OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE"

Transkript

1 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu

2 Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední řadě omezenost zásob fosilních zdrojů energie to vše ovlivňuje zvyšující se poptávku po alternativních způsobech vytápění. Energie je stále dražší a je stále větší zátěží pro domácnosti. Celá jedna třetina celkové spotřeby energie je spotřebována na vytápění budov. Technologie, které využívají obnovitelných zdrojů energie, jsou tak pro člověka s ekologickým a ekonomickým způsobem myšlení stále zajímavější. V následujících letech bude muset být renovováno mnoho zařízení pro vytápění, neboť technika zastarává a přestává vyhovovat svému účelu. Nová legislativa a směrnice týkající se šetření energiemi přinášejí spoustu otázek. Plánovaný zákon o obnovitelných zdrojích tepelné energie, který předepisuje využití obnovitelných zdrojů energie u novostaveb od roku 2020, nutí stavebníky informovat se o alternativních energiích, ale i o možnostech efektivního využití fosilních paliv. Jenže jak najít v nepřehledné spoustě nabídek optimální řešení? Tímto přehledem energeticky efektivních a alternativních způsobů získávání tepla chceme přinést pomoc při rozhodování o příslušných modernizačních opatřeních, popř. při plánování novostavby. Investice do sanace se vyplatí, neboť volba optimálního způsobu vytápění přináší nejen úspory provozních nákladů, nýbrž i možnost zhodnocení nemovitosti. Podrobně vám poradí odborník na vytápění v místě vašeho bydliště, či odborníci firmy Richter + Frenzel. Richter + Frenzel Leden 2014

3 OBAH olární energie 4 FUNKCE OLÁRNÍCH YTÉMŮ 5 6 VŠE O OLÁRNÍCH YTÉMECH 7 KOLEKTORY A MONTÁŽNÍ ADY OPTILINE 8 9 NONÉ KONTRUKCE OPTILINE REGULACE OPTILINE 13 ČERPADLOVÉ KUPINY PRO OLÁRNÍ ETAVY 14 OLÁRNÍ EXPANZNÍ NÁDOBY 14 OLÁRNÍ ETAVY 15 DODAVATELÉ OLÁRNÍCH ETAV 15 Tepelná čerpadla 16 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA 17 ROZDĚLENÍ TEPELNÝCH ČERPADEL VŠE O TEPELNÝCH ČERPADLECH 20 ORIENTAČNÍ CENÍK TEPELNÝCH ČERPADEL 21 DODAVATEL TEPELNÝCH ČERPADEL 21 Vzduch je život 22 VĚTRÁNÍ VERU TEPELNÉ ZTRÁTY 23 MOŽNOTI NUCENÉHO YTÉMU VĚTRÁNÍ 24 KVALITA A HYGIENA VZDUCHU V MÍTNOTI 24 TUPNĚ A KONCEPT VĚTRÁNÍ 25 CENTRÁLNÍ A DECENTRÁLNÍ YTÉMY VĚTRÁNÍ 26 CENTRÁLNÍ A DECENTRÁLNÍ KOMPONENTY ŽÁDNÁ ŠANCE PRO ALERGIE A PŮVODCE NEMOCÍ 29 VŠE O VĚTRÁNÍ 30 DODAVATELÉ TECHNOLOGIÍ PRO VĚTRÁNÍ 30 PYROLYTICKÉ KOTLE ROJEK PK NA DŘEVO A UHLÍ A ROJEK PK BIO NA DŘEVO 31 Energie lesa 32 KOTLE NA BIOMAU 33 VŠE O BIOMAE 34 AUTOMATICKÉ KOTLE ROJEK 35 DODAVATELÉ KOTLŮ NA BIOMAU 35

4 olární energie NEKONEČNÉ MNOŽTVÍ ENERGIE PRO KAŽDÝ DEN luneční energie nám denně poskytuje nesmírný energetický potenciál. Prostřednictvím slunečního záření se každých 20 minut dostává na zemi stejné množství energie, jaké spotřebuje celé lidstvo během jednoho roku. Využívat tuto energii smysluplným způsobem je velikou šancí 21. století. olární zařízení jsou dnes používána k ohřevu vody, podpůrnému vytápění a k ohřívání vody v bazénech. 4

5 FUNKCE OLÁRNÍCH YTÉMŮ V solárních systémech se zužitkovává tepelná energie slunečního záření. Kolektor umístěný na střeše či fasádě je pojítkem mezi sluncem a uživatelem teplé vody. Zjednodušeně řečeno funkce je stejná, jako zahradní hadice ležící na slunci: sluneční paprsky ohřívají tekutinu v kolektoru. Cirkulační čerpadlo dopravuje ohřátou teplonosnou tekutinu do solárního zásobníku. Prostřednictvím výměníku zde předává teplonosná kapalina teplo vodě v zásobníku. Ochlazená kapalina se vrací znovu do kolektoru, aby byla znovu ohřívána. Zařízení je řízeno solárním regulátorem. Jakmile teplota v kolektoru překročí teplotu v zásobníku, spustí regulátor čerpadlo solárního okruhu a teplonosná kapalina transportuje teplo, které získala v kolektoru do zásobníku. olární tepelná zařízení k podpůrnému vytápění vyžadují větší plochu kolektorů a větší obsah zásobníku než zařízení, která slouží jen k ohřevu vody. Ten který zásobník musí odpovídat účelu použití solárního systému. 5

