Pane řediteli, váš odbor se zabývá trhem práce a rovnými příležitostmi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pane řediteli, váš odbor se zabývá trhem práce a rovnými příležitostmi."

Transkript

1 Ročník Roãník č. ã. 9 10/ 5/ Informace pro pro top top management / náklad firem / cílená výtisků distribuce / / Témata měsíce: Automobilový Doprava a logistika průmysl // Letecký AutoprÛmysl průmysl / Leasing Energetika a fleet management Neplacení DPH musí řešit stát Ministerstvo financí ČR se chystá zveřejnit seznam desítek tisíc subjektů, které neodvedly DPH s tím, že každý odběratel těchto hříšníků na sebe automaticky přebírá odpovědnost za její odvod v případě, že tak dlužník neučiní. Černá listina by se měla začít plnit od ledna příštího roku. Stačí k tomu, když poslanci a senátoři zvednou ruce pro novelu zákona o DPH, jež institut nespolehlivého plátce zavede. Toto opatření má však řadu odpůrců. Zásadně je proti němu také Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Zveřejňování černých listin a přenášení povinnosti zaplatit DPH na obchodní partnery nejenže nepřinese státu kýžené miliardy, ale vnese do obchodování zmatek, nedůvěru a podnítí stovky soudních sporů. To může vést k omezení obchodních aktivit, a naopak k poklesu výběru daní. Řád nelze zavádět veřejným lynčem, tvrdí předseda asociace Karel Havlíček. Poctiví podnikatelé vítají boj s daňovými i jinými úniky ze státního rozpočtu, a ani proti tzv. institutu nespolehlivého plátce nemají obecně námitek. Co je však pro ně nepřijatelné, je další evidentní zátěž, kterou jim to přinese. Nejsem si jista, jaká je představa zákonodárců o fungování v praxi, ale z návrhu de facto vyplývá, že bude nutné před platbou každé faktury na webu finančního ředitelství ověřovat, zda tam daný účet našeho dodavatele nevisí nebo se tam zrovna neobjevil. Jde o zcela absurdní požadavek, na nějž má málokterá firma kapacity. Stáváme se tedy opět v podstatě rukojmími neschopnosti české administrativy zvládat své úkoly a nadměrně nezatěžovat firmy a podnikatele, nechat jim prostor, aby se mohli věnovat především předmětu svého podnikání, míní Pavla Břečková, ředitelka brněnské strojírenské firmy AUDACIO. Podnikatelé respektují, že musejí být neplatiči DPH postiženi. Domnívají se ale, že finanční úřady mají dostatek nástrojů jak daně vymáhat, a nemohou se tedy zbavovat povinnosti usilovat o jejich výběr. Přenos této odpovědnosti na podnikatele nepostihne ty nezodpovědné, ale naopak poctivé. (pod) Odpisy na inovace Od roku 2015 by měla platit daňová úprava firmy, které chtějí inovovat, by si nově mohly odečíst z daní nákup výzkumu od vysokých škol. Technologická agentura ČR ústy své předsedkyně Rut Bízkové potvrdila, že se chce v této věci ještě angažovat a vylobbovat, aby tyto odečty byly možné jednak alespoň o rok dřív, a také aby je bylo možné násobit, a tím byly firmy k inovacím víc motivovány. Podle propočtů TA ČR a EEIP by to mohlo přinést 2 3 mld. Kč nových investic do výzkumu a vývoje, a především to podpoří transfer a nákup znalostí. Vysoké školy víc vydělají, firmy budou usilovněji inovovat. (red) Podezřelé ceny Sdružení automobilových dopravců ČES- MAD BOHEMIA provedlo v posledních letních týdnech t. r. srovnávací monitoring cen pohonných hmot u čerpacích stanic v ČR. Výsledky v jednotlivých krajích se značně liší a vyvolávají podezření na nelegální cenové dohody. Zatímco v Plzni se ceny nafty pohybovaly mezi 35,50 Kč a 35,90 Kč, v Brně se nafta běžně prodává za víc než 39 korun. Rozdíl mezi cenami nafty atakující 4 koruny nemůže být vyvolán rozdílnou poptávkou, ani vyššími náklady např. na transport pohonných hmot. ČESMAD BOHEMIA je přesvědčen, že takto podezřelý způsob cenotvorby by neměl zůstat bez zásahu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Martin Felix 2 Česko irácké fórum: Chceme dělat byznys aktivněji. 3 Mít tři P pohromadě. Rozhovor s předsedou Asociace PPP Igorem Snopkem. 4 Patero užitečných tipů pro obě strany před nástupem do nového zaměstnání. 6 Pomohou Dny stavitelství a architektury zlepšit obraz a situaci českého stavebnictví? 9 Lexus GS 250 premiantem i bez tradic. 12 Jaká bude logistika v příštím desetiletí? 16 Elektromobilita je na vzestupu. 21 Nejvýraznějším zdrojem do budoucna bude efektivita hospodaření s energiemi. 24 Prioritní země pro export mimo EU by měli určovat byznysmeni, ne politici. Poučná řeč čísel V ČR regulérně pracují asi dvě třetiny zaměstnatelných Statistika nemusí být jen suchou řečí čísel. Zejména mapuje-li vývoj společnosti a osudy živých lidí. Dokazuje to i náš rozhovor s ředitelem Odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí Českého statistického úřadu Mgr. Daliborem Holým. Pane řediteli, váš odbor se zabývá trhem práce a rovnými příležitostmi. Které hlavní parametry sledujete a hodnotíte? Obecně lze říci, že sledujeme obě strany trhu práce; nabídku pracovní síly z pohledu domácností včetně nezaměstnanosti a poptávku po pracovní síle u podniků, tedy vytváření volných pracovních míst, dále celkovou zaměstnanost, odpracovanou dobu a také cenu pracovní síly mzdy. U všech ukazatelů je snaha především popisovat vývoj v čase, prezentují se objemy i relativní ukazatele, které se obvykle nazývají míry. Základní jsou míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a volných pracovních míst. Ty umožňují časové i prostorové srovnání, i když se mění okolní podmínky, třeba velikost porovnávaných populací. Když je řeč o trhu práce, bývá hlavní pozornost poněkud zjednodušeně upřena na stav a vývoj (ne)zaměstnanosti. Jaký hlavní smysl má její průběžné sledování ze strany ČSÚ a jak ho lze v praxi využít? Já i tým mých analytiků a metodiků považujeme za nejdůležitější ekonomický ukazatel míru zaměstnanosti. Zaměstnanost nám totiž ukazuje proporci lidí, kteří pracují tedy živí národ. Je důležité si uvědomit, že dnes pracuje méně než polovina celkového počtu obyvatel, máme asi 4,9 mil. zaměstnaných na 10,5 mil. obyvatel. Nadpoloviční většina je bez práce a je důležité sledovat důvody a vnitřní strukturu této skupiny. Část, a je realita, že stále větší, jsou starobní důchodci, kteří už svou úlohu na trhu práce ukončili. Druhá velká část jsou děti, které se na pracovní život teprve připravují ve školách. Uprostřed je skupina v ekonomickém věku, která by pracovat mohla a k ní se právě vypočítává míra zaměstnanosti; proporce lidí, kteří pracují, dosáhla za 2. čtvrtletí 2012 ve skupině 15 64letých 66,5 %. Ekonomicky neaktivní lidé mají pro to, že jsou bez práce, různé důvody, některé jsou velmi dobré. Jsou to třeba ženy na mateřské či rodičovské dovolené, které mají významnou roli v tom, že pečují o budoucí pracovní sílu. Jiní studují získávají vzdělání, další jsou třeba nemocní atd. Pro fungování trhu práce je pak vskutku nejzajímavější ta část lidí, kteří by pracovat mohli a chtěli, ale žádné zaměstnání nemají a nemohou žádné sehnat. Tedy nezaměstnaní. To je nevyužitý potenciál, který je zaměstnavatelům k dispozici. ČSÚ hodnotí nezaměstnanost s využitím definic Mezinárodní organizace práce (ILO) a metodických doporučení Eurostatu (tedy především z Výběrového šetření pracovních sil), zatímco MPSV vychází z údajů Úřadu práce. Podle vaší instituce tedy byla ve 2. čtvrtletí 2012 obecná míra nezaměstnanosti v ČR 6,7 %, měsíční statistiky MPSV za toto období však vykazují 8,1 8,4 %. Proč ten rozdíl a který údaj víc odpovídá realitě? Jako v každém vědeckém oboru i ve statistice platí, že použitá metoda ovlivňuje výsledek. ČSÚ se drží striktně mezinárodní metodiky, která je při posuzování nezaměstnanosti nesmírně přísná: za nezaměstnaného je uznáván jen ten člověk bez práce, který si v daném období aktivně hledal zaměstnání a byl ochoten do dvou týdnů nastoupit. Pokud nesplní tyto podmínky, považujeme ho za ekonomicky neaktivního. Navíc si nesměl žádným způsobem vydělávat ani hodinu týdně jinak je pro nás zaměstnanou osobou. I kdyby pomáhal třeba sousedovi stavět dům a dostával za to jen naturální odměnu. (Ne)zaměstnanost sledujeme na náhodně vybraném vzorku domácností, které navštěvují naši tazatelé. Bohužel ne v každé domácnosti nám odpovídají, takže výsledné údaje tím mohou být zkreslené. To je další důvod, proč se naše míra odlišuje od evidencí Úřadu práce. Dvojí sledování nezaměstnanosti má ovšem také mnohé klady. Především možnost porovnávat vývoj v čase a musím zdůraznit, že trendy jsou podle obou zdrojů vždy stejné; za téměř 20 let fungování se nestalo, že by jedna statistika ukazovala snižování a druhá růst podílu nezaměstnaných. Pro analytické účely je vhodné oba zdroje kombinovat Úřad práce poskytuje detailní regionální pohled, ČSÚ naopak nabízí mezinárodní srovnání, protože výběrové šetření pracovních sil probíhá ve všech evropských státech stejnou metodikou. Někteří kritici oficiálních statistik poukazují i na to, že vedle téměř půlmilionu nezaměstnaných odešlo podobné množství lidí do předčasného důchodu, asi sto tisíc se nachází mimo evidenci ÚP a dalších sto tisíc studuje přes čas. Má za těchto okolností vůbec smysl vážně se statistikami nezaměstnaných zabývat (mám na mysli především absolutní čísla, nikoliv tendence vývoje)? Ne každý člověk bez práce je nezaměstnaný. Jak jsem už říkal, oficiálními nezaměstnanými jsou pouze lidé, kteří splňují striktní definici ILO. Oni jsou jádrem problému nevyužitá pracovní síla, která je právě k dispozici. Pak je ale široká skupina lidí, kteří tímto jemným sítem neprojdou, např. nejsou schopni si rychle uspořádat život tak, aby mohli nastoupit do nabídnutého zaměstnání nebo už rezignovali a práci si aktivně nehledají. Přesto je musíme považovat za potencionální pracovní sílu. Má tedy smysl zabývat se vnitřní strukturou dalších osob bez práce, které jsou z hlediska oficiální metodiky ekonomicky neaktivní. Dokončení na str. 4

2 2 /záfií fiíjen/ A k t u a l i t y Česko irácké podnikatelské fórum: Chceme dělat byznys aktivněji Zájem je oboustranný Telegraficky Byl Týden MSP Od 15. do 21. října 2012 se konal další ročník Evropského týdne malých a středních podniků. Jde o rozsáhlou kampaň Evropské komise na podporu MSP v Evropě, která má za cíl zvýšit informovanost podnikatelů a poskytnout jim příležitosti k tomu, aby mohli sdílet své zkušenosti a dál se rozvíjet. Kampaň probíhala v 37 zemích včetně České republiky. Mezi asi tisícovkou akcí po celé Evropě měl klíčovou roli tzv. Evropský summit MSP. Jeho tématem bylo podnikání žen. Především úroveň podnikatelského vzdělání a zlepšování podnikatelského ducha u žen podnikatelek či možnosti financování dostupné pro podnikání žen. (m) Irácké hospodářství potřebuje zásadní rekonstrukci a modernizaci. Zdrojem pro pokrytí jejích nákladů mohou být zásoby ropy a zemního plynu, které jsou srovnatelné s dalšími zeměmi Perského zálivu. Irák je na čtvrtém místě v objemu zjištěných zásob ropy na světě. Zatímco počátkem tohoto roku se těžilo průměrně 2,6 mil. barelů ropy denně, pro rok 2017 se předpokládá těžba 6 až 7 mil. barelů. Zástupci iráckých podnikatelů vyzvali na nedávném Česko-iráckém podnikatelském fóru tuzemské firmy, aby se intenzivněji zapojily do byznysu s Irákem. Čím rychleji se české firmy dostanou na irácký trh, tím lépe to bude pro obě strany. Budou mít větší šanci se zde prosadit a udržet, prohlásil předseda irácké Unie podnikatelů Rasghip O ceny Český patron 2011 Ridha Bulbel. Vyjádřil tak společný názor přítomných zástupců pěti organizací, představujících irácký soukromý sektor průřezově hlavními odvětvími a regiony. Setkání tří desítek iráckých podnikatelů a zástupců tamních komor a svazů s pěti desítkami představitelů českých firem v rámci Českoiráckého podnikatelského fóra organizoval Svaz průmyslu a dopravy ČR. V rámci této akce, která se uskutečnila na půdě Ministerstva průmyslu a ochodu ČR, byly prezentovány obchodní příležitosti a poté se uskutečnila individuální jednání. Podpora spolupráce mezi českými a iráckými podnikateli je naší prioritou. Od roku 2004 jsme organizovali sedm podnikatelských misí do této země, které provázely naše ústavní činitele, řekl na fóru Jaroslav Hanák, prezident SP ČR. Zástupci svazu se pravidelně účastní také významných veletrhů, kde prezentují české firmy, např. na mezinárodním veletrhu Erbil International Fair 2012, který se konal v milionovém Irbilu, metropoli kurdské části severního Iráku 15. až 18. října. Svaz tam zastupoval formou katalogové výstavy desítku tuzemských firem. Česko-iráckého podnikatelského fóra se zúčastnili zástupci iráckých firem z oblasti energetiky, ocelářství, vodohospodářství, potravinářství a stavebnictví. Poptávka je po dovozu ropných technologií, silničních vozidel, strojů a strojírenské techniky, dále o turbíny a tepelné výměníky, průmyslové stroje, vědecké a řídicí přístroje, elektrická zařízení, zemědělské stroje, chemikálie a chemické prostředky, ale také po českých potravinářských produktech či zdravotnické technice. Na Fóru vystoupil předseda irácké Národní investiční komise Dr. Sami Raoof Taqi al-araji, který poukázal na ohromné podnikatelské příležitosti pro české firmy. Vyzdvihl zejména oblast těžebního průmyslu, výstavbu a rekonstrukci ropné a energetické infrastruktury, na níž tuzemské firmy s Irákem spolupracují už od 60. let minulého století, a tato tradice pokračuje. Připomenul i nejvýznamnější kontrakt, jímž je letošní dohoda o výstavbě elektrárny v kurdistánském regionu společností PSG ve spolupráci s místní KAR Group a tureckou Renaissance Group. Předseda NIK poukázal rovněž na poptávku po stavebních materiálech, což vyvolává tlak na výstavby cementáren a cihelen. Vedle toho iráčtí zástupci zdůraznili potřebu rozsáhlé výstavby a rekonstrukce infrastruktury, zejména železniční a silniční sítě, včetně letišť a mostů. Zmíněna byla bytová výstavba a potřeba budování nemocnic a zajištění jejich vybavení zdravotnickým zařízením. Do konce roku 2020 by se mělo podle iráckých hostů postavit přes tři miliony bytových jednotek a více než osm tisíc nových škol. Tisíce dalších škol vyžadují rekonstrukci. Martin Frelich, ředitel odboru exportního a projektového financování České exportní banky, nabídl firmám pomocnou ruku při podnikání v Iráku, kam z ČR vloni směřovaly asi tři čtvrtiny procenta celkového exportu. (sp) Co smart TV Vydává: PROFIL Brno, s. r. o. Redakce a administrace: Rosická 1, Brno tel./fax: Redakce: Petr Ihm (šéfredaktor) Miloš Vávrů (zástupce šéfredaktora) Obchodní oddělení: Vlasta Piskačová Tomáš Kovalčík Markéta Machanová Alena Migdalová Redakční rada listu Podnikatel: Ing. Petr Dolina, Svaz českých a moravských výrobních družstev Ing. Petr Ihm Zdeněk Kubín (předseda), Hospodářská komora České republiky Ing. Jiří Kyncl, Sdružení automobilového průmyslu PhDr. Milan Mostýn, Svaz průmyslu a dopravy ČR Ing. Robert Toman, Kompass Czech Republic s.r.o. Ing. Pavel Tunkl, Svaz dovozců automobilů Ing. Irena Vlčková, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Typografická koncepce: Vítězslav Švalbach Grafická úprava: Martin Kudláček Ocenění v rámci prestižní soutěže pro domácí podnikatele Český PATRON 2011 udělila Hospodářská komora ČR. Absolutním vítězem se stala společnost Witte Automobile GmbH, přední dodavatel zámkových systémů v automobilovém průmyslu. Soutěž byla vyhlášena v květnu t. r., konala se do konce září a druhou říjnovou středu vyvrcholila slavnostním vyhlášením vítězů. Porota, jmenovaná z řad odborníků, významných osobností podnikatelské sféry v ČR a zástupců vyhlašovatele, zasedala pod předsednictvím Jiřího Mosera z Price Watterhouse Coopers ČR a vybrala oceněné společnosti v několika kategoriích.cílem soutěže organizované Hospodářskou komorou ČR bylo vyzdvihnout a veřejně prezentovat podnikatele, kteří jsou špičkami ve svém oboru, mohou se za rok 2011 pochlubit výrazným úspěchem v dané oblasti, a jsou tedy svým způsobem ekonomickými patrony České republiky. Podle prezidenta HK ČR Petra Kužela soutěž i letos na příkladech z praxe ukázala nové způsoby a cesty, jak realizovat finanční úspory, najít nové příležitosti na trhu a prosadit se, nabídnout svůj produkt zákazníkům, ale také jak inovovat produkty či služby, nacházet nové finanční zdroje či partnery. Za loňský rok byli oceněni: Ekologický přínos SAFINA, a.s., CIML s.r.o. CNG a EKOPANELY CZ. Vzdělávání LIGS London International Graduate School, ELLA-CS, s.r.o. a Channel Crossings. Školství SPŠ stavební v Českých Budějovicích, SOŠ stavební a zahradnická, Praha 9 a Gymnázium Strakonice. Nejefektivnější zemědělský podnik Mlékárna Olejnice, Vinařství Ovčáček a Farma Kamenný Dvůr. Nejefektivnější potravinářský podnik Moravia Lacto, a.s., BONECO, a.s. a AGRO*BIO Rokycany. Nejlepší zaměstnavatel WITTE Automotive, Aero Vodochody a T Machinery, a.s. Realitní trh a Facility Facility AB Facility, IKON, spol s.r.o. a Mark2 Corporation Czech. Realitní trh a Facility Realitní trh M&M reality holding, a.s., REAL SPEKTRUM a IMMOINVEST Group. Realitní trh a Facility Skokan roku Matras & Matras reality. Podrobné informace o soutěži a výsledcích za rok 2011 najdete na: prestizni-ceny-udeleny.aspx. (hk) Foto: HK ČR Obyvatelé zemí jako Čína, Brazílie a Indie využívají možností televize s přístupem na internet ve větší míře než lidé v Británii, USA a Německu. Ukazují to výsledky výzkumu, který provedli ve 13 zemích experti společnosti GfK. Studie ukázala, že myšlení mnoha západních spotřebitelů vězí i nadále v analogových dobách, zatímco u diváků v zemích s rozvíjející se ekonomikou je pravděpodobnost přijmout chytrou televizi a využít její digitální možnosti mnohem větší. Z celosvětového hlediska jen 28 % diváků považuje za zajímavější pořady, do kterých mohou vstupovat. A pouhých 25 % diváků se domnívá, že vyjadřovat se k programům a komentovat je, znamená zlepšení diváckého zážitku. Ve všech zemích je možnost připojení k internetu považována při nákupu nového televizoru za méně důležitou než cena, délka úhlopříčky a zobrazovací technologie. Nicméně nezájem o možnost připojení televize k internetu je v západních zemích podstatně menší než na rozvíjejících se trzích. Jen 26 % britských a 29 % amerických spotřebitelů uvádí, že si chtějí pořídit televizi s možností připojení k internetu ve srovnání s 61 % v Indii a 64 % v Číně. Zdroj: GfK (vm) Tisk: CTP tisk, spol. s r. o. Heršpická 6, Brno Distribuce: 5P agency, s. r. o. U Sýpky 555, Rajhradice Placená prezentace. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., OZJM Ředitelství v Brně č.j. P/2 1241/98, ze dne ISSN x MK ČR E 7717 Uzávěrka tohoto čísla: Tištěný a distribuovaný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Stop černému trhu Silně omezit černý trh s alkoholem a co nejvíc eliminovat zdravotně bezpečnostní rizika pro spotřebitele doporučují vládě Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a Potravinářská komora ČR. Stát by měl podle nich zabezpečit, aby bylo dodržováno Nařízení (ES) č. 178/2002, které obsahuje zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy bezpečnosti potravin. Nařízení mj. požaduje vytvořit v potravinářských podnicích komplexní systém identifikace dodavatelů a přímých příjemců potravin. To však dosud nebylo ze strany dozorových orgánů dostatečně kontrolováno. Obě instituce navrhují zavést stálý celní dozor u výrobců s rotací celníků, překvalifikaci nedovolené výroby lihu na trestný čin a zavést kontrolu obchodu s destilačními aparáty evidenci pod dozorem celníků. Dále snížit velikost spotřebitelského balení na max. 3 litry, nebo dokonce na 1 litr a zakázat značení lihu na export. Zpřísnit kontrolu pěstitelského pálení, zavést opatření v dopravě i používání denaturačních prostředků. Zakázat stánkový prodej a zavést koncese na prodej alkoholických nápojů, na něž je uvalena spotřební daň. (so) Kresba: Lubomír Vaněk

