Šest principů emocionálně zdravé církve. 2.část. Odstranění vlivu minulosti. Stát nahý v mrazivém větru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šest principů emocionálně zdravé církve. 2.část. Odstranění vlivu minulosti. Stát nahý v mrazivém větru"

Transkript

1 Šest principů emocionálně zdravé církve 2.část Odstranění vlivu minulosti V emocionálně zdravých sborech lidé chápou, jakým způsobem jejich minulost ovlivňuje jejich současnou schopnost milovat Krista a druhé lidi. Na základě textů z Bible a své životní zkušenosti si uvědomují, že mezi jejich minulostí a tím, kým jsou dnes, existuje úzká spojitost. Přestože nás utvářelo mnoho vnějších vlivů, je naše rodina tím nejzákladnějším a - až na pár výjimek - nejvlivnějším faktorem, který se velkou měrou podílí na tom, kým jsme. Stát nahý v mrazivém větru Na okamžiky strávené při četbě knihy Oslnivá image (viz předchozí kapitola) si vzpomínám, jako by to bylo včera. Doporučil mi ji jeden dobrý kamarád poté, co jsem se mu svěřil se svými problémy. Tehdy jsem poprvé začal uvažovat o tom, nakolik rodina, v níž jsem vyrůstal, ovlivnila moji osobnost. Když Charles Ashworth díky duchovnímu vedení otce Darrowa objevil sám sebe, poprvé v životě se čestně podíval na svůj vztah s otcem a na dynamiku rodiny, v níž vyrůstal. Uvědomil si, že se celý život hnal za tím, aby od svého otce získal ocenění a potvrzení. Rodiče mu vybrali tu nejlepší školu, vytvořili mu ty nejideálnější podmínky, jaké jako příslušník střední vrstvy v Anglii té doby mohl mít, a opakovaně ho na bádali k tomu, aby vedl spořádaný a mravný život. Morálka, smysl pro povinnost, praktičnost a přímost, to byly nejvíce zdůrazňované hodnoty. Když mezi Charlesem a jeho otcem došlo k zásadní rodinné roztržce, otec v návalu zlosti uhodil svoji ženu do tváře. Charles později matce nabídl, že ji odvede pryč, ale ona měla strach. Tehdy vyslovila jedno z nepsaných rodinných pravidel. Co by si o nás pomysleli druzí? zeptala se. Musíme přece vypadat dobře. Nikdo se to nesmí dozvědět. V té době měl již Charles doktorát, byl profesorem a pracoval jako tajemník arcibiskupa z Canterbury. Jeho kariéra v anglikánské církvi byla na vzestupu. Neměl však ani ponětí o tom, jak moc mu jeho nezpracovaná minulost brání žít v osvobozujícím vztahu s Kristem. Charles na jednu stranu svého Otce miloval, ale na druhou stranu ho nenáviděl. Zavrhoval sám sebe za to, že ho nemá rád. Žil ve vnitřním rozporu; neustále toužil po lásce a přijetí. Když pak našel odvahu rozkrýt tento rozměr svého života, připadalo mu, jako by stál nahý v mrazivém větru. Poté, co jsem román dočetl, jsem si začal do svého deníku psát události svého dětství, jejichž vliv by mohl sahat až do dnešní doby. Rozjímal jsem o vztahu ke svému otci a matce a k sourozencům. Přemýšlel jsem - zprvu jen velmi povrchně - o tom, jestli si z minulosti nesu nějakou emocionální výbavu či nedořešené vnitřní konflikty, které ovlivňují můj způsob vedení sboru a chod našeho manželství. Stál jsem nahý v mrazivém větru. Chtělo se mi před touto cestou smrti v Ježíši Kristu utéct. Do tohoto okamžiku mi moje teologie říkala, že jsem novým stvořením v Kristu, kdy to staré pominulo (viz 2 K 5,17). Kristus mnoha způsoby proměnil můj život, když jsem v něho v devatenácti letech uvěřil. Podle Pavlových slov z listu Římanům, Galatským a 1

2 Efezským se ze mě v té chvíli stal křesťan, Bůh mě ospravedlnil a osvobodil mě od trestu za moje hříchy. Přijal mě za svého syna a dal mi všechna synovská práva, jakož i dar Ducha svatého, díky kterému jsem mohl žít vykoupeným životem. Jistě, moje dětství mělo své světlé i stinné stránky. Ale ty má snad dětství každého člověka, že ano. Rozhodně jsem neměl ve zvyku dávat vinu za všechny problémy v mém životě rodičům. Pokud vyrůstáte v rodině, kde se cítíte být milováni, kde nacházíte bezpečí a stabilitu, je pro vás obvykle mnohem obtížnější odhalit způsoby jednání a navazování vztahů; které do Boží rodiny nepatří. Zastával jsem následující postoj: Jsem členem Boží rodiny. Řídím se Biblí a cesta mého života je určována mým Pánem Ježíšem Kristem a snahou pracovat pro jeho království. V mnoha ohledech jednám jinak než příslušníci mojí užší i širší rodiny. Nechovám například vůči druhým lidem zášť. Umývám nádobí. Starám se o děti. Jsem aktivním Ježíšovým následovníkem. Pracuji s lidmi mnoha národností a kultur. Tento výčet je ve skutečnosti velmi falešný. Byl jsem slepý k tomu, jak dominantní vliv měla rodina, ve které jsem vyrostl, na můj každodenní život a především na to, jakým způsobem jsem vedl svoji duchovní rodinu New Life Fellowship. Pravdou však bylo, že jsem neměl chuť zkoumat svoji minulost a zamýšlet se nad tím, které faktory negativně ovlivňují moji schopnost milovat druhé lidi. Často slýchávám: Pete, i když moje rodina nebyla dokonalá, rozhodně byla daleko lepší než mnoho jiných. Ale tady nejde o srovnávání. Jde o to, že každá rodina je narušená. Stejně jako každý člověk i já pocházím z rodiny Adama a Evy, kteří poté, co neuposlechli Boží příkaz, se začali před Bohem a jeden před druhým skrývat a obhajovat. Sklon chránit své já před Bohem a druhými se projevuje různými způsoby, jako např. ovládáním druhých, strachem, stažením se, nevšímavostí, popíráním, utěšováním, vyvoláváním konfliktů, samotou, úzkostí, frustrací, záští, obviňováním atd. Geri, já a naše manželství Nikdy nezapomenu na to, jak jsme si s Gen poprvé sestavili jednoduchý genogram, který nám umožnil podívat se na naše manželství ve světle našich předků. Genogram je grafické znázornění rodové linie, která sleduje vztahy mezi rodinnými příslušníky dvou nebo tří generací. Každý z nás popsal svého otce a matku a obecně charakterizoval jejich vzájemný vztah. Jak řešili problémy? Jak vyjadřovali hněv? Jak chápali mužskou a ženskou roli? Jak vychovávali své děti? Jaké životní okolnosti, jako např. úmrtí některého z jejich rodičů v dětství nebo nutnost zvýšené lékařské péče o některého ze sourozenců, formovaly jejich emocionální stránku? Posadili jsme se s Gen v obýváku naproti sobě a dívali se jeden na druhého. Z našich tváří vyzařovalo to, co po téměř deseti letech manželství už nemělo cenu skrývat: Přestože jsme z manželství svých rodičů přejali do toho našeho spoustu dobrých věcí, překvapilo nás, že jsme si nevědomky osvojili i řadu špatných vzorců chování. Ačkoli byl v našich životech přítomný Ježíš, dosud neproměnil, aspoň ne nijak zásadně, způsob našeho manželského soužití. Uvědomili jsme si, že Ježíšova proměňující moc dosud nezasáhla celé velké oblasti našeho já - ty oblasti, pro které v této knize používám pojem emocionální zdraví. Protože jsme slova Písma nedokázali začlenit a aplikovat na mnoho oblastí ukrytých pod povrchem, začalo nám být jasné, proč tolik lidí, které jsme vedli, nebylo s to dosáhnout zlepšení v některých aspektech svého života. Biblické studium, modlitby, posty či setkávání ve skupinkách to nebyly schopné změnit. Připadal jsem si jako král bez šatů. 2

