R O Č N Í K 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 1 1. R O Č N Í K WWW.DRNOVICE.CZ 2012"

Transkript

1 RO ČNÍ K

2 z radnice OBSAH ZÍSKÁVAT DOTACE SE STÁLE DAŘÍ 2 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 6 2. VELIKONOČNÍ JARMARK 7 MLADÍ MYSLIVCI V ROCE ČINNOST ZŠ A MŠ DRNOVICE 9 OREL DRNOVICE 11 DRNOVIČTÍ ZAHRÁDKÁŘI MAJÍ VÝROČÍ 12 ZPRÁVA HASIČSKÉHO SBORU 13 ZPRÁVA JEZDECKÉHO KLUBU BONUN 14 POZVÁNKY 16 ZÍSKÁVAT DOTACE SE STÁLE DAŘÍ Je mi potěšením, že hned na úvod mohu sdělit pozitivní zprávu. I letos se nám podaří hospodařit s výrazně vyššími příjmy, než jaký byl předpoklad před začátkem roku. Rozpočet již nyní dosahuje více než 14 milionů, což je téměř o čtyři miliony více, než je běžná výše příjmů. Tohoto stavu se nám podařilo dosáhnout díky snaze o získávání dotací. Na tento stav se ale musíme dívat i z jiného pohledu. Většina mimořádných prostředků je vázána účelem, na který byla poskytnuta. Vzhledem k tomu, že v podstatě většina tzv. volných prostředků z obecního rozpočtu bude použita na nutné spoluúčasti těchto dotací, nebude letos již možné počítat se stavbami silnic nebo rozšiřováním veřejného osvětlení. Nicméně i přesto budou všechny vynaložené prostředky dobře investovány. Technika, která je pořizována v rámci projektu komunitní kompostárna a svoz bioodpadů bude sloužit v obci řadu let. Stejně tak jako rekonstrukce knihovny nebo úpravy veřejných prostranství zhodnotí obecní majetek a zlepší služby občanům. Svým způsobem je mi líto, že při plánování investic máme svázané ruce aktuálními dotačními výzvami. Na větší akce typu nových silnic či inženýrských sítí, které bychom si sami naplánovali, bohužel nejsou a ještě nějaký čas ani nebudou peníze. Obec si stále nese velký dluh v podobě splátek kanalizace. Nicméně aktuální situace kolem změny zákona o rozpočtech obcí (tzv. rozpočtové určení daní) nám přináší velkou naději. Zákon z dílny ministerstva financí, na kterém je koaliční shoda, právě prochází vládou. Pokud vše půjde hladce, tak již od 2

3 z radnice příštího roku by naše obec mohla mít každoročně o dva miliony ročně více na investice. Jak by na tom byly jiné obce, můžete vidět na: Přestože je řada občanů při čtení těchto řádků patrně zklamána, protože se bohužel nedočetla nic o realizaci projektů, na které čekají (např. nové silnice v lokalitě Za Černou Bránou, nové sportoviště apod.), svůj úvodník bych rád ukončil pozitivně. Obec Drnovice se i v roce 2012 dočká výrazného posunu v rozvoji. Jsem za to rád, protože to nejen mě osobně stojí opravdu nemalé úsilí. Pevně věřím, že se dřív nebo později dostane na řešení všech palčivých otázek, neboť potřeby jednotlivých občanů beru opravdu velmi vážně. Petr Ducháček, starosta obce Hlavní investiční akce roku nákup malotraktoru s čelním nakladačem a štěpkovače - nákup malého nákladního automobilu - rekonstrukce budovy obecního úřadu * knihovna a studovna - vybudování turistického rozcestníku (úprava veřejného prostranství na rozcestí) Vandalismus v obci V noci z neděle 6. května na pondělí 7. května řádili v Drnovicích vandalové. Zničena byla téměř polovina hřiště náležícího k mateřské škole. Škoda byla vyčíslena na cca tis. Kč. Věc vyšetřuje Policie ČR jako trestný čin. Objev zdevastovaného dětského hřiště za školkou rozhodně nebyl příjemný. Opravdu nechápu, jakého člověka může uspokojovat, když bezhlavě ničí dětem jejich hřiště. Obec zvažuje, jakým způsobem podobným případům předcházet. V úvahu přichází zřízení obecní policie, nebo zavedení kamerového systému. 3 Zřízení obecní policie je velmi nákladné opatření, které bez spolupráce s okolními obcemi lze jen velmi těžko realizovat. V případě tzv. dělení strážníků mezi více obcí by náklady pro Drnovice byly cca Kč ročně. Proběhla jednání s Kunštátem, který se spolupráci nebrání. Dále pak s Lysicemi, které bohužel spolupráci při zřízení obecní policie odmítají z důvodů její údajné nepotřebnosti. Zřízení kamerového systému na nejrizikovějších místech by znamenalo zatížení pro obecní rozpočet v řádech desítek tisíc. Kamery samy o sobě by nebyly nejefektivnějším opatřením, nicméně jistý preventivní účinek je možné očekávat.

