Zpravodaj obce. Hutisko-Solanec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce. Hutisko-Solanec"

Transkript

1 Zpravodaj obce 5/2012 Hutisko-Solanec R O Č N Í K 8, V Y D Á N Í 5 1. K V Ě T E N V dnešním vydání najdete Zasedání Rady obce v dubnu strana 2 Humanitární sbírka strana 3 Daň z nemovitosti strana 3 Den země v naší škole strana 4 Besedy se žáky školy strana 5 Aprílový měsíc v MŠ strana 6 Pouť sv. Josefa strana 6 Vypínání el. energie strana 6 Klub důchodců na výletě strana 7 Očkování psů proti vzteklině strana 7 Petr Pospěch mistr republiky strana 7 Kulturní informace strana 8 Mateřské centrum informuje strana 8 Vítání jara strana 8 S L O V O S T A R O S T Y O B C E V závěru loňského roku se podařilo v naší obci realizovat projekt Modernizace venkovního hřiště a přilehlého objektu pro multifunkční využití a volnočasové aktivity obyvatel. Tento projekt se realizoval v prostoru bývalého školního hřiště nad Základní a mateřskou školou, a díky své kompaktní koncepci a nápaditosti řešení jednotlivých sportovních ploch a víceúčelového objektu, nabízí moderní zázemí s možností sportovního využití nejen pro děti školou povinné, ale především pro nás, naší mládež, rodiče s dětmi a všechny, co mají zájem o aktivní trávení volného času. V rámci areálu, který je napojen na stávající zázemí Základní školy a mateřské školy v podobě přístupových komunikací a parkovacích míst vznikly tyto plochy: Víceúčelové hřiště s umělým povrchem 43x23 m Víceúčelové hřiště s umělým povrchem 24x15 m Tréninkové plochy s umělou trávou pro minikopanou a košíkovou Běžecká dráha s umělým povrchem v délce 200m Sektor pro skok daleký a vrh koulí Dětské hřiště s umělým povrchem a moderními prvky V rekonstruovaném objektu skleníku bylo vybudováno v přízemí sociální zařízení se šatnami a umývárnou pro venkovní hřiště, se samostatným vstupem a bezbariérovým přístupem. Samostatným vchodem je pak vyřešen přístup do vlastního objektu zařízenému pro volnočasové aktivity obyvatel, a to v 1.NP dvě prostorné klubovny se šatnou a kanceláří, včetně sociálního zařízení pro osoby těžce pohybově postižené. V 2.NP jsou vybudovány tři klubovny s pomocným skladem včetně sociálního zařízení a bezbariérového přístupu. Celý objekt je pak samostatně napojen na plynový a vodovodní řád, včetně dešťové a splaškové kanalizace. Celý areál pronajala Obec Hutisko-Solanec své příspěvkové organizaci Základní škole a mateřské škole na základě smluvního vztahu, s tím, že veškerou další činnost pro obyvatele řeší prostřednictvím svého správce areálu pana Jana Pavlíčka - tel Věříme, že toto sportovní a oddychové zařízení pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit bude do budoucna plně využito a naše mládež se bude moci více realizovat sportem na úkor jiných, mnohdy negativních činností. Dovoluji si Vás všechny pozvat na slavnostní otevření tohoto areálu v pondělí 7. května 2012 od 14 hodin. Při této příležitosti se uskuteční již v dopoledních hodinách sportovní atletický den dětí naší základní školy pod názvem Memoriál Cyrila Macha. S přáním všeho dobrého a sportu zdar. Ing. Vladimír Petružela starosta obce