3 S t a v e b n i c t v í z á fi í fi í j e n / /3 Mít tři P pohromadě S předsedou Asociace PPP Igorem Snopkem o partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem Nemusí jich být pět, někdy stačí mít pohromadě tři P. Public Private Partnership, neboli spolupráce soukromého a veřejného sektoru je ve světě uznávanou a respektovanou značkou. V České republice se touto formou zabývá Asociace PPP, jejímž cílem je napomáhat svým členům a veřejnému sektoru při vytváření souborů pravidel, zásad a postupů směřujících k úspěšné realizaci projektů PPP. zení a provozování infrastruktury využíván. Namátkou připomenu třeba rychlostní cestu R1 na Slovensku, dálnice A1 a A2 v Polsku, A4 v Německu, Nordautobahn v Rakousku nebo několik dálnic v Maďarsku. Kromě výstavby nových a rekonstrukce dosavadních hlavních dopravních komunikací je ve světě poměrně populární i udržování silnic nižších tříd prostřednictvím dlouhodobých koncesí. Blíží se rekonstrukce D1 z Prahy do Brna. Jakou roli by v ní mohli sehrát projekty PPP? To je opět otázka spíš pro zástupce veřejného sektoru. Podle dostupných informací bude ale dálnice D1 opravována klasicky, tzn. prostřednictvím běžného zadávacího řízení na několik úseků, i když se ještě asi před rokem mluvilo i o využití modelu PPP, kdy měl úsek v délce kolem 160 km mezi Prahou a Brnem rekonstruovat a následně po dobu asi 25 let provozovat soukromý partner. Předseda Asociace PPP Igor Snopek. V čele této organizace stojí Igor Snopek ze společnosti Skanska, kterého jsme požádali o rozhovor. Projekty PPP jsou podle něho považovány za jedny z nejméně zkorumpovatelných typů veřejných zakázek. Projekty PPP se u nás zatím využívají především v budování dopravní infrastruktury. Proč ale dosud nepřesáhly krajské hranice a netýkají se hlavních silničních a dálničních tepen? Na tuto otázku nedovedu bohužel odpovědět. Měla by být položena spíš zástupcům veřejného sektoru, kteří jsou za rozvoj nejen dopravní infrastruktury odpovědní. V zahraničí byl a je koncept PPP pro poří- Poznají běžní uživatelé dálnic a silnic, že zrovna ten či onen úsek se stavěl formou PPP? V rámci konceptu PPP nejde pouze o výstavbu, tedy pořízení infrastruktury, ale zejména o její dlouhodobé provozování za předem danou cenu a při dodržení dohodnutých kvalitativních parametrů. Proto podle mého názoru nemůže běžný uživatel zpravidla poznat, že byl ten který úsek dálnice nebo jiné infrastruktury stavěn formou PPP. Co ovšem zaznamenat může, to je zejména lepší kvalita a dostupnost takové infrastruktury po dobu, po kterou se o ni soukromý provozovatel stará. Nejen z hlediska každodenní kvality komunikace a souvisejících objektů (posečená tráva, silnice bez výmolů, čistá odpočívadla atd.), ale především mnohem menšího počtu uzavírek a délky jejich trvání. Soukromý partner je totiž placen za tzv. dostupnost, tj. za plnou průjezdnost komunikace ve stanovené kvalitě. Pokud je průjezdnost nebo kvalita omezena, jsou mu omezeny i platby. Jak je to s PPP v Česku PPP je obecně uznávaným způsobem zajištění veřejných služeb nebo veřejné infrastruktury na základě dlouhodobého smluvního vztahu, kde veřejný a soukromý sektor vzájemně sdílejí užitky a rizika vyplývající ze zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb. Výběr některých projektů PPP v ČR 1. Ve fázi realizace: - průmyslová zóna Třinec - Akvapark Olomouc - Zastávky MHD v Ústí n. L. - sportovní areál Plzeň 2. Ve fázi záměru či výběru koncesionáře: - Metro D, Praha - Spalovna odpadu, Č. Budějovice - Přesun vlakového nádraží, Brno 3. Zrušené či pozastavené: - rekonstrukce D1 - Ústřední vojenská nemocnice Praha - Autobusové nádraží Třebíč - Freetime park České Budějovice Zdroj: Jak se u takových projektů kombinuje a prolíná podíl státního a soukromého sektoru? Na podíl soukromého a veřejného sektoru se v případě projektů PPP můžeme, zjednodušeně řečeno, dívat ze dvou pohledů rozdělení rizik, a finančního. Správný podíl rozdělení rizik mezi oba partnery je pro úspěšnou realizaci tohoto typu projektů klíčový. Vždy platí, že partner, který je schopen dané riziko uřídit lépe, by za ně měl být i odpovědný. Pokud tomu tak není a některý z partnerů bude muset řešit riziko, aniž by k tomu měl dostatečné kompetence nebo zkušenosti, příp. ho z podstaty věci není schopen řešit, může se stát, že bude projekt extrémně drahý, nebo úplně zkrachuje. Z finančního pohledu platí, že soukromý partner na vlastní náklady vybuduje potřebnou infrastrukturu a na své náklady ji také v předem dohodnuté kvalitě provozuje a udržuje po celou dobu koncesní smlouvy. Veřejný partner mu pak od momentu zprovoznění platí předem dohodnuté pravidelné platby, které zahrnují jednak finanční náklady soukromého partnera (splátky za finanční prostředky, které soukromý partner do projektu vložil plus úrok), jednak platby za poskytované služby v rámci provozu a údržby, a v neposlední řadě i přiměřený zisk. Při tom ovšem platí, že platby začíná veřejný sektor hradit až tehdy, kdy je dálnice nebo silnice v provozu. Pokud by v dohodnutém termínu komunikace v provozu nebyla nebo by vykazovala nedostatky, platby by byly buď omezeny, nebo by neproběhly vůbec. Není takové prostředí náchylnější ke korupci víc než klasické veřejné zakázky? Právě naopak! Projekty PPP jsou považovány za jeden z nejméně zkorumpovatelných typů veřejných zakázek. Důvodem je skutečnost, že v rámci jejich přípravy, která není úplně jednoduchá a krátká, je na obou stranách angažována řada třetích stran, povětšinou z různých koutů světa. Jde o nejrůznější poradce, ať už v oblasti technické, právní či jiné, a to pro každého soukromého uchazeče zvlášť. To znamená, že je tu značná veřejná kontrola. Každý soukromý partner navíc do projektu dává pouze část vlastních peněz a zbytek si půjčuje od finančních institucí. Ty mají samozřejmě zájem na tom, aby se jim vložené prostředky vrátily, a pokud možno s co nejmenším rizikem. Proto každého zájemce i jeho projekt hodnotí a sledují velmi přísně nejen před podáním nabídky, ale po celou dobu realizace projektu. Za takových okolností považuji jakékoliv nefér jednání za velmi těžko uskutečnitelné. Je vůbec reálné, aby do PPP projektů tekly peníze z eurofondů? V důsledku probíhající finanční krize a související nedostatečné schopnosti komerčních finančních institucí financovat projekty PPP za přijatelných podmínek se v poslední době stále víc hovoří o možnosti využít peníze z Evropských fondů pro realizaci projektů PPP. A to jak na spolufinancování primární investice (výstavbu nebo rekonstrukci dané infrastruktury), tak při platbách soukromému sektoru v období jejich provozování. Jak byste čelil argumentům odpůrců PPP, že jsou proti klasickým veřejným zakázkám drahé, že skončí fiaskem, jako kdysi v Maďarsku, nebo že jsou pro stát nerentabilní, když se například v Rakousku o dálnice stará akciovka a příjmy jdou do ní. Cenu vysoutěženou v klasické veřejné zakázce nelze porovnávat s cenou projektu PPP. V prvním případě jde většinou jen o výstavbu nebo rekonstrukci infrastruktury, zatímco při PPP je předmětem soutěže nejen pořízení nebo oprava infrastruktury, ale především zajištění dlouhodobé veřejné služby. Jistě, každý infrastrukturní projekt je rizikový, a projekty PPP nejsou výjimkou. Už jsem vysvětloval, že pro jejich úspěšnou realizaci je klíčové správné rozdělení rizik mezi oba partnery, jinak může vše skončit krachem. To se bohužel stalo na projektu dálnice M1/M15 v Maďarsku, kdy stát přenesl na soukromého partnera riziko poptávky, které nebyl schopen efektivně řídit. Proto skončil neúspěchem. Pokud je mi však známo, maďarský veřejný sektor se z toho případu poučil a další projekty realizované touto formou už mohou být označeny za velmi úspěšné. V případě projektů PPP je vždy na jedné straně partner z veřejného sektoru (ministerstvo, municipalita atd.), který má za cíl zajištění veřejné služby v dané kvalitě po určitou dobu, a na druhé straně soukromý sektor, který tuto službu v dané kvalitě a po dohodnutou dobu pro svého partnera za úplatu zajišťuje. Vámi zmiňovaná rentabilita pro stát by pak měla spočívat zejména v tom, že parametry veřejné služby jsou zajišťovány po dlouhé období a v předem dohodnuté a garantované kvalitě. Na dodržení těchto parametrů jsou vázány platby ze strany státu. Přitom není podstatné, jestli soukromý partner založí pro účely realizace projektu akciovou nebo jinou obchodní společnost. Kde jinde než v dopravě se dají projekty PPP používat? Uplatnění konceptu PPP je velmi široké: Ze zahraničí víme, že je ho možné používat pro nejrůznější typy provozování infrastrukturních objektů. Obecně je rozdělujeme na dopravní infrastrukturu (silnice, železnice, tunely, mosty, letiště, přístavy, MHD atd.), na sociální infrastrukturu (školy, nemocnice, domovy důchodců) a na ostatní infrastrukturu (energetika, odpadové hospodářství, ale i služby IT, správa databází v ČR je např. takto provozováno elektronické tržiště). Jan Hrabálek

4 4 /z á fi í fi í j e n / H o s p o d á fi s k á p o l i t i k a Patero užitečných tipů pro obě strany před nástupem do nového zaměstnání Připraven, ne překvapen V oboru IT je práce dost Podle zástupců Střední školy výpočetní techniky v Praze (SSŠVT) naprostá většina jejích absolventů zaměstnání našla. Zářijová míra nezaměstnanosti poskočila ze srpnových 8,3 % na 8,4 %. Podle MPSV se o volných pracovních míst ucházelo lidí. Největší zájem je stále o IT pracovníky, strojní inženýry a rovněž o manažery marketingu. Přestože počet absolventů technických škol roste, nestačí pokrývat rychle se zvyšující poptávku firem. Nezaměstnanost našim studentům skutečně nehrozí. K tomuto dni našli práci prakticky všichni naši absolventi, aniž by byli evidování na úřadu práce, potvrdil ředitel SSŠVT Martin Vodička. Také úspěšnost jejich pokračování v dalším studiu je vysoká. Jsou na to kontinuálně připravováni a až 94 % těch, kteří se hlásí na vysoké školy, uspěje. Práci snadno nacházejí i po absolvování těchto škol. Studium oborů ICT je náročné, ale zajímavé a budoucí absolventy lákají také potenciálně vysoké mzdy, které se dlouhodobě v průměru pohybují kolem 37 tis. korun, když neobvyklé nejsou ani 150tisícové platy. Rodiče by měli děti vést k tomu, aby se po škole co nejlépe uplatnily a měly slušnou mzdu. Situace na trhu práce je složitá. (tz) Zejména absolventům středních a vysokých škol nastaly v podzimním čase zcela nové starosti s hledáním zaměstnání. Jenže získat dobrou práci není dnes jen tak. Rady, jak na vytouženou pozici dosáhnout, se mohou hodit nejen jim, ale také současným i budoucím zaměstnavatelům. 1. Jak najít dobrou práci Nejlepší a zároveň nejjednodušší je začít ptát se příbuzných a známých. Mohou přímo doporučit na vybranou pozici, nebo otevřít dveře k zajímavějším pracovním nabídkám, než jaké lze najít v inzerátech. Dobře udělali ti, kteří se už během studia rozhlíželi po zajímavých možnostech a nečekali na poslední chvíli. Brigáda nebo odborná stáž se může proměnit v zajímavou práci na hlavní pracovní poměr, říká manažer Poštovní spořitelny Aleš Pospíšil. Jednou z dalších možností, jak získat práci ve firmě s dobrou pověstí, je oslovit ji přímo se svou pracovní nabídkou. Není rozhodně chyba poslat tam svůj životopis společně s motivačním dopisem. I když požadovaná pozici nebude volná, ale firma si uchazeče vybere na jiné místo, neměl by rozhodně váhat. Důležité je práci sehnat, a časem se ukáže, zda by byl přesun na původně vybranou pozici možný. Lze samozřejmě také využít nabídku inzerátů v tisku a na internetu. Pracovní pozice vhodné pro absolventy tam bývají často označené. V každém případě je při výběru zaměstnání dobré oslovit několik firem, prostě mít v záloze několik různých pracovních nabídek. A jedna rada navíc: Při výběru se vyplatí dobře srovnat své představy o práci s realitou a myslet i na to, že lhát v životopisu se nevyplácí! 2. Náležitosti pracovní smlouvy Pracovní poměr vzniká na základě podpisu pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. K jejím nezbytným náležitostem patří popis druhu práce, místo výkonu práce a den nástupu do zaměstnání. Kromě toho lze do smlouvy zahrnout i další podmínky, např. zkušební dobu nebo možné sankce za neplnění pracovních úkolů. Pracovní poměr vzniká uvedeným dnem nástupu do zaměstnání a spolu s ním začínají platit všechna práva a povinnosti jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Od letošního roku platí nová pravidla zákoníku práce, která se mj. týkají výše odstupného, jež závisí na počtu odpracovaných let. Pokud budete v zaměstnání dobu kratší než jeden rok, dostanete pouze jeden měsíční plat, upřesňuje Aleš Pospíšil. Protože jsou tak výdaje na odstupné krátkodobých zaměstnanců nižší, mohou na to v případě propouštění doplácet právě mladí lidé tím, že jako nováčci opustí firmu mezi prvními. Rada navíc: K vzniku pracovního poměru dojde, i když do práce nenastoupíte. Je-li zaměstnanec v den nástupu do práce např. nemocen, měl by o tom dát nejpozději do týdne vědět svému zaměstnavateli. Jinak může čekat odstoupení od pracovní smlouvy 3. Doklady nezbytné při nástupu Pro nástup do práce je nutný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo platný cestovní pas) a kartička zdravotní pojišťovny. V případě předchozího zaměstnání také zápočtový list od bývalého zaměstnavatele. Nového zaměstnavatele je třeba také informovat o čísle účtu, kam bude každý měsíc posílat předem stanovenou čistou mzdu. Rada navíc: S první výplatou je dobré zvážit, zda nezbude část volných prostředků na pravidelné spoření a investice, nebo si postupně vytvářet finanční polštář ve výši aspoň tří měsíčních platů. 4. Jaké jsou složky mzdy Většina firem platí zaměstnancům základní mzdu (tzv. fixní plat) a prémie (tzv. pohyblivou složku mzdy). Prémie jsou variabilní a většinou závisejí na skutečném výkonu pracovníka a hospodaření firmy. Nejčastějším poměrem je 70 : % platu tvoří základní mzda a 30 % prémie. Toto rozdělení je uvedeno v mzdovém výměru, ale firma ho může kdykoliv změnit. Proto je lepší požadovat rozdělení mzdy přímo v pracovní smlouvě. Rada navíc: Pokud pracovník splnil včas předem stanovená kritéria, stává se z pohyblivé složky mzdy složka nároková. 5. Zaměstnanecké benefity Kromě stále populárních stravenek je nejžádanějším zaměstnaneckým benefitem příspěvek na penzijní připojištění, který svým zaměstnancům nabízí víc než pětina českých firem. Za benefit lze považovat i nastavení reálných individuálních cílů včetně zvyšování kvalifikace zaměstnance. Rada navíc: Je dobré zajímat se také o to, zda zaměstnavatel nabízí stravenky, flexi passy, podporu vzdělávání, služební vozidlo pro soukromé účely nebo využívání sportovních a zdravotnických zařízení. Zdroj: Era (red) Poučná řeč čísel Dokončení ze str. 1 My každé čtvrtletí zveřejňujeme tzv. Rychlou informaci, kde vyčíslujeme vedle zaměstnanosti a nezaměstnanosti i pracovní rezervu z těchto lidí, kteří přímo říkají, že by pracovat chtěli, jen nesplňují striktní podmínky. A máte pravdu, jsou jich statisíce, naposledy 176,5 tis. osob. Vážným problémem je podíl dlouhodobě nezaměstnaných. Jaký je současný vývoj u nás? Řekněme si nejdřív bez demagogie, že nezaměstnanost je sama o sobě v tržním kapitalismu jev nutný! Pokud by neexistovala volná pracovní síla, pak by nebylo možné zakládat firmy, rozjet nové výroby, nemělo by smysl vytvářet pracovní místa. To, co z nezaměstnanosti tvoří sociální problém, je její neúměrná délka. Ve zcela zdravé ekonomice si každý propuštěný rychle najde jiné kvalitní pracovní místo. Naše hospodářství v tomto stavu bohužel není, pracovních sil je víc, než jsou podniky schopny vstřebat, navíc požadují jiné kvalifikace, než jaké lidé mají. Mnoho nezaměstnaných tak zůstává dlouho v nejistotě, takřka každý druhý člověk dokonce déle než rok, což je všeobecně uznávaná hranice pro skutečný problém, kdy už člověk ztrácí pracovní návyky a je demoralizován. U mladých lidí bez praxe je to vše ještě rychlejší, a tedy horší. V dlouhodobé nezaměstnanosti se situace příliš nemění vizuálně se sice podíl dlouhodobě nezaměstnaných snížil po roce 2008, ale bylo to tím, že náhle přibylo mnoho čerstvě propuštěných, hlavně dělníků z průmyslu postiženého krizí. Někteří z nich v nezaměstnanosti bohužel setrvali a nyní se opět postupně blížíme k předkrizovým hodnotám; poslední údaj o jejich podílu za 2. čtvrtletí t. r. je 44,3 %. Kam se v rámci členských zemí EU řadí ČR ve výdajích na politiku zaměstnanosti? Pokud jsou přehledy, které vede Eurostat, přesné, tak s podílem 0,7 % HDP se řadíme až někam na chvost k Rumunsku a Bulharsku. Jaká je podle vás rozumná míra nezaměstnanosti v systému tržní ekonomiky? Nejde ani tak o velikost míry, ta může být různá, některé ekonomiky mají přirozeně rychlejší fluktuaci pracovníků, jinde je tradiční spíše věrnost podniku a budování dlouhodobé kariéry, což samozřejmě ovlivní velikost pracovní síly, která je zrovna na trhu volná. Rozumná, či spíš zdravá, je taková nezaměstnanost, která trvá jen krátce, a kde nabídka pracovní síly je vyvážena poptávkou, tedy tvorbou pracovních míst. Už jsme mluvili o dlouhodobé nezaměstnanosti, která je vlastně ukazatelem převisu nabídky nad poptávkou, nevyváženosti trhu práce. Důležitá je ale také kvalita, a to na obou stranách jak kvalifikovaná pracovní síla, ochotná celoživotně se učit nové věci, tak kvalita nabízených míst, která by měla nabízet nejen dobrou mzdu, ale také dodržovat standardy bezpečnosti práce a třeba i umožňovat osobnostní růst zaměstnance. Sledujete i další parametry trhu práce, mohl byste se o nich konkrétněji zmínit? Jedním z nejpopulárnějších výstupů ČSÚ z hlediska masmédií je čtvrtletní průměrná mzda. Tady dochází často k nedorozumění, že sledujeme mzdu jakéhosi průměrného Čecha, což je nesmysl. Tento průměr je makroekonomický, nikoli sociální ukazatel, ukazuje podíl z vyplacených mezd připadajících na jednoho zaměstnance s plným úvazkem. Nemá nic společného s nejčastější úrovní výplat, protože je silně nadhodnocen obrovskými platy vrcholových manažerů. Z hlediska trhu práce a ekonomiky je důležité vědět, jak se mzdy vyvíjejí v čase, zejména při porovnání s vývojem inflace. Nynější pokles reálných mezd ukazuje na hospodářskou depresi, na převis nabídky pracovní síly nad poptávkou a předznamenává také další snižování spotřeby domácností, protože mzdy tvoří největší díl jejich příjmů. Vedle mezd sledujeme každoročně i úplné náklady práce, jejich úroveň i strukturu; nemzdové náklady práce obvykle reagují na hospodářský vývoj ještě citlivěji než mzdy, neboť nominální snižování platů je pociťováno emotivněji než rušení okrajových sociálních požitků. V čem podle vás mohou být výsledky vaší činnosti užitečné pro státní instituce, zaměstnavatelské organizace a odbory, ale i pro jednotlivé firmy? Jak řekl nějaký starý vojevůdce, bez spojení není velení. Statistické informace o trhu práce jsou důležité nejen pro státní politiku a kolektivní vyjednávání, ale i pro účastníky trhu práce, například uchazeče o zaměstnání. Třeba o tom, kolik je běžná úroveň mzdy v nějakém zaměstnání, se nemůžete dozvědět jinak než z agregovaných statistických přehledů, protože taková informace je pro každého člověka velmi citlivá, je chráněna zákonem o ochraně osobních údajů a její prozrazení je postihováno. Zahraniční investoři se na statistiku také obracejí proto, aby se dozvěděli údaje o nezaměstnanosti v regionu, kde se chystají podnikat, aby měli představu o volné pracovní síle, a zajímá je spousta dalších ukazatelů. Bohužel mám dojem, že naše domácí subjekty se s číselnými podklady nenaučily tolik pracovat. Lze pozorovat nějakou přímou souvislost mezi opatřeními vlády ČR a MPSV v oblasti trhu práce z poslední doby a vývojem statistických údajů v této oblasti? Na trh práce působí mnoho různých faktorů, jsme otevřenou ekonomikou a faktem je, že náš stát je už jen malým hráčem na velkém hřišti. Jeho vliv může těžko být tak rychlý a dominantní, abychom ho v číslech dokázali jednoznačně identifikovat, spíš působí dlouhodobě, strategicky: v (ne)stabilitě podnikatelského prostředí, v dodržování pravidel, rozvoji, resp. úpadku školství a podobně. Jak je na tom náš pracovní trh z hlediska rovných příležitostí? V rámci Evropy jsem asi uprostřed. Neexistuje zde žádná přímá diskriminace, jen takové ty nepsané kulturní vzorce, které způsobují, že u některých skupin je třeba riziko nezaměstnanosti podstatně vyšší než u jiných. V rámci celoevropského srovnání máme výrazný rozdíl mezi průměrnými platy mužů a žen, což podle všeho souvisí především s rodičovstvím, kdy české ženy přerušují na delší dobu svou kariéru, a potom začínají znovu, od píky, potýkají se přitom s řadou obtíží, jako je nedostatek mateřských školek, nemožnost pracovat na částečné úvazky apod. O čem by z hlediska rovných příležitostí mohl vypovídat údaj MPSV, že k byla u nás míra registrované nezaměstnanosti u žen 10,2 %, zatímco u mužů jen 6,9 %? Mí kolegové k tomuto tématu provedli rozbor na údajích výběrového šetření pracovních sil, které se dělá v domácnostech, a je tudíž možnost zjistit i rodinné poměry. Vyšlo jim, že vysoká nezaměstnanost je u žen, které pečují o děti, zatímco bezdětné ženy mají míru nezaměstnanosti na stejné úrovni jako muži. Opět tedy jde o vliv rodičovství a o to, že v českém kulturním prostředí je to hlavně žena, kdo má děti na krku, zatímco muž se jako živitel rodiny musí povinně starat o kariéru. Potvrzuje to také skutečnost, že bezdětní muži měli míru nezaměstnanosti naopak vyšší než živitelé rodin. Vývoj na pracovním trhu je vážným problémem v celé EU. Předpokládám, že v této souvislosti spolupracujete také s Eurostatem. Pokud ano, v čem je podle vás tato součinnost prospěšná? Obecně se o tom málo ví, ale nazývat kooperaci ČSÚ s Eurostatem a statistickými úřady dalších států pouhou spoluprací je už zcela nedostatečné. Bývalý předseda našeho úřadu Jan Fischer tomu říkal evropská statistická rodina. Oficiálně jsme součástí Evropského statistického systému. Společně připravujeme nařízení, která jsou právně přímo aplikována ve státech EU, rozvíjíme metodiky jednotlivých šetření i celých oblastí. Pokud jde o statistiku trhu práce, naprostou většinu ukazatelů už můžeme označit za celoevropské. Výjimkou je populární oblast mezd, kde průměrné měsíční mzdy počítáme pro ryze vnitrostátní potřeby a slouží pro rozhodování např. o valorizacích důchodů. Naproti tomu EU, především Evropská centrální banka ECB, od všech států dostává index nákladů práce, který vychází z hodinových mzdových a nemzdových nákladů v České republice tento indikátor prakticky není znám. Děkuji za rozhovor. Miloš Vávrů Foto: Jiří Růžička (ČSÚ)

