ZPRAVODAJ LÉTO 2010 MESTO ČERNOŠÍN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ LÉTO 2010 MESTO ČERNOŠÍN"

Transkript

1 ZPRAVODAJ LÉTO 2010 ˇ MESTO ČERNOŠÍN

2 Město Černošín zve všechny lidičky na procházku po Vlčí hoře POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY Program : 13:15 hod. - sraz před Městským úřadem 13:30 hod. - odchod od Městského úřadu 14:00-15:00 hod. - památník obětem 1. sv. války - ukázka historických zbraní - výstřely z děla - seskoky parašutistů - zádušní mše - slavnostní položení věnce - po skončení programu procházka naší kouzelnou přírodou po Vlčí hoře

3 Vážení a milí spoluobčané Nějak se nám to letošní léto ne a ne rozsvítit. Sluníčka jsme si letos ještě moc neužili, ale přírodě asi neporučíme, a tak berme život plnými doušky takový, jaký je a nepropadejme stresům a chmurám. Před rokem jsem psal v našem zpravodaji, že městečko žije poklidným koloritem a že nás čeká mnoho úkolů a zbývá mnoho restů, které je třeba řešit a dovést ke zdárnému konci. Zda se vše podařilo nebo ne, nechám na vašem posouzení. Jistě jste všichni zaznamenali nové pracovní aktivity, které opět překopaly dolní náměstí do stavu neprůchodnosti. Bylo by jistě pohodlné pro nás pro všechny ustálit stav vzhledu a funkčnosti veřejných prostor, na čas vydechnout a nic nedělat. Rok je krátká doba a pokud nám ještě z toho půlka proprší, moc se toho nestíhá. Jistě všichni víte o problému, který se točí kolem přidělování dotací z Regionálního operačního programu. Jestli budou nějaké dotace přidělené a pro koho ze žadatelů, bude známo až koncem letošního roku. Ale náš Program obnovy není postaven na dotacích, ale na nutnosti řešit a realizovat věci potřebné pro obyvatele Černošína a spádových obcí. Velký posun se nám podařil ve směru zajištění kvalitní výuky jak dětí v mateřské škole, tak v základní škole. O části akcí jsem se zmínil již v minulém čísle zpravodaje, ale ty viditelné nás ještě čekají o prázdninách. Horní budova školy je připravena na rekonstrukci topného systému a přechod na vytápění plynem, celkové zateplení pláště budovy a s tím související nová fasáda, v dolní budově školy se vymění elektrické rozvody včetně osvětlovacích těles tak, aby odpovídaly všem stanoveným normám. Dojde i na naši Mateřskou školu v Černošíně, kde bude provedena oprava střešní krytiny a odstraní se tak dlouhodobý problém se zatékáním vody do objektu. Během prázdnin se také v mateřince zrekonstruuje sociální zařízení a umývárna pro dětičky, abychom se již nadále nedostávali do střetu s parametry stanovenými hygienou. Myslíte, že toho máme na letošní rok již dost? Chyba. Ve fázi příprav jsou i takové věci jako oprava místních komunikací v Třebeli, oprava místní komunikace v Krásném Údolí a vybudování nového vodního zdroje ve Víchově. V současné době finišují přípravy na realizaci zasíťování nových stavebních parcel pro výstavbu rodinných domků v Jiráskově ulici. Pokud vše půjde dle plánu, tak by se potencionální zájemci mohli dočkat ještě v letošním roce. Vše 1

4 bude záviset na přeložce vysokého napětí v dané lokalitě. Věřme, že se vše podaří sladit tak, aby nenastaly zbytečné prostoje. Město Černošín také získalo dotaci z MMR na výstavbu dětského hřiště, které je situováno do prostor bývalé farské zahrady. Jeho realizace musí proběhnout také do konce letošního roku. Budova fary je postupně rekonstruována a připravována tak, aby mohla sloužit jako Centrum volného času v Černošíně. Jsou dokončeny přední prostory, kde budou klubovny nebo zázemí pro neziskové organizace. Je požádáno o dotaci na vybudování Černošínského muzea, kde by jsme chtěli soustředit základy historie našeho krásného a zajímavého regionu. Další akcí, která je ve fázi rozpracovanosti, je adaptace bývalého starého hřbitova. Tato akce je podpořena dotačními finančními prostředky z programu Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko a je realizována pod názvem projektu Přeshraniční cyklostezka Pullenreuth - Černošín. V těchto prostorách, které leží na nadregionální síti cyklotras a cyklostezek najdou návštěvníci a cykloturisti možnost odpočinku a osvěžení v krásné zelené oáze a zároveň bude sloužit jako důstojné nástupní místo pro výlet na Vlčí horu. Vážení a milí, to vše jen tak na okraj k vysvětlení fráze z úvodu článku - rok je krátká doba. Přeji vám klid a pohodu. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se nebojí podat pomocnou ruku k práci vedoucí ke zdárné prosperitě našeho krásného městečka. Miroslav Plincelner starosta města 2

