USNESENÍ 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 19. 4. 2011"

Transkript

1 USNESENÍ 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE USNESENÍ Č. 265/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměr směny pozemků 1. Rada města záměr směny části pozemku p.č. 1203/1, k.ú. Rochlice u Liberce ve vlastnictví: Ing. Jaromír Šrůtek, a Mgr. Jitka Šrůtková, za části pozemku p.č. 1204/1, k.ú. Rochlice u Liberce ve vlastnictví: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: Rada města záměr směny pozemků p.č. 1566/4 a 1567/77, k.ú. Rochlice u Liberce ve vlastnictví: Javornická stavební a realitní společnost s.r.o., Javorník 53, Proseč pod Ještědem, IČ: , za pozemek p.č. 1564/1, k.ú. Rochlice u Liberce ve vlastnictví: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: III. Věcná břemena 1. Rada města zřízení věcného břemene strpění uložení teplovodu a kabelového vedení NN a VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 2464, 2465/1, 2465/5, 2473/6, 2473/7, 2481/1, 2513, 2515/2, 2515/6, 6009, 6057, k. ú. Liberec, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch Warmnis spol. s r. o., Liberec 6, Ovocná 157/2, PSČ , IČ: za cenu ,- Kč bez DPH. 2. Rada města dne zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky na pozemku p. č. 1932/15, k. ú. Starý Harcov na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1932/27, k. ú. Starý Harcov, jehož vlastníkem je v současné době Bitljanová Věra Mgr., za cenu 5000,- Kč bez DPH. 3. Rada města zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 180, k. ú. Ostašov u Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: , za cenu 4800,- Kč bez DPH. IV. Změny usnesení RM - Rozšíření předmětu věcného břemene 1. a) zrušuje usnesení č. 236/2010/VII/14 ze dne

2 b) zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 6074/1, 6079, k.ú. Liberec na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ , za cenu 136,- Kč/m 2 bez DPH. 2. a) zrušuje usnesení č. 532/2010/XV/18 ze dne b) zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 627/18, 384/1, 660 k.ú. Staré Pavlovice na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ , za cenu 88,- Kč/m 2 bez DPH. 3. a) zrušuje usnesení č.180/2011/xi ze dne b) zřízení věcného břemene strpění uložení STL plynovodní přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1191/1, 782/120, k. ú. Doubí u Liberce, na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ , za cenu ,- Kč bez DPH. 4. a) zrušuje usnesení č.342/08/vi/22 ze dne b) zřízení zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění uložení kanalizace, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 1/2, 1/1, 612/1, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 432/1, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, jehož vlastníkem je v současné době Vlasák Miloš, za cenu 40,- Kč/m a) zrušuje usnesení č.123/2011/v/16 ze dne b) zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 225/2, 226/5 k.ú. Machnín na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro vlastníka pozemku p. č. 226/3 v k. ú. Machnín, kterým jsou v současné době manželé Kozic Marián Ing. a Kozicová Jana, bezúplatně. - Oprava katastrálního území a) zrušuje usnesení č. 180/2011/V/3 ze dne b) nájem části pozemku p.č. 418/1, k.ú. Františkov u Liberce, o výměře 180 m 2, pro: Věru Šerclovou, na dobu neurčitou za roční nájemné 2.220,- Kč. souhlasí s majetkoprávní operací pod bodem: I. Prodej pozemků Rada města souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemky p.č.685/4 a 684/5, k. ú. Ruprechtice kupujícím Společenství vlastníků domu 814 a 815 Neklanova Liberec, IČ: se sídlem Neklanova 814/7, Liberec 14 za kupní cenu ,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města ukládá Martině Rosenbergové, pověřené výkonem pravomocí primátora statutárního města Liberec, předložit návrh majetkoprávní operace pod bodem I. ke chválení zastupitelstvu města. T:

3 USNESENÍ Č. 266/2011 Úprava ceny za umístění reklamního zařízení ne úpravu ceny za umístění 1 ks oboustranného reklamního zařízení o velikosti 6,00m x 3,00m na pozemku p.č. 1323/5 v k.ú. Růžodol I. firmě CTT media s.r.o., Česká 420, Liberec 25, IČ: USNESENÍ Č. 267/2011 Spolupráce Komise pro životní prostředí RML s Odborem Strategie a územní koncepce SML spolupráci Komise pro životní prostředí s odborem strategie a územní koncepce ve věci stanovisek k záměrům dle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) USNESENÍ Č. 268/2011 Vyúčtování dotace přidělené TSML a.s. na správu, provoz a údržbu hřbitovů pro rok 2010 bere na vě domí vyúčtování dotace přidělené TSML a.s. na správu, provoz a údržbu hřbitovů pro rok USNESENÍ Č. 269/2011 Nájemní smlouvy na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria uzavření nájemních smluv na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria na dobu deseti let od podpisu smlouvy s těmito občany: 3/2011 Nově uzavřené smlouvy: Franková Marie HK 48 Ondráčková Milena NO 102 Matesová Věra NO 173 Vyskočil Jindřich HK 57 Machalová Jana NO 221 Pluhařová Eva NO - 86 Horáková Hana DK 137 Kobr Leoš Bc. HK 329 Salygová Věra NO 122A 3

4 Leskovjanová Zdena XVIII Prodloužení užívacího práva: Schreib Bohuslav KZ IV 39 Lišková Eva I 7 Rudolf Lubomír XII 1 Křemenová Eva Z Šlemr Václav STD 33 Hošek Josef XXII 4 Vrdoljaková Libuše STM 16 Tůmová Brigita XVIII 242 Bubeníček Vladimír KZ VI 13 Sejkora Milan KZ VII 12 Bartoš Ivan Z 2 9 Pacáková Marie KZ V 1 Kolomazníková Jana KZ VI 25 Kotková Milada XVIII 224 Kopecký Ladislav KZ VI 32 Chomová Dagmar STF 108 Rosolová Jaroslava Z 1 31 Stolín Josef Z 13 1 Litera Jaroslav XVIII 268 Malá Věra STG 34 Král Josef XXII 22 Miller Antonín STE 40 Růtová Naďa KZ IV 4 Morávková Anna STA 45 Hejralová Vlasta DK 544 Pec Josef KZ G 17 Hlavatá Annelis XII 70 Malý Jiří B 11 Haninger Miloslav XII 69 Voborníková Alena KZ D 30 Hlavatá Veronika XXII 44 Tauchman Otakar C 34 Preclíková Olga XVIII 95 Vojtěch Michal XVIII S 34A Třmínek Jindřich STC 40 Gráfová Dagmar Z 20 7 Špillarová Božena KZ D 37 Nečasová Marie XIV 26 Matys Tomáš KZ VII 18 Koucký Václav KZ V 18 Nykl Miroslav KZ III 32 Roženský Václav III 168 Slouková Anna VI 15 Prášková Renata Z 2 11 Josífková Eva STG 38 Kloudová Eva STC 24 Kotek Karel KZ VII 31 Šír Stanislav XXII 16 Kudláčková Czeslawa XII 62 Vála Jaroslav XXII 10 Stehlíková Hana XVIII 148 Hastrdlová Radka XII 67 4

