Rok Úvod. Obecní záležitosti. Informovanost občanů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rok 2012. Úvod. Obecní záležitosti. Informovanost občanů"

Transkript

1 Rok 2012 Úvod Začátek roku byl nezvykle teplotně nadprůměrný. Nepršelo, ani nepadal sníh. V naší obci, jako každý rok, vždy 1. ledna chodí s přáním zástupci Sboru dobrovolných hasičů v Ořechově. Přejí zdraví, spokojenost a současně zvou na hasičský věneček. Je to pěkný začátek roku. Mnozí na toto vinšování již čekají a hasiče vyhlíží. Celorepublikově se pak lidí značně dotýkají informace ze sdělovacích prostředků ohledně ekonomické situace, a nejinak je tomu i u nás. Od ledna vzrostla daň z přidané hodnoty z 10 na 14 procent, což v praxi znamená, že podraží opět potraviny, nealkoholické nápoje, teplo, knihy, časopisy a noviny, městská doprava, ubytovací služby, léky a zdravotnické pomůcky, vstupné na kulturní akce. Ve srovnání s některými lokalitami ve světě se však nemáme zle, možná si lidé musí více rozmýšlet, co potřebují, a co si mohou odpustit. Nejvíce finanční situaci řeší rodiny s dětmi. Zde je to obtížné, neboť i mezi dětmi panuje rivalita ve stylu kdo má víc peněz a co si může za to koupit. A zde je to už na rodičích, jak obstojí sami v nárocích svých dětí a jakým způsobem výchovu směrují. Takovým zvláštním zvykem je, stále si na něco stěžovat. Když se však člověk rozhlédne kousek okolo sebe, musíme uznat, že ani občané Ořechova netrpí nouzí. Žebříček hodnot se mění u jednotlivců různě, ale základem většinou je, že si lidé přejí nejvíce zdraví, práci a právě tu spokojenost s tím, jaké máme možnosti. Obecní záležitosti Informovanost občanů V souvislosti s moderní dobou, kdy téměř veškerou lidskou činnost ovládá výpočetní technika, bych ráda zmínila také modernizaci v oblasti činnosti obecního úřadu a informovanosti občanům. Občané jsou o dění v obci už léta ( pozn. - od roku 1947 ) informováni prostřednictvím místního rozhlasu, který v současné době pravidelně vysílá hlášení každý pracovní den ve 12:45 hodin a v pondělí a středu ještě v 16:45 hodin. Hlášení je zahájeno znělkou, kterou již v minulosti složil speciálně pro místní rozhlas rodák Vlastimil Peška a nahrál ji Brněnský orchestr lidových nástrojů. V hlášení se střídají pracovnice obecního úřadu Taťána Smutná a Ivona Hrubá. Nelze nepřipomenout dlouholeté hlášení úřednice Vlasty Záděrové, která hlásila zprávy v místním rozhlase po dlouhá léta, než odešla do penze. Nutno připomenout, že rozhlasové zařízení zn. Tesla, z kterého se na obecním úřadě hlásí, má již nějaký ten rok za sebou a jistě si časem zaslouží výměnu. Dále mohou občané získat informace díky webovým stránkám obecního úřadu, kde najdou vše o historii i současnosti obce, jejích symbolech, památkách, významných osobnostech, o činnosti úřadu i zastupitelstva obce, znění vyhlášek a směrnic týkající se života v obci, informace o činnostech příspěvkových Zápis do kroniky 2012 Strana 1 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

2 organizací obce, organizačních složek obce, spolků a další. A v neposlední řadě jsou občané informováni o dění ve svém bydlišti v tištěné podobě obec vydává třikrát do roka zpravodaj, který pravidelně seznamuje občany s děním během roku. Zpravodaj zdarma dostává každá domácnost. Rozhlasové zařízení zn. Tesla (foto archiv OÚ) Výpočetní technika na úřadech Využití výpočetní techniky na samotném úřadě značně ulehčuje pracovnicím administrativní práci. Přes počítače se řeší celé účetnictví pomocí programu Munis, dále evidence obyvatel, evidence poplatků za komunální odpad, psy, nájem hřbitovních míst, evidence pozemků, na počítači se zpracovávají matriční záležitosti, podací deník, v elektronické podobě je úřední deska, datové schránky, funguje komunikace mezi úřady a úřadem a občanem, pokladna, legalizace podpisů a vidimace listin a další. Internet a práce s počítači nabízí v současné době spoustu vymožeností a v mnohém případě zjednodušuje lidskou práci, urychluje vyřizování na úřadě a nabízí pohodlnější řešení záležitostí na úřadě bez zdlouhavého čekání. Tak jako všechno, má i zavedení výpočetní techniky do této sféry stinné stránky, ale věřme, že výhod je stále víc. Zápis do kroniky 2012 Strana 2 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

