Zelené profese v krajině

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zelené profese v krajině"

Transkript

1 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIII KVĚTEN 2014 Slovo starostky STAVEBNÍ ÚŘAD Odbor výstavby našeho města, který je jedním z odborů městského úřadu a který znáte spíše jako stavební úřad, vykonává přenesenou působnost státu ve věci stavebního úřadu nejen pro naše město, ale také pro obec Noviny pod Ralskem, Dubnici, Hamr na Jezeře a od vykonává tuto činnost také pro město Ralsko. Výkon přenesené působnosti mohou vykonávat pro obec jiné obce, pokud o tom uzavřou tzv. veřejnoprávní smlouvu. Uzavření této smlouvy upravuje zákon o obcích a stavební zákon. Město Ralsko a město Stráž pod Ralskem po projednání v orgánech obou měst uzavřelo veřejnoprávní smlouvu o výkonu stavebního úřadu. Tuto smlouvu potvrdil Krajský úřad Libereckého kraje a Ministerstvo vnitra ČR nám uvolnilo přístup do registrů města Ralsko. Stráž otevřela v Ralsku detašované pracoviště. Postupně jsme převzali archiv stavebního úřadu Ralsko od Mimoně, která vykonávala tuto agendu pro Ralsko před námi. Za agendu přísluší obci, která ji vykonává, finanční odměna příspěvek na výkon přenesené působnosti. Když jsme se začali domáhat vyplacení státního příspěvku, začalo Ministerstvo vnitra ČR uzavřenou smlouvu zpochybňovat. Proběhla řada jednání, písemně i osobně jsme chtěli zjistit Foto: M. Honzírková důvody proč se ministerstvo všemi způsoby snaží smlouvu zrušit namísto toho, aby nám se s námi stát vyrovnal. Ministerstvo vnitra ČR nejdříve žádalo o zrušení smlouvy kraj. Kraj odmítl smlouvu zrušit, protože dle jeho názoru byla smlouva mezi Ralskem a Stráži právoplatně uzavřena. Neposlušnost stát potrestal kontrolou krajského úřadu. Protože kraj smlouvu odmítl zrušit, rozhodlo ministerstvo o nečinnosti krajského úřadu a smlouva nám byla zrušena přímo ministerstvem. Protože toto rozhodnutí nemělo náležitosti a byla nám odepřena lhůta na podání rozkladu, bylo toto rozhodnutí zrušeno. Netrvalo dlouho a bylo nám doručeno nové rozhodnutí opět ukončení veřejnoprávní smlouvy. Mělo již všechny náležitosti a nebyla nám upřena možnost se proti rozhodnutí odvolat (požádat o rozklad pana ministra). O rozkladu se rozhodovalo téměř rok. Když odcházel ze své funkce pan ministr vnitra Pecina, ve velkém spěchu vydal další z rozhodnutí, kterým smlouvu opět zrušil. O tomto rozhodnutí napsal velmi povrchně a o nás, bez nás Českolipský deník. Město Ralsko je s naší prací spokojeno, nechce se jen tak vzdát a obrátilo se na správní soud, který má rozhodnout o tom, zda je, či není smlouva platná. Dokončení na str. 4 cena 6 Kč Zelené profese v krajině Žáci šestého ročníku se v letošním školním roce účastnili zajímavého německo-českého ekovýchovného projektu zaměřeného na badatelskou výuku: Zelené profese v krajině děti přivedly k poznávání přírodních zákonitostí, ale také je naučily, jak jim přicházet na kloub, jak získat potřebné informace a jak z nich vyvozovat závěry a své výsledky publikovat. Taková výuka odpovídá stylu práce, jaký se uplatňuje na výzkumných pracovištích. Naši žáci si vybrali, že si během výuky zahrají roli hygieniků, kteří mají za úkol posoudit, zda zkoumané vody jsou nebo nejsou vhodné ke koupání. Pak se potřebné dovednosti naučili na dvoudenním pobytu na Mariánskohorských boudách, kde jim zasvěcenými průvodkyněmi byly lektorky Společnosti přátel přírody Čmelák. Po návratu se děti pustily do zkoumání vod v okolí Stráže: odebraly vzorky vody z Dubnického potoka, rybníku Metud a nádrže Horka a podrobily je chemické analýze, zjišťovaly smyslově postižitelné vlastnosti vody, také pomocí planktonní sítě lovily drobné vodní živočichy, určovaly je a podle úlovku stanovovaly biotický index. Pozorovaly vzorek vody z Metudu pod mikroskopem a nalezly v něm sinice. Děti posoudily čistotu vod a dospěly k závěru, že zdaleka nejšpinavější je naše vodní dílo Horka. Voda v rybníku Metud dopadla lépe a zdaleka nejčistší byly vody Dubnického potoka. Výsledky terénní a laboratorní práce se žáci pokusili prezentovat v odborném článku, o jehož obsahu pak referovali na juniorské vědecké konferenci, která se konala dne v sídle Společnosti přátel přírody v Liberci. Na přípravě vystoupení se podílela celá třída VI. A, žáci společně zpracovávali výsledky svého zkoumání, malovali obrázky a tvořili PowerPointovou prezentaci. Šestičlenné delegaci žáků pak připadl obtížný úkol nachystat vše k veřejnému provedení včetně výroby masek a nácviku scének a prezentaci předvést. Naši žáci Anna Machačová, Tereza Minářová, Lukáš Ondo, Ondřej Rykl, David Votoček a Jiří Hrádek se této úlohy zhostili se ctí, třebaže tréma před sálem zaplněným zástupci Čmeláka, delegacemi dalších čtyř škol a reprezentantkou Česko-německého fondu budoucnosti byla opravdu velká. Děti načerpaly nové zkušenosti a vyzkoušely si své síly těšíme se, že podobné programy budou zpestřovat školní život i napříště. Pro naši školu i žáky byla účast v projektu finančně zcela nenáročná díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti a účasti dalších organizací, kterým patří náš dík. Fotogalerii najdete na straně 9. M. Višňáková

