ZPRAVODAJ LÉTO 2010 MESTO ČERNOŠÍN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ LÉTO 2010 MESTO ČERNOŠÍN"

Transkript

1 ZPRAVODAJ LÉTO 2010 ˇ MESTO ČERNOŠÍN

2 Město Černošín zve všechny lidičky na procházku po Vlčí hoře POJĎTE S NÁMI DO PŘÍRODY Program : 13:15 hod. - sraz před Městským úřadem 13:30 hod. - odchod od Městského úřadu 14:00-15:00 hod. - památník obětem 1. sv. války - ukázka historických zbraní - výstřely z děla - seskoky parašutistů - zádušní mše - slavnostní položení věnce - po skončení programu procházka naší kouzelnou přírodou po Vlčí hoře

3 Vážení a milí spoluobčané Nějak se nám to letošní léto ne a ne rozsvítit. Sluníčka jsme si letos ještě moc neužili, ale přírodě asi neporučíme, a tak berme život plnými doušky takový, jaký je a nepropadejme stresům a chmurám. Před rokem jsem psal v našem zpravodaji, že městečko žije poklidným koloritem a že nás čeká mnoho úkolů a zbývá mnoho restů, které je třeba řešit a dovést ke zdárnému konci. Zda se vše podařilo nebo ne, nechám na vašem posouzení. Jistě jste všichni zaznamenali nové pracovní aktivity, které opět překopaly dolní náměstí do stavu neprůchodnosti. Bylo by jistě pohodlné pro nás pro všechny ustálit stav vzhledu a funkčnosti veřejných prostor, na čas vydechnout a nic nedělat. Rok je krátká doba a pokud nám ještě z toho půlka proprší, moc se toho nestíhá. Jistě všichni víte o problému, který se točí kolem přidělování dotací z Regionálního operačního programu. Jestli budou nějaké dotace přidělené a pro koho ze žadatelů, bude známo až koncem letošního roku. Ale náš Program obnovy není postaven na dotacích, ale na nutnosti řešit a realizovat věci potřebné pro obyvatele Černošína a spádových obcí. Velký posun se nám podařil ve směru zajištění kvalitní výuky jak dětí v mateřské škole, tak v základní škole. O části akcí jsem se zmínil již v minulém čísle zpravodaje, ale ty viditelné nás ještě čekají o prázdninách. Horní budova školy je připravena na rekonstrukci topného systému a přechod na vytápění plynem, celkové zateplení pláště budovy a s tím související nová fasáda, v dolní budově školy se vymění elektrické rozvody včetně osvětlovacích těles tak, aby odpovídaly všem stanoveným normám. Dojde i na naši Mateřskou školu v Černošíně, kde bude provedena oprava střešní krytiny a odstraní se tak dlouhodobý problém se zatékáním vody do objektu. Během prázdnin se také v mateřince zrekonstruuje sociální zařízení a umývárna pro dětičky, abychom se již nadále nedostávali do střetu s parametry stanovenými hygienou. Myslíte, že toho máme na letošní rok již dost? Chyba. Ve fázi příprav jsou i takové věci jako oprava místních komunikací v Třebeli, oprava místní komunikace v Krásném Údolí a vybudování nového vodního zdroje ve Víchově. V současné době finišují přípravy na realizaci zasíťování nových stavebních parcel pro výstavbu rodinných domků v Jiráskově ulici. Pokud vše půjde dle plánu, tak by se potencionální zájemci mohli dočkat ještě v letošním roce. Vše 1

4 bude záviset na přeložce vysokého napětí v dané lokalitě. Věřme, že se vše podaří sladit tak, aby nenastaly zbytečné prostoje. Město Černošín také získalo dotaci z MMR na výstavbu dětského hřiště, které je situováno do prostor bývalé farské zahrady. Jeho realizace musí proběhnout také do konce letošního roku. Budova fary je postupně rekonstruována a připravována tak, aby mohla sloužit jako Centrum volného času v Černošíně. Jsou dokončeny přední prostory, kde budou klubovny nebo zázemí pro neziskové organizace. Je požádáno o dotaci na vybudování Černošínského muzea, kde by jsme chtěli soustředit základy historie našeho krásného a zajímavého regionu. Další akcí, která je ve fázi rozpracovanosti, je adaptace bývalého starého hřbitova. Tato akce je podpořena dotačními finančními prostředky z programu Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko a je realizována pod názvem projektu Přeshraniční cyklostezka Pullenreuth - Černošín. V těchto prostorách, které leží na nadregionální síti cyklotras a cyklostezek najdou návštěvníci a cykloturisti možnost odpočinku a osvěžení v krásné zelené oáze a zároveň bude sloužit jako důstojné nástupní místo pro výlet na Vlčí horu. Vážení a milí, to vše jen tak na okraj k vysvětlení fráze z úvodu článku - rok je krátká doba. Přeji vám klid a pohodu. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se nebojí podat pomocnou ruku k práci vedoucí ke zdárné prosperitě našeho krásného městečka. Miroslav Plincelner starosta města 2

