ZPRAVODAJ LÉTO 2010 MESTO ČERNOŠÍN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ LÉTO 2010 MESTO ČERNOŠÍN"

Transkript

1 ZPRAVODAJ LÉTO 2010 ˇ MESTO ČERNOŠÍN

2 Město Černošín zve všechny lidičky na procházku po Vlčí hoře POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY Program : 13:15 hod. - sraz před Městským úřadem 13:30 hod. - odchod od Městského úřadu 14:00-15:00 hod. - památník obětem 1. sv. války - ukázka historických zbraní - výstřely z děla - seskoky parašutistů - zádušní mše - slavnostní položení věnce - po skončení programu procházka naší kouzelnou přírodou po Vlčí hoře

3 Vážení a milí spoluobčané Nějak se nám to letošní léto ne a ne rozsvítit. Sluníčka jsme si letos ještě moc neužili, ale přírodě asi neporučíme, a tak berme život plnými doušky takový, jaký je a nepropadejme stresům a chmurám. Před rokem jsem psal v našem zpravodaji, že městečko žije poklidným koloritem a že nás čeká mnoho úkolů a zbývá mnoho restů, které je třeba řešit a dovést ke zdárnému konci. Zda se vše podařilo nebo ne, nechám na vašem posouzení. Jistě jste všichni zaznamenali nové pracovní aktivity, které opět překopaly dolní náměstí do stavu neprůchodnosti. Bylo by jistě pohodlné pro nás pro všechny ustálit stav vzhledu a funkčnosti veřejných prostor, na čas vydechnout a nic nedělat. Rok je krátká doba a pokud nám ještě z toho půlka proprší, moc se toho nestíhá. Jistě všichni víte o problému, který se točí kolem přidělování dotací z Regionálního operačního programu. Jestli budou nějaké dotace přidělené a pro koho ze žadatelů, bude známo až koncem letošního roku. Ale náš Program obnovy není postaven na dotacích, ale na nutnosti řešit a realizovat věci potřebné pro obyvatele Černošína a spádových obcí. Velký posun se nám podařil ve směru zajištění kvalitní výuky jak dětí v mateřské škole, tak v základní škole. O části akcí jsem se zmínil již v minulém čísle zpravodaje, ale ty viditelné nás ještě čekají o prázdninách. Horní budova školy je připravena na rekonstrukci topného systému a přechod na vytápění plynem, celkové zateplení pláště budovy a s tím související nová fasáda, v dolní budově školy se vymění elektrické rozvody včetně osvětlovacích těles tak, aby odpovídaly všem stanoveným normám. Dojde i na naši Mateřskou školu v Černošíně, kde bude provedena oprava střešní krytiny a odstraní se tak dlouhodobý problém se zatékáním vody do objektu. Během prázdnin se také v mateřince zrekonstruuje sociální zařízení a umývárna pro dětičky, abychom se již nadále nedostávali do střetu s parametry stanovenými hygienou. Myslíte, že toho máme na letošní rok již dost? Chyba. Ve fázi příprav jsou i takové věci jako oprava místních komunikací v Třebeli, oprava místní komunikace v Krásném Údolí a vybudování nového vodního zdroje ve Víchově. V současné době finišují přípravy na realizaci zasíťování nových stavebních parcel pro výstavbu rodinných domků v Jiráskově ulici. Pokud vše půjde dle plánu, tak by se potencionální zájemci mohli dočkat ještě v letošním roce. Vše 1

4 bude záviset na přeložce vysokého napětí v dané lokalitě. Věřme, že se vše podaří sladit tak, aby nenastaly zbytečné prostoje. Město Černošín také získalo dotaci z MMR na výstavbu dětského hřiště, které je situováno do prostor bývalé farské zahrady. Jeho realizace musí proběhnout také do konce letošního roku. Budova fary je postupně rekonstruována a připravována tak, aby mohla sloužit jako Centrum volného času v Černošíně. Jsou dokončeny přední prostory, kde budou klubovny nebo zázemí pro neziskové organizace. Je požádáno o dotaci na vybudování Černošínského muzea, kde by jsme chtěli soustředit základy historie našeho krásného a zajímavého regionu. Další akcí, která je ve fázi rozpracovanosti, je adaptace bývalého starého hřbitova. Tato akce je podpořena dotačními finančními prostředky z programu Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko a je realizována pod názvem projektu Přeshraniční cyklostezka Pullenreuth - Černošín. V těchto prostorách, které leží na nadregionální síti cyklotras a cyklostezek najdou návštěvníci a cykloturisti možnost odpočinku a osvěžení v krásné zelené oáze a zároveň bude sloužit jako důstojné nástupní místo pro výlet na Vlčí horu. Vážení a milí, to vše jen tak na okraj k vysvětlení fráze z úvodu článku - rok je krátká doba. Přeji vám klid a pohodu. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se nebojí podat pomocnou ruku k práci vedoucí ke zdárné prosperitě našeho krásného městečka. Miroslav Plincelner starosta města 2

