DUBEN dubna ,- Kč. Ročník XVIII., č. 4 ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Maminkách k svátku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUBEN 2011. 15. dubna 2011 5,- Kč. Ročník XVIII., č. 4 ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Maminkách k svátku"

Transkript

1 DUBEN 2011 Ročník XVIII., č dubna ,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, s nastupujícím jarem přichází i Velikonoce a květnové svátky. Věřím, že si každý prožije tyto dny podle svých představ. Nezapomeňme ani na pálení čarodějnic v poslední dubnový den, a na svátek matek začátkem května. Snad maminky potěší i to krátké povídání před úvodníkem, i když už ani to nebývá dnešní realita. Kolik jedenáctiletých chlapců dnes pleje záhony? Ale za zamyšlení to stojí, co říkáte? Ing. Anna Mikošková Maminkách k svátku Jedenáctiletý syn s lístkem v ruce přistoupil k mamince a se strohým výrazem jí jej podal. Ona si osušila ruce o zástěru a pomalu četla: vyplení záhonu 20,- Kč, úklid pokojíku 50,- Kč, nákup 10,- Kč, hlídání sestřičky (3x) 90,- Kč, dvě jedničky 50,- Kč, každodenní vynášení odpadků 30,- Kč, celkem 250,- Kč. Maminka se na chlapce něžně podívala, vzala propisku a na druhou stranu lístku napsala: Devět měsíců nošení pod srdcem 0,- Kč, všechny probdělé noci, když jsi byl nemocný 0,- Kč, všechna pomazlení, když ti bylo smutno 0,- Kč, všechny osušené slzy 0,- Kč, všechny věci, kterým jsem tě každý den učila 0,- Kč, všechny snídaně, obědy, večeře, svačiny a namazané chleby 0,- Kč, každodenní péče 0,- Kč, celkem 0,- Kč. S úsměvem podala lístek synovi. Když si ho přečetl, cítil se zahanben. Otočil lístek a pod svůj účet napsal: Vyrovnáno. Pak maminku objal a dlouho se k ní tiskl. Láska je buď zdarma, nebo není vůbec. Všem čtenářům Zašovských novin přejeme radostné a pokojné prožití Velikonoc starostka obce, zastupitelé a Redakce Zašovských novin. Zprávy z obce Výpis usnesení ze Zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Zašová, konaného dne 23. března Obecní zastupitelstvo v Zašové na základě doporučení hodnotící komise v souladu s ustanovením 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti

2 2 Zašovské noviny 4/2011 nabídky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení / dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. na veřejnou zakázku na služby Poskytnutí investičního úvěru KIC Zašová takto: pro variantu B 1 splatnost do r proměnlivá úroková sazba Pořadí č. 1 Nabídka č. 2 Obchodní firma: Komerční banka a.s. Se sídlem: Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1 Právní forma: akciová společnost IČ: (Údaje z nabídky uchazečů, které byly předmětem hodnocení podle hodnotících kritérií: Výše úrokové sazby v % p.a.: 1,170 Poplatky a sankce související s poskytnutím úvěru: viz tabulky subkritérií ) Pořadí č. 2 Nabídka č. 1 uchazeče : Obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. Se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha Právní forma: akciová společnost IČ: (Údaje z nabídky uchazečů, které byly předmětem hodnocení podle hodnotících kritérií: Výše úrokové sazby v % p.a: 1,365 Poplatky a sankce související s poskytnutím úvěr: viz tabulky subkritérií) Obecní zastupitelstvo v Zašové schválilo uzavření Smlouvy o úvěru s Komerční bankou a.s. Praha na dofinancování projektu Kulturní a informační centrum Zašová ve výši 40 mil. Kč dle schváleného výběrového řízení varianta B1 a pověřuje starostku obce Ing. Annu Mikoškovou podpisem smlouvy o úvěru s vybraným uchazečem Komerční banka, a.s. v souladu s nabídkou uchazeče Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k jednání s bankou ve věci prodloužení splátek úvěru ve výši 40 mil. Kč na dofinancování KIC za stejné úvěrové sazby. V případě, že se strany nedohodnou, bude záležitost znovu projednána v zastupitelstvu Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 1 dle návrhu Zastupitelstvo obce schválilo převod rodinného domu v k.ú. Juřinka z vlastnictví soukromé osoby na Obec Zašová Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolní a finanční výbor, aby jeho členové společně provedli kontrolu u subjektů, kterým byl v roce 2010 poskytnut příspěvek na činnost nebo grant a které o příspěvek na činnost nebo grant žádaly v roce Zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu a finančnímu výboru, aby u subjektů, kterým byl v roce 2010 poskytnut příspěvek na činnost nebo grant, zkontrolovaly následující skutečnosti: 1) Jakým způsobem byl příspěvek využit. 2) Zda jsou v účetnictví subjektu doloženy doklady, které stvrzují přijetí příspěvku z rozpočtu obce a jeho využití. Rovněž jestli byly kopie těchto dokladů předány na obecní úřad a v přiloženém seznamu uvedeny konkrétní částky vynaložených nákladů. 3) Zda byl příspěvek použit na podporu mládeže, případně pro jiný účel. Zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu a finančnímu výboru, aby u subjektů, které v roce 2011 žádaly o příspěvek na činnost zkontrolovaly následující skutečnosti: 1) Zjištění, zda počet členů mladších 19 let uvedených v žádosti odpovídá skutečnosti. 2) Kontrola bankovního spojení 3) Kontrola IČO podle zřizovacích listin. 4) Kontrola předložení hospodaření za minulý rok (předložení zprávy). Odpovědni za plnění usnesení: Ing. Marek Měsíc, Mgr. Svatava Trčková Termín plnění: Zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu výboru, aby v návaznosti na finančním výborem vypracovaná podrobná pravidla rozdělování finančních příspěvků a grantů místním organizacím a spolkům, připravil návrh pravidel pro kontrolu těchto subjektů a opatření ke zjištěným případným nedostatkům. Odpovědná za plnění usnesení: Mgr. Svatava Trčková Termín plnění: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne a usnesení kontrolního výboru přijatá na tomto jednání. Ing. Anna Mikošková starostka obce Jiljí Kubrický místostarosta obce Výpis usnesení ze zápisu z 8. schůze Rady obce Zašová, konané dne 7. března Rada obce schválila aktualizaci Směrnice pro čerpání sociálního fondu Obce Zašová. - Rada obce vzala na vědomí pohledávky po lhůtě splatnosti k Rada obce schválila změnu výplatního termínu pro výplatu mezd VPP za měsíc únor Rada schválila presentaci obce na 1 stránce publikace To nejlepší z Valašska za podmínek uvedených v zápise. - Rada obce schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro napojení kanalizační přípojky na stávající kanalizační šachtu umístěnou v zeleném páse obecního pozemku parc. č. 744/6 v k.ú. Zašová. - Rada obce schválila záměr odprodeje části pozemku par. č. 306 v k.ú. Zašová. - Rada obce schválila záměr odprodeje části pozemku par. č. 34/1 v k.ú. Zašová. - Rada obce neschválila žádost o zkrácení a prořezání dřevin rostoucích před panelovým domem č.p. 566, 567, 568, 569 a Rada obce schválila vysazení 2 ks lip u vstupní brány na hřbitov ve Veselé ze severní strany. - Rada obce schválila instalaci kanálu PRIMA LOVE místo kanálu Z 1. - Rada obce schválila osazení podružných elektroměrů nájemníkům prvního patra Drobné provozovny. Ing. Anna Mikošková starostka obce Údržba zeleně Jiljí Kubrický místostarosta obce Letošní zima skončila trošku dříve než loni a předloni, a tak už máme z chodníků a komunikací uklizeny zimní posypy. Ale i běžný úklid chodníků a údržba veřejných ploch a zeleně je každoroční sezónní záležitostí, kterou musíme zajistit. Právě údržba

