Zelené profese v krajině

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zelené profese v krajině"

Transkript

1 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIII KVĚTEN 2014 Slovo starostky STAVEBNÍ ÚŘAD Odbor výstavby našeho města, který je jedním z odborů městského úřadu a který znáte spíše jako stavební úřad, vykonává přenesenou působnost státu ve věci stavebního úřadu nejen pro naše město, ale také pro obec Noviny pod Ralskem, Dubnici, Hamr na Jezeře a od vykonává tuto činnost také pro město Ralsko. Výkon přenesené působnosti mohou vykonávat pro obec jiné obce, pokud o tom uzavřou tzv. veřejnoprávní smlouvu. Uzavření této smlouvy upravuje zákon o obcích a stavební zákon. Město Ralsko a město Stráž pod Ralskem po projednání v orgánech obou měst uzavřelo veřejnoprávní smlouvu o výkonu stavebního úřadu. Tuto smlouvu potvrdil Krajský úřad Libereckého kraje a Ministerstvo vnitra ČR nám uvolnilo přístup do registrů města Ralsko. Stráž otevřela v Ralsku detašované pracoviště. Postupně jsme převzali archiv stavebního úřadu Ralsko od Mimoně, která vykonávala tuto agendu pro Ralsko před námi. Za agendu přísluší obci, která ji vykonává, finanční odměna příspěvek na výkon přenesené působnosti. Když jsme se začali domáhat vyplacení státního příspěvku, začalo Ministerstvo vnitra ČR uzavřenou smlouvu zpochybňovat. Proběhla řada jednání, písemně i osobně jsme chtěli zjistit Foto: M. Honzírková důvody proč se ministerstvo všemi způsoby snaží smlouvu zrušit namísto toho, aby nám se s námi stát vyrovnal. Ministerstvo vnitra ČR nejdříve žádalo o zrušení smlouvy kraj. Kraj odmítl smlouvu zrušit, protože dle jeho názoru byla smlouva mezi Ralskem a Stráži právoplatně uzavřena. Neposlušnost stát potrestal kontrolou krajského úřadu. Protože kraj smlouvu odmítl zrušit, rozhodlo ministerstvo o nečinnosti krajského úřadu a smlouva nám byla zrušena přímo ministerstvem. Protože toto rozhodnutí nemělo náležitosti a byla nám odepřena lhůta na podání rozkladu, bylo toto rozhodnutí zrušeno. Netrvalo dlouho a bylo nám doručeno nové rozhodnutí opět ukončení veřejnoprávní smlouvy. Mělo již všechny náležitosti a nebyla nám upřena možnost se proti rozhodnutí odvolat (požádat o rozklad pana ministra). O rozkladu se rozhodovalo téměř rok. Když odcházel ze své funkce pan ministr vnitra Pecina, ve velkém spěchu vydal další z rozhodnutí, kterým smlouvu opět zrušil. O tomto rozhodnutí napsal velmi povrchně a o nás, bez nás Českolipský deník. Město Ralsko je s naší prací spokojeno, nechce se jen tak vzdát a obrátilo se na správní soud, který má rozhodnout o tom, zda je, či není smlouva platná. Dokončení na str. 4 cena 6 Kč Zelené profese v krajině Žáci šestého ročníku se v letošním školním roce účastnili zajímavého německo-českého ekovýchovného projektu zaměřeného na badatelskou výuku: Zelené profese v krajině děti přivedly k poznávání přírodních zákonitostí, ale také je naučily, jak jim přicházet na kloub, jak získat potřebné informace a jak z nich vyvozovat závěry a své výsledky publikovat. Taková výuka odpovídá stylu práce, jaký se uplatňuje na výzkumných pracovištích. Naši žáci si vybrali, že si během výuky zahrají roli hygieniků, kteří mají za úkol posoudit, zda zkoumané vody jsou nebo nejsou vhodné ke koupání. Pak se potřebné dovednosti naučili na dvoudenním pobytu na Mariánskohorských boudách, kde jim zasvěcenými průvodkyněmi byly lektorky Společnosti přátel přírody Čmelák. Po návratu se děti pustily do zkoumání vod v okolí Stráže: odebraly vzorky vody z Dubnického potoka, rybníku Metud a nádrže Horka a podrobily je chemické analýze, zjišťovaly smyslově postižitelné vlastnosti vody, také pomocí planktonní sítě lovily drobné vodní živočichy, určovaly je a podle úlovku stanovovaly biotický index. Pozorovaly vzorek vody z Metudu pod mikroskopem a nalezly v něm sinice. Děti posoudily čistotu vod a dospěly k závěru, že zdaleka nejšpinavější je naše vodní dílo Horka. Voda v rybníku Metud dopadla lépe a zdaleka nejčistší byly vody Dubnického potoka. Výsledky terénní a laboratorní práce se žáci pokusili prezentovat v odborném článku, o jehož obsahu pak referovali na juniorské vědecké konferenci, která se konala dne v sídle Společnosti přátel přírody v Liberci. Na přípravě vystoupení se podílela celá třída VI. A, žáci společně zpracovávali výsledky svého zkoumání, malovali obrázky a tvořili PowerPointovou prezentaci. Šestičlenné delegaci žáků pak připadl obtížný úkol nachystat vše k veřejnému provedení včetně výroby masek a nácviku scének a prezentaci předvést. Naši žáci Anna Machačová, Tereza Minářová, Lukáš Ondo, Ondřej Rykl, David Votoček a Jiří Hrádek se této úlohy zhostili se ctí, třebaže tréma před sálem zaplněným zástupci Čmeláka, delegacemi dalších čtyř škol a reprezentantkou Česko-německého fondu budoucnosti byla opravdu velká. Děti načerpaly nové zkušenosti a vyzkoušely si své síly těšíme se, že podobné programy budou zpestřovat školní život i napříště. Pro naši školu i žáky byla účast v projektu finančně zcela nenáročná díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a účasti dalších organizací, kterým patří náš dík. Fotogalerii najdete na straně 9. M. Višňáková

