá bude v Pyšelích i nadále sloužena každou neděli od 16 hodin, nový duchovní správce však pro zdejší farníky chystá i další akce. S podporou občanského sdružení Fara Pyšely plánuje několik dalších setkání s obyvateli Pyšel, o kterých vás budeme nadále informovat. Richard Augustin Fara Pyšely, o.s. Pražský biskup Mons. Karel Herbst slouží mši svatou s páterem Kryzstofem Páter Kryzstof se setkává s obyvateli Pyšel V průběhu měsíce října proběhne na faře druhý ročník pyšelského Jam session. Připravte si proto své džemy, marmelády i jiné ovocné pochutiny na soutěžní klání. Přesný termín konání, jakož i soutěžní kategorie budou včas plakátovány. inzerce Domov pro seniory SEN pro SEN se rozkládá v klidné obci Javorník- Čtyřkoly v malebném prostředí Posázaví asi 400 m od řeky Sázavy, 10 km od Benešova a asi 20 km od Prahy po dálnici D1. Jsme soukromé zařízení zaměřené na komplexní péči o seniory. Usilujeme o to, aby se u nás všichni cítili jako v jedné velké harmonické rodině. Staří lidé si zaslouží a potřebují nejen ošetřovatelskou péči, ale hlavně lásku a porozumění. Naším posláním je poskytování sociálních a zdravotních služeb, podporování soběstačnosti uživatelů a umožnění prožití plnohodnotného života. Zajišťujeme klientům co nejlepší podmínky pro prožití důstojného podzimu života. Usilujeme o to, aby si klienti v našem domově udrželi fyzickou svěžest, ale hlavně psychickou pohodu. Nabízíme proto klientům všechny služby, které jim takové romantické stáří umožní. Bydlet u nás můžete v jednom z osmnácti pokojů, z nichž většina má kromě vlastního sociálního zařízení i lodžii. Veškeré informace a kontakty najdete na našich webových stránkách nebo se přijďte podívat přímo k nám. 7