3 Zašovské noviny 4/2011 zeleně byla dříve tak trochu okrajovou záležitostí, ale všichni si uvědomujeme, že právě jí bychom měli věnovat více pozornosti. Sečení obecních ploch zajišťujeme z větší části dodavatelsky, ale počítáme s tím, že travnaté plochy, které by měly být sečeny pravidelně a častěji, zajistí naši pracovníci. Bohužel nám pro letošní rok ubylo VPP pracovníků, dostali jsme dotaci pouze na 3 pracovníky. Drobnou pomoc vidíme i v organizování veřejné služby. Jedná se o využití zákona o hmotné nouzi, kdy je možno organizovat práci pro krátkodobé zaměstnání hodin měsíčně. Osoby v hmotné nouzi jsou nadále vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání a mohou si tak zvýšit nebo prodloužit podporu. Výkon práce pro obec je bezplatný. Vážení podnikatelé, Ing. Anna Mikošková v současné době je v naší obci umístěna většina reklamních zařízení různých firem, které ani nebyly povoleny. Protože mnohdy jsou umístěny na nevhodných místech, které narušují dopravní bezpečnost, zvažuje obec provést celkovou revizi všech reklamních zařízení. Reklamy, které nebyly povoleny, bude nutné odstranit. Současně obec zvažuje zavést systém, kdy nebude dávat povolení k individuálnímu osazení samostatných reklamních zařízení, nýbrž nabídne podnikatelům jednotný systém několika skupin reklamních panelů, kde si může každý podnikatel pronajmout reklamní plochu. Každý podnikatel by měl možnost si do jednotlivých panelů (zařízení) umístit svou vlastní reklamu o velikosti plochy cca 60 x 40 cm. Roční nájem odhadujeme do 1000,- Kč. Chtěla bych Vás proto požádat o sdělení (písemně, telefonicky, osobně nebo prostřednictvím u), zda byste měli zájem o umístění Vaší reklamy na reklamním zařízení obce. Obec Zašová byla v letošním roce znovu poctěna udělením grantu Nadace Děti-Kultura-Sport z Uherského Hradiště. V neděli převzal pan místostarosta v Hradišti na slavnostním ceremoniálu darovací šek na Kč, které budou použity na dovybavení zvučící techniky v sále. Děkujeme velice za podporu! Z naší ZŠ Den podle Ámose Marta Procházková Den učitelů březen jsme si letos chtěli připomenout nějak netradičně. Inspirovali jsme se známým heslem J. A. Komenského škola hrou a přichystali pro naše žáky zábavné dopoledne. Všichni učitelé si na tento den připravili netradiční vyučovací hodinu, jejíž náplň předem zveřejnili na nástěnce. Žáci si mohli sami vybrat, kterých hodin se zúčastní. V pátek před projektem se děti rozutekly po škole a snažily se zapsat do hodin, které je nejvíce zaujaly. A že bylo z čeho vybírat! Na I. stupni se soutěžilo, tvořilo a malovalo, hrálo maňáskové divadlo, ochutnávaly se čerstvě vyrobené pomazánky, luštily se kvízy, osmisměrky, upravovaly se digitální fotografie, k dispozici byl i koutek fyziky pro malé vědce. Na II. stupni se mísila vůně palačinek se zápachem chem. pokusů, vyráběly se originální trička, nechyběly všelijaké hry, skládačky ani anglické video. Všichni si to také mohli na férovku rozdat v naší tělocvičně. Děkuji Vám za odpověď. Ing. Anna Mikošková V této záležitosti se obracejte na Ing. Sabinu Rajnochovou, Tel.: , GSM: , Ukázka reklamního zařízení Grant od NADACE Děti-Kultura-Sport Formou ankety jsme následně zjišťovali, jak se Den podle Ámose žákům líbil, volili jsme nejzábavnější hodinu a ptali se, zda by si takový den ještě někdy rádi zopakovali. Na prvním stupni zvítězila hodina Štafeta chytré horákyně paní učitelky D. Hladké. Žáci druhého stupně nejvíce oceňovali hodinu A pancake day pana učitele D. Schmidta, při které si pochutnali na vlastnoručně usmažených palačinkách. A co nám udělalo největší radost? 46 žákům se líbilo úplně všechno, a proto nehlasovali pro konkrétní hodinu. Někteří žáci uvedli, že je nebavily přestávky. 242 z 244 dotazovaných žáků si chce Den s Ámosem zopakovat. Některým žákům nestačilo 5 připravených smajlíků a při hodnocení akce dokreslovali další. Děkujeme.

