Rok Úvod. Obecní záležitosti. Informovanost občanů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 2012. Úvod. Obecní záležitosti. Informovanost občanů"

Transkript

1 Rok 2012 Úvod Začátek roku byl nezvykle teplotně nadprůměrný. Nepršelo, ani nepadal sníh. V naší obci, jako každý rok, vždy 1. ledna chodí s přáním zástupci Sboru dobrovolných hasičů v Ořechově. Přejí zdraví, spokojenost a současně zvou na hasičský věneček. Je to pěkný začátek roku. Mnozí na toto vinšování již čekají a hasiče vyhlíží. Celorepublikově se pak lidí značně dotýkají informace ze sdělovacích prostředků ohledně ekonomické situace, a nejinak je tomu i u nás. Od ledna vzrostla daň z přidané hodnoty z 10 na 14 procent, což v praxi znamená, že podraží opět potraviny, nealkoholické nápoje, teplo, knihy, časopisy a noviny, městská doprava, ubytovací služby, léky a zdravotnické pomůcky, vstupné na kulturní akce. Ve srovnání s některými lokalitami ve světě se však nemáme zle, možná si lidé musí více rozmýšlet, co potřebují, a co si mohou odpustit. Nejvíce finanční situaci řeší rodiny s dětmi. Zde je to obtížné, neboť i mezi dětmi panuje rivalita ve stylu kdo má víc peněz a co si může za to koupit. A zde je to už na rodičích, jak obstojí sami v nárocích svých dětí a jakým způsobem výchovu směrují. Takovým zvláštním zvykem je, stále si na něco stěžovat. Když se však člověk rozhlédne kousek okolo sebe, musíme uznat, že ani občané Ořechova netrpí nouzí. Žebříček hodnot se mění u jednotlivců různě, ale základem většinou je, že si lidé přejí nejvíce zdraví, práci a právě tu spokojenost s tím, jaké máme možnosti. Obecní záležitosti Informovanost občanů V souvislosti s moderní dobou, kdy téměř veškerou lidskou činnost ovládá výpočetní technika, bych ráda zmínila také modernizaci v oblasti činnosti obecního úřadu a informovanosti občanům. Občané jsou o dění v obci už léta ( pozn. - od roku 1947 ) informováni prostřednictvím místního rozhlasu, který v současné době pravidelně vysílá hlášení každý pracovní den ve 12:45 hodin a v pondělí a středu ještě v 16:45 hodin. Hlášení je zahájeno znělkou, kterou již v minulosti složil speciálně pro místní rozhlas rodák Vlastimil Peška a nahrál ji Brněnský orchestr lidových nástrojů. V hlášení se střídají pracovnice obecního úřadu Taťána Smutná a Ivona Hrubá. Nelze nepřipomenout dlouholeté hlášení úřednice Vlasty Záděrové, která hlásila zprávy v místním rozhlase po dlouhá léta, než odešla do penze. Nutno připomenout, že rozhlasové zařízení zn. Tesla, z kterého se na obecním úřadě hlásí, má již nějaký ten rok za sebou a jistě si časem zaslouží výměnu. Dále mohou občané získat informace díky webovým stránkám obecního úřadu, kde najdou vše o historii i současnosti obce, jejích symbolech, památkách, významných osobnostech, o činnosti úřadu i zastupitelstva obce, znění vyhlášek a směrnic týkající se života v obci, informace o činnostech příspěvkových Zápis do kroniky 2012 Strana 1 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

2 organizací obce, organizačních složek obce, spolků a další. A v neposlední řadě jsou občané informováni o dění ve svém bydlišti v tištěné podobě obec vydává třikrát do roka zpravodaj, který pravidelně seznamuje občany s děním během roku. Zpravodaj zdarma dostává každá domácnost. Rozhlasové zařízení zn. Tesla (foto archiv OÚ) Výpočetní technika na úřadech Využití výpočetní techniky na samotném úřadě značně ulehčuje pracovnicím administrativní práci. Přes počítače se řeší celé účetnictví pomocí programu Munis, dále evidence obyvatel, evidence poplatků za komunální odpad, psy, nájem hřbitovních míst, evidence pozemků, na počítači se zpracovávají matriční záležitosti, podací deník, v elektronické podobě je úřední deska, datové schránky, funguje komunikace mezi úřady a úřadem a občanem, pokladna, legalizace podpisů a vidimace listin a další. Internet a práce s počítači nabízí v současné době spoustu vymožeností a v mnohém případě zjednodušuje lidskou práci, urychluje vyřizování na úřadě a nabízí pohodlnější řešení záležitostí na úřadě bez zdlouhavého čekání. Tak jako všechno, má i zavedení výpočetní techniky do této sféry stinné stránky, ale věřme, že výhod je stále víc. Zápis do kroniky 2012 Strana 2 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