5 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 28. a Počet zapsaných voličů 925 Počet vydaných obálek 485 Počet odevzdaných hlasů 485 V Černošíně přišlo k volbám 53 % voličů. Strany - volební hlasy 1. Občané. cz 3 4. Věci veřejné Konzervativní strana 0 6. KSČM Koruna Česká 1 9. ČSSD Strana Práv Občanů STOP TOP KDU - ČSL CIBULKA Česká strana národně socialistická Strana zelených Suverenita - blok Jany Bobošíkové Česká pirátská strana Dělnická strana sociální spravedlnosti Strana svobodných občanů ODS 78 3

6 HISTORICKÉ VZPOMÍNKY ZNAK ČERNOŠÍNA Znak Černošína byl odvozen od erbu vrchnosti a je doložen pečetěmi od 17. století. Barvy známe jen z literatury. Tento znak se v době okolo roku 1900 zdál Černošínským příliš chudý a pro tisk na razítka dali vyrýt nikým neschválený a tudíž neplatný znak, v jehož štítě byla kvádrová hradební zeď se třemi stínkami cimbuří a otevřenou branou s vraty. Nad hradbou vystupovaly dvě věže, každá s brankou dole a oknem nahoře a se špičatou střechou, ukončenou makovicí. V bráně stála na trávníku labuť, nad štítem byl turnajský helm s pokrývadly a korunou, ze které vyrůstala jako klenot tři pštrosí péra. Městečku však náležel ve skutečnosti prostý, ale starobylý znak se švamberskou labutí. Popis znaku: na červeném štítě stojí na zeleném trojvrší stříbrná labuť doprava obrácená, se zlatým zobákem a nohama (doprava obrácená z hlediska toho, kdo štít nesl ). LISTY Z OBECNÍ KRONIKY ČERNOŠÍN - OSVOBOZENÍ 1945 V květnu 1945 byla v Černošín hrstka Čechů, kteří byli nasazeni na práci, celkem jich bylo 18. V neděli dopoledne byl Černošín obsazen americkou armádou, okresní město Stříbro o den dříve, navečer Přijeli od Norimberka. Velitel SS, ubytovaný v Černošíně, měl v úmyslu městečko bránit. Starosta obce Wabart se proti tomu vzepřel a prohlásil Černošín za otevřené město. Oddíl SS odtáhl z Černošína na západ, vyhodit most přes Kosí potok ( v serpentinách ) a stáhl se na sever k Trpistům, kde byly soustředěny větší německé vojenské síly. 4

7 Pamětníci vylíčili obsazení Černošína zhruba takto: 6. května 1945 v neděli dopoledne směrem od Svojšína přijely předem hlídkové džípy, za nimi v džípu styčný důstojník, který převzal od starosty obce Habarta správu města. Obsazení bylo provedeno bez jediného výstřelu. Jugoslávští váleční zajatci, nasazení na práci v hostinci č. p. 36/38 (dnešní 2. stupeň základní školy ) vyvalili na náměstí soudek piva a čepovali je pro americké vojáky. Americká armáda postavila přes Kosí potok nový železný most, montovaný z hotových dílců, který sloužil ještě několik let po válce. Tak bylo rychle obnoveno spojení na silnici Černošín - Planá u Mar. Lázní, tj. na silnici Plzeň - Cheb předali američtí důstojníci správní moc do rukou československých úřadů. LISTY Z OBECNÍ KRONIKY ČERNOŠÍN - UPEVŇOVÁNÍ ČESKÉHO VLIVU V OBCI V ROCE 1945 K 1. lednu 1945 bylo v Černošíně pouze 15 občanů české národnosti, 14 mužů a 1 žena. Němců žilo v obci mužů, žen a 288 dětí. Pamětní kniha obce uvádí toto: V roce 1945 byla v Černošín hrstka Čechů, kteří zde byli nasazeni na práci, celkem jich bylo 18. Je míněna doba před květnem V květnu 1945 pověřil Revoluční národní výbor v Plzni 16 mužů, příslušníků Revoluční gardy, se dvěma členy četnictva, aby dohlíželi na pořádek v obci. Dne přišla tato jednotka do Černošína a přebrala dohled nad všemi úřady, nad pilou, mlýnem a továrnou. Velitelem Revoluční gardy byl kapitán čs. armády Josef Čechura. Dne v 19 hodin se sešel poprvé Revoluční národní výbor. Hlavním bodem jednání bylo udělování národních správ na německé živnosti, organizace žňových prací a zajištění sklizně ovoce. Na své třetí schůzi Revoluční národní výbor změnil svůj název na Místní správní komisi, která se stala představitelkou státní moci v obci. Jejím předsedou byl zvolen Josef Čechura. V červnu 1945 žilo v obci přibližně třicet Čechů. Ve 2. polovině roku 1945 byly postupně dosazovány ná- 5