5 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 28. a Počet zapsaných voličů 925 Počet vydaných obálek 485 Počet odevzdaných hlasů 485 V Černošíně přišlo k volbám 53 % voličů. Strany - volební hlasy 1. Občané. cz 3 4. Věci veřejné Konzervativní strana 0 6. KSČM Koruna Česká 1 9. ČSSD Strana Práv Občanů STOP TOP KDU - ČSL CIBULKA Česká strana národně socialistická Strana zelených Suverenita - blok Jany Bobošíkové Česká pirátská strana Dělnická strana sociální spravedlnosti Strana svobodných občanů ODS 78 3

6 HISTORICKÉ VZPOMÍNKY ZNAK ČERNOŠÍNA Znak Černošína byl odvozen od erbu vrchnosti a je doložen pečetěmi od 17. století. Barvy známe jen z literatury. Tento znak se v době okolo roku 1900 zdál Černošínským příliš chudý a pro tisk na razítka dali vyrýt nikým neschválený a tudíž neplatný znak, v jehož štítě byla kvádrová hradební zeď se třemi stínkami cimbuří a otevřenou branou s vraty. Nad hradbou vystupovaly dvě věže, každá s brankou dole a oknem nahoře a se špičatou střechou, ukončenou makovicí. V bráně stála na trávníku labuť, nad štítem byl turnajský helm s pokrývadly a korunou, ze které vyrůstala jako klenot tři pštrosí péra. Městečku však náležel ve skutečnosti prostý, ale starobylý znak se švamberskou labutí. Popis znaku: na červeném štítě stojí na zeleném trojvrší stříbrná labuť doprava obrácená, se zlatým zobákem a nohama (doprava obrácená z hlediska toho, kdo štít nesl ). LISTY Z OBECNÍ KRONIKY ČERNOŠÍN - OSVOBOZENÍ 1945 V květnu 1945 byla v Černošín hrstka Čechů, kteří byli nasazeni na práci, celkem jich bylo 18. V neděli dopoledne byl Černošín obsazen americkou armádou, okresní město Stříbro o den dříve, navečer Přijeli od Norimberka. Velitel SS, ubytovaný v Černošíně, měl v úmyslu městečko bránit. Starosta obce Wabart se proti tomu vzepřel a prohlásil Černošín za otevřené město. Oddíl SS odtáhl z Černošína na západ, vyhodit most přes Kosí potok ( v serpentinách ) a stáhl se na sever k Trpistům, kde byly soustředěny větší německé vojenské síly. 4

7 Pamětníci vylíčili obsazení Černošína zhruba takto: 6. května 1945 v neděli dopoledne směrem od Svojšína přijely předem hlídkové džípy, za nimi v džípu styčný důstojník, který převzal od starosty obce Habarta správu města. Obsazení bylo provedeno bez jediného výstřelu. Jugoslávští váleční zajatci, nasazení na práci v hostinci č. p. 36/38 (dnešní 2. stupeň základní školy ) vyvalili na náměstí soudek piva a čepovali je pro americké vojáky. Americká armáda postavila přes Kosí potok nový železný most, montovaný z hotových dílců, který sloužil ještě několik let po válce. Tak bylo rychle obnoveno spojení na silnici Černošín - Planá u Mar. Lázní, tj. na silnici Plzeň - Cheb předali američtí důstojníci správní moc do rukou československých úřadů. LISTY Z OBECNÍ KRONIKY ČERNOŠÍN - UPEVŇOVÁNÍ ČESKÉHO VLIVU V OBCI V ROCE 1945 K 1. lednu 1945 bylo v Černošíně pouze 15 občanů české národnosti, 14 mužů a 1 žena. Němců žilo v obci mužů, žen a 288 dětí. Pamětní kniha obce uvádí toto: V roce 1945 byla v Černošín hrstka Čechů, kteří zde byli nasazeni na práci, celkem jich bylo 18. Je míněna doba před květnem V květnu 1945 pověřil Revoluční národní výbor v Plzni 16 mužů, příslušníků Revoluční gardy, se dvěma členy četnictva, aby dohlíželi na pořádek v obci. Dne přišla tato jednotka do Černošína a přebrala dohled nad všemi úřady, nad pilou, mlýnem a továrnou. Velitelem Revoluční gardy byl kapitán čs. armády Josef Čechura. Dne v 19 hodin se sešel poprvé Revoluční národní výbor. Hlavním bodem jednání bylo udělování národních správ na německé živnosti, organizace žňových prací a zajištění sklizně ovoce. Na své třetí schůzi Revoluční národní výbor změnil svůj název na Místní správní komisi, která se stala představitelkou státní moci v obci. Jejím předsedou byl zvolen Josef Čechura. V červnu 1945 žilo v obci přibližně třicet Čechů. Ve 2. polovině roku 1945 byly postupně dosazovány ná- 5