2 květen 2014 Strážský ruch Tak jsme hezky prožili měsíc duben a mílovými kroky se blížíme k létu, kdy už se všichni těšíme na dovolenou, ale dočkej času Ve městě se začaly rozjíždět některé práce a akce informace pro škarohlídy: tyto práce jsou naplánovány dlouhodobě dopředu a vůbec nesouvisí s jejich myšlenkovými pochody Hasičská zbrojnice dostává nový kabát (část financí jsme získali také z dotačního fondu Libereckého kraje) a pod příjezdovým mostem do Stráže probíhají práce vedoucí ke zpevnění povodněmi odhalených pilířů. V Mateřské školce proběhl další kontrolní den a je co porovnávat a obdivovat budova se zázemím je k nepoznání, vzniká zde i společná tělocvična, která bude dětem sloužit i jako malý divadelní sálek s možností představit rodičům co jsme se naučili Není úklid jako úklid, ale akci Ukliďme příkopy jste možná zaznamenali, a také jste možná zaznamenali, že i Stráž se k akci připojila. Protože se jednalo o úklid komunikace v okolí Stráže, podílela se na něm Rychlá rota, která za necelé 2 hodiny nasbírala neuvěřitelných 14 pytlů odpadu a pneumatiky. Odvoz odpadů potom zajistila Krajská správa údržby komunikací Libereckého kraje. Akce probíhala i v okolních obcích a všichni společně jsme tím chtěli naznačit, že nyní pomůžeme my a od vás očekáváme další péči o krajské komunikace. Velikonoce letos proběhly v pozdním dubnovém termínu, ale výzdobu připravovali děti i dospělí celý měsíc proběhla výstava s dílnou ve škole i tradiční dílna v Domě horníků pořádaná Pandou. Zároveň jsem s paní starostkou navštívila Domov pro seniory Pampeliška, kde se v rámci rehabilitace senioři také podobných dílen účastní. Vše, co jsem viděla, bylo moc hezké a obdiv patří všem Životní jubilea květen 2014 (60 let, 65 let, od 70 let každý rok) Borecká Helena Gebauerová Hermína Grollová Jana Hájek Josef Hermanová Olga Hinterholzinger Otto Husárová Věra Jakoubková Blanka Janatka Jiří Kaniaková Blanka Konvalinková Věra Kořístek František Kuldová Libuše Kyselová Alžběta Mixa Josef Nedomová Helena Pavlíková Libuše Pazderová Marie Procházková Lydie Šálek Ivan Šůchal Ján Tarasová Emilie Tarčák Jozef Tesková Věra Tobrmanová Margita Věchtová Etela Vilčák Jozef Volejníková Marie Voříšková Marta Vrána Vladimír Zelená Lubomíra Nenápadná akce proběhla v tichosti i v městské knihovně opět jsme drobnými dárky obdarovali nejlepší čtenářku roku 2013, kterou se stala paní I. Moulisová. Velikonoční výstava ve škole Začátkem dubna se ve vestibulu školy uskutečnila velikonoční výstava, která byla zahájena vystoupením pěveckého sboru Lentilky. Na výstavě byly k vidění výrobky s jarní a velikonoční tematikou, které žáci tvořili v hodinách výtvarné a pracovní výchovy. strana 2 Ing Jitka Urbánková, místostarostka V prostorách školy probíhaly také tvořivé aktivity pro děti. Atmosféra dílniček se nesla v příjemném, téměř rodinném duchu. Škoda jen, že návštěvnost výstavy byla malá. J. Hlinčíková

3 květen 2014 Informace k volbám do Evropského parlamentu Ve dnech proběhnou volby do Evropského parlamentu: pátek od hodin, sobota od hodin Sídlo volebních okrsků 1, 2, 3: Základní škola a mateřská škola Stráž pod Ralskem, Pionýrů č. p. 141 Voličské průkazy pro volby do EP: Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do EP k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. O voličský průkaz může požádat volič na Městském úřadu, odbor všeobecné vnitřní správy Stráž pod Ralskem ode dne vyhlášení voleb (tj ) a to buď: 1) Písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb (tj. do hodin, čtvrtek dne ). 2) Dostavením se osobně k sepsání žádosti o vydání voličského průkazu. 3) Prostřednictvím datové schránky fyzické osoby žadatele o vydání voličského průkazu, má-li ji zřízenou. Jelikož konec lhůty pro podání žádosti o vydání voličského průkazu připadá na státní svátek dne , bude na Městském úřadu Stráž pod Ralskem, odboru všeobecné vnitřní správy, 3. patro, dveře č. 3 zajištěno od 8.00 do hodin přebírání žádostí. Bc. Eva Pošvová, vedoucí odboru všeobecné vnitřní správy Pozvánka Základní organizace KSČM ve Stráži pod Ralskem zve všechny spoluobčany k účasti na slavnostním aktu položení kytice k památníku generálmajora Antonína Sochora při příležitosti oslav 69. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Sraz účastníků bude dne 9. května 2014 v hodin před Základní a mateřskou školou ve Stráži pod Ralskem. STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST květen 2014 ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky hodin čtvrtek sobota 3.5. neděle 4.5. MUDr. Naděžda Motlíková Moskevská 671, Česká Lípa tel MUDr. Eva Frýdová Hvězdovská 178, Mimoň tel MUDr. Jana Vejvodová Prokopa Holého 149, Č. Lípa tel sobota neděle sobota MUDr. Jarmila Vyčichlová Okružní 636, Mimoň tel MUDr. Eva Pušková Liberecká 99, Nový Bor tel MUDr. Jiří Kraus Malá 1167/22, Česká Lípa tel čtvrtek 8.5. MUDr. Naděžda Motlíková Moskevská 671, Česká Lípa tel neděle MUDr. Přemysl Černý Osvobození 446, Kam. Šenov tel sobota MUDr. Maria Becková Vřesová 3075, Česká Lípa tel sobota MUDr. Milena Horáčková Mariánská 845, Česká Lípa tel neděle MUDr. Maria Becková Vřesová 3075, Česká Lípa tel strana 3

