V místních částech se mluvilo hlavně o chodnících a rybníku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V místních částech se mluvilo hlavně o chodnících a rybníku"

Transkript

1 Dnes v čísle: Na základě trvalého pobytu má člověk řadu práv (str. 3) Dnes startuje výstava o konstruktéru Ledwinkovi (str. 4) Okres odměňoval sportovce za jejich výkony (str. 7) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 27. BŘEZNA 2008 ČÍSLO 12 ROČNÍK XVII CENA 5 KČ V místních částech se mluvilo hlavně o chodnících a rybníku K o p ř i v n i c e (hod) V uplynulém týdnu se uskutečnila v místních částech tři veřejná setkání občanů s představiteli města, na nichž byli přítomní seznámeni nejen s plány radnice, ale také se diskutovalo o problémech, které obyvatele jednotlivých obcí trápí. Společným bodem jednání bylo seznámení se schváleným Strategickým a Akčním plánem města, s konceptem územního plánu města na další období a návrhem cyklostezek. Ve Vlčovicích, kde schůze proběhla v pondělí, se nejvíce diskutovalo o možnosti vzniku rybníka, který doposud není začleněn do návrhu nového územního plánu. S návrhem na jeho vybudování přišli rybáři, kteří by ho chtěli zrealizovat v místech, kde v dávné historii už rybníky byly. Proti tomu však vystoupili místní občané bydlící v blízkosti navrhovaného rybníka s tím, že mají obavy, aby je rybník v případě velké vody nezatopil tak jako voda z polí. Další návrh, který se místním Rybáři smějí na přehradě chytat dál, potvrdilo to i ministerstvo L u b i n a (dam) - Rybáři s klasickou povolenkou budou moci na Větřkovické přehradě chytat dál. I těmito slovy by se dal zjednodušit verdikt ministerstva zemědělství, které zamítlo odvolání nájemce přehrady Kamila Zajonce a potvrdilo předchozí rozhodnutí krajského úřadu, který ponechal výkon rybářského práva v revíru v rukou Českého rybářského svazu. Tím je celý případ v podstatě ukončen, ministerstvo nám přiznává právo na tomto revíru dále hospodařit. Ministerští úředníci potvrdili rozhodnutí kraje a neexistuje další možnost odvolání, řekl předseda příborské organizace Českého rybářského svazu Milan Konvička. Kamil Zajonc, který si přehradu, respektive pozemky pod ní, vloni na podzim od Tatry pronajal, se k rozhodnutí ministerstva ani ke svým dalším plánům s přehradou vyjádřit nechtěl. (Pokračování na straně 3) Zlepšit ovzduší má pomoci dotace na výměnu kotlů K o p ř i v n i c e (hod) Vzhledem k tomu, že Kopřivnice se nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, kdy dochází k překračování limitů pro suspendované částice frakce PM 10 a benzo(a)pyren, rozhodla se radnice tuto situaci řešit. Na znečišťování ovzduší se významnou měrou podílejí i rodinné domky, protože mnozí v kotlech na tuhá paliva spalují uhelné kaly a jiné nevhodné materiály. Z tohoto důvodu pracovníci odboru životního prostředí zpracovali dotační program na výměnu kotlů na tuhá paliva za kotle na zemní plyn, jejímž smyslem je zajistit výměnu stávajících kotlů na tuhá paliva za kotle na zemní plyn v rodinných domech v Kopřivnici a místních částech, a omezit tak spalování uhlí a různých druhů odpadů, čímž se přispěje ke zlepšení stavu ovzduší. (Pokračování na straně 2) Školka podpořila hluchoslepé děti K o p ř i v n i c e (ili) - Mateřská škola Pionýrská uspořádala minulý týden prodejní výstavku velikonočních dekorací, jejíž výtěžek šel na konto sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí Záblesk. Do výroby velikonočních ozdob se kromě dětí s učitelkami velkou měrou zapojili i rodiče. Spousta maminek, které jsou na mateřské dovolené, přišla i s mladším dítětem nebo ty pracující zůstaly déle a pomohly nám s výrobou, pochvalovala si dobrovolné zapojení rodičů vedoucí učitelka Anna Dětská. Mateřské školce se podařilo nashromáždit téměř čtyři tisíce korun. nezamlouval, bylo vybudování vzletové a přistávací dráhy pro lehká letadla v těsné blízkosti skládky. Navíc návrh letiště a rybníka si prostorově vadí. Po diskuzi vyzval místostarosta Vladislav Kryške přítomné občany Vlčovic, aby hlasováním dali najevo svou vůli k realizaci obou záměrů. Pro rybník hlasovalo šest a pro letiště pouze jeden z místních občanů, kterých bylo něco přes třicet. V Mniší se občané zajímali o kanalizaci. V současné době se hledá firma, která posoudí ekonomickou nákladnost a všechny možnosti vybudování centrální kanalizace, nebo odpadní vody budeme řešit cestou decentralizace, sdělil Hynek Rulíšek, vedoucí odboru životního prostředí. Lubinské, kde maraton veřejných schůzí končil ve středu, nejvíce zajímalo to, kdy budou zahájeny práce na narovnání komunikace I/58, kdy bude vybudován chodník a rekonstruována křižovatka u jehlanu. (Pokračování na straně 2) Město nechce ztratit kontrolu nad cenou tepla K o p ř i v n i c e (hod) Místostarosta Zdeněk Krajčír a ředitel společnosti Teplo Kopřivnice, spravující rozvody městských tepelných sítí, se tvrdě ohrazují proti nařčení pracovníka společnosti Komtermu Martina Malého, jež byla vznesena vůči nefér jednání města Kopřivnice v minulém týdnu na stránkách Novojičínského deníku. (Pokračování na straně 2) Za nepořádek mohou občané K o p ř i v n i c e (ili) - Zcela nezávisle na sobě navštívili během jednoho týdne dva lidé redakci Kopřivnických novin. Starší pán si přišel stěžovat na nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad na ulici Dělnické. Upozorňoval, že místo je nevhodně zvolené, protože si lidé k němu snadno dojedou autem a vyloží u něj i odpad, který zjevně na toto místo nepatří. Kritiky nebyla ušetřena ani firma Slumeko, s. r. o., pro nedostatečnou četnost vývozu. O dva dny později přišla Marie Jurková, bydlící za tenisovými Velikonoční dekorace vyráběli děti a rodiče v Mateřské škole Pionýrská jako pomoc hluchoslepým vrstevníkům. FOTO: ILONA MAZALOVÁ Na veřejném setkání občané nešetřili vedení radnice a někteří kritizovali postup radnice či jejich pracovníků při řešení různých problémů v obci. FOTO: DANA HOĎÁKOVÁ kurty, poděkovat naším prostřednictvím výše zmiňované firmě za pořádek, který příkladně udržuje v celém městě. Tak uklizeno, jak je u nás na dolním konci, to je jako v reklamě. Služby Slumeka jsou nejlépe fungujícími službami v celé Kopřivnici, netajila se Jurková svým obdivem. Situace však není jednoznačná. Každý z nás čas od času viděl u kontejnerů složený velkoobjemový odpad, který jsou občané ze zákona povinni odvézt do sběrného dvora. (Pokračování na straně 3) Policisté svůj boj s nehodovostí prohrávají, vloni byla zase vyšší K o p ř i v n i c e (dam) Přestože policie zdejšího obvodu podle slov svého vedoucího věnovala vloni zvýšenou pozornost i úseku dopravy, nepodařilo se jí počet dopravních nehod snížit. Vloni se na silnicích obvodu stalo celkem 315 nehod, což je o deset více než v roce Smrt zastihla na silnicích kopřivnického obvodu celkem dva řidiče a v tomto pohledu byla policie úspěšnější, neboť se jí počet mrtvých podařilo meziročně o tři osoby snížit. Naproti tomu bylo způsobeno osm těžkých zranění, což představuje nárůst o celých sedm těžce zraněných osob. Pozitivní je naopak pokles u lehkých zranění na 27 ze 43 případů v roce 2006, uvedl vedoucí obvodního oddělení policie v Kopřivnici Ivan Pilát. (Pokračování na straně 3) Ve výtvarné dílně pionýři a veřejnost tvořili velikonoční ozdoby ze slámy K o p ř i v n i c e - Kopřivnický Pionýr uspořádal akci pod názvem Všude samá vejce zaměřenou na tvorbu velikonočních ozdob. Nebarvila se pouze vejce, ale vytvářely se slaměné věnce, hnízdečka, papíroví beránci a další ozdoby. Výtvarným a rukodělným aktivitám se věnujeme pravidelně každý měsíc, pokaždé se je snažíme aktuálně zaměřit na nějaký svátek, uvedla hlavní vedoucí Božena Klimecká. Výtvarné činnosti se v Pionýru děti věnují pravidelně od roku 1996 a od té doby slavily úspěchy ve finále celostátní soutěže Sedmikvítek, dvakrát si odnesly dokonce nejvyšší ocenění. Klademe důraz na uměleckou činnost dětí. Vedoucí si vymyslí nějaký návrh a děti se jej snaží vytvořit svým způsobem, takže jejich finální výrobek je rovněž obohacený o jejich vklad, vysvětlila Klimecká. Stejně jako tato předvelikonoční dílna i další aktivity nejsou výhradně určeny pouze členům Pionýra, ale i ostatním dětem. Snažíme se poskytnout zajímavé využití volného času a trošičku přispět ke změně zakořeněného myšlení veřejnosti o politickém zaměření této dětské organizace, vysvětlila Klimecká a rozvykládala se o tom, jak u dětí, kterým se vedoucí věnují bez nároku na odměnu ve vlastním volnu, zůstali jen ryzí nadšenci. Přitom právě přes tuto organizaci je možné například bezplatně vycestovat každým rokem do zahraničí na odborné stáže, semináře nebo mezinárodní pobyty. V loňském roce byli členové kopřivnického Pionýra v Litvě, Portugalsku a Německu, letos už stihli absolvovat kurz digitální fotografie v Turecku a seminář o rasismu v Berlíně. Ilona Mazalová