8 rodní správy na jednotlivé živnosti - řeznictví, uzenářství, pohostinství, holičství, zámečnictví a cukrářství. Okresní správní komise ve Stříbře udělila koncesi na nákladní automobilovou dopravu na trase Černošín - Stříbro. V této době to byla podle pamětníků jediná doprava v okrese Stříbro. Autobus jezdil dvakrát denně - ráno a odpoledne. V prosinci 1945 došlo reorganizaci Místní správní komise podle paritního zastoupení. Předsedou MSK se stal J. Čechura, který byl v té době i předsedou KSČ. Rok 1946 byl pro Černošín rokem postupné konsolidace a rokem přechodu k normálnímu způsobu hospodaření jako ve vnitrozemí. Za první čtvrtletí roku 1946 se musela MSK zabývat řadou problémů. Pro zdokonalování a usnadnění své práce ustanovila odborné komise, tím získala více spolupracovníků z řad občanů. Nesourodost českého obyvatelstva způsobovala zpočátku četná nedorozumění. Činnost MSK a později MNV byla předznamenána přípravami na odsun Němců. Musela být za ně zajištěna náhrada v zemědělské výrobě, v průmyslu v různých obecních funkcích. Místní správní komise se na svých schůzích zabývala přidělováním národních správ na živnosti a rodinné domky, přidělování nábytku a bytového zařízení, úpravu veřejných cest. Velkou starost tehdy působil MSK špatně fungující vodovod a veřejné osvětlení. MSK usilovala o udržení pořádku v dosídlování. Byla snaha o rychlé usídlení všech zemědělských usedlostí, aby všechna půda byla připravena k setbě a oseta, aby nedošlo ke zhoršení zásobování. Přešla léta. Deštivá i suchá, veselá i smutná. Lidé umírali, děti se rodily do nového domova. Mnozí dosídlenci odešli - ti zde svůj domov nenašli. V 60. a 70. letech odešlo mnoho mladých za snazším živobytím do vnitrozemí. S léty se měnil vztah lidí k obci. To, co bylo postaveno, je převážně dílem jejich rukou. Vylidnily se osady, měnily se v sídla rekreace. Přibyla nová skupina obyvatel - chalupáři. V obci dnes žijí vnuci původních osídlenců z let Ti si přejí mít svůj domov šťastný a svobodný. Z brožury 700 let města Černošín 6

9 A JEŠTĚ JEDEN POHLED DO HISTORIE 7

10 BÍLÁ VLČÍ STOPA Na 3. dubna 2010 se objednalo krásné jarní počasí a 150 účastníků každoročního velikonočního rodinného pochodu Bílá vlčí stopa se vydalo na procházku přírodou. Počasí nás opravdu nezklamalo, klobásky byly dobroučké a trasa příjemná. Petra Marková 8

11 9

12 OSLAVY OSVOBOZENÍ Dne projela Černošínem v odpoledních hodinách spanilá jízda historických vozidel. Petra Marková 10

13 BESEDA S DŮCHODCI 18. května 2010 si připravily děti z Mateřské a Základní školy velice pěkné vystoupení pro babičky a maminky ke Dni matek. Besedy se zúčastnil starosta města Miroslav Plincelner, který seznámil všechny přítomné se současným děním ve městě, představil plány do budoucnosti a odpověděl na dotazy a připomínky. Celá akce pokračovala malým občerstvením, hudbou a tancem do večerních hodin. Poděkování patří těm, kteří se zasloužili o pěkné společenské odpoledne a všem účinkujícím. Petra Marková 11

14 OSLAVA DNE DĚTÍ Město Černošín za pomoci kulturní komise připravilo na oslavu dne dětí. Program byl pestrý a soutěživý, dostatečně se vyřádili a vysmáli děti, maminky, tatínkové i babičky. Petra Marková 12

