Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo"

Transkript

1 Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo Datum a čas konání: středa od 16:00 hodin Místo konání: Štukový sál Znojemské besedy Zástupci politických stran : Jan Petr Dušejovský, Znojmo otevřené město Ing Ludvík PhDr. Jiří Ing. Arch. Radomír Kaman, Unie pro Znojmo Mgr. Marian Ing. Rostislav Koníček PhD., Znojemští patrioti Program: 1. Zahájení a představení ANNO JMK a ANNO ČR Jaromír Hron, předseda ANNO JMK 2. Odpovědi zástupců jednotlivých politických stran na předem zadané dotazy: a. Zda a jak je zakotvena podpora neziskového sektoru v programu Vaší strany nebo hnutí a jaký je Váš postoj. b. Podpoříte případné jmenování zástupců NNO do poradních orgánů města? Ad. 1 Setkání zahájil Jaromír Hron, který přivítal všechny zúčastněné a stručně představil ANNO JMK a její cíle. Poté představil jednotlivé kandidáty. Účastníkům byla položena první otázka : Zda a jak je zakotvena podpora neziskového sektoru v programu Vaší strany nebo hnutí a jaký je Váš postoj : Podpora NNO v programovém prohlášení strany není, a je to škoda Do neziskového sektoru by bylo potřeba uvolnit více financí, ale na druhou stranu NNO podceňují vyúčtování dotací a donátoři leckdy nemají zpětný odraz Kaman, Unie pro Znojmo V programu unie je zakotvena podpora všech spolků, hlavně v oblasti mládeže, sportu, školství a kultury, také podpora turistiky, dobudování cyklostezek směrem do Rakouska,

2 podpora životního prostředí Dušejovský, Znojmo otevřené město V programu strany je zakotvena podpora občanských sdružení. Pan Dušejovský a někteří další kandidáti mají vlastní zkušenost s činností spolků. Je nutná podpora neziskových organizací, ale nesmí se podporovat spolky účelové, je nutné diferencovat mezi NNO, neboť ne všechna si zaslouží podporu Kandidát je členem Okrašlovacího spolku, zároveň s tím působí na radnici, takže problematiku vidí z obou stran. V programu strany je zakotvený dialog s NNO, konkrétně je tam i podpora v oblasti životního prostředí, kultury a volnočasových aktivit. Je nutná podpora kvalitních neziskovek a kvalitních projektů. Občanská veřejnost se musí podílet na přípravách základních materiálů týkajících se rozvoje města. V programu strany je zakotvena podpora občanských sdružení. Je nutná podpora dlouhodobých projektů, podpora organizací spolupracujících s městem, na druhou stranu je nutné vyžadovat po NNO transparentnost jejich činností. Podpora projektů v p oblasti provozních nákladů, nákladů na akce a případné kofinancování velkých, kupř. přeshraničních projektů ze strany města. Neziskový sektor a jeho podpora je vyjádřena v bodě 8 volebního programu pro Znojmo a navazuje na celorepublikové programové prohlášení strany, kterým se řídí i místní sdružení. Je to konkrétně v oblasti sociální péče, kultury, mládeže. Konkrétně VV podporuj v obci Slup Sdružení dobrovolných hasičů. Podpora NNO ve městě je, ale je nutné podpořit i kritizující, leckdy nepohodlné subjekty, a to kvůli tříbení názorů. Je nutné individuální posuzování jednotlivých organizací a jejich projektů, konkrétní oblasti podpory jsou v programovém prohlášení strany. Hron, ANNO JMK Je správné zdůraznit, že bohužel existují i NNO, které pouze tahají finance z veřejných rozpočtů. Dotázal se zúčastněných, zda ve Znojmě je dotační systém nastaven včetně spoluúčasti organizací na projektech, jakým klíčem se rozdělují dotace a jakým způsobem by

