DUBEN dubna ,- Kč. Ročník XVIII., č. 4 ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Maminkách k svátku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUBEN 2011. 15. dubna 2011 5,- Kč. Ročník XVIII., č. 4 ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Maminkách k svátku"

Transkript

1 DUBEN 2011 Ročník XVIII., č dubna ,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, s nastupujícím jarem přichází i Velikonoce a květnové svátky. Věřím, že si každý prožije tyto dny podle svých představ. Nezapomeňme ani na pálení čarodějnic v poslední dubnový den, a na svátek matek začátkem května. Snad maminky potěší i to krátké povídání před úvodníkem, i když už ani to nebývá dnešní realita. Kolik jedenáctiletých chlapců dnes pleje záhony? Ale za zamyšlení to stojí, co říkáte? Ing. Anna Mikošková Maminkách k svátku Jedenáctiletý syn s lístkem v ruce přistoupil k mamince a se strohým výrazem jí jej podal. Ona si osušila ruce o zástěru a pomalu četla: vyplení záhonu 20,- Kč, úklid pokojíku 50,- Kč, nákup 10,- Kč, hlídání sestřičky (3x) 90,- Kč, dvě jedničky 50,- Kč, každodenní vynášení odpadků 30,- Kč, celkem 250,- Kč. Maminka se na chlapce něžně podívala, vzala propisku a na druhou stranu lístku napsala: Devět měsíců nošení pod srdcem 0,- Kč, všechny probdělé noci, když jsi byl nemocný 0,- Kč, všechna pomazlení, když ti bylo smutno 0,- Kč, všechny osušené slzy 0,- Kč, všechny věci, kterým jsem tě každý den učila 0,- Kč, všechny snídaně, obědy, večeře, svačiny a namazané chleby 0,- Kč, každodenní péče 0,- Kč, celkem 0,- Kč. S úsměvem podala lístek synovi. Když si ho přečetl, cítil se zahanben. Otočil lístek a pod svůj účet napsal: Vyrovnáno. Pak maminku objal a dlouho se k ní tiskl. Láska je buď zdarma, nebo není vůbec. Všem čtenářům Zašovských novin přejeme radostné a pokojné prožití Velikonoc starostka obce, zastupitelé a Redakce Zašovských novin. Zprávy z obce Výpis usnesení ze Zápisu ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Zašová, konaného dne 23. března Obecní zastupitelstvo v Zašové na základě doporučení hodnotící komise v souladu s ustanovením 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti

2 2 Zašovské noviny 4/2011 nabídky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení / dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. na veřejnou zakázku na služby Poskytnutí investičního úvěru KIC Zašová takto: pro variantu B 1 splatnost do r proměnlivá úroková sazba Pořadí č. 1 Nabídka č. 2 Obchodní firma: Komerční banka a.s. Se sídlem: Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1 Právní forma: akciová společnost IČ: (Údaje z nabídky uchazečů, které byly předmětem hodnocení podle hodnotících kritérií: Výše úrokové sazby v % p.a.: 1,170 Poplatky a sankce související s poskytnutím úvěru: viz tabulky subkritérií ) Pořadí č. 2 Nabídka č. 1 uchazeče : Obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. Se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha Právní forma: akciová společnost IČ: (Údaje z nabídky uchazečů, které byly předmětem hodnocení podle hodnotících kritérií: Výše úrokové sazby v % p.a: 1,365 Poplatky a sankce související s poskytnutím úvěr: viz tabulky subkritérií) Obecní zastupitelstvo v Zašové schválilo uzavření Smlouvy o úvěru s Komerční bankou a.s. Praha na dofinancování projektu Kulturní a informační centrum Zašová ve výši 40 mil. Kč dle schváleného výběrového řízení varianta B1 a pověřuje starostku obce Ing. Annu Mikoškovou podpisem smlouvy o úvěru s vybraným uchazečem Komerční banka, a.s. v souladu s nabídkou uchazeče Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k jednání s bankou ve věci prodloužení splátek úvěru ve výši 40 mil. Kč na dofinancování KIC za stejné úvěrové sazby. V případě, že se strany nedohodnou, bude záležitost znovu projednána v zastupitelstvu Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 1 dle návrhu Zastupitelstvo obce schválilo převod rodinného domu v k.ú. Juřinka z vlastnictví soukromé osoby na Obec Zašová Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolní a finanční výbor, aby jeho členové společně provedli kontrolu u subjektů, kterým byl v roce 2010 poskytnut příspěvek na činnost nebo grant a které o příspěvek na činnost nebo grant žádaly v roce Zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu a finančnímu výboru, aby u subjektů, kterým byl v roce 2010 poskytnut příspěvek na činnost nebo grant, zkontrolovaly následující skutečnosti: 1) Jakým způsobem byl příspěvek využit. 2) Zda jsou v účetnictví subjektu doloženy doklady, které stvrzují přijetí příspěvku z rozpočtu obce a jeho využití. Rovněž jestli byly kopie těchto dokladů předány na obecní úřad a v přiloženém seznamu uvedeny konkrétní částky vynaložených nákladů. 3) Zda byl příspěvek použit na podporu mládeže, případně pro jiný účel. Zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu a finančnímu výboru, aby u subjektů, které v roce 2011 žádaly o příspěvek na činnost zkontrolovaly následující skutečnosti: 1) Zjištění, zda počet členů mladších 19 let uvedených v žádosti odpovídá skutečnosti. 2) Kontrola bankovního spojení 3) Kontrola IČO podle zřizovacích listin. 4) Kontrola předložení hospodaření za minulý rok (předložení zprávy). Odpovědni za plnění usnesení: Ing. Marek Měsíc, Mgr. Svatava Trčková Termín plnění: Zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu výboru, aby v návaznosti na finančním výborem vypracovaná podrobná pravidla rozdělování finančních příspěvků a grantů místním organizacím a spolkům, připravil návrh pravidel pro kontrolu těchto subjektů a opatření ke zjištěným případným nedostatkům. Odpovědná za plnění usnesení: Mgr. Svatava Trčková Termín plnění: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne a usnesení kontrolního výboru přijatá na tomto jednání. Ing. Anna Mikošková starostka obce Jiljí Kubrický místostarosta obce Výpis usnesení ze zápisu z 8. schůze Rady obce Zašová, konané dne 7. března Rada obce schválila aktualizaci Směrnice pro čerpání sociálního fondu Obce Zašová. - Rada obce vzala na vědomí pohledávky po lhůtě splatnosti k Rada obce schválila změnu výplatního termínu pro výplatu mezd VPP za měsíc únor Rada schválila presentaci obce na 1 stránce publikace To nejlepší z Valašska za podmínek uvedených v zápise. - Rada obce schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro napojení kanalizační přípojky na stávající kanalizační šachtu umístěnou v zeleném páse obecního pozemku parc. č. 744/6 v k.ú. Zašová. - Rada obce schválila záměr odprodeje části pozemku par. č. 306 v k.ú. Zašová. - Rada obce schválila záměr odprodeje části pozemku par. č. 34/1 v k.ú. Zašová. - Rada obce neschválila žádost o zkrácení a prořezání dřevin rostoucích před panelovým domem č.p. 566, 567, 568, 569 a Rada obce schválila vysazení 2 ks lip u vstupní brány na hřbitov ve Veselé ze severní strany. - Rada obce schválila instalaci kanálu PRIMA LOVE místo kanálu Z 1. - Rada obce schválila osazení podružných elektroměrů nájemníkům prvního patra Drobné provozovny. Ing. Anna Mikošková starostka obce Údržba zeleně Jiljí Kubrický místostarosta obce Letošní zima skončila trošku dříve než loni a předloni, a tak už máme z chodníků a komunikací uklizeny zimní posypy. Ale i běžný úklid chodníků a údržba veřejných ploch a zeleně je každoroční sezónní záležitostí, kterou musíme zajistit. Právě údržba