2 STRANA 2 ZPRÁVY Z MĚSTA A OKOLÍ KOPŘIVNICKÉ NOVINY BŘEZNA Město nechce ztratit kontrolu nad cenou tepla pro občany Pracovníci i představitelé radnice jednali a dodnes jednají se zástupci společnosti Komterm, ale vzhledem k tomu, že město není jediným odběratelem, vždy se na dalších krocích dohodli s dalšími, a to se společností Tatra a Oblastním stavebním bytovým družstvem (OSBD). Při jednáních jsme zástupce společnosti vyzývali k doplnění či předložení návrhů dokumentů, ale bohužel vždy jsme na podklady čekali velmi dlouhou dobu. Je pravda, že nám Komterm předložil tři nabídky, ale už po první jsme jim sdělili dlouhodobé záměry města v oblasti zásobování teplem, a to projekt kompletní rekonstrukce rozvodů. Vyzvali jsme je, že pokud mají zájem se ke koncepci města připojit, mají nám předložit nabídku v intencích těchto záměrů. Praga se peněz od Tatry v arbitráži nedočká K o p ř i v n i c e, P r a h a (dam) Bezmála roční tahanice mezi Tatrou a Pragou jsou, zdá se, u konce. Senát Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR minulý týden v Praze zamítl arbitrážní žalobu společnosti pražského podniku. Praga se v arbitráži domáhala náhrady škody, kterou jí měla Tatra způsobit tím, že se rozhodla nenakupovat od ní nápravy pro armádní středně těžký nákladní vůz. Arbitři Hospodářské komory nyní rozhodli, že žaloba Pragy byla nedůvodná, a jako takovou ji zamítli v celém rozsahu. Tatra při práci na projektu armádního automobilu vždy postupovala striktně v souladu se všemi svými závazky jak vůči Armádě ČR, tak vůči svým dodavatelům, řekl v reakci na rozhodnutí arbitrů Ronald Adams, generální ředitel Tatry. Jsme rádi, že výrok rozhodců tuto skutečnost potvrdil, dodal ještě šéf kopřivnické automobilky. To protistrana zatím na výsledek ještě oficiálně reagovat nechce. Pochopitelně to není úspěch, ale zatím nemáme k dispozici písemné vyhotovení rozhodnutí a ani jsem jej neměl možnost projednat s naším advokátem. Proto nejsem schopen šířeji reagovat a ani nechci předjímat naše další kroky, říká předseda představenstva Pragy David Brázda. Podle mediálního zástupce Tatry Vladimíra Bystrova Praga svou žalobu několikrát doplňovala dalšími podáními, opakovaně měnila předmět žaloby i svou právní argumentaci. V rozhodčím řízení se Praga snažila prokázat, že jí v důsledku výměny Radnice řeší koncepci stravování K o p ř i v n i c e (hod) Rada města se zabývala koncepcí stravování ve městě, a to především v základních a mateřských školách a v domově sociálních služeb. V roce 2002 se začalo město zaobírat tímto problémem jednak z důvodu špatného stavu školních jídelen a také díky množícím se požadavkům na opravy, na nevyhovující pracovní, bezpečnostní a hygienické podmínky. Navíc od roku 2001 začal platit nový zákon, který zpřísnil podmínky pro školní kuchyně. Město proto vyhlásilo soutěž na posouzení stávajícího stavu školních jídelen včetně vypracování návrhu na řešení. Soutěž vyhrála firma Mava, která zpracovala studii školních jídelen ve dvou variantách, zastupitelstvo města vybralo variantu, která počítala s vývařovnami a výdejnami. Z důvodu finanční náročnosti byla rekonstrukce rozdělena do etap a po schválení v zastupitelstvu v roce 2004 byla zrealizována první Bohužel, nestalo se tak, uvedl ředitel společnosti Teplo Kopřivnice, s. r. o., Miroslav Krmela. Město chce samo rekonstruovat rozvody po městě, nechce totiž přistoupit na nabídku Komtermu, který se nabídl, že je zrekonstruuje za podmínky, že je buď odkoupí, nebo dlouhodobě pronajme. Na to nechceme přistoupit, protože bychom ztratili kontrolu nad cenou za teplo. Prioritou města je, aby nová technologie zásobování teplem zůstala ve vlastnictví města, sdělil Krmela. Nabídky Komtermu byly nereálné. Nebraly v potaz rozhodnutí orgánů města ani schválenou koncepci. Pokud by mohl Komterm vstoupit do procesu rekonstrukce rozvodů, tak jedině na základě veřejné soutěže, kterou město vyhlásí s jinými záměry, podotkl Nový partner v politice: děti Vypadá to trochu jako hra, ale zdání klame. Dětská zastupitelstva nebo parlamenty tady své místo určitě mají. I když se mohou mnozí dospěláci smát, že se je náctiletí snaží někdy trochu nemotorně napodobovat. I když to někdy připomíná chůzi proti vichřici. Monopol na možnost ovlivňovat věci veřejné si sice dospělí jen tak mimochodem uzmuli, to ale neznamená, že to tak musí být napořád. Členové dětských parlamentů z osmi měst kraje včetně Kopřivnice se spojují do krajského zastupitelstva. Domluvili se na tom na společném jednání během velikonočních prázdnin v Novém Jičíně. Chtějí hovořit silnějším hlasem především při prosazování zájmů na krajské úrovni a přípravách velkých akcí. A to i přesto, že vliv dětských zastupitelstev v několika málo městech, ve kterých působí, není zatím obecně příliš výrazný. Než přijmeme tvrzení, že za to z velké části mohou dospělí, kteří si nechtějí nechat radit od dětí, protože přece sami nejlépe vědí, co se má dělat, je nutné se zastavit u mladých lidí samotných. Éra povinného sdružování v různých obskurních organizacích typu Pionýr nebo SSM má svůj nynější odraz buď v odmítání všeho kolektivního, co jen trochu zavání angažováním u mladých, nebo v nárůstu pasivity a s ní související konzumní zábavy. Členství v dětském zastupitelstvu sice na tesání do kamene ještě není, zdravé sebevědomí a zájem o věci okolo sebe je ale nadějí, že to s námi v budoucnu nemusí být tak špatné. Michal Polášek dodavatele náprav pro projekt armádního vozu byla způsobena škoda a žádala, aby rozhodčí soud uložil Tatře takto údajně vzniklou škodu nahradit, vysvětlil Bystrov. Tatra ukončení své spolupráce s Pragou odůvodnila nespokojeností s kvalitou dodaných náprav a několikrát rezolutně odmítla, že zrušením této tuzemské spolupráce výrazně naroste podíl zahraničních dodavatelů na celé zakázce na zhruba 2,6 miliardy korun. Právě to vyvolalo také velkou kritiku politických kruhů několika opozičních i koaličních poslanců, kteří dříve Tatru jako dodavatele vojenských vozů pro armádu podporovali, dokonce požadovali zrušení zakázky. K tomu nakonec nedošlo a během několika týdnů by armáda už měla začít využívat první nové T810. etapa rekonstrukce školní jídelny na Základní škole 17. listopadu a výdejny na ZŠ Emila Zátopka. Z důvodu hygienických předpisů se město znovu aktuálně zabývá postupnou rekonstrukcí dalších stravovacích provozů, zároveň však chce vyřešit i požadavek na zajištění celoročního dietního stravování pro seniory bydlící v domě s pečovatelskou službou. Bohužel, vyřešit tento problém v rámci rekonstrukce školních jídelen nelze. V současné době počítáme s dostavbou jídelny v domě s pečovatelskou službou, která bude navíc zajišťovat vaření různých druhů diet pro školy a školky. V domě s pečovatelskou službou se musí vařit 365 dnů v roce a to v poledne a večer, kdežto ve školách se večer, o víkendech a o prázdninách nevaří. Proto jsme rozhodli, že koncepce školního stravování se bude řešit samostatně, uvedl starosta města Josef Jalůvka. V místních částech se mluvilo... Nejsou na to peníze, i když to Ředitelství silnic a dálnic přislíbilo. Začít budovat chodník od jehlanu směrem k Vlčovicím nemůžeme. Stavba se musí dělat postupně, odpověděl Kryške. Dalším společným problémem, jenž vyvstal napříč všemi obcemi, bylo budování chodníků kolem hlavních cest a stanovení pevných podmínek k využívání sportovišť, které patří do vlastnictví města a které spravuje správa sportovišť. Nápravu na sportovištích přislíbili příslušní místostarostové, již jsou garanty za jednotlivé místní části. Navíc starosta Josef Jalůvka v každé obci vyzval místní sdružení, aby předložili svůj projekt na rekonstrukci buď dětského hřiště, nebo hřiště. Chceme žádat o dotaci na rekonstrukci školního hřiště a dětského hřiště v Kopřivnici a také v jedné místní části. Která bude aktivnější a předloží svůj návrh jako první, ta bude zařazena do projektu, podotkl starosta. s t í n y místostarosta Zdeněk Krajčír, který je garantem za teplo, a pokračoval: Chceme otevřenou soutěž, abychom mohli dostat více nabídek, a porovnat tak nabízené možnosti i ceny. Právě s cenou tepla už město mělo s Komtermem několik sporů. Ten první vyvstal po jeho příchodu do Kopřivnice v roce 2005, kdy došlo k jednostrannému navýšení ceny tepla z 280 na 310 Kč za gigajoule. Když tuto cenu město rozporovalo, společnost snížila cenu na 292 korun. Tehdy nás zkoušeli, pokud bychom na to přistoupili, společnost by získala za rok až pět milionů navíc. Také letos došlo k razantnímu zdražení ceny. Tentokrát jsme požádali o prošetření Energetický regulační úřad, uvedl místostarosta. Protože Komterm má v teple monopolní postavení ve městě, domlouvají se Kopřivničtí policisté prověřují skutečnosti, zda byl spáchán trestný čin krádeže, jehož se měl dopustil neznámý pachatel, který na ulici Školní dne 19. března od půlnoci do ranních hodin vypáčil zadní okno do restaurace Kavárna. Odtud si odnesl cigarety různých značek v hodnotě Kč a finanční hotovost ve výši Kč. všichni tři velkoodběratelé na společném postupu. Komterm žádného z nás nepřesvědčil o výhodnosti podepsání dlouhodobé smlouvy. Jako první byl osloven předseda OSBD Jiří Rýdel, který s podmínkami Komtermu nesouhlasil. OSBD podepisuje pouze roční smlouvu na odběr. Město Kopřivnice má podepsanou smlouvu na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. Také automobilka připravuje svoji vlastní koncepci zásobování teplem, sdělil Krajčír. Spolupráce OSBD a města v oblasti tepla a výstavby vlastního zdroje je dlouhodobá, proto je i Rýdel členem pracovní skupiny. Předseda Rýdel už při schvalování návrhu koncesní smlouvy v zastupitelstvu řekl, že pokud město nepůjde do stavby vlastní kotelny, pak se OSBD vydá vlastní cestou a zajistí si teplo samo. Zlepšit ovzduší má... Každý, kdo o dotaci požádá a splní stanovené podmínky, může získat dotaci ve výši 70 procent uznatelných nákladů, avšak maximálně patnáct tisíc korun. Ty podmínky jsou dvě. Musí odstranit stávající kotel na tuhá paliva a instalovat kotel na zemní plyn, který bude provozovat nejméně po dobu deseti let. Druhá podmínka je smluvní závazek umožnit pracovníkům odboru životního prostředí ověřit, že má opravdu demontovaný kotel na tuhá paliva, přiblížil starosta města Josef Jalůvka podmínky dotace, kterou musí schválit zastupitelé. Ti by se jí měli zabývat v dubnu a v případě schválení budou vyhlášeny všechny podrobnosti. Odbor životního prostředí má na tento dotační titul vyčleněno v rozpočtu města na letošní rok dvě stě tisíc korun. Uvidíme, jaký bude o tuto dotaci mezi občany zájem, dodal starosta. Únik vody na ulici Záhumenní 19. března nesignalizoval havárii, ale pravidelné odkalování, které se provádí 2x až 3x týdně. Po rekonstrukci potrubí nebude odkalování nutné. FOTO: I. MAZALOVÁ Do konce dubna lze žádat o příspěvky na ekologii K o p ř i v n i c e (hod) Radnice chce podpořit aktivity občanů, organizací i spolků, které mají přispět k péči o životní prostředí ve městě, k výchově i vzdělávání v dané oblasti, a to nejen ve městě, ale i v místních částech. V rámci schválených dotačních pravidel jsme vyhlásili dotační titul na podporu projektů vedoucích ke zlepšení životního prostředí, zejména pak na obnovu studánek, na ochranu a chov živočichů včetně péče o zraněné jedince a ochranu zvláště chráněných druhů rostlin. Dotaci lze získat až do výše sto procent nákladů na projekt, přičemž výběrová komise si vyhrazuje právo na snížení přidělené částky, přiblížil starosta města Josef Jalůvka zadávací kritéria. Termín pro podávání žádostí je 30. dubna, výsledky pak budou známy do posledního května. Další podrobné informace najdou zájemci na webových stránkách a na úřední desce.