5 Mičánová Jana STE 64 Rylichová Alena XVIII S 29 Rališ Petr J 76 Donát Jiří KZ D 21 Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, vydat pokyn správci pohřebiště firmě LIKREM s.r.o. k uzavření schválených nájemních smluv na hrobová místa. Termín: USNESENÍ Č. 270/2011 Schválení výsledků jednacího řízení bez uveřejnění na zakázku Liberec - Zlaté návrší - sanace skládky - prodloužení monitoringu výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku Liberec Zlaté návrší sanace skládky prodloužení monitoringu Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, po uplynutí všech zákonných lhůt zajistit: a) podepsání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky b) podepsání smluvního vztahu (Dodatku č. 2 ke smlouvě č. Ni - 08/09) na zakázku Liberec Zlaté návrší- sanace skládky prodloužení monitoringu. T: USNESENÍ Č. 271/2011 Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. čtvrtletí 2011 bere na vě domí zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. čtvrtletí 2011 Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora města, předložit tuto zprávu na jednání zastupitelstva města dne USNESENÍ Č. 272/2011 Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů s o u h l a s í s majetkoprávní operací pod bodem: I. Výkup Rada města souhlasí s výkupem pozemků p.č. 1443, p.č. 1452, p.č a p.č. 1464/5 v k.ú. 5

6 Rochlice u Liberce od společnosti Interma, akciová společnost, se sídlem Masarykova 522/12, Liberec 1, IČ , za celkovou kupní cenu 2, ,- Kč. S podmínkou uzavření kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny nejdéle do Martině Rosenbergové, pověřené výkonem pravomocí primátora statutárního města Liberec, předložit návrh majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města. Termín : USNESENÍ Č. 273/2011 Technologické centrum Uran přijetí dotace souhlasí s přijetím dotace ve výši 2, ,- Kč na základě usnesení vlády ze dne č. 640 o poskytnutí dodatečných finančních prostředků vybraným obcím s rozšířenou působností uvolněnou prostřednictvím Ministerstva financí ČR, založení projektu Technologické centrum Uran spočívající ve zřízení technologického centra v budově Uranu 1) Ing. Zbyňku Vavřinovi, vedoucímu odboru řízení a informatiky, zajistit zadání technologické části projektu T: 5/2011 2) Bc. Jaroslavu Andělovi, vedoucímu oddělení správy budov, na základě požadavků odboru řízení a informatiky zajistit vyhotovení projektové dokumentace pro výběr dodavatele na stavební část projektu T: 5/2011 3) Ing. Tomášovi Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, - ve spolupráci s odborem řízení a informatiky a s oddělením správy budov projekt realizovat T: 12/ nárokovat v rozpočtovém opatření do výdajů odboru rozvojových projektů částku na realizaci projektu a do příjmů odboru rozvojových projektů příjem dotace. T: 6/2011 USNESENÍ Č. 274/2011 IPRM Rochlice - vyhodnocení výzvy č. 4 doporučit k podpoře v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec Regenerace sídliště Rochlice projekty z 4. výzvy dle důvodové zprávy Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 6

7 zajistit vystavení Potvrzení o výběru projektu pro doporučené projekty. T: 4/2011 USNESENÍ Č. 275/2011 Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu prevence Statutárního města Liberec v roce 2010 bere na vě domí zprávu o vyúčtování přidělených finančních dotací z Fondu prevence Statutárního města Liberec v roce 2010 Martině Rosenbergové, pověřené výkonem pravomocí primátora statutárního města Liberec, předložit zprávu zastupitelstvu města k projednání. T: USNESENÍ Č. 276/2011 Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření souhlasí s vydáním upravených majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření dle příloh důvodové zprávy: Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace Martině Rosenbergové, pověřené výkonem pravomocí primátora statutárního města Liberec, předložit materiál do zastupitelstva města. T : USNESENÍ Č. 277/2011 Schválení čerpání a převodu finančních prostředků rezervního fondu příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec 1. čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec v roce 2011 v celkové výši ,- Kč na dovybavení nového objektu včetně venkovních úprav v areálu Pekárkova 2. převod finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec do investičního fondu v celkové výši ,- Kč a jeho následné čerpání na 7

8 pořízení jednotlivých herních prvků v areálu dětského centra, zhotovení plotu a pokládky chodníku Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, písemně seznámit Mgr. et Bc. Annu Vereščákovou, ředitelku organizace, s rozhodnutím rady města. T: neprodleně USNESENÍ Č. 278/2011 Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v roce 2010 bere na vě domí zprávu o vyúčtování přidělených finančních dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v roce 2010 paní Martině Rosenbergové, pověřené výkonem pravomocí primátora statutárního města Liberec, předložit zprávu zastupitelstvu města k projednání. T: USNESENÍ Č. 279/2011 Hospodaření s byty ve vlastnictví Statutárního města Liberec úprava č. 2 doplnění pravidel pro přidělování bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) dle důvodové zprávy Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, zveřejnit doplněná pravidla pro přidělování bytů a postupovat dle nich při vyřizování žádostí. T: květen 2011 USNESENÍ Č. 280/2011 Poskytnutí příspěvku Střední odborné škole, Liberec, Jablonecká 999, příspěvkové organizaci poskytnutí příspěvku Střední odborné škole, Liberec, Jablonecká 999, příspěvkové organizaci v celkové výši ,- Kč paní Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, zajistit podpis smlouvy se Střední odbornou školou, Liberec, Jablonecká 999, příspěvkovou organizací dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. T: neprodleně 8

9 USNESENÍ Č. 281/2011 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 1. Prodloužení smlouvy o ubytování v ubytovně nízkého standardu Pěkníkové Jeleně v prostoru č. 6, v ulici Kateřinská č.p.156, o 6 měsíců, Vondráčkové Naděždě v prostoru č. 10, v ulici Kateřinská č.p.156, o 6 měsíců. 2. Přidělení bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) Hildegardě Bulířové byt č. 5 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 969, Františkovi Rajmovi byt č. 18 o velikosti 1+0, v ulici Borový vrch 1031 Františkovi Coufalovi byt č. 403 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1172, Anně Lutzové byt č. 206 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1173, Ludmile Kanalošové byt č. 12 o velikosti 1+1, v ulici Borový vrch 1031, Karlovi Hýbnerovi byt č. 41 o velikosti 1+1, v ulici Burianova 1070, Juraji Kohútovi byt č. 309 o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího Přidělení bytu zvláštního určení (bezbariérové a upravitelné) Veronice Machačné byt č. 26 o velikosti 1+0, v ulici Hedvábná Přidělení bytů pro příjmově vymezené osoby Lindě Korelové byt č. 104 o velikosti 1+1, v ulici Krejčího 1176, Ivetě Prokešové byt č. 502, o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího Prodloužení nájemní smlouvy o 2 roky u bytů pro příjmově vymezené osoby: Hladíkové Daně, byt č. 101 o velikosti 2+1, Krejčího 1175, Liberec, Müllerové Libuši, byt č. 102 o velikosti 1+kk, Krejčího 1175, Liberec, Anně Kněbortové, byt č. 103 o velikosti 1+kk, Krejčího 1175, Liberec, Aleně Bílé, byt č. 106 o velikosti 2+kk, Krejčího 1175, Liberec, Jana Hirschové, byt č. 201 o velikosti 2+1, Krejčího 1175, Liberec, Ivaně Součkové, byt č. 203 o velikosti 2+kk, Krejčího 1175, Liberec, Jaroslavovi Vondrovi, byt č. 204 o velikosti 1+kk, Krejčího 1175, Liberec, Ivě Dlabové, byt č. 206 o velikosti 2+kk, Krejčího 1175, Liberec, Janě Gabčové, byt č. 207 o velikosti 3+kk, Krejčího 1175, Liberec, Ivě Dobiášové, byt č. 208 o velikosti 2+1, Krejčího 1175, Liberec, Olze Chybíkové, byt č. 301 o velikosti 2+1, Krejčího 1175, Liberec, Alešovi Vlasákovi, byt č. 303 o velikosti 2+kk, Krejčího 1175, Liberec, Janě Motyčkové, byt č. 305 o velikosti 1+kk, Krejčího 1175, Liberec, Marice Hemkové, byt č. 308 o velikosti 2+1, Krejčího 1175, Liberec, Janě Badalcové, byt č. 401 o velikosti 2+1, Krejčího 1175, Liberec, Karlovi Krausovi, byt č. 405 o velikosti 1+kk, Krejčího 1175, Liberec, Romaně Kalinové, byt č. 407 o velikosti 3+kk, Krejčího 1175, Liberec, Zdeňce Změkové, byt č. 408 o velikosti 2+1, Krejčího 1175, Liberec, Aloisovi Ježkovi Ing., byt č. 102 o velikosti 2+kk, Krejčího 1176 Liberec, Lucii Honzejkové, byt č. 103 o velikosti 2+kk, Krejčího 1176 Liberec, Lubomírovi Fabiánovi Ing., byt č. 201 o velikosti 1+1, Krejčího 1176 Liberec, Michale Zitkové, byt č. 202 o velikosti 2+kk, Krejčího 1176 Liberec, Radce Kahlové, byt č. 203 o velikosti 2+kk, Krejčího 1176 Liberec, Lindě Fantíkové, byt č. 205 o velikosti 2+kk, Krejčího 1176 Liberec, Zdeňce Kunkelové, byt č. 206 o velikosti 2+kk, Krejčího 1176 Liberec, Petrovi Pavlíčkovi, byt č. 207 o velikosti 1+1, Krejčího 1176 Liberec, Heleně Kratochvílové, byt č. 301 o velikosti 1+1, Krejčího 1176 Liberec, Vlastě Tannertové, byt č. 303 o velikosti 2+kk, Krejčího 1176 Liberec, 9