2 květen 2014 Strážský ruch Tak jsme hezky prožili měsíc duben a mílovými kroky se blížíme k létu, kdy už se všichni těšíme na dovolenou, ale dočkej času Ve městě se začaly rozjíždět některé práce a akce informace pro škarohlídy: tyto práce jsou naplánovány dlouhodobě dopředu a vůbec nesouvisí s jejich myšlenkovými pochody Hasičská zbrojnice dostává nový kabát (část financí jsme získali také z dotačního fondu Libereckého kraje) a pod příjezdovým mostem do Stráže probíhají práce vedoucí ke zpevnění povodněmi odhalených pilířů. V Mateřské školce proběhl další kontrolní den a je co porovnávat a obdivovat budova se zázemím je k nepoznání, vzniká zde i společná tělocvična, která bude dětem sloužit i jako malý divadelní sálek s možností představit rodičům co jsme se naučili Není úklid jako úklid, ale akci Ukliďme příkopy jste možná zaznamenali, a také jste možná zaznamenali, že i Stráž se k akci připojila. Protože se jednalo o úklid komunikace v okolí Stráže, podílela se na něm Rychlá rota, která za necelé 2 hodiny nasbírala neuvěřitelných 14 pytlů odpadu a pneumatiky. Odvoz odpadů potom zajistila Krajská správa údržby komunikací Libereckého kraje. Akce probíhala i v okolních obcích a všichni společně jsme tím chtěli naznačit, že nyní pomůžeme my a od vás očekáváme další péči o krajské komunikace. Velikonoce letos proběhly v pozdním dubnovém termínu, ale výzdobu připravovali děti i dospělí celý měsíc proběhla výstava s dílnou ve škole i tradiční dílna v Domě horníků pořádaná Pandou. Zároveň jsem s paní starostkou navštívila Domov pro seniory Pampeliška, kde se v rámci rehabilitace senioři také podobných dílen účastní. Vše, co jsem viděla, bylo moc hezké a obdiv patří všem Životní jubilea květen 2014 (60 let, 65 let, od 70 let každý rok) Borecká Helena Gebauerová Hermína Grollová Jana Hájek Josef Hermanová Olga Hinterholzinger Otto Husárová Věra Jakoubková Blanka Janatka Jiří Kaniaková Blanka Konvalinková Věra Kořístek František Kuldová Libuše Kyselová Alžběta Mixa Josef Nedomová Helena Pavlíková Libuše Pazderová Marie Procházková Lydie Šálek Ivan Šůchal Ján Tarasová Emilie Tarčák Jozef Tesková Věra Tobrmanová Margita Věchtová Etela Vilčák Jozef Volejníková Marie Voříšková Marta Vrána Vladimír Zelená Lubomíra Nenápadná akce proběhla v tichosti i v městské knihovně opět jsme drobnými dárky obdarovali nejlepší čtenářku roku 2013, kterou se stala paní I. Moulisová. Velikonoční výstava ve škole Začátkem dubna se ve vestibulu školy uskutečnila velikonoční výstava, která byla zahájena vystoupením pěveckého sboru Lentilky. Na výstavě byly k vidění výrobky s jarní a velikonoční tematikou, které žáci tvořili v hodinách výtvarné a pracovní výchovy. strana 2 Ing Jitka Urbánková, místostarostka V prostorách školy probíhaly také tvořivé aktivity pro děti. Atmosféra dílniček se nesla v příjemném, téměř rodinném duchu. Škoda jen, že návštěvnost výstavy byla malá. J. Hlinčíková

3 květen 2014 Informace k volbám do Evropského parlamentu Ve dnech proběhnou volby do Evropského parlamentu: pátek od hodin, sobota od hodin Sídlo volebních okrsků 1, 2, 3: Základní škola a mateřská škola Stráž pod Ralskem, Pionýrů č. p. 141 Voličské průkazy pro volby do EP: Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do EP k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. O voličský průkaz může požádat volič na Městském úřadu, odbor všeobecné vnitřní správy Stráž pod Ralskem ode dne vyhlášení voleb (tj ) a to buď: 1) Písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb (tj. do hodin, čtvrtek dne ). 2) Dostavením se osobně k sepsání žádosti o vydání voličského průkazu. 3) Prostřednictvím datové schránky fyzické osoby žadatele o vydání voličského průkazu, má-li ji zřízenou. Jelikož konec lhůty pro podání žádosti o vydání voličského průkazu připadá na státní svátek dne , bude na Městském úřadu Stráž pod Ralskem, odboru všeobecné vnitřní správy, 3. patro, dveře č. 3 zajištěno od 8.00 do hodin přebírání žádostí. Bc. Eva Pošvová, vedoucí odboru všeobecné vnitřní správy Pozvánka Základní organizace KSČM ve Stráži pod Ralskem zve všechny spoluobčany k účasti na slavnostním aktu položení kytice k památníku generálmajora Antonína Sochora při příležitosti oslav 69. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Sraz účastníků bude dne 9. května 2014 v hodin před Základní a mateřskou školou ve Stráži pod Ralskem. STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST květen 2014 ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky hodin čtvrtek sobota 3.5. neděle 4.5. MUDr. Naděžda Motlíková Moskevská 671, Česká Lípa tel MUDr. Eva Frýdová Hvězdovská 178, Mimoň tel MUDr. Jana Vejvodová Prokopa Holého 149, Č. Lípa tel sobota neděle sobota MUDr. Jarmila Vyčichlová Okružní 636, Mimoň tel MUDr. Eva Pušková Liberecká 99, Nový Bor tel MUDr. Jiří Kraus Malá 1167/22, Česká Lípa tel čtvrtek 8.5. MUDr. Naděžda Motlíková Moskevská 671, Česká Lípa tel neděle MUDr. Přemysl Černý Osvobození 446, Kam. Šenov tel sobota MUDr. Maria Becková Vřesová 3075, Česká Lípa tel sobota MUDr. Milena Horáčková Mariánská 845, Česká Lípa tel neděle MUDr. Maria Becková Vřesová 3075, Česká Lípa tel strana 3

