Rok Úvod. Obecní záležitosti. Informovanost občanů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 2012. Úvod. Obecní záležitosti. Informovanost občanů"

Transkript

1 Rok 2012 Úvod Začátek roku byl nezvykle teplotně nadprůměrný. Nepršelo, ani nepadal sníh. V naší obci, jako každý rok, vždy 1. ledna chodí s přáním zástupci Sboru dobrovolných hasičů v Ořechově. Přejí zdraví, spokojenost a současně zvou na hasičský věneček. Je to pěkný začátek roku. Mnozí na toto vinšování již čekají a hasiče vyhlíží. Celorepublikově se pak lidí značně dotýkají informace ze sdělovacích prostředků ohledně ekonomické situace, a nejinak je tomu i u nás. Od ledna vzrostla daň z přidané hodnoty z 10 na 14 procent, což v praxi znamená, že podraží opět potraviny, nealkoholické nápoje, teplo, knihy, časopisy a noviny, městská doprava, ubytovací služby, léky a zdravotnické pomůcky, vstupné na kulturní akce. Ve srovnání s některými lokalitami ve světě se však nemáme zle, možná si lidé musí více rozmýšlet, co potřebují, a co si mohou odpustit. Nejvíce finanční situaci řeší rodiny s dětmi. Zde je to obtížné, neboť i mezi dětmi panuje rivalita ve stylu kdo má víc peněz a co si může za to koupit. A zde je to už na rodičích, jak obstojí sami v nárocích svých dětí a jakým způsobem výchovu směrují. Takovým zvláštním zvykem je, stále si na něco stěžovat. Když se však člověk rozhlédne kousek okolo sebe, musíme uznat, že ani občané Ořechova netrpí nouzí. Žebříček hodnot se mění u jednotlivců různě, ale základem většinou je, že si lidé přejí nejvíce zdraví, práci a právě tu spokojenost s tím, jaké máme možnosti. Obecní záležitosti Informovanost občanů V souvislosti s moderní dobou, kdy téměř veškerou lidskou činnost ovládá výpočetní technika, bych ráda zmínila také modernizaci v oblasti činnosti obecního úřadu a informovanosti občanům. Občané jsou o dění v obci už léta ( pozn. - od roku 1947 ) informováni prostřednictvím místního rozhlasu, který v současné době pravidelně vysílá hlášení každý pracovní den ve 12:45 hodin a v pondělí a středu ještě v 16:45 hodin. Hlášení je zahájeno znělkou, kterou již v minulosti složil speciálně pro místní rozhlas rodák Vlastimil Peška a nahrál ji Brněnský orchestr lidových nástrojů. V hlášení se střídají pracovnice obecního úřadu Taťána Smutná a Ivona Hrubá. Nelze nepřipomenout dlouholeté hlášení úřednice Vlasty Záděrové, která hlásila zprávy v místním rozhlase po dlouhá léta, než odešla do penze. Nutno připomenout, že rozhlasové zařízení zn. Tesla, z kterého se na obecním úřadě hlásí, má již nějaký ten rok za sebou a jistě si časem zaslouží výměnu. Dále mohou občané získat informace díky webovým stránkám obecního úřadu, kde najdou vše o historii i současnosti obce, jejích symbolech, památkách, významných osobnostech, o činnosti úřadu i zastupitelstva obce, znění vyhlášek a směrnic týkající se života v obci, informace o činnostech příspěvkových Zápis do kroniky 2012 Strana 1 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

2 organizací obce, organizačních složek obce, spolků a další. A v neposlední řadě jsou občané informováni o dění ve svém bydlišti v tištěné podobě obec vydává třikrát do roka zpravodaj, který pravidelně seznamuje občany s děním během roku. Zpravodaj zdarma dostává každá domácnost. Rozhlasové zařízení zn. Tesla (foto archiv OÚ) Výpočetní technika na úřadech Využití výpočetní techniky na samotném úřadě značně ulehčuje pracovnicím administrativní práci. Přes počítače se řeší celé účetnictví pomocí programu Munis, dále evidence obyvatel, evidence poplatků za komunální odpad, psy, nájem hřbitovních míst, evidence pozemků, na počítači se zpracovávají matriční záležitosti, podací deník, v elektronické podobě je úřední deska, datové schránky, funguje komunikace mezi úřady a úřadem a občanem, pokladna, legalizace podpisů a vidimace listin a další. Internet a práce s počítači nabízí v současné době spoustu vymožeností a v mnohém případě zjednodušuje lidskou práci, urychluje vyřizování na úřadě a nabízí pohodlnější řešení záležitostí na úřadě bez zdlouhavého čekání. Tak jako všechno, má i zavedení výpočetní techniky do této sféry stinné stránky, ale věřme, že výhod je stále víc. Zápis do kroniky 2012 Strana 2 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