10 Evě Pavlíčkové, byt č. 304 o velikosti 1+kk, Krejčího 1176 Liberec, Jaroslavě Francové, byt č. 307 o velikosti 1+1, Krejčího 1176 Liberec, Haně Bezděkové, byt č. 401 o velikosti 1+1, Krejčího 1176 Liberec, Haně Vostré, byt č. 402 o velikosti 2+kk, Krejčího 1176 Liberec, Denise Zahradníkové, byt č. 403 o velikosti 2+kk, Krejčího 1176 Liberec, Stanislavě Hamplové, byt č. 404 o velikosti 1+kk, Krejčího 1176 Liberec, Marcele Badalové, byt č. 405 o velikosti 2+kk, Krejčího 1176 Liberec, Bohumíře Durdisové, byt č. 406 o velikosti 2+kk, Krejčího 1176 Liberec, Ivance Demlové, byt č. 501 o velikosti 1+1, Krejčího 1176 Liberec, Ivě Jakubcové, byt č. 503 o velikosti 2+kk, Krejčího 1176 Liberec, Danuši Dietrichové, byt č. 504 o velikosti 1+kk, Krejčího 1176 Liberec, Zdence Tomášové, byt č. 101 o velikosti 1+1, Krejčího 1177 Liberec, Janovi Slámovi, byt č. 102 o velikosti 1+kk, Krejčího 1177 Liberec, Michaele Kyzlíkové, byt č. 205 o velikosti 1+kk, Krejčího 1177 Liberec, Jozefíně Pakostové, byt 206 o velikosti 1+kk, Krejčího 1177 Liberec, Vendulce Drobné, byt č. 302 o velikosti 2+kk, Krejčího 1177 Liberec, Kateřině Přibylové, byt č. 306 o velikosti 2+kk, Krejčího 1177 Liberec, Vlastimilovi Hoškovi, byt č. 307 o velikosti 1+1, Krejčího 1177 Liberec, Markétě Pelantové, byt č. 401 o velikosti 1+1, Krejčího 1177 Liberec, Jitce Lukešové, byt č. 402 o velikosti 2+kk, Krejčího 1177 Liberec, Doris Nýdrlové, byt č. 501 o velikosti 1+kk, Krejčího 1177 Liberec, Monice Jirsákové, byt č. 502 o velikosti 2+kk, Krejčího 1177 Liberec, Pavlíně Francové, byt č. 503 o velikosti 2+kk, Krejčího 1177 Liberec, Marii Žáryové, byt č. 504 o velikosti 1+1, Krejčího 1177 Liberec, Jiřímu Vyčítalovi, byt č. 101 o velikosti 2+kk, Krejčího 1178 Liberec, Jiřímu Hunkovi, byt č. 102 o velikosti 2+kk, Krejčího 1178 Liberec, Valentině Cubarscaia, byt č. 201 o velikosti 2+kk, Krejčího 1178, Liberec, Michaele Sochorové, byt č. 301 o velikosti 2+kk, Krejčího 1178 Liberec, Blance Ferdové, byt č. 303 o velikosti 2+kk, Krejčího 1178 Liberec, Zdence Knížové, byt č. 305 o velikosti 2+kk, Krejčího 1178 Liberec, Kataríně Břízové, byt č. 403 o velikosti 2+kk, Krejčího 1178 Liberec, Jaroslavě Hruškové, byt č. 404 o velikosti 1+kk, Krejčího 1178 Liberec, Ivaně Kayalibay, byt č. 405 o velikosti 2+kk, Krejčího 1178 Liberec. 6. Prodloužení nájemní smlouvy o 1 rok u bytů pro příjmově vymezené osoby: Lence Svobodové, byt č. 407 o velikosti 1+1, Krejčího 1176 Liberec, Janě Stejskalové, byt č. 403 o velikosti 2+kk, Krejčího 1175, Liberec, Michaele Budské, byt č. 207 o velikosti 1+1, Krejčího 1177 Liberec, Radce Bažantové, byt č. 203 o velikosti 2+kk, Krejčího 1178 Liberec. 7. Přidělení bytů s věcně usměrňovaným nájemným Zuzaně Slávikové, byt č. 203 o velikosti 1+0, v ulici U Sila 1203 Liberec, Bc.Regině Lainerové, byt č. 502 o velikosti 1+0, v ulici U Sila 1205 Liberec. 8. Přidělení bytů startovacích Františkovi Antošovi, byt č. 2 o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1577, Olze Griffiths, byt č. 30 o velikosti 2+kk, v ulici Krajní 1577, Inze Melkonjan, byt č. 15 o velikosti 3+kk, v ulici Krajní Přidělení bytu standardního Antonii Komínkové, byt č. 33 o velikosti 2+1, v ulici Seniorů 1208, na dobu neurčitou, Petře Hluškové byt č. 7 o velikosti 1+1, v ulici Vrchlického 785, na dobu neurčitou, Petru Mládkovi byt č. 1 o velikosti 2+1 v ulici Rynoltická 1, na dobu určitou do Přidělení integračního bytu pro azylanty 10