2 R O Č N Í K 8, V Y D Á N Í 5 S T R Á N K A 2 DUBNOVÉ JEDNÁNÍ RADY OBCE HUTISKO-SOLANEC Rada obce Hutisko-Solanec schválila dohodu o užívání pozemních komunikací v majetku obce Hutisko-Solanec, která bude uzavírána mezi Obcí Hutisko-Solanec a správci, vlastníky, dopravci, případně obchodníky pro odvoz dřevní hmoty z lesních porostů v katastrech obce Hutisko- Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Romana a Marcely Koláčkových, Hutisko-Solanec 620 o prodloužení pronájmu nebytových prostor, budova č. p. 620, pozemku parc. č. 510/2 včetně plaveckého bazénu, dětského bazénu, filtrační stanice, budovy skladu a zpevněných ploch a pozemku parc. č. 510/13 a parc. č. 506/29 vše v k. ú. Solanec pod Soláněm. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr pronájmu zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec povolila ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a na základě 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a 2 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání, v platném znění výjimku z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole Hutisko-Solanec z 24 na 28 dětí v každé třídě, na celkový počet 56 dětí v MŠ pro školní rok 2012/2013. Povolení se vydává s platností od 1. září Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Mysliveckého sdružení Hutisko-Solanec o. s. O finanční příspěvek na konání soutěže dětí a mládeže s názvem Zlatá srnčí trofej a na pořádání střelecké soutěže O pohár starosty obce Hutisko- Solanec. Rada obce Hutisko-Solanec schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 2.000,-- Kč na zakoupení knih a poháru pro vítěze soutěží. Rada obce Hutisko-Solanec schválila přijetí neinvestičního finančního příspěvku v celkové výši ,-- Kč z rozpočtu Zlínského kraje na výchovu lesních porostů a přibližování dřeva koněm. Rada obce Hutisko-Solanec projednala návrh nájemní smlouvy nebytových prostor a žádost České pošty, s. p. o pronájem nebytových prostor v přízemí přístavby obecního úřadu Hutisko-Solanec 512 za účelem přestěhování pobočky České pošty. Rada obce ukládá obecnímu úřadu, aby záměr pronájmu zveřejnil po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ. Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Marie Švihelové, Hutisko-Solanec 649 o nové projednání prodeje ¾ podílu na pozemcích parc. č. 1053/4 trvalý travní porost o výměře 194 m 2 a parc. č. 1053/1 trvalý travní porost o výměře 179 m 2 vše v k. ú. Solanec pod Soláněm. Rada obce žádost postoupí k novému projednání v programu 9. zasedání Zastupitelstva obce Hutisko- Solanec v měsíci červnu Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost občanského sdružení Zákopčan o zapůjčení mobilních WC a zahradních stanů na akci Kácení máje 2012 Rada obce Hutisko-Solanec vyhlašuje na základě usnesení Zastupitelstva obce Hutisko-Solanec č.08/93 a v souladu s 39 odst. 1 a 102 odst. 3 zákona č.128/2000sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej budovy s číslem popisným objekt občanské vybavenosti včetně součástí a příslušenství, včetně pozemku pod budovou parc. st. č.369/2 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 198m 2, prodej budovy s číslem popisným objekt občanské vybavenosti včetně součástí a příslušenství, včetně pozemku parc. st. č. 369/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 330m 2 a pozemku parc. č ostatní plocha o výměře 120 m 2 vše v kat. území Solanec pod Soláněm v obci Hutisko-Solanec za maximální možnou cenu s přihlédnutím k podnikatelskému záměru zájemce. Při výběru kupujícího bude přihlédnuto zejména k navržené kupní ceně, platebním podmínkám, k podnikatelskému záměru a převzetí nájemní smlouvy - provozování pohostinství. Termín podání nabídky je do do 10:00 hod. Ing. Vladimír Petružela starosta obce Petr Maléř místostarosta obce