4 z radnice Audit hospodaření Počátkem letošního roku provedli kontroloři z krajského úřadu pravidelnou kontrolu hospodaření obce za rok Nebyly shledány žádné nedostatky, a tak byla obec Drnovice hodnocena nejvyšší známkou A. Jedná se o nejlepší hodnocení za posledních asi 10 let. Velká pochvala patří především zaměstnankyním kanceláře obecního úřadu za jejich svědomitou práci. Obec podporuje spolky Zastupitelé na svém jednání schválili rozdělení dotací mezi neziskové subjekty v obci. Rozdělování již druhým rokem probíhá podle jasných pravidel uvedených ve schváleném dotačním programu podpora neziskových subjektů. Díky němu je možné nastavit rovné podmínky pro všechny. Je přesně definován účel použití. Je zveřejněna výše a účel podpory pro konkrétní akce. Takto přerozdělené veřejné prostředky tak mohou být pod veřejnou kontrolou. V prvním kole se rozdělilo celkem Kč. Dále bylo přispěno Kč na činnost Svazu invalidů Lysice, který sdružuje i 18 drnovických občanů. Zastupitelstvo rovněž rozhodlo podpořit vznik kynologického klubu částkou Kč. Podpora je závislá na založení základní organizace a předložení plánu fungování. Povodňová prohlídka A1 B1 B2 TJ Sokol Kč Kč Kč ČČK Orel Kč Kč ČSZ Kč Kč Myslivci Klub důchodců SDH Kč Kč BONUN Kč Kč Kč Kč Kč V měsíci dubnu proběhla v obci každoroční povodňová prohlídka. Odborníky z ORP Boskovice bylo naší obci vytknuto zejména opakované zanášení koryt potoků. Jedná se zejména o odkládání odpadů do prostoru koryta. Řada občanů tak činí s dobrým úmyslem, neboť se domnívá, že koryto zpevní. Další část občanů tak činí z prosté pohodlnosti odpad odvážet na příslušná místa. Oba případy jsou nepřípustné. Pokud by Kč nastala tzv. velká voda, tak by zanesená koryta způsobila obrovské škody na majetku Kč Kč Prosíme občany, aby se ke svému okolí chovali svědomitě. 4

5 z radnice Zásah hasičů Naše jednotka sboru dobrovolných hasičů měla hned počátkem jara ostrý zásah. Hasiči museli řešit částečné zatopení jednoho rodinného domu. Ve spolupráci s obcí se nakonec podařilo zamezit větším škodám. Zasahujícím členům SDH patří velký dík. Havárie elektroinstalace v kulturním domě Koncem března došlo k poruše na elektroinstalaci v kulturním domě, konkrétně v kuchyni restaurace U Ctibora. Jednalo se o poruchu na vedení. Byla tedy nutná kompletní rekonstrukce elektroinstalace v kuchyni. Při této příležitosti došlo k výměně rozvodné skříně. První dubnový týden nastal další problém, tentokrát vypadl proud v celé budově. Závada byla opět na elektroinstalaci. Náklady na opravy obou poruch činily asi Kč. Vzhledem ke stáří elektroinstalace lze předpokládat, že podobné problémy nebudou výjimkou. V současné době se proto pracuje na návrhu komplexního řešení. Zpracovává se projekt, podle kterého budou postupně rekonstruovány elektrické rozvody. Petr Ducháček Omezení úředních hodin Od června až do září bude probíhat rekonstrukce druhého patra budovy obecního úřadu. Z důvodů zajištění bezpečnosti bude v tomto období omezen provoz kanceláře obecního úřadu. Úřední hodiny budou pouze: v pondělí od 8.00 do a ve středu od do V jiné termíny pouze po předchozí domluvě na: nebo na tel.: Prosíme o pochopení. Povinnost ohlášky záboru Rádi bychom znovu upozornili občany na povinnost hlásit zábor veřejných prostranství. Zábory je nutné hlásit vždy, i když budou trvat pouze několik dní. Ohlášení postačí em na osobně na OÚ nebo telefonicky Povinnost platit místní poplatek vzniká pouze v případě dlouhotrvajících záborů. Přednost zprava! Rádi bychom upozornili všechny občany-řidiče, že na většině místních komunikací platí přednost zprava. Na křižovatkách, které nejsou osazeny žádnými dopravními značkami, platí přednost zprava. Prosíme, mějte toto pravidlo na paměti. Předejděte tak nehodám a škodám na majetku a hlavně zdraví. 5