8 Historie Celý svět si letos připomíná 100. výročí počátku války, kterou dnes označujeme jako první světová. Ti, kdo ji zažili na vlastní kůži, už mezi námi nejsou. Přesto bychom neměli zapomínat, vždyť v této válce položilo své životy podstatně více Čechů než v té druhé. Navíc podstatně změnila mapu Evropy. Na troskách Rakouska-Uherska vzniklo několik samostatných států, zanikly monarchie v Německu a v Rusku. Navíc se měnil také životní styl. Rychle přibývalo různých vynálezů, které zlepšovaly život, jenž se začal zrychlovat. Staré poklidné časy mizely v nenávratnu. Pyšely si už před válkou udělaly pověst výletního a rekreačního městečka, které s oblibou vyhledávali hlavně Pražané. Sčítání lidu v r zde odhalilo 733 českých a 11 německých obyvatel, kteří žili v 98 domech. Většinu z nich živila řemesla a drobná hospodářství. Někteří také našli práci v Pařízkově továrně, která vyráběla knoflíky a ozdobné předměty, jiní na zámku nebo v Útulku sv. Josefa. Pyšely také zviditelnila pěstitelská stanice Selecta a hlavně pšenice Pyšelka, kterou se zde podařilo vyšlechtit. Do tohoto starosvětsky poklidného života brutálně vtrhla první světová válka. 28. června 1914 byla neděle. Lidé šli ráno do kostela poslechnout si kázání pana faráře O. Kozy. Pak se těšili na nedělní oběd a mladí na to, jak si večer zatancují. Byl krásný slunný den a nikdo netušil, že se mládež těší zbytečně. Odpoledne totiž dorazila na policejní stanici zpráva, která lidem vyrazila dech. V Sarajevu byl spáchán atentát! Arcivévoda Ferdinand i jeho žena jsou mrtvi! Okamžitě byly zakázány taneční a jiné zábavy, v den pohřbu (3. července) byly zavřeny obchody a zvonily zvony. Noviny přičinlivě lhaly: Účast nad tragickým skonem následníka a jeho choti není nikde tak všeobecná a opravdová jako v Čechách, které se staly arciknížecí rodině užším domovem. Od chvíle, kdy neuvěřitelná zvěst o příšerné vraždě přišla do Čech, neuschla slza v oku jak prvního knížete, tak posledního chudáka. Lidé, kteří přišli se zavražděným arcivévodou blíže do styku, však měli na věc jiný náhled. Jeho hrubost hraničící s brutálností, podezíravost a náboženský fanatismus byly všeobecně známé a zvláště lidé z Konopišťska by o nich mohli dlouho vyprávět. Ještě měsíc po atentátu trval zvláštní, napjatý klid. Co bude dál? Bude válka nebo nebude? ptali se lidé. Většina byla toho názoru, že i kdyby byla, utlučou naše vojska Srby čepicemi a do švestek budou všichni zase doma. 29. července přinesly noviny zprávu Válka Rakouska proti Srbsku. Současně informovaly o tom, že od 30. července bude zastavena osobní doprava na železnicích. Poměrně brzy byla zase obnovena, ale ve velmi zmenšeném rozsahu. Na větších tratích jezdily většinou dva vlaky denně tam a dva zpět. Vojenské útvary odjížděly na frontu, nejprve do Srbska, po vstupu Ruska do války také do Haliče. Pluky byly urychleně doplňovány. Jestliže před válkou bývala odvedena třetina branců (často i méně), nyní šlo do tuhého. Zdravý nebo nemocný marš na frontu! Už na podzim 1914 probíhaly odvody dosavadních nevojáků do 35 let a tato hranice se rychle zvyšovala. Už příští rok byli odváděni i můži do 45 let a brzy došlo i na padesátileté. Snadno se tak mohlo stát, že se v jednom zákopu sešli otec se synem. Nečekalo je nic dobrého tanky, kulomety, kozácké šavle, srbské nože, tyfus, na jižních bojištích malárie, v Karpatech kruté mrazy, bláto a hlad v zákopech. Na západní frontě byl použit další zhoubný vynález otravný plyn yperit. Tam naštěstí tehdy naši předkové nebojovali. Jaký div, že se značně rozmohlo simulování, jak dobře známe z Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka. Stejnou metodu, jak se vyhnout válce, zkusil i pyšelský učitel František Drastil. Když ho v roce 1915 předvolali do Písku před odvodní komisi, bylo mu už 45 let a vůbec netoužil jít bojovat za císaře pána a nechat doma ženu a dvě děti. Rozhodl se proto, že bude simulovat hluchotu. Před komisí se dobře držel, nic neslyšel, takže mu všechno museli psát a zdálo se, že mu to projde. Neprošlo. Když mu totiž napsali, že může odejít, vyšel za ním komisař a hodil na schody pár drobných mincí. Pan učitel se otočil, co to cinká načež vzápětí šel do vězení. Nakonec měl přece ještě relativně štěstí: Nebyl odveden k bitevním jednotkám ale k záloze, takže následující tři roky strávil v posádce v rumunském Caracallu. Veřejnost byla vyzývána, aby nic neposílala vojákům, o které je údajně vzorně postaráno. Jak uváděly noviny, byl denní příděl pro jednoho vojáka 98 g kávové konzervy, 400 g hovězího masa, 100 g zeleniny, 400 g chleba a 18 g tabáku. Tak bylo psáno, ale ve skutečnosti zlaté oči, které je uviděly. Moc rád bych viděl, jak v bojových podmínkách někdo na lékárnických vahách odvažuje 98 g kávové konzervy pro každého vojáka. Ostatně vzorně postaráno bylo i o civilisty. Hned na počátku války se ukázalo, že Rakousko-Uhersko není na delší válku vůbec připraveno. Hned v létě 1914 vypukla nákupní horečka a rodiny se překotně zásobovaly potravinami. Pyšelský kronikář píše, že ve městech stály a rodiny se překotně zásobovaly potravinami. Pyšelský kronikář píše, že ve První světová válka a Pyšely městech stály před obchody s potravinami tak zvané fronty, jev před válkou zcela nevídaný. A to ještě na venkově (a tedy i v Pyšelích) se žilo relativně lépe, protože zde si lidé mohli pěstovat drůbež a domácí zvířectvo. Těžko si někdo ve velkém městě mohl pěstovat slepice nebo kozu. Rychle se projevil nedostatek mužů v zázemí. Scházeli v továrnách, u policie atd. Řečeno slovy básníka: Císař je stáhl jak mince z oběhu. Takže hlavně do továren musely nastoupit ženy a větší děti. Venkov zase trápily tzv. rekvizice. Komise zabavovaly koně, obilí, brambory i krmiva. Pokud za ně lidé dostali nějakou finanční náhradu, byla jim stejně málo platná, protože zlaté a stříbrné mince rychle zmizely z oběhu a o znehodnocené papírové peníze nikdo nestál. V r činily ceny potravin už 400 % cen v r Byly zavedeny potravinové lístky, jenže stále častěji nebylo co přidělovat. To bylo samozřejmě hodně zlé, ale nejvíce se všichni obávali toho, jestli i jim nepřijde růžový lístek, sdělující, že jejich otec (syn atd.) padl hrdinnou smrtí na poli cti a slávy. Vzhledem k tomu, že pomník padlých najdete v každé větší vsi, je jasné, že smrt měla opravdu bohaté žně. K tomu připočtěme tisíce raněných a zmrzačených. Pamětnící si jistě vzpomenou na trafikanta pana Šmídka, který sice nebyl přímo v bitevní linii, ale střepina zatoulaného dělostřeleckého granátu ho připravila o nohu i v záložní linii. V listopadu 1916 zemřel 86letý císař František Josef I. Jeho nástupce, Karel, měl sice realističtější pohled na válku i na spojenectví s Německem, ale jeho možnosti byly omezené a navíc mnoho času už nezbývalo. V té době naši předkové už bojovali i na další frontě v severní Itálii. Boje v horách a hlavně u řeky Piavy stály ohromná množství lidských životů. Z pyšelských obyvatel zde padli Jan Petrýdes a František Vodrážka. Josef Papírník padl do italského zajetí, ale konce války se také nedočkal: Zemřel totiž na malárii v zajateckém táboře na ostrově Asinara u Sardinie. Nelze také zapomenout na ty, kdo se stali příslušníky našich legií a pomáhali vybojovat naši samostatnost. K našim legiím v Rusku se přidali František Bareš, Václav Bareš, Antonín Bárta, Václav Krátký, Alois Marek, Arnošt Marek, Karel Mošnička, Josef Platil, Bedřich Trousil a Josef Trousil. Na italském bojišti přeběhli k legionářům Bedřich Brych, Antonín Šikl a Antonín Balšan, ve Francii Otto Doležal. Dva posledně jmenovaní zaplatili lásku k vlasti svými životy. Těm, kdo zůstali doma, sice o život nešlo, ale žilo se stále hůře. Příděly potravin se postupně zmenšovaly. V r obnášely 1 bochníček chleba, 10 dkg másla, 30 dkg masa a 35 dkg mouky na jeden měsíc! Navíc jejich kvalita byla horší než špatná. Chléb, který byl vylepšován otrubami, se dal jíst, jen když byl měkký. Když ztvrdl, vnitřek se rozdrobil, takže zbyla kůrka a střídku jste mohli vyjídat lžičkou. Zlé časy nastaly náruživým kuřákům. S dojetím vzpomínali na bohatý předválečný výběr kuřiva a experimentovali se sušenými listy jahodníku a dalších rostlin. Došlo i na kovy. Dosavadní drobné mince z bronzu a niklu nahradily mince ze železa. Z Pyšel byly odvezeny v r zvony, konkrétně tzv. poledník z r a prasklý zvon z r Byly roztaveny na děla. Zato sem přibylo několik rodin, které před válkou uprchly z Haliče. Jednalo se o tamější Židy. Se zdejšími obyvateli včetně Židů se nesžili, místním vadil jejich nedostatek smyslu pro osobní hygienu a pro pořádek. To už lépe se zdejší obyvatelé sžili s ruskými zajatci, kteří tu pomáhali při polních pracích. Z bojišť zatím přiházely rozporuplné zprávy. Po nástupu bolševiků a následné občanské válce a anarchii v Rusku se zhroutila východní fronta. Rakouskouherské a německé pluky, které tam bojovaly, se začaly přesouvat na západní frontu. Tamnější francouzské a anglické divize se ocitly ve smrtelném nebezpečí, naštěstí v r vstoupily do války USA a jejich čerstvé síly představovaly pro vyčerpané Francouze a Angličany záchranu. V r už začalo být zřejmé, že naši (tedy Rakousko-Uhersko a jeho spojenci) tuhle válku nevyhrají. Na naše předky, oslabené čtyřletým hladověním, se valila ještě další pohroma tzv. Španělská chřipka. Na podzim 1918 a v prvních měsících roku 1919 se vyžádala řadu obětí hlavně mezi mladými lidmi a dětmi. V té době však už Rakousko-Uhersko bylo minulostí. 28. října 1918 jsme se dočkali svobody a samostatnosti. Ještě téhož dne dorazila tato zpráva i do Pyšel. Druhého dne lidé strhali rakousko-uherské dvojhlavé orly a vyvěsili prapory v národních barvách. Válka skončila a vojáci, kteří ji přežili, se začali vracet domů. Se jmény těch, kteří nepřežili, se setkáváme na pomnících padlých. Také na zdejším hřbitově najdeme několik pomníků se jmény padlých, jediný z nich však také nesl fotografii. Jednalo se o Otakara Vejmelku, který padl v únoru 1915 v Karpatech. Podle fotografie to byl hezký člověk. Škoda ho a škoda i té fotografie. Pomník, stojící přímo u schodů ze starého na nový hřbitov, byl totiž letos odstraněn. PhDr. Jiří Chvojka 8