3 Údržba obce Každá obec má několik zaměstanců, kteří se starají o údržbu. Nejinak je tomu i v naší obci. Obec Ořechov zaměstanává 4 pracovníky Lubomíra Poláka, Miroslava Šmardu a dlouholetého pracovníka Ladislava Kakače, který odešel do důchodu, vystřídal David Polák. Od července posílil tým pracovníků Michal Cimrman. Pracovníci jsou vybaveni technikou na odklízení sněhu malý traktor s radlicí, dále pak sekačkami na trávu, křovinořezy, motorovou pilou, vysavačem na listí aj. Traktor s vlečkou je využíván po celý rok. Pracovníci se starají nejen o zeleň v obci, čistotu veřejných prostranství, hřbitovy, ale starají se také o biokoridory a aleje nově vysázených stromů podél cest v okolí obce. Od jara do podzimu mají také službu každou sobotu ve sběrném středisku. Za každého počasí, každý den v roce se snaží, aby bylo v naší obci čisto a hezky. Je škoda, když vandalové tuto snahu ničí a přidělávají jim práci navíc. Začátekem tohoto roku bylo zrekonstruováno zázemí pracovníků údržby obce na Ořechovičské 1 nové sociální zařízení WC a sprcha, kuchyňka, šatna. V souvislosti s tím byly provedeny také stavební úpravy prostranství Sběrného střediska komunálního odpadu. Stavební úpravy ve dvoře sběrného střediska (foto archiv OÚ) Kontejnery v obci Schválenou vyhlášku o shromažďování, sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v naší obci respektuje čím dál větší množství občanů. Směsný odpad z domácností je vyvážen jednou za 14 dní svozovou firmou. Každá domácnost má možnost zapojit se do třídění papíru, skla, plastů. Pro tyto tříděné odpady jsou určeny zvlášť kontejnery umístěné na ulicích Sokolská, Svadilov, Kout, Kerendov, Divadelní, Tolarova, U kostela, Družstevní, Nová. Celkem je v obci rozmístěno 28 ks kontejnerů na plast a tetrapack, 15 ks na papír, 9 ks na bílé sklo a 8 ks na barevné sklo. Pro odkládání papíru slouží také v Zápis do kroniky 2012 Strana 3 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

4 Chodníky a komunikace v obci průběhu školního roku jednou měsíčně Základní a Mateřská škola Ořechov. Nejméně dvakrát ročně je zajištěn v obci sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Baterie a akumuátory se odevzdávají v místních prodejnách do sběrných nádob. Použité světelné zdroje se mohou odevzdat v přízemí obecního úřadu. K odložení komunálního odpadu, který se nevejde do běžných kontejnerů, slouží velkoobjemové kontejnery ve Sběrném středisku na ulici Ořechovičská 1. Jsou zde kontejnery na kov, dřevo, bioodpad, papír a stavební suť. Lze zde také odložit veškeré přístroje na elektrický proud televize, rádia, počítače, ledničky, žehličky aj. Elektroodpad, dřevo, kov, papír a bioodpad lze odložit ve Sběrném dvoře zdarma, zpoplatněno je odložení stavební suti (kolečko za 30 Kč) a velkoobjemového odpadu (sedací soupravy, gauče, křesla. dle velikosti od 30 do 150 Kč). Výsledkem dodržování těchto zásad o odkládání komunálního odpadu by nám mělo být pěkné a udržované prostředí, ve kterém žijeme. Výstavba obce Silnice, cesty, chodníky jsou nejvíce vidět, denně je využívají stovky lidí, a jsou asi nejvíce trnem v oku každému občanu. Samozřejmě každý by chtěl právě ve své ulici, právě před svým domem mít upravený chodník a pěknou cestu. Mnozí čekají na každé další rozhodnutí obecního zastupitelstva, která ulice přijde právě na řadu. Pak nastane spousta otazníků a někdy i nařčení, že bylo vybráno špatně pořadí. Není to jednoduché, zastupitelé vědí, proč se postupuje daným způsobem a jistě se jednoho dne dočkáme chodníků všude, kde je lidé potřebují. Teplé počasí na začátku roku dovolilo začít stavební práce brzy a tak ihned v lednu byly provedeny menší úpravy na ulici Páralové, aby i do těchto míst mohlo zajíždět auto svozové firmy komunálního odpadu. V dubnu pak proběhla rekonstrukce dolní části komunikace a vybudování nových parkovacích stání na ulici Družstevní. Cesta o šířce 5,5 m má nový asfaltový povrch. Firma Zemako Moravany dále provedla rekonstrukci chodníku na ulici Komenského společně s vjezdy k domům občanů, dále na ulici Příční a Výstavní. Spolu se zelení dělají tyto úpravy naši obec zase o kus hezčí a zpříjemňují občanům život. Postupně během roku proběhla také první etapa výstavby chodníku na ulici Brněnská od domu číslo 12 po autobusovou zastávku. Ta byla přesunuta mimo vozovku, do tzv. zálivu, kde autobus při nastupování a vystupování cestujících nestojí v jízdním pruhu komunikace. Na protější straně této zastávky byl také upraven a vydlážděn prostor pro cestující, kteří přijíždějí z Brna. Na ulici Brněnská provedla stavební práce firma Zápis do kroniky 2012 Strana 4 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

