USNESENÍ 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 19. 4. 2011"

Transkript

1 USNESENÍ 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE USNESENÍ Č. 265/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměr směny pozemků 1. Rada města záměr směny části pozemku p.č. 1203/1, k.ú. Rochlice u Liberce ve vlastnictví: Ing. Jaromír Šrůtek, a Mgr. Jitka Šrůtková, za části pozemku p.č. 1204/1, k.ú. Rochlice u Liberce ve vlastnictví: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: Rada města záměr směny pozemků p.č. 1566/4 a 1567/77, k.ú. Rochlice u Liberce ve vlastnictví: Javornická stavební a realitní společnost s.r.o., Javorník 53, Proseč pod Ještědem, IČ: , za pozemek p.č. 1564/1, k.ú. Rochlice u Liberce ve vlastnictví: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ: III. Věcná břemena 1. Rada města zřízení věcného břemene strpění uložení teplovodu a kabelového vedení NN a VN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 2464, 2465/1, 2465/5, 2473/6, 2473/7, 2481/1, 2513, 2515/2, 2515/6, 6009, 6057, k. ú. Liberec, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch Warmnis spol. s r. o., Liberec 6, Ovocná 157/2, PSČ , IČ: za cenu ,- Kč bez DPH. 2. Rada města dne zřízení věcného břemene uložení kanalizační přípojky na pozemku p. č. 1932/15, k. ú. Starý Harcov na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 1932/27, k. ú. Starý Harcov, jehož vlastníkem je v současné době Bitljanová Věra Mgr., za cenu 5000,- Kč bez DPH. 3. Rada města zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 180, k. ú. Ostašov u Liberce na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ: , za cenu 4800,- Kč bez DPH. IV. Změny usnesení RM - Rozšíření předmětu věcného břemene 1. a) zrušuje usnesení č. 236/2010/VII/14 ze dne

2 b) zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 6074/1, 6079, k.ú. Liberec na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ , za cenu 136,- Kč/m 2 bez DPH. 2. a) zrušuje usnesení č. 532/2010/XV/18 ze dne b) zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 627/18, 384/1, 660 k.ú. Staré Pavlovice na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, IČ , za cenu 88,- Kč/m 2 bez DPH. 3. a) zrušuje usnesení č.180/2011/xi ze dne b) zřízení věcného břemene strpění uložení STL plynovodní přípojky, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p.č. 1191/1, 782/120, k. ú. Doubí u Liberce, na dobu existence stavby plynárenského zařízení pro RWE GasNet, s. r. o, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ , za cenu ,- Kč bez DPH. 4. a) zrušuje usnesení č.342/08/vi/22 ze dne b) zřízení zřízení věcného břemene spočívajícího v právu strpění uložení kanalizace, příjezdu a přístupu pro opravy a údržbu na pozemcích p. č. 1/2, 1/1, 612/1, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 432/1, k. ú. Radčice u Krásné Studánky, jehož vlastníkem je v současné době Vlasák Miloš, za cenu 40,- Kč/m a) zrušuje usnesení č.123/2011/v/16 ze dne b) zřízení věcného břemene strpění uložení kabelového vedení NN, příjezd a přístup pro opravy a údržbu na pozemku/cích/ p. č. 225/2, 226/5 k.ú. Machnín na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro vlastníka pozemku p. č. 226/3 v k. ú. Machnín, kterým jsou v současné době manželé Kozic Marián Ing. a Kozicová Jana, bezúplatně. - Oprava katastrálního území a) zrušuje usnesení č. 180/2011/V/3 ze dne b) nájem části pozemku p.č. 418/1, k.ú. Františkov u Liberce, o výměře 180 m 2, pro: Věru Šerclovou, na dobu neurčitou za roční nájemné 2.220,- Kč. souhlasí s majetkoprávní operací pod bodem: I. Prodej pozemků Rada města souhlasí s prodejem nemovitosti: pozemky p.č.685/4 a 684/5, k. ú. Ruprechtice kupujícím Společenství vlastníků domu 814 a 815 Neklanova Liberec, IČ: se sídlem Neklanova 814/7, Liberec 14 za kupní cenu ,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města ukládá Martině Rosenbergové, pověřené výkonem pravomocí primátora statutárního města Liberec, předložit návrh majetkoprávní operace pod bodem I. ke chválení zastupitelstvu města. T:

3 USNESENÍ Č. 266/2011 Úprava ceny za umístění reklamního zařízení ne úpravu ceny za umístění 1 ks oboustranného reklamního zařízení o velikosti 6,00m x 3,00m na pozemku p.č. 1323/5 v k.ú. Růžodol I. firmě CTT media s.r.o., Česká 420, Liberec 25, IČ: USNESENÍ Č. 267/2011 Spolupráce Komise pro životní prostředí RML s Odborem Strategie a územní koncepce SML spolupráci Komise pro životní prostředí s odborem strategie a územní koncepce ve věci stanovisek k záměrům dle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) USNESENÍ Č. 268/2011 Vyúčtování dotace přidělené TSML a.s. na správu, provoz a údržbu hřbitovů pro rok 2010 bere na vě domí vyúčtování dotace přidělené TSML a.s. na správu, provoz a údržbu hřbitovů pro rok USNESENÍ Č. 269/2011 Nájemní smlouvy na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria uzavření nájemních smluv na hrobová místa v areálu Libereckého krematoria na dobu deseti let od podpisu smlouvy s těmito občany: 3/2011 Nově uzavřené smlouvy: Franková Marie HK 48 Ondráčková Milena NO 102 Matesová Věra NO 173 Vyskočil Jindřich HK 57 Machalová Jana NO 221 Pluhařová Eva NO - 86 Horáková Hana DK 137 Kobr Leoš Bc. HK 329 Salygová Věra NO 122A 3