3 KOPŘIVNICKÉ NOVINY BŘEZNA ZPRÁVY Z MĚSTA A OKOLÍ STRANA 3 Rybáři smějí na přehradě... Budeme se bavit až tak za měsíc, až bude v té situaci jasno. Já v ní jasno mám, ale nebudu vám nic říkat, protože se mi nelíbí, co píšete, to byla jediná Zajoncova odpověď na opakované dotazy Kopřivnických novin. Rybářský svaz si od rozhodnutí ministerstva slibuje nejen možnost lovit na Větřkovické přehradě, ale také jednat o jejím budoucím využívání. Spoléhají totiž na to, že Kamil Zajonc, kterému současný stav, kdy je mu na pronajaté vodní ploše odepřen výkon rybářského práva, bude chtít přehradu opustit. Nebude moci realizovat plány, které deklaroval. My proto chceme vejít v jednání s Tatrou a chceme se stát nájemci přehrady, respektive pozemků pod ní, říká Konvička. Tato věc je ovšem zatím spíše v rovině snů, Kamil Zajonc se podle všeho přehrady vzdát nechce, a mezi rybáři dokonce jdou nepodložené informace o tom, že nájemcovy zájmy by na přehradě měla hájit najatá ochranka. Kopřivnická radnice podle slov svého místostarosty Zdeňka Krajčíra celou situaci okolo přehrady pouze monitoruje. My nemáme důvod ani žádné oprávnění do této věci vstupovat, ale pochopitelně nás zajímá, uvedl Krajčír. Celý problém okolo přehrady může eskalovat v létě. Zatímco rybáři mají ze zákona k vodě přístup, i pokud leží na soukromém pozemku, lidem, kteří by nádrž chtěli využít ke koupání nebo jinému druhu rekreace, už nájemce vstup zamezit může. Milovníkům koupání na Větřkovicích tak nezbývá než doufat, že nájemce přehrady nezmění své loňské vyjádření o tom, že koupající se lidé mu nevadí, a rekreační aktivity dokonce hodlá podporovat. Skauti prováděli klubovnami a prodávali velikonoční ozdoby K o p ř i v n i c e (ili) - Předminulou sobotu se ve skautské klubovně uskutečnil Den otevřených dveří. Cílem bylo přiblížit naši činnost rodičům, sourozencům skautů a veřejnosti, uvedl Zdeněk Michálek. Návštěvníci si mohli prohlédnout panely s historií skautingu, střediska a kroniky, pouštěly se videozáznamy z posledních akcí i ze staršího období. Zájemci si mohli vyzkoušet točení lasem nebo střelbu z luku. K dispozici byly i materiály představující naše záměry do budoucna, přípravu tábora nebo plánovanou výstavbu kluboven, dodal Michálek. Následující den členky 4. skautského oddílu Jitřenky prodávaly velikonoční výrobky na výstavě v Katolickém domě. Získané finanční prostředky putují už pátým rokem v rámci adopce na dálku pro Annu ze Zakarpatské Ukrajiny, uvedla Petra Michnová. Stejná aktivita se pak opakuje v předvánočním období tak, aby skauti mohli každý rok poslat Anně šest tisíc na studia. Nepořádek kolem kontejnerů bude možná brzy minulostí, protože se na nedisciplinované občany zaměří přenosné kamery městské policie. FOTO: ILONA MAZALOVÁ Na základě trvalého pobytu má člověk řadu práv události mikroregionu události mikroregionu události mikroregionu události mikroregionu události mikroregionu Další podnikatelé porušují ochrannou známku města Š t r a m b e r k (ili) - Město Štramberk se stále potýká s podnikateli, kteří pečou místní specialitu štramberské uši, aniž by k tomu měli oprávnění. Štramberk je majitelem slovní ochranné známky štramberské uši, kombinované ochranné známky štramberské uši a navíc z komise evropského společenství obdržel zeměpisné označení štramberské uši, které je zapsáno v rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení Evropské unie. Na území města vzniklo Sdružení na ochranu pekařů štramberských uší, v němž mohou být jenom lidé, kteří pečou uši ve Štramberku a žijí v něm nejméně deset let, uvedla starostka Věra Michnová podmínky, které musí pekař štramberských uší mimo předepsané receptury splňovat. Pekařka Pavlíčková z Rybí prodává v současnosti pečivo zvané uši, které má identický tvar i způsob balení. Další hříšník peče racionální štramberské uši pod názvem Uši Františka Šubrta ze Štramberka. Ten ve městě nebydlí, ale má v něm rekreační chalupu. Na ni dokonce umístil reklamní ceduli Ochranná známka nezaručuje kvalitu, což je samo o sobě nekalé soutěžní jednání, vysvětlila starostka. Město se proto prostřednictvím HM Partners, což je divize ochrany a správy duševního vlastnictví, přes Aleše Nytru na oba porušovatele ochranných známek písemně obrátilo. K o p ř i v n i c e (hod) Současná praxe systému trvalého pobytu zřejmě spěje ke změně, zástupkyně veřejného ochránce práv se domnívá, že je nutné buď změnit definici trvalého pobytu v zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, nebo provést změny v ostatních zákonech, které termín trvalý pobyt používají. Jde o to, že na rozdíl od nynějšího principu formální správnosti by se měl v budoucnu více uplatnit princip faktického pobytu. Podmínky a práva by měly být vázány daleko více na faktické bydliště než na formální a často pouze fiktivní místo trvalého pobytu. Podle současné legislativy se místem trvalého pobytu rozumí adresa pobytu, kterou je většinou shodná s bydlištěm. Z přihlášení občana k trvalému pobytu sice nevyplývají žádná práva uživatele k objektu ani k vlastníkovi, realita je však složitější. Trvalý pobyt je v současnosti definován jako údaj pouze evidenční, avšak ve skutečnosti se na něj váže řada práv jako právo volit, čerpání sociálních dávek, poplatek za odpad, ale také povinnosti, např. povinnost snášet nařízenou exekuci, uvedl právník města Dušan Krompolc. Podle trvalého pobytu jsou lidé povinni platit poplatek za odpad, i když ve skutečnosti mohou bydlet a produkovat odpad někde jinde. Jak již bylo zmíněno, daleko závažnějším problémem vážícím se k evidenčnímu údaji trvalého pobytu jsou soudní exekuce. Exekutoři se zaměřují na místa trvalého pobytu. I když se dotyčný v daném místě delší dobu nezdržuje, může se stát, že z bytu nebo domu jsou odvezeny i věci někoho jiného než z majetku dlužníka, podotkl Krompolc. Zákon o evidenci obyvatel na jedné straně říká, že z přihlášení Za nepořádek mohou občané, ne nedostatečné služby Slumeka Firma Slumeko tento nepořádek odvážela z celého města jednou za měsíc. Tato naše služba je nedostačující, proto jsme se obrátili na město o navýšení finančních prostředků tak, abychom svoz a úklid kolem kontejnerů mohli zajistit co čtrnáct dní. Město však s dalšími výdaji nesouhlasilo, uvedla po jednání z minulého týdne zástupkyně ředitele Slumeka Dagmar Křístková. Opravdu k navýšení finančních prostředků nedojde, zůstane u odvozu nepořádku kolem kontejnerů jednou měsíčně s tím, že ve výjimečných případech bude povolen mimořádný svoz, uvedl vedoucí odboru životního prostředí Hynek Rulíšek. Není to vinou firmy, že by bylo město nedostatečně uklizené, největší podíl na nepříznivé situaci mají obyvatelé. Klidně si nechají zaplatit při koupi nábytku jeho dovoz i ze vzdálenějšího místa, sami už nejsou občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k vlastníku nemovitosti, ani k objektu samotnému, ale na druhé straně při jeho zrušení musí oprávněná osoba dokazovat, že se dotyčný v daném místě nezdržuje, objekt či byt neužívá a že uživatelské právo už zaniklo. Tyto případy jsou v praxi velmi často řešeny, například rodiče, chtějí-li zrušit trvalé bydliště svým zletilým dětem, které už s nimi dlouhou dobu nebydlí ve společné domácnosti, když se na ně obrátí exekutor a domáhá se úhrady dluhů. Již delší dobu si také účelově nechávají rušit adresu trvalého bydliště i různí podnikatelé, a to z obavy, aby nepřišli o majetek a v dokladech pak mají uvedenou adresu městského úřadu. I kopřivnická radnice eviduje několik set takovýchto osob, kterým je korespondence doručována na úřad. Někteří si poštu vybírají, jiní nikoli. ochotni si zajistit odvoz starých kusů z místa bydliště do sběrného dvora. Občané mají možnost využít při jarních a podzimních svozech přistavení velkoobjemových kontejnerů. Obě tyto služby, jak velkoobjemové kontejnery, tak sběrný dvůr, jsou pro místní občany bezplatné nebo přesněji řečeno jsou částečně zpoplatněny v rámci poplatků za odpady a částečně dotovány městem, uvedla Lucie Kusynová, pracovnice odboru životního prostředí. Pro obyvatele rodinných domů byl navíc zaveden doplňkový způsob sběru plastu do pytlů. Kontejnery s tříděným odpadem nejsou v lokalitách s rodinnými domky a v místních částech hustě rozmístěny, protože je nikdo nechce mít u svého domu. Proto rodiny od nás dostaly pytle, které mají složit ke kontejneru každou středu do sedmé hodiny ranní, kdy se plast vyváží. Tím jsme chtěli občanům bydlícím v rodinných domech usnadnit třídění odpadu. Kdyby se opravdu pytle s petlahvemi dávaly ke kontejneru v uvedenou dobu, nevznikaly by kolem nich nepořádky, vysvětlila Kusynová. Problém tak není v nedostatečných službách firmy Slumeko, jak je mnohdy neprávem prezentováno, jako v samotných lidech. Proto místostarosta Zdeněk Krajčír po dohodě s městskou policií chtějí přistoupit ke snímání problematických míst přenosnými kamerami. K dispozici máme tři přenosné kamery, jednu vzduchem a dvě přes kabel. Vyhodnocovací pracoviště bude na naší základně na Štefánikově ulici 1196, v krátkosti shrnul velitel městské policie Jan Müller. Kamery budou monitorovat zejména prostranství před domem číslo 1196 na ulici Francouzské a za bývalým městským úřadem u výškového domu Jsou to domy s vyšší migrací obyvatel, kde je nepořádek u kontejnerů nejčastější, dodal Müller. Policisté svůj boj... Nejčastější příčinou nehod na Kopřivnicku byl stejně jako předloni i v roce 2007 nesprávný způsob jízdy, který policisté jako příčinu nehody identifikovali ve 212 případech. Poměrně značný přírůstek o celých patnáct případů byl zaznamenán v případě nedání přednosti v jízdě, což bylo příčinou nehod v 48 případech. Ve 33 případech byla příčinou bouračky nepřiměřená rychlost a toto číslo se policistům podařilo pravidelnými kontrolami snížit. Naopak neúspěch si policisté připsali v případě boje s alkoholem. Opilí řidiči totiž vloni způsobili celkem 28 nehod, což je o čtyři více než v předchozím roce. Bezpečnosti silničního provozu je obvodním oddělením věnována zvýšená pozornost, když jsou denně v denních i nočních hodinách prováděny kontroly řidičů zaměřené jak na nedodržování rychlosti, tak především na požití alkoholu před jízdou, říká Pilát. V této souvislosti si policie pochvaluje spolupráci s městskými policiemi, ale i s radnicemi měst a obcí, které na svých územích vytipovali nejrizikovější místa, na které se nyní policie zaměřuje přednostně. Za každou opakovanou zkoušku nutnou k získání řidičáku se platí K o p ř i v n i c e (hod) Kolik zaplatí zájemce, který skládá první zkoušky potřebné k získání řidičského oprávnění? Kolik se platí za opakování jednotlivých zkoušek a do jaké doby je musí složit, aby nemusel pro- jít znovu celou autoškolou? To jsou otáz- ky, které redakce obdržela od čtenářky a které zajímají více lidí, proto jsme o odpověď požádali vedoucího odboru dopravy Zdeňka Poláška. Za první zkoušku, kdy zájemce píše testy, je přezkoušen ze znalostí techniky a poté se podrobí praktické jízdě, zaplatí sedm set korun. Za opakování testů se platí stokoruna, za techniku dvě stě a za jízdy čtyři sta korun. Každá opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za pět pracovních dní ode dne konání zkoušky, a neuspělli žadatel o řidičské oprávnění při zkouškách do doby šesti měsíců ode dne zahájení první zkoušky, je povinen před další zkouškou absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu, přiblížil postup šéf odboru dopravy kopřivnické radnice. Petřvaldští vysázeli sedmdesát stromů P e t ř v a l d (ili) - Z programu Nadace Partnerství strom života získala obec Petřvald dotaci na dosazení aleje listnatých dřevin podél silnice na Trnávku včetně instalace ochranných prvků. Do výsadby se zapojili pracovníci úřadu, důchodci, členové hokejového klubu i včelařů a devátý ročník místní základní školy. Pod odborným dozorem předsedy Českého svazu ochránců přírody Studénka René Velčovským se vysadilo sedmdesát jasanů, javorů, lip a dubů. Upřednostnili jsme výsadbu náletových dřevin, které jednak vyjdou výrazně levněji a navíc mají větší šanci na přežití, uvedl Vlčovský. Do podobných akcí se snaží pokaždé zapojit místní mládež, protože ze své zkušenosti ví, že tímto způsobem se nejsnáze eliminuje ničení vysazených dřevin. Navíc se jedná o výrazný výchovný prostředek.

