Vážení spoluobčané, č. 22 červenec 2013 Želešický zpravodaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, č. 22 červenec 2013 Želešický zpravodaj"

Transkript

1 Vážení spoluobčané, č. 22 červenec 2013 Želešický zpravodaj první půlrok je úspěšně za námi, na dveře zaklepaly školní prázdniny a mě nezbývá než začít trochu netradičně. Všem, kteří se chystáte na dovolenou, nebo jste právě vycestovali, ať se Vám splní dlouho očekávané předsevzetí, ať si odpočinete od všedního shonu, každodenní únavy a z blízka i dáli, setkání novými lidmi, ať Vám zůstanou pouze ty nejlepší vzpomínky a po krásné dovolené ať se také ve zdraví vrátíte domů, jak říkají řidiči, kolečky po silnici. Jak jsem Vám oznamoval v minulém čísle zpravodaje, kdy byl zveřejněn inzerát na konkurz ředitele Základní školy Želešice, byl v průběhu května tento konkurz i realizován. Funkční období současnému panu řediteli uplyne Do konkurzu se přihlásilo devět zájemců, což předčilo veškerá očekávání. Leccos napovědělo i období před vyhlášením, kdy několik zájemců se přišlo přesvědčit na místo svého budoucího působení a seznámit se se stavem samým na místě. Tři zájemci byli z konkurzního řízení po úvodním otevření obálek vyloučeni. V průběhu času se dále z postupujících uchazečů omluvil další uchazeč, který uspěl v konkurzu v jiné obci a na jiné škole. K ústnímu pohovoru se dostavilo pět zájemců. Po cca 30 min. pohovoru přistoupila komise k hodnocení uchazečů a sestavení pořadí. Jako nejvhodnější pro funkci ředitele(ky) želešické školy se sedmičlenné konkurzní komisi po sestavení žebříčku, jevila paní mgr. Dagmara Fránková z Brna. Současný pan ředitel obsadil druhou příčku. Paní ředitelka je jmenována na šest roků do své funkce. Nový školní rok tedy budou naši žáci zahajovat s novou paní ředitelkou. Nechci v tuto chvíli dlouze paní ředitelku představovat, pouze uvedu, že je dlouholetou zástupkyní ředitele na jedné z brněnských škol, a v Želešicích tráví dost volného času. Více se Vám představí paní ředitelka v podzimním čísle zpravodaje. Nezbývá mi než ji popřát spoustu trpělivosti při práci s dětmi a energie při řízení základní školy. Dosluhujícímu panu řediteli mgr. Františkovi Strakovi chci poděkovat za těch pět roků ve funkci ředitele zdejší školy a popřát i do dalšího působení pouze samé úspěchy v pedagogické činnosti. K příjemné události, které se účastnila velká část občanů obce byly Hody V tomto roce se účastnilo cca 560 platicích návštěvníků. Všem děkuji jménem pořadatelů za návštěvu, za přispění dobrou náladou děkuji. Díky vhodnému počasí, jistě spokojení byli i stárci a stárky, kteří nezmokli a zase se nadměrně nepekli v krojích. K poslechu a tanci letos hrála Moravská kapela. Zhruba před měsícem, při povodních v Čechách, jsme organizovali humanitární sbírku pro občany postižených oblastí. Přes poměrně krátké období jste donesli mnoho materiálu pro úklid, čištění, desinfekci. Po naložení byl plný přívěsný vozík za auto. Všem, kteří jste přispěli ještě jednou poděkování. Sbírka byla dovezena do Doksan, odkud byla dále distribuována do Hrobců, Nových Kopist, Libotenic a Počáplů. Část košťat společně s přikrývkami, které jsme vezli od Charity jsme doručili do Křešic. Ještě bych se v této souvislosti zmínil o jedné sbírce, jejíž výsledky jsme nezveřejnili a sice Tříkrálové sbírce. Organizátorem této sbírky byla Charita. V Želešicích byly pokladničky koledníků naplněny celkem ,- korunami. Všem dárcům děkuji. Finance byly použity na provoz hospice v Rajhradě a na humanitární akce, kterých se Charita účastní. V minulém měsíci rovněž proběhl výběr stavebních firem na vybudování dešťové kanalizace z ulice 1. máje k bytovkám na ul. Sadová a dále firmy pro vybudování vodovodu na ul. Šlechtitelské. Výběrovou komisí byla pro realizaci dešťové kanalizace vybrána firma Inženýrské stavby Hodonín s.r.o., pro akci vybudování vodovodu firma Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.. V případě vybudování nového rozhlasu, čekáme na schválení zadávací dokumentace Státním fondem životního prostředí, pak se může rozběhnout výběrové řízení a výběr dodavatele. Prázdniny jsou vesměs spojovány s událostmi příjemnými a oddechovými, připojili jsme se k projektu Kinematografu bratří Čadíků Starobrněnského filmového léta a dovoluji si Vás pozvat o víkendu na fotbalové hřiště, kde budou po tři dny v nočních hodinách promítány tři české filmy. Výběr je z následujících titulů Signál, Probudím se včera, Perfect Days, Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka. Vstupné je dobrovolné a je určeno na charitativní projekty. Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce

2 Nepřehlednutelná výročí v obci 785 roků od první písemné zmínky o Želešicích Jde o nejstarší výročí, kterým se Želešice mohou letos pyšnit. Jméno obce je slovanského původu. Jeho základem je vlastní jméno Želech, což je vlastně domácí podoba některého ze jmen se složkou žěli-. V 19. století se ustálila německá podoba názvu obce Schöllschitz. Až do roku 1945 patřily Želešice k takzvanému brněnskému německému jazykovému ostrovu, který se formoval již od středověku, a to jižně od Brna po obou stranách svrateckého úvalu v akčním rádiu přibližně devíti kilometrů. Obce, jež k tomuto ostrovu patřily, byly převážně německy mluvící. Nejstarší dějiny obce souvisí se vznikem ženského cisterciáckého kláštera v Oslavanech. Existence a privilegia kláštera byly potvrzeny listinou krále Přemysla Otakara I. datovanou rokem Ta je také první písemnou zmínkou o obci Želešice, která byla klášteru darována. Později byla obec rozdělena mezi dvě panství. Větší část získal různými odkazy ženský dominikánský klášter sv. Anny a menší náležela chrlickému panství olomouckého biskupa. Tyto části byly v té době víceméně samostatnými obcemi, z nichž každá měla i vlastní samosprávu. V části náležející klášteru sv. Anny žilo před třicetiletou válkou ještě poměrně dost Čechů a lidé zde měli také lepší poddanské podmínky. Kromě kostela, lihovaru a školy, k tomuto dílu náležel také mlýn, který roku 1650 koupil velitel Špilberka v době obležení Brna Švédy Jiří Ogilvy. Poté, co byl klášter svaté Anny na základě josefínských reforem zrušen, byla v obci, dosud přifařené k Modřicím, roku 1785 zřízena samostatná duchovní správa. Obec se stala součástí blažovického panství. Menší část obce náležející olomouckému panství byla situována ve východní části obce, tedy blíže k Modřicím. Často zde také jako držitelé léna vystupují právě modřičtí obyvatelé. V obec s jedinou samosprávou splynuly obě části po správních reformách v roce V této době se ještě poměrně dost obyvatel hlásilo k české obcovací řeči, což se ale během následujících let změnilo. Hospodářský význam obce vzrostl v době, kdy zde začali působit Franz von Felbinger, zakladatel zdejší továrny na konzervované ovoce a zeleninu, a Friedrich Wanieck, zakladatel známé brněnské strojírny a stromkových školek Victoria Baumschulen. I přesto, že Želešice ležely stranou vídeňské cesty, armády cizích vojsk se jim nevyhnuly. Uvádí se, že po třicetileté válce zpustlo jedenáct z původní šedesáti osmi domů v obci. Je možné, že i tuto obec navštívily švédské jednotky, nicméně pravděpodobnější je, že tento stav byl způsoben morovou nákazou, která se v obci rozšířila právě roku Roku 1663 byla vydrancována turkotatarskou jízdou a roku 1742 pruskou armádou. Významnou měrou poznamenaly obec napoleonské války. V této době si zde armády zúčastněných stran doslova podávaly dveře a nezřídka dosáhl počet mužů dané armády až dvojnásobku počtu obyvatel Želešic. Poslední válkou, která do dějin obce před rokem 1914 významně zasáhla, byla válka rakousko-pruská. Roku 1866 pruská armáda provedla v obci rozsáhlé rekvizice majetku a zavlekla sem choleru. Také první světová válka život obce významně poznamenala. Na frontu bylo odveleno více než dvě stě mužů, což byla téměř polovina všech mužských obyvatel v obci. Jak již bylo zmíněno, byly Želešice až do roku 1945 obcí, v níž převažovalo německy mluvící obyvatelstvo. Po první světové válce však ve vesnici došlo k nárůstu českého obyvatelstva, což bylo dáno zejména snahou československého státu po jejím počeštění. Celé meziválečné období je tak poznamenáno zejména problémy, které přinášelo soužití obou těchto národnostních skupin. Jejich výrazem byl například boj o otevření zdejší české školy, kterému se místní velmi bránili, neboť v něm spatřovaly narušení dosavadní integrity života v obci. Přesto se zejména ve druhé polovině dvacátých let dařilo tyto rozpory víceméně překonávat. Avšak třicátá léta s sebou přinesla hospodářskou krizi, vzestup nacismu v Německu a také úsilí Sudetoněmecké strany po odtržení oblastí s převahou německého obyvatelstva od Československa a jejich připojení k Německu. Tento proces se pochopitelně nevyhnul ani Želešicím, a tak i zde především v letech 1938 a 1939 docházelo k vyhroceným konfliktům mezi Henleinovými příznivci na jedné straně a českým obyvatelstvem a německými sociálními demokraty na straně druhé. Po 15. březnu 1939 nakonec většina českých obyvatel z obce odešla. S koncem druhé světové války potom nastala v dějinách obce nová etapa. Většina původních německých obyvatel obce byla vysídlena do Německa a vesnici začali postupně osídlovat obyvatelé noví. Velká část přišla z blízkého Ořechova,