3 S T R Á N K A 3 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / Matrikářka obce informuje Jubilanti v měsíci květen 2012 Barabášová Marie 91 let č.p. 237 Luzarová Ludmila 85 let č.p. 348 Koláčková Anděla 85 let č.p. 604 Pavlica Jan 80 let č.p. 498 Mikulenková Anna 70 let č.p. 549 Hellmann Zdeněk 70 let č.p. 675 Liďák Karel 60 let č.p. 80 Bělunková Eva 50 let č.p. 595 Fiurášek Jaroslav 50 let č.p. 291 Růčka Bronislav 50 let č.p. 696 Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně štěstí, zdraví a osobní pohody MO Červený kříž Prostřední Bečva ve spolupráci s obecním úřadem Prostřední Bečva a Diakonií Broumov pořádají HUMANITÁRNÍ SBÍRKU letního a zimního oblečení (dámské,pánské,dětské) lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek domácích potřeb nádobí bílé i černé, jen funkční peří, péřových přikrývek a polštářů, dek, přikrývek (obyčejné, vatové, larisy) hraček a školních potřeb, novin, časopisů, knih nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dětské kabelek, tašek, batohů a peněženek VĚCI, KTERÉ NEMŮŽEME VZÍT lyžařské boty, oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon) ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola, kočárky (TRANSPORTEM SE ZNEHODNOTÍ) SBÍRKA SE USKUTEČNÍ pondělí 7. KVĚTNA a středu 9. KVĚTNA 2012 v čase: pondělí a středa od hodin místo: obecní úřad Prostřední Bečva Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů nebo krabic, aby se transportem nepoškodily. PROSÍM, PŘINÁŠEJTE VĚCI JEN V URČENÉM TERMÍNU!!!!! Novorozeňátka v dubnu 2012 Pavel Kaňák č.p. 87 Kryštof Mičkal č.p. 268 Lukáš Minarčík č.p. 94 Blahopřejeme rodičům k narození dítěte a dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky v novém životě Poslední rozloučení v dubnu 2012 Vítězslav Juříček č. p. 11 ve věku 72 let Josef Mikunda č.p. 615 ve věku 74 let Vlastimila Barošová č.p. 322 ve věku 90 let Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast nad úmrtím svých blízkých Karasova obecní knihovna Oznamuje občanům, že ve dnech 1. a 8. května 2012 (státní svátky) bude knihovna uzavřena. Náhradní termín proto bude ve středu 9. května 2012 od 15 do 17 hodin. Finanční úřad v Rožnově pod Radhoštěm oznamuje občanům, že ode dne do je v budově Finančního úřadu v Rožnově pod Radhoštěm, kancelář č. dveří 225 ve dnech pondělí a středa od 8.00 do hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně D a ň z n e m o v i t o s t i n a r o k Složenky s výměrem daně z nemovitosti budou jako v předcházejících letech doručovány poštou vlastníku nemovitosti. Daň je splatná do