4 STRANA 4 KULTURA KOPŘIVNICKÉ NOVINY BŘEZNA Kopřiva letos nabídne víc hudby a známých jmen divadelního světa K o p ř i v n i c e (dam) - Divadlo a k tomu ještě pořádná porce muziky, taková bude, zdá se, letošní v pořadí už dvaadvacátá Kopřiva. Tradiční přehlídka netradičních divadel proběhne v kulturním domě už za necelý měsíc 25. a 26. dubna. Podle dlouholetého dramaturga přehlídky nemá letošní Kopřiva žádnou dominantní žánrovou orientaci. Je tam pohybové a taneční divadlo i činoherní představení, hry pro zasmání, ale i kusy, které se zamýšlejí nad dobrem a zlem a vážnějšími problémy v lidském životě, slibuje Cachnín. Letošní Kopřiva nabídne celkem osm představení, čtyři v pátek a čtyři v sobotu, kromě tuzemských divadel přijedou, jak už je zvykem, také divadelníci ze Slovenska a Polska. Zachována zůstala také snaha pořadatelů představit v rámci Kopřivy aspoň jeden domácí soubor. Tentokrát padla volba na tanečnice ze ZUŠ Zdeňka Buriana a jejich taneční projekt nazvaný Píseň o slunci, zemi, vodách a tajemství ohně. Jde o scénické etudy K o p ř i v n i c e - Na Raising Hell Festu v Noře byli hlavními hvězdami a své fanoušky patřičně napínali. Není divu, brněnská kapela Root hraje dvě desítky let a právem jí náleží nálepka kultovní smečky, která sbírá obdiv příznivců metalu nejen u nás, ale také v celé Evropě. Pár vět o muzice kapely řekl nejen frontman Jiří Valter, přezdívaný Big Boss, ale také kytarista Igor Hubík, který patří ke služebně starším členům personálně přeobsazené a omlazené kapely. Root letos oslavují dvacet let fungování, to je na kapelu už slušný věk. Jak se za tu dobu metal a metalová scéna proměnily? Big Boss: Já vůbec nevím. Já totiž metal neposlouchám a vůbec mě ani nezajímá, kam to šlo nebo nešlo. Z metalu poslouchám tak maximálně Slayer. Pouštím si spíš starší věci, sedmdesátá léta, všechno z té doby. Metal, to opravdu není moje. Není to zvláštní, že člověk, který metal dělá a je v tom i dost úspěšný, ten žánr neposlouchá? Big Boss: Možná je to právě proto. Já opravdu nevím, proč to tak je, ale ostatní kluci v kapele se v metalu orientují skvěle. Třeba Igor, ten poslouchá všechno. Igor: Metal se určitě vyvinul, především po stránce zvuku na motivy básní Otomara Březiny. Myslím, že to bude velmi zajímavá podívaná, láká na Kopřivu Cachnín. Účinným lákadlem k návštěvě letošní Kopřivy jsou ovšem i v divadelním světě velmi dobře zapsaná jména. V programu je Divadlo Dno, které se může pochlubit několika vítězstvími na Kopřivě, ale také brněnská legenda Husa na provázku s představením Nesnesitelná lehkost jízdy nebo populární divadlo Vizita s improvizačním gejzírem Jaroslava Duška. Jak už bylo naznačeno, Kopřiva nežije ani letos pouze divadlem. Na každý z přehlídkových dnů jsou připraveny dokonce hned dva koncerty. V pátek se publikum může těšit na worldmusic v podání Tam-Tam Orchestra a jazzrockovou kapelu Toto nono. Sobota pak bude patřit ska v podání domácí skupiny Tatroska a pražských Chancers. O zbytek doprovodného programu se postará fotografická výstava Vladimíra Skypala a krátké animované filmy z třeboňského AniFestu. Fenomenální konstruktér Hans Ledwinka na dobové fotografii s jedním ze svých mistrovských kousků. Dnes v muzeu zahajují výstavu o tomto muži. FOTO: DAVID MACHÁČEK je jiný a pestřejší. Je v něm daleko víc vícestrunných kytar, rozhodně není stejný. Sdílíte pocit, že po určitém útlumu se metal vrací spět do módy? Igor: Já poslouchám metal od svých patnácti let, takže mě to nějak nezasáhlo. Big Boss: Musím se přiznat, že to nevím. My jsme uvnitř té scény, hráli jsme vždycky, lidi na nás chodili, nic takového jsem nezaznamenal. Ale je pravda, že jsem o tom nikdy nepřemýšlel Svátek irského patrona zpětně oslaví hudba a tanec K o p ř i v n i c e (dam) - Přestože den, kdy Irové slaví svátek svého národního patrona svatého Patrika, je už za námi, v Kopřivnici se tento zelený svátek bude slavit až zítra večer. Ve velkém sále kulturního domu začne o půl osmé večer Výlet ke svatému Patrikovi. Vracíme se k podobné koncepci pořadu, jakou jsme zkoušeli před dvěma lety, lidé se budou moci nejen zaposlouchat do koncertů, ale také se pobavit a nebo si zatančit, slibuje dramaturg kulturního domu Jiří Cachnín s tím, že na návštěvníky akce čekají dva koncerty, ale i taneční vystoupení. Po nějakém čase se před kopřivnické Duha zahraje dětem pohádku K o p ř i v n i c e (dam) - Další divadelní představení pro děti připravují v kulturním domě už na neděli 30. března. Tentokrát na nejmenší diváky čeká opravdová klasika, pohádka O perníkové chaloupce. Známou pohádku Boženy Němcové kopřivnickému publiku zahraje Divadlo Duha Jste asi jedna z mála tuzemských metalových kapel, která s železnou pravidelností koncertuje taky za hranicemi. Jak vypadá metalová scéna v jiných zemích? Big Boss: Je to všude podobné. Koncert je stejný jako u nás. Jen mezi skladbami se musí mluvit anglicky. To je asi jediný rozdíl. Igor: Rozdíl je v publiku, to se liší stát od státu, a dokonce koncert od koncertu. Němci jsou chladní, i když ani to neplatí všude, a naopak nejsvižnější a nejšílenější fans jsou v Dánsku, Anglii a v severských zemích. Hrajete i v těchto zemích své české skladby nebo existují dvě jazykové verze? Big Boss: Ne, nemáme dvě verze textu, ale naši fanoušci znají velmi dobře naše české skladby a vysloveně je vyžadují a zpívají na koncertech s námi. Mají sice trochu odlišnou fonetiku, ale to je neodrazuje. Česky je jen naše první deska, zbytek hrajeme v angličtině. Venku pochopitelně čeština nikoho nezajímá. To, že hrajeme ty songy z první desky, je dáno tím, že už je to kult, a to lidi chtějí, ale že bychom teď natočili novou desku v češtině a dali to ven, tak to je pochopitelně nemyslitelné. Jak vy jste zevnitř vnímali svou proměnu ze začínající kapely v kultovní metalovou K o p ř i v n i c e (dam) - Právě dnes otvírají v místním Technickému muzeu výstavu o jejím nejznámějším konstruktérovi. Hans Ledwinka je bezesporu osobností, která má největší podíl na věhlasu značky, a muzeum chce novou atraktivní výstavou připomenout stotřicáté výročí narození autora proslulé tatrovácké koncepce nebo prvního aerodynamického automobilu. Vloni byl Ledwinka uveden do síně slávy automobilových konstruktérů, a proto nás napadlo pojmenovat výstavu Od Präsidenta do síně slávy, protože on montoval už první kopřivnické auto a teď se mu dostalo pocty v síni slávy, vysvětlil autor k r á t c e Po metalové sobotní noci z minulého týdne je na 29. března v Noře připraven další koncert. Indie kapelu Lvmen bude na půdě domácího klubu hostit Ema Camelia. Shakespearovou komedií Zkrocení zlé ženy zítra večer po velikonoční přestávce pokračuje štramberská ochotnická přehlídka. O návštěvnost v kulturním domě rozhodně nemusejí mít obavy, vystupovat totiž bude domácí soubor Pod Věží. Další cestopisný pořad je připraven na 2. dubna v kulturním domě. Cestovatel Ruda Růžička bude mluvit o svých zážitcích z cyklistické cesty po indickém Ladakhu. Ledwinka - muž, který udělal z Tatry pojem - se dočkal výstavy v Technickému muzeu partu? Igor: Vlastně to přišlo najednou a bez přípravy. Když jsme poprvé vyjeli ven, tak jsme vůbec netušili, že nás tam lidi znají a tu naši produkci berou. Na severu jsou do dneška velmi populární vinyly a někdo je tam vozil a asi i díky tomu jsme se tam dobře zapsali. Big Boss: Třeba Hell Symphony je tam velmi populární. Stan, Belzebub a podobné názvy z Polné. Soubor s bezmála čtyřicetiletou tradicí má ve svém repertoáru jak hry pro děti, tak pro dospělé. Představení, které přivezou do Kopřivnice, je kombinací loutek a živé herecké akce, to vše je navíc podbarveno autorskou scénickou hudbou a veselými písničkami. Začátek představení je v 15 hodin v sále kina Puls. výstavy a kurátor Technického muzea Radim Zátopek. Výstavu tvoří šestadvacet panelů s textem a obrazovým materiálem mapujícím život Hanse Ledwinky od narození, přes jeho plodný život až do jeho neslavného závěru. Výstavní panely kromě svého obsahu zaujmou také neotřelým a moderním grafickým zpracováním. Kdo by ale měl obavu, že výstava o Ledwinkovi bude jen o čtení, se plete. Vystaveno bude zhruba deset trojrozměrných exponátů od originálních modelů po aerodynamický tunel přes jeho přelomová auta až po takové zajímavosti, jako je třeba řez motorem T 77. Naším záměrem je, aby každý, kdo přijde do muzea, prošel určitým koridorem skladeb, které jsou všechny pojmenované podle pekelných bytostí, lidi berou. Říká se, že třetí deska rozhoduje, a v našem případě to asi opravdu platí, protože právě třetí album udělalo průlom u nás i venku. Zajímavé je, že máme osm desek a osm táborů fans. Každý z nich považuje za nejlepší jinou naši desku. To je velmi dobré pro kapelu. Když fanoušci zbožňují jednu desku a o ostatních tvrdí, že jsou publikum vrátí kapela Irish Dew. Hudba skupiny je pro vyznavače žánru stejně osvěžující jako rosa, kterou si pětice muzikantů vložila do názvu. Irish Dew už třináct let podle vlastních slov hledají styčné body mezi současnou keltskou hudbou a naší zemí s dávnou keltskou minulostí. Kromě tradiční keltské hudby má kapela v repertoáru také celou řadu původních skladeb, ve kterých se kromě geografických inspirací, například i Irskem, odráží folk, klasická i rocková hudba. Kapela hraje ve složení Václav Veselý (akordeon, kytara), Andy Seidl (zpěv, kytara), Robert Fischmann (flétny), Vojtěch Jindra (kytara) a Jan Veselý (housle). Druhým hostem večera bude početná kapela Shivers z Volyně. Ta od roku 2001 hraje skladby původní nebo pocházející z Irska, Skotska, Anglie nebo Bretaně, ale i těmito vlivy inspirovanou vlastní tvorbu. Až sedmičlenná kapela hraje na běžné i ne zcela tradiční nástroje a má na svém kontě úspěšná účinkování nejen na festivalech, ale i na řadě soutěží včetně Porty. O slibovanou taneční složku irského večírku v kulturním domě se podle Jiřího Cachnína postará ostravský taneční soubor Galtish. výstavy o Hansi Ledwinkovi a i poté, co samotnou výstavu opustí, mohl se obdivovat jeho práci ve stálé expozici. Téměř všechno, co Tatra vyrobila do roku 1945, totiž nese jeho rukopis, uvedl Zátopek. V Kopřivnici má výstava svou premiéru, ale není jediným místem, kde bude k vidění. Od začátku je totiž koncipována jako putovní. Po dokončení jeho rekonstrukce by se měla objevit v Národním technickém muzeu v Praze, ještě dříve ji uvidí lidé v Drážďanech a několika dalších německých městech, ale třeba i v britském Birminghamu. Výsledky práce místních muzejníků chce ve svém místním sídle trvale vystavit také sama automobilka Tatra. Jejich texty znají i ve Skandinávii, ale sám zpěvák Root metal neposlouchá Jiří Big Boss Valter sám o sobě říká, že je v důchodu a metal neposlouchá, přesto je on a jeho dvě desetiletí fungující kapela Root doslova kultem pro celou řadu vyznavačů tohoto hudebního žánru. FOTO: DAVID MACHÁČEK to sračky, je to chyba. Myslíte si, že určité sepětí nebo spojování kapely a její muziky se satanismem má také vliv na vaši popularitu? Big Boss: Zajisté. Jsou lidé, které to fascinuje a vyhledávají to. Igor: Další věc, která nám hodně pomohla, je internet, díky kterému se naše muzika dostala k dalším lidem, a máme velmi dobré ohlasy z různých diskuzních fór. Díky internetu je prostě snazší nás objevit. Jak důležitá je pro vás pódiová prezentace vaší muziky? Big Boss: To je velmi důležité, možná dokonce nejdůležitější. Bez toho se kapela nemůže obejít. Když budou na pódiu stát čtyři prkna, tak to nikoho nezajímá a dneska už vůbec ne. Lidi si zaplatí, a za to chtějí nejen slyšet, ale také vidět. Na druhé straně je naše pozice dneska už trochu jiná. Kdybychom tam dneska přišli a ani se nehnuli, tak se nic neděje, už máme jméno a klidně bychom z toho mohli udělat image a fans by to brali. Změnila se vaše show v průběhu existence kapely, a nebo je konstantní? Big Boss: Je to kontinuální od začátku, akorát já už se míň hýbu, protože jsem v důchodu, kdybych se pohnul nějak rychleji, tak bych z toho jeviště taky nemusel odejít. (smích) David Macháček

