R O Č N Í K 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 1 1. R O Č N Í K WWW.DRNOVICE.CZ 2012"

Transkript

1 RO ČNÍ K

2 z radnice OBSAH ZÍSKÁVAT DOTACE SE STÁLE DAŘÍ 2 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 6 2. VELIKONOČNÍ JARMARK 7 MLADÍ MYSLIVCI V ROCE ČINNOST ZŠ A MŠ DRNOVICE 9 OREL DRNOVICE 11 DRNOVIČTÍ ZAHRÁDKÁŘI MAJÍ VÝROČÍ 12 ZPRÁVA HASIČSKÉHO SBORU 13 ZPRÁVA JEZDECKÉHO KLUBU BONUN 14 POZVÁNKY 16 ZÍSKÁVAT DOTACE SE STÁLE DAŘÍ Je mi potěšením, že hned na úvod mohu sdělit pozitivní zprávu. I letos se nám podaří hospodařit s výrazně vyššími příjmy, než jaký byl předpoklad před začátkem roku. Rozpočet již nyní dosahuje více než 14 milionů, což je téměř o čtyři miliony více, než je běžná výše příjmů. Tohoto stavu se nám podařilo dosáhnout díky snaze o získávání dotací. Na tento stav se ale musíme dívat i z jiného pohledu. Většina mimořádných prostředků je vázána účelem, na který byla poskytnuta. Vzhledem k tomu, že v podstatě většina tzv. volných prostředků z obecního rozpočtu bude použita na nutné spoluúčasti těchto dotací, nebude letos již možné počítat se stavbami silnic nebo rozšiřováním veřejného osvětlení. Nicméně i přesto budou všechny vynaložené prostředky dobře investovány. Technika, která je pořizována v rámci projektu komunitní kompostárna a svoz bioodpadů bude sloužit v obci řadu let. Stejně tak jako rekonstrukce knihovny nebo úpravy veřejných prostranství zhodnotí obecní majetek a zlepší služby občanům. Svým způsobem je mi líto, že při plánování investic máme svázané ruce aktuálními dotačními výzvami. Na větší akce typu nových silnic či inženýrských sítí, které bychom si sami naplánovali, bohužel nejsou a ještě nějaký čas ani nebudou peníze. Obec si stále nese velký dluh v podobě splátek kanalizace. Nicméně aktuální situace kolem změny zákona o rozpočtech obcí (tzv. rozpočtové určení daní) nám přináší velkou naději. Zákon z dílny ministerstva financí, na kterém je koaliční shoda, právě prochází vládou. Pokud vše půjde hladce, tak již od 2

3 z radnice příštího roku by naše obec mohla mít každoročně o dva miliony ročně více na investice. Jak by na tom byly jiné obce, můžete vidět na: Přestože je řada občanů při čtení těchto řádků patrně zklamána, protože se bohužel nedočetla nic o realizaci projektů, na které čekají (např. nové silnice v lokalitě Za Černou Bránou, nové sportoviště apod.), svůj úvodník bych rád ukončil pozitivně. Obec Drnovice se i v roce 2012 dočká výrazného posunu v rozvoji. Jsem za to rád, protože to nejen mě osobně stojí opravdu nemalé úsilí. Pevně věřím, že se dřív nebo později dostane na řešení všech palčivých otázek, neboť potřeby jednotlivých občanů beru opravdu velmi vážně. Petr Ducháček, starosta obce Hlavní investiční akce roku nákup malotraktoru s čelním nakladačem a štěpkovače - nákup malého nákladního automobilu - rekonstrukce budovy obecního úřadu * knihovna a studovna - vybudování turistického rozcestníku (úprava veřejného prostranství na rozcestí) Vandalismus v obci V noci z neděle 6. května na pondělí 7. května řádili v Drnovicích vandalové. Zničena byla téměř polovina hřiště náležícího k mateřské škole. Škoda byla vyčíslena na cca tis. Kč. Věc vyšetřuje Policie ČR jako trestný čin. Objev zdevastovaného dětského hřiště za školkou rozhodně nebyl příjemný. Opravdu nechápu, jakého člověka může uspokojovat, když bezhlavě ničí dětem jejich hřiště. Obec zvažuje, jakým způsobem podobným případům předcházet. V úvahu přichází zřízení obecní policie, nebo zavedení kamerového systému. 3 Zřízení obecní policie je velmi nákladné opatření, které bez spolupráce s okolními obcemi lze jen velmi těžko realizovat. V případě tzv. dělení strážníků mezi více obcí by náklady pro Drnovice byly cca Kč ročně. Proběhla jednání s Kunštátem, který se spolupráci nebrání. Dále pak s Lysicemi, které bohužel spolupráci při zřízení obecní policie odmítají z důvodů její údajné nepotřebnosti. Zřízení kamerového systému na nejrizikovějších místech by znamenalo zatížení pro obecní rozpočet v řádech desítek tisíc. Kamery samy o sobě by nebyly nejefektivnějším opatřením, nicméně jistý preventivní účinek je možné očekávat.