4 4 Děkujeme také všem pedagogům, vychovatelkám ŠD a ŠK a panu Nepalovi za skvělou spolupráci při realizaci tohoto netradičního dne. Fotky a více informací z této akce naleznete na našich webových stránkách K. Martinková a J. Kohoutková Z naší MŠ Co se děje v našich MŠ Zašová a Veselá abychom vyhnali krutou zimu vynesli jsme s našimi dětmi v březnu za vesnice Mařenu. Jak vidno, zdařilo se zima vzdala svoji vládu a usmálo se na nás jaro. Mařeně v Zašové se popravdě odplout ani trochu nechtělo, ale nakonec ji voda v potoce přece jen odnesla pryč. Jako již každý rok jsme začali chodit na ozdravné pobyty do zašovské jeskyně Salza, kde společně s dětmi relaxujeme a čerpáme energii z účinků soli Mrtvého moře. Děti si zde vždy poslechnou pěkné pohádky a písničky, odpočinou na lehátkách a pohrají si se solnými krystaly, ze kterých staví hrady nebo vaří dorty V MŠ Zašová proběhla v měsíci dubnu výstava obrázků, které jsme odeslali do soutěže nazvané Požární ochrana očima dětí, kterou vyhlásilo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Dětem se obrázky moc povedly, tak pevně doufáme, že se dočkají ocenění za svou snahu. Ve středu proběhne v MŠ Zašová Velikonoční tvořivé odpoledne s rodiči a jejich dětmi budeme malovat vajíčka a vytvářet velikonoční ozdoby. V pátek k nám pak zavítá divadlo MYŠKA z Nového Jičína s představením Žabka carevna. Těšíme se brzy nashledanou. Za MŠ Zašová a Veselá zdraví čtenáře Lenka Indráková. Společenská kronika našich občanů Jubilanti březen let Jarmila Pobořilová, Jaroslava Hambálková, Rudolf Michalisko 75 let Eva Zetková 80 let Antonie Hřivová, Alois Polách, Jaroslav Chuděj 81 let Vlasta Macháčková 82 let Ing. Ludvík Opálka, Radislav Nohavica, Anděla Mořkovská, Václav Hambálek 83 let Věra Janišová, Růžena Pospěchová 87 let Jan Kubját, Marie Frňková 90 let František Krůpa 92 let Anna Švajdová Poznámka redakce: akademické tituly jubilantů uveřeňujeme na vyžádání. Zašovské noviny 4/2011 Vzpomínky Dne 14. února 2011 by se dožil 75 let tatínek a dědeček, pan František Mach, a připomeneme si 15. března 23. výročí, kdy nás navždy opustil. Vzpomíná celá rodina Zároveň si připomeneme 20. dubna 2011 výročí smrti mé milované dcery, paní Helenky Dořičáková, která by se dožila 52 let. Vzpomínají dcery, matka a sourozenci s rodinami Dne jsme si připomněli 3. smutné výročí, kdy nás opustila naše maminka paní Marie Maliňáková. S vděčností vzpomínají synové s rodinami. Prázdná je chaloupka pod horami, nejsi už, tatínku, mezi námi. Dne 14. dubna 2011 jsme vzpomněli nedožitých 90 let našeho tatínka, dědečka, bratra a strýce, pana Rudolfa Vaculína. Zároveň si 18. listopadu 2011 připomeneme 9. výročí jeho úmrtí. S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami. Vzpomínka na manžele Martinkovy V dubnu letošního roku by oslavili své 80. narozeniny manželé Marie a Vojtěch Martinkovi. Svou lásku si stvrdili před 55 lety v místním kostele a ta je pak provázela po celý společný život. S láskou a tichou vzpomínkou v srdci rodina Poděkování Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za projevy soustrasti, květinové dary i účast na posledním rozloučení s naší maminkou, babičkou, paní Boženou Daňkovou. Zvláště děkujeme panu kaplanovi Mariuszu Karkoszkovi a Ing. Petru Borovičkovi a zpěvačkám. Chtěli bychom také touto cestou poděkovat MUDr. Zdeňku Veličkovi a paní sestřičce Věře Grofové za veškerou péči. Zarmoucená rodina