4 strana 4 Biber má letos výročí Strážský rodák Jindřich Ignác František Biber, barokní hudební skladatel má v letošním roce 2014, který je také nazýván Rokem české hudby, několik kulatin. Psali jsme si o tom už v úvodu roku 2014 (únorová VARTA), že číslo čtyři je jakýmsi číslem magickým u našich hudebních skladatelů. Proto si znovu připomeneme, že J. I. F. Biber se narodil 12. srpna 1644 ve Stráži pod Ralskem (Vartenberku), tj. před 370 lety, a zemřel 3. května 1704 v Salzburku, tj. před 310 lety. Připomeňme si tedy jeho stručný životopis včetně jeho činnosti a životních mezníků. Z Biberova díla jsou zvláště ceněny jeho houslové sonáty, kladoucí však na interprety vysoké nároky, jelikož Biber s oblibou používal tzv. scordaturu, tj. přelaďování strun. Jeho hudba má často programní charakter a snaží se co nejrealističtěji vyjádřit např. biblický děj, hlasy ptáků a zvířat (slavík, kukačka, žába, slepice a kohout, křepelka, kočka)apod.většina Biberových skladeb se zachovala v kroměřížském hudebním archivu narozen ve Stráži pod Ralskem jako syn obslužného myslivce (hlídač polí), prokazatelně pobýval ve Stráži p. R. (Vartenberku), 1660 vstoupil do služeb olomouckého biskupa Karla Lichtensteina Kastelkorna, 1668 komorník a muzikant ve službách arcibiskupa olomouckého, prokazatelně byl v Kroměříži, 1670 hraje na basovou violu v biskupských kaplích v Olomouci a v Kroměříži, zde vznikají jeho první skladby, 1670 využil své služební cesty do Tyrol k nakoupení hudebních nástrojů pro kroměřížskou kapli a již se nevrátil náhle a ukvapeně odchází a bez souhlasu biskupova opouští kapelu, uprchl do Salzburku ke dvoru arcibiskupa Maxilána Gandolfa z Kuenburku, slouží u mladších knížat Eggenberků ve Štýrsku, oženil se s Marií Weissovou, dcerou zámožného salzburského obchodníka, spolu měli 11 dětí (z toho 3 se staly významnými hudebníky), 1677 pověřen vyučováním zpěvu v chrámových sborech, přízní ho obdařil císař Leopold I., jmenován zástupcem kapelníka, 1681 podána žádost o propůjčení šlechtického titulu neúspěšně, 1682 složil mši pro 53 hlasů Missa Saliburginensis a hymnus Pandite Tympana, 1684 obdržel úřad kapelníka a inspektorát nad kapelním domem, stává se děkanem chrámové školy, 1687 opera Ci la dura la vince, odpoutává se od života na salzburském dvoře a věnuje se komponování, povýšen do šlechtického stavu císařem Leopoldem I., zůstal a působí jako oblíbený a vážený virtuos a hudební skladatel až do své smrti, zemřel v Salzburku, hrob se nedochoval. Proto si i letos, tj. v roce 2014, připomeneme našeho rodáka J. I. F. Bibera prostřednictvím koncertu ve strážském kostele svatého Zikmunda. Všechny, kteří se chtějí zaposlouchat do zvuků krásných skladeb,zveme tímto do prostoru pod barokní klenby strážského kostela Představí se nám zde vokálně instrumentální soubor REGNIS pod vedením umělecké vedoucí Kristýny Stoklasové (pozn.: tento soubor jistě znáte, jezdí k nám vždy mezi vánočními svátky a jeho vystoupení jsou úžasná ). Program vystoupení: Arcangelo Corelli Sonáta pro trubku, Marek Štryncl Missa Sanctae Crucis a Jindřich Ignác František Biber Requiem. Koncert k 310. výročí úmrtí skladatele J. I. F. Bibera se uskuteční dne 3. května 2014 (so) od 19:00 hodin v kostele sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem. Vstupné volné. Těšíme se na vaši návštěvu nebude litovat. Za Biberovu společnost: Ing. Eduard Horčík Slovo starostky dokončení z titulní strany květen 2014 Na celou problematiku existují dva odlišné právní názory a od správního soudu se očekává rozhodnutí, které se může stát precedentem. Pokud by soud potvrdil neplatnost smlouvy, muselo by dojít k úpravě zákona. V žalobě Ralsko dále požádalo o předběžné opatření, kterému soud vyhověl a ve lhůtě 60 dní rozhodl o tom, že dokud nebude vydán rozsudek o platnosti smlouvy, bude stavební úřad pro Ralsko vykonávat nadále Stráž pod Ralskem. Celá kauza, která se táhne od , kdy Stráž vykonává za stát přenesenou působnost stavebního úřadu bez státního příspěvku. Obce jsou samostatné právnické subjekty a měly by mít možnost vybrat si v rámci území obce s rozšířenou působnosti (u nás Česká Lípa), která bude pro jeho občany přenesenou působnost stavebního úřadu vykonávat. Na základě těchto nechutných tahanic a podivných snah vrátit stavební úřad do Mimoně, Ralsko požádalo o zřízení stavebního úřadu. Dnes víme, že krajský úřad vyhověl žádosti Ralska a Ralsko již nebude potřebovat pomoc jiné obce, od bude mít vlastní stavební úřad. Máme za sebou velkou zkušenost. Když jste přesvědčeni o pravdě je potřeba využít všechny možnosti, aby bylo vaše právo potvrzeno. Jsem zklamaná přístupem úředníků Ministerstva financí a Ministerstva vnitra, na které jsme se v celé této záležitosti opakovaně obraceli. Myslím, že i některé zásahy Mimoně byly v celé záležitosti zbytečné, protože Mimoň o tuto činnost zkrátka přišla a bylo nefér Ralsku klást překážky v jeho právech. A nakonec jsem velmi zklamaná přístupem redaktora p. Poláka z Českolipského deníku, který o kauze informoval čtenáře deníku a uvedl nepravdy. V posledním článku, který byl zveřejněn pod názvem Stráž versus Mimoň. Boj o státní úřad přitvrdil neuvedl vše, co jsem mu zaslala k zveřejnění a v podstatě článek vyzněl jinak. Stráž se snažila vyhovět žádosti Ralska, zodpovědně vykonávala přenesenou působnost ve věci stavebního úřadu a má nárok na příspěvek od státu. Nechceme víc než na co máme nárok. Příspěvek nechceme po Mimoni, ale po státu. To, že příspěvek pobírala Mimoň neoprávněně, že obec, která přenesenou působnost nevykonává, se bezdůvodně obohacuje, to bylo popsáno v důvodové zprávě usnesení o přiznání odkladného účinku. Bylo uvedeno, že soud je názoru, že jednoznačně převažuje důležitý veřejný zájem na právní jistotě občanů města Ralsko a důležitý veřejný zájem na kontinuitě výkonu státní správy. A o to nám šlo. Stráži i Ralsku. V současné době proběhla kontrola přenesené působnosti stavebního úřadu ve Stráži p/r. úředníky krajského úřadu. V závěru kontroly se konstatuje, že stavební úřad je dobře vybaven a doporučení, celkem tři, byly s úředníky projednány. Město požádalo Ministerstvo financí ČR o vyplacení příspěvku včetně úroků za celé období tj. od dosud, kromě období od do , kdy byla smlouva ministrem zrušena do doby vydání předběžného opatření. Věřím, že naše vztahy s obcí Ralsko se ještě utužily. S Mimoní máme vztahy standardní a doufám, že takové zůstanou. Celá kauza se pomalu uzavírá a já měla potřebu se o ní s vámi podělit, aby jste měli i vy pravdivé informace. Hezké jarní dny!!! Vaše starostka