9 Na prvním místě je určitě zrestaurovaný zpěvník pro zámeckou kapli, který sestavil a vlastnoručně napsal František Václav Pokorný. Původní název: Sbírka duchovních písní ke cti a chvále boží. Tento vzácný rukopis je nyní ve fondu Pyšelského muzea kam byl předán Pražským arcibiskupstvím. Původně pochází z pyšelské fary. Místní kronikář František Václav Pokorný jej vyhotovil krásným úhledným písmem (kurentem) pro zámeckou kapli roku 1831, jak je nadepsáno na první stránce zpěvníku. Obsahuje 114 písní vybraných k určitému úseku církevního roku nebo k svátkům sakrálních osobností: O sv. Anně, O Janu Nepomuckém, O sv. Václavu atd. Velký počet písní je opatřen nápěvy zapsanými v notových linkách. Kdo to byl František Václav Pokorný? Narodil se v Pyšelích roku 1783 v čísle 43, zemřel při epidemii cholery v Pyšelích r Jeho otec dříve pracoval u vyhlášeného mistra tkalcovského v Chrudimi. Hrabě Bissingen, který vlastnil pyšelské panství ( ) do Pyšel zval schopné řemeslníky, zvláště tkalce. Pokorný se v Pyšelích usadil a provozoval tkalcovské řemeslo. Syn František se u otce vyučil tkalcovskému řemeslu a provozoval jej až do své smrti. Rád četl a zdokonalil se v literárním umění tak, že slohem neobyčejně obratným začal psát Památnosti městečka Pyšely. Tak o něm napsal vydavatel Památností doktor Antonín Podlaha. Je to pyšelská kronika, kniha jedinečná pro kulturní dějiny našich obyvatel. V poslední době, po smrti Pokorného byl rukopis Památností majetkem manželů Marie a Karla Hnátkových. Marie byla vnučkou F. V. Pokorného. Ta pak rukopis věnovala r pyšelskému farnímu úřadu. V roce 1907 jej knižně vydal již zmiňovaný doktor A. Podlaha. Dnes není známo kam se rukopis ztratil. (V muzeu máme kopie vydané knížky.) Je proto velkým počinem, že máme v muzeu alespoň rukopis zpěvníku z r Zpěvník jako takový byl ve velmi špatném stavu. Bylo nutné jej zachránit pro příští generace, a tak jsem jej dala k odbornému prohlédnutí paní doktorce Z nových exponátů Pyšelského muzea Zuzaně Petráškové do Národní knihovny hudebního oddělení v Praze. Ta zhodnotila jeho textovou část a po dohodě s paní Ver. Kašťákovou z restaurátorských dílen v Hostivaři, byl zde zpěvník odborně zrestaurován. Velice si vážím daru pro muzeum paní Ireny Obrhelové z Nové Vsi, ze kterého mohla být uhrazena částka za zrestaurování vzácného zpěvníku. Zbývající obnos uhradilo město Pyšely. Dalším velmi pěkným exponátem je album fotografií (30 foto) s názvem: V upomínku na návštěvu pana ministra vnitra JUDr. Josefa Černého v Ústavu pro chov a výcvik služebních psů četnictva v Pyšelích dne 14. června Je to album velmi pěkně uspořádané. Darovala jej Pyšelskému muzeu pravnučka po svém pradědovi, který pana ministra doprovázel. Dále je v muzeu krásný exponát, fotokopie (v původní velikosti 60x90 cm) Krejčovské korouhve z roku Originál korouhve je bohužel v majetku říčanského muzea. Pochází z Pyšel. Příslušníci krejčovského cechu korouhev hrdě nosili v čele průvodu při různých slavnostech v Pyšelích. Říčanské muzeum nám tento originál zapůjčilo na tři roky. Není možné jej pojistit, takže je pod ochranou městského úřadu. Fotokopii vytvořil pan Milan Nikles a je ke shlédnutí v muzeu. Dalšími pěknými exponáty jsou dvě veliké knihy. Daroval je Zděněk Vávra ze Senohrab. Táborsko a Zlatá Praha, z let 1895 o historii našeho kraje a tehdejších velkých událostech v kultuře Prahy. Městský úřad zakoupil pro muzeum řadu knih, které by se mohly půjčovat. Jsou to knihy: Česká republika města a obce, Region Benešov, Čerčany, Benešov, Posázaví, Benešovsko na starých pohlednicích, Českoslovenští legionáři z okresu Benešov, knihy o Masarykovi, Rádlovi, Čapkovi atd. Naše muzeum vlastní velké množství krásných exponátů (8 000 ks). Není však možné pořádat výstavy jak tomu bylo dříve. Je velká škoda, že muzeum má velmi málo návštěvníků, hlavně pyšelských, kteří by měli být hrdi na své muzeum. Je otevřeno ještě do 9. listopadu. Těším se na Vaši návštěvu. Zd. Srnská Zpěvník F. V. Pokorného z r Krejčovská korouhev z roku 1803 Muzeum Inzerce Ekorada na tento měsíc: Nechte si poradit Ekoporadenství (environmentální poradenství) se zabývá poskytováním pomoci a rad v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Pomáhá zpřístupňovat objektivní informace o životním prostředí, o environmentálních problémech a jejich řešeních, o výrobcích a jejich vlivu na životní prostředí tak, aby se lidé mohli odpovědně rozhodovat ve prospěch své budoucnosti. Ekoporadna ČSOP Vlašim významně pomáhá utvářet odpovědnost obyvatelstva Podblanicka vůči životnímu prostředí již od roku 1999 a je dlouholetým členem Sítě ekologických poraden STEP. Certifikovaný ekoporadce zodpoví vaše dotazy em, telefonicky či osobně. V případě potřeby při tom spolupracuje s externími odborníky. Služby ekoporadny se řídí etickým kodexem. Služby ekoporadny jsou určeny veřejnosti, obecním úřadům a představitelům obcí, školám, učitelům a studentům, malým podnikům a živnostníkům, vlastníkům pozemků, zemědělcům a dalším zodpovědným lidem kteří chtějí jednat šetrně ke svému životnímu prostředí. Bezplatně nabízíme pomoc v oblasti péče o zeleň, posuzování dopadu lidské činnosti na životní prostředí a její optimalizace, ochrany přírody, legislativy životního prostředí, ekologicky šetrné dopravy, spotřebitelství, úsporného a ekologicky šetrného provozu domácností, kanceláří, škol, úřadů, hospodaření s energií, vodou a odpady, ochrany ovzduší a adaptace na klimatickou změnu či agroekologie. Specializujeme se na metodickou pomoc při environmentální výchově, vzdělávání a osvětě (EVVO), poskytujeme metodickou pomoc učitelům, podklady pro referáty, projekty, seminární práce, odborné konzultace a praxe studentů. Organizujeme přírodovědné a vlastivědné exkurze na Podblanicku. Školám a úřadům poskytujeme rovněž bezplatně pomoc při ekologizaci provozu. Poskytujeme kontakty na další odborné instituce a poradenství pro vlastníky a hospodáře v přírodovědně cenných územích. Knihovna a studovna je součástí poradenské služby. Výpůjčky lze bezplatně objednat a katalog naleznete na adrese Ekoporadna ČSOP Vlašim, tel.: , web: adresa: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, Vlašim provozní doba pro telefonický a osobní kontakt: pondělí pátek 9-12, hodin 9