3 Zašovské noviny 4/2011 zeleně byla dříve tak trochu okrajovou záležitostí, ale všichni si uvědomujeme, že právě jí bychom měli věnovat více pozornosti. Sečení obecních ploch zajišťujeme z větší části dodavatelsky, ale počítáme s tím, že travnaté plochy, které by měly být sečeny pravidelně a častěji, zajistí naši pracovníci. Bohužel nám pro letošní rok ubylo VPP pracovníků, dostali jsme dotaci pouze na 3 pracovníky. Drobnou pomoc vidíme i v organizování veřejné služby. Jedná se o využití zákona o hmotné nouzi, kdy je možno organizovat práci pro krátkodobé zaměstnání hodin měsíčně. Osoby v hmotné nouzi jsou nadále vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání a mohou si tak zvýšit nebo prodloužit podporu. Výkon práce pro obec je bezplatný. Vážení podnikatelé, Ing. Anna Mikošková v současné době je v naší obci umístěna většina reklamních zařízení různých firem, které ani nebyly povoleny. Protože mnohdy jsou umístěny na nevhodných místech, které narušují dopravní bezpečnost, zvažuje obec provést celkovou revizi všech reklamních zařízení. Reklamy, které nebyly povoleny, bude nutné odstranit. Současně obec zvažuje zavést systém, kdy nebude dávat povolení k individuálnímu osazení samostatných reklamních zařízení, nýbrž nabídne podnikatelům jednotný systém několika skupin reklamních panelů, kde si může každý podnikatel pronajmout reklamní plochu. Každý podnikatel by měl možnost si do jednotlivých panelů (zařízení) umístit svou vlastní reklamu o velikosti plochy cca 60 x 40 cm. Roční nájem odhadujeme do 1000,- Kč. Chtěla bych Vás proto požádat o sdělení (písemně, telefonicky, osobně nebo prostřednictvím u), zda byste měli zájem o umístění Vaší reklamy na reklamním zařízení obce. Obec Zašová byla v letošním roce znovu poctěna udělením grantu Nadace Děti-Kultura-Sport z Uherského Hradiště. V neděli převzal pan místostarosta v Hradišti na slavnostním ceremoniálu darovací šek na Kč, které budou použity na dovybavení zvučící techniky v sále. Děkujeme velice za podporu! Z naší ZŠ Den podle Ámose Marta Procházková Den učitelů březen jsme si letos chtěli připomenout nějak netradičně. Inspirovali jsme se známým heslem J. A. Komenského škola hrou a přichystali pro naše žáky zábavné dopoledne. Všichni učitelé si na tento den připravili netradiční vyučovací hodinu, jejíž náplň předem zveřejnili na nástěnce. Žáci si mohli sami vybrat, kterých hodin se zúčastní. V pátek před projektem se děti rozutekly po škole a snažily se zapsat do hodin, které je nejvíce zaujaly. A že bylo z čeho vybírat! Na I. stupni se soutěžilo, tvořilo a malovalo, hrálo maňáskové divadlo, ochutnávaly se čerstvě vyrobené pomazánky, luštily se kvízy, osmisměrky, upravovaly se digitální fotografie, k dispozici byl i koutek fyziky pro malé vědce. Na II. stupni se mísila vůně palačinek se zápachem chem. pokusů, vyráběly se originální trička, nechyběly všelijaké hry, skládačky ani anglické video. Všichni si to také mohli na férovku rozdat v naší tělocvičně. Děkuji Vám za odpověď. Ing. Anna Mikošková V této záležitosti se obracejte na Ing. Sabinu Rajnochovou, Tel.: , GSM: , Ukázka reklamního zařízení Grant od NADACE Děti-Kultura-Sport Formou ankety jsme následně zjišťovali, jak se Den podle Ámose žákům líbil, volili jsme nejzábavnější hodinu a ptali se, zda by si takový den ještě někdy rádi zopakovali. Na prvním stupni zvítězila hodina Štafeta chytré horákyně paní učitelky D. Hladké. Žáci druhého stupně nejvíce oceňovali hodinu A pancake day pana učitele D. Schmidta, při které si pochutnali na vlastnoručně usmažených palačinkách. A co nám udělalo největší radost? 46 žákům se líbilo úplně všechno, a proto nehlasovali pro konkrétní hodinu. Někteří žáci uvedli, že je nebavily přestávky. 242 z 244 dotazovaných žáků si chce Den s Ámosem zopakovat. Některým žákům nestačilo 5 připravených smajlíků a při hodnocení akce dokreslovali další. Děkujeme.

4 4 Děkujeme také všem pedagogům, vychovatelkám ŠD a ŠK a panu Nepalovi za skvělou spolupráci při realizaci tohoto netradičního dne. Fotky a více informací z této akce naleznete na našich webových stránkách K. Martinková a J. Kohoutková Z naší MŠ Co se děje v našich MŠ Zašová a Veselá abychom vyhnali krutou zimu vynesli jsme s našimi dětmi v březnu za vesnice Mařenu. Jak vidno, zdařilo se zima vzdala svoji vládu a usmálo se na nás jaro. Mařeně v Zašové se popravdě odplout ani trochu nechtělo, ale nakonec ji voda v potoce přece jen odnesla pryč. Jako již každý rok jsme začali chodit na ozdravné pobyty do zašovské jeskyně Salza, kde společně s dětmi relaxujeme a čerpáme energii z účinků soli Mrtvého moře. Děti si zde vždy poslechnou pěkné pohádky a písničky, odpočinou na lehátkách a pohrají si se solnými krystaly, ze kterých staví hrady nebo vaří dorty V MŠ Zašová proběhla v měsíci dubnu výstava obrázků, které jsme odeslali do soutěže nazvané Požární ochrana očima dětí, kterou vyhlásilo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Dětem se obrázky moc povedly, tak pevně doufáme, že se dočkají ocenění za svou snahu. Ve středu proběhne v MŠ Zašová Velikonoční tvořivé odpoledne s rodiči a jejich dětmi budeme malovat vajíčka a vytvářet velikonoční ozdoby. V pátek k nám pak zavítá divadlo MYŠKA z Nového Jičína s představením Žabka carevna. Těšíme se brzy nashledanou. Za MŠ Zašová a Veselá zdraví čtenáře Lenka Indráková. Společenská kronika našich občanů Jubilanti březen let Jarmila Pobořilová, Jaroslava Hambálková, Rudolf Michalisko 75 let Eva Zetková 80 let Antonie Hřivová, Alois Polách, Jaroslav Chuděj 81 let Vlasta Macháčková 82 let Ing. Ludvík Opálka, Radislav Nohavica, Anděla Mořkovská, Václav Hambálek 83 let Věra Janišová, Růžena Pospěchová 87 let Jan Kubját, Marie Frňková 90 let František Krůpa 92 let Anna Švajdová Poznámka redakce: akademické tituly jubilantů uveřeňujeme na vyžádání. Zašovské noviny 4/2011 Vzpomínky Dne 14. února 2011 by se dožil 75 let tatínek a dědeček, pan František Mach, a připomeneme si 15. března 23. výročí, kdy nás navždy opustil. Vzpomíná celá rodina Zároveň si připomeneme 20. dubna 2011 výročí smrti mé milované dcery, paní Helenky Dořičáková, která by se dožila 52 let. Vzpomínají dcery, matka a sourozenci s rodinami Dne jsme si připomněli 3. smutné výročí, kdy nás opustila naše maminka paní Marie Maliňáková. S vděčností vzpomínají synové s rodinami. Prázdná je chaloupka pod horami, nejsi už, tatínku, mezi námi. Dne 14. dubna 2011 jsme vzpomněli nedožitých 90 let našeho tatínka, dědečka, bratra a strýce, pana Rudolfa Vaculína. Zároveň si 18. listopadu 2011 připomeneme 9. výročí jeho úmrtí. S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami. Vzpomínka na manžele Martinkovy V dubnu letošního roku by oslavili své 80. narozeniny manželé Marie a Vojtěch Martinkovi. Svou lásku si stvrdili před 55 lety v místním kostele a ta je pak provázela po celý společný život. S láskou a tichou vzpomínkou v srdci rodina Poděkování Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za projevy soustrasti, květinové dary i účast na posledním rozloučení s naší maminkou, babičkou, paní Boženou Daňkovou. Zvláště děkujeme panu kaplanovi Mariuszu Karkoszkovi a Ing. Petru Borovičkovi a zpěvačkám. Chtěli bychom také touto cestou poděkovat MUDr. Zdeňku Veličkovi a paní sestřičce Věře Grofové za veškerou péči. Zarmoucená rodina