3 A také jsem jím byl. Kvůli tomu, jakým způsobem jsem svoji práci dělal, bylo společenství New Life Fellowship na míle široké, ale jen centimetr hluboké. To, že jsem odmítal podívat se do své vlastní minulosti a čelit jejímu vlivu na svůj současný život, hluboce ovlivňovalo celý sbor. Jenom pár lidí se dokázalo podívat pod povrch svého já. A ještě méně se našlo těch, kteří dokázali vnímat svoji minulost a byli schopni posoudit, do jaké míry ovlivnila jejich současný život. Když se dívám zpět, stydím se za to, že jsem sám sobě namluvil, že nezralý vůdce (já), který žije v nezralém vztahu (já a moje žena), je schopný vytvořit zralé společenství. ( ) 1. Zjistěte, jak vás rodina ovlivnila V současnosti ve sboru New Life Fellowship v rámci tréninku a podpory růstu vedeme lidi k tomu, aby si sestavili jednoduchý genogram rodiny, do níž je Bůh přivedl. Rodina je totiž ve většině případů tou nejsilnější a nejvlivnější skupinou, která utvářela to, kým dnes jsme. Nyní uvádíme řadu otázek, jež nám pomohou proniknout pod povrch vlastního já a objevit, jakým způsobem prožitky z minulosti ovlivnily náš současný život: 1. S pomocí trojice přídavných jmen se pokus popsat každého člena rodiny, popiš jejich vzájemné vztahy. 2. Popiš vztah svých rodičů. 3. Jak se ve vaší rodině řešily konflikty? Jak se projevoval hněv či napětí? 4. Jak svou roli v rodině plnil váš otec a matka? Jakou měli autoritu? 5. Jak jednotliví členové rodiny vyjadřovali své pocity? 6. Co by o vás řekli členové vaší rodiny? Jakou má vaše rodina o vás představu? 7. Jakým způsobem se u vás hovořilo - nebo nehovořilo - o sexualitě? Jaké poselství skrývala tato forma komunikace? 8. Měli jste nějaké rodinné tajemství (např. těhotenství před svatbou, incest, vážné finanční problémy apod.)? 9. Co se ve vaší rodině považovalo za úspěch? 10. Jak se hospodařilo s penězi? Jakým způsobem se praktikovala spiritualita? Jak jste obvykle trávili dovolenou? Jak vypadaly vztahy v rámci širší rodiny? 11. Jaký vliv na vás měla etnická příslušnost vaší rodiny? 12. Měli jste v rodině nějaké hrdiny nebo černé ovce? Proč? 13. Projevil se ve vaší rodině nějaký druh závislosti? Jaký? 14. Prožila vaše rodina nějakou bolestnou ztrátu, jako např. nenadálé úmrtí, dlouhodobou nemoc, úmrtí novorozence (nebo samovolný potrat), bankrot nebo rozvod? 15. Jakým způsobem jste jako rodina prožívali spiritualitu? Tento seznam by mohl být bez konce; záleží jen na tom, do jaké hloubky chcete proniknout. 2. Snažte se zjistit, co nejvíce ovlivnilo váš život Je také velmi důležité zjistit, co na vás kromě vaší rodiny mělo nejsilnější vliv. Já jsem byl například na střední škole velmi silně ovlivněn evangelikálním křesťanstvím. Díky němu jsem dokázal ocenit Boží milost v evangeliu. Stejně tak to posílilo můj asketický životní styl, který charakterizovala Ježíšova slova: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. (L 9,23) Trvalo mi velmi dlouho, než jsem byl schopen vyvážit svoji teologii úlomky pravd, které mi chyběly. 3

