YMCA T.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "YMCA T.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007"

Transkript

1 YMCA T.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

2

3 SLOVO PŘEDSEDY OBSAH SLOVO PŘEDSEDY Bylo by to lehké, Pane Utéct z boje za lepší svět Ten, který se ustavičně rodí. Ano, bylo by to lehké, nestarat se o lidi okolo, zavřít za světem dveře svého domova a nadávat na zkaženost mládeže, vysoké ceny, politiku či lhostejnost ostatních. Bylo by to lehké, ráno vstát a jít do práce, po práci sníst večeři, poklábosit s rodinou a znovu jít do postele. O víkendu si užívat zasloužený odpočinek u televize nebo u bazénu na zahradě. Ano, bylo by to velmi lehké a příjemné, starat se jen o sebe a nestarat se o ty ostatní. Užívat si toho, co si vydělám, dopřát si co můžu a pak v klidu umřít. A ten, kdo měl v životě míň štěstí než já? Jeho problém. Ať se stará pěkně každý sám o sebe. Děkuji Bohu z celého srdce za to, že ne všichni chtějí takhle žít a že se ještě najdou lidé, kterým záleží na těch ostatních. Že jsou ochotní věnovat svůj volný čas úplně cizím dětem a věří, že tím ovlivní budoucnost tohoto světa. Nejde jen o hraní her a běhání po lese. Jde o velkou lásku a obětavost, o spoustu času a síly, ale také o únavu, bolesti a zklamání. Děkuji všem, kteří si občas říkají: Bylo by to lehké, Pane. ale já to ještě nevzdám! Libor Pospíšil, předseda OBSAH slovo předsedy obsah poslání ymca struktura sdružení kontakty aktivity a programy členská základna táborová sekce skautská sekce 1. GINKGO Hustopeče 2. SEVERKY Brno 3. YMCA-SKAUT Švábenice 4. SOKOLÍK Silůvky 6. YMCA-SKAUT Domanín 7. POUTNÍCI Břeclav 8. LESNÍ SKŘÍTCI Břeclav 9. JESTŘÁBI Prostějov 11. PŘÍRODY DĚTI Prostějov 12. TÁBOROVÝ OHEŇ Podivín 20. VYRIONY Brno 25. STŘÍBRNÍ VLCI Prostějov 99. LESNÍ MOUDROST Kyjov 77. OTEVŘENÁ KLUBOVNA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PODĚKOVÁNÍ YMCA T.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

4 POSLÁNÍ YMCA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ POSLÁNÍ YMCA T.S. YMCA T.S. je křesťansky orientované, dobrovolné, nepolitické a neziskové občanské sdružení pro děti a mládež. Je členem největší a nejstarší celosvětové mládežnické organizace YMCA. Sdružení se snaží přivést mladé lidi k plnohodnotnému životu péčí o harmonický rozvoj jejich tělesné, duševní i duchovní stránky. Toto poslání se uskutečňuje prostřednictvím mravní výchovy, tělesné výchovy a sportu, vzdělávacích programů, charitativní a humanitární pomocí potřebným a mezinárodními styky s důrazem na vzájemné poznávání a spolupráci mladých. Sdružení vzniklo 8. května 2001 valnou schůzí sdružení YMCA-SKAUT při YMCA v ČR na základě transformace organizace do kolektivních členů YMCA s vlastní právní subjektivitou. VALNÁ SCHŮZE VÝBOR SDRUŽENÍ Ing. Martin Čapka, Mgr. Kateřina Keprtová, Veronika Motáčková, Libor Pospíšil, Ing. Kateřina Pospíšilová, Pavel Urban TÁBOROVÁ SEKCE TÁBORY PRO VEŘEJNOST STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI Libor Pospíšil (předseda) Mgr. Kateřina Keprtová (místopředseda) SEKRETARIÁT Ing. Kateřina Pospíšilová (do září 2007) Bc. David Vlašic (od září 2007) SKAUTSKÉ ODDÍLY SKAUTSKÁ SEKCE OTEVŘENÁ KLUBOVNA YMCA T.S., o. s. (táboření & skauting) Na Řádku Břeclav IČ: bankovní spojení: /0300 Libor Pospíšil Nerudova 807 Podivín Ing. Martin Čapka Dukelských hrdinů 20 Břeclav struktura sekretariát sekce kontakty sdružení předseda 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 YMCA T.S.

5 AKTIVITY A PROGRAMY ČLENSKÁ ZÁKLADNA skautské oddíly oddíly a kluby tábory pro veřejnost otevřená zájmové kroužky vzdělávání členská základna Hlavní výchovná se ve sdružení soustřeďuje do skautských oddílů. V roce 2007 jich ve sdružení pracovalo 13. Programem skautských oddílů je poznávání a ochrana přírody, hry, osvojování dovedností a vědomostí důležitých pro život, cestování, výtvarné a kreativní aktivity, sport a výchova v duchu křesťanských ideálů. YMCA T.S. nesdružuje pouze skautské oddíly, ale také oddíly zaměřené na práci s dětmi z dětských domovů či neorganizovanou mládež, pro kterou jsou připravovány různé programy. Tento program sdružení je zaměřen na nečlenskou veřejnost a uskutečňuje se hlavně o letních prázdninách. Táborová sekce pořádá několik turnusů letních táborů, na kterých jako vedoucí pracují dobrovolníci. Jak sám název značí, tato aktivita je otevřena široké veřejnosti a zahrnuje v sobě hlavně jednorázové akce, např. různé výtvarné dílny, soutěže a hry pro děti, sportovní vyžití na lezecké stěně, klub deskových her aj. Zájmové kroužky vznikly z velké části při skautských oddílech hlavně v menších městech z důvodu poptávky po jiném než skautském programu. Zakládají je bývalí skautských oddílů, kteří již nemají možnost či čas zůstat v oddíle. V současné době funguje např. Taneční krúžek Ratolest, keramický kroužek, kroužek pro školčátka, dětské sbory atd. Pro členy sdružení i dobrovolníky pořádá YMCA T.S. jedno- i vícedenní akreditovaná školení. Zvláštní systém vzdělávání je pak vypracován pro skauty. V roce 2007 bylo se sdružení YMCA T.S. registrováno 448 členů, z toho 33 členů bylo činných (tzn. s právem volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů sdružení). Členové byli organizováni v 14 oddílech a klubech. Struktura členské základny dle věku YMCA T.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

