ÚVODNÍ SLOVO. Na závěr bych chtěla vyjádřit uznání rodičům dětí s postižením, kteří využívají našich služeb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO. Na závěr bych chtěla vyjádřit uznání rodičům dětí s postižením, kteří využívají našich služeb."

Transkript

1 ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, výroční zpráva za rok 2013 začíná příjemným konstatováním, že se nám dařilo poskytovat potřebné služby v neomezené míře, což u sociálních služeb není vůbec samozřejmé. Mohli jsme klidně spát (rozuměj nebudit se v noci s obavou, zda budou peníze na provoz střediska i na konci roku) a věnovat se kvalitě poskytované služby a potřebám rodin. Opět jsme uskutečnili jarní i podzimní pobyt, který se u rodičů těší velké oblibě. Novinkou v tomto roce je rozšíření služeb i pro rodiny se staršími dětmi, které můžeme částečně zajistit z dotačního programu MPSV Rodina a ochrana práv dětí. Jedná se především o akce pro rodiny s odborným programem. Podařilo se nově zorganizovat a ustálit pravidelné setkávání rodin na Strakonicku, kde máme poměrně hodně uživatelských rodin. Shánění finančních prostředků na zajištění činnosti se ve velké míře daří díky tomu, že jsme přijali novou spolupracovnici, která se věnuje kromě jiného organizací benefičních akcí a PR. I díky její práci jsme v závěru roku získali od společnosti Porsche a.s. nový automobil Volkswagen Up!, který využíváme k cestám do rodin a na setkání. Na podzim se kvůli chystanému novému občanskému zákoníku naše občanské sdružení transformovalo - jako mnoho dalších organizací - na obecně prospěšnou společnost a zkrátilo název na I MY, o.p.s. Děkujeme všem příznivcům I MY, dárcům, členům IMY klubu, sponzorům a nadacím. Vážíme si velkých i malých darů, jakékoli pomoci a podpory. Děkujeme také všem dobrovolníkům, bez kterých bychom nemohli uskutečňovat setkání a další akce pro rodiny i veřejnost. Na závěr bych chtěla vyjádřit uznání rodičům dětí s postižením, kteří využívají našich služeb. Co vše se podařilo a jaké akce jsme uskutečnili během celého roku, si můžete přečíst na následujících stránkách. Přeji příjemné čtení, Kateřina Růžičková 1

2 POSLÁNÍ Posláním obecně prospěšné společnosti I MY, o.p.s. je pomáhat rodinám dětí s postižením a prosazovat jejich zájmy. ZASEDÁNÍ RADY Rada sdružení v březnu a květnu připravovala a hodnotila proběhlé akce. Pracovnice Střediska rané péče informovaly ostatní o poskytované sociální službě. Jednání rady se účastnily členky Klára Csirková, Ludmila Dvořáková, Kateřina Růžičková, Pavla Šenová, Barbora Žáková a další zájemkyně o činnost sdružení. V květnu se rada sdružení rozhodla svolat na červen výroční shromáždění. Všichni členové souhlasili s transformací občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost z důvodu změny občanského zákoníku. VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ 25. června 2013 se členové sdružení sešli na 14. výročním shromáždění. Byli seznámeni s činností sdružení a hospodařením za rok 2012, s plánem činností a rozpočtem na rok Dále byli informováni o spolupráci s Dobrovolnickým centrem Diakonie ČCE středisko Rolnička a s Klubem dobrovolníků při Městské knihovně. Kateřina Růžičková podala zprávu o činnosti Střediska rané péče pro jihočeský region a nově poskytovaných službách rodinám dětí s postižením bez omezení věku. Byla schválena výroční, revizní a finanční zpráva. Za účasti notáře JUDr. S. Hrocha došlo k rozhodnutí o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Na návrh Kláry Csirkové došlo ke zkrácení názvu na I MY, o.p.s. (z původního I MY Společnost pro podporu lidí s postižením o.s.). Byla přečtena zakládací smlouva nové o.p.s., ve které je zapsán obsah činnosti, zakladatelé společnosti a nově jmenovaní členové správní a dozorčí rady. Přítomní jednomyslně schválili změnu právní formy a obsah zakládací listiny. 2

3 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST I MY, o.p.s. Obecně prospěšná společnost I MY, o.p.s. byla zapsána Krajským soudem v Českých Budějovicích Zakladatelé společnosti: Ludmila Dvořáková, Mgr. Pavla Šenová, MUDr. Jan Chabr, Jitka Knotková, Kateřina Růžičková, DiS., Jitka Svobodová, Mgr. Barbora Žáková. Statutární orgán: ředitelka společnosti Mgr. Pavla Šenová. Správní rada: předseda - Ludmila Dvořáková, Klára Csirková, Mgr. Alena Fremrová, Kateřina Růžičková, DiS., Monika Strychová, Jitka Svobodová. Členky správní rady o.p.s. se setkaly na prvním jednání 18. září Po představení byly seznámeny s povinnostmi a právy členů správní rady a dalšími informacemi v zakládací smlouvě. Ředitelkou o.p.s. byla jmenována Pavla Šenová, předsedkyní správní rady byla zvolena Ludmila Dvořáková. Kateřina Růžičková seznámila přítomné s plánem činnosti a rozpočtem na rok Na závěr proběhla diskuse. Další jednání správní rady se uskutečnilo dne 16. prosince 2013 společně s jednáním dozorčí rady. Přítomní byli seznámeni s činností a rozpočtem o.p.s. za rok 2013 a s plány na rok Dozorčí rada: MUDr. Jan Chabr, Jitka Knotková, Dagmar Lanžhotská. První jednání dozorčí rady proběhlo 16. prosince 2013 za účasti členů rady správní. Po vzájemném představení Kateřina Růžičková a Pavla Šenová podaly informace o činnosti I MY a rozpočtu v roce 2013 a výhledy na rok Členové dozorčí rady se dohodli na způsobu práce a komunikace. 3

