Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č PSČ: IČO: DIČ: CZ Tel.: , Fax: Bankovní spojení: KB Bruntál, č.ú.: /0100. WWW: Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Zpracovali: Mgr. Jan Vavřík, ředitel školy Mgr. Ivana Ostrčilíková, zástupkyně ředitele školy 1

2 Část I Základní údaje o škole Název zařízení, sídlo, charakteristika školy - právní forma, IČ Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Zkrácený oficiální název: ZŠ a MŠ Andělská Hora Andělská Hora č. 215, PSČ Právní subjekt, příspěvková organizace IČ: Identifikátor ředitelství: Všechny součásti zařízení 1. Základní škola (IZO: ) 2. Školní družina (IZO: ) 3. Mateřská škola (IZO: ) 4. Školní jídelna (IZO: ) 2

3 Zřizovatel zařízení Město Andělská Hora, IČ: , č. p. 197, Andělská Hora Ředitel zařízení, jméno, příjmení, adresa Mgr. Jan Vavřík, Střelniční 608, Vrbno p. Pradědem, Zástupkyně ředitele zařízení, jméno, příjmení, adresa Mgr. Ivana Ostrčilíková, Světlá Hora 379, Světlá Hora, Adresy pro dálkový přístup Webové stránky: Datum zařazení do sítě Zařazení do sítě: Poslední úpravy a aktualizace (připojení MŠ a ŠJ ve Světlé Hoře) provedeny k s platností od Celková kapacita školy a jejich součástí (zpracováno podle Výpisu z rejstříku škol a školských zařízení). Základní škola: Školní družina: Mateřská škola: Školní jídelna: 250 žáků 60 žáků 90 dětí 465 porcí 3

4 Údaje o školské radě Ve školním roce 2011/2012 se školská rada sešla celkem čtyřikrát. Na svých jednáních se zabývala některými pravidelně se opakujícími tématy: celoškolní akce a jejich termíny, organizace školního roku, změny v učebním plánu, výsledky výchovy a vzdělávání, stav budov, údržba, opravy, možnosti získání grantů na opravy školních budov, rozpočet školy. Projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy a úpravu Vnitřního řádu pro hodnocení a klasifikaci v souladu s novou platnou legislativou. Protože na podzim r končilo čtyřleté funkční období členů ŠR, byly připraveny a provedeny nové volby z řad pedagogických pracovníků školy (Vladislava Keilingová, Mgr. Ivana Ostrčilíková, Mgr. Věra Saganová) a také za zákonné zástupce žáků (Ing. Jaroslav Lengsfeld, Pavel Krajčovič a Marie Nováková). Zřizovatelem školy - Město Andělská Hora - pak byli jmenováni i zbývající 3 členové (Jana Kučerová, Miroslav Novotný a Dušan Vavřík). Na svém prvním jednání si pak členové nové ŠR zvolili ze svých řad nového předsedu, kterým se stal Ing. Lengsfeld. Všem členům školské rady za jejich práci děkujeme a přejeme jim, aby se spolupráce školské rady a školy úspěšně rozvíjela i v dalším školním roce. Mgr. Ivana Ostrčilíková, členka ŠR Přehled oborů vzdělání ročník: ŠVP ZŠ a MŠ Andělská Hora, č. jedn.: 554/2007 4

5 Část II Přehled pracovníků školy Celkové počty pracovníků: osob/přepočtených osob Pracovníci 2011/2012 fyzicky přepočteně Pedagogů celkem 20 18,62 Učitelů 14 12,37 Vychovatelů 2 1,25 Učitelů MŠ 4 4 Asistenti pedagoga 1 1 Nepedagogů celkem 9 8,16 Ostatní (správní + THP) 5 5 Pracovnice ŠJ, je-li součástí školy 4 3,16 Zaměstnanců celkem 28 26,78 Pozn.: počet fyzických osob se nerovná prostému součtu zaměstnanců někteří pracují např. na část. úvazek v ZŠ a také v ŠD nebo část. nepedag. a část. pedagog. Fotografie z