3 jednotliví kandidáti tuto problematiku řešili v budoucnosti. V současné době Rada při rozhodování není dostatečně informována, rozhoduje se dle osobní zkušenosti, bylo by dobré systém dopracovat Dušejovský, Znojmo otevřené město Měla by být prokázána vlastní snaha NNO financovat vlastní projekty, při žádosti na jednotlivé akce prověřit alespoň nějaké finanční prostředky na účtu, prověřit organizační zázemí NNO. Podporovat výrazně dobré veřejně prospěšné projekty, přínosné pro komunitu. Bylo by dobré zpřísnění požadavků při vyúčtování dotací, je nutné klást důraz na veřejnou prospěšnost akcí, podporovat by se měly obzvlášť projekty pro děti a mládež, nikoliv pro dospělé, kteří jsou schopni financovat svoje koníčky z vlastních zdrojů. Ve městě jsou tři komise kulturní, sportovní a školská. Důležité je, aby v rozhodovacích procesech byli odborníci v oboru. Přednost při dotacích by měly mít projekty zaměřené na mládež a podporující mládež. Důležitá je podpora dlouhodobých aktivit s historií. Je jasné, že prostředky pro NNO v rozpočtu města jsou omezené, ročně bývá cca 500 žádostí, uspokojit lze zhruba desetinu. Při podávaných žádostech by se mělo dbát na kontrolu vícezdrojového financování, protože NNO při pravidelných dotacích nic nevede k tomu, aby vyhledávaly další zdroje. Dotace přímo na konkrétní záležitosti- akce, podpora pravidelných činností. Využití daňových asignací. Je nutný individuální přístup k jednotlivým organizacím a projektům při jejich posuzování. Nepodporovat nahodile vzniklé subjekty založené za konkrétním krátkodobým účelem. Větší transparentnost, předložit seznam aktivit a výsledky hospodaření. Hron, ANNO JMK Vidí problém při využití daňových asignací, které jsou v neziskovém sektoru velkým tématem. Při současném stavu rozpracovanosti návrhů hrozí zneužití tohoto nástroje i podnikatelskými subjekty (např. nadace velkých podniků, nutnost zaměstnanců odvádět asignace do těchto nadací), nevyzpytatelná je i poslanecká tvořivost.

4 Dále se dotázal na stav komunitního plánu ve Znojmě V minulém volebním období se začal tvořit komunitní, který byl schválen Jaromír Hron se dotázal, zda komunitní plán byl diskutován se všemi NNO nejen sociálními. Pan Keremidský upřesnil informaci, že komunitní plán se týkal pouze sociálních služeb. Jaromír Hron upozornil na častou chybu státních orgánů, které komunitní plány spojují pouze se sociální oblastí a ne s ostatními činnostmi. Pan Leder (KČT) vznesl požadavek, aby zástupci stran apelovali na své funkcionáře ohledně úpravy loterijního zákona, a to v tom smyslu, aby výtěžky z hazardních her byly transparentně poskytovány neziskovým subjektům. Vzápětí se rozvinula diskuze o využití těchto prostředků v městě Znojmě. Zúčastnění by uvítali transparentní rejstřík plátců a obdarovaných. Poté byla položena druhá otázka Podpoříte případné jmenování zástupců NNO do poradních orgánů města? V minulosti byly špatné zkušenosti s prací v komisích. Preferuje účast odborníků bez ohledu na stranickou příslušnost. Komise má 7 až 10 členů, jeden z nich by mohl být za NNO. Kaman, Unie pro Znojmo Přivítal by účast zástupců neziskových organizací v komisích města. Rozhodnutí komise by mělo mít větší váhu při rozhodování Rady, tak jak tomu je v jiných městech. Preferuje také účast odborníků bez ohledu na stranickou příslušnost. Dušejovský, Znojmo otevřené město Podporuje účast zástupců neziskovém v komisích, protože stranický klíč nedává možnost zapojit více odborníků do práce komisí. Nejmenovat jen pro forma, ale trvat na kvalitní práci. Neshodne se s kolegy v ODS, protože preferuje odbornost před stranickou příslušnosti. Komise by měly být opravdovým poradním orgánem Rady, ovšem nelze uplatňovat jen právo veta, protože za konečné rozhodnutí odpovídá Rada. Nutná účast odborníků. Byl by pro zřízení nové komise pro životní prostředí. V tomto volebním období pracoval v třech komisích, a to školské, kulturní a sportovní. Zástupci NNO byli přizváni, aby prezentovali své projekty. Neziskový sektor by měl být zastoupen těmi, kdo nepřijímají dotace, což není možné v podstatě dodržet.

