HUDEBNÍ VÝCHOVA FYZIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HUDEBNÍ VÝCHOVA FYZIKA"

Transkript

1 ČESKÝ JAZYK SPOLEČENSKÉ VĚDY ZEMĚPIS BIOLOGIE HUDEBNÍ VÝCHOVA FYZIKA MATEMATIKA CHEMIE INFORMATIKA DĚJEPIS VÝTVARNÁ VÝCHOVA CIZÍ JAZYK

2 Mgr. Jana Ambrožová Sémantické a syntaktické vlastnosti sloves impetrandi v ruštině a češtině Mgr. Eva Becková Contemporary British drama on the Czech stage - Současné britské drama na českém jevišti (analýza vybraného představení hry libovolného současného britského dramatika v inscenaci českého divadelního souboru). Současné americké drama na českém jevišti - Analýza vybraného představení hry libovolného současného amerického dramatika v inscenaci českého divadelního souboru. Inscenace her Williama Shakespeara v historii Národního domu v Prostějově - Historiografická práce zaměřená na představení nejvýznamnějších inscenací her Williama Shakespeara v podání českých souborů na jevišti Národního domu, vzhledem k rozsahu bude časové období omezeno. Mgr. Marion Berard Francouzská kuchyně - obecné seznámení s francouzskou kuchyní (sýry, vína) a regionálními specialitami (s krátkou prezentací regionů) Současná francouzská hudba - seznámení s trendy v současné francouzské hudbě: klasické a nové žánry (rap, slam apod.), nejznámější zpěváci (Benabar, Calogéro, Renan Luce, Olivia Ruiz, Grand Corps Malade atd.) Literatura 19. století - rozvíjí učivo českého jazyka 2. ročníku - seznámení s hlavními směry (romantismus, realismus, symbolismus) a francouzskými autory a básníky: Lamartine, Baudelaire, Zola, Maupassant, Hugo

3 Mgr. Veronika Ciková Gymnázium Jiřího Wolkera Móda 20. století Pablo Picasso - život a dílo Nemoci oběhové soustavy a jejich příčiny Mgr. Ladislav Čech Historie elektrofonických hudebních nástrojů 60. léta v populární hudbě Typické chyby Čechů v angličtině Mgr. Kateřina Divišová Interpretace filmu či prozaického textu - autorů 2. pol. 20. st., případně transkripce (dramatizace, zhudebnění) Srovnání literární předlohy a divadelní/filmové adaptace Městské divadlo v Prostějově - srovnání divadelních sezon 1988/1989, 1999/2000, 2009/2010 jak se změnila programová stavba Alena Dolečková Prostějovská domovní znamení historie a funkce domovních znamení ve spojitosti s uměním výtvarným a literárním Současná ilustrace dětské knihy - přehled autorů a trendů v současné české ilustraci Historie dětské hračky - vývoj dětské hračky v jednotlivých historických slozích po současnost

4 Mgr. Marcela Doleželová Silikony Barviva technologie barvení Kvasný průmysl výroba kyseliny octové Mgr. Lukáš Dopita Výukový software Éry Země - Popis jednotlivých ér a period, charakteristika, vývoj živočichů, vznik hornin a nerostů, popis kontinentů a slovník pojmů. Mgr. Petra Fišová Evropská unie I - Vznik a historie v souvislostech s politickou a ekonomickou situací v Evropě a ve světě. Evropská unie II - Politická struktura a orgány EU - Evropský parlament, Evropská komise, Evropská rada, Rada ministrů, Evropský soudní dvůr. Členství v Evropské unii - Členské země EU a vliv nových zemí na vývoj EU. Mgr. Lenka Hádrová Residua of the colonial period in English speaking countries analýza současné situace v bývalých koloniích Velké Británie Development of British parliamentalism vývoj britského parlamentního systému Prvky židovství v křesťanském náboženství