5 Zašovské noviny 4/2011 SPORT Fotbal Volejbal Tradiční jarní volejbalový turnaj v Zašové se konal v tělocvičně ZŠ tradiční Jarní volejbalový turnaj. Příhlásilo se celkem 15 týmů, které bojovaly o první místa celý sobotní den. Konečné pořadí družstev: 1. Halogen 2. Táborníci 3. Veverky 4. Vemena 5. Citrus 6. Modrá hvězda 7. Sahara Vidče 8. Valašské hovada 9. Yndywydualisté 10. Kajmani 11. Hasiči 12. Ženy 13. TVP 14. Hafani 15. Obecní úřad Děkujeme touto cestou všem hráčům, kteří se tohoto sportovního dne zúčastnili, sponzorům, obsluze bufetu a povzbuzujícím divákům a všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto skvělého sportovního dne. S pozdravem organizátorky turnaje ASPV Ženy Volejbal ve čtvrtek Obec zve zájemce o volejbal k pravidelnému tréninku vždy ve čtvrtek v době od 19 do 21 hod. V zimních měsících se začátek posouvá až k 16. hodině. Zájemci se mohou hlásit u sl. Procházkové - tel.: FARNOST ZAŠOVÁ Informace z Veselé a Zašové Římskokatolická farnost Veselá u Valašského Meziříčí prosí o pomoc pro jedinečnou kulturní památku! Rekonstrukce střechy fary po 200 letech Historie: Samostatná duchovní správa ve Veselé byla zřízena v r První zmínka o faře je z roku Byla vybudována ve slohu krásenského zámku. Stavebně byla upravována v letech 1859, 1901 a Podle záznamů v kronikách farnosti byla střecha fary v roce 1874 nově pokryta a v r byla střecha opravena. V roce 1947 byla střecha fary nově pokryta eternitem, byla krytina střechy opravena. Komíny byly opravovány v letech 1968 a Fara je nedílnou součástí celého farního areálu kostela sv. Martina. Spolu s ním jde o nejstarší stavby osady Veselá. Fara je stejně jako kostel zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek České republiky. Chceme zachránit nejprve střechu fary! Současný stav: Stav střechy je havarijní. Eternitová krytina je již dožilá, na mnoha místech poškozená nebo schází a místy protéká.