4 Leskovjanová Zdena XVIII Prodloužení užívacího práva: Schreib Bohuslav KZ IV 39 Lišková Eva I 7 Rudolf Lubomír XII 1 Křemenová Eva Z Šlemr Václav STD 33 Hošek Josef XXII 4 Vrdoljaková Libuše STM 16 Tůmová Brigita XVIII 242 Bubeníček Vladimír KZ VI 13 Sejkora Milan KZ VII 12 Bartoš Ivan Z 2 9 Pacáková Marie KZ V 1 Kolomazníková Jana KZ VI 25 Kotková Milada XVIII 224 Kopecký Ladislav KZ VI 32 Chomová Dagmar STF 108 Rosolová Jaroslava Z 1 31 Stolín Josef Z 13 1 Litera Jaroslav XVIII 268 Malá Věra STG 34 Král Josef XXII 22 Miller Antonín STE 40 Růtová Naďa KZ IV 4 Morávková Anna STA 45 Hejralová Vlasta DK 544 Pec Josef KZ G 17 Hlavatá Annelis XII 70 Malý Jiří B 11 Haninger Miloslav XII 69 Voborníková Alena KZ D 30 Hlavatá Veronika XXII 44 Tauchman Otakar C 34 Preclíková Olga XVIII 95 Vojtěch Michal XVIII S 34A Třmínek Jindřich STC 40 Gráfová Dagmar Z 20 7 Špillarová Božena KZ D 37 Nečasová Marie XIV 26 Matys Tomáš KZ VII 18 Koucký Václav KZ V 18 Nykl Miroslav KZ III 32 Roženský Václav III 168 Slouková Anna VI 15 Prášková Renata Z 2 11 Josífková Eva STG 38 Kloudová Eva STC 24 Kotek Karel KZ VII 31 Šír Stanislav XXII 16 Kudláčková Czeslawa XII 62 Vála Jaroslav XXII 10 Stehlíková Hana XVIII 148 Hastrdlová Radka XII 67 4

5 Mičánová Jana STE 64 Rylichová Alena XVIII S 29 Rališ Petr J 76 Donát Jiří KZ D 21 Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, vydat pokyn správci pohřebiště firmě LIKREM s.r.o. k uzavření schválených nájemních smluv na hrobová místa. Termín: USNESENÍ Č. 270/2011 Schválení výsledků jednacího řízení bez uveřejnění na zakázku Liberec - Zlaté návrší - sanace skládky - prodloužení monitoringu výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku Liberec Zlaté návrší sanace skládky prodloužení monitoringu Ing. Monice Šilarové, vedoucí odboru komunálních služeb, po uplynutí všech zákonných lhůt zajistit: a) podepsání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky b) podepsání smluvního vztahu (Dodatku č. 2 ke smlouvě č. Ni - 08/09) na zakázku Liberec Zlaté návrší- sanace skládky prodloužení monitoringu. T: USNESENÍ Č. 271/2011 Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. čtvrtletí 2011 bere na vě domí zprávu o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. čtvrtletí 2011 Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora města, předložit tuto zprávu na jednání zastupitelstva města dne USNESENÍ Č. 272/2011 Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů s o u h l a s í s majetkoprávní operací pod bodem: I. Výkup Rada města souhlasí s výkupem pozemků p.č. 1443, p.č. 1452, p.č a p.č. 1464/5 v k.ú. 5

6 Rochlice u Liberce od společnosti Interma, akciová společnost, se sídlem Masarykova 522/12, Liberec 1, IČ , za celkovou kupní cenu 2, ,- Kč. S podmínkou uzavření kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny nejdéle do Martině Rosenbergové, pověřené výkonem pravomocí primátora statutárního města Liberec, předložit návrh majetkoprávní operace ke schválení zastupitelstvu města. Termín : USNESENÍ Č. 273/2011 Technologické centrum Uran přijetí dotace souhlasí s přijetím dotace ve výši 2, ,- Kč na základě usnesení vlády ze dne č. 640 o poskytnutí dodatečných finančních prostředků vybraným obcím s rozšířenou působností uvolněnou prostřednictvím Ministerstva financí ČR, založení projektu Technologické centrum Uran spočívající ve zřízení technologického centra v budově Uranu 1) Ing. Zbyňku Vavřinovi, vedoucímu odboru řízení a informatiky, zajistit zadání technologické části projektu T: 5/2011 2) Bc. Jaroslavu Andělovi, vedoucímu oddělení správy budov, na základě požadavků odboru řízení a informatiky zajistit vyhotovení projektové dokumentace pro výběr dodavatele na stavební část projektu T: 5/2011 3) Ing. Tomášovi Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, - ve spolupráci s odborem řízení a informatiky a s oddělením správy budov projekt realizovat T: 12/ nárokovat v rozpočtovém opatření do výdajů odboru rozvojových projektů částku na realizaci projektu a do příjmů odboru rozvojových projektů příjem dotace. T: 6/2011 USNESENÍ Č. 274/2011 IPRM Rochlice - vyhodnocení výzvy č. 4 doporučit k podpoře v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec Regenerace sídliště Rochlice projekty z 4. výzvy dle důvodové zprávy Ing. Tomáši Kubicovi, vedoucímu odboru rozvojových projektů, 6

7 zajistit vystavení Potvrzení o výběru projektu pro doporučené projekty. T: 4/2011 USNESENÍ Č. 275/2011 Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu prevence Statutárního města Liberec v roce 2010 bere na vě domí zprávu o vyúčtování přidělených finančních dotací z Fondu prevence Statutárního města Liberec v roce 2010 Martině Rosenbergové, pověřené výkonem pravomocí primátora statutárního města Liberec, předložit zprávu zastupitelstvu města k projednání. T: USNESENÍ Č. 276/2011 Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření souhlasí s vydáním upravených majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření dle příloh důvodové zprávy: Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace Martině Rosenbergové, pověřené výkonem pravomocí primátora statutárního města Liberec, předložit materiál do zastupitelstva města. T : USNESENÍ Č. 277/2011 Schválení čerpání a převodu finančních prostředků rezervního fondu příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec 1. čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec v roce 2011 v celkové výši ,- Kč na dovybavení nového objektu včetně venkovních úprav v areálu Pekárkova 2. převod finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec do investičního fondu v celkové výši ,- Kč a jeho následné čerpání na 7