5 Zašovské noviny 4/2011 SPORT Fotbal Volejbal Tradiční jarní volejbalový turnaj v Zašové se konal v tělocvičně ZŠ tradiční Jarní volejbalový turnaj. Příhlásilo se celkem 15 týmů, které bojovaly o první místa celý sobotní den. Konečné pořadí družstev: 1. Halogen 2. Táborníci 3. Veverky 4. Vemena 5. Citrus 6. Modrá hvězda 7. Sahara Vidče 8. Valašské hovada 9. Yndywydualisté 10. Kajmani 11. Hasiči 12. Ženy 13. TVP 14. Hafani 15. Obecní úřad Děkujeme touto cestou všem hráčům, kteří se tohoto sportovního dne zúčastnili, sponzorům, obsluze bufetu a povzbuzujícím divákům a všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto skvělého sportovního dne. S pozdravem organizátorky turnaje ASPV Ženy Volejbal ve čtvrtek Obec zve zájemce o volejbal k pravidelnému tréninku vždy ve čtvrtek v době od 19 do 21 hod. V zimních měsících se začátek posouvá až k 16. hodině. Zájemci se mohou hlásit u sl. Procházkové - tel.: FARNOST ZAŠOVÁ Informace z Veselé a Zašové Římskokatolická farnost Veselá u Valašského Meziříčí prosí o pomoc pro jedinečnou kulturní památku! Rekonstrukce střechy fary po 200 letech Historie: Samostatná duchovní správa ve Veselé byla zřízena v r První zmínka o faře je z roku Byla vybudována ve slohu krásenského zámku. Stavebně byla upravována v letech 1859, 1901 a Podle záznamů v kronikách farnosti byla střecha fary v roce 1874 nově pokryta a v r byla střecha opravena. V roce 1947 byla střecha fary nově pokryta eternitem, byla krytina střechy opravena. Komíny byly opravovány v letech 1968 a Fara je nedílnou součástí celého farního areálu kostela sv. Martina. Spolu s ním jde o nejstarší stavby osady Veselá. Fara je stejně jako kostel zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek České republiky. Chceme zachránit nejprve střechu fary! Současný stav: Stav střechy je havarijní. Eternitová krytina je již dožilá, na mnoha místech poškozená nebo schází a místy protéká.

6 Klempířské prvky střechy jsou rovněž místy značně poškozené, netěsné anebo chybí. Dřevěné konstrukce krovu včetně pozednic a profilované mansardové římsy jsou místy napadeny hnilobou, dřevokaznými houbami či dřevokazným hmyzem. V tomto stavu nezaručují dostatečnou pevnost a bezpečnost konstrukcí. Dřevěné bednění střechy je pronesené a rovněž napadené dřevokaznými houbami. Dalším zatékáním hrozí i poškození dřevěných trámových stropů. Komíny jsou silně poškozeny. Opravit je nutno i poškozené omítky a klempířské prvky štítového vikýře. Vyměnit je třeba střešní okna. Nezbytný je i nový hromosvod. Projekt 2011 Rekonstrukce: V minulosti bylo několik pokusů o rekonstrukci mansardové střechy, poslední vloni. Požádali jsme o účelovou dotaci Obce Zašová ve výši ,- o dotaci z Církevního grantu Nadace DKS ,-, o dotaci ,- z Havarijního programu Ministerstva kultury přes NPÚ ÚOP Kroměříž a dotaci ,- z Fondu pro obnovu kulturních památek Zlínského kraje. S výjimkou předpokladu dotace od Obce Zašová nám opět žádná z požadovaných dotací nebude přidělena. Budeme ještě usilovat o dotaci z Ministerstva kultury prostřednictvím Obce s rozšířenou působností Města Valašského Meziříčí, ale ani zde není nic jistého. Na památkách se šetří. I přesto jsme si řekli: Teď anebo nikdy! Vlak se rozjel. Ve výběrovém řízení na realizaci akce v tomto roce byla vybrána společnost H & B delta, s.r.o. ze Vsetína a je s ní uzavřena Smlouva o dílo na realizaci opravy v termínu od do Rekonstrukce střechy bude stát ,- Kč. Naše farní společenství na tento úkol nestačí. Proto se obracíme na Vás a prosíme: pomozte nám zachránit tuto jedinečnou veselskou památku, která spolu s kostelem sv. Martina je dominantou na kopci nad obcí ve výšce 410 m/n.m. Děkujeme za všechny dary a na dobrodince pamatujeme ve svých modlitbách a při mši sv. Každý dárce dostane PAMĚTNÍ LIST. Zašovské noviny 4/ Veselá Zašová Bílá sobota (Vigilie Zmrtvýchvstání + křest) Veselá Zašová neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 7.00, 8.15, 10.30, Vigantice 8.00 Veselá Zašová Pondělí velikonoční 7.00, Veselá Zašová Neděle Božího milosrdenství 7.00, 8.15, (14.00 zpověď, adorace s Korunkou k Božímu milosrdenství) 8.00 Veselá Zašová Velikonoční zpověď: Neděle : Rožnov p. R (a před každou mší sv.) Čtvrtek : Veselá Sobota : Zašová P. Jiří Polášek, farář v Rožnově p. R. a exc. administrátor v Zašové a Veselé Římskokatolická farnost Veselá u Valašského Meziříčí, Veselá 28, PSČ: Zašová, IČ: , tel.: , , bankovní spojení: ČSOB Rožnov p. R., č. ú.: /0300, var. symbol: 1804 PRVNÍ svaté přijímání dětí v ZAŠOVÉ První svaté přijímání dětí se letos uskuteční v neděli 29. května 2011 v ve farním kostele. Matka sirotků, pomocnice chudých a opuštěných V letošním roce tomu bude 100 let, co byla postavena budova tzv. ústavské školy. A byla vystavěna dobře. Její vzhled se za ta léta v podstatě nezměnil. Spíše než samotnou budovu se ale sluší připomenout instituci, které škola sloužila, a především ty, kdo se o ni zasloužili. VELIKONOCE 2011 Mše svaté: Květná neděle 7.00, 8.15, Rožnov p. R. Průvod s ratolestmi z Muzea do farního kostela. Památka slavného vjezdu Ježíše do Jeruzaléma začátek v 9.30 v kostele sv. Anny v Muzeu Veselá Zašová Zelený čtvrtek Rožnov p. R Veselá Zašová Velký pátek (14.30 křížová cesta) Rožnov p. R. V roce 1901, tedy před sto deseti lety, P. Jan Stavěl,

