ÚVODNÍ SLOVO. Na závěr bych chtěla vyjádřit uznání rodičům dětí s postižením, kteří využívají našich služeb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO. Na závěr bych chtěla vyjádřit uznání rodičům dětí s postižením, kteří využívají našich služeb."

Transkript

1 ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, výroční zpráva za rok 2013 začíná příjemným konstatováním, že se nám dařilo poskytovat potřebné služby v neomezené míře, což u sociálních služeb není vůbec samozřejmé. Mohli jsme klidně spát (rozuměj nebudit se v noci s obavou, zda budou peníze na provoz střediska i na konci roku) a věnovat se kvalitě poskytované služby a potřebám rodin. Opět jsme uskutečnili jarní i podzimní pobyt, který se u rodičů těší velké oblibě. Novinkou v tomto roce je rozšíření služeb i pro rodiny se staršími dětmi, které můžeme částečně zajistit z dotačního programu MPSV Rodina a ochrana práv dětí. Jedná se především o akce pro rodiny s odborným programem. Podařilo se nově zorganizovat a ustálit pravidelné setkávání rodin na Strakonicku, kde máme poměrně hodně uživatelských rodin. Shánění finančních prostředků na zajištění činnosti se ve velké míře daří díky tomu, že jsme přijali novou spolupracovnici, která se věnuje kromě jiného organizací benefičních akcí a PR. I díky její práci jsme v závěru roku získali od společnosti Porsche a.s. nový automobil Volkswagen Up!, který využíváme k cestám do rodin a na setkání. Na podzim se kvůli chystanému novému občanskému zákoníku naše občanské sdružení transformovalo - jako mnoho dalších organizací - na obecně prospěšnou společnost a zkrátilo název na I MY, o.p.s. Děkujeme všem příznivcům I MY, dárcům, členům IMY klubu, sponzorům a nadacím. Vážíme si velkých i malých darů, jakékoli pomoci a podpory. Děkujeme také všem dobrovolníkům, bez kterých bychom nemohli uskutečňovat setkání a další akce pro rodiny i veřejnost. Na závěr bych chtěla vyjádřit uznání rodičům dětí s postižením, kteří využívají našich služeb. Co vše se podařilo a jaké akce jsme uskutečnili během celého roku, si můžete přečíst na následujících stránkách. Přeji příjemné čtení, Kateřina Růžičková 1

2 POSLÁNÍ Posláním obecně prospěšné společnosti I MY, o.p.s. je pomáhat rodinám dětí s postižením a prosazovat jejich zájmy. ZASEDÁNÍ RADY Rada sdružení v březnu a květnu připravovala a hodnotila proběhlé akce. Pracovnice Střediska rané péče informovaly ostatní o poskytované sociální službě. Jednání rady se účastnily členky Klára Csirková, Ludmila Dvořáková, Kateřina Růžičková, Pavla Šenová, Barbora Žáková a další zájemkyně o činnost sdružení. V květnu se rada sdružení rozhodla svolat na červen výroční shromáždění. Všichni členové souhlasili s transformací občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost z důvodu změny občanského zákoníku. VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ 25. června 2013 se členové sdružení sešli na 14. výročním shromáždění. Byli seznámeni s činností sdružení a hospodařením za rok 2012, s plánem činností a rozpočtem na rok Dále byli informováni o spolupráci s Dobrovolnickým centrem Diakonie ČCE středisko Rolnička a s Klubem dobrovolníků při Městské knihovně. Kateřina Růžičková podala zprávu o činnosti Střediska rané péče pro jihočeský region a nově poskytovaných službách rodinám dětí s postižením bez omezení věku. Byla schválena výroční, revizní a finanční zpráva. Za účasti notáře JUDr. S. Hrocha došlo k rozhodnutí o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Na návrh Kláry Csirkové došlo ke zkrácení názvu na I MY, o.p.s. (z původního I MY Společnost pro podporu lidí s postižením o.s.). Byla přečtena zakládací smlouva nové o.p.s., ve které je zapsán obsah činnosti, zakladatelé společnosti a nově jmenovaní členové správní a dozorčí rady. Přítomní jednomyslně schválili změnu právní formy a obsah zakládací listiny. 2

3 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST I MY, o.p.s. Obecně prospěšná společnost I MY, o.p.s. byla zapsána Krajským soudem v Českých Budějovicích Zakladatelé společnosti: Ludmila Dvořáková, Mgr. Pavla Šenová, MUDr. Jan Chabr, Jitka Knotková, Kateřina Růžičková, DiS., Jitka Svobodová, Mgr. Barbora Žáková. Statutární orgán: ředitelka společnosti Mgr. Pavla Šenová. Správní rada: předseda - Ludmila Dvořáková, Klára Csirková, Mgr. Alena Fremrová, Kateřina Růžičková, DiS., Monika Strychová, Jitka Svobodová. Členky správní rady o.p.s. se setkaly na prvním jednání 18. září Po představení byly seznámeny s povinnostmi a právy členů správní rady a dalšími informacemi v zakládací smlouvě. Ředitelkou o.p.s. byla jmenována Pavla Šenová, předsedkyní správní rady byla zvolena Ludmila Dvořáková. Kateřina Růžičková seznámila přítomné s plánem činnosti a rozpočtem na rok Na závěr proběhla diskuse. Další jednání správní rady se uskutečnilo dne 16. prosince 2013 společně s jednáním dozorčí rady. Přítomní byli seznámeni s činností a rozpočtem o.p.s. za rok 2013 a s plány na rok Dozorčí rada: MUDr. Jan Chabr, Jitka Knotková, Dagmar Lanžhotská. První jednání dozorčí rady proběhlo 16. prosince 2013 za účasti členů rady správní. Po vzájemném představení Kateřina Růžičková a Pavla Šenová podaly informace o činnosti I MY a rozpočtu v roce 2013 a výhledy na rok Členové dozorčí rady se dohodli na způsobu práce a komunikace. 3

