Řazeno dle kódu EC PLZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řazeno dle kódu EC PLZ"

Transkript

1 Řazeno dle kódu EC PLZ Kód Autor Název Vydavatel Stran Anotace EC PLZ 01 PITROVÁ, M., FIALA, P. Evropská unie CDK, Obecné EC PLZ 04 a, b ZAHRADNÍK, P. Vstup do : přínosy a náklady C.H. Beck, Ekonomie konvergence 364 EC PLZ 05 PLECHANOVOVÁ, B. Institucionální vývoj od Maastrichtské Karolinum, 355 Instituce smlouvy k východnímu rozšíření EC PLZ 06 LEQUESNE, C., ROVNÁ, L. Zastoupení evropské pětadvacítky v Evropském CEFRES, Politologie parlamentu EC PLZ 07 CHYTILEK, R., MAREŠ, M. Reprezentace zájmů menšin v EU ISPO, Jiné EC PLZ 08 DOČKAL, V., FIALA, P., Česká politika v Evropské unii: Evropský integrační IIPS, Politologie KANIOK, P., PITROVÁ, M. proces a zájmy České republiky EC PLZ 09 BRDEK, M., VYCHOVÁ, H. Evropská vzdělávací politika: programy, principy a ASPI, 168 Vzdělávání cíle EC PLZ 10 PROUZOVÁ, A. Evropský soud pro lidská práva Linde Praha a.s., 186 Právo EC PLZ 11 TICHÝ, ARNOLD, Evropské právo C.H. Beck, Právo SVOBODA, ZEMÁNEK, KRÁL EC PLZ 13 HAKENBERG, W. Základy evropského práva C.H. Beck, Právo EC PLZ 14 SVOBODA, P. Úvod do evropského práva C.H. Beck, 236 Právo EC PLZ 15 KRÁL, R. Zásady aplikace komunitárního práva národními C.H. Beck, Právo soudy EC PLZ 16 KRÁL, R. Transpozice a implementace směrnic ES v zemích C.H. Beck, Právo EU a ČR EC PLZ 17 TOMEŠ, KOLDINSKÁ Sociální právo C.H. Beck, Právo EC PLZ 18 ČERNÁ, J., VACÍK, A. Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské Aleš Čeněk, Právo unie EC PLZ 19 TOMÁŠEK, M. Evropské měnové právo C.H. Beck, 145 Právo EC PLZ 20 RAUS, D., NERUDA, R. Hospodářská soutěž po vstupu ČR do EU CP Books, Právo EC PLZ 21 UTĚŠENÝ, P. Tržní moc a duševní vlastnictví v evropském C.H. Beck, Právo soutěžním právu EC PLZ 22 PIKNA, B. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském Linde Praha, a.s., Právo právu (oblast policejní a justiční spolupráce) EC PLZ 23 PIKNA, B. Mezinárodní terorismus a bezpečnost Evropské Linde Praha, a.s., Právo unie (právní náhled) EC PLZ 24 CIHELKOVÁ, E. Vnější ekonomické vztahy C.H. Beck, Ekonomika EC PLZ 25 KUNEŠOVÁ, H., CIHELKOVÁ, E Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy C.H. Beck, Ekonomika 1