6 z radnice Otázky a odpovědi Proč obec zdražila nájem v kulturním domě? Nemá snad zájem na tom, aby jej občané využívali? Nájemné za využití kulturního domu je v současné době stanoveno tak, aby obec na jednotlivé akce nedoplácela. Dříve se běžně stávalo, že obec doplácela ze svého rozpočtu, tedy z veřejných peněz, na řadu akcí. Zpravidla se jednalo o akce pořádané v zimě, kdy jsou náklady řádově vyšší. Chceme, aby byl kulturní dům dále hojně využíván. Z toho důvodu byl samotný nájem naopak snížen. Změna nastala v reálném vyčíslení skutečných nákladů, zejména za energie. Každý jistě uzná, že není dobře, aby byly dotovány například oslavy narozenin, svatby apod. Obec chce nabídnout službu občanům. I proto je poplatek za využití kulturního domu v Drnovicích i nadále jeden z nejnižších v okolí. Pokud bychom měli rozpočítat skutečné náklady, tedy včetně odpisů a investic, tak by nájem musel být násobně vyšší. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V sobotu se v dopoledních hodinách naposledy ve stávající zasedací místnosti sešli všichni ti, kteří se podílejí na slavnostním vítání občánků. O průvodní slovo se jako tradičně postarala S. Setničková, s kulturním programem vystoupily děti z naší mateřské a základní školy. O doprovod písní zpívaných K. Nesnídalovou a I. Talackovou se postaral M. Vorlíček. Mezi občany Drnovic byli uvítáni Matyáš Zouhar, Vilém Fojt, Dominik Válek, Jan Stiglitz, Matěj Komárek, Barbora Křepelová, Michaela Borková a Amálie Kalasová. Gratulujeme rodičům k narození jejich dětí a přejeme rodičům i dětem spoustu šťastných chvil. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě programu. 6

7 2. VELIKONOČNÍ JARMARK V loňském roce se nám podařilo uspořádat 1. velikonoční jarmark, letos jsme na něj navázali druhým ročníkem. S potěšením konstatuji, že se jarmarku v letošním roce zúčastnilo více prodejců i návštěvníků než v minulém roce. Letos prodejci zaplnili celý sál kulturního domu. Nabízený sortiment byl opět různorodý, z radnice S velkým ohlasem se opět setkaly výtvarné dílničky. Letos se opět podařilo připravit pestrou nabídku výrobků. Jednalo se o různé velikonoční dekorace vyráběné převážně z papíru. Zájem dětí o práci v dílničkách byl jako už tradičně veliký. Bylo příjemné sledovat zájem, s jakým se děti pouštěly do práce na výrobcích od cukroví přes oděvy po módní doplňky. Program jarmarku zahájily ve 14 hod. Barbora Nesnídalová průvodním slovem a Iveta Talacková písní Halelluyah. Nedílnou součástí jarmarku bylo vystoupení žáků ZŠ a MŠ Drnovice. Vystoupení byla velmi zdařilá a děti si vysloužily nadšený potlesk hojného počtu diváků. Poděkování patří nejen dětem, ale i paním učitelkám. 7

8 kultura a jak pyšně si potom odnášely své výrobky domů. Myslím, že mohu říct, že jarmark se velmi vydařil. Věřím, že se v příštím roce zase sejdeme v tak hojném počtu jako v letos. Nesmím zapomenout vyjádřit poděkování všem, kteří se na přípravě jarmarku podíleli. Vážím si zájmu prodejců, protože bez jejich pestré nabídky by jarmark nebyl jarmarkem. Poděkování patří i těm, kteří se podíleli na přípravě dílniček ( S. Setničkové, Š. Ducháčkové, J. Pernicové, B. Burianové, P. Vorlíčkové, Z. Vlachové, M. Tomanové, Z. Šafářové a L. Setničkové), a I. Mihálkovi za vedení dílničky s pletením pomlázek. Za významný podíl na přípravě i realizaci jarmarku děkuji i organizacím Orel (I. Frýbortové) a ČSZ (p. Španělovi) Pavla Nesnídalová. MLADÍ MYSLIVCI V ROCE 2012 V sobotu 18. března se uskutečnilo místní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej pro mladé myslivce a ochránce přírody. Děti z mysliveckého kroužku Lysice-Drnovice se na ni připravují již od začátku školního roku, aby prokázaly co největší znalost myslivosti, kynologie, botaniky a ekologie. Soutěž se skládá z postupových kol. Místní kolo tedy rozhodlo o postupu dětí dále do kola okresního. Soutěžící museli prokázat své vědomosti při testu a krátké praktické části, při které poznávali rostliny a lovecké psy. Vše zvládli velmi dobře. Následovalo tedy vyhlášení vítězů s diplomy a odměnou. Děti, které by si rády zkusily tuto soutěž, mohly využít připravených začátečnických testů nebo vyzkoušet, které byliny či plemena loveckých psů poznají. Pro ně byla také připravena odměna. Celá tato část se odehrála v drnovické škole, proto bych ráda poděkovala za poskytnutí prostor a pomoc. Děti, které se umístily nad určenou bodovou hranicí, postupují do okresního kola, jehož teoretická část se uskuteční v sobotu 28. dubna a praktická část v neděli 6. května na nádvoří zámku v Lysicích. Výsledky: Kategorie A1 Zábojová Kristýna 1. místo Bělehrádková Nikola 6. místo Kategorie A2 Štěpánková Martina 4. místo Kategorie B Zábojová Andrea 4. místo Řehůřková Eliška 14. místo Čumová Gabriela 19. místo Začátečníci Trčková Michaela 1. místo Mihola Prokop 2. místo Zřídkaveselá Lucie 3. místo Naďa Novotná 8