8 pořízení jednotlivých herních prvků v areálu dětského centra, zhotovení plotu a pokládky chodníku Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, písemně seznámit Mgr. et Bc. Annu Vereščákovou, ředitelku organizace, s rozhodnutím rady města. T: neprodleně USNESENÍ Č. 278/2011 Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v roce 2010 bere na vě domí zprávu o vyúčtování přidělených finančních dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v roce 2010 paní Martině Rosenbergové, pověřené výkonem pravomocí primátora statutárního města Liberec, předložit zprávu zastupitelstvu města k projednání. T: USNESENÍ Č. 279/2011 Hospodaření s byty ve vlastnictví Statutárního města Liberec úprava č. 2 doplnění pravidel pro přidělování bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) dle důvodové zprávy Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, zveřejnit doplněná pravidla pro přidělování bytů a postupovat dle nich při vyřizování žádostí. T: květen 2011 USNESENÍ Č. 280/2011 Poskytnutí příspěvku Střední odborné škole, Liberec, Jablonecká 999, příspěvkové organizaci poskytnutí příspěvku Střední odborné škole, Liberec, Jablonecká 999, příspěvkové organizaci v celkové výši ,- Kč paní Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, zajistit podpis smlouvy se Střední odbornou školou, Liberec, Jablonecká 999, příspěvkovou organizací dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. T: neprodleně 8

9 USNESENÍ Č. 281/2011 Přidělení bytů ve vlastnictví SML 1. Prodloužení smlouvy o ubytování v ubytovně nízkého standardu Pěkníkové Jeleně v prostoru č. 6, v ulici Kateřinská č.p.156, o 6 měsíců, Vondráčkové Naděždě v prostoru č. 10, v ulici Kateřinská č.p.156, o 6 měsíců. 2. Přidělení bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) Hildegardě Bulířové byt č. 5 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 969, Františkovi Rajmovi byt č. 18 o velikosti 1+0, v ulici Borový vrch 1031 Františkovi Coufalovi byt č. 403 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1172, Anně Lutzové byt č. 206 o velikosti 1+kk, v ulici Krejčího 1173, Ludmile Kanalošové byt č. 12 o velikosti 1+1, v ulici Borový vrch 1031, Karlovi Hýbnerovi byt č. 41 o velikosti 1+1, v ulici Burianova 1070, Juraji Kohútovi byt č. 309 o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího Přidělení bytu zvláštního určení (bezbariérové a upravitelné) Veronice Machačné byt č. 26 o velikosti 1+0, v ulici Hedvábná Přidělení bytů pro příjmově vymezené osoby Lindě Korelové byt č. 104 o velikosti 1+1, v ulici Krejčího 1176, Ivetě Prokešové byt č. 502, o velikosti 2+kk, v ulici Krejčího Prodloužení nájemní smlouvy o 2 roky u bytů pro příjmově vymezené osoby: Hladíkové Daně, byt č. 101 o velikosti 2+1, Krejčího 1175, Liberec, Müllerové Libuši, byt č. 102 o velikosti 1+kk, Krejčího 1175, Liberec, Anně Kněbortové, byt č. 103 o velikosti 1+kk, Krejčího 1175, Liberec, Aleně Bílé, byt č. 106 o velikosti 2+kk, Krejčího 1175, Liberec, Jana Hirschové, byt č. 201 o velikosti 2+1, Krejčího 1175, Liberec, Ivaně Součkové, byt č. 203 o velikosti 2+kk, Krejčího 1175, Liberec, Jaroslavovi Vondrovi, byt č. 204 o velikosti 1+kk, Krejčího 1175, Liberec, Ivě Dlabové, byt č. 206 o velikosti 2+kk, Krejčího 1175, Liberec, Janě Gabčové, byt č. 207 o velikosti 3+kk, Krejčího 1175, Liberec, Ivě Dobiášové, byt č. 208 o velikosti 2+1, Krejčího 1175, Liberec, Olze Chybíkové, byt č. 301 o velikosti 2+1, Krejčího 1175, Liberec, Alešovi Vlasákovi, byt č. 303 o velikosti 2+kk, Krejčího 1175, Liberec, Janě Motyčkové, byt č. 305 o velikosti 1+kk, Krejčího 1175, Liberec, Marice Hemkové, byt č. 308 o velikosti 2+1, Krejčího 1175, Liberec, Janě Badalcové, byt č. 401 o velikosti 2+1, Krejčího 1175, Liberec, Karlovi Krausovi, byt č. 405 o velikosti 1+kk, Krejčího 1175, Liberec, Romaně Kalinové, byt č. 407 o velikosti 3+kk, Krejčího 1175, Liberec, Zdeňce Změkové, byt č. 408 o velikosti 2+1, Krejčího 1175, Liberec, Aloisovi Ježkovi Ing., byt č. 102 o velikosti 2+kk, Krejčího 1176 Liberec, Lucii Honzejkové, byt č. 103 o velikosti 2+kk, Krejčího 1176 Liberec, Lubomírovi Fabiánovi Ing., byt č. 201 o velikosti 1+1, Krejčího 1176 Liberec, Michale Zitkové, byt č. 202 o velikosti 2+kk, Krejčího 1176 Liberec, Radce Kahlové, byt č. 203 o velikosti 2+kk, Krejčího 1176 Liberec, Lindě Fantíkové, byt č. 205 o velikosti 2+kk, Krejčího 1176 Liberec, Zdeňce Kunkelové, byt č. 206 o velikosti 2+kk, Krejčího 1176 Liberec, Petrovi Pavlíčkovi, byt č. 207 o velikosti 1+1, Krejčího 1176 Liberec, Heleně Kratochvílové, byt č. 301 o velikosti 1+1, Krejčího 1176 Liberec, Vlastě Tannertové, byt č. 303 o velikosti 2+kk, Krejčího 1176 Liberec, 9

