R O Č N Í K 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 1 1. R O Č N Í K WWW.DRNOVICE.CZ 2012"

Transkript

1 RO ČNÍ K

2 z radnice OBSAH ZÍSKÁVAT DOTACE SE STÁLE DAŘÍ 2 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 6 2. VELIKONOČNÍ JARMARK 7 MLADÍ MYSLIVCI V ROCE ČINNOST ZŠ A MŠ DRNOVICE 9 OREL DRNOVICE 11 DRNOVIČTÍ ZAHRÁDKÁŘI MAJÍ VÝROČÍ 12 ZPRÁVA HASIČSKÉHO SBORU 13 ZPRÁVA JEZDECKÉHO KLUBU BONUN 14 POZVÁNKY 16 ZÍSKÁVAT DOTACE SE STÁLE DAŘÍ Je mi potěšením, že hned na úvod mohu sdělit pozitivní zprávu. I letos se nám podaří hospodařit s výrazně vyššími příjmy, než jaký byl předpoklad před začátkem roku. Rozpočet již nyní dosahuje více než 14 milionů, což je téměř o čtyři miliony více, než je běžná výše příjmů. Tohoto stavu se nám podařilo dosáhnout díky snaze o získávání dotací. Na tento stav se ale musíme dívat i z jiného pohledu. Většina mimořádných prostředků je vázána účelem, na který byla poskytnuta. Vzhledem k tomu, že v podstatě většina tzv. volných prostředků z obecního rozpočtu bude použita na nutné spoluúčasti těchto dotací, nebude letos již možné počítat se stavbami silnic nebo rozšiřováním veřejného osvětlení. Nicméně i přesto budou všechny vynaložené prostředky dobře investovány. Technika, která je pořizována v rámci projektu komunitní kompostárna a svoz bioodpadů bude sloužit v obci řadu let. Stejně tak jako rekonstrukce knihovny nebo úpravy veřejných prostranství zhodnotí obecní majetek a zlepší služby občanům. Svým způsobem je mi líto, že při plánování investic máme svázané ruce aktuálními dotačními výzvami. Na větší akce typu nových silnic či inženýrských sítí, které bychom si sami naplánovali, bohužel nejsou a ještě nějaký čas ani nebudou peníze. Obec si stále nese velký dluh v podobě splátek kanalizace. Nicméně aktuální situace kolem změny zákona o rozpočtech obcí (tzv. rozpočtové určení daní) nám přináší velkou naději. Zákon z dílny ministerstva financí, na kterém je koaliční shoda, právě prochází vládou. Pokud vše půjde hladce, tak již od 2

3 z radnice příštího roku by naše obec mohla mít každoročně o dva miliony ročně více na investice. Jak by na tom byly jiné obce, můžete vidět na: Přestože je řada občanů při čtení těchto řádků patrně zklamána, protože se bohužel nedočetla nic o realizaci projektů, na které čekají (např. nové silnice v lokalitě Za Černou Bránou, nové sportoviště apod.), svůj úvodník bych rád ukončil pozitivně. Obec Drnovice se i v roce 2012 dočká výrazného posunu v rozvoji. Jsem za to rád, protože to nejen mě osobně stojí opravdu nemalé úsilí. Pevně věřím, že se dřív nebo později dostane na řešení všech palčivých otázek, neboť potřeby jednotlivých občanů beru opravdu velmi vážně. Petr Ducháček, starosta obce Hlavní investiční akce roku nákup malotraktoru s čelním nakladačem a štěpkovače - nákup malého nákladního automobilu - rekonstrukce budovy obecního úřadu * knihovna a studovna - vybudování turistického rozcestníku (úprava veřejného prostranství na rozcestí) Vandalismus v obci V noci z neděle 6. května na pondělí 7. května řádili v Drnovicích vandalové. Zničena byla téměř polovina hřiště náležícího k mateřské škole. Škoda byla vyčíslena na cca tis. Kč. Věc vyšetřuje Policie ČR jako trestný čin. Objev zdevastovaného dětského hřiště za školkou rozhodně nebyl příjemný. Opravdu nechápu, jakého člověka může uspokojovat, když bezhlavě ničí dětem jejich hřiště. Obec zvažuje, jakým způsobem podobným případům předcházet. V úvahu přichází zřízení obecní policie, nebo zavedení kamerového systému. 3 Zřízení obecní policie je velmi nákladné opatření, které bez spolupráce s okolními obcemi lze jen velmi těžko realizovat. V případě tzv. dělení strážníků mezi více obcí by náklady pro Drnovice byly cca Kč ročně. Proběhla jednání s Kunštátem, který se spolupráci nebrání. Dále pak s Lysicemi, které bohužel spolupráci při zřízení obecní policie odmítají z důvodů její údajné nepotřebnosti. Zřízení kamerového systému na nejrizikovějších místech by znamenalo zatížení pro obecní rozpočet v řádech desítek tisíc. Kamery samy o sobě by nebyly nejefektivnějším opatřením, nicméně jistý preventivní účinek je možné očekávat.