5 MiKo Neslovice. V tomto roce byla také zpevněna polní cesta ke Spálenému mlýnu. Rekonstrukce Družstevní ulice (foto archiv OÚ) Výměna oken v budově obecního úřadu Prodejní plocha na ulici Tolarova Výstavba rodinných domů v obci V letních měsících začala také rekonstrukce budovy obecního úřadu. Byla vyměněna okna v prvním patře kancelář, obřadní místnost a sociální zařízení. Postupně projde úpravou celá budova, včetně poštovního úřadu. Výrobu a výměnu oken zajistila firma Stavos, a.s. V závěru roku byla provedena stavební úprava mezi ulicemi Tolarova a Ježkov. Byla zde vyčleněna nová prodejní plocha pro prodejce, kteří přijíždějí do naší obce, nejčastěji s textilem. Je tak jasně vyčleněné místo prodeje, které je oddělené od chodníku a nedochází tak k omezování chodců a dětí, které tudy denně chodí do školy. Práce provedla firma MiKo Neslovice. Po vydání nového územního plánu začaly přibývat v obci nové rodinné domy. Pro srovnání v roce 2010 bylo vydáno stavební povolení na deset rodinných domů, v roce 2011 na sedm a v letošním roce na 16 rodinných domů. Dá se předpokládat, že během dalších let přibudou ještě další stavby. Územní plán je vytvořen tak, že novou výstavbou se nezmění charakter obce. Neobydlených domů je v obci 48. Hospodaření obce Zápis do kroniky 2012 Strana 5 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

6 Rozpočet Příjmy celkem: ,00 Kč Naplnění příjmů: ,11 Kč Z toho přijaté dotace pro obec: 83625,00 Kč Z toho přijaté dotace pro ZŠ a MŠ Ořechov: ,79 Kč Rozpočet výdaje celkem: ,00 Kč Naplnění výdajů: ,53 Kč Financování-splácení úvěrů: ,00 Kč Splátky úvěrů Významné pro naši obec je, že v roce 2012 byla splacena návratná finanční výpomoc na vodovod. Splátka se splácela 10 let, od roku 2001 s dvouletým odkladem v letech , celková její výše byla Kč. Roční splátka činila Kč. Dále obec ještě splácí úvěry na zateplení budov ZUŠ a ZŠ: Kč ČOV: Kč Splátky z úroků z úvěrů: Kč Přijaté dotace Zabezpečení akceschopnosti JSDH Ořechov: Kč Výzbroj a výstroj JSDH Ořechov: Kč Konání voleb do zastupitelstev krajů: Kč Příprava konání voleb prezidenta ( uskuteční se v lednu 2013): Kč Akce tohoto roku Zázemí pro pracovníky údržby obce v budově Ořechovičská 1: Kč a úprava plochy sběrného dvora: Kč Komunikace Oprava komunikace ul. Družstevní včetně nového parkovacího stání: Rozšíření ulice Páralova: Zpevnění cesty ke Spálenému mlýnu: Kč Kč Kč Chodníky Rekonstrukce chodníku ul. Komenského: Kč Rekonstrukce chodníku ul. Příční: Kč Nová část chodníku ul. Výstavní: Kč Nový chodník ul. Brněnská: Kč Zpevnění plochy pro prodejce včetně zídky a zábradlí ul. Tolarova: Kč Bezúplatný převod od firmy Karnet část ul. Bakešova: Kč Další: Zhotovení nového kříže na Chřibech: Kč Vysázení lipového stromořadí z ul. Zavadila k Lejtné: Kč Nákup pozemků na ul. Tolarova a Divadelní: Kč Prodej pozemků: Kč Činnost spolků Zápis do kroniky 2012 Strana 6 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

7 TJ Orel Občanské sdružení Klíček Jednou z pěkných tradic, která se v naší obci opakuje už roky, jsou maškarní ostatky. Maškarní ostatky jsou pro dospělé, ale týden před tím jim předchází dětský maškarní karneval, který je velmi oblíbený u dětí i jejich rodičů. Do příprav se zapojují všichni, kdo má v sobě trochu dětského ducha a smysl pro to, udělat druhým radost. Děti v maskách berušek, princů a princezen, pirátů, kovbojů, vodníků a jiných pestrých převleků tancují, soutěží a těší se na tombolu a losování. Maškarní ostatky pro dospělé pak začínají o týden později, v sobotu večer průvodem masek v sále orlovny. Většinu masek obstarává mládež, ale není výjimka, že i dospělí zatouží pobavit se, být alespoň na chvíli hádankou pro ostatní a nebýt poznáni. Nechybí hudba, tanec, tombola vše pro pobavení a zábavu, než nastane čtyřicetidenní postní doba před velikonocemi, kdy podle lidové tradice už byla jakákoli zábava zakázána. Maškarní ostatky jsou toho alespoň připomenutím. Do roku 2006 se v orlovně o půlnoci konal obřad pochovávání basy Barbory, na který vzpomínal pamětník Ludvík Krejčíř, který vnesl tuto tradici do Ořechova. TJ Orel Ořechov nabízí občanům kromě jiného také bowling, posilovnu a nově také využití sauny. Jednou z aktivit sdružení Klíček je převzetí tradice Masopustního průvodu s obřadem pochováváním basy Barbory. Od roku 2007 se průvod koná většinou ve stejný den jako Maškarní ostatky, ale odpoledne. Masky se sejdou na parkovišti u zdravotního střediska a společmě s živou muzikou se vydají na pochod obcí. Občas se zastaví, zalaškují s přihlížejícími, vtáhnou je do kola na tanec a pak zase pokračují až k obecnímu úřadu. Díky finančnímu příspěvku a kladnému přístupu obce čeká na hudebníky a přihlížející pohoštění v podobě koláčů, čaje, ale i něčeho ostřejšího. Masky ještě zatancují před obecním úřadem a pak se pochová basa Barbora. Vtipné narážky na současnou situaci v obci dodají obřadu tu správnou atmosféru a přihlížející i masky s veselou odchází domů. Někteří pak pokračují v radovánkách na maškarních ostatkách v orlovně. Zápis do kroniky 2012 Strana 7 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