5 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 28. a Počet zapsaných voličů 925 Počet vydaných obálek 485 Počet odevzdaných hlasů 485 V Černošíně přišlo k volbám 53 % voličů. Strany - volební hlasy 1. Občané. cz 3 4. Věci veřejné Konzervativní strana 0 6. KSČM Koruna Česká 1 9. ČSSD Strana Práv Občanů STOP TOP KDU - ČSL CIBULKA Česká strana národně socialistická Strana zelených Suverenita - blok Jany Bobošíkové Česká pirátská strana Dělnická strana sociální spravedlnosti Strana svobodných občanů ODS 78 3

6 HISTORICKÉ VZPOMÍNKY ZNAK ČERNOŠÍNA Znak Černošína byl odvozen od erbu vrchnosti a je doložen pečetěmi od 17. století. Barvy známe jen z literatury. Tento znak se v době okolo roku 1900 zdál Černošínským příliš chudý a pro tisk na razítka dali vyrýt nikým neschválený a tudíž neplatný znak, v jehož štítě byla kvádrová hradební zeď se třemi stínkami cimbuří a otevřenou branou s vraty. Nad hradbou vystupovaly dvě věže, každá s brankou dole a oknem nahoře a se špičatou střechou, ukončenou makovicí. V bráně stála na trávníku labuť, nad štítem byl turnajský helm s pokrývadly a korunou, ze které vyrůstala jako klenot tři pštrosí péra. Městečku však náležel ve skutečnosti prostý, ale starobylý znak se švamberskou labutí. Popis znaku: na červeném štítě stojí na zeleném trojvrší stříbrná labuť doprava obrácená, se zlatým zobákem a nohama (doprava obrácená z hlediska toho, kdo štít nesl ). LISTY Z OBECNÍ KRONIKY ČERNOŠÍN - OSVOBOZENÍ 1945 V květnu 1945 byla v Černošín hrstka Čechů, kteří byli nasazeni na práci, celkem jich bylo 18. V neděli dopoledne byl Černošín obsazen americkou armádou, okresní město Stříbro o den dříve, navečer Přijeli od Norimberka. Velitel SS, ubytovaný v Černošíně, měl v úmyslu městečko bránit. Starosta obce Wabart se proti tomu vzepřel a prohlásil Černošín za otevřené město. Oddíl SS odtáhl z Černošína na západ, vyhodit most přes Kosí potok ( v serpentinách ) a stáhl se na sever k Trpistům, kde byly soustředěny větší německé vojenské síly. 4

7 Pamětníci vylíčili obsazení Černošína zhruba takto: 6. května 1945 v neděli dopoledne směrem od Svojšína přijely předem hlídkové džípy, za nimi v džípu styčný důstojník, který převzal od starosty obce Habarta správu města. Obsazení bylo provedeno bez jediného výstřelu. Jugoslávští váleční zajatci, nasazení na práci v hostinci č. p. 36/38 (dnešní 2. stupeň základní školy ) vyvalili na náměstí soudek piva a čepovali je pro americké vojáky. Americká armáda postavila přes Kosí potok nový železný most, montovaný z hotových dílců, který sloužil ještě několik let po válce. Tak bylo rychle obnoveno spojení na silnici Černošín - Planá u Mar. Lázní, tj. na silnici Plzeň - Cheb předali američtí důstojníci správní moc do rukou československých úřadů. LISTY Z OBECNÍ KRONIKY ČERNOŠÍN - UPEVŇOVÁNÍ ČESKÉHO VLIVU V OBCI V ROCE 1945 K 1. lednu 1945 bylo v Černošíně pouze 15 občanů české národnosti, 14 mužů a 1 žena. Němců žilo v obci mužů, žen a 288 dětí. Pamětní kniha obce uvádí toto: V roce 1945 byla v Černošín hrstka Čechů, kteří zde byli nasazeni na práci, celkem jich bylo 18. Je míněna doba před květnem V květnu 1945 pověřil Revoluční národní výbor v Plzni 16 mužů, příslušníků Revoluční gardy, se dvěma členy četnictva, aby dohlíželi na pořádek v obci. Dne přišla tato jednotka do Černošína a přebrala dohled nad všemi úřady, nad pilou, mlýnem a továrnou. Velitelem Revoluční gardy byl kapitán čs. armády Josef Čechura. Dne v 19 hodin se sešel poprvé Revoluční národní výbor. Hlavním bodem jednání bylo udělování národních správ na německé živnosti, organizace žňových prací a zajištění sklizně ovoce. Na své třetí schůzi Revoluční národní výbor změnil svůj název na Místní správní komisi, která se stala představitelkou státní moci v obci. Jejím předsedou byl zvolen Josef Čechura. V červnu 1945 žilo v obci přibližně třicet Čechů. Ve 2. polovině roku 1945 byly postupně dosazovány ná- 5