8 rodní správy na jednotlivé živnosti - řeznictví, uzenářství, pohostinství, holičství, zámečnictví a cukrářství. Okresní správní komise ve Stříbře udělila koncesi na nákladní automobilovou dopravu na trase Černošín - Stříbro. V této době to byla podle pamětníků jediná doprava v okrese Stříbro. Autobus jezdil dvakrát denně - ráno a odpoledne. V prosinci 1945 došlo reorganizaci Místní správní komise podle paritního zastoupení. Předsedou MSK se stal J. Čechura, který byl v té době i předsedou KSČ. Rok 1946 byl pro Černošín rokem postupné konsolidace a rokem přechodu k normálnímu způsobu hospodaření jako ve vnitrozemí. Za první čtvrtletí roku 1946 se musela MSK zabývat řadou problémů. Pro zdokonalování a usnadnění své práce ustanovila odborné komise, tím získala více spolupracovníků z řad občanů. Nesourodost českého obyvatelstva způsobovala zpočátku četná nedorozumění. Činnost MSK a později MNV byla předznamenána přípravami na odsun Němců. Musela být za ně zajištěna náhrada v zemědělské výrobě, v průmyslu v různých obecních funkcích. Místní správní komise se na svých schůzích zabývala přidělováním národních správ na živnosti a rodinné domky, přidělování nábytku a bytového zařízení, úpravu veřejných cest. Velkou starost tehdy působil MSK špatně fungující vodovod a veřejné osvětlení. MSK usilovala o udržení pořádku v dosídlování. Byla snaha o rychlé usídlení všech zemědělských usedlostí, aby všechna půda byla připravena k setbě a oseta, aby nedošlo ke zhoršení zásobování. Přešla léta. Deštivá i suchá, veselá i smutná. Lidé umírali, děti se rodily do nového domova. Mnozí dosídlenci odešli - ti zde svůj domov nenašli. V 60. a 70. letech odešlo mnoho mladých za snazším živobytím do vnitrozemí. S léty se měnil vztah lidí k obci. To, co bylo postaveno, je převážně dílem jejich rukou. Vylidnily se osady, měnily se v sídla rekreace. Přibyla nová skupina obyvatel - chalupáři. V obci dnes žijí vnuci původních osídlenců z let Ti si přejí mít svůj domov šťastný a svobodný. Z brožury 700 let města Černošín 6

9 A JEŠTĚ JEDEN POHLED DO HISTORIE 7

10 BÍLÁ VLČÍ STOPA Na 3. dubna 2010 se objednalo krásné jarní počasí a 150 účastníků každoročního velikonočního rodinného pochodu Bílá vlčí stopa se vydalo na procházku přírodou. Počasí nás opravdu nezklamalo, klobásky byly dobroučké a trasa příjemná. Petra Marková 8

11 9

12 OSLAVY OSVOBOZENÍ Dne projela Černošínem v odpoledních hodinách spanilá jízda historických vozidel. Petra Marková 10

13 BESEDA S DŮCHODCI 18. května 2010 si připravily děti z Mateřské a Základní školy velice pěkné vystoupení pro babičky a maminky ke Dni matek. Besedy se zúčastnil starosta města Miroslav Plincelner, který seznámil všechny přítomné se současným děním ve městě, představil plány do budoucnosti a odpověděl na dotazy a připomínky. Celá akce pokračovala malým občerstvením, hudbou a tancem do večerních hodin. Poděkování patří těm, kteří se zasloužili o pěkné společenské odpoledne a všem účinkujícím. Petra Marková 11

14 OSLAVA DNE DĚTÍ Město Černošín za pomoci kulturní komise připravilo na oslavu dne dětí. Program byl pestrý a soutěživý, dostatečně se vyřádili a vysmáli děti, maminky, tatínkové i babičky. Petra Marková 12

15 PŘEČTĚTE SI O MŠ K ZAMYŠLENÍ: Doba, kdy se jednotlivé mateřské školy doslova předháněly, která uloví více dětí je na čas pryč. Dětí je dnes více než školky mohou pojmout. Je to možná trochu nadnesené, ale nikdo z nás přece nechce, aby se školky proměnily v něco jako hlídárny dětí. Pokud je na školce pohoda, děti se do ní těší. Přeplněnost tříd tomu určitě nepomáhá. Nemůžeme nechat děti růst jako stromy v lese. Je nutné respektovat dětské potřeby jednotlivých dětí, jejich možnosti i limity. V tomto školním roce bylo v naší MŠ zapsáno 45 dětí. Zápisu na školní rok 2010 / 2011 přišlo 13 nových dětiček. Do školy odchází 12 předškoláčků a 2 děti mají odklad školní docházky. CO DĚTI V MŠ NA JAŘE PROŽILY A NA CO SE MOHOU TĚŠIT: na besídce ke Dni matek děti potěšily své rodiče pásmem plným básniček, písniček a tanečků 13

16 vystoupily děti se svým programem ve společenském klubu pro seniory se uskutečnil tradiční výlet do ZOO v Plzni děti se úspěšně zúčastnily konkurzu pěvecké soutěže SoLaSiDo fotografování dětí a hlavně předškoláků, kteří se loučí s MŠ sice opožděně, ale o to netradičně proběhne Den dětí v MŠ. Den Plný her, soutěží, opékání vuřtů prožijí děti na zahradě společně s kamarády z Německa se předškoláci slavnostně rozloučí s MŠ na úřadě města Černošína Ahoj školko! Kolektiv MŠ v Černošíně 14