4 z radnice Audit hospodaření Počátkem letošního roku provedli kontroloři z krajského úřadu pravidelnou kontrolu hospodaření obce za rok Nebyly shledány žádné nedostatky, a tak byla obec Drnovice hodnocena nejvyšší známkou A. Jedná se o nejlepší hodnocení za posledních asi 10 let. Velká pochvala patří především zaměstnankyním kanceláře obecního úřadu za jejich svědomitou práci. Obec podporuje spolky Zastupitelé na svém jednání schválili rozdělení dotací mezi neziskové subjekty v obci. Rozdělování již druhým rokem probíhá podle jasných pravidel uvedených ve schváleném dotačním programu podpora neziskových subjektů. Díky němu je možné nastavit rovné podmínky pro všechny. Je přesně definován účel použití. Je zveřejněna výše a účel podpory pro konkrétní akce. Takto přerozdělené veřejné prostředky tak mohou být pod veřejnou kontrolou. V prvním kole se rozdělilo celkem Kč. Dále bylo přispěno Kč na činnost Svazu invalidů Lysice, který sdružuje i 18 drnovických občanů. Zastupitelstvo rovněž rozhodlo podpořit vznik kynologického klubu částkou Kč. Podpora je závislá na založení základní organizace a předložení plánu fungování. Povodňová prohlídka A1 B1 B2 TJ Sokol Kč Kč Kč ČČK Orel Kč Kč ČSZ Kč Kč Myslivci Klub důchodců SDH Kč Kč BONUN Kč Kč Kč Kč Kč V měsíci dubnu proběhla v obci každoroční povodňová prohlídka. Odborníky z ORP Boskovice bylo naší obci vytknuto zejména opakované zanášení koryt potoků. Jedná se zejména o odkládání odpadů do prostoru koryta. Řada občanů tak činí s dobrým úmyslem, neboť se domnívá, že koryto zpevní. Další část občanů tak činí z prosté pohodlnosti odpad odvážet na příslušná místa. Oba případy jsou nepřípustné. Pokud by Kč nastala tzv. velká voda, tak by zanesená koryta způsobila obrovské škody na majetku Kč Kč Prosíme občany, aby se ke svému okolí chovali svědomitě. 4

5 z radnice Zásah hasičů Naše jednotka sboru dobrovolných hasičů měla hned počátkem jara ostrý zásah. Hasiči museli řešit částečné zatopení jednoho rodinného domu. Ve spolupráci s obcí se nakonec podařilo zamezit větším škodám. Zasahujícím členům SDH patří velký dík. Havárie elektroinstalace v kulturním domě Koncem března došlo k poruše na elektroinstalaci v kulturním domě, konkrétně v kuchyni restaurace U Ctibora. Jednalo se o poruchu na vedení. Byla tedy nutná kompletní rekonstrukce elektroinstalace v kuchyni. Při této příležitosti došlo k výměně rozvodné skříně. První dubnový týden nastal další problém, tentokrát vypadl proud v celé budově. Závada byla opět na elektroinstalaci. Náklady na opravy obou poruch činily asi Kč. Vzhledem ke stáří elektroinstalace lze předpokládat, že podobné problémy nebudou výjimkou. V současné době se proto pracuje na návrhu komplexního řešení. Zpracovává se projekt, podle kterého budou postupně rekonstruovány elektrické rozvody. Petr Ducháček Omezení úředních hodin Od června až do září bude probíhat rekonstrukce druhého patra budovy obecního úřadu. Z důvodů zajištění bezpečnosti bude v tomto období omezen provoz kanceláře obecního úřadu. Úřední hodiny budou pouze: v pondělí od 8.00 do a ve středu od do V jiné termíny pouze po předchozí domluvě na: nebo na tel.: Prosíme o pochopení. Povinnost ohlášky záboru Rádi bychom znovu upozornili občany na povinnost hlásit zábor veřejných prostranství. Zábory je nutné hlásit vždy, i když budou trvat pouze několik dní. Ohlášení postačí em na osobně na OÚ nebo telefonicky Povinnost platit místní poplatek vzniká pouze v případě dlouhotrvajících záborů. Přednost zprava! Rádi bychom upozornili všechny občany-řidiče, že na většině místních komunikací platí přednost zprava. Na křižovatkách, které nejsou osazeny žádnými dopravními značkami, platí přednost zprava. Prosíme, mějte toto pravidlo na paměti. Předejděte tak nehodám a škodám na majetku a hlavně zdraví. 5