3 Údržba obce Každá obec má několik zaměstanců, kteří se starají o údržbu. Nejinak je tomu i v naší obci. Obec Ořechov zaměstanává 4 pracovníky Lubomíra Poláka, Miroslava Šmardu a dlouholetého pracovníka Ladislava Kakače, který odešel do důchodu, vystřídal David Polák. Od července posílil tým pracovníků Michal Cimrman. Pracovníci jsou vybaveni technikou na odklízení sněhu malý traktor s radlicí, dále pak sekačkami na trávu, křovinořezy, motorovou pilou, vysavačem na listí aj. Traktor s vlečkou je využíván po celý rok. Pracovníci se starají nejen o zeleň v obci, čistotu veřejných prostranství, hřbitovy, ale starají se také o biokoridory a aleje nově vysázených stromů podél cest v okolí obce. Od jara do podzimu mají také službu každou sobotu ve sběrném středisku. Za každého počasí, každý den v roce se snaží, aby bylo v naší obci čisto a hezky. Je škoda, když vandalové tuto snahu ničí a přidělávají jim práci navíc. Začátekem tohoto roku bylo zrekonstruováno zázemí pracovníků údržby obce na Ořechovičské 1 nové sociální zařízení WC a sprcha, kuchyňka, šatna. V souvislosti s tím byly provedeny také stavební úpravy prostranství Sběrného střediska komunálního odpadu. Stavební úpravy ve dvoře sběrného střediska (foto archiv OÚ) Kontejnery v obci Schválenou vyhlášku o shromažďování, sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v naší obci respektuje čím dál větší množství občanů. Směsný odpad z domácností je vyvážen jednou za 14 dní svozovou firmou. Každá domácnost má možnost zapojit se do třídění papíru, skla, plastů. Pro tyto tříděné odpady jsou určeny zvlášť kontejnery umístěné na ulicích Sokolská, Svadilov, Kout, Kerendov, Divadelní, Tolarova, U kostela, Družstevní, Nová. Celkem je v obci rozmístěno 28 ks kontejnerů na plast a tetrapack, 15 ks na papír, 9 ks na bílé sklo a 8 ks na barevné sklo. Pro odkládání papíru slouží také v Zápis do kroniky 2012 Strana 3 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