8 rodní správy na jednotlivé živnosti - řeznictví, uzenářství, pohostinství, holičství, zámečnictví a cukrářství. Okresní správní komise ve Stříbře udělila koncesi na nákladní automobilovou dopravu na trase Černošín - Stříbro. V této době to byla podle pamětníků jediná doprava v okrese Stříbro. Autobus jezdil dvakrát denně - ráno a odpoledne. V prosinci 1945 došlo reorganizaci Místní správní komise podle paritního zastoupení. Předsedou MSK se stal J. Čechura, který byl v té době i předsedou KSČ. Rok 1946 byl pro Černošín rokem postupné konsolidace a rokem přechodu k normálnímu způsobu hospodaření jako ve vnitrozemí. Za první čtvrtletí roku 1946 se musela MSK zabývat řadou problémů. Pro zdokonalování a usnadnění své práce ustanovila odborné komise, tím získala více spolupracovníků z řad občanů. Nesourodost českého obyvatelstva způsobovala zpočátku četná nedorozumění. Činnost MSK a později MNV byla předznamenána přípravami na odsun Němců. Musela být za ně zajištěna náhrada v zemědělské výrobě, v průmyslu v různých obecních funkcích. Místní správní komise se na svých schůzích zabývala přidělováním národních správ na živnosti a rodinné domky, přidělování nábytku a bytového zařízení, úpravu veřejných cest. Velkou starost tehdy působil MSK špatně fungující vodovod a veřejné osvětlení. MSK usilovala o udržení pořádku v dosídlování. Byla snaha o rychlé usídlení všech zemědělských usedlostí, aby všechna půda byla připravena k setbě a oseta, aby nedošlo ke zhoršení zásobování. Přešla léta. Deštivá i suchá, veselá i smutná. Lidé umírali, děti se rodily do nového domova. Mnozí dosídlenci odešli - ti zde svůj domov nenašli. V 60. a 70. letech odešlo mnoho mladých za snazším živobytím do vnitrozemí. S léty se měnil vztah lidí k obci. To, co bylo postaveno, je převážně dílem jejich rukou. Vylidnily se osady, měnily se v sídla rekreace. Přibyla nová skupina obyvatel - chalupáři. V obci dnes žijí vnuci původních osídlenců z let Ti si přejí mít svůj domov šťastný a svobodný. Z brožury 700 let města Černošín 6

9 A JEŠTĚ JEDEN POHLED DO HISTORIE 7

10 BÍLÁ VLČÍ STOPA Na 3. dubna 2010 se objednalo krásné jarní počasí a 150 účastníků každoročního velikonočního rodinného pochodu Bílá vlčí stopa se vydalo na procházku přírodou. Počasí nás opravdu nezklamalo, klobásky byly dobroučké a trasa příjemná. Petra Marková 8

11 9

12 OSLAVY OSVOBOZENÍ Dne projela Černošínem v odpoledních hodinách spanilá jízda historických vozidel. Petra Marková 10

13 BESEDA S DŮCHODCI 18. května 2010 si připravily děti z Mateřské a Základní školy velice pěkné vystoupení pro babičky a maminky ke Dni matek. Besedy se zúčastnil starosta města Miroslav Plincelner, který seznámil všechny přítomné se současným děním ve městě, představil plány do budoucnosti a odpověděl na dotazy a připomínky. Celá akce pokračovala malým občerstvením, hudbou a tancem do večerních hodin. Poděkování patří těm, kteří se zasloužili o pěkné společenské odpoledne a všem účinkujícím. Petra Marková 11

14 OSLAVA DNE DĚTÍ Město Černošín za pomoci kulturní komise připravilo na oslavu dne dětí. Program byl pestrý a soutěživý, dostatečně se vyřádili a vysmáli děti, maminky, tatínkové i babičky. Petra Marková 12

