Zpráva o činnosti o. s. Domeček HK za r. 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti o. s. Domeček HK za r. 2011"

Transkript

1 Zpráva o činnosti o. s. Domeček HK za r

2 Zpráva o činnosti o. s. Domeček HK za r Poslání MC Domeček Posláním a cílem MC Domeček je odstranění izolace rodičů na mateřské dovolené a její zpestření, usnadnění jejich návratu zpět do zaměstnání a jejich další vzdělávání. U dětí se zaměřujeme na jejich nenásilné zapojení do kolektivu vrstevníků a nácvik samostatnosti, na podporu jejich psychomotorického vývoje a zvládnutí základních předškolních dovedností a podporu neverbální i verbální komunikace. Program MC Domeček si také klade za cíl naučit rodiny trávit společný volný čas aktivně. Do činnosti MC chceme zapojit celé rodiny, rádi bychom propojili aktivity několika generací rodin a zapojili také prarodiče. Historie o. s. Domeček V r vzniklo jako součást Katolického spolku Mateřské centrum Domeček. Celý první rok naší činnosti jsme využívali prostory Spolkového domu na Pouchově. Pro druhý rok činnosti jsme se rozhodli zaregistrovat na MV jako občanské sdružení. Registrace proběhla a MC Domeček začal fungovat jako samostatná právnická osoba. Do jsme si pronajímali prostory ve Spolkovém domě. Od jsme si začali pronajímat prostory v DDM Baráček v Lužické ulici na Slezském předměstí. Od do jsme pro činnost MC využívali prostory na staré faře na Pouchově. K dispozici jsme zde měli klubovnu, hernu, kuchyňku a sociální zařízení. Z důvodů rekonstrukce fary jsme byli opět nuceni se přestěhovat a tak jsme se po několika letech vrátili zpět do Spolkového domu na Pouchově, kde jsme si zrekonstruovali místnost, kterou jsme od využívali jako klubovnu. Cvičení rodičů s dětmi ale stále probíhalo v tělocvičně DDM Baráček na Slezském předměstí. V roce 2006 jsme pro cvičení využívali i prostory bistra Pepinka, bohužel nám ale nevyhovovaly. Všechna naše cvičení jsme proto dále organizovali už jen v DDM. Další velká a velmi příjemná změna potkala MC Domeček v listopadu 2007, kdy jsme se odstěhovali ze Spolkového domu na Pouchově a veškerou svou činnost jsme přesunuli do DDM Baráček na Slezském předměstí. Zde jsme měli k dispozici tělocvičnu, hernu, učebnu, 2 sklady pro cvičební a výtvarné pomůcky, šatnu a sociální zařízení. V lednu 2009 jsme dostali výpověď z prostor DDM. Tyto prostory jsme opustili v červnu 2009 a přestěhovali jsme se do ZŠ SEVER. Během prázdnin r jsme tyto prostory zrekonstruovali a v září 2009 jsme slavnostně zahájili činnost centra v těchto prostorách. Máme zde k dispozici tělocvičnu, hernu, výtvarnou dílnu, šatnu a sociální zařízení. V roce 2010 jsme činnost MC rozšířili i o program pro předškoláčky. Do něho patří Péráci cvičení pro předškoláčky a Montessori dílničky. V r do programu pro předškoláčky přibyla ještě Notička hudební aktivity. Novinkou je také výtvarný program Kreativ zaměřený na dospělé a ještě dospělejší. Cvičení Opičky Kreativ 2