5 popsat a porovnat vývoj a vliv křesťanského náboženství s židovstvím, společné a rozdílné prvky RNDr. Ivanka Hájková Chelatometrické stanovení tvrdosti vody - Cílem práce je kvantitativní stanovení vápenatých iontů v různých druzích vod metodou chelatometrické titrace a porovnání jejich tvrdosti, dále pak popis průmyslových metod odstraňování tvrdosti vody. Stanovení obsahu chloru ve vodách - Praktický nácvik kvantitativního stanovení chloridových iontů ve vodách metodou argentometrické titrace. Porovnání obsahu chloru v různých druzích vod. Vliv obsahu chloru na čistotu a nezávadnost pitné vody. Toxicita halogenderivátů a jejich vliv na životní prostředí - Charakteristika halogenderivátů, jejich rozdělení, vlastnosti a vliv na životní prostředí. Využití halogenderivátů léčiva, hnojiva, insekticidy, herbicidy, freony, PCB, atd. Mgr. Jakub Haluza Emoce a mezilidské vztahy Hrabata Bukuwkové z Bukuwky Historie vybrané obce ( Prostějovsko) Vratislav Havlík Historie prostějovského Domu dětí a mládeže na Vápenici - bývalý Deutsches Haus Historie německého tisku na Prostějovsku Podobnosti a rozdíly v gramatické stavbě - v rozsahu osnov gymnázia a/ anglického a německého jazyka b/ anglického a ruského jazyka c/ anglického a francouzského jazyka

6 Mgr. Hana Hnízdilová Jazyková/pravopisná korektnost publicistiky - např. sledování/hodnocení pravopisné úrovně článků v novinách Objektivita zpravodajství - např. porovnání zpravodajských útvarů v novinách/časopisech z hlediska užití skrytého hodnocení, manipulace Etymologie pomístních jmen - rozbor místních, i neoficiálních, názvů čtvrtí, ulic, parků apod. Mgr. Helena Chaloupková Postavy žen v díle Arnošta Lustiga Slavné osobnosti Prostějova a okolí Nejvýznamnější válečné konflikty 2. pol. 20. stol. RNDr. Marie Jančíková Netradiční zdroje energie solární energie - ohřev vody, fotovoltaika a další možnosti využití solární energie v rodinném domě Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou - řízená sbírka úloh na lineární a kvadratické rovnice s parametrem Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou - vytvoření řešené sbírky úloh na lineární a kvadratické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou algebraické i grafické řešení

7 Michaela Jančíková Téma války a rok 1945 v Körnerových prózách - Historická situace, osobnost Vladimíra Körnera, společné prvky raných próz s válečnou tématikou, zejména: Střepiny v trávě (64), Slepé rameno (65), Adelheid (67), popř. Zánik samoty Bernhof (73) a Zrození horského pramene (79). Psychologická próza Jaroslava Havlíčka - Psychologická próza, osobnost Jaroslava Havlíčka, tragické životní osudy jeho hrdinů, postavy psychicky narušené (Petrolejové lampy, Neviditelný, Synáček ). Mgr. Pavla Jiříčková The Issue of time in Shakespeare s Romeo and Juliet - Cílem práce by měl být detailní rozbor symboliky divadelní hry Romeo a Julie se zaměřením především na symbol času. Práce by se měla opírat jak o překlad, tak o originální text v angličtině. Fear is located in the mind E.A. Poe - Rozbor života a díla zakladatele hororového žánru. Práce by se měla zaměřit na vybraný text (povídky a báseň Havran) a na něm demonstrovat, jak autor pracuje s atmosférou strachu. Le Fabuleux déstin d Audrey Tautou - Ucelená studie osobnosti a filmografie výrazné francouzské herečky Andrey Tautou. Práce by měla obsahovat 2 části: 1.část - biografie Andrey Tautou, její osobnost a životní i herecké ambice 2.část profesní kariéra, herecká práce a rozbor francouzských filmů Andrey Tautou Seminární práce by se měla opírat především o francouzský zdrojový text, její nedílnou součástí by měly být citace ve francouzštině. Samozřejmostí je zakončení práce francouzským resumé. Mgr. Ivana Juráková Hudební život v Prostějově - hudební tělesa a spolky v Prostějově Hanácký kroj v průběhu staletí úloha kroje v historii a dnes Život a dílo hudebního skladatele Vladimíra Ambrose význam pro region