15 PŘEČTĚTE SI O MŠ K ZAMYŠLENÍ: Doba, kdy se jednotlivé mateřské školy doslova předháněly, která uloví více dětí je na čas pryč. Dětí je dnes více než školky mohou pojmout. Je to možná trochu nadnesené, ale nikdo z nás přece nechce, aby se školky proměnily v něco jako hlídárny dětí. Pokud je na školce pohoda, děti se do ní těší. Přeplněnost tříd tomu určitě nepomáhá. Nemůžeme nechat děti růst jako stromy v lese. Je nutné respektovat dětské potřeby jednotlivých dětí, jejich možnosti i limity. V tomto školním roce bylo v naší MŠ zapsáno 45 dětí. Zápisu na školní rok 2010 / 2011 přišlo 13 nových dětiček. Do školy odchází 12 předškoláčků a 2 děti mají odklad školní docházky. CO DĚTI V MŠ NA JAŘE PROŽILY A NA CO SE MOHOU TĚŠIT: na besídce ke Dni matek děti potěšily své rodiče pásmem plným básniček, písniček a tanečků 13

16 vystoupily děti se svým programem ve společenském klubu pro seniory se uskutečnil tradiční výlet do ZOO v Plzni děti se úspěšně zúčastnily konkurzu pěvecké soutěže SoLaSiDo fotografování dětí a hlavně předškoláků, kteří se loučí s MŠ sice opožděně, ale o to netradičně proběhne Den dětí v MŠ. Den Plný her, soutěží, opékání vuřtů prožijí děti na zahradě společně s kamarády z Německa se předškoláci slavnostně rozloučí s MŠ na úřadě města Černošína Ahoj školko! Kolektiv MŠ v Černošíně 14

17 ŠKOLNÍ OKÉNKO UČÍME SE PLAVAT Od dubna se opět po roce žáci třetí, čtvrté i páté třídy účastní plaveckého výcviku. Díky vzorné péči plavčíků si již všichni mohli vyzkoušet plavání ve velkém bazénu. Nyní ještě žáky čeká boj o co nejlepší hodnocení a závěrečné všemi očekávané volné plavání a předávání mokrého vysvědčení. žáci 3. ročníku DOMLUVÍME SE? Stejně jako minulý rok se letos v dubnu uskutečnilo setkání s našimi dětskými - německými sousedy. Tohoto srazu se zúčastnili někteří žáci páté, šesté a deváté třídy ZŠ Černošín a dále žáci školy v Záchlumí, Konstantinových Lázní a Bezdružic. Žáky doprovázel vždy jeden učitel nebo učitelka z jejich školy. Nás za 2. stupeň doprovázela paní učitelka Horholová a za 1. stupeň paní učitelka Petričková. Na úvod by to stačilo a teď k samotnému setkání. To se konalo v Tannenlohe, kde jsme byli také ubytováni. Na začátku jsme se seznámili s našimi německými protějšky. Překvapením pro nás bylo, že jsou mladší než my, ale tím největším překvapením byl fakt, že se učí česky. 15

18 Proto s nimi byla práce ve skupinách, a komunikace vůbec, zábavnější a lepší. Ještě ten samý den jsme byli rozděleni do skupin, kde byl alespoň jeden německý žák. Měli jsme vytvořit svůj vlastní komiks. No a tak nám nezbývalo nic jiného, než začít pořádně šprechtit a nějak se domluvit, byť rukama či nohama. Ale nakonec se vše podařilo a byli jsme odměněni dobrou večeří a poté zasloužilým spánkem. Do druhého dne jsme se probudili čilí, ale počasí nám naši náladu trochu pokazilo. A tak jsme šli na snídani, která byla výborná, a všichni se jen oblizovali. Po této vydatné snídani se šlo na menší procházku do lesa, na kterou nám německé děti připravili hádanky. Měli jsme hádat lesní zvířata z nápověd, které nám byly čteny německy. No, a protože jsme chytří a díky naší paní učitelce obratní v němčině, hádanky jsme uhodli. Pak už následoval oběd a po obědě hurááá domů. Někteří z nás byli natolik unavení, že při cestě domů usnuli. Myslím, že se všichni shodnou na tom, že to byl vydařený výlet, na kterém si mnoho z nás našlo nové přátele. Ester Grigarová, 9. ročník ZÁCHRANÁRI ˇ V AKCI Počátkem května mohli naši mladí záchranáři opět ukázat, co umí. Jako každý rok se zúčastnili okresního kola soutěže ČCK v Tachově. Prokázali své znalosti a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci, ošetření zraněných, improvizace a komunikace v náročné situaci hromadné havárie a dokonce i v pravidlech silničního provozu. Obě hlídky mladých zdravotníků obhájily třetí místo a přivezli si tak domů dva bronzové poháry. Černošínské děti si získaly srdce poroty nejen svou šikovností, ale především schopností komunikovat mezi sebou a se zraněnými figuranty. A kdopak nás reprezentoval? HMZ I: Klárka a Kristýna Hreusovy, Radim Kupec, Natálka Tuková a Adélka Marková. HMZ II: Anna Hreusová, Sabina Bocanová, Denisa Bocanová a Simona Dohová. Děkujeme za celoroční práci a BLAHOPŘEJEME! 16 M. Petričková