6 Klempířské prvky střechy jsou rovněž místy značně poškozené, netěsné anebo chybí. Dřevěné konstrukce krovu včetně pozednic a profilované mansardové římsy jsou místy napadeny hnilobou, dřevokaznými houbami či dřevokazným hmyzem. V tomto stavu nezaručují dostatečnou pevnost a bezpečnost konstrukcí. Dřevěné bednění střechy je pronesené a rovněž napadené dřevokaznými houbami. Dalším zatékáním hrozí i poškození dřevěných trámových stropů. Komíny jsou silně poškozeny. Opravit je nutno i poškozené omítky a klempířské prvky štítového vikýře. Vyměnit je třeba střešní okna. Nezbytný je i nový hromosvod. Projekt 2011 Rekonstrukce: V minulosti bylo několik pokusů o rekonstrukci mansardové střechy, poslední vloni. Požádali jsme o účelovou dotaci Obce Zašová ve výši ,- o dotaci z Církevního grantu Nadace DKS ,-, o dotaci ,- z Havarijního programu Ministerstva kultury přes NPÚ ÚOP Kroměříž a dotaci ,- z Fondu pro obnovu kulturních památek Zlínského kraje. S výjimkou předpokladu dotace od Obce Zašová nám opět žádná z požadovaných dotací nebude přidělena. Budeme ještě usilovat o dotaci z Ministerstva kultury prostřednictvím Obce s rozšířenou působností Města Valašského Meziříčí, ale ani zde není nic jistého. Na památkách se šetří. I přesto jsme si řekli: Teď anebo nikdy! Vlak se rozjel. Ve výběrovém řízení na realizaci akce v tomto roce byla vybrána společnost H & B delta, s.r.o. ze Vsetína a je s ní uzavřena Smlouva o dílo na realizaci opravy v termínu od do Rekonstrukce střechy bude stát ,- Kč. Naše farní společenství na tento úkol nestačí. Proto se obracíme na Vás a prosíme: pomozte nám zachránit tuto jedinečnou veselskou památku, která spolu s kostelem sv. Martina je dominantou na kopci nad obcí ve výšce 410 m/n.m. Děkujeme za všechny dary a na dobrodince pamatujeme ve svých modlitbách a při mši sv. Každý dárce dostane PAMĚTNÍ LIST. Zašovské noviny 4/ Veselá Zašová Bílá sobota (Vigilie Zmrtvýchvstání + křest) Veselá Zašová neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 7.00, 8.15, 10.30, Vigantice 8.00 Veselá Zašová Pondělí velikonoční 7.00, Veselá Zašová Neděle Božího milosrdenství 7.00, 8.15, (14.00 zpověď, adorace s Korunkou k Božímu milosrdenství) 8.00 Veselá Zašová Velikonoční zpověď: Neděle : Rožnov p. R (a před každou mší sv.) Čtvrtek : Veselá Sobota : Zašová P. Jiří Polášek, farář v Rožnově p. R. a exc. administrátor v Zašové a Veselé Římskokatolická farnost Veselá u Valašského Meziříčí, Veselá 28, PSČ: Zašová, IČ: , tel.: , , bankovní spojení: ČSOB Rožnov p. R., č. ú.: /0300, var. symbol: 1804 PRVNÍ svaté přijímání dětí v ZAŠOVÉ První svaté přijímání dětí se letos uskuteční v neděli 29. května 2011 v ve farním kostele. Matka sirotků, pomocnice chudých a opuštěných V letošním roce tomu bude 100 let, co byla postavena budova tzv. ústavské školy. A byla vystavěna dobře. Její vzhled se za ta léta v podstatě nezměnil. Spíše než samotnou budovu se ale sluší připomenout instituci, které škola sloužila, a především ty, kdo se o ni zasloužili. VELIKONOCE 2011 Mše svaté: Květná neděle 7.00, 8.15, Rožnov p. R. Průvod s ratolestmi z Muzea do farního kostela. Památka slavného vjezdu Ježíše do Jeruzaléma začátek v 9.30 v kostele sv. Anny v Muzeu Veselá Zašová Zelený čtvrtek Rožnov p. R Veselá Zašová Velký pátek (14.30 křížová cesta) Rožnov p. R. V roce 1901, tedy před sto deseti lety, P. Jan Stavěl,