6 Část III Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy V lednu 2011 se k zápisu dostavilo celkem 18 dětí, 4 dětem byla docházka odložena o jeden rok, do první třídy nastoupilo ve školním roce celkem 14 prvňáčků. Část IV Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem a podle poskytovaného stupně vzdělání A. Klasifikace prospěchu a chování Blíže příloha. B. Vycházející žáci ve školním roce 2011/2012 V tomto školním roce opustilo naši základní školu 21 žáků z toho 10 dívek a 11 chlapců. Podmínky pro přijetí na střední školy byly pozměněny. Přihlášky v prvním kole si mohli žáci podat jen dvě, na maturitní obory se konaly písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky. I přes těžší podmínky přijímacího řízení byli všichni naši žáci přijati na střední školy převážně v okrese Bruntál v prvním kole. Celkem 14 žáků bylo přijato na obory ukončené maturitní zkouškou a 7 žáků na obory ukončené výučním listem. Michaela Benčová SSŠ Praktik Horní Benešov multimediální a propag. tvorba Dominik Beza SOŠ Bruntál elektrikář silnoproud Gabriela Bocanová SOŠ Bruntál kadeřník Veronika Burgetová SPŠ Bruntál ekonomika a podnikání Helena Hapková SOŠ Bruntál kadeřník Jiří Harazin SPŠ Bruntál informační technologie 6

7 Patrik Kubečka SŠ automobilní Krnov autotronik Michael Kučera SOŠ Bruntál instalatér Helena Maňáková Gymnázium Bruntál čtyřleté studium Marek Navrátil SPŠ Bruntál informační technologie Tereza Nováková Gymnázium Olomouc čtyřleté studium Samuel Okřina SOŠ ochrany osob a majetku bezpeč. právní činnost Veronika Olehlová SPŠ Bruntál ekonomika a podnikání Vojtěch Pivoň SPŠ Bruntál strojírenství Patrik Polášek SOŠ Bruntál instalatér Jiří Popovič SPŠ Bruntál informační technologie Kateřina Sekaninová Gymnázium Bruntál čtyřleté studium Zdeněk Svoboda SOŠ Bruntál autoelektrikář Patrik Tomka SOŠ Bruntál instalatér Michaela Vašková SPgŠ a SZŠ Krnov zdravotnický asistent Nikola Waiserová OA a SZeŠ Bruntál ekonomika podnikání Mgr. Soňa Olivová, výchovná poradkyně C Integrovaní žáci, další zpřesnění údajů Na obou stupních ZŠ pracujeme se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, a to jak s dětmi se specifickými poruchami učení, tak i žáky talentovanými. Talentovaní žáci pak mají možnost zapojit se do nepovinných předmětů, zájmových útvarů a především účastnit se olympiád a dalších vědomostních soutěží. V tomto školním roce jsme neměli ani jednoho žáka posouzeného PPP jako mimořádně nadaného. 7

8 Pravidelně integrujeme žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a dosahujeme na tomto poli dobrých výsledků a spokojenosti žáků i rodičů. Práci s tělesně postiženými žáky vyžadujícími zvláštní péči se nebráníme, avšak nejsme zcela připraveni a materiálně vybaveni na děti s těžším postižením mentálním ani fyzickým. V hodnoceném školním roce nenavštěvoval naši školu ani jeden žák s fyzickým postižením. V roce 2011/2012 jsme integrovali a zařadili do režimu speciálního vzdělávání s reedukační péčí dle zpracovaného Individuálního vzdělávacího plánu (IVP) celkem 22 žáků, z toho ke dvěma žákům byla přidělena rozhodnutím KÚ MsK Ostrava také asistentka pedagoga. Tento počet je v průběhu školního roku průběžně aktualizován v souvislosti se spoluprací s PPP Bruntál. Dalších 20 žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, avšak bez vlastního IVP, bylo zařazeno do režimu tzv. zohledňování. Tento počet je v průběhu školního roku také průběžně aktualizován v souvislosti se spoluprací s PPP Bruntál. Se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami pracuje proškolený pedagog, který má také k dispozici odpovídající materiální zázemí (vlastní kabinet, PC s připojením na internet, speciální výukové programy, ) Do režimu speciálního vzdělávání bylo zařazeno 22 žáků (10 dívek a 12 chlapců), z toho 13 s IVP a 9 bez IVP. Žáci se SPU bez režimu speciálního vzdělávání V tomto školním roce bylo zohledňováno 20 žáků (7 dívek a 13 chlapců). Zpracovala : Mgr. Soňa Olivová, výchovná poradkyně Tradiční pouštění draků v říjnu

9 Část V. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Typ kurzu Vzdělávání ředitelů 1 / 4 Integrovaní žáci 2 / 4 Odborné předměty dle aprobací 5 / 8 Počet zúčastněných pracovníků, počet akcí Část VI. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Ani letošní rok jsme s dětmi neprozaháleli, naopak, podíleli jsme se společně na spoustě akcí a reprezentovali jsme naši školu v různých soutěžích, jejichž celoroční soupis Vám právě předkládám. Září Slavnostní zahájení školního roku 2011/2012, spojené s fotografováním opálených navrátilců do školního procesu. Deváťáci se ujali prvňáčků, předali dárky a nabídli ochranu po celý rok. Také se sešli na společném dobrodružném spaní ve škole. Přiletěli k nám draví ptáci se svými krotiteli a předvedli rozličné letové variace. Začali jsme opět bojovat za třídění odpadu, vypukla tradiční sběrová soutěž. Ve třídách se volily třídní samosprávy, zástupci parlamentu, začalo seznamování s učiteli a intenzivní práce. Konaly se adaptační pobyty v prostorách školy. Svou činnost zahájily nepovinné předměty a zájmové kroužky. 9