9 spolky a organizace ČINNOST ZŠ A MŠ DRNOVICE ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ Dne 23. dubna 2012 proběhl v budově mateřské školy zápis dětí pro příští školní rok 2012/2013. Na uvolněných 16 míst budou přijaty děti podle stanovených kritérií, která byla zveřejněna a projednána se zřizovatelem. K zápisu se dostavilo 25 rodičů se svými dětmi, z nich bylo 17 dětí z Drnovic, 5 dětí přišlo z Voděrad, 2 děti z Lysic a 1 dítě z Černé Hory. Z tohoto počtu byli 3 předškoláci, kteří v souladu se školským zákonem budou do MŠ přijati přednostně. Dalším rozhodujícím kritériem při přijímání dětí do MŠ byl trvalý pobyt v Drnovicích a dále věk dítěte. Během zápisu si mohli rodiče s dětmi prohlédnout prostory mateřské školy, děti pochopitelně zaujaly nejvíce hračky a stavebnice. Byly pro ně připraveny drobné dárečky, které jim připravily starší děti pod odborným dohledem učitelek. Do konce školního roku je ve školce pro děti připravena spousta zábavy a radovánek. Následující den po zápisu navštívily divadelní představení v Blansku, další představení na ně čeká na konci května. Pro maminky ke Dni matek si každá třída připravuje svoji besídku. Na začátku června plánujeme školní výlet, zahradní slavnost, pasování předškoláků na školáky a řadu dalších ať už tradičních, či nových akcí na závěr školního roku. Na letní měsíce plánujeme v budově mateřské školy drobné stavební úpravy, které nám pomohou k výhodnější organizaci pro příští školní rok. MAŠKARNÍ BÁL ŠKOLNÍ DRUŽINY V pátek se konal ve školní družině MAŠKARNÍ BÁL, kterého se rády zúčastnily i děti z mateřské školy umístěné v budově základní školy. V průběhu odpoledne předvedli účastníci vlastní vystoupení, např. taneční skupiny, ve kterých předvedla děvčata svoje taneční umění. Pochopitelně ani hoši nezůstali pozadu, vytvořili hudební skupinu a představili se s písní od skupiny Kabát. Jako na každém maškarním bále, tak i u nás, nemohlo chybět vyhodnocení nejlepších masek. Další hodnocenou disciplínou byla soutěž o nejlepšího tanečníka. Soutěžilo se i ve slalomu s míčkem, hodu na terč a velmi oblíbená soutěž židličková se pro velký úspěch musela třikrát opakovat. Účast masek na letošním karnevalu byla veliká a všem zúčastněným, ale hlavně těm, kteří se na výrobě masek podíleli, patří obrovských dík. Byla to další zdařilá akce ve škole, na kterou budou děti dlouho vzpomínat. Jen škoda, přeškoda, že na tyto činnosti máme tak malý prostor! 9