11 Abdumajidovi Karimovi byt č. 15 o velikosti 3+kk, v ulici Krajní 1579, na dobu určitou 1 roku. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 1. uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování nízkého standardu s Pěkníkovou Jelenou a Vondráčkovou Naděždou, T: duben uzavřít nájemní smlouvy v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) s Hildegardou Bulířovou, Františkem Rajmem, Františkem Coufalem, Annou Lutzovou, Ludmilou Kanalošovou, Karlem Hýbnerem a Jurajem Kohútem, T: duben uzavřít nájemní smlouvu v bytech zvláštního určení (bezbariérové a upravitelné) s Veronikou Machačnou, T: duben uzavřít nájemní smlouvy v bytech pro příjmově vymezené osoby s Lindou Korelovou a Ivetou Prokešovou, T: duben uzavřít dodatek ke smlouvě v bytech pro příjmově vymezené osoby na 2 roky s Danou Hladíkovou, Libuší Müllerovou, Annou Kněbortovou, Alenou Bílou, Janou Hirschovou, Ivanou Součkovou, Jaroslavem Vondrou, Ivou Dlabovou, Janou Gabčovou, Ivou Dobiášovou, Olgou Chybíkovou, Alešem Vlasákem, Janou Motyčkovou, Marikou Hemkovou, Janou Badalcovou, Karlem Krausem, Romanou Kalinovou, Zdeňkou Změkovou, Aloisem Ježkem Ing., Lucii Honzejkovou, Lubomírem Fabiánem Ing., Michalou Zitkovou, Radkou Kahlovou, Lindou Fantíkovou, Zdeňkou Kunkelovou, Petrem Pavlíčkem, Helenou Kratochvílovou, Vlastou Tannertovou, Evou Pavlíčkovou, Jaroslavou Francovou, Hanou Bezděkovou, Hanou Vostrou, Denisou Zahradníkovou, Stanislavou Hamplovou, Marcelou Badalovou, Bohumírou Durdisovou, Ivankou Demlovou, Ivou Jakubcovou, Danuší Dietrichovou, Zdenkou Tomášovou, Janem Slámou, Michaelou Kyzlíkovou, Jozefínou Pakostovou, Vendulkou Drobnou, Kateřinou Přibylovou, Vlastimilem Hoškem, Markétou Pelantovou, Jitkou Lukešovou, Doris Nýdrlovou, Monikou Jirsákovou, Pavlínou Francovou, Marií Žárovou, Jiřím Vyčítalem, Jiřím Hunkou, Valentinou Cubarscaia, Michaelou Sochorovou, Blankou Ferdovou, Zdenkou Knížovou, Katarínou Břízovou, Jaroslavou Hruškovou, Ivanou Kayalibay, T: duben uzavřít dodatek ke smlouvě v bytech pro příjmově vymezené osoby na 1 rok s Lenkou Svobodovou, Janou Stejskalovou, Michaelou Budskou, Radkou Bažantovou, T: duben dát pokyn k uzavření nájemní smlouvy na byt s věcně usměrňovaným nájemným se Zuzanou Slávikovou a Bc. Reginou Lainerovou, T: duben uzavřít nájemní smlouvy v bytech startovacích s Františkem Antošem, Olgou Griffiths a Ingou Melkonjan, T: duben uzavřít nájemní smlouvy v bytech standardních s Antonii Komínkovou, Petrou Hluškovou na dobu neurčitou a s Petrem Mládkem na dobu určitou do T: duben uzavřít nájemní smlouvu na integrační byt pro azylanty s Abdumajidem Karimovem na dobu 11

12 určitou 1 roku. T: duben 2011 USNESENÍ Č. 282/2011 Přidělení bytu ve vlastnictví SML zrušuje část usnesení RM č. 194/2011 bod č. 3 Přidělení bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou), ve znění Marii Novákové byt č. 30 o velikosti 1+0, v ulici Burianova a Přidělení bytu v domě zvláštního určení (dům s pečovatelskou službou) Marii Novákové byt č. 30 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1071 Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, uzavřít nájemní smlouvu v domě zvláštního určení (dům s pečovatelskou službou) s Marií Novákovou. T: ihned USNESENÍ Č. 283/2011 Návrh Smlouvy o nájmu nebytových prostor v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ návrh Smlouvy o nájmu nebytových prostor v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ, a to po dobu trvání Metodických workshopů v rámci výše uvedeného projektu, v rozsahu minimálně 720 hodin v odpoledních hodinách, s možností 30 setkání po 4 hodinách v šesti skupinách Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit podpis Smlouvy o nájmu nebytových prostor v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ v daném rozsahu. Termín: neprodleně USNESENÍ Č. 284/2011 Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Rolnička, Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvkové organizace odvolává paní Věru Metelcovou, na základě žádosti, z funkce ředitele Mateřské školy Rolnička, Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvkové organizace, ke dni 24. září 2011, 12

13 vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Rolnička, Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvkové organizace Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 1. zajistit zveřejnění konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Rolnička, Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvkové organizace dle Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb. T : duben zajistit předání odvolacího dekretu ředitelce Mateřské školy Rolnička, Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvkové organizace T : červen 2011 USNESENÍ Č. 285/2011 Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2011 souhlasí s finančním podílem Statutárního města Liberec ve výši 2, ,- Kč na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2011 pro objekt Kulturního a společenského centra Lidové sady, č.p. 425/1, Liberec na opravu fasády a výměnu oken (levá a pravá strana objektu) Bc. Zuzaně Kocumové, náměstkyni primátora, předložit odsouhlasený návrh finančního podílu na obnově kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2011 ke schválení Zastupitelstvu města Liberec. T: USNESENÍ Č. 286/2011 Souhlas s přijetím daru - Základní škola, Liberec, Lesní 575/12 souhlasí s přijetím věcného daru 1 kus počítačové sestavy od PATRIA REALITY s. r. o. pro Základní školu, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkovou organizaci Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, seznámit s rozhodnutím rady města ředitele základní školy. T : ihned USNESENÍ Č. 287/2011 ZŠ Aloisina výšina - realizace úspor energie - schválení vypsání veřejné zakázky na stavební práce 13

14 1. vypsání veřejné zakázky na stavební práce projektu ZŠ Aloisina výšina realizace úspor energie formou zjednodušeného podlimitního řízení, 2. návrh Zadávacích podmínek pro zadání veřejné zakázky na stavební práce projektu ZŠ Aloisina výšina realizace úspor energie, 3. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: Jmenovaní členové: Bc. Jiří Šolc náměstek primátora Mgr. Pavel Kalous vedoucí odboru školství, kultury a sportu Jan Zajíc pověřený zastupováním funkce vedoucího oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních objektů Markéta Dörflerová,DiS referent odboru právního a veřejných zakázek Jmenovaní náhradníci: Bc. Zuzana Kocumová Naďa Burianová Eva Troszoková Mgr. Jan Audy náměstkyně primátora vedoucí oddělení cestovního ruchu a propagace referent oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních objektů vedoucí odboru právního a veřejných zakázek, 4. složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: Jmenovaní členové: Bc. Jiří Šolc náměstek primátora Lukáš Martin náměstek primátora Mgr. Pavel Kalous vedoucí odboru školství, kultury a sportu Jan Zajíc pověřený zastupováním funkce vedoucího oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních objektů Markéta Dörflerová referent odboru právního a veřejných zakázek Mgr. Jaroslav Vykoukal ředitel ZŠ Aloisina výšina Jmenovaní náhradníci: Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D., člen rady města Martina Rosenbergová náměstkyně primátora Naďa Burianová vedoucí oddělení cestovního ruchu a propagace Eva Troszoková referent oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních objektů Mgr. Jan Audy vedoucí odboru právního a veřejných zakázek, Marcela Šulcová pověřená zastupováním funkce vedoucího oddělení školství 5. návrh dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky a prokázání kvalifikace: STATUS, a.s., Přílepská 1692, Roztoky Interma, a.s., Masarykova 522/12, Liberec STAVOKOMBINÁT INVEST, s.r.o., Dr. M. Horákové 185/66, Liberec Ještědská stavební společnost, spol. s r.o., Selská 517, Liberec Imstav EU, s.r.o., Komenského 446, Jablonec nad Nisou Vanderlaan, s.r.o., V předpolí 1452/3, Praha Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu 1. zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce projektu ZŠ Aloisina výšina realizace úspor energie formou zjednodušeného podlimitního řízení. Termín: neprodleně 2. po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek 14