3 Struktura o. s. Domeček Zakladateli občanského sdružení Domeček HK (které je provozovatelem MC Domeček) jsou Mgr. Hana Hegerová, Marie Mádlíková a Martin Heger. Rada sdružení: Mgr. Hana Hegerová, Marie Mádlíková a Martin Heger. Realizační tým: Mgr. Hana Hegerová - předsedkyně o. s., koordinátorka MC, lektorka Klubíčka, Opiček, Kondičky, Péráků, Montessori dílniček a Znakové řeči batolat Baby Signs, zaměstnanec MC DOMEČEK Marie Mádlíková - místopředsedkyně o. s., lektorka výtvarných činností (Malíři) a pomocná lektorka cvičení Opičky, DPP Mgr. Jitka Musilová - přednášková činnost, dětská psycholožka, DPP Mgr. Eva Zikmundová lektorka programu Muzikanti, DPP Jana Svobodová účetní, DPČ Mgr. Blanka Wágnerová - maminka dobrovolnice Kateřina Dušková maminka dobrovolnice, pomocná lektorka cvičení Kondička Mgr. Kateřina Bártlová maminka dobrovolnice Na činnosti o. s. se také podílejí další maminky, dobrovolnice. Velmi nám pomáhají i naši taťkové, hlavně: Martin Heger a Ing.Arch. Jan Mádlík Činnost o. s. Domeček v r MC DOMEČEK Program MC se skládá z pravidelných akcí (od pondělí do pátku během školního roku) a z mimořádných akcí (víkendy a prázdniny). Pravidelný program je zaměřen na rodiče s dětmi na rodičovské dovolené a odpoledne také na předškoláčky. Mimořádné akce jsou zaměřeny na celou rodinu. Pravidelný program se v r skládal z těchto akcí: Klubíčko dopoledne pro maminky s miminky od 6 týdnů - program se skládá ze cvičení kojenců a batolat, masáží kojenců a batolat, povídání o psychomotorickém vývoji, kojení, stravě dětí apod., z kondičního cvičení žen po porodu a z volného programu dětí a maminek. v r program probíhal každé úterní dopoledne od 9 h v r tento program navštívilo 243 rodin (243 rodičů a 260 dětí). Tento program byl v r podporován granty MPSV a Královéhradeckého kraje. Mikulášské cvičení Malíři 3

4 Opičky - cvičení pro rodiče s dětmi od 1 roku během lekce děti cvičí za doprovodu básniček a písniček, používají různé cvičební pomůcky a nářadí (míče, padák, lavičky, žebřiny, tunel, žíněnky, švihadla, trampolína, prolézačka, kameny apod.), hrají pohybové hry, protahují se apod. - v r cvičení probíhalo celkem pětkrát v týdnu - v pondělí a ve čtvrtek od 9 h a od 10 h a také ve středu od 9 h. - v r tento program navštívilo celkem 1269 rodin (1269 rodičů a 1341 dětí). Malíři - rodinná výtvarná dílna zapojení dětí i dospělých do výtvarných činností, zvládnutí základních výtvarných technik a nabídnutí nových. U dětí klademe důraz na rozvoj jemné motoriky a tvořivosti, na učení se samostatné práci a kontakt a spolupráci s vrstevníky. V r probíhali Malíři každé úterý od 9 h. - tento program získal i v r podporu města Hradec Králové. Navštívilo ho celkem 239 rodin (239 dospělých a 307 dětí). Kreativ - výtvarné aktivity pro dospělé a ještě dospělejší. Program se zaměřoval na aktivní trávení volného času dospělých a seniorů, na jejich vzdělávání v oblasti výtvarných aktivit, seznamovaní s novými technikami a rozvoj tvořivosti. - Čtvrtek od 9 h - Program navštívilo 58 dospělých (a také 78 dětí, které mezitím využívaly hernu MC). Muzikanti hodina plná písniček, tanečků a seznamování se s hudebními nástroji program probíhal v pátek od 9,30 h, navštívilo ho 252 rodin (252 dospělých a 271 dětí). Kamarádi - herna pod vedením lektorky. Je otevřena každý všední den od 8,30 h do 12 h. Slouží často k prvnímu kontaktu rodičů s MC. Díky volné zábavě mají rodiče možnost vzájemně se seznámit, popovídat si, poznat prostory a činnost MC, ale také se lektorky zeptat na vše co je zajímá. Herna Kamarádi funguje také jako ideální prostor pro postupné osamostatňování se úzkostlivějších dětí, které si zde zvykají na nové prostory, další děti i komunikaci a spolupráci s lektorkou. Úkolem lektorky je nejen seznamování rodičů s činností MC, ale i zapojení dětí do společné hry a jejich postupný rozvoj pomocí her a didaktických hraček to vše za přítomnosti rodiče, aby se děti cítily spokojeně. Cvičení v maskách Andělské zpívání 4