4 Jiné lidi mohou silně ovlivnit vážné události, jako např. rozvod, sexuální či emocionální zneužívání, závislost, dlouhodobá nezaměstnanost, zrada nebo nějaký nevydařený vztah. Je třeba se ptát: Jaké události nebo kteří lidé měli vliv na to, kým jsem dnes? Co (nebo kdo) mě pohánělo a motivovalo? Podívejme se na několik příkladů: Pro Joanino křesťanství bylo důležité, aby pochopila, že velkým mezníkem bylo v jejím životě určité odmítnutí, které prožila na střední škole. Tato událost způsobila její závislost na drogách. V uzdravení jí naopak velmi pomohla skupina Anonymních narkomanů. Charlotta a Nathan byli traumatizováni válkou, která zachvátila jejich rodnou zemi. Záchvaty paniky a hněvu, to jsou jen dva z řady důsledků, které v nich tento zážitek zanechal a na které je třeba se v jejich životě s Bohem zaměřit. Pierrova důvěra v Boha a druhé lidi byla silně narušena tím, že byl v dětství nesprávně označován za mentálně zaostalého, přičemž byl pouze dyslektik. Ken prošel válkou ve Vietnamu, a proto měl špatný vztah k autoritám. Ron se chtěl prosadit jako profesionální hudebník ve vysoce konkurenčním prostředí jazzové hudby a v důsledku toho se z něj stal nemilosrdný perfekcionista. Z tohoto úhlu pak hodnotil sebe i druhé. Neustále měl pocit, že musí o získání bezpodmínečné Boží lásky a milosti v Kristu bojovat. Dvanáct let v internátní škole v Nové Anglii Teda ovlivnilo natolik, že ještě dnes, kdy už je ve středním věku, má těžkosti v oblasti intimity a je pro něj nesnadné vést rodinný život. Kathy má autistického syna, proto dokáže projevovat citlivost vůči rodinám, v nichž některý z členů trpí postižením. Každý z těchto lidí se nachází na jiné úrovni vztahu s Kristem, ale všichni k dosažení zralosti v Kristu potřebují zaměřit se na události, které je v minulosti ovlivnily, a zjistit, jakým způsobem - ať už pozitivně, nebo negativně - se podílely na utváření jejich osobnosti. Znovuzrození do duchovní rodiny Je velmi důležité vědět, že i když máte sklon k určitému typu chování, můžete být převychováni - a to v duchovní rodině. Ježíš přirovnává obrácení na křesťanskou víru ke znovuzrození (viz J 3,3 5). Představte si, že jste jabloní, která z celého srdce touží nést broskve. Můžete být naroubováni nebo vám někdo jiný může broskve přivázat provázkem k větvím, ale jablka se budou rodit pořád dál. Chcete-li sklízet broskve, musíte vykopat strom i s kořeny a na jeho místě zasadit broskvoň. Nové ovoce potřebuje nové kořeny. Vždy, když uděláme rozhodnutí, že se budeme více modlit, chodit pravidelně do sboru nebo skoncujeme se špatným jednáním, pouze se pokoušíme upravit starý strom. Je ale potřeba vytrhat staré kořeny a zasadit nový strom. Ježíš prohlašuje, že nás může změnit jen přímý Boží zásah. Je nutné, aby se změnily kořeny neboli základ toho, kým jsme. Znovuzrození je Boží čin, jehož prostřednictvím Bůh do našeho nitra vlévá svůj život a sílu, která promění naše kořeny. Tento život pak v našem nitru začne klíčit a růst a nakonec vydá plody pocházející z nadpřirozené sazenice. Dostaneme nové srdce, novou přirozenost a nového ducha (Ez 36,25 27). Ježíšova nová rodina 4

5 Podle Nového zákona každý, kdo se stane křesťanem, prožije duchovní znovuzrození a je začleněn do nové rodiny - do Ježíšovy rodiny. Stává se bratrem či sestrou ve velké celosvětové rodině, která překračuje hranice etnické, kulturní a ekonomické stejně jako rozdíly mezi pohlavími (viz Ga 3,28). Tak získává nový rodokmen. Jednou se stalo, že Ježíšova matka a bratři přišli k domu, kde právě učil. Když mu jeho posluchači řekli, že jeho matka a bratři čekají venku, odpověděl jim: Kdo je má matka a moji bratři? Rozhlédl se po těch, kteří seděli kolem něho, a řekl: Hle, moje matka a moji bratři! Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má se sestra i matka. (Mk 3,33-35) Pro věřícího je církev jeho základní rodinou. Rodina je nejvýznamnější metaforou, která se v Bibli používá k popisu církve. Nejvýstižněji to vyjádřili Anderson a Guernsey: Církev je novou Boží rodinou... Skrze znovuzrození se stáváme Ježíšovými bratry a sestrami a jsme přijati do Boží rodiny. V důsledku toho jsme jeden druhému bratrem a sestrou. Manželé a manželky jsou v prvé řadě bratry a sestrami v Kristu a teprve potom manželi. Synové a dcery jsou pro své rodiče rovněž v prvé řadě bratry a sestrami v Kristu a teprve potom jejich syny a dcerami. 3. Převýchova prostřednictvím církve Pavel přirovnává evangelium k adopci podle římských zákonů. se zrušilo původní postavení dítěte a bylo mu dáno nové, vyplývající ze vztahu s novým otcem. Staré dluhy byly zrušeny. Dítěti byla zaručena plná stabilita, jistota, bezpečí a autorita, která vyplývala z jeho nového synovství. Nyní mohlo používat výrazu abba (tati) - což je velice intimní oslovení otce. Zásadním faktorem, který nejvýznamněji určuje moji novou křesťanskou identitu, není krev biologické rodiny, nýbrž Ježíšova. Dostali jsme nové jméno (křesťané), nové dědictví (svobodu, slávu, naději, nesčetné zdroje) a moc (Ducha svatého), která nám umožňuje žít novým životem. Stali jsme se účastníky božské přirozenosti (2 P 1,4) a můžeme se radovat z absolutního bezpečí a stability, svobody, intimity a důvěry v modlitbě (L 11,5-13) - tedy z privilegií, které náleží dětem v Boží rodině. V mém nitru nyní působí nová síla - život Ježíše Krista. Ježíš předkládá mužům a ženám jednoznačnou výzvu, aby opustili svoje rodiny a šli za ním. Říká: Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden. (Mt 10,37) V rámci Nového zákona si není možné představit, že bychom vedli zdravý rodinný život a přitom nežili zdravým sborovým životem. Můj sbor se stává místem, kde jsem - v pravém slova smyslu - převychováván. Nabízí se však otázka, proč se to neděje. Jak je možné, že se lidé ve sboru od nevěřících v jedné oblasti života výrazně liší - modlí se, čtou Bibli, chodí do sboru, odevzdávají desátky - a v druhé oblasti, na hlubší úrovni, jsou jim tolik podobní? Důležitost vývoje Přestože se staneme křesťany, jsme přijati do Boží rodiny a dostaneme nové jméno, neznamená to, že se tím automaticky vymaže naše minulost. Bůh nás nepřipraví o paměť ani nám neprovede rychlou emocionálně-duchovní operaci. I když nám naši minulost odpustí, nevymaže ji. Dostali jsme novou příležitost. ale pořád jsme jenom dětmi, které se sytí 5

