Řazeno dle kódu EC PLZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řazeno dle kódu EC PLZ"

Transkript

1 Řazeno dle kódu EC PLZ Kód Autor Název Vydavatel Stran Anotace EC PLZ 01 PITROVÁ, M., FIALA, P. Evropská unie CDK, Obecné EC PLZ 04 a, b ZAHRADNÍK, P. Vstup do : přínosy a náklady C.H. Beck, Ekonomie konvergence 364 EC PLZ 05 PLECHANOVOVÁ, B. Institucionální vývoj od Maastrichtské Karolinum, 355 Instituce smlouvy k východnímu rozšíření EC PLZ 06 LEQUESNE, C., ROVNÁ, L. Zastoupení evropské pětadvacítky v Evropském CEFRES, Politologie parlamentu EC PLZ 07 CHYTILEK, R., MAREŠ, M. Reprezentace zájmů menšin v EU ISPO, Jiné EC PLZ 08 DOČKAL, V., FIALA, P., Česká politika v Evropské unii: Evropský integrační IIPS, Politologie KANIOK, P., PITROVÁ, M. proces a zájmy České republiky EC PLZ 09 BRDEK, M., VYCHOVÁ, H. Evropská vzdělávací politika: programy, principy a ASPI, 168 Vzdělávání cíle EC PLZ 10 PROUZOVÁ, A. Evropský soud pro lidská práva Linde Praha a.s., 186 Právo EC PLZ 11 TICHÝ, ARNOLD, Evropské právo C.H. Beck, Právo SVOBODA, ZEMÁNEK, KRÁL EC PLZ 13 HAKENBERG, W. Základy evropského práva C.H. Beck, Právo EC PLZ 14 SVOBODA, P. Úvod do evropského práva C.H. Beck, 236 Právo EC PLZ 15 KRÁL, R. Zásady aplikace komunitárního práva národními C.H. Beck, Právo soudy EC PLZ 16 KRÁL, R. Transpozice a implementace směrnic ES v zemích C.H. Beck, Právo EU a ČR EC PLZ 17 TOMEŠ, KOLDINSKÁ Sociální právo C.H. Beck, Právo EC PLZ 18 ČERNÁ, J., VACÍK, A. Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské Aleš Čeněk, Právo unie EC PLZ 19 TOMÁŠEK, M. Evropské měnové právo C.H. Beck, 145 Právo EC PLZ 20 RAUS, D., NERUDA, R. Hospodářská soutěž po vstupu ČR do EU CP Books, Právo EC PLZ 21 UTĚŠENÝ, P. Tržní moc a duševní vlastnictví v evropském C.H. Beck, Právo soutěžním právu EC PLZ 22 PIKNA, B. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském Linde Praha, a.s., Právo právu (oblast policejní a justiční spolupráce) EC PLZ 23 PIKNA, B. Mezinárodní terorismus a bezpečnost Evropské Linde Praha, a.s., Právo unie (právní náhled) EC PLZ 24 CIHELKOVÁ, E. Vnější ekonomické vztahy C.H. Beck, Ekonomika EC PLZ 25 KUNEŠOVÁ, H., CIHELKOVÁ, E Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy C.H. Beck, Ekonomika 1

2 Kód Autor Název Vydavatel Stran Anotace EC PLZ 26 SVOBODA, P. Liberalizace obchodu zbožím v právu C.H. Beck, Právo EC PLZ 27 CAHLÍK, T., MARKOVÁ, J. Ekonomika České republiky v novém prostoru CESES, 181 Ekonomika EC PLZ 28 JANATKA, F., LUKEŠ, K. a Obchod v rámci a obchodní operace ASPI, 296 Ekonomika kol. mimo členské země EU EC PLZ 29 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské ASPI, Ekonomika unie EC PLZ 30 ŘIHÁČKOVÁ, V. Boj proti terorismu: Globální výzva 21. století Europeum, Politologie Bezpečnost EC PLZ 31 DYTRT, Z. a kol. Manažerské kompetence v Evropské unii C. H. Beck, 157 Jiné EC PLZ 32 KRÁL, D., ŘIHÁČKOVÁ, V. Vízová politika a Spojených států Výzvy pro transatlantické partnery Protiteroristické politiky ve střední Evropě Europeum, 119 Bezpečnost EC PLZ 33 KRÁL, D. Bulharsko, Rumunsko a kdo dále? Perspektivy dalšího rozšíření ze strany nových členských zemí a čekatelů Europeum, 111 Politologie EC PLZ 36 ONDŘEJ, PLOCHOVÁ, ABRHÁM, PULGRET Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU C.H. Beck, 348 Ekonomika Právo EC PLZ 37 LACINA, L. a kol. Měnová integrace: Náklady a přínosy členství C.H. Beck, 538 Ekonomika v Evropské unii EC PLZ 38 Fiala, P., PITROVÁ, M. Evropská referenda CDK, Politologie EC PLZ 39 DEFARGES, P. M. Evropské instituce Karolinum, Instituce EC PLZ 40 FIALA, P. Evropský mezičas. Nové otázky evropské integrace. Barrister & Principal, 174 Politologie EC PLZ 41 PLECHANOVOVÁ, B. a kol. Evropská unie na počátku 21. století: Reformní Karolinum, Ekonomie procesy a institucionální změna EC PLZ 42 FIALA, P., MAREŠ, M., Eurostrany: Politické strany na evropské úrovni Barrister & Principal, 269 Politologie SOKOL, P. EC PLZ 43 KLÍMA, M., BUREŠ, J. Kam kráčíš, Evropská unie? Aleš Čeněk, Politologie EC PLZ 44 FAJMON, H. Cesta České republiky do CDK, 170 Politologie EC PLZ 45 van SCHENDELEN, R. Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Barrister & Principal, 350 Ekonomie Bruselu EC PLZ 46 MAREK, D. Od Moskvy k Bruselu: Vztahy mezi Českou Barrister & Principal, 235 Politologie republikou a Evropskou unií v období EC PLZ 47 HAVLÍK, V., KANIOK, P. Euroskepticismus a země střední a východní IIPS, Obecné Evropy EC PLZ 48 DOČKAL, V., KANIOK, P. Evropská unie pro střední školy IIPS, Obecné Vzdělávání EC PLZ 49 DOČKAL, V., Regionální politika EU a naplňování principu IIPS, Politologie 2