19 A ZASE MY Rok s rokem se sešel a opět se členové cyklistického kroužku při základní škole v Černošíně začali více intenzivně připravovat na okresní kolo dopravní soutěže. Ta se v letošním roce konala v Tachově 18. května Důležitým úkolem bylo sestavit dvě silná družstva, která by dokázala obhájit naše předešlá prvenství. Pro 1. družstvo (mladší) byli vybráni: Vojtěch Kupec, Lukas Schmucker, Denisa Bocanová a Nikola Zikánová. Jako náhradník a rychlá spojka s námi ještě cestoval Ondřej Kos. 2. družstvo (starší) tvořili: Jiří Kos, Dan Klusáček, Sabina Bocanová a Anna Hreusová. Cílem této akce je připravit děti na bezpečnou chůzi a jízdu na kole v silničním provozu. V průběhu soutěže musí družstva projít čtyřmi stanovišti (zdravověda, jízda přes překážky, testy z pravidel silničního provozu a jízda na dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu), na kterých plní zadané úkoly. Po celou dobu jsou pod přísným dohledem odborníků z oblasti zdravotnictví a policie ČR. Obě naše družstva si vedla na výbornou. Při vyhlašování výsledků jednotlivců chlapců a děvčat z jednotlivých kategorií na stupních vítězů stáli pouze černošínští cyklisté, přestože ¾ mladšího družstva tvořili začátečníci. Ani v závěrečném hodnocení družstev tomu nebylo jinak. Naši cyklisté stanuli na 1. místech a zajistili si tak postup do krajského kola, které se uskuteční v Plzni a Melchiorově Huti. GRATULUJEME a přejeme hodně úspěchu v dalším kole této soutěže. černošínští cyklisté 17

20 VÝLET DO ZOO PRAHA Ve středu 19. května 2010 vyrazil skoro celý 1. stupeň na školní výlet do ZOO v Praze. Na výletě na nás dohlíželi nejen naši učitelé, ale i rodiče a prarodiče, kteří s námi cestovali. Cestu jsme začali brzy ráno, odjížděli jsme v šest hodin místním autobusem do Stříbra. Tam jsme pěšky přešli z autobusového na vlakové nádraží a dále pokračovali vlakem. Cesta rychle ubíhala. Některé děti si ji zpestřily poslechem písniček, hrou karet či sledováním okolního prostředí. Před Prahou jsme z vlaku na pár vteřin spatřili významnou stavbu našich dějin - Karlštejn, v Praze to byl Vyšehrad, Karlův most a Pražský hrad. Když jsme vystoupili na nádraží, přestoupili jsme na další dopravní prostředek - metro. Pro některé děti to byl nový zážitek, protože metro zatím znaly jen z obrázků, televize či vyprávění. Poslední část cesty jsme jeli autobusem, který nás dovezl přímo před ZOO. Tam nám paní učitelka koupila vstupenky a už nám nic nebránilo v cestě za známými a méně známými zvířaty naší planety. Viděli jsme slony, tygry, lvy, lachtany, medvědy, koně, želvy, netopýry, různé druhy ptáků, plazů, ryb apod. Zpestřením výletu byla jízda lanovkou, která nás přemístila od ptáků k bizonům. Nejvíce času a legrace jsme si užili u goril. Malá gorila tam provokovala velkou, ta se naštvala a začala mlátit do skla. Některé děti se tak lekly, až odskočily od skla. Přestože jsme v ZOO byli dlouho, připadalo nám to jako jedna hodina. A když jsme se měli vydat na cestu domů, vůbec se nám nechtělo. Jedinou vráskou našeho výletu bylo počasí, které nám moc nepřálo. Celou dobu, kterou jsme trávili u zvířat, nám pršelo. Ale ani to nás neodradilo a se spoustou zážitků jsme se v půl sedmé večer vrátili zpět do Stříbra, kde na nás čekali naši starostliví rodiče. žáci 4. a 5. ročníku 18