5 květen 2014 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem konaného dne 26. března 2014 Přítomni: dle presenční listiny 17 členů Zastupitelstva města: Ivana Jablonovská, Alena Jurková, Magdalena Krejčová, Ing. Jan Malec, Mgr. Bořivoj Malát, Mgr. Simon Michailidis, Ing. Jiří Mužák, Ph.D., Ladislav Poncar, Michal Ptáček, Bc. Věra Reslová, Zdeněk Rokoský, Ing. Pavel Rychtařík, Bc. Brigita Suchardová, Bc. Milan Schlauch, Ing. Jitka Urbánková, Mgr. Jiří Vaněk, Danuška Votočková Ověřovatelé zápisu: Mgr. Bořivoj Malát, Michal Ptáček Návrhová komise: Magdalena Krejčová, Bc. Milan Schlauch Z/13/2014 Kontrolní výbor. ZMě bere na vědomí zápisy ze schůzek kontrolního výboru ze dne , , a a Protokol o výsledku kontroly plnění usnesení Rady města a ZMě ze dne Hlasování: Pro: 17 (92 tis. Kč), na pořízení energetických štítků pro budovy, které město prodává (30 tis. Kč), opravy výtahů a hromosvody na poliklinice (270 tis.), na pořízení generátoru na polikliniku (120 tis. Kč), navýšení sociálních výdajů na pohřby (20 tis. Kč), pořízení reflexních prvků pro veřejnost (30 tis. Kč), zásahové obleky pro hasiče (75 tis. Kč) Komentář: Zastupitelé projednali několik zápisů z jednání kontrolního výboru a také protokol o kontrole plnění usnesení Rady města a Zastupitelstva města. Kontrolní výbor na svých schůzkách řešil přidělení bytu, které, jak se na základě právních názorů ukázalo, nebylo ve věci složené kauce v souladu s novým občanským zákoníkem, a které proto bylo Radou města později částečně revokováno. Dále se kontrolní výbor zabýval usnesením Rady města z pohledu pravomocí Zastupitelstva města a Rady města, kdy rada schválila výjimku z pravidel pro přidělení grantu. Prominula Biberově společnosti 10% spoluúčast za Biberovy hudební slavnosti v roce Kontrolní výbor také připomínkoval přehlednost úřední desky na webových stránkách města, ale konstatoval, že se webové stránky průběžně vylepšují a není nutné se touto problematikou na zastupitelstvu zabývat. Při kontrole přijatých usnesení, kromě výše uvedených, nebyly shledány žádné zjevné závady. Z/14/2014 Finanční výbor. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze schůze finančního výboru ze dne Hlasování: Pro: 17 Komentář: Finanční výbor zasedal a doporučil zastupitelům schválit záměr nákupu malého vodního lyžařského vleku, vč. souhlasu o úvěru, plnění rozpočtu za rok 2013, rozpočtové patření č. 2/2014. O převodu topného systému finanční výbor nerozhodl. Z/15/2014 Stanovisko k záměru nákupu malého vodního lyžařského vleku a souhlas zřizovatele k uzavření smlouvy o úvěru příspěvkové organizace PANDA SPORT. Zastupitelstvo města souhlasí s pořízením malého vodního lyžařského vleku příspěvkovou organizací PANDA SPORT. Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením úvěrové smlouvy příspěvkovou organizací PANDA SPORT pro pořízení malého vodního lyžařského vleku do výše úvěrové jistiny Kč se splatností úvěru do 5 let. Hlasování: Pro: 15 Proti: Mgr. Malát Zdržel se: p. Ptáček Komentář: Zastupitelé podpořili návrh ředitele p. Ptáčka a souhlasili s pořízení malého vleku, souhlasili i s případným úvěrem na pořízení vleku max. 700 tis. Kč. Z důvodové zprávy vyplývá, že by se v případě potřeby půjčky jednalo max. o 400 tis. Kč. Velký lyžařský vlek dlouhodobě vydělává a ze zisku Panda financuje provoz ztrátových sportovních a kulturních zařízení. Dnes bazénu a kulturního domu. Možná nebude muset PANDA vůbec otvírat úvěr, možná nákup zvládne z vlastních prostředků. Podle možností rozpočtu města by mohla být navýšena provozní dotace na tuto investici. Mgr. Michailidis odešel z jednání Zastupitelstva města. Počet hlasujících: 16 Z/16/2014 Plnění rozpočtu za rok Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění rozpočtu hlavní činnosti města za rok 2013 v předloženém znění takto: PŘÍJMY jsou ve výši: ,39 Kč VÝDAJE jsou ve výši: ,03 Kč SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ je ve výši: ,36 Kč Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění rozpočtu hospodářské činnosti města za rok 2013 v předloženém znění takto: VÝNOSY jsou ve výši: ,87 Kč NÁKLADY jsou ve výši: ,55 Kč VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ je ve výši: ,32 Kč Zastupitelstvuměsta bere na vědomí plnění rozpočtu Sociálního fondu za rok 2013 v předloženém znění takto: PŘÍJMY jsou ve výši: ,18 Kč VÝDAJE jsou ve výši: ,00 Kč SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ je ve výši: ,82 Kč Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění závazných ukazatelů u rozpočtu: a) Hlavní činnosti města za rok 2013 b) Hospodářské činnosti města za rok 2013 c) Sociálního fondu za rok 2013 Hlasování: Pro: 16 Komentář: Hospodaření města dopadlo dobře. Potřebovali jsme uspořit na školku a očekávané dotace na zateplení veřejných budov. Finanční prostředky z hospodářské činnosti (bytový fond) vracíme zpět do bytů v majetku města. Ztráta sociálního fondu byla plánována, je zabezpečena přebytky roků minulých. Mgr. Michailidis se vrátil na jednání Zastupitelstva města. Počet hlasujících: 17 Z/17/2014 Rozpočtové opatření č. 2/2014. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 v předloženém znění takto: PŘÍJMY se navyšují o: ,00 Kč VÝDAJE se navyšují o: ,00 Kč FINANCOVÁNÍ (schodek) se zvyšuje o: ,00 Kč Hlasování: Pro: 17 Komentář: Na straně příjmů se jednalo o příjem za železný šrot a příjmy z výherních automatů, které bohužel musíme v našem městě ještě strpět. Min. financí ČR slibuje, že videoloterijní terminály zruší nekompromisně do léta. Výdaje byly navýšeny např. na technický dozor při opravě mostu (15 tis. Kč),na projektovou dokumentaci komunikace Fibichova ul. 221 tis.kč), na aktualizaci generelu bezbariérových tras Z/18/2014 Záměr prodeje p. p. č. 1587/41 a části p. p. č. 1587/42 v k. ú. Stráž p/r. ZMě schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 1587/41 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 506 m2 a části p. p. č. 1587/42 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 600 m2 v k. ú. Stráž p/r. dle předloženého návrhu. Hlasování: Pro: 17 Komentář: Zastupitelé zveřejnili záměr prodeje pozemků, o které projevila zájemfma PRAKTIK industrie Park 2, Liberec. Jedná se o pozemky, které navazují na pozemky žadatele a nenaruší přístup k ostatním nemovitostem. Z/19/2014 Zveřejnění záměru prodeje stavby včetně pozemku na st. p. č Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje stavby technického vybavení umístěného na st. p. č. 1380, včetně pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 126 m2 v k. ú. Stráž p/r. Hlasování: Pro: 17 Komentář: Zastupitelé zveřejňují záměr prodeje nepotřebného majetku, jedná se o část nevyužívaného výměníku u hotelu, který v současné době využívá ČEZ a má o výměník zájem. Z/20/2014 Zveřejnění záměru prodeje č. p. 299 na st. p. č. 656 včetně p. p. č. 1351/16. ZMě schvaluje zveřejnění záměru prodeje stavby občanského vybavení č. p. 299 umístěného na st. p. č. 656, včetně pozemku st. p. č. 656 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 662 m2 a zázemí k tomuto objektu, které tvoří pozemek p. č. 1351/16 ostatní plocha, zeleň o výměře 2115 m2 v k. ú. Stráž p/r. dle předloženého návrhu. Záměr zveřejnit minimálně na dobu 30 dnů. Hlasování: Pro: 17 Komentář: Jedná se o záměr prodeje mateřské školy v Máchově ulici. Školku dnes využíváme jen jako prádelnu a je jen otázka času, kdy i tuto činnost přestěhujeme do rekonstruované školky na sídlišti. Objekt budeme prodávat zájemci, který předloží takový záměr využití, který bude v souladu s potřebami města a představami zastupitelů. Z/21/2014 Zveřejnění záměru prodeje č. p. 143 na st. p. č. 243/1, včetně 243/2 a části p. p. č ZMě schvaluje zveřejnění záměru prodeje stavby občanského vybavení č. p. 143 umístěného na st. p. č. 243/1, včetně pozemku st. p. č. 243/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1045 m2 a zázemí k tomuto objektu, které tvoří objekt jiné stavby umístěný na st. p. č. 243/2, včetně pozemku st. p. č. 243/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 58 m2 a část pozemku p. č. 183 o výměře cca 300 m2 zahrada v k.ú. Stráž p/r. dle předloženého návrhu. Záměr zveřejnit minimálně na dobu 30 dnů. Hlasování: Pro: 17 Komentář: Viz komentář níže. Z/22/2014 Zveřejnění záměru prodeje č. p. 142 na st. p. č. 244 a části p. p. č ZMě schvaluje zveřejnění záměru prodeje stavby občanského vybavení č. p. 142 umístěného na st. p. č. 244, včetně pozemku st. p. č. 244 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 558 m2 a zázemí k tomuto objektu, které tvoří část pozemku p. č. 183 o výměře cca 600 m2 zahrada v k. ú. Stráž pod Ralskem dle předloženého návrhu. Záměr zveřejnit minimálně na dobu 30 dnů. Hlasování: Pro: 17 Komentář: Nepotřebným (ne doslova) se stal i Gablerův dům Plány, které mělo město před 10 lety s oběma objekty, jsou přežité. Knihovna má své místo, muzeum také, restaurací je ve městě dost a klubovny a učebny naše město nabízí i v jiných objektech. Projektovou dokumentaci, na kterou jsme získali v minulosti dotaci, nevyužijeme. Věříme, že nový majitel s dobrým záměrem dům postupně zrekonstruuje a část naší historie bude smysluplně využívána. Z/23/2014 Záměr odprodeje výměníkových stanic v byt. domech v k. ú. Stráž p/r. ZMě neschvaluje zveřejnění záměru prodeje výměníkových stanic, které jsou umístěny v jednotlivých byt. domech v k. ú. Stráž p/r. Hlasování: Pro: 16 Zdržel se: Mgr. Michailidis Komentář: Město neprodá výměníkové stanice, které jsou umístěny v bytových domech. Výměníkové stanice jsou vedle rozvodu tepla součástí celého topného systému. Prodej by narušil dlouhodobou koncepci města o tepelném hospodářství. Z/24/2014 Prodej části p. p. č. 2135/126 v k. ú. Stráž p/r. Zastupitelstvo města schvaluje prodej části p. p. č. 2135/126 o výměře cca 150 m2 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Stráž p/r dle předloženého návrhu manželům O. a I. K. za cenu 70,- Kč/m2. Kupující zároveň hradí veškeré ostatní náklady spojené s realizací prodeje. Prodej musí být uskutečněn nejdéle do Hlasování: Pro: 17 Komentář: Město schválilo prodej části pozemku, který umožní žadatelům lepší přístup k domu. strana 5