15 PŘEČTĚTE SI O MŠ K ZAMYŠLENÍ: Doba, kdy se jednotlivé mateřské školy doslova předháněly, která uloví více dětí je na čas pryč. Dětí je dnes více než školky mohou pojmout. Je to možná trochu nadnesené, ale nikdo z nás přece nechce, aby se školky proměnily v něco jako hlídárny dětí. Pokud je na školce pohoda, děti se do ní těší. Přeplněnost tříd tomu určitě nepomáhá. Nemůžeme nechat děti růst jako stromy v lese. Je nutné respektovat dětské potřeby jednotlivých dětí, jejich možnosti i limity. V tomto školním roce bylo v naší MŠ zapsáno 45 dětí. Zápisu na školní rok 2010 / 2011 přišlo 13 nových dětiček. Do školy odchází 12 předškoláčků a 2 děti mají odklad školní docházky. CO DĚTI V MŠ NA JAŘE PROŽILY A NA CO SE MOHOU TĚŠIT: na besídce ke Dni matek děti potěšily své rodiče pásmem plným básniček, písniček a tanečků 13

16 vystoupily děti se svým programem ve společenském klubu pro seniory se uskutečnil tradiční výlet do ZOO v Plzni děti se úspěšně zúčastnily konkurzu pěvecké soutěže SoLaSiDo fotografování dětí a hlavně předškoláků, kteří se loučí s MŠ sice opožděně, ale o to netradičně proběhne Den dětí v MŠ. Den Plný her, soutěží, opékání vuřtů prožijí děti na zahradě společně s kamarády z Německa se předškoláci slavnostně rozloučí s MŠ na úřadě města Černošína Ahoj školko! Kolektiv MŠ v Černošíně 14

17 ŠKOLNÍ OKÉNKO UČÍME SE PLAVAT Od dubna se opět po roce žáci třetí, čtvrté i páté třídy účastní plaveckého výcviku. Díky vzorné péči plavčíků si již všichni mohli vyzkoušet plavání ve velkém bazénu. Nyní ještě žáky čeká boj o co nejlepší hodnocení a závěrečné všemi očekávané volné plavání a předávání mokrého vysvědčení. žáci 3. ročníku DOMLUVÍME SE? Stejně jako minulý rok se letos v dubnu uskutečnilo setkání s našimi dětskými - německými sousedy. Tohoto srazu se zúčastnili někteří žáci páté, šesté a deváté třídy ZŠ Černošín a dále žáci školy v Záchlumí, Konstantinových Lázní a Bezdružic. Žáky doprovázel vždy jeden učitel nebo učitelka z jejich školy. Nás za 2. stupeň doprovázela paní učitelka Horholová a za 1. stupeň paní učitelka Petričková. Na úvod by to stačilo a teď k samotnému setkání. To se konalo v Tannenlohe, kde jsme byli také ubytováni. Na začátku jsme se seznámili s našimi německými protějšky. Překvapením pro nás bylo, že jsou mladší než my, ale tím největším překvapením byl fakt, že se učí česky. 15

18 Proto s nimi byla práce ve skupinách, a komunikace vůbec, zábavnější a lepší. Ještě ten samý den jsme byli rozděleni do skupin, kde byl alespoň jeden německý žák. Měli jsme vytvořit svůj vlastní komiks. No a tak nám nezbývalo nic jiného, než začít pořádně šprechtit a nějak se domluvit, byť rukama či nohama. Ale nakonec se vše podařilo a byli jsme odměněni dobrou večeří a poté zasloužilým spánkem. Do druhého dne jsme se probudili čilí, ale počasí nám naši náladu trochu pokazilo. A tak jsme šli na snídani, která byla výborná, a všichni se jen oblizovali. Po této vydatné snídani se šlo na menší procházku do lesa, na kterou nám německé děti připravili hádanky. Měli jsme hádat lesní zvířata z nápověd, které nám byly čteny německy. No, a protože jsme chytří a díky naší paní učitelce obratní v němčině, hádanky jsme uhodli. Pak už následoval oběd a po obědě hurááá domů. Někteří z nás byli natolik unavení, že při cestě domů usnuli. Myslím, že se všichni shodnou na tom, že to byl vydařený výlet, na kterém si mnoho z nás našlo nové přátele. Ester Grigarová, 9. ročník ZÁCHRANÁRI ˇ V AKCI Počátkem května mohli naši mladí záchranáři opět ukázat, co umí. Jako každý rok se zúčastnili okresního kola soutěže ČCK v Tachově. Prokázali své znalosti a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci, ošetření zraněných, improvizace a komunikace v náročné situaci hromadné havárie a dokonce i v pravidlech silničního provozu. Obě hlídky mladých zdravotníků obhájily třetí místo a přivezli si tak domů dva bronzové poháry. Černošínské děti si získaly srdce poroty nejen svou šikovností, ale především schopností komunikovat mezi sebou a se zraněnými figuranty. A kdopak nás reprezentoval? HMZ I: Klárka a Kristýna Hreusovy, Radim Kupec, Natálka Tuková a Adélka Marková. HMZ II: Anna Hreusová, Sabina Bocanová, Denisa Bocanová a Simona Dohová. Děkujeme za celoroční práci a BLAHOPŘEJEME! 16 M. Petričková