4 Chodníky a komunikace v obci průběhu školního roku jednou měsíčně Základní a Mateřská škola Ořechov. Nejméně dvakrát ročně je zajištěn v obci sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Baterie a akumuátory se odevzdávají v místních prodejnách do sběrných nádob. Použité světelné zdroje se mohou odevzdat v přízemí obecního úřadu. K odložení komunálního odpadu, který se nevejde do běžných kontejnerů, slouží velkoobjemové kontejnery ve Sběrném středisku na ulici Ořechovičská 1. Jsou zde kontejnery na kov, dřevo, bioodpad, papír a stavební suť. Lze zde také odložit veškeré přístroje na elektrický proud televize, rádia, počítače, ledničky, žehličky aj. Elektroodpad, dřevo, kov, papír a bioodpad lze odložit ve Sběrném dvoře zdarma, zpoplatněno je odložení stavební suti (kolečko za 30 Kč) a velkoobjemového odpadu (sedací soupravy, gauče, křesla. dle velikosti od 30 do 150 Kč). Výsledkem dodržování těchto zásad o odkládání komunálního odpadu by nám mělo být pěkné a udržované prostředí, ve kterém žijeme. Výstavba obce Silnice, cesty, chodníky jsou nejvíce vidět, denně je využívají stovky lidí, a jsou asi nejvíce trnem v oku každému občanu. Samozřejmě každý by chtěl právě ve své ulici, právě před svým domem mít upravený chodník a pěknou cestu. Mnozí čekají na každé další rozhodnutí obecního zastupitelstva, která ulice přijde právě na řadu. Pak nastane spousta otazníků a někdy i nařčení, že bylo vybráno špatně pořadí. Není to jednoduché, zastupitelé vědí, proč se postupuje daným způsobem a jistě se jednoho dne dočkáme chodníků všude, kde je lidé potřebují. Teplé počasí na začátku roku dovolilo začít stavební práce brzy a tak ihned v lednu byly provedeny menší úpravy na ulici Páralové, aby i do těchto míst mohlo zajíždět auto svozové firmy komunálního odpadu. V dubnu pak proběhla rekonstrukce dolní části komunikace a vybudování nových parkovacích stání na ulici Družstevní. Cesta o šířce 5,5 m má nový asfaltový povrch. Firma Zemako Moravany dále provedla rekonstrukci chodníku na ulici Komenského společně s vjezdy k domům občanů, dále na ulici Příční a Výstavní. Spolu se zelení dělají tyto úpravy naši obec zase o kus hezčí a zpříjemňují občanům život. Postupně během roku proběhla také první etapa výstavby chodníku na ulici Brněnská od domu číslo 12 po autobusovou zastávku. Ta byla přesunuta mimo vozovku, do tzv. zálivu, kde autobus při nastupování a vystupování cestujících nestojí v jízdním pruhu komunikace. Na protější straně této zastávky byl také upraven a vydlážděn prostor pro cestující, kteří přijíždějí z Brna. Na ulici Brněnská provedla stavební práce firma Zápis do kroniky 2012 Strana 4 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

5 MiKo Neslovice. V tomto roce byla také zpevněna polní cesta ke Spálenému mlýnu. Rekonstrukce Družstevní ulice (foto archiv OÚ) Výměna oken v budově obecního úřadu Prodejní plocha na ulici Tolarova Výstavba rodinných domů v obci V letních měsících začala také rekonstrukce budovy obecního úřadu. Byla vyměněna okna v prvním patře kancelář, obřadní místnost a sociální zařízení. Postupně projde úpravou celá budova, včetně poštovního úřadu. Výrobu a výměnu oken zajistila firma Stavos, a.s. V závěru roku byla provedena stavební úprava mezi ulicemi Tolarova a Ježkov. Byla zde vyčleněna nová prodejní plocha pro prodejce, kteří přijíždějí do naší obce, nejčastěji s textilem. Je tak jasně vyčleněné místo prodeje, které je oddělené od chodníku a nedochází tak k omezování chodců a dětí, které tudy denně chodí do školy. Práce provedla firma MiKo Neslovice. Po vydání nového územního plánu začaly přibývat v obci nové rodinné domy. Pro srovnání v roce 2010 bylo vydáno stavební povolení na deset rodinných domů, v roce 2011 na sedm a v letošním roce na 16 rodinných domů. Dá se předpokládat, že během dalších let přibudou ještě další stavby. Územní plán je vytvořen tak, že novou výstavbou se nezmění charakter obce. Neobydlených domů je v obci 48. Hospodaření obce Zápis do kroniky 2012 Strana 5 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

