MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. Školní rok: 2010/2011. Škola:ZŠ Jungmannova 660, Roudnice n.l. Metodik prevence: Alexandra Hrstková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ. Školní rok: 2010/2011. Škola:ZŠ Jungmannova 660, Roudnice n.l. Metodik prevence: Alexandra Hrstková"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Školní rok: 2010/2011 Škola:ZŠ Jungmannova 660, Roudnice n.l. Metodik prevence: Alexandra Hrstková

2 Charakteristika školy Základní škola Roudnice n.l.,jungmannova 660 je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Její součástí je od roku 2000 škola v Krabčické ulici,kde je pouze 1.stupeň. Na prvním stupni(1.-5.r.) i na druhem(6.-9.r.) je zpravidla po třech paralelních třídách. K měla škola 701 žáků.jedním ze zaměření školy je integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,k bylo integrováno 37 žáků. Škola je školou spádovou.je umístěna ve středu města,kde je blízko k zastávce vlaku i na autobusové nádraží(velké procento žáků dojíždí do školy z okolních obcí).budova v Krabčické ulici je umístěna v poměrně klidné části města,je obklopena vilkami. Charakteristika žáků Kromě žáků z Roudnice n.l. tvoří výraznou část žáci dojíždějící z okolních obcíprostředí menšího města i venkova.v posledních letech se ve škole vzdělávají i žáci s cizí státní příslušností.dlouholeté jsou zkušenosti s integrací žáků se specifickými poruchami učení a chování.každý z těchto žáků má vypracovaný individuální vzdělávací plán. Cíle: - výchova ke zdravému životnímu stylu - rozvoj a podpora sociálních kompetencí - minimalizace výskytu rizikového chování - zkvalitňování klimatu a prostředí ve škole - vedení žáků ke schopnosti vytvořit si kvalitní hodnotový žebříček Body programu: 1.Seznámení ředitele školy s plánem minimální prevence na šk. rok 2010/ Informovat o MPP kolegy- do Zajistit průběžnou spolupráci s výchovnými poradci:p.milanem Vocáskem a p.olgou Noskovou 4.Zřízení stálé nástěnky: umístěna na schodišti v mezipatře(1.a2.patro)-obměna během roku 5.Knihovna-propagační materiály-videokazety:kabinet přírodopisu 6.Informovat o MPP Radu školy a rodiče: při 1.schůzce tj prostřednictvím třídních učitelů 7.Spolupráce s okresním metodikem prevence-v průběhu roku 8.Spolupráce se sociálním odborem MěÚ Roudnice n.l.- kurátor pan Živný dochází jednak na besedy,přednášky dle domluvených témat a zú-

3 častňuje se při řešení vážných kázeňských přestupků. V tomto roce proběhnou v jednotlivých ročnících 2.stupně, v rámci Ov,rozhovory,besedy na témata týkající se návykových látek,kriminality mládeže apod. - v prosinci až lednu proběhne,stejně, jako vloni,dotazníkový průzkum v třídách na téma návykové látky a jejich zneužívání 9.Spolupráce s Českou policií 10.Program Přátelé 11.Besedy(dle nabídky agentur): 12.Prevence soc. patologických jevů-zaměření na školní vývoj žáků na kariérový vývoj na osobnostní a sociální vývoj v rámci výuky: -1.ročník:prvouka: zdravá výživa,hygiena,volný čas,sportovní akrivity,význam pohybu,vztahy ve třídě -2.ročník:prvouka: bezpečná cesta do školy,život a funkce rodiny,mezilidské vztahy, pravidla slušného chování,člověk a jeho zdraví,první pomoc,základní lidská práva -3.ročník:prvouka: trávení volného času,zdravá strava,gamblerství,nebezpečí žloutenky český jazyk: návykové látky(alkohol,kouření,drogy),šikana,zdravá strava čtení: zdravý životní styl,styk s cizí osobou,trávení volného času(návštěva divadla,městské knihovny) projekt: Zdraví(Čj,Prv,Tv,Pč,Vv) anglický jazyk: jídlo-co je zdravé/nazdravé -4.ročník:čtení: návykové látky Anglický jazyk: zdravý živ.styl,zdravá strava Přírodověda: vztahy organismů v přírodě-chování lidí -5.ročník:Anglický jazyk: zdravý živ.styl,volný čas,nebezpečné situace,ohrožení života.nemoc a zdraví přírodověda: zdraví člověka -6.ročník:občanská výchova:

4 kvalita života,vztahy mezi lidmi-šikana,spolupráce mezi lidmi,hodnocení vlastní osobnosti,drogy český jazyk-sloh: trávení volného času rodinná výchova: zdravý živ. styl,zdravá strava,trávení volného času, šikana -7.ročník:Anglický jazyk: zdravý životní styl,stravování,trávení volného času,nemoci a zdraví český jazyk-lit.výchova: vzájemné vztahy -8.ročník:Anglický jazyk: navazující témata na 7.ročník český jazyk-sloh: návykové látky(úvaha) přírodopis: zdravá strava,význam pohybu,předcházení nemocem,vliv návykových látek na organismus rodinná výchova: anorexie,bulimie,pohlavní nemoci -9.ročník:český jazyk-sloh: trávení volného času,zdravý živ.styl,šikana občanská výchova: návykové látky,šikana,nebezpečí hazardu chemie: návykové látky,léčiva,pesticidy a jejich vliv na prostředí a zdraví člověka,otravné látky občanská výchova: návykové látky,nebezpečí žloutenky -Školní družina:1.-4.ročníky: činnosti družiny jsou zaměřeny především na pobyt venku. Děti učí správnému oblékání,osobní hygieně,předcházení nemocem.jsou upozorňovány na nebezpečné předměty(např.injekční stříkačky)-nález musí ohlásit vychovateli,nesmějí se ho dotýkat.rozhovory,názory dětí na kouření v rodině apod.vychovatelky se snaží potlačovat násilí,nepřátelství. 13.Třídnické hodiny: tř. učitelé zahrnou do programu tř.hodin téma Zdravý životní styl : zdravá výživa -hygiena -tělesná aktivita - - nebezpečí závislosti -nebezpečí šikany,a to formou besed, her či soutěží 14.Celoškolní soutěž na téma Zdravý životní styl -literární a výtvarná 6.ročník účastnit se mohou žáci obou stupňů,jednotlivci,dvojice i skupiny -vítězné práce budou vystaveny a autoři odměněni -září-leden