10 Evě Pavlíčkové, byt č. 304 o velikosti 1+kk, Krejčího 1176 Liberec, Jaroslavě Francové, byt č. 307 o velikosti 1+1, Krejčího 1176 Liberec, Haně Bezděkové, byt č. 401 o velikosti 1+1, Krejčího 1176 Liberec, Haně Vostré, byt č. 402 o velikosti 2+kk, Krejčího 1176 Liberec, Denise Zahradníkové, byt č. 403 o velikosti 2+kk, Krejčího 1176 Liberec, Stanislavě Hamplové, byt č. 404 o velikosti 1+kk, Krejčího 1176 Liberec, Marcele Badalové, byt č. 405 o velikosti 2+kk, Krejčího 1176 Liberec, Bohumíře Durdisové, byt č. 406 o velikosti 2+kk, Krejčího 1176 Liberec, Ivance Demlové, byt č. 501 o velikosti 1+1, Krejčího 1176 Liberec, Ivě Jakubcové, byt č. 503 o velikosti 2+kk, Krejčího 1176 Liberec, Danuši Dietrichové, byt č. 504 o velikosti 1+kk, Krejčího 1176 Liberec, Zdence Tomášové, byt č. 101 o velikosti 1+1, Krejčího 1177 Liberec, Janovi Slámovi, byt č. 102 o velikosti 1+kk, Krejčího 1177 Liberec, Michaele Kyzlíkové, byt č. 205 o velikosti 1+kk, Krejčího 1177 Liberec, Jozefíně Pakostové, byt 206 o velikosti 1+kk, Krejčího 1177 Liberec, Vendulce Drobné, byt č. 302 o velikosti 2+kk, Krejčího 1177 Liberec, Kateřině Přibylové, byt č. 306 o velikosti 2+kk, Krejčího 1177 Liberec, Vlastimilovi Hoškovi, byt č. 307 o velikosti 1+1, Krejčího 1177 Liberec, Markétě Pelantové, byt č. 401 o velikosti 1+1, Krejčího 1177 Liberec, Jitce Lukešové, byt č. 402 o velikosti 2+kk, Krejčího 1177 Liberec, Doris Nýdrlové, byt č. 501 o velikosti 1+kk, Krejčího 1177 Liberec, Monice Jirsákové, byt č. 502 o velikosti 2+kk, Krejčího 1177 Liberec, Pavlíně Francové, byt č. 503 o velikosti 2+kk, Krejčího 1177 Liberec, Marii Žáryové, byt č. 504 o velikosti 1+1, Krejčího 1177 Liberec, Jiřímu Vyčítalovi, byt č. 101 o velikosti 2+kk, Krejčího 1178 Liberec, Jiřímu Hunkovi, byt č. 102 o velikosti 2+kk, Krejčího 1178 Liberec, Valentině Cubarscaia, byt č. 201 o velikosti 2+kk, Krejčího 1178, Liberec, Michaele Sochorové, byt č. 301 o velikosti 2+kk, Krejčího 1178 Liberec, Blance Ferdové, byt č. 303 o velikosti 2+kk, Krejčího 1178 Liberec, Zdence Knížové, byt č. 305 o velikosti 2+kk, Krejčího 1178 Liberec, Kataríně Břízové, byt č. 403 o velikosti 2+kk, Krejčího 1178 Liberec, Jaroslavě Hruškové, byt č. 404 o velikosti 1+kk, Krejčího 1178 Liberec, Ivaně Kayalibay, byt č. 405 o velikosti 2+kk, Krejčího 1178 Liberec. 6. Prodloužení nájemní smlouvy o 1 rok u bytů pro příjmově vymezené osoby: Lence Svobodové, byt č. 407 o velikosti 1+1, Krejčího 1176 Liberec, Janě Stejskalové, byt č. 403 o velikosti 2+kk, Krejčího 1175, Liberec, Michaele Budské, byt č. 207 o velikosti 1+1, Krejčího 1177 Liberec, Radce Bažantové, byt č. 203 o velikosti 2+kk, Krejčího 1178 Liberec. 7. Přidělení bytů s věcně usměrňovaným nájemným Zuzaně Slávikové, byt č. 203 o velikosti 1+0, v ulici U Sila 1203 Liberec, Bc.Regině Lainerové, byt č. 502 o velikosti 1+0, v ulici U Sila 1205 Liberec. 8. Přidělení bytů startovacích Františkovi Antošovi, byt č. 2 o velikosti 1+kk, v ulici Krajní 1577, Olze Griffiths, byt č. 30 o velikosti 2+kk, v ulici Krajní 1577, Inze Melkonjan, byt č. 15 o velikosti 3+kk, v ulici Krajní Přidělení bytu standardního Antonii Komínkové, byt č. 33 o velikosti 2+1, v ulici Seniorů 1208, na dobu neurčitou, Petře Hluškové byt č. 7 o velikosti 1+1, v ulici Vrchlického 785, na dobu neurčitou, Petru Mládkovi byt č. 1 o velikosti 2+1 v ulici Rynoltická 1, na dobu určitou do Přidělení integračního bytu pro azylanty 10