6 duchovním mlékem a od kterých se očekává, že budou denně umírat svým sklonům, které neslouží k Boží oslavě a nejsou v souladu s Ježíšovým životem. Přicházíme do Ježíšovy rodiny s polámanými kostmi, s bolestivými šrámy a s průstřely, které jsme utržili v životním boji. Bůh nám chce naše poranění ošetřit, chce nám ovázat rány. Jizvy a slabosti nám ale nechá. Pak nás pošle abychom šli a líčili druhé; abychom se stali poraněnými lékaři. Součástí našeho učednictví proto musí být upřímná sebereflexe, která odhalí jak negativní, tak pozitivní vliv rodiny, ve které jsme vyrůstali, jakož i další významné vlivy, jež utvářely náš život. Je to tvrdá práce. Ale vzdálenost, kterou budeme ochotni urazit na cestě za odhalením minulosti, a míra odhodlání, s nímž se budeme snažit porozumět tornu, jak nás naše minulost utvářela, do velké míry ovlivní naše sebeuvědomění a to, nakolik budeme schopni změnit destruktivní vzorce svého chování, vy užít pozitivního dědictví a růst v lásce k Bohu a druhým lidem. Bůh nás vybízí, abychom ho nechali do těchto míst vstoupit a dovolili mu, aby nás od nich osvobodil. Potom budeme moci žít tak radostně a svobodně, jak zamýšlel. Práce prostřednictvím církve Pokud chcete využít tento princip v modelu učednictví ve vašem sboru, jakož i v celé církvi, je nutné, aby vedoucí pracovníci tyto principy začali uvádět do svého života. Jako starší kazatel jsem musel být tím prvním, kdo začal na odbourávání své minulosti pracovat. Bylo nutné, abych se vrátil ke své minulosti, pečlivě ji prozkoumal a začal odstraňovat její vliv na můj současný život. Teprve potom jsem do toho mohl zapojit ostatní spolupracovníky a členy výboru sboru. Slova starého chasidského rabína, která vyslovil na smrtelné posteli, jsou velmi pravdivá; Když jsem byl mladý, myslel jsem si, že změním svět. Když jsem trochu povyrostl, uvědomil jsem si, že je to příliš troufalé, a tak jsem si řekl, že změním jen stát, ve kterém žiji. Postupem času jsem ale zjistil, že i to je příliš troufalé, a tak jsem se rozhodl, že změním město, ve kterém žiji. Když jsem zjistil, že nedokážu ani to, pokoušel jsem se změnit svoji rodinu. Nyní, když už jsem starý, vím, že jsem měl změnit nejprve sám sebe. Pokud bych začal u sebe, možná bych pak dokázal změnit svoji rodinu, své město nebo třeba i stát - a kdo ví, jestli bych nezměnil i celý svět! Sestavovaní jednoduchých genogramů, s jejichž pomoci mohou lidé objevit klíčové události vlastního života, se stalo součástí programu zaměřených na rozvoj a osvojení vůdcovských dovedností. Ke sborovému životu také začaly neodmyslitelně patřit podpůrné skupinky a třídy. Pokaždé, když kážu na nějaký biblický text, kladu si otázku: Nakolik se tento přístup k životu liší od toho, jak mě formovala moje minulost? Když jsme například studovali Jakubův list, jedno z hlavních témat našeho studia se týkalo problematiky pří stupu k lidem (Jk 2,1-13). Při aplikaci textu do svého života jsem se musel zamýšlet nad tím, jakým způsobem se v naší rodině posuzovali druzí lidé. Jak jsme přistupovali k bohatým a vzdělaným? Jak k chudým a nevzdělaným? Jak jsme se chovali k lidem z jiné kultury nebo národa, z jiné etnické skupiny či k lidem jiného politického přesvědčení? V čem se naše postoje lišily od toho, jak ty ostatní - bohaté či chudé nebo lidi z jiných společenských vrstev nebo příslušníky jiné kultury či etnické skupiny - vnímá Bůh? Co musím změnit, jestliže chci být dobrým křesťanem? Toto sebezkoumání umožňuje, aby Boží slovo v našem životě plnilo důležitou funkci - měnilo nás k Božímu obrazu. 6