7 Zašovské noviny 4/2011 zakladatel charitativního Spolku sv. Josefa v Ostravě Vítkovicích, odkoupil za peníze z milodarů část areálu bývalého zašovského kláštera a založil zde ústav téhož jména. Socha patrona ústavu nad jeho vchodem přečkala kupodivu až do dnešních dnů. Sirotci, o které ústav pečoval, navštěvovali původně místní obecnou školu, ale protože se chovanky ústavu stávaly obětí, jak bychom dnes řekli, šikany, vznikla pro ně v areálu ústavu tato nová škola. Po jejím otevření se situace zcela změnila. Soukromá dívčí škola si získala takovou prestiž, že většina místních rodičů posílala své dcery místo do obecní raději do školy ústavské. Zápis v kronice sester kongregace Neposkvrněného početí P. Marie, které o sirotky v prvých letech existence ústavu pečovaly, svědčí o tom, že P. Jan Stavěl, v té době katecheta v Hranicích, se staral o všechny potřeby ústavu a obětavě dojížděl do Zašové téměř denně. Později zajišťovaly výuku dětí školské sestry De Notre Dame, jejichž následovnice zde ještě mnozí pamatujeme. P. Jan Stavěl byl pro své zásluhy a schopnosti v roce 1923 jmenován světícím biskupem olomouckým. Kromě obvyklých povinností vyplývajících z jeho úřadu se i nadále věnoval sociální péči. Byl mj. předsedou Národního svazu charity. Mons. Jana Stavěla můžeme vidět na mnoha dobových snímcích, například při žehnání cyrilometodějského sousoší na Radhošti, nebo při pohřbu tragicky zesnulého Tomáše Bati ve Zlíně. Biskup Jan Stavěl umírá na začátku války na infarkt z rozčílení, když se doslechl o zabrání jeho dívčího ústavu okupační armádou. Pohřben je v Kostelci na Hané. Ovšem hrob spoluzakladatelky a ředitelky Ústavu sv. Josefa máme zde - v Zašové. Na jejím smutečním oznámení je uvedeno: Dne 21. října 1943 ráčil Bůh k sobě povolati milovanou a ctěnou slečnu Růženu Staňkovou, zasloužilou ředitelku a spoluzakladatelku Ústavu sv. Josefa v Zašové, vroucně milovanou matku sirotků, pomocnici chudých a opuštěných Bohužel, přestože z díla obou zakladatelů těžili klienti a zaměstnanci všech institucí, které někdejší ústav užívaly a užívají, uvedená jména už málokomu něco říkají. Přitom kolik lidí zde našlo za ta dlouhá desetiletí svůj domov, kolik místních i přespolních práci Z náhrobku Mons. Jana Stavěla v Kostelci kdosi ukradl sochařskou výzdobu a o tom, jak vypadá náhrobek slečny Staňkové, se můžeme přesvědčit sami Letošní výročí ústavu i jeho školy by mohla být dobrým impulsem, aby byl hrob této obdivuhodné zašovské osobnosti uveden do důstojnější podoby. Minule zde bylo vzpomenuto faráře P. Antonína Štíhela, který si také přál být pohřben na zašovském hřbitově. On ani slečna Staňková se sice v Zašové nenarodili, ale spojili své životy s naší obcí, těšili se oblibě u svých současníků a pro své dílo si zaslouží i naši úctu. J. Krůpa KULTURA Obecní knihovny Knihovna ve Veselé je již plně automatizovaná Jak jsme avizovali již začátkem roku, Obecní knihovna ve Veselé prošla procesem automatizace. Nyní je již vše dokončeno a knihy se čtenářům půjčují přes optickou čtečku. Využitím této techniky se zrychlí a zefektivní půjčování knih a časopisů, je vedena automaticky statistika o výpůjčkách i čtenářích a lze využít vyhledávání požadovaného dokumentu pomocí vyhledávače, který náš knihovnický program KpWin obsahuje. Růžena Staňková byla dcerou ostravského stavitele. Své věno všechen svůj majetek vložila do této dobročinné instituce. Zůstala svobodná a celý život pak věnovala péči o osiřelé, postižené a zanedbané děti. Neopustila je ani po smrti. Byla pohřbena mezi hroby zemřelých sirotků na zašovském hřbitově. Zároveň knihovna prošla první fází revitalizace, byl zde položen nový zátěžový koberec a také pořízeno několik kusů nového nábytku. Věříme, že čtenáři tuto novou tvář knihovny uvítají a stráví zde příjemné chvíle. Marta Procházková