4 z radnice Audit hospodaření Počátkem letošního roku provedli kontroloři z krajského úřadu pravidelnou kontrolu hospodaření obce za rok Nebyly shledány žádné nedostatky, a tak byla obec Drnovice hodnocena nejvyšší známkou A. Jedná se o nejlepší hodnocení za posledních asi 10 let. Velká pochvala patří především zaměstnankyním kanceláře obecního úřadu za jejich svědomitou práci. Obec podporuje spolky Zastupitelé na svém jednání schválili rozdělení dotací mezi neziskové subjekty v obci. Rozdělování již druhým rokem probíhá podle jasných pravidel uvedených ve schváleném dotačním programu podpora neziskových subjektů. Díky němu je možné nastavit rovné podmínky pro všechny. Je přesně definován účel použití. Je zveřejněna výše a účel podpory pro konkrétní akce. Takto přerozdělené veřejné prostředky tak mohou být pod veřejnou kontrolou. V prvním kole se rozdělilo celkem Kč. Dále bylo přispěno Kč na činnost Svazu invalidů Lysice, který sdružuje i 18 drnovických občanů. Zastupitelstvo rovněž rozhodlo podpořit vznik kynologického klubu částkou Kč. Podpora je závislá na založení základní organizace a předložení plánu fungování. Povodňová prohlídka A1 B1 B2 TJ Sokol Kč Kč Kč ČČK Orel Kč Kč ČSZ Kč Kč Myslivci Klub důchodců SDH Kč Kč BONUN Kč Kč Kč Kč Kč V měsíci dubnu proběhla v obci každoroční povodňová prohlídka. Odborníky z ORP Boskovice bylo naší obci vytknuto zejména opakované zanášení koryt potoků. Jedná se zejména o odkládání odpadů do prostoru koryta. Řada občanů tak činí s dobrým úmyslem, neboť se domnívá, že koryto zpevní. Další část občanů tak činí z prosté pohodlnosti odpad odvážet na příslušná místa. Oba případy jsou nepřípustné. Pokud by Kč nastala tzv. velká voda, tak by zanesená koryta způsobila obrovské škody na majetku Kč Kč Prosíme občany, aby se ke svému okolí chovali svědomitě. 4

5 z radnice Zásah hasičů Naše jednotka sboru dobrovolných hasičů měla hned počátkem jara ostrý zásah. Hasiči museli řešit částečné zatopení jednoho rodinného domu. Ve spolupráci s obcí se nakonec podařilo zamezit větším škodám. Zasahujícím členům SDH patří velký dík. Havárie elektroinstalace v kulturním domě Koncem března došlo k poruše na elektroinstalaci v kulturním domě, konkrétně v kuchyni restaurace U Ctibora. Jednalo se o poruchu na vedení. Byla tedy nutná kompletní rekonstrukce elektroinstalace v kuchyni. Při této příležitosti došlo k výměně rozvodné skříně. První dubnový týden nastal další problém, tentokrát vypadl proud v celé budově. Závada byla opět na elektroinstalaci. Náklady na opravy obou poruch činily asi Kč. Vzhledem ke stáří elektroinstalace lze předpokládat, že podobné problémy nebudou výjimkou. V současné době se proto pracuje na návrhu komplexního řešení. Zpracovává se projekt, podle kterého budou postupně rekonstruovány elektrické rozvody. Petr Ducháček Omezení úředních hodin Od června až do září bude probíhat rekonstrukce druhého patra budovy obecního úřadu. Z důvodů zajištění bezpečnosti bude v tomto období omezen provoz kanceláře obecního úřadu. Úřední hodiny budou pouze: v pondělí od 8.00 do a ve středu od do V jiné termíny pouze po předchozí domluvě na: nebo na tel.: Prosíme o pochopení. Povinnost ohlášky záboru Rádi bychom znovu upozornili občany na povinnost hlásit zábor veřejných prostranství. Zábory je nutné hlásit vždy, i když budou trvat pouze několik dní. Ohlášení postačí em na osobně na OÚ nebo telefonicky Povinnost platit místní poplatek vzniká pouze v případě dlouhotrvajících záborů. Přednost zprava! Rádi bychom upozornili všechny občany-řidiče, že na většině místních komunikací platí přednost zprava. Na křižovatkách, které nejsou osazeny žádnými dopravními značkami, platí přednost zprava. Prosíme, mějte toto pravidlo na paměti. Předejděte tak nehodám a škodám na majetku a hlavně zdraví. 5