6 z radnice Otázky a odpovědi Proč obec zdražila nájem v kulturním domě? Nemá snad zájem na tom, aby jej občané využívali? Nájemné za využití kulturního domu je v současné době stanoveno tak, aby obec na jednotlivé akce nedoplácela. Dříve se běžně stávalo, že obec doplácela ze svého rozpočtu, tedy z veřejných peněz, na řadu akcí. Zpravidla se jednalo o akce pořádané v zimě, kdy jsou náklady řádově vyšší. Chceme, aby byl kulturní dům dále hojně využíván. Z toho důvodu byl samotný nájem naopak snížen. Změna nastala v reálném vyčíslení skutečných nákladů, zejména za energie. Každý jistě uzná, že není dobře, aby byly dotovány například oslavy narozenin, svatby apod. Obec chce nabídnout službu občanům. I proto je poplatek za využití kulturního domu v Drnovicích i nadále jeden z nejnižších v okolí. Pokud bychom měli rozpočítat skutečné náklady, tedy včetně odpisů a investic, tak by nájem musel být násobně vyšší. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V sobotu se v dopoledních hodinách naposledy ve stávající zasedací místnosti sešli všichni ti, kteří se podílejí na slavnostním vítání občánků. O průvodní slovo se jako tradičně postarala S. Setničková, s kulturním programem vystoupily děti z naší mateřské a základní školy. O doprovod písní zpívaných K. Nesnídalovou a I. Talackovou se postaral M. Vorlíček. Mezi občany Drnovic byli uvítáni Matyáš Zouhar, Vilém Fojt, Dominik Válek, Jan Stiglitz, Matěj Komárek, Barbora Křepelová, Michaela Borková a Amálie Kalasová. Gratulujeme rodičům k narození jejich dětí a přejeme rodičům i dětem spoustu šťastných chvil. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě programu. 6

7 2. VELIKONOČNÍ JARMARK V loňském roce se nám podařilo uspořádat 1. velikonoční jarmark, letos jsme na něj navázali druhým ročníkem. S potěšením konstatuji, že se jarmarku v letošním roce zúčastnilo více prodejců i návštěvníků než v minulém roce. Letos prodejci zaplnili celý sál kulturního domu. Nabízený sortiment byl opět různorodý, z radnice S velkým ohlasem se opět setkaly výtvarné dílničky. Letos se opět podařilo připravit pestrou nabídku výrobků. Jednalo se o různé velikonoční dekorace vyráběné převážně z papíru. Zájem dětí o práci v dílničkách byl jako už tradičně veliký. Bylo příjemné sledovat zájem, s jakým se děti pouštěly do práce na výrobcích od cukroví přes oděvy po módní doplňky. Program jarmarku zahájily ve 14 hod. Barbora Nesnídalová průvodním slovem a Iveta Talacková písní Halelluyah. Nedílnou součástí jarmarku bylo vystoupení žáků ZŠ a MŠ Drnovice. Vystoupení byla velmi zdařilá a děti si vysloužily nadšený potlesk hojného počtu diváků. Poděkování patří nejen dětem, ale i paním učitelkám. 7