4 S T R Á N K A 4 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / Zprávy Základní školy Hutisko-Solanec VELIKONOČNÍ JARMARK Začátek měsíce dubna byl na naší škole ve znamení přípravy a realizace velikonočního jarmarku. Děti a paní učitelky společně prodávaly své výrobky v úterý 3. dubna. V tento den probíhaly také třídní schůzky, a tak mnozí rodiče odcházeli odpoledne ze školy nejen s informacemi od třídních učitelů, ale i s velikonočními pozdravy. SPORTOVNÍ TÝDEN Týden po Velikonocích je možno bez velkého přemýšlení označit jako sportovní. Ve třech dnech ze čtyř vyučovacích se vybraní žáci zúčastnili tří sportovních soutěží. Ve středu a ve čtvrtek to byl turnaj ve vybíjené pro žáky 4. a 5. tříd Preventan Cup. Ve středu pro děvčata a ve čtvrtek hráli chlapci. Vybíjená patří mezi nejoblíbenější míčovou hru na základní škole. Mezi jednotlivými družstvy všech kategorií je vždy velká konkurence. Často rozhoduje jen jeden vybitý hráč. Z našich účastníků se tentokrát dařilo více děvčatům, která na okrskovém kole konaném na Základní škole 5. května v Rožnově pod Radhoštěm obsadila druhé místo. Do okresního kola této soutěže postupovalo jen první družstvo, a tak zkusíme štěstí zase příští rok. V pátek vystřídal vybíjenou fotbal. Na hřišti na Dolní Bečvě se totiž konal fotbalový turnaj pro starší žáky Coca Cola Cup Výběr hutiských chlapců ze třídy byl vylosován do skupiny s fotbalisty Dolní a Horní Bečvy. Jestliže vybíjená je nejoblíbenějším sportem spíše mladších žáků, pak u těch starších vítězí zase kopaná. Je třeba přiznat, že hornobečvanští kluci nás tentokrát převyšovali nejen centimetry, ale i důrazem, rychlostí atd. Zato s týmem Dolní Bečvy sehráli naši chlapci více než vyrovnaný zápas. Souboj skončil nerozhodně a ve skupině jsme obsadili druhé místo. BESEDA S VÝTVARNÍKEM 4. dubna proběhla v jídelně naší školy zajímavá beseda s ilustrátorem dětských knížek Adolfem Dudkem. Chlapci a děvčata viděli a sami si vyzkoušeli, že při malování jakéhokoliv obrázku si vystačí se základními geometrickými tvary. Pan Dudek je nejen zdatný výtvarník, ale také vtipný člověk, a tak hodina vymezená této besedě uběhla skutečně rychle. Dana Chasáková DEN ZEMĚ A CESTA DO PRAVĚKU Jak tato dvě témata spolu souvisí? Den Země je jediný den v roce věnovaný planetě Zemi. Dříve to byly spíše slavnosti v souvislosti s jarní rovnodenností, ale v moderním pojetí je Den Země ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na důsledky ničení životního prostředí a také nabízející alternativy řešení tohoto problému. Hutiská základní škola vyhlásila týden od 16. do 20. dubna jako sběrový. Každý den ráno mohli žáci za vydatné pomoci svých rodičů přinášet papír do prostoru pod tělocvičnou, kde ho odebrali a zvážili pomocníci z deváté třídy. V pátek se kontejner odvezl do Valašského Meziříčí. Za utržené peníze budou zakoupeny knihy do žákovské knihovny. Nejúspěšnějšími sběrači byli žáci z I. stupně. Ještě jedna zajímavá akce proběhla ke Dni Země. V muzeu ve Valašském Meziříčí byla v lednu otevřena zajímavá výstava Pojďte s námi do pravěku. Jednotlivé třídy ve třech termínech tuto výstavu navštívily a hlavně se jí aktivně zúčastnily. Tentokrát neplatilo pravidlo: Nedotýkejte se vystavených exponátů! Děti si mohly mnohé činnosti pravěkých lidí samy vyzkoušet. Například rozdělávání ohně, tkaní na vertikálním stavu nebo hloubení otvorů do kamene. BESEDY V úterý 17. dubna navštívila naši školu opět paní Martínková, pracovnice Pedagogicko psychologické poradny ve Valašském Meziříčí. Poprvé do naší školy přijela už 26. března, aby v rámci Preventivního programu základní školy realizovala dvě dvouhodinové besedy. Pro pátou třídu to bylo téma Prevence kouření a pro 6. třídu Jak se bránit násilí. Dubnová návštěva byla věnována mladším žákům ve třetí a čtvrté třídě. Tentokrát si s dětmi povídala a hrála na téma Vztahy v naší třídě. Další organizací, se kterou v tomto školním roce spolupracujeme v rámci našeho preventivního programu, je studentský klub Most Valašské Meziříčí. Ve spolupráci s její vedoucí Bc. Vanetou Zvoníčkovou jsme pro naše starší žáky zajistili několik besed. První beseda proběhla 7. března 2012 pro 8. A 9. třídu společně. Téma bylo nanejvýš zajímavé Jak se žije na Ukrajině a jižním Rusku. Jejím lektorem byl Jiří Hanák, člen správní rady humanitární organizace Nehemia zaměřující se na děti a na pomoc lidem v tísni. Už pravidelně deset let jezdí na Ukrajinu, a tak mohl našim žákům za pomocí fotografií a krátkých dokumentů přiblížit mnohdy těžký a složitý život jejich vrstevníků, kteří nežijí zase tak daleko. 24. dubna proběhla beseda, která patřila k tomu nejzajímavějšímu, co jsme v posledních letech mohli v naší škole vidět a slyšet. Za žáky osmého ročníku přijel pan Roman Povala, který si připravil téma Život v závislosti. Závislým se může člověk stát na mnoha věcech. Ale to, co naše tělo, naše zdraví nejvíce ohrožuje, je závislost na lehkých a hlavně tvrdých drogách. A Roman Povala uměl o těchto problémech zajímavě vyprávět a sdělit chlapcům a děvčatům i své osobní zkušenosti s drogou. Rozhodně se nejednalo o suchopárnou přednášku. Žáci i přítomní učitelé pozorně naslouchali nebo se nezřízeně smáli vtipným poznámkám přednášejícího. Starší žáky čeká ještě jedna beseda na konci května na téma Holocaust.