6 květen 2014 Z/25/2014 Prodej nemovitosti č. p. 92 umístěné na st. p. č. 21 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Zastupitelstvo města schvaluje prodej objektu č. p. 92 umístěného na st. p. č. 21 a to včetně zastavěného pozemku o výměře 174 m2v k. ú. Stráž pod Ralskemdle předloženého návrhu manželům J. a V. K. za cenu 70,- Kč/m2 za pozemek pod stavbou a 1,- Kč za objekt z důvodu jeho havarijního stavu. Kupující zároveň hradí veškeré ostatní náklady spojené s realizací prodeje. Prodej musí být uskutečněn nejdéle do Hlasování: Pro: 17 Komentář: Zastupitelé schválili prodej objektu, který byl určen demoličním výměrem k likvidaci. Dnes se postupně ruina odklízí. Pozemky k tomuto objektu jsou kupujícím prozatím pronajaty. Z/26/2014 Prodej části p. p. č. 72/9 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Zastupitelstvo města schvaluje prodej části p. p. č. 72/9 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 3 m2 v k. ú. Stráž pod Ralskem dle předloženého návrhu manželům J. a J. K. za cenu 70,- Kč/m2. Kupující zároveň hradí veškeré ostatní náklady spojené s realizací prodeje. Prodej musí být uskutečněn nejdéle do Hlasování: Pro: 17 Komentář: Zastupitelé schválili prodej pozemku, který bude sloužit jako opěrná zeď, pro město nemá pozemek využití. Z/27/2014 Prodej části p. p. č. 2138/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části p. p. č. 2138/1 o výměře cca 600 m2 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Stráž pod Ralskem manželům M. a J. C. Hlasování: Pro: 11 Proti: p. Rokoský, pí Jablonovská Zdržel se: Mgr. Malát, Mgr. Vaněk, Mgr. Michailidis, p. Poncar Komentář: Dlouhá kauza prodeje pozemku v ul. Jezerní skončila. Pozemek, o který projevil zájem jeho nájemce a o který projevil zájem další kupující, který zde chtěl postavit rodinný dům, bude nadále sloužit svému účelu. Pozemek zůstane součástí Parku v Jezerní. Dokud město nebude pozemek potřebovat,je možné ho pronajímat. Z/28/2014 Projednání postupu prací na zámku ve Stráži p/r. Zastupitelstvo města souhlasí s pokračováním oprav zámku Vartenberk ve Stráži pod Ralskem a zpracováním projektové dokumentace na venkovní fasády, úpravy parkánu a opravu mostu. Hlasování: Pro: 17 Komentář: Město letos dokončí práce, na které jsme měli projektovou dokumentaci a povolení. Abychom mohli pokračovat v záchraně kulturní památky, musíme zpracovat další projektovou dokumentaci. Památkáři požadují zachránit zbytky venkovních fasád, z pohledu potřeb města je nutné zajistit přístup do zámku a také rozpadající se zbytky hradu parkánu (ochoz okolo zámku). Byly by velká škoda přerušit čerpání prostředků z Programu záchrany architektonického dědictví. Pokud bychom nebyli do září 2014 (termín pro podání žádosti o dotace na rok 2015)) připraveni na další čerpání (to je mít projektovou dokumentaci a příslušná povolení), záchranné práce by se pravděpodobně zastavily. Informace: - 19 zájemců o výstavbu rodinných domů v lokalitě Fibichova ulice Komentář: Z 22 stavebních parcel má již 19 svého zájemce. V současné době připravujeme materiál pro jednání zastupitelstva města, kde se rozhodne, zda město novou lokalitu zainvestuje a stanoví cenu za 1 m 2. - zahájení opravy příjezdového mostu bez dopravního omezení Komentář: Hlavní příjezdový most do Stráže se začal opravovat. Opravu provádí firma SaM Česká Lípa a oprava, která nás přijde na částku přes 1,3 mil. Kč, si naštěstí nevyžádádopravní omezení. Oprava by měla být dokončena do informace o vymáhání náhrady škody Energetické centrum Stráž s.r.o. Komentář: Na dotaz, jak je na tom vymáhání náhrady škody, která byla vyčíslena kontrolou správy bytového fondu, bylo sděleno ředitelem EC Stráž, že škoda byla vymáhána na dvou zaměstnancích, kteří ji odmítají uhradit. Věc bude předána k právnímu posouzení a případnému vymáhání. Komentář pro Vás připravila starostka města strana 6 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 2. dubna 2014 Přítomni: dle presenční listiny 6 Omluvena: Bc. Brigita Suchardová Ověřovatelé zápisu: Mgr. Bořivoj Malát, Mgr. Simon Michailidis R/82/2014 Žádost o povolení splátkového kalendáře A. B. RMě žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na nedoplatek z nájemného ve výši ,24 Kč s minimální měsíční splátkou ve výši 1 500,- Kč k předpisu běžného nájemného, s podmínkou úhrady úroku z prodlení v aktuální výši ke dni uzavření splátkového kalendáře a s maximální dobou splatnosti 1 rok od podpisu splátkového kalendáře. Po dobu splácení pozastavit tvorbu úroku z prodlení. Toto usnesení pozbude platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do 30 dnů od doručení tohoto usnesení. R/83/2014 Výměna současného systému domácích telefonů a elektronického vrátného v bytových domech dodatek č. 1 na vícepráce. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě na akci: Výměna současného systému domácích telefonů a elektronického vrátného v bytových domech se společností HB ALARM, spol. s r.o., Holšická 1010, Praha Újezd nad Lesy dle předložené cenové nabídky. R/84/2014 Souhlas s umístěním směrových šipek. Rada města souhlasí s umístěním směrové šipky o velikosti 984 x 245 mm na lampu č. 80 v ulici Jezerní. Rada města souhlasí s udělením výjimky ponechat stávající dvě směrové šipky o velikosti mm na sloupku zabetonovaném v zemi v ulici Na Vršku. Rada města nesouhlasí s ponecháním jedné směrové šipky o velikosti mm na stožáru elektrického napětí v ulici Na Vršku. R/85/2014 Souhlas s umístěním reklamní tabule na sloup veřejného osvětlení. Rada města souhlasí s umístěním reklamní tabule o velikosti mm na lampu č. 2 v ulici Ploučnická informující o sídle firmy. R/86/2014 Pravidla pro umístění reklamních a informačních zařízení na objektech, plochách města Stráž pod Ralskem. Rada města schvaluje Pravidla pro umístění reklamních a informačních zařízení na objektech, plochách města Stráž pod Ralskem dle předloženého návrhu s účinností dnem schválení. R/87/2014 Žádost o finanční příspěvek PAPRSKY NADĚJE. Rada města neschvaluje poskytnutí neinvestičního účelového finančního příspěvku z rozpočtu města občanskému sdružení PAPRSKY NADĚJE. R/88/2014 Bezbariérovost Muzeum Stráž pod Ralskem, Bezbariérovost Městský úřad a poliklinika Stráž pod Ralskem - příloha č. 1.Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě na projektové práce na akci Bezbariérovost Muzeum Stráž pod Ralskem, Bezbariérovost Městský úřad a poliklinika Stráž p/r s firmou Projektování a provádění staveb Petr Holubec, Hrnčířská 859, Česká Lípa. R/89/2014 Výběrové řízení Opravy místních komunikací a chodníků v roce RMě města souhlasí s uzavřením smlouvy na Opravy místních komunikací a chodníků v roce 2014 se společností STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, Praha - Smíchov. R/90/2014 Žádost o povolení splátkového kalendáře A. M. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na nedoplatek z nájemného ve výši 9 711,45 Kč s minimální měsíční splátkou ve výši 900 Kč k předpisu běžného nájemného, s podmínkou úhrady úroku z prodlení v aktuální výši ke dni uzavření splátkového kalendáře a s maximální dobou splatnosti 1 rok od podpisu splátkového kalendáře. Po dobu splácení pozastavit tvorbu úroku z prodlení. Toto usnesení pozbude platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do 30 dnů od doručení tohoto usnesení. R/91/2014 Pravidla pro správu bytového fondu v majetku města Stráž p/r. Rada města schvaluje Pravidla pro správu bytového fondu v majetku města Stráž pod Ralskem v předloženém znění, včetně jejich příloh s účinností dnem schválení. R/92/2014 Přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování zadávací a prováděcí projektové dokumentace pro provedení stavby k projektu Snížení energetické náročnosti Základní školy ve Stráži p/r. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na Zpracování zadávací a prováděcí projektové dokumentace pro provedení stavby k projektu Snížení energetické náročnosti Základní školy ve Stráži p/ralskem s Ing. Kateřinou Tokarovou, Hybešova 561, Liberec XXIII, IČ: R/93/2014 Zápis z jednání KOŽP. Rada města bere na vědomí zápis Komise životního prostředí ze dne 24. března Informace: - výměna oken a dveří v bytovém domě v Jižní ulici č. p. 268 a Máchově ulici č. p. 4 ve Stráži pod Ralskem méněpráce - zahájena kontrola dotací finančním úřadem - zahájení přezkoumání hospodaření z Krajského úřadu Libereckého kraje zahájení kontroly rekonstrukce a modernizace školního hřiště 2. část Bc. Věra Reslová, starostka města Ing. Jitka Urbánková, místostarostka