10 dopisovatelé Tento unikátní hudební nástroj byl zhotoven v roce 2001 a od té doby obohacuje kulturní dění nejen v Praze a Českých městech, ale i v celé Evropě. Zvonohra je vlastně soubor zvonů různých velikostí sladěn do kompaktního celku, který umožňuje na tyto zvony hrát. Již od 13. století se lidé snažili spojit několik menších zvonů a pomocí lanek nebo paliček je rozeznívali. Zvony se posléze začaly sestavovat k hodinovým strojům nebo se zvonohry také začaly ovládat pomocí velkých hracích válců. V 16. století došlo k velkému rozmachu zvonoher, zvonaři vyřešili problém s přezníváním několika zvonů, který je doprovázel od počátku stavby zvonoher. Vznikl speciální profil zvonového žebra, upravila se hmotnost zvonu a zvětšil se rozsah tohoto hudebního nástroje na 4 6 oktáv. V současné době se za zvonohru považuje pouze nástroj, který má nejméně 23 zvonů a je ovládán mechanicky pomocí klaviatury. Pokud zvonohra získá statut koncertního nástroje, musí mít nejméně 47 zvonů. Zvonohry se dělí na pevné a mobilní. Kolébkou zvonoher by se dal přiřadit Benelux. Zvonohry se odtud postupně začaly šířit do celého světa. V současné době se nejvíce těchto nástrojů nachází v Holandsku a Belgii (společně 500 zvonoher). Pak následuje Francie (52 zvonoher), Německo, Dánsko, Švédsko, Velká Británie a Norsko (8 zvonoher). Ostatní země mají pouze jednotlivé zvonohry. U nás v Čechách je nejznámější Loretánská zvonohra se svými 27 zvony. Jejím autorem byl Claudy Fremy a slavnostně byla vysvěcena v roce Můžeme se také setkat se soubory zvonů (Klokoty u Tábora -9 zvonů, Hoštka u Litoměřic -9 zvonů, Unhošť -6zvonů, Křtiny, Svatá Hora u Příbrami, Brodek u Přerova, Francova Lhota, chrám Nanebevzetí P. Marie ve Staré Boleslavi atd.), ale zde se nejedná o zvonohry. Pražská mobilní zvonohra je se svými 57 zvony druhou největší na světě z pěti dnes funkčních velkých mobilních nástrojů. Je jediná ve střední a východní Evropě. Největší zvon váží 860kg (f1) a naopak nejmenší 5kg (d6). Hmotnost celého nástroje je 12t, z toho pouze Pražská mobilní zvonohra zvony váží 4950kg. Postavena byla v letech 2000 až 2001 ve spolupráci firem - Zvonařstvím Manoušek z Prahy, firmou Royal Eijsbouts z nizozemského Astenu a belgickou firmou Clock-o-Matic z Holsbeeku. Tato zvonohra má certifikaci Koncertní zvonohry a plně splňuje veškeré mezinárodní normy. Přepravována je na vozidle Renault Magnum AE 470 a celkové rozměry činí - délka 9,8m; šířka 2,5m; výška 3,9m a hmotnost 21,8t. Myšlenka postavit mobilní zvonohru vznikla již v roce V roce 1998 byl předložen projekt na zhotovení Pražské mobilní zvonkohry v rámci akce Praha- Evropské město kultury, v roce 1999 bylo přislíbeno financování i s termínem prvního koncertu. Okamžitě se rozběhly práce na výpočtu profilu zvonů a jejich výzdobě. Již v roce 2000 začínají být problémy s finančními prostředky a musejí se začít hledat další sponzoři. I přesto se práce na zvonech nezastavují a v květnu 2001 je odlito všech 57 zvonů. První koncert se odehrál 3. září 2001 v pražské oboře Hvězda. V následujících dnech probíhal v Praze festival Eurocarillon 2001, jehož se Pražská mobilní zvonohra zúčastnila. V současné době zvonohra v letním období jezdí na koncertní turné po Evropě a koncem roku se vrací do Prahy, kde probíhají další její vystoupení. Za 13 let své existence má za sebou 400 koncertů v 11 evropských zemích, za její klaviaturu usedla již více než stovka profesionálních hráčů na zvonkohry. U nás v Pyšelích se budeme moci seznámit s tímto hudebním nástrojem slavnostně již 21. prosince při adventních oslavách. Jedná se o její 403 koncert. Čeká nás program Roaming Bells nizozemské carillonistky paní Rosemarie Sauntiëns. Doufám, že se všem tento zážitek bude líbit stejně, jako nám v minulosti,kdy jsme jej shlédli 23. prosince 2013 na Vltavě pod Karlovým mostem. V případě zájmu je možné se také podívat na stránky Pramen: Stránky carillon a kniha Zvonařství pana Petra Manouška. Honza Kostrhoun Jsem pyšelský rodák, chodil jsem zde do školy. Pracoval jsem v JZD v Pyšelích a přitom jsem studoval Zemědělskou školu v Táboře. V roce 1966 jsem se s rodinou odstěhoval do rodiště mé manželky, do Moravských Budějovic. Na Pyšely, moji rodnou obec stále vzpomínám, mám tu příbuzné a na hřbitově u Lorety jsou pohřbeni moji rodiče, takže do Pyšel často zajíždím. Za mého mládí bývala v Pyšelích skoro v každém domě nějaká živnost. Řemeslník, aby vedle řemesla mohl uživit svoji rodinu, měl k tomu také malé hospodářství. Dle mé paměti začnu od domu u kostela, dnes zde mají krámek Vietnamci. Patřil dříve Papírníkům, manželka Josefa Papírníka zde měla kloboučnictví a jeho sestra Liduška provozovala krejčovskou dílnu. V části, kde byla později hospoda krejčoval pan Vodrážka, kterému chyběla část levé ruky. Další dům 10 Živnostníci v Pyšelích v letech 30tých až 50tých minulého století byla drogerie pana Krátkého s velkým poutačem OLLA GUM. Dům č. 73 byl obchod pana Josefa Zahradníka, sortiment m. j. průmysl, petrolej. Provozoval Liduška Papírníková i benzinovou pumpu, která stála na náměstí. V Senohrabech měl pronajaté sklady na cement, vápno a uhlí. Přes uličku v domě č. 72 byla nezapomenutelná oficina pana Josefa Procházky a jeho ženy Jiřiny. Zde bylo zvelebování fazon účesů žen i mužů a také informační centrum. Dům č. 71, pan Zdeněk Podroužek, ruční šití lyžařských bot, jeho manželka provozovala mandl na žehlení prádla. Ve vedlejším domě měl koloniál pan Soukup, později pan Beneš. V domě přes uličku provozovali hned tři lidé svoji živnost. V přízemí prodávala paní Slavíková cukrovinky, v další části měl pan Večera holičství a v patře domu krejčoval pan Krejčík, který bydlel v Zakoutech. Jeho syn Dobrouš si na zahradě i během války postavil letadlo a když přišel květen 1945, tak s ním také létal. Dům č. 68 bylo pekařství pana Budila, provozování této živnosti převzal po mém zemřelém strýci Feierfeilovi. Následovala spořitelna, což dodnes připomínají krásná zdobená skla v oknech. V domě č. 68 bylo hodinářství a opravna bicyklů pana Nezbedy. Pak je ulička k bývalé vinopalně, tedy Vinopalná ulice. Zdeněk Podroužek Pokračování na straně 11