5 Kondička - kondiční cvičení pro ženy rozcvička, posilování problémových partií, protažení, - v r probíhala ve čtvrtek od 18 h - program navštívilo 104 žen s nimi 63 dětí Jak na (děti, práci, sebe) - beseda rodičů s odborníky z MC, neformální poradenství, příležitost k vzájemné pomoci mezi maminkami Přednášky BabySings pro rodiče - slouží k seznámení se správným vývojem řeči u dětí a s možností jeho podpory neverbální komunikací (znakováním) a se systémem programu BabySings a používáním znakové řeči pro batolata. - Přednášky znakové řeči Baby Signs probíhali pravidelně každý měsíc Přednášková činnost přednášky zaměřené na vývoj dětí a péči o ně, konané s podporou KHK v r proběhly tyto přednášky: Montessori pedagogika, Školní zralost, Děti a jak je milovat, Dětský negativismus, Sourozenecké konstelace, Děti a očkování, Vývoj řeči u dětí Mimořádné akce víkendové akce zaměřené na volnočasové aktivity pro celou rodinu. Většina mimořádných akci je pro zúčastněné zdarma. Koláčobraní soutěž o nejlepší doma upečené koláče, porotu tvoří tatínkové z centra, všechny výtvory získávají odměnu (není důležitá vyhrát, ale zúčastnit se) Jarní prázdniny s Domečkem Malá Morávka chata Klára - společný týden na horách, plný lyžování, bobování, her a legrace. Velikonoční dekorace a pletení pomlázek opět se vyráběla spousta dekorací ze sena, z proložek od vajíček, ze živých květin a vyfouknutých a nazdobených vajíček a samozřejmě nemohla chybět ani školička pletení pomlázek pro malé koledníky a jejich tatínky. Již tradiční úspěch měli košíčky, které zdobily konce pomlázek a byly tak odměnou za snažení a trpělivost při pletení. Koláčobraní 5 Velikonoční odpoledne

6 Kytička oslava dne matek, na které se společně podílejí všechna MC z Hradce Králové. Kytička - se opět konala v prostorách parku Pohádky u YMCA. Táto, pojď si hrát aneb Autíčkový den oslava dne dětí a tatínků, odpoledne se soutěžemi pro děti i pro tatínky v rámci celostátní kampaně Sítě MC a Ligy otců Táta frčí tentokrát pojatá jako Autíčkový den všechny soutěže, hry a tvoření byly s auty a o autech. Domeček na vodě společné sjíždění řeky Orlice ze Štěnkova do Svinar vyšlo tento rok až na podruhé. V prvním, námi vybraném termínu pršelo a byla opravdu zima a tak jsme se dohodli na termínu náhradním a volba to byla dobrá. Strávili jsem krásný den v přírodě. Dračí dílna společná výroba draků na následující Drakiádu pod vedením zkušených tatínků z centra a také lektorky výtvarných dílen Drakiáda soutěž o nejlepšího vlastnoručně vyrobeného draka (všichni takto vyrobení draci získávají odměnu). Podzimní dekorace tvoření podzimních dekorací ze sušených přírodnin Andělská neděle výtvarná dílna zaměřená na výrobu andělů všech druhů, velikostí a materiálů Výroba adventních věnců společné vázání a zdobení adventních věnců Fotograf v Domečku ateliérová fotografie rodiny v prostředí, které je dětem známé. Hedvábná neděle výuka různých technik malby na hedvábí a vyrábění netradičních vánočních dárků Táto pojď si hrát Autíčkový den Domeček na vodě 6