15 zjednodušeného podlimitního řízení. Termín: 5/2011 USNESENÍ Č. 288/2011 Přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství souhlasí s vydáním upravených majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství dle příloh důvodové zprávy : Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15; Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49; Základní škola, Liberec, Lesní 575/12; Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17; Základní škola, Liberec, Švermova 114/38; Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6; Základní škola, Liberec, U Školy 222/6; Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43; Základní škola, Liberec, Česká 354; Základní škola, Liberec, Sokolovská 328; Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7; Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642; Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5; Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8; Základní škola, Liberec, Kaplického 384; Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88; Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118; Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44; Základní škola, Liberec, Křížanská 80; Základní škola praktická, Liberec, Gollova 394/4; Základní škola praktická a Základní škola speciální, Liberec, Orlí 140/7; Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19; Mateřská škola Nad přehradou, Liberec, Klášterní 149/16; Mateřská škola Rolnička, Liberec, Truhlářská 340/7; Mateřská škola Sedmikráska, Liberec, Vzdušná 509/20; Mateřská škola Rosnička, Liberec, Školní vršek 503/3; Mateřská škola Klubíčko, Liberec, Jugoslávská 128/1; Mateřská škola Korálek, Liberec, Aloisina výšina 645/55; Mateřská škola V zahradě, Liberec, Žitavská 122/68; Mateřská škola Sluníčko, Liberec, Bezová 274/1; Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1; Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20; Mateřská škola Pramínek, Liberec, Březinova 389/8; Mateřská škola Kamarád, Liberec, Dělnická 831/7; Mateřská škola Jizerka, Liberec, Husova 184/72; Mateřská škola U Bertíka, Liberec, Purkyňova 458/19; Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27; Mateřská škola Čtyřlístek, Liberec, Tovačovského 166/27; Mateřská škola Pod Ještědem, Liberec, U Školky 67; Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4; Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12; Mateřská škola Beruška, Liberec, Na Pískovně 761/3; Mateřská škola Motýlek, Liberec, Broumovská 840/7; Mateřská škola Jablůňka, Liberec, Jabloňová 446/29; Mateřská škola Klíček, Liberec, Žitná 832/19; Mateřská škola Srdíčko, Liberec, Oldřichova 836/5; Mateřská škola Pohádka, Liberec, Strakonická 211/12; Mateřská škola, Liberec, Dětská 461; Mateřská škola Malínek, Liberec, Kaplického 386; Mateřská škola Kytička, Liberec, Burianova 972/2; Mateřská škola, Liberec, Ostašovská 100; Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9 Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora, předložit materiál do zastupitelstva města. T : USNESENÍ Č. 289/2011 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 15

16 souhlasí s návrhem na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 4, ,- Kč na akce: č. Zařízení Akce Náklady (odhad) Kč Termín realizace 1. MŠ F. L. Věka rekonstrukce střešního pláště ,- 7 8/11 2. ZŠ Jabloňová rekonstrukce topného systému 1, ,- 7 8/11 3. MŠ Kamarád výměna kotle ,- 5 6/11 4. ZŠ Kaplického výměna oken 2. etapa ,- 7 8/11 5. ZŠ Barvířská výměna oken 2. etapa ,- 7 8/11 6. ZŠ ul. 5. května oprava terasy ,- 7 8/11 7. ZŠ Ještědská oprava bazénu ,- 7 8/11 CELKEM 4, ,- Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora, předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši ,- Kč dle důvodové zprávy zastupitelstvu města ke schválení. Termín: USNESENÍ Č. 290/2011 Nerudovo náměstí oprava komunikací Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby výsledek otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku Nerudovo náměstí oprava komunikací zhotovitel stavby a to společnost: STRABAG a.s.; IČ: , se sídlem, Na Bělidle 198/21, Praha, Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného majetku, 1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku Nerudovo náměstí oprava komunikací - dodavatel stavby, a to vítězi řízení společnosti STRABAG a.s.; IČ: , se sídlem, Na Bělidle 198/21, Praha, T: ihned 2. písemně seznámit s výsledkem otevřeného zadávacího řízení Nerudovo náměstí oprava komunikací - dodavatel stavby ostatní účastníky, a to: 16

17 SYNER, s.r.o.; IČ: , se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec, Gardenline s.r.o.; IČ: , se sídlem: Šeříková 405/13, Litoměřice, EUROVIA CS, a.s.; IČ: , se sídlem: Národní 138/10, Praha, JOSTAV spol. s r.o.; IČ: , se sídlem: Studánecká 74, Stráž nad Nisou, COLAS CZ, a.s.; IČ: , se sídlem: Ke Klíčovu 9, Praha, CGM Czech a.s.; IČ: , se sídlem: Táborská 1148, Říčany, ALPINE Bau CZ s.r.o.; IČ: , se sídlem: Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí, Technické služby města Liberce a.s.; IČ: , se sídlem: Erbenova 376/2, Liberec 8, Skanska a.s.; IČ , se sídlem: Líbalova 1/2348, Praha 4, SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED; IČ: , se sídlem: RUBÍN OFFICE CENTER, Sokolovská 79/192, Praha 8, SaM silnice a mosty a.s.; IČ: , se sídlem: Máchova 1129, Česká Lípa, Integra stavby a.s.; IČ: , se sídlem: Hrádecká 156, Liberec 33, T: ihned 3. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku Nerudovo náměstí oprava komunikací dodavatel stavby, předložit k podpisu příslušnou smlouvu o dílo s vítězem tohoto řízení, se společností STRABAG a.s.; IČ: , se sídlem, Na Bělidle 198/21, Praha, po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce. T: 04-11/2011 USNESENÍ Č. 291/2011 Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec - zóna Lidové sady za rok 2010 souhlasí s podobou Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec zóna Lidové sady za rok 2010 Martině Rosenbergové, pověřené výkonem pravomocí primátora statutárního města Liberec, předložit Roční zprávu o postupu realizace IPRM ke schválení zastupitelstvu města. T: Návrh na vydání 49. změny územního plánu města Liberec Tento bod byl stažen. Návrh na vydání 52. změny územního plánu města Liberec Tento bod byl stažen. 17

18 USNESENÍ Č. 292/2011 Návrh na vydání na vydání 63. změny územního plánu města Liberec souhlasí s předložením materiálu Vydání 63. změny územního plánu města Liberec Lukáši Martinovi, náměstkovi primátora, předložit materiál 63. změny územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. T: USNESENÍ Č. 293/2011 Návrh na vydání 65. změny územního plánu města Liberec souhlasí s předložením materiálu Vydání 65. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města Liberec, doporuč uje zastupitelstvu města schválit a vydat navrženou 65. změnu územního plánu města Liberec Lukáši Martinovi, náměstkovi primátora, předložit materiál 65. změny územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. T: USNESENÍ Č. 294/2011 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec v roce 2011 za úspěšnou reprezentaci města v roce 2010 a na částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací souhlasí a) s návrhem správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec ve 2. kole roku 2011 za úspěšnou reprezentaci města v roce 2010, v celkové výši ,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 1), b) s návrhem správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec ve 3. kole roku 2011 na částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací, v celkové výši ,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 2) Romanu Šotolovi, předsedovi správní rady sportovního fondu, předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. T:

19 USNESENÍ Č. 295/2011 Hodnocení 3. zasedání zastupitelstva města konaného dne 31. března 2011 bere na vě domí Hodnocení 3. zasedání zastupitelstva města konaného dne 31. března USNESENÍ Č. 296/2011 Organizační zajištění 4. zasedání zastupitelstva města konaného konání 4. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 28. dubna 2011 v hodin v zasedací místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 1. Zahájení, schválení pořadu jednání 2. Diskuse 3. Majetkoprávní operace 4. Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů 5. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. čtvrtletí Technologické centrum Uran - přijetí dotace 7. Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu prevence Statutárního města Liberec v roce Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v roce Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 10. Návrh správní rady Sportovního fondu SML na přidělení dotací v roce 2011 za úspěšnou reprezentaci města v roce 2010 a na částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací 11. Finanční podíl SML na obnově kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce Multi Veste Czech Republic 9, s. r. o. - změna smlouvy (Soukenné náměstí) 13. Likvidace movitého majetku pořízeného pro účely MS 2009 v ul. Krejčího Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření 15. Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství 16. Návrh na vydání 63. změny Územního plánu města Liberec 17. Návrh na vydání 65. změny Územního plánu města Liberec 18. Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec - zóna Lidové sady za rok Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k činnostem zástupce statutárního města Liberec dle ust. 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině 20. Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 3. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 31. března Informace, dotazy a podněty zastupitelů 19

20 USNESENÍ Č. 297/2011 Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec jmenuje Bc. Lenku Škodovou s účinností od 1. května 2011 do funkce ředitelky příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec na základě výsledku výběrového řízení a stanoví jí plat dle důvodové zprávy zastupujícímu tajemníkovi Magistrátu města Liberec, Miroslavu Křepelovi, vypracovat příslušné pracovněprávní písemnosti k tomuto jmenování. USNESENÍ Č. 298/2011 Zrušení vyhlášených výběrových řízení na pracovní místa: specialista - vedoucí úseku místní agendy 21, referent úseku místní agendy 21, specialista - vedoucí protikorupčního úseku a analytik protikorupčního úseku. zrušuje vyhlášená výběrová řízení na pracovní místa úředníků: specialista - vedoucí úseku místní agendy 21, referent úseku místní agendy 21, specialista - vedoucí protikorupčního úseku a analytik protikorupčního úseku Miroslavu Křepelovi, pověřenému zastupováním funkce tajemníka MML, informovat neprodleně o zrušení uvedených výběrových řízení všechny přihlášené uchazeče. USNESENÍ Č. 299/2011 Rozšíření počtu stran Libereckého zpravodaje rozšíření stran Libereckého zpravodaje, všeobecné obchodní podmínky a ceník inzerce Libereckého zpravodaje. Rada města obdržela tyto písemné informace: I. Zpráva o využití finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací, zřizovaných Statutárním městem Liberec za rok 2010 II. Zpráva o využití finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací, zřizovaných Statutárním městem Liberec za rok 2010 III. Návrh odpovědi na žádost o prominutí sankce IV. Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k činnostem zástupce Statutárního města Liberec dle ust. 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině. V. Povinnost Statutárního města Liberec zaplatit částku ,- Kč, náklady řízení a soudní poplatek žalobcům Jaroslavu a Evě Mytyskovým a náklady exekuce. 20

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 21. 3. 2006

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 21. 3. 2006 USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 21. 3. 2006 USNESENÍ Č. 135/06 Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů majetkoprávní operaci bod bodem I. Změna usnesení, s majetkoprávní

Více

USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1. 11. 2005

USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1. 11. 2005 . USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1. 11. 2005 USNESENÍ Č. 620/05 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: III., IV., V., VI.: IV. Zřízení věcného břemene: 1. Rada

Více

USNESENÍ Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 20. 3. 2012

USNESENÍ Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 20. 3. 2012 USNESENÍ Z 6. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 20. 3. 2012 USNESENÍ Č. 182/2012 Projekt EPC - energetické úspory vybraných školských zařízení, schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování energetických

Více

USNESENÍ 18. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1. 11. 2011

USNESENÍ 18. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1. 11. 2011 USNESENÍ 18. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1. 11. 2011 USNESENÍ Č. 747/2011 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n : majetkoprávní operace pod bodem: I. Záměr prodeje pozemku záměr prodeje

Více

USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22. 4. 2003

USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22. 4. 2003 USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22. 4. 2003 USNESENÍ Č. 170/03 Majetkoprávní operace s majetkoprávními operacemi pod body I., II., III., IV. Ing. Evě Kočárkové, náměstkyni primátora,

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

USNESENÍ Z 10. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 22. 5. 2012

USNESENÍ Z 10. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 22. 5. 2012 USNESENÍ Z 10. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 22. 5. 2012 USNESENÍ Č. 363/2012 Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2012 souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č.

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A

M A G I S T R Á T M Ě S T A M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 31. 3. 2011 Plnění usnesení rady města za měsíc únor 2011 Předkládá: Miroslav Křepel pověřený zastupováním tajemníka MML

Více

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1. 6. 2004

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1. 6. 2004 USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1. 6. 2004 USNESENÍ Č. 294/04 Odvolání člena správní rady Ekofondu souhlasí s odvoláním člena správní rady Ekofondum Mgr. Jana Korytáře z funkce

Více

USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010

USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010 USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010 USNESENÍ Č. 238/10 Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2011 a návrh plánu hospodářské činnosti

Více

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.2.2011

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.2.2011 USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.2.2011 USNESENÍ Č. 72/2011 Majetkoprávní operace s c h v a l u j e majetkoprávní operace pod body: VI. Záměr výkupu pozemku Rada města záměr výkupu

Více

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Č. 211/2011 Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna užívání školní jídelny - výdejny

Více

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Č. 59/2010 Oprava mostu Cidlinská Založení projektu a zpracování projektové dokumentace 1. založení projektu Oprava mostu Cidlinská,

Více

USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 12. 2006

USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 12. 2006 USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 12. 2006 USNESENÍ Č. 584/06 Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů I. Prodej pozemku s předloženým návrhem prodeje pozemku p. č. 878/1

Více

USNESENÍ Z 5. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 24. 5. 2011

USNESENÍ Z 5. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 24. 5. 2011 USNESENÍ Z 5. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 24. 5. 2011 USNESENÍ Č. 382/2011 Zřízení komise pro veřejné zakázky z ř izuje komisi pro veřejné zakázky, vydává Statut komise pro veřejné

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 24. 11. 2011

USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 24. 11. 2011 USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 24. 11. 2011 USNESENÍ Č. 231/2011 MŠ Delfínek - realizace úspor energie Schválení smlouvy o poskytnutí podpory a schválení přijetí dotace

Více

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 3. 6. 2008

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 3. 6. 2008 USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 3. 6. 2008 USNESENÍ Č. 304/08 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje a cena pozemků 1. záměr prodeje pozemku p.

Více

USNESENÍ 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 9. 2011

USNESENÍ 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 9. 2011 USNESENÍ 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 9. 2011 USNESENÍ Č. 636/2011 Projednání návrhu příjmů rozpočtu SML na rok 2012 bere na vě domí návrh rozpočtu příjmů, financování, výnosů a nákladů

Více

USNESENÍ ZE 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 10. 2005.