19 A ZASE MY Rok s rokem se sešel a opět se členové cyklistického kroužku při základní škole v Černošíně začali více intenzivně připravovat na okresní kolo dopravní soutěže. Ta se v letošním roce konala v Tachově 18. května Důležitým úkolem bylo sestavit dvě silná družstva, která by dokázala obhájit naše předešlá prvenství. Pro 1. družstvo (mladší) byli vybráni: Vojtěch Kupec, Lukas Schmucker, Denisa Bocanová a Nikola Zikánová. Jako náhradník a rychlá spojka s námi ještě cestoval Ondřej Kos. 2. družstvo (starší) tvořili: Jiří Kos, Dan Klusáček, Sabina Bocanová a Anna Hreusová. Cílem této akce je připravit děti na bezpečnou chůzi a jízdu na kole v silničním provozu. V průběhu soutěže musí družstva projít čtyřmi stanovišti (zdravověda, jízda přes překážky, testy z pravidel silničního provozu a jízda na dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu), na kterých plní zadané úkoly. Po celou dobu jsou pod přísným dohledem odborníků z oblasti zdravotnictví a policie ČR. Obě naše družstva si vedla na výbornou. Při vyhlašování výsledků jednotlivců chlapců a děvčat z jednotlivých kategorií na stupních vítězů stáli pouze černošínští cyklisté, přestože ¾ mladšího družstva tvořili začátečníci. Ani v závěrečném hodnocení družstev tomu nebylo jinak. Naši cyklisté stanuli na 1. místech a zajistili si tak postup do krajského kola, které se uskuteční v Plzni a Melchiorově Huti. GRATULUJEME a přejeme hodně úspěchu v dalším kole této soutěže. černošínští cyklisté 17

20 VÝLET DO ZOO PRAHA Ve středu 19. května 2010 vyrazil skoro celý 1. stupeň na školní výlet do ZOO v Praze. Na výletě na nás dohlíželi nejen naši učitelé, ale i rodiče a prarodiče, kteří s námi cestovali. Cestu jsme začali brzy ráno, odjížděli jsme v šest hodin místním autobusem do Stříbra. Tam jsme pěšky přešli z autobusového na vlakové nádraží a dále pokračovali vlakem. Cesta rychle ubíhala. Některé děti si ji zpestřily poslechem písniček, hrou karet či sledováním okolního prostředí. Před Prahou jsme z vlaku na pár vteřin spatřili významnou stavbu našich dějin - Karlštejn, v Praze to byl Vyšehrad, Karlův most a Pražský hrad. Když jsme vystoupili na nádraží, přestoupili jsme na další dopravní prostředek - metro. Pro některé děti to byl nový zážitek, protože metro zatím znaly jen z obrázků, televize či vyprávění. Poslední část cesty jsme jeli autobusem, který nás dovezl přímo před ZOO. Tam nám paní učitelka koupila vstupenky a už nám nic nebránilo v cestě za známými a méně známými zvířaty naší planety. Viděli jsme slony, tygry, lvy, lachtany, medvědy, koně, želvy, netopýry, různé druhy ptáků, plazů, ryb apod. Zpestřením výletu byla jízda lanovkou, která nás přemístila od ptáků k bizonům. Nejvíce času a legrace jsme si užili u goril. Malá gorila tam provokovala velkou, ta se naštvala a začala mlátit do skla. Některé děti se tak lekly, až odskočily od skla. Přestože jsme v ZOO byli dlouho, připadalo nám to jako jedna hodina. A když jsme se měli vydat na cestu domů, vůbec se nám nechtělo. Jedinou vráskou našeho výletu bylo počasí, které nám moc nepřálo. Celou dobu, kterou jsme trávili u zvířat, nám pršelo. Ale ani to nás neodradilo a se spoustou zážitků jsme se v půl sedmé večer vrátili zpět do Stříbra, kde na nás čekali naši starostliví rodiče. žáci 4. a 5. ročníku 18

21 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL ČERNOŠÍN Vážení spoluobčané, dění v naší Tělovýchovné jednotě se točí kolem rozehrané jarní části obou soutěží. Mužstvo žáků si drží svoji výkonnost z podzimu a pohybuje se na čelních místech Okresního přeboru žáků. Mužstvo mužů okupuje střed tabulky své soutěže. Výkony mužů jsou značně nevyrovnané, ale dalo by se jednoduše shrnout, že pokud se sejdou ve své optimální sestavě, mohou být vyrovnaným soupeřem jakémukoli mužstvu III. třídy Okresního přeboru. Bohužel ideální sestava nebývá pravidlem a proto i výsledky tomu odpovídají. Ilustrační foto:robert Panuška se synem. Trenér žáčků, který se postaral o jeden z nejlepších výsledků v historii černošínského fotbalu 19