3 Ořechoviček a Tikovic, neboť ti přišli během osvobozování Brna o své domovy a opuštěná německá hospodářství jim nabízela obživu v blízkosti jejich rodných vesnic. Stěhovali se sem však i lidé z jiných částí republiky, a tak se i v poválečném období setkáváme s problémy, které s sebou nese soužití lidí s různými kořeny. V obci fungoval poměrně čilý společenský život. Vznikl zde fotbalový klub i další spolky, byly pořádány tradiční hody, plesy a jiné kulturní akce. 65 roků od svého vzniku slaví Myslivecké sdružení Želešice Hajany Součástí téměř každé vesnice je honitba a k ní patří myslivci. Bylo a je tomu tak i v Želešicích. Do roku 1945 provozovali myslivost německy mluvící obyvatelstvo, odsunuté v roce V roce 1945 byla nastolena národní správa pod vedením gen. Hanáka. Od roku 1946 do října 1948 honitbu obhospodařovali samostatní nájemci p. Josef Chaloupka učitel zdejší školy a gen. Hanák. Poté nastalo zlidovění myslivosti na základě Ďurišova zákonu /min.zemědělství/. Byla utvořena Myslivecká společnost s počtem členů členů. V roce 1963 došlo k dalšímu zlomu dle nového zákona o myslivosti zanikly honitby, které měly menší výměru než 500 ha toto se týkalo obce Hajany jejichž honitba po dohodě byla přičleněna k Želešicím a počet členů se zvýšil na 30. Až do roku 1980 se pohyboval stav členů od V r se začalo opět manipulovat s honitbami začaly se tvořit velké celky některé honitby zanikly Modřice + Rajhrad a část těchto honiteb dle hranic silnice, dráha, vodní toky byly přiděleny k Želešicím a počet členů se zvýšil na 48. Tento stav trval až do roku 1992 kdy se honitby rozdělily opět dle katastrálních hranic a Želešice zůstaly zase jen z Hajany s počtem členů 24, který s malými odchylkami trvá dodnes. V pohledu do minulosti lze říci, že práce převládá nad zábavou a každého z nás to stojí i nějaké finanční částky na nákup krmiv na mysl. zařízení, nájemné apod. Pro informaci uvádím jaké byly výřady dříve: - r zajíc 800 ks, bažant 780 ks, srnčí 30 ks, králík 6000 ks. - r zajíc 14 ks, bažant 109 ks, srnčí 28 ks. - r zajíc 44 ks, bažant 64 ks, srnčí 22 ks, černá zvěř 7 ks, kuny 19, jezevec 9 ks, lišky 21 ks. Závěrem lze konstatovat, že myslivost a myslivci se sžili s obcí, že tu žijeme společně, řešíme problémy naše i obecní, snažíme si vycházet vstříc a věřím, že tomu bude i v budoucnu. 55 roků fotbalové tradice Sprortování v Želešicích má velkou tradici. V Želešicích byl v roce 1898 založen jeden z nejstarších, ne-li vůbec nejstarší gymnastický klub, turnverein - obdoba českého Sokola. Tento spolek se věnoval především vypnutí hrudi ke slunci tedy prostným a cvičení na nářadí. Zatímco v některých okolních obcích existovaly české tělovýchovné spolky, jejichž náplní činnosti byla mimo mnohé jiné aktivity i kopaná, v Želešicích se tento sport před válkou nikdy organizovaně neprovozoval. Poválečné změny s sebou přinesly i změny místních poměrů. Velká část nových obyvatel přišla do Želešic z nedalekého Ořechova a právě lidé z Ořechova s sebou přinesli do Želešic kopanou. V roce 1946 došlo k založení Sokola v Želešicích. Po roce 1948 sice došlo k postupné likvidaci sokolského hnutí, ale tělovýchovná organizace se už v Želešicích udržela a nadále na dlouhá léta působila pod názvem TJ Sokol Želešice. všechny změny měly přispět k lepším výsledkům u mysliveckého hospodaření nebylo to vždy pravda. Za trvání mysliveckého sdružení se vystřídalo v tomto sdružení celkem 85 občanů Želešice, Hajan, Přízřenic, Modřic, Popovic, Rajhradu a Brna. V průběhu trvání mysliveckého sdružení jsme byli oceněni různými vyznamenáními, plaketami a diplomy. V r jsme byli nejlepší honitbou na okrese Brno-venkov. V r navázalo myslivecké sdružení Družbu s polovinickým sdružením Stupava, která trvá dodnes. Původně jsme začali po myslivecké stránce, pak družba přešla v kamarádství jednotlivých rodin. Členství v MS není jednoduchá záležitost, Založení tělovýchovné organizace bylo však pouze prvním krokem k tomu, aby se v Želešicích začal hrát fotbal. Místním fotbalistům prozatím nezbývalo, než hrát za přespolní Ořechov. Aby bylo možné kopanou provozovat na soutěžní úrovni i v Želešicích, bylo třeba mít v prvé řadě hřiště. Mladí fotbaloví nadšenci zpočátku využívali plácek za kulturním domem. I původní myšlenky na zbudování regulérního hřiště se ubíraly do této části obce. Tento záměr vzal však brzy za své, protože v uvažované lokalitě byla plánována výstavba objektů místního JZD. Nicméně se sešel výbor Národní fronty. Výsledkem tohoto jednání byl záměr upravit pro účely fotbalového hřiště pozemek za mlýnem. O pár dní později byl zvolen přípravný výbor, jehož předsedou se stal Jan Peška.