6 TÁBOROVÁ SEKCE Táborová sekce v roce 2007 uspořádala tábory pro veřejnost ve dvou čtrnáctidenních turnusech na tradičním tábořišti na Kláskově Mlýně. Táborů se zúčastnilo celkem 224 dětí a na pořádání se podílelo asi 60 vedoucích a dalších pracovníků. První tábor (2. turnus: ) vedl zkušeně Pavel Hon, který se v rámci svých hlavasovských povinností musel letos stát trpaslíkem neboť hlavním úkolem celého tábora bylo probuzení princezny Sněhůlky. Trpaslíci (děti) za pomocí svých princů (vedoucích) bojovali o získání sedmi kouzelných oříšků, které byly nezbytné pro princeznino probuzení. A nebyly to boje ledajaké! Musely se poprat ve vodě s kouzelným leknínem, propíchnout srdce sedmihlavému drakovi či se vypořádat se situací, kdy oříšek uloupí agent 007. Naštěstí zbyla ještě spousta času na všelijaké sportovní vyžití, hry, kroužky, výlety do okolí a zábavné večery se soutěžemi či živými večerníčky. Druhý tábor (3. turnus: ) vedl hlavní vedoucí František Straka. Příprava táborů probíhala po celý rok a zahrnovala propagaci ve sdělovacích prostředcích, nábor vedoucích a pracovníků a zajištění zásobování tábora. Důležitou součástí přípravy byla i příprava vedoucích. Ta sestávala z několika setkání vedoucích jednotlivých turnusů i jednoho velikého setkání všech vedoucích v Brně. Šestnáctá sezona táborů pro veřejnost byla poprvé organizována bez provozu kanceláře kontakt s rodiči byl možný jen v konkrétních hodinách na Informačním centru mládeže ve Vaňkovce, které nám pronajalo za příznivých podmínek sesterské sdružení YMCA Brno. Děkujeme za práci, nasazení a čas všem, kteří se podíleli na organizaci tábora a bez jejichž pomoci by nebylo možné tábory uskutečnit. 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 YMCA T.S.

7 SKAUTSKÁ SEKCE Skautská sekce sdružení je tvořena převážně skautskými oddíly, které se snaží svou celoroční í vychovávat děti a mladé lidi k přátelství, čestnému chování, odvaze a citlivému vztahu k přírodě. Kromě skautských oddílů jsou v našem sdružení i dva oddíly zaměřené na práci s dětmi z dětských domovů. Ve skautských oddílech jsou děti rozděleny do menších skupin - družin, které vedou mladí lidé blízcí jim věkem. Podle věku jsou pak družiny určeny světluškám či vlčatům (nejmenší děti do 9 let), skautům a skautkám (10-15 let) a roverům a rangers (15 a více). Družiny se schází pravidelně každý týden na schůzkách, v rámci oddílu se pak pořádají společné akce jako jednodenní a vícedenní výpravy, brigády, sportovní odpoledne apod. Skautská sekce má rovněž svá pravidelná setkávání všech YMCA-SKAUTŮ našeho sdružení, například jarní sraz oddílů (SKAZA) či podzimní PRAcovní SEtkání. Systém vzdělávání a výchovy je zaměřen převážně na rádce družin (Rádcovský kurz), starší činovníci oddílů se mohou zúčastnit Čekatelského kurzu nebo Lesní školy. Mimo to se také snažíme lidem činným ve vedení oddílů zpřístupnit kvalitní výukové programy pořádané profesionálními a akreditovanými instruktory. Více informací na YMCA T.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

8 GINKGO 01 HUSTOPEČE Náměstí Míru 21 Hustopeče nad Bečvou Pavel Paulo Urban Rybníček 61 Hustopeče n. B. Roman Kmotr Válek Bránka 66 Hustopeče n. B. Eva Válková Bránka 66 Hustopeče nad Bečvou do 15 let let - 2 nad 18 let - 8 zástupce Jaký byl uplynulý rok 2007? Především byl tento rok rokem velkých změn. Na začátku školního roku 2007/08 muselo nově zvolené vedení oddílu řešit zásadní komplikace realizace i celoročně pracujících skupin, a to skončení platnosti smlouvy o ubytování ve stávajících prostorech. Zásluhou zastupitelstva městyse jsme opět našli střechu nad hlavou a tak už nic nebránilo balení, malování, stěhování, rozbalování a zabydlování v nové klubovně, jež byla slavnostně otevřena 27. října. Kromě této významné události a každopátečních družinových schůzek jsme: uskutečnili tři vícedenní akce se vypravili na dvě víkendové výpravy zrealizovali třináct jednodenních akcí se účastnili velké polní hry HELP98 Tyto akce se nemohou obejít bez laskavé podpory a pomoci rodičů a přátel oddílu, úřadu městyse Hustopeče n/b, firmy Váhala & spol. a samozřejmě také činovníků oddílu (Teplotky, Evy, Kecky, Kmotra a Pinga), za což jim všem patří velký srdečný dík. 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 YMCA T.S.