3 Údržba obce Každá obec má několik zaměstanců, kteří se starají o údržbu. Nejinak je tomu i v naší obci. Obec Ořechov zaměstanává 4 pracovníky Lubomíra Poláka, Miroslava Šmardu a dlouholetého pracovníka Ladislava Kakače, který odešel do důchodu, vystřídal David Polák. Od července posílil tým pracovníků Michal Cimrman. Pracovníci jsou vybaveni technikou na odklízení sněhu malý traktor s radlicí, dále pak sekačkami na trávu, křovinořezy, motorovou pilou, vysavačem na listí aj. Traktor s vlečkou je využíván po celý rok. Pracovníci se starají nejen o zeleň v obci, čistotu veřejných prostranství, hřbitovy, ale starají se také o biokoridory a aleje nově vysázených stromů podél cest v okolí obce. Od jara do podzimu mají také službu každou sobotu ve sběrném středisku. Za každého počasí, každý den v roce se snaží, aby bylo v naší obci čisto a hezky. Je škoda, když vandalové tuto snahu ničí a přidělávají jim práci navíc. Začátekem tohoto roku bylo zrekonstruováno zázemí pracovníků údržby obce na Ořechovičské 1 nové sociální zařízení WC a sprcha, kuchyňka, šatna. V souvislosti s tím byly provedeny také stavební úpravy prostranství Sběrného střediska komunálního odpadu. Stavební úpravy ve dvoře sběrného střediska (foto archiv OÚ) Kontejnery v obci Schválenou vyhlášku o shromažďování, sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v naší obci respektuje čím dál větší množství občanů. Směsný odpad z domácností je vyvážen jednou za 14 dní svozovou firmou. Každá domácnost má možnost zapojit se do třídění papíru, skla, plastů. Pro tyto tříděné odpady jsou určeny zvlášť kontejnery umístěné na ulicích Sokolská, Svadilov, Kout, Kerendov, Divadelní, Tolarova, U kostela, Družstevní, Nová. Celkem je v obci rozmístěno 28 ks kontejnerů na plast a tetrapack, 15 ks na papír, 9 ks na bílé sklo a 8 ks na barevné sklo. Pro odkládání papíru slouží také v Zápis do kroniky 2012 Strana 3 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

4 Chodníky a komunikace v obci průběhu školního roku jednou měsíčně Základní a Mateřská škola Ořechov. Nejméně dvakrát ročně je zajištěn v obci sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Baterie a akumuátory se odevzdávají v místních prodejnách do sběrných nádob. Použité světelné zdroje se mohou odevzdat v přízemí obecního úřadu. K odložení komunálního odpadu, který se nevejde do běžných kontejnerů, slouží velkoobjemové kontejnery ve Sběrném středisku na ulici Ořechovičská 1. Jsou zde kontejnery na kov, dřevo, bioodpad, papír a stavební suť. Lze zde také odložit veškeré přístroje na elektrický proud televize, rádia, počítače, ledničky, žehličky aj. Elektroodpad, dřevo, kov, papír a bioodpad lze odložit ve Sběrném dvoře zdarma, zpoplatněno je odložení stavební suti (kolečko za 30 Kč) a velkoobjemového odpadu (sedací soupravy, gauče, křesla. dle velikosti od 30 do 150 Kč). Výsledkem dodržování těchto zásad o odkládání komunálního odpadu by nám mělo být pěkné a udržované prostředí, ve kterém žijeme. Výstavba obce Silnice, cesty, chodníky jsou nejvíce vidět, denně je využívají stovky lidí, a jsou asi nejvíce trnem v oku každému občanu. Samozřejmě každý by chtěl právě ve své ulici, právě před svým domem mít upravený chodník a pěknou cestu. Mnozí čekají na každé další rozhodnutí obecního zastupitelstva, která ulice přijde právě na řadu. Pak nastane spousta otazníků a někdy i nařčení, že bylo vybráno špatně pořadí. Není to jednoduché, zastupitelé vědí, proč se postupuje daným způsobem a jistě se jednoho dne dočkáme chodníků všude, kde je lidé potřebují. Teplé počasí na začátku roku dovolilo začít stavební práce brzy a tak ihned v lednu byly provedeny menší úpravy na ulici Páralové, aby i do těchto míst mohlo zajíždět auto svozové firmy komunálního odpadu. V dubnu pak proběhla rekonstrukce dolní části komunikace a vybudování nových parkovacích stání na ulici Družstevní. Cesta o šířce 5,5 m má nový asfaltový povrch. Firma Zemako Moravany dále provedla rekonstrukci chodníku na ulici Komenského společně s vjezdy k domům občanů, dále na ulici Příční a Výstavní. Spolu se zelení dělají tyto úpravy naši obec zase o kus hezčí a zpříjemňují občanům život. Postupně během roku proběhla také první etapa výstavby chodníku na ulici Brněnská od domu číslo 12 po autobusovou zastávku. Ta byla přesunuta mimo vozovku, do tzv. zálivu, kde autobus při nastupování a vystupování cestujících nestojí v jízdním pruhu komunikace. Na protější straně této zastávky byl také upraven a vydlážděn prostor pro cestující, kteří přijíždějí z Brna. Na ulici Brněnská provedla stavební práce firma Zápis do kroniky 2012 Strana 4 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