11 Abdumajidovi Karimovi byt č. 15 o velikosti 3+kk, v ulici Krajní 1579, na dobu určitou 1 roku. Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, 1. uzavřít dodatek ke smlouvě o ubytování nízkého standardu s Pěkníkovou Jelenou a Vondráčkovou Naděždou, T: duben uzavřít nájemní smlouvy v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) s Hildegardou Bulířovou, Františkem Rajmem, Františkem Coufalem, Annou Lutzovou, Ludmilou Kanalošovou, Karlem Hýbnerem a Jurajem Kohútem, T: duben uzavřít nájemní smlouvu v bytech zvláštního určení (bezbariérové a upravitelné) s Veronikou Machačnou, T: duben uzavřít nájemní smlouvy v bytech pro příjmově vymezené osoby s Lindou Korelovou a Ivetou Prokešovou, T: duben uzavřít dodatek ke smlouvě v bytech pro příjmově vymezené osoby na 2 roky s Danou Hladíkovou, Libuší Müllerovou, Annou Kněbortovou, Alenou Bílou, Janou Hirschovou, Ivanou Součkovou, Jaroslavem Vondrou, Ivou Dlabovou, Janou Gabčovou, Ivou Dobiášovou, Olgou Chybíkovou, Alešem Vlasákem, Janou Motyčkovou, Marikou Hemkovou, Janou Badalcovou, Karlem Krausem, Romanou Kalinovou, Zdeňkou Změkovou, Aloisem Ježkem Ing., Lucii Honzejkovou, Lubomírem Fabiánem Ing., Michalou Zitkovou, Radkou Kahlovou, Lindou Fantíkovou, Zdeňkou Kunkelovou, Petrem Pavlíčkem, Helenou Kratochvílovou, Vlastou Tannertovou, Evou Pavlíčkovou, Jaroslavou Francovou, Hanou Bezděkovou, Hanou Vostrou, Denisou Zahradníkovou, Stanislavou Hamplovou, Marcelou Badalovou, Bohumírou Durdisovou, Ivankou Demlovou, Ivou Jakubcovou, Danuší Dietrichovou, Zdenkou Tomášovou, Janem Slámou, Michaelou Kyzlíkovou, Jozefínou Pakostovou, Vendulkou Drobnou, Kateřinou Přibylovou, Vlastimilem Hoškem, Markétou Pelantovou, Jitkou Lukešovou, Doris Nýdrlovou, Monikou Jirsákovou, Pavlínou Francovou, Marií Žárovou, Jiřím Vyčítalem, Jiřím Hunkou, Valentinou Cubarscaia, Michaelou Sochorovou, Blankou Ferdovou, Zdenkou Knížovou, Katarínou Břízovou, Jaroslavou Hruškovou, Ivanou Kayalibay, T: duben uzavřít dodatek ke smlouvě v bytech pro příjmově vymezené osoby na 1 rok s Lenkou Svobodovou, Janou Stejskalovou, Michaelou Budskou, Radkou Bažantovou, T: duben dát pokyn k uzavření nájemní smlouvy na byt s věcně usměrňovaným nájemným se Zuzanou Slávikovou a Bc. Reginou Lainerovou, T: duben uzavřít nájemní smlouvy v bytech startovacích s Františkem Antošem, Olgou Griffiths a Ingou Melkonjan, T: duben uzavřít nájemní smlouvy v bytech standardních s Antonii Komínkovou, Petrou Hluškovou na dobu neurčitou a s Petrem Mládkem na dobu určitou do T: duben uzavřít nájemní smlouvu na integrační byt pro azylanty s Abdumajidem Karimovem na dobu 11

12 určitou 1 roku. T: duben 2011 USNESENÍ Č. 282/2011 Přidělení bytu ve vlastnictví SML zrušuje část usnesení RM č. 194/2011 bod č. 3 Přidělení bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou), ve znění Marii Novákové byt č. 30 o velikosti 1+0, v ulici Burianova a Přidělení bytu v domě zvláštního určení (dům s pečovatelskou službou) Marii Novákové byt č. 30 o velikosti 1+0, v ulici Burianova 1071 Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb, uzavřít nájemní smlouvu v domě zvláštního určení (dům s pečovatelskou službou) s Marií Novákovou. T: ihned USNESENÍ Č. 283/2011 Návrh Smlouvy o nájmu nebytových prostor v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ návrh Smlouvy o nájmu nebytových prostor v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ, a to po dobu trvání Metodických workshopů v rámci výše uvedeného projektu, v rozsahu minimálně 720 hodin v odpoledních hodinách, s možností 30 setkání po 4 hodinách v šesti skupinách Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, zajistit podpis Smlouvy o nájmu nebytových prostor v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v libereckých ZŠ v daném rozsahu. Termín: neprodleně USNESENÍ Č. 284/2011 Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Rolnička, Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvkové organizace odvolává paní Věru Metelcovou, na základě žádosti, z funkce ředitele Mateřské školy Rolnička, Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvkové organizace, ke dni 24. září 2011, 12

13 vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Rolnička, Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvkové organizace Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, 1. zajistit zveřejnění konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Rolnička, Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvkové organizace dle Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb. T : duben zajistit předání odvolacího dekretu ředitelce Mateřské školy Rolnička, Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvkové organizace T : červen 2011 USNESENÍ Č. 285/2011 Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2011 souhlasí s finančním podílem Statutárního města Liberec ve výši 2, ,- Kč na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2011 pro objekt Kulturního a společenského centra Lidové sady, č.p. 425/1, Liberec na opravu fasády a výměnu oken (levá a pravá strana objektu) Bc. Zuzaně Kocumové, náměstkyni primátora, předložit odsouhlasený návrh finančního podílu na obnově kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce 2011 ke schválení Zastupitelstvu města Liberec. T: USNESENÍ Č. 286/2011 Souhlas s přijetím daru - Základní škola, Liberec, Lesní 575/12 souhlasí s přijetím věcného daru 1 kus počítačové sestavy od PATRIA REALITY s. r. o. pro Základní školu, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkovou organizaci Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, seznámit s rozhodnutím rady města ředitele základní školy. T : ihned USNESENÍ Č. 287/2011 ZŠ Aloisina výšina - realizace úspor energie - schválení vypsání veřejné zakázky na stavební práce 13