22 V tomto období již obě soutěže vrcholí a tak se moje pozornost upírá k letním měsícům a hlavně k prázdninám. Tělovýchovná jednota vybudovala za léta svého působení sportovní stánek, který směle konkuruje podobným zařízením v daleko větších městech než je to naše. Velkou výhodou našeho areálu je krásné prostředí do jakého je zasazen. Bohužel tahle přednost je částečně vykoupena dostupností diváků při sportovních akcích, ale především v možnosti stálé ostrahy objektu. Musím konstatovat že dnešní vedení TJ vynakládá nemalé finanční prostředky a úsilí k udržení dobrého stavu areálu. Rodiče zkuste se někdy zajímat o to, kde Vaše dítko tráví čas a jestli náhodou něco jen tak z rozmaru neničí. Věřte, že nemluvím jen o odpadcích, zničeném oplocení, vylomených dveřích, zničených vratech, vykradených kabinách, ale také o rozdělání ohně na tribuně, jezdění na motorkách, čtyřkolkách po hrací ploše, atd. Abych na tomto místě nebyl kriticky zaměření jen na dospívající mládež, musím konstatovat, že byli viděni i dospělí, kteří na hřiště vjedou klidně na čtyřkolce. No asi je to celé o inteligenci jednotlivce a bohužel na nás zbude vše vždy zpravit a uklidit. Tak jsem si krásně postěžoval a teď k něčemu daleko příjemnějšímu. Bude léto, prázdniny, čas dovolených, výletů, radovánek a jak to všechno již osm let začíná? No přece Vodními hrami a proto Vás všechny moc a moc zveme na letošní devátý ročník! A letos to bude zase stejný a přesto jiný, určitě Vás opět něčím překvapíme a tak jen zajistit sluníčko a jistě se všichni potkáme. Za TJ Sokol Černošín se na Vás těší Koutecký Miroslav 20

23 Kdy : 5. července 2010 Kde : Areál TJ Sokol Černošín Začátek : 13 : 00 hodin Již 9.ročník Vodních her pořádá fotbalový klub TJ Sokol Černošín ve spolupráci s SDH za podpory Města Černošín. Pro ty, kteří si chtějí zpestřit sváteční odpoledne netradiční podívanou a případně se i aktivně zapojit do soutěží. Soutěžní disciplíny, které nikdo neprojde suchou nohou. (Soutěž družstev) Zajímavé ceny pro soutěžící. Tombola pro malé i velké. Každoročně hodnotná hlavní cena v hodnotě 5000,-Kč (Slosovatelné vstupenky) Pečené prasátko a občerstvení zajištěno Vstupné: dospělí 100,- Kč děti 30,- Kč zvýhodněná rodinná vstupenka Večer zahraje živá kapela Všichni jste srdečne zváni!!! 21

24 VČELAŘSKÉ OKÉNKO Včely fascinují člověka od chvíle, kdy se začaly psát dějiny lidstva, ale existují již 30 miliónů let. Lidé si odjakživa včel vážili, protože jim poskytovaly med a vosk. Spořádané soužití velkého množství včel je stejně fascinující, jako geometrické tvary jejich plástů. Pro moderního člověka jsou včely indikátorem stavu našeho životního prostředí a svědkem člověka a přírody. Všechny kultury znající tyto živočichy, považují včely za symbol pozitivních vlastností, jako je harmonie, píle a nesobeckost. Stále více si uvědomujeme, jak je včela medonosná důležitá pro udržení biodiverzity. Pokud nás o významu včel nepřesvědčí pohled na louku s pestrými květy, měli bychom se určitě zamyslet nad tím, že význam působení včel má velmi široké spektrum, opylování, včelí produkty, ale zasahuje třeba až po hovězí pečeni na našem talíři.vliv včel se projevuje i na kvalitě hovězího masa jako potravině pro člověka, protože ovlivňují rozmanitost složení pastvin, na nichž se skot pase a tak ovlivňují jeho jídelníček. To je jen jeden příklad, kdy včela ovlivňuje přírodní, i člověkem vytvořené ekosystémy. Bez včel není možné v našich zeměpisných šířkách produkovat suroviny, potřebné ve stále rostoucím množství. Člověk a včela jsou v moderním kulturním prostředí spjati vzájemnou závislostí,bez včel není možné trvale udržitelné zemědělství. Zdravotní stav včel slouží jako měřítko životního prostředí,které člověk vytvořil a v němž je nucen žít. Budeme-li pomáhat včelám,budeme pomáhat i sami sobě. 22 Marie Šachová jednatelka ZO ČSV