5 MiKo Neslovice. V tomto roce byla také zpevněna polní cesta ke Spálenému mlýnu. Rekonstrukce Družstevní ulice (foto archiv OÚ) Výměna oken v budově obecního úřadu Prodejní plocha na ulici Tolarova Výstavba rodinných domů v obci V letních měsících začala také rekonstrukce budovy obecního úřadu. Byla vyměněna okna v prvním patře kancelář, obřadní místnost a sociální zařízení. Postupně projde úpravou celá budova, včetně poštovního úřadu. Výrobu a výměnu oken zajistila firma Stavos, a.s. V závěru roku byla provedena stavební úprava mezi ulicemi Tolarova a Ježkov. Byla zde vyčleněna nová prodejní plocha pro prodejce, kteří přijíždějí do naší obce, nejčastěji s textilem. Je tak jasně vyčleněné místo prodeje, které je oddělené od chodníku a nedochází tak k omezování chodců a dětí, které tudy denně chodí do školy. Práce provedla firma MiKo Neslovice. Po vydání nového územního plánu začaly přibývat v obci nové rodinné domy. Pro srovnání v roce 2010 bylo vydáno stavební povolení na deset rodinných domů, v roce 2011 na sedm a v letošním roce na 16 rodinných domů. Dá se předpokládat, že během dalších let přibudou ještě další stavby. Územní plán je vytvořen tak, že novou výstavbou se nezmění charakter obce. Neobydlených domů je v obci 48. Hospodaření obce Zápis do kroniky 2012 Strana 5 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

6 Rozpočet Příjmy celkem: ,00 Kč Naplnění příjmů: ,11 Kč Z toho přijaté dotace pro obec: 83625,00 Kč Z toho přijaté dotace pro ZŠ a MŠ Ořechov: ,79 Kč Rozpočet výdaje celkem: ,00 Kč Naplnění výdajů: ,53 Kč Financování-splácení úvěrů: ,00 Kč Splátky úvěrů Významné pro naši obec je, že v roce 2012 byla splacena návratná finanční výpomoc na vodovod. Splátka se splácela 10 let, od roku 2001 s dvouletým odkladem v letech , celková její výše byla Kč. Roční splátka činila Kč. Dále obec ještě splácí úvěry na zateplení budov ZUŠ a ZŠ: Kč ČOV: Kč Splátky z úroků z úvěrů: Kč Přijaté dotace Zabezpečení akceschopnosti JSDH Ořechov: Kč Výzbroj a výstroj JSDH Ořechov: Kč Konání voleb do zastupitelstev krajů: Kč Příprava konání voleb prezidenta ( uskuteční se v lednu 2013): Kč Akce tohoto roku Zázemí pro pracovníky údržby obce v budově Ořechovičská 1: Kč a úprava plochy sběrného dvora: Kč Komunikace Oprava komunikace ul. Družstevní včetně nového parkovacího stání: Rozšíření ulice Páralova: Zpevnění cesty ke Spálenému mlýnu: Kč Kč Kč Chodníky Rekonstrukce chodníku ul. Komenského: Kč Rekonstrukce chodníku ul. Příční: Kč Nová část chodníku ul. Výstavní: Kč Nový chodník ul. Brněnská: Kč Zpevnění plochy pro prodejce včetně zídky a zábradlí ul. Tolarova: Kč Bezúplatný převod od firmy Karnet část ul. Bakešova: Kč Další: Zhotovení nového kříže na Chřibech: Kč Vysázení lipového stromořadí z ul. Zavadila k Lejtné: Kč Nákup pozemků na ul. Tolarova a Divadelní: Kč Prodej pozemků: Kč Činnost spolků Zápis do kroniky 2012 Strana 6 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

7 TJ Orel Občanské sdružení Klíček Jednou z pěkných tradic, která se v naší obci opakuje už roky, jsou maškarní ostatky. Maškarní ostatky jsou pro dospělé, ale týden před tím jim předchází dětský maškarní karneval, který je velmi oblíbený u dětí i jejich rodičů. Do příprav se zapojují všichni, kdo má v sobě trochu dětského ducha a smysl pro to, udělat druhým radost. Děti v maskách berušek, princů a princezen, pirátů, kovbojů, vodníků a jiných pestrých převleků tancují, soutěží a těší se na tombolu a losování. Maškarní ostatky pro dospělé pak začínají o týden později, v sobotu večer průvodem masek v sále orlovny. Většinu masek obstarává mládež, ale není výjimka, že i dospělí zatouží pobavit se, být alespoň na chvíli hádankou pro ostatní a nebýt poznáni. Nechybí hudba, tanec, tombola vše pro pobavení a zábavu, než nastane čtyřicetidenní postní doba před velikonocemi, kdy podle lidové tradice už byla jakákoli zábava zakázána. Maškarní ostatky jsou toho alespoň připomenutím. Do roku 2006 se v orlovně o půlnoci konal obřad pochovávání basy Barbory, na který vzpomínal pamětník Ludvík Krejčíř, který vnesl tuto tradici do Ořechova. TJ Orel Ořechov nabízí občanům kromě jiného také bowling, posilovnu a nově také využití sauny. Jednou z aktivit sdružení Klíček je převzetí tradice Masopustního průvodu s obřadem pochováváním basy Barbory. Od roku 2007 se průvod koná většinou ve stejný den jako Maškarní ostatky, ale odpoledne. Masky se sejdou na parkovišti u zdravotního střediska a společmě s živou muzikou se vydají na pochod obcí. Občas se zastaví, zalaškují s přihlížejícími, vtáhnou je do kola na tanec a pak zase pokračují až k obecnímu úřadu. Díky finančnímu příspěvku a kladnému přístupu obce čeká na hudebníky a přihlížející pohoštění v podobě koláčů, čaje, ale i něčeho ostřejšího. Masky ještě zatancují před obecním úřadem a pak se pochová basa Barbora. Vtipné narážky na současnou situaci v obci dodají obřadu tu správnou atmosféru a přihlížející i masky s veselou odchází domů. Někteří pak pokračují v radovánkách na maškarních ostatkách v orlovně. Zápis do kroniky 2012 Strana 7 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