6 z radnice Otázky a odpovědi Proč obec zdražila nájem v kulturním domě? Nemá snad zájem na tom, aby jej občané využívali? Nájemné za využití kulturního domu je v současné době stanoveno tak, aby obec na jednotlivé akce nedoplácela. Dříve se běžně stávalo, že obec doplácela ze svého rozpočtu, tedy z veřejných peněz, na řadu akcí. Zpravidla se jednalo o akce pořádané v zimě, kdy jsou náklady řádově vyšší. Chceme, aby byl kulturní dům dále hojně využíván. Z toho důvodu byl samotný nájem naopak snížen. Změna nastala v reálném vyčíslení skutečných nákladů, zejména za energie. Každý jistě uzná, že není dobře, aby byly dotovány například oslavy narozenin, svatby apod. Obec chce nabídnout službu občanům. I proto je poplatek za využití kulturního domu v Drnovicích i nadále jeden z nejnižších v okolí. Pokud bychom měli rozpočítat skutečné náklady, tedy včetně odpisů a investic, tak by nájem musel být násobně vyšší. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V sobotu se v dopoledních hodinách naposledy ve stávající zasedací místnosti sešli všichni ti, kteří se podílejí na slavnostním vítání občánků. O průvodní slovo se jako tradičně postarala S. Setničková, s kulturním programem vystoupily děti z naší mateřské a základní školy. O doprovod písní zpívaných K. Nesnídalovou a I. Talackovou se postaral M. Vorlíček. Mezi občany Drnovic byli uvítáni Matyáš Zouhar, Vilém Fojt, Dominik Válek, Jan Stiglitz, Matěj Komárek, Barbora Křepelová, Michaela Borková a Amálie Kalasová. Gratulujeme rodičům k narození jejich dětí a přejeme rodičům i dětem spoustu šťastných chvil. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě programu. 6

7 2. VELIKONOČNÍ JARMARK V loňském roce se nám podařilo uspořádat 1. velikonoční jarmark, letos jsme na něj navázali druhým ročníkem. S potěšením konstatuji, že se jarmarku v letošním roce zúčastnilo více prodejců i návštěvníků než v minulém roce. Letos prodejci zaplnili celý sál kulturního domu. Nabízený sortiment byl opět různorodý, z radnice S velkým ohlasem se opět setkaly výtvarné dílničky. Letos se opět podařilo připravit pestrou nabídku výrobků. Jednalo se o různé velikonoční dekorace vyráběné převážně z papíru. Zájem dětí o práci v dílničkách byl jako už tradičně veliký. Bylo příjemné sledovat zájem, s jakým se děti pouštěly do práce na výrobcích od cukroví přes oděvy po módní doplňky. Program jarmarku zahájily ve 14 hod. Barbora Nesnídalová průvodním slovem a Iveta Talacková písní Halelluyah. Nedílnou součástí jarmarku bylo vystoupení žáků ZŠ a MŠ Drnovice. Vystoupení byla velmi zdařilá a děti si vysloužily nadšený potlesk hojného počtu diváků. Poděkování patří nejen dětem, ale i paním učitelkám. 7