4 PRACOVNÍ TÝM Kateřina Růžičková, DiS., vedoucí střediska a služeb pro rodiny Mgr. Barbora Žáková, poradkyně rané péče, sociální pracovník Bc.Eliška Čunátová, poradkyně rané péče, sociální pracovník Mgr. Pavla Šenová, koordinátorka služeb, finanční agenda Klára Csirková, koordinátorka střediska PhDr. Jitka Balcarová, psycholog (externě) I MY klub IMY klub vznikl na konci roku Jedná se o společenství lidí, kteří chtějí podporovat společnost I MY, o.p.s. a to především projekt Začít včas!, který je zaměřen na poskytování služeb rané péče rodinám malých dětí s postižením. Na konci prosince 2013 bylo v IMY klubu 23 členů. Snahou I MY je přizvat ke členství co nejvíce příznivců a to z řad rodičů, přátel, odborníků i zastupitelů jihočeských měst a obcí, a rozšiřovat povědomí o sociální službě rané péči. Pokud se i vy chcete přidat k IMY klubu, přihlášku a více informací najdete na webových stránkách společnosti. SPOLUPRÁCE s DOBROVOLNICKÝM CENTREM I v roce 2013 jsme spolupracovali s DC Diakonie ČCE - středisko Rolnička. Dobrovolníci z centra nám pomáhali s hlídáním dětí při setkáních a pobytech rodin a s organizací benefičních akcí. V oblasti péče o děti nám věnovali dobrovolníci 607 hodin a při vyrábění pomůcek a výrobků 720 hodin, což je celkem více než půl úvazku jednoho zaměstnance v roce V letošním roce nám pomáhalo 31 dobrovolníků, převážně studentů Gymnázia v Soběslavi, Strakonicích a z dalších středních a vysokých škol. Mimo studentské dobrovolnické pomoci si vážíme i dobrovolnic, které nám pomáhají při svém zaměstnání. Rodiče oceňují jejich bohaté zkušenosti. 5 dobrovolníků docházelo za dětmi do rodin a zajišťovali odpolední asistenci dětem s postižením. V Městské knihovně v Soběslavi pokračovalo setkávání dobrovolnic, které pravidelně vyráběly pomůcky pro děti s postižením a výrobky na benefice. Všem dobrovolníkům patří naše upřímné díky. 4

5 SPOLUPRÁCE s DOBROVOLNICKÝM CENTREM Od dobrovolnice Jany: V každém věku má člověk šanci být něčemu či někomu prospěšný. To, jak doufám, se mi daří jako dobrovolnici rané péče. I své přátele mohu jednou omrzet, u těchto dětí se mi to stát nemůže. Dobrovolnice na pobytu rodin: Baví mě pomáhat, je tu suprový kolektiv. Ráda bych v budoucnu chtěla s dětmi pracovat. Mám radost z radosti dětí a rodičů. Chci být nějak užitečná a využít svůj čas smysluplně. Zároveň je to velká zkušenost i pro mě samotnou. Dobrovolnice z klubu při Městské knihovně:...některé jsme samy doma. Tady je to úžasný, protože se pobavíme, řekneme si, co je nového v Soběslavi a přitom uděláme kus práce......těší nás to a chci být užitečná... 5

6 RANÁ PÉČE Středisko rané péče pro jihočeský region Raná péče je sociální služba zaměřená na pomoc rodinám s dětmi raného věku se zdravotním postižením nebo s ohroženým vývojem. Posláním služby je podpora rodiny a podpora vývoje dítěte. Služba má terénní charakter poradce, který s rodinou spolupracuje, ji navštěvuje v domácím prostředí, kde se dítě cítí bezpečně a lépe se učí novým dovednostem. Základem poskytovaných služeb jsou konzultace v rodinách klientů. Služba raná péče je legislativně zakotvena v Zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jako služba sociální prevence a je rodinám dle zákona poskytována zdarma. Nabízené služby pedagogické, psychologické a sociálně právní poradenství provázení rodiny, aktivní naslouchání praktické návody k činnostem a hrám, které rozvíjejí dovednosti dítěte podpora komunikace dítěte s rodiči půjčování vhodných pomůcek a hraček pro děti půjčování literatury pro rodiče možnost společných setkání a pobytů rodin a přednášky pro rodiče zprostředkování kontaktu mezi rodinami navzájem zprostředkování kontaktu s odborníky pomoc při prosazování práv a zájmů rodiny pomoc při získání dobrovolníka asistenta pomoc při výběru vhodného předškolního a školního zařízení podpora a aktivní pomoc při integraci a adaptaci dítěte do předškolního a školního zařízení doprovod a pomoc při jednání s úřady doprovod na odborná vyšetření 6