17 ŠKOLNÍ OKÉNKO UČÍME SE PLAVAT Od dubna se opět po roce žáci třetí, čtvrté i páté třídy účastní plaveckého výcviku. Díky vzorné péči plavčíků si již všichni mohli vyzkoušet plavání ve velkém bazénu. Nyní ještě žáky čeká boj o co nejlepší hodnocení a závěrečné všemi očekávané volné plavání a předávání mokrého vysvědčení. žáci 3. ročníku DOMLUVÍME SE? Stejně jako minulý rok se letos v dubnu uskutečnilo setkání s našimi dětskými - německými sousedy. Tohoto srazu se zúčastnili někteří žáci páté, šesté a deváté třídy ZŠ Černošín a dále žáci školy v Záchlumí, Konstantinových Lázní a Bezdružic. Žáky doprovázel vždy jeden učitel nebo učitelka z jejich školy. Nás za 2. stupeň doprovázela paní učitelka Horholová a za 1. stupeň paní učitelka Petričková. Na úvod by to stačilo a teď k samotnému setkání. To se konalo v Tannenlohe, kde jsme byli také ubytováni. Na začátku jsme se seznámili s našimi německými protějšky. Překvapením pro nás bylo, že jsou mladší než my, ale tím největším překvapením byl fakt, že se učí česky. 15

18 Proto s nimi byla práce ve skupinách, a komunikace vůbec, zábavnější a lepší. Ještě ten samý den jsme byli rozděleni do skupin, kde byl alespoň jeden německý žák. Měli jsme vytvořit svůj vlastní komiks. No a tak nám nezbývalo nic jiného, než začít pořádně šprechtit a nějak se domluvit, byť rukama či nohama. Ale nakonec se vše podařilo a byli jsme odměněni dobrou večeří a poté zasloužilým spánkem. Do druhého dne jsme se probudili čilí, ale počasí nám naši náladu trochu pokazilo. A tak jsme šli na snídani, která byla výborná, a všichni se jen oblizovali. Po této vydatné snídani se šlo na menší procházku do lesa, na kterou nám německé děti připravili hádanky. Měli jsme hádat lesní zvířata z nápověd, které nám byly čteny německy. No, a protože jsme chytří a díky naší paní učitelce obratní v němčině, hádanky jsme uhodli. Pak už následoval oběd a po obědě hurááá domů. Někteří z nás byli natolik unavení, že při cestě domů usnuli. Myslím, že se všichni shodnou na tom, že to byl vydařený výlet, na kterém si mnoho z nás našlo nové přátele. Ester Grigarová, 9. ročník ZÁCHRANÁRI ˇ V AKCI Počátkem května mohli naši mladí záchranáři opět ukázat, co umí. Jako každý rok se zúčastnili okresního kola soutěže ČCK v Tachově. Prokázali své znalosti a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci, ošetření zraněných, improvizace a komunikace v náročné situaci hromadné havárie a dokonce i v pravidlech silničního provozu. Obě hlídky mladých zdravotníků obhájily třetí místo a přivezli si tak domů dva bronzové poháry. Černošínské děti si získaly srdce poroty nejen svou šikovností, ale především schopností komunikovat mezi sebou a se zraněnými figuranty. A kdopak nás reprezentoval? HMZ I: Klárka a Kristýna Hreusovy, Radim Kupec, Natálka Tuková a Adélka Marková. HMZ II: Anna Hreusová, Sabina Bocanová, Denisa Bocanová a Simona Dohová. Děkujeme za celoroční práci a BLAHOPŘEJEME! 16 M. Petričková

19 A ZASE MY Rok s rokem se sešel a opět se členové cyklistického kroužku při základní škole v Černošíně začali více intenzivně připravovat na okresní kolo dopravní soutěže. Ta se v letošním roce konala v Tachově 18. května Důležitým úkolem bylo sestavit dvě silná družstva, která by dokázala obhájit naše předešlá prvenství. Pro 1. družstvo (mladší) byli vybráni: Vojtěch Kupec, Lukas Schmucker, Denisa Bocanová a Nikola Zikánová. Jako náhradník a rychlá spojka s námi ještě cestoval Ondřej Kos. 2. družstvo (starší) tvořili: Jiří Kos, Dan Klusáček, Sabina Bocanová a Anna Hreusová. Cílem této akce je připravit děti na bezpečnou chůzi a jízdu na kole v silničním provozu. V průběhu soutěže musí družstva projít čtyřmi stanovišti (zdravověda, jízda přes překážky, testy z pravidel silničního provozu a jízda na dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu), na kterých plní zadané úkoly. Po celou dobu jsou pod přísným dohledem odborníků z oblasti zdravotnictví a policie ČR. Obě naše družstva si vedla na výbornou. Při vyhlašování výsledků jednotlivců chlapců a děvčat z jednotlivých kategorií na stupních vítězů stáli pouze černošínští cyklisté, přestože ¾ mladšího družstva tvořili začátečníci. Ani v závěrečném hodnocení družstev tomu nebylo jinak. Naši cyklisté stanuli na 1. místech a zajistili si tak postup do krajského kola, které se uskuteční v Plzni a Melchiorově Huti. GRATULUJEME a přejeme hodně úspěchu v dalším kole této soutěže. černošínští cyklisté 17