4 PRACOVNÍ TÝM Kateřina Růžičková, DiS., vedoucí střediska a služeb pro rodiny Mgr. Barbora Žáková, poradkyně rané péče, sociální pracovník Bc.Eliška Čunátová, poradkyně rané péče, sociální pracovník Mgr. Pavla Šenová, koordinátorka služeb, finanční agenda Klára Csirková, koordinátorka střediska PhDr. Jitka Balcarová, psycholog (externě) I MY klub IMY klub vznikl na konci roku Jedná se o společenství lidí, kteří chtějí podporovat společnost I MY, o.p.s. a to především projekt Začít včas!, který je zaměřen na poskytování služeb rané péče rodinám malých dětí s postižením. Na konci prosince 2013 bylo v IMY klubu 23 členů. Snahou I MY je přizvat ke členství co nejvíce příznivců a to z řad rodičů, přátel, odborníků i zastupitelů jihočeských měst a obcí, a rozšiřovat povědomí o sociální službě rané péči. Pokud se i vy chcete přidat k IMY klubu, přihlášku a více informací najdete na webových stránkách společnosti. SPOLUPRÁCE s DOBROVOLNICKÝM CENTREM I v roce 2013 jsme spolupracovali s DC Diakonie ČCE - středisko Rolnička. Dobrovolníci z centra nám pomáhali s hlídáním dětí při setkáních a pobytech rodin a s organizací benefičních akcí. V oblasti péče o děti nám věnovali dobrovolníci 607 hodin a při vyrábění pomůcek a výrobků 720 hodin, což je celkem více než půl úvazku jednoho zaměstnance v roce V letošním roce nám pomáhalo 31 dobrovolníků, převážně studentů Gymnázia v Soběslavi, Strakonicích a z dalších středních a vysokých škol. Mimo studentské dobrovolnické pomoci si vážíme i dobrovolnic, které nám pomáhají při svém zaměstnání. Rodiče oceňují jejich bohaté zkušenosti. 5 dobrovolníků docházelo za dětmi do rodin a zajišťovali odpolední asistenci dětem s postižením. V Městské knihovně v Soběslavi pokračovalo setkávání dobrovolnic, které pravidelně vyráběly pomůcky pro děti s postižením a výrobky na benefice. Všem dobrovolníkům patří naše upřímné díky. 4

5 SPOLUPRÁCE s DOBROVOLNICKÝM CENTREM Od dobrovolnice Jany: V každém věku má člověk šanci být něčemu či někomu prospěšný. To, jak doufám, se mi daří jako dobrovolnici rané péče. I své přátele mohu jednou omrzet, u těchto dětí se mi to stát nemůže. Dobrovolnice na pobytu rodin: Baví mě pomáhat, je tu suprový kolektiv. Ráda bych v budoucnu chtěla s dětmi pracovat. Mám radost z radosti dětí a rodičů. Chci být nějak užitečná a využít svůj čas smysluplně. Zároveň je to velká zkušenost i pro mě samotnou. Dobrovolnice z klubu při Městské knihovně:...některé jsme samy doma. Tady je to úžasný, protože se pobavíme, řekneme si, co je nového v Soběslavi a přitom uděláme kus práce......těší nás to a chci být užitečná... 5

6 RANÁ PÉČE Středisko rané péče pro jihočeský region Raná péče je sociální služba zaměřená na pomoc rodinám s dětmi raného věku se zdravotním postižením nebo s ohroženým vývojem. Posláním služby je podpora rodiny a podpora vývoje dítěte. Služba má terénní charakter poradce, který s rodinou spolupracuje, ji navštěvuje v domácím prostředí, kde se dítě cítí bezpečně a lépe se učí novým dovednostem. Základem poskytovaných služeb jsou konzultace v rodinách klientů. Služba raná péče je legislativně zakotvena v Zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jako služba sociální prevence a je rodinám dle zákona poskytována zdarma. Nabízené služby pedagogické, psychologické a sociálně právní poradenství provázení rodiny, aktivní naslouchání praktické návody k činnostem a hrám, které rozvíjejí dovednosti dítěte podpora komunikace dítěte s rodiči půjčování vhodných pomůcek a hraček pro děti půjčování literatury pro rodiče možnost společných setkání a pobytů rodin a přednášky pro rodiče zprostředkování kontaktu mezi rodinami navzájem zprostředkování kontaktu s odborníky pomoc při prosazování práv a zájmů rodiny pomoc při získání dobrovolníka asistenta pomoc při výběru vhodného předškolního a školního zařízení podpora a aktivní pomoc při integraci a adaptaci dítěte do předškolního a školního zařízení doprovod a pomoc při jednání s úřady doprovod na odborná vyšetření 6