10 spolky a organizace VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ V poslední březnový den jsme se sešli v naší mateřské škole, abychom si užili první jarní posezení při výrobě velikonoční ozdob spolu s rodiči dětí. Všichni měli možnost prohlédnout si prostory školky a připomenout si prostředí, ve kterém tráví děti většinu svého času. Kde si hrají, získávají nové informace, kde odpočívají, tvoří a kde mají své kamarády. Součástí velikonočního tvoření byly informace o organizaci předškolního vzdělávání v letošním roce. Ředitelka školy seznámila rodiče, jak se promítnou drobné stavební úpravy do organizace mateřské školy v následujícím školním roce. Zejména pak informovala rodiče o celodenním provozu v budově MŠ, Drnovice 196 a o polodenním provozu třídy MŠ umístěné v budově základní školy. Současně je požádala o pochopení vzniklé situace a možnostech řešení při změně dohody o délce pobytu dětí a dalších administrativních úkonech souvisejících s provozem předškolního vzdělávání. I když jsou veškeré stavební úpravy plánovány na období letních prázdnin, předpokládá se, že provoz mateřské školy bude dle zájmu ze strany rodičů realizován minimálně 14 dnů v měsíci červenci. Starosta obce přítomné rodiče informoval o dalších stavebních úpravách, jako je výměna oken, či zateplení budovy. Protože tyto úpravy podléhají dotačnímu řízení, není v současné době možné určit přesný termín jejich realizace. Po těchto informacích se konečně dostalo na pravé velikonoční tvoření. Učitelky MŠ měly připraveny různé nápady k vytváření kuřátek z vajíčkových skořápek, či papírových kohoutků. Rozzářené oči dětí byly odměnou za pomoc maminek, či tatínků, kteří jim pomáhali při výrobě velikonočních ozdob. Domníváme se, že první jarní setkání s rodiči bylo zdařilou akcí, bylo tvůrčí a zajímavé. Děkujeme všem za účast a těšíme se na další posezení a další nápady, které můžeme společně realizovat. Poslední školní den před Velikonocemi se skupina pěti žáků z naší školy zúčastnila DYS-KO-HER pořádaných Pedagogickopsychologickou poradnou Vyškov. Hry proběhly v prostorách Praktické školy v Boskovicích. Dys-ko-hry jsou organizovány pro děti, které vykazují speciálně vzdělávací potřeby (např dysgrafii, dyslexii, apod.). Na hry drnovští žáci vyrazili s paní asistentkou Mgr. Trčkovou, vybaveni nádhernými kšiltovkami se znakem Drnovic, které jim připravila paní vychovatelka Slezáková. DYS-KO-HRY 10 Podtitul her byl OSADNÍCI. Žáci soutěžili v 19 disciplínách, např. orientace na mapě, cik cak, skládání slov z písmen, hra na špióna, šibenice, hádanky, rébusy a z každé si odnášeli úspěšně získané nálepky. Svou osadu si naší žáci nazvali příznačně DRN- KY. Obrovskou radostí bylo, že se naši žáci umístili v kategorii I. stupně základních škol na krásném 2. místě. Ve škole je za tuto reprezentaci čekala pochvala a sladká odměna. Miloslava Brachová

11 Můj jarní příspěvek je vlastně už v nadpise pokračováním toho minulého z Tříkrálové sbírky, kdy se mladým Orlíkům podařilo pro pomoc potřebným vykoledovat pro Oblastní charitu Blansko ,- Kč. Další charitativní akcí se pro nás stal Velikonoční jarmark. Jde již o třetí jarmark, na kterém orelské děti prodávaly své výrobky. V loňském roce byl výtěžek z prodeje věnován podpoře projektu Adopce na dálku. V letošním roce jsme svoji pozornost soustředili na pomoc masajským dětem z africké Keni. Dětem se podařilo prodejem jejich výrobků získat částku Kč. Mimo jarmark se nám podařilo prodat další výrobky, takže jsme mohli prostřednictvím nadačního fondu One more day for children zaslat na podporu stavby druhé části dětského domova s kapacitou 20 dětí částku Kč. Děkujeme všem, kdo si od nás výrobky koupili a tím podpořili nadační fond One more day for children. Kdo má zájem, může sledovat dění tohoto fondu na Ale komu především patří poděkování? Přece dětem, které vyráběly a poté prodávaly své výrobky, aby mohly pomoct jiným dětem, které to opravdu potřebují. Děkuji těmto Orlíkům: Lucii a Fandovi Hájkovým, Žanetce Mynářové, Nicolce a Peťce Sedláčkovým, Martince a Sárce Štěpánkovým, Ivetce Talackové, Gábince a Marťovi Vlachovým, Katynce Tenorové, Lucince Zřídkaveselé, Gabči a Terezce Čumovým. Snad jsem na nikoho nezapomněla. Na Velikonočním jarmarku Orlové nejen prodávali, ale měli zde i svoji dílničku pro děti. Takže nudou se opravdu netrápíme. OREL DRNOVICE POMÁHAT JE PRO NÁS RADOST spolky a organizace Ráda bych vás informovala ještě o jedné aktivitě orelských dětí. Tentokráte se však týkala i dětí ze zdejší základní a mateřské školy. O co jde? Povodí Moravy, s.p., kde pracuji, vyhlašuje každoročně výtvarnou a literární soutěž pro děti pod názvem Voda štětcem a básní. Orelské děti se soutěže také zúčastňují. V letošním roce jsem se dohodla s paní ředitelkou Ing. Miloslavou Brachovou na zapojení do soutěže i místní základní a mateřské školy. Do soutěže byl přihlášen jeden prostorový model, jedno kolektivní výtvarné dílo dětí, 40 výtvarných děl jednotlivců a 3 literární díla. Jen abych soutěž trochu přiblížila. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 50 škol, které dodaly 564 výtvarných děl, 137 literárních děl, 40 výrobků z keramiky a 11 prostorových modelů. Díla byla dále rozdělena do věkových kategorií. Tato čísla uvádím jen proto, aby bylo patrno, že zvítězit v takovém počtu umělců není až tak jednoduché. Jaké tedy bylo umístění drnovických dětí? V kategorii prostorových modelů získal kolektiv žáků 4. a 5. ročníku ZŠ cenu generálního ředitele za model Víla Vodněnka z Drnovic. Víla Vodněnka z Drnovic. V literární části soutěže získala zvláštní cenu generálního ředitele Kateřina Tenorová za svoji Pohádku o vodě. Poděkování patří také 11