11 Pokračování ze strany 10 V domě č. 74, dnes keramička paní Papírníková, prakticky ve sklepě tohoto domu, provozovala paní Strnadová, vdova, jednu důležitou živnost a to pohřebnictví. V jedné části domu, proti studni měla byt. V menší místnosti byly svícny, katafalk, rakve apod. Pohřební vůz byl pak v kolně domu pana Kadlece č. 43, truhláře, který pro její živnost vyráběl rakve. Po válce za paní Strnadovou jezdila její dcera s rodinou na motorce značky Indián se sajdkárou. Indián měl mohutná řídítka, snad metr rozpětí. V domě č. 89 měl jistý čas zubařskou ordinaci pan Zdeněk Bém, který dojížděl z Benešova. Dále byl domek Urbánků, který byl později zbourán, a byla postavena pošta. Můj prastrýc František Letadlo Dobrouše Krejčíka Urbánek, velitel pyšelských hasičů se nevrátil z koncentračního tábora v Terezíně. Vedle pošty byl obchod pana Jindřich Dlabala. Následuje dům pana Turka. On i jeho syn Míla byli vynikající tesaři. Ob barák byla strojírenská firma pana Nováka, opravovala se tu zemědělská technika, mlátičky na obilí apod. Za dalších pět domů bylo zámečnictví pana Nováka, jehož profesí byli vodovodní instalace. Měl mnou obdivovaný anglický motocykl značky BSA. V domě č. 55 měl krejčovství pan František Vykoukal. V době krize nakoupil přímo z továrny látky, obcházel obce až k Neveklovu, poměřil zákazníky a během krátké doby z vybrané látky dodal oděvy, pochopitelně za dobrou cenu. V té době zaměstnával až šest krejčích. Dál proti domu Pařízkových, bydlel velitel četnického ústavu pro výcvik psů pan Adolf Horák. V sousedním domě bydlel zedník pan Šesták a hned vedle studnař pan Havlíček. Po několika domech zemědělců byl v domě č. 43 truhlář pan Kadlec a jeho sousedem byl sklenář pan Kratochvíl. V domě č. 37, dnes hospoda U Dobrotů provozoval můj otec Jaroslav Jenšovský hospodu a řeznictví. V poschodí byla pošta, divadelní a taneční sál. V domě pana Dlouhého, dnes obchod pan Heřmana, prodávala v levé části domu paní Zachovalová galanterii a v pravé části byla prodejna a opravna obuvi Baťa. Přes cestu k Loretě byl zemědělec a řezník, prodej masa pan Smrčka. Vedle byla Kampelička, dále dům č. 31, v němž měl obchod s látkami pan Rádl. Vedle bývalo pekařství pana Zamrazila (dům zbořen). V domě č. 29 opravoval boty pan Smutný, svého času starosta Pyšel. Později dům patřil panu Třískovi, který zde měl trafiku a také pojišťoval. Vedle je Radnice, byla tu hospoda a řeznictví pana Petra. Vedle bydlel pan Hnátek zemědělec a řezník. V domě, kde se dnes prodávají krmiva pro zvířata apod. bydlel dříve pan František Zeman, švec který zhotovoval kvalitní vysoké jezdecké holinky. Dům č. 23 paní Čápová, krejčová, její bratr byl malíř pokojů. Dále v domech Na Košíku byl pan Cinka kominík, pan Podhola zedník, pan Červenka pokrývač. Pan Antonín Šikl dopravoval poštu 2x denně k vlaku na zastávku a zpět do Pyšel. Nezapomenutelnou postavou byl z domu dopisovatelé č. 88 pan Karel Pilát hrobník a správce kůru v kostele. Dále bydlel kovář pan Kleňha. V ulici k Pětihostům (dříve Poštovní) byl kolář pan Páša, vedle sedlář Holeček a naproti autodílna pana Nováka. Na rohu byl obuvník pan Valtr, vedle krejčí Alois Vykoukal. Zpět na náměstí byl dům pana Bečky cukráře, vedle byl holič pan Hruška. Další živnosti byly pod kostelem v Lipové ulici. Kovárna pana Zemana, knoflíkárna pana Dautha, zemědělská usedlost pana Hrušky, který společně s cestářem Léblem protahovali silnice sněžným pluhem. Naproti bydlel pan Jan Vnouček studnař. V Průběžné ulici měl truhlářství pan Pacák, vedle byl dům stavitele pana Havlíka. Níže byl koloniál pana Šugla a kominictví pana Laštovičky. U sádky cementárna pana Šubrta, dále měl tesařství pan Salátek. U rybníka Prádlo byl lakýrník pan Ptáček, který vlastnil aerovku zvanou cililink. Tolik tu bylo v Pyšelích živností, všichni se uživili a žilo se tu dobře. Některé pracovní nástroje a nářadí pyšelských živnostníků jsou k vidění v Pyšelském muzeu a mohou tak přiblížit návštěvníkům mnohdy již zaniklé živnosti. Se srdečným pozdravem na Pyšely Jaroslav Jenšovský, Moravské Budějovice Inzerce EKOLIKVIDACE A ODTAHY AUTOVRAKŮ FIRMA AUTO S.V.A. Soběhrdy nabízí AUTO Ekologická likvidace vozidel ZDARMA Odtahy vozidel ZDARMA (do cca 30 km) Samozřejmostí je vystavení potvrzení o převzetí autovraku + vyřízení formalit v Benešově, Vlašimi, Voticích. Přestavby vozů na LPG VELKÉ SNÍŽENÍ CEN!!! Když k nám kompletní vůz přivezete, ODMĚNU DOSTANETE! Kontakt: AUTO S.V.A., s.r.o., Soběhrdy 9, Benešov tel: , , Otevírací doba: Po-Pá 8:00-17:00, pauza 12:00-13:00 Nabídka platí do odvolání. Pro detailní informace nás neváhejte kontaktovat. 11

12 Pykulka PYšelský KUlturní KAlendář ZÁŘÍ 22. a :45-22: :00 čtvrtek ZAČÍNAJÍ TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ pod vedením p. Beránka v pyšelské sokolovně celkem 10 lekcí pořádá: TJ Sokol Pyšely přesné informace jsou plakátovány TVOŘENÍ PRO ŢENY výroba částí na šperk z Fimu v salonku pizzerie U Dobrotů pořádá: Cvrček Pyšely Kurz je moţné navštívit v rámci permanentky na 5 vstupů za 450,- Kč. Více info na Přihlášky na :00 středa :00 neděle KLUB SENIORŮ pravidelné setkání první středu v měsíci v hasičské zbrojnici DRAKIÁDA NA LORETĚ Na závěr jsou opět naplánovány letadélka rozhazující bonbóny, bude i soutěž o nejvýše letícího draka. Na místě bude k dispozici teplý čaj a pro malé účastníky malé překvapení. pořádá: Pro Pyšely o.s :00 pátek HUBERTSKÁ MŠE v pyšelském kostele ŘÍJEN listopad :00 Sobota :30 úterý :00 úterý :00 čtvrtek :30 sobota :00 sobota ŠTRÚDLOBRANÍ v Borové Lhotě u kapličky LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD pro děti a rodiny od Nové Vsi k pomníku na pyšelském náměstí pořádá: SDH Pyšely ROZEZNÍ SE DVA PYŠELSKÉ ZVONY Již dvanáctým rokem se tímto Pyšely připojují k akci ZVON MÍRU V ROVERETU. pořádá: SDH Pyšely po akci je pro Vás připraveno svařené víno v pyšelské hasičské zbrojnici TVOŘENÍ PRO ŢENY navlékání a kompletace Fimo korálků a částí vyrobených v září. Pomocí decoupage oživení vašich květináčů, krabiček nebo rámečků na zeď v salonku pizzerie U Dobrotů pořádá: Cvrček Pyšely "DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU" divadelní hru Járy Cimrmana uvede HROB z Ohrobce pořádá: TJ Sokol Pyšely VERNISÁŢ výstavy obrazů Marie Kolářové v GALERII U MARIE pořádá: Galerie u Marie 12