9 02 SEVERKY BRNO světlušek Úvoz 25 Brno Veronika Veverka Motáčková Černozemní 33 Brno Terezie Silven Dvořáková Jugoslávská 46a Brno Markéta Nardo Pospíšilová náměstí Republiky 5 Brno do 15 let let - 16 nad 18 let - 20 Podařilo se nám uspořádat zhruba 20 jednodenních akcí, mezi které patří společné výlety po okolí Brna, ale také výroba korálků, vánoční a mikulášská akce, nebo tradiční závod trojic ZMS, které pořádáme pod záštitou farnosti sv. Tomáše v Brně. Společně jsme strávily část Velikonoc, podzimní prázdniny a nemohlo chybět ani JuPí, na kterém se už 15 let projevují hudební talenty našeho oddílu. Zkusily jsme uspořádat společnou akci se spřáteleným dívčím oddílem z Kuřimi, která skončila velkou spokojeností na obou stranách. A velmi rády jsme přispěly svou účastí na společných akcích YMCA T.S. V létě jsme opět uspořádaly dva tábory. Skautky se v prostředí Vysočiny přesunuly až do daleké Indie, kde měly přijít na kloub záhadě zmizení bílých slonů a objevit Město malomocného krále (mezitím ale také stihly natrénovat překrásný tanec, navštívit Jihlavu i s veselou ZOO, ukuchtit kus-kus ). Světlušky si odvážně troufly na vlastní pěst do stanů a jejich desetidenní cestou je provázeli Nonni a Manni z Islandu. Po celý rok jsme se aktivně účastnily PMDD (Papežské Misijní Dílo Dětí) pod záštitou naší farnosti. Holky svými výrobky a velikonočními pohlednicemi přispěly na Jarní jarmark, ale hlavní akcí tohoto roku bylo setkání několika tisíc dětí z celé republiky v Brně, přičemž zdobily Moravské náměstí naše dvě tee-pee a v sobotu se naše rangers ujaly pořádání velké části atrakcí. Rok 2007 byl opět velmi nabitý a plný událostí. Přejme si, aby naše dětí, vedení ani rodičové nepolevovali ve svém nadšení a aktivitě. Dík patří všem, kteří se o chod oddílu dlouhodobě starají, a především rodičům, kteří přispívají nad rámec povinných plateb a tím nám umožňují setrvávat ve výborné klubovně v centru Brna. YMCA T.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

10 YMCA SKAUT ŠVÁBENICE 03 Vladimír Norgy Hroza č.p. 339 Švábenice Jana jiříčková č.p. 73 Švábenice do 15 let let - 9 nad 18 let - 13 č.p. 228 Švábenice Scházíme se v klubovně v domě č. p. 288, který je v majetku obce. Obec nám hradí veškeré náklady, spojené s chodem klubovny (elektřina, plyn, voda, materiál na opravy). Obec nám též přispívá na dopravu dětí na tábor a celoroční. Díky této pomoci jsme mohli pořídit pružná lezecká lana, elektronické šipky a stolní fotbálek. V lednu jsme uspořádali po obci Tříkrálovou sbírku s výtěžkem 27 tisíc korun pro potřeby Charity. V květnu jsme uskutečnili čtyřdenní putování po Beskydech s výstupy na Pustevny, Lysou horu a Ivančenu. S noclehy nám pomohli farníci z Frýdlantu nad Ostravicí a Pastorační centrum v Rožnově pod Radhoštěm. V měsíci červenci proběhl tradiční skautský tábor na základně v Milkově s návštěvou Javoříčských jeskyní, v srpnu pak třídenní putování po Šumavě v oblasti Prachatic. Na plavecký bazén do Vyškova jsme se vypravili v listopadu, v prosinci jsme organizovali roznášení Betlémského světla po obci; v klubovně bylo několik dalších akcí jako vánoční dílna, turnaj ve stolním fotbálku či rozloučení s rokem Starší děvčata se většinou věnují chrámovému zpěvu. Ve farním kostele uspořádala děvčata setkání u jesliček s názvem Bonifácovy vánoce. O naší i a skautingu vůbec píšeme do Obecního zpravodaje, který vychází 3x ročně.též informujeme občany v naší vývěsce, která je v prostoru autobusové zastávky. Poděkování za pomoc naší organizaci patří Obecnímu úřadu Švábenice, Lesnímu družstvu Švábenice a stavební firmě Hladký. 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 YMCA T.S.

11 04 SOKOLÍK SILŮVKY Sokolská 132 Silůvky Petr Sedlák Tyršova 550 Rajhrad Tomáš Pikola Prachatičky 248 Silůvky do 18 let - 33 nad 18 let - 20 Tradičně jsme i letos zahájili rok náročným závodem dvojic Zimní stopou okolo Silůvek. Potěšilo nás, že se závodu účastní stále více malých dětí a také jejich rodičů. V lednu i v únoru jsme využili bohatou sněhovou nadílku a uskutečnili několik výprav do zimní přírody, některé na běžkách, jiné pěšky. Zatímco v přírodě jsme si trénovali svoji kondici a vytrvalost, na Valentýnské rukodělné schůzce jsme si procvičili šikovnost našich prstů. Jako v předchozích letech jsme i letos uspořádali Velikonoční schůzku, kde si mohli všichni kluci i jejich tatínci uplést velikonoční pomlázku, dívky pro ně naopak zdobily vajíčka a vyráběly velikonoční ozdoby. Jen co jarní sluníčko rozpustilo sníh, vyrazili jsme na kolech do údolí řeky Jihlavy a také jsme pomohli s úklidem obce; léto jsme pro změnu přivítali uspořádáním velkého Atletického čtyřboje pro veřejnost. Mezi všemi těmito akcemi jsme se každý týden scházeli v naší klubovně či na krátkých výletech do přírody. Vrcholem celého roku byl letní stanový tábor u obce Pyšel. Na táboře jsme uprostřed krásné přírody strávili tři týdny, které byly plné her a soutěží. Na táboře jsme si pořádně otužili těla, zbystřili smysly a hlavně upevnili naše přátelství a oddílového ducha. Během léta jsme uspořádali několik menších sportovních akcí, ale s příchodem větrného podzimu jsme se vrátili do klubovny, kde jsme mimo jiné vyráběli papírové draky, jejichž vzhled i let jsme potom porovnali na tradiční Drakiádě. Především pro chlapce jsme na konci podzimu uspořádali turnaj v oblíbeném florbalu. Naši finančně i morálně podporovali zastupitelé obce Silůvky, kterým patří náš upřímný dík. Podrobnosti a aktuality z naší i najdete na našich webových stránkách YMCA T.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