7 RANÁ PÉČE Raná péče v číslech V roce 2013 poradkyně uskutečnily 174 konzultací v rodinách, 9 v MŠ, ZŠ a SPC (speciálně pedagogické centrum), 5 schůzek s dobrovolníky dětí a 1 doprovod k lékaři, připravily 14 setkání. V roce 2013 využívalo služeb rané péče 36 rodin. Během roku požádalo o služby 14 nových rodin, u 11 z nich byla služba zahájena. Služba byla ukončena v 8 rodinách. Za rok poradkyně najezdily služebním automobilem kilometrů. CO SE DÍKY SLUŽBĚ RANÉ PÉČE VE VAŠÍ RODINĚ ZMĚNILO? Když přišla poprvé poradkyně rané péče, vůbec v té době syn nekomunikoval. Během dvou měsíců konzultací jsem pochopila, jak Filip vnímá a začali jsme se věnovat alternativní komunikaci. Změnilo se úplně všechno. Lépe jsem se vyrovnala s postižením dcery, všechno jsem si srovnala sama v sobě, jsem vyrovnanější. Vztah k sourozenci na prvním místě. Zlepšil se vztah prarodičů ke Gábince, k naší rodině. Začali jsme s Mildou pravidelně pracovat. Psychická podpora byla také důležitá. Hodně, Eliška začala mluvit, paní mě naučila, jak s ní mám komunikovat, poslouchá. Díky rané péči jsme dostali informace o využívání ipadu, který je pro nás velmi důležitou pomůckou. Děkuji za to, že existuje sdružení I MY - raná péče, protože nebýt tohoto sdružení, tak by naše dcera byla v internátní škole v Týně nad Vltavou, pro vývojovou dysfázii a dysartrii. Týn nad Vltavou jsme zamítli, ale museli jsme hledat s manželem jiné řešení. Oslovili jsme I MY. Pod vedením poradkyně jsme se společně zaměřily na rozvoj předškolních dovedností a hledaly cestu, jak Kačce zajistit běžnou školu. Poradkyně z I MY sháněla asistenta a oslovovala školy. V září 2013 nastoupila Kačka do 1. třídy ZŠ v Husově ulici. Díky I MY je Kačenka v domácím prostředí a jsme všichni velice spokojení! Maminka Kačky. 7

8 SBÍRKOVÉ KONTO Naše společnost má Krajským úřadem Jihočeského kraje povoleny dvě veřejné sbírky. První je na projekt Jezdíme za Vámi stimulace dětí a podpora rodin, které jsou uživateli rané péče, druhá na rehabilitační metody pro podporu motorického vývoje příspěvek klientským rodinám střediska rané péče. Sbírkové konto využívaly 4 rodiny. Jeden chlapec s DMO absolvoval během roku 2013 dva čtrnáctidenní rehabilitační pobyty Adeli v lázních Piešťany. Podpora rodiny, projekt UŽIJME SI SPOLEČNĚ! V rámci programu MPSV Preventivní aktivity na podporu rodiny jsou pořádány několikrát ročně pobyty, výlety a setkání pro rodiny dětí s postižením bez omezení věku dětí. Akce jsou spojené s přednáškami, odborným poradenstvím a psychologickou podporou. Projekt probíhá od začátku roku Aktivity projektu Vánoční a velikonoční setkání rodin se společným programem a tvořením, přednáškou či divadlem. Rodiče s dětmi si vyrábějí vánoční nebo velikonoční ozdoby, dobrovolníci pomáhají s péčí o děti a pomáhají jim při výtvarných činnostech. Čtyřdenní pobyty pro 6-8 rodin. Součástí jsou programy vedené psychologem pro oba rodiče, skupinku tatínků, zdravých sourozenců, poradenské rozhovory, sdílení a předávání zkušeností mezi rodinami. Sportovní, společenský, vzdělávací a výtvarný program pro rodiče, děti i celé rodiny. Individuální canisterapie, společné hry a aktivity se psem. Péče o děti je zajištěna týmem sdružení a dobrovolníky po dobu přednášek a programů pro rodiče. Prázdninový výlet. Odpolední setkání s programem pro celé rodiny - hledání pokladu, jízda na koni a pod. Možnost sdílení, předávání zkušeností, poradenství. Rodičům se věnují poradkyně, dětem dobrovolníci. Loučení s létem - odpolední setkání na zahradě. Rodiče mají možnost sdílení, předávání zkušeností. Nabídka programu pro celou rodinu - canisterapie, hry, výtvarný program, opékání vuřtů, promítání videa z jarního pobytu. Dobrovolníci pomáhají s péčí o děti. Setkání v hřišti BezBot - setkání rodin v kavárně s obřími průlezkami. Děti mají zábavu v labyrintu prolézaček a skluzavek, hlídají je dobrovolníci a rodiče si povídají, mají možnost konzultovat své problémy s poradkyněmi rané péče. Díky majitelce zařízení je poskytnuta rodinám dětí s postižením výrazná sleva. Akci pořádáme ve spolupráci s organizací Apla Jižní Čechy. 8

9 Podpora rodiny, projekt UŽIJME SI SPOLEČNĚ! Setkání rodin ve Strakonicích v mateřském centru Beruška. Program je připraven dle potřeb rodičů besedy s odborníky, sdílení a předávání zkušeností, představení vhodných pomůcek, terapií. Přednášky na téma alternativní komunikace, fyzioterapie, sourozenci dětí s postižením, výtvarná činnost jako relaxace, možnosti aktivit pro děti s postižením na Strakonicku. Témata prezentuje odborník a poté následuje diskuse, možnost konzultovat individuální případy. Odpolední setkávání probíhají v mateřském centru, rodiče mohou využít i programy určené široké veřejnosti. Průměrně se zúčastní 5 rodin. Projekt Užijme si společně! v číslech: Během roku jsme zorganizovali 14 akcí pro rodiny: setkání na hřišti BezBot v březnu /6 rodin/ a v listopadu /9rodin/ velikonoční setkání s přednáškou logopedky /9 rodin/ jarní čtyřdenní pobyt /8 rodin/ prázdninový výlet /5 rodin/ Loučení s létem /7 rodin/ podzimní čtyřdenní pobyt /7 rodin/ vánoční setkání /12 rodin/ 6 setkání ve Strakonicích /průměrně 5 rodin/ 9