7 květen 2014 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 16. dubna 2014 Přítomni: dle presenční listiny 6 Omluvena: Bc. Brigita Suchardová Ověřovatelé zápisu: Ing. Eduard Horčík, Ing. Jiří Mužák, Ph.D. R/94/2014 Souhlas s umístěním 2 ks směrových šipek (OMA CZ, a. s.). Rada města souhlasí s umístěním 2 ks směrových šipek o velikosti 984 x 245 mm na lampu č. 79 v ulici Jezerní, informující o sídle firmy. R/95/2014 Souhlas s umístěním 2 ks směrových šipek (KWA Industrie, s. r. o.). Rada města souhlasí s udělením výjimky ponechat stávající 2 ks směrových šipek o velikosti 984 x 245 mm na sloupku zabetonovaném v zemi v ulici Na Vršku. R/96/2014 Souhlas s umístěním 1 ks směrové šipky (Jiří Wasylyszyn). Rada města souhlasí s umístěním 1 ks směrových šipek o velikosti 984 x 245 mm na lampu č. 11 v ulici Revoluční. R/97/2014 Souhlas s umístěním 2 ks směrových šipek (Oldřich Štoček). Rada města souhlasí s umístěním 1 ks směrové šipky o velikosti 984 x 245 mm na lampu č. 11 v ulici Ploučnická. Rada města souhlasí s umístěním 1 ks směrové šipky o velikosti 984 x 245 mm na lampu č. 114 v ulici Mimoňská. R/98/2014 Prodej movitého majetku podvozek. Rada města souhlasí s prodejem movitého majetku podvozku, panu L. H. za nabídnutou cenu 2000 Kč. R/109/2014 Pronájem pozemků v k. ú. Stráž pod Ralskem za účelem zemědělské činnosti zemědělský pacht. Rada města schvaluje předloženou pachtovní smlouvu včetně jejích příloh, která bude uzavřena s paní Š. V. na dobu neurčitou. Předmětem této pachtovní smlouvy jsou pozemky umístěné v k. ú. Stráž pod Ralskem, a to p. p. č: 1289/7 část o výměře cca m2, 1913/5 o výměře 296 m2, 1322/6 o výměře m2, 1289/12 část o výměře cca m2, 1913/8 o výměře 268 m2, 1322/16 o výměře m2, 1289/13 výměře m2, 1913/9 o výměře 143 m2, 1322/22 o výměře m2, 1322/7 o výměře m2, 1280/8 o výměře m2, 1280/7 o výměře m2, 1280/4 o výměře m2, 1280/3 o výměře m2, 1282/3 o výměře m2, 1282/4 část o výměře cca m2, 1282/1 část o výměře cca m2. Informace: ředitelské volno Základní škola a mateřská škola, Stráž p/r, příspěvková organizace generel bezbariérových tras města Stráž pod Ralskem Bc. Věra Reslová, starostka města Ing. Jitka Urbánková, místostarostka R/99/2014 Smlouvy a souhlas pro R. H. s umístěním a provedením vodovodní přípojky na části p. č. 20/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Rada města souhlasí s vydáním souhlasu o umístění a provedení vodovodní přípojky na části pozemku p. č. 20/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem pro zahradu v chovatelské kolonii pro pana Rudolfa Horvátha. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu stavby pro stavbu vodovodní přípojky na části pozemku p. č. 20/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem pro zahradu v chovatelské kolonii pro pana Rudolfa Horvátha. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro stavbu vodovodní přípojky na části pozemku p. č. 20/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem pro zahradu v chovatelské kolonii pro pana R. H. R/100/2014 Souhlas s umístěním anténního systému RIO Media, a. s. Rada města souhlasí s umístěním anténního systému společnosti RIO Media, a. s. na střeše objektu Jižní č. p. 367 dle předložené žádosti. Na umístění a napájení technologie bude uzavřena nájemní smlouva. R/101/2014 Předběžný souhlas záměr zřízení parkovacích ploch v okolí budovy ul. Mírová č. p Rada města souhlasí se záměrem zřízení parkovacích ploch dle etapy II. na části p. p. č 1351/2 v k. ú. Stráž pod Ralskem dle předložené žádosti. Podmínkou je odkoupení části pozemku p. č. 1351/2 v k. ú. Stráž pod Ralskem za účelem zřízení parkovacích ploch. R/102/2014 Žádost o prominutí poplatků z prodlení J. B. Rada města žádost zamítá. R/103/2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne s firmou RENTEL, a. s., Pod Třešněmi 18a/1120, Praha 5 Hlubočepy. R/104/2014 Záměr prodeje movitého majetku. Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje movitého majetku - jednostranný sklápěč za minimální nabídnutou cenu Kč. R/105/2014 Prodej movitého majetku vozík. Rada města souhlasí s prodejem movitého majetku vozíku panu L. H. za nabídnutou cenu 3000 Kč. R/106/2014 Přidělení bytu č. 32 Jižní č. p Rada města schvaluje přidělení bytu č. 32, velikost bytu 3+1, v ulici Jižní č. p. 367 ve Stráži pod Ralskem panu P. A. Podmínkou přidělení bytu je složení požadované finanční jistoty v termínu do 15 dnů od přijetí tohoto usnesení. V případě, že tak žadatel neučiní, pozbývá toto usnesení o přidělení bytu platnosti. R/107/2014 Přidělení bytu č. 2 Jižní č. p Rada města schvaluje přidělení bytu č. 2, velikost bytu 3+1, v ulici Jižní č. p. 367 ve Stráži p/r paní M. L. Podmínkou přidělení bytu je složení požadované finanční jistoty v termínu do 15 dnů od přijetí tohoto usnesení. V případě, že tak žadatel neučiní, pozbývá toto usnesení o přidělení bytu platnosti. R/108/2014 Záměr pronájmu části p. p. č. 1351/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Rada města neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu části p. p. č. 1351/1 za účelem umístění terasy k provozovně umístěné na st. p. č. 670 v k. ú. Stráž pod Ralskem dle předloženého návrhu. strana 7