4 strana 4 Biber má letos výročí Strážský rodák Jindřich Ignác František Biber, barokní hudební skladatel má v letošním roce 2014, který je také nazýván Rokem české hudby, několik kulatin. Psali jsme si o tom už v úvodu roku 2014 (únorová VARTA), že číslo čtyři je jakýmsi číslem magickým u našich hudebních skladatelů. Proto si znovu připomeneme, že J. I. F. Biber se narodil 12. srpna 1644 ve Stráži pod Ralskem (Vartenberku), tj. před 370 lety, a zemřel 3. května 1704 v Salzburku, tj. před 310 lety. Připomeňme si tedy jeho stručný životopis včetně jeho činnosti a životních mezníků. Z Biberova díla jsou zvláště ceněny jeho houslové sonáty, kladoucí však na interprety vysoké nároky, jelikož Biber s oblibou používal tzv. scordaturu, tj. přelaďování strun. Jeho hudba má často programní charakter a snaží se co nejrealističtěji vyjádřit např. biblický děj, hlasy ptáků a zvířat (slavík, kukačka, žába, slepice a kohout, křepelka, kočka)apod.většina Biberových skladeb se zachovala v kroměřížském hudebním archivu narozen ve Stráži pod Ralskem jako syn obslužného myslivce (hlídač polí), prokazatelně pobýval ve Stráži p. R. (Vartenberku), 1660 vstoupil do služeb olomouckého biskupa Karla Lichtensteina Kastelkorna, 1668 komorník a muzikant ve službách arcibiskupa olomouckého, prokazatelně byl v Kroměříži, 1670 hraje na basovou violu v biskupských kaplích v Olomouci a v Kroměříži, zde vznikají jeho první skladby, 1670 využil své služební cesty do Tyrol k nakoupení hudebních nástrojů pro kroměřížskou kapli a již se nevrátil náhle a ukvapeně odchází a bez souhlasu biskupova opouští kapelu, uprchl do Salzburku ke dvoru arcibiskupa Maxilána Gandolfa z Kuenburku, slouží u mladších knížat Eggenberků ve Štýrsku, oženil se s Marií Weissovou, dcerou zámožného salzburského obchodníka, spolu měli 11 dětí (z toho 3 se staly významnými hudebníky), 1677 pověřen vyučováním zpěvu v chrámových sborech, přízní ho obdařil císař Leopold I., jmenován zástupcem kapelníka, 1681 podána žádost o propůjčení šlechtického titulu neúspěšně, 1682 složil mši pro 53 hlasů Missa Saliburginensis a hymnus Pandite Tympana, 1684 obdržel úřad kapelníka a inspektorát nad kapelním domem, stává se děkanem chrámové školy, 1687 opera Ci la dura la vince, odpoutává se od života na salzburském dvoře a věnuje se komponování, povýšen do šlechtického stavu císařem Leopoldem I., zůstal a působí jako oblíbený a vážený virtuos a hudební skladatel až do své smrti, zemřel v Salzburku, hrob se nedochoval. Proto si i letos, tj. v roce 2014, připomeneme našeho rodáka J. I. F. Bibera prostřednictvím koncertu ve strážském kostele svatého Zikmunda. Všechny, kteří se chtějí zaposlouchat do zvuků krásných skladeb,zveme tímto do prostoru pod barokní klenby strážského kostela Představí se nám zde vokálně instrumentální soubor REGNIS pod vedením umělecké vedoucí Kristýny Stoklasové (pozn.: tento soubor jistě znáte, jezdí k nám vždy mezi vánočními svátky a jeho vystoupení jsou úžasná ). Program vystoupení: Arcangelo Corelli Sonáta pro trubku, Marek Štryncl Missa Sanctae Crucis a Jindřich Ignác František Biber Requiem. Koncert k 310. výročí úmrtí skladatele J. I. F. Bibera se uskuteční dne 3. května 2014 (so) od 19:00 hodin v kostele sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem. Vstupné volné. Těšíme se na vaši návštěvu nebude litovat. Za Biberovu společnost: Ing. Eduard Horčík Slovo starostky dokončení z titulní strany květen 2014 Na celou problematiku existují dva odlišné právní názory a od správního soudu se očekává rozhodnutí, které se může stát precedentem. Pokud by soud potvrdil neplatnost smlouvy, muselo by dojít k úpravě zákona. V žalobě Ralsko dále požádalo o předběžné opatření, kterému soud vyhověl a ve lhůtě 60 dní rozhodl o tom, že dokud nebude vydán rozsudek o platnosti smlouvy, bude stavební úřad pro Ralsko vykonávat nadále Stráž pod Ralskem. Celá kauza, která se táhne od , kdy Stráž vykonává za stát přenesenou působnost stavebního úřadu bez státního příspěvku. Obce jsou samostatné právnické subjekty a měly by mít možnost vybrat si v rámci území obce s rozšířenou působnosti (u nás Česká Lípa), která bude pro jeho občany přenesenou působnost stavebního úřadu vykonávat. Na základě těchto nechutných tahanic a podivných snah vrátit stavební úřad do Mimoně, Ralsko požádalo o zřízení stavebního úřadu. Dnes víme, že krajský úřad vyhověl žádosti Ralska a Ralsko již nebude potřebovat pomoc jiné obce, od bude mít vlastní stavební úřad. Máme za sebou velkou zkušenost. Když jste přesvědčeni o pravdě je potřeba využít všechny možnosti, aby bylo vaše právo potvrzeno. Jsem zklamaná přístupem úředníků Ministerstva financí a Ministerstva vnitra, na které jsme se v celé této záležitosti opakovaně obraceli. Myslím, že i některé zásahy Mimoně byly v celé záležitosti zbytečné, protože Mimoň o tuto činnost zkrátka přišla a bylo nefér Ralsku klást překážky v jeho právech. A nakonec jsem velmi zklamaná přístupem redaktora p. Poláka z Českolipského deníku, který o kauze informoval čtenáře deníku a uvedl nepravdy. V posledním článku, který byl zveřejněn pod názvem Stráž versus Mimoň. Boj o státní úřad přitvrdil neuvedl vše, co jsem mu zaslala k zveřejnění a v podstatě článek vyzněl jinak. Stráž se snažila vyhovět žádosti Ralska, zodpovědně vykonávala přenesenou působnost ve věci stavebního úřadu a má nárok na příspěvek od státu. Nechceme víc než na co máme nárok. Příspěvek nechceme po Mimoni, ale po státu. To, že příspěvek pobírala Mimoň neoprávněně, že obec, která přenesenou působnost nevykonává, se bezdůvodně obohacuje, to bylo popsáno v důvodové zprávě usnesení o přiznání odkladného účinku. Bylo uvedeno, že soud je názoru, že jednoznačně převažuje důležitý veřejný zájem na právní jistotě občanů města Ralsko a důležitý veřejný zájem na kontinuitě výkonu státní správy. A o to nám šlo. Stráži i Ralsku. V současné době proběhla kontrola přenesené působnosti stavebního úřadu ve Stráži p/r. úředníky krajského úřadu. V závěru kontroly se konstatuje, že stavební úřad je dobře vybaven a doporučení, celkem tři, byly s úředníky projednány. Město požádalo Ministerstvo financí ČR o vyplacení příspěvku včetně úroků za celé období tj. od dosud, kromě období od do , kdy byla smlouva ministrem zrušena do doby vydání předběžného opatření. Věřím, že naše vztahy s obcí Ralsko se ještě utužily. S Mimoní máme vztahy standardní a doufám, že takové zůstanou. Celá kauza se pomalu uzavírá a já měla potřebu se o ní s vámi podělit, aby jste měli i vy pravdivé informace. Hezké jarní dny!!! Vaše starostka