4 První utkání sehráli fotbalisté Želešic 15. června 1958 s týmem Rudé Hvězdy Brno C. Želešice toto historické utkání prohrály 1:4. Mužstvo nastoupilo v sestavě: Rudolf Polášek, Jiří Škorpík, Jan Dvořák, Ludvík Červený, Vlastimil Milotínský (Jaroslav Látal), Arnošt Vaněk (Ladislav Šmíd), Ivan Sedlák, Zdeněk Dvořák, Zdeněk Sedlák, Bohumil Vajgrt, Bohumil Kopečný. Jedinou branku Želešic vstřelil Zdeněk Sedlák. Dalším milníkem v historii želešické kopané se stala neděle V tento den nastoupili želešičtí hráči ke svému prvnímu mistrovskému utkání v historii. Jejich soupeřem se stal tým ze sousedních Modřic. Želešice porazily modřický Slavoj na jeho hřišti 1:0. Mužstvo se hned v první sezoně stalo vítězem IV. třídy a postoupilo do III. Třídy. Hned v následující sezoně 1960/1961 muži vyhráli i III. třídu a poprvé postoupili do okresního přeboru. V tomto období se objevuje v týmu i legendární hráč československé hokejové reprezentace Slavomír Bartoň. Na konci roku 1989 došlo v České republice k všeobecně známým politickým změnám. Tyto změny se odrazily i ve změně názvu a od roku 1990 je používán název TJ Viktoria Želešice, podle v minulosti mezinárodně proslulých ovocnářských školek Victoria Baumschule. V průběhu devadesátých let postupně začíná konkrétní obrysy získávat i sen všech želešických fotbalových příznivců, sen o travnaté hrací ploše. Slavnostní otevření nově vybudovaného travnatého hřiště se konalo 23. června V soutěžním ročníku 2002 / 2003 se hráčům Želešic podařil po dlouhých letech v nižších soutěžích postup do okresního přeboru, kde hraje želešický tým i nyní. V fotbalové sezoně skončily týmy želešických fotbalistů na: - muži 7. místě - dorost (spojené mužstvo Želešic a Ořechova) 3. místě - žáci 5. místě Neznám lepší ocenění, než je úsměv na tváři dítěte Myslím, že s tímto souhlasí každý z vás, kdo denně s malými dětmi pracuje, žije, kdo se jim věnuje! Pojďte se mnou - prosím - nahlédnout do činnosti naší Mateřské školy v Želešicích. Ve školce pracuje šikovný a vstřícný kolektiv osmi zaměstnankyň, který tvoří sedm pedagogických pracovnic a paní školnice. S těžkými pracemi nám pomáhá školník Základní školy. Školku navštěvuje 68 dětí, které jsou rozděleny do čtyř tříd (Medvídci, Zajíčci, Ježečci a Myšky). Do tříd docházejí děti různého věku. Kromě třídy Myšek, kde jsou povětšinou děti nejmladší nově vstupující do systému předškolního vzdělávání. Myšky si hrají a předškolně se vzdělávají na pronajatém odloučeném pracovišti v učilišti na ulici Sadová. který připravuje Školní jídelna pod vedením paní Kvardové, pravidelně najdeme zeleninu, luštěniny, ovoce, ale i kuskus, ryby, drůbeží maso a další zdravé potraviny. V průběhu roku se ve školce střídají různé zábavní akce, naučné programy i cesty za poznáním. Letošní paleta těchto činností byla pestrá. Za dětmi přijely různé herecké skupiny s pohádkami o zvířátkách a kamarádech (Africká pohádka, Kašpárek a zvířátka, Dobrodružství veverky Zrzečky atd.), ale třeba o strašidelných povinnostech hygienických čištění zoubků, umývání rukou a špatném chování mezi kamarády (Kouzelný kolotoč pohádek, Vánočníček). Hudební program Procházka hudbou naše děti velmi pobavil. Dokonce i učitelky se pohybovými dovednostmi herce velmi pobavily! Velmi povedenou každoroční akcí je Den tatínků a dědečků, kdy si děti společně s tatínky či dědečky celé odpoledne ve školce hrají a plní úkoly. Potvrzuje se tu, že i tatínci jsou bytosti hravé a dravé ve snaze o dosažení nejlepšího výsledku. A společně s dětmi jim veškeré činnosti včetně přišívání knoflíků šly letos takříkajíc od ruky. Učitelky v rámci výchovně-vzdělávacích činností rozvíjejí u dětí sociální a pracovní dovednosti, které jim umožní začlenit se do kolektivu a později snáze přestoupit do základní školy. Dbají na správný rozvoj osobnosti dětí a jejich psychomotorický vývoj. Děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu pravidelně zařazujeme do programu pohybové aktivity, spoustu času trávíme venku na naší zahradě nebo podnikáme pěší výlety do přírody v okolí. V jídelníčku, Ve vánoční době plné očekávání a dětského těšení učitelky s dětmi nazdobí stromeček jak ve školce, tak i školkový stromeček na Vrbkově náměstí. Vyrábějí výrobky na vánoční výstavu, která bývá z důvodu malých prostor ve školce pořádána v sále Cukrárny U kulaté. V letošním roce byla výstava