3 Kód Autor Název Vydavatel Stran Anotace KOZLOVÁ, M., HAVLÍK, V., VERNER, P. partnerství: Případové studie České republiky, Německa, Francie a Slovinska EC PLZ 50 GERBET, P. Budování Evropy Karolinum, 450 EC PLZ 51 HLOUŠEK, V., KANIOK, P. Evropské politické strany po východním rozšíření IIPS, 177 Politologie EC PLZ 52 KOCMOVÁ, M., POKORNÁ, Angličtina /Euro English Nakladatelství Ostrov, 181 Ostatní Z. EC PLZ 53 PITROVÁ, M., FIALA, P. Evropská unie CDK, obecné EC PLZ 54 KRUTÍLEK, O., Monitoring evropské legislativy 2006 CDK, 357 Právo EC PLZ 55 KRUTÍLEK, O., Monitoring evropské legislativy CDK, Právo EC PLZ 56 MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Barrister & Principal, 210 Ekonomika EC PLZ 57 ZÁVĚŠICKÝ, J. Evropská unie a její bezpečnost IIPS, bezpečnost EC PLZ 58 sborník Bezpečné Česko v bezpečné Evropě Úřad vlády ČR, 152 EC PLZ 59 CHVOJKOVÁ, A., KVĚTOŇ, Finanční prostředky fondů EU v období Úřad vlády ČR, 181 Ekonomie V. a kol. EC PLZ 60 PĚLUCHA, M. a kol. Rozvoj venkova v programovacím období Úřad vlády ČR, Politologie 2013 v kontextu reforem SZP EU EC PLZ 61 PĚŠINKOVÁ, I. Euro versus koruna: Rizika a přínosy jednotné CDK, 191 Ekonomie evropské měny pro ČR EC PLZ 62 RÝZNAR, L. Rozmanitosti EU (25 tváří Evropy) Svoboda Servis, Obecné EC PLZ 63 Parlamentní institut Lisabonská smlouva: Co nového by měla přinést? PS PČR, Politologie Právo, 2 ks EC PLZ 64 DOČKAL, V. Strukturální fondy EU projektový cyklus a IIPS, 137 Ekonomika projektové řízení: Příručka projektového manažera EC PLZ 65 MOLNÁR, A. Na rozhraní věků Cesty reformace Kalich, 414 Jiné EC PLZ 66 HOMÉROS Íllias Nakladatelství Petr 598 Jiné Rezek, EC PLZ 67 HOMÉROS Odysseia Nakladatelství Petr 451 Jiné Rezek, EC PLZ 68 GOODMAN, M. Řím a Jeruzalém: Střet starověkých civilizací Rybkapub, 519 Jiné EC PLZ 69 DE SOTO, H. Mystérium kapitálu: Proč kapitalismus triumfuje na Rybkapub, 249 Jiné Západě a selhává všude jinde na světě EC PLZ 70 KANIOK, P. Předsednictví Rady EU: Příběh půlstoletí IIPS, Politologie 3

4 Řazeno dle názvu publikace Kód Název Autor Vydavatel Stran Anotace EC PLZ 52 Angličtina /Euro English KOCMOVÁ, M., Nakladatelství Ostrov, 181 Ostatní POKORNÁ, Z. EC PLZ 58 Bezpečné Česko v bezpečné Evropě sborník Úřad vlády ČR, 152 EC PLZ 30 Boj proti terorismu: Globální výzva 21. století ŘIHÁČKOVÁ, V. Europeum, Politologie Bezpečnost EC PLZ 50 Budování Evropy GERBET, P. Karolinum, 450 EC PLZ 33 Bulharsko, Rumunsko a kdo dále? Perspektivy dalšího rozšíření ze strany nových KRÁL, D. Europeum, 111 Politologie členských zemí a čekatelů EC PLZ 08 Česká politika v Evropské unii: Evropský integrační DOČKAL, V., FIALA, P., IIPS, Politologie proces a zájmy České republiky KANIOK, P., PITROVÁ, M. EC PLZ 44 Cesta České republiky do FAJMON, H. CDK, 170 Politologie EC PLZ 36 Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU ONDŘEJ, PLOCHOVÁ, ABRHÁM, PULGRET C.H. Beck, 348 Ekonomika Právo EC PLZ 27 Ekonomika České republiky v novém prostoru CAHLÍK, T., MARKOVÁ, J. CESES, 181 Ekonomika EC PLZ 61 Euro versus koruna: Rizika a přínosy jednotné PĚŠINKOVÁ, I. CDK, 191 Ekonomie evropské měny pro ČR EC PLZ 47 Euroskepticismus a země střední a východní Evropy HAVLÍK, V., KANIOK, P. IIPS, Obecné EC PLZ 42 Eurostrany: Politické strany na evropské úrovni FIALA, P., MAREŠ, M., Barrister & Principal, 269 Politologie SOKOL, P. EC PLZ 38 Evropská referenda Fiala, P., PITROVÁ, M. CDK, Politologie EC PLZ 01 Evropská unie PITROVÁ, M., FIALA, P. CDK, Obecné EC PLZ 53 Evropská unie PITROVÁ, M., FIALA, P. CDK, obecné EC PLZ 57 Evropská unie a její bezpečnost ZÁVĚŠICKÝ, J. IIPS, bezpečnost EC PLZ 41 Evropská unie na počátku 21. století: Reformní PLECHANOVOVÁ, B. a Karolinum, Ekonomie procesy a institucionální změna kol. EC PLZ 48 Evropská unie pro střední školy DOČKAL, V., KANIOK, P. IIPS, Obecné Vzdělávání EC PLZ 09 Evropská vzdělávací politika: programy, principy a BRDEK, M., VYCHOVÁ, H. ASPI, 168 Vzdělávání cíle EC PLZ 39 Evropské instituce DEFARGES, P. M. Karolinum, Instituce EC PLZ 19 Evropské měnové právo TOMÁŠEK, M. C.H. Beck, 145 Právo EC PLZ 51 Evropské politické strany po východním rozšíření HLOUŠEK, V., KANIOK, P. IIPS, 177 Politologie 4