5 květen 2014 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem konaného dne 26. března 2014 Přítomni: dle presenční listiny 17 členů Zastupitelstva města: Ivana Jablonovská, Alena Jurková, Magdalena Krejčová, Ing. Jan Malec, Mgr. Bořivoj Malát, Mgr. Simon Michailidis, Ing. Jiří Mužák, Ph.D., Ladislav Poncar, Michal Ptáček, Bc. Věra Reslová, Zdeněk Rokoský, Ing. Pavel Rychtařík, Bc. Brigita Suchardová, Bc. Milan Schlauch, Ing. Jitka Urbánková, Mgr. Jiří Vaněk, Danuška Votočková Ověřovatelé zápisu: Mgr. Bořivoj Malát, Michal Ptáček Návrhová komise: Magdalena Krejčová, Bc. Milan Schlauch Z/13/2014 Kontrolní výbor. ZMě bere na vědomí zápisy ze schůzek kontrolního výboru ze dne , , a a Protokol o výsledku kontroly plnění usnesení Rady města a ZMě ze dne Hlasování: Pro: 17 (92 tis. Kč), na pořízení energetických štítků pro budovy, které město prodává (30 tis. Kč), opravy výtahů a hromosvody na poliklinice (270 tis.), na pořízení generátoru na polikliniku (120 tis. Kč), navýšení sociálních výdajů na pohřby (20 tis. Kč), pořízení reflexních prvků pro veřejnost (30 tis. Kč), zásahové obleky pro hasiče (75 tis. Kč) Komentář: Zastupitelé projednali několik zápisů z jednání kontrolního výboru a také protokol o kontrole plnění usnesení Rady města a Zastupitelstva města. Kontrolní výbor na svých schůzkách řešil přidělení bytu, které, jak se na základě právních názorů ukázalo, nebylo ve věci složené kauce v souladu s novým občanským zákoníkem, a které proto bylo Radou města později částečně revokováno. Dále se kontrolní výbor zabýval usnesením Rady města z pohledu pravomocí Zastupitelstva města a Rady města, kdy rada schválila výjimku z pravidel pro přidělení grantu. Prominula Biberově společnosti 10% spoluúčast za Biberovy hudební slavnosti v roce Kontrolní výbor také připomínkoval přehlednost úřední desky na webových stránkách města, ale konstatoval, že se webové stránky průběžně vylepšují a není nutné se touto problematikou na zastupitelstvu zabývat. Při kontrole přijatých usnesení, kromě výše uvedených, nebyly shledány žádné zjevné závady. Z/14/2014 Finanční výbor. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze schůze finančního výboru ze dne Hlasování: Pro: 17 Komentář: Finanční výbor zasedal a doporučil zastupitelům schválit záměr nákupu malého vodního lyžařského vleku, vč. souhlasu o úvěru, plnění rozpočtu za rok 2013, rozpočtové patření č. 2/2014. O převodu topného systému finanční výbor nerozhodl. Z/15/2014 Stanovisko k záměru nákupu malého vodního lyžařského vleku a souhlas zřizovatele k uzavření smlouvy o úvěru příspěvkové organizace PANDA SPORT. Zastupitelstvo města souhlasí s pořízením malého vodního lyžařského vleku příspěvkovou organizací PANDA SPORT. Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením úvěrové smlouvy příspěvkovou organizací PANDA SPORT pro pořízení malého vodního lyžařského vleku do výše úvěrové jistiny Kč se splatností úvěru do 5 let. Hlasování: Pro: 15 Proti: Mgr. Malát Zdržel se: p. Ptáček Komentář: Zastupitelé podpořili návrh ředitele p. Ptáčka a souhlasili s pořízení malého vleku, souhlasili i s případným úvěrem na pořízení vleku max. 700 tis. Kč. Z důvodové zprávy vyplývá, že by se v případě potřeby půjčky jednalo max. o 400 tis. Kč. Velký lyžařský vlek dlouhodobě vydělává a ze zisku Panda financuje provoz ztrátových sportovních a kulturních zařízení. Dnes bazénu a kulturního domu. Možná nebude muset PANDA vůbec otvírat úvěr, možná nákup zvládne z vlastních prostředků. Podle možností rozpočtu města by mohla být navýšena provozní dotace na tuto investici. Mgr. Michailidis odešel z jednání Zastupitelstva města. Počet hlasujících: 16 Z/16/2014 Plnění rozpočtu za rok Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění rozpočtu hlavní činnosti města za rok 2013 v předloženém znění takto: PŘÍJMY jsou ve výši: ,39 Kč VÝDAJE jsou ve výši: ,03 Kč SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ je ve výši: ,36 Kč Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění rozpočtu hospodářské činnosti města za rok 2013 v předloženém znění takto: VÝNOSY jsou ve výši: ,87 Kč NÁKLADY jsou ve výši: ,55 Kč VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ je ve výši: ,32 Kč Zastupitelstvuměsta bere na vědomí plnění rozpočtu Sociálního fondu za rok 2013 v předloženém znění takto: PŘÍJMY jsou ve výši: ,18 Kč VÝDAJE jsou ve výši: ,00 Kč SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ je ve výši: ,82 Kč Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění závazných ukazatelů u rozpočtu: a) Hlavní činnosti města za rok 2013 b) Hospodářské činnosti města za rok 2013 c) Sociálního fondu za rok 2013 Hlasování: Pro: 16 Komentář: Hospodaření města dopadlo dobře. Potřebovali jsme uspořit na školku a očekávané dotace na zateplení veřejných budov. Finanční prostředky z hospodářské činnosti (bytový fond) vracíme zpět do bytů v majetku města. Ztráta sociálního fondu byla plánována, je zabezpečena přebytky roků minulých. Mgr. Michailidis se vrátil na jednání Zastupitelstva města. Počet hlasujících: 17 Z/17/2014 Rozpočtové opatření č. 2/2014. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 v předloženém znění takto: PŘÍJMY se navyšují o: ,00 Kč VÝDAJE se navyšují o: ,00 Kč FINANCOVÁNÍ (schodek) se zvyšuje o: ,00 Kč Hlasování: Pro: 17 Komentář: Na straně příjmů se jednalo o příjem za železný šrot a příjmy z výherních automatů, které bohužel musíme v našem městě ještě strpět. Min. financí ČR slibuje, že videoloterijní terminály zruší nekompromisně do léta. Výdaje byly navýšeny např. na technický dozor při opravě mostu (15 tis. Kč),na projektovou dokumentaci komunikace Fibichova ul. 221 tis.kč), na aktualizaci generelu bezbariérových tras Z/18/2014 Záměr prodeje p. p. č. 1587/41 a části p. p. č. 1587/42 v k. ú. Stráž p/r. ZMě schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 1587/41 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 506 m2 a části p. p. č. 1587/42 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 600 m2 v k. ú. Stráž p/r. dle předloženého návrhu. Hlasování: Pro: 17 Komentář: Zastupitelé zveřejnili záměr prodeje pozemků, o které projevila zájemfma PRAKTIK industrie Park 2, Liberec. Jedná se o pozemky, které navazují na pozemky žadatele a nenaruší přístup k ostatním nemovitostem. Z/19/2014 Zveřejnění záměru prodeje stavby včetně pozemku na st. p. č Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje stavby technického vybavení umístěného na st. p. č. 1380, včetně pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 126 m2 v k. ú. Stráž p/r. Hlasování: Pro: 17 Komentář: Zastupitelé zveřejňují záměr prodeje nepotřebného majetku, jedná se o část nevyužívaného výměníku u hotelu, který v současné době využívá ČEZ a má o výměník zájem. Z/20/2014 Zveřejnění záměru prodeje č. p. 299 na st. p. č. 656 včetně p. p. č. 1351/16. ZMě schvaluje zveřejnění záměru prodeje stavby občanského vybavení č. p. 299 umístěného na st. p. č. 656, včetně pozemku st. p. č. 656 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 662 m2 a zázemí k tomuto objektu, které tvoří pozemek p. č. 1351/16 ostatní plocha, zeleň o výměře 2115 m2 v k. ú. Stráž p/r. dle předloženého návrhu. Záměr zveřejnit minimálně na dobu 30 dnů. Hlasování: Pro: 17 Komentář: Jedná se o záměr prodeje mateřské školy v Máchově ulici. Školku dnes využíváme jen jako prádelnu a je jen otázka času, kdy i tuto činnost přestěhujeme do rekonstruované školky na sídlišti. Objekt budeme prodávat zájemci, který předloží takový záměr využití, který bude v souladu s potřebami města a představami zastupitelů. Z/21/2014 Zveřejnění záměru prodeje č. p. 143 na st. p. č. 243/1, včetně 243/2 a části p. p. č ZMě schvaluje zveřejnění záměru prodeje stavby občanského vybavení č. p. 143 umístěného na st. p. č. 243/1, včetně pozemku st. p. č. 243/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1045 m2 a zázemí k tomuto objektu, které tvoří objekt jiné stavby umístěný na st. p. č. 243/2, včetně pozemku st. p. č. 243/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 58 m2 a část pozemku p. č. 183 o výměře cca 300 m2 zahrada v k.ú. Stráž p/r. dle předloženého návrhu. Záměr zveřejnit minimálně na dobu 30 dnů. Hlasování: Pro: 17 Komentář: Viz komentář níže. Z/22/2014 Zveřejnění záměru prodeje č. p. 142 na st. p. č. 244 a části p. p. č ZMě schvaluje zveřejnění záměru prodeje stavby občanského vybavení č. p. 142 umístěného na st. p. č. 244, včetně pozemku st. p. č. 244 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 558 m2 a zázemí k tomuto objektu, které tvoří část pozemku p. č. 183 o výměře cca 600 m2 zahrada v k. ú. Stráž pod Ralskem dle předloženého návrhu. Záměr zveřejnit minimálně na dobu 30 dnů. Hlasování: Pro: 17 Komentář: Nepotřebným (ne doslova) se stal i Gablerův dům Plány, které mělo město před 10 lety s oběma objekty, jsou přežité. Knihovna má své místo, muzeum také, restaurací je ve městě dost a klubovny a učebny naše město nabízí i v jiných objektech. Projektovou dokumentaci, na kterou jsme získali v minulosti dotaci, nevyužijeme. Věříme, že nový majitel s dobrým záměrem dům postupně zrekonstruuje a část naší historie bude smysluplně využívána. Z/23/2014 Záměr odprodeje výměníkových stanic v byt. domech v k. ú. Stráž p/r. ZMě neschvaluje zveřejnění záměru prodeje výměníkových stanic, které jsou umístěny v jednotlivých byt. domech v k. ú. Stráž p/r. Hlasování: Pro: 16 Zdržel se: Mgr. Michailidis Komentář: Město neprodá výměníkové stanice, které jsou umístěny v bytových domech. Výměníkové stanice jsou vedle rozvodu tepla součástí celého topného systému. Prodej by narušil dlouhodobou koncepci města o tepelném hospodářství. Z/24/2014 Prodej části p. p. č. 2135/126 v k. ú. Stráž p/r. Zastupitelstvo města schvaluje prodej části p. p. č. 2135/126 o výměře cca 150 m2 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Stráž p/r dle předloženého návrhu manželům O. a I. K. za cenu 70,- Kč/m2. Kupující zároveň hradí veškeré ostatní náklady spojené s realizací prodeje. Prodej musí být uskutečněn nejdéle do Hlasování: Pro: 17 Komentář: Město schválilo prodej části pozemku, který umožní žadatelům lepší přístup k domu. strana 5