8 květen 2014 Velikonoční dílna Na sobotu 12. dubna připravila p. o. PANDA SPORT ve velkém sále kulturního domu U Jezera tradiční Velikonoční dílnu pro děti. Děti vyráběly velikonoční ozdoby a pletly pomlázku. Mladší za pomoci nejbližších rodičů či prarodičů, zkušených pedagogů ze základní a mateřské školy. Starší si už poradily se vším hravě samy. Velikonoční dílny se také zúčastnily děti z Dětského domova se školou z Hamru na Jezeře. Místo tradičních malovaných kraslic, které mi zde jaksi chyběly, jste mohli spatřit mnoho netradičních malovaných obličejů, na kterých se podepsala ruka zkušené maskérky. Zvoleným pracovním materiálem byl převážně bílý či barevný papír, vlna, lepidlo, pastelky, špendlíky, kterými se vypichovaly dírky do papírových kraslic, nůžky, špejle a vrbové proutí s pentlemi na pomlázky. Nechybělo ani občerstvení a drobné sladkosti. Věřím, že ti, kteří si čas udělali, určitě nelitovali příjemně stráveného sobotního dopoledne, ze kterého si odnášeli mnoho pěkných výrobků. Text + foto: M. Honzírková Dvacetiny zákupského medvěda s výtvarnou soutěží pro děti Zákupský medvěd Méďa překročil dvacítku, a tak bychom ji měli patřičně oslavit. Správa státního zámku Zákupy u této příležitosti vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti o ceny s názvem Namaluj zákupského medvěda. Obrázky s medvědem je možné posílat na adresu: zámek Zákupy, Borská 1, Zákupy do Na konci června předáme medvědovi narozeninový dort a zároveň zpřístupníme výstavu z vybraných obrázků. Výstava bude volně přístupná po celé letní prázdniny a příchozí návštěvníci budou moci hlasovat o nejkrásnější obrázek. Na konci září vyhlásíme vítěze. Vítěz získá volnou rodinnou vstupenku na adventní prohlídku zámku Zákupy. Termín konání: 8. dubna června 2014 Zdroj: web kudyznudy.cz Převzala: M. Honzírková Foto: K. Břízová strana 8