6 FUNKCE OLÁRNÍCH YTÉMŮ Ohřev teplé vody luneční kolektory (1) přeměňují dopadající sluneční záření na teplo a předávají ho do teplonosné kapaliny, která cirkuluje v kolektoru (směs vody a glykolu). Ohřátá kapalina protéká dál do zásobníku teplé vody. Tam je teplo prostřednictvím výměníku (3) předáno teplé vodě. Ochlazená kapalina teče zpět do kolektoru. Ohřátá voda stoupá v zásobníku směrem vzhůru. olární regulátor a čerpadlové zařízení (2). Velikost zařízení U průměrné spotřeby teplé vody (50 l vody na osobu a den) a stupni krytí 60 %, jsou zapotřebí plošné kolektory s plochou cca 1 m 2. Velikost zásobníku na teplou vodu by mela být okolo 80 l na osobu, aby bylo k dispozici dostatečné množství teplé vody i ve dnech, které jsou chudší na sluneční svit. Podpůrné vytápění U zařízení pro podpůrné vytápění je uspořádání a fungování kolektorového okruhu stejné jako u solárních zařízení pro ohřev vody. U systému pro podpůrné vytápění je účelné připravit solární energii k pozdějšímu použití přímo v topné vodě, v akumulátoru tepla. Pokud solární energie nepostačuje, je dodávka tepla pro ohřev, popř. vytápění místností kryta za použití klasických způsobů výroby tepla. olární regulátor a čerpadlové zařízení (2). Velikost zařízení U zařízení na podpůrné vytápění je zapotřebí velikost zásobníku mezi 80 až 100 l na každý m 2 kolektorové plochy. Velikost plochy kolektoru by měla být minimálně 10 m 2. 6

7 VŠE O OLÁRNÍCH YTÉMECH tavební předpoklady Každá střecha orientovaná od jihovýchodu k jihozápadu a se sklonem od 20 do 60 je využitelná pro umístění solárních techniky. Podmínkou je, že statika střechy snese dodatečnou zátěž. Odolnost proti náporu větru hraje často větší roli, než váha. Plocha nesmí být zastíněna. Musí být k dispozici místo pro zásobník tepla, který nasbíranou solární energii pojme. tavební povolení není zpravidla pro montáž solárních zařízení nutné. Přednosti Zdroj energie je zdarma. Topné období se dá zkrátit. V létě lze většinou běžné topné zařízení odstavit. Ročně lze ušetřit až 30 % topné energie a % nákladů na ohřev vody. Cena nemovitosti se zvýší. Vhodnost olární zařízení jsou vhodná zpravidla pro všechny obytné budovy, jak pro novostavby, tak pro dodatečnou vestavbu do stávajících staveb. U novostaveb se ve srovnání s dodatečnou vestavbou ušetří 20 % nákladů. Nejefektivněji pracují solární zařízení k podpůrnému vytápění u domů s dobrou tepelnou izolací a s podlahovým vytápěním, protože ty nevyžadují vysokou přívodní teplotu v topném systému. Výrobci již nabízejí kompaktní zařízení, která kombinují solární zásobník a topná zařízení na pevná paliva. olární zařízení je ale i vynikajícím doplňkem k topení biomasou, plynem či topnými oleji. Podíl solární energie na ohřevu vody 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec rpen Září Říjen Listopad Prosinec 7

8 KOLEKTORY A MONTÁŽNÍ ADY tandardní kolektory RF 300 Nejpoužívanější a cenově nejdostupnější typ vertikálního kolektoru, vhodný pro většinu aplikací solárních systémů (příprava TUV, ohřev bazénů, sezónní přitápění a pod.). vysoce selektivní absorbér ALOx s nízkou emisivitou standardní bezpečnostní solární sklo vývody přírubové RF s přírubovými vývody Obj. č AP cena bez DPH Kč RF 330 horizontální Určený pro horizontální montáž (např. na fasády budov a balkóny, na rovné střechy vysokých budov apod.). Doplňuje sortiment vertikálně montovaných typů kolektorů. vysoce selektivní absorbér ALOx s nízkou emisivitou standardní bezpečnostní solární sklo vývody přírubové T s přírubovými vývody Obj. č AP cena bez DPH Kč T 500 tandardní vertikální kolektor s absorpční plochou 2,26 m 2. Vhodný pro většinu aplikací solárních systémů (příprava TUV, ohřev bazénů, sezónní přitápění a pod.). vysoce selektivní absorbér ALOx s nízkou emisivitou standardní bezpečnostní solární sklo vývody přírubové T s přírubovými vývody Obj. č AP cena bez DPH Kč Připojovací montážní sada pro kolektory RF 300, RF 330 a T 500 s přírubovými vývody Základní sada (vstup do kolektorů vlevo dole, výstup vpravo nahoře) Obj. č AP cena bez DPH 914 Kč Rozšiřovací sada Obj. č AP cena bez DPH 179 Kč Kompenzační sada pro RF 300 a RF 330 Obj. č AP cena bez DPH 914 Kč 8