7 RANÁ PÉČE Raná péče v číslech V roce 2013 poradkyně uskutečnily 174 konzultací v rodinách, 9 v MŠ, ZŠ a SPC (speciálně pedagogické centrum), 5 schůzek s dobrovolníky dětí a 1 doprovod k lékaři, připravily 14 setkání. V roce 2013 využívalo služeb rané péče 36 rodin. Během roku požádalo o služby 14 nových rodin, u 11 z nich byla služba zahájena. Služba byla ukončena v 8 rodinách. Za rok poradkyně najezdily služebním automobilem kilometrů. CO SE DÍKY SLUŽBĚ RANÉ PÉČE VE VAŠÍ RODINĚ ZMĚNILO? Když přišla poprvé poradkyně rané péče, vůbec v té době syn nekomunikoval. Během dvou měsíců konzultací jsem pochopila, jak Filip vnímá a začali jsme se věnovat alternativní komunikaci. Změnilo se úplně všechno. Lépe jsem se vyrovnala s postižením dcery, všechno jsem si srovnala sama v sobě, jsem vyrovnanější. Vztah k sourozenci na prvním místě. Zlepšil se vztah prarodičů ke Gábince, k naší rodině. Začali jsme s Mildou pravidelně pracovat. Psychická podpora byla také důležitá. Hodně, Eliška začala mluvit, paní mě naučila, jak s ní mám komunikovat, poslouchá. Díky rané péči jsme dostali informace o využívání ipadu, který je pro nás velmi důležitou pomůckou. Děkuji za to, že existuje sdružení I MY - raná péče, protože nebýt tohoto sdružení, tak by naše dcera byla v internátní škole v Týně nad Vltavou, pro vývojovou dysfázii a dysartrii. Týn nad Vltavou jsme zamítli, ale museli jsme hledat s manželem jiné řešení. Oslovili jsme I MY. Pod vedením poradkyně jsme se společně zaměřily na rozvoj předškolních dovedností a hledaly cestu, jak Kačce zajistit běžnou školu. Poradkyně z I MY sháněla asistenta a oslovovala školy. V září 2013 nastoupila Kačka do 1. třídy ZŠ v Husově ulici. Díky I MY je Kačenka v domácím prostředí a jsme všichni velice spokojení! Maminka Kačky. 7

8 SBÍRKOVÉ KONTO Naše společnost má Krajským úřadem Jihočeského kraje povoleny dvě veřejné sbírky. První je na projekt Jezdíme za Vámi stimulace dětí a podpora rodin, které jsou uživateli rané péče, druhá na rehabilitační metody pro podporu motorického vývoje příspěvek klientským rodinám střediska rané péče. Sbírkové konto využívaly 4 rodiny. Jeden chlapec s DMO absolvoval během roku 2013 dva čtrnáctidenní rehabilitační pobyty Adeli v lázních Piešťany. Podpora rodiny, projekt UŽIJME SI SPOLEČNĚ! V rámci programu MPSV Preventivní aktivity na podporu rodiny jsou pořádány několikrát ročně pobyty, výlety a setkání pro rodiny dětí s postižením bez omezení věku dětí. Akce jsou spojené s přednáškami, odborným poradenstvím a psychologickou podporou. Projekt probíhá od začátku roku Aktivity projektu Vánoční a velikonoční setkání rodin se společným programem a tvořením, přednáškou či divadlem. Rodiče s dětmi si vyrábějí vánoční nebo velikonoční ozdoby, dobrovolníci pomáhají s péčí o děti a pomáhají jim při výtvarných činnostech. Čtyřdenní pobyty pro 6-8 rodin. Součástí jsou programy vedené psychologem pro oba rodiče, skupinku tatínků, zdravých sourozenců, poradenské rozhovory, sdílení a předávání zkušeností mezi rodinami. Sportovní, společenský, vzdělávací a výtvarný program pro rodiče, děti i celé rodiny. Individuální canisterapie, společné hry a aktivity se psem. Péče o děti je zajištěna týmem sdružení a dobrovolníky po dobu přednášek a programů pro rodiče. Prázdninový výlet. Odpolední setkání s programem pro celé rodiny - hledání pokladu, jízda na koni a pod. Možnost sdílení, předávání zkušeností, poradenství. Rodičům se věnují poradkyně, dětem dobrovolníci. Loučení s létem - odpolední setkání na zahradě. Rodiče mají možnost sdílení, předávání zkušeností. Nabídka programu pro celou rodinu - canisterapie, hry, výtvarný program, opékání vuřtů, promítání videa z jarního pobytu. Dobrovolníci pomáhají s péčí o děti. Setkání v hřišti BezBot - setkání rodin v kavárně s obřími průlezkami. Děti mají zábavu v labyrintu prolézaček a skluzavek, hlídají je dobrovolníci a rodiče si povídají, mají možnost konzultovat své problémy s poradkyněmi rané péče. Díky majitelce zařízení je poskytnuta rodinám dětí s postižením výrazná sleva. Akci pořádáme ve spolupráci s organizací Apla Jižní Čechy. 8

9 Podpora rodiny, projekt UŽIJME SI SPOLEČNĚ! Setkání rodin ve Strakonicích v mateřském centru Beruška. Program je připraven dle potřeb rodičů besedy s odborníky, sdílení a předávání zkušeností, představení vhodných pomůcek, terapií. Přednášky na téma alternativní komunikace, fyzioterapie, sourozenci dětí s postižením, výtvarná činnost jako relaxace, možnosti aktivit pro děti s postižením na Strakonicku. Témata prezentuje odborník a poté následuje diskuse, možnost konzultovat individuální případy. Odpolední setkávání probíhají v mateřském centru, rodiče mohou využít i programy určené široké veřejnosti. Průměrně se zúčastní 5 rodin. Projekt Užijme si společně! v číslech: Během roku jsme zorganizovali 14 akcí pro rodiny: setkání na hřišti BezBot v březnu /6 rodin/ a v listopadu /9rodin/ velikonoční setkání s přednáškou logopedky /9 rodin/ jarní čtyřdenní pobyt /8 rodin/ prázdninový výlet /5 rodin/ Loučení s létem /7 rodin/ podzimní čtyřdenní pobyt /7 rodin/ vánoční setkání /12 rodin/ 6 setkání ve Strakonicích /průměrně 5 rodin/ 9