12 spolky a organizace Vendula Krčálová - Víla Amálka na tanečku s vodníkem Natálie Smutná - Mořská panna Amálka Fojtová za - Víla Amálka a vodník Kebule. Gabriele Vlachové a Nicol Sedláčkové za jejich povídání o vodě. Děti z MŠ získaly v kategorii těch nejmenších hned tři ceny: 1. místo patří Vendule Krčálové za obrázek Víla Amálka na tanečku s vodníkem, 3. místo Natálii Smutné za Mořskou pannu a cenu redakční rady získala Amálka Fojtová za obrázek Víla Amálka a vodník Kebule. Poděkování a dárek však patří všem dětem, které se této soutěže zúčastnily. Více o této soutěži naleznete na A to už je ode mě všechno. Přeji všem krásné jarní dny. Ivana Frýbortová, Orel jednota Drnovice DRNOVIČTÍ ZAHRÁDKÁŘI MAJÍ VÝROČÍ Zahrádkáři v Drnovicích budou v letošním roce slavit 50. výročí založení místní organizace a 55.výročí založení ČZS. Místní organizace v Drnovicích byla založena na ustavující schůzi v restauraci Na Staré. Ustavující schůze se zúčastnilo 31 občanů, z nichž 29 vstoupilo do místní organizace. Byli to následující občané: Brantner František, Jančík Jaroslav, Kopeček František, Máslo Josef, Prášil Stanislav, Smutný Michal, Trubák Václav, Vorlíček Antonín st., Bělehrádek Augustin, Jurnečka Alois, Komprda Antonín, Mihola Josef, Pešek Zdeněk, Španěl František, Tesař Stanislav, Vichta Jan st., Dokonal Rudolf, Jašek Bedřich, Kozák Ladislav st., Němec Antonín, Pavel Jaroslav, Španěl Antonín, Zahradník František, Hladký Karel, Jurnečka Antonín, Müller Jaroslav, Otava Emil, Španělová Zdeňka, a Tenora Bohumil. Ze zakládajících členů žijí v Drnovicích pouze dva, a to Dokonal Rudolf a Pešek Zdeněk. Prvním předsedou byl zvolen Otava Emil, místopředsedou Španělová Zdeňka, jednatelem Máslo Josef, pokladníkem Müller Jaroslav a hospodářem Bělehrádek Augustin. Organizace zahrádkářů se postupně rozrůstala a v devadesátých letech měla 190 členů z Drnovic a okolí. 12