6 květen 2014 Z/25/2014 Prodej nemovitosti č. p. 92 umístěné na st. p. č. 21 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Zastupitelstvo města schvaluje prodej objektu č. p. 92 umístěného na st. p. č. 21 a to včetně zastavěného pozemku o výměře 174 m2v k. ú. Stráž pod Ralskemdle předloženého návrhu manželům J. a V. K. za cenu 70,- Kč/m2 za pozemek pod stavbou a 1,- Kč za objekt z důvodu jeho havarijního stavu. Kupující zároveň hradí veškeré ostatní náklady spojené s realizací prodeje. Prodej musí být uskutečněn nejdéle do Hlasování: Pro: 17 Komentář: Zastupitelé schválili prodej objektu, který byl určen demoličním výměrem k likvidaci. Dnes se postupně ruina odklízí. Pozemky k tomuto objektu jsou kupujícím prozatím pronajaty. Z/26/2014 Prodej části p. p. č. 72/9 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Zastupitelstvo města schvaluje prodej části p. p. č. 72/9 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 3 m2 v k. ú. Stráž pod Ralskem dle předloženého návrhu manželům J. a J. K. za cenu 70,- Kč/m2. Kupující zároveň hradí veškeré ostatní náklady spojené s realizací prodeje. Prodej musí být uskutečněn nejdéle do Hlasování: Pro: 17 Komentář: Zastupitelé schválili prodej pozemku, který bude sloužit jako opěrná zeď, pro město nemá pozemek využití. Z/27/2014 Prodej části p. p. č. 2138/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části p. p. č. 2138/1 o výměře cca 600 m2 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Stráž pod Ralskem manželům M. a J. C. Hlasování: Pro: 11 Proti: p. Rokoský, pí Jablonovská Zdržel se: Mgr. Malát, Mgr. Vaněk, Mgr. Michailidis, p. Poncar Komentář: Dlouhá kauza prodeje pozemku v ul. Jezerní skončila. Pozemek, o který projevil zájem jeho nájemce a o který projevil zájem další kupující, který zde chtěl postavit rodinný dům, bude nadále sloužit svému účelu. Pozemek zůstane součástí Parku v Jezerní. Dokud město nebude pozemek potřebovat,je možné ho pronajímat. Z/28/2014 Projednání postupu prací na zámku ve Stráži p/r. Zastupitelstvo města souhlasí s pokračováním oprav zámku Vartenberk ve Stráži pod Ralskem a zpracováním projektové dokumentace na venkovní fasády, úpravy parkánu a opravu mostu. Hlasování: Pro: 17 Komentář: Město letos dokončí práce, na které jsme měli projektovou dokumentaci a povolení. Abychom mohli pokračovat v záchraně kulturní památky, musíme zpracovat další projektovou dokumentaci. Památkáři požadují zachránit zbytky venkovních fasád, z pohledu potřeb města je nutné zajistit přístup do zámku a také rozpadající se zbytky hradu parkánu (ochoz okolo zámku). Byly by velká škoda přerušit čerpání prostředků z Programu záchrany architektonického dědictví. Pokud bychom nebyli do září 2014 (termín pro podání žádosti o dotace na rok 2015)) připraveni na další čerpání (to je mít projektovou dokumentaci a příslušná povolení), záchranné práce by se pravděpodobně zastavily. Informace: - 19 zájemců o výstavbu rodinných domů v lokalitě Fibichova ulice Komentář: Z 22 stavebních parcel má již 19 svého zájemce. V současné době připravujeme materiál pro jednání zastupitelstva města, kde se rozhodne, zda město novou lokalitu zainvestuje a stanoví cenu za 1 m 2. - zahájení opravy příjezdového mostu bez dopravního omezení Komentář: Hlavní příjezdový most do Stráže se začal opravovat. Opravu provádí firma SaM Česká Lípa a oprava, která nás přijde na částku přes 1,3 mil. Kč, si naštěstí nevyžádádopravní omezení. Oprava by měla být dokončena do informace o vymáhání náhrady škody Energetické centrum Stráž s.r.o. Komentář: Na dotaz, jak je na tom vymáhání náhrady škody, která byla vyčíslena kontrolou správy bytového fondu, bylo sděleno ředitelem EC Stráž, že škoda byla vymáhána na dvou zaměstnancích, kteří ji odmítají uhradit. Věc bude předána k právnímu posouzení a případnému vymáhání. Komentář pro Vás připravila starostka města strana 6 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 2. dubna 2014 Přítomni: dle presenční listiny 6 Omluvena: Bc. Brigita Suchardová Ověřovatelé zápisu: Mgr. Bořivoj Malát, Mgr. Simon Michailidis R/82/2014 Žádost o povolení splátkového kalendáře A. B. RMě žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na nedoplatek z nájemného ve výši ,24 Kč s minimální měsíční splátkou ve výši 1 500,- Kč k předpisu běžného nájemného, s podmínkou úhrady úroku z prodlení v aktuální výši ke dni uzavření splátkového kalendáře a s maximální dobou splatnosti 1 rok od podpisu splátkového kalendáře. Po dobu splácení pozastavit tvorbu úroku z prodlení. Toto usnesení pozbude platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do 30 dnů od doručení tohoto usnesení. R/83/2014 Výměna současného systému domácích telefonů a elektronického vrátného v bytových domech dodatek č. 1 na vícepráce. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě na akci: Výměna současného systému domácích telefonů a elektronického vrátného v bytových domech se společností HB ALARM, spol. s r.o., Holšická 1010, Praha Újezd nad Lesy dle předložené cenové nabídky. R/84/2014 Souhlas s umístěním směrových šipek. Rada města souhlasí s umístěním směrové šipky o velikosti 984 x 245 mm na lampu č. 80 v ulici Jezerní. Rada města souhlasí s udělením výjimky ponechat stávající dvě směrové šipky o velikosti mm na sloupku zabetonovaném v zemi v ulici Na Vršku. Rada města nesouhlasí s ponecháním jedné směrové šipky o velikosti mm na stožáru elektrického napětí v ulici Na Vršku. R/85/2014 Souhlas s umístěním reklamní tabule na sloup veřejného osvětlení. Rada města souhlasí s umístěním reklamní tabule o velikosti mm na lampu č. 2 v ulici Ploučnická informující o sídle firmy. R/86/2014 Pravidla pro umístění reklamních a informačních zařízení na objektech, plochách města Stráž pod Ralskem. Rada města schvaluje Pravidla pro umístění reklamních a informačních zařízení na objektech, plochách města Stráž pod Ralskem dle předloženého návrhu s účinností dnem schválení. R/87/2014 Žádost o finanční příspěvek PAPRSKY NADĚJE. Rada města neschvaluje poskytnutí neinvestičního účelového finančního příspěvku z rozpočtu města občanskému sdružení PAPRSKY NADĚJE. R/88/2014 Bezbariérovost Muzeum Stráž pod Ralskem, Bezbariérovost Městský úřad a poliklinika Stráž pod Ralskem - příloha č. 1.Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě na projektové práce na akci Bezbariérovost Muzeum Stráž pod Ralskem, Bezbariérovost Městský úřad a poliklinika Stráž p/r s firmou Projektování a provádění staveb Petr Holubec, Hrnčířská 859, Česká Lípa. R/89/2014 Výběrové řízení Opravy místních komunikací a chodníků v roce RMě města souhlasí s uzavřením smlouvy na Opravy místních komunikací a chodníků v roce 2014 se společností STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, Praha - Smíchov. R/90/2014 Žádost o povolení splátkového kalendáře A. M. Rada města žádosti vyhovuje a povoluje splátkový kalendář na nedoplatek z nájemného ve výši 9 711,45 Kč s minimální měsíční splátkou ve výši 900 Kč k předpisu běžného nájemného, s podmínkou úhrady úroku z prodlení v aktuální výši ke dni uzavření splátkového kalendáře a s maximální dobou splatnosti 1 rok od podpisu splátkového kalendáře. Po dobu splácení pozastavit tvorbu úroku z prodlení. Toto usnesení pozbude platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do 30 dnů od doručení tohoto usnesení. R/91/2014 Pravidla pro správu bytového fondu v majetku města Stráž p/r. Rada města schvaluje Pravidla pro správu bytového fondu v majetku města Stráž pod Ralskem v předloženém znění, včetně jejich příloh s účinností dnem schválení. R/92/2014 Přidělení veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování zadávací a prováděcí projektové dokumentace pro provedení stavby k projektu Snížení energetické náročnosti Základní školy ve Stráži p/r. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na Zpracování zadávací a prováděcí projektové dokumentace pro provedení stavby k projektu Snížení energetické náročnosti Základní školy ve Stráži p/ralskem s Ing. Kateřinou Tokarovou, Hybešova 561, Liberec XXIII, IČ: R/93/2014 Zápis z jednání KOŽP. Rada města bere na vědomí zápis Komise životního prostředí ze dne 24. března Informace: - výměna oken a dveří v bytovém domě v Jižní ulici č. p. 268 a Máchově ulici č. p. 4 ve Stráži pod Ralskem méněpráce - zahájena kontrola dotací finančním úřadem - zahájení přezkoumání hospodaření z Krajského úřadu Libereckého kraje zahájení kontroly rekonstrukce a modernizace školního hřiště 2. část Bc. Věra Reslová, starostka města Ing. Jitka Urbánková, místostarostka