10 Podpora rodiny, projekt UŽIJME SI SPOLEČNĚ! Čtyřdenní pobyty rodin dětí s postižením - JARNÍ POBYT V květnu Středisko rané péče zorganizovalo čtyřdenní pobyt pro rodiny dětí s postižením, v pořadí již desátý. Pobyty byly ze začátku víkendové, postupem času jsme je prodlužovali až na čtyřdenní. Od podzimu 2008 pořádáme pobyty dvakrát ročně, v květnu a v říjnu. Letošnímu pobytu předcházely velké přípravy se sháněním nového místa chtěli jsme změnu a zároveň jsme potřebovali penzion pro vyšší počet účastníků. Nakonec jsme vybrali rodinný penzion Mlýn Kamenice u Orlické přehrady a nelitovali jsme! Paní majitelka byla velmi vstřícná, vyhověla všem našim přáním a požadavkům. Zúčastnilo se 8 rodin z různých koutů Jihočeského kraje. Programy pro rodiče vedla psycholožka Jitka Balcarová, se kterou měli rodiče možnost po tři dny indivinduálně konzultovat své problémy. Poradkyně rané péče Eliška vedla prezentaci o ipadu a aplikacích, které se dají využít pro podporu komunikace a rozumových dovedností dětí, jeden večer jsme věnovali tématu Jak určovat hranice ve výchově. Letošní novinkou bylo znakování - někteří rodiče navštěvují kurz znakové řeči, a tak jsme měli možnost vyzkoušet a zažít znakovku v reálném životě. Je pěkné pozorovat, jak dobře děti na znakování reagují a samy se snaží takto komunikovat. První dva dny nám přálo počasí, a tak jsme využili pobytu v přírodě. Volný čas zpestřila trampolína, s dětmi jsme chodili do lesa a na výlety. Za deštivého počasí jsme hodně vyráběli a hráli si ve velké herně. Samozřejmě s námi byli dobrovolníci, kteří se věnovali dětem, aby se rodiče mohli účastnit programů a odpočinout si. Celý pobyt se uskutečnil díky finanční podpoře GE Money Bank a.s. Co oceňovali rodiče na pobytu: práci dobrovolníků a rané péče*přednášky s Jitkou*vstřícný a milý personál*krásné prostředí *zajímavé ruční tvoření. 10

11 Podpora rodiny, projekt UŽIJME SI SPOLEČNĚ! Čtyřdenní pobyty rodin dětí s postižením - PODZIMNÍ POBYT 17. října jsme už po jedenácté vyjeli na čtyřdenní pobyt rodin dětí s postižením. Tentokrát do krásně barevné podzimní přírody u Albrechtic nad Vltavou. Našli jsme další nový penzion, který vyhovoval našim potřebám - mohli jsme tak zajistit dětem hernu a rodičům klid na přednášky. Dobrovolníci a tým střediska rané péče se starali během celého pobytu o děti, aby si rodiče mohli užít v klidu program a povídat s ostatními. Možnost sdílení a předávání zkušeností je nenahraditelná a posilující. Počasí bylo krásné, a tak jsem strávili většinu času venku: na procházkách v lese nebo hrou na louce. Jedno odpoledne jsme opékali buřty. V sobotu přijeli fyzioterapeuté Lucka s Pavlem, kteří se věnovali celý den rodičům a některým dobrovolníkům. Dopoledne proběhla přednáška a odpoledne individuální konzultace a masáže. V neděli rodiče připravili dětem stopovačku s úkoly a děti si užily hledání pokladu. I na tomto pobytu jsme oceňovali zkušené dobrovolníky, kteří se po celou dobu věnovali dětem. Závěrečné nedělní hodnocení rodičů bylo plné chvály. Rodiče využili a ocenili možnost individuálních konzultací s psycholožkou Jitkou Balcarovou, která externě pracuje v I MY. Pobyt jsme uskutečnili díky zdařilé benefici Škola Malého stromu, která proběhla na začátku října v táborském divadle. Rodiče o pobytu: Přijela jsem z pobytu nabitá energií, úplně se mi občas po osazenstvu zasteskne, bylo to všechno na jedničku. Děkuji všem i dobrovolníkům za bezkonkurenční jednání a skvělý přístup k dětem. Velmi mi pomohla konzultace s Jitkou. Především mi pomohl fyzioterapeut Pavel Homola, záda už nebolí. 11

12 KAMARÁD pro DÍTĚ Pomáháme zajistit a zprostředkovat staršího kamaráda pro děti s postižením a jejich sourozence. Cílem je navázání vztahu mezi dítětem a dobrovolníkem, ulehčení rodině v náročné péči. V roce 2013 se podařilo zprostředkovat staršího kamaráda 4 dětem s postižením a 1 sourozenci chlapce s autismem. K dětem docházejí dobrovolníci z Dobrovolnického centra Diakonie ČCE středisko Rolnička. K jednomu chlapci s autismem docházel proškolený asistent pouze do května, protože se rodina přestěhovala do Středočeského kraje. Poté jsme přesunuli zbývající finanční částku na zajištění asistenta pod APLA Střední Čechy. Od maminek: Jsme velmi vděční za to, ze nám byla nabídnuta možnost docházení dobrovolníka do rodiny. Pro našeho Ráďu je skvělým kamarádem a na každou jeho návštěvu se vždycky moc těší. Je to obrovská pomoc v rozvoji jeho komunikace, samostatného myšlení a také velkou motivací. Pro nás jako rodiče to znamená oddech od náročnější péče o Ráďu. Jsem máma dvou úžasných holčiček, starší Anička má Downův syndrom. Na podzim 2012 k nám začala docházet dobrovolnice Lenka, na doporučení I MY, o.p.s. S Aničkou tráví každý týden zhruba 2 hodiny odpoledne. Dělají spolu spoustu báječných věcí, chodí na procházky, na hřiště, běhají, jezdí autobusem, povídají si, malují, chodí se dívat na vlaky, chystají se do bazénu a cvičit. A já mám každý týden 2 hodiny čas na mladší dcerku Marušku, domácnost a na sebe. ASISTENCE o VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH Naše společnost poskytla rodině chlapce s autismem a mentálním postižením asistenci na tři odpoledne, aby si rodina odpočinula a mohla se věnovat druhému synovi. Mile nás překvapil zájem ze strany zkušených asistentů, kteří se pravidelně účastní jako dobrovolníci našich pobytů pro rodiny a byli ochotni se vzdát svého volna. Děkujeme jim za to! Z dopisu rodičů: Máme jedenáctileté syny, dvojčata, z nichž jeden trpí poruchou autistického spektra a velmi často už teď bývá pro nás rodiče nezvladatelný. O vánočních prázdninách náš stacionář nefunguje, a tak nás čekalo 16 dní nepřetržité péče o syna s vyhlídkou na to, že zdravý syn nebude mít z prázdnin skoro nic. Se svými obavami jsme se svěřili ve středisku rané péče, kde už dobře znají naši těžkou situaci, a tam nám nabídli řešení na tři prázdninová odpoledne. Zajistili nám totiž zkušené asistenty, v jejichž péči jsme mohli syna doma nechat a udělat si takový program, aby i zdravý syn mohl mít z prázdnin nějaké hezké zážitky. Byla to jediná pomoc, které se nám o prázdninách dostalo, a snad jenom my víme, jak pro nás byla důležitá. Rodiče Simona a Miroslav. 12