6 Rozpočet Příjmy celkem: ,00 Kč Naplnění příjmů: ,11 Kč Z toho přijaté dotace pro obec: 83625,00 Kč Z toho přijaté dotace pro ZŠ a MŠ Ořechov: ,79 Kč Rozpočet výdaje celkem: ,00 Kč Naplnění výdajů: ,53 Kč Financování-splácení úvěrů: ,00 Kč Splátky úvěrů Významné pro naši obec je, že v roce 2012 byla splacena návratná finanční výpomoc na vodovod. Splátka se splácela 10 let, od roku 2001 s dvouletým odkladem v letech , celková její výše byla Kč. Roční splátka činila Kč. Dále obec ještě splácí úvěry na zateplení budov ZUŠ a ZŠ: Kč ČOV: Kč Splátky z úroků z úvěrů: Kč Přijaté dotace Zabezpečení akceschopnosti JSDH Ořechov: Kč Výzbroj a výstroj JSDH Ořechov: Kč Konání voleb do zastupitelstev krajů: Kč Příprava konání voleb prezidenta ( uskuteční se v lednu 2013): Kč Akce tohoto roku Zázemí pro pracovníky údržby obce v budově Ořechovičská 1: Kč a úprava plochy sběrného dvora: Kč Komunikace Oprava komunikace ul. Družstevní včetně nového parkovacího stání: Rozšíření ulice Páralova: Zpevnění cesty ke Spálenému mlýnu: Kč Kč Kč Chodníky Rekonstrukce chodníku ul. Komenského: Kč Rekonstrukce chodníku ul. Příční: Kč Nová část chodníku ul. Výstavní: Kč Nový chodník ul. Brněnská: Kč Zpevnění plochy pro prodejce včetně zídky a zábradlí ul. Tolarova: Kč Bezúplatný převod od firmy Karnet část ul. Bakešova: Kč Další: Zhotovení nového kříže na Chřibech: Kč Vysázení lipového stromořadí z ul. Zavadila k Lejtné: Kč Nákup pozemků na ul. Tolarova a Divadelní: Kč Prodej pozemků: Kč Činnost spolků Zápis do kroniky 2012 Strana 6 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

7 TJ Orel Občanské sdružení Klíček Jednou z pěkných tradic, která se v naší obci opakuje už roky, jsou maškarní ostatky. Maškarní ostatky jsou pro dospělé, ale týden před tím jim předchází dětský maškarní karneval, který je velmi oblíbený u dětí i jejich rodičů. Do příprav se zapojují všichni, kdo má v sobě trochu dětského ducha a smysl pro to, udělat druhým radost. Děti v maskách berušek, princů a princezen, pirátů, kovbojů, vodníků a jiných pestrých převleků tancují, soutěží a těší se na tombolu a losování. Maškarní ostatky pro dospělé pak začínají o týden později, v sobotu večer průvodem masek v sále orlovny. Většinu masek obstarává mládež, ale není výjimka, že i dospělí zatouží pobavit se, být alespoň na chvíli hádankou pro ostatní a nebýt poznáni. Nechybí hudba, tanec, tombola vše pro pobavení a zábavu, než nastane čtyřicetidenní postní doba před velikonocemi, kdy podle lidové tradice už byla jakákoli zábava zakázána. Maškarní ostatky jsou toho alespoň připomenutím. Do roku 2006 se v orlovně o půlnoci konal obřad pochovávání basy Barbory, na který vzpomínal pamětník Ludvík Krejčíř, který vnesl tuto tradici do Ořechova. TJ Orel Ořechov nabízí občanům kromě jiného také bowling, posilovnu a nově také využití sauny. Jednou z aktivit sdružení Klíček je převzetí tradice Masopustního průvodu s obřadem pochováváním basy Barbory. Od roku 2007 se průvod koná většinou ve stejný den jako Maškarní ostatky, ale odpoledne. Masky se sejdou na parkovišti u zdravotního střediska a společmě s živou muzikou se vydají na pochod obcí. Občas se zastaví, zalaškují s přihlížejícími, vtáhnou je do kola na tanec a pak zase pokračují až k obecnímu úřadu. Díky finančnímu příspěvku a kladnému přístupu obce čeká na hudebníky a přihlížející pohoštění v podobě koláčů, čaje, ale i něčeho ostřejšího. Masky ještě zatancují před obecním úřadem a pak se pochová basa Barbora. Vtipné narážky na současnou situaci v obci dodají obřadu tu správnou atmosféru a přihlížející i masky s veselou odchází domů. Někteří pak pokračují v radovánkách na maškarních ostatkách v orlovně. Zápis do kroniky 2012 Strana 7 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