8 kultura a jak pyšně si potom odnášely své výrobky domů. Myslím, že mohu říct, že jarmark se velmi vydařil. Věřím, že se v příštím roce zase sejdeme v tak hojném počtu jako v letos. Nesmím zapomenout vyjádřit poděkování všem, kteří se na přípravě jarmarku podíleli. Vážím si zájmu prodejců, protože bez jejich pestré nabídky by jarmark nebyl jarmarkem. Poděkování patří i těm, kteří se podíleli na přípravě dílniček ( S. Setničkové, Š. Ducháčkové, J. Pernicové, B. Burianové, P. Vorlíčkové, Z. Vlachové, M. Tomanové, Z. Šafářové a L. Setničkové), a I. Mihálkovi za vedení dílničky s pletením pomlázek. Za významný podíl na přípravě i realizaci jarmarku děkuji i organizacím Orel (I. Frýbortové) a ČSZ (p. Španělovi) Pavla Nesnídalová. MLADÍ MYSLIVCI V ROCE 2012 V sobotu 18. března se uskutečnilo místní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej pro mladé myslivce a ochránce přírody. Děti z mysliveckého kroužku Lysice-Drnovice se na ni připravují již od začátku školního roku, aby prokázaly co největší znalost myslivosti, kynologie, botaniky a ekologie. Soutěž se skládá z postupových kol. Místní kolo tedy rozhodlo o postupu dětí dále do kola okresního. Soutěžící museli prokázat své vědomosti při testu a krátké praktické části, při které poznávali rostliny a lovecké psy. Vše zvládli velmi dobře. Následovalo tedy vyhlášení vítězů s diplomy a odměnou. Děti, které by si rády zkusily tuto soutěž, mohly využít připravených začátečnických testů nebo vyzkoušet, které byliny či plemena loveckých psů poznají. Pro ně byla také připravena odměna. Celá tato část se odehrála v drnovické škole, proto bych ráda poděkovala za poskytnutí prostor a pomoc. Děti, které se umístily nad určenou bodovou hranicí, postupují do okresního kola, jehož teoretická část se uskuteční v sobotu 28. dubna a praktická část v neděli 6. května na nádvoří zámku v Lysicích. Výsledky: Kategorie A1 Zábojová Kristýna 1. místo Bělehrádková Nikola 6. místo Kategorie A2 Štěpánková Martina 4. místo Kategorie B Zábojová Andrea 4. místo Řehůřková Eliška 14. místo Čumová Gabriela 19. místo Začátečníci Trčková Michaela 1. místo Mihola Prokop 2. místo Zřídkaveselá Lucie 3. místo Naďa Novotná 8

9 spolky a organizace ČINNOST ZŠ A MŠ DRNOVICE ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ Dne 23. dubna 2012 proběhl v budově mateřské školy zápis dětí pro příští školní rok 2012/2013. Na uvolněných 16 míst budou přijaty děti podle stanovených kritérií, která byla zveřejněna a projednána se zřizovatelem. K zápisu se dostavilo 25 rodičů se svými dětmi, z nich bylo 17 dětí z Drnovic, 5 dětí přišlo z Voděrad, 2 děti z Lysic a 1 dítě z Černé Hory. Z tohoto počtu byli 3 předškoláci, kteří v souladu se školským zákonem budou do MŠ přijati přednostně. Dalším rozhodujícím kritériem při přijímání dětí do MŠ byl trvalý pobyt v Drnovicích a dále věk dítěte. Během zápisu si mohli rodiče s dětmi prohlédnout prostory mateřské školy, děti pochopitelně zaujaly nejvíce hračky a stavebnice. Byly pro ně připraveny drobné dárečky, které jim připravily starší děti pod odborným dohledem učitelek. Do konce školního roku je ve školce pro děti připravena spousta zábavy a radovánek. Následující den po zápisu navštívily divadelní představení v Blansku, další představení na ně čeká na konci května. Pro maminky ke Dni matek si každá třída připravuje svoji besídku. Na začátku června plánujeme školní výlet, zahradní slavnost, pasování předškoláků na školáky a řadu dalších ať už tradičních, či nových akcí na závěr školního roku. Na letní měsíce plánujeme v budově mateřské školy drobné stavební úpravy, které nám pomohou k výhodnější organizaci pro příští školní rok. MAŠKARNÍ BÁL ŠKOLNÍ DRUŽINY V pátek se konal ve školní družině MAŠKARNÍ BÁL, kterého se rády zúčastnily i děti z mateřské školy umístěné v budově základní školy. V průběhu odpoledne předvedli účastníci vlastní vystoupení, např. taneční skupiny, ve kterých předvedla děvčata svoje taneční umění. Pochopitelně ani hoši nezůstali pozadu, vytvořili hudební skupinu a představili se s písní od skupiny Kabát. Jako na každém maškarním bále, tak i u nás, nemohlo chybět vyhodnocení nejlepších masek. Další hodnocenou disciplínou byla soutěž o nejlepšího tanečníka. Soutěžilo se i ve slalomu s míčkem, hodu na terč a velmi oblíbená soutěž židličková se pro velký úspěch musela třikrát opakovat. Účast masek na letošním karnevalu byla veliká a všem zúčastněným, ale hlavně těm, kteří se na výrobě masek podíleli, patří obrovských dík. Byla to další zdařilá akce ve škole, na kterou budou děti dlouho vzpomínat. Jen škoda, přeškoda, že na tyto činnosti máme tak malý prostor! 9