5 zahájena Vánoční pohádkou. A jako třešinku na vánočním těšení si chystáme besídku pro rodiče spojenou s vánoční dílničkou, odkud si kromě krásných vánočních pocitů děti odnášejí výrobky, které si vyrobily společně s rodiči. V lednu se do školky, za odměnu za první vysvědčení, na jeden den vracejí děti z první třídy. Celé dopoledne si mohou hrát ve své bývalé třídě, ale na oběd už musejí do školní jídelny a pak zase zpátky do lavic. Další akcí přinášející dětem radost je karneval. Rej masek a pohádkových postaviček v sále Cukrárny u Kulaté se stává v naší školce každoročně se opakující akcí očekávanou jak dětmi, tak i jejich rodiči. Blažené úsměvy na rtech dětí jsou velmi povzbuzující pro naši práci. Podobné uspokojení jsme pocítily, když jsme pozorovaly vykulené oči a vysmáté obličeje při návštěvě Bonga. I letos jsme dětem totiž oblékly žlutá trička s nápisem MŠ Želešice, a vyrazily s nimi do tohoto zábavní centra v Brně. Kdo ho zná, jistě chápe, když popíšu náš návrat větou: přijely jsme zpocení jak myši, ale povedlo se! Nikdo se nezranil a všechny děti (až na výjimky) byly poslušné. Další akce se točí kolem Velikonoc. Velikonoční výstava, velikonoční dílna s rodiči, barevný týden. Velmi vydařený a pro děti pozitivní byl týden Zvířátka ve školce, kdy byly na chodbě školky umístěny klece a terária s různými mazlíčky morčetem, křečky, potkany, suchozemskou želvou a agamou Rychlonožkou. Učitelky je společně s dětmi každé ráno krmily a děti mohly pod dozorem učitelek pozorovat život těchto zvířat. Školku navštívil také pan Macháček z místního mysliveckého spolku a poutavě vyprávěl dětem různé zajímavosti o lesních zvířatech. Velmi příjemnou jarní akcí byl i Kloboučkový den, v němž si děti ve školce nazdobily svoje kloboučky a čepičky a kloboučkovým průvodem si zašly na první jarní zmrzlinku do Cukrárny U kulaté. Zažily i rej čarodějnic a čarodějů na školské zahradě. V květnu spolu s učitelkami připravily pro své maminky besídku a dárečky k jejich svátku. V červnu se také školka vypravila na tradiční výlet a tentokráte do zoologické zahrady v Jihlavě. Počasí nám i přes všechny neblahé předpovědi vyšlo vstříc a mohli jsme krásně prožít tento den mezi zvířaty z různých kontinentů světa a účastnit se doprovodného programu. Také precizně připravená Šipkovaná pro děti z naší Mateřské školy a děti ze Základní školy na ulici Sadová vyvolala úsměv na rtech všech dětí a zanechala příjemné vzpomínky na krásně strávené dopoledne. Kolektiv zaměstnankyň z naší mateřské školy připravil v loňském školním roce i dvě, řekněme, velkolepé akce pro všechny děti ze Želešic a to listopadové Světélkování, kdy jsme společně na školním hřišti pouštěli Balónky štěstí a pak jsme se vydali průvodem s vyrobenými nebo koupenými světýlky po cestách napříč Želešicemi a červnový Den dětí pod názvem Vzhůru na palubu.