USNESENÍ ZE 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 10. 2005. USNESENÍ ZE 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 10. 2005. USNESENÍ Č. 563/05 Změna statutu a názvu Komise pro urbanizmus, územní plánování a strategický plán 1. změnu statutu rozšíření o péči

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008 USNESENÍ Č. 132/08 Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů souhlasí s majetkoprávní operací pod bodem: I. Výkup souhlasí s výkupem

Více

USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 6. 1. 2015

USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 6. 1. 2015 USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 6. 1. 2015 USNESENÍ Č. 1/2015 Program prevence kriminality na rok 2015 pro město Liberec bere na vě domí předložený Program prevence kriminality na rok

Více

USNESENÍ Z 6. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 7. 2012

USNESENÍ Z 6. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 7. 2012 USNESENÍ Z 6. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 7. 2012 USNESENÍ Č. 598/2012 Havárie střechy tělocvičny ZŠ Sokolovská výběr dodavatele stavebních prací na akci ZŠ Sokolovská - oprava

Více

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 3. 2. 2009

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 3. 2. 2009 USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 3. 2. 2009 USNESENÍ Č. 60/09 Zelené srdce Liberec úpravy lesních cest 1. výsledek výběrového řízení dodavatele stavební části na projekt Zelené srdce

Více

USNESENÍ 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 30. 8. 2011

USNESENÍ 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 30. 8. 2011 USNESENÍ 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 30. 8. 2011 USNESENÍ Č. 569/2011 Připomínka k územnímu plánu Jablonec nad Nisou uplatnění připomínky z hlediska využití navazujícího území Martině

Více

USNESENÍ 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 20. 9. 2011

USNESENÍ 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 20. 9. 2011 USNESENÍ 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 20. 9. 2011 USNESENÍ Č. 654/2011 Žádost Bytového družstva LB Tyršova se změnami zástavních smluv souhlasí se zřízením zástavního práva k bytovým objektům

Více

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 1. 2004

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 1. 2004 USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 1. 2004 USNESENÍ Č. 1/04 Návrh na volbu do funkce přísedící Okresního soudu v Liberci Zastupitelstvo města po projednání zvolilo Danuši

Více

USNESENÍ Z 18. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 21. 10. 2014

USNESENÍ Z 18. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 21. 10. 2014 USNESENÍ Z 18. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 21. 10. 2014 USNESENÍ Č. 1018/2014 Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná - oblast Žitná a Ježkova Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem Eurovia

Více

USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 1. 2012

USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 1. 2012 USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 1. 2012 USNESENÍ Č. 1/2012 Roční účetní závěrka a finanční vypořádání roku 2011 u příspěvkové organizace Botanická zahrada Liberec a Mateřská škola

Více

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Č. 165/2013 Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách

Více

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010 USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 16. 12. 2010 USNESENÍ Č. 227/10 OC FORUM výmaz věcného předkupního práva 1. zrušení předkupního práva založeného Smlouvou o zřízení předkupního

Více

USNESENÍ Z 15. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 18. 9. 2012

USNESENÍ Z 15. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 18. 9. 2012 USNESENÍ Z 15. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 18. 9. 2012 USNESENÍ Č. 7062012 Návrh správní rady na změnu Základních pravidel sportovního fondu v roce 2012 schvaluje návrh správní rady sportovního

Více

USNESENÍ 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 3. 5. 2011

USNESENÍ 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 3. 5. 2011 USNESENÍ 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 3. 5. 2011 USNESENÍ Č. 304/2011 Majetkoprávní operace schvaluje majetkoprávní operace pod body: II. Změna předmětu a ceny prodeje Rada města zrušuje

Více

USNESENÍ Z 18. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 15. 10. 2013

USNESENÍ Z 18. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 15. 10. 2013 USNESENÍ Z 18. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 15. 10. 2013 USNESENÍ Č. 767/2013 Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu - nákup osobního automobilu pro městskou

Více

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 19. 4. 2005

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 19. 4. 2005 USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 19. 4. 2005 USNESENÍ Č. 208/05 Přijetí individuální dotace z Ministerstva financí ČR na akci Rekonstrukce a dostavba areálu Městského stadionu v

Více

USNESENÍ Z 4. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8.2.2011

USNESENÍ Z 4. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8.2.2011 USNESENÍ Z 4. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8.2.2011 MFRB přijetí daru + koupě pozemku a inženýrských sítí v k.ú. Staré Pavlovice Tento bod byl stažen. USNESENÍ Č. 90/2011 IPRM Rochlice výzva

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 15.3.2011

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 15.3.2011 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 15.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: IV. Záměry prodeje a ceny pozemků 1.Tento bod byl stažen. 2.

Více

USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 19. 5. 2009

USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 19. 5. 2009 USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 19. 5. 2009 USNESENÍ Č. 260/09 Majetkoprávní operace odbor rozvojových projektů majetkoprávní operaci pod bodem: I. Věcné břemeno souhlasí s uzavřením

Více

USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 2. 10. 2012

USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 2. 10. 2012 USNESENÍ Z 16. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 2. 10. 2012 USNESENÍ Č. 758/2012 Stručná zpráva o činnosti představenstva společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s. Rada města ve funkci valné hromady

Více

USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 10. 2007

USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 10. 2007 USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 10. 2007 USNESENÍ Č. 495/07 Majetkoprávní operace odbor rozvojových projektů majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje: předložený záměr

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 31. 1. 2012

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 31. 1. 2012 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 31. 1. 2012 USNESENÍ Č. 63/2012 Smlouva o zastavení pohledávek - Dodatek č. 1 Smlouva o poskytnutí bankovní záruky - Dodatek č. 1 s Dodatkem č. 1 Smlouvy

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

USNESENÍ Z 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 7. 10. 2003

USNESENÍ Z 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 7. 10. 2003 USNESENÍ Z 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 7. 10. 2003 USNESENÍ Č. 476/03 Stížnost na postup Komise pro výběrová řízení s postupem Komise pro výběrová řízení dne 3. 9. 2003 při vyřazení zájemců

Více

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 9. 1. 2007

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 9. 1. 2007 USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 9. 1. 2007 USNESENÍ Č. 1/07 Majetkoprávní operace odbor rozvojových projektů majetkoprávní operaci pod bodem I. Záměr daru, s majetkoprávní operací

Více

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 6. 2007

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 6. 2007 USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 6. 2007 USNESENÍ Č. 294/07 Dražba nemovitosti účast Statutárního města Liberec v dražbě nemovitosti ideální jedné poloviny p. p. č. 483/3 v k.