8 Masopust (foto archiv OÚ) Mateřské centrum Okrašlovací spolek Fotbalový klub Mateřské centrum spadá pod o.s. Klíček. Maminky s dětmi se schází každou středu dopoledne v Kulturním centru. Na každé schůzce bývá pravidelně okolo patnácti maminek. Děti ještě nenavštěvují mateřskou školu, ale postupně si zvykají na kolektiv a společnou činnost. V Mateřském centru mají vedle sebe stále maminku, ale různé činnosti jako zpívání, malování či hraní už zkouší zvládat samy. Kromě těchto činností maminky pořádají burzy oblečení, besídky, divadélka a další. Tuto aktivitu podporuje obec tím, že zdarma poskytuje zázemí v KC. Díky iniciativě několika lidí vznikl spolek nadšenců, kteří si vzali za své chránit, udržovat a obnovovat památky v naší obci a jejím okolí. První schůzka se konala začátkem ledna a o členství projevilo zájem 21 občanů. Od té doby se členové pravidelně schází ke schůzkám v Kulturním centru, chodí na procházky, informují občany o své činnosti. Členové spolku se významně podíleli na obnově kříže, který byl umístěn na rozcestí cest směrem ke kapli sv. Peregrina a byl slavnostně vysvěcen během květnové pouti ke cti sv. Peregrina. O této události je napsáno v kronice na jiném místě zápisu. V soutěžním ročníku měl FK Ořechov přihlášeno v soutěžích 5 týmů. Dvě družstva dospělých, starší žáky, starší a mladší přípravku. Všechny týmy se pohybují v okresních soutěžích. A mužstvo se pohybuje v popředí tabulky okresního přeboru. Na údržbě areálu stadionu, mimo samotnou hrací plochu, odpracovali členové FKO více než 300 brigádnických hodin. Patří sem údržba okolních ploch, výstavba dvoustupňových lavic, které nabízí na osmdesát nových míst pro diváky. Zápis do kroniky 2012 Strana 8 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

9 Fotbalový klub má v obci oblibu, svědčí o tom zájem fanoušků během zápasů. Reprezentace TJ Sokol Ořechov v Praze Petang Klub Skautský oddíl V letošním roce slavila Česká obec sokolská 150. výročí od založení prvních jednot. Vyvrcholením těchto oslav bylo konání XV. všesokolského sletu od 1. do 6. července na nejmodernějším stadionu v republice v Synot Tip Aréně v Praze Edenu. Mezi patnáctitisíci cvičenci ve dvanácti skladbách cvičilo i deset členek ořechovského Sokola ve skladbě Kontrasty. Více než rok ženy nacvičovaly v tělocvičně místní základní školy. Na jaře před odjezdem do Prahy vystoupily s ostatními župami ještě v Tišnově, v Moravských Bránicích a v Brně. Je to jistě pěkná reprezentace naší obce. Od roku 2004 v naší obci funguje Petang Klub, který přispívá k veřejnému dění. První roky byly převážně ve znamení brigád vybudování hřiště a zázemí pro činnost klubu v Rybníčkách a následně pak nová stavba po žhářském útoku, výsadba zeleně a udržování okolí, včetně úpravy studánky a stavby opěrné zídky k silnici a mostku. Nejoblíbenější akcí snad pro všechny rodiče a děti je Dětský den, který se letos konal už po sedmé. O oblíbenosti svědčí malá statistika na prvním dětském dnu v roce 2006 soutěžilo 30 dětí, v roce 2009 jich bylo už 70 a letos bylo dětí přihlášených do souteží už 130. Další oblíbenou akcí klubu pro veřejnost jsou koncerty, v tomto roce to byl koncert brněnské country skupiny 4 PSI. Od roku 2010 využívá prostory Kulturního centra třikrát týdně také skautský oddíl. V oddíle je okolo 30 chlapců a děvčat z Ořechova. Hlavní vedoucí dojíždí z Brna, pomáhá jim mládež z Ořechova. Obec vychází těmto aktivitám vstříc a zdarma poskytuje skautům zázemí. Kluci a děvčata od nejmladších až po ty starší se schází pravidelně během školního roku, hrají hry, povídají si, soutěží. Nejoblíbenější jsou pak letní tábory. Školství a kultura Sloučení ZŠ a MŠ Rozhodnutím zastupitelstva obce došlo dne 1. ledna t.r. ke sloučení Základní školy Ořechov, příspěvkové organizace a Mateřské školy Ořechov, příspěvkové organizace, do jednoho právního subjektu. Nový název je Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Reditelkou je Mgr. Ivana Šmídová, zástupkyní ředitelky Mgr. Marie Kudelová. V mateřské škole je 108 žáků ve čtyřech třídách. V základní škole je 302 žáků ve čtrnácti třídách, z toho je 6 tříd na 2. stupni. Do základní školy dojíždí žáci především ze Silůvek, Prštic, Hajan, několik žáků také z Radostic, Moravan a Modřic. V mateřské škole Zápis do kroniky 2012 Strana 9 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