5 Podpoří účast odborníků, bez ohledu na stranickou příslušnost, komise by měla být apolitická. Nejmenovat problémové jedince. Podpoří účast místních odborníků, důležitý je dialog radnice a občanů. Je nutné dodat, že chybí v samosprávných institucích přímí odborníci pro jednotlivou problematiku. Ze strany samosprávy je toto podceňováno a také potlačováno, protože by vyšlo najevo, jak jsou ve skutečnosti zástupci občanů na odborné úrovni, které se ve správě věnují nebo chtějí věnovat! Jaromír Hron poděkoval všem zúčastněným za jejich čas a vyjádřil potěšení nad konstruktivním charakterem celé schůzky a pozval přítomné na posezení a malé občerstvení. Neformální ale přínosná diskuze pokračovala až do ukončení setkání v V průběhu diskuze také nabídl další spolupráci ANNO JMK s novým vedením města Znojma. Jaromír Hron předseda Výkonného výboru ANNO JMK děkuje panu ing. Pavlu Vajčnerovi řediteli společnosti Znovín Znojmo za sponzorský dar, který přispěl k příjemné atmosféře neformálních rozhovorů. Zapsala : Najbrtová, ANNO JMK Ověřil: Hron, předseda ANNO JMK

Zápis z Kulatého stolu s kandidáty do senátních voleb

Zápis z Kulatého stolu s kandidáty do senátních voleb Zápis z Kulatého stolu s kandidáty do senátních voleb Datum a čas konání: pondělí 4.10.2010 od 17 hodin Místo konání: SVP Help me, Bořetická 2, Brno Kandidáti na senátory : Mgr. Václav Božek ČSSD Ing.

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru

Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru 1/61 2/61 Obsah: Obsah: 3 Úvod 7 Popis současného stavu neziskového sektoru v roce 2008 9 1. Politické a právní prostředí pro rozvoj neziskového

Více

Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3

Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3 Bul let in 2 2014 Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! STR. 3 z činnosti AVPO ČR Průzkum: Jak funguje spolupráce krajů a neziskových organizací? Průzkum Spolupráce krajů

Více

TVORBA VIZE NEZISKOVÉHO SEKTORU LIBERECKÉHO KRAJE

TVORBA VIZE NEZISKOVÉHO SEKTORU LIBERECKÉHO KRAJE 1 TVORBA VIZE NEZISKOVÉHO SEKTORU LIBERECKÉHO KRAJE Termín 28. 1. 2015 Místo konání Liberecký kraj Rozšířené a otevřené jednání pracovní skupiny pro NNO svolala radní LK Ivana Hujerová s cílem získat podněty

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2014

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2014 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 27.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 27. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 27. února 2014 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha č. 1 k zápisu)

Více

Institucionálně - právní aspekty neziskového sektoru

Institucionálně - právní aspekty neziskového sektoru Institucionálně - právní aspekty neziskového sektoru Učební materiál pro předmět 5IE 441 1 Obsah: Definice neziskových organizací po roce 1989 v České republice 3 Institucionální rámec pro neziskové organizace

Více

ZÁPIS A USNESENÍ KONANÉ DNE 15. ÚNORA 2005 Z KRAJSKÉ KONFERENCE SETKÁNÍ NNO ÚSTECKÉHO KRAJE 2005 V ZASEDACÍ SÍNI KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE

ZÁPIS A USNESENÍ KONANÉ DNE 15. ÚNORA 2005 Z KRAJSKÉ KONFERENCE SETKÁNÍ NNO ÚSTECKÉHO KRAJE 2005 V ZASEDACÍ SÍNI KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE ZÁPIS A USNESENÍ Z KRAJSKÉ KONFERENCE SETKÁNÍ NNO ÚSTECKÉHO KRAJE 2005 KONANÉ DNE 15. ÚNORA 2005 V ZASEDACÍ SÍNI KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE ZÁPIS Z KRAJSKÉ KONFERENCE SETKÁNÍ NNO ÚSTECKÉ KRAJE 2005