14 1. vypsání veřejné zakázky na stavební práce projektu ZŠ Aloisina výšina realizace úspor energie formou zjednodušeného podlimitního řízení, 2. návrh Zadávacích podmínek pro zadání veřejné zakázky na stavební práce projektu ZŠ Aloisina výšina realizace úspor energie, 3. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami: Jmenovaní členové: Bc. Jiří Šolc náměstek primátora Mgr. Pavel Kalous vedoucí odboru školství, kultury a sportu Jan Zajíc pověřený zastupováním funkce vedoucího oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních objektů Markéta Dörflerová,DiS referent odboru právního a veřejných zakázek Jmenovaní náhradníci: Bc. Zuzana Kocumová Naďa Burianová Eva Troszoková Mgr. Jan Audy náměstkyně primátora vedoucí oddělení cestovního ruchu a propagace referent oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních objektů vedoucí odboru právního a veřejných zakázek, 4. složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: Jmenovaní členové: Bc. Jiří Šolc náměstek primátora Lukáš Martin náměstek primátora Mgr. Pavel Kalous vedoucí odboru školství, kultury a sportu Jan Zajíc pověřený zastupováním funkce vedoucího oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních objektů Markéta Dörflerová referent odboru právního a veřejných zakázek Mgr. Jaroslav Vykoukal ředitel ZŠ Aloisina výšina Jmenovaní náhradníci: Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D., člen rady města Martina Rosenbergová náměstkyně primátora Naďa Burianová vedoucí oddělení cestovního ruchu a propagace Eva Troszoková referent oddělení technické správy školských, kulturních a sportovních objektů Mgr. Jan Audy vedoucí odboru právního a veřejných zakázek, Marcela Šulcová pověřená zastupováním funkce vedoucího oddělení školství 5. návrh dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky a prokázání kvalifikace: STATUS, a.s., Přílepská 1692, Roztoky Interma, a.s., Masarykova 522/12, Liberec STAVOKOMBINÁT INVEST, s.r.o., Dr. M. Horákové 185/66, Liberec Ještědská stavební společnost, spol. s r.o., Selská 517, Liberec Imstav EU, s.r.o., Komenského 446, Jablonec nad Nisou Vanderlaan, s.r.o., V předpolí 1452/3, Praha Mgr. Pavlu Kalousovi, vedoucímu odboru školství, kultury a sportu 1. zajistit vyhlášení, realizaci a vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce projektu ZŠ Aloisina výšina realizace úspor energie formou zjednodušeného podlimitního řízení. Termín: neprodleně 2. po vyhodnocení výše uvedeného řízení předložit radě města ke schválení výsledek 14

15 zjednodušeného podlimitního řízení. Termín: 5/2011 USNESENÍ Č. 288/2011 Přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství souhlasí s vydáním upravených majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství dle příloh důvodové zprávy : Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15; Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49; Základní škola, Liberec, Lesní 575/12; Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17; Základní škola, Liberec, Švermova 114/38; Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6; Základní škola, Liberec, U Školy 222/6; Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43; Základní škola, Liberec, Česká 354; Základní škola, Liberec, Sokolovská 328; Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7; Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642; Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5; Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8; Základní škola, Liberec, Kaplického 384; Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88; Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118; Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44; Základní škola, Liberec, Křížanská 80; Základní škola praktická, Liberec, Gollova 394/4; Základní škola praktická a Základní škola speciální, Liberec, Orlí 140/7; Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19; Mateřská škola Nad přehradou, Liberec, Klášterní 149/16; Mateřská škola Rolnička, Liberec, Truhlářská 340/7; Mateřská škola Sedmikráska, Liberec, Vzdušná 509/20; Mateřská škola Rosnička, Liberec, Školní vršek 503/3; Mateřská škola Klubíčko, Liberec, Jugoslávská 128/1; Mateřská škola Korálek, Liberec, Aloisina výšina 645/55; Mateřská škola V zahradě, Liberec, Žitavská 122/68; Mateřská škola Sluníčko, Liberec, Bezová 274/1; Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1; Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20; Mateřská škola Pramínek, Liberec, Březinova 389/8; Mateřská škola Kamarád, Liberec, Dělnická 831/7; Mateřská škola Jizerka, Liberec, Husova 184/72; Mateřská škola U Bertíka, Liberec, Purkyňova 458/19; Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27; Mateřská škola Čtyřlístek, Liberec, Tovačovského 166/27; Mateřská škola Pod Ještědem, Liberec, U Školky 67; Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4; Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12; Mateřská škola Beruška, Liberec, Na Pískovně 761/3; Mateřská škola Motýlek, Liberec, Broumovská 840/7; Mateřská škola Jablůňka, Liberec, Jabloňová 446/29; Mateřská škola Klíček, Liberec, Žitná 832/19; Mateřská škola Srdíčko, Liberec, Oldřichova 836/5; Mateřská škola Pohádka, Liberec, Strakonická 211/12; Mateřská škola, Liberec, Dětská 461; Mateřská škola Malínek, Liberec, Kaplického 386; Mateřská škola Kytička, Liberec, Burianova 972/2; Mateřská škola, Liberec, Ostašovská 100; Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9 Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora, předložit materiál do zastupitelstva města. T : USNESENÍ Č. 289/2011 Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 15

16 souhlasí s návrhem na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 4, ,- Kč na akce: č. Zařízení Akce Náklady (odhad) Kč Termín realizace 1. MŠ F. L. Věka rekonstrukce střešního pláště ,- 7 8/11 2. ZŠ Jabloňová rekonstrukce topného systému 1, ,- 7 8/11 3. MŠ Kamarád výměna kotle ,- 5 6/11 4. ZŠ Kaplického výměna oken 2. etapa ,- 7 8/11 5. ZŠ Barvířská výměna oken 2. etapa ,- 7 8/11 6. ZŠ ul. 5. května oprava terasy ,- 7 8/11 7. ZŠ Ještědská oprava bazénu ,- 7 8/11 CELKEM 4, ,- Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátora, předložit návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši ,- Kč dle důvodové zprávy zastupitelstvu města ke schválení. Termín: USNESENÍ Č. 290/2011 Nerudovo náměstí oprava komunikací Schválení výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby výsledek otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku Nerudovo náměstí oprava komunikací zhotovitel stavby a to společnost: STRABAG a.s.; IČ: , se sídlem, Na Bělidle 198/21, Praha, Davidu Novotnému, pověřenému zastupováním vedoucího odboru technické správy veřejného majetku, 1. předložit k podpisu a následně zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku Nerudovo náměstí oprava komunikací - dodavatel stavby, a to vítězi řízení společnosti STRABAG a.s.; IČ: , se sídlem, Na Bělidle 198/21, Praha, T: ihned 2. písemně seznámit s výsledkem otevřeného zadávacího řízení Nerudovo náměstí oprava komunikací - dodavatel stavby ostatní účastníky, a to: 16