9 KOLEKTORY A MONTÁŽNÍ ADY Plochý vakuový kolektor RF 400 Inovovaný plochý vakuový kolektor, určený pro speciální aplikace, při kterých se vyžaduje vyšší výstupní teplota teplonosné kapaliny a vyšší energetický zisk během chladných měsíců (interiérové bazény, průmysl. aplikace, solární chlazení, apod.). selektivní absorbér ALOx s nízkou emisivitou standardní bezpečnostní solární sklo RF 400 Obj. č AP cena bez DPH Kč Montážní sada a vakuový adaptér pro vakuový kolektor RF 400 Základní sada (vstup do kolektorů vlevo dole, výstup vpravo nahoře) Obj. č AP cena bez DPH Kč Rozšiřovací sada Obj. č AP cena bez DPH 284 Kč Vakuový adaptér Obj. č. L2003 AP cena bez DPH Kč Zasklívací lišty všech typů kolektorů mají barevné provedení anodická oxidace tmavý bronz. Základní informace o montážních sadách Montážní sady slouží ke vzájemnému propojení kolektorů a pro jejich zapojení do solárního systému. Umožňuje připojení kolektorů bez pájení na nasledující potrubí: na Cu trubku 22 mm a pomocí redukce ( 22 mm na 18 mm) na Cu trubku 18 mm na nerezové vlnovce DN16 a DN20 Základní sada slouží k připojení celého kolektorového pole (prvního a posledního kolektoru v řade) k vstupnímu a výstupnímu potrubí teplonosné kapaliny. Obsahuje prvky pro ruční odvzdušnění kolektorového pole. Rozšiřovací sada zabezpečuje vzájemné propojení sousedních kolektorů. V kolektorovém poli s počtem kolektorů N je potřebné použít N 1 kusů rozširovací sady. Kompenzační sada slouží ke spojení sousedních kolektorů v případě nerovností střechy (mírné zalomení kolektorového pole). Obsahuje dva kompenzátory a připojovací svorky pro jeden kolektor. K připojení na druhý kolektor se používá rozširovací sada. 9

10 NONÉ KONTRUKCE Nosné konstrukce (NK) jsou vyrobené z hliníkových profilů a dodávají se bez povrchové úpravy. V jednotlivých dílech konstrukcí jsou zalisované matice kvůli zjednodušení jejich montáže. NK pro vertikální kolektory RF 300 NK na šikmou střechu s výškově nastavitelnými háky Pro 2 kolektory RF 300 Obj. č AP cena bez DPH Kč Rozšíření o 1 kolektor - pro RF 300 Obj. č AP cena bez DPH Kč pojovací sada TYP II Obj. č AP cena bez DPH 318 Kč NK na šikmou střechu s kombi vruty Pro 2 kolektory RF 300 Obj. č AP cena bez DPH Kč Rozšíření o 1 kolektor - pro RF 300 Obj. č AP cena bez DPH Kč pojovací sada TYP I Obj. č AP cena bez DPH 318 Kč NK na rovnou střechu Pro 2 kolektory RF 300 Obj. č AP cena bez DPH Kč Rozšíření o 1 kolektor - pro RF 300 Obj. č AP cena bez DPH Kč pojovací sada TYP I Obj. č AP cena bez DPH 318 Kč 10

11 NONÉ KONTRUKCE NK pro horizontální kolektory RF 330 NK na šikmou střechu s výškově nastavitelnými háky RF 330 Pro 2 kolektory RF 300 Obj. č AP cena bez DPH Kč Rozšíření o 1 kolektor - pro RF 300 Obj. č AP cena bez DPH Kč pojovací sada TYP II Obj. č AP cena bez DPH 318 Kč NK na šikmou střechu s kombi vruty pro RF 330 Pro 2 kolektory RF 300 Obj. č AP cena bez DPH Kč Rozšíření o 1 kolektor - pro RF 300 Obj. č AP cena bez DPH Kč pojovací sada TYP I Obj. č AP cena bez DPH 318 Kč NK na rovnou střechu pro RF 330 Pro 2 kolektory RF 300 Obj. č AP cena bez DPH Kč Rozšíření o 1 kolektor - pro RF 300 Obj. č AP cena bez DPH Kč pojovací sada TYP I Obj. č AP cena bez DPH 318 Kč 11