8 Uplynulé akce Jemná krása z ovoce a zeleniny V sobotu se v Klubu důchodců sešlo šestnáct nadšených hospodyněk, které se pod vedením lektorky z Integrované střední školy Marie Paprstkářové a absolventa této školy a držitele mnoha ocenění v dekorativním vyřezávání zeleniny, Radka Vrány, pustily s chutí do vytváření ozdob, jež jsou stoprocentně jedlé a zároveň ozdobí každou studenou mísu, obložený chlebíček či udělají radost jako dárek. Účastnice kurzu se postupně seznámily s vyřezáváním pórku, rajčat, okurek, mrkve a ředkviček, vyzkoušely si ozdobit skleničku i správně ozdobit chlebíček. Zašovské noviny 4/2011 zábavně a šetrně, což je u muzikantů nutnost. Posilněni vydatnou snídaní jsme vyrazili na zahradu vybavenou malým hřištěm a potom šli zkoušet nové písničky. Došlo taky na hudební teorii, na jejímž konci byl test. V průběhu dne členové foto kroužku dostali samostatný úkol, jež spočíval ve vymyšlení reklamy, sestavení jednoduchého scénáře, no a ve finále reklamu nafilmovat. Užili si u toho hodně legrace. Měli jsme také možnost si zahrát stolní fotbálek (s trochu netradičními pravidly). Další den tedy v sobotu, jsme začali klasicky rozcvičkou a poté jsme vyrazili na menší procházku. Došli jsme skoro až ke slovenským hranicím, od kterých jsme byli asi jen 3 km. když jsme se vrátili celí zmožení, pokusili jsme otextovat vlastní písničku, což se víceméně povedlo. Celý kurz byl veden oběma lektory formou zábavného učení a nikdo se ani na chvilku nenudil. V podvečer si hospodyňky odnášely všechny svoje výrobky, aby se pochlubily i doma. Velký dík patří oběma lektorům, kteří se všem zúčastněným věnovali s velkou trpělivostí a dokázali všechny nadchnout pro toto nevšední umění. Celou akci podpořilo občanské sdružení Místní akční skupina Rožnovsko a Obecní úřad Zašová. STEČ na chatě Celnice Marta Procházková Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Ve čtvrtek 3. března se naše Hudební Doupě a Foto kroužek vydaly na chatu Celnice v Huslenkách. Když jsme kolem 14 hod. odpoledne všichni dorazili do naší zkušebny, spočítali se, naložili bágly, jídlo a nástroje do aut, mohlo se vyrazit. Několik pomocníků jelo autem a ostatní vlakem, ve kterém se celou cestu zpívalo a hrálo na kytaru. Po příjezdu na chatu začal boj o pokoje. Nakonec si každý našel ten svůj, a to hlavně proto, že bylo z čeho vybírat. Ještě toho dne jsme posvačili a podívali se na film Oheň v oblacích, chvilku si popovídali a šli spát. Probudili jsme se do slunečného dne, který jsme zahájili rozcvičkou, pojatou velmi Fotografové odpoledne lovili snímky krajinek a večer vyzkoušeli noční fotografování. Poslední den jsme se tradičně pobavili u rozcvičky a jako každý den hráli, zpívali a zkoušeli nové kusy. Po zkoušce někteří pomáhali v kuchyni s přípravou oběda, ostatní se starali o prostírání stolu a výdej jídla. Bohužel to uteklo příliš rychle a nezbývalo nic jiného, než se vrátit domů. Děkujeme všem dospělákům, kteří o nás po celou dobu návštěvy chaty tak vzorně pečovali. Hudební soustředění splnilo naše očekávání a všem se moc líbilo. Určitě si podobnou akci brzy zopakujeme! Program Klubu důchodců (duben - květen) Už se blíží svátky jara výroba kraslic aj. ozdob Tlak krve tichý nepřítel jak s ním rozumně žít a bojovat 17 hod. schůzka výboru zábavné odpoledne se zpěvem při harmonice paní Marty Porubové Den matek vystoupení dětí z farního společenství od 15 hod setkání pracovníků školství hod. Kam za kulturou v Zašové a ve Veselé Čarodějnické kroužení nad Zašovou Místní malé čarodějnice a čarodějníci si již zvykli, že poslední den v měsíci dubnu patří vždy jim. Letos si kvůli této důležité události nemusí brát ani volno ve svých čarodějnických školách, protože datum sletu připadá zrovna na sobotu. Jako každý rok jsou pro všechnu čarodějnickou drobotinu připraveny

9 Zašovské noviny 4/2011 veselé soutěže, odměny v podobě pečených buřtíků, písničky, promenáda i ocenění za nejkrásnější masky. Zveme srdečně i všechny rodiče a příznivce této čarodějnické veselice, pro něž bude připraveno rovněž kvalitní občerstvení, gulášek, alko i nealko. Pozvánka na country večer Další koncert staré hudby v Zašové V zašovském kostele Navštívení Panny Marie se v podvečer 21. května 2011, přesněji v hod. bude konat koncert profesionálního komorního souboru MUSICA ORGANUM, který interpretuje hudbu 17. a 18. století. Soubor vznikl v roce 2008rozšířením původního dua varhaníka Jiřího Šona a trompetisty Petra Juráška o sopranistku Kateřinu Hájkovou (Juráškovou). V tomto zajímavém, a v době baroka častém a oblíbeném vokálně-instrumentálním uskupení, dnes vytváří spojením majestátního zvuku varhan, oslnivým tónem trubky a všemi atributy dokonalým charakterem sopránového zpěvu, jedinečnou zvukovou harmonii. V této podobě a složení vystupuje Musica Organum na koncertech barokní hudby s programem napříč hudební barokní Evropou ve skladbách J. S. Bacha, G. F. Händela, A. Scarlattiho, H. Purccela, J. D. Zelenky, P. J. Vejvanovského a dalších. Věříme, že tento koncert potěší mnohé milovníky hudby a zpestří jim květnovou sobotu. Vstupné na tento koncert je dobrovolné. Srdečně zve Obec Zašová a Římskokatolická farnost Zašová