13 AKCE pro VEŘEJNOST V roce 2013 jsme pořádali pro všechny, kteří se zajímají o naši činnost, akce: Zkusme to spolu, Grand Prix Kachničky, Dveře otevřené, Podzimní tancovačku, Divadelní benefiční představení Škola Malého stromu a Poprvé vdaná. ZKUSME to SPOLU 21. dubna jsme již posedmé pořádali prožitkovou akci Zkusme to spolu. Slavnostně ji zahájil senátor PS ČR Mgr. Pavel Eybert a starosta města Soběslavi Ing. Jindřich Bláha. Akce má za cíl přiblížit veřejnosti úskalí i radosti života lidí s postižením formou vlastního prožitku. Nabídli jsme proto dětem a celým rodinám malou etapovou paralympiádu. Na několika stanovištích si vyzkoušeli: projížďku na speciálně upraveném kole na ruční pohon, bocciu ( určitá forma petanque pro lidi s postižením), stolní tenis na vozíčkách, hry a běžné činnosti lidí se zrakovým postižením organizace Tyfloservis, kresbu ústy, stavbu pyramidy pouze jednou rukou a hry v canisterapeutickém koutku se psy. Přes nevlídné počasí přišlo hodně dětí i dospělých. Mimo hry si i prohlédli a vyzkoušeli pomůcky a hračky pro děti s postižením, které jsou součástí půjčovny Střediska rané péče. Vydatně nám pomáhali dobrovolníci, bez kterých bychom si akci Zkusme to spolu už nedokázali představit. Patří jim náš obdiv a dík. Děkujeme městu Soběslav za finanční podporu a Diakonii ČCE - Středisko Rolnička za možnost pořádat naši prožitkovou akci na soběslavském náměstí současně s rolničkovským jarmarkem. 13

14 GRAND PRIX KACHNIČKY V neděli 9. června, kdy se závod konal, bylo po dlouhých týdnech dopoledne krásné počasí a těšili jsme se, že si závod užijí všechny děti a jejich rodiče. Bohužel dočkali jsme se přeci jenom bouřky na vodáckém kanále Lídy Polesné v Českém Vrbném. Přesto doufáme, že si většina majitelů svých kachniček závod užila. Fandění a smích neustával. Díky všem zúčastněným se sbírkové konto kachniček vyšplhalo na korun! Polovina této úžasné částky byla využita naší obecně prospěšnou společností I MY na službu "ranou péči", kterou poskytujeme 30 rodinám dětí s postižením v Jihočeském kraji. Druhá polovina zajistila služby pro klienty Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JC. Největší dík patří manželům Verboon, majitelům Hřiště BezBot, kteří jsou hlavními sponzory a organizátory těchto netradičních benefičních závodů a již druhým rokem pořádají závod a sbírku pro nás a APLA JC. Při závodu odstartovaly nejdříve kačenky malé, kterých bylo na trati více než 1 400! Některé propluly bez potíží a rychle přes všechny překážky, jiné se točily v bubnech dlouhé minuty. Po doplutí jejich většiny do cíle se na můstku shromáždilo devět majitelů kačen velkých. Závod vedla kačenka Filipa, těsně před cílem se však zatočila ve víru a byla předehnána kachnou společnosti Anglo Česká s.r.o. Ta vyhrála svému týmu Kč slevu na vstup do Adrenalinparku Adventure Minigolfu v Hluboké nad Vltavou. Během odpoledne si bylo možné prohlédnout pomůcky, které poradkyně Střediska rané péče půjčují rodinám dětí s postižením, proběhlo krásné divadelní představení společnosti Táta a máma i výtvarná soutěž. Poděkování za akci patří manželům Verboon z Hřiště BezBot, firmě i-sale, Goldim a.s., Restauraci Na Kanále, K-centru, Vodáckému areálu Lídy Polesné, Statutárnímu městu Č. Budějovice, Aparthotelu Teddy Kvilda, Good Agency, Molitanovému světu, REJi Planá n. Lužnicí, Bluecube za nové webové stránky a všem, kteří pomáhali anebo závod podpořili. 14