10 Úspěchy Základní umělecké školy je zaměstnáno 8 učitelek, v základní škole 21 učitelů. O pořádek ve školách, o zajištění stravování a technický chod školy se starají 4 uklízečky, jeden školník a jedna školnice, 6 kuchařek a 3 pracovníci v kanceláři. V základní škole probíhají kroužky, které škola zřizuje. Vedou je učitelé. Některé jsou za úhradu, některé zdarma. Za zmínku stojí basketbalový kroužek, který dlouhodobě vede PhDr. Vojtěch Sojka a se svými svěřenci letos obhájili titul Nejlepší vesnická škola Jihomoravského kraje a historicky nejúspěšnější škola, neboť jako jediná v posledních čtyřech ročnících vždy získala medaili. Ke škole jsou také přidružené kroužky - judo, zumba, tanec a keramika, kdy si organizace pronajímají prostory ve škole a nabízí žákům pestrý výběr volnočasových aktivit. Škola je zapojena do čtyř projektů Evropské unie. Velkým úspěchem je dokončený projekt, v jehož souvislosti bude od nového školního roku pro žáky 2. stupně zaveden předmět Regionální výchova. K výuce tohoto předmětu budou žáci využívat učebnici Regionální učebnice ZŠ Ořechov. Autorkami knihy jsou Mrg. Ivana Šmídová, Mgr. Marie Kudelová a Mgr. Jana Pecenová. Dalším projektem, který je novinkou především pro prvňáčky a jejich rodiče, je čtení genetickou metodou. Děti se učí poznávat všechna velká písmena a čtou po hláskách, brzy dokáží samostatně přečíst nápisy kolem sebe v běžném životě, slova a krátké texty. To je motivací k dalšímu učení. V letošním školním roce mají prvňáčci za sebou první rok učení čtení genetickou metodou a čas ukáže, nakolik je tato metoda vhodnější než učení čtení pomocí slabikování, tak jak se to učili rodiče současných prvňáčků, jejich rodiče i prarodiče. Činnost žáků a učitelů školy má velmi bohatou náplň po celý školní rok. Vystoupení, koncerty, soutěže, hudebně literární pásma, výstavy, semináře populární hudby O tom, že škola má spoustu příznivců, svědčí zaplněné sály, a nejsou to jen rodiče a prarodiče dětí, kteří učinkují. Také úroveň vzdělání v Základní umělecké škole Ořechov je poměřitelná s výsledky, kterých žáci dosáhli. V okresním kole soutěže ZUŠ se v sólovém zpěvu umístila děvčata na 2. a 3. místě, ve hře na dechové nástroje dřevěné obsadili žáci 1. a 2. místa, ve hře na dechové nástroje žesťové 2. místa v různých kategoriích. Krásným úspěchem je 1. místo žákyně Venduly Šromové v krajském kole ve hře na klarinet a její postup do celostátního kola soutěže. S těmito úspěchy svých svěřenců se s funkcí ředitelky rozloučila Barbora Křemenáková. Do konkurzu na funkci ředitele školy se již nepřihlásila a přenechala tuto radost i starost Mgr. Petru Křivánkovi, který v ZUŠ Ořechov vyučuje od roku 1998 hru na dechové žesťové nástroje a zobcovou flétnu a je vedoucím školního orchestru Sluníčko. Barbora Křemenáková převzala funkci zástupkyně ředitele. Oficiální oznámení Zápis do kroniky 2012 Strana 10 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

11 této skutečnosti bylo sděleno v neděli 17. června na slavnostním odpoledni věnovanému 60. výročí založení školy a 100. výročí narození prvního ředitele školy Rudolfa Zavadila, dědečka Barbory Křemenákové. Vystoupili žáci a učitelé školy, přítomní v sále byli vtaženi do téměř tříhodinového programu hudby, tance a mluveného slova. Nejkrásnější odměnou pro všechny učinkující byl potlesk a slova díků ještě po ukončení akce. Obec může být právem hrdá, že zde působí škola s takovu tradicí, škola, která dokáže rozdávat radost, dokáže se o ni podělit a nabízí umělecké vzdělávání dětem přímo v blízkosti jejich bydliště. Ořechovské divadlo Ani v letošním roce ořechovští divadelníci nezaháleli. V průběhu roku byla sehrána představení Rychlé šípy nejen v Ořechově, ale také v obcích Polná, Úpice a Hustopeče. Představení Babička v trenkách bylo sehráno kromě Ořechova v obcích Sloup, Prštice, v brněnském divadle Radost a také koncem března v Chorvatsku. Do Daruvaru přijali naši divadelníci pozvání od přátel, krajanů žijících v Chorvatsku, kteří v Ořechově sehráli divadlení představení v minulém roce. Ke konci roku byla ve zdejším obecním sále v Ořechově představena divákům premiéra nové komedie od Eugena Labiche v úpravě Vlastimila Pešky Slaměný klobouk aneb Helenka měla vždycky jedničky. Slaměný klobouk (foto archiv OÚ) Obecní knihovna V tomto roce proběhlo v knihovně několik zajímavých akcí. Minikurzu práce s počítačem pro seniory se zúčastnilo 7 zájemců. Téměř každý čtvrtek probíhaly v knihovně literární lekce pro žáky základní školy. Zápis do kroniky 2012 Strana 11 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