12 NONÉ KONTRUKCE NK pro vertikální kolektory T 500 NK na šikmou střechu s výškově nastavitelnými háky Pro 2 kolektory T 500 Obj. č AP cena bez DPH Kč Rozšíření o 1 kolektor - pro T 500 Obj. č AP cena bez DPH Kč pojovací sada TYP I Obj. č AP cena bez DPH 318 Kč NK na šikmou střechu s kombi vruty Pro 2 kolektory T 500 Obj. č AP cena bez DPH Kč Rozšíření o 1 kolektor - pro T 500 Obj. č AP cena bez DPH Kč pojovací sada TYP I Obj. č AP cena bez DPH 318 Kč NK na rovnou střechu Pro 2 kolektory T 500 Obj. č AP cena bez DPH Kč Rozšíření o 1 kolektor - pro T 500 Obj. č AP cena bez DPH Kč pojovací sada TYP I Obj. č AP cena bez DPH 318 Kč 12

13 NONÉ KONTRUKCE ady pro integraci kolektorů do šikmé střechy Jsou určené pro kolektory T 300 a T 400. Pomocí čtyř druhů sad je možné do střechy integrovat libovolný počet kolektorů v jedné řadě nebo ve dvou řadách nad sebou. ady se dodávají ve čtyřech barevných vyhotoveních (zkratka TEX za kódem barvy označuje texturovaný povrch). ada 1 Základní pro dva kolektory v jedné řadě. ada 2 Rozšiřovací pro jeden kolektor v jedné řadě. Příklad objednávky pro 4 kolektory v jedné řadě: ada 1: 1 kus, sada 2: 2 kusy ada 1 - Antracit RAL 7016 TEX Obj. č AP cena bez DPH Kč ada 2 - Antracit RAL 7016 TEX Obj. č AP cena bez DPH Kč Pozn.: Ostatní barvy a sady na poptání. REGULACE Reguluje systémy na základě ΔT a Tmax. Regulátory je možné zapojit jen do hydraulických schémat, které jsou uvedené v návodu. Mají redukovaný počet nastavovacích parametrů, přehledný grafický displej, vyznačují se jednoduchou obsluhou a nastavováním. olární regulátor GC 16 Jednookruhový solární regulátor s přehledným grafickým displejem. Teplotní čidla 2 x K5117 (Pt1000) Výstup 1 elektronické relé GC 16 Obj. č. K4195 AP cena bez DPH Kč 13

14 ČERPADLOVÉ KUPINY PRO OLÁRNÍ ETAVY Dvoustoupačková solární stanice 2 3/4 s indikátorem průtočného množství 1-13 l/min s uzavíracími kulovými kohouty včetně teploměru v kouli integrovaná kovová zpětná klapka (s ručním nastavením) oběhové čerpadlo vhodné pro solární systémy pojistná skupina včetně Manometr a KFE kohout a integrovaného pojistného ventilu multifunkční armatura s regulátorem objemového průtoku popř. uzavírací orgán, KFE kohout přípojka pro expanzní nádobu na sací straně čerpadla s indikátorem průtočného množství (kombinovaná indikace pro 40% směs propylenglykolu s vodou), volitelně s permanentním odvzdušněním montovaným v náběhu pro trvalé odlučování vzduchu. 2stoupačková solární stanice 2 3/4 s permanentním odvzdušněním Obj. č AP cena bez DPH Kč 2stoupačková solární stanice 2 3/4 bez permanentním odvzdušněním Obj. č AP cena bez DPH Kč OLÁRNÍ EXPANZNÍ NÁDOBY Expanzní nádoby Optiline olarix Optiline olarix 12 l Obj. č AP cena bez DPH Kč Optiline olarix 18 l Obj. č AP cena bez DPH Kč Optiline olarix 25 l Obj. č AP cena bez DPH Kč Optiline olarix 35 l Obj. č AP cena bez DPH Kč Optiline olarix 50 l Obj. č AP cena bez DPH Kč 14

15 OLÁRNÍ ETAVY Zabezpečují ohřev vody v domácnosti během 7 až 9 měsíců v roce. Po zbytek roku studenou vodu předehřívají a další zdroj energie (kotel, elektrická spirála) ji následně dohřeje na požadovanou teplotu. Domácnost tak ušetří 60 až 70 % nákladů na ohřev vody. Instalace tohoto zdroje tepla zároveň přispívá ke snížení spotřeby fosilních paliv a ke zlepšení kvality ovzduší. olární kolektory olární zásobník teplé vody olární regulátor Čerpadlová skupina Nadstandardní záruka 12 let na kolektory a nosné konstrukce v případě montáže naším smluvním partnerem! Užití teplé vody výstupní místo El. ohřev Kotel / přídavný ohřev Počet osob v domácnosti 2 až 3 4 až 5 6 až 8 olární kolektor RF300 2 ks 3 ks 5 ks třešní konstrukce pro 2kol šikmá tašková střecha (plechová) 1 ks 1 ks 2 ks třešní konstrukce pro 1kol šikmá tašková střecha (plechová) 1 ks 1 ks pojovací střešní konstrukce (plechová) 1 ks 2 ks Připojovací sada 1 ks 1ks 1 ks Propojovací sada 1 ks 2 ks 4 ks Expanzní nádoba 12 l 18 l 40 l Dvustoupačková čerpadlová skupina + odvzdušnění 1 ks 1 ks 1 ks Teplonosná kapalina 25 l 1 ks 1 ks 2 ks Regulace (jednookruhová) 1 ks 1 ks 1 ks Zásobník TUV bivalentní - 2 výměníky 200 l 300 l 500 l Doporučená cena sestavy (bez DPH) Kč Kč Kč Doporučené příslušenství: Termostatický směšovač TUV Možnost sestavení systému na míru. DODAVATELÉ OLÁRNÍCH ETAV 15