8 Mgr. Tomáš Kolařík Efektivita regulace vodních toků a protipovodňové ochrany současných přehrad - Studenti vyhodnotí, jakými způsoby lze efektivně regulovat vodní toky, aby se zabránilo povodním a zda je tato regulace dostatečně prováděna v praxi a posoudí funkčnost a účinnost současných vodních děl při ochraně před povodněmi. Vliv asijských zemí a EU na restrukturalizaci hospodářství ČR po roce Posouzení vlivu asijských firem a zákonů EU na změnu struktury hospodářství ČR a na zánik nebo problémy určitých hospodářských odvětví ČR s tím spojených. Srovnání míry vlivu sklonu Zemské osy a tvaru Země na rozšíření podnebných pásem - Studenti porovnají míru účinnosti slunečního záření v závislosti na tvaru Země a sklonu zemské osy a vyhodnotí, který z těchto faktorů má větší vliv na rozšíření zeměpisných pásem a jak by se změnilo jejich rozšíření a rozmístění v případě změny tvaru Země nebo sklonu osy. Mgr. Jana Krejzová Slovník mluva mladé generace - zaměřit se na charakteristiku jednotlivých vrstev národního jazyka - dotazníky a anketami zjistit, která vrstva NJ převažuje v mluvě studentů - sestavit slangový slovník, pokusit se systematicky utřídit používané slangové výrazy (např. tematicky, abecedně či jiným originálním způsobem Regionální literatura - sestavit autorský rejstřík regionálních spisovatelů od nejstarší generace - zaměřit se na současné představitele - interpretovat jejich konkrétní díla (struktura literárního díla) Dvě hlavní města Ruska - co si prohlédnout v Moskvě a Petrohradě (zajímavá místa Moskvy a Petrohradu) - vytvořit fotogalerii s popisky - forma zpracování nabídka cestovní kanceláře nebo tzv. průvodce pro vedoucího zájezdu s nabídkou fakultativních zájezdů

9 PhDr. Kamila Krychtálková, Ph.D. Státní svátky očima současné mládeže - Teoretická část bude vycházet z krátkého popisu a vysvětlení jednotlivých státních svátků, které se slaví v ČR. - Praktická část bude založena na průzkumném šetření, jehož cílem je zmapovat, jaké povědomí má mládež o státních svátcích (jejich časové zařazení v kalendáři, důvody ke slavení, význam jednotlivých dní apod.). Čtenářské preference studentů gymnázia - Cílem je zmapovat situaci týkající se čtenářství u studentů gymnázia (případně srovnat s jinou školou). Zjistit, zda studenti čtou, jaké důvody je vedou k četbě a jaké jsou jejich preference v této souvislosti (autor, námět, žánr apod.). Formální stránka vědecké práce - Cílem je sestavit praktickou příručku, která bude obsahovat soupis, vysvětlení a praktickou ukázku základních norem a pravidel pro psaní vědecké práce (formální úprava, bibliografické citace apod.). Může být doplněna o vlastní analýzu textu s ohledem na jeho formální správnost. Mgr. Šárka Lakomá Budoucnost včely medonosné -problematika poklesu včelích populací Bobr evropský - ohrožený druh nebo škůdce? Hospodářské rostliny 21.století Mgr. Michal Marek Překlad povídky/básně komentovaný překlad dosud nepřeloženého literárního díla z angličtiny Proč máš takový nick? - analýza přezdívek používaných uživateli ve virtuálním prostředí internetu Od komody ke geekům - archaismy a novotvary v češtině, s důrazem na regionální ukotvení jednotlivých výrazů. Práce předpokládá intenzivní práci v terénu.

10 Mgr. Jitka Matoušková Výstavba v Prostějově sídliště, komunikace, obchodní domy, sportoviště apod., seznámení s historií vlastního města, výstavba za komunistické éry; stručně na úvod shrnout stavební vývoj PV od vzniku města a pak podrobněji popsat vývoj po válce; vychází z dobového tisku, archívních materiálů, fotodokumentace. Velké prostějovské podniky ? - seznámení s průmyslem v PV, stručně shrnout průmysl v Pv od počátků prům. revoluce, rozvoj za 1. republiky a pak popsat činnost nejvýznamnějších podniků OP, Železárny, Agrostroj. Kdy vznikly, co vyráběly, kam vyvážely, kolik lidí zde našlo práci; popsat fungování takových kolosů např. co vše bylo v provozu v OP školka pro děti zaměstnankyň, knihovna, jídelna (výběr jídel), kantýna, sklady, údržba, správka punčoch, zájezdy pro zaměstnance, dary k odchodu do důchodu, atd.; vychází z dobového tisku, archívu, a pokud podniky jsou schopny poskytnout nějaké materiály Gastronomie française Mgr. Ivan Mlateček 200 poslanců- nechat nebo změnit? - možnost povolebních patů a tím slabé vlády Jak může hospodářská krize ovlivnit psychiku člověka? Jsme si před zákonem v naší demokracii všichni rovni? Mgr. Michal Műller Rezonanční křivka spřažených mechanických oscilátorů - žákovský experiment Mgr. Karel Nečas