10 Poprvé se opět sešla školská rada. Učitelé se začali vzdělávat na různých školeních, rozjel se projekt Šablony, který by měl zajistit inovaci učitelské práce. Říjen Osmáci byli s p. uč. Olivovou prozkoumat bruntálské sopky. Naši reprezentanti se zapojili do orientačního běhu ve Vrbně pod Pradědem. Druháci, třeťáci a páťáci přespali ve škole s p. uč. Pavliňákovou, Sekaninovou a Saganovou. Deváťáky už postupně začali lákat náboráři ze středních škol. V přátelském duchu proběhly první třídní schůzky spojené se Dnem otevřených dveří. Proběhl učitelský seminář o čtenářské gramotnosti. Budoucí absolventi si vyjeli na Veletrh středních škol do Bruntálu. Proběhla náborová akce ve školní jídelně s cílem přesvědčit dosud váhající rodiče o kvalitách stravy připravené našimi specialistkami na výživu dětí. Uskutečnily se volby do Školské rady s doprovodným programem pro rodiče a děti. Listopad Naši florbalisté se poprali (o vítězství) v Karlovicích. Na pravidelných čtvrtečních setkáních plánovali učitelé celoroční akce a zlepšování výukových metod. Další výjezdní akcí pro deváťáky byl Veletrh řemesel v Bruntále. Zástupci naší školy se účastnili Ekokonference v Ostravě. Konala se již tradiční Drakiáda pod vedením zkušeného drakouše, resp. drakologa kolegy Bujnocha. Proběhla další školení pedagogických pracovníků ve vybraných oborech. 10

11 V součinnosti s polskou družební obcí proběhl turnaj ve stolním tenise a výtvarná dílna. Naše výtvarnice s dětmi vyráběly ozdoby na obecní vánoční strom a také vánoční přáníčka pro seniory. Prosinec Začali jsme připravovat každoroční vánoční projekt Žijeme v Evropě. Florbalisti reprezentovali na turnaji Orion Cup. Přijela k nám skupina historického šermu Pernštejni se zdařilým představením. Naši pěvci zapěli na Vánoční rolničce ve Vrbně pod Pradědem. Na prvním stupni proběhlo zimní vánoční tvoření a zdobení školy. Naši budoucí školáčci přišli navštívit své kolegy na pravidelný Projektový den MŠ a 1. stupně. V rámci předvánoční nálady jsme shlédli ( ročník) film v bruntálském kině. V tělocvičně školy jsme uspořádali zábavnou olympiádu, alias vánoční projekt, kde jednotlivé třídy po svém pobavily, zapojily a poučily ostatní. Konaly se první napínavé Přijímačky nanečisto, kde si nejstarší vyzkoušeli své studijní předpoklady. Vánoční náladu podpořily vonící vánoční stromečky ve třídách a v jídelně a také proběhnuvší vánoční besídky v jednotlivých kolektivech. Leden Třídní schůzky konané za účelem zhodnocení prvního pololetí rychle přehodily vánoční atmosféru na ryze pracovní, ba finišující. Taktéž se naplno rozběhla příprava tradičního Karnevalu a plesu. Nejstarší žáci pracovali na semináři připraveném záchranáři a vyzkoušeli si spoustu životně potřebných dovedností, například vzkříšení panny zvané Anča, zvládání nouzových situací apod. 11