17 SYNER, s.r.o.; IČ: , se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec, Gardenline s.r.o.; IČ: , se sídlem: Šeříková 405/13, Litoměřice, EUROVIA CS, a.s.; IČ: , se sídlem: Národní 138/10, Praha, JOSTAV spol. s r.o.; IČ: , se sídlem: Studánecká 74, Stráž nad Nisou, COLAS CZ, a.s.; IČ: , se sídlem: Ke Klíčovu 9, Praha, CGM Czech a.s.; IČ: , se sídlem: Táborská 1148, Říčany, ALPINE Bau CZ s.r.o.; IČ: , se sídlem: Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí, Technické služby města Liberce a.s.; IČ: , se sídlem: Erbenova 376/2, Liberec 8, Skanska a.s.; IČ , se sídlem: Líbalova 1/2348, Praha 4, SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED; IČ: , se sídlem: RUBÍN OFFICE CENTER, Sokolovská 79/192, Praha 8, SaM silnice a mosty a.s.; IČ: , se sídlem: Máchova 1129, Česká Lípa, Integra stavby a.s.; IČ: , se sídlem: Hrádecká 156, Liberec 33, T: ihned 3. po naplnění všech náležitostí souvisejících s vyhlášením a vyhodnocením otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku Nerudovo náměstí oprava komunikací dodavatel stavby, předložit k podpisu příslušnou smlouvu o dílo s vítězem tohoto řízení, se společností STRABAG a.s.; IČ: , se sídlem, Na Bělidle 198/21, Praha, po jejím podpisu průběžně zajišťovat realizaci akce. T: 04-11/2011 USNESENÍ Č. 291/2011 Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec - zóna Lidové sady za rok 2010 souhlasí s podobou Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec zóna Lidové sady za rok 2010 Martině Rosenbergové, pověřené výkonem pravomocí primátora statutárního města Liberec, předložit Roční zprávu o postupu realizace IPRM ke schválení zastupitelstvu města. T: Návrh na vydání 49. změny územního plánu města Liberec Tento bod byl stažen. Návrh na vydání 52. změny územního plánu města Liberec Tento bod byl stažen. 17

18 USNESENÍ Č. 292/2011 Návrh na vydání na vydání 63. změny územního plánu města Liberec souhlasí s předložením materiálu Vydání 63. změny územního plánu města Liberec Lukáši Martinovi, náměstkovi primátora, předložit materiál 63. změny územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. T: USNESENÍ Č. 293/2011 Návrh na vydání 65. změny územního plánu města Liberec souhlasí s předložením materiálu Vydání 65. změny územního plánu města Liberec Zastupitelstvu města Liberec, doporuč uje zastupitelstvu města schválit a vydat navrženou 65. změnu územního plánu města Liberec Lukáši Martinovi, náměstkovi primátora, předložit materiál 65. změny územního plánu města Liberec k projednání v Zastupitelstvu města Liberec. T: USNESENÍ Č. 294/2011 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec v roce 2011 za úspěšnou reprezentaci města v roce 2010 a na částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací souhlasí a) s návrhem správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec ve 2. kole roku 2011 za úspěšnou reprezentaci města v roce 2010, v celkové výši ,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 1), b) s návrhem správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec ve 3. kole roku 2011 na částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací, v celkové výši ,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 2) Romanu Šotolovi, předsedovi správní rady sportovního fondu, předložit odsouhlasený návrh na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec Zastupitelstvu města Liberec ke schválení. T:

19 USNESENÍ Č. 295/2011 Hodnocení 3. zasedání zastupitelstva města konaného dne 31. března 2011 bere na vě domí Hodnocení 3. zasedání zastupitelstva města konaného dne 31. března USNESENÍ Č. 296/2011 Organizační zajištění 4. zasedání zastupitelstva města konaného konání 4. zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 28. dubna 2011 v hodin v zasedací místnosti č. 11 budovy radnice s tímto pořadem jednání: 1. Zahájení, schválení pořadu jednání 2. Diskuse 3. Majetkoprávní operace 4. Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů 5. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. čtvrtletí Technologické centrum Uran - přijetí dotace 7. Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu prevence Statutárního města Liberec v roce Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v roce Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací 10. Návrh správní rady Sportovního fondu SML na přidělení dotací v roce 2011 za úspěšnou reprezentaci města v roce 2010 a na částečné pokrytí investičních nákladů sportovních organizací 11. Finanční podíl SML na obnově kulturních památek v rámci Programu regenerace městské památkové zóny v roce Multi Veste Czech Republic 9, s. r. o. - změna smlouvy (Soukenné náměstí) 13. Likvidace movitého majetku pořízeného pro účely MS 2009 v ul. Krejčího Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření 15. Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství 16. Návrh na vydání 63. změny Územního plánu města Liberec 17. Návrh na vydání 65. změny Územního plánu města Liberec 18. Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec - zóna Lidové sady za rok Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k činnostem zástupce statutárního města Liberec dle ust. 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině 20. Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 3. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 31. března Informace, dotazy a podněty zastupitelů 19

20 USNESENÍ Č. 297/2011 Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec jmenuje Bc. Lenku Škodovou s účinností od 1. května 2011 do funkce ředitelky příspěvkové organizace Centrum zdravotní a sociální péče Liberec na základě výsledku výběrového řízení a stanoví jí plat dle důvodové zprávy zastupujícímu tajemníkovi Magistrátu města Liberec, Miroslavu Křepelovi, vypracovat příslušné pracovněprávní písemnosti k tomuto jmenování. USNESENÍ Č. 298/2011 Zrušení vyhlášených výběrových řízení na pracovní místa: specialista - vedoucí úseku místní agendy 21, referent úseku místní agendy 21, specialista - vedoucí protikorupčního úseku a analytik protikorupčního úseku. zrušuje vyhlášená výběrová řízení na pracovní místa úředníků: specialista - vedoucí úseku místní agendy 21, referent úseku místní agendy 21, specialista - vedoucí protikorupčního úseku a analytik protikorupčního úseku Miroslavu Křepelovi, pověřenému zastupováním funkce tajemníka MML, informovat neprodleně o zrušení uvedených výběrových řízení všechny přihlášené uchazeče. USNESENÍ Č. 299/2011 Rozšíření počtu stran Libereckého zpravodaje rozšíření stran Libereckého zpravodaje, všeobecné obchodní podmínky a ceník inzerce Libereckého zpravodaje. Rada města obdržela tyto písemné informace: I. Zpráva o využití finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací, zřizovaných Statutárním městem Liberec za rok 2010 II. Zpráva o využití finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací, zřizovaných Statutárním městem Liberec za rok 2010 III. Návrh odpovědi na žádost o prominutí sankce IV. Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k činnostem zástupce Statutárního města Liberec dle ust. 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině. V. Povinnost Statutárního města Liberec zaplatit částku ,- Kč, náklady řízení a soudní poplatek žalobcům Jaroslavu a Evě Mytyskovým a náklady exekuce. 20

USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012

USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012 USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012 USNESENÍ Č. 92/2012 Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2012 souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č.