13 spolky a organizace Předsedové organizace v následujících letech: Otava Emil Jašek Bedřich Pešek Zdeněk Přibyl Antonín Jednatelé základní organizace: Máslo Josef Ing. Páral Vincenc Přibyl Antonín Janíček Josef Hradecký Jindřich V prosinci 1978 byla koupena od paní Miholové stodola, která byla zahrádkáři opravena a byla v ní zřízena moštárna. První moštování se provádělo klasickým způsobem v bývalé prádelně u budovy požární zbrojnice. V roce 1980 bylo zahájeno moštování v zakoupené budově. V roce 1965 organizace zakoupila traktor a později i další zemědělské stroje na obdělávání záhumenků, o které se starali František Kasal a Josef Šindelka. V roce 1978 byl založen kroužek mladých zahrádkářů, který vedli ing. Páral a ing. Skřička, od roku 1985 do roku 1995 Přibyl Antonín. Kroužek mladých zahrádkářů měl svoji základnu na zahradě za Solarovými. Mladí zahrádkáři byli v té době velmi úspěšní a zúčastňovali se mnoha soutěží v rámci ČZS. Za dobu své existence zahrádkáři pořádali mnoho akcí, byly to výstavy ovoce a zeleniny, a to místní, okresní i oblastní, výstavu růží. Byly organizovány odborné přednášky a kursy, soutěž o nejkrásnější předzahrádku a výzdobu balkonů a oken., zájezdy na zahradnické výstavy a tradiční je i zahrádkářský ples. Současný výbor ZO se snaží navázat na práci svých předchůdců a v tradici místní organizace dále pokračovat. Z plánu na rok 2012: únor - zahrádkářský ples březen - výroční schůze a následně vystoupení Moravanky duben - účast na velikonočních trzích zájezd na Floru Olomouc a ZOO Kopeček červen - výlety pro MŠ a ZŠ červenec - soutěž o nejkrásnější výzdobu oken a balkonů - soutěž o nejkrásnější předzahrádku - posezení pro starší členy ZO září - soutěž o nejkrásnějšího dýňáka, - zahájení moštování říjen - zájezd do vinného sklípku prosinec - účast na vánočních trzích Na akce pořádané zahrádkáři zveme i ostatní občany. Jiří Španěl, předseda ZO ZPRÁVA HASIČSKÉHO SBORU Hasičský sbor má k dnešnímu dni 41 dospělých členů a 6 členů vedených jako čestní hasiči, hasičky. Kulturní akce, které již patří mezi tradiční, jsou hasičský ples a hasičské závody O pohár starosty obce. V loňském roce jsme se rozhodli rozšířit kulturní akce o novinku Pivní slavnosti. Přestože se jednalo o první ročník, akce se poměrně vydařila. Doufáme, že návštěvníci byli spokojeni a že navštíví i druhý ročník slavností. Náš sbor tvoří krom dospělých členů také 10 mladých hasičů a 9 dorostenců. Naši nejmladší členové se pravidelně účastní Okresní ligy mládeže, kde se jim daří do- 13

14 spolky a organizace sahovat velmi dobrých výsledků. Tím reprezentují nejen náš sbor, ale i obec Drnovice, neboť dokazují, že v naší obci se snažíme věnovat výchově dětí a mládeže. Péče o mladé hasiče je poměrně finančně náročná, proto jsme rádi, že se nám daří spolupracovat s obcí, bez jejíž pomoci bychom museli část těchto aktivit omezit. Mladí hasiči trénují pravidelně. V letních měsících se jedná především o procvičování požárního útoku a štafet, v zimním období pak udržují kondici formou her a návštěvami bazénu. Náš sbor se nečinil jen na poli zábavy, ale i co se týče hasičské zbrojnice. Obec zajistila opravu půlky střechy, čímž děkujeme panu starostovi. Na dalších opravách a vylepšeních se podíleli členové našeho sboru. Například šlo o rozšíření úložných prostor, do kterých se ukládají méně používané věci. Díky těmto prostorům vzniklo místo pro nově zakoupený přívěs na požární stříkačku. Tento přívěs si hlavně členové sportovního týmu upravili pro dopravu vybavení včetně PPS 18 na soutěže. Na sportovním stroji PPS 18 byly provedeny nutné opravy: Výměna svíček Seřízení karburátoru Výměna rozvaděče Zakoupena byla také nová příruba čerpadla. SDH Drnovice děkuje všem členům a příznivcům především za spolupráci v minulém roce, díky níž se jim povedlo vše, co si naplánovali, a věří, že i v letošním roce se jim povede stejně dobře nebo i lépe. Výbor SDH ZPRÁVA JEZDECKÉHO KLUBU BONUN Oddíl působí v Drnovicích od června 2006 a zajišťuje zájmovou činnost členů, jezdecký výcvik členů a jejich účast na jezdeckých soutěžích. Jezdecký klub eviduje 20 členů a k dispozici má 5 koní do provozu, kteří jsou plně využiti dětmi docházejícími do oddílu. Dovolte, abychom se s vámi podělili o radostnou událost, kdy se v roce 2011 naší kobylce narodil hřebeček Lombard, s kterým v dubnu oslavíme první rok života. Koník je pln života, síly a bude připravován k ježdění pro děti v oddíle. V roce 2011 jsme pořádali veřejné tréninky: HOBBY závody na Jízdárně pod Jánem v Drnovicích, kde si mohly děti vyzkoušet atmosféru závodů. Naše členky se umístily na předních příčkách, z čehož máme velkou radost a gratulujeme. Oddíl spolupracuje na vzdělávání dětí v jízdě na koni s profesionální stájí Býkovice. Aktivně jsme se účastnili akcí pořádaných ve spolupráci s obcí Drnovice a ostatními oddíly. Byli jsme u úklidu obce Drnovic, velikonočního jarmarku, Dnu dětí, výročí 100 let založení ZŠ Drnovice, Mikulášské besídky, vypouštění balónků a vožení dětí z MŠ Drnovice. V září jsme pořádali Hubertovu jízdu, na které se mohli občané Drnovic povozit v bryčkách. Poděkování patří všem sponzorům a obecnímu zastupitelstvu Obce Drnovice, kteří nás v aktivitách finančně podporují. Přijímáme nové členy do oddílu, bližší informace tel.č Za JK BONUN o.s. Irena Dvořáčková 14