9 květen 2014 Karlovarský skřivánek Dne se konalo v Karlových Varech celostátní kolo pěvecké soutěže,,karlovarský skřivánek. Soutěž je rozdělena do 4 kategorií, dle věku I. a II. stupeň a rozdělení škol ZŠ a ZUŠ. Liberecký kraj reprezentovaly 3 dívky, Marika Šálová, Tereza Hlaváčková ZŠ Stráž p. R. a Barbora Bajerová ZŠ Turnov. Děvčata byla zařazena do kategorie,,b, kde bylo celkem 29 soutěžících z celé republiky 8 chlapců a 21 dívek. Všichni účastníci zpívali velice pěkně a myslím, že porota i my jsme se shodli na vítězi, kterým se stal Matěj Vrbík ze ZŠ Brno. Byl opravdu nejlepší! 2. a 3. místa obsadili zpěváci z Karlových Varů a Plzně. Čestné uznání získala naše Tereza Hlaváčková. GRATULUJEME!!! Marika Šálová se bohužel neumístila, ale myslím, že už jen to, že se dívky dostaly do celostátního kola, je veliký úspěch! Každý soutěžící dostal pamětní list, CD s nahrávkou soutěžních písní a hlavně jsme si odvezli hodně zkušeností a velkých zážitků. Zelené profese v krajině Německo-český ekovýchovný projekt fotogalerie k článku z titulní strany Martina Vítková Okresní kolo BiO Aby nedošlo k mýlce, nejedná se o biojogurty ani o zemědělství šetrné k životnímu prostředí, ale o Biologickou olympiádu, celostátní soutěž, jejíž 48. ročník právě probíhá. Zúčastnili se ho také žáci strážské školy. Žákyně osmého ročníku Hana Cihlářová postoupila do okresního kola, které se konalo na gymnáziu v České Lípě. Příprava na klání nebyla právě jednoduchá. Hanka samostatně vypracovala vstupní výzkumný úkol a nastudovala spoustu materiálu včetně některých kapitol z učební látky devátého ročníku jako osmačka totiž ve své kategorii patřila k mladším účastníkům, kteří měli co dohánět, aby stačili svým soupeřům z devátých tříd a z odpovídajících ročníků gymnázií. A jak to dopadlo? Naše reprezentantka se umístila na velmi pěkném osmém místě mezi více než dvaceti soutěžícími. Gratulujeme! M. Višňáková Tour de Ralsko 2014 Vážení čtenáři Varty, v dubnovém zpravodaji jsem vás informovala o chystaném 10. ročníku Tour de Ralsko Nyní vám seznamuji s doplňujícími informacemi hlavního organizátora cyklozávodu, uveřejněného v dubnovém vydání Mimoňského zpravodaje; cituji: Nakonec jsme výjezd na kopec Ralsko vynechali a máme zcela novou super trať v délce 48 km viz Startuje se v Mimoni u Zámeckého parku (park bude zařazen po dohodě s městem Mimoň dle počasí) v sobotu 17. května 2014 v 10 hodin (prezence do 9 hodin). Startovné předem je 200 Kč. Jede se o poháry, medaile a diplomy. Rovněž je k dnešnímu dni otevřeno přihlašování a informace v propozicích jsou ucelené. Budu rád, když se přihlásíte zatím třeba bez placení. Ředitelem tratě je biker Ondřej, tel , Ředitelkou vyjížďky je spinning instruktorka Ing. Eva Farářová, tel , J. Frei hlavní organizátor cyklozávodu Zdroj: Mimoňský zpravodaj duben 2014, převzala: M. Honzírková strana 9

10 květen 2014 Pronajmeme byty v obci Křižany část obce Žibřidice. Byty o velikosti 3+1 a výměře cca 55 m2 za Kč (holý nájem a služby). Vlastní topení krbovými kamny. Plastová okna, parkování u domu, vesnické bydlení. Spojení vlakem nebo autobusem. V místě obchody i lékař. Kontakt majitel: možnost pořadníku Prohlídky p. Prchalová: AQA Stráž pod Ralskem nabízí převíjení elektromotorů opravy a prodej čerpadel tel.: Dále možnost pronájmu bytů v Bulovce na Frýdlantsku nebo v Jindřichovicích pod Smrkem. Info: strana 10 VARTA - zpravodaj města Stráž pod Ralskem. IČO Vydávání povoleno MK ČR E Měsíčník. Náklad 400 výtisků. Redakční rada: Karel Huml (šéfredaktor), Michaela Hylská, Milena Honzírková. Příjem příspěvků na podatelně MěÚ nebo na Zasílané příspěvky musí obsahovat jméno a adresu autora (na žádost nemusí být zveřejněno). Nezveřejněné příspěvky budou otištěny v příštím vydání. Adresář přispěvatelů je k dispozici na IC. Veškerá inzerce je placená dle daného ceníku. Vytiskla Tiskárna Knopp. Uzávěrka příštího čísla je

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Str á ž pod Ralskem USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25.6.2014 Přítomni na začátku jednání:

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 1 Usnesení zastupitelstva města

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 30. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 11.7.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 06. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 22.02.2011 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Město Stráž pod Ralskem Revoluční ě.p, 164, 471 27 Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Revoluční ě.p, 164, 471 27 Stráž pod Ralskem I); Město Stráž pod Ralskem Revoluční ě.p, 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pravidla pro umístění reklamních a informačních zařízení na objektech, plochách města Stráž pod Ralskem schválená Radou města Stráž

Více

Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2

Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2 Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2 Z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec (dále jen ZO) konaného dne 13.12.2010 v 16.30 hod. v zasedací místnosti OÚ, Stádlec čp.150 Přítomni: Ing. Milan Kelich,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více