6 Kromě všech zábavních akcí pro děti Mateřská škola uskutečnila i jinak zaměřené podpůrné programy pro děti a rodiče. Například logopedická depistáž paní logopedky ve školce napomohla rodičům při rozhodování v přípravě správného mluvení dětí, nebo vyšetření zraku přímo v Mateřské školce ve většině případů ubezpečila rodiče, že zrak jejich dětí se vyvíjí tak jak má. Dalším, a to přímo, stěžejním projektem byl projekt Edukativně stimulačních skupinek pořádaných pro předškolní děti. Děti se v něm společně s rodiči, paní učitelkou Alenou Pařilovou a panem ředitelem Mgr. Františkem Strakou hravou formou připravovaly na vstup do první třídy základní školy. Jak panu řediteli Strakovi, tak paní učitelce Pařilové bych ráda touto cestou vyslovila obrovské poděkování za jejich práci v tomto projektu. Děkuji! Jen v hrubých obrysech jsem nastínila život v naší Mateřské škole v Želešicích. Děkuji na tomto místě všem pedagogickým pracovnicím za jejich práci, taktéž mé poděkování patří zřizovateli Obci Želešice za vstřícný postoj, aktivní přístup k fungování školky a pomoc při jejím provozování, sponzorům a všem, kteří mateřské škole materiálně, prací nebo finančně pomáhají. Pěkné prázdniny! Ilona Vildová, ředitelka MŠ Želešice Badminton v Želešicích slaví 20. let Badminton je sport, který v posledních několika málo letech zaznamenal obrovský vzestup popularity. Objevily se specializované haly, kde je někdy problém sehnat volné místo, prakticky každý týden se hraje větší či menší badmintonový turnaj. V Želešicích se badminton začal hrát už v době, kdy se jednalo o poněkud exotický sport, známý hlavně díky plážové podobě, a který provozovalo ne mnoho nadšenců, a pozdější popularitu by mu málokdo předpovídal. Jak to v Želešicích celé začalo? V roce 1992 se konaly Olympijské hry v Barceloně a badminton měl na této olympiádě svoji premiéru. Zlaté medaile si tehdy odnesly indonezské superstar a pozdější manželé Alan Budikusuma a badmintonová legenda Susi Susanti. Nic vám ta jména neříkají? Nevadí. Tehdy ještě Československo v Barceloně reprezentoval Tomasz Mendrek a Eva Lacinová. A někde v publiku našim hráčům držel palce Igor Pánek, učitel tělocviku z Želešického Středního odborného učiliště. A tahle hra ho dostala. A protože učiliště mělo tělocvičnu, kam se badminton vešel, přesvědčil svého kolegu a pozdějšího ředitele SOU Marka Kňažíka, nakoupilo se jakési vybavení, pobláznilo se několik dalších kolegů a začalo se zkoušet. Mezi prvními nadšenci byl i Víťa Andrlík, který jako jediný z původní party zůstal a absolvoval s želešickým badmintonem všech dvacet sezon. Důležité však je, že Víťu pojil příbuzenský vztah s Martinem Kolářem, který v té době hrál soutěžní badminton za tým brněnské Univerzity. A díky tomu se tým SOU pár měsíců po svém neoficiálním vzniku přihlásil do soutěže brněnské městské oblasti. Mimochodem Martin se o několik sezon později objevuje v řadách želešického týmu, kde působí doposud. Víťa Andrlík má zásluhu i na další důležité záležitosti. Badmintonový tým potřebuje minimálně čtyři pány a dvě dámy. Panové k dispozici byli, dámy nikoli. Mezi kolegyněmi se nenašly a tak se hledalo jinde. Víťa, který působil jako instruktor autoškoly uspěl a do rodícího se týmu přivedl Leonu Lžičařovou a Markétu Čečilovou. A mohlo se začít. První soutěžní sezona ukázala, že to nebude tak jednoduché. Tým SOU Želešice nebodoval ani v jednom zápasu a ukončil sezonu se skóre 7:57, kdy navíc minimálně tři body získal díky skrečovaným utkáním soupeřů. Hned v následující sezoně opouští učiliště a tím i želešický badminton jeho duchovní otec Igor Pánek a někteří další nemají po výprasku z předchozí sezony mnoho chuti pokračovat. Víťa Andrlík proto oslovuje několik místních, které zná a do týmu přichází Jožan Burda a hlavně Roman Veselý. Ten se brzy stává hráčskou jedničkou a později přebírá vedení týmu, který vede doposud. Ačkoli v týmu působí i další členové původního kádru, trojice Andrlík, Veselý, Burda odehraje podstatnou část sezony na mužských postech. Mezi dámami se nově objevují Věra Hlinková, Broňa Veselá a Irena Andrlíková, ale hlavní oporou a singlovou jedničkou zůstává Leona. Sezona ovšem nekončí o mnoho lépe než ta předchozí. Za zmínku stojí zápas Roman Veselého s legendou brněnského badmintonu Pepou Kusým. První set 15:7 pro Romana a Kusého nezapomenutelná věta: Co ti dávají nažrat, že tak lítáš. Asi to byl první vyhraný set v mužském singlu vůbec. Na konci sezony přichází nápad, uspořádat nebodovaný individuální turnaj, kterých se v té době mnoho nehrálo. Sponzorem, který přispěl na zajímavé ceny a občerstvení pro hráče se stala společnost KOR Brno, která provozovala restauraci Bobr Centrum v Želešicích a díky tomuto spojení se 20. května 1995 hrál první turnaj Bobr Cup, který bude zřejmě navždy patřit do historie