2 Kód Autor Název Vydavatel Stran Anotace EC PLZ 26 SVOBODA, P. Liberalizace obchodu zbožím v právu C.H. Beck, Právo EC PLZ 27 CAHLÍK, T., MARKOVÁ, J. Ekonomika České republiky v novém prostoru CESES, 181 Ekonomika EC PLZ 28 JANATKA, F., LUKEŠ, K. a Obchod v rámci a obchodní operace ASPI, 296 Ekonomika kol. mimo členské země EU EC PLZ 29 NERUDOVÁ, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské ASPI, Ekonomika unie EC PLZ 30 ŘIHÁČKOVÁ, V. Boj proti terorismu: Globální výzva 21. století Europeum, Politologie Bezpečnost EC PLZ 31 DYTRT, Z. a kol. Manažerské kompetence v Evropské unii C. H. Beck, 157 Jiné EC PLZ 32 KRÁL, D., ŘIHÁČKOVÁ, V. Vízová politika a Spojených států Výzvy pro transatlantické partnery Protiteroristické politiky ve střední Evropě Europeum, 119 Bezpečnost EC PLZ 33 KRÁL, D. Bulharsko, Rumunsko a kdo dále? Perspektivy dalšího rozšíření ze strany nových členských zemí a čekatelů Europeum, 111 Politologie EC PLZ 36 ONDŘEJ, PLOCHOVÁ, ABRHÁM, PULGRET Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU C.H. Beck, 348 Ekonomika Právo EC PLZ 37 LACINA, L. a kol. Měnová integrace: Náklady a přínosy členství C.H. Beck, 538 Ekonomika v Evropské unii EC PLZ 38 Fiala, P., PITROVÁ, M. Evropská referenda CDK, Politologie EC PLZ 39 DEFARGES, P. M. Evropské instituce Karolinum, Instituce EC PLZ 40 FIALA, P. Evropský mezičas. Nové otázky evropské integrace. Barrister & Principal, 174 Politologie EC PLZ 41 PLECHANOVOVÁ, B. a kol. Evropská unie na počátku 21. století: Reformní Karolinum, Ekonomie procesy a institucionální změna EC PLZ 42 FIALA, P., MAREŠ, M., Eurostrany: Politické strany na evropské úrovni Barrister & Principal, 269 Politologie SOKOL, P. EC PLZ 43 KLÍMA, M., BUREŠ, J. Kam kráčíš, Evropská unie? Aleš Čeněk, Politologie EC PLZ 44 FAJMON, H. Cesta České republiky do CDK, 170 Politologie EC PLZ 45 van SCHENDELEN, R. Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v Barrister & Principal, 350 Ekonomie Bruselu EC PLZ 46 MAREK, D. Od Moskvy k Bruselu: Vztahy mezi Českou Barrister & Principal, 235 Politologie republikou a Evropskou unií v období EC PLZ 47 HAVLÍK, V., KANIOK, P. Euroskepticismus a země střední a východní IIPS, Obecné Evropy EC PLZ 48 DOČKAL, V., KANIOK, P. Evropská unie pro střední školy IIPS, Obecné Vzdělávání EC PLZ 49 DOČKAL, V., Regionální politika EU a naplňování principu IIPS, Politologie 2