15 PODZIMNÍ TANCOVAČKA 9. listopadu se nás sešlo hodně a moderátorské duo R. Dračka + D. Šimek nás provázelo literární tancovačkou velmi neotřelým způsobem. Všichni jsme si jejich doprovodu užívali, děti vyrobily dlouhé leporelo s vlastním příběhem, soutěžili jsme, tančili, dražili, povídali, bavili se... Čistý výtěžek dobročinné Tancovačky dosáhl rekordních Kč! Celý byl použit na zajištění projektu Začít včas! rané péče pro rodiny malých dětí s postižením (celoroční péče o jednu rodinu stojí cca 35 tisíc korun). Ke zdárné organizaci přispěli dobrovolníci: K. Melenová, K. Forejtová, L. Maťhová, R. Blažková, P. Mixová, P. Přenosilová, R. Menhart, L. Slabý. Do dražby přispěli: Silvie Dračková překrásným adventním kalendářem - plstěný dvoumetrový "obraz" s výjevy z Betléma a putující postavičkou. Cukrářské-pomůcky.cz a majitelka Kamila Jelínková nejenom, že se svou dcerou dva dorty upekla a nazdobila, ale oslovila již druhým rokem "své" zákaznice a ty s láskou vyrobily dalších pět dortů. Celkové se vydražili za neuvěřitelných Kč! Euromedia Group - Odeon a pan Jůzl věnovali dvě knihy Terezy Boučkové s autorskými podpisy. Miki Janoušek vlastnoručně vytvořil lákavý slaný dort, na který se sliny sbíhaly. Jaroslava Bálková věnovala nádherné prstové divadlo z plsti. Paní Břendová ušila patchworkový polštář s taškou. Do tomboly věnovaly ceny: Efko cz s.r.o., Karel Dvořák, Centropen a.s., Prodej a rozvoz pizzy Soběslav, Jaroslava Jílková a mnozí další. Dále děkujeme: Obci Želeč za bezplatný pronájem sálu. Pavlu Minářovi a personálu Restaurace Na Staré za bezvadnou spolupráci. Za výborný zvuk a výběr muziky Petru Houskovi. Flying Parties. Davidu Peltánovi, Juditě Csirkové, Aleně a Jáchymovi Janouškovým a Honzovi Růžičkovi za zachycení vzácných oka-mžiků na digitální média. Richardovi Dračkovi a Danielu Šimkovi za moderování a vytvoření skvělé atmosféry a zábavy! 15

16 DVEŘE OTEVŘENÉ V úterý 24. září jsme pomyslně otevřeli dveře všem zvídavým. Přivítali jsme jednotlivce i pět tříd prvního stupně Základní školy Komenského a E. Beneše v Soběslavi. Hned při vstupu jsme postavili paní učitelky do role nevidoucí, aby zkusily rozeznat poslepu tři ze svých dětí. Poté si měli všichni malí návštěvníci příležitost pohrát a vyzkoušet pomůcky, které naše poradkyně vozí do rodin dětí s postižením. Podívali jsme se společně na krátký film o tom, co znamená služba raná péče a proč je pro rodiny dětí s postižením důležitá. Děti si formou her vyzkoušely běžné každodenní činnosti s určitým omezením, aby se snáze uměly vžít do světa člověka s postižením. Jsme upřímně rádi za to, že jsme přivítali hodně zvědavých návštěvníků a že budou vědět o kousek více o jinakosti každého z nás. POPRVÉ VDANÁ Divadelní představení 13. listopadu Poprvé vdaná bylo neuvěřitelně silným zážitkem a žasli jsme od začátku, co jeden člověk na jevišti zvládne předvést. Představení trvalo 100 minut, ale uteklo jako půlhodinové. Paní Medvecká hrála sama více než 15 postav. Přecházela z role do role tak lehce a přirozeně, byla plná šarmu, grácie a humoru. Po představení se dokonce zřekla honoráře, za což jí upřímně děkujeme. Celková částka výtěžku divadelního představení je Kč a pokryje tak celé náklady na uspořádání společného čtyřdenního psychorelaxačního pobytu 8 rodin dětí s postižením, který se uskuteční na jaře Děkujeme všem, se kterými jsme mohli představení Poprvé vdaná sdílet, divadlu O. Nedbala za vstřícnost a pomoc s organizací, společnosti České houby a.s. za generální partnerství, panu senátoru Pavlu Eybertovi za záštitu, dobrovolníkům za pomoc a paní Taťjaně Medvecké za její dar. 16

17 ŠKOLA MALÉHO STROMU 6. října proběhlo v táborském divadle benefiční představení Škola Malého stromu. Atmosféra byla úžasná, představení nádherné! Čistý výtěžek činil díky daru hlavních aktérek krásných Kč! Mohli jsme tak v termínu října uspořádat pobyt pro 7 rodin dětí s postižením. Příběh indiánského chlapce Malého stromu byl dojemný a plný poselství a hlavní postavy přesvědčivě a s láskou zahrály Iveta Dušková a Petra Bílková, které nás potěšily svou otevřeností a zájmem o naši společnost I MY. Jsme rádi, že přijaly naši nabídku a staly se našimi patronkami. Děkujeme všem divákům, partnerům, přátelům a dobrovolníkům. Společnosti RUDI a.s. za bezplatný tisk plakátů, Antikvariátu Bastion za pomoc s prodejem vstupenek, Davidovi Peltánovi za krásné fotky. Vážíme si vstřícnosti personálu divadla O. Nedbala. Petře Bílkové, Ivetě Duškové i vám všem, kteří jste přišli, děkujeme za nádherný večer. PLÁNY a VÝHLEDY na rok 2014 Při mapování potřeb rodičů vznikl nápad umožnit zájemcům pravidelné odborné konzultace s naší externistkou PhDr. Jitkou Balcarovou, kterou řada rodičů zná z pobytů rodin. Plánujeme uskutečnit konzultace v sídle Střediska rané péče v Soběslavi jedenkrát do měsíce. KALENDÁRIUM leden Kazuistický seminář diagnostika dětí s PAS, APRP Praha únor Kulatý stůl v Apla Jižní Čechy v Táboře Setkání rodin ve Strakonicích, možnosti alternativní komunikace Jednání zástupců rané péče na JčK, České Budějovice Kurz Umět si hrát, APRP Praha 17