12 První krok k dospělosti prožili naši nejmenší při zápisu do prvních tříd. Otestovali jsme znalosti dětí ve 3., 5., 7. a 9. ročníku v testech Kalibro, kde jste mohli srovnat svou ratolest a její úroveň v celorepublikovém měřítku. Byly napsány pololetní písemky a provedeno přezkoušení znalostí za první pololetí a zúčtovali jsme spolu a vydali pololetní vysvědčení. Únor Hlavní akcí měsíce byl Karneval a ples, na jehož přípravě se nemalou měrou podílí všichni dotčení školou, včetně dětí. I přes značnou námahu je tato dvojakce tradičně jednou z nejúspěšnějších v okolí, a to se nechci chlubit, vlastně chci, protože jsme na to pyšní.:o)) Sněhové podmínky a zdatní kolegové nám umožnili uskutečnit Zimní sportovní dny pro zájemce o lyže a snowboard. Všechny nohy zůstaly celé a prkna snad také. Probíhalo další vzdělávání ped. pracovníků v ekologických a jiných aktivitách. S kolegy jsme zkoumali účinnost a efektivitu třídnických hodin na čtvrtečních metodických odpoledních. Březen Opět se ozvala okresní florbalová liga v Karlovicích za účasti našich reprezentantů. Zájemci o divadelní kulturu z řad žáků navštívili opavské Slezské divadlo a představení Sluha dvou pánů. Uskutečnila se výstava fotografií spojená s vernisáží ve Světlé Hoře. Proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce a následně kolo okresní (v Krnově), na němž naše řady hájili nejlepší borci kola školního. Ve Vrbně zarecitovali naši vyslanci z prvního stupně. Plno legrace i napětí jsme měli možnost zažít na cirkusovém představení uskutečněném v tělocvičně školy. Rozjel se celotýdenní projekt Mediální výchova, kde se v každém předmětu i ročníku žáci zapojili do různých mediálních činností. 12

13 Jako každoročně týden médií vrcholil Dnem bez stresu a Školou naruby, kdy si děti vybíraly z nabídky netradičních předmětů dílen a deváťáci si vyzkoušeli práci učitelů prvního stupně. Naši umělci se též podíleli na ozdobení velikonočních stromů v našich obcích. Zúčastnili jsme se okresního kola biologické olympiády v Krnově. Chytali jsme další vědomosti na školeních k výuce předmětů. Duben Fotbalisti předvedli nejen své přednosti na fotbalovém turnaji škol ve Dvorcích. Sešli jsme se na už taky tradiční vernisáži výtvarných prací ve školní jídelně a odpoledne potom na třídních schůzkách s rodiči. Naši ekologové zasoutěžili na klání v bruntálské ZŠ Okružní. Čtvrťáci vyslechli pořad Policie ČR ve Vrbně pod Pradědem a spolu s páťáky slavili Den Země výletem na akci do bruntálského parku. Deváťáci propotili oděvy na tentokrát skutečných přijímačkách na SŠ. Byly proneseny první návrhy vystoupení na letošní Akademii. Děti začaly využívat v příznivém počasí o přestávkách venkovní výběhy (jako zoo po celé republice). Květen Shlédli jsme divadelní představení Divadélka pro školy z Hradce Králové, které nás pobavilo v naší jídelně. Naši nejstarší se zapojili do celorepublikového Dne proti rakovině a vysbírali pár korunek na ochranu proti zákeřné nemoci. Zájemci vyjeli na několikadenní výlet do polské Cerekwe. Vypukla Akademie, další, i když vydřená, chlouba naší školy, která vždy začíná jako celoškolní manévry a stěhování rekvizit a vybavení do tělocvičny a samozřejmě pokračuje 13

14 horečným dolaďováním připravených vystoupení, přípravou moderátorů, generální nervózní- zkouškou a vrcholí úlevou po předvedení zdařilých výkonů na vlastnoručně připraveném jevišti. Výletníci z většiny ročníků vyjeli na naplánované výlety, aby posbírali atraktivní zážitky. Červen Florbalisti opět reprezentovali školu tentokrát v Bruntále. Turisti z prvního stupně si vyšlápli z Vrbna přes Annaberg zpět do školy. Deváťáci si připravili hry nejen pro budoucí školáky na akci v MŠ. Vrcholila sběrová soutěž, jejíž výsledky byly vyhlášeny na slavnostním zakončení školního roku. Poslední spáči přenocovali ve škole (třeťáci). Připravovala se ročenka. Uskutečnil se výlet osmáků plavba na výletní lodi (Titanicu?) na Slezské Hartě. Spolu se staršími žáky jsme viděli hudební pořad o vztahu hudby a filmu. Sešli se rodiče budoucích prvňáčků s paní učitelkou Sekaninovou. Proběhl konkurz na příštího ředitele naší ZŠ. První stupeň vyrazil do bruntálského divadla na vystoupení Stonožek. Pedagogičtí pracovníci se rozloučili se školním rokem na společném posezení na zahradě školy. Zabubnoval nám bubeník Miloš Dvořáček na skvělém hudebním pořadu v jídelně. Proběhla poslední pedagogická rada, závěrečné písemky a letošní definitivní uzavírání známek. Zasportovali jsme si zábavně na Olympijském dni, kde si naši nejstarší připravili různé soutěže pro své kamarády. 14