5 S T R Á N K A 5 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / APRÍLOVÝ MĚSÍC V MŠ Všechny děti se ve středu, , moc a moc těšily do MŠ! To není apríl, to je pravda. Věděly totiž, že přijde náš dobrý známý, který s MŠ spolupracuje již několik let. Je to myslivec, pan Josef Skalík. Přinesl dětem spoustu pěkných obrázků, ale hlavně trofeje a myslivecké pomůcky. Vzájemné otázky a odpovědi nebraly konce. Děti milují zvířata, což dokázaly svými znalostmi, za které jim byla udělena velká pochvala. Při vyprávění pana Skalíka o mysliveckých zážitcích se dětem doslova tajil dech. Prožili jsme společně příjemné dopoledne a těšíme se na shledanou při dalším setkání. Zprávy z mateřské školičky A teď pojďme do pohádky... v úterý, , nás v MŠ navštívilo divadélko Leonka s pohádkou Proč sluníčko zhaslo. Maňásek krtečka provázel děti dějem velmi kreativní, poučné a veselé pohádky, která naučila děti, jak se mají chovat k lidem, zvířátkům a hlavně k přírodě. Děti byly maximálně vtaženy do děje a perfektně spolupracovaly. Rozzářené dětské oči a bouřlivý potlesk odměnil výkon dvou sympatických hereček a ani malá odměna pro děti nechyběla. V pátek, , pozvala paní Mgr. Marie Fajkusová na prohlídku Obecní Karasovy knihovny předškolní děti z naší MŠ. Děti vyrobily různé velikonoční ozdoby a v prostorách knihovny uspořádaly společně s učitelkama a p. knihovnicí malou výstavku. Potom si děti prohlédly nové dětské knihy a společně si pobesedovali na téma Jaro a velikonoce. Děti se pak ve 2 družstvech zapojily do soutěže ve zdobení velikonočních vajíček. Úspěch sklidila obě družstva a odměněna byla malou sladkostí. Tato milá a zároveň poučná akce nebyla poslední. Počítáme s ní také v budoucnu a moc se těšíme. A taky trošku výtvarného umění nakonec. V pátek, , byla v hod. V prostorách jídelny ZŠ zahájena Vernisáž ke Dni Země. Byly vystaveny výtvarné práce žáků ZŠ a dětí z MŠ. Také výtvarná dílka, která děti vytvořila doma s rodiči, obohatila tuto výstavu. Slova přítomného hosta, akademického malíře L. Majera, nás všechny utvrdila v tom, jak je důležité vnímat svět a jeho krásy kolem nás. Také p. ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Š. Gajová a pan starosta L. Petružela promluvili k přítomným a popřáli pěkný kulturní zážitek.školní pěvecký sbor pak svým milým vystoupením obohatil páteční odpoledne. Na závěr byly oceněny práce dětí ZŠ a MŠ a pak už přítomné čekalo malé pohoštění a prohlídka velmi zdařilých výtvarných prací našich snaživých účastníkú vernisáže. G. Prášilová