18 KALENDÁRIUM březen Setkání rodin v Hřišti BezBot, České Budějovice Velikonoční setkání rodin, přednáška logopedie, Soběslav Zkusme to spolu - malá paralympiáda na náměstí, Soběslav Dvoudenní setkání poskytovatelů rané péče Educo, Zlín duben Kurz znakového jazyka pro začátečníky, Tábor Školení řidičů, Soběslav Využití práce s ipad, České Budějovice květen Setkání rodin, fyzioterapie - prevence bolesti zad, Strakonice Čtyřdenní pobyt rodin Mlýn Kamenice, Orlík Kurz Intuitivní rodičovství, SPIN Praha červen Výroční shromáždění občanského sdružení I MY, o.s. Grand Prix kachničky - benefiční závod, České Budějovice Setkání rodin, beseda s psycholožkou - Sourozenci dětí s postižením, Strakonice červenec Kurz Skupinové bubnování, Praha srpen Prázdninový výlet rodin na Ranč Apollo u Vodňan Festival Houpačka - prezentace I MY, o.p.s., Velešín září Strategické plánování, České centrum fundraisingu, Soběslav První jednání správní rady I MY, o.p.s. Loučení s létem setkání rodin, Soběslav Den otevřených dveří, Soběslav Setkání rodin, téma odlehčovací služby, Strakonice říjen Kurz alternativní komunikace u dětí s mentálním postižením, Praha Benefiční představení Škola malého stromu, Tábor Čtyřdenní pobyt rodin, Nová Louka u Albrechtic Setkání rodin, výtvarná činnost jako relaxační prostředek, Strakonice listopad Odborná stáž v IC Zahrada, Praha Benefiční Podzimní tancovačka, Želeč u Tábora Benefiční představení Poprvé vdaná, Tábor Setkání rodin v Hřišti BezBot, České Budějovice Jednání Asociace pracovníků v rané péči, Praha Zapojení do celostátní kampaně Týden rané péče Vánoční setkání rodin s divadelním představením, Soběslav prosinec Setkání rodin s vánočním tvořením, Strakonice Kurz Základy systemické práce s dětmi a dospívajícími, Hermes, Praha Převzetí daru - služebního automobilu Volswagen Up! v Porsche ČR, Praha 18

19 DĚKUJEME! Financování v roce 2013 Státní správa MPSV Kč, MPSV Odbor rodiny a ochrany práv dětí Kč Jihočeský kraj Kč Města, obce Dešná Kč, Želeč u Tábora Kč, Homole Kč, Soběslav Kč, Malšice Kč, Velešín Kč, Veselí nad Lužnicí Kč, České Budějovice Kč, Vodňany Kč, Tábor Kč, Horní Pěna Kč, Adamov Kč, Vacov Kč, Čížová Kč, Sezimovo Ústí Kč, Planá nad Lužnicí Kč, Malonty Kč Nadace Konto BARIÉRY Nadace Charty Kč, WEIL, GOTSHAL - nadační fond Kč, Nadace Dětský mozek Kč, Nadace AGROFERT HOLDING Kč, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Kč Benefice Grand Prix Kachničky Kč, Podzimní tancovačka Kč, Představení Škola Malého stromu Kč, Představení Poprvé vdaná Kč (partner benefice - České houby a.s Kč) Dárci - jednotlivci, firmy Books & Books s.r.o Kč, GE Money Bank, a.s Kč, Římskokatolická farnost Soběslav Kč, Schneider Electric CZ, s.r.o Kč, L. Dvořáková Kč, MUDr. H. Blažková Kč, P. Chruňák Kč, MUDr. J. Chabr 500 Kč, Rodina Studených 500 Kč, Skalovi Kč, H. Skoupá Kč, V. Krotovič 1500 Kč, M. Janoušek 1 000Kč Dárci I MY KLUB K. Csirková, J. Plíšková, P. Šenová, K. Růžičková, R. Valentová, L. Jordáková, J. Svobodová, E. Čunátová, A. Fremrová, L. Kopřivová, P. Eybert, K. Dvořák, B. Žáková, A. Eidelpesová, MUDr. H. Blažková, Karromato o.s., M. Kalinová, J. Lesslerová, I. Fesslová, V. a S. Pavlů, M. Nováková, D. Lanžhotská, L. Vaňásková Dárci služby a nefinanční dary Porsche Česká republika s.r.o., RUDI, a.s., Techsoup Česká republika, Konto BARIÉRY, M. Mojžíš - Bluecube, P. Menčík, D. Peltán, J. Jílková, J. Bálková, D. Lanžhotská, D. Příplata Děkujeme zejména všem dobrovolníkům, kteří věnují svůj čas a ochotu podpořit dobrou věc! Děkujeme také všem dárcům, kteří přispěli na sbírkové konto, určené na rehabilitační metody ADELI a KLIMTHERAPY. Děkujeme těm, kteří nám poslali dárcovskou SMS. Zvláštní poděkování patří Petře Bílkové, Ivetě Duškové a Taťjaně Medvecké, které pro nás zahrály divadelní představení a manželům Verboon z Hřiště BezBot, kteří pro nás zorganizovali Grand Prix Kachničky. 19

20 FINANČNÍ UZÁVĚRKA 2013 Příjmy v Kč Převod z fondů MPSV MPSV Odbor Rodiny a ochrany práv dětí Jihočeský kraj Města a obce Město Soběslav WEIL, GOTSHAL - Nadační fond Konto BARIÉRY Nadace Charty GE Money Bank, a.s Nadace Dětský mozek Tříkrálová sbírka, Římskokatolická farnost Soběslav Pomozte dětem - projekt organizovaný NROS a ČT Schneider Electric, a.s Benefice Vlastní prodej Dary sbírkové konto Dary firemní a individuální Dary na sbírkové konto rehabilitačních pobytů IMY klub, jiné platby Příspěvky rodičů na pobyty Členské příspěvky Ostatní (doplatky, převody) Služební auto - dar Výdaje v Kč Osobní náklady Tvorba fondů Materiálové náklady Kancelářské potřeby Pomůcky, knihy Pohonné hmoty Vybavení Ostatní (potraviny, pomůcky, výtvarné potřeby) Služby Opravy Cestovné Kurzy Tisk, grafika Poštovné, telefony, internet Pobyty rodin Nájemné Ostatní (poplatky,pojištění) Náklady spojené s beneficemi Platba rehabilitačního pobytu Hospodářský výsledek (z titulu darování auta od firmy Porsche a.s.) Zdroje financování: Státní správa 62%, ostatní 38% ( nadace, benefice, atd.) 20