5 15.Spolupráce s rodiči:prostřednictvím šk.rady informovat rodiče o programu minimální prevence -při první rodičovské schůzce tj Nabídka možností k trávení volného času: a) škola: kroužky - zdravotní - sportovní hry - výpočetní technika - výtvarný-keramika - orientační běh - recitační b) zprostředkovat náborové akce sportovních organizací,tanečních skupin apod. c) informovat žáky o akcích pořádaných DDM, sportovními organizacemi, KaSSem Říp atd. d) návštěvy divadelních představení žáci jednotlivých ročníků se zúčastňují pravidelně 1krát až 2krát ročně e) účast ve sportovních soutěžích pořádaných školou,(např.vánoční turnaj dívek v přehazované a chlapců v nohejbale),či jinými organizacemi 17.Aktivní zapojení do akce Červená stužka - zúčastní se žáci 9.ročníků,kteří dovrší patnáct let,jedná se o dobročinnou akci-sbírku financí,které jsou věnovány na boj proti AIDS

6

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2013/14 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

Minimální preventivní program šk. rok 2014/15

Minimální preventivní program šk. rok 2014/15 Masarykova ZŠ Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy IV.; : 376 312 154, fax: 376 326 089, e-mail: skola@maszskt.cz ; internet: www.maszskt.cz; IČO: 708 74 409 Minimální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní metodik prevence: Mgr. Nikola Šífová Školní rok: 2014 /2015 Obsah 1. Charakteristika

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEPLICE, U NOVÝCH LÁZNÍ 1102 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah: I. Úvod II. Charakteristika školy III. Analýza současného stavu ve škole z hlediska sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program. ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory. Karla Majera 370 252 31 Všenory

Minimální preventivní program. ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory. Karla Majera 370 252 31 Všenory Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory Karla Majera 370 252 3 Všenory Vypracovala: Mgr. Lenka Bělohlávková Ředitelka školy: Mgr. Renáta Bartoníčková 204-205 Školní rok:204/205. ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní informace o programu: Realizátorem programu je Základní a Mateřská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice Minimální preventivní program 2013-2014 Mgr. M. Černohlávková Mgr. M. Skálová 1 Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, 53501 Přelouč

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA, GEN. PÍKY 13 A, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zpracovala: Mgr. Jitka Magincová metodik prevence Mgr. Jarmila Michalíková V Ostravě

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro ZŠ Bechyně, Školní 293 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Jan Pekař Telefon na ředitele 381213016

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 V naší škole při řešení sociálně patologických jevech spolupracují učitelé, popřípadě se radí výchovný poradce, školní metodik prevence, vedení školy,

Více

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014

ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 ZŠ LOKET, OKR. SOKOLOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013/2014 Vypracovala: Radoslava Jarošová školní metodik prevence rizikového chování Stránka 1 z 8 Obsah 1. Úvod 2. Vytýčení rizikového chování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM OBSAH ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice Školní rok 2013-2014 Školní metodik prevence a výchovný poradce: Mgr. Marie Krejčí Spolupráce: ředitel školy, třídní učitelé a ostatní pedagogičtí

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň

Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň Vypracovala: Mgr. Ilona Šturchová 1. Úvod V České republice všeobecně je zaznamenáván nárůst rizikového chování a zneužívání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 1 Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 okres Bruntál, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence 2 1.

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ BUCHLOVICE školní rok 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ BUCHLOVICE školní rok 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ BUCHLOVICE školní rok 2013/2014 Náměty k primární prevenci sociálně patologických jevů, týkající se zdravého životního stylu a sociální výchovy Cílová skupina: žáci ZŠ a děti

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lázně ě Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně ě Kynžvart Zpracovala: Mgr. Jana Špryňarová, školní metodik prevence 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA CHARAKTERISTIKA

Více

Minimální preventivní program školy 2014/2015

Minimální preventivní program školy 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace MPP 2014/2015 Minimální preventivní program školy 2014/2015 Motto: Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá

Více

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Na období 2009-2013 OBSAH 1.Východiska k realizaci školní preventivní strategie 1.1 Dokumenty k realizaci 1.2 Charakteristika

Více

ZŠ T.G.M. LITOMYŠL 2008/2009

ZŠ T.G.M. LITOMYŠL 2008/2009 ŠKOLNÍ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ T.G.M. LITOMYŠL 2008/2009 priority a cíle: a) Specifická prevence Poskytnutí konkrétních informací o problematice sociálně patologických jevů v jednotlivých učebních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více