10 Podpora rodiny, projekt UŽIJME SI SPOLEČNĚ! Čtyřdenní pobyty rodin dětí s postižením - JARNÍ POBYT V květnu Středisko rané péče zorganizovalo čtyřdenní pobyt pro rodiny dětí s postižením, v pořadí již desátý. Pobyty byly ze začátku víkendové, postupem času jsme je prodlužovali až na čtyřdenní. Od podzimu 2008 pořádáme pobyty dvakrát ročně, v květnu a v říjnu. Letošnímu pobytu předcházely velké přípravy se sháněním nového místa chtěli jsme změnu a zároveň jsme potřebovali penzion pro vyšší počet účastníků. Nakonec jsme vybrali rodinný penzion Mlýn Kamenice u Orlické přehrady a nelitovali jsme! Paní majitelka byla velmi vstřícná, vyhověla všem našim přáním a požadavkům. Zúčastnilo se 8 rodin z různých koutů Jihočeského kraje. Programy pro rodiče vedla psycholožka Jitka Balcarová, se kterou měli rodiče možnost po tři dny indivinduálně konzultovat své problémy. Poradkyně rané péče Eliška vedla prezentaci o ipadu a aplikacích, které se dají využít pro podporu komunikace a rozumových dovedností dětí, jeden večer jsme věnovali tématu Jak určovat hranice ve výchově. Letošní novinkou bylo znakování - někteří rodiče navštěvují kurz znakové řeči, a tak jsme měli možnost vyzkoušet a zažít znakovku v reálném životě. Je pěkné pozorovat, jak dobře děti na znakování reagují a samy se snaží takto komunikovat. První dva dny nám přálo počasí, a tak jsme využili pobytu v přírodě. Volný čas zpestřila trampolína, s dětmi jsme chodili do lesa a na výlety. Za deštivého počasí jsme hodně vyráběli a hráli si ve velké herně. Samozřejmě s námi byli dobrovolníci, kteří se věnovali dětem, aby se rodiče mohli účastnit programů a odpočinout si. Celý pobyt se uskutečnil díky finanční podpoře GE Money Bank a.s. Co oceňovali rodiče na pobytu: práci dobrovolníků a rané péče*přednášky s Jitkou*vstřícný a milý personál*krásné prostředí *zajímavé ruční tvoření. 10

11 Podpora rodiny, projekt UŽIJME SI SPOLEČNĚ! Čtyřdenní pobyty rodin dětí s postižením - PODZIMNÍ POBYT 17. října jsme už po jedenácté vyjeli na čtyřdenní pobyt rodin dětí s postižením. Tentokrát do krásně barevné podzimní přírody u Albrechtic nad Vltavou. Našli jsme další nový penzion, který vyhovoval našim potřebám - mohli jsme tak zajistit dětem hernu a rodičům klid na přednášky. Dobrovolníci a tým střediska rané péče se starali během celého pobytu o děti, aby si rodiče mohli užít v klidu program a povídat s ostatními. Možnost sdílení a předávání zkušeností je nenahraditelná a posilující. Počasí bylo krásné, a tak jsem strávili většinu času venku: na procházkách v lese nebo hrou na louce. Jedno odpoledne jsme opékali buřty. V sobotu přijeli fyzioterapeuté Lucka s Pavlem, kteří se věnovali celý den rodičům a některým dobrovolníkům. Dopoledne proběhla přednáška a odpoledne individuální konzultace a masáže. V neděli rodiče připravili dětem stopovačku s úkoly a děti si užily hledání pokladu. I na tomto pobytu jsme oceňovali zkušené dobrovolníky, kteří se po celou dobu věnovali dětem. Závěrečné nedělní hodnocení rodičů bylo plné chvály. Rodiče využili a ocenili možnost individuálních konzultací s psycholožkou Jitkou Balcarovou, která externě pracuje v I MY. Pobyt jsme uskutečnili díky zdařilé benefici Škola Malého stromu, která proběhla na začátku října v táborském divadle. Rodiče o pobytu: Přijela jsem z pobytu nabitá energií, úplně se mi občas po osazenstvu zasteskne, bylo to všechno na jedničku. Děkuji všem i dobrovolníkům za bezkonkurenční jednání a skvělý přístup k dětem. Velmi mi pomohla konzultace s Jitkou. Především mi pomohl fyzioterapeut Pavel Homola, záda už nebolí. 11

12 KAMARÁD pro DÍTĚ Pomáháme zajistit a zprostředkovat staršího kamaráda pro děti s postižením a jejich sourozence. Cílem je navázání vztahu mezi dítětem a dobrovolníkem, ulehčení rodině v náročné péči. V roce 2013 se podařilo zprostředkovat staršího kamaráda 4 dětem s postižením a 1 sourozenci chlapce s autismem. K dětem docházejí dobrovolníci z Dobrovolnického centra Diakonie ČCE středisko Rolnička. K jednomu chlapci s autismem docházel proškolený asistent pouze do května, protože se rodina přestěhovala do Středočeského kraje. Poté jsme přesunuli zbývající finanční částku na zajištění asistenta pod APLA Střední Čechy. Od maminek: Jsme velmi vděční za to, ze nám byla nabídnuta možnost docházení dobrovolníka do rodiny. Pro našeho Ráďu je skvělým kamarádem a na každou jeho návštěvu se vždycky moc těší. Je to obrovská pomoc v rozvoji jeho komunikace, samostatného myšlení a také velkou motivací. Pro nás jako rodiče to znamená oddech od náročnější péče o Ráďu. Jsem máma dvou úžasných holčiček, starší Anička má Downův syndrom. Na podzim 2012 k nám začala docházet dobrovolnice Lenka, na doporučení I MY, o.p.s. S Aničkou tráví každý týden zhruba 2 hodiny odpoledne. Dělají spolu spoustu báječných věcí, chodí na procházky, na hřiště, běhají, jezdí autobusem, povídají si, malují, chodí se dívat na vlaky, chystají se do bazénu a cvičit. A já mám každý týden 2 hodiny čas na mladší dcerku Marušku, domácnost a na sebe. ASISTENCE o VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH Naše společnost poskytla rodině chlapce s autismem a mentálním postižením asistenci na tři odpoledne, aby si rodina odpočinula a mohla se věnovat druhému synovi. Mile nás překvapil zájem ze strany zkušených asistentů, kteří se pravidelně účastní jako dobrovolníci našich pobytů pro rodiny a byli ochotni se vzdát svého volna. Děkujeme jim za to! Z dopisu rodičů: Máme jedenáctileté syny, dvojčata, z nichž jeden trpí poruchou autistického spektra a velmi často už teď bývá pro nás rodiče nezvladatelný. O vánočních prázdninách náš stacionář nefunguje, a tak nás čekalo 16 dní nepřetržité péče o syna s vyhlídkou na to, že zdravý syn nebude mít z prázdnin skoro nic. Se svými obavami jsme se svěřili ve středisku rané péče, kde už dobře znají naši těžkou situaci, a tam nám nabídli řešení na tři prázdninová odpoledne. Zajistili nám totiž zkušené asistenty, v jejichž péči jsme mohli syna doma nechat a udělat si takový program, aby i zdravý syn mohl mít z prázdnin nějaké hezké zážitky. Byla to jediná pomoc, které se nám o prázdninách dostalo, a snad jenom my víme, jak pro nás byla důležitá. Rodiče Simona a Miroslav. 12