15 Vrátili jsme všechny vstřebané učebnice. Rozloučili jsme se ve třídách zábavnými besídkami. Slavnostně jsme se rozloučili s odcházejícími deváťáky. Vydali jsme zasloužená vysvědčení, slavnostně jsme zakončili školní rok, uklidili ve třídách i kabinetech a spěcháme na vytoužené prázdniny, abychom se my učitelé znovu sešli po dovolené v srpnu a děti, lačné nových vědomostí, v září. Bc. Kamila Bezová, vyučující češtiny Výsledky některých zájmových útvarů Šikovné ruce Tento kroužek letos navštěvovaly opět děti od první po čtvrtou třídu. Vzhledem k většímu počtu zájemců jsme se rozdělili na dvě skupiny mladší a starší. Scházeli jsme se vždy v úterý po obědě. Věnovali jsme se různým činnostem. Malovali jsme, kreslili, vystřihovali, lepili, skládali, háčkovali, Pracovali jsme nejvíce s papírem, ale také s textilem, vlnou a jinými materiály. Společně jsme vymýšleli činnosti, hledali náměty. Nezapomněli jsme ani na přípravu jednoduchých pokrmů. I tentokrát jsme se před prázdninami rozloučili sladkými dobrotami, mladší ovocným pohárem, starší upečeným dortem. Mgr. Hana Crhová, vedoucí kroužku 15

16 Chovatelský kroužek Do práce v Chovatelském kroužku se v letošním školním roce zapojilo dvanáct dětí ze 3. a 4. třídy. Scházeli jsme se každý pátek v našem školním zvěřinci, abychom se zde starali o morčata, osmáky, křečky, vodní želvy, andulky a roselu. To jsou zvířátka, která zde mají svůj domov. Na krmení vodních želv máme také svůj vlastní chov moučných červů. Zvěřinec jsme si také ozdobili vlastnoručně namalovanými obrazy zvířat a také o životě našich svěřenců získávali potřebné informace. Třeťákům a čtvrťákům pomáhaly v průběhu týdne s péčí o zvířata i starší děti, hlavně deváťáci. Činnost chovatelského kroužku vyvrcholila koncem školního roku exkurzí do Stanice mladých přírodovědců v Bruntále. Seznámili jsme se zde se zvířaty, která u nás ve škole nechováme, dozvěděli jsme se, jak o taková zvířata pečovat a možná si pořídíme nějaký přírůstek do našeho zvěřince. Mgr. Ivana Sekaninová, vedoucí kroužku Florbal Okresní florbalová liga Začátkem června se uzavřel letošní ročník Okresní florbalové ligy turnajem konaným v Bruntále. Během školního roku se odehrálo celkem pět turnajů. Naši florbalisti bojovali s florbalisty z Karlovic, Břidličné, Rýmařova, Vrbna a Bruntálu -Jesenická. Letošní liga byla velmi vyrovnaná, pořadí na jednotlivých místech se neustále přeskupovalo. Konečné pořadí se určilo až v závěrečném turnaji. Bohužel na tomto pořadí se podepsala naše i vrbenská neúčast. I letos, stejně jako loni, jsme byli svědky nervy drásajících zápasů, včetně samostatných nájezdů, legračních i sportovních (v duchu fair-play) momentů a povzbuzování diváků. Často o pořadí jednotlivých turnajů rozhodovalo vzájemné skóre či duel. Celkově jsme v lize letos obsadili šesté (poslední) místo. I když naši hráči bojovali udatně, bohužel se projevil odchod loňských sehraných deváťáků a pomalé sehrávání florbalistů z různých tříd. Ale i přesto Andílci zaznamenali úspěch díky Honzovi Makovi v doprovodné soutěži střelců, ve které Honza skončil na druhém místě s 36 góly. Účastníci Okresní florbalové ligy (listopad, prosinec, duben, květen, červen; Karlovice, Břidličná, Bruntálu): Petr Výmola, Jan Mako, Patrik Polášek, Patrik Tomka, Patrik Kubečka, Michael Kučera, 16