12 YMCA SKAUT DOMANÍN 06 č.p. 9 Domanín Marie Pokorná č.p. 279 Domanín Zbyněk Vašina č.p. 332 Domanín do 15 let let - 4 nad 18 let - 7 V tomto roce jsme se s dětmi zaměřili hlavně na v klubovně. Zkoušeli jsme různé druhy rukodělných prací jako je ubrousková technika, batikování, vystřihovánky z papíru a jiné. Největší důraz ale klademe na kvalitní přípravu a průběh družinových schůzek, které máme pravidelně každý týden. Kromě toho děti soutěží dlouhodobě ve sbírání pohlednic měst a obcí České republiky. Do klubovny jsme pořídili velkou mapu ČR. Na ni označujeme města a obce, ze kterých máme ve sbírce pohlednici. Letní tábor ve Francově Lhotě jsme zaměřili na poznávání obyčejů a zvyků některých států Evropy. Každoročně roznášíme Betlémské světlo. Na svátek Sv. Štěpána připravujeme vystoupení u jesliček. Zvlášť významná byla pro nás v tomto roce pouť v Žarošicích. Sochu P. Marie jsme nesli ve světelném průvodu již 15 rokem. Často jezdíme na velmi oblíbené výlety do kina nebo aquaparku v Uherském Brodě. Děti také rády spí na klubovně, kde si vždy uvaří dobrou večeři a po setmění následuje noční strašidelná výprava. Děkujeme za finanční podporu Obecnímu úřadu v Domaníně a bratru Viktoru Hlaváčovi. 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 YMCA T.S.

13 07 POUTNÍCI BŘECLAV Na Řádku 21 Břeclav Vítězslav Azbi Vejrosta Karla Čapka 2 Břeclav Miroslav Čert Pokorný Na Valtické 3 Břeclav do 15 let let - 5 nad 18 let - 7 Schůzky jednotlivých družin probíhaly každý týden. Jednou za dva měsíce se uskutečnila schůzka celého oddílu. Mimo tato setkání proběhla celá řada víkendových akcí. Jmenovat můžeme například akce Po stopách Yettiho, Zlatá Horečka nebo Operace Sv. Jiří. Zvláštní charakter mívá tradiční velikonoční akce, kdy oddíl jede na 4 dny do nějakého vzdálenějšího místa v roce 2007 to bylo město Hranice na Moravě akce Dobrodružství za Hranicemi. Od února do června jsme si v naší dlouhodobé hře na akcích Přísně tajné, Renegade, Hon na Borise nebo Finální zúčtování mohli vyzkoušet, jak tvrdá je práce opravdového agenta. Hlavní společnou akcí pro nás bylo setkání oddílů s již tradičním skautským závodem SKAZA, tentokráte jsme se vydali za pokladem amuletu. V měsíci květnu jsme také pomáhali připravovat akci Pohanské hrátky pro děti ze široké veřejnosti. Koncem školního roku probíhá tradičně loučení se školním i skautským rokem nazvané KAR akce plná vzpomínání a hodnocení. O prázdninách proběhl stanový tábor v Pyšli. Přenesli jsme se o několik století zpět a vyzkoušeli jsme si, jaké je to žít v době Václava II. Z podzimních akcí můžeme jmenovat například Oblast 50, Výsadek v sektoru 14, SOS nebo vícedenní akci Pomoc. Konec roku je bez vánoční schůzky ve Valticích na Hnízdě nepředstavitelný. Na vánoční schůz- ce bylo, mimo dárků a scének ze života oddílu, nutno zavzpomínat na celý rok, a to jak při fotkách, tak při videu. Potěšili jsme také babičky a dědečky v Domově důchodců v Břeclavi. Děkujeme městu Břeclav za finanční podporu provozu naší klubovny. YMCA T.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

14 LESNÍ SKŘÍTCI BŘECLAV 08 Na Řádku 21 Břeclav Iva Rosnička Pástorová Sušilova 1 Břeclav Miroslav Čert Pokorný Na Valtické 3 Břeclav do 15 let let - 2 nad 18 let - 11 Během chladných měsíců jsme asi nejvíce využívaly naši milou klubovnu, ale zašly jsme i do kina, stopovaly po městě záhadnou osobu nebo měly možnost předvést své umělecké nadání na tradiční soutěži Zlatá slepice. Podnikly jsme výpravu dokonce až na Aljašku, pobývaly v nefalšovaném srubu jménem Kusalíno a zažily to pravé sněhové. Jen co se oteplilo, táhlo nás to ven, a tak jsme vyrazily rovnou na kolech, posléze i pěšky. Velikonoční prázdniny jsme prožily dobrodružně, téměř až za Hranicemi, nejenom našich možností, ale i těmi na Moravě. Následovala Hvězdárna akce za odměnu, která se letos nesla především v horolezeckém duchu. V květnu jsme se zúčastnily srazu všech YMCA-skautských oddílů a poměřily s nimi nejen své síly, ale také vědomosti a schopnosti. Na závěrečnou výpravu jsme se vydaly přímo do Neprobádána, ale cestou jsme navštívily i známé kraje jako Olomouc a Mladečské jeskyně. Skautský rok jsme zakončily u ohně a během prázdnin se tešily na tábor Ten jsme strávily společně s Poutníky na krásném místě nedaleko obce Pyšel. Počasí nám letos přálo, a tak jsme mohli usilovně pracovat na svém výcviku u dvora krále Václava II. Z nezkušených panošů se nakonec stali skutečně udatní rytíři a rytířky a mohli jsme se tedy pustit do tažení proti zlému Závišovi, kterého jsme nakonec porazili. Zahajovací schůzka po prázdninách se nesla ve veselém duchu. Podzimu jsme využily k barevným výletům, výpravě do Brna na výstavu o Jaroslavu Foglarovi, velké detektivní výpravě do Domanína, ale i ke sportování. V zimě se jako vždy konal věčírek v převleku, tentokráte dle poslední francouzské módy. Nu a konec roku patří Vánocům a tedy i Vánoční oddílové schůzce s dárečky a na Štědrý den neodmyslitelnému Zpívání v domově důchodců. Během roku jsme nadále rozvíjeli spolupráci s Městským muzeem a galerií Břeclav a v květnu jsme pomáhali připravovat doprovodný program k akci Pohanské hrátky. Nadále si dopisujeme s naší adoptovanou sestřičkou Nadijou z Ukrajiny a jsme moc rády, že i díky naší malé pomoci se jí daří lépe. Děkujeme všem, kteří zas pomáhali a pomáhají nám vedoucím, rádcům, rodičům a v neposlední řadě městu Břeclav za finanční podporu. 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 YMCA T.S.