3 Kód Autor Název Vydavatel Stran Anotace KOZLOVÁ, M., HAVLÍK, V., VERNER, P. partnerství: Případové studie České republiky, Německa, Francie a Slovinska EC PLZ 50 GERBET, P. Budování Evropy Karolinum, 450 EC PLZ 51 HLOUŠEK, V., KANIOK, P. Evropské politické strany po východním rozšíření IIPS, 177 Politologie EC PLZ 52 KOCMOVÁ, M., POKORNÁ, Angličtina /Euro English Nakladatelství Ostrov, 181 Ostatní Z. EC PLZ 53 PITROVÁ, M., FIALA, P. Evropská unie CDK, obecné EC PLZ 54 KRUTÍLEK, O., Monitoring evropské legislativy 2006 CDK, 357 Právo EC PLZ 55 KRUTÍLEK, O., Monitoring evropské legislativy CDK, Právo EC PLZ 56 MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Barrister & Principal, 210 Ekonomika EC PLZ 57 ZÁVĚŠICKÝ, J. Evropská unie a její bezpečnost IIPS, bezpečnost EC PLZ 58 sborník Bezpečné Česko v bezpečné Evropě Úřad vlády ČR, 152 EC PLZ 59 CHVOJKOVÁ, A., KVĚTOŇ, Finanční prostředky fondů EU v období Úřad vlády ČR, 181 Ekonomie V. a kol. EC PLZ 60 PĚLUCHA, M. a kol. Rozvoj venkova v programovacím období Úřad vlády ČR, Politologie 2013 v kontextu reforem SZP EU EC PLZ 61 PĚŠINKOVÁ, I. Euro versus koruna: Rizika a přínosy jednotné CDK, 191 Ekonomie evropské měny pro ČR EC PLZ 62 RÝZNAR, L. Rozmanitosti EU (25 tváří Evropy) Svoboda Servis, Obecné EC PLZ 63 Parlamentní institut Lisabonská smlouva: Co nového by měla přinést? PS PČR, Politologie Právo, 2 ks EC PLZ 64 DOČKAL, V. Strukturální fondy EU projektový cyklus a IIPS, 137 Ekonomika projektové řízení: Příručka projektového manažera EC PLZ 65 MOLNÁR, A. Na rozhraní věků Cesty reformace Kalich, 414 Jiné EC PLZ 66 HOMÉROS Íllias Nakladatelství Petr 598 Jiné Rezek, EC PLZ 67 HOMÉROS Odysseia Nakladatelství Petr 451 Jiné Rezek, EC PLZ 68 GOODMAN, M. Řím a Jeruzalém: Střet starověkých civilizací Rybkapub, 519 Jiné EC PLZ 69 DE SOTO, H. Mystérium kapitálu: Proč kapitalismus triumfuje na Rybkapub, 249 Jiné Západě a selhává všude jinde na světě EC PLZ 70 KANIOK, P. Předsednictví Rady EU: Příběh půlstoletí IIPS, Politologie 3

4 Řazeno dle názvu publikace Kód Název Autor Vydavatel Stran Anotace EC PLZ 52 Angličtina /Euro English KOCMOVÁ, M., Nakladatelství Ostrov, 181 Ostatní POKORNÁ, Z. EC PLZ 58 Bezpečné Česko v bezpečné Evropě sborník Úřad vlády ČR, 152 EC PLZ 30 Boj proti terorismu: Globální výzva 21. století ŘIHÁČKOVÁ, V. Europeum, Politologie Bezpečnost EC PLZ 50 Budování Evropy GERBET, P. Karolinum, 450 EC PLZ 33 Bulharsko, Rumunsko a kdo dále? Perspektivy dalšího rozšíření ze strany nových KRÁL, D. Europeum, 111 Politologie členských zemí a čekatelů EC PLZ 08 Česká politika v Evropské unii: Evropský integrační DOČKAL, V., FIALA, P., IIPS, Politologie proces a zájmy České republiky KANIOK, P., PITROVÁ, M. EC PLZ 44 Cesta České republiky do FAJMON, H. CDK, 170 Politologie EC PLZ 36 Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU ONDŘEJ, PLOCHOVÁ, ABRHÁM, PULGRET C.H. Beck, 348 Ekonomika Právo EC PLZ 27 Ekonomika České republiky v novém prostoru CAHLÍK, T., MARKOVÁ, J. CESES, 181 Ekonomika EC PLZ 61 Euro versus koruna: Rizika a přínosy jednotné PĚŠINKOVÁ, I. CDK, 191 Ekonomie evropské měny pro ČR EC PLZ 47 Euroskepticismus a země střední a východní Evropy HAVLÍK, V., KANIOK, P. IIPS, Obecné EC PLZ 42 Eurostrany: Politické strany na evropské úrovni FIALA, P., MAREŠ, M., Barrister & Principal, 269 Politologie SOKOL, P. EC PLZ 38 Evropská referenda Fiala, P., PITROVÁ, M. CDK, Politologie EC PLZ 01 Evropská unie PITROVÁ, M., FIALA, P. CDK, Obecné EC PLZ 53 Evropská unie PITROVÁ, M., FIALA, P. CDK, obecné EC PLZ 57 Evropská unie a její bezpečnost ZÁVĚŠICKÝ, J. IIPS, bezpečnost EC PLZ 41 Evropská unie na počátku 21. století: Reformní PLECHANOVOVÁ, B. a Karolinum, Ekonomie procesy a institucionální změna kol. EC PLZ 48 Evropská unie pro střední školy DOČKAL, V., KANIOK, P. IIPS, Obecné Vzdělávání EC PLZ 09 Evropská vzdělávací politika: programy, principy a BRDEK, M., VYCHOVÁ, H. ASPI, 168 Vzdělávání cíle EC PLZ 39 Evropské instituce DEFARGES, P. M. Karolinum, Instituce EC PLZ 19 Evropské měnové právo TOMÁŠEK, M. C.H. Beck, 145 Právo EC PLZ 51 Evropské politické strany po východním rozšíření HLOUŠEK, V., KANIOK, P. IIPS, 177 Politologie 4