7 Některé skupinky v našem sboru nestudují jednotlivé biblické knihy, nýbrž studují Bibli se zaměřením na témata, která sou visí s odbouráváním vlivu minulosti. Ve skupince do které s manželkou chodíme již čtyři roky, studujeme například takováto témata: sebeovládání, konstruktivní zacházení s hněvem, správné řešení konfliktů, odpuštění a smíření, osobnost a emoce a budování atmosféry vzájemné úcty. Během každého setkání si ve skupince povídáme o tom, jakým způsobem náš přístup k jednotlivým oblastem života ovlivnila rodina, ve které jsme vyrostli, popřípadě jaké další vlivy jej utvářely. Je to velmi obohacující. Ve sboru New Life také hodně času věnujeme práci s manželi a páry, které se chystají vstoupit do manželství. Při každém takovémto setkání se především zaměřujeme na to, jak rodiny mladých párů ovlivnily jejich pojetí manželství a rodinného života. Rádi bychom se zlepšili v uplatňování tohoto principu i v životě svobodných lidí, a to zejména v oblastech, které se týkají jejich vnímání opačného pohlaví. Ve sboru New Life jsou lidé ze všech koutů Asie, Evropy, Afriky a Středního východu a patří sem i příslušníci mnoha dalších etnických skupin žijících ve Spojených státech. Někteří pocházejí z hinduistických a jiní z muslimských rodin. V rámci našeho učednického modelu je velmi důležité pomoci jim si uvědomit, co se v jejich rodinách a kultuře rozumí pod pojmem úcta k rodičům. Jaké závazky mají děti vůči svým rodičům a rodinám? Má dědictví, které si ze své původní rodiny přinášejí, nějaké pozitivní aspekty, které bychom měli uplatnit i v naší sborové rodině? Které stránky jejich národnostní příslušnosti jsou v rozporu s učením evangelia? Když objevíme některé z dědičných faktorů, jako např. depresivní sklony, poruchu pozornosti, manio-depresivní psychózu, sklon k závislosti na alkoholu a jiných návykových látkách, vážnou poruchu osobnosti nebo zneužívání, zprostředkujeme takovému člověku kontakt s odborníkem, který je schopný s ním pracovat a docílit výrazného zlepšení, ke kterému by s pouhou pomocí sboru nikdy nedošlo. 4. Vést sborovou rodinu jako vlastní rodinu Je velmi obtížné se na svoji rodinu podívat objektivně. Vím, jak to pro mě bylo těžké, když jsem začal objevovat nedostatky na naší italsko-americké rodině. Loajalita byla hluboce zakořeněná a zpochybňování některých nepsaných rodinných pravidel, které se dědily z generace na generaci, mi připadalo jako zrada. Jakmile jsem s tím ale začal, ihned mi bylo jasné, nakolik moje minulost negativně ovlivňuje život sborové rodiny, v jejímž čele jsem tehdy stál. Objevil jsem tři hlavní oblasti vlivu. Zaprvé, v dětství jsem spolu se svými bratry hrál roli důvěrného přítele naší matky, která byla, jak se zdálo, v manželství a v životě velmi nešťastná. Celou dobu jsem netoužil po ničem jiném, než aby našla v životě radost a štěstí, které jí náš otec upíral. Určitým způsobem jsem byl jejím rodičem, který sní o šťastných chvílích, kdy jeho dcera plně dospěje a bude pak už navěky šťastná. A vlivem tohoto postoje se ve mně vytvořil po cit zodpovědnosti za všechny rodinné problémy. Po čase jsem se v této roli dokonale zabydlel, a když jsem se stal kazatelem, cítil jsem se jako doma. Konečně budu moci řešit problémy ostatních lidí a udělat jejich život šťastnějším a lepším. Doma jsem se naučil hodně o tom, jak správně naslouchat a starat se o druhé. Ovšem nebyl jsem s to dovolit druhým, aby se starali o mě, a nevěděl jsem, jak důležité je udělat si čas na sebe sama. Zdá se vám divné, že jsem cítil za lidi ve sboru přílišnou zodpovědnost? Když měl někdo problémy v osobním životě, považoval jsem za svoji povinnost pomoci tomu člověku, aby se cítil lépe. Poté, co jsem si uvědomil, že jsem stejnou věc dělal téměř po celé své dětství v naší rodině, bylo pro mě mnohem jednodušší toto chování změnit. Rovněž jsem pak byl 7

8 schopen pracovat jen pět dní v týdnu a dal jsem sboru prostor k tomu, aby mohl fungovat daleko vyváženěji. Zadruhé, můj otec byl pekař, který miloval svou práci. Od svých dvanácti let, kdy jeho otec nenadále zemřel - došlo k tomu v období hospodářské krize - finančně podporoval svoji rodinu. On svou prací úplně žil. Dělal ji se zápalem, a proto byl jedním z nejlepších italských pekařů v New Yorku. Šlo mu především o to, aby jeho děti získaly vzdělání, které sám získat nemohl. Po něm jsem zdědil silný zápal pro práci, touhu být nejlepší, touhu vydobýt si v Americe místo. Po jeho vzoru jsem na počátku svého manželství věnoval odpočinku a rodině jen velmi málo času. Práce se stala mým životem. Dopadlo by to stejně, i kdy bych se stal právníkem, lékařem nebo učitelem. Kamkoli bych šel, kráčel bych v jeho stopách. Celý výbor sboru jsem nadchl pro touhu, být rok od roku lepší, silnější a početnější. Moje životní tempo bylo podobně vyčerpávající jako životní tempo mého otce. Říkal jsem si, že to dělám pro růst Božího království. Ve skutečnosti jsem ale svoji hodnotu hledal ve sboru, nikoli v Kristu. Během té doby jsem zanedbával svoje nejbližší - stejně jako můj otec. Tuto bláznivou jízdu, při které šlo především o práci a dosahování výsledků, jsem byl schopný přerušit teprve tehdy, když jsem ve světle evangelia provedl důkladnou reflexi své rodinné minulosti. Až nyní jsem schopen se od Krista učit světit den odpočinku, být spokojený, plný radosti a pokoje, vroucně se modlit a reflektovat svůj život. Tím třetím a zřejmě i nejsilnějším vlivem, který formoval způsob mého vedení, byl strach z odmítnutí. V dětství jsem s odmítnutím zápasil, a proto se stalo součástí mé osobnosti. Následkem toho jsem byl na lopatkách vždy, když někdo z našeho sboru odešel (to však v práci kazatele není nijak neobvyklá záležitost). Tato síla minulosti, která působila v mém životě, vnesla do sborové rodiny New Life Fellowship zmatek. Vize, s kterou při šel někdo jiný, se automaticky stávala mojí vizí. Věděl jsem, že kdybych řekl, co opravdu chci dělat, někteří lidé by odešli. Několik let jsem se vyhýbal pravdě. Ba co víc, jen zřídka jsem dokázal členy sboru konfrontovat kvůli jejich chybám, nevhodnému chování a hříchům - a to zvláště tehdy, když se mi zdáli být nepřístupní. Utíkal jsem před konflikty a s radostí jsem na sebe bral za všechno vinu. Záleželo mi především na tom, aby všichni byli šťastní a mohlo se pokračovat dál. Jak již víte z úvodní kapitoly, otrávené ovoce svého postoje jsem sklidil ve chvíli, kdy španělský kazatel rozdělil sbor a odvedl větší část jeho členů s sebou. Konflikt je přirozenou součástí života. Lidé se ke konfliktům staví pěti různými způsoby: někteří je rozdmýchávají, jiní před nimi utíkají, další zaujímají útočnou pozici, jiní zase celou situaci zveličují a někteří ji řeší přes třetí osobu. V rodině, v níž jsem vyrůstal, bylo zvykem před konflikty utíkat. Naučil jsem se je absorbovat a následně se snažil zahladit všechna problematická místa. Tento postoj, který byl v rozporu s Kristovými záměry, jsem pak vnesl do sborové rodiny. Od své rodiny, která byla stejně jako ostatní poznamenána dědictvím hříchu, jsem však získal i pár dobrých vlastností, za které jsem velice vděčný. Jejím prostřednictvím mě Bůh vybavil silnou citlivostí vůči druhým lidem. Je pro mě snadné vžít se do bolesti druhého člověka a vyjádřit mu upřímnou lítost. Také jsem se naučil utěšovat druhé lidi způsobem, který je opravdový, nikoli povrchní. Bůh mě také skrze moji rodinu obdařil láskou ke čtení a vzdělávání, k hudbě a umění, dal mi dobrý vztah k lidem. Bůh použil celou moji minulost - jak pozitivní, tak negativní - k tomu, aby mě naučil způsobům služby a vedení, které dnes používám. Bůh nám nařizuje, abychom ctili své rodiče. Chápu to tak, že za ně máme Boha chválit a děkovat mu. K tomu chci ještě do plnit, že ho máme chválit za náš příběh, za naši minulost a za místo, čas a rodinu, do které jsme se narodili. 8