5 KOPŘIVNICKÉ NOVINY BŘEZNA ČTENÁŘSKÝ SERVIS kulturní servis Březnová pranostika: Kdo na jaře... dokončení v tajence KINO PULS Pohřeb starosty Sokola Jana Vaška Před padesáti lety 2. dubna 1958 se konal pohřeb předválečného a poválečného starosty Sokola Jana Vaška, zesnulého po více než osmiletém věznění v komunistickém žaláři ve Valdicích. Podle přísných instrukcí věznice nesměla být rakev s pozůstatky politického vězně přístupná pro veřejnost, nesmělo být zveřejněno datum pohřbu a pohřeb musel být proveden v naprosté tichosti. Navzdory těmto nařízením se kopřivnická veřejnost zúčastnila pohřbu politického vězně v neobvyklém počtu, a tak vyznělo pietní loučení jako tichá politická demonstrace. Průvod se vydal z domu smutku (rodný dům vdovy Žofie Vaškové), tehdejší ulicí Odboje (výstižný název), směrem ke Štramberku, aby se vrátil hlavní ulicí na místní hřbitov. Pohřební vůz se zasta- vil u rodného domu zesnulého, kde náčelník Sokola, bratr Karel Vašek, položil na rakev věnec se státní trikolorou a černou stuhou jako poslední poděkování. Na hřbitově se za sokolskou rodinu rozloučil smutečním projevem kopřivnický učitel bratr Tvarůžek. Smuteční akt vyvrcholil zpěvem státní hymny. Nikoho z přítomných nepřekvapilo, že STRANA 5 po letitých útrapách vdova paní Žofie Vašková u hrobu zkolabovala. Její zdravotní stav byl natolik podlomen, že léčení se protáhlo na několik let. Osud umožnil Janu Vaškovi žít ve svém rodišti (za posledních dvacet let) pouze čtyři roky: v roce 1938 z vůle německého nacismu musel ultimativně do 48 hodin opustit Sudety, v červenci 1949 byl ozbrojeným komandem STB (ne německým, ale českým) zatčen a až do své smrti (26. března 1958) vězněn. Od podzimu 1938 do jara 1958 bydlel v Kopřivnici pouze čtyři roky. Přes tuto skutečnost Kopřivnice nezapomněla na svého rodáka a mimořádně početnou účastí na pohřbu vzdala hold čestnému člověku a vlastenci odhodlanému bojovat za pravdu, demokracii a svobodu nás všech. Josef Bayer Čt pá 28. března ve hodin, so ne 30. března v 18 hodin thriller ČR, Rumunska Na vlastní nebezpečí. Film Filipa Renče o sjíždění Černé řeky partou odvážných lidí. Do 12 let nevhodný Čt pá 28. března v 18 hodin, so ne 30. března ve hodin a po 31. března v 18 a hodin krimi muzikál USA, VB Sweeney Todd: ďábelský holič z Fleet Street. Nikdy nezapomenout. Nikdy neodpustit. Út 1. dubna ve 20 hodin drama Německa, Turecka Na druhé straně. Turci, Kurdové a Němci... (Filmový klub) Čt 3. dubna v a 18 hodin, pá 4. dubna v 18 hodin, so 5. - ne 6. dubna ve 20 hodin romantické drama USA Láska za časů cholery. Filmová adaptace románu... Do 12 let nevhodný Čt 3. - pá 4. dubna ve hodin, so 5. dubna v 18 hodin komedie ČR Václav. Strhující příběh na motivy skutečných událostí KULTURNÍ DŮM KOPŘIVNICE Čt 27. března v hodin Noel Coward: Rozmarný duch. Líbezná anglická komedie o tom, že není radno zahrávat si s okultními vědami. Divadelní společnost Háta Pá 28. března v hodin Irský výlet ke svatému Patrikovi: Irish Dew - tradiční irská hudba v osobitém pojetí českých muzikantů, Shivers - volyňská kapela hrající keltskou hudbu Ne 30. března v 15 hodin O perníkové chaloupce pohádka podle Boženy Němco- aktuální informace MIC vé s písničkami v podání Divadla Duha St 2. dubna v 18 hodin Indickým Ladakhem na kole povídání s Rudou Růžičkou o cykloputování Bohem zapomenutými končinami, o životě daleko od civilizace i o setkání s dalajlámou Čt 3. dubna v hodin Vladimír Merta - folková legenda, znamenitý fotograf a filmový dokumentarista opět v Kopřivnici TECHNICKÉ MUZEUM TATRA Út - ne od 9 do 16 hodin otevřena stálá expozice věnovaná dokumentaci historického vývoje automobilky Tatra - expozice automobilů osobních, nákladních, vojenských, sportovních či závodních... Je zde také umístěna Expozice Emila a Dany Zátopkových kromě informací o sportovních úspěších manželů Zátopkových nabízí i autentické fotografie, medaile, trofeje, plakety, ale i různé osobní věci MUZEUM FOJTSTVÍ Út - ne od 9 do 16 hodin otevřena stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům Aktuální výstava: do 29. března - Kam jsme došli - 75 let KČT Kopřivnice + fotografie Michala Urbánka ŠUSTALOVA VILA Út - ne od 9 do 16 hodin ote- vřena stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, zejména pak malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi Aktuální výstava: do 1. června - To tu ještě nebylo! aneb Víte, či nevíte, k čemu co sloužilo? Interaktivní detektivní výstava dnes již zapomenutých předmětů z muzejních depozitářů GALERIE VE VILE Aktuální výstava do 14. května: Vojtěch Petráš Kresby KINO ŠTRAMBERK Ne 30. března v hodin komedie ČR Svatba na bitevním poli. Do 12 let nevhodný Ne 6. dubna v hodin komediální drama ČR Chyťte doktora KLUB GALERKA NOVÝ JIČÍN Čt 27. března v 19 hodin Grind Core Noise Vinyl Party vol. 2 - elegantně kavárenská poslechovka nejextrémnějšího žánru současné hudby (Hudební kavárna) Pá 28. března ve 20 hodin Jazz klub & Kollár Band (SK) - skvěle našlápnuté kytarové trio z Prešova St 2. dubna v 19 hodin Hard Post - Fear Factory (Hudební kavárna) Čt 3. dubna v 19 hodin Beat Generation - Allen Ginsberg (Hudební kavárna) Pátek 28. března ZPRAVODAJ Pátek 4. dubna ZPRAVODAJ DR(o)BEČKY Z KNIHOVNY O životě nejmladší dcery našeho prvního prezidenta Olgy Masarykové se toho u nás příliš neví, Masarykova dcera strávila většinu svého života v cizině. Její úděl byl těžký a složitý, tak jako tomu bylo u všech Masarykových dětí. Své vzpomínky na tuto dámu sepsala v knize V exilu s Olgou Masarykovou - Revilliodovou Libuše Paukertová - Leharová. Doktor Jan Cimický přichází na pomoc nám všem v nelehké době a nelehkých časech svou knihou Sám proti stresu - jak se ubránit stresu a udržet duševní rovnováhu. Známý psychiatr a spisovatel přichází se souborem nanejvýš potřebných rad, jak přežít v dnešní době. Knížka Jiřina Petrovická a její střípky je nejen pro ty čtenáře, kteří mají rádi herecké umění velké herečky, ale i pro ty, kdo rádi nahlédnou do divadelního světa uplynulých let. V knize ožívá to, co je prchavé, ale přesto zanechává trvalé stopy. Knihu napsala Jana Moravcová. Eva Hurychová se na sklonku sedmdesátých let prosadila jako zpěvačka. Provdala se a po narození dětí musela dennodenně snášet psychický teror ze strany manžela. Dlouho se snažila udržet zdání, že se nic neděje. Nakonec pochopila, že se ubírá cestou do pekel, přestala váhat a vyhledala odbornou pomoc. Pro všechny podobně týrané ženy napsala knihu Řekla jsem NE tyranovi.

6 STRANA 6 inzerce INZERCE gon - vysoký lesk, cena dohodou. Tel. po 18. hod Soukromá inzerce je pro občany Kopřivnice a místních nemovitosti částí zdarma. Inzerci otiskujeme podle místa a v pořadí, Koupím garáž u benzinové v jakém nám byla doručena. pumpy OMV. Solidní jednání. Tel byty Koupím byt nebo RD v Kopřivnici a okolí, zaplatím hotově. Tel garsonku, 1+1 nebo 2+1 v Kopřivnici, cenu respektuji. Tel Hledám pronájem bytu max. 1+1, cena do Kč za měsíc. Tel prodám el. troubu EB8, max. 250 C, 2 plechy, š. 48 x d. 58 x h. 34 cm. Cena dohodou - velmi levně. Tel houpací křeslo, dřevěné, natřené na bílo, velmi pevné a pohodlné s podpěrkou hlavy (rovné sezení). Cena dohodou (do Kč). Tel literaturu všeho druhu. Tel. po 17. hod dámské kolo s přehazovačkou (tříkolečko), nosič, košík, stojan, světle modré, cena 300 Kč. Tel piano Petrof, cena Kč. Tel hvězdář. dalekohled, zvětšení 32x, ostrý a kontrastní obraz, kompas, hliníkový stativ, úplně nový v orig. balení, cena 800 Kč. Tel mobilní telefon Nokia 3510i, barevný displej, MMS, WAP, jednoduché ovládání, s novou nabíječkou, málo používaný, ve 100% stavu, cena 900 Kč. Tel pračku s odstředivkou zn. Romo, cena dohodou. Tel , klavír, pianino Petrof, velmi zachovalý, celopancéř. s anglickou mechanikou, tmavý maha- auto-moto Prodám nepromok. plachtu na auto, lehká, pevná, odolná proti větru i mrazu, na všechny typy os. aut, zesílený okraj s kov. oky, nepoužitá v orig. balení, cena 390 Kč. Tel Koupím dvoutaktní motor na Wartburg 1000 (900). Tel různé Chcete nakupovat a dostávat procenta zpětně na Váš účet? Systém funguje 5 let na trhu. Informace pošlu na Váš nebo adresu. Jsem spokojen žádný podvod. Tel Zhubněte zdravě, bez diet a navždy. Poradenství zdarma. Tel Zhubněte zdravě a spolehlivě. Bez léků, diet, stresu, v pohodě. služby Natáčení videa - kvalita, dobré ceny. Tel zaměstnání Studio 365 hledá nové tváře pro modeling. Tel hod koupím staré kovové modely TATRA - T603, T613, T813 a jiné. Tel staré fotografie, odznaky, plakety, prospekty a modely automobilů Tatra, knihy, příručky a návody k obsluze. Tel Psi z útulku k odebrání Zájemci, volejte na tel , Provozní doba: po - pá , so, ne a sv hodin 6 kříženců - pes 3 kříženci - fena 2 jezevčíci - pes 3 němečtí ovčáci - pes kokršpaněl - pes amer. kokr. - pes retrívr - pes 2 labradoři - pes labrador - fena 2 štěňata - pes KOPŘIVNICKÉ NOVINY BŘEZNA