20 VÝLET DO ZOO PRAHA Ve středu 19. května 2010 vyrazil skoro celý 1. stupeň na školní výlet do ZOO v Praze. Na výletě na nás dohlíželi nejen naši učitelé, ale i rodiče a prarodiče, kteří s námi cestovali. Cestu jsme začali brzy ráno, odjížděli jsme v šest hodin místním autobusem do Stříbra. Tam jsme pěšky přešli z autobusového na vlakové nádraží a dále pokračovali vlakem. Cesta rychle ubíhala. Některé děti si ji zpestřily poslechem písniček, hrou karet či sledováním okolního prostředí. Před Prahou jsme z vlaku na pár vteřin spatřili významnou stavbu našich dějin - Karlštejn, v Praze to byl Vyšehrad, Karlův most a Pražský hrad. Když jsme vystoupili na nádraží, přestoupili jsme na další dopravní prostředek - metro. Pro některé děti to byl nový zážitek, protože metro zatím znaly jen z obrázků, televize či vyprávění. Poslední část cesty jsme jeli autobusem, který nás dovezl přímo před ZOO. Tam nám paní učitelka koupila vstupenky a už nám nic nebránilo v cestě za známými a méně známými zvířaty naší planety. Viděli jsme slony, tygry, lvy, lachtany, medvědy, koně, želvy, netopýry, různé druhy ptáků, plazů, ryb apod. Zpestřením výletu byla jízda lanovkou, která nás přemístila od ptáků k bizonům. Nejvíce času a legrace jsme si užili u goril. Malá gorila tam provokovala velkou, ta se naštvala a začala mlátit do skla. Některé děti se tak lekly, až odskočily od skla. Přestože jsme v ZOO byli dlouho, připadalo nám to jako jedna hodina. A když jsme se měli vydat na cestu domů, vůbec se nám nechtělo. Jedinou vráskou našeho výletu bylo počasí, které nám moc nepřálo. Celou dobu, kterou jsme trávili u zvířat, nám pršelo. Ale ani to nás neodradilo a se spoustou zážitků jsme se v půl sedmé večer vrátili zpět do Stříbra, kde na nás čekali naši starostliví rodiče. žáci 4. a 5. ročníku 18

21 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL ČERNOŠÍN Vážení spoluobčané, dění v naší Tělovýchovné jednotě se točí kolem rozehrané jarní části obou soutěží. Mužstvo žáků si drží svoji výkonnost z podzimu a pohybuje se na čelních místech Okresního přeboru žáků. Mužstvo mužů okupuje střed tabulky své soutěže. Výkony mužů jsou značně nevyrovnané, ale dalo by se jednoduše shrnout, že pokud se sejdou ve své optimální sestavě, mohou být vyrovnaným soupeřem jakémukoli mužstvu III. třídy Okresního přeboru. Bohužel ideální sestava nebývá pravidlem a proto i výsledky tomu odpovídají. Ilustrační foto:robert Panuška se synem. Trenér žáčků, který se postaral o jeden z nejlepších výsledků v historii černošínského fotbalu 19

22 V tomto období již obě soutěže vrcholí a tak se moje pozornost upírá k letním měsícům a hlavně k prázdninám. Tělovýchovná jednota vybudovala za léta svého působení sportovní stánek, který směle konkuruje podobným zařízením v daleko větších městech než je to naše. Velkou výhodou našeho areálu je krásné prostředí do jakého je zasazen. Bohužel tahle přednost je částečně vykoupena dostupností diváků při sportovních akcích, ale především v možnosti stálé ostrahy objektu. Musím konstatovat že dnešní vedení TJ vynakládá nemalé finanční prostředky a úsilí k udržení dobrého stavu areálu. Rodiče zkuste se někdy zajímat o to, kde Vaše dítko tráví čas a jestli náhodou něco jen tak z rozmaru neničí. Věřte, že nemluvím jen o odpadcích, zničeném oplocení, vylomených dveřích, zničených vratech, vykradených kabinách, ale také o rozdělání ohně na tribuně, jezdění na motorkách, čtyřkolkách po hrací ploše, atd. Abych na tomto místě nebyl kriticky zaměření jen na dospívající mládež, musím konstatovat, že byli viděni i dospělí, kteří na hřiště vjedou klidně na čtyřkolce. No asi je to celé o inteligenci jednotlivce a bohužel na nás zbude vše vždy zpravit a uklidit. Tak jsem si krásně postěžoval a teď k něčemu daleko příjemnějšímu. Bude léto, prázdniny, čas dovolených, výletů, radovánek a jak to všechno již osm let začíná? No přece Vodními hrami a proto Vás všechny moc a moc zveme na letošní devátý ročník! A letos to bude zase stejný a přesto jiný, určitě Vás opět něčím překvapíme a tak jen zajistit sluníčko a jistě se všichni potkáme. Za TJ Sokol Černošín se na Vás těší Koutecký Miroslav 20