11 Historie motocyklové výroby na našem území. - přehled značek, významné modely, sportovní, cestovní, patenty, přínos pro republiku Motocykly Harley-Davidson a Indian - místo a historie vzniku, jejich podíl na motorizaci ČSR, užitkové verze, konkurence těchto dvou značek, jejich podíl na vítězství ve světových válkách, ukončení a znovuobnovení výroby motocyků Indian Střelné zbraně - vznik a vývoj, druhy, puškaři na našem území, podíl zbrojního průmyslu v ekonomice ČSR, zajímavá technická řešení, automatické zbraně, nejlepší zbraně (CZ 75) Mgr. Jelena Nečasová Ruská a ukrajinská menšina v Olomouckém kraji Pravoslavná obec v Olomouckém kraji - Témata se zpracovávají v historickém, sociologické kontextu, věnují se také konkrétním osudům a vztahům s českou kulturou. Mgr. Pavel Nevlud Konstrukční úlohy řešené pomocí programu GeoGebra - Toto téma by mělo obsáhnout řešení konstrukčních úloh řešené pomocí užitím množiny bodů dané vlastnosti a konstrukci trojúhelníků a čtyřúhelníků. Vady oka a jejich korigování pomocí čoček - Toto téma by mělo zahrnout a obsáhnout jednotlivé vady oka, které se do dnešní doby objevili u lidských očních čoček a jejich korigování a odstraňování pomocí optických čoček. Geotermální energie a její využití - Toto téma by mělo obsáhnout podstatu geotermální energie, vysvětlení a popis co je geotermální energie a její využití, případně návrhy na využití v dnešním moderním světě. Mgr. Hana Oříšková Spolková činnost na vesnicích Msgr. František Cinek a jeho význam

12 Firma Wikov a náš region Mgr. Aleš Pospíšil Karel Dostál-Lutinov ( ) - Prostějovský rodák v kontextu české literatury počátku 20. století a ve světle korespondence se zajímavými osobnostmi. Římské vojenské tábory ve střední Evropě - lokace a úkoly vybraných římských posádek na základě výsledků archeologického výzkumu, doplněno autentickými obrazovými materiály Holocaust a jeho důsledky pro židovské obyvatelstvo na našem území - konečné řešení židovské otázky v třetí říši, lokace a charakteristika vyhlazovacích táborů, osudy prostějovských Židů v době II. světové války, doplněno autentickým obrazovým materiálem MgA. Aleš Procházka Význam studentského divadla v kontextu kulturního života města - zmapování studentských (amatérských nebo ochotnických) divadelních souborů od konce 19. století po současnost - možnost zaměření se pouze na určité období - význam těchto souborů pro kulturní život města Tvorba a postupy ve studentském divadle - vznik inscenace ve studentském (amatérském, ochotnickém souboru) - srovnání tvorby a postupů práce několika různých souborů - vznik inscenace od hledání tématu až po derniéru Hledání témat inscenací pro studentské divadlo - náročnější zadání obsahuje již určitou zkušenost s divadelním prostředím - náročnost vyplývá také z předpokladu, že student nezůstane při mapování témat (předloh nebo divadelních her) jen u místních studentských (amatérských, ochotnických) souborů, ale pokusí se porovnat co se hraje v jiných regionech RNDr. Anna Průšová Matematik, filosof? - Kdo ovlivnil myšlení a rozvoj vědění - přehled významných matematiků, kteří byli zároveň slavnými filosofy.