7 KOPŘIVNICKÉ NOVINY BŘEZNA SPORT STRANA 7 Okres Nový Jičín zná nejlepší sportovce pro rok 2007 N o v ý J i č í n (jfk) Celkem osm ocenění získaly kopřivnické sportovní osobnosti v rámci vyhlášení sportovce okresu Nový Jičín za rok 2007, které pořádalo Okresní sdružení ČSTV. Pozvání na slavnostní posezení, které se konalo v pondělí 17. března v hotelu Praha, přijala většina vyvolených a také několik vzácných hostí jako olympijský vítěz Jiří Raška či horolezec Leopold Sulovský. Kopřivnice měla zastoupení ve čtyřech ze šesti vyhlášených kategorií. Nominaci mezi deset nejlepších jednotlivců si zasloužili karatista Milan Burget, vzpěrač Miloš Goral, házenkář Ivo Martinásek a v USA studující plavkyně Petra Klosová, za níž cenu přebíral trenér Vlastimír Perna. Kopřivnici Jednotlivci: Petr Bartůněk a Kamil Bartůněk (krasojízda dvojic, oba členové TJ Petřvald n. M., 5. místo na MS ve Švýcarsku), Milan Burget (karate, člen ASK Tatra Kopřivnice, člen bronzového družstva na ME v Dortmundu), Miloš Goral (vzpírání, člen ASK Tatra Kopřivnice, juniorský mistr ČR ve váhové kategorii do 62 kg), Petra Klosová (plavání, členka KVS Kopřivnice, dvojnásobná mistryně ČR 2007, účastnice OH v Aténách, semifinalistka ME 2007 v Debrecenu, účastnice mistrovství světa v Melbourne 2007, splnila limit pro účast na OH 2008 v Pekingu), Růžena Konečná (sportovní střelba, členka SKP Nový Jičín, vítězka Českého poháru, mistryně ČR UNITOP), Ivo Martinásek (házená, člen KH Kopřivnice, nejlepší střelec ligového mladšího dorostu Kopřivnice, člen širšího kádru reprezentace ČR do 19 let), Tomáš Mixa (ploutvové plavání, člen KVS Laguna Nový Jičín, účastník MS v Bari, šestinásobný mistr ČR, medailista dále patřily obě ceny v kategorii juniorů, a to volejbalistu Davidu Kubošovi a plavci Patriku Svobodovi, mezi tři nejlepší týmy se dostali kadeti kopřivnického volejbalového klubu a mezi tři ohodnocené trenéry kouč vzpěračů Ludvík Kašpárek a trenér extraligového týmu házenkářů Miroslav Bartoň. Ocenění dosažených výsledků vyvolené pochopitelně těšilo. Jsem rád, že si na mě vzpomněli. Rozhodně si toho cením, a to nejen proto, že mi přibude další hrneček do sbírky, usmíval se po vyhlášení Milan Burget, který se karate věnuje šestnáctým rokem a právě se připravuje na Mistrovství ČR v Litomyšli. Radost z ceny měl i osmnáctiletý vzpěrač Miloš Goral. Znamená to pro mě hodně, přiznal. Celý rok jsem se chystal na M ČR, kde jsem se stal mistrem, a tohle je určitá odměna. Taky letos chci trénovat, trénovat a trénovat, abych titul obhájil, uvedl svěřenec trenéra Kašpárka. Někteří se bezprostředně po vyhlášení vrhli do další práce. Plavec Patrik Svoboda spolu s trenérem René Lakomým, který se podílel na organizaci akce, odjížděli ještě večer na reprezentační soustředění kadetů do Nymburka. Trenér házené Miroslav Bartoň se v roli kouče reprezentační devatenáctky pro změnu chystal na turnaj do Polska. I pro něj měl fakt, že se objevil mezi trojicí nejlepších trenérů okresu, váhu. Každé ocenění práce potěší. Trenérů je jak u nás ve městě, tak v okrese hodně, takže si toho určitě vážím, poznamenal. Přehled oceněných jednotlivců, trenérů i kolektivů Světového poháru v Srbsku a Egyptě), Lucie Uhlířová (atletika, členka AC Nový Jičín, 15. na MS do 17 let v trojskoku, dvojnásobná dorostenecká mistryně ČR v trojskoku, mistryně ČR ve skoku dalekém), Jiří Zátopek (zápas, člen TJ Sokol Tichá, vicemistr ČR ve volném stylu a řeckořímském zápase, reprezentant ČR v kategorii kadetů); junioři: David Kuboš (volejbal, člen KV Kopřivnice, člen reprezentace ČR do 17 let, nejlepší blokař republikového turnaje R. Myslíka 2007), Patrik Sykala: Chtěl bych dotáhnout mladé kluky až do áčka. K o p ř i v n i c e (jfk) - Když si v sezoně 2006/07 vybojovali kadeti kopřivnického volejbalového klubu senzační postup do extraligy, tušili, že je v sezoně následující čeká tvrdá řehole. A skutečnost nebyla jiná. Tým, který uspěl za přispění stávajících juniorů (Komorovský, Bartoš, Kopečný, Veřmiřovský) v krajském přeboru a následně se čtyřmi žáky v základu v kvalifikaci o extraligu, sbíral v letošních soubojích s ostřílenějšími soupeři hlavně zkušenosti. Ta zkušenost chyběla, a taky psychická odolnost. Navíc v prvních dvou turnajích ze tří nehrál univerzál David Kuboš, tedy hráč, který je v reprezentačním výběru do 17 let. V posledním turnaji, kdy nastoupil, už to vypadalo líp, vrací se k již odehrané soutěži trenér družstva Stanislav Sykala. Sám ještě před dvěma lety hrál krajský přebor za kopřivnické áčko, pak mu vystavilo stop zdraví. Už jako hráč byl velice impulzivní a jako trenér není jiný. Myslím, že ze mě mají trochu strach, a tak chodí na tréninky pravidelně, usmívá se kouč a dodává: Ovšem motivovat je, to je pomalu nadlidský výkon. Jeho prvotním zápalem, když jako trenér začínal, bylo dotáhnout mladé kluky až do A týmu. Ne že by dnes zcela ztratil iluze, ale díky nabytým zkušenostem je poněkud skeptičtější. Je možné, že se po střední škole všichni rozutečou a nebude z toho nic. I když, záleží, jak k tomu přistoupí, třeba se Kopřivnický karatista Milan Burget se tradičně probojoval do elitní společnosti nejlepších sportovců okresu. Ocenění převzal z rukou zlatého olympionika Jiřího Rašky. FOTO: DAVID MACHÁČEK jako kolektiv hodně stmelí a budou se scházet, i když každý bude někde na vysoké. Pojďme ale k současnosti. Jedenácté místo družstva v extralize by ještě loni znamenalo pád zpět do krajského přeboru, ovšem vzhledem k slibované reorganizaci soutěže se rýsuje možnost rozdělení soutěže na moravskou a českou část s následným finálovým turnajem, což by Kopřivnici hrálo do karet. V soutěži by zůstala i další rok. Reorganizace by pro nás byla z hlediska setrvání v soutěži, ale i časového, jednoznačně pozitivní, podotýká Sykala. Kromě extraligy hráli kadeti jako Kopřivnice B i krajský přebor juniorů, a překvapivě výborně. Těsně před koncem soutěže jsou stále ve hře o vítězství a postup do 1. ligy juniorů. Chtěl jsem, abychom skončili do čtvrtého místa, ale šli jsme herně nahoru a nakonec to vypadá, že bychom mohli i vyhrát. Sám ale nevím, jestli to chci. Bylo by dobré, kdybychom hráli 1. ligu juniorů napřesrok, kdy už nebudeme kadeti, ale takhle se může stát, že letos postoupíme, ovšem pro další sezonu zase spadneme a ztratíme rok, vysvětluje trenér. Na rozdíl od mnohde slýchaných nářků na šíři kádru, si Sykala v tomto směru stěžovat rozhodně nemůže. Loni v květnu se uskutečnil přestup pěti kluků z Frenštátu, takže jsme doplnili kádr a dnes ho máme poměrně široký, pochvaluje si. Už teď ale ví, že pro příští sezonu nemůže počítat s již Svoboda (plavání, člen KVS Kopřivnice, reprezentant ČR v kategorii kadetů, 2 x 5. místo na M ČR dorostu); veterán: Vladimír Buchta (stolní tenis, člen TJ Odry, člen družstva, které v roce 2007 vybojovalo zlato na MS veteránů 2007 v Cottbusu v kategorii nad 75 let, bronzový z ME veteránů 2007 v Rotterdamu v kategorii jednotlivců nad 75 let); handicapovaný sportovec: František Skoček (kulturistika, člen TJ Nový Jičín, mistr Evropy v bench-pressu v roce 2006 v kat. do 75 kg); kolektivy: muži Fotbalového klubu Fulnek (vítězové MSFL 2006/2007, postup do 2. ligy pro sezonu 2007/08), muži KVS Laguna Nový Jičín (mistři ČR v plavání s ploutvemi pro rok 2007), kadeti KV Kopřivnice (vítězové KP kadetů ve volejbale 2006/07, postup do extraligy kadetů ve volejbale pro sezonu 2007/08); trenér, cvičitel: Miroslav Bartoň (házená, KH Kopřivnice, trenér extraligového týmu mužů KH Město Kopřivnice, trenér sportovních tříd při ZŠ E. Zátopka, trenér reprezentace ČR do 19 let, pověřen vedením akademického týmu ČR na světové univerziádě v Itálii v létě 2008), Ludvík Kašpárek (vzpírání, ASK Tatra Kopřivnice, trenér juniorského mistra ČR pro rok 2007 Miloše Gorala, bronzového extraligového družstva juniorů, družstva žáků, kteří získali 3. místo v žákovské lize, týmu mužů, kteří postoupili do 2. ligy, smíšeného družstva, jež vybojovalo 3. místo v celostátní 2. lize), Zdeněk Liška (zápas, TJ Sokol Tichá, vychoval šestnáct mistrů ČR a dalších medailistů z M ČR, soutěží a mezinárodních turnajů, jeho pět svěřenců bylo zařazeno do reprezentace juniorů ČR). zmíněnou oporou Davidem Kubošem, který odchází hrát do USK Praha. Další hráč, který je v širší reprezentaci sedmnáctiletých, blokař Tadeáš Holub, ovšem zůstává. Nechci Davidovi bránit v rozvoji kariéry, a taky nemám strach, že bychom jej nebyli schopni nahradit. Kluci výkonnostně rostou a je jich dost, podotýká Sykala. Co jej mrzí, je fakt, že se v klubu zatím nedaří navázat na stávající práci v mladších kategoriích. Po nás zase zůstane díra, tak jako nedávno po mužích. Chtělo by to systematickou práci už od přípravky, ale nábor se zatím nedaří. Vždyť i to, co tady já mám k dispozici, je to, co zbylo po náborech do fotbalu, hokeje a házené. I proto nemůžu říct, že by někdo z mužstva byl opravdu talent. Za tím, co umějí, je hlavně trénink, říká trenér a dodává. Na srdci toho mám opravdu hodně, ale nejde všechno rozebírat. To by bylo na další povídání, uzavírá rozhovor a jde se věnovat mužstvu, které právě nastupuje k zápasu se Pstružím v KP juniorů. Začátek není růžový, ale po prvním vyhraném setu to začíná být lepší. Kopřivnice B nakonec s přehledem vyhrává dvakrát 3:0 (21, 16, 13 a 11, 14, 15), a udržuje se tak ve hře o vítězství v soutěži. O tom, jak vše dopadne, se rozhodne , kdy se hraje nejen zápas mezi ambiciózním Frýdkem- Místkem a Pstružím, ale hlavně je na programu zajímavý duel Kopřivnice A Kopřivnice B. k a m z a s p o r t e m Bazén: čt , 18-21, pá , 17-21, so , ne hodin, po zavřeno, út , , 19-21, st , , 19-21, čt , 18-21, pá , 17-21, so , ne hodin; v dopoledních hodinách mimo neděli dětský bazén uzavřen Aquaaerobic: po , út 11-12, , čt 17-18, sudé soboty hodin Sauna: út a čt ženy, st a pá muži, so párová (muž + žena, event. děti), společná, ne hod. společná; každý pátek dopolední sauna: 8-10 ženy, hod. muži Hokej: ne v 18 hod. Kopřivnice - vítěz Jihomoravského kraje (kvalifikace o 2. ligu) Stolní tenis: so v 17 hod. Kopřivnice A - Svinov A Volejbal: so Kopřivnice - Poruba (ženy - ZŠ 17. listopadu), ne Kopřivnice A - Kopřivnice B (KP juniorů - SH SOU) - začátky vždy v 10 a 14 hod. Rekreační turistika: so v 8.04 hod. ČD, Veřovice, Pod Velkým Javorníkem, Horečky, Frenštát p. R., st v 6.24 hod. ČD, Fulnek, Stachovický vrch, Kletné, Suchdol n. O., so v 6.02 hod. ČD, Brňov, Jarcovská kula, Valašské Meziříčí v ý s l e d k y Hokej: Junioři: HC Kopřivnice - Kometa Úvoz 3:4. Branky: Zuber, Hrubý a Sluštík Dorost: HC Kopřivnice - HC Orlová 2:2. Branky: Jaroš, David 7. třída: HC Přerov - HC Kopřivnice 3:1 6. třída: HC Přerov - HC Kopřivnice 3:4 5. třída: HC Kopřivnice - HC Český Těšín 19:1. Branky: Ollender 8, Zorinacz 4, Matuš 2, Kofroň, Mach, Raška, Dohnal, Kyselý 4. třída: HC Kopřivnice - HC Bohumín 7:6. Branky: Vala 4, Kalus, Šustala, Matula Minihokej: HC Studénka A - HC Kopřivnice A 5:6. Branky: Wolf 2, Kalus, Pindur, Zátopek. HC Studénka B - HC Kopřivnice B 2:26. Branky: Gřesík 6, Raška 5, Kotouček 4, Takáč 4, Mužný 2, Hykl 2, Adok, Kučera, Zátopek V. Futsal: Chyba Team Libhošť - RIFC Drivers Nový Jičín 2:5 (0:3). Branky: Sopuch, Symerský - Richter 3, Fojtík 2; RIFC Drivers Nový Jičín - K1 Jeseník 2:8 (0:4). Branky: Fojtík 2 - Langer 3, David 2, Langer 2, Klopštok; K1 Jeseník - Chyba Team Libhošť 8:4 (3:0). Branky: David 3, Langer, Masnica, Langer, Bajer, Kretík - Čapka 2, Symerský 2. Mniší - AS Bizon Studénka B 2:1 (1:0). Branky: Čevela, Lichnovský - Klement. PSV Frenštát - Mniší 2:2 (2:1). Branky: Petr, Vala - Lichnovský, Velička. AS Bizon Studénka B - PSV Frenštát 6:3 (3:0). Branky: Huška 3, Klement, Mikyska, Terrich - Štika, Srněnský, Kaša. Vanabi Kopřivnice - Ozon Kunín 2:5 (1:2). Branky: Navrátil, Pokluda - Masařík 2, Žáček 2, Snop. Ozon Kunín - Bidolido Team Nový Jičín 3:3 (3:1). Branky: Žáček 2, Snop - Medek 2, Křivák. Bidolido Team Nový Jičín - Vanabi Kopřivnice 8:3 (4:2). Branky: Kotas 3, Hajda 2, Juřík, Křivák, Medek - Kalich, Galia, Pokluda. V dubnu Miss aerobik tour 2008 K o p ř i v n i c e (ili) - V sobotu 5. dubna se uskuteční v hale házené oblastní kolo celorepublikové soutěže Miss aerobik tour Zájemkyně budou podle věku rozděleny do pěti kategorií, všechny čeká cvičení podle lektora a krátká konverzace s moderátorem Petrem Salavou. Přijít mohou nejen dívky, slečny a paní, které chtějí zkusit o Miss aerobik soutěžit, ale taky všechny nadšenkyně aerobiku, které si mohou mimo soutěž zacvičit s momentálně nejoblíbenějším lektorem České republiky Romanem Ondráškem. Pro diváky je připravena exhibice vítězek Miss aerobik 2007, v doprovodném programu vystoupí CZ Elvis Láďa Lichnovský. Letos proběhne už čtvrtý ročník a každoročně některá z místních dívek postoupila. Nejúspěšnější se stala v roce 2005 Kopřivničanka Markéta Kročová, která soutěžila ve finále soutěže v kategorii MiniMiss, uvedla hlavní organizátorka Vladimíra Houšťavová. Přihlášky, které musejí obsahovat jméno, bydliště a datum narození, se přijímají do 29. března v CA Impuls, em nebo sms na Minižáci skončili v turnaji druzí N o v ý J i č í n (jfk) Rozhodně příjemné je druhé místo, jež v neděli 16. března vybojoval C týmu minižáků kopřivnického klubu házené na turnaji v Novém Jičíně. Lepší byla jen Olomouc, které Kopřivnice podlehla ve finále 7:16, třetí skončil A tým Vsetína. Trenérskou pochvalu si ovšem vysloužil i D tým, který skončil v konkurenci deseti týmů poslední. Před blížící se sezonou jsme si jeli prověřit to, co jsme se naučili od posledního mistrovského turnaje. Nebylo toho málo, protože výkony obou družstev se výrazně zlepšily. Navíc všichni hráči zasluhují velkou pochvalu za příkladnou bojovnost po celý turnaj. Druhé místo céčka na tak velkém turnaji je určitě pro naše nejmenší velkou motivací do další práce, zhodnotil účast házenkářských benjamínků na turnaji šéftrenér mládeže Jan Martínek. Z výsledků turnaje minižáků v Novém Jičíně (16. 3.): KH Kopřivnice C TJ Nový Jičín 5:5, - SK PEMA Opava 11:6, - Zubří D 18:1, - Vsetín B 11:5; finále: KH Kopřivnice C Olomouc 7:16; sestava a branky Kopř. C: Kováčik, Kostelník 5, Michenka 19, Blahut 21, Konvička 3, Očkovič, Pokorný 4; KH Kopřivnice D Zubří C 0:13, - DTJ Polanka 0:11, - Vsetín A 1:10, - Olomouc 1:16; utkání o 10. místo: KH Kopřivnice D Zubří D 3:11; sestava a branky Kopř.: Kramoliš, Simu, Orlík 3, Šmahlík, Hůla 1, Hývnar, Fojtík, Giel; trenéři: Hývnar, Očkovič, Martínek; konečné pořadí: 1. Olomouc, 2. KH Kopřivnice C, 3. Vsetín A, 4. Nový Jičín, 5. Polanka, 6. Vsetín B, 7. Zubří C, 8. Opava, 9. Zubří D, 10. KH Kopřivnice D.