8 Masopust (foto archiv OÚ) Mateřské centrum Okrašlovací spolek Fotbalový klub Mateřské centrum spadá pod o.s. Klíček. Maminky s dětmi se schází každou středu dopoledne v Kulturním centru. Na každé schůzce bývá pravidelně okolo patnácti maminek. Děti ještě nenavštěvují mateřskou školu, ale postupně si zvykají na kolektiv a společnou činnost. V Mateřském centru mají vedle sebe stále maminku, ale různé činnosti jako zpívání, malování či hraní už zkouší zvládat samy. Kromě těchto činností maminky pořádají burzy oblečení, besídky, divadélka a další. Tuto aktivitu podporuje obec tím, že zdarma poskytuje zázemí v KC. Díky iniciativě několika lidí vznikl spolek nadšenců, kteří si vzali za své chránit, udržovat a obnovovat památky v naší obci a jejím okolí. První schůzka se konala začátkem ledna a o členství projevilo zájem 21 občanů. Od té doby se členové pravidelně schází ke schůzkám v Kulturním centru, chodí na procházky, informují občany o své činnosti. Členové spolku se významně podíleli na obnově kříže, který byl umístěn na rozcestí cest směrem ke kapli sv. Peregrina a byl slavnostně vysvěcen během květnové pouti ke cti sv. Peregrina. O této události je napsáno v kronice na jiném místě zápisu. V soutěžním ročníku měl FK Ořechov přihlášeno v soutěžích 5 týmů. Dvě družstva dospělých, starší žáky, starší a mladší přípravku. Všechny týmy se pohybují v okresních soutěžích. A mužstvo se pohybuje v popředí tabulky okresního přeboru. Na údržbě areálu stadionu, mimo samotnou hrací plochu, odpracovali členové FKO více než 300 brigádnických hodin. Patří sem údržba okolních ploch, výstavba dvoustupňových lavic, které nabízí na osmdesát nových míst pro diváky. Zápis do kroniky 2012 Strana 8 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

9 Fotbalový klub má v obci oblibu, svědčí o tom zájem fanoušků během zápasů. Reprezentace TJ Sokol Ořechov v Praze Petang Klub Skautský oddíl V letošním roce slavila Česká obec sokolská 150. výročí od založení prvních jednot. Vyvrcholením těchto oslav bylo konání XV. všesokolského sletu od 1. do 6. července na nejmodernějším stadionu v republice v Synot Tip Aréně v Praze Edenu. Mezi patnáctitisíci cvičenci ve dvanácti skladbách cvičilo i deset členek ořechovského Sokola ve skladbě Kontrasty. Více než rok ženy nacvičovaly v tělocvičně místní základní školy. Na jaře před odjezdem do Prahy vystoupily s ostatními župami ještě v Tišnově, v Moravských Bránicích a v Brně. Je to jistě pěkná reprezentace naší obce. Od roku 2004 v naší obci funguje Petang Klub, který přispívá k veřejnému dění. První roky byly převážně ve znamení brigád vybudování hřiště a zázemí pro činnost klubu v Rybníčkách a následně pak nová stavba po žhářském útoku, výsadba zeleně a udržování okolí, včetně úpravy studánky a stavby opěrné zídky k silnici a mostku. Nejoblíbenější akcí snad pro všechny rodiče a děti je Dětský den, který se letos konal už po sedmé. O oblíbenosti svědčí malá statistika na prvním dětském dnu v roce 2006 soutěžilo 30 dětí, v roce 2009 jich bylo už 70 a letos bylo dětí přihlášených do souteží už 130. Další oblíbenou akcí klubu pro veřejnost jsou koncerty, v tomto roce to byl koncert brněnské country skupiny 4 PSI. Od roku 2010 využívá prostory Kulturního centra třikrát týdně také skautský oddíl. V oddíle je okolo 30 chlapců a děvčat z Ořechova. Hlavní vedoucí dojíždí z Brna, pomáhá jim mládež z Ořechova. Obec vychází těmto aktivitám vstříc a zdarma poskytuje skautům zázemí. Kluci a děvčata od nejmladších až po ty starší se schází pravidelně během školního roku, hrají hry, povídají si, soutěží. Nejoblíbenější jsou pak letní tábory. Školství a kultura Sloučení ZŠ a MŠ Rozhodnutím zastupitelstva obce došlo dne 1. ledna t.r. ke sloučení Základní školy Ořechov, příspěvkové organizace a Mateřské školy Ořechov, příspěvkové organizace, do jednoho právního subjektu. Nový název je Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Reditelkou je Mgr. Ivana Šmídová, zástupkyní ředitelky Mgr. Marie Kudelová. V mateřské škole je 108 žáků ve čtyřech třídách. V základní škole je 302 žáků ve čtrnácti třídách, z toho je 6 tříd na 2. stupni. Do základní školy dojíždí žáci především ze Silůvek, Prštic, Hajan, několik žáků také z Radostic, Moravan a Modřic. V mateřské škole Zápis do kroniky 2012 Strana 9 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