5 Kód Název Autor Vydavatel Stran Anotace EC PLZ 11 Evropské právo TICHÝ, ARNOLD, C.H. Beck, Právo SVOBODA, ZEMÁNEK, KRÁL EC PLZ 40 Evropský mezičas. Nové otázky evropské integrace. FIALA, P. Barrister & Principal, 174 Politologie EC PLZ 10 Evropský soud pro lidská práva PROUZOVÁ, A. Linde Praha a.s., 186 Právo EC PLZ 59 Finanční prostředky fondů EU v období CHVOJKOVÁ, A., Úřad vlády ČR, 181 Ekonomie KVĚTOŇ, V. a kol. EC PLZ 29 Harmonizace daňových systémů zemí NERUDOVÁ, D. ASPI, Ekonomika EC PLZ 20 Hospodářská soutěž po vstupu ČR do EU RAUS, D., NERUDA, R. CP Books, Právo EC PLZ 66 Íllias HOMÉROS Nakladatelství Petr 598 Jiné Rezek, EC PLZ 05 Institucionální vývoj od Maastrichtské PLECHANOVOVÁ, B. Karolinum, 355 Instituce smlouvy k východnímu rozšíření EC PLZ 45 Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v van SCHENDELEN, R. Barrister & Principal, 350 Ekonomie Bruselu EC PLZ 43 Kam kráčíš, Evropská unie? KLÍMA, M., BUREŠ, J. Aleš Čeněk, Politologie EC PLZ 26 Liberalizace obchodu zbožím v právu SVOBODA, P. C.H. Beck, Právo EC PLZ 63 Lisabonská smlouva: Co nového by měla přinést? Parlamentní institut PS PČR, Politologie Právo, 2 ks EC PLZ 31 Manažerské kompetence v Evropské unii DYTRT, Z. a kol. C. H. Beck, 157 Jiné EC PLZ 37 Měnová integrace: Náklady a přínosy členství LACINA, L. a kol. C.H. Beck, 538 Ekonomika v Evropské unii EC PLZ 23 Mezinárodní terorismus a bezpečnost PIKNA, B. Linde Praha, a.s., Právo (právní náhled) EC PLZ 55 Monitoring evropské legislativy KRUTÍLEK, O., CDK, Právo EC PLZ 54 Monitoring evropské legislativy 2006 KRUTÍLEK, O., CDK, 357 Právo EC PLZ 69 Mystérium kapitálu: Proč kapitalismus triumfuje na DE SOTO, H. Rybkapub, 249 Jiné Západě a selhává všude jinde na světě EC PLZ 65 Na rozhraní věků Cesty reformace MOLNÁR, A. Kalich, 414 Jiné EC PLZ 28 Obchod v rámci a obchodní operace JANATKA, F., LUKEŠ, K. a ASPI, 296 Ekonomika mimo členské země EU kol. EC PLZ 46 Od Moskvy k Bruselu: Vztahy mezi Českou MAREK, D. Barrister & Principal, 235 Politologie republikou a Evropskou unií v období EC PLZ 67 Odysseia HOMÉROS Nakladatelství Petr 451 Jiné Rezek, 5