8 STRANA 8 SPORT KOPŘIVNICKÉ NOVINY BŘEZNA Kopřivnice si léčí rány, do dalších bojů jde za čtrnáct dnů K o p ř i v n i c e (jfk) Házenkářská extraliga brzy vstoupí do své druhé části. Tento víkend vzplanou vyřazovací boje v play-off, o čtrnáct dní později začnou zápasy o místo, do nichž zasáhne Kopřivnice. A jak vlastně dopadla základní část? Tabulka byla po celý minulý týden ještě neúplná, neboť teprve v sobotu 22. března se dohrával zápas 18. kola Prešov Hustopeče. Již předtím ale bylo víceméně jasné, že vítězem základní části Zubr extraligy v házené se stane slovenský Prešov, který měl před zápasem s posledním týmem tabulky o bod méně než zatím první Zubří a stejně jako druhá Karviná. V sobotu se předpoklad stal skutečností. Prešov doma Hustopeče roznesl 43:27 a základní část české extraligy, do níž se se souhlasem Českého svazu házené přihlásil, tak vyhrál. Play-off však hrát nebude, místo něj se do osmičky vklíní deváté Hranice. Jak tedy budou vypadat dvojice ve čtvrtfinále play-off? Zubří se utká s Hranicemi, Karviná s Frýdkem, Dukla s Plzní a Lovosice s Jičínem. O místo si zahrají Kopřivnice, Třeboň, Bystřice a Hustopeče. Kopřivnice má před začátkem dalších bojů čas na doléčení zraněných hráčů. Ti, co jsou fit, v tréninku trochu zapracují na obnově fyzických sil a čeká je samozřejmě i herní příprava. První přípravný zápas už tým odehrál, a to v pátek 21. března. Ve velmi okleštěné sestavě v něm doma podlehl Karviné 25:42, i přes drtivou porážku však podle asistenta trenéra Zdeňka Kovaláka není výsledek vzhledem ke složení družstva nijak hrozivý. Karviná přijela v plné sestavě, takže je to výsledek přijatelný. Hořelo to hlavně v obraně, kde chyběla zkušenost, a také jsme udělali neskutečný počet technických chyb, konstatoval Kovalák a dodal: Odveta s Karvinou se hraje tento týden. Snad už nás bude víc. Přípravný zápas (21. 3.): KH město Kopřivnice HCB Karviná 25:42 (14:23). Sestava a branky Kopřivnice: Čapka, Hokejisté úspěšně vstoupili do kvalifikace HC Kopřivnice HC Uherské Hradiště 6:1 (3:0, 2:1, 1:0) K o p ř i v n i c e (paz) Celkem dvanáct stovek diváků se přišlo podívat na první utkání kopřivnických hokejistů v baráži o postup do druhé ligy. Domácí tým v něm hostil vítěze zlínského krajského přeboru, kterým bylo Uherské Hradiště. Kopřivničtí v tomto zápase nedali soupeři příliš šancí a jasně zvítězili 6:1. Lví podíl na výhře měla dvojice Martinů Smetákových, kteří si společně připsali šest kanadských bodů. V jedné lajně s nimi nastupuje ještě havířovský Michal Velecký. Ten zatížil konto týmu ze Slovácka dalšími čtyřmi body. S tátou se mi hraje dobře. Dává mi to dopředu, protože už moc nebruslí. Já nebo Michal zavážíme puk do třetiny, popsal se smíchem Martin Smeták mladší rodinnou spolupráci. V první třetině hosté nic nepředvedli, zato se činili domácí, když třikrát pokořili brankáře Valu. Po přestávce ale i kopřivničtí hokejisté ubrali na tempu. Až když v polovině zápasu znova začali hrát agresivněji, přidali Martinem Smetákem mladším čtvrtou branku. Hráči ze Slovácka za chvilku sice snížili, ale v poslední minutě druhého dějství inkasovali popáté. Branka před druhou sirénou rozhodla o osudu třetí třetiny, ve které se duel Siemens obhájil titul v městské lize K o p ř i v n i c e (paz) Minulou sobotu se na kopřivnickém zimním stadionu uskutečnilo závěrečné finálové utkání městské hokejové ligy, které se těšilo nebývalému zájmu fanoušků. Proti obhájci prvoligové trofeje mužstvu Siemens nastoupil tým veteránů kopřivnického hokeje pod názvem BAH, který svého favorizovaného soupeře sice skvělým bojovným výkonem přehrál 6:3, ale protože mu o týden dříve v prvním finálovém zápase podlehl 4:2, museli o celkovém vítězi první ligy rozhodovat samostatné nájezdy. V těch měli více štěstí hráči Siemensu, a obhájili tak titul v městské lize. V samotném finále měli lepší začátek hokejisté Siemensu, kteří se v první třetině díky gólům Kudličky a Štěpána ujali dvoubrankového vedení, do přestávky však snížil Dobečka a ve druhé části vyrovnal Pavlát. už jen dohrával. V 52. minutě atakoval Smeták mladší nedovoleně hostujícího kapitána Krystýnka a po zásluze odešel předčasně pod sprchy. Uherské Hradiště hrálo následně pětiminutovou přesilovku, ale ani v ní výborného brankáře Chlada nepřekonalo. První třetina byla super. Ve druhé jsme trošku zaspali, naštěstí Martin Chlad dvě šance soupeře chytil. Od čtvrté branky už bylo myslím jasné, kdo zvítězí. Mrzí mě však klukovina mladého Smetáka. Nechal se zbytečně vyloučit, a oslabil tak tým. Ještě si o tom popovídáme, to si nemůže dovolovat, podotkl k utkání kopřivnický kouč Vladimír Slovák. Druholigovou baráž, skupinu Východ, hrají kromě Kopřivnice a Uherského Hradiště ještě hokejisté Břeclavi. Každý tým sehraje dvě utkání doma a dvě na ledě soupeřů, vítěz pak nahradí ve II. hokejové lize poslední Karvinou. Sestava: Chlad Hübl, Kladiva, Polášek, Pelikán, Jedlička, F. Horák Mičulka, Man, Novotný M. Smeták ml., M. Smeták st., Velecký Třeštík, Chalupa, Sluštík od 41. Vaculín. Branky: 4. Smeták st. (Smeták ml., Velecký), 12. Velecký (Smeták st.), 17. Polášek (Velecký, Smeták st.), 33. Smeták ml. (Sluštík), 40. Velecký (Man, Smeták st.), 47. Třeštík (Sluštík) 36. Kotačka (Schuster, Kartusek). Vyloučení: 6:7, navíc Smeták ml. 5 + do konce, využití: 2:0. Rozhodčí: Přikryl Kašík, Trunečka. Diváci: Pavel Raška se definitivně loučil s kariérou K o p ř i v n i c e (jfk) Ještě v loňské sezoně pravidelně nastupoval v extralize, kde na jeho brankářské umění spoléhal kopřivnický házenkářský tým mužů. Teprve po jejím skončení se Pavel Raška ve 46 letech rozhodl, že další sezona nebude. Potvrdil to v neděli 16. března, kdy se s vrcholovým sportem definitivně rozloučil. Během kariéry, která trvala čtvrt století, se objevil v brankách čtyř mužstev hrajících nejvyšší soutěž ve Frýdku-Místku, Kopřivnici, Karviné a Hranicích. Začínal ve Frýdku, kam přešel z vesnické školy. Pro házenou jej v šesté třídě nadchl tělocvikář. Dlouho ovšem hrál v poli, až v dorostu se postavil do branky, a to proto, že v zápase na Slovensku nebyli zrovna gólmani. Tak jsem vlezl do branky, a už jsem v ní zůstal. Ve Frýdku jsem působil až do vojny. Když jsem se z ní vrátil, ozvali se mi z Kopřivnice. Byl jsem tu na dva tři dny na zkoušku a pak zůstal, vzpomíná na začátky Raška. Toho, že odešel do Kopřivnice, nikdy nelitoval, a dnes tvrdí, že právě tady zažil nejvíc toho hezkého. Působil zde v letech, které byly pro klub jedny z nejúspěšnějších. V roce 1992/93 se podílel na zisku titulu, ještě předtím, v polovině osmdesátých let, s mužstvem získal stříbro. Jeho spoluhráči byli osobnosti, jejichž jména mají dodnes glanc. Hrál s Hrabalem, Krčmářem, Mžikem či Jiránkem. Jen škoda, že jeho kariéru nakonec neozdobila účast na olympijských hrách 1992 v Barceloně. Byl v širší nominaci, ale do té konečné se nevešel. Trenér se rozhodl, že vezme všechny gólmany slovenské a já zůstal doma. Tehdy mě to hodně mrzelo, vrací se ke chvílím zklamání. Od házené se ani teď rozhodně neodvrátil úplně a soutěžní dění sleduje dál. Jestli jej láká trenérská kariéra? Nevím, nikdy jsem na to nebyl, i když trénovat brankáře bych si troufl, usmívá se. Rozhodně jej ale uvidíte v klání starých pánů. Poté v dresu BAHu přišly velké chvíle hráče Holáka, který získal svému týmu vedení. Štěpán sice ještě vyrovnal na 3:3, ale Holák svým druhým gólem opět zvrátil stav na 4:3 pro BAH. Závěr zápasu už byl zcela v režii celku BAH. Nejdříve zvýšil na 5:3 Jeřábek a svůj hattrick nakonec dokonal Holák, čímž uzavřel skóre zápasu na konečných 6:3 pro BAH. To však nebyl konec, neboť stav zápasů byl vyrovnán na 1:1, a o vítězi se rozhodlo až v samostatných nájezdech. Tam svoji formu potvrdil Holák, byl však z mužstva BAH jediný, kdo penaltu proměnil, zatímco za Siemens se trefili Wanke, Kašpárek a Štěpán, čímž svému týmu zajistili vítězství 3:1 a opětovný zisk titulu mistra kopřivnické městské ligy. Na sobotním programu však bylo také střetnutí o třetí místo, ve kterém Rivals porazili Netopýry 3:2 a získali prvoligový bronz. Prorok Gřes 9/1, O. Kovalák 4, Bartošic 4, Kováč 4, Veřmiřovský 2, Krčmář 1, Střelec 1, R. Šustala, Jakeš, Vala. Extraliga po zákl. části 1. Prešov : Zubří : Karviná : Dukla : Lovosice : Jičín : Plzeň : F-M : Hranice : Kopřivnice : Třeboň : Bystřice : Hustopeče :773 3 Oslavy po vítězném posledním zápase Městské hokejové ligy byly v týmu BAH předčasné. Jeho hokejisté totiž jen vyrovnali stav finálové série na 1:1 a v následných samostatných nájezdech obhájil loňský titul tým Siemens. FOTO: DAVID MACHÁČEK Střelecká soutěž zná vítěze K o p ř i v n i c e (paz) Zimní střelecká liga má za sebou již finálové kolo, které proběhlo v pátek 14. března na střelnici při ZŠ svaté Zdislavy. Aby byli účastníci soutěže započítáváni do celkového pořadí, museli absolvovat alespoň čtyři z pěti závodů střelecké ligy. Mezi muži ve střelbě z pistole na 60 ran v posledním kole zvítězil Jan Walica s nástřelem 560 bodů, celkovým vítězem soutěže se však stal Michal Hromočuk (2243 b.) před Rostislavem Letenským (2199 b.) a Antonínem Lackým (2176 b.). Svůj triumf ve střelbě mužů z pušky na 60 ran potvrdil Vilém Gebauer (2250 b.) i vítězstvím ve finálovém kole, v němž dosáhl výsledku 554 bodů. Kategorii žen ve střelbě z pušky na 40 ran dominovala Veronika Vavrošová, která je novopečenou mistryní republiky. Ve finálovém závodě nastřílela 396 bodů, o celkové prvenství se však dělila s další reprezentantkou Renátou Gebauerovou (obě 1580 b.). Na další sezonu připravuje střelecký klub SSK Kopřivnice opět turnaj nazvaný Kopřivnická diabolka a v plánu je i další ročník zimní střelecké ligy. Mimo to proběhnou také minimálně dva mládežnické závody. Kalíšková s Fabrigerovou si v Karviné vyplavaly medaile K a r v i n á (paz) Karvinský krytý bazén hostil předminulou sobotu účastníky již desátého ročníku motýlkářského trojboje, kterého se zúčastnilo i sedmičlenné žákovské družstvo kopřivnického klubu vodních sportů. Skvělý výkon zde předvedla plavkyně Eliška Kalíšková (roč. 94), když celkově v trojboji obsadila výborné čtvrté místo. Na 50 m motýl doplavala třetí, na 100 m byla čtvrtá a na 200 m skončila devátá. K tomu navíc ještě přidala vítězství na trati 50 m kraul. V popředí výsledkové listiny dominovala i nejmladší z kopřivnických závodníků Adéla Fabrigerová (r. 98). Ta se specializovala pouze na Fotbalisté se k zápasu nesešli K o p ř i v n i c e (jfk) Fotbalový tým Kopřivnice musel odvolat poslední utkání zimního přípravného turnaje, které měl odehrát v neděli 23. března na novojičínské umělé trávě s Kunínem. Důvodem byl fakt, že se mužstvo k utkání nesešlo v takovém počtu, aby bylo schopné zápas důstojně odehrát. Bez gólmana a v osmi lidech ze sebe nebudu dělat blázna, neskrýval rozladění trenér mužstva Milan Gilar. Někteří jsou mimo domov, někteří v práci, takže bychom se nesešli. Ani jsme tam nejeli, zápas jsem odvolal telefonicky, dodal zklamaný kouč. I tak ale projevil snahu, aby celek poslední přípravné utkání před prvním jarním mistrovským zápasem odehrál. Požádal jsem pořadatele o přeložení zápasu na příští týden. Je to v jednání. Záleží na tom, jestli si Kunín bude chtít zahrát a přistoupí na dohodu. Jestli ne, tak už budeme jen trénovat. Jestli tedy bude s kým, doplnil lakonicky Gilar. Kopřivnice odehrála až do střetnutí s Kunínem všechna utkání a byla stále ve hře o celkové druhé místo. Na to, jak vše dopadne, si budeme muset počkat do neděle. K prvnímu jarnímu mistrovskému duelu Kopřivnice vyběhne v sobotu 5. dubna, kdy hostí na domácím trávníku Hladké Životice. Utkání se nejspíš bude hrát na travnatém hřišti, a to od hodin. krátké disciplíny, na 50 m kraul byla třetí, na 50 m prsa skončila čtvrtá, na 50 m motýl sedmá a na 50 m znak dvanáctá. Výsledky: Tomáš Bordovský m OPZ 1:25,84; m VZ 31,51; m VZ 1:14,26; Adéla Fabrigerová m M 49,83; m P 51,36; m Z 59,95; m VZ 39,23; Pavel Chalupa m OPZ 1:34,44; m P 48,57; m Z 42,26; m VZ 1:30,13; Eliška Kalíšková m M 33,40; m M 3:00,71; m M 1:17,18; m VZ 29,73; Marek Lipový m P 40,81; m Z 38,85; m VZ 33,98; Marie Přibylová m OPZ 1:28,78; m Z 41,45; m VZ 35,23; m VZ 1:20,38; Dominik Raška m OPZ 1:21,48; m VZ 30,50; m VZ 1:07,78. Mniší letošním suverénem 2. třídy NJ K o p ř i v n i c e (red) - Futsalisté Mniší ovládli letošní ročník Frensport 2. třídy futsalu NJ. V posledním turnaji Mniší dokázalo ve svých zápasech získat čtyři body, a tak se již nemuselo ohlížet na výsledky svých soupeřů. Střelecká produktivita Mniší byla rozložena na více hráčů - Filipa Maráka, Robina Klose, Jaroslava Lichnovského, Dušana Hanzelku, kteří se pohybovali okolo 10 branek, a Davida Švrčka, který vstřelil 16 gólů. Mniší ovšem vynikalo po celou sezonu svou výbornou obranou podpořenou o spolehlivý výkon svého brankáře Mariana Štůraly a na konci sezony se mohlo chlubit primátem nejlépe bránícího týmu, když obdrželo pouze 34 branek. Na druhém místě se umístil tým K1 Jeseník, který si zajistil postup do barážového utkání o 1. třídu, ve kterém se utká s týmem Sokol Kunčice p. O. Nejlepším střelcem soutěže se stal Michal David (K1 Jeseník) s 25 góly. Nejlepším brankářem byl vyhodnocen Jakub Plachký z týmu PSV Frenštát p. R. PSV se vůbec nevydařil poslední turnaj, kdy získal pouze jeden bod a skončil nakonec na třetím místě. Nejlepším hráčem byl zvolen Jiří Šimek z RIFC Driver Nový Jičín. Výsledky viz str. 7. KOPŘIVNICKÉ NOVINY - Vydává týdně město Kopřivnice, Městský úřad Kopřivnice, IČ: Adresa redakce: Kopřivnické noviny, Štefánikova 1163, Kopřivnice, fax: , schránka elektronické pošty ( ): Šéfredaktor: Bc. Dana Hoďáková (tel ), redaktoři: David Macháček (tel záznamník), Ilona Mazalová (tel ), Ondřej Zapletal (tel ), inzerce: Iveta Filipová, DiS (tel ). - Redakční uzávěrka ve čtvrtek do l2 hodin, sport v pondělí. - Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí, za názory příspěvků externích autorů redakce neodpovídá. - Vychází ve čtvrtek. - Registrace ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 302/2000 Sb., MK ČR E Tiskne MORAVAPRESS, s. r. o. - cena 5 Kč.