23 Kdy : 5. července 2010 Kde : Areál TJ Sokol Černošín Začátek : 13 : 00 hodin Již 9.ročník Vodních her pořádá fotbalový klub TJ Sokol Černošín ve spolupráci s SDH za podpory Města Černošín. Pro ty, kteří si chtějí zpestřit sváteční odpoledne netradiční podívanou a případně se i aktivně zapojit do soutěží. Soutěžní disciplíny, které nikdo neprojde suchou nohou. (Soutěž družstev) Zajímavé ceny pro soutěžící. Tombola pro malé i velké. Každoročně hodnotná hlavní cena v hodnotě 5000,-Kč (Slosovatelné vstupenky) Pečené prasátko a občerstvení zajištěno Vstupné: dospělí 100,- Kč děti 30,- Kč zvýhodněná rodinná vstupenka Večer zahraje živá kapela Všichni jste srdečne zváni!!! 21

24 VČELAŘSKÉ OKÉNKO Včely fascinují člověka od chvíle, kdy se začaly psát dějiny lidstva, ale existují již 30 miliónů let. Lidé si odjakživa včel vážili, protože jim poskytovaly med a vosk. Spořádané soužití velkého množství včel je stejně fascinující, jako geometrické tvary jejich plástů. Pro moderního člověka jsou včely indikátorem stavu našeho životního prostředí a svědkem člověka a přírody. Všechny kultury znající tyto živočichy, považují včely za symbol pozitivních vlastností, jako je harmonie, píle a nesobeckost. Stále více si uvědomujeme, jak je včela medonosná důležitá pro udržení biodiverzity. Pokud nás o významu včel nepřesvědčí pohled na louku s pestrými květy, měli bychom se určitě zamyslet nad tím, že význam působení včel má velmi široké spektrum, opylování, včelí produkty, ale zasahuje třeba až po hovězí pečeni na našem talíři.vliv včel se projevuje i na kvalitě hovězího masa jako potravině pro člověka, protože ovlivňují rozmanitost složení pastvin, na nichž se skot pase a tak ovlivňují jeho jídelníček. To je jen jeden příklad, kdy včela ovlivňuje přírodní, i člověkem vytvořené ekosystémy. Bez včel není možné v našich zeměpisných šířkách produkovat suroviny, potřebné ve stále rostoucím množství. Člověk a včela jsou v moderním kulturním prostředí spjati vzájemnou závislostí,bez včel není možné trvale udržitelné zemědělství. Zdravotní stav včel slouží jako měřítko životního prostředí,které člověk vytvořil a v němž je nucen žít. Budeme-li pomáhat včelám,budeme pomáhat i sami sobě. 22 Marie Šachová jednatelka ZO ČSV

25 Co máme za sebou a co nás čeká : MLADÍ HASIČI dětičky reprezentovaly Černošín na závodech v Kostelci. Mladší žáci se umístili na nádherném 2. místě a starší žáci obsadili pěkné 5. místo žáci ZŠ Černošín reprezentovali svojí školu v soutěží Mladý záchranář v Tachově. Vyslali jsme dvě družstva. Z celkových 16 kolektivů jsme získali pěkné 9. místo a úplně úžasné 2. místo. Naše šikovné dětičky tak postupují do krajského kola, které se koná účast hasičátek na soutěži Plamen v Plané. Zde děti předvedly vše, co celý rok trénovaly - od štafety 4 x 60 m po hasičský požární útok. Umístily se na nádherném 2. místě. Byl to velmi náročný a na zážitky bohatý víkend. Po dlouhých letech se našel v našich řadách dorostenec Petr Zezula, který reprezentoval celý sbor. Ze 16 soutěžících se umístil na pěkném 6. místě a postupuje do oblastního - krajského kola navštívíme Dětský den u Krásného - Tři sekery - u Mariánských lázní. Děti zde shlédnou práci policie, hasičů, záchranné služby, seskoky parašutistů, Jsou pro ně připravené i soutěže, prolézačky, různé ukázky či pohádkový les pojedeme se podívat do kynologického klubu ve Stříbře s ukázkami a soutěžemi pro děcka. V areálu kynologického cvičiště budeme i nocovat ve stanech. V neděli se pak přesuneme na Krokodýlí závody. První prázdninový víkend - ten bychom rádi prožili s hasičátky v přírodě. Tato akce ale závisí na počtu zúčastněných dětí a zatím nepředvídatelném počasí. Anna Hreusová 23

26 24

27 HASIČSKÉ OKÉNKO Dne jsme na černošínském víceúčelovém hřišti uspořádali další ročník Turnaje svatého Floriána v minikopané. Turnaje se zúčastnilo šest mužstev. Rozhodčím celého turnaje byl p. Jan Petričko. Zde jsou výsledky našeho sportovního klání : 1. místo Bocca Bambelos 2. místo Rasta Clan 3. místo SDH Labuť 4. místo EMZ 5. místo SDH Černošín 6. místo Info Clan Petr Hrach 25