5 z á fi í fi í j e n / /5 P r Û m y s l a d o p r a v a Svaz průmyslu a dopravy ČR informačně podpoří export menších firem Účinný nástroj pro MSP Den chemie Na konci druhé zářijové dekády t. r. se v nově rekonstruované budově Národního technického muzea v Praze uskutečnil Den chemie, jako vyvrcholení oslav 20. výročí Svazu chemického průmyslu ČR. Hlavními tématy akce byly vize a konkurenceschopnost chemického průmyslu a podpora středoškolského vzdělávání. V dopolední části se konaly odborné semináře: kulatý stůl projektu NANOFORCE a regionální setkání klíčových hráčů projektu ChemLog. Oba projekty jsou realizovány s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Central Europe. Odpoledne se uskutečnila pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a za účasti vážených hostů mezinárodní konference Vize chemického průmyslu. Hlavní událostí Dne byl slavnostní večer za účasti mnoha hostů, který vyvrcholil vyhlášením soutěže o nejlepšího mladého chemika. (r) Od počátku příštího roku dostanou malé a střední podniky (MSP) do rukou nový nástroj, který jim pomůže proniknout na zahraniční trhy. Moderní softwarový produkt připravuje ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a pod jeho záštitou společnost Intelligent Markets. Systém zajistí informace pro malé a střední podniky, které mají zájem o konkrétní teritoria. Dokáže najít potřebné údaje ohledně poptávek, výběrových řízení a ověří i obchodní historii a rating dodavatelů, uvedl člen představenstva Svazu František Chaloupecký při prezentaci nového produktu v rámci 54. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. SP ČR chce i tímto způsobem pomoci firmám, které nemají dostatek prostředků a možností zajistit si potřebné informace ze světových trhů. Nabízený portál, který je založen na vysoce sofistikovaném technickém řešení vyhledávání informací z veřejných i placených informačních zdrojů a na analýze dat, může přispět k získání nových obchodních příležitostí. Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR, který se sešel při letošním MSV v Brně a jehož se zúčastnilo na 400 zástupců byznysu, řada hostů a sedm členů kabinetu v čele s premiérem Patrem Nečasem, vyzval vládu ČR, aby zastavila pokračující propad konkurenceschopnosti země. Od roku 2009 totiž v mezinárodním srovnání klesla z 31. na 39 příčku. Foto: Veletrhy Brno ČSOB a ČEB nezůstanou pozadu Dohodu, která rovněž prospěje exportu, MSP podepsaly rovněž při letošním MSV v Brně ČSOB a České exportní banky. Definuje podmínky spolupráce při poskytování podpory subjektům malého a středního podnikání. Záruky ČEB na podporu výroby pro export jsou další formou pomoci těmto firmám. Díky zajišťovacím zárukám ČEB za MSP se rozšiřuje prostor pro spolupráci ČSOB a klientů, kteří jsou subdodavateli pro exportní zakázky. Podle předsedy dozorčí rady ČEB a náměstka ministra průmyslu a obchodu Milana Hovorky je tato dohoda plně v souladu s požadavky na státem podpořené financování vývozu. V něm totiž nejde pouze o velké investiční celky, ale také o to, aby ČEB byla schopna nabídnout atraktivní produkty exportního financování i MSP, které jsou buď přímými vývozci, nebo vystupují jako subdodavatelé jiných českých firem. Dohoda mezi ČSOB a ČEB v praxi klientům přinese snazší přístup k financování výroby, subdodávky nebo její kompletace. Vymezuje standardizovaný rozsah zajištění pro získání proexportních záruk ČEB. Příjemcem úvěru může být česká firma, která naplňuje kriteria MSP (SME). (pod) Dopravci: Máme toho dost! Konec tolerování skandálních poměrů ve vybírání mýtných nedoplatků Problémy průmyslu Valná hromada SP ČR vyzvala vládu k řešení Na základě neudržitelného stavu ve výběru mýta, který státní správa není ani po několikaleté korespondenci Sdružení s Ministerstvem dopravy ČR a ŘSD ochotna změnit, přijalo předsednictvo sdružení ČESMAD BOHEMIA tyto kroky: Vyzýváme dopravce k občanské neposlušnosti, aby ignorovali veškeré výzvy k úhradě nedoplatků ze strany AK Němec, Bláha, Navrátilová do doby rozhodnutí Ústavního soudu. Jménem členské dopravní společnosti podáváme stížnost k Ústavnímu soudu. Jménem dopravců podáváme žalobu na ŘSD z titulu nekalé soutěže dle Obchodního zákoníku Vyzýváme všechny dopravce, kteří uspěli v soudních sporech, aby žalovali ŘSD o náhradu škody způsobené protiprávním jednáním. Se zpožděním, ale přece Vláda schválila kompenzaci letošního zvýšení mýtného dopravcům Vláda ČR přijala koncem září t. r. nařízení, kterým uvádí do života slevy na mýtném. Splnila tak druhou část dohody se Sdružením ČESMAD BOHEMIA o úpravě mýtných sazeb. Na základě této dohody bylo dopravcům jako kompenzace 25% zvýšení v loňském roce vyplaceno 300 mil. Kč přímých dotací, v letošním roce bude další 25% zvýšení alespoň částečně kompenzováno právě množstevními slevami. Protože zavedení slev na mýto přichází se zpožděním tři čtvrtě roku, bude jejich výpočet za zbývající část roku 2012 proti letům následujícím odlišný. Slevy se budou vztahovat vždy na jedno konkrétní vozidlo podle výše uhrazeného mýtného. Když mýtné pro vozidlo za zbytek letošního roku přesáhne: Podáváme trestní oznámení na neznámého pachatele pro maření úkolu úřední osoby z nedbalosti v souvislosti se Zákonem o majetku státu a vymáhání údajných nedoplatků jen od části uživatelů mýtného systému. ČESMAD BOHEMIA dlouhodobě upozorňuje orgány statní správy na problémy s výběrem mýta a na doslova skandální poměry při vymáhání nedoplatků na mýtném. Vše začalo tím, že ŘSD pověřilo vymáháním údajných nedoplatků na mýtném AK Němec, Bláha, Navrátilová a vymahačskou firmu BSP Lawyer Partners, 1) Kč, poskytne se sleva ve výši 10 %, 2) Kč, poskytne se sleva ve výši 11 %, 3) Kč, poskytne se sleva ve výši 12 %, nebo a to tradičně na základě netransparentního výběrového řízení. Za služby AK platí ŘSD paušální částky v desítkách milionů Kč. Většina nedoplatků je způsobena chybou systému (nekomunikací OBU a brány), a jeden případ se dokonce týká mýtné brány, která v té době ještě nestála. Nedoplatky jsou vymáhány zpětně až se čtyřletým zpožděním přesto, že dopravce má nárok na reklamaci do 60 dnů a ŘSD má povinnost předepsat mýtné do 30 dnů. Pohár trpělivosti přetekl po rozeslání zatím poslední vlny výzev ze strany AK se splatností , které jsou poznamenány vysokou, mnohdy až padesátiprocentní chybovostí. Je nepřijatelné, aby stát postupoval metodou pokus omyl, a přitom šikanoval a finančně zatěžoval podnikatele. Pro dopravce je tato agenda časově a administrativně neúnosně náročná. Navíc od zahraniční konkurence je dlužné mýto vymáháno jen ve zlomku předepsané výše. Martin Felix 4) Kč, poskytne se sleva ve výši 13 %. Pokud mýtné pro vozidlo v následujících letech přesáhne: 1) Kč, poskytne se sleva ve výši 5 %, Vláda musí upustit od rozhodnutí, která by ohrozila konkurenceschopnost českého průmyslu a ve svém důsledku i pracovní místa. Jde zejména o strmě rostoucí poplatky na obnovitelné zdroje energie pro příští rok. Měla by také přijmout s podnikatelskou sférou projednanou aktualizovanou Státní energetickou koncepci. Vládní instituce musejí zajistit ve spolupráci se zástupci byznysu stabilizaci klíčových institucí poskytujících podporu exportu ČEB a EGAP. Vláda by měla by rozhodnout o podpoře technického vzdělávání, a to i v návaznosti na státní rozpočet, a také zajištění efektivního čerpání operačních programů. To jsou hlavní závěry Valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR, 2) Kč, poskytne se sleva ve výši 8 %, 3) Kč, poskytne se sleva ve výši 11 %, nebo 4) Kč, poskytne se sleva ve výši 13 %. Všichni uchazeči o slevy se budou muset do konce roku zaregistrovat a dodat požadované údaje. Podrobné pokyny jak postupovat budou zveřejněny po vydání nařízení ve sbírce zákonů. Zavedení množstevních slev na mýtné zhodnotil generální tajemník Sdružení ing. Martin Špryňar slovy: Přestože nám je líto, že se celý proces zavádění slev protáhl o tři čtvrtě roku a dopravci už po celou tu dobu platí zvýšené mýto, oceňujeme, že vláda naplnila naši dohodu z roku 2010 a po loňských přímých dotacích aspoň částečně kompenzuje našim dopravcům další růst nákladů na mýtné. (am) Zdroj: Česmad Bohemia Foto: archiv Zajímavé adresy: zastupující 30 členských odvětvových svazů a 112 individuálních členských firem. Konala se 18. října 2012 v Ostravě. Pracujeme s vládou na prorůstových opatřeních a současně jsme svědky toho, že některé její kroky jsou právě opačné. Nemůžeme přece dopustit, aby se podniky dostaly do ztráty kvůli zatížení poplatky na obnovitelné energie, uvedl Jaroslav Hanák. Současně poukázal na to, že politici nejsou schopni zajistit dostatečnou kontinuitu a stabilitu v řadě oblastí, což se týká změn v DPH, častých personálních změn v klíčových institucích či přijetí energetické a surovinové politiky na příští desetiletí. Energetická a surovinová politika vzešla z dvouletých konzultací a těžce přijatých kompromisů v rámci podnikatelské sféry. Vláda ale dosud nebyla schopna tento krok učinit také, uvedl Jaroslav Hanák. (tz) Past zakázek Ve 2. čtvrtletí roku 2012 se snížil počet vyhlášených veřejných zakázek meziročně o 66 %. Ve finančním vyjádření je to pokles o víc než 75 %. Nově vznikající Fórum veřejné zakázky kvalitně se chce otevřít všem subjektům a profesním sdružením, které trápí náročnost současné legislativy a její ekonomické dopady. Při zadávání veřejných zakázek není vytvářen dostatečný tlak na efektivitu nakládání se svěřenými financemi. Fórum zahájilo v polovině října t. r. na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR činnost nové platformy. Chce usilovat o návrat kritéria kvality do veřejných zakázek a aplikaci principu nepřípustnosti nepřiměřeně nízké nabídkové ceny. Společný projekt MPO a Komory administrátorů veřejných zakázek má sdružit další odborné a profesní společnosti, instituce a asociace, které chtějí zjednodušit proces zadávání zakázek, snížit administrativní zátěž a zavést kritérium kvality jako hlavní hodnoticí kritérium. (m)

6 6 /z á fi í fi í j e n / S t a v i t e l s t v í Pomohou DSA zlepšit obraz a situaci českého stavebnictví? Stavby, firmy, osobnosti Už šestý ročník Dnů stavitelství a architektury (DSA) pořádá letos SIA ČR Rada výstavby. Jeho vrcholem bylo počátkem října slavnostní setkání v Senátu PČR, konané pod záštitou jeho předsedy Milana Štěcha. Vítězové soutěže Nejlepší výrobce stavebnin Zúčastnili se ho zástupci stavebnictví, architektury, politické scény a firem, které získaly ocenění v soutěžích Nejlepší výrobce stavebnin 2011, Stavební firma roku 2011, pět titulů Stavba roku 2012 včetně Ceny veřejnosti a zvláštních cen. Vyhlášeny byly rovněž dvě Osobnosti stavitelství Projekt DSA sdružuje řadu akcí, které chtějí odborné i laické veřejnosti přiblížit segment stavebnictví a ukázat mu jeho napětí a krásu. Kromě jiných sem patří Dny otevřených dveří na stavbách, Dny otevřených dveří na školách a v projekčních kancelářích, soutěž Stavba roku a jiné. České stavebnictví je v krizi a jeho situace se od roku 2008 stále zhoršuje. Přesto se v něm najde řada firem a řešitelských týmů, které dokážou i za této situace vytvářet pozoruhodná díla, inovovat výrobu a zavádět moderní technologie. Pětice Staveb roku a další ceny Nejlepší stavby realizované na území České republiky za uplynulý rok (od června roku 2011 do května roku 2012) se utkaly o prestižní cenu Stavba roku. Letos to bylo už po dvacáté. Statut soutěže i podmínky pro prezentované stavby jsou od počátku její historie zaměřeny především na nejlepší stavební realizace, bez rozlišení kategorií podle finančního objemu nebo druhu stavby. Podmínky, které sleduje hodnotitelská porota složená z předních odborníků, jsou zaměřeny na kvalitu dokončených prací, kvalitu architektonického řešení a jeho zvládnutí dodavatelem stavby, spokojenost investora a uživatelů stavby. Prestižní titul Stavba roku je každoročně udělován pěti stavbám, bez rozlišení pořadí, jako ocenění komplexní kvality dokončeného stavebního díla architektury. Ve dvacetiletém období soutěže bylo posuzováno téměř tisíc staveb, z nichž devět desítek získalo titul Stavby roku. Letos uspěly tyto realizace: Rekonstrukce františkánského kláštera v Hostinném za příkladnou rekonstrukci ojedinělého raně barokního objektu se zřetelem k významné roli při rozvíjení historické identity sídla (obr. 1), Velkokapacitní zásobníky na pohonné hmoty, Loukov za vytvoření konstrukčně ojediněle velkorysé konstrukce se zřetelem k citlivému osazení do krajiny (obr. 2), fabrika hotel za vytvoření nevšední stavby s výraznou úspornou energetickou koncepcí se zřetelem k důležitému podílu na kultivaci městského prostředí (obr. 3), Přírodovědné exporatorium rekonstrukce a dostavba hvězdárny a planetária Mikuláše Kopernika v Brně za prostorově nápaditou proměnu souboru zastaralých objektů na přitažlivé kulturně vzdělávací a badatelské prostředí se zřetelem k řešení obvodového pláště (obr. 4), Štětkova 18 Rekonstrukce objektu Administrativní budova za technicky a konstrukčně vysoce náročnou revitalizaci vysloužilé administrativní budovy se zřetelem k nápadité architektonické aktualizaci výrazu (obr. 5). Nejlepšími výrobci stavebnin 2011 byly vyhlášeni Baumit, spol. s r.o., CS Beton, s.r.o., Lasselsberger, s.r.o., P-D Refractories CZ, a.s., PREFA Brno, a.s., a SCHIEDEL, spol. s r.o. V soutěží Stavební firma roku 2011 jsou tři kategorie. Cena pro firmu do 25 zaměstnanců letos udělena nebyla. V kategorii od 25 do 250 zaměstnanců ji získala Navláčil stavební firma, s r.o. Zlín, a nad 250 pracovníků EUROVIA CS, a.s. Praha. Osobnostmi stavitelství 2012 se stali Ing. Jiří Požár, stavební technik a vynikající manažer, který se oboru aktivně věnuje i v důchodu, a Ing. Vladimír Veselý, náš významný odborník v oblasti dopravního stavitelství. (sps) Opět méně Podle vládního návrhu má příští rok do rozpočtu SFDI z národních zdrojů směřovat 43,6 mld. Kč včetně šestimiliardové dotace pro spolufinancování projektů EU. V letech 2014 a 2015 se ale dotace z národních zdrojů sníží na 37 mld. Kč. Fond by si měl proti letošnímu roku pohoršit o 1,5 mld. Kč. Na výstavbu a údržbu komunikací by tak šlo 64,5 miliardy. Rozpočty na výstavbu dopravní infrastruktury klesají od roku Tehdy fond hospodařil celkem s 96, vloni s 61,3 a letos s 66 mld. Kč. Výhledové rámce rovněž nepočítají s úvěrem Evropské investiční banky (EIB) na spolufinancování evropských programů. Úvěr z EIB v návrhu rozpočtu pro příští rok činí 1,2 mld. Kč. Ministerstvo dopravy se obává, že se postupné omezování prostředků do dopravní infrastruktury projeví ztrátou schopnosti ČR čerpat peníze z Operačního programu doprava. Kvůli krácení prostředků plynoucích do rozpočtu SFDI z národních zdrojů hrozí, že zejména v letech 2014 a 2015 nebude dostatek staveb vhodných jako náhradní projekty pro čerpání dotací z Evropské unie. Přesto vláda projednání rozpočtu SFDI pro rok 2013 odložila. Jeho návrh bude kvůli pokutě za špatné čerpání evropských dotací patrně nutné přepracovat. Peníze, které EU Česku odmítá proplatit, lze převést na náhradní projekty. Výše pokuty je údajně důvěrná informace, mohla by však prý dosáhnout 20 mld. Kč z dopravních programů financovaných prostřednictvím fondu. (m) Kdo šetří příliš, ten nakonec prodělá Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR navrhl opatření jak oživit české stavebnictví Vláda ČR tvrdí, že nemá potřebné finance na investice do stavebnictví, a proto zřejmě ani nebude moci vyčerpat možnosti evropských fondů, které jí nabízí Operační program Doprava (OPD), Operační program Životní prostředí (OPŽP) a Regionální operační programy (ROP). České stavebnictví je přitom v krizi, která se od roku 2008 stále zhoršuje. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR proto přišel s návrhem opatření, která by pomohla složitou situaci oboru řešit. Svaz připravil a koncem září t. r. prezentoval dokument s názvem Souhrn námětů na opatření ke zmírnění dopadů finanční krize na stavebnictví, který byl projednán na Poradním sboru předsedy vlády pro sektor stavebního průmyslu s žádostí o jeho předložení vládě. Ta se musí rozhodnout, zda půjde dál cestou snižování státního dluhu i za cenu úplného utlumení národního hospodářství, nebo zvolí cestu z recese formou pomalejšího snižování zadlužení. Navrhovaná opatření jsou rozdělena do několika oblastí: V legislativě se doporučuje připravit návrhy na zjednodušení předmětných právních předpisů, nepřipustit dvojakost výkladu prováděcích vyhlášek k zákonu o veřejné zakázce, dbát na jejich závaznost a uzákonit povinnost státní expertizy u staveb nad 300 mil. Kč, novelou stavebního zákona zamezit opakovanému vstupu dotčené veřejnosti do přípravy a realizace staveb, urychlit přijetí zákona o vyvlastnění, analyzovat právní možnosti zavedení zjednodušeného schvalovacího procesu pro stavby zvláštního režimu (dopravní infrastruktura, energetika). V bytové výstavbě urychlit zahájení nového úvěrového programu JESSICA počátkem roku 2013 a posílit výši finančních zdrojů, dokončit vyřizování žádostí v přerušeném programu Zelená úsporám v plném rozsahu už v roce 2012, v roce 2013 zahájit nový program Zelená úsporám II pro oblast rekonstrukcí bytových budov a snižování energetické náročnosti, financovaný z prodeje emisních povolenek a vyřešit kompetence ministerstev při jeho řízení, pro vyhlášené programy ministerstev garantovat neměnnost pravidel v průběhu jejich realizace. Dopravní infrastrukturu brát jako prioritu státního rozpočtu s ohledem na strategii konkurenceschopnosti, zpracovat Dopravní sektorovou strategii, 2. fáze, jako podmínku pro strategické rozhodování, s ohledem na plánovací období 2014 a dál už ve 2. pololetí 2012, připravit koncepční řešení tvorby rozpočtu SFDI pro programovací období , které by vedlo k snížené závislosti na dotacích státu, zajistit způsob financování z národních zdrojů a předfinancování pro současný i budoucí Operační program, projednat s dodavatelskou sférou Návrh modelu alternativního financování rozvoje dopravní infrastruktury, nasměrovat veřejné prostředky do oblasti údržby a oprav dopravních sítí, jejichž dlouhodobé podfinancování vede k degradaci stavu sítě, vyčlenit dostatečné prostředky pro okamžité obnovení investorské přípravy nových staveb, jejíž pozastavení ohrožuje realizaci projektů pro období pro jejich nepřipravenost. Vypracovat analýzu úspěšnosti realizovaných PPP projektů v zemích EU a na jejím základě provést jednoznačné rozhodnutí realizace v podmínkách ČR, vytvořit návrh vzorového pilotního projektu PPP pro vybranou pozemní či dopravní stavbu. Zvýšit výdajový limit SFŽP, odblokovat omezení čerpání prostředků fondu, aby bylo umožněno kofinancování OPŽP, jehož dočerpání je ohroženo. Zajistit 100% vyčerpání OPD , připravit a odsouhlasit neprodleně realizaci náhradních projektů, odstranit chybovost při jejich tvorbě a zamezit pochybnostem o regulérnosti výběrových řízení. Vytvořit funkci náměstka ministra průmyslu a obchodu pro oblast stavebního průmyslu pro mezirezortní komunikaci a komplexní informovanost státní správy, vytváření podmínek pro vhodné podnikatelské prostředí a další rozvoj stavebnictví. Činnost zaměřit do oblasti legislativy a právních předpisů, statistiky a informačních systémů, vědy a výzkumu, technické politiky, udržitelné výstavby, to vše s nezbytnou vazbou na Evropskou komisi. Navrhovaná opatření jsou podle SPS zcela reálná, odpovídají těm, která už okolní státy EU provedly, a těží z jejich efektu. Jsou v souladu se Sdělením EK Evropskému parlamentu a Radě Strategie pro udržitelnou konkurenceschopnost odvětví stavebnictví a jeho podniků z Zdroj: SPS (vam) Foto: SOMA - ES Zkuste si najít:

7 z á fi í fi í j e n / /7 O b c h o d, s l u Ï b y, f i n a n c e Český bankovní trh patří ve střední a východní Evropě k nejstabilnějším Překlenout bouřlivé časy Se začátkem krize v roce 2008 zaznamenaly finanční trhy zemí střední a východní Evropy (SVE) prudký pokles, ale od roku 2010 se čísla začala opět zlepšovat. V souvislosti s nejnovějším ekonomickým vývojem a zhoršující se úvěrovou krizí v některých státech EU očekávali experti další propad jenže věci by se mohly vyvíjet i jinak... Jedna z největších světových agentur pro výzkum trhu, GfK, každým rokem zjišťuje důležitá data o finančních trzích SVE a vkládá je do tzv. databáze finančních služeb. Díky těmto poznatkům získávají její partneři přesnější představy o regionálních i lokálních trzích a mohou tak zvyšovat efektivitu svého podnikání v těchto nestabilních ekonomických dobách. Jedním z klíčových ukazatelů výkonnosti, který naznačuje poněkud jinou představu o současné situaci Penetrace bankovních klientů v zemích SVE (v %) AT HR CZ SK RU HU SVE PL BG RO na trhu v sektoru finančních služeb SVE, je mírně pozitivní trend ve vývoji podílu populace, která má bankovní účty: i když se růst tohoto čísla přibližně v roce 2008 náhle zastavil, začátkem loňského roku byly opět zaznamenány tendence k růstu. V průměru využívalo bankovních služeb 74 % obyvatel regionu střední a východní Evropy a do roku 2011 se toto číslo zvýšilo na 80 %. GfK očekává v této oblasti další pozitivní vývoj například v Polsku, kde asi třetina obyvatelstva bankovní služby nevyužívá, existuje obrovský potenciál. Při bližším pohledu na využívání bankovních produktů v zemích SVE, především na počet běžných účtů vedených u bank, vidíme podobný vývoj jako u růstu podílu obyvatelstva s bankovními účty. Ačkoli se růst počtu otevíraných běžných účtů mezi klienty bank v roce 2010 velmi zpomalil, loni bylo u počtu běžných účtů opět zaznamenáno zvýšení, a sice ze 41 % v roce 2008 na 47 %. Druhým významným ukazatelem obnoveného pozitivního vývoje je počet vydaných platebních karet. Ačkoli ve východní a střední Evropě stále platí, že hotovost vládne, penetrace těmito karetami se neustále zvyšuje. V současné době už může platební kartu používat každý druhý obyvatel regionu SVE. Základní trendy v ČR Bankovní trh v České republice je jedním z nejstabilnějších v regionu SVE. Téměř všechny banky jsou ve vlastnictví mezinárodních bankovních skupin. Kombinace znalostí místního trhu a moderních přístupů je hnací silou nepřetržitého vývoje nových produktů a služeb, požadovaných zákazníky různých segmentů. Pomáhá lidem i ekonomice překlenout bouřlivé časy. Klienti bank využívají širokou škálu produktů. Míra využití základních bankovních produktů běžných účtů přesáhla od loňského roku 90 procent, u debetních karet se přiblížila k 80% hranici. Nejžádanějším produktem se s 15% penetrací stal spořicí účet, který na lokálním trhu nabízejí především nízkonákladové on-line banky. Pokud jde o další produkty, nedochází k žádnému významnému posunu od tradičních vkladových produktů, jako jsou stavební spoření (penetrace 32 %), vkladní knížky (9 %) a termínované vklady (4 %), k sofistikovanějším investičním produktům. Jedinou výjimku představuje soukromé penzijní pojištění, kde dochází k evidentnímu růstu (meziročně o 4 %) a jehož penetrace dosáhla 36 %. V oblasti úvěrových produktů je v současné době situace stabilní a ve srovnání s předešlými lety nedochází k žádnému dynamickému růstu. Zdroj: GfK (vam) Aktivní je sotva čtvrtina lidí Brno chce Veletrhy Velká část naší populace je ve vztahu k investování a možnostem zhodnocení svých peněz stále spíš lhostejná. Pro víc než 40 % lidí není toto téma zajímavé, ani relevantní. Vyplynulo to z nedávného průzkumu mezi obyvateli ČR. Aktivnímu hledání a využívání investičních možností se věnuje sotva čtvrtina lidí. Kromě dobré informovanosti to samozřejmě vyžaduje i dostatek volných finančních prostředků. Jsou to převážně muži ve středním a vyšším věku, s vysokoškolským vzděláním, podnikající či působící na manažerských místech. Právě nedostatek peněz je často uváděn jako příčina nezájmu a odmítání investování. Nicméně pro 20 % lidí je investování významnou otázkou do budoucna, což otevírá další prostor poskytovatelům investičních produktů na českém trhu. Úroveň povědomí o klasických formách investování, kam patří investice do akcií, podílových fondů a dluhopisů, komodit, cenných kovů či nemovitostí, dosahuje v české populaci nepříliš vysoké míry (35 % v průměru). Investic do akcií a dluhopisů využívá v současné době necelých 10 % lidí, což je podobné jako v případě investic do podílových fondů a do pozemků i nemovitostí. Do komodit a cenných kovů investuje jen omezené množství lidí (1 2 %). Pro budoucno uvažuje o investicích do akcií a dluhopisů 19 % lidí, do komodit 5 %, do podílových fondů 11 % aozhodnocení peněz nákupem pozemků a nemovitostí dokonce 24 % dotázaných. Z hlediska nejpoužívanějších produktů pro další zhodnocení peněz, s důrazem na spoření proti klasickému investování, vede na českém trhu stále stavební spoření s penetrací přesahující 35 %. Z novějších produktů se čím dál víc prosazuje penzijní připojištění, kde už míra penetrace ve společnosti přesáhla 30% hranici. Oblíbený spořicí účet je standardní výbavou velké části bank a jeho penetrace dosahuje v současné době 15 %. (tz) Statutární město Brno hodlá koupit 61 % akcií společnosti Veletrhy Brno od majoritního vlastníka Messe Düsseldorf. Rozhodlo o tom zastupitelstvo. Město nyní vlastní 34 %, zbývajících 5 % drží drobní akcionáři. Nominální cena akcií německé společnosti je 767,5 mil. Kč a magistrát má na ně předkupní právo. O podmínkách transakce bude město ještě jednat. Případnou smluvní dokumentaci by měli prověřit právníci a majetkový podíl ocenit odborná firma. Město bude také jednat s financujícími bankami o možnosti splacení akcionářské půjčky poskytnuté Messe Düsseldorf společnosti veletrhy Brno. Potěšitelné v té souvislosti může být, že negativní zprávy o vývoji ekonomiky zůstaly při letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu za branami výstaviště. Počet zúčastněných firem meziročně vzrostl o 17 % na 1873, což je nejvíc od roku Přijely ze 32 zemí a podíl zahraničních poprvé v historii překročil 50 %. Mimořádná byla účast ze zemí s rychle rostoucí ekonomikou, tzv. skupiny BRIC. Ve srovnání s loňskem se obsazená výstavní plocha zvýšila o 8 % a přibližně každá druhá expozice prezentovala technologické inovace, často špičkové světové úrovně. Během prvních čtyř dnů si veletrh prohlédlo 70 tis. návštěvníků z 50 zemí a celková návštěvnost podle odhadu dosáhla úrovně loňského ročníku. (mv) Počet zahraničních návštěvníků ČR se v 1. polovině t. r. meziročně zvýšil o 7,2 procenta Zatím pořád platí Víc než se očekávalo V červnovém Podnikateli jsme v článku o vývoji cestovního ruchu pro letošní rok vzbuzovali jistý optimismus. Podnětem byly jak dynamické výsledky 1. čtvrtletí, tak předpovědi domácích aizahraničních institucí. Po několika měsících se k této relaci se znalostí dalších statistických a průzkumových dat vracíme, abychom předvídaný vývoj potvrdili, nebo vyvrátili. A jak už to v hodnoceních podložených nejistým ekonomickým děním bývá, nové ocenění není už tak nadějné jako z poloviny roku, ale zas ne zcela bez pozitivních skutečností. Ačkoli se údaje o návštěvnosti země v rámci příjezdového zahraničního cestovního ruchu za 2. čtvrtletí letošního roku proti 1. čtvrtletí zhoršily, mohou uspokojit. Zvlášť uvědomímeli si, že i cestovní ruch se vyvíjí v daném ekonomickém prostředí země, při celkově nízké poptávce po zboží a službách, jakož i v jednotlivých zemích velmi diferencovaně až rozháraně. Z pohledu mezinárodního vývoje V tisicích návštěvníků Zahr. turisté v HUZ Individuální turisté Zahraniční Jednodenní Tranzitující Celkem návštěvníci (podle ČSÚ) (STEMMARK) turisté celkem návštěvníci hosté ze zahraničí Rok pololetí pololetí Index 1. pololetí 2012/ ,9 107,9 107,1 106,9 108,9 107,2 Meziroční vývoj počtu návštěvníků ČR v 1. pololetí loňského a tohoto roku. cestovního ruchu podle prezentací jeho instituce UNWTO je zřejmé, že měřeno příjezdy nerezidentů do jednotlivých regionů a zemí je celosvětově situace s ohledem na celkové dění ve světové ekonomice dobrá. Za 1. pololetí 2012 je to zvýšení o téměř 5 %. Přitom nejrychleji se rozvíjí adekvátně hospodářskému růstu region Asie a Pacifiku, a to 8% tempem, v regionu Afriky je růst 7,2 %, v Americké oblasti 4,7 %, v Evropě 3,8 %, nicméně ve střední a východní Evropě dokonce 6,9 %. Za těchto rozvojových okolností se pololetní tempo zahraničního cestovního ruchu v České republice, vyjádřené 7% růstem příjezdů hostů nerezidentů do hromadných ubytovacích zařízení jeví také vcelku dobře. Přitom takový růst není odvozen jen z návštěvnosti sledované ČSÚ, ale obdobně jí nasvědčují i výzkumy agentury STEM/MARK zabezpečované v rámci Integrovaného operačního programu (jako Komplexní projekt Příjezdový cestovní ruchu zadaný MMR). Z tohoto výzkumu plyne, že vedle uvedeného sedmiprocentního růstu návštěvnosti sledované státní statistikou se v 1. pololetí t. r. obdobně zvýšil počet jednodenních návštěvníků ČR a ještě rychleji skoro o 9 % rostl počet tranzitujících hostů. Vezmeme-li do počtu všechny takto označené návštěvníky ČR, pak jich v 1. pololetí letošního roku bylo celkově téměř 10,4 mil., a to je opět o 7 % víc než v 1. pololetí loňského roku. Odpovídá tomu také to, že statistika ČSÚ uvádí za 1. pololetí i růst tržeb odvětví ubytování (v tom případě včetně tržeb od domácích účastníků) reálně přes 5 %. Hůř jsou na tom však tržby za stravování, kde dochází od počátku roku k dalšímu propadu, ale to má nepochybně širší konsekvence související s celkovým vývojem spotřeby, poptávky domácností i firem, jakož i cenové nabídky na potravinářském trhu. Povšimněme si i dalšího vcelku pozitivně působícího kritéria z platební bilance ČNB. Za 1. pololetí 2012 se příjmy ze zahraničního cestovního ruchu v porovnání s 1. pololetím 2011 podle předběžných údajů zvýšily o 12,7 %. Odečteme-li výdaje rezidentů na výjezdy do zahraničí, činí kladné saldo, resp. čisté příjmy ze ZCR od ledna do června t. r. 26,7 mld. Kč, o 5,1 mld. Kč, resp. o 23,8 % víc než v 1. pololetí Pololetní výsledky mají samozřejmě do úspěšného celoročního vyznění ještě daleko, zvlášť v cestovním ruchu, jehož hlavní sezonou je nesporně třetí čtvrtletí to bude mít rozhodující vliv. Ale zdá se, že pozitivní celoroční trend není prost zmiňované naděje. Díky pohotovosti statistiky jsme si už mohli ověřit návštěvnost i výkonnost ubytovacích kapacit. Za červenec a srpen tedy podstatnou část hlavní sezony návštěvnost těchto zařízení rozhodně nepolevila, naopak, zvýšila se meziročně o víc než osm procent, a rovněž tak tržby překročily loňskou úroveň o 4 5 %. Bylo by dobré, kdyby redakční titulek z červnového vydání Víc než se očekávalo, mohl platit i po skončení letošního roku. Ladislav Šípek Stojí za pozornost:

8 8 /z á fi í fi í j e n / E v r o p s k á u n i e Jednotný evropský patent může být stimulem inovací, ale i hrozbou Zapsání by mělo zlevnit Cena zapsání patentu v celé EU se odhaduje na eur, z čehož asi 80 % činí výdaje za překlady. Ochrana patentových práv v unii je tedy nákladná a administrativně náročná. Východiskem by mohl být tzv. jednotný evropský patent. Evropská komise předložila v březnu 2011 návrh Evropského patentu s jednotným účinkem. Ten by měl na území všech zúčastněných států, tj. celé EU kromě Itálie a Španělska, patentovou ochranu zlevnit a zjednodušit řízení. Znamenalo by to významný stimul pro inovace a rozšíření příležitostí pro vstup na zahraniční trhy. Výhodou úpravy by kromě zlevnění patentů byl také jejich jednotný výklad. Snížení nákladů na překlad by mělo být dosaženo strojovými překlady. Ale ani tento návrh není zadarmo a může znamenat nevýhody v podobě většího počtu konkurenčních patentů na území ČR, nejasné právní ochrany v případě strojových překladů a vedení soudních sporů v zahraničí. Jednotná patentová úprava tak může být hrozbou pro ty, kteří se o ni aktivně nezajímají. O těchto otázkách se debatovalo také počátkem letošního října v Evropském domě v Praze. Tzv. Patentový balíček z roku 2011 nevznikl na zelené louce. Koncept jednotného patentu se objevil už před třiceti lety a téměř tak dlouho trvá diskuse, jak by nová úprava mohla fungovat v praxi. Balíček se skládá z návrhu nařízení o patentu s jednotným účinkem, nařízení o překladu takového patentu a mezinárodní dohody o vytvoření soudu pro evropské patenty a patenty EU. V roce 2011 bylo v ČR uděleno 687 národních patentů a provedena validace u 4348 evropských patentů pro zahraniční subjekty (převážně z Německa), uvedla Eva Schneiderová, ředitelka patentového odboru z Úřadu průmyslového vlastnictví. Tento úřad uděluje národní patenty platné pro území ČR, a zároveň provádí validaci evropských patentů udělených (zahraničním subjektům) Evropským patentovým úřadem. V případě přijetí jednotného patentu by mohl být začleněn do administrace poplatků či poplatků souvisejících s kompenzací za překlady. Jednotná ochrana bude volitelná a zároveň bude koexistovat s národními a dosavadními evropskými patenty. Patenty by byly udělovány ve třech jazycích: anglickém, francouzském a německém; pro ostatní jazyky by byly k dispozici strojové překlady do všech úředních jazyků EU. Na zajištění strojových překladů v současné chvíli spolupracuje Komise s Evropským patentovým úřadem, který má uzavřenu dohodu s firmou Google. Současná kvalita strojového překladu však podle českých odborníků z řad patentových zástupců a advokátů činí jeho použití nevhodným. Jak řekl František Kania, předseda Komory patentových zástupců ČR, strojový překlad bude nespolehlivý až nesrozumitelný, což může vést k tomu, že si pasivní uživatelé nebudou schopni patent správně vyložit a budou nuceni překládat si ho sami. Tím se původní náklady přihlašovatele jednotného patentu přenesou na celou veřejnost. Největší chybu však Kania vidí v tom, že se na jednotný evropský patent řeší pouze zájem přihlašovatelů, tedy asi stovky českých firem, ale nehledí se na ostatní české firmy, které se průmyslovým právům ostatních, zejména cizích firem budou muset vyhýbat. Nevěří ani tomu, že by se podařilo výrazně snížit cenu patentů ze současných 3800 eur (jen správní poplatky) za evropský patent na 680 eur za jednotný evropský patent, jak slibují propagátoři tohoto systému. Přestože by Komise chtěla, aby první patenty s jednotným účinkem byly uděleny už v roce 2014, půjde zřejmě ještě o dlouhou cestu. Patent je jakási smlouva mezi vynálezcem a státem a obě strany musejí splnit svou část povinností. Vynálezce zveřejní řešení a stát omezí ostatní účastníky na trhu, tj. poskytne monopol na dvacet let. Patent je v podstatě soukromoprávní zákon zavazující všechny ostatní osoby, aby něco nečinily. Navrhovaná úprava založená na právní závaznosti patentu na území ČR v anglickém znění je ústavně nekonformní, protože adresáti patentu se s obsahem svých povinností nemohou seznámit v jazyce, kterému rozumějí. To by mohl být velký problém mj. u trestného činu porušování práv k patentu, upozornil Michal Havlík, tajemník České národní skupiny Mezinárodního sdružení pro ochranu duševního vlastnictví AIPPI. Další problém vidí v přenosu pravomocí národních soudů rozhodovat v jednom typu civilních sporů na nadnárodní soudní orgán. Znamenalo by to, že český subjekt už nebude za své jednání na území ČR odpovědný výlučně před českými soudy v úředním jazyce ČR jako dosud. Řízení před Jednotným patentovým soudem bude vedeno v zahraničí v cizím jazyce při nesrovnatelně vyšších nákladech než u soudního řízení v ČR. Nicméně jednotný patent přinese také řadu výhod v podobě příležitosti proniknout na zahraniční trhy, snížení ceny patentů, a zejména pak vyšší právní jistoty v Evropě, vyplývající z jednotného výkladu, uvedl Antonín Borovka, odborník na ochranu duševního vlastnictví ze společnosti LINET s.r.o. Soudí, že pro firmy převáží pozitiva nad negativy. V této fázi je však podle něho nutné zaměřit se na eliminaci zmíněných rizik návrhu. Pak bude možné jednotný evropský patent vnímat jako stimul inovací. Alena Vlačihová Aby se průmysl vrátil zpět do Evropy Průmysl se musí vrátit zpět do Evropy, a to při udržitelném růstu, vytvářet hodnotná pracovní místa a řešit společenské problémy. K tomu, aby se jeho současný 15,6% podíl na HDP unie do roku 2020 zvýšil na 20 %, jsou však nutné okamžité kroky. Evropská komise proto navrhuje řadu prioritních opatření na podporu investic do nových technologií, pro zlepšení podnikatelského prostředí, pro přístup na trhy a k financování (zejména pro malé a střední podniky) akzajištění toho, aby dovednosti odpovídaly potřebám průmyslového odvětví. Evropský průmysl má dobré předpoklady pro to, aby tuto roli převzal. Evropa zaujímá vedoucí postavení na světě v mnoha strategických odvětvích, jako je automobilový průmysl, letectví, inženýrství, kosmický průmysl, chemické látky a léčivé přípravky. Průmysl se ze čtyř pětin podílí na vývozu Evropy a 80 % evropského vývozu i investic ze soukromého sektoru do výzkumu a vývoje pochází z výroby. S obnovením důvěry, doprovázeným novými investicemi, může evropský průmysl dosáhnout lepších výsledků a začít znovu růst.to je základní myšlenka sdělení, které v polovině října t. r. v Bruselu prezentoval místopředseda Evropské komise a komisař odpovědný za průmysl a podnikání Antonio Tajani. Opatření navrhovaná v tomto sdělení by měla rovněž přispět k snížení rozdílů v konkurenceschopnosti mezi členskými státy a regiony EU. Nejistota na trhu, finanční problémy, slabá poptávka a resty v oblasti dovedností vedly k nedostatku důvěry, což zapříčinilo nízké investice a ztrátu pracovních míst v průmyslovém odvětví. Pilíře posílené průmyslové politiky: Investice do inovací. Lepší tržní podmínky. Přístup k financím a kapitálu. Lidský kapitál a dovednosti. V zájmu zajištění řádného provádění těchto opatření bude Komise pečlivě sledovat několik klíčových proměnných: 1. Investice V roce 2011 činila tvorba hrubého fixního kapitálu jako podíl na HDP 18,6 %. Před krizí dosahovala v roce 2007 hodnoty 21,25 % HDP. Investiční úsilí potřebné k zlepšení produktivity by vyžadovalo předkrizovou úroveň investic v roce 2015 a průměrné úrovně nad 23 % do roku Investice do zařízení v současné době činí 6 7 % HDP. K zlepšení produktivity a zavádění nových technologií by se mělo dosáhnout předkrizové úrovně a růstu přes 9 % HDP až do roku Obchodování na vnitřním trhu Obchod se zbožím na vnitřním trhu tvoří dnes téměř 21 % HDP. Na posíleném vnitřním trhu by tato míra měla činit 25 % do roku Malé a střední podniky V souladu s cíli Komise týkajícími se trhu v oblasti stěžejní iniciativy Digitální agenda by se počet malých společností zapojených do elektronického prodeje měl zvýšit a do roku 2015 dosáhnout 33 %. Poměr malých a středních podniků vyvážejících na vnitřním trhu podle průzkumu z roku 2009 činil 25 %. Střednědobým cílem je dosáhnout toho, aby MSP byly činné na trhu mimo EU stejně jako v rámci vnitřního trhu. (vam) Kam do Indie za obchodem? Perspektivní obory: energetika, doprava a environmentální technologie Českému exportu do Indie vévodí automobilové komponenty (19 %) a strojírenské výrobky. Tamnímu trhu však chybí 25 % elektrické energie, kvalitní dopravní infrastruktura, stejně jako čisté životní prostředí. Znečištění řek, ale i ovzduší, nahrává českým firmám v oblasti environmentálních technologií. Téměř 80 % dodávek vody se v Indii stává vodou odpadní! Indie je devátým největším trhem civilní letecké dopravy na světě, jehož letku je potřeba zmodernizovat a rozšířit podle plánů indické vlády na léta , to je bezpochyby další obchodní příležitost. Ani pokles tempa HDP Indie, domácí spotřeby a investic, a zároveň růst inflace (u potravin dokonce o 17 %) neodradily zájem 130 indických firem účastnit se letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Díky této příležitosti uspořádalo CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU společně s partnery seminář věnovaný přístupu českých firem na třetí trhy s důrazem na Indii. Ředitelka Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci Věra Venclíková nastínila základní principy pomoci při zpracování zahraničních projektů. Poradila firmám, jak hledat partnery a vyhnout se nesčetným rizikům. Upozornila, že rizikům je možné předcházet s pomocí efektivní analýzy daného regionu a trhu: Proto je potřeba už v podnikatelském záměru počítat s kontrolními mechanismy, které případná rizika pomohou snížit. Rizikům podnikání se bude také věnovat elektronická brožura Podnikatelské partnerství, jejíž zveřejnění chystá platforma letos na podzim. K financování investic v rozvojových zemích řekla, že podporuje vznik české rozvojově finanční instituce, která by mohla být dcerou ČEB, a zároveň součástí EDFI (European Development Finance Institutions). První pilotní projekt by podle ní mohl být spuštěn v roce Do té doby se mohou čeští podnikatelé obracet na EDFI. Jiří Hansl, ředitel zahraničního odboru Hospodářské komory ČR, informoval účastníky o Evropském podnikatelském a technologickém centru v Indii (EBTC), které má sídlo v Dillí a další tři regionální pobočky (Bangalore, Bombaj a Kalkata). EBTC pomáhá evropským podnikatelům v přístupu na indický trh v oblasti biotechnologie, energetiky, dopravy/logistiky a technologie pro životní prostředí. HK ČR letos pomůže českým podnikatelům vyjet do Indie celkem na čtyři celoevropské obchodní mise ve výše uvedených oblastech. Komora spolu s EBTC pomůže českým podnikatelům zorganizovat schůzky s obchodními partnery, ale i přijetí na ministerstvech a jiných institucích. Hansl upozornil na oblast biotechnologií, kde je Indie na třetí příčce největších světových výrobců. Ivan Kameník, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Mumbaj informoval o indické ekonomice, kultuře a obchodních příležitostech na indickém trhu. České strojírenství je podle něho v Indii známé, ale je v vystaveno vysoké celosvětové konkurenci: Indie si může vybírat. Tamní firmy umějí vyrábět kvalitní automobily, vrtulníky, letadla a provádět kosmický výzkum. České firmy mohou konzultovat seznam indických partnerů na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, který Kameník pomohl sestavit. Za největší obchodní příležitosti označil investice do zkvalitnění infrastruktury, sektor energetiky (také jádro) a zdravotnictví. Upozornil i na možnost subdodávek pro tamní letecký průmysl. Za hlavní překážky při vstupu na tamní trh považuje přebujelou byrokracii, korupci a slabou infrastrukturu. Překonat je vyžaduje podle něho velkou trpělivost. Jak vyplývá z dotazníkových šetření u exportérů, první dodávky jsou obvykle realizovány teprve měsíců po navázání kontaktů. (tz) Nepřehlédněte:

9 A utomobily z á fi í fi í j e n / /9 Premiantem i bez tradic Před třiadvaceti lety byla automobilkou Toyota uvedena na trh zcela nová značka Lexus. Nejprve jako luxusní japonská protiváha Mercedesů a BMW na trhu v USA, později i v Evropě. Už čtvrtá generace modelu GS je doslova nabitá nejmodernějšími technologiemi. V roce 1987 vybrala Toyota skupinu svých nejlepších inženýrů a konstruktérů a zadala jim práci na projektu zcela nové značky. Japonci si totiž uvědomili, že i kdyby vyrobili ten nejlepší automobil na světě, většina zájemců o drahé a luxusní vozy se rozhoduje podle renomé značky. Pokud jde o USA, nemýlili se; ačkoli se nám to může zdát zvláštní, na severoamerickém trhu je dnes Lexus jednou z nejuznávanějších značek a vozy s výrazným znakem L jsou tam v očích mnoha motoristů automobilem snů. Ale na starém kontinentě s mnohem větším patriotismem a dlouhou tradicí zavedených značek jako BMW, Mercedes, Audi, a třeba i Jaguar nebo Volvo to mají přece jen obtížnější. Lexus sice už na první pohled nenechává nikoho na pochybách, že se evropským luxusním značkám v kvalitě Přední maska s konzervativnějšími, avšak nijak usedlými rysy dodává novému GS punc elegance a solidnosti. a technologii směle vyrovná, japonská automobilka však musí provádět ještě větší seznamovací akce, než tomu bylo v USA. Podobné je to v případě modelu Lexus GS 250. Radost z řízení Nemám rád otřepané slogany z propagačních katalogů automobilek, ale řídit tenhle Lexus vyšší střední třídy je skutečně potěšením i pro automobilové laiky. Při usednutí za volant přístrojová deska řidiče jakoby obklopuje, prostoru je však kolem dost a všechny ovladače jsou umístěny intuitivně. Nové pojetí interiéru nazývá Lexus stylem L-finesse a značka je na ně právem hrdá. Na první pohled upoutá vynikající kvalitou všech materiálů. Kožená sedadla jsou sice od verze executive za příplatek, ve verzi F sport a premium pak v základu. V nabídce nechybějí parkovací kamera, deset airbagů, bi-xenonové světlomety či prémiový audiosystém s 12 reproduktory. Seznam dalších prvků standardu i příplatkové výbavy je sáhodlouhý zkrátka, podle kvality zpracování a prvků výbavy může být tohle auto měřítkem pro ostatní. Nový motor Pod kapotou modelu GS 250 bije zážehové šestiválcové srdce s přímým vstřikováním benzinu a variabilním časováním sacích i výfukových ventilů Dual VVT-i. Je to vůbec poprvé, kdy byl u řady GS použit motor o objemu pouze 2,5 l, především v zájmu snižování spotřeby a emisí. Nikoli však na úkor dostatečné dynamiky. Díky přímému vstřikování D-4S je zajištěn nejen vysoký krouticí moment v širokém rozsahu otáček, ale také rychlá reakce na sešlápnutí plynu a vzhledem k výkonu i objemu motoru také relativně nízká spotřeba benzinu. Musím uznale kvitovat, že jde o jeden z mála zážehových šestiválců v tak velkém voze, který lze směle označit za úsporný. Při nijak šetřivé jízdě po dálnici rychlostí do 160 km/h jsem naměřil spotřebu 9,4 l na 100 km, při nekompromisním využíváním celého potenciálu motoru 12,6 l, a to je opravdu slušné. Vůz má dostatečný zátah v jakékoliv jízdní situaci, navíc ve vyšších otáčkách má skutečně podmanivý zvuk připomínající osmiválec. Trochu mi vadil manuální režim jinak skvěle a precizně řadící šestistupňové automatické převodovky. Při podřazování sice reaguje okamžitě a brzdnou silou motoru pomáhá při zpomalování, při řazení nahoru ale elektronika někdy točí dál motor do otáček a přeřadí až po chvíli. Jízdní projev na jedničku O výborných jízdních vlastnostech, podpořených elektronickými systémy kontroly trakce, svědčí neutralita pohonu. Bez deaktivace této elektroniky ani zkušený řidič nepozná, že má Lexus GS 250 poháněnu zadní nápravu. Podvozek umožňuje nejen komfortní, ale také přiměřeně sportovní jízdu. Testovaný vůz byl v nejvyšší specifikaci Premium ( Kč), která obsahuje 18palcová kola. Proti minulé generaci narostl nejen vnitřní prostor, ale o celých 30 % i objem zavazadelníku. Interiér je skvěle odhlučněn a při jízdě v nižších otáčkách není zvenku slyšet téměř nic. Brzdy jsou rovněž bez výhrad, a tak se u nového Lexusu GS 250 skutečně těžko hledá slabina. Ale není divu, vůz za půldruhého milionu by jich měl mít jako šafránu. Vojtěch Štajf Foto: archiv autora Z hlediska odhlučnění interiéru je Lexus GS 250 mezi luxusními automobily naprostou jedničkou. Dominantními prvky zádi jsou protáhlé svítilny a oválné koncovky výfuku ve spodní části nárazníku. Morgan symbióza klasiky a moderny Britská společnost Morgan Motor Company vyrábí osobité automobily od roku Její současná řada spojuje to nejlepší z tradiční elegance a řemeslného zpracování s nejnovějšími technikami výroby lehkých konstrukcí a nabídkou vysoce účinných motorů. Z nabídky Morganu si vybere jak zájemce o ekonomický pohon pro každodenní jízdu, tak zákazník vyžadující výkon supersportovního vozu. Malosériový producent sportovních aut, známý kultovním designem spojující moderní technologii s klasickým stylem, se však nedávno rozhodl zásadně modernizovat proces přípravy výroby. Využil k tomu softwaru Autodesk. Do té doby byly 2D náčrty přenášeny od oka na hliníkové panely karosérie. Tento časově náročný proces vyžadoval značnou zručnost a nechával pouze malý prostor pro vývoj návrhu v průběhu práce. Teď je možné rychle transformovat koncepční nápady na 3D digitální prototypy a ty následně na reálné návrhy vozů. Návrhy vizualizované pomocí softwaru Autodesk lze posuzovat a zdokonalovat, dokud nejsou propracovány k dokonalosti. Data jsou načtena přímo z aplikace do 5osého obrábění. Jakmile je model naskenován a obarven, lze jej následně též v aplikaci upravovat. Dovednosti a kouzlo tradiční výroby vozů se tím však podle šéfdesignera společnosti Morgan Jona Wellse neztrácejí: Model v aplikaci Autodesk je rozsekán na průřezy a ze dřeva je vyroben přesný 3D Typ vozu Lexus GS 250 Mercedes Benz E 250 BMW 528i Motor zážeh. V6 zážeh. 4válec turbo zážeh. 4válec turbo 2500 cm cm cm 3 Výkon (kw/k) 154/ / /245 Max. toč. moment (Nm/ot. min. -1 ) 253/ / /1250 Max. rychlost (km/h) Zrychlení km/h (s) 8,6 7,7 62 Komb. spotřeba (l/100 km) 8,9 6,6 6,8 Délka (mm) Objem zavazadl. prostoru (l) Emise CO 2 (g/km) Základní cena (Kč) Lexus se zařadil mezi prémiové značky i cenou. Pro špičkovou výbavu musíte k té základní ještě skoro půl milionu přihodit. osazovací rám. Zruční klempíři přesně replikují povrchy z tabulového plechu, poté karosérii lakují a nasadí na jednu z existujících platforem. Tak je vyroben koncept vozu a může být vystavován po celém světě. Jakmile je vůz připraven ve fázi produktového vývoje, povrchy z aplikace jsou modelovány podle standardu Class A, předány konstrukčnímu oddělení firmy Morgan k výrobě vysoce přesných nástrojů, jež jsou používány pro karosářské panely při výrobě. (vam) Foto: archiv Kolik přibylo Od ledna do září 2012 bylo v České republice registrováno nových osobních, 8286 lehkých užitkových a 5257 nákladních automobilů, 538 autobusů a motocyklů. Registrace nových osobních automobilů tedy proti stejnému období roku 2011 vzrostly o 2,80 % (+3574 ks). Za třetí čtvrtletí 2012 byl však zaznamenán propad; v září činil 3,88 %. Podíl firemních a privátních vozidel se nezměnil firemní 59,33 %, privátní 35,51 %, nezjištěno 5,16 %. Podle značek bylo registrováno nejvíc osobních automobilů Škoda (podíl 30,63 %), následují značky Hyundai (8,91 %), Volkswagen (8,40 %), Ford 9855 (7,51 %), Renault 8095 (6,17 %), Kia 6409 (4,89 %), Peugeot 5134 (3,91 %), Citroën 324 (3,29 %), Toyota 3056 (2,33 %), Audi 2912 (2,22 %) atd. Z hlediska segmentů jsou na prvním místě malé automobily s 24,72 %, na druhém střední třída s 19,00 %, následují nižší střední 15,89 %, MPV 15,12 %, terénní 14,41 %, vyšší střední 4,42 %, mini 3,95 % atd. (sda) Morgan Aero Supersports zážeh. motor V8 4,8 l a 6st. man. převodovka od BMW (event. 7st. automat ZF), 270 kw/367 k, 490 Nm, km/hod. za 4,5 sec., max. rychlost 273 km/hod., kombin. spotřeba 12,1 (11,0) l/100 km. Morgan 3 Wheeler po 58 letech! Původní tříkolky se vyráběly v letech 1909 až 1953, v roce 1913 dokonce dokázaly získat vítězství v Grand Prix. Retronovinka, představená na letošním jarním ženevském autosalonu, má V-Twin motor o výkonu 85 kw/115 k od specialistů z S&S a 5st. převodovku od Mazdy, zrychlení z 0 na 100 km/h asi za 4,5 sec. a max. rychlost až 185 km/h. Cena výrobce startuje na USD (asi tři čtvrtě milionu korun). Zajímavé adresy: portal sda-cia.cz

10 10/z á fi í fi í j e n / V z d û l á n í, v û d a, i n o v a c e Do středních škol letos nastoupilo méně žáků, zájem o obor IT přesto roste Vidina dobré perspektivy Do lavic středních škol v ČR počátkem září t. r. poprvé usedlo o 3800 studentů méně než loni. Důvodem je především skutečnost, že v posledních letech nastupují populačně slabší ročníky. Přesto zájem o některé obory roste. Patří mezi ně také informační technologie, pro které se podle odhadu zástupců Soukromé střední školy výpočetní techniky v Praze (SSŠVT) letos rozhodlo přes 4000 studentů, asi o sto víc než loni. Vede je k tomu nejen touha pracovat v oboru IT, pokračovat ve studiu na vysoké škole a vydělávat vysoké částky, ale mnohdy i vidina budoucího vlastního podnikání hned po škole. Potvrzuje to i ředitel SSŠVT, která patří mezi nejvýznamnější svého druhu v ČR, Martin Vodička: Zájem o studium IT stále roste, ačkoli se mnozí studenti obávají, že naše škola je těžká a že neuspějí u maturit. Jejich obavy jsou ale zbytečné; kontinuálně je na absolutorium připravujeme a studium úspěšně absolvuje až 97 % z nich. Z toho jich přes 95 % bez obtíží pokračuje na vysoké škole. Populace stárne a roste počet dětí se speciálními potřebami. Stále víc lidí proto vyžaduje každodenní pozornost a pravidelnou lékařskou péči. Zvlášť např. lidé postižení autismem. V ČR se v roce 2011 narodilo téměř 109 tisíc dětí a asi u 500 *) z nich se ve vývoji projeví porucha autistického spektra. Ke studiu na SSŠVT mladé lidi láká mj. nejmodernější softwarové a hardwarové vybavení od společností Dell a Cisco v Česku, které škola každým rokem upgraduje a rozšiřuje. Dál software pro virtualizaci od společnosti VMware, kdy student pomocí virtuálních stanic a serverů na operačních systémech Windows a Linux simuluje problémy z praxe. Ale také grafické programy pro zpracování fotografií, Není tedy divu, že se před časem objevil sen o osobním robotovi, který dokáže nabídnout pomoc i společnost. Díky francouzské společnosti Aldebaran Robotics se stává skutečností. Její humanoidní robot NAO byl vyvinut pro pomoc starším lidem a osobám s autismem, které vyžadují speciální péči a pozornost. NAO je kompletní platformou, která může být využívána pro získávání praktických zkušeností, v rámci výuky přírodovědných a technických předmětů i při výzkumu v oblastech robotiky, interakce mezi člověkem a robotem, psychologie a medicíny. NAO je videa a tvorbu animací od společnosti Adobe. Navíc SSŠVT loni investovala 500 tisíc korun do vybavení fyziky a letos nakoupila novou počítačovou učebnu plnou špičkové výpočetní techniky. Jejímu vybavení odpovídá i kvalita pedagogů, kteří jsou ve svých oborech fundovanými profesionály. Po škole rovnou do byznysu Někteří výjimeční studenti SSŠVT Robot NAO přítel pro lidi využíván na více než 350 prestižních univerzitách a v laboratořích po celém světě,včetně Harvardské univerzity či Stanfordské univerzity. Výzkumné programy na univerzitách v Notre Dame a Connecticutu vamerice dosáhly úspěšných výsledků využitím robotů NAO při nácviku napodobování u dětí s autismem. České děti s autismem by mohly být humanoidním robotem fascinovány. Velmi užitečné jsou při jejich výuce také počítače nebo tablety. Přístroje se totiž na rozdíl od lidí chovají předvídatelně a nejsou unaveny z neustálého opakování, které osoby s autismem potřebují, říká Kateřina Thorová, psycholožka a autorka řady publikací týkajících se autismu. Zdroj: SolidWorks (mv) *) Podle údajů specializovaného Portálu o poruchách autistického spektra. Mediace efektivní řešení Účastníci jsou zpravidla ušetřeni pocitu prohry jako v soudním řízení slaví dokonce už ve škole úspěch s mezinárodně zajímavými projekty. Např. Jakub Rož v šestnácti letech vymyslel web na školní zápisky Školní sešit.cz. Chtěl by se s ním uplatnit i v Americe. Škola nemá nouzi ani o úspěšné absolventy. Jedním z nich je i Jan Štěpánovský, současný manažer vývoje společnosti Effectix.com, přední české firmy, která se zabývá výkonnostním on-line marketingem: SSŠVT pro mne byla dokonalým odrazovým můstkem do světa počítačové techniky a dalšího rozšiřování vědomostí na vysoké škole. O tom, že nezaměstnanost studentům SSŠVT skutečně nehrozí, svědčí i skutečnost, že nikdo z jejích letošních absolventů není evidován na Úřadu práce. Podle údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV) klesá celkový počet středoškoláků u nás od školního roku 2004/2005, kdy jich studovalo téměř 544 tis. Loni bylo v denní formě vzdělávání už jen něco přes 470 tis. a do prvních ročníků nastupovalo přes 117,5 tis. studentů, letos necelých 105 tis. Pro školní rok 2012/2013 tak došlo na středních školách, hlavně odborných, k meziročnímu úbytku 26 tis. žáků. Zdroj: Just Communication (vam) Právní poradna Zajištění bezpečnosti zaměstnanců Zaměstnavatel má povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci, a to na základě zhodnocení rizik vyplývajících z konkrétní práce. Pokud má zaměstnavatel maximálně 25 zaměstnanců, může tato rizika práce vyhodnotit sám. V případě 26 a více zaměstnanců je nezbytné nechat zhodnotit rizika práce osobou k tomu odborně způsobilou. Podle výsledků takové analýzy rizik jsou zaměstnanci zařazeni do jedné ze čtyř Školní rok nástup do 1. ročníku 2011/ / / / Zdroj: Databáze Ústavu pro informace ve vzdělávání Nově přijatí do 1. ročníku na střední školy (denní forma vzdělávání). Školní rok kategorií prací. O zařazení prací do třetí a čtvrté kategorie (které představují zvýšené riziko pro zaměstnance) rozhodují krajské hygienické stanice. Práce do druhé kategorie zařazuje zaměstnavatel. Ostatní práce na pracovištích zaměstnavatele, které nebyly takto zařazeny, se považují za práce kategorie první. V případě, že zaměstnavatel výše uvedenou povinnost zhodnotit rizika práce nesplní a při případné kontrole ze strany inspekce práce nepředloží dokumenty dokládající řádné vyhodnocení rizik, může být inspekcí práce pokutován až do částky 2 mil. Kč. Iva Frömlová, advokát O sto tisíc korun celkový počet žáků 2011/ / / / / / / / / Zdroj: Databáze ÚIV Vývoj celkového počtu žáků na středních školách v ČR. Unikátní studentská soutěž Analytics Challenge Mediace, čili zprostředkování dohody, patří k nejrychlejším, nejefektivnějším a nejlevnějším řešením sporů. Služby mediátora se dnes využívají u všech typů sporů. Předpokladem úspěšné mediace je ochota obou stran komunikovat. Mediaci lze uplatnit především v rodinných, pracovních, obchodních nebo sousedských vztazích. V 70 až 80 procentech mediovaných případů je dosaženo pro všechny zúčastněné strany přijatelné dohody. Jednou z hlavních výhod mediace je rychlost, a tedy poměrně efektivní nastolení právní jistoty. V řadě případů jde také o výrazné snížení nákladů proti zdlouhavému soudnímu sporu. Náklady na mediaci jsou individuální, liší se vždy podle náročnosti řešené situace. Výše odměny mediátora může být odvozena od charakteru sporu, např. od finančních a majetkových možností obou stran. Je obvyklé, že náklady spojené s mediací si strany sporu rozdělí rovným dílem, vysvětluje Pavel Fráňa z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Mediace je neformální proces řešení konfliktů, v němž jsou obě strany přítomny dobrovolně. Existuje řada sporů, při kterých je vhodnějším způsobem řešení právě mediace. Například: v Česku se v loňském roce rozvedlo manželství, jak vyplývá z průzkumu Českého statistického úřadu. Pro většinu párů by bylo proti soudnímu řízení vhodnější využití služeb mediátora. Zkušenosti ukazují, že mediační proces umožňuje stranám přicházet s výrazně účinnějšími a kreativnějšími řešeními dané situace než např. soud. Protože na dohodě pracovaly obě strany za pomoci vyškoleného odborníka mediátora, je dohoda reálná, věcná, perspektivní a odráží možnosti a přání obou stran, objasňuje Elena Mašková, předsedkyně Asociace mediátorů České republiky. Délka mediace je individuální. Sezení může trvat jednu hodinu, ale také několik po sobě jdoucích dní. Zejména u rozvodu jde i o zvolení správné strategie, zda uskutečnit jedno dlouhé jednání, kde se mohou kumulovat konfliktní situace, nebo víc kratších jednání. Vždy však platí, že kterákoli ze stran může mediaci z vlastní vůle kdykoli ukončit. Odměna mediátora za provádění mediace je zásadně smluvní. Dá se předpokládat, že strany, které se mediací budou snažit vyhnout soudnímu řízení, budou usilovat o sjednání nižší odměny, než by stálo řízení před soudem. Při úspěšné mediaci strany dosáhnou dohody, takže účastníci nezažijí pocit prohry jako při soudním jednání, což může zachovat korektní vztahy a spolupráci do budoucna, dodává Pavel Fráňa. (pod) Unikátní soutěž Analytics Challenge vyhlásila v půli října 2012 společnost Optimics ve spolupráci s AVAST Softwarem. Je zaměřena na analýzu dat a predikci trendů vývoje a určena studentům či čerstvým absolventům českých vysokých škol. Pro vítěze jsou připraveny finanční odměny v celkové výši Kč. Analytics Challenge je typem soutěže, který je známý zejména ze západních zemí. Soutěžící si v jejím průběhu vyzkoušejí praktickou predikci vývoje určitého trendu na reálných, pouze anonymizovaných datech přímo z byznysu. Tento způsob je v České republice zatím novinkou a soutěžícím umožní, aby si otestovali své znalosti a schopnosti na řešení reálných úkolů z praxe. Podobné soutěže jsou dnes už velmi populární v USA. Firmy, které poskytnou svá data, mají možnost formou crowdsourcingu vyřešit reálný analytický problém a zároveň v soutěži identifikovat své potenciální talentované zaměstnance, říká Jiří Brázda, spoluzakladatel společnosti Optimics a jeden ze členů poroty Analytics Challenge. Soutěž Analytics Challenge má také oficiální podporu významných vysokých škol v ČR, jako jsou Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně či Matematickofyzikální fakulta UK. Uzávěrka soutěže je 30. listopadu Detailní informace o ní a registrační formulář najdete na adrese (tz) Zkuste si najít:

11 F i n a n c e z á fi í fi í j e n / /11

12 12/z á fi í fi í j e n / D o p r a v a a l o g i s t i k a Jak v příštím desetiletí? Ekonomický růst ve východní Evropě v příštím desetiletí a environmentální cíle Evropské unie ovlivní evropský logistický trh, a zvýší tak tlak na regionální infrastrukturu. To jsou závěry nejnovější zprávy Colliers International zaměřené na logistický sektor v regionu EMEA. Zpráva analyzuje různé způsoby dopravy, jmenovitě silniční, železniční, námořní a leteckou, a předvídá jejich vývoj na příští desetiletí. Karel Stránský, ředitel Corporate Solutions pro region EMEA Colliers International, v komentáři k zprávě řekl, že rozvoj moderní silniční a železniční sítě ve východní Evropě je nezbytný pro to, aby mohl být využit její ekonomický potenciál. Silnice kontra železnice Podle Karla Stránského platí, že mimo hlavní přístavy a distribuční centra v Evropě je infrastruktura vhodná pro přesun na jiný druh dopravy nedostatečná, a tak nemůže v současné době železniční doprava soutěžit se silniční. Silnice jsou mnohem rozšířenější a flexibilní jako prostředek konzistentní dopravy po celé Evropě. Zároveň se stále víc investuje do ekologických vozidel, což příliš nepřispěje k přesunu na železnici. Stránský ale upozorňuje: Nicméně rozsah, v jakém je infrastruktura a legislativa železniční dopravy podporována v celé Evropské unii, bude mít klíčový vliv na její rozvoj v dlouhodobém horizontu. V Rusku, kde politika Evropské unie nemá žádný vliv, bude nákladní železniční doprava ponechána plně trhu, takže tam pokrok není garantován. Navzdory této skutečnosti se nákladní železniční doprava zdá být jasnou volbou. Klíčové závěry Ze zprávy Colliers International vyplývají následující skutečnosti: Rozložení HDP tradičně určuje umístění evropského logistického trhu. Očekávané zvýšení ekonomického růstu ve střední a východní Evropě posílí potřebu změn v logistické infrastruktuře, která přispívá k jeho dalšímu rozvoji. Rozsah růstu logistických trhů v některých oblastech střední a východní Evropy bude dán zejména zlepšením v silniční a železniční infrastruktuře a konkurenčním (legislativním) tlakem mezi těmito dvěma způsoby dopravy. Rozvoj kompletní dálniční sítě je prioritou pro všechny země střední a východní Evropy, protože mnohé současné dálnice nejsou projektovány pro provoz těžkých nákladních vozidel kvůli jejich nižší nosnosti. To je důvod, proč se většina z hlavních plánovaných silnic, jejich prodloužení, rozšíření a zlepšení zaměřuje na východní Evropu, zejména na silniční tahy spojující východní Evropu se západní Evropou. Tato zlepšení budou mít zásadní význam při rozšiřování potenciálních distribučních míst logistických operátorů napříč celou střední a východní Evropou. Navzdory silné důvěře v silniční dopravu, jakožto nejvíc flexibilní a nákladově efektivní způsob dopravy v průběhu uplynulého století, se přeprava zboží v Evropě bude kvůli nákladové a emisní efektivitě železnice proti silniční dopravě na střední vzdálenosti (umožňující změnu mezi způsoby dopravy) přesouvat právě ve prospěch železnice. Železnice je nákladově efektivnější na dlouhé vzdálenosti a je velmi vhodná pro intermodální přepravu, protože nabízí nejlepší kontejnerový soulad mezi dopravou a zázemím. Železnice se také snadno elektrifikuje, a proto hraje klíčovou roli při plnění cílů Evropské unie týkajících se emisí uhlíku. Oživení železniční nákladní dopravy může být považováno za nejlepší způsob, jak realizovat navrhovanou přísnou environmentální politiku Evropské unie týkající se dopravních zácp, znečištění a emisí uhlíku, ale uvedení takové sítě v realitu není jednoduché. Distribuce po železnici nemůže být omezena pouze na jednu oblast, protože nejlépe funguje na středních a dlouhých vzdálenostech. Proto je nutné do železnice významně investovat, aby byl překonán dlouhodobý pokles. Je tu také nebezpečí, že prostředky vyčleněné na investice do železnice budou použity na vysokorychlostní osobní přepravu, a ne pro nákladní dopravu. (rep) Obce sázejí na tichý asfalt Asfaltová směs VIAPHONE, kterou vyvinula ve Francii stavební společnost EURO- VIA, je řešením pro snížení hluku. Po tomto povrchu už jezdí řada českých řidičů, naposledy ji společnost EURO- VIA CS položila v Říčanech u Prahy nebo Kopřivnici. Obyvatele měst a obcí žijící v okolí vytížených komunikací obtěžuje ruch z dopravy čím dál víc. V laboratořích francouzské společnosti Eurovia proto navrhli unikátní řešení asfaltové směsi VIAPHONE, která dokáže snížit hladinu valivého hluku vznikajícího při styku pneumatiky s povrchem vozovky při zachování velmi dobrých protismykových vlastností. Hladina hluku se využitím speciálního povrchu dostává na úroveň polovičního dopravního zatížení. Asfaltové směsi jsou použitelné pro pozemní komunikace v zastavěném i nezastavěném území, přičemž opodstatněnost těchto technologií je v případě dopravních rychlostí nad km/h pro osobní vozidla a nad 70 km/h pro nákladní vozidla. Zkušenost z Říčan Na konci září letošního roku měli obyvatelé Říčan u Prahy jedinečnou možnost vidět speciální vozidlo z Francie. Přijelo na Černokosteleckou ulici, jednu z tamních nejfrekventovanějších komunikací, měřit hladinu hluku. Výsledky potvrdily, že nový asfalt položený společností EUROVIA CS skutečně v tomto směru pomáhá naměřené hodnoty byly na stejné úrovni, jako kdyby se v daném místě o polovinu snížila dopravní zátěž. Lidé v Říčanech si dlouhou dobu stěžují na hluk, který souvisí s dopravou na hlavním průjezdu městem. Protože chybí východní část Pražského okruhu, projíždí ve dne v noci mezi rodinnými domy tisíce kamionů. Tichý asfalt přinesl lidem výraznou úlevu. Těch 6 a půl decibelu je opravdu citelný rozdíl. Lidé teď říkají, že se konečně v noci vyspí, potvrzuje starosta Říčan Vladimír Kořen přínos unikátního povrchu. V Praze už tuto směs společnost EUROVIA CS pokládala na pokusném úseku v Praze - Horních Počernicích, ve Slezské ulici, v ulici 5. května (severojižní magistrála), v Podbabské ulici, v Horňátecké ulici a v ulici K Barrandovu. Mimo Prahu leží VIAPHONE na silnici III/22222 u obce Hájek u Karlových Varů i na silnici II/324 mezi Starým Hradištěm a Pardubicemi. Naposledy se VIAPHONE nově objevil v Kopřivnici. Směs zvyšuje i bezpečnost dopravy Asfaltová směs, která získala zlatou cenou České stavební akademie, je zároveň, proti drenážnímu asfaltu, méně náchylná k zanesení. Svými vlastnostmi je vhodnou volbou pro výstavbu městských a příměstských komunikací a údržbu městských ulic, průtahů a kruhových křižovatek či příměstských a příjezdových komunikací. Jemnozrnnost směsi VIAPHONE snižuje hluk způsobený pneumatikami vozidel na hrubém povrchu vozovky. Vlákna napuštěná asfaltem totiž působí jako tlumič hluku, vyzdvihuje přednosti této technologie Ing. Michal Sýkora, technický ředitel EUROVIA CS, a. s. VIAPHONE je asfaltová směs zrnitosti 0/8 mm s vysokým obsahem hrubého kameniva. Obecně se jako pojivo používá silniční asfalt s přídavkem organických vláken. V závislosti na velikosti dopravního zatížení lze vybrat také některý polymery modifikovaný asfalt. Relativně vysoký obsah pojiva zlepšuje zpracovatelnost směsi VIAPHONE a usnadňuje pokládku. Výrazně také zvyšuje bezpečnost jízdy. Složení, zejména přetržitá křivka zrnitosti, zajišťuje směsi VIAPHONE velmi dobré protismykové vlastnosti, doplňuje výhody ing. Sýkora. Asfaltový beton VIAPHONE je určen pro velmi tenké vrstvy a pokládá se v tloušťce mm. Pokud je podklad příliš nerovný, nejprve se musí provést jeho vyrovnání. VIAPHONE má velmi zajímavou, homogenní strukturu povrchu. Jeho malá tloušťka eliminuje potřebu výškových úprav prvků inženýrských sítí ve vozovce a omezuje problémy s napojeními. (tk)

13 z á fi í fi í j e n / /13 D o p r a v a a l o g i s t i k a Čelní vozíky Toyota Jsou proslulé bezpečností, vysokou produktivitou, komfortem a dlouhou životností Čelní vysokozdvižné vozíky Toyota se spalovacími motory jsou proslulé svou bezpečností, vysokou produktivitou, komfortem a díky nadprůměrné odolnosti i dlouhou životností. Flexibilní výbava zajišťuje jejich vhodnost pro jakýkoli typ aplikace. Společnost Toyota Material Handling disponuje několika řadami vysoce výkonných čelních vozíků se spalovacím motorem, které uspokojí i ty nejvyšší nároky současného trhu. Tato paleta vozíků o nosnosti 1,5 až 8 t nabízí bezpečnou a pevnou konstrukci a stabilitu, která je zárukou spolehlivosti a jistoty při práci. Vozíky Toyota Tonero i modely z ostatních výkonových řad jsou díky své věhlasné kvalitě a spolehlivosti připraveny splnit jakýkoli úkol manipulace s těžkými náklady. Ze široké nabídky různě dimenzovaných modelů můžete vždy vybrat ten pravý, přesně pro potřeby vašeho provozu. Moderní technologie Toyota se prosazují v různých podobách. Ergonomická výbava jistí bezpečnost a vysokou produktivitu Ergonomické uspořádání, praktický Robustní spolehlivé průmyslové motory byly speciálně vyvinuty pro vysokozdvižné vozíky. Vynikají velmi vysokou účinností i v nízkých otáčkách a skvělou hospodárností. Minimální vibrace a hlučnost těchto pohonných jednotek přispívá k vyššímu pohodlí při obsluze vozíku. design a komfort kabiny patří k důležitým charakteristikám, které podporují produktivitu a výkon obsluhy i vozíku. Nejsou pouze příjemným doplňkem, ale nezbytným předpokladem špičkové výkonnosti. Pohodlná kabina a prostor řidiče Pohodlí a dostatek prostoru pro řidiče vytváří spolu s plovoucím uložením pohonné jednotky komfortní pracovní prostředí umožňující bezpečné, efektivní a přesné ovládání vozíku. Motory řady 7 jsou vybaveny velkými chladicími ventilátory pro maximální účinnost chlazení. Zdvojený ventilátor u modelů do skutečně náročných aplikací nabízí ještě větší chladicí výkon zejména pro horká a prašná prostředí. Podle pravidel ergonomie Všechny ovládací prvky a pedály jsou uspořádány s ohledem na co nejsnazší a nejbezpečnější používání. Uspořádání přístrojů a kontrolek na integrovaném panelu umožňuje snadné a přehledné monitorování funkcí a dokonalou informovanost o stavu vozíku. Volitelný multifunkční displej upozorní obsluhu blikáním a zvukovou signalizací na překročení přednastavené rychlosti. Dokonalý výhled Bezpečná a rychlá práce je podpořena výbornou viditelností z místa řidiče všemi směry, sadou zpětných zrcátek a účinným pracovním osvětlením. Malý průměr volantu Spolu s plně hydraulickým řízením umožňuje vynikající manévrování s minimálním úsilím. Uspořádání pedálů Je stejné jako v automobilu a řidiči ho mohou ovládat intuitivně, při plné koncentraci na vlastní manipulaci a řízení vozíku. Sedadlo ORS Pohodlné sedadlo (Operator Restrain System) vybavené bočními opěrkami a bezpečnostním pásem poskytuje řidiči bezpečí a nabízí plynulé podélné nastavení v rozsahu 120 mm. Nastavení sedačky a sloupku řízení Lze je přizpůsobit podle postavy řidiče. Štíhlý sloupek řízení čelních vozíků Toyota a prostorná podlaha umožňují zaujmout pohodlnou polohu při řízení a poskytují dostatek místa pro nohy. Ovládání hydraulických funkcí Toyota nabízí několik osvědčených způsobů. Standardní páky, multifunkční joystik integrovaný do multifunkční loketní opěrky nebo mini páčky ovládané pouze konečky prstů (rovněž integrované do loketní opěrky). Malé ovládací páčky dovolují rychlou, přesnou a ergonomickou manipulaci s nákladem. (mm) Nápaditá řešení Toyota pro vaši manipulaci Nabídky, případové studie a trendy v oblasti automatizace - využívání tahačů - fleet management - bezuličkové skladování - školení řidičů. Jeden web desítky příležitostí jak zrychlit a zlevnit provoz bez kompromisů v produktivitě, bezpečnosti či ekologii. Některé zcela unikátní. Na jednom místě, přehledně, s vysokou informační hodnotou. Více najdete na webových stránkách Aktivní synchronizátor řízení srovnává polohu volantu s natočením kol tak, aby hruška volantu byla vždy v relaci se zadními koly. Cílem je pohodlné a bezpečné řízení vozíku.

14 14/z á fi í fi í j e n / D o p r a v a a l o g i s t i k a DSV zajiš uje komplexní servis v oblasti leteckých, námořních a nadrozměrných přeprav v 50 zemích této planety přímo. DSV odkoupila neželezniční portfolio služeb společnosti AWT Čechofracht. Více o fúzi na

15 z á fi í fi í j e n / /15 D o p r a v a a l o g i s t i k a Řidič tvrdý chleba má Ve Volvo Trucks však dělají všechno pro to, aby jeho řehole byla co nejpříjemnější Vítězem druhého ročníku soutěže Drivers Fuell Challenge pro region střední a východní Evropy se v polovině října v Olomouci stal polský řidič kamionu Paweł Ozimek. Dvanáctičlenným finále tak vyvrcholil unikátní projekt společnosti Volvo Trucks, jehož cílem bylo zdůraznit důležitost řidiče při hospodaření s palivem. A nejen to! Toto klání, při němž profesionální řidiči soutěžili v řízení tím nejúspornějším způsobem, vzbudilo značnou pozornost odborné a také laické veřejnosti už v loňském roce. Proto se vedení společnosti Volvo Trucks rozhodlo soutěž zopakovat. A rozhodně udělalo dobře. Volvo je krok napřed Volvo Trucks patří k průkopníkům kamionové dopravy v celosvětovém měřítku. A vždycky v něm kladla důraz na spolupráci techniky v tom nejšpičkovějším provedení a lidského faktoru, tedy řidiče jako vykonavatele akce za volantem silného stroje. To se ostatně projevilo i ve vývoji nového modelu Volvo FH. Volvo Trucks jej představil letos v září na veletrhu IAA v Hannoveru. Předcházela tomu velkolepá show v Göteborgu, která se v přímém přenosu vysílala do světa. Modely Volvo FH jsou jedinečným základem našeho produktového portfolia. Tato nová generace je naprosto zásadní pro naše další úspěšné působení na trhu, citovala média prezidenta společnosti Volvo Trucks Claese Nilssona. Na pokroku Volva je ovšem nejpodstatnější už zmiňovaná spolupráce vývojářů s uživateli. Dosud nikdy nespolupracovali na vývoji nového modelu tak úzce dopravci a samotní řidiči. Na přípravě nové generace Volvo FH se jich podílelo na tři tisíce. Přispěli řadou cenných poznatků a následně poskytli i zpětnou vazbu. Ze spolupráce vzniklo mnoho změn uvnitř kabiny, díky nimž by se měli řidiči při jízdě cítit bezpečněji, a také příjemněji trávit dobu odpočinku. Nejdůležitější je řidič Na standardu spolupráce řidič konstruktér majitel je postaven i princip soutěže Drivers Fuell Challenge. Hlavním cílem soutěže je zdůraznění významu řidiče v oblasti ekonomické spotřeby paliva, říká Klára Rylichová, manažerka marketingu společnosti Volvo Truck Czech. Tato soutěž přilákala řadu řidičů bez ohledu na věk a značku nákladního vozidla, kterou obvykle řídí, dodává. Na jaře letošního roku probíhala kvalifikační kola, která se konala ve dvanácti zemích regionu střední a východní Evropy. Téměř 1600 řidičů se snažilo dosáhnout optimální rovnováhy mezi rychlostí, časem a spotřebou paliva. Stát se lokálním šampionem ve své zemi, dostat se do velkého národního finále, a nakonec i do mezinárodního finále, jehož dějištěm bylo novotou vonící Volvo Truck Centrum v Olomouci. Rozhodovaly detaily Českou republiku v mezinárodním finále, v němž se kromě osobní prestiže soutěžilo také o automobil Volvo C30, reprezentoval Martin Richtr. Stalo se tak po velmi dramatickém průběhu českého finálového klání. Řidič společnosti Omniport dosáhl na vytyčené trati v okolí Olomouce naprosto shodné spotřeby 29,59 litrů na 100 km a stejného času jako jeho protivník David Krejčíř ze společnosti Free lines md. O vítězi postupujícím do mezinárodním finále tak musel rozhodnout tzv. rozstřel, v němž byl lepší Martin Richtr. To se vůbec nedá srovnávat s běžnou jízdou, svěřuje se měsíčníku Podnikatel šťastný vítěz a dodává: Když člověk jezdí po silnicích s nákladem, tak si ani neuvědomuje, co všechno může mít vliv na ekonomiku jízdy. Martin Richtr se stal naším národním šampionem a reprezentoval Českou republiku v mezinárodním klání. O týden později pak mezi dvanáctkou evropských finalistů skončil uprostřed výsledkového pole. Vítězem mezinárodního finále se stal polský řidič Paweł Ozimek ze společnosti EPO Trans Logistic, který docílil průměrné spotřeby 22,2 l na 100 km. Jako červená nit se celou soutěží táhla snaha o maximální snížení provozních nákladů a co možná nejefektivnější provozování flotily trucků. Na to samozřejmě výrazně slyší majitelé kamionů a dopravních společností. Při stále rostoucích cenách paliva se není čemu divit. Služba jménem Dynafleet Určitě není překvapením, že i v tomhle směru hraje společnost Volvo Trucks jednu z vůdčích rolí na trhu. Systém, který vyvinula, se jmenuje Dynafleet a je postaven na principu odhalování skrytých zisků. V libovolném okamžiku si můžete zobrazit přesnou polohu a stav svých kamionů a řidičů. Co je ale ještě lepší, tento informační systém vám přesně ukáže, které oblasti můžete zlepšit, abyste docílili vyšší rentability. A díky čtyřem službám, které systém Dynafleet poskytuje, se to skutečně stane. První z nich je možná nejdůležitější, neboť se týká analýzy spotřeby paliva. Analyzuje data o vozidlech a řidičích a pomáhá najít způsoby, jak snížit náklady na palivo i emise. Systém Dynafleet dále umožňuje získat trvalý přehled o činnosti řidičů. Budete dokonce v předstihu dostávat výstrahy, abyste zabezpečili dodržování zákonných předpisů upravujících časový režim profesionálních řidičů. Automatické stahování dat z tachografů vám navíc ušetří velké množství ruční práce a administrativy. Velmi důležitá je také komunikace s řidičem z domácího dispečinku. Do vozidla přicházejí veškeré informace, které jsou třeba, a to včetně varování, kdy má být bezpečnostní přestávka, jaké jiné nástrahy mohou na řidiče čekat apod. Samozřejmostí je i naplánování tras. Jak zpíval Ladislav Vodička Řidič, ten tvrdej chleba má. To je sice pravda, protože to za něho na silnici nikdo neodkroutí, ale ve Volvo Trucks dělají všechno pro to, aby jeho řehole byla co nejpříjemnější. Jan Hrabálek. Automatizace skladů šetří peníze i čas Dopravit výrobky ve správný čas na správné místo a za přiměřené náklady, to je základní cíl logistiky, jež velmi úzce souvisí se skladováním, zásobami a skladovacími prostory. V době, kdy se zcela pochopitelně dostává do popředí otázka nákladů a jejich optimalizace, je pro podniky řízení klíčových procesů spojených s výrobou, distribucí i logistikou skutečnou výzvou. V souvislosti s těmito požadavky je stále častěji skloňován pojem automatizace procesů ve skladování, říká Marcela Nekutová ze společnosti PROMAN s.r.o. Investice, které se vracejí s bonusy Existuje mnoho procesů, které lze ve skladu automatizovat, čili nahradit lidský faktor strojem nebo informačním systémem. Proti aplikaci tradičních technologií představují automatizované systémy vyšší počáteční investici, v následujících letech však šetří náklady na lidskou práci, vylučují chybování lidského faktoru a zrychlují manipulaci se zbožím. Rychlost, přesnost, bezpečnost Mezi nejdůležitější výhody automatizovaného skladu bezesporu patří zvýšení kapacity skladování, a to díky využití plochy, která by ve standardním skladu byla použita pro manipulační vozíky. Automatizovaný sklad znamená také zvýšení produktivity práce a její přesnosti manipulace se zrychlí; systém je například schopen ukázat operátorovi přesnou lokaci a počet kusů. Automatizované systémy také patří mezi nejbezpečnější, velmi plynulé a spolehlivé pracovní prostředky. Do hry vstupuje řada faktorů V dnešní době existuje na trhu široká škála skladovacích regálových systémů, záleží tedy výhradně na prioritních požadavcích zákazníka. Při plánování skladovacího systému, včetně jeho automatizace, je třeba zvážit mnoho faktorů. Tím nejdůležitějším je však struktura sortimentu (druh, velikost, hmotnost a také počet skladovaných položek). Roli hraje rovněž průměrné množství jednotlivých odběrových položek, použité manipulační jednotky, rozměry a členitost skladu. Je nutno počítat s krajními hodnotami obrátky zboží ve skladu (počet uskladnění a vyskladnění za určitý časový úsek, např. jeden den). Obecně lze říci, že automatizace skladu je tím efektivnější, čím vyšší je počet uskladnění a vyskladnění a čím nižší je průměrné množství jednotlivých odběrových položek. Neméně důležitým faktorem pro dobré naplánování skladu jsou i speciální požadavky na klima (teplota, čistota apod.) Osvědčené typy řešení Ze zkušeností společnosti PRO- MAN s.r.o. vyplývá, že nejširší využití nacházejí ve sféře automatizovaných skladů regálové sloupové zakladače v součinnosti s paletovými regály. Regálové sloupové zakladače jsou určeny k automatické manipulaci různých typů manipulačních jednotek (paleta apod.) ve skladu vybaveném statickými regálovými systémy. Sloupový zakladač funguje na principu pohybu po kolejnici v uličce mezi regály a manipulaci (zakládání a vyskladňování) s manipulační jednotkou v regálovém systému, popř. mimo sklad. Podobné možnosti poskytuje regálový zakladač s využitím regálových systémů se spádem. Spádové regály obecně slouží k efektivnějšímu využití skladové plochy a k usnadnění a zjednodušení manipulace s materiálem. Umožňují pohyb zboží ve skladu systémem FIFO, to znamená první tam, první ven. Tento systém zakládání je vhodný zejména pro zboží s určenou dobou expirace. Jeho výhodou je plynulost pohybu manipulačních jednotek skladem. Další variantou tohoto typu automatizovaného skladu je samonosný opláštěný sklad (neboli SILO). Regálový systém je na vnějších stranách opláštěný, a stává se tak nosným prvkem vzniklé budovy. Regály jsou obvykle doplněny regálovým zakladačem. Optimalizace procesů v režii IT Ve většině případů je automatizovaný skladový systém přímo napojen na WMS (Warehouse Management System) integrovaný systém řízení skladování, jehož prostřednictvím se pohyb manipulačních jednotek plánuje i kontroluje. Každý zakladač má vlastní řídicí software, který komunikuje s WMS, a umožňuje tak optimalizovat všechny procesy skladování. Dynamické skladování Kompromisem mezi standardním statickým a plně automatizovaným skladem se v poslední době stává dynamické skladování v podobě tzv. shuttle systemu, což je vysokokapacitní paletový skladovací systém k uložení palet prostřednictvím dálkově řízeného přístroje. Tento způsob poloautomatizovaného skladování je u zákazníků firmy PROMAN v poslední době velice oblíben. Mezi nejvýznamnější výhody tohoto systému patří rozhodně flexibilita, podložená možností využít principu skladování FIFO i LIFO. Je uzpůsoben pro ukládání různých velikostí manipulačních jednotek.. Marcela Nekutová