16 Tepelná čerpadla LEVNÉ VYTÁPĚNÍ ENERGIÍ ZE TŘÍ ŽIVLŮ Jedna z nejefektivnějších technologií k výrobě tepelné energie. Pro topné účely využívá tepla nahromaděného ve vzduchu, vodě nebo zemi. 80 % potřebné energie je odebíráno zdarma z okolního prostředí. Nechcete být závislí na stále se zvyšujících cenách za energie? Je pro vás důležité, aby provozní náklady byly co nejnižší? Pak je tato technologie pro vás tou pravou! 16

17 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA Princip je podobný jako u chladničky, která potravinám uvnitř ní odejme teplo, a to je pak v zadní části zařízení odevzdáváno zpět do místnosti. Tepelné čerpadlo odebírá svému chladnému okolí vzduchu, vodě nebo zemi teplo, které je pomocí kompresoru (elektrického nebo poháněného spalovacím motorem) znásobeno, a tím je využitelné pro topné účely nebo pro ohřev vody. VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ VODY Vzduch Země Voda EXPANZNÍ VENTIL VÝPARNÍK KONDENZÁTOR KOMPREOR 3/4 ENERGIE Z PŘÍRODY 4/4 UŽITNÉ TEPLO 1/4 ELEKTRICKÉ ENERGIE Kapalné chladivo Plynné chladivo V posledním čtvrtstoletí byla vyvinuta spolehlivá, sériově vyráběná technika, která je schopna zabezpečit veškerý komfort. Pomocí tepelných čerpadel lze řešit pohodlně a ekonomicky nejrůznější požadavky v oblasti vytápění. amostatně hospodářsky využitelná jsou tato zařízení při vnějších teplotách kolem - 20 C. Za rok se tak dá ušetřit zhruba polovina nákladů ve srovnání se standardním topným zařízením. Obzvlášť úsporným způsobem pak pracují u zařízení s nízkou teplotou topné vody, např. u podlahového topení. Tepelné čerpadlo NIBE. 17

18 ROZDĚLENÍ TEPELNÝCH ČERPADEL Tepelná čerpadla vzduch/voda Pro tento způsob získávní tepla nejsou zapotřebí žádná ložiska. Zdrojem energie je okolní vzduch, který je tepelným čerpadlem nasáván. Toto je možné dokonce i při vnějších teplotách kolem - 20 C. Protože teplota energetického zdroje vzduchu není konstantní, vyrábí tepelné čerpadlo tohoto typu při stejné spotřebě elektrické energie více či méně tepla. Zato instalace tohoto zařízení je jednodušší, odpadají finančně náročné zemní či vrtné práce. Proto je tento typ čerpadel vhodný obzvlášť pro sanaci stávajících staveb. Hodnota COP: 3,0 4,4 Tepelná čerpadla země/voda Využívají geotermální energii prostřednictvím cirkulace solanky (teplonosné kapaliny). Země je dobrým zásobníkem tepla, protože teplota v zemi je po celý rok relativně stálá. Teplo se dostává na povrch pomocí vrtu nebo zemního kolektoru. Hodnota COP: 3,5 5,1* Zemní vrty Množství a hloubka vrtu určují při vhodném složení horniny výkon tepelného čerpadla. U rodinných domů většinou postačují vrty do hloubky 100 m. Tyto vrty však prodražují využití tepelných čerpadel, naopak potom je energie neomezeně k dispozici. Zemní výměník Trubky z umělé hmoty, ve kterých cirkuluje mrazuvzdorná směs, jsou umístěny ve smyčkách v hloubce 1,2 až 1,5 m směrem od sběrače. Množství kolektorových obvodů závisí na výkonnosti zařízení a kvalitě půdy. Tepelná čerpadla voda/voda U tohoto typu tepelných čerpadel je jako zdroj tepla přímo využívána voda např. spodní voda, nezamrzající potok nebo jezero. Tento druh tepelných čerpadel vždy podléhá povolení. podní voda má dokonce i v mrazivých dnech teplotu v průměru 7-10 C a je tak jedním z nejjistějších zdrojů pro získávání geotermální energie. Voda se v tepelném čerpadle typu voda/voda ochladí, přičemž se odpaří chladivo a vznikne teplo. Na konci cyklu je voda, která byla zemi odebrána, vrácena zpět. Hodnota COP: 4,2 6,5* *Topný faktor COP (Coefficient Of Performance) udává poměr vyprodukovaného tepla a spotřebované energie. 18