21 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL ČERNOŠÍN Vážení spoluobčané, dění v naší Tělovýchovné jednotě se točí kolem rozehrané jarní části obou soutěží. Mužstvo žáků si drží svoji výkonnost z podzimu a pohybuje se na čelních místech Okresního přeboru žáků. Mužstvo mužů okupuje střed tabulky své soutěže. Výkony mužů jsou značně nevyrovnané, ale dalo by se jednoduše shrnout, že pokud se sejdou ve své optimální sestavě, mohou být vyrovnaným soupeřem jakémukoli mužstvu III. třídy Okresního přeboru. Bohužel ideální sestava nebývá pravidlem a proto i výsledky tomu odpovídají. Ilustrační foto:robert Panuška se synem. Trenér žáčků, který se postaral o jeden z nejlepších výsledků v historii černošínského fotbalu 19

22 V tomto období již obě soutěže vrcholí a tak se moje pozornost upírá k letním měsícům a hlavně k prázdninám. Tělovýchovná jednota vybudovala za léta svého působení sportovní stánek, který směle konkuruje podobným zařízením v daleko větších městech než je to naše. Velkou výhodou našeho areálu je krásné prostředí do jakého je zasazen. Bohužel tahle přednost je částečně vykoupena dostupností diváků při sportovních akcích, ale především v možnosti stálé ostrahy objektu. Musím konstatovat že dnešní vedení TJ vynakládá nemalé finanční prostředky a úsilí k udržení dobrého stavu areálu. Rodiče zkuste se někdy zajímat o to, kde Vaše dítko tráví čas a jestli náhodou něco jen tak z rozmaru neničí. Věřte, že nemluvím jen o odpadcích, zničeném oplocení, vylomených dveřích, zničených vratech, vykradených kabinách, ale také o rozdělání ohně na tribuně, jezdění na motorkách, čtyřkolkách po hrací ploše, atd. Abych na tomto místě nebyl kriticky zaměření jen na dospívající mládež, musím konstatovat, že byli viděni i dospělí, kteří na hřiště vjedou klidně na čtyřkolce. No asi je to celé o inteligenci jednotlivce a bohužel na nás zbude vše vždy zpravit a uklidit. Tak jsem si krásně postěžoval a teď k něčemu daleko příjemnějšímu. Bude léto, prázdniny, čas dovolených, výletů, radovánek a jak to všechno již osm let začíná? No přece Vodními hrami a proto Vás všechny moc a moc zveme na letošní devátý ročník! A letos to bude zase stejný a přesto jiný, určitě Vás opět něčím překvapíme a tak jen zajistit sluníčko a jistě se všichni potkáme. Za TJ Sokol Černošín se na Vás těší Koutecký Miroslav 20

23 Kdy : 5. července 2010 Kde : Areál TJ Sokol Černošín Začátek : 13 : 00 hodin Již 9.ročník Vodních her pořádá fotbalový klub TJ Sokol Černošín ve spolupráci s SDH za podpory Města Černošín. Pro ty, kteří si chtějí zpestřit sváteční odpoledne netradiční podívanou a případně se i aktivně zapojit do soutěží. Soutěžní disciplíny, které nikdo neprojde suchou nohou. (Soutěž družstev) Zajímavé ceny pro soutěžící. Tombola pro malé i velké. Každoročně hodnotná hlavní cena v hodnotě 5000,-Kč (Slosovatelné vstupenky) Pečené prasátko a občerstvení zajištěno Vstupné: dospělí 100,- Kč děti 30,- Kč zvýhodněná rodinná vstupenka Večer zahraje živá kapela Všichni jste srdečne zváni!!! 21

24 VČELAŘSKÉ OKÉNKO Včely fascinují člověka od chvíle, kdy se začaly psát dějiny lidstva, ale existují již 30 miliónů let. Lidé si odjakživa včel vážili, protože jim poskytovaly med a vosk. Spořádané soužití velkého množství včel je stejně fascinující, jako geometrické tvary jejich plástů. Pro moderního člověka jsou včely indikátorem stavu našeho životního prostředí a svědkem člověka a přírody. Všechny kultury znající tyto živočichy, považují včely za symbol pozitivních vlastností, jako je harmonie, píle a nesobeckost. Stále více si uvědomujeme, jak je včela medonosná důležitá pro udržení biodiverzity. Pokud nás o významu včel nepřesvědčí pohled na louku s pestrými květy, měli bychom se určitě zamyslet nad tím, že význam působení včel má velmi široké spektrum, opylování, včelí produkty, ale zasahuje třeba až po hovězí pečeni na našem talíři.vliv včel se projevuje i na kvalitě hovězího masa jako potravině pro člověka, protože ovlivňují rozmanitost složení pastvin, na nichž se skot pase a tak ovlivňují jeho jídelníček. To je jen jeden příklad, kdy včela ovlivňuje přírodní, i člověkem vytvořené ekosystémy. Bez včel není možné v našich zeměpisných šířkách produkovat suroviny, potřebné ve stále rostoucím množství. Člověk a včela jsou v moderním kulturním prostředí spjati vzájemnou závislostí,bez včel není možné trvale udržitelné zemědělství. Zdravotní stav včel slouží jako měřítko životního prostředí,které člověk vytvořil a v němž je nucen žít. Budeme-li pomáhat včelám,budeme pomáhat i sami sobě. 22 Marie Šachová jednatelka ZO ČSV