7 Korálková neděle výroba vánočních ozdob a šperků z korálků Vánoční odpoledne v Domečku odpoledne plné vánoční pohody, vyrábění vánočních dekorací, odlévání svíček a ochutnávání cukroví Vánoční zpívání v Domečku společné posezení u stromečku a zpívání vánočních koled, pod vedením lektorky Muzikantů Evy Zikmundové Vánoční výzdoba kostela Sv. Pavla na Pouchově společné zdobení vánočních stromečků a stavění Betléma v pouchovském kostele Prázdninový program probíhal během letních prázdnin a byl pro všechny zúčastněné zdarma. Domeček na dopravním hřišti program organizovaný ve spolupráci se strážníky Městské policie Hradec Králové na dopravním hřišti a zaměřený na seznámení dětí se základními pravidly silničního provozu Domeček na kolech společný cyklistický výlet do novohradeckých lesů s opékáním buřtů u rybníka Výskyt. Malování na trička prázdninová výtvarná dílna zaměřená na malování triček s prázdninovými motivy Vandry s Domečkem Babiččino údolí prázdninový výlety vlakem za poznáním krás našeho kraje - tentokrát do Babiččina údolí Oslíci návštěva v o.s. pro hypoterapii, jízda na oslících a konících, seznámení s fungováním malé farmy a s péčí o zvířátka. Rodinný pětiboj Domeček na dopravním hřišti 7

8 Rodinný pětiboj odpoledne plné zábavy pro celou rodinu (jízda na kanoi, střelba ze vzduchovky, opékání buřtů) v pěkném prostředí loděnice KVS HK Jarní prázdniny s Domečkem už potřetí jsme vyrazili do Jeseníků do Malé Morávky na chatu Klára. Prázdnin se zúčastnilo 6 rodin, lyžovali jsme, chodili na procházky (sněhové podmínky nebyly zrovna ideální), plavali v bazénu a hráli hry. Finanční zpráva PŘEHLED ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ V R MPSV ,-- Královéhradecký kraj ,-- Magistrát, obec ,-- Příjmy od uživatelů ,-- Jarní prázdniny s Domečkem ,-- Reklamní služby ,-- přednášky Baby Signs 7 912,-- Bankovní úroky 14,-- Káva 5 400,-- Celkový objem neinvestičních finančních prostředků: ,-- Jarní prázdniny s Domečkem Oslíci 8

9 Statistiky PŘÍJMY OD KLIENTŮ 2011 MĚSÍC OPIČKY KLUBÍČKO MALÍŘI KONDIČKA MUZIKANTI HERNA PÉRACI MONT.DÍL. PŘEDN. MIM.AKCE CELKEM SUMA Drakiáda Výroba adventních věnců 9

10 POČET KLIENTŮ V R MĚSÍC CELKEM DOSPĚLÍ DĚTI CELKEM VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu ke dni: Domeček HK, o.s. (v celých tis.kč) Piletice 38 Název a sídlo účetní jednotky IČ: Hradec Králové Označení Náklady Činnost a b hlavní hospodářská celkem A.I. Spotřebované nákupy celkem A.II. Služby celkem A.III. Osobní náklady celkem A.IV. Daně a poplatky celkem A.V. Ostatní náklady celkem A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem A.VIII. Daň z příjmu celkem Náklady celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)

11 Označení Výnosy Činnost a b hlavní hospodářská celkem B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem B.II. Změny stavu vnitroorganiz. zásob celkem B.III. Aktivace celkem B.IV. Ostatní výnosy celkem B.V. Tržby z prodeje majetku zúčtování rezerv a opravných položek celkem B.VI. Přijaté příspěvky celkem B.VII. Provozní dotace celkem Výnosy celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V. + B.VI. + B.VII.) C. Výsledek hospod. před zdaněním (výnosy celk. - náklady cekl.) Daň z příjmu D. Výsledek hospodaření po zdanění (C ) Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Mgr. Hana Hegerová - předsedkyně Martin Heger - 2. místopředseda Právní forma účetní jednotky Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) Předmět podnikání: Provoz mateřského centra Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Mgr. Hana Hegerová - předsedkyně Martin Heger - 2. místopředseda Osoba odpovědná za účetní uzávěrku (jméno a podpis) Mgr. Hana Hegerová - předsedkyně Martin Heger - 2. místopředseda Závěr Činnost o. s. Domeček v r považujeme za velmi úspěšnou, i když na konci roku skončil hospodářský výsledek našeho o. s. ztrátou. A to poprvé v jeho historii. Podařilo se nám ale rozšířit nabídku programů pro rodiny s dětmi a také počet klientů v tomto roce významně narostl. Ani to ale nevyvážilo propad, který nám způsobila malá dotace od MPSV. V r získal Domeček také statut místa přátelského rodině a zapojil se do komunitního plánování města Hradec Králové. Poděkování Poděkování patří zejména všem, kdo naše centrum navštěvují a všem kdo nám pomáhají. I sebemenší pomoc a podpora je pro nás obrovskou vzpruhou a radostí. Rádi bychom na tomto místě poděkovali i p. Vrbickému za podporu, které se nám z jeho strany v r dostalo. 11