10 spolky a organizace VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ V poslední březnový den jsme se sešli v naší mateřské škole, abychom si užili první jarní posezení při výrobě velikonoční ozdob spolu s rodiči dětí. Všichni měli možnost prohlédnout si prostory školky a připomenout si prostředí, ve kterém tráví děti většinu svého času. Kde si hrají, získávají nové informace, kde odpočívají, tvoří a kde mají své kamarády. Součástí velikonočního tvoření byly informace o organizaci předškolního vzdělávání v letošním roce. Ředitelka školy seznámila rodiče, jak se promítnou drobné stavební úpravy do organizace mateřské školy v následujícím školním roce. Zejména pak informovala rodiče o celodenním provozu v budově MŠ, Drnovice 196 a o polodenním provozu třídy MŠ umístěné v budově základní školy. Současně je požádala o pochopení vzniklé situace a možnostech řešení při změně dohody o délce pobytu dětí a dalších administrativních úkonech souvisejících s provozem předškolního vzdělávání. I když jsou veškeré stavební úpravy plánovány na období letních prázdnin, předpokládá se, že provoz mateřské školy bude dle zájmu ze strany rodičů realizován minimálně 14 dnů v měsíci červenci. Starosta obce přítomné rodiče informoval o dalších stavebních úpravách, jako je výměna oken, či zateplení budovy. Protože tyto úpravy podléhají dotačnímu řízení, není v současné době možné určit přesný termín jejich realizace. Po těchto informacích se konečně dostalo na pravé velikonoční tvoření. Učitelky MŠ měly připraveny různé nápady k vytváření kuřátek z vajíčkových skořápek, či papírových kohoutků. Rozzářené oči dětí byly odměnou za pomoc maminek, či tatínků, kteří jim pomáhali při výrobě velikonočních ozdob. Domníváme se, že první jarní setkání s rodiči bylo zdařilou akcí, bylo tvůrčí a zajímavé. Děkujeme všem za účast a těšíme se na další posezení a další nápady, které můžeme společně realizovat. Poslední školní den před Velikonocemi se skupina pěti žáků z naší školy zúčastnila DYS-KO-HER pořádaných Pedagogickopsychologickou poradnou Vyškov. Hry proběhly v prostorách Praktické školy v Boskovicích. Dys-ko-hry jsou organizovány pro děti, které vykazují speciálně vzdělávací potřeby (např dysgrafii, dyslexii, apod.). Na hry drnovští žáci vyrazili s paní asistentkou Mgr. Trčkovou, vybaveni nádhernými kšiltovkami se znakem Drnovic, které jim připravila paní vychovatelka Slezáková. DYS-KO-HRY 10 Podtitul her byl OSADNÍCI. Žáci soutěžili v 19 disciplínách, např. orientace na mapě, cik cak, skládání slov z písmen, hra na špióna, šibenice, hádanky, rébusy a z každé si odnášeli úspěšně získané nálepky. Svou osadu si naší žáci nazvali příznačně DRN- KY. Obrovskou radostí bylo, že se naši žáci umístili v kategorii I. stupně základních škol na krásném 2. místě. Ve škole je za tuto reprezentaci čekala pochvala a sladká odměna. Miloslava Brachová