13 Významná čísla v matematice - historie a význam čísla nula, jedna, Ludolfova čísla, Eulerova čísla a imaginární jednotky i Architektura města Prostějova - přehled architektonických slohů v našem městě, přehled důležitých staveb s přihlédnutím k významu národní kulturní památky Národní dům Mgr. Hana Rašková Eratosthenovo síto a následovníci Eratosthena - prezentace - zpestření hodin matematiky, názornosti, přiblížení historie atd. Pythagorejské trojúhelníky a pythagorejská čísla - prezentace - zpestření hodin matematiky, názornosti, přiblížení historie atd. Číselné soustavy předvěkých národů - prezentace - zpestření hodin matematiky, názornosti, přiblížení historie atd. Mgr. Denisa Ropová Pozoruhodné osobnosti dějin zemí Hispánské Ameriky - Práce by měla zahrnout všech 19 španělsky mluvících zemí Latinské Ameriky, předpokládá se výběr jednoho reprezentanta každé země z oblasti kultury, politiky, sportu, literatury, vědy apod. Očekává se, že autor práce vždy vysvětlí svoji volbu a vystihne, v čem spočívá výjimečnost každé z popisovaných osobností. Alternativní životní styl v dílech anglicky píšících autorů - Práce by měla být podrobnou analýzou nejméně pěti knih anglicky píšících autorů, četba v originále je výhodou, ne však podmínkou. Pojem alternativního životního stylu lze vyložit různě, může se jednat o zobrazení subkultur a hnutí (hippies, skinheads, hooligans, punk hardcore, graffiti hip hop, metal, gothic rock emo, taneční scéna, gay kultura, squatting, anarchismus apod.), ale je možné se zaměřit i na konkrétní jevy hraničící s pozitivními či negativními společenskými deviacemi (např. vegetariánství, práva zvířat, bezdomovectví, závislosti, život bez televize atd.) podle zájmů a fantazie autora seminární práce. V závěru práce se očekává zamyšlení nad přínosem četby pro současné studenty, pokud samozřejmě autor dospěje k názoru, že nějaký existuje. Neziskové organizace na Prostějovsku (čím se zabývají a pro koho tu jsou) - Práce by měla zmapovat síť neziskových organizací v našem městě je třeba se zaměřit na minimálně 10 z nich. Je nutné, aby autor navštívil vybrané neziskovky osobně a na konkrétních příkladech ilustroval jejich činnost. V závěru by také bylo vhodné navrhnout, jakým způsobem by mohli být případní zájemci lépe informováni o nabízených službách.

14 Mgr. Zdeňka Sadílková Preference slohových útvarů v maturitních pracích Na základě prostudování maturitních prací (jsou uloženy v archívu školy) student zpracuje statisticky data, vyhodnotí preference slohových útvarů a úspěšnost jejich zvládnutí studenty na základě klasifikace. Cílem práce je získat podklady pro vyučující i studenty, jež umožní více se věnovat slohovým útvarům, které patří mezi oblíbené, nebo naopak obávané. Méně známé památky okresu Prostějov - návrh na prohlídkovou trasu (cykloturistika, kombinace kolo + autobus, vlak + kolo) po méně známých pamětních místech okresu - doplnit fotografiemi, mapami, náčrty, informacemi typu vstupné, otevírací doba, možnosti občerstvení, ubytování Osobnosti kolem GJW - monografie významné osobnosti spjaté s GJW (např. Ladislav Županič, JUDr. Vavrouch) - práce s prameny, pamětníky, odbornou literaturou Mgr. Alena Salajová Camino de Santiago Santiago Calatrava arquitecto de fama mundial Traducción de un cuento espaňol al checo Mgr. Blanka Skácelová Změna průmyslové struktury Prostějova a okolí za posledních 20 let Porovnání výsledků sčítání lidu, domů a bytů v ČR z r a 2011 Ozbrojené konflikty v Africe (příčiny a důsledky) Mgr. František Střídecký

15 Využití GPS pro sport a turistiku - Základní pojmy, historie, dělení, zpracování dat z GPS na PC, internetové mapy, využití GPS pro volný čas. Sbírka příkladů C++ - vytvořit sbírku řešených příkladů v programovacím jazyce C++ Speedpainting - popis zpracování, vlastní tvorba, ukázky Mgr. Gabriela Svobodová Výroba alkoholů a možnosti jejich využití pro potravinářské účely Chemické pokusy za využití běžně dostupných chemických látek Chemické pokusy využívající rostliny a jejich extrakty Mgr. Radka Svobodová Léčivé byliny látky získávané z pupenů rostlin - využití těchto látek pro prevenci výskytu chorob Drogové závislosti studentů gymnázia - studie na naší škole Problematika drogové závislosti na základních a středních školách - Monitorovat situaci na výše uvedených školách, pokusit se objasnit motivaci užití drog, navrhnout jak užívání těchto látek předcházet. Mgr. Martin Synek Překládání názvů českých jídel do angličtiny na jídelních lístcích - Zajištění reprezentativního vzorku českých jídelních lístků s anglickým menu, analýza slovní zásoby používané pro názvy českých jídel a konfrontace s anglickými názvy, korekce nejčastějších chyb při překladech užívaných v běžné praxi. Vytvoření vzorového jídelního lístku s komentářem a poznámkovým aparátem. Sportovní terminologie vybraného sportu v novinářském stylu - Zajištění reprezentativního vzorku sportovních článků a zpráv z britského