6 Kód Název Autor Vydavatel Stran Anotace EC PLZ 18 Právo sociálního zabezpečení v rámci ČERNÁ, J., VACÍK, A. Aleš Čeněk, Právo EC PLZ 70 Předsednictví Rady EU: Příběh půlstoletí KANIOK, P. IIPS, Politologie EC PLZ 56 Příprava a řízení projektů strukturálních fondů MAREK, D., KANTOR, T. Barrister & Principal, 210 Ekonomika EC PLZ 49 Regionální politika EU a naplňování principu DOČKAL, V., IIPS, Politologie partnerství: Případové studie České republiky, Německa, Francie a Slovinska KOZLOVÁ, M., HAVLÍK, V., VERNER, P. EC PLZ 07 Reprezentace zájmů menšin v EU CHYTILEK, R., MAREŠ, M. ISPO, Jiné EC PLZ 68 Řím a Jeruzalém: Střet starověkých civilizací GOODMAN, M. Rybkapub, 519 Jiné EC PLZ 62 Rozmanitosti EU (25 tváří Evropy) RÝZNAR, L. Svoboda Servis, Obecné EC PLZ 60 Rozvoj venkova v programovacím období PĚLUCHA, M. a kol. Úřad vlády ČR, Politologie 2013 v kontextu reforem SZP EU EC PLZ 17 Sociální právo TOMEŠ, KOLDINSKÁ C.H. Beck, Právo EC PLZ 64 Strukturální fondy EU projektový cyklus a DOČKAL, V. IIPS, 137 Ekonomika projektové řízení: Příručka projektového manažera EC PLZ 25 Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy KUNEŠOVÁ, H., C.H. Beck, Ekonomika CIHELKOVÁ, E EC PLZ 16 Transpozice a implementace směrnic ES v zemích KRÁL, R. C.H. Beck, Právo EU a ČR EC PLZ 21 Tržní moc a duševní vlastnictví v evropském UTĚŠENÝ, P. C.H. Beck, Právo soutěžním právu EC PLZ 14 Úvod do evropského práva SVOBODA, P. C.H. Beck, 236 Právo EC PLZ 32 Vízová politika a Spojených států Výzvy pro transatlantické partnery KRÁL, D., ŘIHÁČKOVÁ, V. Europeum, 119 Bezpečnost Protiteroristické politiky ve střední Evropě EC PLZ 24 Vnější ekonomické vztahy CIHELKOVÁ, E. C.H. Beck, Ekonomika EC PLZ 22 Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském PIKNA, B. Linde Praha, a.s., Právo právu (oblast policejní a justiční spolupráce) EC PLZ 04 a, b Vstup do : přínosy a náklady ZAHRADNÍK, P. C.H. Beck, Ekonomie konvergence 364 EC PLZ 13 Základy evropského práva HAKENBERG, W. C.H. Beck, Právo EC PLZ 15 Zásady aplikace komunitárního práva národními KRÁL, R. C.H. Beck, Právo EC PLZ 06 soudy Zastoupení evropské pětadvacítky v Evropském parlamentu LEQUESNE, C., ROVNÁ, L. CEFRES, Politologie 6

EUROCENTRUM BRNO Odborná knihovnička EC listopad 2006

EUROCENTRUM BRNO Odborná knihovnička EC listopad 2006 Kód Autor Název rok vydání vydání nakladatel strany anotace EC BR01 2x PITROVÁ Markéta, FIALA Petr Evropská unie 2006 1.vydání CDS 743 obecně EC BR02 Nigrin, T.; Řiháčková, V.; Weiss, T. (eds.) Evropský

Více

* E U R O C E N T R U M P L Z E Ň *

* E U R O C E N T R U M P L Z E Ň * * E U R O C E N T R U M P L Z E Ň * Seznam knih I. Seznam dle EC PLZ kódu II. Seznam dle názvu Eurocentrum Plzeň, nám. Republiky 41, 301 16 Plzeň T/ +420 378 035 338 E/eurocentrum.plzen@euroskop.cz 1 I.

Více

Král, R.: Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy. Praha, C.H.Beck 2003.

Král, R.: Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy. Praha, C.H.Beck 2003. ODBORNÁ KNIHOVNA EUROCENTRA ZLÍN PRÁVO Argumentář ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu. Praha, Úřad vlády ČR 2005. Černá, J., Vacík, A.: Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie. Plzeň, Aleš Čeněk

Více

Eurocentrum Ostrava. Vstup do Evropské unie - přínosy a náklady konvergence 2003 C. H. beck

Eurocentrum Ostrava. Vstup do Evropské unie - přínosy a náklady konvergence 2003 C. H. beck Kód Autor Název Vydáno Nakladatel Anotace EC OV 01 PITROVÁ, Markéta - FIALA, Petr Evropská unie 2003 CDK historie, instituce, jednotný trh, HMU, SZBP, JHA, financování politik, rozpočet, reformy EC OV

Více

ODBORNÁ KNIHOVNA EUROCENTRA ZLÍN

ODBORNÁ KNIHOVNA EUROCENTRA ZLÍN ODBORNÁ KNIHOVNA EUROCENTRA ZLÍN PRÁVO Argumentář ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu. Praha, Úřad vlády ČR Černá, J., Vacík, A.: Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie. Plzeň, Aleš Čeněk s.r.o.

Více

Anotace Vydavatel vydání Lacina, L. a kol.

Anotace Vydavatel vydání Lacina, L. a kol. Poslední aktualizace: únor 2014 Seznam knih k zapůjčení v Eurocentru Jihlava Ekonomie Lacina, L. a kol. Měnová integrace: Náklady a přínosy členství 2007 Společná měna C. H. Beck v měnové unii König, P.,

Více

Knihovna Eurocentra Hradec Králové

Knihovna Eurocentra Hradec Králové Autor Titul Rok vydání Nakladatel Signatura Brdek, M. - Vychová, H. Evropská vzdělávací politika 2004 ASPI EC HK 09 Brunclík, M. - Klíč, Z. a kol. Z periferie do centra Evropy, 20 let do vývoje vztahu

Více

Knihovna Eurocentra Pardubice

Knihovna Eurocentra Pardubice Knihovna Eurocentra Pardubice Autor Titul Rok vydání Nakladatel Signatura Obecně o EU BRDEK, M., VYCHOVÁ, H. Evropská vzdělávací politika 2004 ASPI Publishing EC PCE 09 BRDEK, M., VYCHOVÁ, H. Evropská

Více

ODBORNÁ KNIHOVNA EUROCENTRA ZLÍN

ODBORNÁ KNIHOVNA EUROCENTRA ZLÍN ODBORNÁ KNIHOVNA EUROCENTRA ZLÍN PRÁVO Argumentář ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu. Praha, Úřad vlády ČR 2005. Černá, J., Vacík, A.: Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie. Plzeň, Aleš Čeněk