10 Úspěchy Základní umělecké školy je zaměstnáno 8 učitelek, v základní škole 21 učitelů. O pořádek ve školách, o zajištění stravování a technický chod školy se starají 4 uklízečky, jeden školník a jedna školnice, 6 kuchařek a 3 pracovníci v kanceláři. V základní škole probíhají kroužky, které škola zřizuje. Vedou je učitelé. Některé jsou za úhradu, některé zdarma. Za zmínku stojí basketbalový kroužek, který dlouhodobě vede PhDr. Vojtěch Sojka a se svými svěřenci letos obhájili titul Nejlepší vesnická škola Jihomoravského kraje a historicky nejúspěšnější škola, neboť jako jediná v posledních čtyřech ročnících vždy získala medaili. Ke škole jsou také přidružené kroužky - judo, zumba, tanec a keramika, kdy si organizace pronajímají prostory ve škole a nabízí žákům pestrý výběr volnočasových aktivit. Škola je zapojena do čtyř projektů Evropské unie. Velkým úspěchem je dokončený projekt, v jehož souvislosti bude od nového školního roku pro žáky 2. stupně zaveden předmět Regionální výchova. K výuce tohoto předmětu budou žáci využívat učebnici Regionální učebnice ZŠ Ořechov. Autorkami knihy jsou Mrg. Ivana Šmídová, Mgr. Marie Kudelová a Mgr. Jana Pecenová. Dalším projektem, který je novinkou především pro prvňáčky a jejich rodiče, je čtení genetickou metodou. Děti se učí poznávat všechna velká písmena a čtou po hláskách, brzy dokáží samostatně přečíst nápisy kolem sebe v běžném životě, slova a krátké texty. To je motivací k dalšímu učení. V letošním školním roce mají prvňáčci za sebou první rok učení čtení genetickou metodou a čas ukáže, nakolik je tato metoda vhodnější než učení čtení pomocí slabikování, tak jak se to učili rodiče současných prvňáčků, jejich rodiče i prarodiče. Činnost žáků a učitelů školy má velmi bohatou náplň po celý školní rok. Vystoupení, koncerty, soutěže, hudebně literární pásma, výstavy, semináře populární hudby O tom, že škola má spoustu příznivců, svědčí zaplněné sály, a nejsou to jen rodiče a prarodiče dětí, kteří učinkují. Také úroveň vzdělání v Základní umělecké škole Ořechov je poměřitelná s výsledky, kterých žáci dosáhli. V okresním kole soutěže ZUŠ se v sólovém zpěvu umístila děvčata na 2. a 3. místě, ve hře na dechové nástroje dřevěné obsadili žáci 1. a 2. místa, ve hře na dechové nástroje žesťové 2. místa v různých kategoriích. Krásným úspěchem je 1. místo žákyně Venduly Šromové v krajském kole ve hře na klarinet a její postup do celostátního kola soutěže. S těmito úspěchy svých svěřenců se s funkcí ředitelky rozloučila Barbora Křemenáková. Do konkurzu na funkci ředitele školy se již nepřihlásila a přenechala tuto radost i starost Mgr. Petru Křivánkovi, který v ZUŠ Ořechov vyučuje od roku 1998 hru na dechové žesťové nástroje a zobcovou flétnu a je vedoucím školního orchestru Sluníčko. Barbora Křemenáková převzala funkci zástupkyně ředitele. Oficiální oznámení Zápis do kroniky 2012 Strana 10 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