9 Bůh si přeje, abychom ho chválili jak za dobré věci, tak za ty špatné. Možná, že vám druzí ublížili. Možná, že jste udělali ně jaká špatná rozhodnutí. V takovém případě je dobré zamyslet se nad tím, jak se Josef postavil ke zradě svých bratrů. Když se s nimi opět shledal, řekl jim: Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím, co se stalo, jak dnes vidíme, za choval naživu četný lid. (Gn 50,20) 5. Nezapomeňte, kolik lidí sedí u stolu Často se mě lidé ptají, proč je nutné, aby se člověk, který chce být dobrým vůdcem (kazatelem, členem výboru sboru, vedoucím skupinky či administrátorem), nejprve naučil správně vést svoji rodinu. Část mojí odpovědi souvisí s pojetím převýchovy. Bez ohledu na to, jaké sborové oddělení vedete, musíte počítat s tím, že lidé, s nimiž pracujete, si s sebou na pracovní setkání přinášejí emocionální zátěž ze svých rodin. Když se setkáte se skupinou šesti lidí, můžete si být jisti, že u stolu ve skutečnosti sedí daleko více osob. Graf na této straně znázorňuje zasedání výboru sboru, který se zabývá tím, jestli je nutné, abyste jako starší kazatel měl svoji vlastní sekretářku. Požádali jste je, aby odsouhlasili výši její mzdy, která by se jí měla začít vyplácet ode dneška za čtrnáct dní. Pokud by výbor sboru vaše požadavky akceptoval, rozpočet by byl do konce finančního roku zcela vyčerpaný, protože část prostředků je vázaná na uhrazení dříve schválených aktivit. Každý z šesti účastníků pochází z rodiny, kde platila jistá nepsaná pravidla, vyznávaly se určité hodnoty a věci se dělaly určitým způsobem. Joe, starší sboru, pracuje jako vedoucí v jedné softwarové společnosti. Rád riskuje a už se v duchu rozhodl, že bude pracovat přes čas, aby do sborového rozpočtu doplnil chybějící peníze. O svém rozhodnutí ale ostatním členům výboru sboru neřekl ani slovo, protože by to vypadalo, že se vychloubá. Jeho žena tím sice nebude nadšená, ale ona si stejně pořád na něco stěžuje. Carlos vede špatně prosperující rodinnou prodejnu s hardwarem. Domnívá se, že zaměstnávat pracovnici na pozici sekretářky staršího kazatele je zbytečné. Vůbec se mu nelíbí 9

10 představa, že by sbor na svém účtu neměl žádné peníze. On by svoji firmu takhle nikdy nevedl. V té době mu hrozí, že si ve městě otevře obchod firma Home Depot, jeho největší konkurent, která jeho obchůdek nadobro pohřbí. Z kazatelových slov se mu dělá nanic. Myslí na svého otce, který se teď kvůli kazatelově lehko vážnosti určitě obrací v hrobě. Protože se bojí o svých pocitech mluvit otevřeně, navrhne, aby se výbor sboru modlil a prosil Boha o vedení. Susie má nízké vzdělání a v současné době je doma se dvěma dětmi. Cítí se trapně a stydí se. Denně vykouří krabičku cigaret (což před členy výboru sboru tají) a její nejstarší syn nedávno odešel ze střední školy. O svých problémech s nikým nemluví, protože má pocit, že by rodina člena výboru sboru měla být v pořádku. Cítí se osamělá, a proto se snaží získat přátele za každou cenu. Cokoli budeš chtít, kazateli, říká rozhodně. Mandy je úspěšná pediatrička na volné noze. V současné době zaměstnává tři další lékaře a pět zdravotních sester. Nedávno koupili nový dům a nyní zařizují ordinace. Členem výboru sboru se stala před rokem na kazatelovu žádost. Předtím ho ale upozornila, že pokud se stane členem výboru sboru, očekává růst a změnu. Mandy, která má ráda riziko, je první ženou, jež v jejich rodině získala vysokoškolské vzdělání. Během studia medicíny vyhrála soudní spor týkající se sexuálního obtěžování. Je velmi ráda, že se kazatel rozhodl zaměstnat další pracovní sílu, protože cítí, že se díky tomuto kroku dají věci ve sboru do pohybu. Drew zastává dvě funkce. Je pomocným kazatelem a starším sboru. Jeho postavení je poměrně vlivné. Uspokojuje ho to. Je ale trochu nesvůj ze staršího kazatele, který vše dostává na stříbrném podnose. Drewa vychovávala jen matka a během studia na vyšší odborné škole a na semináři musel pracovat na plný úvazek. Vůbec se mu nelíbí, že kazatel bude mít další privilegia. Sedí za stolem a hlavou mu běží: Bože, kéž by tak někdy bylo něco po mém. Proč tenhle chlap dostává všechno, co si usmyslí? A konečně je tady Sam. Ten je pořádně naštvaný. Kazatel totiž před třemi týdny ve svém kázání pronesl několik kritických poznámek na adresu svobodných lidí, zejména mužů. Samovi běží hlavou: Proč si nedodal odvahy a nepromluvil si se mnou tváří v tvář? O svých pocitech ale kazateli neřekl. Místo toho plánuje, že v létě ze sboru odejde. Tímto způsobem se problémy obvykle řešily v jeho rodině. Spálíš mosty a jdeš dál. Sam rozhodně není pro to, aby se zvyšoval rozpočet. Není nutné připomínat, že pokud chcete tento kolektiv vést zralým způsobem, musíte udělat následující tři kroky: 1. Dříve než své požadavky předložíte výboru sboru, potřebujete nahlédnout do svého nitra a objevit svoji motivaci, důvody, cíle, plány a zamyslet se nad dynamikou své rodiny. Potřebujete zjistit, co cítíte a nač myslíte, a pak byste to měli být schopni jasně, přímočaře a s jistotou přednést před výborem sboru. 2. Musíte dát druhým prostor k tornu, aby mohli upřímně vyjádřit své obavy a pocity. Během tohoto setkání se pod povrchem odehrávají velké věci. Doporučuji, abyste si celé jedno setkání vyhradili na to, o svých pocitech a vztazích, o tom, co se v každém z vás odehrává. Takové setkání musí mít vedoucí pevně v rukou a udá vat mu směr. Je nutné, aby vytvořil atmosféru bezpečí, ve které se druzí budou ochotni otevřít. K tomu přispěje, když se s druhými dohodne na pravidlech průběhu jednání a vytyčí jasné hranice. Každý by se měl například vyjadřovat v první osobě a neříkat ty nebo oni. Může být vhodné zeptat se každého člena skupiny na to, co ho v současné době v jeho soukromém životě nejvíce tíží. Na odpověď dejte každému deset minut... a modlete se jeden za druhého 3. Je nutné, abyste každému členu výboru sboru pomáhali dosáhnout zralosti ve vztahu k Bohu. Domluvte se, že se s každým z nich sejdete individuálně. Můžete se sejít i jako skupina. Nezapomeňte, že Ježíš si z početných zástupů vybral nejprve tři a pak 1