12 Témata knihovnice zpracovala podle požadavků učitelů (pověst, bajka, pohádka, komiks, literární styly, regionální literatura...) a žáci tak měli možnost zpestřit si hodiny českého jazyka a literatury. V prostorách knihovny také proběhlo několik cestovatelských besed s promítáním, o které mají ořechoviští občané největší zájem. Menší, ale stálé skupinky, chodí na pravidelné literární pořady, ať už tzv. Čtení pro veřejnost, autorské čtení nebo pásma zpracovaná k výročím spisovatelů. Rozsvěcování vánočního stromu Také letos se konalo na začátku adventní doby rozsvěcování vánočního stromu. Obec chtěla nabídnout občanům současně s momentem rozsvícení stromu také kulturní program, což před budovou obecního úřadu nešlo úplně zajistit. Proto byl letos poprvé rozsvícen strom před budovou Kulturního centra. Rozsvěcování vánočního stromu začalo v neděli 2. prosince v 16:30. Na schodišti budovy KC postupně vystoupili žáci Základní umělecké školy Ořechov a Mateřské a Základní školy Ořechov. Po skončení byli všichni návštěvníci pozvání do prostor Kulturního centra, kde se už každý mohl soustředit na to, co ho zajímá nejvíce. Množství lidí přišli shlédnout, co je nového v muzeu, někteří tu byli i poprvé. V přízemí budovy byl jarmark, kde prodejci nabízeli bylinkové čaje a sirupy, med, medovinu, svíčky z včelího vosku, vánoční dekoraci v podobě svícnů, ozdob a jiných drobností, dále ručně vyráběné šperky a nechyběly ani perníky. Chráněná dílna V růžovém sadu byla také otevřena a zvala návštěvníky i do své prodejny. Z obecního sálu už zaznívaly mezitím první tóny cimbálu. Přijeli sourozenci Osičkovi z Bílovic a s temperamentem hráli a zpívali jednu písničku za druhou. Zájemci si mohli s nimi zazpívat nebo jen tak poslouchat. Nechybělo ani občerstvení v podobě škvarků, škvarkové pomazánky, chleba a Vinařství Plaček z Moravských Bránic zajistilo košt vína. Lidí bylo na této akci opravdu hodně, v historii rozsvěcování vánočního stromu to byl rekordní počet návštěvníků (odhadem okolo 500 lidí) a většina zúčastněných hodnotila kladně využití prostor Kulturního centra spojené s rozsvícením stromu. Kdo chtěl, mohl prožít pěkný večer, setkat se s těmi, které často nevidí a sousedsky si popovídat. Je dobře, že takováto setkání se v naší obci dějí a lidé se mohou společně pobavit a zazpívat si. Výstavní chodba v KC U příležitosti rozsvěcování vánočního stromu byla upravena spojovací chodba mezi vestibulem KC a knihovnou. Vznikl tak prostor pro výstavy fotografií umístěných ve skleněných rámech na zdi, kde budou postupně prezentovány fotografie různých témat z historie i současnosti. První výstava byla nazvaná Rok na vsi. Víc než 25 fotografií formátu A3 nebo A4 pochází z archivu obce a mnohé zapůjčili sami spoluobčané. Snímky zachycují život našich předků i prapředků, podobu mnoha míst v obci, jak je dnes už neznáme. Výstavu navštívilo nejvíc zájemců během večera u příležitosti rozsvěcování vánočního stromu, ale také v dalších dnech Zápis do kroniky 2012 Strana 12 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

13 hodně občanů využívali možnost a výstavu si prohlíželi i v době, kdy je otevřena knihovna, a výstava tak zpřístupněna. Počasí v průběhu roku Už od konce minulého roku chyběla vláha v podobě podzimních dešťů a ani zima nepřinesla žádný sníh. Ke konci ledna t.r. začaly silné, suché mrazy. Nejnižší ranní a denní teploty se pohybovaly až k -13 C, noční dokonce klesly až k -20 C. V polovině února lehce nasněžilo, ale teploty se opět zvedaly, a tak sníh nevydržel. Dokonce o víkendu 25. a 26. února teploměr ukazoval +10 C. Sotva lidé už přivykli neobvykle teplému počasí v zimních a jarních měsících a začali pracovat na zahrádkách a polích, provedli výsadbu brambor a jiných plodin a rostlin, počasí překvapilo znovu. V noci ze 17. na 18. května mrzlo, ráno teplota ukazovala -2 C a převážně v lokalitě Loučky pomrzly brambory a jinde i vinná réva. Také na ovocných stromech napáchal mráz škody. Nakonec však nějaká úroda brambor i révy byla, ale na množství ovoce se pak mráz podepsal. První polovina roku byla poměrně suchá. Druhá polovina roku byla na srážky bohatší. Průměrné roční srážky byly naměřeny 507,5 mm. Jednotlivé měsíce: leden 39,5 mm červenec 72,6 mm únor 12,0 mm srpen 69,5 mm březen 3,5 mm září 36,7 mm duben 21,5 mm říjen 52,3 mm květen 32,8 mm listopad 24,3 mm červen 95,0 mm prosinec 47,8 mm Po několika letech napadl sníh i před vánocemi a vydržel. Obyvatelstvo Výsledky sčítání lidu, domů a bytů V roce 2011 proběhlo sčítání lidu, domů a bytů. Český statistický úřad letos zveřejnil výsledky. V tabulkách uvádím pro porovnání výsledky z let 1991, 2001 a 2011 s nejzajímavějšími poznatky o obci Ořechov Obyvatelstvo celkem Obyvatelstvo starší 15-ti let Obyvatelstvo - ženy Obyvatelstvo - muži Obyvatelstvo - zaměstnaní Zápis do kroniky 2012 Strana 13 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