7 květen 2014 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 16. dubna 2014 Přítomni: dle presenční listiny 6 Omluvena: Bc. Brigita Suchardová Ověřovatelé zápisu: Ing. Eduard Horčík, Ing. Jiří Mužák, Ph.D. R/94/2014 Souhlas s umístěním 2 ks směrových šipek (OMA CZ, a. s.). Rada města souhlasí s umístěním 2 ks směrových šipek o velikosti 984 x 245 mm na lampu č. 79 v ulici Jezerní, informující o sídle firmy. R/95/2014 Souhlas s umístěním 2 ks směrových šipek (KWA Industrie, s. r. o.). Rada města souhlasí s udělením výjimky ponechat stávající 2 ks směrových šipek o velikosti 984 x 245 mm na sloupku zabetonovaném v zemi v ulici Na Vršku. R/96/2014 Souhlas s umístěním 1 ks směrové šipky (Jiří Wasylyszyn). Rada města souhlasí s umístěním 1 ks směrových šipek o velikosti 984 x 245 mm na lampu č. 11 v ulici Revoluční. R/97/2014 Souhlas s umístěním 2 ks směrových šipek (Oldřich Štoček). Rada města souhlasí s umístěním 1 ks směrové šipky o velikosti 984 x 245 mm na lampu č. 11 v ulici Ploučnická. Rada města souhlasí s umístěním 1 ks směrové šipky o velikosti 984 x 245 mm na lampu č. 114 v ulici Mimoňská. R/98/2014 Prodej movitého majetku podvozek. Rada města souhlasí s prodejem movitého majetku podvozku, panu L. H. za nabídnutou cenu 2000 Kč. R/109/2014 Pronájem pozemků v k. ú. Stráž pod Ralskem za účelem zemědělské činnosti zemědělský pacht. Rada města schvaluje předloženou pachtovní smlouvu včetně jejích příloh, která bude uzavřena s paní Š. V. na dobu neurčitou. Předmětem této pachtovní smlouvy jsou pozemky umístěné v k. ú. Stráž pod Ralskem, a to p. p. č: 1289/7 část o výměře cca m2, 1913/5 o výměře 296 m2, 1322/6 o výměře m2, 1289/12 část o výměře cca m2, 1913/8 o výměře 268 m2, 1322/16 o výměře m2, 1289/13 výměře m2, 1913/9 o výměře 143 m2, 1322/22 o výměře m2, 1322/7 o výměře m2, 1280/8 o výměře m2, 1280/7 o výměře m2, 1280/4 o výměře m2, 1280/3 o výměře m2, 1282/3 o výměře m2, 1282/4 část o výměře cca m2, 1282/1 část o výměře cca m2. Informace: ředitelské volno Základní škola a mateřská škola, Stráž p/r, příspěvková organizace generel bezbariérových tras města Stráž pod Ralskem Bc. Věra Reslová, starostka města Ing. Jitka Urbánková, místostarostka R/99/2014 Smlouvy a souhlas pro R. H. s umístěním a provedením vodovodní přípojky na části p. č. 20/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Rada města souhlasí s vydáním souhlasu o umístění a provedení vodovodní přípojky na části pozemku p. č. 20/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem pro zahradu v chovatelské kolonii pro pana Rudolfa Horvátha. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o právu stavby pro stavbu vodovodní přípojky na části pozemku p. č. 20/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem pro zahradu v chovatelské kolonii pro pana Rudolfa Horvátha. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro stavbu vodovodní přípojky na části pozemku p. č. 20/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem pro zahradu v chovatelské kolonii pro pana R. H. R/100/2014 Souhlas s umístěním anténního systému RIO Media, a. s. Rada města souhlasí s umístěním anténního systému společnosti RIO Media, a. s. na střeše objektu Jižní č. p. 367 dle předložené žádosti. Na umístění a napájení technologie bude uzavřena nájemní smlouva. R/101/2014 Předběžný souhlas záměr zřízení parkovacích ploch v okolí budovy ul. Mírová č. p Rada města souhlasí se záměrem zřízení parkovacích ploch dle etapy II. na části p. p. č 1351/2 v k. ú. Stráž pod Ralskem dle předložené žádosti. Podmínkou je odkoupení části pozemku p. č. 1351/2 v k. ú. Stráž pod Ralskem za účelem zřízení parkovacích ploch. R/102/2014 Žádost o prominutí poplatků z prodlení J. B. Rada města žádost zamítá. R/103/2014 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne s firmou RENTEL, a. s., Pod Třešněmi 18a/1120, Praha 5 Hlubočepy. R/104/2014 Záměr prodeje movitého majetku. Rada města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje movitého majetku - jednostranný sklápěč za minimální nabídnutou cenu Kč. R/105/2014 Prodej movitého majetku vozík. Rada města souhlasí s prodejem movitého majetku vozíku panu L. H. za nabídnutou cenu 3000 Kč. R/106/2014 Přidělení bytu č. 32 Jižní č. p Rada města schvaluje přidělení bytu č. 32, velikost bytu 3+1, v ulici Jižní č. p. 367 ve Stráži pod Ralskem panu P. A. Podmínkou přidělení bytu je složení požadované finanční jistoty v termínu do 15 dnů od přijetí tohoto usnesení. V případě, že tak žadatel neučiní, pozbývá toto usnesení o přidělení bytu platnosti. R/107/2014 Přidělení bytu č. 2 Jižní č. p Rada města schvaluje přidělení bytu č. 2, velikost bytu 3+1, v ulici Jižní č. p. 367 ve Stráži p/r paní M. L. Podmínkou přidělení bytu je složení požadované finanční jistoty v termínu do 15 dnů od přijetí tohoto usnesení. V případě, že tak žadatel neučiní, pozbývá toto usnesení o přidělení bytu platnosti. R/108/2014 Záměr pronájmu části p. p. č. 1351/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Rada města neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu části p. p. č. 1351/1 za účelem umístění terasy k provozovně umístěné na st. p. č. 670 v k. ú. Stráž pod Ralskem dle předloženého návrhu. strana 7