15 09 JESTŘÁBI PROSTĚJOV Křížkovského 12 Prostějov Jaroslav Dundee Liška sídl. Svobody 19/71 Prostějov Tomáš Hakim Magnusek Krapkova 9 Prostějov do 15 let let - 4 nad 18 let - 2 YMCA T.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

16 PŘÍRODY DĚTI PROSTĚJOV 11 Raisova ulice Prostějov Josef Bill Nenál Cyrila Boudy 29 Prostějov Lenka Strouhalová Kostelecká 17 Prostějov do 15 let let - 2 nad 18 let - 7 V roce 2007 jsme získali k užívání chatu na Ulmance v oblasti Velkého Kosíře. Na přilehlém pozemku se pak konal letní prázdninový tábor. Několikrát do roka pořádáme oddílový turnaj ve stolním tenise a lakrosu, který se stal takovým oddílovým sportem. Mezi další přední sportovní aktivity našeho oddílu patří aerobik, kterým děti obvykle ukončují schůzky. Náš oddíl se asi jako jediný zaměřuje i na práci s romskými dětmi především v raně školním věku. Pravidelně se zůčastňujeme třikrálových sbírek prostějovské Charity. Srdečně děkujeme našemu sponzorovi, kterým je firma Wisconsin (a její ředitel ing. Jaroslav Olmr). Na oddílu přispívá i město Prostějov, kterému také děkujeme. 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 YMCA T.S.

17 12 TÁBOROVÝ OHEŇ PODIVÍN Sadová 895 Podivín Libor Pospíšil Nerudova 807 Podivín Eva Minaříková Bratislavská 527 Podivín do 15 let let - 6 nad 18 let - 18 Rok 2007 byl pro nás úspěšný. Zdvojnásobili jsme počet skautských družin a samozřejmě pokračovali v projektu Otevřená jak nabídkou kroužků, tak úspěšnými akcemi pro veřejnost velikonoční a vánoční dílnou. Tento rok jsme po loňské odmlce uspořádali i týdenní letní tábor na Milkově, o podzimních prázdninách zase navštívili Hustopeče nad Bečvou. Počátkem listopadu jsme velkolepě oslavili Slavnost všech svatých a jak jinak než hostinou ve Škole čar a kouzel v Bradavicích. V prosinci jsme spolu strávili všechny adventní neděle nasledované vánoční oddílovkou, kde jsme si vánočně naladěni povídali, zpívali a tvořili. A oddílový časopis? Ten pro letošek nahradil Denní věštec YMCA T.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

18 VYRIONY BRNO 20 Pivovarská 9 Brno Veronika Jelínková Havlenova 2a Brno Lýdie Kučerová Labská 19 Brno (od ) Petra Šimoníková Mikulovská 3 Brno Veronika Koudelková Dolní Lhota 23 Blansko do 18 let - 50 nad 18 let - 14 Náš oddíl během roku 2007 uspořádal 8 víkendových jednodenních a 12 vícedenních akcí pěšky i na kole, do blízkého i vzdáleného okolí Brna, mezi nimiž nemohly chybět každoroční oddílové výpravy výroční, vánoční a závěrečná, 4 tábory (letní i zimní). Dále jsme se zúčastnily mezioddílových soutěží. Na jaře proběhla brigáda na tábořišti. Na začátku školního roku jsme pozvaly rodiče na prezentaci oddílové i s promítáním fotek z akcí. Z nejvýznamnějších akcí připomeňme: letní tábory na tradičním tábořišti v Černém lese u Lipnice 14 denní světluškovský Aztékové (indiánská tématika, bydlení v tee-pee) a 14 denní skautský Hobit (dobrodružná tématika, bydlení v tee-pee, s koly) zimní tábory skautek v podhůří Beskyd a světlušek v Jeseníkách na běžkách i sjezdovkách již tradiční vícedenní akce se spřátelenými oddíly: s Trapery (přechody hor a cyklovýlety pro starší a vedení oddílů, Boj o Brno, pololetní prázdniny na sjezdovkách i běžkách, velikonoční výprava, brigáda na tábořišti na Lipnici, s ddíly z YMCA T.S. (Zimní stopa, SkaZa, PraSe), s oddíly ze střediska Lesní moudrosti (ZáKoPí) Důležitou změnou v našem oddíle bylo předání vedení oddílu. Od nového školního roku je vedoucí oddílu i světlušek Tlapka (Lýdie Kučerová) a u skautek Kapka (Alena Boudová). Náš oddíl také funguje virtuálně na webové adrese Zde jsou k dispozici aktuální informace o právě probíhajících akcích, novinky z oddílového života, kontakty na vedení oddílu, fotoalbum, vzkazovník, ale i něco málo o historii oddílu, organizaci či programové příslušnosti. 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 YMCA T.S.