13 AKCE pro VEŘEJNOST V roce 2013 jsme pořádali pro všechny, kteří se zajímají o naši činnost, akce: Zkusme to spolu, Grand Prix Kachničky, Dveře otevřené, Podzimní tancovačku, Divadelní benefiční představení Škola Malého stromu a Poprvé vdaná. ZKUSME to SPOLU 21. dubna jsme již posedmé pořádali prožitkovou akci Zkusme to spolu. Slavnostně ji zahájil senátor PS ČR Mgr. Pavel Eybert a starosta města Soběslavi Ing. Jindřich Bláha. Akce má za cíl přiblížit veřejnosti úskalí i radosti života lidí s postižením formou vlastního prožitku. Nabídli jsme proto dětem a celým rodinám malou etapovou paralympiádu. Na několika stanovištích si vyzkoušeli: projížďku na speciálně upraveném kole na ruční pohon, bocciu ( určitá forma petanque pro lidi s postižením), stolní tenis na vozíčkách, hry a běžné činnosti lidí se zrakovým postižením organizace Tyfloservis, kresbu ústy, stavbu pyramidy pouze jednou rukou a hry v canisterapeutickém koutku se psy. Přes nevlídné počasí přišlo hodně dětí i dospělých. Mimo hry si i prohlédli a vyzkoušeli pomůcky a hračky pro děti s postižením, které jsou součástí půjčovny Střediska rané péče. Vydatně nám pomáhali dobrovolníci, bez kterých bychom si akci Zkusme to spolu už nedokázali představit. Patří jim náš obdiv a dík. Děkujeme městu Soběslav za finanční podporu a Diakonii ČCE - Středisko Rolnička za možnost pořádat naši prožitkovou akci na soběslavském náměstí současně s rolničkovským jarmarkem. 13

14 GRAND PRIX KACHNIČKY V neděli 9. června, kdy se závod konal, bylo po dlouhých týdnech dopoledne krásné počasí a těšili jsme se, že si závod užijí všechny děti a jejich rodiče. Bohužel dočkali jsme se přeci jenom bouřky na vodáckém kanále Lídy Polesné v Českém Vrbném. Přesto doufáme, že si většina majitelů svých kachniček závod užila. Fandění a smích neustával. Díky všem zúčastněným se sbírkové konto kachniček vyšplhalo na korun! Polovina této úžasné částky byla využita naší obecně prospěšnou společností I MY na službu "ranou péči", kterou poskytujeme 30 rodinám dětí s postižením v Jihočeském kraji. Druhá polovina zajistila služby pro klienty Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JC. Největší dík patří manželům Verboon, majitelům Hřiště BezBot, kteří jsou hlavními sponzory a organizátory těchto netradičních benefičních závodů a již druhým rokem pořádají závod a sbírku pro nás a APLA JC. Při závodu odstartovaly nejdříve kačenky malé, kterých bylo na trati více než 1 400! Některé propluly bez potíží a rychle přes všechny překážky, jiné se točily v bubnech dlouhé minuty. Po doplutí jejich většiny do cíle se na můstku shromáždilo devět majitelů kačen velkých. Závod vedla kačenka Filipa, těsně před cílem se však zatočila ve víru a byla předehnána kachnou společnosti Anglo Česká s.r.o. Ta vyhrála svému týmu Kč slevu na vstup do Adrenalinparku Adventure Minigolfu v Hluboké nad Vltavou. Během odpoledne si bylo možné prohlédnout pomůcky, které poradkyně Střediska rané péče půjčují rodinám dětí s postižením, proběhlo krásné divadelní představení společnosti Táta a máma i výtvarná soutěž. Poděkování za akci patří manželům Verboon z Hřiště BezBot, firmě i-sale, Goldim a.s., Restauraci Na Kanále, K-centru, Vodáckému areálu Lídy Polesné, Statutárnímu městu Č. Budějovice, Aparthotelu Teddy Kvilda, Good Agency, Molitanovému světu, REJi Planá n. Lužnicí, Bluecube za nové webové stránky a všem, kteří pomáhali anebo závod podpořili. 14