11 této skutečnosti bylo sděleno v neděli 17. června na slavnostním odpoledni věnovanému 60. výročí založení školy a 100. výročí narození prvního ředitele školy Rudolfa Zavadila, dědečka Barbory Křemenákové. Vystoupili žáci a učitelé školy, přítomní v sále byli vtaženi do téměř tříhodinového programu hudby, tance a mluveného slova. Nejkrásnější odměnou pro všechny učinkující byl potlesk a slova díků ještě po ukončení akce. Obec může být právem hrdá, že zde působí škola s takovu tradicí, škola, která dokáže rozdávat radost, dokáže se o ni podělit a nabízí umělecké vzdělávání dětem přímo v blízkosti jejich bydliště. Ořechovské divadlo Ani v letošním roce ořechovští divadelníci nezaháleli. V průběhu roku byla sehrána představení Rychlé šípy nejen v Ořechově, ale také v obcích Polná, Úpice a Hustopeče. Představení Babička v trenkách bylo sehráno kromě Ořechova v obcích Sloup, Prštice, v brněnském divadle Radost a také koncem března v Chorvatsku. Do Daruvaru přijali naši divadelníci pozvání od přátel, krajanů žijících v Chorvatsku, kteří v Ořechově sehráli divadlení představení v minulém roce. Ke konci roku byla ve zdejším obecním sále v Ořechově představena divákům premiéra nové komedie od Eugena Labiche v úpravě Vlastimila Pešky Slaměný klobouk aneb Helenka měla vždycky jedničky. Slaměný klobouk (foto archiv OÚ) Obecní knihovna V tomto roce proběhlo v knihovně několik zajímavých akcí. Minikurzu práce s počítačem pro seniory se zúčastnilo 7 zájemců. Téměř každý čtvrtek probíhaly v knihovně literární lekce pro žáky základní školy. Zápis do kroniky 2012 Strana 11 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

12 Témata knihovnice zpracovala podle požadavků učitelů (pověst, bajka, pohádka, komiks, literární styly, regionální literatura...) a žáci tak měli možnost zpestřit si hodiny českého jazyka a literatury. V prostorách knihovny také proběhlo několik cestovatelských besed s promítáním, o které mají ořechoviští občané největší zájem. Menší, ale stálé skupinky, chodí na pravidelné literární pořady, ať už tzv. Čtení pro veřejnost, autorské čtení nebo pásma zpracovaná k výročím spisovatelů. Rozsvěcování vánočního stromu Také letos se konalo na začátku adventní doby rozsvěcování vánočního stromu. Obec chtěla nabídnout občanům současně s momentem rozsvícení stromu také kulturní program, což před budovou obecního úřadu nešlo úplně zajistit. Proto byl letos poprvé rozsvícen strom před budovou Kulturního centra. Rozsvěcování vánočního stromu začalo v neděli 2. prosince v 16:30. Na schodišti budovy KC postupně vystoupili žáci Základní umělecké školy Ořechov a Mateřské a Základní školy Ořechov. Po skončení byli všichni návštěvníci pozvání do prostor Kulturního centra, kde se už každý mohl soustředit na to, co ho zajímá nejvíce. Množství lidí přišli shlédnout, co je nového v muzeu, někteří tu byli i poprvé. V přízemí budovy byl jarmark, kde prodejci nabízeli bylinkové čaje a sirupy, med, medovinu, svíčky z včelího vosku, vánoční dekoraci v podobě svícnů, ozdob a jiných drobností, dále ručně vyráběné šperky a nechyběly ani perníky. Chráněná dílna V růžovém sadu byla také otevřena a zvala návštěvníky i do své prodejny. Z obecního sálu už zaznívaly mezitím první tóny cimbálu. Přijeli sourozenci Osičkovi z Bílovic a s temperamentem hráli a zpívali jednu písničku za druhou. Zájemci si mohli s nimi zazpívat nebo jen tak poslouchat. Nechybělo ani občerstvení v podobě škvarků, škvarkové pomazánky, chleba a Vinařství Plaček z Moravských Bránic zajistilo košt vína. Lidí bylo na této akci opravdu hodně, v historii rozsvěcování vánočního stromu to byl rekordní počet návštěvníků (odhadem okolo 500 lidí) a většina zúčastněných hodnotila kladně využití prostor Kulturního centra spojené s rozsvícením stromu. Kdo chtěl, mohl prožít pěkný večer, setkat se s těmi, které často nevidí a sousedsky si popovídat. Je dobře, že takováto setkání se v naší obci dějí a lidé se mohou společně pobavit a zazpívat si. Výstavní chodba v KC U příležitosti rozsvěcování vánočního stromu byla upravena spojovací chodba mezi vestibulem KC a knihovnou. Vznikl tak prostor pro výstavy fotografií umístěných ve skleněných rámech na zdi, kde budou postupně prezentovány fotografie různých témat z historie i současnosti. První výstava byla nazvaná Rok na vsi. Víc než 25 fotografií formátu A3 nebo A4 pochází z archivu obce a mnohé zapůjčili sami spoluobčané. Snímky zachycují život našich předků i prapředků, podobu mnoha míst v obci, jak je dnes už neznáme. Výstavu navštívilo nejvíc zájemců během večera u příležitosti rozsvěcování vánočního stromu, ale také v dalších dnech Zápis do kroniky 2012 Strana 12 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