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

České grassroots organizace jdou do Evropy

České grassroots organizace jdou do Evropy České grassroots organizace jdou do Evropy Případová studie projektu Grassroots Europe for Local Wellbeing Vojtěch Černý Agora CE Obsah O realizátorovi projektu v ČR 4 1. Úvod 5 2. Popis projektu Grassroots

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Úvod Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Zpracovala: Mgr. Tereza Vajdová, PhD. Tato zpráva vznikla na základě usnesení vlády č. 807 ze dne 6. srpna 2003 a jedná se o první oficiální zprávu na

Více

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Zápis z jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Termín pátek 8. února 2013 Místo Pečky, Masarykovo nám. 78, Kulturní dům Program Valné hromady: 1. Zahájení jednání Valné hromady 2. Přivítání a představení

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Boj s daňovými úniky VHP se zpoplatňují i nadále Jak dál po komunálních

Více

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Obsah 1 Úvod... 3 2 Zadání... 4 3 Metodika analýzy... 6 3.1 Objekt a předmět analýzy...

Více

ZPRAVODAJ 03. Přejete-li si odebírat Zpravodaj BK, o.s., přihlašte se o něj na: info@brnokulturni.cz. www.brnokulturni.cz

ZPRAVODAJ 03. Přejete-li si odebírat Zpravodaj BK, o.s., přihlašte se o něj na: info@brnokulturni.cz. www.brnokulturni.cz ZPRAVODAJ 03 Přejete-li si odebírat Zpravodaj BK, o.s., přihlašte se o něj na: info@brnokulturni.cz Zpravodaj BK 2 EDITORIAL David Oplatek Statutární zástupce Brno kulturní o.s. Vážené dámy, vážení pánové,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

Setkání s kandidáty do senátních voleb volebního obvodu 59 Brno-město 2.10.2012

Setkání s kandidáty do senátních voleb volebního obvodu 59 Brno-město 2.10.2012 Setkání s kandidáty do senátních voleb volebního obvodu 59 Brno-město 2.10.2012 Společenský sál radnice Brno-střed, Dominikánská 2 V 16:00 moderátor pan Jaromír Hron (předseda ANNO JMK) všechny přivítal:

Více

OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008

OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008 OKNO do neziskového sektoru NADAČNÍ FOND OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008 Česká republika proti bariérám v EU Jelikož se Česká republika pomalu připravuje

Více

Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS

Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS Verze platná k 15. 5. 2015, verze č. 1. Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Postup tvorby metodiky v rámci projektu spolupráce MAS... 4 1.2 Sledované ukazatele... 7 2

Více

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI 1 VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI Zpracovatel: DC VISION, s.r.o. Červenec 2012 Únor 2013 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Zkratky... 4

Více

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Ohlédnutí za rokem 2008 Žáci jako nové kritérium v RUD Obce plátci DPH

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více

Jihočeské neziskovky se také nedají...

Jihočeské neziskovky se také nedají... LEDEN 2015 ZDARMA * ANNO JČK založena 2010 * Projekty * Fotozastavení * Publikace vydávané v jižních Čechách * Nové publikace * Soutěž školních novin * Představujeme Jihočeské neziskovky se také nedají...

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah

AUDITOR 7/2011. Malí a střední auditoři v (po)krizové době Hospodářská recese nepřichází. Obsah AUDITOR 7/2011 Obsah AKTUALITY Jiří Mikyna novým ředitelem úřadu KA ČR... 2 Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Aktuální změny v nabídce vzdělávacích akcí na 2. pol. 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané

Více

Zpráva ze studijní cesty do Španělska (30. 9. 3. 10. 2013)

Zpráva ze studijní cesty do Španělska (30. 9. 3. 10. 2013) Zpráva ze studijní cesty do Španělska (30. 9. 3. 10. 2013) Projekt: Cesta ke zvýšení věrohodnosti neziskových organizací: zavedení systému hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v ČR Realizátor

Více