12 Cíle do budoucna V roce 2012 chystáme další rozšíření programu MC. Nově budeme organizovat Příměstský tábor pro předškoláčky Pirátský týden. Samozřejmě bychom rádi udrželi nastavený standard našich služeb i celou šíři programu. S tím bude samozřejmě souviset i naše snaha získat opět podporu z grantů a nadále udržet pracovní místa koordinátorky a účetní, která jsou pro zajištění provozu centra nezbytné. Zpracovala: Mgr. Hana Hegerová V Hradci Králové MC DOMEČEK Občanské sdružení Domeček HK Člen sítě MC ČR, držitel ocenění Společnost přátelská rodině IČO: Předsedkyně: Bc. Hana Hegerová Piletická 38/ Hradec Králové tel

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2008

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2008 Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2008 1 Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2008 Poslání MC Domeček Posláním a cílem MC Domeček je odstranění izolace rodičů na mateřské dovolené a její zpestření, usnadnění

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 OBSAH Úvod 3 Založení a začátky MC Hvězdička 4 Poslání organizace 5 Struktura a fungování organizace 6 Lektoři v MC 7 Aktivity pro děti 8 Stálý program

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ 2011 ZPRÁVA 1 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009 Výroční zpráva d 9b c qg f i t k 3 2009 Úvodem... Dostáváte do ruky výroční zprávu za rok 2009. V tomto roce jsme se zaměřili na zkvalitňování naši činnosti, zejména služeb azylového domu. V našem sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel. 773 270 271, 724 050 492 IČO 270 50 432 jablickomc@seznam.cz http://jablickomc.rajce.idnes.cz www.jablicko.estranky.cz

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2012 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2012 E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel. 773 270 271, 775 423 321 IČO 270 50 432 jablickomc@seznam.cz http://jablickomc.rajce.idnes.cz

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ 2010 ZPRÁVA 1 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sociální služby pro osoby se ZP a rodičovské centrum Vlnka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sociální služby pro osoby se ZP a rodičovské centrum Vlnka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Sociální služby pro osoby se ZP a rodičovské centrum Vlnka Žlutická 2, 323 00 Plzeň, tel. 774 855 133 IČ: 266 74 157 www.motyl-plzen.cz e-mail: motyl.plzen@centrum.cz ÚVODEM Váţení

Více

Rodičovské Centrum Domeček o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Rodičovské Centrum Domeček o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Rodičovské Centrum Domeček o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RC Domeček o.s., Flesarova 49, 503 46 Třebechovice pod Orebem, rcdomecek@seznam.cz, www.rcdomecek.com, 739 705 230 1 Obsah Obsah...1 Úvodní slovo...2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva za rok 2008, ve kterém jsme spolu s klienty oslavili již páté narozeniny

Více

Kašpárek Mělník, o.s.