14 Obyvatelstvo - nezaměstnaní Obyvatelstvo - věřící Obyvatelstvo - bez náboženské víry Celkem obydlených domů Celkem obydlených bytů Internet v domácnosti Statistika pohybu obyvatel za rok 2012 Na konci roku 2012 má naše obec 2469 obyvatel, z toho 24 cizinců a 4 občany EU. V tomto roce se narodilo 31 dětí, z toho 16 děvčat a 15 chlapců. Během roku zemřelo 26 občanů, 13 mužů a 13 žen. Do naší obce se přistěhovalo 94 občanů (50 žen a 44 mužů) a odstěhovalo se 51 občanů ( 23 mužů a 28 žen). Různé Tříkrálová sbírka Na začátku ledna se konala tradiční Tříkrálová sbírka. V naší obci bylo od občanů vybráno Kč. Celkový výtěžek sbírky v regionu působnosti Oblastní charity Rajhrad, kam finance putují, letos dosáhl rekordních Kč, což je o Kč více než v loňském roce. I v naší obci jsou dárci štědřejší a štědřejší, což svědčí o sociálním cítění a víře v potřebě pomáhat druhým. Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou významným zdrojem financování poskytovaných sociálních služeb. Zemřel nejstarší občan Oslavy osvobození V září loňského roku se dožil 100 let nejstarší občan Ořechova pan Stanislav Cimbálník, o kterém jsme se mohli dočíst také v kronice. Stále žil ve svém domku na Komenského ulici, přijímal návštěvy, sledoval dění okolo sebe nebo trávil čas ve své dílně. Zemřel v sobotu Jako každý rok, také letos se konal pietní akt na pohřebišti Rudé armády. V sobotu 28. dubna do Ořechova zavítali členové Rady Jihomoravského kraje, generální konzul Ruské federace, konzul Ukrajiny, hosté z Krajského vojenského velitelství Brno, členové Českého svazu bojovníků za svobodu, členové Vlasteneckého sdružení antifašistů Brno, členové Občanského sdružení Odkaz legionářů a starosta obce Josef Brabenec pozval také zástupce okolních obcí Nebovidy, Silůvky, Prštice a Syrovice. Přítomný byl také kněz z Pravoslavné církve v Dolních Kounicích P. Svatopluk Konstantin Ryška. Vzpomínkové akce na pohřebišti v Ořechově jsou důstojným připomenutím konce války, uctěním památky padlých a poděkováním za jejich oběti. Společnost Renata v návaznosti na pietní akt pořádala v areálu Armyparku opět odpolední program s Zápis do kroniky 2012 Strana 14 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