17 Marek Navrátil, Jiří Popovič, Jiří Harazin, Veronika Olehlová, Helena Maňáková, Jakub Hynek, Ondřej Lengsfeld, Barbora Vikartovská Orion florbal cup Do této celorepublikové soutěže jsme se zapojili na přelomu listopadu a prosince 2011 v kategoriích mladší a starší hoši. V obou kategoriích se Andělská Hora stala pořadatelem okrskových kol, ve kterých naši florbalisti bojovali s Karlovicemi, Vrbnem p. Prad., Rýmařovem a Břidličnou. Hrálo se o postup do okresního kola do Krnova. Což byla sama o sobě velká motivace pro hráče, a tak jsme byli svědky napínavých, často do posledních sekund nerozhodných zápasů v duchu fair-play. Naši žáci vytvořili svým skandováním a povzbuzováním báječnou sportovní atmosféru, ve které jsme viděli mnoho branek. V každé kategorii skončili naši Andílci na druhém místě a v doprovodné soutěži střelců Jakub Hynek a Jan Mako patřili k nejlepším. Mladší hochy porazil jen Rýmařov a starší hochy Břidličná. Bohužel na postup do okresního kola v Krnově dosáhli jen starší hoši, kde hráli ve velmi oslabeném týmu vzhledem k nemocnosti hráčů. Účastníci: IV.: okresní kolo Krnov, prosinec 2011: Petr Výmola, Eduard Bocan, Jan Mako, Marek Navrátil, Samuel Okřina, Jiří Popovič, Jiří Harazin, Patrik Kubečka, Patrik Tomka, Patrik Polášek, Michael Kučera III.: okrskové kolo Andělská Hora, listopad 2011: Dominik Fajmon, Jakub Hynek, Josef Klíma, Ondřej Lengsfeld, Adam Novák, Michael Štiak. ČEZ street-hockey Jedná se o turnaj konající se v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a v okrese Vsetín, který je určen žákům do 13 let a probíhá v několika kolech. Turnaj má své specifikum - za jeden pětičlenný tým mohou hrát hoši i dívky společně. Florbalisté Andílci ( ročník) a florbalistka Andílka (7. ročník) se zúčastnili okrskového kola, kde sice prohráli s Bruntálem - Okružní, za to ale získali zkušenosti s natáčením a rozhovorem do televizní kamery studia Polar. Účastníci: oblastní kolo, březen 2012, Bruntál: Dominik Fajmon, Jakub Hynek, Josef Lengsfeld, Robert Svoboda, Michael Štiak, Barbora Vikartovská 17

18 Přespolní běh Na podzim se ve Vrbně pod Pradědem konalo okresní kolo přespolního běhu. Závod se konal jak pro 1. a 2. stupeň ZŠ, tak i pro první dva ročníky středních škol v rámci družstev i jednotlivců. Kromě naší školy se běhu zúčastnily školy z Vrbna p. Prad., Bruntálu, Krnova, ZŠ z Rýmařova a Zátoru. Naši žáci se zúčastnili běhů na vzdálenosti m, m a m. V kategorii družstev mladší hoši (1500 m) skončili na předposledním 7. místě, ale v kategorii jednotlivců jsme zaznamenali krásné 7. místo ze 41 běžců. V kategorii starší hoši (5 000 m) jsme sice družstvo nevyslali, ale jako jednotlivci se kluci neztratili. Všichni se umístnili v první polovině startovního pole 50 běžců, konkrétněji na 12., 27. a 28. místě. Mladší dívky jako družstvo si vybojovaly 5. místo, tj. skončily v polovině startovního pole družstev a v jednotlivcích zaujaly rozličná umístění od 5. a 6. až po 39. místo z 45 běžkyní. Účastníci: okresní kolo, říjen 2011, Vrbno p. Prad.: Dominik Fajmon, Jakub Hynek, Dominik Krelík, Ondřej Lengsfeld, Adam Novák, Eduard Bocan, Jan Mako, Petr Výmola, Terezie Andrysová, Nela Bušíková, Markéta Keilingová, Valerie Procházková, Barbora Vikartovská. Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) 30. května ZŠ Rýmařov pořádala okresní kolo atletické soutěže OVOV pro 6. a 7. ročníky ZŠ. Soutěžilo se v osmičlenných družstvech, která tvořili čtyři chlapci a čtyři dívky. Naši reprezentanti se společně s dalšími sedmi družstvy utkali o postup do krajského kola v těchto disciplínách: běh na 60 m, dribling, hod medicinbalem, skok daleký, švihadlo, trojskok z místa a lehy-sedy. I když nakonec po lítém boji skončili na předposledním místě (oproti loňskému poslednímu místu), tak se všichni dobře bavili, nechyběla legrace i rivalita a ani překonávání vlastních sil a dosavadních sportovních rekordů. Účastníci: okresní kolo Rýmařov, : Terezie Andrysová, Nela Bušíková, Valerie Procházková, Barbora Vikartovská, Josef Babiš, Jakub Hynek, Lukáš Lukaštík, Ondřej Lengsfeld Fotbal - Coca-cola cup Letos jsme se zapojili i do turnaje na podporu fotbalu. Hoši odehráli pouze jedno kolo, do dalšího nepostoupili i přes veškeré fotbalové nasazení. Turnaj se hrál ve Dvorcích, kde kromě domácích se 18