19 25 STŘÍBRNÍ VLCI - klub oldskautů PROSTĚJOV družiny ulice Raisova Prostějov Josef Šťastný Švabinského 16 Prostějov František Hájek Určická 68 Prostějov do 15 let let - 0 nad 18 let - 22 Vlci Vlčice YMCA T.S. není pouze zájmovým sdružením pro křesťanskou mládež.; do své organizační struktury začleňuje též starší občany důchodového věku a občany se zdravotním postižením, kterým poskytuje prostor pro zájmové vyžití a společenské uplatnění..to je velice záslužná. Důkazem této velmi prospěšné aktivity je např. 25.klubu oldskautů YMCA v Prostějově, ve kterém se na pravidelných schůzkách setkávají bývalí skauti z období před i po 2.svět. válce, muži i ženy mezi léty věku. Náplní práce našeho klubu je zájmová, osvěta, přednášky na různá zajímavá témata, návštěvy kulturních a vzdělávacích akcí, ale také vzájemná pomoc a podpora v těžkých životních situacích a zdravotních problémech, společné návštěvy blízkých lázní, lázeňských procedur a pod.. Na setkáních nám nikdy nechybí veselá mysl, humor, zpěv písní národních, skautských, trampských i současných, čímž stvrzujeme platnost hesla ZPĚ- VEM K SRDCI SRDCEM K VLASTI. Fyzickou prací, radou a příkladem pomáháme mladým skautům k získávání znalostí o přírodě a její ochraně, pomáháme při táboření i v klubovním prostředí tak, aby závazek přijatý složením skautského slibu jsme plnili i v našem věku, tj. BÝT PŘÍTELEM VŠECH LIDÍ DOBRÉ VŮLE A POMÁHAT BLIŽNÍMU. Patří dík a společenské uznání občanskému sdružení YMCA T. S., že v duchu křesťanské etiky podporuje starší a invalidní občany a vytváří prostor pro jejich. Přesvědčili jsme se, že zástupci města Prostějova oceňují tyto aktivity YMCA T. S. YMCA T.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

20 LESNÍ MOUDROST KYJOV 99 ŘKFÚ Palackého 64 Kyjov Ondřej Krajtl Nětčická 2271 Kyjov Vojtěch Valihrach Husova 564 Kyjov do 15 let let - 1 nad 18 let - 3 Oddíl Lesní moudrost v roce 2007 úspěšně rozvíjel svou a rozšiřoval členskou základnu. Mezi největší a nejúspěšnější akce patřil týdenní letní tábor, který se uskutečnil v červenci u obce Milkov na Prostějovsku. Děti prošly starou skříní do kouzelné země Narnie a měly pouhých sedm dní na to, aby zachránily ji i všechny obyvatele před mocí zlé Jadys, té čarodějnice! Fotografické pásmo s příslušným výkladem a ukázkou táborových artefaktů pak při zahajovací zářijové schůzce shlédlo bezmála 30 rodinných příslušníků. O nečekaně povedenou akci se postarala příroda, když 17. listopadu napadla bohatá sněhová nadílka. Pohotově jsme vyrazili do přírody se sáňkami a jinými sněhovými dopravními prostředky. Poznali jsme tak okolí Kyjova netradičním způsobem. Mezi oblíbené stálice i oddílu patří předvánoční besídka, která tentokrát proběhla týden před vánoci na chatě v Koryčanech. Nezapomenutelným hitem akce se stala karetní hra Mozek. Poslední akcí, která proběhla v samém závěru roku, bylo Betlémské světlo. Za dobrodružných podmínek v hustém sněžení na neprotažených silnicích jsme vyrazili do blízké vesnice do charitního domova pokojného stáří, kde jsme tamním obyvatelům předali plamínek z Betléma, zazpívali několik koled a všem popřáli požehnané svátky. 18 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 YMCA T.S.

21 77 OTEVŘENÁ KLUBOVNA BŘECLAV garant Na Řádku 21 Břeclav Martin Čapka Dukelských hrdinů 20 Břeclav V letošním roce se úspěšně rozvíjel program Otevřená, který započal na letním táboře v 2004 na Milkově. Tato aktivita je otevřena příchozím dětem a není podmíněna členstvím ve sdružení. Snažíme se připravovat pro děti zajímavý a pestrý program, který se sestává z pravidelných schůzek a víkendových akcí s 14-ti denním cyklem. Vyvrcholením i je letní tábor. Celkem jsme v roce 2007 připravili devět schůzek s průměrnou účastí 21 dětí, šest jednodenních aktivit (sportovní odpoledne, příprava programu pro ústav sociální péče, výpravu do planetária) s průměrnou účastí 18 dětí, čtyři víkendové pobyty (Koryčany, Valtice, Podivín) s průměrnou účastí 11 dětí, dvě čtyřdenní výpravy do Rajnochovic a Březníku s účastí 40 osob a jedenáctidenní letní tábor v údolí řeky Oslavy pro 93 osob. Zázemí pro program poskytuje a vybavení YMCA-skautských oddílů v Břeclavi, za což jim patří náš velký dík. Naši finančně podpořilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a soukromé firmy ALUREX, s.r.o., DD PNEU s.r.o. a Josef Kolínek Pokrývačství. Rovněž děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomáhají s přípravou jednotlivých aktivit a programů. YMCA T.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