8 květen 2014 Velikonoční dílna Na sobotu 12. dubna připravila p. o. PANDA SPORT ve velkém sále kulturního domu U Jezera tradiční Velikonoční dílnu pro děti. Děti vyráběly velikonoční ozdoby a pletly pomlázku. Mladší za pomoci nejbližších rodičů či prarodičů, zkušených pedagogů ze základní a mateřské školy. Starší si už poradily se vším hravě samy. Velikonoční dílny se také zúčastnily děti z Dětského domova se školou z Hamru na Jezeře. Místo tradičních malovaných kraslic, které mi zde jaksi chyběly, jste mohli spatřit mnoho netradičních malovaných obličejů, na kterých se podepsala ruka zkušené maskérky. Zvoleným pracovním materiálem byl převážně bílý či barevný papír, vlna, lepidlo, pastelky, špendlíky, kterými se vypichovaly dírky do papírových kraslic, nůžky, špejle a vrbové proutí s pentlemi na pomlázky. Nechybělo ani občerstvení a drobné sladkosti. Věřím, že ti, kteří si čas udělali, určitě nelitovali příjemně stráveného sobotního dopoledne, ze kterého si odnášeli mnoho pěkných výrobků. Text + foto: M. Honzírková Dvacetiny zákupského medvěda s výtvarnou soutěží pro děti Zákupský medvěd Méďa překročil dvacítku, a tak bychom ji měli patřičně oslavit. Správa státního zámku Zákupy u této příležitosti vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti o ceny s názvem Namaluj zákupského medvěda. Obrázky s medvědem je možné posílat na adresu: zámek Zákupy, Borská 1, Zákupy do Na konci června předáme medvědovi narozeninový dort a zároveň zpřístupníme výstavu z vybraných obrázků. Výstava bude volně přístupná po celé letní prázdniny a příchozí návštěvníci budou moci hlasovat o nejkrásnější obrázek. Na konci září vyhlásíme vítěze. Vítěz získá volnou rodinnou vstupenku na adventní prohlídku zámku Zákupy. Termín konání: 8. dubna června 2014 Zdroj: web kudyznudy.cz Převzala: M. Honzírková Foto: K. Břízová strana 8

9 květen 2014 Karlovarský skřivánek Dne se konalo v Karlových Varech celostátní kolo pěvecké soutěže,,karlovarský skřivánek. Soutěž je rozdělena do 4 kategorií, dle věku I. a II. stupeň a rozdělení škol ZŠ a ZUŠ. Liberecký kraj reprezentovaly 3 dívky, Marika Šálová, Tereza Hlaváčková ZŠ Stráž p. R. a Barbora Bajerová ZŠ Turnov. Děvčata byla zařazena do kategorie,,b, kde bylo celkem 29 soutěžících z celé republiky 8 chlapců a 21 dívek. Všichni účastníci zpívali velice pěkně a myslím, že porota i my jsme se shodli na vítězi, kterým se stal Matěj Vrbík ze ZŠ Brno. Byl opravdu nejlepší! 2. a 3. místa obsadili zpěváci z Karlových Varů a Plzně. Čestné uznání získala naše Tereza Hlaváčková. GRATULUJEME!!! Marika Šálová se bohužel neumístila, ale myslím, že už jen to, že se dívky dostaly do celostátního kola, je veliký úspěch! Každý soutěžící dostal pamětní list, CD s nahrávkou soutěžních písní a hlavně jsme si odvezli hodně zkušeností a velkých zážitků. Zelené profese v krajině Německo-český ekovýchovný projekt fotogalerie k článku z titulní strany Martina Vítková Okresní kolo BiO Aby nedošlo k mýlce, nejedná se o biojogurty ani o zemědělství šetrné k životnímu prostředí, ale o Biologickou olympiádu, celostátní soutěž, jejíž 48. ročník právě probíhá. Zúčastnili se ho také žáci strážské školy. Žákyně osmého ročníku Hana Cihlářová postoupila do okresního kola, které se konalo na gymnáziu v České Lípě. Příprava na klání nebyla právě jednoduchá. Hanka samostatně vypracovala vstupní výzkumný úkol a nastudovala spoustu materiálu včetně některých kapitol z učební látky devátého ročníku jako osmačka totiž ve své kategorii patřila k mladším účastníkům, kteří měli co dohánět, aby stačili svým soupeřům z devátých tříd a z odpovídajících ročníků gymnázií. A jak to dopadlo? Naše reprezentantka se umístila na velmi pěkném osmém místě mezi více než dvaceti soutěžícími. Gratulujeme! M. Višňáková Tour de Ralsko 2014 Vážení čtenáři Varty, v dubnovém zpravodaji jsem vás informovala o chystaném 10. ročníku Tour de Ralsko Nyní vám seznamuji s doplňujícími informacemi hlavního organizátora cyklozávodu, uveřejněného v dubnovém vydání Mimoňského zpravodaje; cituji: Nakonec jsme výjezd na kopec Ralsko vynechali a máme zcela novou super trať v délce 48 km viz Startuje se v Mimoni u Zámeckého parku (park bude zařazen po dohodě s městem Mimoň dle počasí) v sobotu 17. května 2014 v 10 hodin (prezence do 9 hodin). Startovné předem je 200 Kč. Jede se o poháry, medaile a diplomy. Rovněž je k dnešnímu dni otevřeno přihlašování a informace v propozicích jsou ucelené. Budu rád, když se přihlásíte zatím třeba bez placení. Ředitelem tratě je biker Ondřej, tel , Ředitelkou vyjížďky je spinning instruktorka Ing. Eva Farářová, tel , J. Frei hlavní organizátor cyklozávodu Zdroj: Mimoňský zpravodaj duben 2014, převzala: M. Honzírková strana 9