7 jihomoravského badmintonu jako jeden z prvních (ne-li vůbec první) komerčních turnajů. Další sezona znamenala příchod dalších místních hráčů, dvou Jirků, Marečka a Chytky a Kamila Holemáře. Jirka Chytka se stal postupně další nedílnou součástí želešického týmu a působí v něm do současnosti. Jirka se taky hned ve své první sezoně postaral o první mužskou singlovou výhru, když na pozici týmové trojky udolal ve třech setech Tomáše Peslara ze silného VSK FS Brno. Ve stejném utkání potrápil ve třech setech Roman Veselý na postu jedničky svého jmenovce Tomáše, se kterým o rok dřív uhrál jeden jediný míček a který se o dvě sezony později vyšplhal až do první stovky republikového žebříčku. Něco se děje. Ono to nakonec přeci jen půjde. V následující sezoně tým poprvé neskončil poslední, ale stalo se tak pouze díky vyloučení Břeclavi ze soutěže. Sezona sice znamenala další drobné individuální úspěchy, ale tým stále čekal na první bod z regulerně odehraného zápasu. A čekání pokračovalo až do sezony 1999/2000. Ve třetím kole soutěže se Želešice potkaly s nováčkem soutěže BC Lithotex Ždár n. Sázavou a zvítězily doma 7:1. To už se k týmu přidal další hráč Radim Sedlák a jeho pozdější manželka Petra, tehdy Gatová a spolu s nimi Marcela Gatová. Pouhý den po slavné výhře přichází další výsledek, který vstoupí do dějin klubu. Do Želešic přijel v sezoně téměř neporazitelný tým z Jihlavy a po sedmi zápasech bylo jasné, že si výhru neodveze, protože Želešice fantasticky vedly 4:3. V posledním mixu to v prvním setu vypadalo na senzaci, ale Jihlava tak velké překvapení nepřipustila. Želešice uhrály první body a neskončily poprvé na posledním místě. Podpora ze strany SOU je v té době už minimální a tým hraje pod jeho hlavičkou spíše ze setrvačnosti. Pro sezonu 2000/2001 se rozhoduje pro změnu a stává se součástí místní tělovýchovné jednoty TJ Viktoria Želešice, jako jeden z jejích oddílů. Domovskou halou, bez které badminton provozovat nelze, zůstává nadále tělocvična SOU. V následující sezoně dochází ke kompletní obměně dámské části týmu. Odchází Petra i Marcela Gatovy a na jejich místo se podaří před sezonou získat tři nové tváře z Brna, sesterské trio Jana, Dana, Lenka Stojanovy. Holkám nechybí nadšení, ale začínají v podstatě od začátku a tak se tým výsledkově musí spoléhat především na svou mužskou část a to v nabité soutěži nestačí. V sezoně 2002/2003 pokračuje tým v prakticky nezměněné podobě, ale tentokrát se daří získávat body s rovnocenými soupeři a tým se znovu odpoutal ode dna tabulky. Další sezona přináší důležitou změnu v ženském obsazení. Sesterské trio zůstává pohromadě, ale jenom tak zkusit si to přichází Renata Matušková z Prštic a už na začátku sezony je jasné, kdo se stane pro nadcházející období ženskou jedničkou. Renči chvíli trvalo, než se rozkoukala i v zápasech, ale potom uhrála důležité body se slabšími soupeři a tým se na konci sezony pohyboval uprostřed tabulky a definitivně přestal být týmem, který rozdává body a je snadným soustem. Do následující sezony přichází do Želešic přichází zmíněný Martin Kolář, ale odešly sestry Stojanovy a náhrada se hledala obtížně. Renatu nakonec před sezonou doplnily Alena Plchová a Jarka Pajkanovičová, která pro svou nezničitelnost a nadšení brzy získala přezdívku motorová myš. Sezona 2006/2007 přinesla jeden důležitý zlom pro celý badmintonový sport. Došlo k zásadní změně pravidel a namísto počítání do 15 bodů se ztrátami se začalo hrát do 21 bodů bez ztrát. Badminton tak získává novou dynamiku a stává se i zajímavějším pro televizní přenosy. Začíná se rodit nový masový fenomén hra jménem badminton. V průběhu následující sezony se tým rozrůstá o další dámy, Margitu Pézovou, Petru Gesheidtovou a hlavně o Bohdanu Oberfrancovou. Složení týmu, který bude hrát následující sezony až do součastosti je kompletní: Víťa Andrlík, Roman Veselý, Jirka Chytka, Radim Sedlák, Martin Kolář, Renata Matušková, Bohdana Oberfrancová, později navrátivší se Petra, teď už Sedláková a Jarka Pajkanovičová. Na konci roku 2007 odchází ze Želešic definitivně Střední odborné učiliště a vzhledem k nevyjasněným nájemním vztahům musí TJ Viktoria druhou polovinu soutěže odehrát na hřištích soupeřů nebo v náhradních prostorách. Přesto nehraje nejhůř a znovu se posunuje výše. Následují další sezony, kdy tým Viktorie hraje ve stabilním složení a je i stabilní součástí Městské badmintonové soutěže, která ovšem zahrnuje týmy ze tří krajů. A tak Želešice soupeří s týmy nejen z Brna, ale z Jihlavy, Ždáru n. Sázavou, Uh. Hradiště, Zlína, Chropyně nebo Hustopečí, Břeclavi či Podivína. Na jižní Moravě bude jen málo lidí, kteří mají co do činění s badmintonem a neví nic o Želešicích. V roce 2009 se koná jubilejní, ale taky prozatím poslední 15. ročník turnaje BobrCup. V následujícím roce je v tradičním červnovém termínu problém s popraskanou podlahou v hale a navíc termín koliduje s obnovenými želešickými hodami. Objevuje se celá řada nových turnajů ve velkých halách, kterým se regulérními dvěma kurty těžko konkuruje a jiný vhodný termín se hledá velmi obtížně. V sezoně 2011/2012 se Městské soutěže zúčastnil rekordní počet týmů a želešické Viktorii se v jedné z nejpovedenějších sezon podařilo proklouznout v silné konkurenci až do finálové skupiny. Tam především díky zraněním už neuspěla a skončila celkově šestá. Na konci sezony však bylo rozhodnuto o vzniku nové soutěže, 4. ligy a Viktoria získala právo do této ligy postoupit. Vzhledem k úzkému kádru s věkovým průměrem přes čtyřicet se však tohoto práva zřekla a zůstala v Městské badmintonové soutěži. Zatím poslední sezona přinesla nejlepší umístění v historii klubu. Reorganizované soutěže se zúčastnilo devět týmů. Viktoria do soutěže nevstoupila úplně nejlépe a začátek sezony byl po výsledcích z předchozí sezony zklamáním. Po novém roce ale přišla série výher v čele s nečekaným vítězstvím nad suverénní a nakonec první Chropyní a i díky ostatním výsledkům se Želešicím podařilo na poslední chvíli znovu proklouznout do finalové části, tentokrát čtyřčlenné. Viktoria nakonec získala celkové třetí, medailové místo. Ještě to nevzdáváme. A kdyby se chtěl někdo mladší přidat, rádi ho přivítáme. Bylo by škoda, kdyby s badminton v Želešicích nepokračoval. Trénujeme těměř každé úterý od 19 hodin v hale na Sadové. Přijďte si to zkusit, bude vás to bavit. Roman Veselý, předseda oddílu badmintonu