5 Kód Název Autor Vydavatel Stran Anotace EC PLZ 11 Evropské právo TICHÝ, ARNOLD, C.H. Beck, Právo SVOBODA, ZEMÁNEK, KRÁL EC PLZ 40 Evropský mezičas. Nové otázky evropské integrace. FIALA, P. Barrister & Principal, 174 Politologie EC PLZ 10 Evropský soud pro lidská práva PROUZOVÁ, A. Linde Praha a.s., 186 Právo EC PLZ 59 Finanční prostředky fondů EU v období CHVOJKOVÁ, A., Úřad vlády ČR, 181 Ekonomie KVĚTOŇ, V. a kol. EC PLZ 29 Harmonizace daňových systémů zemí NERUDOVÁ, D. ASPI, Ekonomika EC PLZ 20 Hospodářská soutěž po vstupu ČR do EU RAUS, D., NERUDA, R. CP Books, Právo EC PLZ 66 Íllias HOMÉROS Nakladatelství Petr 598 Jiné Rezek, EC PLZ 05 Institucionální vývoj od Maastrichtské PLECHANOVOVÁ, B. Karolinum, 355 Instituce smlouvy k východnímu rozšíření EC PLZ 45 Jak lobbovat v Evropské unii aneb Machiavelli v van SCHENDELEN, R. Barrister & Principal, 350 Ekonomie Bruselu EC PLZ 43 Kam kráčíš, Evropská unie? KLÍMA, M., BUREŠ, J. Aleš Čeněk, Politologie EC PLZ 26 Liberalizace obchodu zbožím v právu SVOBODA, P. C.H. Beck, Právo EC PLZ 63 Lisabonská smlouva: Co nového by měla přinést? Parlamentní institut PS PČR, Politologie Právo, 2 ks EC PLZ 31 Manažerské kompetence v Evropské unii DYTRT, Z. a kol. C. H. Beck, 157 Jiné EC PLZ 37 Měnová integrace: Náklady a přínosy členství LACINA, L. a kol. C.H. Beck, 538 Ekonomika v Evropské unii EC PLZ 23 Mezinárodní terorismus a bezpečnost PIKNA, B. Linde Praha, a.s., Právo (právní náhled) EC PLZ 55 Monitoring evropské legislativy KRUTÍLEK, O., CDK, Právo EC PLZ 54 Monitoring evropské legislativy 2006 KRUTÍLEK, O., CDK, 357 Právo EC PLZ 69 Mystérium kapitálu: Proč kapitalismus triumfuje na DE SOTO, H. Rybkapub, 249 Jiné Západě a selhává všude jinde na světě EC PLZ 65 Na rozhraní věků Cesty reformace MOLNÁR, A. Kalich, 414 Jiné EC PLZ 28 Obchod v rámci a obchodní operace JANATKA, F., LUKEŠ, K. a ASPI, 296 Ekonomika mimo členské země EU kol. EC PLZ 46 Od Moskvy k Bruselu: Vztahy mezi Českou MAREK, D. Barrister & Principal, 235 Politologie republikou a Evropskou unií v období EC PLZ 67 Odysseia HOMÉROS Nakladatelství Petr 451 Jiné Rezek, 5