25 Co máme za sebou a co nás čeká : MLADÍ HASIČI dětičky reprezentovaly Černošín na závodech v Kostelci. Mladší žáci se umístili na nádherném 2. místě a starší žáci obsadili pěkné 5. místo žáci ZŠ Černošín reprezentovali svojí školu v soutěží Mladý záchranář v Tachově. Vyslali jsme dvě družstva. Z celkových 16 kolektivů jsme získali pěkné 9. místo a úplně úžasné 2. místo. Naše šikovné dětičky tak postupují do krajského kola, které se koná účast hasičátek na soutěži Plamen v Plané. Zde děti předvedly vše, co celý rok trénovaly - od štafety 4 x 60 m po hasičský požární útok. Umístily se na nádherném 2. místě. Byl to velmi náročný a na zážitky bohatý víkend. Po dlouhých letech se našel v našich řadách dorostenec Petr Zezula, který reprezentoval celý sbor. Ze 16 soutěžících se umístil na pěkném 6. místě a postupuje do oblastního - krajského kola navštívíme Dětský den u Krásného - Tři sekery - u Mariánských lázní. Děti zde shlédnou práci policie, hasičů, záchranné služby, seskoky parašutistů, Jsou pro ně připravené i soutěže, prolézačky, různé ukázky či pohádkový les pojedeme se podívat do kynologického klubu ve Stříbře s ukázkami a soutěžemi pro děcka. V areálu kynologického cvičiště budeme i nocovat ve stanech. V neděli se pak přesuneme na Krokodýlí závody. První prázdninový víkend - ten bychom rádi prožili s hasičátky v přírodě. Tato akce ale závisí na počtu zúčastněných dětí a zatím nepředvídatelném počasí. Anna Hreusová 23

26 24

27 HASIČSKÉ OKÉNKO Dne jsme na černošínském víceúčelovém hřišti uspořádali další ročník Turnaje svatého Floriána v minikopané. Turnaje se zúčastnilo šest mužstev. Rozhodčím celého turnaje byl p. Jan Petričko. Zde jsou výsledky našeho sportovního klání : 1. místo Bocca Bambelos 2. místo Rasta Clan 3. místo SDH Labuť 4. místo EMZ 5. místo SDH Černošín 6. místo Info Clan Petr Hrach 25

28 KULTURNÍ AKCE ČERVEN Malování na asfalt ( SPOZ ) - od 18:00 hodin za nákupním střediskem Černošín SoLaSiDo - pěvecká soutěž pro děti Chlebomáslové slavnosti - Záhoří - od 14:00 hodin tradiční návštěva kapličky u Záhoří Pojďte s námi do přírody - od 13:15 hodin procházka přírodou se zastavením u památníku obětem 1. sv. války - program Rozloučení s Mateřskou školou ( SPOZ ) - od 15:00 hodin v obřadní síni Městského úřadu Černošín Rozloučení se Základní školou ( SPOZ ) - od 9:00 hodin v obřadní síni Městského úřadu Černošín Hurá prázdniny! - od 17:00 hodin - veselé ukončení školního roku s opékáním vuřtíků u Konírny ČERVENEC Vodní hry - od 13:00 hodin sportovní odpoledne TJ Sokol Černošín SRPEN Oslavy města Černošín 720 let - od 13:00 do 2:00 hodin program pro děti i dospělé Hola, škola volá! - od 17:00 hodin rozloučení s prázdninami s opékáním vuřtíků u Konírny 26

29 Vybudování multifunkčního centra Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko Tento projekt je spolufinancován za podpory z prostředků Evropské unie Investice do vaší budoucnosti POZVÁNKA na den otevřených dveří Přijďte si dne 26. června 2010 od 10:00 do 14:00 prohlédnout nově vybudované multifunkční centrum v Černošíně, Husova fara Českobratrské církve evangelické Započneme pozdravy hostů při příležitosti 20. výročí partnerství mezi sbory v Černošíně a Vohenstraussu, pak vás zveme k prohlídce multifunkčního centra, posezení a poslechu koncertu trubačů z Vohenstraussu, k rozhovorům a pohoštění Za Farní sbor Českobratrské církve evangelické Jiří Marván, farář 27