15 PODZIMNÍ TANCOVAČKA 9. listopadu se nás sešlo hodně a moderátorské duo R. Dračka + D. Šimek nás provázelo literární tancovačkou velmi neotřelým způsobem. Všichni jsme si jejich doprovodu užívali, děti vyrobily dlouhé leporelo s vlastním příběhem, soutěžili jsme, tančili, dražili, povídali, bavili se... Čistý výtěžek dobročinné Tancovačky dosáhl rekordních Kč! Celý byl použit na zajištění projektu Začít včas! rané péče pro rodiny malých dětí s postižením (celoroční péče o jednu rodinu stojí cca 35 tisíc korun). Ke zdárné organizaci přispěli dobrovolníci: K. Melenová, K. Forejtová, L. Maťhová, R. Blažková, P. Mixová, P. Přenosilová, R. Menhart, L. Slabý. Do dražby přispěli: Silvie Dračková překrásným adventním kalendářem - plstěný dvoumetrový "obraz" s výjevy z Betléma a putující postavičkou. Cukrářské-pomůcky.cz a majitelka Kamila Jelínková nejenom, že se svou dcerou dva dorty upekla a nazdobila, ale oslovila již druhým rokem "své" zákaznice a ty s láskou vyrobily dalších pět dortů. Celkové se vydražili za neuvěřitelných Kč! Euromedia Group - Odeon a pan Jůzl věnovali dvě knihy Terezy Boučkové s autorskými podpisy. Miki Janoušek vlastnoručně vytvořil lákavý slaný dort, na který se sliny sbíhaly. Jaroslava Bálková věnovala nádherné prstové divadlo z plsti. Paní Břendová ušila patchworkový polštář s taškou. Do tomboly věnovaly ceny: Efko cz s.r.o., Karel Dvořák, Centropen a.s., Prodej a rozvoz pizzy Soběslav, Jaroslava Jílková a mnozí další. Dále děkujeme: Obci Želeč za bezplatný pronájem sálu. Pavlu Minářovi a personálu Restaurace Na Staré za bezvadnou spolupráci. Za výborný zvuk a výběr muziky Petru Houskovi. Flying Parties. Davidu Peltánovi, Juditě Csirkové, Aleně a Jáchymovi Janouškovým a Honzovi Růžičkovi za zachycení vzácných oka-mžiků na digitální média. Richardovi Dračkovi a Danielu Šimkovi za moderování a vytvoření skvělé atmosféry a zábavy! 15

16 DVEŘE OTEVŘENÉ V úterý 24. září jsme pomyslně otevřeli dveře všem zvídavým. Přivítali jsme jednotlivce i pět tříd prvního stupně Základní školy Komenského a E. Beneše v Soběslavi. Hned při vstupu jsme postavili paní učitelky do role nevidoucí, aby zkusily rozeznat poslepu tři ze svých dětí. Poté si měli všichni malí návštěvníci příležitost pohrát a vyzkoušet pomůcky, které naše poradkyně vozí do rodin dětí s postižením. Podívali jsme se společně na krátký film o tom, co znamená služba raná péče a proč je pro rodiny dětí s postižením důležitá. Děti si formou her vyzkoušely běžné každodenní činnosti s určitým omezením, aby se snáze uměly vžít do světa člověka s postižením. Jsme upřímně rádi za to, že jsme přivítali hodně zvědavých návštěvníků a že budou vědět o kousek více o jinakosti každého z nás. POPRVÉ VDANÁ Divadelní představení 13. listopadu Poprvé vdaná bylo neuvěřitelně silným zážitkem a žasli jsme od začátku, co jeden člověk na jevišti zvládne předvést. Představení trvalo 100 minut, ale uteklo jako půlhodinové. Paní Medvecká hrála sama více než 15 postav. Přecházela z role do role tak lehce a přirozeně, byla plná šarmu, grácie a humoru. Po představení se dokonce zřekla honoráře, za což jí upřímně děkujeme. Celková částka výtěžku divadelního představení je Kč a pokryje tak celé náklady na uspořádání společného čtyřdenního psychorelaxačního pobytu 8 rodin dětí s postižením, který se uskuteční na jaře Děkujeme všem, se kterými jsme mohli představení Poprvé vdaná sdílet, divadlu O. Nedbala za vstřícnost a pomoc s organizací, společnosti České houby a.s. za generální partnerství, panu senátoru Pavlu Eybertovi za záštitu, dobrovolníkům za pomoc a paní Taťjaně Medvecké za její dar. 16

17 ŠKOLA MALÉHO STROMU 6. října proběhlo v táborském divadle benefiční představení Škola Malého stromu. Atmosféra byla úžasná, představení nádherné! Čistý výtěžek činil díky daru hlavních aktérek krásných Kč! Mohli jsme tak v termínu října uspořádat pobyt pro 7 rodin dětí s postižením. Příběh indiánského chlapce Malého stromu byl dojemný a plný poselství a hlavní postavy přesvědčivě a s láskou zahrály Iveta Dušková a Petra Bílková, které nás potěšily svou otevřeností a zájmem o naši společnost I MY. Jsme rádi, že přijaly naši nabídku a staly se našimi patronkami. Děkujeme všem divákům, partnerům, přátelům a dobrovolníkům. Společnosti RUDI a.s. za bezplatný tisk plakátů, Antikvariátu Bastion za pomoc s prodejem vstupenek, Davidovi Peltánovi za krásné fotky. Vážíme si vstřícnosti personálu divadla O. Nedbala. Petře Bílkové, Ivetě Duškové i vám všem, kteří jste přišli, děkujeme za nádherný večer. PLÁNY a VÝHLEDY na rok 2014 Při mapování potřeb rodičů vznikl nápad umožnit zájemcům pravidelné odborné konzultace s naší externistkou PhDr. Jitkou Balcarovou, kterou řada rodičů zná z pobytů rodin. Plánujeme uskutečnit konzultace v sídle Střediska rané péče v Soběslavi jedenkrát do měsíce. KALENDÁRIUM leden Kazuistický seminář diagnostika dětí s PAS, APRP Praha únor Kulatý stůl v Apla Jižní Čechy v Táboře Setkání rodin ve Strakonicích, možnosti alternativní komunikace Jednání zástupců rané péče na JčK, České Budějovice Kurz Umět si hrát, APRP Praha 17