6 Kód Název Autor Vydavatel Stran Anotace EC PLZ 18 Právo sociálního zabezpečení v rámci ČERNÁ, J., VACÍK, A. Aleš Čeněk, Právo EC PLZ 70 Předsednictví Rady EU: Příběh půlstoletí KANIOK, P. IIPS, Politologie EC PLZ 56 Příprava a řízení projektů strukturálních fondů MAREK, D., KANTOR, T. Barrister & Principal, 210 Ekonomika EC PLZ 49 Regionální politika EU a naplňování principu DOČKAL, V., IIPS, Politologie partnerství: Případové studie České republiky, Německa, Francie a Slovinska KOZLOVÁ, M., HAVLÍK, V., VERNER, P. EC PLZ 07 Reprezentace zájmů menšin v EU CHYTILEK, R., MAREŠ, M. ISPO, Jiné EC PLZ 68 Řím a Jeruzalém: Střet starověkých civilizací GOODMAN, M. Rybkapub, 519 Jiné EC PLZ 62 Rozmanitosti EU (25 tváří Evropy) RÝZNAR, L. Svoboda Servis, Obecné EC PLZ 60 Rozvoj venkova v programovacím období PĚLUCHA, M. a kol. Úřad vlády ČR, Politologie 2013 v kontextu reforem SZP EU EC PLZ 17 Sociální právo TOMEŠ, KOLDINSKÁ C.H. Beck, Právo EC PLZ 64 Strukturální fondy EU projektový cyklus a DOČKAL, V. IIPS, 137 Ekonomika projektové řízení: Příručka projektového manažera EC PLZ 25 Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy KUNEŠOVÁ, H., C.H. Beck, Ekonomika CIHELKOVÁ, E EC PLZ 16 Transpozice a implementace směrnic ES v zemích KRÁL, R. C.H. Beck, Právo EU a ČR EC PLZ 21 Tržní moc a duševní vlastnictví v evropském UTĚŠENÝ, P. C.H. Beck, Právo soutěžním právu EC PLZ 14 Úvod do evropského práva SVOBODA, P. C.H. Beck, 236 Právo EC PLZ 32 Vízová politika a Spojených států Výzvy pro transatlantické partnery KRÁL, D., ŘIHÁČKOVÁ, V. Europeum, 119 Bezpečnost Protiteroristické politiky ve střední Evropě EC PLZ 24 Vnější ekonomické vztahy CIHELKOVÁ, E. C.H. Beck, Ekonomika EC PLZ 22 Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském PIKNA, B. Linde Praha, a.s., Právo právu (oblast policejní a justiční spolupráce) EC PLZ 04 a, b Vstup do : přínosy a náklady ZAHRADNÍK, P. C.H. Beck, Ekonomie konvergence 364 EC PLZ 13 Základy evropského práva HAKENBERG, W. C.H. Beck, Právo EC PLZ 15 Zásady aplikace komunitárního práva národními KRÁL, R. C.H. Beck, Právo EC PLZ 06 soudy Zastoupení evropské pětadvacítky v Evropském parlamentu LEQUESNE, C., ROVNÁ, L. CEFRES, Politologie 6

Nabídka přednášek pro studenty středních škol a vyšších odborných škol. I. Anotace k přednáškám pro střední školy

Nabídka přednášek pro studenty středních škol a vyšších odborných škol. I. Anotace k přednáškám pro střední školy Nabídka přednášek pro studenty středních škol a vyšších odborných škol I. Anotace k přednáškám pro střední školy Historické mezníky vývoje EU Obsah přednášky je zaměřen na klíčové mezníky integračního

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Aktuální stav rozšiřování Evropské unie