6 S T R Á N K A 6 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / Aktuality z farnosti a církve Květen je měsíc mariánský, konávají se májové pobožnosti. U nás budou vždy po večerní mši svaté, kromě neděle. Májová pobožnost u kapličky u Chudějů bude v neděli 20.května v 15 hodin. Jako všechny tradiční projevy zbožnosti lidé dnes opomíjejí, tak i májové pobožnosti. Ale je to škoda. Přímluvu Matky Boží stále potřebujeme. Lidé se jen na všechno zlobí, stávkují, myslí si, že je možné všechno si jen vykřičet,vyvzdorovat. Na Boží pomoc a požehnání přestávají spoléhat,protože v ně nevěří. Ale právě proto to tak ve světě i u nás vypadá! Kdy lidé konečně prohlédnou, že bez Božího požehnání marné lidské namáhání? Další neděli 13.května máme v našem kostele adorační den. Máme vzdát poctu svátostnému Kristu, který mezi námi v našem kostele stále přebývá, přimlouvá se za nás u svého Otce a žehná nám. Nejsvětější Svátost oltářní bude vystavena k uctění až po mši sv. od 10 do 17 hodin, kdy bude zakončení s požehnáním. Napište se vzadu v kostele na papír k tomu určený, kdybyste mohli přijít adorovat. Je to po půl hodinách a musíme pokrýt dobu od 10 do 17 hod. Pamatujme přitom na naše bohoslovce v Olomouci, tento den se také oni modlí za naši farnost. V neděli 6. května oslavíme poutí sv. Josefa, snoubence Panny Marie a patrona našeho kostela. Mše svaté budou dvě: 7,30 a 8,45, odpoledne pak ve 14:30 bude májová pobožnost s požehnáním. Slavnostním kazatelem bude dominikán P. Angelik Mička, rodák z Mořkova. Nyní je u sester ve Střelicích. Sv. Josef je nejlepším vzorem našeho vztahu ke Kristu i jeho Matce. Pojďme ho v tom následovat a vyprosit si to. Ve středu pořádá Rožnovská pobočka Charity pro naše seniory pouť do Zašové. Pojedou tam autobusy. Odjezd z náměstí od nás v 7,30 hod. V 9,30 je v Zašové mše svatá a další program. Cena je stanovena na 60 Kč. /je v tom cestovné a malé občerstvení./ Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně, mše je v 17,15 hod. Od pátku pak začíná novéna k Duchu Svatému a zároveň u nás k biřmování. Můžete k ní použít brožurky, která je k dostání v kostele. /stojí jen 5 Kč./ Svátost biřmování bude udělovat biskup Josef Hrdlička u sv. Zdislavy v Prostřední Bečvě o slavnosti Seslání Ducha Svatého v 10 hod. Mše v Hutisku je 7,30. Obnovíme při ní všichni své biřmovací závazky. Doporučuji všem biřmovance k modlitbě. Hezké prožití krásného měsíce máje s P. Marií, sv. Josefem a Duchem svatým přeje otec Josef ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu prací na vedení nízkého napětí, bude přerušena dodávka elektrické energie pro část obce: Solanec pod Soláněm - u Kamenného mostu (č. p. 63, 65) Vypínání elektrické energie ve dnech 14, 21 a od 8:30 do 15:30 hod. Oznámení formou letáků v místě vypínání provedou pracovníci energetiky. ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu prací na vedení nízkého napětí, bude přerušena dodávka elektrické energie pro část obce : Solanec pod Soláněm (Na Soláni směr Čarták) Vypínání elektrické energie ve dnech 10, 15 a od 8:30 do 15:30 hod. Oznámení formou letáků v místě vypínání provedou pracovníci energetiky.