11 Můj jarní příspěvek je vlastně už v nadpise pokračováním toho minulého z Tříkrálové sbírky, kdy se mladým Orlíkům podařilo pro pomoc potřebným vykoledovat pro Oblastní charitu Blansko ,- Kč. Další charitativní akcí se pro nás stal Velikonoční jarmark. Jde již o třetí jarmark, na kterém orelské děti prodávaly své výrobky. V loňském roce byl výtěžek z prodeje věnován podpoře projektu Adopce na dálku. V letošním roce jsme svoji pozornost soustředili na pomoc masajským dětem z africké Keni. Dětem se podařilo prodejem jejich výrobků získat částku Kč. Mimo jarmark se nám podařilo prodat další výrobky, takže jsme mohli prostřednictvím nadačního fondu One more day for children zaslat na podporu stavby druhé části dětského domova s kapacitou 20 dětí částku Kč. Děkujeme všem, kdo si od nás výrobky koupili a tím podpořili nadační fond One more day for children. Kdo má zájem, může sledovat dění tohoto fondu na Ale komu především patří poděkování? Přece dětem, které vyráběly a poté prodávaly své výrobky, aby mohly pomoct jiným dětem, které to opravdu potřebují. Děkuji těmto Orlíkům: Lucii a Fandovi Hájkovým, Žanetce Mynářové, Nicolce a Peťce Sedláčkovým, Martince a Sárce Štěpánkovým, Ivetce Talackové, Gábince a Marťovi Vlachovým, Katynce Tenorové, Lucince Zřídkaveselé, Gabči a Terezce Čumovým. Snad jsem na nikoho nezapomněla. Na Velikonočním jarmarku Orlové nejen prodávali, ale měli zde i svoji dílničku pro děti. Takže nudou se opravdu netrápíme. OREL DRNOVICE POMÁHAT JE PRO NÁS RADOST spolky a organizace Ráda bych vás informovala ještě o jedné aktivitě orelských dětí. Tentokráte se však týkala i dětí ze zdejší základní a mateřské školy. O co jde? Povodí Moravy, s.p., kde pracuji, vyhlašuje každoročně výtvarnou a literární soutěž pro děti pod názvem Voda štětcem a básní. Orelské děti se soutěže také zúčastňují. V letošním roce jsem se dohodla s paní ředitelkou Ing. Miloslavou Brachovou na zapojení do soutěže i místní základní a mateřské školy. Do soutěže byl přihlášen jeden prostorový model, jedno kolektivní výtvarné dílo dětí, 40 výtvarných děl jednotlivců a 3 literární díla. Jen abych soutěž trochu přiblížila. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 50 škol, které dodaly 564 výtvarných děl, 137 literárních děl, 40 výrobků z keramiky a 11 prostorových modelů. Díla byla dále rozdělena do věkových kategorií. Tato čísla uvádím jen proto, aby bylo patrno, že zvítězit v takovém počtu umělců není až tak jednoduché. Jaké tedy bylo umístění drnovických dětí? V kategorii prostorových modelů získal kolektiv žáků 4. a 5. ročníku ZŠ cenu generálního ředitele za model Víla Vodněnka z Drnovic. Víla Vodněnka z Drnovic. V literární části soutěže získala zvláštní cenu generálního ředitele Kateřina Tenorová za svoji Pohádku o vodě. Poděkování patří také 11

12 spolky a organizace Vendula Krčálová - Víla Amálka na tanečku s vodníkem Natálie Smutná - Mořská panna Amálka Fojtová za - Víla Amálka a vodník Kebule. Gabriele Vlachové a Nicol Sedláčkové za jejich povídání o vodě. Děti z MŠ získaly v kategorii těch nejmenších hned tři ceny: 1. místo patří Vendule Krčálové za obrázek Víla Amálka na tanečku s vodníkem, 3. místo Natálii Smutné za Mořskou pannu a cenu redakční rady získala Amálka Fojtová za obrázek Víla Amálka a vodník Kebule. Poděkování a dárek však patří všem dětem, které se této soutěže zúčastnily. Více o této soutěži naleznete na A to už je ode mě všechno. Přeji všem krásné jarní dny. Ivana Frýbortová, Orel jednota Drnovice DRNOVIČTÍ ZAHRÁDKÁŘI MAJÍ VÝROČÍ Zahrádkáři v Drnovicích budou v letošním roce slavit 50. výročí založení místní organizace a 55.výročí založení ČZS. Místní organizace v Drnovicích byla založena na ustavující schůzi v restauraci Na Staré. Ustavující schůze se zúčastnilo 31 občanů, z nichž 29 vstoupilo do místní organizace. Byli to následující občané: Brantner František, Jančík Jaroslav, Kopeček František, Máslo Josef, Prášil Stanislav, Smutný Michal, Trubák Václav, Vorlíček Antonín st., Bělehrádek Augustin, Jurnečka Alois, Komprda Antonín, Mihola Josef, Pešek Zdeněk, Španěl František, Tesař Stanislav, Vichta Jan st., Dokonal Rudolf, Jašek Bedřich, Kozák Ladislav st., Němec Antonín, Pavel Jaroslav, Španěl Antonín, Zahradník František, Hladký Karel, Jurnečka Antonín, Müller Jaroslav, Otava Emil, Španělová Zdeňka, a Tenora Bohumil. Ze zakládajících členů žijí v Drnovicích pouze dva, a to Dokonal Rudolf a Pešek Zdeněk. Prvním předsedou byl zvolen Otava Emil, místopředsedou Španělová Zdeňka, jednatelem Máslo Josef, pokladníkem Müller Jaroslav a hospodářem Bělehrádek Augustin. Organizace zahrádkářů se postupně rozrůstala a v devadesátých letech měla 190 členů z Drnovic a okolí. 12