11 Když si uvědomíme, že sbor je místem, kam lidé přinášejí minulost celé své rodiny, může nám to nahánět strach. Tento obraz ale přesně vystihuje skutečnost a pomáhá nám pochopit, jak obtížné je vedení sboru. Vedení není schopné dosáhnout toho, aby sbor duchovně do zrál. Může ale vytvořit takové prostředí, v němž členové budou schopni vytáhnout si ze svého oka trám (Mt 7,1 5) a pracovat na svém vlastním růstu. Gustavo a Nancy Společenství New Life Fellowship udělalo velký krok vpřed, když jsme zjistili, že mezi rodinami, v nichž jsme vyrůstali, a naším dnešním křesťanským životem existuje určitá spojitost. Viděl jsem, jak mnoho lidí dozrálo díky tornu, že byli ochotni nahlédnout do svého nitra a objevit, jakým způsobem minulost ovlivňuje jejich současný život. Nyní uvedu jeden konkrétní příklad. Gustavo a Nancy byli členy naší skupinky celé čtyři roky. Gustavo pocházel z rodiny, v níž matka, která byla nejmladší z deseti sourozenců, požadovala, aby každé z jejích tří dětí bylo vždy nejlepší ze třídy, dělalo vše správně a vědělo vždy vše nejlépe. Všichni museli dosahovat co nejlepších výsledků. Sdílení emocí a slabostí bylo zakázáno, Když se někdo potýkal s nějakou překážkou nebo se mu něco nepovedlo (např. spadl z kola), okamžitě uslyšel: Vstávej! Nezabývej se tím a jdi dál! Málo kdy se naskytla příležitost ke sdílení pocitů. Kvůli tomu, že byl Gustavo na svém předchozím pracovišti nespravedlivě obviněn a o toto místo přišel, jeho nedůvěra k druhým lidem ještě vzrostla. Představte si, že Gustavo tento model vytváření vztahů vnesl do svého pracovního týmu a do skupinky ve sboru New Life. Jen zřídkakdy byl schopen projevit svoji slabost a zranitelnost a v jeho pracovní skupině chyběla jednota a láska. Dokázal sice dobře vyučovat Bibli, ale jen výjimečně byl schopen odkrýt svá zranění. Často byl plný zášti, protože nebyl upřímný a asertivní. V práci nedovedl odmítnout nové projekty a příležitosti a ve sboru zase přijímal všechny nabízené služebnosti. V důsledku toho byl velmi unavený. Oproti tomu Nancy pocházela z rodiny, jejíž členové dokázali rozdávat lásku a vstřícnost. Pomáhala Gustavovi a vždy očekávala, že jako pár podají co nejlepší výkon. Stejně jako Gustavo si nedokázala stanovit pevné hranice a říkat ne. Byla nejstarší ze tří sourozenců. Její otec jí byl velmi blízký a ona se ztotožnila s jeho pocity hněvu, viny, strachu a bolesti. Měla starost o to, aby se její otec cítil dobře. Když to vypadalo, že se ze své špatné nálady hned tak nedostane, cítila se tím být vinná. Snažila se mu pomoci tím, že dělala správné věci. Tento postoj Nancy vnesla do svého manželství a do služby Kristu ve sboru. Byla dobrou pečovatelkou, která se snažila všem pomáhat a starala se o to, aby se jim dařilo dobře. Neměla mnoho příležitostí k tomu být sama se svými pocity a myšlenkami a žít svým vlastním životem. Byla unavená, vyčerpaná a osamělá. K významné změně v jejich životě došlo až tehdy, když si oba byli ochotní čestně přiznat, jakým způsobem jejich původní rodina ovlivnila jejich současné vztahy, ať už v práci, doma či ve sboru. Zpočátku to pro ně bylo velmi obtížné, protože oba své rodiny pokládali za spořádané - a to zejména ve srovnání s rodinami těch druhých. 1