Kašpárek Mělník, o.s. Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s. Člen Sítě mateřských center ČR Výroční zpráva za rok 2011 www.kasparek-melnik.cz Poslání Posláním našeho sdružení je posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů,

Více

II. Historie a současnost

II. Historie a současnost I. Úvod... nechápu ženy, které říkají, že naplnění lze dosáhnout jenom prostřednictvím kariéry, bohatství nebo moci. Kariérou možná můžete svůj život nějak završit, ale mám pocit, že samotná práce se nemůže

Více

Výroční zpráva 2007. Budulínek občanské sdružení

Výroční zpráva 2007. Budulínek občanské sdružení Výroční zpráva 2007 Budulínek občanské sdružení Úvodní slovo Vzpomínky jsou součástí našeho života a nelze je vymazat. I naše děti jednou budou vzpomínat na své dětství. My, rodiče, se snažíme, aby bylo

Více

Poděkování partnerům a dárcům. Partneři: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Královéhradecký kraj

Poděkování partnerům a dárcům. Partneři: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Královéhradecký kraj Poděkování partnerům a dárcům Děkujeme všem dárcům, partnerům a příznivcům, kteří přispěli svou finanční i osobní podporou či věcným darem na činnost Rodičovského Centra Domeček o. s. Partneři: Ministerstvo

Více

OBSAH. akce vždy ráda přijedu.

OBSAH. akce vždy ráda přijedu. 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO O SDRUŽENÍ cíle sdružení strategické cíle orgány a jejich činnost organizační schéma významné události z historie organizace AKCE SDRUŽENÍ 1. benefiční akce - Pálení čarodějnic burza

Více

rok 2012 Mozaika o. s. Výroční zpráva rosteme se svými dětmi

rok 2012 Mozaika o. s. Výroční zpráva rosteme se svými dětmi Mozaika o. s. rok Mozaika o.s., nestátní nezisková organizace Přívozní 1036/9, 410 02 Lovosice IČ: 228 334 04, Tel.: 774 045 397 web: www.rcmozaika.cz email: klara.pospisilova@rcmozaika.cz rosteme se svými

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 2 2. Historie... 3 3. Poslání a cíle... 6 4. Programová struktura... 7 5. Aktuální oblasti činnosti... 8 6. Orgány sdružení a kontaktní osoby... 20

Více

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 I. Úvodní slovo Julia Kristeva v rozhovoru s Pavlou Stańkovou Kőpplovou, (časopis Instinkt, říjen 2008) na otázku Co nejdůležitějšího může dát matka svým dětem? Možnost milovat. Možnost,

Více

MC Břežánek. Výroční zpráva za rok 2009. Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek

MC Břežánek. Výroční zpráva za rok 2009. Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek Výroční zpráva za rok 2009 MC Břežánek Dolní Břežany, Dělnická 120 www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, tel. 773 619 138 OBSAH Obsah... 2 Úvodní slovo...

Více

rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita

rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita

Více

Občanské sdružení CEMA Žamberk VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

Občanské sdružení CEMA Žamberk VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 1 Občanské sdružení CEMA Žamberk VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2 3 Úvodní slovo Při zhodnocení roku 2006 musím konstatovat, že byl pro naše sdružení přelomový a velice náročný. V roce, kdy sdružení oslavilo 10.

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007 MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2007 1 Úvod Od založení našeho centra, kdy v improvizovaných podmínkách mohli návštěvníci pobýt dopoledne dva dny v týdnu, aby si s dětmi pohrály, zacvičily

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PETRKLÍČ za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PETRKLÍČ za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉHO CENTRA PETRKLÍČ za rok 2011 Adresa: Sokolovská 580, 264 01 Sedlčany, Web: http://petrklic.wordpress.com e-mail: mcpetrklic@seznam.cz, Tel.: 773 334 822 Statutární zástupce: Ludmila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o.s. Asi už vím, kde se berou děti. Četla jsem nabídky cestovních kanceláří každý druhý let: DÍTĚ ZDARMA! dobrovolnice Stáňa PŘEDSTAVUJEME SE Slavnostní

Více

Občanské sdružení DOKOLEČKA Centrum pro rodinu Člen Sítě mateřských center VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 www.dokolecka.cz dokolecka@doubravcice.cz tel. 724 689 786 2 Obsah O nás.4 Úvodníček aneb co přinesl

Více