Více

USNESENÍ Z 11. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 5. 6. 2012

USNESENÍ Z 11. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 5. 6. 2012 USNESENÍ Z 11. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 5. 6. 2012 USNESENÍ Č. 446/2012 Majetkoprávní operace IV. Umístění reklamního zařízení Rada města dne 5.6.2012 ne umístění 1 ks oboustranného reklamního

Více

USNESENÍ 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 21. 6. 2011

USNESENÍ 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 21. 6. 2011 USNESENÍ 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 21. 6. 2011 USNESENÍ Č. 434/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: V. Záměr prodeje budov Tento bod byl stažen. VI. Záměry prodeje

Více

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 USNESENÍ Č. 192/2011 Návrh na udělení Čestného občanství města Liberce Stanislavu Hněličkovi udělení Čestného občanství města

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 3. 2011 Bod pořadu jednání: Převzetí stavby komunikace s příslušenstvím a s tím související majetkoprávní vypořádání

Více

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 11. 2. 2003

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 11. 2. 2003 USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 11. 2. 2003 USNESENÍ Č. 50/03 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body VI. a IX. majetkoprávní operace Vratislavice nad Nisou - věcná

Více

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1. 2. 2005

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1. 2. 2005 USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1. 2. 2005 USNESENÍ Č. 56/05 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. MO Liberec Vratislavice n. N. Věcná břemena 1. a) zřízení

Více

USNESENÍ Z 9. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22. 11. 2011

USNESENÍ Z 9. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22. 11. 2011 USNESENÍ Z 9. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22. 11. 2011 USNESENÍ Č. 817/2011 Pověření členů rady města k jednání s vedením společnosti MVV Energie CZ, a. s. pověřuje Mgr. Ing.

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A

M A G I S T R Á T M Ě S T A M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 26. 11. 2009 Plnění usnesení rady města za měsíc říjen 2009 Předkládá: JUDr. Marek Řeháček, tajemník MML Zpracovala: Anna

Více

USNESENÍ ZE 4. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 28. 5. 2014

USNESENÍ ZE 4. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 28. 5. 2014 USNESENÍ ZE 4. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 28. 5. 2014 USNESENÍ Č. 502/2014 Veřejná zakázka Rekonstrukce Radničního sklípku v budově historické radnice Rada města po projednání: 1.

Více

USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 7. 9. 2004

USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 7. 9. 2004 USNESENÍ ZE 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 7. 9. 2004 USNESENÍ Č. 458/04 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod bodem VII. - MO Liberec Vratislavice n./n. nevyužití předkupního

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 20. 3. 2007

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 20. 3. 2007 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 20. 3. 2007 USNESENÍ Č. 156/07 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje: Návrh na změnu usnesení č. 453/06 záměr snížení základního kapitálu společnosti

Více

z 51. schůze Rady města Rumburk, konané dne 22. prosince 2011 zrušeno usnesením č. 814/b/2011

z 51. schůze Rady města Rumburk, konané dne 22. prosince 2011 zrušeno usnesením č. 814/b/2011 z 51. schůze Rady města Rumburk, konané dne 22. prosince 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 834/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 51. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 25. 8. 2009

USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 25. 8. 2009 USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 25. 8. 2009 USNESENÍ Č. 436/09 Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů souhlasí s majetkoprávními operacemi pod body: I. Nájem a prodej

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 15. 6. 2010

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 15. 6. 2010 USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 15. 6. 2010 USNESENÍ Č. 382/2010 MŠ DOMINO s.r.o. - žádost o úpravu identifikace bere na vě domí změnu v označení společnosti uvedené v uzavřené

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2007

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2007 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2007 USNESENÍ Č. 130/07 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body I. VI.: I. Prodej obsazených bytových jednotek třetím

Více

USNESENÍ Z 8. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 15. 4. 2014

USNESENÍ Z 8. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 15. 4. 2014 USNESENÍ Z 8. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 15. 4. 2014 USNESENÍ Č. 312/2014 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. záměr prodeje

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

USNESENÍ Z 8. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 4. 2012

USNESENÍ Z 8. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 4. 2012 USNESENÍ Z 8. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 4. 2012 USNESENÍ Č. 285/2012 Majetkoprávní operace II. Záměr směny pozemků Rada města dne 17.4.2012 po projednání: a) ne záměr směny pozemku p. č.

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

USNESENÍ Z 10. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 21. 5. 2013

USNESENÍ Z 10. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 21. 5. 2013 USNESENÍ Z 10. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 21. 5. 2013 USNESENÍ Č. 338/2013 Nerovnoměrné čerpání příspěvku na provoz příspěvkové organizace Komunitní středisko Kontakt Liberec v období květen

Více

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 346/18/15 schvaluje program 18. schůze rady

Více

Z 12. SCHŮZE. sch. valuje. p. p. č. 460. a u kládá T: 12/20155

Z 12. SCHŮZE. sch. valuje. p. p. č. 460. a u kládá T: 12/20155 USS NESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 6. 2015 USNESENÍ Č. 474/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n Radaa města po projednání sch valuje majetkoprávní operace pod bodem:

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 3. 12. 2013

USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 3. 12. 2013 USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 3. 12. 2013 USNESENÍ Č. 954/2013 Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor nové služebny MP ul. Fügnerova - evidenční číslo MP -

Více

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 17. 2. 2009

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 17. 2. 2009 USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 17. 2. 2009 USNESENÍ Č. 82/09 Majetkoprávní operace odbor rozvojových projektů majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje Neschváleno. II.

Více

USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 21. 1. 2014

USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 21. 1. 2014 USNESENÍ Z 2. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 21. 1. 2014 USNESENÍ Č. 29/2014 Program prevence kriminality na rok 2014 pro město Liberec souhlasí s předloženým Programem prevence kriminality na rok

Více

USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012

USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012 USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012 USNESENÍ Č. 92/2012 Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2012 souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č.

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A

M A G I S T R Á T M Ě S T A M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 28. 2. 2013 Plnění usnesení rady města za měsíc leden 2013 Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML Zpracovala:

Více

USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2006

USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2006 USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2006 USNESENÍ Č. 453/06 Návrh na přijetí záměru snížení základního jmění společnosti LVT a. s. jako jediný akcionář při výkonu působnosti

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 20. 5. 2008

USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 20. 5. 2008 USNESENÍ Z 10. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 20. 5. 2008 USNESENÍ Č. 269/08 Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů s majetkoprávními operacemi pod body: I. Směna II. Bezúplatný převod

Více

USNESENÍ 19. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 15. 11. 2011

USNESENÍ 19. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 15. 11. 2011 USNESENÍ 19. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 15. 11. 2011 USNESENÍ Č. 768/2011 Majetkoprávní operace : majetkoprávní operace pod bodem: V. Pronájem pozemků 1. Rada města dne 15.11.2011 pronájem

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Č. 115/05 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod bodem II., s majetkoprávními operacemi pod bodem I. Ing. Evě Kočárkové,

Více

USNESENÍ ZE 4. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 30. 5. 2012

USNESENÍ ZE 4. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 30. 5. 2012 USNESENÍ ZE 4. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 30. 5. 2012 USNESENÍ Č. 443/2012 Žádost o výjimku ze Směrnice Rady města Liberec č. 2/2012 RM k zadávání veřejných zakázek - nákup propagačních

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A

M A G I S T R Á T M Ě S T A M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 28. 4. 2011 Plnění usnesení rady města za měsíc březen 2011 Předkládá: Miroslav Křepel, pověřený zastupováním tajemníka

Více

U s n e s e n í. 29. mimořádné jednání Rady města Ústí nad Labem, konané dne 23. 10. 2015 Usnesení č. 767/15 773/15

U s n e s e n í. 29. mimořádné jednání Rady města Ústí nad Labem, konané dne 23. 10. 2015 Usnesení č. 767/15 773/15 Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem U s n e s e n í 29. mimořádné jednání Rady města Ústí nad Labem, konané dne 23. 10. 2015 Usnesení č. 767/15 773/15 ==================================================================

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

USNESENÍ Z 11. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 3. 6. 2014

USNESENÍ Z 11. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 3. 6. 2014 USNESENÍ Z 11. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 3. 6. 2014 USNESENÍ Č. 516/2014 Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec předložený návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie

Více