19 ROZDĚLENÍ TEPELNÝCH ČERPADEL Tepelná čerpadla se solární podporou Tento typ zařízení kombinuje přednosti solárních systémů s přednostmi tepelných čerpadel. V letních měsících zabezpečuje solární zařízení ohřev vody. Nevyužitá energie je odsunuta do země, čímž nemůže v solárním systému nikdy nastat stav stagnace, ani nemůže dojít k nebezpečnému parnímu rázu. V přechodném období může solární zařízení pokrýt velkou část nároků na teplo. V zimě slouží toto zařízení pro zvýšení teploty energetického zdroje pro tepelné čerpadlo. Může tak být snížena spotřeba plochy, maximalizován specifický odběr a tepelné čerpadlo pracuje s nepřekonatelným COP. Tím se redukuje doba běhu čerpadla a přirozeně se snižuje spotřeba elektrické energie. Tepelné čerpadlo se solární podporou je, podle použití, o % úspornější než srovnatelné čerpadlo typu solanka/voda. Přepínatelná tepelná čerpadla Nároky na klimatizaci neustále stoupají. V mnohých budovách se dnes už více chladí než topí. Důvody stoupajících nároků na chlazení při současném poklesu potřeby vytápění jsou zřejmé. Budovy jsou relativně dobře tepelně izolovány, což redukuje požadavky na teplo. Zároveň se stále zvyšuje počet prosklených ploch, a nároky na klimatizaci se tak stále zvyšují. Obzvláště u takových prostor jako jsou lékařské praxe či kanceláře potřebu klimatizace ještě zvyšuje teplo unikající z elektrických zařízení a osvětlovacích těles. Proto musí být vedle vytápění věnována zvýšená pozornost úspornému způsobu klimatizace budov. Přepínatelná tepelná čerpadla mohou v létě buď aktivně či pasivně chladit. Při pasivním chlazení se využívá relativně nízké teploty země ke chlazení cirkulační vody topení, a tak je budova ochlazována stávajícími topnými plochami. Tímto technicky nenáročným způsobem lze teplotu místností velice úsporným způsobem ochladit o několik stupňů. Vyšší účinnost chlazení může být dosažena aktivním způsobem. A to tak, že se celý proces obrátí a tepelné čerpadlo funguje jako chladnička. Avšak při tomto způsobu klimatizace je třeba počítat s vyšší spotřebou elektrické energie, pokud teplo není právě zužitkovatelné na jiném místě (k ohřevu vody, či ohřevu vody v bazénu). 19

20 VŠE O TEPELNÝCH ČERPADLECH tavební předpoklady Čerpadla typu voda/voda Čerpadla typu solanka/voda Pokud je pozemek dost velký, lze použít zemní kolektor. V tomto případě se pod hladinu zámrazu, tedy cca 1,2 m pod povrch položí trubky. Plocha kolektoru musí být asi dvakrát větší než vytápěná plocha. Zemní vrt je nejčastější způsob využití geotermální energie, protože je možné ho využít bez závislosti na velikosti pozemku. Avšak hloubkové vrty, které jsou zapotřebí, jsou relativně drahé. Čerpadla typu vzduch/voda Náročnost na místo je relativně malá. Nemusí být k dispozici žádný sklad na pevná paliva. Zařízení může být instalováno vně domu. V tomto případě je třeba dbát na případná protihluková opatření. Čerpadlové systémy se solární podporou Musí být k dispozici pouze dostatečná střešní plocha pro umístění kolektoru či solárního modulu. Vhodnost Tato technologie je vhodná zvláště pro novostavby, je však realizovatelná i u rekonstrukcí. Tepelná čerpadla jsou mimořádně vhodná pro nízkoenergetické domy, protože jsou kombinovatelná s odvětráváním a ventilací, kterou dobře utěsněné domy vyžadují. Aby bylo možno dosáhnou co možná nejvyššího stupně účinnosti, mělo by být tepelné čerpadlo spojeno s podlahovým topením. V budovách, kde to není možné, představuje vhodnou alternativu plošné topení, či větší otopná tělesa. Ve stávajících budovách by měla být přívodní teplota max. 55 C. Tepelná čerpadla je možno kombinovat se solárními zařízeními. Přednosti Zařízení jsou hlukově optimalizovaná, jsou extrémně prostorově úsporná, dají se bez problémů umístit v každé místnosti domácnosti, ve sklepě nebo v odkladných prostorech. Jednotlivé části zařízení prakticky nevyžadují údržbu. Jedinými náklady jsou náklady na provoz elektrického čerpadla. Většina dodavatelů však nabízí speciální tarify. Není zapotřebí komín. Odpadají náklady na umístění olejové nádrže či zřízení přípojky plynu. 20