19 hoši utkali i s Bruntálem-Jesenickou. Z pohledu vyučujícího se opět potvrdilo, že na akcích podobného typu se vše nedá uhlídat. Zvláště na fotbalovém stadionu, kam přišla téměř celá obec. Pro vyučující z toho vyplynuly nové zkušenosti a ponaučení. Pro některé nezdárné žáky poznání, že každý čin nese své důsledky. Účastníci: Dvorce, duben, okresní kolo: Petr Výmola, Dominik Krelík, Jiří Popovič, Jiří Harazin, Patrik Kubečka, Marek Navrátil, Jiří Langer, Michael Kučera, Patrik Tomka, Eduard Bocan, Samuel Okřina, Patrik Polášek, Jakub Hynek. Mgr. Eva Kyšová, vyučující TV Sběrová soutěž Každoročně probíhá v naší škole Velká sběrová soutěž. Děti přináší do sběrného dvora ve Světlé Hoře druhotné suroviny, za které dostávají body. Takto získané body pak odevzdávají ve škole, kde se evidují. Hlavním cílem akce je naučit děti i jejich rodiče třídit odpady. A také, a to především, prospět ekologii. Do soutěže se zapojilo 26 žáků. Nejlepší sběračka Eliška Bezová odevzdala úžasných bodů a tím opět překonala svůj loňský rekord. Dalšími velmi zdatnými sběrači byli Robert Svoboda a Ondřej Soroka. Celkově žáci donesli odpadové suroviny, za které obdrželi bodů. Děti dostávaly body nejen za PET lahve, ale i za sběr papíru a jiný odpad. Pokračoval i sběr odpadového hliníku. Nejpilnějšími sběrači jsou žáci třídy V. A, kde byl opět nejaktivnější Robert Svoboda, ale zapojili se více či méně všichni žáci. Nasbírali úctyhodných 13 kg hliníku. Dalším byl Dominik Beza (IX. A), Barbora Vikartovská (VII. A) a Iveta Maková (III. A). V letošním školním roce se již neopakoval častý omyl ve sběru hliníku, kterým jsou obaly od různých brambůrků. Na odlišení je jednoduchý způsob. Když zmačkáte hliník, nevrátí se do původního tvaru a zůstává zmačkaný. Letošní ceny pro naše sběrače byly financovány částečně sponzorským darem obce Světlá Hora a částečně naší školou z výtěžku karnevalu a plesu. Budou odměněni všichni účastníci soutěže. Mgr. Věra Saganová EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) Okresní ekosoutěž ( ): tato týmová soutěž se konala jako každý rok v Bruntále. V letošním školním roce byl tématem soutěže STROJ ČASU. Všechny dílčí soutěže se týkaly času, 19

20 např. za jak dlouho se rozloží sklo apod. v přírodě či jak dlouho trvá zimní spánek medvěda. Naši školu srdnatě reprezentovalo 16 žáků (8 žáků z 6. a 8. třídy). Žáci 6. třídy přivezli první místo za vstupní výtvarný úkol z recyklovaného materiálu. Další ocenění bylo zaznamenáno v doprovodných soutěžích v rámci jednotlivců díky Veronice Olehlové (8. roč.). Projekt ŽÁBA 2012: V průběhu měsíce dubna jsme letos opět zachraňovali žáby (do projektu je zapojena celá škola). V posledních dnech měsíce března žáci 8. ročníku vystavěli zábrany v délce cca 600 m podél komunikace z Andělské Hory směrem na Vrbno pod Pradědem. Celý duben žáci jednotlivých tříd každodenně chodili přenášet žáby do andělskohorského rybníka. V rámci projektu došlo i k neplánovanému sběru odpadků podél silnice a z příkopů od neukázněných řidičů projíždějících aut. The GLOBE Program: Během letošního školního roku jsme pokračovali v programu The GLOBE, v rámci kterého dochází k meteorologickým, hydrologickým a půdním měřením. Díky nim jsme si opět ověřili vhodnou dobu pro migraci žab. Při letošních měřeních jsme se zaměřili na sledování závislostí výšky sněhové pokrývky, teplot vzduchu a půdy (do 50 cm). Žáci, kteří provádí měření, tzv. Gloubáci, se naučili pracovat se sněhoměrnými tyčemi, prohloubili své vědomosti k dané problematice. Mgr. Eva Kyšová, vyučující ekologie Část VII. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Provedené kontroly ze strany České školní inspekce (datum, typ provedené kontroly, námět), nejlépe doložené kopií jejich závěrů. Ve školním roce nebyla prováděna kontrolní činnost ze strany ČŠI Poslední kontrola proběhla ve školním roce Inspekční zpráva + závěry jsou k dispozici v kanceláři školy nebo na WWW školy. 20