18 KALENDÁRIUM březen Setkání rodin v Hřišti BezBot, České Budějovice Velikonoční setkání rodin, přednáška logopedie, Soběslav Zkusme to spolu - malá paralympiáda na náměstí, Soběslav Dvoudenní setkání poskytovatelů rané péče Educo, Zlín duben Kurz znakového jazyka pro začátečníky, Tábor Školení řidičů, Soběslav Využití práce s ipad, České Budějovice květen Setkání rodin, fyzioterapie - prevence bolesti zad, Strakonice Čtyřdenní pobyt rodin Mlýn Kamenice, Orlík Kurz Intuitivní rodičovství, SPIN Praha červen Výroční shromáždění občanského sdružení I MY, o.s. Grand Prix kachničky - benefiční závod, České Budějovice Setkání rodin, beseda s psycholožkou - Sourozenci dětí s postižením, Strakonice červenec Kurz Skupinové bubnování, Praha srpen Prázdninový výlet rodin na Ranč Apollo u Vodňan Festival Houpačka - prezentace I MY, o.p.s., Velešín září Strategické plánování, České centrum fundraisingu, Soběslav První jednání správní rady I MY, o.p.s. Loučení s létem setkání rodin, Soběslav Den otevřených dveří, Soběslav Setkání rodin, téma odlehčovací služby, Strakonice říjen Kurz alternativní komunikace u dětí s mentálním postižením, Praha Benefiční představení Škola malého stromu, Tábor Čtyřdenní pobyt rodin, Nová Louka u Albrechtic Setkání rodin, výtvarná činnost jako relaxační prostředek, Strakonice listopad Odborná stáž v IC Zahrada, Praha Benefiční Podzimní tancovačka, Želeč u Tábora Benefiční představení Poprvé vdaná, Tábor Setkání rodin v Hřišti BezBot, České Budějovice Jednání Asociace pracovníků v rané péči, Praha Zapojení do celostátní kampaně Týden rané péče Vánoční setkání rodin s divadelním představením, Soběslav prosinec Setkání rodin s vánočním tvořením, Strakonice Kurz Základy systemické práce s dětmi a dospívajícími, Hermes, Praha Převzetí daru - služebního automobilu Volswagen Up! v Porsche ČR, Praha 18

19 DĚKUJEME! Financování v roce 2013 Státní správa MPSV Kč, MPSV Odbor rodiny a ochrany práv dětí Kč Jihočeský kraj Kč Města, obce Dešná Kč, Želeč u Tábora Kč, Homole Kč, Soběslav Kč, Malšice Kč, Velešín Kč, Veselí nad Lužnicí Kč, České Budějovice Kč, Vodňany Kč, Tábor Kč, Horní Pěna Kč, Adamov Kč, Vacov Kč, Čížová Kč, Sezimovo Ústí Kč, Planá nad Lužnicí Kč, Malonty Kč Nadace Konto BARIÉRY Nadace Charty Kč, WEIL, GOTSHAL - nadační fond Kč, Nadace Dětský mozek Kč, Nadace AGROFERT HOLDING Kč, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Kč Benefice Grand Prix Kachničky Kč, Podzimní tancovačka Kč, Představení Škola Malého stromu Kč, Představení Poprvé vdaná Kč (partner benefice - České houby a.s Kč) Dárci - jednotlivci, firmy Books & Books s.r.o Kč, GE Money Bank, a.s Kč, Římskokatolická farnost Soběslav Kč, Schneider Electric CZ, s.r.o Kč, L. Dvořáková Kč, MUDr. H. Blažková Kč, P. Chruňák Kč, MUDr. J. Chabr 500 Kč, Rodina Studených 500 Kč, Skalovi Kč, H. Skoupá Kč, V. Krotovič 1500 Kč, M. Janoušek 1 000Kč Dárci I MY KLUB K. Csirková, J. Plíšková, P. Šenová, K. Růžičková, R. Valentová, L. Jordáková, J. Svobodová, E. Čunátová, A. Fremrová, L. Kopřivová, P. Eybert, K. Dvořák, B. Žáková, A. Eidelpesová, MUDr. H. Blažková, Karromato o.s., M. Kalinová, J. Lesslerová, I. Fesslová, V. a S. Pavlů, M. Nováková, D. Lanžhotská, L. Vaňásková Dárci služby a nefinanční dary Porsche Česká republika s.r.o., RUDI, a.s., Techsoup Česká republika, Konto BARIÉRY, M. Mojžíš - Bluecube, P. Menčík, D. Peltán, J. Jílková, J. Bálková, D. Lanžhotská, D. Příplata Děkujeme zejména všem dobrovolníkům, kteří věnují svůj čas a ochotu podpořit dobrou věc! Děkujeme také všem dárcům, kteří přispěli na sbírkové konto, určené na rehabilitační metody ADELI a KLIMTHERAPY. Děkujeme těm, kteří nám poslali dárcovskou SMS. Zvláštní poděkování patří Petře Bílkové, Ivetě Duškové a Taťjaně Medvecké, které pro nás zahrály divadelní představení a manželům Verboon z Hřiště BezBot, kteří pro nás zorganizovali Grand Prix Kachničky. 19