16 16/z á fi í fi í j e n / A u t o m o b i l y Revoluce v mobilitě? Věřili byste, že první prototyp jakéhosi elektrického vozítka vytvořil v roce 1828 Slovák Jedlík? Zní to až neuvěřitelně, ale za pár let bude svět slavit dvousté výročí pohonu na elektrický proud. I přes řadu dalších pokusů (a omylů) se ovšem elektromobilita dostala do popředí až v posledních letech. A není třeba připomínat, že její význam poroste. Nejen o tom se diskutovalo na konferenci E-mobilita: vývoj a trendy , která se uskutečnila v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Vysoká pořizovací cena, nízká dojezdovost, řídká síť dobíjecích stanic, to jsou nejdůležitější argumenty odpůrců zavádění elektromobilů na české a světové silnice. Nicméně i v této sekci automobilového průmyslu se blýská na lepší časy. Cena baterií už klesla k 1000 Kč/1 km dojezdu, čímž se konečně otevřel prostor pro komerční elektromobily, které tak mají finanční návratnost, řekl na konferenci Ing. Jaromír Marušinec z Asociace elektromobilového průmyslu. To však podle něho není jediným faktorem cenové dostupnosti technologií pro elektromobilitu. Snížila se i cena komunikačních čipů BMS, což je vlastně jednočipový počítač, který zabezpečuje trvalou péči o bateriový článek. Elektromobil potřebuje asi 95 článků, celkem v něm běží 150 až 200 procesorů, což v konečném účtování výrazně ovlivňuje spotřebu elektrické energie, a tím pádem i cenu kompletního vozidla. Právě zásluhou poklesu ceny nízkoenergetických procesorů v posledních pěti letech se elektromobily staly cenově dostupnější. Ke sražení cen elektromobilů přispěla i odlišná strategie výrobců těchto vozů. Zatímco dřív se používaly pro elektromobily stejné podvozky a karoserie jako u modelů se spalovacími motory, nyní se vyrábějí speciály a vozy mají také jiné označení. Proto můžeme na silnicích potkat Nissan Leaf, Mitsubishi imiev, Citroën C-Zero, Peugeot ion, Renault Zoe. Podobně se situace vyvíjí i plug-in hybridů, například u Oplu Ampera či Chevroletu Volt. Rychlé dobíjení Výrazný obrat k lepšímu zaznamenáváme i v síti dobíjecích stanic. V Česku jich máme zatím kolem dvou set, proti zemím západní Evropy, ale třeba i Estonsku, kde je elektromobilita ve velkém rozmachu, to je stále málo. Energetické firmy v Česku, zejména tzv. velká trojka, tedy ČEZ, Eon a PRE, se zaměřují na dobíjecí rychlostanice, na nichž se vůz nabije asi šestkrát rychleji než klasickou cestou. Běžné dobíjení trvá dvě a víc hodin, u rychlonabíjecí stanice do 20 minut. ČEZ zprovoznil v září t. r. takové zařízení před svou centrálou v Duhové ulici v Praze. Tento typ stanice by měl umožnit využití elektromobilů na delší vzdálenosti. Cena? Od příštího roku by měsíční paušál na neomezené nabíjení elektromobilů měl činit 150 korun, což jsou asi čtyři litry benzinu či nafty. Když už jsme u těch úspor, na elektromobily se nevztahuje silniční daň, povinné ručení je minimální, srovnatelné s malým klasickým vozem o objemu jeden litr. Ke kladům patří samozřejmě i to, že elektromobily samy o sobě neprodukují téměř žádné emise CO 2. Blackout nehrozí Zahltí jednoho dne elektromobily svět, a vyřadí tak z činnosti elektrizační soustavy jednotlivých států? Podle Marušince se to v žádném případě nestane. Uvádí to na příkladu naší republiky: V Česku se za rok vyprodukuje 87 TWh energie, z nichž se ještě 17 TWh vyváží. Pokud jeden elektromobil ujede průměrně km za rok a na 100 km spotřebuje 20 kwh energie, bude to ročně 4 MWh. Pokud bych nadsadil a řekl, že v roce 2040 zde bude milion elektromobilů, tak nespotřebují ani pět procent celkové roční produkce Česka. Milion aut na elektřinu za 30 let? Kdo ví, to byl jen můj hrubý a záměrně nadnesený odhad. Já se mohu zabývat budoucností tak maximálně do roku 2015, všechno poté je věštění z křišťálové koule, nechce si Marušinec hrát na Sibylu. Takže jeho odhad pro rok 2015 a Českou republiku zní: 1500 elektromobilů a 400 nabíjecích stanic. Nicméně respektovaná americká agentura JD Power and Associattes vypracovala studii s názvem Drive Green. Podle ní bude podíl elektromobilů na prodeji nových vozů v roce 2020 pouhých 7,2 %. Dodává však, že se na této prognóze ještě může podepsat řada proměnných, které nelze v této chvíli zcela jasně definovat. Nejpravděpodobnějším scénářem vedoucím k podstatně většímu zájmu o energii z baterií by mohl být dramatický růst cen fosilních paliv, řekl analytik JD Power Dave Sargent. Další možností se může stát agresivnější osvojení elektrických vozů flotilovými zákazníky, což by mohlo povzbudit prudký vývoj technologie akumulátorů spolu se snížením jejich ceny. Flotiloví zákazníci totiž jeví velký zájem o novou technologii, která může snížit provozní náklady až o čtyři pětiny. Tuto poptávku podtrhlo prohlášení společnosti General Electrics, která hodlá polovinu svých aut provozovaných na celém světě nahradit vozy s bateriemi, včetně nových Chevroletů Volt. Takže: dočkáme se elektromobilové revoluce? Jan Hrabálek Prodeje elektromobilů ve světě (rok 2011) USA Francie 2630 Německo 2145 Rakousko 314 Dánsko 283 Nizozemí 269 Švédsko 111 Itálie 103 ČR 73 (13 C-Zero, 2 imi- EV, 17 ion, 23 Smart, 3 Tazzari, 2 Leaf, 1 Tesla, 1 VUT, 1 Tavria, 7 EVC, 3 SOR) Fleetové ceny ČR mají držitele O tři čtvrtě milionu Pátý ročník ankety ALD Automotive Fleet Awards vyvrcholil slavnostním galavečerem v pražském hotelu Dorint Hotel Don Giovanni. Největší domácí specializovaná anketa zaměřená na správu vozových parků a firemní automobily byla opět vyhlášena v jednadvaceti kategoriích. Šest z nich je zaměřeno na produkty spjaté se správou vozových parků, třináct na automobily a dvě ocenění jsou osobnostní. Časopis Podnikatel byl jedním z mediálních partnerů této akce. Mezi společnostmi oceněnými v jednotlivých produktových kategoriích ankety jsou společnosti Toyota Financial Services Czech za systém TFS Online pro finanční leasing a úvěr (kategorie Financování vozového parku), LeasePlan Česká republika za službu Driver s Service pro řešení poškození vozidel (Full Service správa vozového parku), Allianz pojišťovna za Šestý smysl Allianz pojišťovny (Pojištění), Princip za službu Webdispečink (Elektronické a telematické systémy), ELIT CZ za program Car Fleet Service (Servis vozového parku) a Toyota Motor Czech za hybridní technologii Hybrid Synergy Drive (Ekologický přístup). Fleetovými manažery roku se stali Jiří Šubrt ze společnosti Mercedes-Benz Česká republika a Petr Králíček ze společnosti Philip Morris Česká republika. Anketa ALD Automotive Fleet Awards byla vyhlášena celkem v 21 kategoriích. Firemní auto roku Tradičně nejsledovanější je v rámci ALD Automotive Fleet Awards anketa Firemní auto roku, v níž je hodnocení prováděno reprezentativní porotou složenou ze stovky manažerů nejrůznějších firem působících v ČR. Pozvání do poroty stále častěji přijímají zástupci top managementu, tedy lidé, kteří přímo rozhodují nebo mají významný vliv na výběr vozidel do firem. A jak jejich hlasování dopadlo? V rámci skupiny referentských vozů zvítězil v kategorii Mini automobil Volkswagen up!, v kategorii Standard Peugeot 208 a v kategorii Benefit obhájil loňské prvenství Opel Astra ST. Mezi manažerskými vozy si po roce opět odnáší vítězství v kategorii Benefit Plus Volkswagen Passat Variant, vítězství v kategorii Top patří Lexusu GS450h a v kategorii Unlimited dominoval Mercedes- Benz třídy M. Mezi lehkými užitkovými automobily obhájil loňskou první příčku v kategorii Midi Volkswagen Caddy, v kategorii středních dodávek nazvané Classic patří prvenství modelu Mercedes-Benz Vito a mezi největšími dodávkami kategorie Full Size se na první příčce umístil Ford Transit. V internetovém hlasování zvítězila v kategorii referentských automobilů Kia cee d, mezi manažerskými vozy patří prvenství Mazdě CX-5 a nejúspěšnější z užitkových automobilů byl ve veřejném hlasování Mercedes-Benz Vito. Fleetovou novinkou roku redakce magazínu FLEET firemní automobily se stala Škoda Rapid. Slavnostním galavečerem provázeli moderátoři Petra Beránková a Jan Říha, obecenstvo bavil svými improvizacemi a živými pěveckými imitacemi známých zpěváků Vladimír Hron. Celkem se slavnostního večera zúčastnilo 231 hostů, kteří zaplnili hlavní sál hotelu Dorint Don Giovanni. (mp) Registrace nových osobních aut v Evropě klesá Během prvních tří čtvrtletí roku 2012 bylo na trhu zemí EU-27 a EFTA (Norsko, Island a Švýcarsko) poprvé zaregistrováno nových osobních automobilů, což je o 7,16 % méně než ve stejném období roku Vyplývá to z informací Evropské asociace výrobců automobilů ACEA. Pokles prodejů byl zaznamenán na šesti ze sedmi v současné době největších evropských trzích (trhy s registracemi za 1. až 9. měsíc 2012 nad ks) Německa ( ks, -1,72 %), Francie ( ks, -13,83 %), Itálie ( ks, -20,46 %), Španělska ( ks, -10,99 %), Nizozemí ( ks, -5,66 %) a Belgie ( ks, -12,22 %). Vzrostl však trh ve Velké Británii, který dosáhl ks, což znamená růst o 4,35 %. Uvedených sedm zemí přitom tvoří 80,95 % evropského trhu osobních automobilů. U prvních patnácti značek (v pořadí podle počtu prvních registrací za tři čtvrtletí 2012) došlo proti roku 2011 k nárůstu pouze u čtyř Kia (+20,51 %), Hyundai (+9,65 %), Audi (+5,38 %) a Škoda (+0,46 %). Nejvyšší nárůst v počtu vozidel byl podchycen u korejských značek Kia ( ks) a Hyundai ( ks), dále u Audi ( ks) a Land Roveru ( ks). Naopak k největším absolutním poklesům prvních registrací proti stejnému období roku 2011 došlo u značek Renault ( ks), Opel/Vauxhall ( ks), Ford ( ks), Peugeot ( ks) a Fiat ( ks). Celkem se trh osobních automobilů v zemích EU-27 + EFTA proti stejnému období roku 2011 snížil o ks. Ale zatímco v zemích EU-27 došlo k poklesu prvních registrací o ks, v zemích EF- TA naopak k růstu o vozů. V zemích eurozóny došlo za leden až září 2012 k poklesu prvních registrací o 10,51 % (o ks), kdežto v ostatních evropských zemích byl v souhrnu zaznamenán růst o 2,51 % ( ks). Zdroj: Sdružení AP (red)

17 A u t o p r Û m y s l z á fi í fi í j e n / /17 Tradice s novou vizí Komplexní řešení v oblasti využití CNG pro veřejnou osobní dopravu ZLINER s.r.o. funguje na českém trhu už víc než 60 let, v počátcích jako státní firma ČSAO Gottwaldov. V roce 1992 byla zprivatizována a přejmenována na společnost s nynějším názvem. V letošním roce byla zahájena činnost nové dcery, skupiny ZLINER, společnosti ZLINER ENERGY a.s. Jejího výkonného ředitele pana Karla Papežíka jsme požádali jednak o určité ohlédnutí a rekapitulaci dosavadní historie, ale také o nastínění současných aktivit a nových vizí této společnosti. Co znamenalo těch 20 let novodobé historie pro vývoj vaši společnost a čím je dnes? Společnost ZLINER se v průběhu své novodobé historie etablovala jako spolehlivý partner v oblasti autobusové a trolejbusové dopravy a poskytuje svým zákazníkům komplexní služby. Kromě prodeje nových autobusů Irisbus Iveco a minibusů Rošero-P zajišťuje i spolehlivý servis. Další službou našeho portfolia jsou opravy všech rozsahů od havárií přes střední až po generální opravy, při kterých je vůz (ať už autobus, nebo trolejbus) rozebrán doslova na kostru. Veškeré komponenty jsou potom opraveny, repasovány, nebo nahrazeny novými (podle potřeby a požadavků zákazníka) a následně je vůz znovu složen dohromady. Od října letošního roku se ZLINER z důvodu rozšíření své působnosti prezentuje jako skupina, jejíž dceřiné společnosti se zabývají různými, ale přitom navzájem úzce souvisejícími aktivitami. Vedle výše zmíněného je ZLINER s.r.o. oficiálním prodejcem a autorizovaným servisem osobních vozů značek Fiat, Alfa Romeo, Toyota, Lexus a Daihatsu. Kromě osobních vozů náš autosalon nabízí také užitková vozidla značky Fiat Professional. Dalším členem skupiny ZLI- NER je společnost ZLINER TRUCK a.s. Tato nejstarší dceřiná společnost se zabývá distribucí originálních náhradních dílů na nákladní vozidla všech značek. Vzhledem k tomu, že je dnes vyvíjen obrovský tlak na ekonomiku, a zároveň na ekologii provozu a současně se také hovoří o docházejících zásobách ropy, je nutné hledat jiné zdroje energie. Jako optimální řešení se v současnosti jeví stlačený zemní plyn, neboli CNG (Compressed Natural Gas). Za tímto účelem byla založena nejmladší dcera naší skupiny, společnost ZLINER ENER- GY a.s., zabývající se komplexními službami v oblasti CNG. Jaká cesta vedla k tomuto rozhodnutí? Díky tomu, že se ZLINER vždy zabýval jak opravami a prodejem náhradních dílů pro autobusy, tak také dodávkami nových autobusů, začali jsem se svými zákazníky řešit ožehavý problém dopravců, kterým je neustále stoupající cena pohonných hmot a současně tlak na cenu jízdného. Díky tomu jsme znovu oživili myšlenku využití stlačeného zemního plynu k pohonu autobusů. Říkáte, že jste myšlenku CNG znovu oživili. Znamená to, že se vaše společnost touto problematikou zabývala už dřív? Ano. Přibližně před deseti lety jsme spolupracovali na projektu přeměny vozového parku dopravního podniku Bratislava z naftových autobusů na autobusy poháněné motory spalujícími právě CNG. Naším úkolem byla tehdy přestavba bezmála 90 kloubových autobusů. Tato zkušenost byla jedním z hlavních důvodů pro naše rozhodnutí založit letos novou společnost s názvem ZLINER ENERGY a.s. Mohl byste nám přiblížit strategii a cíle této nové společnosti? Na rozdíl od zmíněného bratislavského projektu, kdy jsme byli partnerem, který měl na starosti pouze přestavbu autobusů, jsou naše současné aktivity v této oblasti komplexní službou pro naše klienty. Jde o ucelený investiční záměr, který je financován z prostředků naší společnosti. Musíme si uvědomit, že celý přechod vozového parku na CNG je opřen o tři pilíře. Nejde jen o vozový park, ale také o plnicí stanici a v neposlední řadě o dobré podmínky na odběr plynu. Projekty, které dosud byly v této oblasti v ČR realizovány, byly zaměřeny výhradně na jeden z těchto tří předpokladů. Byla třeba postavena plnicí stanice, ovšem bez vazby na potenciální vozový park apod. Už několik let se v branži využití CNG v dopravě používá otřepané rčení o tom, co bylo dřív, jestli slepice, nebo vejce. A naše společnost se rozhodla tento problém vyřešit. Klientům jsme schopni postavit plnicí stanici, garantovat cenu plynu a současně buď dodat nové, nebo přestavět jejich dosavadní autobusy. V neposlední řadě dokážeme ve spolupráci s bankovními institucemi zajistit financování obojího. Všemu samozřejmě předchází analýza skutečných potřeb, možností a potenciálu daného klienta. Spousta drobnějších živnostníků navíc ocení možnost nechat si od nás zpracovat ekonomickou rozvahu a následné financování. V tomto pojetí komplexnosti služby je obrovský rozdíl mezi ZLINER ENERGY a.s. a konkurenčními společnostmi. Pro koho je váš projekt určen? Především jsme schopni spolupracovat s dopravci provozujícími městskou a příměstskou osobní dopravu, s nimiž máme dlouholeté dobré vztahy. Známe jejich potřeby a umíme s nimi komunikovat. Vzhledem k filozofii našeho projektu, která je postavena na tom, že plnicí stanice by měla v budoucnu sloužit jako opravdu veřejná, je navíc možno ušít spolupráci na míru také živnostníkům, jako jsou např. zásilkové služby, pekaři, rozvoz pizzy, řemeslníci, taxikáři, ale i městské policii apod., a to v kombinaci se širokou veřejností. Všem těm jsme totiž navíc schopni nabídnout široké spektrum vozů od malých osobních až po užitkové různých velikostí. A nejen značky Fiat, kterou naše společnost oficiálně zastupuje už mnoho let. Na tomto místě by stálo za zmínku, že dokážeme postavit stanici s kapacitou pro komfortní plnění stovky autobusů, ale na druhé straně také malou domácí plničku, umístěnou v garáži rodinného domu. Když zvážíme současnou potřebu většiny z nás vylepšit ekonomičnost a ekologičnost dopravy, je portfolio našich potenciálních zákazníků velmi rozmanité. Používáte termín opravdu veřejná plnicí stanice. Jak to myslíte? Velkým problémem plnicích stanic na CNG v České republice je to, že jich je značná část postavena v areálu některé společnosti,takříkajíc za plotem. Potenciální uživatel je pak nucen vjet do tohoto areálu, který je mnohdy otevřen jen v pracovní době dané firmy. Naším cílem je stavět plničky přístupné i veřejnosti, a to po dobu 24 hodin denně. Při dnešních možnostech využití samoobslužného systému v tom nevidíme žádný problém, a to ani z hlediska zvýšených personálních nákladů na mzdy obsluhy. Určitým problémem je samozřejmě nalezení vhodného pozemku pro stavbu této veřejně přístupné stanice. To je ale vždy součástí individuální situace v dané lokalitě, a hlavně je to opět starost společnosti ZLINER ENERGY a.s. Jsme schopni tyto záležitosti řešit, včetně vytipování vhodné lokality a následného jednání s vlastníkem pozemku, úřady a příslušnými institucemi, kterých se to ze zákona týká. Je to další součást naší komplexní služby. Vraťme se k vašim primárním klientům, kterými jsou osobní dopravci. Jaké podmínky musí splnit, aby byla vaše spolupráce efektivní pro obě strany? Naší klíčovou a vlastně jedinou podmínkou při stavbě plnicí stanice, kterou jsme schopni financovat a následně na vlastní náklady servisovat a provozovat, je dopravcem garantovaný roční odběr plynu. Ten se samozřejmě stanoví na základě jeho situace a potřeb, které vyplynou ze zmíněné analýzy, jež je prvním krokem případné spolupráce. Objem garantovaného odběru pak ovlivňuje podmínky spolupráce. Na základě výstupů této analýzy jsme schopni klientovi nabídnout konkrétní podmínky spolupráce a on se může dobrovolně rozhodnout, jestli na ni přistoupí. Můžeme mu také poradit, zda se vyplatí přestavba dosavadních vozů, nebo pořízení nových. Obecně se dá říci, že např. modelovou řadu Karosa C 950, v městském a příměstském provedení, je ještě smysluplné přestavět na pohon CNG. U starších autobusů se to ale už finančně nevyplácí a pro dopravce je efektivnější investovat do nového autobusu poháněného tímto palivem. Konkrétní projekt také zahrnuje rozsah a postup přeměny vozového parku, který je zcela individuální a odráží možnosti daného zákazníka. Mnohdy může jít o kombinaci přestaveb, a dodání nových vozů. Tento proces se dá samozřejmě rozdělit do několika časových etap. Jsme schopni poskytnout klientovi nové autobusy také formou pronájmu, a to jak prostřednictvím leasingu, tak pronájmem na dobu 8 10 let včetně servisu, který garantujeme na vlastní náklady po celou dobu pronájmu. Klient při této variantě platí pouze za ujetý kilometr, přičemž nám garantuje předem dohodnutý počet kilometrů ujetých ročně. Cena se stanovuje opět individuálně podle podmínek zákazníka. Pokud jde o vozový park, umíme nabídnout mnoho variant autobusů malými 9metrovými midibusy Rošero- P, které jsou postavené na podvozku IVECO Daily počínaje až po 18metrové kloubové City Busy značky IVECO. Když to jednoduše shrneme, díky tomuto komplexnímu projektu se klient, který se rozhodne přejít se svým vozovým parkem na CNG, dostává ke službě, díky níž platí pouze za odebraný plyn a ujeté kilometry. O vše ostatní se stará společnost ZLINER ENERGY a.s. O mnoha výhodách přechodu vozového parku na pohon CNG jste se už zmínil, ale můžete ještě popsat tu základní, kterou je levnější provoz autobusů z hlediska rozdílu v ceně nafty a CNG? Vždy jde o individuální kalkulaci, kterou jsme schopni zákazníkovi vytvořit jako součást analýzy. Základem pro ni je samozřejmě počet ujetých kilometrů, charakteristika trasy, kterou autobusy jezdí, vzdálenosti zastávek a s tím související průběh jízdy atd. Kalkulace samozřejmě zahrnuje i to, že pořizovací cena vozidla na CNG je o něco vyšší než toho konvenčního. Pokud jde o servis, ten je dražší max. o 10 haléřů na ujetý kilometr. To vše ale hravě převáží cenová úspora právě na palivu. Obecné statistiky říkají, že se při využívání CNG jako paliva sníží provozní náklady proti použití nafty průměrně o 35 %. Na našich internetových stránkách si může klient v rámci speciální aplikace vypočítat úsporu na základě zadání svých klíčových hodnot, jako je počet vozů, jejich nájezd a současná spotřeba. Tato aplikace není určena pouze pro autobusové dopravce, ale rovněž pro firmy disponující jakoukoliv firemní flotilou. Můžete nám popsat příklad nějaké aktuální realizace vašeho projektu v oblasti CNG? Aktuálně došlo k podepsání dohody mezi společností ČSAD Autobusy České Budějovice a firmou ZLINER ENERGY a.s. Jako první lokalita, kde bude spolupráce realizována, je město Písek, kde bude do konce roku naší společností postavena plnicí stanice. Jde o technologii německé firmy Schwelm a stanice by měla přejít do ostrého provozu začátkem roku Plnicí stanice je koncipována jako veřejná, tudíž přístupná i veřejnosti, a to ve 24hodinovém denním provozu. ČSAD České Budějovice má už dnes od nás v pronájmu dva autobusy Citelis a další vozidla na pohon CNG budou následovat. Tomáš Kovalčík. ZLINER ENERGY a.s. Třída Tomáše Bati Zlín tel.: ZLINER AUTO Třída Tomáše Bati Zlín tel.:

18 18/z á fi í fi í j e n / A u t o p r Û m y s l Niezgodka pro CNG Firma BICKEL and WOLF dodavatel průmyslových armatur pro oblast zpracování CNG BICKEL and WOLF spol. s r.o. v Jinočanech je jednou ze šesti dceřiných společností Bickel & Wolf GmbH v Rakousku. Ta je víc než 50 let generálním zástupcem předních výrobců z celého světa a dodává průmyslové armatury, kovotvářecí stroje, procesní techniku i testovací přístroje pro všechna průmyslová odvětví. Hlavní zaměření je především na chemický, petrochemický, farmaceutický, potravinářský průmysl, rafinerie, kovoprůmysl a energetiku. Typickým představitelem armatur ze široké nabídky BICKEL and WOLF spol. s r.o. pro oblast zpracování CNG jsou pojistné pružinové nerezové ventily vysoké kvality německého výrobce Niezgodka GmbH, typ Společnost Niezgodka GmbH byla založena v roce 1967 v Hamburku jako rodinný podnik. Specializuje se na vývoj, výrobu a prodej armatur z nerezové oceli pro nejrůznější průmyslové oblasti. Management kvality zajišťuje nejnovější stav techniky s ohledem na normy pro armatury. Vysoká kvalita výrobků Niezgodka je zaručena použitím nejmodernějších technologií, velmi kvalitních materiálů a efektivního zacházení s finančními prostředky. Niezgodka nabízí představit modely jednotlivých dílů i kompletní armatury trojrozměrně a kontroly kolizí, simulaci pohybů, hromadné výpisy a 3D-vizualizace na počítači. Vybavení Niezgodka je trvale přizpůsobeno k tomuto účelu díky rozvoji v této oblasti. BICKEL and WOLF spol. s r.o. zastupuje společnost Niezgodka GmbH v České republice od počátku devadesátých let minulého století. Od roku 1998 je to zastoupení exkluzivní. V průběhu této doby bylo v ČR dodáno více než ks ventilů Niezgodka do nejrůznějších oblastí, z toho minimálně 1000 ks do segmentu zpracování CNG. Pojistné pružinové nerezové ventily Niezgodka typ 10.2 je kromě plynů možné použít i pro páru nebo tekutiny v uzavřeném prostředí. Dosahuje-li tlak před pojistným ventilem nastaveného reakčního tlaku, ventil reagu je. Podle stoupání tlaku je nejprve odve deno nepatrné množství média. Stoupá-li tlak dál, otevře se ventil a odvede víc média. Podle typu média (stlačitelné nebo nestlačitelné) a typu ventilu (normální, s plným zdvihem nebo pojistný ventil) jsou dovoleny různé charakteristiky stoupání tlaku. Klesne-li tlak před ventilem pod reakční tlak, začne ventil zavírat. Podle média jsou dovoleny různé charakteristiky klesání tlaku (zavírací tlaky). Kromě hlavy A s odlehčovací pákou uvedenou na obrázku je možné dodat i provedení bez odlehčovací páky, tj. s hlavou B (odlehčovací víčko) nebo C (plynotěsné pouzdro). Na vyžádání lze rovněž expedovat hlavu ventilu s blokovací objímkou. Armatury mohou být s měkkým nebo tvrdým (kovovým) těsněním. Teplotní odolnost ventilu 10.2 s kovovým těsněním je -60 C až +350 C. Dalším reprezentantem Niezgodka pro použití v oblasti CNG jsou plnozdvižné pojišťovací ventily typ V nabídce Niezgodka najdete kromě pojistných ventilů také redukční ventily a tlakové a podtlakové ventily do vakua. Jako ochranu pojistných ventilů před účinky média dodává BIC- KEL and WOLF průtržné membrány renomovaného amerického výrobce Continental Dics Corporation. Kromě pojistných ventilů Niezgodka je možné dodat rovněž redukční ventily, regulátory tlaku, podtlakové a přetlakové ventily a přepouštěcí ventily stejného výrobce. Pro CNG nabízí BICKEL and WOLF také plynotěsné celonerezové plnoprůchozí kulové kohouty. Kromě shora uvedených typů armatur firma dodává rovněž kuželové kohouty, plynotěsné uzavírací klapky, zpětné klapky, zpětné ventily, speciální armatury pro farmacii, vzorkovací přírubové/potrubní/závitové ventily, armatury z plastu, dnové, rozdělovací a vícecestné ventily, nožová šoupátka WEY, průhledítka, lapače nečistot, pohony všeho druhu, pozicionery, koncové spínače, elektromagnetické ventily atd. Vedle dodávek armatur zabezpečuje BICKEL and WOLF bezplatné technické poradenství. (tk). BICKEL and WOLF spol. s r.o. Nám. 5. května Jinočany tel.: fax:

19 A u t o p r Û m y s l z á fi í fi í j e n / /19 Inteligentní parkovací systém pro všestranné a efektivní použití GPP Variant 4. generace V centrech měst dnes už prakticky nenajdete parkovací plochu, kde by se parkovalo zdarma. Aby byl výběr poplatků co nejefektivnější a nemizel v kapsách výběrčích, jsou instalovány parkovací systémy pro výběr poplatků. Jejich největším českým výrobcem a dodavatelem je společnost GREEN Center s.r.o. Parkovací systémy GreenProParking GPP najdete kromě Česka ještě v dalších 25 státech celého světa. Portfolio instalací obsahuje jak malá, veřejná i firemní parkoviště, tak velké parkovací domy, obchodní centra, hotely, nemocnice apod. pro tisíce parkovacích míst. Všude, kde jsou instalovány inteligentní parkovací systémy GPP Compact, GPP Economy nebo GPP Variant, lze přizpůsobit provoz potřebám provozovatele a účelu, pro který bylo parkoviště zřízeno. Velikosti parkoviště odpovídá typ instalovaného systému, a tím i cena zařízení. V provozu poskytují některá zařízení zákazníkům určitý čas zdarma, jiná dávají bezplatný čas například pro návštěvu multikina nebo fitness. Bezplatné parkování lze vázat i na minimální útratu v obchodním centru apod. Stále častěji se objevují požadavky na samoobslužný provoz parkoviště, tj. provoz s automatickou pokladnou, bez obsluhy. Tato snaha investorů a provozovatelů je vzhledem k rostoucí ceně práce logická. Požadavky typu vybavte mi parkoviště takovým systémem, aby mi stačilo přijít jednou za týden a vybrat hotovost jsou však nereálné. Týká se to všech dodavatelů parkovacích systémů, i když to nikdo z nich nepřizná rád. Každý systém vyžaduje čas od času výměnu či doplnění parkovacích karet, papíru pro tisk účtenek, doplnění mincí pro vracení hotovosti atd. Těžko může počítat s tím, že lidé použijí k placení roztrhané, zmačkané, popsané, vlhké a jinak poškozené bankovky nebo záměrně ucpou papírem štěrbinu pro platbu mincemi apod. Počet takových problémů se zvyšuje úměrně zjištění, že je parkoviště plně bezobslužné, resp. že není hlídané. Přesto automatizovaných parkovišť postupně přibývá, obsluha má často na starosti jiné úkoly a zasahuje pouze v případě potřeby. Systémy GreenPro lze vybavit množstvím nástaveb, jako je např. systém pro indikaci volných míst na parkovišti, navigační systém garáží, kamerové systémy pro snímání SPZ, také je lze připojit do okruhu městských naváděcích systémů. Kvalita a spolehlivost vlastních parkovacích systémů GPP byla za víc než 15 let vývoje, výroby a dodávek dostatečně prověřena na víc než 300 instalací v České republice. V roce 2013 bude uvedena do provozu už 4. verze parkovacích systémů GPP. Přechod na typ komunikace TCP/IP umožní další rozšíření funkcí parkovacího systému, který už dnes může konkurovat významným zahraničním výrobcům. Důležitým prvkem 4. verze je mimo to, co zůstává skryto v útrobách, také nové designové řešení. Nejprve přijde na řadu pokladna GP4M, která bude uvedena na trh po novém roce. Návratnost investice do parkovacího systému se pohybuje u menších i středních systémů v řádu měsíců. U větších systému je situace obdobná. (lh). Světová premiéra českého výrobce při významné mezinárodní přehlídce užitkových automobilů Nákladní vozy Avia na veletrhu IAA v Hannoveru Světovou premiéru měla na 64. mezinárodním veletrhu užitkových vozidel IAA Hannover ( září 2012) jak značka nákladních vozů Avia, tak i novinka v nabídce společnosti Avia Ashok Leyland Motors s.r.o. Praha řada nákladních vozů s kabinou Crew cab pro sedmičlennou posádku. V expozici A21 v hale č. 11. vystavovala Avia Ashok Leyland Motors kabinu pro posádku jak s pohonem 4x2, tak i ve verzi 4x4. Mezi exponáty našli návštěvníci veletrhu IAA i valník se vzduchovým pérováním a denní kabinu s rukou. Na tiskové konferenci, která se uskutečnila v průběhu novinářských dnů v expozici společnosti, vystoupil výkonný ředitel Avia Ashok Leyland Motors Tomáš Jiřička a krátce představil historii značky i současnou globální expanzi. V průběhu posledních let udělala Avia významné kroky ve svém celosvětovém působení. Díky indické automobilce Ashok Leyland a její mezinárodní síti dnes Avia neoperuje pouze na tradičních trzích ve střední Evropě, ale dodává své výrobky na čtyři kontinenty. Pozoruhodné jsou úspěchy na ruském trhu, kam jsme v posledních dvou letech dodali přes 200 vozidel. Významný je trh ve Spojených arabských emirátech, kde jsou montovány nákladní vozy Avia v závodě Ashok Leyland v Ras Al Khaimah. Do USA dodáváme exkluzivně kabiny a podvozky pro výrobce Smith Electric Vehicles. Předmostí jsme si letos vytvořili v Argentině, Singapuru, Malajsii a v Keni, uvedl Tomáš Jiřička. Strategie globální expanze se pozitivně odrazila i ve výsledcích letošního roku. Od 1. ledna do konce září 2012 prodala společnost Avia Ashok Leyland Motors 624 vozů, což je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku nárůst o 74 %, tržby vzrostly o 48 % na 415 mil. Kč (22 mil. USD). Ruku v ruce s expanzí na nové trhy se rozšiřuje i výrobkové portfolio. V současné době vyrábíme nákladní vozy v kategorii od 6 do 12 tun, plnící emisní limity v souladu s požadavky jednotlivých trhů od Euro 2 po Euro 5 a Conama 5. Vozy Euro 2 používají motory Ashok Leyland série H, vozy pro emisní limity Euro 3 až Euro 5 a Conama 5 jsou postaveny na motorech Cummins série ISbe. Součástí našeho programu expanze jsou pro příští rok i vozy s emisními limity Euro 6 a rozšíření výrobního programu o nákladní vozy o celkové hmotnosti 15 a 18 t, nastínil budoucnost výrobního programu Avia Ashok Leyland Motors Tomáš Jiřička. Světovou premiéru měl na veletrhu IAA v Hannoveru i nejmladší člen v nabídce vozů Avia nákladní vozidlo s kabinou Crew cab pro sedmičlennou posádku (Squad Series). Dvoukabiny nové výrobkové řady jsou připraveny speciálně pro potřeby hasičských a záchranných služeb, které musejí přepravovat posádky o počtu 4 7 členů. Nové vozy mají provedení 4x2 i 4x4, a jsou tak vhodné jak na silnice, tak i do terénu. Společnost Avia Ashok Leyland Motors s.r.o. je od roku 2006 součástí koncernu Hinduja Group po boku druhé největší automobilky v Indii Ashok Leyland. Díky silnému koncernu v zádech (9 výrobních závodů, působnost na víc než 30 trzích tří kontinentů) nastartovala Avia v posledních letech proces návratu na světové trhy, včetně rozšíření portfolia produktů. Produkce společnosti pokrývá třídu nákladních automobilů s celkovou hmotností od 6,5 do 12 t a u zákazníků si získala úspěch díky vysoké odolnosti a výborné ovladatelnosti při řízení, variabilitě provedení a nízkým provozním nákladům svých vozů. (mm). Safiul Karim Gazi, Global Market Development Manager, tel.: , Marek Pivka, Marketing Specialist, tel.: , Příští vydání listu Podnikatel listopad prosinec 2012 Hlavní témata: Nej 2012 / Personální marketing / Efektivita a konkurenceschopnost / Cestovní ruch / Manažerské a celoživotní vzdělávání / Alternativní pohony / Družstevnictví Uzávěrka:

20 20/z á fi í fi í j e n / V z d û l á v á n í Blair Singer v Praze Blair Singer, světový lektor, spisovatel, kouč firem Fortune500 a poradce Roberta Kiyosakiho, zavítá v únoru 2013 do Prahy. V jeho programu je dvoudenní intenzivní školení, které dodá lidem odvahu k dosažení vrcholných výkonů v byznysu, ve vztazích i v životě. Blair pozvedl a zcela změnil život tisíců lidí i korporací žebříčku největších firem světa Fortune500. Díky spolupráci s časopisem Podnikatel si můžete na tuto akci objednat vstupenky za zvýhodněnou cenu. Blair Singer. Jak vám může Blair pomoci? Chcete okamžitě zvýšit tržby a výnosy? Potřebujete vybudovat špičkový tým, který má schopnost prodávat? Chcete zlepšit výkon i výsledky? Blair je výborný školitel a ohromný řečník. Jeho přístup je energický a intenzivní. Je přesným příkladem osobního rozvoje a velkou inspirací. Jeho nadšení vás ovlivní. Blair má unikátní schopnost přimět celé skupiny lidí a organizace, aby změnily svoje chování, což přináší výsledky v podobě úžasných výkonů ve velmi krátkém čase. Blair mnohé společnosti nejen pozvedl, ale úplně změnil život tisíců lidí. Klienti se rekrutují nejen z firem v žebříčku Fortune500, jako jsou Singapore Airlines, Deutsche Bank, Redken 5th Avenue NYC, IBM, ING, Clarion, JP Morgan, CitiGroup, LA Weight Loss, Prudential Insurance, UPS Stores, Mrs. Fields Cookies, HSBC, Dunkin Brands, Century 21, CIBC - Canada, Diners World Travel, United Healthcare a Westin Hotels, ale i z majitelů podniků, podnikatelů, obchodních týmů a jednotlivců, kteří chtějí zlepšit svůj život. Autor bestselerů Blair je poradcem Bohatého táty a autorem tří bestselerů: Nestaňte se uštvaným obchodníkem jak vytvořit obchodní organizaci obchodního týmu, který je vždy úspěšný a vítězný; Ovládněte svůj vnitřní hlas jak vyhrát válku ve vaší hlavě do 30 vteřin a mít mimořádný život. Napsal také knihu Vybudování špičkového týmu pro váš byznys. Umění prodat Zatřeste svým současným stavem. Změňte své chování. Dosáhněte bezprecedentních výsledků. Blair poskytuje dynamický náčrt byznysu, který může právě ten váš změnit na tahouna v jakémkoli odvětví avjakékoli ekonomice. Důvod, proč 90 % byznysů nepřežije, ať v dobrých či špatných časech, není kvůli produktům, službám, tvrdé práci, nebo tomu, co se děje venku. Je to kvůli tomu, co se děje uvnitř společnosti. Největší příčinou neúspěchu je neschopnost prodat. Ovšem nejtěžší ze všeho je prodat tajemnému vnitřnímu hlásku ve vaší hlavě. A tak ovládněte TOP Hotel Praha, února Intenzivní trénink od 9 do 23 hod.! Akce bude simultánně tlumočena do češtiny. Výhodné vstupenky Cena pro čtenáře Podnikatele: vč. DPH (obvyklá cena Kč s DPH). Parkování zdarma. Možnost ubytování v TOP Hotelu za zvýhodněnou cenu. Zajistěte si účast na akci ještě dnes podnikatele. svůj vnitřní hlas, ovládněte své výnosy, ovládněte svůj osud. Blairovo poselství je jasné Pro úspěšný byznys je klíčová komunikace. Dovednost číslo jedna je vaše schopnost prodat a naučit ostatní, jak prodat. Druhá dovednost je vybudovat špičkový tým, který ať se děje Komu je akce určena - ředitelé firem a podnikatelé, - vedoucí týmů, projektoví manažeři, obchodníci, - všichni, pro něž je komunikace s lidmi a vyjednávání důležitou součástí jejich práce. Obsah semináře - Zvýšení tržeb za 6 týdnů - Ovládnutí vnitřního hlasu - Tajemství vybudování špičkového týmu - Mistrovství v obchodování a vedení - Sestavení obchodního týmu č. 1 - Jak vést, učit a inspirovat Organizace V průběhu celé akce je připravený catering coffee breaky včetně teplých a studených nápojů, pečiva, sendvičů, oběd a večeře formou bufetů. co se děje dokáže vyhrát. Blair pomáhá zvýšit výnosy společnostem i jednotlivcům po celém světě tím, že jim prozradí tajemství, jak by mohli tyto důležité prvky použít. Blairova práce s tisícovkami jednotlivců a organizací všem umožnila zažít nesrovnatelný růst, návratnost investic a finanční svobodu. (pod) KNIHOVNA PODNIKATELE Úžasný dvoudenní trénink Blaira Singera vám dodá odvahu k dosažení TOP výkonů v byznyse, vztazích i životě. Blair Singer, který patří do týmu poradců Roberta Kiyosakiho, vysvětlí, proč 90 % byznysů nepřežije a jak tomu čelit Kč Kč

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011 Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel Praha, 1.3.2011 OHLÉDNUTÍ ZPĚT Vývoj stavebnictví v roce 2010 potvrzuje pokračování trendu roku 2009 Celoroční výsledek 2010 je nejhorší od

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Měření ekonomiky Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Struktura přednášky Nezaměstnanost Inflace Hrubý domácí produkt Platební bilance Nezaměstnanost Základem je rozdělení osob

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti TISKOVÁ ZPRÁVA 10. října 2005 PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti Společnost Sodexho Pass Česká Republika, a.s., ve spolupráci s úřady práce ve Znojmě, Vyškově a Hodoníně a s Ministerstvem

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ

MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ Písek 7. června 2013 MPO K POMOCI ŽIVNOSTNÍKŮM A PODNIKATELŮM ZJIŠŤUJEME ŠKODY Český Krumlov Putim Husinec Spolana Neratovice Ministerstvo

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Co způsobuje stres podnikům a jejich manažerům? 1. Nemají dostatek financí na rozvoj

Více

Nezaměstnanost 15.3.2012

Nezaměstnanost 15.3.2012 Nezaměstnanost 15.3.2012 Měření nezaměstnanosti Kdo je nezaměstnaný? Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní ob. Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

při přípravě energeticky úsporných projektů

při přípravě energeticky úsporných projektů Projekt EESI2020 Pracovní setkání na téma: Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC Role poradenských firem a praktické kroky při přípravě energeticky úsporných

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015

Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015 Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015 Tomáš Čoček MDČR Jan Kroupa ŘSD Ivo Vykydal SFDI Tomáš Janeba ARI Lukáš Klee ARI Svend Poulsen FIDIC Ellis Baker White & Case Vít Stehlík White & Case 0 ARI je THINK-TANK

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj

Vyhodnocení silných a slabých stránek města Nepomuk. na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj Vyhodnocení silných a slabých stránek města na základě výsledků výzkumu Město pro byznys 2011 Plzeňský kraj V Plzni, 5. října 2011 Úvod V letošním roce jsme pro vás připravili vyhodnocení silných a slabých

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Ústav managementu 6.patro, P645, Konzultační hodiny: Po:13:00-15:00 E-mail: simberova@fbm.vutbr.cz Cílem přednášky

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Energetické služby s garancí (EPC) v ČR Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Senát Parlamentu ČR, Praha, 25. října 2012

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP )

PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) PREZENTACE FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen FDV ) A PROJEKTU STÁŢE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU PRÁCE (dále jen ÚP ) Tento dokument je určen zaměstnancům ÚP, jsou zde uvedeny základní

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Odůvodnění veřejné zakázky 1

Odůvodnění veřejné zakázky 1 Příloha č. II k Návrhu na realizaci zadávacího řízení Odůvodnění veřejné zakázky 1 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Plánovaný cíl nebo očekávaný budoucí stav po splnění smlouvy na veřejnou zakázku,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+

Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+ Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+ Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 18. května 2012, Praha ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Co přinese udržitelné stavění?

Co přinese udržitelné stavění? Co přinese udržitelné stavění? Přiměřenost, Přiměřenost, Přiměřenost Ing. Miroslav Linhart zástupce ředitele, Deloitte Advisory s.r.o. Základní pojetí Udržitelné stavění Trendy a očekávání Přístupy Jak

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA Tento materiál popisuje aktuální nejpalčivější problémy silničních dopravců v České republice a nastiňuje návrhy na řešení, které zpracovalo

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 Zpráva je vypracována na základě výsledků hospodaření za rok 2013 před provedením statutárního auditu. Konečné auditované výsledky hospodaření budou zveřejněny

Více

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 tisková konference 10. ledna 2012, Praha RNDr. Petr Nečas předseda vlády Program Petr Nečas, předseda vlády ČR cíle ve snižování administrativní zátěže příklady

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více