21 ORIENTAČNÍ CENÍK TEPELNÝCH ČERPADEL Tepelné čerpadlo vzduch-voda NIBE PLIT Funkce do - 20 C Výstupní teplota až 58 C kompresorem i při - 20 C Vytápění, ohřev vody a chlazení Zásobníky 270, 300 nebo 500 litrů Možná vzdálenost venkovní jednotky od vnitřní až 30 m Rychlá a levná instalace Záruka až 5 let na tepelné čerpadlo a 10 let na kompresor NIBE PLIT pro vytápění a chlazení 8 kw cena bez DPH již od Kč 12 kw cena bez DPH již od Kč NIBE PLIT pro vytápění, ohřev vody a chlazení 8 kw cena bez DPH již od Kč 12 kw cena bez DPH již od Kč Tepelné čerpadlo země-voda NIBE F1245 Výstupní teplota až 65 C kompresorem Vestavěný zásobník teplé vody 180 litrů, nerez nebo smalt Vestavěný elektrokotel až 9 kw Vestavěná energeticky úsporná oběhová čerpadla Řídící systém s možností vzdálené správy přes internet Vysoké topné faktory Vítěz testu Švédské energetické agentury Záruka až 5 let na tepelné čerpadlo a 10 let na kompresor NIBE PLIT F kw cena bez DPH již od Kč 10 kw cena bez DPH již od Kč Podrobný ceník na vyžádání u našich prodejců. DODAVATEL TEPELNÝCH ČERPADEL 21

22 Vzduch je život MODERNÍ TRENDY VE VĚTRÁNÍ A VZDUCHOTECHNICE Protože 60 % našeho života jsme v uzavřených prostorech, je čerstvý nespotřebovaný vzduch základní předpoklad pro zdravý a příjemný život. Vzhledem ke stále těsnějšímu způsobu stavby budov vznikají nové otázky a výzvy při větrání a odvětrání bytů v novostavbách a při modernizaci stávajících staveb. Působení a energetická efektivnost větrání obytného prostoru je stále více centrem pozornosti. tavitelé, projektanti, architekti a majitelé bytů se musí postavit zvýšeným požadavkům a s tím spojeným rizikům. 22

23 VĚTRÁNÍ VERU TEPELNÉ ZTRÁTY Je pochopitelné, že při stále menších tepelných ztrátách prostupem a zvýšených požadavcích na těsnost budov, má větrání čím dál větší relativní podíl na ztrátách tepla. Jak správně větrat? Asi čtyřikrát až šestkrát denně by se mělo při vypnutém topení na pět až deset minut otevřít okno dokořán a provádět křížové větrání. Průvan obnoví spotřebovaný vzduch ve výklencích a rozích. Ranní větrání je důležité zejména proto, protože člověk během noci dehydratuje. Během dne a večer před spaním se větráním ve vzduchu sníží obsah oxidu uhličitého. Průběžnému větrání přes stále sklopené okno je potřeba se vyhnout, protože se dramaticky zvýší ztráta tepelné energie. Kromě toho, dochází k nedostatečné výměně vzduchu, a vzniká riziko tvorby plísní, protože stěny vychladnou. Doporučuje se, aby se vlhkoměrem kontrolovala vlhkost v obytném prostoru. Ideální hodnoty jsou mezi 40 a 60 %. Okna v podkroví a suterénu by měla zůstat uzavřena v průběhu topné sezóny. Osoby s pylovou alergií by měli klást důraz na správný okamžik větrání. Listopad 8 10 min. Prosinec Únor 4 6 min. Říjen min. Září min. Doporučená doba větrání během roku Březen 8 10 min. Duben min. Červen rpen min. Květen min. 23

24 MOŽNOTI NUCENÉHO YTÉMU VĚTRÁNÍ Obnova energie obsažené v odpadním vzduchu, která by jinak nebyla využita, prostřednictvím výměníku tepla nebo tepelného čerpadla. Předehřátí venkovního přiváděného vzduchu z obnovitelných zdrojů energie (geotermální výměník tepla, světlíky nebo vzduchové solární kolektory). nížení výměny vzduchu přes odvětrávání zónové nebo dle potřeby pomocí řídicích proměnných, jako je vlhkost nebo CO 2. Při regulaci pomocí zón se přes den silněji provzdušní společné prostory a v průběhu noci ložnice. KVALITA A HYGIENA VZDUCHU V MÍTNOTI Kvalita ovzduší každým nádechem přijímáme kyslík a během výdechu vydáváme CO 2 do okolí. Mnichovský lékař Max von Pettenkofer před 150 lety definoval limit CO 2 pro dobrou kvalitu vzduchu v místnosti. Tento limit odpovídá přibližně obsahu oxidu uhličitého o 0,1 objemových procent v ovzduší. Hygiena vzduchu v obytných místnostech (ložnice 20 m 2, 2 osoby, větrání 42 m 3 /h) ppm V průběhu měření byla koncentrace CO 2 v optimální hygienické hladině. 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 xxx hranice Větrání oknem není nutné! čas Hygiena vzduchu Přibližně 20 % populace trpí pylovými alergiemi. Předpokládá se, že nárůst alergických onemocnění souvisí s dřívějším rozkvětem způsobeným změnou klimatu a zvyšujícím se znečištěním životního prostředí. Integrovaný systém filtrace vzduchu v domě může chránit před znečišťujícími látkami. Kalendář pylové zátěže od února do září Alergen Únor Březen Duben Květen Červen Čvnec rpen Září Olše Jilm Vrba Bříza Dub Jasan Pampeliška Řepka olejka Žito Traviny Pelyněk Kopřiva Pylová zátěž Přes systémy větrání podporované ventilátorem je zajištěná výměna vzduchu nezávisle na uživateli nebo počasí. ouběžná možnost filtrace čerstvého vzduchu také přispívá k výraznému zlepšení kvality ovzduší v místnosti. 24