Více

USNESENÍ Z 11. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 3. 6. 2014

USNESENÍ Z 11. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 3. 6. 2014 USNESENÍ Z 11. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 3. 6. 2014 USNESENÍ Č. 516/2014 Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec předložený návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie

Více

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 21. 4. 2009

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 21. 4. 2009 USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 21. 4. 2009 USNESENÍ Č. 198/09 Majetkoprávní operace odbor rozvojových projektů souhlasí s majetkoprávními operacemi pod body: I. Přijetí daru souhlasí

Více

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 Plán obnovy a údržby sportoviště "Sport park" pro rok 2012 včetně úhrady faktur z prostředků SAL Tento bod byl stažen z programu jednání.

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec 2014 Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML

Více

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.2.2011

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.2.2011 USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.2.2011 USNESENÍ Č. 72/2011 Majetkoprávní operace s c h v a l u j e majetkoprávní operace pod body: VI. Záměr výkupu pozemku Rada města záměr výkupu

Více

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 1. 2009

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 1. 2009 USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 1. 2009 USNESENÍ Č. 1/09 Majetkoprávní operace - odbor rozvojových projektů majetkoprávní operace pod body: I. Výpůjčka výpůjčku pozemků p.č.

Více

Z 7. SCHŮZE. sch. valuje. a u kládá. projekt. podepsat. příslušné smlouvy T: neprodleně. T: k 30. 4. 2015

Z 7. SCHŮZE. sch. valuje. a u kládá. projekt. podepsat. příslušné smlouvy T: neprodleně. T: k 30. 4. 2015 USS NESENÍ Z 7. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 7. 4. 2015 USNESENÍ Č. 239/2015 Projekt Asistent městské policie Radaa města po projednání sch valuje záměr zřízení asistentů městské policie a u kládá

Více

USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 8. 2008

USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 8. 2008 USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 8. 2008 USNESENÍ Č. 403/08 Majetkoprávní operace odbor rozvojových projektů s majetkoprávními operacemi pod body: I. Dar Kat. území Rochlice

Více

Z 8. SCHŮZE. rok 2015. účelem. hlasí. sou. důvodové zprávy a u kládá Mgr. sch. zprávy. Mgr. schválení. valuje

Z 8. SCHŮZE. rok 2015. účelem. hlasí. sou. důvodové zprávy a u kládá Mgr. sch. zprávy. Mgr. schválení. valuje USS NESENÍ Z 8. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 21. 4. 2015 USNESENÍ Č. 274/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 2A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 Radaa města po projednání sou hlasí

Více

USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013

USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013 USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013 USNESENÍ Č. 520/2013 Majetkoprávní operace MO Vratislavice n. N. majetkoprávní operace pod bodem: I. Věcné břemeno zřízení věcného břemene

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Č. 129/2012 Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. pověřuje Lukáše

Více

USNESENÍ ZE 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 23. 8. 2005

USNESENÍ ZE 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 23. 8. 2005 USNESENÍ ZE 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 23. 8. 2005 USNESENÍ Č. 445/05 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body IV., V., VI., VII., VIII., IX. VII. Zřízení věcného břemene:

Více

valuje sch a u kládá Dodatek č. 5 opatření a.s. - hlasí sou až do

valuje sch a u kládá Dodatek č. 5 opatření a.s. - hlasí sou až do USS NESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 2. 2015 USNESENÍ Č. 116/2015 Odsouhlasení Dodatku č.. 2 Veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a Městem Frýdlant o výkonu úkolů

Více

Z 10. SCHŮZE. Změna. ber. a u kládá. Rady T: 10. sch. valuje návrh

Z 10. SCHŮZE. Změna. ber. a u kládá. Rady T: 10. sch. valuje návrh USS NESENÍ Z 10. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 5. 2015 USNESENÍ Č. 372/2015 Informace o rezignaci MUDr. Peteraa Hromádky na mandát členaa ZM Liberec Radaa města po projednání ber e na věě domí

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Č. 115/05 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod bodem II., s majetkoprávními operacemi pod bodem I. Ing. Evě Kočárkové,

Více

USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 9. 2014

USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 9. 2014 USNESENÍ ZE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 9. 2014 USNESENÍ Č. 186/2014 Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec

Více

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Č. 211/2011 Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna užívání školní jídelny - výdejny

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 29.

Více

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 30. 1. 2014

USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 30. 1. 2014 USNESENÍ Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 30. 1. 2014 USNESENÍ Č. 1/2014 Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k výkonu činností zástupce Statutárního města Liberec při občanských

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. září 2005

USNESENÍ z 23. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. září 2005 USNESENÍ z 23. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. září 2005 USNESENÍ 23/920/2005 I. p r o j e d n a l a organizační řád Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje včetně změny organizačního

Více

USNESENÍ z 14. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 04. 05. 2015

USNESENÍ z 14. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 04. 05. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 14.

Více

USNESENÍ Z 6. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 7. 2012

USNESENÍ Z 6. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 7. 2012 USNESENÍ Z 6. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 7. 2012 USNESENÍ Č. 598/2012 Havárie střechy tělocvičny ZŠ Sokolovská výběr dodavatele stavebních prací na akci ZŠ Sokolovská - oprava

Více

USNESENÍ. z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005

USNESENÍ. z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005 USNESENÍ z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005 USNESENÍ 15/528/2005 1. s předloženým návrhem na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2005 včetně příloh č. 1-3

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 29. října 2008

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 29. října 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 32.

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 24. zasedání dne 12.12.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 1109/R24/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více