13 spolky a organizace Předsedové organizace v následujících letech: Otava Emil Jašek Bedřich Pešek Zdeněk Přibyl Antonín Jednatelé základní organizace: Máslo Josef Ing. Páral Vincenc Přibyl Antonín Janíček Josef Hradecký Jindřich V prosinci 1978 byla koupena od paní Miholové stodola, která byla zahrádkáři opravena a byla v ní zřízena moštárna. První moštování se provádělo klasickým způsobem v bývalé prádelně u budovy požární zbrojnice. V roce 1980 bylo zahájeno moštování v zakoupené budově. V roce 1965 organizace zakoupila traktor a později i další zemědělské stroje na obdělávání záhumenků, o které se starali František Kasal a Josef Šindelka. V roce 1978 byl založen kroužek mladých zahrádkářů, který vedli ing. Páral a ing. Skřička, od roku 1985 do roku 1995 Přibyl Antonín. Kroužek mladých zahrádkářů měl svoji základnu na zahradě za Solarovými. Mladí zahrádkáři byli v té době velmi úspěšní a zúčastňovali se mnoha soutěží v rámci ČZS. Za dobu své existence zahrádkáři pořádali mnoho akcí, byly to výstavy ovoce a zeleniny, a to místní, okresní i oblastní, výstavu růží. Byly organizovány odborné přednášky a kursy, soutěž o nejkrásnější předzahrádku a výzdobu balkonů a oken., zájezdy na zahradnické výstavy a tradiční je i zahrádkářský ples. Současný výbor ZO se snaží navázat na práci svých předchůdců a v tradici místní organizace dále pokračovat. Z plánu na rok 2012: únor - zahrádkářský ples březen - výroční schůze a následně vystoupení Moravanky duben - účast na velikonočních trzích zájezd na Floru Olomouc a ZOO Kopeček červen - výlety pro MŠ a ZŠ červenec - soutěž o nejkrásnější výzdobu oken a balkonů - soutěž o nejkrásnější předzahrádku - posezení pro starší členy ZO září - soutěž o nejkrásnějšího dýňáka, - zahájení moštování říjen - zájezd do vinného sklípku prosinec - účast na vánočních trzích Na akce pořádané zahrádkáři zveme i ostatní občany. Jiří Španěl, předseda ZO ZPRÁVA HASIČSKÉHO SBORU Hasičský sbor má k dnešnímu dni 41 dospělých členů a 6 členů vedených jako čestní hasiči, hasičky. Kulturní akce, které již patří mezi tradiční, jsou hasičský ples a hasičské závody O pohár starosty obce. V loňském roce jsme se rozhodli rozšířit kulturní akce o novinku Pivní slavnosti. Přestože se jednalo o první ročník, akce se poměrně vydařila. Doufáme, že návštěvníci byli spokojeni a že navštíví i druhý ročník slavností. Náš sbor tvoří krom dospělých členů také 10 mladých hasičů a 9 dorostenců. Naši nejmladší členové se pravidelně účastní Okresní ligy mládeže, kde se jim daří do- 13