7 Zašovské noviny 4/2011 zakladatel charitativního Spolku sv. Josefa v Ostravě Vítkovicích, odkoupil za peníze z milodarů část areálu bývalého zašovského kláštera a založil zde ústav téhož jména. Socha patrona ústavu nad jeho vchodem přečkala kupodivu až do dnešních dnů. Sirotci, o které ústav pečoval, navštěvovali původně místní obecnou školu, ale protože se chovanky ústavu stávaly obětí, jak bychom dnes řekli, šikany, vznikla pro ně v areálu ústavu tato nová škola. Po jejím otevření se situace zcela změnila. Soukromá dívčí škola si získala takovou prestiž, že většina místních rodičů posílala své dcery místo do obecní raději do školy ústavské. Zápis v kronice sester kongregace Neposkvrněného početí P. Marie, které o sirotky v prvých letech existence ústavu pečovaly, svědčí o tom, že P. Jan Stavěl, v té době katecheta v Hranicích, se staral o všechny potřeby ústavu a obětavě dojížděl do Zašové téměř denně. Později zajišťovaly výuku dětí školské sestry De Notre Dame, jejichž následovnice zde ještě mnozí pamatujeme. P. Jan Stavěl byl pro své zásluhy a schopnosti v roce 1923 jmenován světícím biskupem olomouckým. Kromě obvyklých povinností vyplývajících z jeho úřadu se i nadále věnoval sociální péči. Byl mj. předsedou Národního svazu charity. Mons. Jana Stavěla můžeme vidět na mnoha dobových snímcích, například při žehnání cyrilometodějského sousoší na Radhošti, nebo při pohřbu tragicky zesnulého Tomáše Bati ve Zlíně. Biskup Jan Stavěl umírá na začátku války na infarkt z rozčílení, když se doslechl o zabrání jeho dívčího ústavu okupační armádou. Pohřben je v Kostelci na Hané. Ovšem hrob spoluzakladatelky a ředitelky Ústavu sv. Josefa máme zde - v Zašové. Na jejím smutečním oznámení je uvedeno: Dne 21. října 1943 ráčil Bůh k sobě povolati milovanou a ctěnou slečnu Růženu Staňkovou, zasloužilou ředitelku a spoluzakladatelku Ústavu sv. Josefa v Zašové, vroucně milovanou matku sirotků, pomocnici chudých a opuštěných Bohužel, přestože z díla obou zakladatelů těžili klienti a zaměstnanci všech institucí, které někdejší ústav užívaly a užívají, uvedená jména už málokomu něco říkají. Přitom kolik lidí zde našlo za ta dlouhá desetiletí svůj domov, kolik místních i přespolních práci Z náhrobku Mons. Jana Stavěla v Kostelci kdosi ukradl sochařskou výzdobu a o tom, jak vypadá náhrobek slečny Staňkové, se můžeme přesvědčit sami Letošní výročí ústavu i jeho školy by mohla být dobrým impulsem, aby byl hrob této obdivuhodné zašovské osobnosti uveden do důstojnější podoby. Minule zde bylo vzpomenuto faráře P. Antonína Štíhela, který si také přál být pohřben na zašovském hřbitově. On ani slečna Staňková se sice v Zašové nenarodili, ale spojili své životy s naší obcí, těšili se oblibě u svých současníků a pro své dílo si zaslouží i naši úctu. J. Krůpa KULTURA Obecní knihovny Knihovna ve Veselé je již plně automatizovaná Jak jsme avizovali již začátkem roku, Obecní knihovna ve Veselé prošla procesem automatizace. Nyní je již vše dokončeno a knihy se čtenářům půjčují přes optickou čtečku. Využitím této techniky se zrychlí a zefektivní půjčování knih a časopisů, je vedena automaticky statistika o výpůjčkách i čtenářích a lze využít vyhledávání požadovaného dokumentu pomocí vyhledávače, který náš knihovnický program KpWin obsahuje. Růžena Staňková byla dcerou ostravského stavitele. Své věno všechen svůj majetek vložila do této dobročinné instituce. Zůstala svobodná a celý život pak věnovala péči o osiřelé, postižené a zanedbané děti. Neopustila je ani po smrti. Byla pohřbena mezi hroby zemřelých sirotků na zašovském hřbitově. Zároveň knihovna prošla první fází revitalizace, byl zde položen nový zátěžový koberec a také pořízeno několik kusů nového nábytku. Věříme, že čtenáři tuto novou tvář knihovny uvítají a stráví zde příjemné chvíle. Marta Procházková