8 kultura a jak pyšně si potom odnášely své výrobky domů. Myslím, že mohu říct, že jarmark se velmi vydařil. Věřím, že se v příštím roce zase sejdeme v tak hojném počtu jako v letos. Nesmím zapomenout vyjádřit poděkování všem, kteří se na přípravě jarmarku podíleli. Vážím si zájmu prodejců, protože bez jejich pestré nabídky by jarmark nebyl jarmarkem. Poděkování patří i těm, kteří se podíleli na přípravě dílniček ( S. Setničkové, Š. Ducháčkové, J. Pernicové, B. Burianové, P. Vorlíčkové, Z. Vlachové, M. Tomanové, Z. Šafářové a L. Setničkové), a I. Mihálkovi za vedení dílničky s pletením pomlázek. Za významný podíl na přípravě i realizaci jarmarku děkuji i organizacím Orel (I. Frýbortové) a ČSZ (p. Španělovi) Pavla Nesnídalová. MLADÍ MYSLIVCI V ROCE 2012 V sobotu 18. března se uskutečnilo místní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej pro mladé myslivce a ochránce přírody. Děti z mysliveckého kroužku Lysice-Drnovice se na ni připravují již od začátku školního roku, aby prokázaly co největší znalost myslivosti, kynologie, botaniky a ekologie. Soutěž se skládá z postupových kol. Místní kolo tedy rozhodlo o postupu dětí dále do kola okresního. Soutěžící museli prokázat své vědomosti při testu a krátké praktické části, při které poznávali rostliny a lovecké psy. Vše zvládli velmi dobře. Následovalo tedy vyhlášení vítězů s diplomy a odměnou. Děti, které by si rády zkusily tuto soutěž, mohly využít připravených začátečnických testů nebo vyzkoušet, které byliny či plemena loveckých psů poznají. Pro ně byla také připravena odměna. Celá tato část se odehrála v drnovické škole, proto bych ráda poděkovala za poskytnutí prostor a pomoc. Děti, které se umístily nad určenou bodovou hranicí, postupují do okresního kola, jehož teoretická část se uskuteční v sobotu 28. dubna a praktická část v neděli 6. května na nádvoří zámku v Lysicích. Výsledky: Kategorie A1 Zábojová Kristýna 1. místo Bělehrádková Nikola 6. místo Kategorie A2 Štěpánková Martina 4. místo Kategorie B Zábojová Andrea 4. místo Řehůřková Eliška 14. místo Čumová Gabriela 19. místo Začátečníci Trčková Michaela 1. místo Mihola Prokop 2. místo Zřídkaveselá Lucie 3. místo Naďa Novotná 8

9 spolky a organizace ČINNOST ZŠ A MŠ DRNOVICE ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ Dne 23. dubna 2012 proběhl v budově mateřské školy zápis dětí pro příští školní rok 2012/2013. Na uvolněných 16 míst budou přijaty děti podle stanovených kritérií, která byla zveřejněna a projednána se zřizovatelem. K zápisu se dostavilo 25 rodičů se svými dětmi, z nich bylo 17 dětí z Drnovic, 5 dětí přišlo z Voděrad, 2 děti z Lysic a 1 dítě z Černé Hory. Z tohoto počtu byli 3 předškoláci, kteří v souladu se školským zákonem budou do MŠ přijati přednostně. Dalším rozhodujícím kritériem při přijímání dětí do MŠ byl trvalý pobyt v Drnovicích a dále věk dítěte. Během zápisu si mohli rodiče s dětmi prohlédnout prostory mateřské školy, děti pochopitelně zaujaly nejvíce hračky a stavebnice. Byly pro ně připraveny drobné dárečky, které jim připravily starší děti pod odborným dohledem učitelek. Do konce školního roku je ve školce pro děti připravena spousta zábavy a radovánek. Následující den po zápisu navštívily divadelní představení v Blansku, další představení na ně čeká na konci května. Pro maminky ke Dni matek si každá třída připravuje svoji besídku. Na začátku června plánujeme školní výlet, zahradní slavnost, pasování předškoláků na školáky a řadu dalších ať už tradičních, či nových akcí na závěr školního roku. Na letní měsíce plánujeme v budově mateřské školy drobné stavební úpravy, které nám pomohou k výhodnější organizaci pro příští školní rok. MAŠKARNÍ BÁL ŠKOLNÍ DRUŽINY V pátek se konal ve školní družině MAŠKARNÍ BÁL, kterého se rády zúčastnily i děti z mateřské školy umístěné v budově základní školy. V průběhu odpoledne předvedli účastníci vlastní vystoupení, např. taneční skupiny, ve kterých předvedla děvčata svoje taneční umění. Pochopitelně ani hoši nezůstali pozadu, vytvořili hudební skupinu a představili se s písní od skupiny Kabát. Jako na každém maškarním bále, tak i u nás, nemohlo chybět vyhodnocení nejlepších masek. Další hodnocenou disciplínou byla soutěž o nejlepšího tanečníka. Soutěžilo se i ve slalomu s míčkem, hodu na terč a velmi oblíbená soutěž židličková se pro velký úspěch musela třikrát opakovat. Účast masek na letošním karnevalu byla veliká a všem zúčastněným, ale hlavně těm, kteří se na výrobě masek podíleli, patří obrovských dík. Byla to další zdařilá akce ve škole, na kterou budou děti dlouho vzpomínat. Jen škoda, přeškoda, že na tyto činnosti máme tak malý prostor! 9