14 spolky a organizace sahovat velmi dobrých výsledků. Tím reprezentují nejen náš sbor, ale i obec Drnovice, neboť dokazují, že v naší obci se snažíme věnovat výchově dětí a mládeže. Péče o mladé hasiče je poměrně finančně náročná, proto jsme rádi, že se nám daří spolupracovat s obcí, bez jejíž pomoci bychom museli část těchto aktivit omezit. Mladí hasiči trénují pravidelně. V letních měsících se jedná především o procvičování požárního útoku a štafet, v zimním období pak udržují kondici formou her a návštěvami bazénu. Náš sbor se nečinil jen na poli zábavy, ale i co se týče hasičské zbrojnice. Obec zajistila opravu půlky střechy, čímž děkujeme panu starostovi. Na dalších opravách a vylepšeních se podíleli členové našeho sboru. Například šlo o rozšíření úložných prostor, do kterých se ukládají méně používané věci. Díky těmto prostorům vzniklo místo pro nově zakoupený přívěs na požární stříkačku. Tento přívěs si hlavně členové sportovního týmu upravili pro dopravu vybavení včetně PPS 18 na soutěže. Na sportovním stroji PPS 18 byly provedeny nutné opravy: Výměna svíček Seřízení karburátoru Výměna rozvaděče Zakoupena byla také nová příruba čerpadla. SDH Drnovice děkuje všem členům a příznivcům především za spolupráci v minulém roce, díky níž se jim povedlo vše, co si naplánovali, a věří, že i v letošním roce se jim povede stejně dobře nebo i lépe. Výbor SDH ZPRÁVA JEZDECKÉHO KLUBU BONUN Oddíl působí v Drnovicích od června 2006 a zajišťuje zájmovou činnost členů, jezdecký výcvik členů a jejich účast na jezdeckých soutěžích. Jezdecký klub eviduje 20 členů a k dispozici má 5 koní do provozu, kteří jsou plně využiti dětmi docházejícími do oddílu. Dovolte, abychom se s vámi podělili o radostnou událost, kdy se v roce 2011 naší kobylce narodil hřebeček Lombard, s kterým v dubnu oslavíme první rok života. Koník je pln života, síly a bude připravován k ježdění pro děti v oddíle. V roce 2011 jsme pořádali veřejné tréninky: HOBBY závody na Jízdárně pod Jánem v Drnovicích, kde si mohly děti vyzkoušet atmosféru závodů. Naše členky se umístily na předních příčkách, z čehož máme velkou radost a gratulujeme. Oddíl spolupracuje na vzdělávání dětí v jízdě na koni s profesionální stájí Býkovice. Aktivně jsme se účastnili akcí pořádaných ve spolupráci s obcí Drnovice a ostatními oddíly. Byli jsme u úklidu obce Drnovic, velikonočního jarmarku, Dnu dětí, výročí 100 let založení ZŠ Drnovice, Mikulášské besídky, vypouštění balónků a vožení dětí z MŠ Drnovice. V září jsme pořádali Hubertovu jízdu, na které se mohli občané Drnovic povozit v bryčkách. Poděkování patří všem sponzorům a obecnímu zastupitelstvu Obce Drnovice, kteří nás v aktivitách finančně podporují. Přijímáme nové členy do oddílu, bližší informace tel.č Za JK BONUN o.s. Irena Dvořáčková 14

15 kultura REKLAMA 15

16 POZVÁNKY 3. 6 TRADIČNÍ POUŤOVÉ ZÁBAVY Organizuje oddíl kopané, na hřišti u sokolovny, za nepříznivého počasí v KD. K tanci a poslechu vám budou hrát: od 21:00 Medium od 21:00 AnnA rock od 14:00 Velvet DEN DĚTÍ Zábavné odpoledne zahájené v 15:30 na hřišti za sokolovnou. Pořádá TJ Sokol 1. ROČNÍK PSÍ PŘEHLÍDKY Nejen pro psy s PP. Uskuteční se na hřišti za sokolovnou. 2. PIVNÍ SLAVNOSTI Organizuje SDH Drnovice. V A N D A L I S M U S V O B C I V Í C E N A S T R A N Ě 3 REKLAMA Prodej palivového dříví smrk jedle borovice modřín cena 650,- Kč za prm. Kontakt: Stejskalová Markéta Lhota u Lysic tel Možnost zajištění dopravy. CENÍK INZERCE CELÁ BAREVNÁ STRANA KČ POLOVINA BAREVNÉ STRANY KČ MENŠÍ FORMÁTY KČ SLEVA ZA ČERNOBÍLOU STRANU - 30% SLEVA ZA OPAKOVÁNÍ - 2x 5% 3x 10% 4x A VÍCE 15% DRNOVICKÝ ZPRAVODAJ Vychází nepravidelně a je bezplatně doručován do domácností v Drnovicích. Za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Názor přispěvatelů nemusí být totožný s oficiálním stanoviskem obce Drnovice. Tisk: Oldřich Vančát VAN druck, Sedlčany Foto titulní strana: Ing. Jaroslav Koudar

Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Drnovice za rok 2011 V Drnovicích dne 5. 4. 2012 Zpracovala: Anna Trubáková Schválil: Mgr. Petr Ducháček Vyvěšeno dne:... 26. 4. 2012 Zveřejněno dálkovým přístupem dne:... 26. 4. 2012

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zřízení minipodniku. Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most

Zřízení minipodniku. Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most Zřízení minipodniku Partner projektu: Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most Číslo a název minipodniku: Sídlo minipodniku: 3- Interiéry INTDECO Přátelství 160, 435

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK Přítomni: dle prezenční listiny Jednání valné hromady zahájil předseda Místní akční

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 42 664 91 Ivančice Výroční zpráva 2012 1. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více