7 S T R Á N K A 7 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / KLUB DŮCHODCŮ Jarní tůra Ve čtvrtek 19. dubna se uskutečnil naplánovaný výšlap v rámci akcí Klubu důchodců Hutisko-Solanec. Této jarní turistiky se zúčastnilo 9 statečných žen důchodkyň a jeden pes foxteriér. Autobusem v 8:15 jsme se dopravily na Horní Bečvu - přehradu. Bylo jasné, že počasí nám bude přát a tak jsme pod vedením Marie Krátké šlapaly podle jejich instrukcí rovnou za nosem, podle čuchu - přes louky a kopečky zpět na Hutisko. Na chatě Marta jsme se osvěžily dobrou kávou a na dalších zastávkách konzumovaly již pouze domácí stravu. A kudu tudy? Přes Bučkové, Hluboké, Radimov, na Adámky, pod Kaní ke kapličce u Chudějů a domů. Tato zdravotní a společenská akce skončila ve 14. hodin a nabila nás všechny novou veselou energií a těšíme se na další výlet. Jaroslava Prokopová JARO Zima už se vzdává pomalu své vlády, znát je všude kolem, že je jaro tady. Nejkrásnější měsíc v roce, jistě květen je, od slunečních paprsků se země prohřeje. Vzduch je čistý, voňavý, tráva se zas zelená, příroda je do krásy zcela vyměněná. Ptáci v houfu poletují, cvrlikají na stromech, včelky pilně opylují, každý vonný květ. Kvete les a po modřínu voní celé okolí, polní kvítí na lukách, krásně zavoní. Kukačka z budu do krajiny zakuká, jaro že je tady, navědomost dá. Krásně bývá na jaře v lůně přírody, krásná je i láska, která v máji zahoří. Jinak každý jaro, měsíc lásky prožívá, jinak každý teplé dny, v přírodě si užívá. Jaro vnese do života dobrou náladu, láskou srdce zaplní, mladému či starému. Pod kvetoucí jabloní, na slunci se hřát, prožít krásně jaro, co víc si můžeme přát. Naděžda Mikun- Klub zahrádkářů Hutisko-Solanec v sobotu 5. května a v neděli 6. května otevírají v upraveném prostoru před moštárnou stánek s občerstvením. Tímto zveme co nejsrdečněji všechny občany naší obce do našeho pouťového stánku. Těšíme se na Vaši účast a doufáme, že budete spokojeni s posezením i cenami, které jsme připravili. Povinné očkování psů proti vzteklině Sobota: 19. května 2012 Stanoviště: 10:30 Dvořiska 11:15 Salaš 11:45 Zákopčí zastávka 13:15 Zákopčí Křenek 13:45 Zákopčí Zůbek 14:15 Pod Soláněm Myacentrum 14:45 Čarták 15:30 Pod Kání Poplatek: 120, Kč vystavení nového průkazu 5, Kč MUDr. Dana Korbášová PETR POSPĚCH TŘETÍ NA MISTROVSTVÍ SVĚTA A MISTR REPUBLIKY D ř í v ě j š í H u t i s k ý brankář v oddílu kopané se už několik let m í s t o f o t b a l u věnuje jinému typu fotbalu a to stolnímu fotbálku, ke kterému se dostal díky rožnovské organizaci bratrů Pražáků z Valašské Bystřice a Adama Pernicy a nyní jej hraje na úplně té nejvyšší úrovni, kterou tento sport nabízí. Petr hraje šestým rokem, dříve trénoval denně 3-5 hodin, nyní se snaží zvládat hlavně práci a občas trénuje s klukama. Hlavně díky zkušenostem jež Petr za celou dobu již nasbíral na snad 200 turnajích, kterých objel po celé republice a Evropě je taky od roku 2010 aktivním reprezentantem České republiky. Tento sport je v České republice považován spíše jako hospodská zábava, ale po celém světě jako sport. Ve Francii a Americe je tradice už přes 60 let stará a snad se do takové tradice dostane i Česká republika. Co se týká stolního fotbálku, je mnoho druhů typů stolu, ale pouze 5 typů se označuje jako světový fotbálek, který je v organizaci ITSF- International Table Soccer Federation. Mistrovství světa se hraje na těchto pěti stolech, pořádá se 5 mistrovství světa do roku plus závěrečný multitable svátek fotbálku ve Francii, kde se zúčastní přes 35 národů z celého světa od Ameriky přes Evropu až do Afriky s celkovým počtem zhruba 800 hráčů. Odtud má Petr jeden z největších úspěchu a to 5. místo v kategorii open doubles ve dvojici s Petrem Pražákem, kde reprezentují svůj stát jen ti nejlepší. Nyní měl 2týdenní trip, kde byl na mistrovství republiky a skončil na 1. místě v kategorii 2ball, která je oproti jiným disciplínám težší v tom, že se nesmí používat určitý druh střely, kterou hraje většina hráčů. Dalším velkým úspěchem je 3. místo v turnaji národů na posledním mistrovství světa v Polsku, což považuje za jeden z největších úspěchů. Gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