ÚVODNÍ SLOVO. Milí čtenáři,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí čtenáři, 2012 ÚVODNÍ SLOVO Milí čtenáři, pokud se chystáte poctivě přečíst naši výroční zprávu, máte můj obdiv. Přijde mi totiž, že informacemi všeho druhu se náš současný svět jen hemží. Člověk neví, co číst dřív,

Více

KDO JSME RADA 9.VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

KDO JSME RADA 9.VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 KDO JSME I MY" Společnost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Posláním sdružení je pomáhat vytvářet podmínky pro samostatný a důstojný život lidí s

Více

informace a více obrázků, navštivte i naše webové stránky!

informace a více obrázků, navštivte i naše webové stránky! Milí přátelé pomáhání, rádi vám předkládáme zprávu o roce 2014. Díky obětavé práci zaměstnanců i dobrovolníků a také díky rozmanité pomoci mnohých z vás se toho událo tolik, že to výroční zpráva nemůže

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva za rok 2008, ve kterém jsme spolu s klienty oslavili již páté narozeniny

Více

SLOVO ÚVODEM OBSAH. Vážím si toho, že se můžu stát patronkou APLA Jižní Čechy a doufám, že pro ni budu přínosem. Určitě se o to budu snažit

SLOVO ÚVODEM OBSAH. Vážím si toho, že se můžu stát patronkou APLA Jižní Čechy a doufám, že pro ni budu přínosem. Určitě se o to budu snažit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Naše patronka OBSAH Mgr. Kristina Vrkočová, reportérka ČT Vážím si toho, že se můžu stát patronkou APLA Jižní Čechy a doufám, že pro ni budu přínosem. Určitě se o to budu snažit Za

Více

neměla proti jiným lidem, napsala mladá žena s autismem ve své autobiografické knize Nikdo nikde (Williams, 2009).

neměla proti jiným lidem, napsala mladá žena s autismem ve své autobiografické knize Nikdo nikde (Williams, 2009). Výroční zpráva 2011 Čím víc jsem si uvědomovala svět kolem sebe, tím víc jsem se bála. Ostatní lidé byli moji nepřátelé a snaha o kontakt se mnou byla jejich zbraní. Existovalo jen několik výjimek dědeček

Více

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč 12 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč Rekonstrukce náměstí Republiky Nové úpravy soběslavského náměstí vyvolávají mezi občany stále řadu diskuzí. Aby všichni měli maximum informací

Více

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI 2005 SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI výroční zpráva 15 let profesionální rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR Annual Report www.ranapece.cz Služby rané péče Alternativní komunikace Canisterapie

Více

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ. Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ. Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Má maličká naděje, to je ta, která vstává každého rána. Charles Péguy OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko rané péče

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

Kašpárek Mělník, o.s.

Kašpárek Mělník, o.s. Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s. Člen Sítě mateřských center ČR Výroční zpráva za rok 2011 www.kasparek-melnik.cz Poslání Posláním našeho sdružení je posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Správní rada: Mgr. Robert Kaňka - předseda RNDr. Lydie Roskovcová - místopředsedkyně Ing. Evžen Kočenda Ing. Václav

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku.

OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nečekejte na to, až vás někdo povede; začněte sami, člověk člověku. Matka Tereza OBSAH Úvodní slovo 1 Kdo jsme 2 Organizační struktura 3 Středisko

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

Obsah. Co je cystická fibróza?

Obsah. Co je cystická fibróza? Obsah Úvodní slovo Poslání a činnosti Klubu CF Členská základna Členská schůze Sociální služby poskytované Klubem Základní a odborné sociální poradenství Krizová telefonická linka Víkendová setkání pro

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více

SLOVO ŘEDITELE. Bc. Jakub Václavů výkonný ředitel Pontonu STRANA 3

SLOVO ŘEDITELE. Bc. Jakub Václavů výkonný ředitel Pontonu STRANA 3 Výroční zpráva 2013 OBSAH Slovo ředitele 3 Přehled projektů 4 O Pontonu 5 Důležité momenty roku 2013 6 Organizační schéma 7 Bedna 8 COM.PASS 13 Jsem Ready! 18 Klubíčko 23 Pixla 28 Bednění 34 Pixlování

Více

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s.

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. spolu dětem v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. Obsah Úvodní slovo: 5 Poslání: 7 Předmět činnosti: 9 Základní údaje: 10 Náš tým: 10 Projekty: 11 Poděkování dárcům: 75 Hospodaření: 77 Úvodní slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 CEREBRUM

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 CEREBRUM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 CEREBRUM CEREBRUM Výroční zpráva 2009 strana: 1 / 30 OBSAH Úvodní slovo...3 Základní informace o sdružení...4 Poslání a cíle...5 Historie...5 Činnost a projekty...6 Poskytování

Více

OBSAH. akce vždy ráda přijedu.

OBSAH. akce vždy ráda přijedu. 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO O SDRUŽENÍ cíle sdružení strategické cíle orgány a jejich činnost organizační schéma významné události z historie organizace AKCE SDRUŽENÍ 1. benefiční akce - Pálení čarodějnic burza

Více

Výroční zpráva 2009. Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s.

Výroční zpráva 2009. Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Výroční zpráva 2009 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Obsah Výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 1 Mateřské centrum Karlovy Vary 2 Shrnutí významných událostí 4 Nabídka našich služeb 6 Naše významné a víkendové

Více