10 10 Zašovské noviny 4/2011 Různé Potřebujete chodit do práce a přitom se staráte o někoho blízkého? Může jít o staré a nemohoucí rodiče nebo dítě se zdravotním postižením. Takové dilema řeší v dnešní době spousta lidí. Lidé chtějí, aby jejich blízcí mohli zůstat doma, kde je jim dobře, ale nemají nikoho, kdo by se o ně mohl postarat delší dobu. Nabízíme službu osobní asistence, která tuto situaci řeší. Zatímco pečující pracují, obstarávají spoustu běžných domácích záležitostí, nebo si prostě potřebují odpočinout, věnujeme se jejich blízkým. Pro koho tu jsme? Pro osoby od 6ti let, které sami nezvládnou dělat to, co by rády, vzhledem k tělesnému nebo mentálnímu omezení, ale jsou alespoň trochu soběstačné. Co je naším cílem? Podpora klienta směrem k posílení jeho soběstačnosti, nezávislosti a začlenění se do společnosti s ohledem na jeho možnosti. Co přesně nabízíme? - pomáháme se vším, co je doma potřeba - pomáháme při doprovodech do školy, do kina, za zábavou, do společnosti - pomáháme také s doprovody na úřady, na poštu, nebo k doktorovi - pomáháme při osobní hygieně - pomáháme při podávání jídla - pomáháme starat se o vlastní osobu Naše práce spočívá v asistování při jakýchkoli činnostech. Může to být asistence doma, kdy nabízíme klientům pomoc s běžnými záležitostmi, trávíme s ním čas, povídáme si. Nebo jde o asistenci ve škole, na úřadě, v zájmovém kroužku, stacionáři či zaměstnání. Snažíme se, aby klient udržoval nebo rozvíjel vztahy se svým okolím a nezůstal izolovaný doma. INZERCE OSEVA PRO, s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Zubří, Hamerská 698 zahajuje prodej Po Pá hod mobil (p. Smočková) nabízí k prodeji sazenice balkonových rostlin (pelargonie, surfinie, fuchsie, bacopa ) přísady zeleniny (salát, kedluben, celer, rajčata, paprika ) a bylinek (bazalka, máta, šalvěj, oregano, rozmarýn...) jahody dále nabízí travní směsi (parková, hřišťová, luční) netkanou textilii (bílá, černá) zahradnický substrát, rašelina hnojiva a jiné Osobní asistence může být poskytována až 24 hodin denně. Doplňuje tedy například pečovatelskou nebo jinou sociální službou, která má pevně danou pracovní dobu. Vždy vycházíme z aktuálních potřeb klienta a snažíme se mu ušít službu na míru. Osobní asistenci poskytujeme ve Valašském Meziříčí, Kelči a jejich spádových oblastech. Od ledna 2011 jsme rozšířili naši službu také na oblast Rožnovska. Kontakt Charita Valašské Meziříčí Centrum osobní asistence koordinátor služby - Mgr. Alena Holešovská telefon Kpt. Zavadila Valašské Meziříčí Zašovské noviny - vydává Obecní úřad Zašová - povoleno Okresním úřadem Vsetín dne reg. zn. MK ČR E vychází 1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Mgr. Marta Procházková, tel.: , , , - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová - uzávěrka 5. každého měsíce - tisk Grafia Nova Rožnov p. Radhoštěm - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Zápis. z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov

Zápis. z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov Program jednání: 1. Zahájení 2. Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 268/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 268/2010-2014/ZM U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 25. 10.

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27 KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Terešov konaného dne 7.12.2010

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Terešov konaného dne 7.12.2010 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Terešov konaného dne 7.12.2010 Začátek : 18,00 hodin Přítomno : 7 členů OZ, 4 veřejnost Josef Mašek Roman Dibus Ing.Tomáš Vileta Pavel Zikmund Václav

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 2 Č. j.: KUJI 33603/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška se sídlem Osová Bítýška 3, 59453

Více

Zápis č. 2/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 2/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 2/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 2. zasedání Rady města

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Starohamerský Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Slovo starosty Vážení občané, V zářijovém zpravodaji bych Vás chtěl informovat o dění v naší obci. 23. 8. 2012 byly ukončeny stavební práce na

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ

Mladecké noviny ČÍSLO 66 NEPRODEJNÉ Mladecké noviny ČÍSLO 66 PROSINEC NEPRODEJNÉ 12/2015 Vážení spoluobčané, přeji vám všem i vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků, které budou naplněny radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou.

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

ZO schválilo ověřovatele zápisu a program jednání

ZO schválilo ověřovatele zápisu a program jednání ZASTUPITELSTVO OBCE LUKOV ZÁPIS z 27. jednání ZO konaného dne 21.12. 2009 v 18.00hod.na OÚ ve Štěpánově Přítomni: Hrabáková, Motl, Bartoň, Marhulová, Direj, Malík, Omlunen: Tengler (18.oo 18.45 hod.) Program:

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Zápis č. 22/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 22/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 22/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 22. zasedání Rady

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 19. ročník duben 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 Usnesením č. 14/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2013. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více