28 KULTURNÍ AKCE ČERVEN Malování na asfalt ( SPOZ ) - od 18:00 hodin za nákupním střediskem Černošín SoLaSiDo - pěvecká soutěž pro děti Chlebomáslové slavnosti - Záhoří - od 14:00 hodin tradiční návštěva kapličky u Záhoří Pojďte s námi do přírody - od 13:15 hodin procházka přírodou se zastavením u památníku obětem 1. sv. války - program Rozloučení s Mateřskou školou ( SPOZ ) - od 15:00 hodin v obřadní síni Městského úřadu Černošín Rozloučení se Základní školou ( SPOZ ) - od 9:00 hodin v obřadní síni Městského úřadu Černošín Hurá prázdniny! - od 17:00 hodin - veselé ukončení školního roku s opékáním vuřtíků u Konírny ČERVENEC Vodní hry - od 13:00 hodin sportovní odpoledne TJ Sokol Černošín SRPEN Oslavy města Černošín 720 let - od 13:00 do 2:00 hodin program pro děti i dospělé Hola, škola volá! - od 17:00 hodin rozloučení s prázdninami s opékáním vuřtíků u Konírny 26

29 Vybudování multifunkčního centra Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko Tento projekt je spolufinancován za podpory z prostředků Evropské unie Investice do vaší budoucnosti POZVÁNKA na den otevřených dveří Přijďte si dne 26. června 2010 od 10:00 do 14:00 prohlédnout nově vybudované multifunkční centrum v Černošíně, Husova fara Českobratrské církve evangelické Započneme pozdravy hostů při příležitosti 20. výročí partnerství mezi sbory v Černošíně a Vohenstraussu, pak vás zveme k prohlídce multifunkčního centra, posezení a poslechu koncertu trubačů z Vohenstraussu, k rozhovorům a pohoštění Za Farní sbor Českobratrské církve evangelické Jiří Marván, farář 27

30 Ekologická likvidace vozidel KAREL POUBA ČSA Bezdružice Tel. : EDO PLASTOVÁ OKNA EMIL DOHA Javorová Černošín Tel. :

31 Informace Městského úřadu Černošín Prodej známek SKO na 3. čtvrtletí 2010 bude zahájen Pondělí Úterý Středa Čtvrtek DRUH ZNÁMKY: Čtvrtletní vývoz týdenní 120 l Čtvrtletní vývoz 1x za 14 dní 120 l Třebel roční poplatek 550,- Kč 450,- Kč 600,- Kč Pozn.: 14-ti denní vývoz v sudé týdny Informace ke zvýšení daně z nemovitostí, aneb proč je letos na složence větší částka daně Od došlo novelou zákona o dani z nemovitostí ke zdvojnásobení daně z některých druhů pozemků. Jedná se o zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky a ostatní plochy. Sazby za ornou půdu, zahrady, sady, trvalé travní porosty, lesy a rybníky se nemění.

32 vydává: město Černošín registrováno pod číslem MK ČR E adresa: Městský úřad Černošín, nám. 1.máje 62, Černošín telefon : tisk a grafické zpracování: K-print, tiskárna Planá Vít Kňourek telefon:

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole Závěr uplynulého školního roku byl hektický. Připravovali jsme se na rekonstrukci druhé poloviny střechy na budově 2. stupně. Vystěhovat třídy, nábytek, pomůcky a k tomu dva kabinety plné fyzikálních pomůcek,

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři,

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma ročník XXV červenec 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 3 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, máte v ruce další číslo Týneckých listů, tentokrát už skoro prázdninové. Předzvěstí nadcházejícího

Více

Výbor MO ČSSD Fryčovice

Výbor MO ČSSD Fryčovice Fryčovický zpravodaj vychází čtvrtletně. Datum a číslo a místo vydání: 26.11.2012, č.4, Fryčovice. Vydává Obecní úřad ve Fryčovicích, Fryčovice č.83, 739 45 FRYČOVICE.Registrační číslo MK ČR E 12361. Vážení

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

Vzpomínka na P. Václava Divíška Úvaha nad výstavbou obce do roku 2020 Představení firmy Parabel s. r. o.

Vzpomínka na P. Václava Divíška Úvaha nad výstavbou obce do roku 2020 Představení firmy Parabel s. r. o. číslo 2 duben 2014 ročník LXV vydává Obec Lukov Zlínský kraj aktuálně Vzpomínka na P. Václava Divíška Úvaha nad výstavbou obce do roku 2020 Představení firmy Parabel s. r. o. Masopustní průvod Lukovem

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 28. června 2006 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 28. června 2006 v 15.30 hod. v kulturním domě. 1 PETŘVALDSKÉ NOVINY Č. 5 Informace pro občany Z obsahu - 61. výročí osvobození Petřvaldu - Začíná soutěž Rozkvetlé město 2006 - Ze spolkové činnosti našich seniorů - Kultura a sport ve městě - Petřvaldští

Více

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč,

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Vysmáté léto 2014......9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30.