21 Část VIII. Výkon státní správy Výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č. 139/1995 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, 3, odst. 2), písm. a) až l)., a podle zákona č. 561/2004 ("školský zákon") eventuelně počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 4 0 Zařazení mezi integrované žáky se spec. vzděl. potřebami a IVP 6 0 Vyřazení z integrovaných žáků se spec. vzděl. potřebami a IVP 0 0 Počet žáků osvobozených od školní docházky 0 0 Zařazení do MŠ 6 0 Přijetí k plnění povinné školní docházky 19 0 Kdo se těší do školy?,

22 Část IX. Další údaje o zařízení doplňující informace Další aktivity zařízení. Veškeré aktivity nad rámec povinné výuky se uskutečňují formou zájmových kroužků (z větší části pod vedením učitelů školy): Nepovinné předměty, zájmové kroužky ve školním roce Název NP/ZÚ Vedoucí Výuka hry na klavír soukr. Rybář Náboženství NP M. Zukowski Výtvarný kroužek ZÚ Novotná Ruční práce ZÚ Ogurčáková Sportovní kroužek ZÚ Keilingová Italský jazyk ZÚ Sovadinová Hudebně-dramatický kroužek ZÚ Rezníková Šikovné ruce ZÚ Crhová Knihovnický kroužek ZÚ Bezová Tenis ZÚ Ogurčáková Sportovní hry ZÚ Kyšová Základy hry na kytaru ZÚ Sovadinová Pohybové hry ZÚ Olivová Open door ZÚ Fukala Chovatelský kroužek ZÚ Sekaninová Všeználek ZÚ Saganová Partneři: - Podařilo se úspěšně spolupracovat se školskou radou - Pravidelná je i spolupráce s TJ Světlá Hora, také s AŠSK (Asociace školních sportovních klubů). - V prostorách školy působí také soukromý učitel hry na hudební nástroje. - Výborná spolupráci máme i se SDH v našich obcích i s HZS MsK Bruntál - Tradičně spolupracujeme s Policií ČR, prac. Bruntál 22

23 - Zapojujeme se do akcí organizace TEREZA, jsme v síti MRKEV, máme titul GLOBE SCHOOL - Spolupracujeme s oběma obcemi (kulturní a společenské akce, separace odpadů ) - Udržujeme čilé partnerské vztahy se školami v polských partnerských obcích Reńska Wies (Dlugomilowice) a Polska Cerekiew Školní družina Přípravu na školní rok 2011/2012 jsme začali opět v posledním srpnovém týdnu, aby bylo pro děti ve školní družině vše nachystáno. V letošním školním roce se přihlásilo do školní družiny celkem 51 dětí a všem dětem se věnovaly vychovatelky Marta Ogurčáková a Alena Barčíková. Stejně jako v předešlých letech, tak i v letošním roce, nabídla školní družina pro děti spoustu zájmových a zábavných činností. V září jsme hlavně přivítali naše nové žáčky z první třídy. Po vzájemném představování jsme je seznámili s našimi prostorami, ukázali a předvedli jim hry a hračky. Ve školní družině si mohou děti během celého roku také vyzkoušet svůj talent v různých činnostech. Činnosti byly rozděleny opět do jednotlivých měsíců, které máme pojmenované podle našeho vzdělávacího programu a byly zaměřeny na sportovní, výtvarnou, hudební, pracovní, dopravní, přírodovědnou a dramatickou výchovu. Školní družina není pokračováním vyučování. Veškerá činnost je zaměřená na zájmovou, rekreační a odpočinkovou činnost. Dáváme dětem většinou volnou ruku, aby si samy vybraly, čemu se budou věnovat a co je nejvíce baví. Pro děti byly nachystány na celý školní rok také soutěže, závody, projekty a větší akce, taktéž zaměřeny na náš školní vzdělávací program. Součástí školní družiny byl také kroužek tenisu, který býval každou středu. Kroužek navštěvovalo celkem 11 žáků a zhruba polovinu tvořili žáci z druhého stupně. V zimních měsících a při špatném počasí jsme chodili hrávat do tělocvičny, a když bylo hezky, trávili jsme čas na tenisovém hřišti. 23

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram Nečín 70, PSČ 262 13, č.ú. 181 352 135/0300 IČO 75033631, e-mail: zs.necin@seznam.cz, tel. 318/588186 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Září Vrbenská 50 Turnaj ve vybíjené - Melč Vypracovat PROD (Evix) Aktualizovat matriky odp. skup.vych

Více