25 Co máme za sebou a co nás čeká : MLADÍ HASIČI dětičky reprezentovaly Černošín na závodech v Kostelci. Mladší žáci se umístili na nádherném 2. místě a starší žáci obsadili pěkné 5. místo žáci ZŠ Černošín reprezentovali svojí školu v soutěží Mladý záchranář v Tachově. Vyslali jsme dvě družstva. Z celkových 16 kolektivů jsme získali pěkné 9. místo a úplně úžasné 2. místo. Naše šikovné dětičky tak postupují do krajského kola, které se koná účast hasičátek na soutěži Plamen v Plané. Zde děti předvedly vše, co celý rok trénovaly - od štafety 4 x 60 m po hasičský požární útok. Umístily se na nádherném 2. místě. Byl to velmi náročný a na zážitky bohatý víkend. Po dlouhých letech se našel v našich řadách dorostenec Petr Zezula, který reprezentoval celý sbor. Ze 16 soutěžících se umístil na pěkném 6. místě a postupuje do oblastního - krajského kola navštívíme Dětský den u Krásného - Tři sekery - u Mariánských lázní. Děti zde shlédnou práci policie, hasičů, záchranné služby, seskoky parašutistů, Jsou pro ně připravené i soutěže, prolézačky, různé ukázky či pohádkový les pojedeme se podívat do kynologického klubu ve Stříbře s ukázkami a soutěžemi pro děcka. V areálu kynologického cvičiště budeme i nocovat ve stanech. V neděli se pak přesuneme na Krokodýlí závody. První prázdninový víkend - ten bychom rádi prožili s hasičátky v přírodě. Tato akce ale závisí na počtu zúčastněných dětí a zatím nepředvídatelném počasí. Anna Hreusová 23

26 24

27 HASIČSKÉ OKÉNKO Dne jsme na černošínském víceúčelovém hřišti uspořádali další ročník Turnaje svatého Floriána v minikopané. Turnaje se zúčastnilo šest mužstev. Rozhodčím celého turnaje byl p. Jan Petričko. Zde jsou výsledky našeho sportovního klání : 1. místo Bocca Bambelos 2. místo Rasta Clan 3. místo SDH Labuť 4. místo EMZ 5. místo SDH Černošín 6. místo Info Clan Petr Hrach 25

28 KULTURNÍ AKCE ČERVEN Malování na asfalt ( SPOZ ) - od 18:00 hodin za nákupním střediskem Černošín SoLaSiDo - pěvecká soutěž pro děti Chlebomáslové slavnosti - Záhoří - od 14:00 hodin tradiční návštěva kapličky u Záhoří Pojďte s námi do přírody - od 13:15 hodin procházka přírodou se zastavením u památníku obětem 1. sv. války - program Rozloučení s Mateřskou školou ( SPOZ ) - od 15:00 hodin v obřadní síni Městského úřadu Černošín Rozloučení se Základní školou ( SPOZ ) - od 9:00 hodin v obřadní síni Městského úřadu Černošín Hurá prázdniny! - od 17:00 hodin - veselé ukončení školního roku s opékáním vuřtíků u Konírny ČERVENEC Vodní hry - od 13:00 hodin sportovní odpoledne TJ Sokol Černošín SRPEN Oslavy města Černošín 720 let - od 13:00 do 2:00 hodin program pro děti i dospělé Hola, škola volá! - od 17:00 hodin rozloučení s prázdninami s opékáním vuřtíků u Konírny 26

29 Vybudování multifunkčního centra Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko Tento projekt je spolufinancován za podpory z prostředků Evropské unie Investice do vaší budoucnosti POZVÁNKA na den otevřených dveří Přijďte si dne 26. června 2010 od 10:00 do 14:00 prohlédnout nově vybudované multifunkční centrum v Černošíně, Husova fara Českobratrské církve evangelické Započneme pozdravy hostů při příležitosti 20. výročí partnerství mezi sbory v Černošíně a Vohenstraussu, pak vás zveme k prohlídce multifunkčního centra, posezení a poslechu koncertu trubačů z Vohenstraussu, k rozhovorům a pohoštění Za Farní sbor Českobratrské církve evangelické Jiří Marván, farář 27