Aktuální stav rozšiřování Evropské unie Jakub Vlasák, Juniorní Analytik think-tanku Evropské hodnoty se zaměřením na evropskou politiku sousedství a rozšiřování EU Think-tank Evropské hodnoty je nevládní instituce, která prosazuje zvyšování

Více

Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 10. 7. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_353 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004 Úspûchy, problémy a perspektivy ZAHRANIâNÍ POLITIKA âeské REPUBLIKY 1993 2004 ÚSPùCHY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY Otto Pick, Vladimír Handl (eds.) a kolektiv

Více

Reformní program pro budoucnost Evropy. Priority poslaneckého klubu ELS na období 2014 2019. Poslanecký klub ELS

Reformní program pro budoucnost Evropy. Priority poslaneckého klubu ELS na období 2014 2019. Poslanecký klub ELS Reformní program pro budoucnost Evropy Poslanecký klub ELS Reformní program pro budoucnost Evropy Obsah 6 Chceme, aby příští Evropská komise začlenila do svého pracovního programu tyto cíle: I Dokázali

Více

Romové v České republice

Romové v České republice Informace popisující oblast institucionálního zabezpečení integrace Romů do společnosti v České republice a na mezinárodní úrovni včetně analýzy situace Romů v ČR a v EU 27 II. Romové v České republice

Více

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz Česká republika v Evropě a ve světě sborník příspěvků www.vize2020.cz Úvodní slovo Zahraniční politika musí důsledně vycházet ze zájmů státu. Tyto zájmy jsou dlouhodobé a společné všem občanům. Jejich

Více

CO JE EU A JAKÝ MÁ CÍL

CO JE EU A JAKÝ MÁ CÍL Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE EU A JAKÝ MÁ CÍL 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. Evropy na východ a

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007

Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Název publikace: Strategie celoživotního učení ČR Strategie vznikla ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání Strategie byla schválena vládou usnesením č. 761/2007 Vydavatel: Ministerstvo školství,

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Bariéry podnikání na vnitřním trhu EU

Bariéry podnikání na vnitřním trhu EU VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Bariéry podnikání na vnitřním trhu EU aneb Jak zdolat všechny překážky Bariéry podnikání na vnitřním trhu EU aneb Jak zdolat všechny

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

Výroční zpráva Evropské hodnoty o.s. 2009

Výroční zpráva Evropské hodnoty o.s. 2009 Výroční zpráva Evropské hodnoty o.s. 2009 Poslání Naší vizí je evropská společnost vědomá si hodnot a civilizační identity, na kterých stojí. Usilujeme o evropské politické společenství, které z těchto

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

stejné šance pro všechny

stejné šance pro všechny stejné šance pro všechny PROGRAM PRO VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Budoucnost Evropské unie: Rozšíření Evropské unie na 25 a v budoucnu ještě více členů zásadně změní stávající charakter této nadnárodní

Více

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Aktualizace katalogu schváleného Ministerstvem školství,

Více

1. Vznik a vývoj ES a EU

1. Vznik a vývoj ES a EU Vnik a vývoj ES a EU historie 1. Vznik a vývoj ES a EU Politické a ekonomické předpoklady evropské integrace po 2. světové válce - bezprostředně po skončení 2. sv. války dostává reálnou podobu myšlenka

Více

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU

SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU Anna Teličková Ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE (WTO) mnohostranný obchodní systém WTO je i základem SOP EU WTO významná

Více

STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015

STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015 III. STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015 Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období 2011-2015 navazuje na Bezpečnostní strategii

Více

Jak spojit síly lidských práv, rozvojové spolupráce a transformační zkušenosti v zahraniční politice?

Jak spojit síly lidských práv, rozvojové spolupráce a transformační zkušenosti v zahraniční politice? Ústav mezinárodních vztahů červen 2014 Policy Paper Ondřej Horký-Hlucháň Jak spojit síly lidských práv, rozvojové spolupráce a transformační zkušenosti v zahraniční politice? SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ Ministerstvo

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více