22 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Hospodářský výsledek 2007 Výnosy Kč Náklady Kč Dotace MŠMT ,00 Mzdy, OON, ZP, SP, vč. zák. pojištění ,00 Jiné dotace - přímé KČ (ministerstva, obce, nadace) ,00 Spotřeba materiálu,dhim,dnim ,00 Členské příspěvky ,00 Odpisy ,90 Dary ,00 Služby, opravy, telefony, cestovné, energie ,51 Příjmy z vlastní i * ,00 Poskytnuté příspěvky a dary 0,00 Ostatní výnosy ** ,19 Ostatní náklady *** ,76 Daň z příjmu právnických osob 0,00 Výnosy celkem ,19 Náklady celkem ,27 Ztráta 0,00 Zisk ,92 Rozvaha 2007 Aktiva Kč Pasiva Kč Hmotný a nehmotný Investiční majetek ,00 Vlastní jmění ,74 Finanční investice 0,00 Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta 0,00 Oprávky k hmot. i nehmot. invest. majetku ,00 Závazky z obchodního styku ,50 Peněžní prostředky ,43 Závazky ze závislé i 8 600,00 Pohledávky z obchodního styku ,00 Daň z příjmů právnických osob 0,00 Pohledávky za zaměstnance 0,00 Ostatní pasiva ,33 Ostatní aktiva ,06 0,00 Aktiva celkem ,49 Pasiva celkem ,57 Ztráta 0,00 Zisk ,92 Vysvětlivky: * Příjmy z vlastní i - vyjadřují tržby z pronájmu movitého majetku, tržby z hlavní i YMCA, z prodeje zboží atd. ** Ostatní výnosy - vyjadřují ostatní provozní výnosy, finanční výnosy, vnitřní výnosy, opravné zápisy, úroky atd. *** Ostatní náklady - daně z nemovitostí, ostatní daně a popl., DPPO, manka, pojistné, ost. finanční náklady atd. 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 YMCA T.S.

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 Mikulčice 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

YMCA T.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

YMCA T.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 YMCA T.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 SLOVO PŘEDSEDY OBSAH SLOVO PŘEDSEDY Po ovoci poznáte Když si dnes pustíme televizi nebo otevřeme noviny, ze všech stran se na nás valí informace o tom, jak jsou dnešní děti

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Mikulčice 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

YMCA T.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

YMCA T.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 YMCA T.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 SLOVO PŘEDSEDY OBSAH SLOVO PŘEDSEDY Zůstaňte a bděte se mnou, bděte a modlete se, bděte a proste. Kolikrát už jsme tuto Ježíšovu výzvu slyšeli a kolikrát jsme neposlechli?

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Výroční zpráva 2011

Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Výroční zpráva 2011 Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno Výroční zpráva 2011 1 Představení kmene Kmen Wallowa je organizační jednotkou Ligy lesní moudrosti The Woodcraft League (LLM) od roku 1990, kdy byla LLM po komunistickém

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 315 698 000; 731 625 905 e-mail: shmliblice@cbox.cz www.shm.cz/liblice

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2014

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2014 Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2014 Občanské sdružení Dubíčko nezisková organizace Dlouhá 105/5, 417 02 Dubí 2 IČO: 26984563 DIČ: CZ 26984563 email : dubicko@centrum.cz www.osdubicko.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Bludov 2013 Autor textů: Stanislav Balík - Ježek, za přispění Jana Juránka Hanese, Jiřího Znoje Cvrčka a Jaroslava Petříka

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Ťapáč 2013. Výroční zpráva za rok 2013 Kmen Ťapáč

Ťapáč 2013. Výroční zpráva za rok 2013 Kmen Ťapáč Výroční zpráva za rok 2013 Kmen Ťapáč Část kmene- Hory 2013 1 Organizační struktura kmene Oficiální údaje: Název : Liga Lesní Moudrosti kmen Ťapáč Sídlo : Zázvorkova 1999 Praha 13, Lužiny 155 00 Statutární

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OSADNÍCI JAROMĚŘ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Úvod Rok 2007 byl již šestým od založení ZO ČSOP Osadníci Jaroměř. Naše organizace se neustále vyvíjí tím směrem, jaký jsme si

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/

Představení kmene. Webové stránky kmene: http://arapaho.lovciveverek.cz/ Fotogalerie: http://arapaho.rajce.idnes.cz/ KLM Arapaho Výroční zpráva 2014 Představení kmene Struktura kmene: Náčelník: Zuzana Kluková Ohnivec: Jana Hajduchová Náčelník ROP: Jan Hajduch Pokladník: Irena Malinová Písmák: Zuzana Kluková Webové stránky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

YMCA T.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

YMCA T.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 YMCA T.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 SLOVO PŘEDSEDY OBSAH SLOVO PŘEDSEDY Neměli bychom si namlouvat, že musíme činit obrovské věci. Stačí malé, ale s obrovskou láskou. Matka Tereza Jak bychom se asi cítili,

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

PIONNIER - PIONÝR. Význam tohoto slova původem z francouzštiny znamená průkopník, hlasatel nových myšlenek a cest, objevitel nových směrů.

PIONNIER - PIONÝR. Význam tohoto slova původem z francouzštiny znamená průkopník, hlasatel nových myšlenek a cest, objevitel nových směrů. PIONNIER - PIONÝR Význam tohoto slova původem z francouzštiny znamená průkopník, hlasatel nových myšlenek a cest, objevitel nových směrů. Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky U Stadionu 7, 675 21 Okříšky

Více

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s.

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Výroční zpráva 2014 Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Slovo úvodem Vážení přátelé, držíte v rukou výroční zprávu skautského střediska Jana Boska Olomouc pro rok 2014. Chceme Vás,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Naše 5. pionýrská skupina Děčín je nezisková organizace. Všichni vedoucí pracují dobrovolně ve svém volnu, bez nároku na odměnu.

Naše 5. pionýrská skupina Děčín je nezisková organizace. Všichni vedoucí pracují dobrovolně ve svém volnu, bez nároku na odměnu. Výroční zpráva 2013 Kdo jsme: Pionýr je demokratické, dobrovolné samostatné sdružení dětí, mládeže a dospělých, které se zabývá osvětou, kulturně-výchovnou činností a obhajobou a uspokojováním zájmů a

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč

Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč Organizační struktura kmene Oficiální údaje: název : Liga Lesní Moudrosti kmen Ťapáč sídlo : Zázvorkova 1999 Praha 13, Lužiny 155 00 statutární zástupce : Jan Merhaut

Více

Dárci: SVS, a.s., Envirocont s.r.o., SČVK, a.s., SECOMSYS s.r.o., Jasmína - Hana Mašínová, Česká národní agentura Mládež a YMCA v ČR, Dieta, s.r.o.