8 S T R Á N K A 8 Z P R A V O D A J O B C E H U T I S KO- S O L A N E C 5 / Noc na Karlštejně V pátek uspořádala Kulturní komise OÚ Hutisko- Solanec zájezd na divadelní představení Noc na Karlštejně do Ostravy. Na diváky čekalo krásné představení, které vycházelo z filmového scénáře Zdeňka Podskalského datujícího se do sedmdesátých let 20. století. Muzikál také proslavila nesmrtelná hudba skladatele Karla Svobody. Děj se odehrával především na hradě Karlštejn, jež dal Karel IV. zbudovat jako pevnost střežící korunovační klenoty. Král údajně zakázal, aby se na hradě zdržoval fraucimor, avšak co je zákaz krále oproti lásce ženy. Zájezd na toto divadelní představení byl velmi rychle obsazen. Pro velký zájem o zájezdy do divadla budeme organizovat i další. Vždy včas budeme informovat ve zpravodaji a na plakátech v obci. Anna v ringu na Hutisku-Solanci představil divadelní soubor Chaos z Valašské Bystřice svou další úspěšnou inscenaci. Vynikající francouzská komedie Anna v ringu byla o tom, že není šikovné přivést si domů milence právě, když zde má váš manžel svou milenku. Ještě, že měli hospodyni Annu, která se snažila svou nápaditostí a humorem zachraňovat nejen situaci, ale i manželství svých pánů. Hospodyni Annu si zahrála Helena Křenková. V roli milovníků se představili MUDr. Jaromír Veith a Jan Závorka. Jejich drahými polovičkami byly Hana Slováková a Aneta Porubová. Divadelní hru režírovala Bohumila Bitalová. A my se jen můžeme těšit na jejich další úspěšná představení. KULTURNÍ INFORMACE KULTURNÍ KOMISE OÚ HUTISKO-SOLANEC SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY NA VYSTOUPENÍ DĚTÍ KE DNI MATEK V NEDĚLI VE 14 HODIN V SÁLE NA SALAŠI BĚHEM PROGRAMU VYSTOUPÍ: DĚTI Z MŠ, DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR SOLÁNĚK A DĚTSKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA STRUNKA Restaurace Myslivna pořádá v sobotu 5. května 2012 od 21:00 hod. PŘEDPOUŤOVOU PÁRTY Vstupné 20,- Kč Hrají: DJ MARCO a DJ TRAGED Mateřské centrum Sluníčko Zveme všechny dětičky s rodiči, babičkami..na LOUTKOVÉ DIVADLO: O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE ve středu v 10 hodin DOPOLEDNE (v budově staré školky, vstup zadním vchodem, můžete přijít i dříve, Mateřské centrum je každou středu od 9 12 hod, přicházet lze libovolně v průběhu celého dopoledne ) Těšíme se na vaši hojnou účast! Lenka Stejskalová a mamky s dětmi z MC. Zpravodaj obce Hutisko-Solanec - vydává Obec Hutisko-Solanec - povoleno Ministerstvem kultury ČR, dne reg. značka MK ČR E Vychází 1x měsíčně, neprodejné, uzávěrka příspěvků do č. 6/2012 je Zpracování příspěvků Petr Maléř prezentace na internetu:

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Kateřinský zpravodaj. Dnes se dozvíte: Kateřinský zpravodaj

Kateřinský zpravodaj. Dnes se dozvíte: Kateřinský zpravodaj Kateřinský zpravodaj září 2011 Obec Kateřinice Dnes se dozvíte: Usnesení ZO Informace Obecního úřadu Vyjádření Povodí Odry ke stavu potoka Humanitární sbírka Pozvání, reklama Kopaná 1 Usnesení z 8. zasedání

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže NEWSLETTER DUBEN 2015 Hřiště u Domu dětí a mládeže Hřiště u Domu dětí a mládeže je od března opět v provozu. V letošním roce máme nový provozní řád. Hřiště mohou využívat i dospěláci", tedy občané nad

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky.

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky. Pondělí 10:15 11:30 Relax yourself Výroba náušnic Kongresový sál Vyrob si vlastní nášnice z různých materiálů. 15:00 16:00 Get the feel Lukostřelba - Sraz u hlavní recepce Přijď si zastřílet z profesionálního

Více

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč

Člen rady města Předseda výboru ZM, předseda komise RM 1300,- Kč Výpis z U s n e s e n í č. 2/2014 ze zasedání Rady města, konaného 20.1.2014 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 2.1.14 Rada města bere na vědomí kontrolu úkolů z minulé RM. 2.2.14 Rada města bere na vědomí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

město Tovačov Květa Zajícová, tel: 723 334 794, www.tovacov.cz

město Tovačov Květa Zajícová, tel: 723 334 794, www.tovacov.cz 18. 1. 16. zámecký bál, sportovní hala Tovačov OST, o.p.s. Květa Zajícová, tel.: 723 755 465, www.okraslovak.cz 1. 1. Novoroční výšlap, sraz u sportovní haly Tovačov ve 13,30 hod. TJ Sokol Tovačov, oddíl

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Předmět úpravy Tato metodika stanoví smluvní ceny a způsoby zjištění cen a smluvních cen pro oceňování pozemků z majetku Města Nejdek pro pronájem a prodej. I Vymezení pojmů

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 Usnesení č. 269/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 6, ul. Moskevská 115, na dobu určitou do 31.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více