13 Pykulka listopad :00 čtvrtek TVOŘENÍ PRO ŢENY drátkování s korálky: ozdoby na stromeček či vánoční stůl - rybičky, hvězdy v salonku pizzerie U Dobrotů pořádá: Cvrček Pyšely :00 středa sobota KLUB SENIORŮ pravidelné setkání první středu v měsíci v hasičské zbrojnici MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA místo a čas budou včas plakátovány pořádá: OS pro zvelebování Zaječic, Kovářovic a okolí :00 neděle KONCERT V KOSTELE POVÝŠENÍ SV. KŘÍŢE Účinkují:Vratislav Kříž (baryton) Petr Malásek (klávesy) a jejich host vstupné: Kč 150,- PRosinec :00 čtvrtek TVOŘENÍ PRO ŢENY Quilling: výroba netradičních přání nebo drobných dárků formou stočených proužků papíru v salonku pizzerie U Dobrotů pořádá: Cvrček Pyšely pátek den OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Dětském domově v Pyšelích :00 neděle :00 sobota cca 17:00 neděle CHARITATIVNÍ KONCERT PRO DĚTSKÝ DOMOV PYŠELY jako každoročně hraje BRASS FIVE, zpívá dětský sbor ZŠ TGM Pyšely v pyšelské sokolovně pořádá: DD Pyšely "VODNÍ KRÁL" pohádka pro malé i velké v podání SDOL Pyšely pořádá: TJ SOKOL Pyšely "PRAŢSKÁ MOBILNÍ ZVONKOHRA" unikátní možnost si poslechnout zvonohru mimo Prahu v programu je serie skladeb s názvem Roaming Bells hrát bude nizozemská carillonistka paní Rosemarie Seuntiens na pyšelském náměstí Kaţdé pondělí a středu od a vţdy od 20:45 hod. - "Taneční pro dospělé v pyšelské sokolovně"- 10 lekcí pod vedením pana Beránka Kaţdé pondělí 9:30-10:30 probíhá cvičení rodičů s dětmi pod vedením Venduly Smutné Kaţdé úterý 19:00-20:00 probíhá cvičení pro ţeny pod vedením Kateřiny Sládkové Kaţdý čtvrtek 16:00 19:00 (rozděleno do dvou skupin po hodině a půl dle věku) probíhá cvičení mladších ţákyň v sokolovně Pyšely, Pořádá TJ Sokol Pyšely. Kaţdý poslední čtvrtek je moţné navštívit "Tvoření pro ţeny", bliţší informace na přihlášky na Kaţdou neděli od 14:00 do 15:30 hod. probíhají setkání mladých hasičů v hasičské zbrojnici v Pyšelích. Pořádá SDH Pyšely. PROGRAM ADVENTNÍCH NEDĚLÍ BUDE VČAS PLAKÁTOVÁN Změna program vyhrazena. Neuvedená data budou s dalšími informacemi o akcích včas plakátována. Výtisk zdarma; k dostání v pyšelských obchodech, na poště a městském úřadě. Změna programu vyhrazena; neuvedená data budou s dalšími info o akcích včas plakátována. PRO PŘÍPADNÉ DOTAZY, PROSÍM, KONTAKTUJTE KULTURNÍ VÝBOR NA MAILU: 13

14 příloha T.J. Sokol pyšely Cvičení v Sokole Prázdniny skončily a začal další školní rok. S ním přichází i nový rozvrh sokolovny plný obvyklých i nových aktivit, které Vám nabízí T. J. Sokol Pyšely. Nově nabízíme cvičení pro ženy na hudbu, zaměřené na tvarování a posilování problémových partií, dále cvičení pro matky s dětmi od 1 roku, taneční pro dospělé s novými lekcemi pro začátečníky a další... Těšíme se na nové tváře... Tereza Bartíková a Kateřina Tomášková, náčelnice a jednatelka T. J. Sokol Pyšely Cvičení všestrannosti - ŽÁKYNĚ Čas Čtvrtek 16:00-17:30 Předškoláci - 3. tř. Náplň 17:30-19:00 4. tř tř. Cvičení pro dívky Začátek Základy atletiky a gymnastiky Cena 300,- Kč/rok Míčové hry, pohybové hry, Přihlášky cvičení na nářadí, na hudbu osobní domluva na hodině CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI Čas Pondělí 9:30-10:30 Pozn.: Začátek Určeno pro matky s dětmi Cena 30,- Kč/hodina od jednoho roku do tří let Přihlášky Vendula Smutná osobní domluva na hodině CVIČENÍ PRO ŽENY Čas Úterý 19:00-20:00 Pozn.: Začátek Posilování a tvarování Cena 60,- Kč/hodina problémových partií. Přihlášky Volně pro veřejnost Prvky aerobicu a zumby. Kateřina Sládková Overbaly, posilovací gumy. Cvičení všestrannosti - MUŽI Čas Pondělí 17:30-18:30 Pozn.: Pro muže (i ženy) Středa 18:30-19:30 Posilování (posilovací stroje) Začátek Kondiční cvičení Cena 50,- Kč/hodinu Kruhový trénink Přihlášky Libor Podroužek Pro členy TJ Sokol Pyšely osobní domluva na hodině cenově výhodnější SÁLOVÝ FOTBAL Čas Pondělí 18:30-20:30 Pozn.: Začátek Sportovní oddíl TJ Pyšely Cena 50,- Kč/hodina Přihlášky David Šintal Pro členy TJ Sokol Pyšely osobní domluva na hodině cenově výhodnější STOLNÍ TENIS Čas Úterý 17:15-18:30 Pozn.: Neděle 8:00-12:00 Sportovní oddíl TJ Pyšely Začátek Pro všechny věkové kategorie Cena 50,- Kč/hodinu Přihlášky Vejmelka , Svašek Pro členy TJ Sokol Pyšely osobní domluva na hodině cenově výhodnější VOLEJBAL Čas Pátek 19:00-22:00 Pozn.: Jednou za 14 dní od 21:00 Sportovní oddíl TJ Pyšely Začátek Pro všechny věkové kategorie Cena 50,- Kč/hodinu Přihlášky osobní domluva na hodině Pro členy TJ Sokol Pyšely cenově výhodnější OCHOTNÍCI Čas Čtvrtek 19:00-22:00 Pozn.: Začátek Hra se již připravuje. Cena Kdo by měl zájem o práci Přihlášky Vlčková Martina v ochotnickém spolku, prosím obraťte se na M. Vlčkovou TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ Čas Pondělí 20:45-22:15 pokročílí Pozn.: Středa 20:45-22:15 začátečníci Kurzy budou otevřeny při Začátek 22. a minimálním počtu 5 párů. Cena 3 200,- Kč/pár/12 večerů Omezený počet párů = Přihlášky Jan Beránek Individuální přístup 14

15 t.j. sokol pyšely příloha R E S T A U R A C E SOKOLOVNA PYŠELY Pražská 151, Pyšely tel.: Děkujeme Vám za Vaši pětiletou přízeň. Vaše restaurace Sokolovna Pyšely. Drakiáda 2014 Tímto zveme všechny milovníky létajících draků (jakožto i jiných objektů) na tradiční podzimní drakiádu na Loretě. Uskuteční se (ne v případě deště) dne neděle - od na Loretě. Na závěr jsou opět naplánovány letadélka rozhazující bonbóny, bude i soutěž o nejvýše letícího draka. Na místě bude k dispozici teplý čaj a pro malé účastníky malé překvapení. Letošní dětský den již tradičně připravily společnými silami pyšelské spolky: SK Pyšely, SDH Pyšely a T. J. Sokol Pyšely. Termín připadl na neděli 1. června, a tak jsme mohli oslavit svátek přímo na Mezinárodní den dětí. Bylo krásné slunné počasí - příjemné ke hrám na hřišti, které byly opět uspořádány formou Dětský den 2014 Dopisovatelé stanovišť. Každý spolek přispěl i něčím ze své činnosti. Díky tomu si děti mohly vyzkoušet střelbu na fotbalovou branku, práci s hadicemi, stříkání ze džberovky a u Sokolů pocvičily i svoji mrštnost. Prožili jsme krásné odpoledne a už se těšíme na příští rok, kdy se bude dětský den konat na hasičské zbrojnici. T A N E Č N Í PRO DOSPĚLÉ (11.SEZÓNA) sokolovna strančice Kurz S1: Začátečníci 15:15 16:50 neděle, od Kurz S2: Mírně pokročilí 17:00 18:35 neděle, od Kurz S3: Středně pokročilí 18:45 20:25 neděle, od Kurz S5: Speciál 20:35 22:15 neděle, od Info: tel: inzerce 15