Více

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice na okraj Do všech obor p ijímáme absolventy 9. ro ník ZŠ. 79-41-K/41 GYMNÁZIUM Nov otevíráme DV T ÍDY (celkem 60 žák )! 68-43-M/01 VE EJNOSPRÁVNÍ INNOST

Více

Zpravodaj. Sovětický kalendář uvede Josef Klíma ZLATO KEMPU LODÍN. Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866

Zpravodaj. Sovětický kalendář uvede Josef Klíma ZLATO KEMPU LODÍN. Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866 Zpravodaj číslo 3-2013 www.nechanicko.cz Náklad 3500ks Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866 V pátek 5. července 2013 proběhl v jihozápadní části královéhradeckého bojiště, v předvečer oslav

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

A zase jsme o rok starší. Obsah:

A zase jsme o rok starší. Obsah: Obsah: - Zimní údržba komunikací - Jak je to s roznosem Zpravodaje - 90krát daroval svou krev - Pan František Přivřel mezi oceněnými - Podzimní setkání - Všichni soutěžící se umístili - Jubilejní rok S

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Kronika města Krásné Údolí V.díl - rok 2013. Rok 2013. Krásné Údolí. Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27

Kronika města Krásné Údolí V.díl - rok 2013. Rok 2013. Krásné Údolí. Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27 Rok 2013 Krásné Údolí Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27 Rok 2013 byl pro naše město rokem dokončení a následného dovyúčtování dotace ze Státního zemědělského intervenčního

Více

č.7 BŘEZEN 2009 POVÍDÁNÍ O OBCI CHLUM POVÍDÁNÍ O OBCI CHOBOT

č.7 BŘEZEN 2009 POVÍDÁNÍ O OBCI CHLUM POVÍDÁNÍ O OBCI CHOBOT BŘEZEN 2009 č.7 www.blatensko.cz Ročník III. POVÍDÁNÍ O OBCI CHLUM ZUŠ Blatná představuje: Jana Kuřáková, 14 let Ves náležela k arcibiskupskému panství Rožmitál, od 15. století patřila ke lnářskému velkostatku.

Více

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XI Číslo 7-8 červenec - srpen 2010 10,- Kč. Kojetín postihly další přírodní pohromy

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XI Číslo 7-8 červenec - srpen 2010 10,- Kč. Kojetín postihly další přírodní pohromy Kojetínský ZPRAVODAJ Ročník XI Číslo 7-8 červenec - srpen 2010 10,- Kč Kojetín postihly další přírodní pohromy Když jsem psal úvodní článek do minulého zpravodaje o právě skončené povodni, netušil jsem,

Více

SLOVO STAROSTY KROJOVANÉ SLAVNOSTI BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI. www.chrlice.brno.cz PŘÍPRAVA KROJOVANÝCH SLAVNOSTÍ

SLOVO STAROSTY KROJOVANÉ SLAVNOSTI BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI. www.chrlice.brno.cz PŘÍPRAVA KROJOVANÝCH SLAVNOSTÍ www.chrlice.brno.cz CHRLICKÉ OKO INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-CHRLICE ROČNÍK 16, ČÍSLO 93 ČERVENEC 2010 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, polovina roku je za námi, žáci ve škole obdrželi vysvědčení

Více

zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec

zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Den dětí Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Technický odbor informuje... MP informuje... Na slovíčko... Nový koncept dopravní obslužnosti...

Více

OBČASNÍK CHÝNOVSKA. číslo 100 březen 2014 Ze zasedání zastupitelstva 11. 3. 2014

OBČASNÍK CHÝNOVSKA. číslo 100 březen 2014 Ze zasedání zastupitelstva 11. 3. 2014 OBČASNÍK CHÝNOVSKA číslo 100 březen 2014 Ze zasedání zastupitelstva 11. 3. 2014 Vzhledem k nemocnosti a pracovním povinnostem bylo tentokrát přítomno na zasedání pouze 11 zastupitelů. Ostatní byli řádně

Více

Boroviny. Občasník. Vydává Obec Borová Lada

Boroviny. Občasník. Vydává Obec Borová Lada Občasník Boroviny Vydává Obec Borová Lada Ročník X., číslo 1/červenec 2010 Registrační číslo: MK ČR E 12488 Redakční rada: Elvíra Běhounová, Mgr.Alena Braunová, Monika Juříková, Ing. Jana Hrazánková, Mgr.Vlaďka

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

S lo vo st aros ty S lo vo t aj emn ic e

S lo vo st aros ty S lo vo t aj emn ic e Vážení občané, Slovo starosty úvodem bych chtěl poděkovat za vaši účast v uplynulých komunálních volbách a rovněž za to, že vám není vývoj města lhostejný a že se touto formou podílíte na jeho rozvoji.

Více

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY č. 9 červenec 2009 www.blatensko.cz Ročník III. DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, současnosti a zajímavostech

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2015

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2015 O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2015 Horké léto v Ořechově - žně Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, léto se překlopilo do své druhé poloviny a snad již pominuly také vysoké teploty, které

Více