10 spolky a organizace VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ V poslední březnový den jsme se sešli v naší mateřské škole, abychom si užili první jarní posezení při výrobě velikonoční ozdob spolu s rodiči dětí. Všichni měli možnost prohlédnout si prostory školky a připomenout si prostředí, ve kterém tráví děti většinu svého času. Kde si hrají, získávají nové informace, kde odpočívají, tvoří a kde mají své kamarády. Součástí velikonočního tvoření byly informace o organizaci předškolního vzdělávání v letošním roce. Ředitelka školy seznámila rodiče, jak se promítnou drobné stavební úpravy do organizace mateřské školy v následujícím školním roce. Zejména pak informovala rodiče o celodenním provozu v budově MŠ, Drnovice 196 a o polodenním provozu třídy MŠ umístěné v budově základní školy. Současně je požádala o pochopení vzniklé situace a možnostech řešení při změně dohody o délce pobytu dětí a dalších administrativních úkonech souvisejících s provozem předškolního vzdělávání. I když jsou veškeré stavební úpravy plánovány na období letních prázdnin, předpokládá se, že provoz mateřské školy bude dle zájmu ze strany rodičů realizován minimálně 14 dnů v měsíci červenci. Starosta obce přítomné rodiče informoval o dalších stavebních úpravách, jako je výměna oken, či zateplení budovy. Protože tyto úpravy podléhají dotačnímu řízení, není v současné době možné určit přesný termín jejich realizace. Po těchto informacích se konečně dostalo na pravé velikonoční tvoření. Učitelky MŠ měly připraveny různé nápady k vytváření kuřátek z vajíčkových skořápek, či papírových kohoutků. Rozzářené oči dětí byly odměnou za pomoc maminek, či tatínků, kteří jim pomáhali při výrobě velikonočních ozdob. Domníváme se, že první jarní setkání s rodiči bylo zdařilou akcí, bylo tvůrčí a zajímavé. Děkujeme všem za účast a těšíme se na další posezení a další nápady, které můžeme společně realizovat. Poslední školní den před Velikonocemi se skupina pěti žáků z naší školy zúčastnila DYS-KO-HER pořádaných Pedagogickopsychologickou poradnou Vyškov. Hry proběhly v prostorách Praktické školy v Boskovicích. Dys-ko-hry jsou organizovány pro děti, které vykazují speciálně vzdělávací potřeby (např dysgrafii, dyslexii, apod.). Na hry drnovští žáci vyrazili s paní asistentkou Mgr. Trčkovou, vybaveni nádhernými kšiltovkami se znakem Drnovic, které jim připravila paní vychovatelka Slezáková. DYS-KO-HRY 10 Podtitul her byl OSADNÍCI. Žáci soutěžili v 19 disciplínách, např. orientace na mapě, cik cak, skládání slov z písmen, hra na špióna, šibenice, hádanky, rébusy a z každé si odnášeli úspěšně získané nálepky. Svou osadu si naší žáci nazvali příznačně DRN- KY. Obrovskou radostí bylo, že se naši žáci umístili v kategorii I. stupně základních škol na krásném 2. místě. Ve škole je za tuto reprezentaci čekala pochvala a sladká odměna. Miloslava Brachová

11 Můj jarní příspěvek je vlastně už v nadpise pokračováním toho minulého z Tříkrálové sbírky, kdy se mladým Orlíkům podařilo pro pomoc potřebným vykoledovat pro Oblastní charitu Blansko ,- Kč. Další charitativní akcí se pro nás stal Velikonoční jarmark. Jde již o třetí jarmark, na kterém orelské děti prodávaly své výrobky. V loňském roce byl výtěžek z prodeje věnován podpoře projektu Adopce na dálku. V letošním roce jsme svoji pozornost soustředili na pomoc masajským dětem z africké Keni. Dětem se podařilo prodejem jejich výrobků získat částku Kč. Mimo jarmark se nám podařilo prodat další výrobky, takže jsme mohli prostřednictvím nadačního fondu One more day for children zaslat na podporu stavby druhé části dětského domova s kapacitou 20 dětí částku Kč. Děkujeme všem, kdo si od nás výrobky koupili a tím podpořili nadační fond One more day for children. Kdo má zájem, může sledovat dění tohoto fondu na Ale komu především patří poděkování? Přece dětem, které vyráběly a poté prodávaly své výrobky, aby mohly pomoct jiným dětem, které to opravdu potřebují. Děkuji těmto Orlíkům: Lucii a Fandovi Hájkovým, Žanetce Mynářové, Nicolce a Peťce Sedláčkovým, Martince a Sárce Štěpánkovým, Ivetce Talackové, Gábince a Marťovi Vlachovým, Katynce Tenorové, Lucince Zřídkaveselé, Gabči a Terezce Čumovým. Snad jsem na nikoho nezapomněla. Na Velikonočním jarmarku Orlové nejen prodávali, ale měli zde i svoji dílničku pro děti. Takže nudou se opravdu netrápíme. OREL DRNOVICE POMÁHAT JE PRO NÁS RADOST spolky a organizace Ráda bych vás informovala ještě o jedné aktivitě orelských dětí. Tentokráte se však týkala i dětí ze zdejší základní a mateřské školy. O co jde? Povodí Moravy, s.p., kde pracuji, vyhlašuje každoročně výtvarnou a literární soutěž pro děti pod názvem Voda štětcem a básní. Orelské děti se soutěže také zúčastňují. V letošním roce jsem se dohodla s paní ředitelkou Ing. Miloslavou Brachovou na zapojení do soutěže i místní základní a mateřské školy. Do soutěže byl přihlášen jeden prostorový model, jedno kolektivní výtvarné dílo dětí, 40 výtvarných děl jednotlivců a 3 literární díla. Jen abych soutěž trochu přiblížila. Celkem bylo do soutěže přihlášeno 50 škol, které dodaly 564 výtvarných děl, 137 literárních děl, 40 výrobků z keramiky a 11 prostorových modelů. Díla byla dále rozdělena do věkových kategorií. Tato čísla uvádím jen proto, aby bylo patrno, že zvítězit v takovém počtu umělců není až tak jednoduché. Jaké tedy bylo umístění drnovických dětí? V kategorii prostorových modelů získal kolektiv žáků 4. a 5. ročníku ZŠ cenu generálního ředitele za model Víla Vodněnka z Drnovic. Víla Vodněnka z Drnovic. V literární části soutěže získala zvláštní cenu generálního ředitele Kateřina Tenorová za svoji Pohádku o vodě. Poděkování patří také 11