30 Ekologická likvidace vozidel KAREL POUBA ČSA Bezdružice Tel. : EDO PLASTOVÁ OKNA EMIL DOHA Javorová Černošín Tel. :

31 Informace Městského úřadu Černošín Prodej známek SKO na 3. čtvrtletí 2010 bude zahájen Pondělí Úterý Středa Čtvrtek DRUH ZNÁMKY: Čtvrtletní vývoz týdenní 120 l Čtvrtletní vývoz 1x za 14 dní 120 l Třebel roční poplatek 550,- Kč 450,- Kč 600,- Kč Pozn.: 14-ti denní vývoz v sudé týdny Informace ke zvýšení daně z nemovitostí, aneb proč je letos na složence větší částka daně Od došlo novelou zákona o dani z nemovitostí ke zdvojnásobení daně z některých druhů pozemků. Jedná se o zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky a ostatní plochy. Sazby za ornou půdu, zahrady, sady, trvalé travní porosty, lesy a rybníky se nemění.

32 vydává: město Černošín registrováno pod číslem MK ČR E adresa: Městský úřad Černošín, nám. 1.máje 62, Černošín telefon : tisk a grafické zpracování: K-print, tiskárna Planá Vít Kňourek telefon:

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

4. část - červen až srpen

4. část - červen až srpen Přílohy kroniky 2014 4. část - červen až srpen Krásné Údolí Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část - Strana 1 / celkem stran 30 Přílohu vytvořil : Martin Frank ( říjen 2014 ) 4. část -

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Čtvrtek 1. ledna 2015 Pátek 9. ledna 2015, Indoor golf GCMA Zimní turnaj v patování 1.kolo Sobota

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Alternativní doprava 16. 22. 9. 2011 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility nabízí obyvatelům měst příležitost seznámit se s konkrétními trvalými opatřeními na podporu

Více

ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007

ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007 ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Užívání znaku a vlajky obcí upravuje ustanovení

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC.

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC. OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC 2014 www.ssedliste.cz e-mail: obec@ssedliste.cz Vážení spoluobčané, milí čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO dovolte mi, abych Vás před létem v krátkosti informovala o dění v

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

40. výročí školy. Pěvecká soutěž

40. výročí školy. Pěvecká soutěž 40. výročí školy 4. 10. 2014 se u příležitosti 40. výročí založení školy uskutečnilo setkání současných i bývalých zaměstnanců s vedením školy a města. V rámci oslav proběhl den otevřených dveří, kdy mohli

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Květen ve školní družině

Květen ve školní družině Květen ve školní družině Další část školního roku je za námi a my můžeme být na sebe pyšní. Tolik krásných výrobků jsme si opět odnesli domů a dalšími jsme si vyzdobili družiny, chodby a nástěnky. Ovšem

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É Z P R Á V Y ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014

VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É Z P R Á V Y ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É Z P R Á V Y ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 První školní den Pochod kolem Ženklavy 6.9.2014 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Druhý svoz velkoobjemového

Více

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám

RTYNĚ CUP Sportem proti drogám RTYNĚ CUP 2008 Parta příznivců amatérské malé kopané společně s oddílem kopané TJ Baník, Orel jednota a MÚ Rtyně v Podkrkonoší pořádají již 16tý. ročník turnaje v malé kopané o putovní pohár který se hraje

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu 1 Volby do Evropského parlamentu Výsledky Studentských voleb do EP (28. a 29. 4. 2014) Hlasy jsou sečteny. Volební místnost se opět proměnila v knihovnu a komisaři se vrátili ke svým blízkým i ke svým

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů.

Dne se konala brigáda na sázení stromků. Dne proběhl v naší obci sběr starého železa. Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. 2007 Náš sbor má 50 členů. Z toho je 19 žen a 31 mužů. Dne 10. 3. se konala brigáda na sázení stromků. Dne 31. 3. proběhl v naší obci sběr starého železa. - 1 - Dne 1. 5. proběhlo na sportovním areálu

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček květen 2014 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

KRONIKA. oddílu sportovní gymnastiky

KRONIKA. oddílu sportovní gymnastiky KRONIKA oddílu sportovní gymnastiky roku 2014 TRENÉRKY KOUŘILOVÁ LUDMILA ZEMÁNKOVÁ EVA CHLADILOVÁ IVANA pondělí, čtvrtek pondělí, čtvrtek pondělí, čtvrtek nová trenérka - přejeme ji hodně síl a trpělivosti

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více