16 dopisovatelé V tělocvičně Základní školy Poříčí nad Sázavou už po několik sezón trénují děti z Florbalového klubu Draci. Jejich základna se neustále rozrůstá. Ještě před několika lety jich bylo okolo 20, dnes je členy klubu téměř 60 malých sportovců ve věku od 5 do 15 let. Stále vyšší počet dětí, které chtějí hrát právě florbal, do značné míry koresponduje s nárůstem popularity tohoto sportu v České republice. Florbal se mimo jiné stal mimořádně oblíbeným školním sportem, a není divu. Je to sport Letos v srpnu ( ) se konal již pátý ročník Minitábora na hasičské zbrojnici. Tato volnočasová aktivita je určena pro všechny děti, které navštěvují kolektiv mladých hasičů při SDH Pyšely. Počet dětí doplňují děvčata ze Sokola (všestrannost žákyně). V pondělí ráno se sešlo na hasičské zbrojnici celkem 25 dětí ve věku 6 až 13 let. Většina aktivit probíhá na zahradě zbrojnice, kde i spíme ve stanech. Některé hry Hledáte vhodný sport pro školáka? Zkuste florbal! velmi dynamický, plný zvratů a variant a jeho atraktivitu podtrhuje i fakt, že v něm padá hodně gólů. Zároveň je poměrně nenáročný kromě florbalky, popř. ochranných brýlí, není potřeba žádné zvláštní vybavení. Ani finanční náročnost tedy není nijak velká. Dalších důvodů, proč zvolit právě florbal jako vhodný sport pro malé dítě, je celá řada. Jedním z těch hlavních je fakt, že přizpůsobuje pravidla a systém hry motorickým a fyzickým schopnostem dětí na základě jejich přirozeného se stanovišti jsou rozptýlené po Pyšelích. Celý týden se nesl v duchu pohádek a světa sci-fi a fantasy, proto si děti samy pojmenovaly oddíly podle pohádkových postav. Prvním oddílem byli červení draci, druzí byli zelení elfové a třetí modří šmoulové. Program byl tedy přímo pohádkový Kouzelná pošta, Pohádkové rozumy, Hra o přežití, Pohádkové putování s fantazií či Hravý výšlap. Nejvíce pozitivních ohlasů ale bylo na Putování Minitábor 2014 vývoje. Konkrétně: jen málokomu asi dává smysl nechat 7leté dítě běhat po hřišti velkém 40 x 20 metrů při hře pěti hráčů proti pěti. Je jasné, že to pro něj bude spíš maratónský běh než florbal. Do kontaktu s míčkem se totiž logicky nedostane tak často, jak by bylo žádoucí, navíc bude mít problém si při deseti hráčích v poli srovnat v hlavě, kam se vlastně postavit či jakým směrem se pohybovat. A nutit takového kluka nebo holku, že má hrát na konkrétním postu a běhat v určitém území, by v tomhle věku bylo špatně. Proto se v mládežnických kategoriích hraje systémem 3 hráči v poli plus brankář, samozřejmě na zmenšeném hřišti, popř. se zmenšenými brankami. Děti se díky tomu dostávají do kontaktu s míčkem mnohem častěji, což je strašně důležité. Potřebujeme totiž, aby zvládli co nejlépe techniku v období, kdy se jejich motorika vyvíjí nejrychleji a nejsnáze. Navíc díky hře ve třech pochopí princip poziční hry, tzn. kam si naběhnout, aby se k nim ve správný čas mohla dostat přihrávka a zároveň mohlo dojít k ohrožení soupeřovy branky. Toto je zjednodušený popis toho, jakým způsobem trénujeme a hrajeme hloupého Honzy, jehož hlavní náplní bylo vaření buřtguláše v kotlíku. Za nejlepší buřtguláš získal celý oddíl Řád zlaté vařečky. Vrcholem programu byl výlet, za který patří velký dík našim hasičům, kteří pro nás vymysleli a připravili plavbu na raftu z Nespek na Zbořený Kostelec. Do Nespek jsme došli pěšky a odtud už jsme pluli na šesti raftech (jeden zelený hasičský a zbylých 5 červených půjčených od pana Sopra z jeho půjčovny Sázava Tour). Cestou jsme se zastavili v bistru v Ledcích, kde jsme poobědvali, odpočinuli si a zahráli jsme si pár her. Potom jsme se opět nalodili a vyrazili směrem k cíli. Výlet jsme završili výstupem k zřícenině hradu, a pak jsme se notně znavení nechali odvézt do tábora. i ve Florbalovém klubu Draci. V průběhu sezóny s dětmi také pravidelně jezdíme na turnaje, kde mají příležitost bez ohledu na florbalovou vyspělost poměřit síly s jinými kluby. Minimálně jednou za rok se účastníme většího, dvoudenního turnaje, pořádáme pro děti letní florbalové soustředění a řadu dalších akcí. A v neposlední řadě je třeba říct, že klademe velký důraz na rozvoj všeobecných pohybových schopností. Právě v období dětství je to podle nás jednoznačně nejdůležitější sportovní aktivita. Z toho důvodu máme kromě dvou florbalových tréninků týdně ještě jeden, ve kterém se věnujeme atletickým a gymnastickým cvičením a hraní všech možných pohybových a míčových her. Pokud by si vaše děti chtěly florbal vyzkoušet, není nic snazšího. Trénujeme každé pondělí a čtvrtek od do (mladší děti) a od do (starší děti). Váš malý sportovec může přijít, zúčastnit se dvou nebo tří tréninků a pak se teprve rozhodnout, jestli bude trénovat pravidelně. I florbalku vám pro začátek půjčíme. A pokud by vás o FBK Draci zajímalo cokoli dalšího, všechny důležité a aktuální informace najdete na našich stránkách Martin Zika, Florbalový klub Draci Doufáme, že si děti domů přinesly spoustu nových zážitků a že se budeme i nadále vídat, ať už v kolektivu mladých hasičů, nebo při cvičení všestrannosti v Sokole. Kromě mě se o děti staraly: Dominika Dvořáková, Marcela Samková, Petra Mikliczová, Sabina Purkrtová, Ondra Chalupa, Pavla Šiňorová a Kateřina Sládková. Občasně docházely: Tereza Bartíková, Ivana Sládková, Zlata Bartíková, Klára Kondášová, Aneta Vašourková a Lenka Smrčková. V neposlední řadě děkujeme i hasičům, kteří nám pomáhali s výletem, noční bojovkou a ostatní organizací: Jan Kostrhoun, Jan Slavík, Jan Smutný, Pavel Smutný, Antonín Slavík, Ivo Vnouček, David Kadeřábek, Ladislav Hruška, Jaroslav Heřman, Lukáš Bartík, Josef Smrčka, Michal Heřman, Jan Sládek ml., Lukáš Maršoun. Schůzky kolektivu mladých hasičů se konají pravidelně každou neděli od 14:00 do 15:30 na hasičské zbrojnici. Děti se stávají členy hasičů, platí členské příspěvky 150 Kč na rok. Děti se mohou přihlásit kdykoliv během roku přímo na schůzce. Info na u: Kateřina Tomášková 16