12 spolky a organizace Vendula Krčálová - Víla Amálka na tanečku s vodníkem Natálie Smutná - Mořská panna Amálka Fojtová za - Víla Amálka a vodník Kebule. Gabriele Vlachové a Nicol Sedláčkové za jejich povídání o vodě. Děti z MŠ získaly v kategorii těch nejmenších hned tři ceny: 1. místo patří Vendule Krčálové za obrázek Víla Amálka na tanečku s vodníkem, 3. místo Natálii Smutné za Mořskou pannu a cenu redakční rady získala Amálka Fojtová za obrázek Víla Amálka a vodník Kebule. Poděkování a dárek však patří všem dětem, které se této soutěže zúčastnily. Více o této soutěži naleznete na A to už je ode mě všechno. Přeji všem krásné jarní dny. Ivana Frýbortová, Orel jednota Drnovice DRNOVIČTÍ ZAHRÁDKÁŘI MAJÍ VÝROČÍ Zahrádkáři v Drnovicích budou v letošním roce slavit 50. výročí založení místní organizace a 55.výročí založení ČZS. Místní organizace v Drnovicích byla založena na ustavující schůzi v restauraci Na Staré. Ustavující schůze se zúčastnilo 31 občanů, z nichž 29 vstoupilo do místní organizace. Byli to následující občané: Brantner František, Jančík Jaroslav, Kopeček František, Máslo Josef, Prášil Stanislav, Smutný Michal, Trubák Václav, Vorlíček Antonín st., Bělehrádek Augustin, Jurnečka Alois, Komprda Antonín, Mihola Josef, Pešek Zdeněk, Španěl František, Tesař Stanislav, Vichta Jan st., Dokonal Rudolf, Jašek Bedřich, Kozák Ladislav st., Němec Antonín, Pavel Jaroslav, Španěl Antonín, Zahradník František, Hladký Karel, Jurnečka Antonín, Müller Jaroslav, Otava Emil, Španělová Zdeňka, a Tenora Bohumil. Ze zakládajících členů žijí v Drnovicích pouze dva, a to Dokonal Rudolf a Pešek Zdeněk. Prvním předsedou byl zvolen Otava Emil, místopředsedou Španělová Zdeňka, jednatelem Máslo Josef, pokladníkem Müller Jaroslav a hospodářem Bělehrádek Augustin. Organizace zahrádkářů se postupně rozrůstala a v devadesátých letech měla 190 členů z Drnovic a okolí. 12