16 tisku z oblasti jednoho sportu, vytvoření jazykové příručky ve formě slovníku pojmů s příslušným překladem do češtiny a komentářem s ukázkami vět. Překlad odborného textu z angličtiny z oblasti přírodních věd - Volba odborného textu v rozsahu 3-5 stran, překlad vybraného textu, vytvoření poznámkového aparátu s komentářem k překládání vybrané odborné terminologie a krátkým shrnutím v angličtině (summary). Mgr. Jana Šišková Reciproké rovnice - druhy, způsoby řešení, Hornerovo schéma Phishing, pharming, phreaking - metody, možná obrana Debrujáři - asociace debrujárů, filozofie debrujárů Mgr. Luděk Škvařil Fyzika na jízdním kole - Uplatnění fyzikálních poznatků při konstrukci jízdního kola (páka, přenos síly, hydraulické brzdy, pohonný systém, tření, ložiska atd.) a na způsob jízdy (rovnováha, prudké brzdění, jízda zatáčkou, odpor vzduchu atd.). Holografie - Vysvětlení principu holografického zobrazování, vznik hologramu a jeho užití, výroba bezpečnostních holografických prvků, další uplatnění holografie (film, holografická projekce apod.). Důkazy Pythagorovy věty - historie, vysvětlení, užití Pythagorovy věty. Různé důkazy této věty. Ing. Michal Šmucr Role velkých šelem v ekosystému České republiky

17 Ing. Radim Šubert, Ph.D. Fyzikální experimenty MS Excel ve výuce informatiky Testování znalostí ve fyzice Mgr. Jaroslav Vašíček Musí být obezita životním prokletím? - Tato studentská práce má za úkol pomoci svým spolužákům s problémy spojenými s nadváhou. V průběhu jednoho roku bude muset vybrat vzorek populace z řad svých spolužáků, kteří mají problémy s nadváhou a nevědí, jak tyto problémy řešit. Pomocí definovaných metod změří podíl tuku na celkové váze a rozdělí studenty na obézní a s nadváhou. Potom vypracuje cvičební program, který studenti budou po dobu jednoho až tří měsíců dodržovat a srovná výsledky s výchozím stavem. Měření budou probíhat průběžně po celou dobu a výsledky by se měli promítnout do individualizace cvičebních plánů. Zároveň nabídne studentů možnost společných pohybových aktivit na sportovištích školy. Výsledkem by mělo být vytvoření pohybových programů, které vedou k redukci váhy a zároveň ke změně životního stylu. Jak pomáhá pravidelné cvičení od bolesti - Tato studentská práce má za úkol zjistit, jaký vliv má pohybová aktivita na bolesti zad. Student vybere vzorek populace z řad svých spolužáků, které občas trápí bolesti zad či kloubů. V této skupině pomocí definovaných metod zjistí flexibilitu jednotlivých žáků. Vytvoří cvičební program pro jednotlivé studenty, kterým se budou používat každý den po dobu jednoho až tří měsíců. V průběhu programu budou studenti několikrát testováni, aby mohl být program individuálně přizpůsoben. Výsledkem by mělo být zjištění, že flexibilita má zásadní vliv na zdravý růst a vývoj jedince i jeho výkonnost při sportu. Studentům bude nabídnuta možnost pravidelného cvičení v prostorách školy. Popis druhové diverzity obojživelníků ve vybrané lokalitě - Tato studentská práce bude mít za úkol zmapovat výskyt obojživelníků a jejich druhové zastoupení v dané lokalitě. Studenti si vyberou lokalitu, kterou budou sledovat v průběhu roku z hlediska výskytu obojživelníků. Dané téma bude možné změnit dle zájmu studenta o dané skupiny živočichů a vztahu k přírodní lokalitě. Mgr. Michal Vodička Tvorba a provoz vzdáleného fyzikálního experimentu - Základem práce bude sestavení vybraného fyzikálního experimentu s ohledem na možnost vzdáleného přístupu k jeho ovládání pres internet. V textové části budou diskutovány možnosti sledování a ovládání pokusu pres webové rozhraní. Dále bude