Více

Knihovna Eurocentra Liberec

Knihovna Eurocentra Liberec Knihovna Eurocentra Liberec Kompletní seznam knih Voroněžská 144/20 460 01 Liberec 1 - Staré Město (3. patro, dveře č. 309) T.: 485 100 937 E-mail: eurocentrum.liberec@euroskop.cz www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec

Více

Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení podle anotací

Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení podle anotací Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení podle anotací Signatura Autor/Autoři Název Nakladatel Místo/Rok vydání Anotace ECCB 74 Dienstbier J., Dienstbierová J., Had M., Matějka Z., Stach S., Štouračová

Více

Knihovna Eurocentra Pardubice

Knihovna Eurocentra Pardubice Knihovna Eurocentra Pardubice Autor Titul Rok vydání Nakladatel Signatura Obecně o EU BRDEK, M., VYCHOVA, H. Evropská vzdělávací politika 2004 ASPI Publishing EC PCE 120 Nakladatelství CIHELKOVÁ, E., JAKŠ,

Více

Eurocentrum Ostrava. Evropská integrace - Evropská unie 2004 VŠE. Rozpočet a politiky Evropské unie 2004 C. H. Beck

Eurocentrum Ostrava. Evropská integrace - Evropská unie 2004 VŠE. Rozpočet a politiky Evropské unie 2004 C. H. Beck Kód Autor Název Vydáno Nakladatel Anotace EC OV 01 PITROVÁ, Markéta - FIALA, Petr Evropská unie 2003 CDK EC OV 02 CIHELKOVÁ, Eva - JAKŠ, Jaroslav Evropská integrace - Evropská unie 2004 VŠE historie, instituce,

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE Eurocentra Olomouc Stav ke dni Autor Název Rok vydání

ODBORNÉ PUBLIKACE Eurocentra Olomouc Stav ke dni Autor Název Rok vydání ODBORNÉ PUBLIKACE Eurocentra Olomouc Stav ke dni 13.6.2013 Autor Název Rok vydání PRÁVO: Bureš, Hořejšová a spol. Argumentář ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu 2005 Černá, J.; Vacík, A. Právo sociálního zabezpečení

Více

SEZNAM LITERATURY. Novinky v knihovně Eurocenta Plzeň:

SEZNAM LITERATURY. Novinky v knihovně Eurocenta Plzeň: SEZNAM LITERATURY Novinky v knihovně Eurocenta Plzeň: FIALA, P.; PITROVÁ, M. (EDS.) : Evropská referenda, 2005 FAJMON, H. (ed.) : Cesta České republiky do Evropské unie, 2004 KLÍMA, M.; BUREŠ J.: Kam kráčíš,

Více

Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení dle anotací

Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení dle anotací Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení dle anotací Signatura Autor/Autoři Název Nakladatel Místo/Rok vydání Anotace ECCB 73 Dienstbier J., Dienstbierová J., Had M., Matějka Z., Stach S., Štouračová

Více

SEZNAM LITERATURY PRÁVO:

SEZNAM LITERATURY PRÁVO: SEZNAM LITERATURY PRÁVO: BUREŠ, HOŘEJŠOVÁ a spol.: Argumentář ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu, ČERNÁ, J.; VACÍK, A.: Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie, HAD, M.; STACHL, S.; URBAN, L.: Česká

Více

Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení dle signatur

Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení dle signatur Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení dle signatur Signatura Autor/Autoři Název Nakladatel Místo/Rok vydání ECCB 01 Fiala P., Pitrová M. Evropská unie demokracie a kultury Brno/2006 obecně ECCB

Více

Místo/Rok vydání. Signatura Autor/Autoři Název Nakladatel. Centrum pro studium demokracie a kultury Brno/2006

Místo/Rok vydání. Signatura Autor/Autoři Název Nakladatel. Centrum pro studium demokracie a kultury Brno/2006 Signatura Autor/Autoři Název Nakladatel Místo/Rok vydání ECCB 01 Fiala P., Pitrová M. Evropská unie demokracie a kultury Brno/2006 ECCB 02 Fiala P., Pitrová M. Evropská unie demokracie a kultury Brno/2009

Více

KNIHOVNA EUROCENTRA ČESKÉ BUDĚJOVICE PRÁVO

KNIHOVNA EUROCENTRA ČESKÉ BUDĚJOVICE PRÁVO Stránka 1 z 5 KNIHOVNA EUROCENTRA ČESKÉ BUDĚJOVICE Titul Autor Rok vydání Nakladatel Signatura PRÁVO Argumentář ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu Bureš J., Hořejšová T., Král D., Pachta L., Řiháčková V.,

Více

KNIHOVNA EUROCENTRA ČESKÉ BUDĚJOVICE

KNIHOVNA EUROCENTRA ČESKÉ BUDĚJOVICE Stránka 1 z 12 Autor Titul Rok vydání Nakladatel Signatura Bureš J., Hořejšová T., Král D., Pachta L., Řiháčková V., Šlosarčík I. Argumentář ke Smlouvě o ústavě pro Evropu 2005 Úřad vlády ČR ECCB 86 Bureš

Více

Seznam literatury. Eurocentrum Ústí nad Labem Vám nabízí možnost prezenčního a nově i absenčního zapůjčení

Seznam literatury. Eurocentrum Ústí nad Labem Vám nabízí možnost prezenčního a nově i absenčního zapůjčení Seznam literatury Eurocentrum Ústí nad Labem Vám nabízí možnost prezenčního a nově i absenčního zapůjčení odborných publikací z oblasti práva, ekonomiky, managementu a politologie související s problematikou