13 hodně občanů využívali možnost a výstavu si prohlíželi i v době, kdy je otevřena knihovna, a výstava tak zpřístupněna. Počasí v průběhu roku Už od konce minulého roku chyběla vláha v podobě podzimních dešťů a ani zima nepřinesla žádný sníh. Ke konci ledna t.r. začaly silné, suché mrazy. Nejnižší ranní a denní teploty se pohybovaly až k -13 C, noční dokonce klesly až k -20 C. V polovině února lehce nasněžilo, ale teploty se opět zvedaly, a tak sníh nevydržel. Dokonce o víkendu 25. a 26. února teploměr ukazoval +10 C. Sotva lidé už přivykli neobvykle teplému počasí v zimních a jarních měsících a začali pracovat na zahrádkách a polích, provedli výsadbu brambor a jiných plodin a rostlin, počasí překvapilo znovu. V noci ze 17. na 18. května mrzlo, ráno teplota ukazovala -2 C a převážně v lokalitě Loučky pomrzly brambory a jinde i vinná réva. Také na ovocných stromech napáchal mráz škody. Nakonec však nějaká úroda brambor i révy byla, ale na množství ovoce se pak mráz podepsal. První polovina roku byla poměrně suchá. Druhá polovina roku byla na srážky bohatší. Průměrné roční srážky byly naměřeny 507,5 mm. Jednotlivé měsíce: leden 39,5 mm červenec 72,6 mm únor 12,0 mm srpen 69,5 mm březen 3,5 mm září 36,7 mm duben 21,5 mm říjen 52,3 mm květen 32,8 mm listopad 24,3 mm červen 95,0 mm prosinec 47,8 mm Po několika letech napadl sníh i před vánocemi a vydržel. Obyvatelstvo Výsledky sčítání lidu, domů a bytů V roce 2011 proběhlo sčítání lidu, domů a bytů. Český statistický úřad letos zveřejnil výsledky. V tabulkách uvádím pro porovnání výsledky z let 1991, 2001 a 2011 s nejzajímavějšími poznatky o obci Ořechov Obyvatelstvo celkem Obyvatelstvo starší 15-ti let Obyvatelstvo - ženy Obyvatelstvo - muži Obyvatelstvo - zaměstnaní Zápis do kroniky 2012 Strana 13 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

14 Obyvatelstvo - nezaměstnaní Obyvatelstvo - věřící Obyvatelstvo - bez náboženské víry Celkem obydlených domů Celkem obydlených bytů Internet v domácnosti Statistika pohybu obyvatel za rok 2012 Na konci roku 2012 má naše obec 2469 obyvatel, z toho 24 cizinců a 4 občany EU. V tomto roce se narodilo 31 dětí, z toho 16 děvčat a 15 chlapců. Během roku zemřelo 26 občanů, 13 mužů a 13 žen. Do naší obce se přistěhovalo 94 občanů (50 žen a 44 mužů) a odstěhovalo se 51 občanů ( 23 mužů a 28 žen). Různé Tříkrálová sbírka Na začátku ledna se konala tradiční Tříkrálová sbírka. V naší obci bylo od občanů vybráno Kč. Celkový výtěžek sbírky v regionu působnosti Oblastní charity Rajhrad, kam finance putují, letos dosáhl rekordních Kč, což je o Kč více než v loňském roce. I v naší obci jsou dárci štědřejší a štědřejší, což svědčí o sociálním cítění a víře v potřebě pomáhat druhým. Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou významným zdrojem financování poskytovaných sociálních služeb. Zemřel nejstarší občan Oslavy osvobození V září loňského roku se dožil 100 let nejstarší občan Ořechova pan Stanislav Cimbálník, o kterém jsme se mohli dočíst také v kronice. Stále žil ve svém domku na Komenského ulici, přijímal návštěvy, sledoval dění okolo sebe nebo trávil čas ve své dílně. Zemřel v sobotu Jako každý rok, také letos se konal pietní akt na pohřebišti Rudé armády. V sobotu 28. dubna do Ořechova zavítali členové Rady Jihomoravského kraje, generální konzul Ruské federace, konzul Ukrajiny, hosté z Krajského vojenského velitelství Brno, členové Českého svazu bojovníků za svobodu, členové Vlasteneckého sdružení antifašistů Brno, členové Občanského sdružení Odkaz legionářů a starosta obce Josef Brabenec pozval také zástupce okolních obcí Nebovidy, Silůvky, Prštice a Syrovice. Přítomný byl také kněz z Pravoslavné církve v Dolních Kounicích P. Svatopluk Konstantin Ryška. Vzpomínkové akce na pohřebišti v Ořechově jsou důstojným připomenutím konce války, uctěním památky padlých a poděkováním za jejich oběti. Společnost Renata v návaznosti na pietní akt pořádala v areálu Armyparku opět odpolední program s Zápis do kroniky 2012 Strana 14 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J. č. 3/2012

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J. č. 3/2012 O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 3/2012 Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, blíží konec roku pro někoho byl rok dobrý, pro někoho méně. Zdá se mi, že čím jsem starší, tím je každý rok snad o

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2012 Netradiční pohled na Tikovice Slovo starosty Vážení spoluobčané, v těchto dnech dostáváte do svých domovů druhé číslo Ořechovského zpravodaje. Doufám, že

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 3/2013

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 3/2013 O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 3/2013 Nově opravená mateřská škola v Ořechově Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, na této stránce Vás průběžně informuji o dění v naší obci. I tentokrát bych

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2015

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2015 O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2015 Horké léto v Ořechově - žně Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, léto se překlopilo do své druhé poloviny a snad již pominuly také vysoké teploty, které