8 Uplynulé akce Jemná krása z ovoce a zeleniny V sobotu se v Klubu důchodců sešlo šestnáct nadšených hospodyněk, které se pod vedením lektorky z Integrované střední školy Marie Paprstkářové a absolventa této školy a držitele mnoha ocenění v dekorativním vyřezávání zeleniny, Radka Vrány, pustily s chutí do vytváření ozdob, jež jsou stoprocentně jedlé a zároveň ozdobí každou studenou mísu, obložený chlebíček či udělají radost jako dárek. Účastnice kurzu se postupně seznámily s vyřezáváním pórku, rajčat, okurek, mrkve a ředkviček, vyzkoušely si ozdobit skleničku i správně ozdobit chlebíček. Zašovské noviny 4/2011 zábavně a šetrně, což je u muzikantů nutnost. Posilněni vydatnou snídaní jsme vyrazili na zahradu vybavenou malým hřištěm a potom šli zkoušet nové písničky. Došlo taky na hudební teorii, na jejímž konci byl test. V průběhu dne členové foto kroužku dostali samostatný úkol, jež spočíval ve vymyšlení reklamy, sestavení jednoduchého scénáře, no a ve finále reklamu nafilmovat. Užili si u toho hodně legrace. Měli jsme také možnost si zahrát stolní fotbálek (s trochu netradičními pravidly). Další den tedy v sobotu, jsme začali klasicky rozcvičkou a poté jsme vyrazili na menší procházku. Došli jsme skoro až ke slovenským hranicím, od kterých jsme byli asi jen 3 km. když jsme se vrátili celí zmožení, pokusili jsme otextovat vlastní písničku, což se víceméně povedlo. Celý kurz byl veden oběma lektory formou zábavného učení a nikdo se ani na chvilku nenudil. V podvečer si hospodyňky odnášely všechny svoje výrobky, aby se pochlubily i doma. Velký dík patří oběma lektorům, kteří se všem zúčastněným věnovali s velkou trpělivostí a dokázali všechny nadchnout pro toto nevšední umění. Celou akci podpořilo občanské sdružení Místní akční skupina Rožnovsko a Obecní úřad Zašová. STEČ na chatě Celnice Marta Procházková Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Ve čtvrtek 3. března se naše Hudební Doupě a Foto kroužek vydaly na chatu Celnice v Huslenkách. Když jsme kolem 14 hod. odpoledne všichni dorazili do naší zkušebny, spočítali se, naložili bágly, jídlo a nástroje do aut, mohlo se vyrazit. Několik pomocníků jelo autem a ostatní vlakem, ve kterém se celou cestu zpívalo a hrálo na kytaru. Po příjezdu na chatu začal boj o pokoje. Nakonec si každý našel ten svůj, a to hlavně proto, že bylo z čeho vybírat. Ještě toho dne jsme posvačili a podívali se na film Oheň v oblacích, chvilku si popovídali a šli spát. Probudili jsme se do slunečného dne, který jsme zahájili rozcvičkou, pojatou velmi Fotografové odpoledne lovili snímky krajinek a večer vyzkoušeli noční fotografování. Poslední den jsme se tradičně pobavili u rozcvičky a jako každý den hráli, zpívali a zkoušeli nové kusy. Po zkoušce někteří pomáhali v kuchyni s přípravou oběda, ostatní se starali o prostírání stolu a výdej jídla. Bohužel to uteklo příliš rychle a nezbývalo nic jiného, než se vrátit domů. Děkujeme všem dospělákům, kteří o nás po celou dobu návštěvy chaty tak vzorně pečovali. Hudební soustředění splnilo naše očekávání a všem se moc líbilo. Určitě si podobnou akci brzy zopakujeme! Program Klubu důchodců (duben - květen) Už se blíží svátky jara výroba kraslic aj. ozdob Tlak krve tichý nepřítel jak s ním rozumně žít a bojovat 17 hod. schůzka výboru zábavné odpoledne se zpěvem při harmonice paní Marty Porubové Den matek vystoupení dětí z farního společenství od 15 hod setkání pracovníků školství hod. Kam za kulturou v Zašové a ve Veselé Čarodějnické kroužení nad Zašovou Místní malé čarodějnice a čarodějníci si již zvykli, že poslední den v měsíci dubnu patří vždy jim. Letos si kvůli této důležité události nemusí brát ani volno ve svých čarodějnických školách, protože datum sletu připadá zrovna na sobotu. Jako každý rok jsou pro všechnu čarodějnickou drobotinu připraveny

9 Zašovské noviny 4/2011 veselé soutěže, odměny v podobě pečených buřtíků, písničky, promenáda i ocenění za nejkrásnější masky. Zveme srdečně i všechny rodiče a příznivce této čarodějnické veselice, pro něž bude připraveno rovněž kvalitní občerstvení, gulášek, alko i nealko. Pozvánka na country večer Další koncert staré hudby v Zašové V zašovském kostele Navštívení Panny Marie se v podvečer 21. května 2011, přesněji v hod. bude konat koncert profesionálního komorního souboru MUSICA ORGANUM, který interpretuje hudbu 17. a 18. století. Soubor vznikl v roce 2008rozšířením původního dua varhaníka Jiřího Šona a trompetisty Petra Juráška o sopranistku Kateřinu Hájkovou (Juráškovou). V tomto zajímavém, a v době baroka častém a oblíbeném vokálně-instrumentálním uskupení, dnes vytváří spojením majestátního zvuku varhan, oslnivým tónem trubky a všemi atributy dokonalým charakterem sopránového zpěvu, jedinečnou zvukovou harmonii. V této podobě a složení vystupuje Musica Organum na koncertech barokní hudby s programem napříč hudební barokní Evropou ve skladbách J. S. Bacha, G. F. Händela, A. Scarlattiho, H. Purccela, J. D. Zelenky, P. J. Vejvanovského a dalších. Věříme, že tento koncert potěší mnohé milovníky hudby a zpestří jim květnovou sobotu. Vstupné na tento koncert je dobrovolné. Srdečně zve Obec Zašová a Římskokatolická farnost Zašová