10 květen 2014 Pronajmeme byty v obci Křižany část obce Žibřidice. Byty o velikosti 3+1 a výměře cca 55 m2 za Kč (holý nájem a služby). Vlastní topení krbovými kamny. Plastová okna, parkování u domu, vesnické bydlení. Spojení vlakem nebo autobusem. V místě obchody i lékař. Kontakt majitel: možnost pořadníku Prohlídky p. Prchalová: AQA Stráž pod Ralskem nabízí převíjení elektromotorů opravy a prodej čerpadel tel.: Dále možnost pronájmu bytů v Bulovce na Frýdlantsku nebo v Jindřichovicích pod Smrkem. Info: strana 10 VARTA - zpravodaj města Stráž pod Ralskem. IČO Vydávání povoleno MK ČR E Měsíčník. Náklad 400 výtisků. Redakční rada: Karel Huml (šéfredaktor), Michaela Hylská, Milena Honzírková. Příjem příspěvků na podatelně MěÚ nebo na Zasílané příspěvky musí obsahovat jméno a adresu autora (na žádost nemusí být zveřejněno). Nezveřejněné příspěvky budou otištěny v příštím vydání. Adresář přispěvatelů je k dispozici na IC. Veškerá inzerce je placená dle daného ceníku. Vytiskla Tiskárna Knopp. Uzávěrka příštího čísla je

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Str á ž pod Ralskem USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25.6.2014 Přítomni na začátku jednání:

Více

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem -- ------------------- Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 13. srpna 2014 Přítomní:

Více

Město Stráž pod Ralskem. USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 19. září 2012

Město Stráž pod Ralskem. USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 19. září 2012 Jlt Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 19. září 2012 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 17. října 2012 Přítomní: Omluven: Ověřovatelé

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 14. března 2012 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 18. června 2014 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí.

schválit Dohodu o partnerství uzavřenou mezi Čmelákem Společnost přátel přírody, Švermova 32, Liberec a Městem Jablonné v Podještědí. Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 4 ze dne 17. 12. 2014 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3974/2014 Počet stránek dokumentu: 5 Usnesení RM č. 68/2014 schválit Dohodu o

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Počet přítomných: 6 Omluven: Martin Průcha Hosté: 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 21. 12. 2015, od 18:00 hodin. Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou panem Gustavem Pilzem.

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 7/14 ze dne 25. 6. 2014 Přítomni: Filipová, Ullwerová, Janeček, Zdeněk, Jahodová, Filip, Kubelík, Krafta, Konopík, Vrtišková, Kolář, Rážová, Novotný

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 10. června 2013 R 302/13 R 303/13 R 304/13 R 305/13 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na vydání publikace Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013

USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013 USNESENÍ Zastupitelstva města dne 11. prosince 2013 Přítomno 12 zastupitelů, omluveni 3 (Ing. Kapoun, p. Listoň, pí Líbalová) Z 107/13 Podíly z výtěžku loterií a) souhlasí s ukončením platnosti usnesení

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016 Zasedání zahájila v 18. hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ Z 11. schůze Rady města Ralsko konané dne 6. června 2011 od 14:00 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ Z 11. schůze Rady města Ralsko konané dne 6. června 2011 od 14:00 hodin MĚSTO RALSKO Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. ZÁPIS A USNESENÍ Z 11. schůze Rady

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 13. června 2011 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Mgr. Dušan Krabec (9) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 83. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 25.06.2014 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 15.9.2014 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Jana Švehlová Jaroslav Starý

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Starosta (dále jen předsedající ) Martin Hájek zahájil 18. zasedání Zastupitelstva obce (dále jen OZ) v18. hodin a všechny

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera, Radka Marková, Mgr. Dagmar Žbánková, Milan Horváth, JUDr. Lucie Plochová přítomna od 17,05 hod.

Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera, Radka Marková, Mgr. Dagmar Žbánková, Milan Horváth, JUDr. Lucie Plochová přítomna od 17,05 hod. Zápis č.18/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 13.3.2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

299/2016/RM 313/2016/RM)

299/2016/RM 313/2016/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í ze 44. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 25. 8. 2016 (č. usnesení 299/2016/RM 313/2016/RM) usnesení č. 299/2016/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 R 55/15 R 56/15 Přehled plnění usnesení rady města souhlasí s prodloužením termínů splnění usnesení rady města č. R 93/14 ze dne 3. 2. 2014, R 244/14

Více

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012 Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1108/47/12 1. schvaluje program 47. schůze

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 23. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h), T. Verner, F. Toušek Dále

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města dne 1. prosince 2011 ZM

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města dne 1. prosince 2011 ZM MĚSTO DOKSY USNESENÍ Zastupitelstva města dne 1. prosince 2011 Přítomno 14 zastupitelů, pí Harcubová a pí Líbalová nebyly přítomny na část jednání Z 120/11 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy a smlouvy

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Usn.č. 41/02 1) Usn.č. 41/02 2)

Usn.č. 41/02 1) Usn.č. 41/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 41. zasedání konaného dne 27. 4. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 2. 6. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

Usn.č. 29/02 1) Usn.č. 29/03 1)

Usn.č. 29/02 1) Usn.č. 29/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 29. zasedání konaného dne 4. 11. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od hod. listů:6

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od hod. listů:6 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 09.11. 2016 od 19.00 hod. listů:6 Přítomno 7 členů ZO z 9: Čajan Jiří, Medalová Renata, Mašek Josef, Zejda Josef, Krejčí Jiří, Kovalčík Vladimír

Více

Hlasování: hlasů pro 7 Kontrola usnesení z 11. zasedání ZMě dne 23.11.2015. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro 7 Kontrola usnesení z 11. zasedání ZMě dne 23.11.2015. Trvá nebo splněno 12. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 16.12.2015 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení 19,20 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne

Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne Z á p i s č. 10 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 24. 2. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Zápis č. 4/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích.

Zápis č. 4/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích. Program: Zápis č. 4/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 5. 9. 2016 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 23.4.2015 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 15/2016

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 15/2016 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 15/2016 Ze schůze Rady města Toužim konané dne 15. srpna 2016 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady 2. Projednání záměru na prodej nemovitého majetku

Více

Schůzi zahájil starosta Městyse Lukov JUDr. Lubomír Mála v hodin a přivítal všechny přítomné.

Schůzi zahájil starosta Městyse Lukov JUDr. Lubomír Mála v hodin a přivítal všechny přítomné. Zápis ze zasedání zastupitelstva Městyse Lukov č. 11, konaného dne 17.2.2016 v úřadovně městyse Schůzi zahájil starosta Městyse Lukov JUDr. Lubomír Mála v 17.30 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod Č.

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015

Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Zápis č. 6/2015/9 ze zasedání Zastupitelstva městyse Krucemburk, konaného dne 4.11.2015 Jednání bylo zahájeno v 18 hodin Přítomno: 15 členů ZM dle presenční listiny Hosté: 9 občanů Program: Pozvánka ze

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. 2011 (usnesení č. 35/5 49/5) 35/5 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

Z Á P I S. Datum konání: 21. února ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Langr Miloš. pí. Voříšková Jitka

Z Á P I S. Datum konání: 21. února ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Langr Miloš. pí. Voříšková Jitka Z Á P I S ze 3. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 21. února 2011 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 10 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 1 Ing. Otp Potluka

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. února 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. února 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 8. února 2016 R 78/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 08. 02. 2016, b) souhlasí s prodloužením termínu

Více