20 FINANČNÍ UZÁVĚRKA 2013 Příjmy v Kč Převod z fondů MPSV MPSV Odbor Rodiny a ochrany práv dětí Jihočeský kraj Města a obce Město Soběslav WEIL, GOTSHAL - Nadační fond Konto BARIÉRY Nadace Charty GE Money Bank, a.s Nadace Dětský mozek Tříkrálová sbírka, Římskokatolická farnost Soběslav Pomozte dětem - projekt organizovaný NROS a ČT Schneider Electric, a.s Benefice Vlastní prodej Dary sbírkové konto Dary firemní a individuální Dary na sbírkové konto rehabilitačních pobytů IMY klub, jiné platby Příspěvky rodičů na pobyty Členské příspěvky Ostatní (doplatky, převody) Služební auto - dar Výdaje v Kč Osobní náklady Tvorba fondů Materiálové náklady Kancelářské potřeby Pomůcky, knihy Pohonné hmoty Vybavení Ostatní (potraviny, pomůcky, výtvarné potřeby) Služby Opravy Cestovné Kurzy Tisk, grafika Poštovné, telefony, internet Pobyty rodin Nájemné Ostatní (poplatky,pojištění) Náklady spojené s beneficemi Platba rehabilitačního pobytu Hospodářský výsledek (z titulu darování auta od firmy Porsche a.s.) Zdroje financování: Státní správa 62%, ostatní 38% ( nadace, benefice, atd.) 20

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí čtenáři,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí čtenáři, 2012 ÚVODNÍ SLOVO Milí čtenáři, pokud se chystáte poctivě přečíst naši výroční zprávu, máte můj obdiv. Přijde mi totiž, že informacemi všeho druhu se náš současný svět jen hemží. Člověk neví, co číst dřív,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Činnost sdružení v roce 2001

Činnost sdružení v roce 2001 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení Výroční zpráva za školní rok 2011 V Peruci dne 31.1.2012 Zpracoval: Ing. Ivo Kraus, hospodář sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ROK 2011 Část

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 21.2. 2012 v 16.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 21.2. 2012 v 16.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 21.2. 2012 v 16.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Středisko rané péče EDUCO Zlín o.s. uzavřelo třetí rok své činnosti. Ve výroční zprávě máte možnost nahlédnout do aktivit,

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

1. Název organizace:.

1. Název organizace:. ÚDAJE O ZŘIZOVATELI 1. Název organizace:. 2. Forma právní subjektivity: občanské sdružení nadace, nadační fond obecně prospěšná společnost organizace zřízená státem církevní právnická osoba organizace

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s.

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s. Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o vývoji, výchově a specifikách dvojčat a vícerčat prostřednictvím

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2014

Výroční zpráva Volno, o. s. 2014 Výroční zpráva Volno, o. s. 2014 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Speciální vzdělávání dětí mateřských škol

Speciální vzdělávání dětí mateřských škol Vzdělávací pobyt pro děti s rodiči Speciální vzdělávání dětí mateřských škol s cílem prohloubit a rozšířit integraci mezi dětmi a rodiči a vybavit rodiče potřebnými kompetencemi. Identifikovat a reagovat

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Pracovní konference: MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ŠKOLSTVÍ PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ DO BĚŽNÝCH ŠKOL Ostrava, 11.1.2012 PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Leona Nováková

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO

NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc. 1. Z historie nadace 1.1 Orgány nadace 1.2 Spolupracovníci nadace 2. Hospodaření v roce 2011 2.1 Projekty roku 2011

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Ul. Zavadilská 2842, Tábor Tel : 728 760 274, 723 978 272 e-mail : osverdan@seznam.cz

Ul. Zavadilská 2842, Tábor Tel : 728 760 274, 723 978 272 e-mail : osverdan@seznam.cz Ul. Zavadilská 2842, Tábor Tel : 728 760 274, 723 978 272 e-mail : osverdan@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2006 Poslání a cíle organizace Poslání Náplní organizace je poskytovat sociální poradenství a pomoc

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006 VÍTEJ o.p.s. Jižní 456 273 45 Hřebeč VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2006 Obsah: Úvodní slovo Lidé ve Vítej o.p.s. v roce 2006 Vítej o.p.s. v roce 2006 Sponzoři a donátoři Finanční zpráva Výrok auditora Kontakt

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

KDO JSME RADA 9.VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

KDO JSME RADA 9.VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 KDO JSME I MY" Společnost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Posláním sdružení je pomáhat vytvářet podmínky pro samostatný a důstojný život lidí s

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 NADACE GREEN FIELDS, obecně prospěšná společnost Vyškov, Komenského 7 Výroční zpráva za rok Datum zápisu: 12. února 1998 Spisová značka: O 45 vedená u Krajského soudu v Brně Název: NADACE GREEN FIELDS,

Více

Hořovické maminky o.s.

Hořovické maminky o.s. Hořovické maminky o.s. Občanské sdružení Hořovické maminky je zájmové, nevládní a neziskové občanské sdružení, které bylo vybudováno za účelem rozšíření nabídky péče a zkvalitnění prevence pro rodiny s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MELA o.p.s. Statutární orgány společnosti Mela o.p.s. je řízena: Členové dozorčí rady společnosti Ředitelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o Nadačním fondu Julinka 3. Struktura fondu 4. Poslání a účel fondu 5. Akce pořádané Nadačním fondem Julinka v roce 2014

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 ÚVODEM Tento rok jsme věnovali hodně pozornosti rozvoji malého podnikání jak v Soroti tak v Bwindi. Bylo vidět chuť a nadšení do nových příležitostí, kterých je na vesnici opravdu

Více

Výroční zpráva Střediska DAR za rok 2010

Výroční zpráva Střediska DAR za rok 2010 Výroční zpráva Střediska DAR za rok 2010 Posláním Střediska DAR je umožnit rodinám s dětmi s postižením život co možná nejvíce podobný každé jiné rodině s malými dětmi. Z hlediska lidských a občanských

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více