10 10 Zašovské noviny 4/2011 Různé Potřebujete chodit do práce a přitom se staráte o někoho blízkého? Může jít o staré a nemohoucí rodiče nebo dítě se zdravotním postižením. Takové dilema řeší v dnešní době spousta lidí. Lidé chtějí, aby jejich blízcí mohli zůstat doma, kde je jim dobře, ale nemají nikoho, kdo by se o ně mohl postarat delší dobu. Nabízíme službu osobní asistence, která tuto situaci řeší. Zatímco pečující pracují, obstarávají spoustu běžných domácích záležitostí, nebo si prostě potřebují odpočinout, věnujeme se jejich blízkým. Pro koho tu jsme? Pro osoby od 6ti let, které sami nezvládnou dělat to, co by rády, vzhledem k tělesnému nebo mentálnímu omezení, ale jsou alespoň trochu soběstačné. Co je naším cílem? Podpora klienta směrem k posílení jeho soběstačnosti, nezávislosti a začlenění se do společnosti s ohledem na jeho možnosti. Co přesně nabízíme? - pomáháme se vším, co je doma potřeba - pomáháme při doprovodech do školy, do kina, za zábavou, do společnosti - pomáháme také s doprovody na úřady, na poštu, nebo k doktorovi - pomáháme při osobní hygieně - pomáháme při podávání jídla - pomáháme starat se o vlastní osobu Naše práce spočívá v asistování při jakýchkoli činnostech. Může to být asistence doma, kdy nabízíme klientům pomoc s běžnými záležitostmi, trávíme s ním čas, povídáme si. Nebo jde o asistenci ve škole, na úřadě, v zájmovém kroužku, stacionáři či zaměstnání. Snažíme se, aby klient udržoval nebo rozvíjel vztahy se svým okolím a nezůstal izolovaný doma. INZERCE OSEVA PRO, s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Zubří, Hamerská 698 zahajuje prodej Po Pá hod mobil (p. Smočková) nabízí k prodeji sazenice balkonových rostlin (pelargonie, surfinie, fuchsie, bacopa ) přísady zeleniny (salát, kedluben, celer, rajčata, paprika ) a bylinek (bazalka, máta, šalvěj, oregano, rozmarýn...) jahody dále nabízí travní směsi (parková, hřišťová, luční) netkanou textilii (bílá, černá) zahradnický substrát, rašelina hnojiva a jiné Osobní asistence může být poskytována až 24 hodin denně. Doplňuje tedy například pečovatelskou nebo jinou sociální službou, která má pevně danou pracovní dobu. Vždy vycházíme z aktuálních potřeb klienta a snažíme se mu ušít službu na míru. Osobní asistenci poskytujeme ve Valašském Meziříčí, Kelči a jejich spádových oblastech. Od ledna 2011 jsme rozšířili naši službu také na oblast Rožnovska. Kontakt Charita Valašské Meziříčí Centrum osobní asistence koordinátor služby - Mgr. Alena Holešovská telefon Kpt. Zavadila Valašské Meziříčí Zašovské noviny - vydává Obecní úřad Zašová - povoleno Okresním úřadem Vsetín dne reg. zn. MK ČR E vychází 1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Mgr. Marta Procházková, tel.: , , , - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová - uzávěrka 5. každého měsíce - tisk Grafia Nova Rožnov p. Radhoštěm - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma.

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 7- XVIII., 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2012 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, je za námi pouť a to také znamená, že vstupujeme do druhé poloviny roku. Pomalu se

Více

NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč. Zprávy z obce

NOVINY. Zašovské. Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč. Zprávy z obce Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2012 5,- Kč Zprávy z obce Výpis usnesení ze Zápisu z 33. schůze Rady obce Zašová, konané dne 13. února 2012 Všem čtenářům Zašovských novin

Více

NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení

NOVINY. Zašovské. Ročník XVIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení Zašovské NOVINY Ročník XVIII ČÍSLO 6 ČERVEN 2011 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, letos poprvé skládají naši středoškoláci státní maturity. S největší pravděpodobností již v době vydání našich

Více

Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2015 5,- Kč

Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2015 5,- Kč Ročník ČÍSLO 3XVIII., č. 10 BŘEZEN 15. října 2011 2015 5,- Kč EDITORIAL Vážení a milí spoluobčané. Otřesen několikanásobnou vraždou, spáchanou psychicky narušeným mužem v Uherském Brodě, děkuji Bohu za

Více

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12.

ÚVODNÍK. Zprávy z obce. Vážení a milí spoluobčané, Výpis usnesení ze zápisu ze 117. schůze Rady obce Zašová konané dne 12. Ročník ČÍSLO 7 XVIII., - 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2014 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, naše stará neupravená náves splnila začátkem měsíce svůj každoroční úkol - v době pouti pohostit

Více

Ročník XXII (č. 250) červenec - srpen 2013 cena 5 Kč. (více na straně 17)

Ročník XXII (č. 250) červenec - srpen 2013 cena 5 Kč. (více na straně 17) Ročník XXII (č. 250) 2013 cena 5 Kč VÝZVA MUZEJNÍ RADY Zapůjčení výšivek pro výstavu Vážení spoluobčané, u příležitosti připravované výstavy tradiční zuberské výšivky se obracíme na potomky zuberských

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Červen 2009 26. 28. 6. OSLAVY 100 LET FOTBALU V ROSICÍCH