Dárci: SVS, a.s., Envirocont s.r.o., SČVK, a.s., SECOMSYS s.r.o., Jasmína - Hana Mašínová, Česká národní agentura Mládež a YMCA v ČR, Dieta, s.r.o. SLOVO ÚVODEM Rok 2013 byl plný změn, konců a nových začátků programů a aktivit. Na postu ředitele managementu a předsedy Rady YMCA v Ústí nad Labem došlo ke změně, možná proto, aby staronový vítr a čerstvý

Více

Výroční zpráva o činnosti Oria župy Šrámkovy za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Oria župy Šrámkovy za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Oria župy Šrámkovy za rok 2012 Obsah: 1. Základní údaje 2. Kontaktní údaje 3. Členská základna 4. Rada jednoty/župy 5. Odborné rady 6. Činnost 7. Přílohy a. Rozvaha b. Výkaz zisku

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 315 698 000; 731 625 905 e-mail: shmliblice@cbox.cz IČ: 68382570 DIČ:

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013

Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013 Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013 Přítomni: Válková, Kejřová, Marečková, Baťková, Gergelová, Svobodová, Nentvichová, Mašková, Zichová, Mahovská Omluveni:. Světničková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./ fax: +420 325643312, č. bankovního účtu: 152777556/ 0600 Zpráva o činnosti v roce 2012 Vypracovala: Mgr.

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

Jsme nezisková organizace. Všichni vedoucí pracují dobrovolně ve svém volnu, bez nároku na odměnu.

Jsme nezisková organizace. Všichni vedoucí pracují dobrovolně ve svém volnu, bez nároku na odměnu. Výroční zpráva 2014 Kdo jsme: Pionýr, z. s. je demokratické, dobrovolné samostatné sdružení dětí, mládeže a dospělých, které se zabývá osvětou, kulturně-výchovnou činností a obhajobou a uspokojováním zájmů

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015 Junák český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s. Na Chvalské tvrzi 860/4 193 00 Praha 20 Horní Počernice IČO: 638 34 910 Kdo jsme? Junák český skaut, z. s., je dobrovolný,

Více

ORION. Ještě jsme. Junák - svaz skautů a skautek, přístav ORION Karlovy Vary

ORION. Ještě jsme. Junák - svaz skautů a skautek, přístav ORION Karlovy Vary Junák - svaz skautů a skautek, přístav ORION Karlovy Vary ORION O d d í l, s t ř e d i s k o, p ř í s t a v, t r e m p s k á o s a d a Oddíl, středisko, přístav, trempská osada - parta lidí, kamarádů a

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Informační centrum oddílů a klubů

Informační centrum oddílů a klubů Informační centrum oddílů a klubů Výroční zpráva 2010 Slovo ředitele Rok 2010 byl rokem pokračování útlumu naší činnosti. Bohužel útlum postihl nyní i naši internetovou činnost a naše internetové portály

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

'/tel. Výroční zpráva o činnosti Orla župy Šrámkovy za rok 2014. Obsah:

'/tel. Výroční zpráva o činnosti Orla župy Šrámkovy za rok 2014. Obsah: '/tel Výroční zpráva o činnosti Orla župy Šrámkovy za rok 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Kontaktní údaje 3. Členská základna 4. Rada jednoty/župy 5. Odborné rady 6. Činnost 7. Přílohy a. Rozvaha b. Výkaz

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008

Výroční zpráva Třebíčského oddílu plavání 2008 Třebíčský oddíl plavání Plavecký areál laguna, Mládežnická 1096/2, 674 01 Třebíč Tel.: 603 702 883, IČO: 642711706 Internet: www.top.webz.cz, email: bartova.top@seznam.cz Výroční zpráva Třebíčského oddílu

Více

1. Činnost ANA za rok 2010

1. Činnost ANA za rok 2010 1. Činnost ANA za rok 2010 Dny otevřených dveří (11.-13.2.) Herní víkendový pobyt Věšín I (11.-13.6.) Herní víkendový pobyt Věšín II (24.-28.9.) Prázdninový pobyt v Peci pod Sněžkou (4.-11.7.) Víkendový

Více

Junák - svaz skautů a skautek ČR. Středisko 521.01 Františka Barvíře Třebechovice pod Orebem

Junák - svaz skautů a skautek ČR. Středisko 521.01 Františka Barvíře Třebechovice pod Orebem Junák - svaz skautů a skautek ČR Středisko 521.01 Františka Barvíře Třebechovice pod Orebem Výroční zpráva 2011 Základní informace o středisku: Adresa střediska: Junák - svaz skautů a skautek ČR Středisko

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Září Vrbenská 50 Turnaj ve vybíjené - Melč Vypracovat PROD (Evix) Aktualizovat matriky odp. skup.vych

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Informační centrum oddílů a klubů

Informační centrum oddílů a klubů Informační centrum oddílů a klubů Výroční zpráva 2011 Slovo ředitele Rok 2011 byl rokem pokračování útlumu naší činnosti, který se prohloubil tím, že jsme nedostali dotace od MŠMT ČR a nemáme je ani na

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLADNO 2 Kdo jsme? - Občanské sdruţení Korálek (dále jen OSK) je otevřenou, nepolitickou, dobrovolnou společenskou organizací s právní subjektivitou. - Občanské sdruţení

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

RDMP Výroční zpráva 2011

RDMP Výroční zpráva 2011 RDMP Výroční zpráva 2011 Kdo jsme? Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy zastřešuje organizace, které naplňují ve smyslu Úmluvy o právech dítěte volný čas dětí a mládeže a sídlí na území Prahy. Naším

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Výroční zpráva 2007. Junák svaz skautů a skautek středisko "DVOJKA" Brno

Výroční zpráva 2007. Junák svaz skautů a skautek středisko DVOJKA Brno Výroční zpráva 2007 Junák svaz skautů a skautek středisko "DVOJKA" Brno Slovo vedoucího střediska Vážení přátelé, dovolte mi, abych ve stručnosti uvedl činnost skautského střediska DVOJKA Brno v roce 2007.

Více