Více

EVROPSKY VNITRNÍ TRH A PŘÍPRAVA ČESKÉ REPUBLIKY - NA ZAČLENĚNÍ

EVROPSKY VNITRNÍ TRH A PŘÍPRAVA ČESKÉ REPUBLIKY - NA ZAČLENĚNÍ EVROPSKY VNITRNÍ TRH A PŘÍPRAVA ČESKÉ REPUBLIKY - NA ZAČLENĚNÍ Luděk Urban A 235840 Lindě Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, Opletalova

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Evropský účetní dvůr kontroluje: a. činnosti financované z prostředků EU b. evropskou měnovou politiku c. financování ekonomik států, které přistoupily po roce 2004 d. financování činností členských

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

OKRUHY PRO PŘÍPRAVU K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM OBORU EUROSPRÁVA, ak. r. 2015/16

OKRUHY PRO PŘÍPRAVU K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM OBORU EUROSPRÁVA, ak. r. 2015/16 OKRUHY PRO PŘÍPRAVU K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM OBORU EUROSPRÁVA, ak. r. 2015/16 1. Pojetí mezinárodní ekonomické integrace. Integrační metody a formy realizace mezinárodní ekonomické

Více

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 - 1 - REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 Pokyny: Po výběru správné odpovědi vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

Proces sjednocování (integrace) Evropy

Proces sjednocování (integrace) Evropy Proces sjednocování (integrace) Evropy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Říjen 2009 vypracovala : Paed.Dr. Zdena Kačírková ČR je členem

Více

* E U R O C E N T R U M P L Z E Ň *

* E U R O C E N T R U M P L Z E Ň * * E U R O C E N T R U M P L Z E Ň * Odborná knihovna Obsah I. Knihy Seznam knih dle EC PLZ kódu Seznam knih dle názvu II. Tematické publikace Tematické publikace seznam dle anotace Eurocentrum Plzeň, nám.

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Nabídka témat pro rok 2017:

Nabídka témat pro rok 2017: EUROPE DIRECT KÚ JK NABÍZÍ PŘEDNÁŠKY ZDARMA Nabízíme v místě Vašeho působení přednášky školám, úřadům, zájmovým organizacím, klubům důchodců atd. V případě, že máte o některou z přednášek zájem, kontaktujte

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Základy evropského práva

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Základy evropského práva Metodické listy pro kombinované studium předmětu Základy evropského práva Cílem předmětného kursu je seznámení studentů s vývojem evropské integrace, objasnění pramenů práva ES a jejich hierarchie, seznámení

Více

OKRUHY PRO PŘÍPRAVU K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM OBORU EUROSPRÁVA

OKRUHY PRO PŘÍPRAVU K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM OBORU EUROSPRÁVA OKRUHY PRO PŘÍPRAVU K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM OBORU EUROSPRÁVA 1. Pojetí mezinárodní ekonomické integrace. Integrační metody a formy realizace mezinárodní ekonomické integrace,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření

Více

Seznam knih k prezenčnímu zapůjčení:

Seznam knih k prezenčnímu zapůjčení: Eurocentrum Ostrava Vám nabízí možnost prezenčního zapůjčení odborných publikacích z oblasti práva, ekonomiky, daní, managementu a politologie související s problematikou Evropské unie. Dále Vám nabízíme

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Kapitola I. Instituce Evropské unie 19 1 Charakter institucionální struktury EU 19 1.1.1 Heterogenita institucí EU 20 1.1.2 Hierarchie institucí

Více

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropská unie Svazek demokratických evropských zemí Organizace pro mezinárodní spolupráci

Více

Aplikace snížené sazby daně z přidané hodnoty u piva

Aplikace snížené sazby daně z přidané hodnoty u piva VYBRANÁ TÉMATA Aplikace snížené sazby daně z přidané hodnoty u piva Obsah Úvod... 3 Příloha I... 5 Prameny:... 6 Vybraná témata č. 3/2016 únor 2016 Autor: Josef Palán AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ: Název: Aplikace snížené

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Institucionální uspořádání EU

Institucionální uspořádání EU Institucionální uspořádání EU Institucionální struktura EU Strategická a politická rozhodnutí: - Evropská Rada Legislativa a řízení EU: - Rada EU - Evropská komise - Evropský parlament Poradní orgány:

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T7a) Právní regulace a závazky z členství ČR v NATO a EU institucionální vymezení organizaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Historie a organizace Evropské unie

Historie a organizace Evropské unie Historie a organizace Evropské unie VŠERS, kombinované studium, Příbram Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast na hodinách, účast v diskusi Podmínky pro udělení zkoušky: závěrečný test Aktuální informace:

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

Konzultace: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. nebo přímo Prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc.

Konzultace: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. nebo přímo Prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc. MEZINÁRODNÍ OBCHOD Prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc. Základní požadavky Konzultace: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. nebo přímo Prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc. Kancelář č. 630 email: pirozek@econ.muni.cz Zápis

Více

Historie evropské integrace

Historie evropské integrace Historie evropské integrace Myšlenka společné Evropy Zabránit opakování tragédie dvou světových válek Zajištění evropského míru Regenerace zpustošené a zchudlé Evropy po světových válkách Vzájemná spolupráce

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po - Pá: 10:00 18:00 Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_355 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

1967- Evropské společenství Slučovací smlouva Založeno 6 zeměmi: Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko

1967- Evropské společenství Slučovací smlouva Založeno 6 zeměmi: Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko Otázka: Evropská unie a začlenění ČR Předmět: Ekonomie Přidal(a): K.N. Hlavní cíle Evropské unie: Hospodářská, politická, měnová unie Jednotný vnitřní trh Demokratičtější Evropa Konkurence schopnost -

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška. Ing. Martina Šudřichová

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška. Ing. Martina Šudřichová EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 4. přednáška Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova přednášky: Evropské hospodářské a měnové unie. Činnost Evropské centrální banky, výhody a nevýhody (rizika)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření od konce 2.