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Červen 2009 26. 28. 6. OSLAVY 100 LET FOTBALU V ROSICÍCH ROSA Zpravodaj Rosicka Červen 2009 6 26. 28. 6. OSLAVY 100 LET FOTBALU V ROSICÍCH Z OBSAHU Informace pro občany Babic..................... 4 Výpisy z usnesení rady......................... 6 Poděkování,

Více

Zpravodaj obce Švábenice

Zpravodaj obce Švábenice Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2004 Z obsahu: Úvod Slovo starosty Z jednání Obecního zastupitelstva Změny na matričním úřadě Jak jsme volili Občanská rubrika Z kulturní,

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Z pravodaj. obce Prusinovice. Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč

Z pravodaj. obce Prusinovice. Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč Z pravodaj obce Prusinovice Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč Reprezentují Českou republiku Ing. Petra Papažíková Rohálovská padesátka Martin Novák Rohálovská bikerka Ing. Kamila Nedbalová Rohálovský

Více

Prezidentské volby. To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila. Ročník XXI (č. 243) PROSINEC 2012 Cena 5 Kč

Prezidentské volby. To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila. Ročník XXI (č. 243) PROSINEC 2012 Cena 5 Kč Ročník XXI (č. 243) PROSINEC Cena 5 Kč Nepochybuji o tom, že pro mnohé z nás jsou vrcholem kalendářního roku Vánoce. Vybízí k tomu i ta skutečnost, že jsou téměř v závěru roku. A naše přirozenost je taková,

Více

Výsledky komunálních voleb Představení firmy BIO-MIO spol. s r. o. Vandalismus se dotknul Lukova

Výsledky komunálních voleb Představení firmy BIO-MIO spol. s r. o. Vandalismus se dotknul Lukova číslo 5 říjen 2014 ročník LXV vydává Obec Lukov Zlínský kraj aktuálně téma Z činnosti SDHL Vzpomínka na Valentina Javoříka Tečka za oslavami 200 let od posvěcení kostela Ukázka požární techniky žákům ZŠ

Více

Obsah. zimní. Slovo starostky. Začátek adventu tradičně. 21. prosince 2009

Obsah. zimní. Slovo starostky. Začátek adventu tradičně. 21. prosince 2009 zimní 21. prosince 2009 Slovo starostky Vážení občané, v tomto adventním čase si přejeme šťastné a veselé vánoční svátky, ale často to vypadá, že na ně většina lidí nevěří. Stáváme se rukojmími náročných

Více

Slovácké hody 2006. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4.

Slovácké hody 2006. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4. 2006 Slovácké hody 2006 Opět se blíží měsíc říjen, měsíc, kdy naše obec slaví císařské

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

DUBEN 2010. Ročník XVII., č. 4. 15. dubna 2010 5,- Kč ÚVODNÍK. 9. květen - Svátek matek. Vážení a milí spoluobčané, Matka a jabloň

DUBEN 2010. Ročník XVII., č. 4. 15. dubna 2010 5,- Kč ÚVODNÍK. 9. květen - Svátek matek. Vážení a milí spoluobčané, Matka a jabloň DUBEN 2010 Ročník XVII., č. 4 15. dubna 2010 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení a milí spoluobčané, dny se prodlužují a s přibývajícím sluníčkem se zvyšuje i naše přirozená aktivita. Snažili jsme se uklidit okolí svých

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

Bludovan 1/2013 ZDARMA. Betlémy nejen z Bludova - aneb Výměna plná betlémů Vítání nového roku 2013. na Brusné. Datum vydání 1.

Bludovan 1/2013 ZDARMA. Betlémy nejen z Bludova - aneb Výměna plná betlémů Vítání nového roku 2013. na Brusné. Datum vydání 1. Bludovan ZDARMA 1/2013 Datum vydání 1.února 2013 Betlémy nejen z Bludova - aneb Výměna plná betlémů Vítání nového roku 2013 na Brusné Již po druhé uspořádal KD Bludov předvánoční výstavu betlémů ve výměně

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 4 4/2014 1. D U B N A 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Březnové jednání Rady strana 2 Z jednání Rady obce strana 2 Dubnoví jubilanti strana 3

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

PF 2014. Abysme k vám za rok přišli a vás ve zdraví zas našli. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce.

PF 2014. Abysme k vám za rok přišli a vás ve zdraví zas našli. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce. ROČNÍK 25 01/2014 CENA 10 Kč PF 2014 Všechny folklorní soubory i sbory z Kunovic koledovaly na Zlatou neděli na nádvoří Panského dvora. Den přeslavný jest k nám přišel, v němž má být každý vesel, radujme

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

hlučínskénoviny Taneční soutěž Hlučínská lilie zanedlouho oslaví třicet let Ocenění kvalitních pedagogů

hlučínskénoviny Taneční soutěž Hlučínská lilie zanedlouho oslaví třicet let Ocenění kvalitních pedagogů hlučínskénoviny V sobotu 21. dubna 2012 pořadatelé Kulturního domu Hlučín ve spolupráci s KST KD Hlučín a ČSTS MS Divize přivítali v kulturním domě účastníky dalšího ročníku tradiční taneční soutěže Hlučínská

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST LUHAČOVICKÉ NOVINY Květen 2014 ročník XXI. První dáma v Luhačovicích Rozpočet města 2014 Druhá Lázeňská restaurace Jarní setkání seniorů www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ Otevírání

Více

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě ROSA NA KOLEJÍCH Apríl 2011 Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Slovo starosty................................... 6 Výpis z usnesení

Více