8 Na fotbalovém hřišti v Želešicích se uskuteční promítání letního kina ve dnech od 21,00 hod. - Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka - Signál - Probudím se včera vstupné dobrovolné ŽELEŠICKÝ ZPRAVODAJ vydává Obec Želešice, 24. dubna 16, Želešice, IČ: , reg. č. MK ČR E Náklad 450 výtisků, určeno k bezplatné distribuci. Vychází 4x ročně, uzávěrka: 15. února, 15. května, 15. srpna, 15. listopadu. Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány, nepodepsané příspěvky nebudou zveřejněny. Grafická úprava: NOVPRESS s.r.o. Tisk: Tiskárna NOVPRESS s.r.o., nám. Republiky 15, Brno,

Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014

Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014 Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014 1. Termíny a rozlosování: základní část Skupina A: 1 VSK VUT Brno 2 Badminton Česká 3. SKP Kometa Brno-RS badminton C 4. Spartak PBS Brno

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE T J S O K O L S T O D Ů L K Y w w w. s o k o l s t o d u l k y. c z Stojíci: Černý, Vojta, Vydra st., Ferenc Futurista, Burian, Hašler, Vrbský, Dostál, Vydra ml. Sedící: Štěpánek, Veverka, Vošahlík a Kovařík

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

TJ SOKOL HNĚVKOVICE 2012-2013. ZEMKO KOŽLÍ a.s.

TJ SOKOL HNĚVKOVICE 2012-2013. ZEMKO KOŽLÍ a.s. RESTAURACE U MARTINA POTRAVINY POKORNÝ ZEMKO KOŽLÍ a.s. ŠTĚPÁNEK ELEKTRO ZÁMEČNICTVÍ ŠŤASTNÝ NAŠI PARTNEŘI Velice si vážíme podpory našich partnerů, věříme, že spolupráce bude probíhat ve stejné míře i

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

12.6. 2010 VI. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE DVOUHER

12.6. 2010 VI. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE DVOUHER 12.6. 2010 VI. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE DVOUHER Turnaj je určen pro neregistrované tenisty. Startovné činí 200 Kč za hráče. Pro nejlepší hráče jsou připraveny hodnotné ceny. Začátek turnaje v 8,30 hodin.

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001 HC DUKLA JIHLAVA propozice turnaje v ledním hokeji MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník Ročníky nar. 2000 / 2001 Turnaj pořádán ve spolupráci s Krajským svazem ČSLH Legendární trenér Jaroslav Pitner Legendární

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

A. Všeobecná ustanovení

A. Všeobecná ustanovení A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel kvalifikace: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS Petr Lacina manažer sportovních projektů Telefon: 725 800 114 e-mail: ondrasovkalacina@seznam.cz, ondrasovkalacina@email.cz

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí AŠSK ČR, ČMFS, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2009 / 2010 Jablonec nad Nisou 31.5. 1.6.2010 Časový rozpis 31.května 2010 - pondělí 12:00 13:00 prezence týmů, rozdání balíčků

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 Vážení sportovní přátelé, obchodní partneři, dovolujeme si Vám v krátkosti představit 2. nejúspěšnější klub tuzemské hokejové historie, 11násobného

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE ZÁKLADNÍ INFO Pro pravidelné účastníky nemusíme představovat - jedná se o tradiční florbalové posezónní setkání florbalistů v České Lípě s řadou doprovodných akcí a jedinečnou

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I.

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. Vítejte na domácím utkání 14. hraného kola jarní části III. třídy sk. A Příbramského okresu v kopané ročníku 2007/2008. sobota 29.03.2008 v 15:00 SK JINCE

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Tento turnaj je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a společností

Tento turnaj je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a společností Přerovský volejbalový klub pořádá ve spolupráci se Statutárním městem Přerov a Olomouckým krajem 24. ROČNÍK VELKÉ CENY PŘEROVA JUNIOREK PARTNEŘI TURNAJE: Teplo Přerov a.s., Technické služby města Přerova

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

ATP Otrokovice 2013 single

ATP Otrokovice 2013 single ATP Otrokovice 2013 single Opět tu máme atraktivní sezónní tenisovou soutěž, kde má každý jedinečnou možnost zahrát si větší počet zápasů a hlavně s různými soupeři s cílem neustále se zdokonalovat ve

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz O NÁS Garantem a organizátorem turnaje Zelencup je bývalý profesionální fotbalista Luděk Zelenka s bohatými hráčskými zkušenostmi ve špičkových klubech. Dnes je fotbalovým expertem a spolukomentátorem

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce.

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Základní škola Ořech a její KFOŠ Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Nejdříve se vraťme k výsledkům sběru papíru.

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Mateřská škola Vrablovec

Mateřská škola Vrablovec Mateřská škola Vrablovec MOTTO naší mateřské školy Šťastné dítě náš cíl. Snažíme se naplňovat potřeby Vašich dětí, aby se cítily v mateřské škole šťastně a spokojeně. Proto je středem našeho zájmu Vaše

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Příloha č. 3 ové v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Č. Název organizace Projekt Požadovaná 1 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE OSTRAVA Celoroční organizovaná činnost dětí a mládeže

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol, několikanásobně oceněný UEFA jako nejlepší projekt grassroots. Ve dvou věkových kategoriích do turnaje každoročně nastupuje téměř 85 tisíc chlapců a

Více