17 inzerce UHELNÉ SKLADY PĚTIHOSTY - JASPRO PLUS s.r.o. UHLÍ A DŘEVO KTERÉ VÁS OPRAVDU ZAHŘEJE DÁLE NABÍZÍME: ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE (BAZÉNY, VÝKOPY PRO SÍTĚ, ZÁKLADY RD) KONTEJNERY NA ODPAD (KOMUNÁL, SUŤ, TRÁVA, DŘEVO ) ŠTĚRKY VŠECH FRAKCÍ PÍSEK A KAČÍREK PALIVOVÉ DŘEVO ŠTÍPANÉ PŘÍJEM OBJEDNÁVEK : UHELNÉ SKLADY - JASPRO PLUS s.r.o. Pětihosty 17 Vávrův statek Mobil: Tel.: / Důvěru oplácíme kvalitou 17

18 inzerce Elektrický vysavač listí HLSI 260, výkon 2600 W, rychlost vzduchového proudu 275 km/ hod., objem záchytného koše 35 l, hmotnost 3 kg Benzinový vysavač listí GBLE 650, výkon 0,9 PS/ 650 W, rychlost vzduchového proudu 210 km/ hod., objem záchytného koše 55 l, hmotnost 7 kg Průhonice Čestlice NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY! Elektrický drtič zahradního odpadu LH 260 A, výkon 2600 W, max. větví 4 cm, systém drcení frézovacím válcem, hlučnost 86 db (A), hmotnost 28 kg 849,-! 2.990,-! 3.990,-! 37 cm ELEKTROSTART Elektrohydraulický štípač dřeva 4T, 230 V/ 1500 W, 50 Hz, 2950 ot./ min., pro výrobu polen bez fyzické námahy, ochrana IP 54, max. kmenů 5 25 cm, max. délka kmenů 37 cm, hmotnost 42 kg 3.590,-! Zametací stroj HBKT Perfekt 60, motor benzinový, 4-taktní, výkon 3,5 kw/ 5 PS, rychlosti 1 vpřed a 1 vzad, šířka záběru 62 cm, kartáče 35 cm, kartáč je možno nastavit do 3 různých směrů, hmotnost 64 kg ,-! k. z. Průhonice Čestlice, U Makra 130 Po Pá , So Ne Tato nabídka platí do Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. S tímto kupónem získáte při nákupu nad 400,- Kč balení 6 kg ekobriket jako dárek ZDARMA! Pyšelské listy Platnost kupónu do Pyšelské Pysely 185x257.indd listy - Vydává 1 Městský úřad v Pyšelích pod registračním číslem OkÚ RR 39; vydávání listu povoleno rozhodnutím Okresního úřadu v Benešově pod č. j. RR 779/96, ze dne :52 tel , fax , redakční rada: B. Dauthová, I. Křížová, M. Pášová, A. Sládková, Z. Srnská, L. Zaradičková; administrace listu: M. Kulhavá, M. Svobodová; odpovědný redaktor: P. Slavík nevyžádané rukopisy se nevracejí za původnost a obsahovou správnost ručí autor tisk městský úřad pyšely 18

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané,

Ročník 19 Číslo 9. Slovo starostky. Vážení občané, Ročník 19 Číslo 9 Slovo starostky Vážení občané, Před nějakým časem jsme pořádali sbírku pro povodní postiženou obec Putim. Děkuji všem, kteří přispěli a prokázali, tak svoji solidaritu a dobrou vůli.

Více

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa.

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa. Obec Lipová se poprvé připomíná v r. 1362, kdy ji drželi synové zemřelého Peška z Veletin. V zakládací listině vizovického kláštera z r. 1261 je uveden Lipovský potok, patrně zde stála i osada Lipová.

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM ROK 2002 20. a 21. října 2006 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva obce. Jaké bylo volební období 2002 2006? Co jsme v tomto období čtyř let udělali

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

číslo 10 prosinec 2013

číslo 10 prosinec 2013 číslo 10 prosinec 2013 Krásné Vánoce 2013 Opět se nám přiblížil nejhezčí čas roku. Ano, opět jsou Vánoce. Vánoce, čas radosti, veselosti a vzájemného porozumění. Tento krásný čas milují nejen naši nejmenší,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

číslo 60 červen 2014

číslo 60 červen 2014 číslo 60 červen 2014 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou mimořádné vydání Ústeckého zpravodaje, který vydává obec Ústí u příležitosti 625. výročí od první písemné zmínky o obci Ústí. Víte, že v

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Slovo starostky obce

Slovo starostky obce Září 2013 ČÍSLO 9 Slovo starostky obce Vážení spoluobčané, v pondělí dne 2. září 2013 jsme společně s paní ředitelkou, pedagogy a žáky zahájili nový školní rok 2013/2014. Do lavic v první třídě usedlo

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha září 2011 8. ročník, č. 9 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Milí přátelé, prázdniny utekly

Více

Žerotický zpravodaj léto 2010

Žerotický zpravodaj léto 2010 Žerotický zpravodaj léto 2010 1 Vážení a milí občané, nejen léto, ale i čtyřleté volební období pomalu končí a tak tu máme opět pro vás žhavé novinky z posledních letních měsíců. Kanalizace Před několika

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii Chyňavský zpravodaj 5/2012 Výtisk zdarma Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna Vážení spoluobčané, Stalo se Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii dovolte mi, abych

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase...

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase... Zpravodaj obce Záryby 4-2014 A už zase... Vážení spoluobčané, a už zase se nám blíží volby do zastupitelstva naší obce a dovolím si zde předvídat, že budou svým způsobem za poslední období historické,

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Vydává Obec Ostrovec srpen 2014

Vydává Obec Ostrovec srpen 2014 Vydává Obec Ostrovec srpen 2014 ÚVODNÍ SLOVO STAROST Y Vážení spoluobčané, v našem srpnovém vydání Ostroveckého zpravodaje, bych Vás rád informoval o akcích, které v současné době probíhají nebo v blízké

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA Vážení přátelé, rok 2002 pro je již druhým rokem, kdy díky pochopení mnoha a mnoha lidí všech možných zájmů, profesí a zaměření funguje na Slapech

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

Náš Zlukov. Číslo 5/2011 ročník I

Náš Zlukov. Číslo 5/2011 ročník I DVOUMĚSÍČNÍK PRO ZLUKOVSKÉ OBČANY Náš Zlukov Číslo 5/2011 ročník I Zdarma Vážení spoluobčané, pomalu opadaly zbytky podzimního listí a příroda jakoby ztratila barvy a hlasy. Vše se obléklo do tonů šedé

Více

Domanínský zpravodaj

Domanínský zpravodaj OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce...1 Informace z obecního úřadu...2 Příspěvky od občanů...3 Domanínské zajímavosti...5 Víte, že...6 Kultura...7 Co se chystá...7 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

Revitalizace. náměstí v Čelákovicích

Revitalizace. náměstí v Čelákovicích Revitalizace náměstí v Čelákovicích Obsah Úvodní slovo starosty...3 Historie projektu...4 Základní informace o revitalizaci náměstí...5 Projekt...6 Náměstí z architektonického pohledu...8 Dopravní omezení...9

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více