Více

Předmět ekonomie. Tematický okruh (ŠVP) Základní ekonomické pojmy. Tematická oblast Název DUM (téma) 3.ročník Vytvořeno Červenec 2013 Autor materiálu

Předmět ekonomie. Tematický okruh (ŠVP) Základní ekonomické pojmy. Tematická oblast Název DUM (téma) 3.ročník Vytvořeno Červenec 2013 Autor materiálu Předmět ekonomie Název školy Předmět ekonomie VY_32_INOVACE_05_02_01 Ekonomické systémy Název školy Ekonomické systémy VY_32_INOVACE_05_02_02 Potřeby a teorie potřeb Název školy Potřeby a teorie potřeb

Více

- základní rysy a tendence vývoje

- základní rysy a tendence vývoje VysoKÁ ŠKOLA EKONOMiCKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahu Svetová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje I Eva Cihelková a kolektiv 2005 . OBSAH Úvod................................................

Více

CO JE EU A JAKÝ MÁ CÍL

CO JE EU A JAKÝ MÁ CÍL Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE EU A JAKÝ MÁ CÍL 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. Evropy na východ a

Více

Federalistická seskupuje se politicky (př. USA) Funkcionalistická seskupuje se nejdříve ekonomicky (př. EU)

Federalistická seskupuje se politicky (př. USA) Funkcionalistická seskupuje se nejdříve ekonomicky (př. EU) Otázka: Integrační procesy po 2. světové válce (neboli EU) Předmět: Ekonomie Přidal(a): Len Druhy a stupně integrace (=propojení) Druhy mezinárodních integrací Federalistická seskupuje se politicky (př.

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel 1 Kdo jsme Celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací jako zájmové sdružení obcí a měst partnerem pro

Více

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ IV. jarní semestr Evropská hospodářská, správní a kulturní studia - ak. rok 2014/2015 I. 25. 2. 2014 doc. M. Fryšták Pojem trestního

Více

Mezinárodní a nadnárodní aspekty veřejné politiky

Mezinárodní a nadnárodní aspekty veřejné politiky Veřejné politiky 2 Mezinárodní a nadnárodní aspekty veřejné politiky Úvodem VEP: realizace společenského zájmu, problému (zdraví, zaměstnanost, doprava ) Tlak zájmových skupin Preference voličů Rozhodnutí

Více

historický vývoj evropské integrace, instucionální podoba EU, dokumenty a politiky EU

historický vývoj evropské integrace, instucionální podoba EU, dokumenty a politiky EU Otázka: Evropská unie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Jana Koláčková EVROPSKÁ UNIE historický vývoj evropské integrace, instucionální podoba EU, dokumenty a politiky EU EVROPSKÁ UNIE Regionální

Více

III. část. Lisabonský summit /1. LISABONSKÝ PROCES Evropská rada (2000) Znalostní společnost. Znalostní společnost. Peter F.

III. část. Lisabonský summit /1. LISABONSKÝ PROCES Evropská rada (2000) Znalostní společnost. Znalostní společnost. Peter F. III. část Vysoká škola finanční a správní Podzim 2005 Rozvoj manažerských schopností v oblasti dlouhodobé strategie a projektové činnosti středních škol Strategie rozvoje školy v podmínkách EU Jaroslava

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES

Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES Studijní materiály - knihy Knihy: ROZEHNALOVÁ, Naděžda - TÝČ, Vladimír. Vnější obchodní vztahy Evropské

Více

ROZPOČET EU VÝDAJE EVROPSKÉHO ROZPOČTU

ROZPOČET EU VÝDAJE EVROPSKÉHO ROZPOČTU ROZPOČET EU VÝDAJE EVROPSKÉHO ROZPOČTU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozpočet EU výdaje evropského rozpočtu V této kapitole se dozvíte: Jak se sestavuje rozpočet Evropské unie. Jaké jsou principy

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

JIŘÍ MATĚJÍČEK ANTON PRČINA. 2. aktualizované a rozšířené vydání

JIŘÍ MATĚJÍČEK ANTON PRČINA. 2. aktualizované a rozšířené vydání LESNICKO-DŘEVAŘSKÝ SEKTOR A EVROPSKÁ UNIE JIŘÍ MATĚJÍČEK ANTON PRČINA 2. aktualizované a rozšířené vydání Ministerstvo zemědělství České republiky LESNICKO-DŘEVAŘSKÝ SEKTOR A EVROPSKÁ UNIE 2. aktualizované

Více

ZSV: Seznam doporučené literatury

ZSV: Seznam doporučené literatury ZSV: Seznam doporučené literatury Na následujících stránkách se nachází seznam doporučené literatury k testům NSZ ZSV. U každého oboru je uvedena řada publikací, které jsou rozděleny na učebnice, základní

Více

Politiky a rozpočet EU. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Politiky a rozpočet EU. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Politiky a rozpočet EU Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Témata Rozdělení politik Charakteristika vybraných politik Charakteristika rozpočtu EU Vymezení příjmů a výdajů rozpočtu EU 2 Míra přenesení pravomocí

Více

Veřejná správa EU. Komunitární právo Právo EU

Veřejná správa EU. Komunitární právo Právo EU Veřejná správa EU Komunitární právo Právo EU Úvod Cíl: představit systém tvorby legislativy na úrovni EU významný dopad do řešení rozvoje a ekonomiky jednotlivých členských států Mezinárodní organizace