15 kultura REKLAMA 15

16 POZVÁNKY 3. 6 TRADIČNÍ POUŤOVÉ ZÁBAVY Organizuje oddíl kopané, na hřišti u sokolovny, za nepříznivého počasí v KD. K tanci a poslechu vám budou hrát: od 21:00 Medium od 21:00 AnnA rock od 14:00 Velvet DEN DĚTÍ Zábavné odpoledne zahájené v 15:30 na hřišti za sokolovnou. Pořádá TJ Sokol 1. ROČNÍK PSÍ PŘEHLÍDKY Nejen pro psy s PP. Uskuteční se na hřišti za sokolovnou. 2. PIVNÍ SLAVNOSTI Organizuje SDH Drnovice. V A N D A L I S M U S V O B C I V Í C E N A S T R A N Ě 3 REKLAMA Prodej palivového dříví smrk jedle borovice modřín cena 650,- Kč za prm. Kontakt: Stejskalová Markéta Lhota u Lysic tel Možnost zajištění dopravy. CENÍK INZERCE CELÁ BAREVNÁ STRANA KČ POLOVINA BAREVNÉ STRANY KČ MENŠÍ FORMÁTY KČ SLEVA ZA ČERNOBÍLOU STRANU - 30% SLEVA ZA OPAKOVÁNÍ - 2x 5% 3x 10% 4x A VÍCE 15% DRNOVICKÝ ZPRAVODAJ Vychází nepravidelně a je bezplatně doručován do domácností v Drnovicích. Za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Názor přispěvatelů nemusí být totožný s oficiálním stanoviskem obce Drnovice. Tisk: Oldřich Vančát VAN druck, Sedlčany Foto titulní strana: Ing. Jaroslav Koudar

1 1 1. R O Č N Í K WWW.DRNOVICE.CZ 2012

1 1 1. R O Č N Í K WWW.DRNOVICE.CZ 2012 1 11. 2012 1 RO ČNÍ K WWW.DRNOVICE.CZ z radnice OBSAH TÉMA ROKU 2012: KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA... 2 NOVÁ KNIHOVNA BY MOHLA PŘILÁKAT VÍCE DĚTÍ 6 POSÍLÁNÍ PŘÁNÍČEK JEŽÍŠKOVI 7 ŘEDITELKOU ŠKOLY JMENOVÁNA M.

Více

1 0. R O Č N Í K WWW.DRNOVICE.CZ

1 0. R O Č N Í K WWW.DRNOVICE.CZ 2011 1 4 1 0. R O Č N Í K WWW.DRNOVICE.CZ z radnice OBSAH ÚSPĚŠNÝ ROK 2011 2 PRAVIDLA A PŘEDPISY 6 INFORMACE KOMISE PRO ROZVOJ OBCE 7 100. VÝROČÍ ŠKOLY 8 ZAHRÁDKÁŘI SE ZÚČASTNILI OSLAV ZALOŽENÍ 10 VÍTÁNÍ

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané! Skončila plesová sezona, a to je neklamným znamením, že začne jarní období. Podle kalendáře by jaro již mělo být tady, ale počasí v posledních dnech tomu nenasvědčuje.

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

640 let od založení obce Bernartice nad Odrou a 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů.

640 let od založení obce Bernartice nad Odrou a 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů. Vážení spoluobčané, v sobotu 28. června 2014 se za nádherného letního počasí uskutečnil v Březovém háji tradiční Den obce. Ten letošní byl však přece jenom něčím výjimečný. V tomto kalendářním roce si

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5 5 LIBUŠ A PÍSNICE 2011 JIŘINA ŠIKLOVÁ V KLUBU SENIOR ZŠ PÍSNICE USILUJE O BEZPEČNĚJŠÍ CESTU DO ŠKOLY PRAHA-LIBUŠ NESOUHLASÍ S DALŠÍM KASINEM NEPLAŤTE ZA BIOODPAD POZVÁNÍ NA DĚTSKÝ DEN 1 2 3 4 5 6 7 1 Na

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Velikonoce ve znamení tradic

Velikonoce ve znamení tradic 1 64 Květen 2011 Velikonoce ve znamení tradic 2 cí radost jejich tvůrcům. Jednou z dílen si nenápadně prošel také redaktor novin Zlínský deník Mgr. Stanislav Janalík, který barvitě popsal celou at- Z obsahu

Více

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str.

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str. BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2014 Ročník 38. Náklad 1200 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Výstaba v

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 5 2014 ročník XXIV., cena 15,- Kč SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS NIEMCZA DARUVAR Úspěšná biatlonová sezóna byla na Václavském náměstí zakončena 11. dubna.

Více