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 MILETÍN nám. Karla Jaromíra Erbena č.p 99 507 71, e-mail:nosek@miletin.cz č.j. 529/2013 Zpracoval : Nosek M. Dne: 5.9. 2013 Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 Přítomni : Nosek Miroslav,Hlavatý

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech Dne 25.9. 2012 vydala MF Dnes speciální přílohu Vše co potřebujete vědět o energetických průkazech, ve které jsou v poměrně souhrnné podobě pro laickou veřejnost shrnuty hlavní aspekty průkazů energetické

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 Město Kopřivnice zásobování teplem současnost Rozvoj města (výstavba sídlišť) úzce spojen s rozvojem automobilky TATRA (60.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 OPIS Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 Vážený pane starosto, 26. července 2010 pro mne a mojí manželku končí

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6822/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně dne 28. února 2013

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín

Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Navštívili jsme Hustopeče nad Bečvou a Nový Jičín Recept na to, jak zatočit s odpady, dostali účastníci exkurze, kterou jsme uspořádali v polovině října. Starostové obcí a další pracovníci úřadu se na

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.1 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Zápis z prezentace Spolku pro záchranu fary v Tuklatech ze dne 24.3.2014 1. Představení,

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

...festival folkové hudby. 8. ročník

...festival folkové hudby. 8. ročník ...festival folkové hudby 8. ročník 2014 Vážení obchodní partneři, v sobotu 30. srpna 2014 se bude konat v Brně-Útěchově pod záštitou starosty městské části PhDr. Zdeňka Drahoše již osmý ročník festivalu

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ 2013 7. 9. Charitativní den pro Tichou 10. 9. Den, kdy svítí světlušky - sbírka pro nevidomé 11. 9. Zahájení činnosti Kouzelné hlíny - tvoření pro děti,

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky.

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky. Pondělí 10:15 11:30 Relax yourself Výroba náušnic Kongresový sál Vyrob si vlastní nášnice z různých materiálů. 15:00 16:00 Get the feel Lukostřelba - Sraz u hlavní recepce Přijď si zastřílet z profesionálního

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Žádost o poskytnutí dávky sociální péče pro

Žádost o poskytnutí dávky sociální péče pro MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘOVICE SOCIÁLNÍ ODBOR Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Žádost o poskytnutí dávky sociální péče pro Příjmení, rodné jméno a jméno žadatele: Datum a místo narození:

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Hořicke noviny( 3)2008

Hořicke noviny( 3)2008 Hořicke noviny( 3)2008 OBČASNÉ ----------------------------------- Hořický nezávislý občasník V Hořicích 26. března 2008 Sběr starého železa 12. dubna Únik informací Hodiny na radnici budou od dubna digitální

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 Vážení sportovní přátelé, obchodní partneři, dovolujeme si Vám v krátkosti představit 2. nejúspěšnější klub tuzemské hokejové historie, 11násobného

Více

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um.

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um. Zastupitelstva města Česká pro výchovu Strana č. 1 / 6 Přítomni: Bc. Eva Vlastníková, Mgr. Gabriela Fišarová (od 17:00), Mgr. Zdeněk Ježák (odchod 17:10), Mgr. Radim Fojtů, Mgr. Tomáš Vlček (odchod 17:10),

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3 KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer Ing.

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015 ČERVENCOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Zkaženou dovolenou je nutné reklamovat do 30 dnů. Důležité jsou důkazy PRAHA,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla.

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla. 18. 12. 2012 Na vzpomínkovém setkání při prvním výročí úmrtí Václava Havla v Divadle Husa na provázku vyslovil Vladimír Morávek poprvé myšlenku o Uličce Václava Havla. Navedl ho přitom architekt Tomáš

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor rozvoje města Zápis z Fóra Zdravého města Kopřivnice aneb akce s názvem S Vámi o všem? Ovšem! Datum konání: 2.4.2014 Místo konání: velký sál Kulturního domu

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Názory občanů sídla Mirotice

Názory občanů sídla Mirotice Názory občanů sídla Mirotice II. díi Zpracoval: Atelier M.A.A.T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. březen 2010 Počet dotazovaných osob pro sídlo Mirotice: 98 osob Názory občanů sídla MIROTICE

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Počet přítomných členů BD byl 46, schůze byla usnášení schopná.

Počet přítomných členů BD byl 46, schůze byla usnášení schopná. Zápis č. 10/08 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 30. 9. 2008 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel: Iva Štohanzlová Ověřovatel zápisu: Ing. Jitka Havlanová Sčitatelé

Více

Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat.

Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat. Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat. Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Středa 14. ledna 2015

Více

A TELEVIZNÍ DIVÁCI. MISTROVSTVÍ SVĚTA V LEHKÉ ATLETICE v letech 1997 až 2003. Zdroi: TN Sofres - ATO - Mediaresearch

A TELEVIZNÍ DIVÁCI. MISTROVSTVÍ SVĚTA V LEHKÉ ATLETICE v letech 1997 až 2003. Zdroi: TN Sofres - ATO - Mediaresearch ŠAMPIONÁTY KRÁLOVNY SPORTU A TELEVIZNÍ DIVÁCI Ve dnech 23. až 31. srpna 2003 se v Paříži konalo mistrovství světa v lehké atletice. Česká televize je přiblížila prostřednictvím přímých přenosů v rozsahu

Více