13 spolky a organizace Předsedové organizace v následujících letech: Otava Emil Jašek Bedřich Pešek Zdeněk Přibyl Antonín Jednatelé základní organizace: Máslo Josef Ing. Páral Vincenc Přibyl Antonín Janíček Josef Hradecký Jindřich V prosinci 1978 byla koupena od paní Miholové stodola, která byla zahrádkáři opravena a byla v ní zřízena moštárna. První moštování se provádělo klasickým způsobem v bývalé prádelně u budovy požární zbrojnice. V roce 1980 bylo zahájeno moštování v zakoupené budově. V roce 1965 organizace zakoupila traktor a později i další zemědělské stroje na obdělávání záhumenků, o které se starali František Kasal a Josef Šindelka. V roce 1978 byl založen kroužek mladých zahrádkářů, který vedli ing. Páral a ing. Skřička, od roku 1985 do roku 1995 Přibyl Antonín. Kroužek mladých zahrádkářů měl svoji základnu na zahradě za Solarovými. Mladí zahrádkáři byli v té době velmi úspěšní a zúčastňovali se mnoha soutěží v rámci ČZS. Za dobu své existence zahrádkáři pořádali mnoho akcí, byly to výstavy ovoce a zeleniny, a to místní, okresní i oblastní, výstavu růží. Byly organizovány odborné přednášky a kursy, soutěž o nejkrásnější předzahrádku a výzdobu balkonů a oken., zájezdy na zahradnické výstavy a tradiční je i zahrádkářský ples. Současný výbor ZO se snaží navázat na práci svých předchůdců a v tradici místní organizace dále pokračovat. Z plánu na rok 2012: únor - zahrádkářský ples březen - výroční schůze a následně vystoupení Moravanky duben - účast na velikonočních trzích zájezd na Floru Olomouc a ZOO Kopeček červen - výlety pro MŠ a ZŠ červenec - soutěž o nejkrásnější výzdobu oken a balkonů - soutěž o nejkrásnější předzahrádku - posezení pro starší členy ZO září - soutěž o nejkrásnějšího dýňáka, - zahájení moštování říjen - zájezd do vinného sklípku prosinec - účast na vánočních trzích Na akce pořádané zahrádkáři zveme i ostatní občany. Jiří Španěl, předseda ZO ZPRÁVA HASIČSKÉHO SBORU Hasičský sbor má k dnešnímu dni 41 dospělých členů a 6 členů vedených jako čestní hasiči, hasičky. Kulturní akce, které již patří mezi tradiční, jsou hasičský ples a hasičské závody O pohár starosty obce. V loňském roce jsme se rozhodli rozšířit kulturní akce o novinku Pivní slavnosti. Přestože se jednalo o první ročník, akce se poměrně vydařila. Doufáme, že návštěvníci byli spokojeni a že navštíví i druhý ročník slavností. Náš sbor tvoří krom dospělých členů také 10 mladých hasičů a 9 dorostenců. Naši nejmladší členové se pravidelně účastní Okresní ligy mládeže, kde se jim daří do- 13

14 spolky a organizace sahovat velmi dobrých výsledků. Tím reprezentují nejen náš sbor, ale i obec Drnovice, neboť dokazují, že v naší obci se snažíme věnovat výchově dětí a mládeže. Péče o mladé hasiče je poměrně finančně náročná, proto jsme rádi, že se nám daří spolupracovat s obcí, bez jejíž pomoci bychom museli část těchto aktivit omezit. Mladí hasiči trénují pravidelně. V letních měsících se jedná především o procvičování požárního útoku a štafet, v zimním období pak udržují kondici formou her a návštěvami bazénu. Náš sbor se nečinil jen na poli zábavy, ale i co se týče hasičské zbrojnice. Obec zajistila opravu půlky střechy, čímž děkujeme panu starostovi. Na dalších opravách a vylepšeních se podíleli členové našeho sboru. Například šlo o rozšíření úložných prostor, do kterých se ukládají méně používané věci. Díky těmto prostorům vzniklo místo pro nově zakoupený přívěs na požární stříkačku. Tento přívěs si hlavně členové sportovního týmu upravili pro dopravu vybavení včetně PPS 18 na soutěže. Na sportovním stroji PPS 18 byly provedeny nutné opravy: Výměna svíček Seřízení karburátoru Výměna rozvaděče Zakoupena byla také nová příruba čerpadla. SDH Drnovice děkuje všem členům a příznivcům především za spolupráci v minulém roce, díky níž se jim povedlo vše, co si naplánovali, a věří, že i v letošním roce se jim povede stejně dobře nebo i lépe. Výbor SDH ZPRÁVA JEZDECKÉHO KLUBU BONUN Oddíl působí v Drnovicích od června 2006 a zajišťuje zájmovou činnost členů, jezdecký výcvik členů a jejich účast na jezdeckých soutěžích. Jezdecký klub eviduje 20 členů a k dispozici má 5 koní do provozu, kteří jsou plně využiti dětmi docházejícími do oddílu. Dovolte, abychom se s vámi podělili o radostnou událost, kdy se v roce 2011 naší kobylce narodil hřebeček Lombard, s kterým v dubnu oslavíme první rok života. Koník je pln života, síly a bude připravován k ježdění pro děti v oddíle. V roce 2011 jsme pořádali veřejné tréninky: HOBBY závody na Jízdárně pod Jánem v Drnovicích, kde si mohly děti vyzkoušet atmosféru závodů. Naše členky se umístily na předních příčkách, z čehož máme velkou radost a gratulujeme. Oddíl spolupracuje na vzdělávání dětí v jízdě na koni s profesionální stájí Býkovice. Aktivně jsme se účastnili akcí pořádaných ve spolupráci s obcí Drnovice a ostatními oddíly. Byli jsme u úklidu obce Drnovic, velikonočního jarmarku, Dnu dětí, výročí 100 let založení ZŠ Drnovice, Mikulášské besídky, vypouštění balónků a vožení dětí z MŠ Drnovice. V září jsme pořádali Hubertovu jízdu, na které se mohli občané Drnovic povozit v bryčkách. Poděkování patří všem sponzorům a obecnímu zastupitelstvu Obce Drnovice, kteří nás v aktivitách finančně podporují. Přijímáme nové členy do oddílu, bližší informace tel.č Za JK BONUN o.s. Irena Dvořáčková 14