30 Ekologická likvidace vozidel KAREL POUBA ČSA Bezdružice Tel. : EDO PLASTOVÁ OKNA EMIL DOHA Javorová Černošín Tel. :

31 Informace Městského úřadu Černošín Prodej známek SKO na 3. čtvrtletí 2010 bude zahájen Pondělí Úterý Středa Čtvrtek DRUH ZNÁMKY: Čtvrtletní vývoz týdenní 120 l Čtvrtletní vývoz 1x za 14 dní 120 l Třebel roční poplatek 550,- Kč 450,- Kč 600,- Kč Pozn.: 14-ti denní vývoz v sudé týdny Informace ke zvýšení daně z nemovitostí, aneb proč je letos na složence větší částka daně Od došlo novelou zákona o dani z nemovitostí ke zdvojnásobení daně z některých druhů pozemků. Jedná se o zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky a ostatní plochy. Sazby za ornou půdu, zahrady, sady, trvalé travní porosty, lesy a rybníky se nemění.

32 vydává: město Černošín registrováno pod číslem MK ČR E adresa: Městský úřad Černošín, nám. 1.máje 62, Černošín telefon : tisk a grafické zpracování: K-print, tiskárna Planá Vít Kňourek telefon:

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007

ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007 ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Užívání znaku a vlajky obcí upravuje ustanovení

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Evropský týden mobility 16. 22. září 2014

Evropský týden mobility 16. 22. září 2014 Evropský týden mobility 16. 22. září 2014 Motto: Naše ulice, naše město. Evropský týden mobility je kampaň, která probíhá každoročně od roku 2002 a má za cíl propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Malé granty. Konečné pořadí žádostí o granty v projektu

Malé granty. Konečné pořadí žádostí o granty v projektu Konečné pořadí žádostí o granty v projektu Malé granty Výběrová komise konstatovala, že všichni žadatelé splnili podmínky grantového řízení a tudíž všichni uspěli. Celkem se přihlásilo 14 žadatelů a ti

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Krajské finále PLZEŇ SKÝ KRAJ

Krajské finále PLZEŇ SKÝ KRAJ Krajské finále Dopravní soutěže mladých cyklistů PLZEŇ SKÝ KRAJ Termín konání: 31. května a 1.června 2010 Místo konání: 33. ZŠ T. Brzkové Plzeň a LDT DT Expres Melchiorova Huť Počet soutěžících žáků: 56

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E. Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové

Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E. Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové P R O P O Z I C E Okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků okresu Hradec Králové Hradec Králové 17. května 2011 Okresní kolo soutěže Hlídek

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Přehled rozdělení dotací

Přehled rozdělení dotací MAS Partnerství venkova Přehled rozdělení dotací v rámci realizace SPL v letech 2009 až 2014 Základní údaje Na projekty SPL rozděleno celkem: 33 636 680 Kč Z toho podle typu žadatele: Podrobněji: Celkové

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014

Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014 Akademické mistrovství v požárním sportu Ostrava 2014 Akce se koná pod záštitou náměstka primátora města Ostravy a dotační podporou MŠMT ČR a ČAATS. Všeobecná ustanovení Pořadatel: Studentský klub požárního

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013

Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013 Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013 Právě uplynulý rok 2013 byl, co se činnosti hasičské mládeže týká nejbohatším rokem za poslední období. Činnost s mládeží si v tomto roce vyžádala velké množství energie,

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1 L É T O 2 0 1 1 Park Pravíkov Novinky, aktuální dění, postřehy a plány kolem Parku Pravíkov Máme Park! Podařilo se! orem! Velké díky všem, kteří nám drželi palce! S radostí vám můžeme oznámit, že máme

Více

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí AŠSK ČR, ČMFS, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2009 / 2010 Jablonec nad Nisou 31.5. 1.6.2010 Časový rozpis 31.května 2010 - pondělí 12:00 13:00 prezence týmů, rozdání balíčků

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu

Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu proč chůze? Každý umí chodit, jedná se o jeden z nejsnazších způsobů fyzické činnosti na světě, který se dá provozovat prakticky kdekoliv, bez

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ PROSEČ, okr. CHRUDIM Bezpečně mezi školou a školkou obr. 1. Logo projektu Zpracovala: Mgr. Milena Tobiášová Schválil: Mgr. Josef Roušar V Proseči 13. listopadu 2014 1 Obsah: 1.

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Zpráva o činnosti Oblastního spolku ČČK Mladá Boleslav 2011

Zpráva o činnosti Oblastního spolku ČČK Mladá Boleslav 2011 Zpráva o činnosti Oblastního spolku ČČK Mladá Boleslav 2011 1. Členská základna Oblastní spolek ČČK Mladá Boleslav tvořilo k 31.12.2011 13 místních skupin, v průběhu roku byla ukončena činnost a zrušena

Více