12 Smutnou skutečností však bylo, že dynamika rodiny, ve které Gustavo i Nancy vyrostli, měla na jejich život větší vliv než jejich nová rodina - rodina Ježíše Krista. Žili tak, jako by pro ně rodiče byli přednější než Boží království. Dříve než se Gustavo naučil hovořit se svými kolegy v práci a s lidmi ve skupince o svých nedostatcích, stálo ho to velké sebezapírání (L 9,23). Velký krok víry v Boha pro něj představovalo i to, když si měl osvojit schopnost asertivně vyjádřit, co se mu líbí, nebo když se měl naučit respektovat své vlastní po city, místo aby fungoval jen jako robot. Rovněž Nancy musela zapřít sama sebe, aby se dokázala vzdát zodpovědnosti za všechny lidi v rodině či ve sboru. Oni sami měli už napříště nést svá vlastní břemena (Ga 6,5); měli pochopit, že Nancy nemusí naplňovat všechny jejich potřeby. Ze začátku se jí zdálo, že když pečuje sama o sebe jako o hod notné Boží dítě, když odpočívá a užívá si, překračuje tím nepsaný, neviditelný zákon své rodiny. Připadalo jí, jako by umírala. Dobrou zprávou však je, že když pro Boží království zemřeme, přinese nám to život. Musíme si ale být jisti, že umíráme pro tu správnou věc. Následující kapitola hovoří o tom, co se stane, když člověk nahlédne do hlubin svého já a objeví své stinné stránky a destruktivní vliv vlastní rodiny. Pak se stane zranitelným, křehkým a snadno čitelným. 1

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Člověk a právo Metodický list

Člověk a právo Metodický list Člověk a právo Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - práva a povinnosti, definice práva, právního vztahu diskuse - význam práv a zákonů podklady pro kopírování Obecné informace k řadě

Více

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov

PŘÍLOHY. Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov PŘÍLOHY Příloha 1 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Střední zdravotnické škole Prostějov Příloha 2 - Ţádost o povolení průzkumného šetření na Gymnáziu Kojetín Příloha 3 Dotazník Dobrý den, jmenuji

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015

Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání. Praha, DOX, 9. 6. 2015 Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání Praha, DOX, 9. 6. 2015 Zápis z workshopu č. 4. Kompetence učitele v inkluzivní škole Lektorky: Olga Kusá, Renata Vrbová Zápis: Veronika

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Radost je podle mého názoru vždy příjemná. Jak se může změnit v emoci? Z radosti se stane emoce v případě, že se necháte ovlivnit rozumem. Jakmile vás

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

WHOQOL 100 česká verze

WHOQOL 100 česká verze PCP 00 WHOQOL 00 česká verze Instrukce Tento dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jist/a, jak na

Více

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Ibogain klíč k uzdravení Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Peter Frank OBSAH 1 ÚVOD 5 2 PŮVOD IBOGAINU 11 3 HISTORIE IBOGAINU NA ZÁPADĚ 17 4 PŘERUŠENÍ ZÁVISLOSTI

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami Technika pohovorů a komunikace s dětmi a jejich vztažnými osobami Úvod do techniky pohovorů Spontání otevřený informační pohovor Interview Terapeutický pohovor Spontání otevřený informační pohovor V případě

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Sebezkušenostní závěrečná práce. Název práce: Můj osobnostní posun

Sebezkušenostní závěrečná práce. Název práce: Můj osobnostní posun Sebezkušenostní závěrečná práce Název práce: Můj osobnostní posun Tam, kde cítím, že byl začátek píše se rok 2005, je mi 31 let, jsem tři roky ženatý, dva roky v nové práci, po té co jsem přestoupil z

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Ing. Jiří Fiala. >>> www.k213.cz

Ing. Jiří Fiala. >>> www.k213.cz Ing. Jiří Fiala Sdružení K213 dlouhodobě usiluje o ozdravení justice. Upozorňuje na porušování práv dětí. Pomáhá rodičům v opatrovnických sporech a v jejich úsilí o spravedlivou střídavou péči. Pan Fiala

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Program Impulzu v Břeclavi

Program Impulzu v Břeclavi Program Impulzu v Břeclavi Pátek 5.4. 18:00 MLÁDEŽ AC BŘECLAV - Téma Učednictví (Jason M.) 20:30 Registrace účastníků Impulzu 20:45 Úvod + Večer modliteb 22:00 Pokec včetně drobného občerstvení 0:00 Večerka

Více

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s.

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. PROČ VEDENÍ ROZHOVORU? Pracujete s lidmi Lidé jsou všelijací Úspěch naší práce záleží do značné míry

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Plánování zaměřené na člověka 3. část 10. listopadu 2013 Obsah kurzu Co jsme se naučili u domácích úkolů? Nástroje plánování zaměřeného na člověka: Příběh,

Více

Výsledky šetření Mapa školy

Výsledky šetření Mapa školy Výsledky šetření Mapa školy Květen 2011 Dovolily jsme si zpracovat tento souhrn výsledků šetření společnosti SCIO, které proběhlo během února tohoto roku 2011 na ZŠ Pyšely, jelikož nás zaujaly jeho výstupy.

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících datum narození: bydliště: pohlaví druh postižení: rodina: postižení v rodině: psycholog, jiný odborník): probírali jste otázku sexuálního

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

TOLTÉCKÁ CESTA. Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život.

TOLTÉCKÁ CESTA. Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život. TOLTÉCKÁ CESTA Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život. Stát se toltéckým bojovníkem a osvobodit se od toho, co člověk přijal jako dítě, je ten největší dar, jaký můžeme sami sobě dát. Je to šance

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

Obrazem: Vzdělání ne podle Zemana

Obrazem: Vzdělání ne podle Zemana Obrazem: Vzdělání ne podle Zemana "Handicapované děti nepatří do běžných škol." Tímto výrokem pobouřil v polovině ledna prezident Zeman odbornou veřejnost i rodiče dětí se speciálními potřebami. Česká

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům České vysoké učení technické Fakulta dopravní Semestrální práce z předmětu statistika Téma Vztah Čechů k zahraničním studentům Autoři Abramova Karina Zhakupova Altynay Praha 2011 2012 Úvod My jsme si vybrali

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Co je lepší.

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Co je lepší. Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Co je lepší Stručná anotace Pomocí příběhu si žáci uvědomují význam spolupráce

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více