25 TUPNĚ A KONCEPT VĚTRÁNÍ Norma větrání DIN 1946 část 6 byla vydána v květnu Poukazuje na možná řešení, jak lze v bytech dosáhnout dostatečné výměny vzduchu. Do dnešního dne byl jen různými soubory pravidel požadován těsný plášť budovy a záruka minimální výměny vzduchu k zajištění hygieny a k ochraně před vlhkostí. Norma předepisuje koncept větrání pro všechny nové budovy a rekonstrukce starých budov. Ve starších budovách je koncepce větrání nezbytná, pokud v jedno- nebo vícegeneračním domě má být nahrazena více než třetina oken nebo více než třetina střešní plochy zaizolována. oučasně jsou definovány stupně větrání / množství vzduchu, které je nutné dodržet. Nejdůležitější součástí konceptu větrání je poskytnout potřebnou výměnu vzduchu pro ochranu před vlhkostí bez zásahu uživatele. Kdo bude požadavky této normy ignorovat, vystavuje se značnému riziku zodpovědnosti. Různé zásadní posudky stanovily, že požadovat od uživatele více než třikrát za den nárazově větrat, je nepřiměřené. Norma definuje čtyři úrovně dosažení větrání: Větrání za účelem ochrany proti vlhkosti Tato úroveň musí být zajištěna 24 hodin denně a 365 dní v roce bez ohledu na uživatele. nížené větrání Větrání k dodržení a zajištění hygienických minimálních standardů a ochrany budovy při dočasné nepřítomnosti uživatele. Nucené větrání Nutné větrání k dodržení zdravotních a hygienických požadavků jako i ochrany stavby při běžném užívání bytu. Intenzivní větrání Odbourává nejvyšší zatížení, způsobené např. vařením či mytím. Koncept větrání má být vytvořen odborníkem, který se zabývá plánováním, realizací nebo údržbou vzduchotechnických opatření nebo plánováním a modernizací budov. Jednotlivý zúčastněný se ostatním stranám zavazuje k upozornění a ke kontrole. Koncept větrání vytvořte a ověřte společně s odborníkem podle svého výběru na základě podmínek a možností pro Váš projekt. Rozlišujeme centralizované a decentralizované systémy. 25

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy

Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Metodická příručka ke studii Technologie pro přípravu a energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc v rámci projektu

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu

Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu Jak na Nízkoemisní zdroj tepla na biomasu SEVEn Zelená úsporám Obsah 1. Popis problematiky ve vztahu k podmínkám programu... 2 2. Postup při plánování a realizaci.......... 3 Krok č. 1 Co od řešení očekávat

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností

Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností Solární systémy Bramac: Zdroj energie s budoucností 1 Obsah Budoucnost patří slunci 3 Zdroj energie, který se vyplatí využít Teplá voda a přitápění 4 Jak funguje solární zařízení Přiveďte do svého domu

Více

Využít síly přírody s technologií zítřka. Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla. Rozsah výkonů: 6 až 17 kw

Využít síly přírody s technologií zítřka. Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla. Rozsah výkonů: 6 až 17 kw [ Vzduch ] [ Voda ] [ Země] Tepelná čerpadla Rozsah výkonů: 6 až 17 kw [ Buderus ] Využít síly přírody s technologií zítřka Tepelná čerpadla solanka/voda Logatherm WPS/WPS K Tepelná čerpadla vzduch/voda

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Příjemné bydlení v dvojitém balení. Komínový systém Schiedel ABSOLUT a větrací systém Schiedel AERA

Příjemné bydlení v dvojitém balení. Komínový systém Schiedel ABSOLUT a větrací systém Schiedel AERA Příjemné bydlení v dvojitém balení Komínový systém Schiedel ABSOLUT a větrací systém Schiedel AERA Příjemné bydlení v dvojitém balení a navíc ušetříte energii. Díky kombinaci komínu a větracího systému

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Původní návod k obsluze

Původní návod k obsluze Původní návod k obsluze Obsah 1. Účel použití 5 Vzhled přístrojové desky 6 2. Technické požadavky na kotel a údaje o hořáku ATMOS A25 7 Legenda k nákresům kotlů 8 ákresy kotlů 9 3. Palivo - dřevo 10 Základní

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 12/7D v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 12/7D ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 12/7D, krbová

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více