Více

SPOLEČNÝ TRH A JEHO VÝVOJ K

SPOLEČNÝ TRH A JEHO VÝVOJ K SPOLEČNÝ TRH A JEHO VÝVOJ K JEDNOTNÉMU VNITŘNÍMU TRHU PREZENTACE VŠFS 2015 ČLÁNEK 2 SES Základní cíle Společenství zahrnují Společný trh a hospodářskou a měnovou unii harmonický, vyvážený a udržitelný

Více

Mezivládní organizace jediná úroveň

Mezivládní organizace jediná úroveň Mezivládní organizace jediná úroveň State E State F State D State C Mezivládní organizace State B State A State G Nadstátní organizace dvouúrovňová soustava State E Nadstátní organizace State F State D

Více

Metodické listy pro magisterské kombinované studium předmětu Směrnice ES

Metodické listy pro magisterské kombinované studium předmětu Směrnice ES Metodické listy pro magisterské kombinované studium předmětu Směrnice ES Metodický list č.1. Název tématického celku: Orgány a instituce ES, jejich postavení,úloha a význam pro finanční sféru členských

Více

Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP. Táňa Perglová 13. března 2012

Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP. Táňa Perglová 13. března 2012 Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP Táňa Perglová 13. března 2012 Program 1. Brusel 2. Vše začíná u strategie 3. Jednotlivé nástroje 2 Brusel Kdo v Bruselu rozhoduje o čem? Jaké instituce

Více

Spor českých parlamentních stran o evropskou integraci

Spor českých parlamentních stran o evropskou integraci Spor českých parlamentních stran o evropskou integraci Jaroslav Čmejrek KHV PEF ČZU Politická integrace Evropy vyvolává řadu otázek: mezivládní princip / nadnárodní princip? společenství suverénních států

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po-Pá 10 až 18 hodin Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Otázka: Evropská unie. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): lucka.sisi. Evropská unie

Otázka: Evropská unie. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): lucka.sisi. Evropská unie Otázka: Evropská unie Předmět: Ekonomie Přidal(a): lucka.sisi Evropská unie Je ekonomické a politické uskupení 27 států Evropy čítající 498 miliónů lidí Původním cílem partnerství evropských zemí po druhé

Více

Koordinace hospodářské politiky v EU na příkladu České republiky

Koordinace hospodářské politiky v EU na příkladu České republiky EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO EKONOMIKU A FINANCE Mladá Boleslav, 10. května 2006 Koordinace hospodářské politiky v EU na příkladu České republiky Marek MORA Obsah a struktura prezentace 1.

Více

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ Metodické listy pro předmět Vstup České republiky do EU nutně vyžaduje větší rozsah znalostí mezinárodního obchodu a různých forem podnikání v zahraničí. Cílem předmětu je poskytnout studentům potřebné

Více

Literatura - zdroje. Kučerová, I.: Ekonomiky. Karolinum Praha ISBN80-

Literatura - zdroje. Kučerová, I.: Ekonomiky. Karolinum Praha ISBN80- Ekonomiky ČZ EU v 90. letech a počátkem nového milénia VSFS Mezinárodní ekonomická integrace KSM 5. 1. 2008 1 Literatura - zdroje Čerpáno z: Kučerová, I.: Ekonomiky členských států Evropské unie. Karolinum

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008. Evropská unie, společný trh, euro, vstup ČR, Varšavská smlouva, NATO

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008. Evropská unie, společný trh, euro, vstup ČR, Varšavská smlouva, NATO Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Program pro Evropu - návrhy občanské společnosti 2009

Program pro Evropu - návrhy občanské společnosti 2009 Číslo Název publikace Rok vydání Autor Nakladatelství Signatura 1 Lidské zdroje a fondy EU 2006 Pavlák M. ASPI ED-0101 2 Dimenze ochrany lidských práv v EU 2003 Šišková N. ASPI ED-0102 3 Evropská unie

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik.

Mezinárodní obchod. Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Mezinárodní obchod Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní obchod - směnné transakce uskutečňované přes hranice národních ekonomik. Příčiny vzniku mezinárodního obchodu: - Přírodní a klimatické podmínky.

Více

EKONOMICKÁ INTEGRACE A POLITIKY EU. Prezentace k semináři č

EKONOMICKÁ INTEGRACE A POLITIKY EU. Prezentace k semináři č EKONOMICKÁ INTEGRACE A POLITIKY EU Prezentace k semináři č. 1 2017 EHS A EKONOMICKÁ INTEGRACE Ekonomická integrace hlavní důvod, účel a cíl založená EHS Neproběhla naráz, ale realizovala se po etapách

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Česká republika a EU. Portrét Václava Havla v rukou sametových revolucionářů

Česká republika a EU. Portrét Václava Havla v rukou sametových revolucionářů Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

stabilita institucí zajištujících demokracii, lidských práv a práv menšin fungující tržní hospodářství a schopnost vyrovnat se s konkurenčním

stabilita institucí zajištujících demokracii, lidských práv a práv menšin fungující tržní hospodářství a schopnost vyrovnat se s konkurenčním 3. Předvstupní pomoc a přípravné programy na ESF 3.1 Podmínky členství v EU Podmínkou připojení k Evropské unii je splnění kritérií schválených na zasedání Evropské rady v Kodani v roce 1993 tzv. Kodaňských

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

předmětu Region a regionální vědy 2

předmětu Region a regionální vědy 2 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Region a regionální vědy 2 Název tematického celku: Regionální politika A. Obecné vymezení regionální politiky B. Základy regionální politiky

Více