15 bojovými ukázkami a možností prohlídky vojenských bunkrů, techniky nebo svezení v obrněném transportéru. Bojové ukázky letos shlédlo podle prodaných vstupenek okolo 2000 diváků. Nový farář u kostela Všech svatých Vysvěcení kříže na peregrínské cestě Od 1. července 1981 působil v obou našich farnostech farnosti u kostela Všech svatých a farnosti u kostela sv. Jiří - farář P. Bohuslav Bláha, rodák z Domamile u Třebíče a téměř denně po dobu 31 let dojížděl z Brna, kde žije, ke svým farníkům. Od 1. srpna 2012 působí P. Bláha již jen u kostela sv. Jiří v Tikovicích. Současně od byl ustanoven ve farnosti u kostela Všech svatých nový kněz P. Mariusz Sierpniak. Tento kněz polské národnosti byl od dubna 2012 ustanoven farářem v moravanské farnosti a farnost Všech svatých mu byla biskupem přidělena. V loňském zápise do kroniky je uvedena skutečnost, že byla obnovena cesta ke kapli sv. Peregrina a na podzim byla osázena starými odrůdami ovocných stromů. Letos v květnu byl v místě, kde se schází nová peregrínská cesta z ulice Kyselkova od firmy Pneuservis Kadlec a cesta od kříže U Holemých na Brněnské ulici, vystavěn nový kříž. Kříž byl zbudován za podpory vedení obce na podnět Okrašlovacího spolku Ořechov. Členové spolku zajistili dřevěný kříž a kamenný podstavec vyhotovila firma Pavla Szromka z Kupařovic. Finančně se na výstavbě kříže podíleli farníci. Kříž byl vysvěcen v neděli 20. května u příležitosti poutě ke cti sv. Peregrina za účasti místního duchovního správce P. Bohuslava Bláhy, P. Mariusze Sierpniaka z Moravan, P. Gerharda Waldera z Insbrucku a pravoslavného duchovního P. Svatopluka Konstantina Ryšky z Dolních Kounic. Samotné pouti u lesní kaple se letos zúčastnili ještě kněží P. Jan Nekuda z Náměště nad Oslavou a P. Roman Kubín, rektor kostela u sv. Michala v Brně. Díky slavnosti svěcení kříže, možnosti jít po nové cestě a také příznivému počasí se sešlo na bohoslužbě v lese okolo 200 lidí a podle ohlasů byli spokojeni. Svěcení kříže na Chřibech V sobotu 6. října se konalo další svěcení kříže, tentokrát na Tikovském kopci. Už na mapách z dob Marie Terezie je tento kříž zaznamenán. V roce 1838 pak nechal občan Fabián Škorpík na vlastní náklady zbudovat nový kříž za původní, již zničený. K této události se pojí listina zavazující obec Tikovice obnovit kříž vždy, když zchátrá. Díky vstřícnosti starosty obce Josefa Brabence a finanční podpoře farníků obdivuhodnou částkou Kč, díky překonání různých technických záležitostí a spoustě práce Františka Pešky, byl v letošním roce nový kříž hotový. Z technických údajů stojí za zmínku, že dřevo na výrobu dvou trámů průřezu 21 a 21 cm v délkách 6m a 3m bylo zakoupeno v Sokolnicích. Byl vybrán kvalitní dub. Pod rukama Petra Trčky a Romana Susny z místní stolařské dílny začal vznikat kříž obřích rozměrů. Podstavec, který kříž Zápis do kroniky 2012 Strana 15 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

16 Krajské volby Výsadba lip drží, váží 310 kg a je vyroben ze železa. Beton na zabetonování základového třímetrového podstavce zajistil Ing. Miroslav Smutný a samotné zabetonování provedla firma Pavla Szromka z Kupařovic. Nátěr v několika vrstvách prováděl František Peška. Kříž byl na místo převezen traktorem s vlečkou, který zajistilo Agro Ořechov. Hromosvod namontoval Pavel Smištík. Samotný slavnostní den svěcení kříže pokazilo trochu počasí, a tak slavnost proběhla v kostele sv. Jiří za účasti duchovních otců Bohuslava Bláhy, Mariusze Sierpniaka a Konstantina Ryšky. Krajské volby se konaly 12. a 13. října Na jihu Moravy zvítězili sociální demokraté, hned za ní se umístili komunisté. Hejtmanem se opět stal lídr kandidátky ČSSD Michal Hašek. V sobotu 20. října proběhla další pěkná akce po vzoru loňské výsadby stromů na peregrínské cestě. Kolem nově zbudované polní cesty za ulicí Nová byla vysázena lipová alej. Zúčastnilo se okolo třiceti dospělých i dětí a 70 lip malolistých mělo během chvíle svoje místo a jejich květy do budoucna jistě pomohou našim včelařům v produkci medu. Výsadba lip (foto archiv OÚ) Nové ulice v obci V zápise do kroniky v minulém roce byla zmíněna nová ulice Bakešova výstavba za vojenskou bytovkou. Zajímavostí je, že v publikaci Ořechovská kronika z roku 1996, na straně 120 ve výčtu třiceti ulic v obci je hned jako první uvedena ulice s názvem Bakešova s popisem, že jde o ulici, v níž se nachází místní divadlo, o přejmenování této ulice Zápis do kroniky 2012 Strana 16 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

17 rozhodla rada OÚ v roce Podle současného zjištění šlo o záměr, který nebyl úředně uskutečněn. V tomto roce byla pojmenována nově ještě ulice Zavadilova. Jde o poslední ulici, odbočka vlevo z hlavní cesty v obci směrem na Silůvky. Prodejny v obci Na jaře byla otevřena nová prodejna Minimarket na ulici Komenského. Nabízí široký sortiment od potravin přes drogerii, hračky či základní spotřebitelské zboží. Výhodou je dlouhá otevírací doba ve všední dny do 20:00 hodin, o víkendu do 18:00 hodin. Vedle je také prodejna textilu. Obě prodejny provozuje vietnamská rodina. Vedle minimarketu je ještě nová prodejna květinářství. Naopak v Tikovicích byla prodejna potravin uzavřena. Ukončení zubní ordinace Po více než 30 letech ukončila v Ořechově činnost zubní lékařka MUDr. Eva Zelinková. V současné době je v Ořechově pouze jedna zubní lékařka MUDr. Leona Klčová. V Ořechově Zápis do kroniky 2012 Strana 17 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 18. 3. 2010 č. 3/2010 Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu 14. dubna 2010 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ZŠ Dolní Loučky Škola s 50letou tradicí v jihomoravské obci Dolní Loučky. Zajišťuje výuku pro 163 žáků v devíti třídách

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 Leden 3. ledna se v sokolovně konalo představení morkovských ochotníků. Šlo o hru Tři v tom od Jaroslava Vostrého. Účast byla vysoká a návštěvníci byli velmi spokojeni.

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více