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 1/2015

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 1/2015 O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 1/2015 Jaro v Ořechově na ulici Brněnská Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, konečně přišlo dlouho očekávané jaro a tak nám opět začala práce na zahrádkách a

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J č. 4/2008 Mnoho štěstí a zdraví v roce 2009 Vám přeje Obecní úřad Ořechov Hřiště za Základní školou Ořechov březen 2008 březen 2008 říjen 2008 říjen 2008 prosinec

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Jaroslav Koutský Malířská dílna Barvy, štětce nachystali, s chutí do práce se dali. Přesto musí na své děti starý malíř dohlížeti! Vůle pevná, vše se daří, radost vidět ze všech tváří. Na okénku vyrůstají

Více

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 ROČNÍK 41 ČÍSLO 1 LEDEN ÚNOR 2013 207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 Jubilanti, 13. prosince 2012 Obsah Slovo starosty 3 Aktuality z obce 5 Informace o proběhlých

Více

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec OŘECHOVSKÝ Z P R AV O D A J č. 4/2014 První pozdrav zimy na rybníku Štikovec Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, i když od voleb uběhl již nějaký čas, chtěl bych touto cestou poděkovat Vám všem, kteří

Více

Z P R AV O D A J. č. 1/2014. Předjaří na Spáleném mlýně na Bobravě První písemná zmínka o Spáleném mlýně je z roku 1378

Z P R AV O D A J. č. 1/2014. Předjaří na Spáleném mlýně na Bobravě První písemná zmínka o Spáleném mlýně je z roku 1378 OŘECHOVSKÝ Z P R AV O D A J č. 1/2014 Předjaří na Spáleném mlýně na Bobravě První písemná zmínka o Spáleném mlýně je z roku 1378 Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou letošní první

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

FOTBALOVÝ TURNAJ ULIC

FOTBALOVÝ TURNAJ ULIC Lanštorfský zpravodaj Vydává Obecní úřad Ladná Červen 2015 Obec Ladná Vás srdečně zve dne 25. července na FOTBALOVÝ TURNAJ ULIC Na hřišti TJ Sokol Ladná začínají zápasy od 10.00 hod. Přijďte si zahrát

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J. č. 4/2010

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J. č. 4/2010 O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 4/2010 Kulturní centrum Základní škola 2 Slovo starosty Vážení spoluobčané, Chtěl bych Vám všem, kteří jste mi dali svůj hlas v podzimních volbách do zastupitelstva

Více

Slovácké hody 2006. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4.

Slovácké hody 2006. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4. 2006 Slovácké hody 2006 Opět se blíží měsíc říjen, měsíc, kdy naše obec slaví císařské

Více

Kronika 2009 Obsah. Obec Žatčany Kronika 2009

Kronika 2009 Obsah. Obec Žatčany Kronika 2009 Obec Žatčany Kronika 2009 Kronika 2009 Obsah heslo strana Úvod 1 Zastupitelstvo obce 1 Obecní úřad 2 Rozpočet a výsledek hospodaření 2 Volby do Evropského parlamentu 3 II. etapa splaškové kanalizace 4

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J. č. 1/2009

O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J. č. 1/2009 O Ř E C H O V S K Ý Z P R A V O D A J č. 1/2009 Slovo starosty Vážení spoluobčané, už jsme se dočkali tolik očekávaného jara a snad i přívětivé sluníčko vytvoří podmínky pro zahájení dalších naplánovaných

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

Zpravodaj Obce Vysočany

Zpravodaj Obce Vysočany Březen 2013 Zpravodaj Obce Vysočany OBEC VYSOČANY Zpravodaj Obce Vysočany Obsah: Slovo starosty...3 Střípky z obecní kroniky 3. díl...4 Aktuální seznam e-mailových adres...5 Rozpočet obce Vysočany - rok

Více

KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková

KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková KRONIKA OBCE 1 9 9 7 sepsala: Irena Kozáková 1997 KRONIKA OBCE RADOTÍN O b s a h 2 Počasí 3 Politické klima doby 4-9 Správa věcí veřejných 10-12 Finance 13-14 Výstavba 15-16 Domovní správa 17 Technické

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok 2011 se přehoupl do své druhé poloviny a zbývá nám už pouze velmi krátká doba k tomu, abychom dokončili vše, co jsme si

Více

Kronika města Krásné Údolí V.díl - rok 2013. Rok 2013. Krásné Údolí. Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27

Kronika města Krásné Údolí V.díl - rok 2013. Rok 2013. Krásné Údolí. Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27 Rok 2013 Krásné Údolí Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27 Rok 2013 byl pro naše město rokem dokončení a následného dovyúčtování dotace ze Státního zemědělského intervenčního

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Soutěž Vesnice roku 2015

Soutěž Vesnice roku 2015 Soutěž Vesnice roku 2015 Babice u Uh. Hradiště Slovácko je krásná zem, v jižním kraji moravském kde réva vinná ke slunci se vzpíná. Tam louky jsou a jezera, prostě samá nádhera v celém světě není hezčí

Více