15 kultura REKLAMA 15

16 POZVÁNKY 3. 6 TRADIČNÍ POUŤOVÉ ZÁBAVY Organizuje oddíl kopané, na hřišti u sokolovny, za nepříznivého počasí v KD. K tanci a poslechu vám budou hrát: od 21:00 Medium od 21:00 AnnA rock od 14:00 Velvet DEN DĚTÍ Zábavné odpoledne zahájené v 15:30 na hřišti za sokolovnou. Pořádá TJ Sokol 1. ROČNÍK PSÍ PŘEHLÍDKY Nejen pro psy s PP. Uskuteční se na hřišti za sokolovnou. 2. PIVNÍ SLAVNOSTI Organizuje SDH Drnovice. V A N D A L I S M U S V O B C I V Í C E N A S T R A N Ě 3 REKLAMA Prodej palivového dříví smrk jedle borovice modřín cena 650,- Kč za prm. Kontakt: Stejskalová Markéta Lhota u Lysic tel Možnost zajištění dopravy. CENÍK INZERCE CELÁ BAREVNÁ STRANA KČ POLOVINA BAREVNÉ STRANY KČ MENŠÍ FORMÁTY KČ SLEVA ZA ČERNOBÍLOU STRANU - 30% SLEVA ZA OPAKOVÁNÍ - 2x 5% 3x 10% 4x A VÍCE 15% DRNOVICKÝ ZPRAVODAJ Vychází nepravidelně a je bezplatně doručován do domácností v Drnovicích. Za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Názor přispěvatelů nemusí být totožný s oficiálním stanoviskem obce Drnovice. Tisk: Oldřich Vančát VAN druck, Sedlčany Foto titulní strana: Ing. Jaroslav Koudar

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

http://www.maletin.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=9089&id_org=9089&id=3531&p1=1...

http://www.maletin.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=9089&id_org=9089&id=3531&p1=1... Page 1 of 13 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 6.MALETÍN. ZPRAVODAJ- červen 2003 vytvořeno: 9.7.2003 změněno:

Více

Archiv 6. třídy. Mezinárodní matematická soutěž Klokan 6. a 7. ročník kategorie BENJAMÍN obsadil Vláďa Světlík krásné 2. místo. MOC GRATULUJEME.

Archiv 6. třídy. Mezinárodní matematická soutěž Klokan 6. a 7. ročník kategorie BENJAMÍN obsadil Vláďa Světlík krásné 2. místo. MOC GRATULUJEME. Archiv 6. třídy ČERVEN 2011 prohlédněte si aktuální články k těmto akcím 3. 6. Projektový den Děti dětem, aneb Známe své město? 6. 6. Preventivní program Klima třídy /zde klikněte/ 10. 6. Přírodopisná

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

1 1 1. R O Č N Í K WWW.DRNOVICE.CZ 2012

1 1 1. R O Č N Í K WWW.DRNOVICE.CZ 2012 1 11. 2012 1 RO ČNÍ K WWW.DRNOVICE.CZ z radnice OBSAH TÉMA ROKU 2012: KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA... 2 NOVÁ KNIHOVNA BY MOHLA PŘILÁKAT VÍCE DĚTÍ 6 POSÍLÁNÍ PŘÁNÍČEK JEŽÍŠKOVI 7 ŘEDITELKOU ŠKOLY JMENOVÁNA M.

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více