18 studována možnost zapojení tohoto experimentu a výsledku měření do e-learningových výukových materiálu a aplikací. Záznam a on-line přenos vyučovací hodiny pomocí webové kamery - V práci budou diskutovány možnosti záznamu vyučovací hodiny pomocí webové kamery. Dále budou řešeny možnosti on-line přenosu takového signálu a jeho využití studenty. Vybraný způsob řešení bude realizován na několika vyučovacích hodinách a tyto záznamy budou součástí práce na DVD. Současně bude několik osob sledovat tyto hodiny on-line bud pres webové rozhraní nebo pomocí jednoduché aplikace a tyto zkušenosti budou v práci popsány. Výsledkem práce by melo být funkční, technicky a finančně nenáročné řešení. Psaní matematického textu v programech MS Word, OO Writer a LaTeX - Dle zkušeností nejsou studenti schopni psát na počítači matematické texty. Základem práce bude seznámit čtenáře se specifiky psaní matematického textu v jednotlivých textových editorech a sestavení jakési příručky pro efektivní práci s matematickým textem na počítači. V práci budou dále představeny možnosti tvorby a řešení geometrických a algebraických úloh (Geogebra, Mathematica, Maple, Matlab, GNU Octave,...)

Sémantické a syntaktické vlastnosti sloves impetrandi v ruštině a češtině

Sémantické a syntaktické vlastnosti sloves impetrandi v ruštině a češtině Témata vypsaná na šk. rok 2013/2014: LEGENDA: BIOLOGIE CIZÍ JAZYKY ČESKÝ JAZYK DĚJEPIS FYZIKA HUDEBNÍ VÝCHOVA CHEMIE INFORMATIKA MATEMATIKA SPOLEČENSKÉ VĚDY VÝTVARNÁ VÝCHOVA ZEMĚPIS Mgr. Ambrožová Jana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa...4 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu...7 4. Celkové pojetí vzdělávání... 9 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...11

Více

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře.

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře. Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy výběrové semináře Moje škola Motto: Úspěch je

Více

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Obor vzdělání: 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK ELEKTROTECHNIK Školní vzdělávací program Mechanik

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 28 42 L/51 CHEMIK OPERÁTOR Školní vzdělávací program 28-42-L/51

Více

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN - 1 - PŘÍLOHA Č.1 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Adresa školy: nám. 17.listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary Název ŠVP: Užitá fotografie a média

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM zkrácená verze

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM zkrácená verze Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM zkrácená verze Oděv, módní a marketingové poradenství Zřizovatel: Hl. město

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Podnikání denní forma studia Obsah: SOU Sedlčany o.p.s., Na Červeném Hrádku 766, 264 01 Sedlčany 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Profesní uplatnění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2011/2012

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2011/2012 1 Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2011/2012 2.ročníky a sexta Tyto semináře umožňují studentům rozhodnout se pro další orientaci. Každý student si musí zvolit jeden z níže uvedených volitelných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

9. Učební plány jednotlivých vzdělávacích oborů 9.1. Vzdělávací obor český jazyk Charakteristika vzdělávacího oboru Název vzdělávacího oboru: Český jazyk a literatura Hodinová dotace podle současného učebního

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium VG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium VG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium VG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obchodní akademie Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání 3 Název ŠVP:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 82-41-M/05 Grafický design Verze: 08/2013 1 Úvodní identifikační údaje Identifikační

Více

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 756/28, Praha 4 - Krč, 142 00. Školní vzdělávací program Podnikání 64 41 L/51

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 756/28, Praha 4 - Krč, 142 00. Školní vzdělávací program Podnikání 64 41 L/51 6. Učební osnova (přílohy ŠVP) identifikační údaje: Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Zřizovatel: Hlavní město Praha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání 64 41 L/51 Kód a název oboru vzdělávání:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Strojírenství Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Strojírenství Identifikační údaje 1 Identifikační

Více

Počet žáků, kteří budou práce realizovat: 43

Počet žáků, kteří budou práce realizovat: 43 Počet žáků, kteří budou práce realizovat: 43 Počet vypsaných témat: 61 Pozn. Témata jsou rozdělena na teoretická a praktická. Každé téma bude zpracováno tištěnou absolventskou prací a obhájeno před komisí

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Geodézie a katastr nemovitostí

Geodézie a katastr nemovitostí školní vzdělávací program Geodézie a katastr nemovitostí Geodézie a katastr nemovitostí PLACE HERE Geodézie a katastr nemovitostí Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Geodézie a katastr

Více