8 Masopust (foto archiv OÚ) Mateřské centrum Okrašlovací spolek Fotbalový klub Mateřské centrum spadá pod o.s. Klíček. Maminky s dětmi se schází každou středu dopoledne v Kulturním centru. Na každé schůzce bývá pravidelně okolo patnácti maminek. Děti ještě nenavštěvují mateřskou školu, ale postupně si zvykají na kolektiv a společnou činnost. V Mateřském centru mají vedle sebe stále maminku, ale různé činnosti jako zpívání, malování či hraní už zkouší zvládat samy. Kromě těchto činností maminky pořádají burzy oblečení, besídky, divadélka a další. Tuto aktivitu podporuje obec tím, že zdarma poskytuje zázemí v KC. Díky iniciativě několika lidí vznikl spolek nadšenců, kteří si vzali za své chránit, udržovat a obnovovat památky v naší obci a jejím okolí. První schůzka se konala začátkem ledna a o členství projevilo zájem 21 občanů. Od té doby se členové pravidelně schází ke schůzkám v Kulturním centru, chodí na procházky, informují občany o své činnosti. Členové spolku se významně podíleli na obnově kříže, který byl umístěn na rozcestí cest směrem ke kapli sv. Peregrina a byl slavnostně vysvěcen během květnové pouti ke cti sv. Peregrina. O této události je napsáno v kronice na jiném místě zápisu. V soutěžním ročníku měl FK Ořechov přihlášeno v soutěžích 5 týmů. Dvě družstva dospělých, starší žáky, starší a mladší přípravku. Všechny týmy se pohybují v okresních soutěžích. A mužstvo se pohybuje v popředí tabulky okresního přeboru. Na údržbě areálu stadionu, mimo samotnou hrací plochu, odpracovali členové FKO více než 300 brigádnických hodin. Patří sem údržba okolních ploch, výstavba dvoustupňových lavic, které nabízí na osmdesát nových míst pro diváky. Zápis do kroniky 2012 Strana 8 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

9 Fotbalový klub má v obci oblibu, svědčí o tom zájem fanoušků během zápasů. Reprezentace TJ Sokol Ořechov v Praze Petang Klub Skautský oddíl V letošním roce slavila Česká obec sokolská 150. výročí od založení prvních jednot. Vyvrcholením těchto oslav bylo konání XV. všesokolského sletu od 1. do 6. července na nejmodernějším stadionu v republice v Synot Tip Aréně v Praze Edenu. Mezi patnáctitisíci cvičenci ve dvanácti skladbách cvičilo i deset členek ořechovského Sokola ve skladbě Kontrasty. Více než rok ženy nacvičovaly v tělocvičně místní základní školy. Na jaře před odjezdem do Prahy vystoupily s ostatními župami ještě v Tišnově, v Moravských Bránicích a v Brně. Je to jistě pěkná reprezentace naší obce. Od roku 2004 v naší obci funguje Petang Klub, který přispívá k veřejnému dění. První roky byly převážně ve znamení brigád vybudování hřiště a zázemí pro činnost klubu v Rybníčkách a následně pak nová stavba po žhářském útoku, výsadba zeleně a udržování okolí, včetně úpravy studánky a stavby opěrné zídky k silnici a mostku. Nejoblíbenější akcí snad pro všechny rodiče a děti je Dětský den, který se letos konal už po sedmé. O oblíbenosti svědčí malá statistika na prvním dětském dnu v roce 2006 soutěžilo 30 dětí, v roce 2009 jich bylo už 70 a letos bylo dětí přihlášených do souteží už 130. Další oblíbenou akcí klubu pro veřejnost jsou koncerty, v tomto roce to byl koncert brněnské country skupiny 4 PSI. Od roku 2010 využívá prostory Kulturního centra třikrát týdně také skautský oddíl. V oddíle je okolo 30 chlapců a děvčat z Ořechova. Hlavní vedoucí dojíždí z Brna, pomáhá jim mládež z Ořechova. Obec vychází těmto aktivitám vstříc a zdarma poskytuje skautům zázemí. Kluci a děvčata od nejmladších až po ty starší se schází pravidelně během školního roku, hrají hry, povídají si, soutěží. Nejoblíbenější jsou pak letní tábory. Školství a kultura Sloučení ZŠ a MŠ Rozhodnutím zastupitelstva obce došlo dne 1. ledna t.r. ke sloučení Základní školy Ořechov, příspěvkové organizace a Mateřské školy Ořechov, příspěvkové organizace, do jednoho právního subjektu. Nový název je Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Reditelkou je Mgr. Ivana Šmídová, zástupkyní ředitelky Mgr. Marie Kudelová. V mateřské škole je 108 žáků ve čtyřech třídách. V základní škole je 302 žáků ve čtrnácti třídách, z toho je 6 tříd na 2. stupni. Do základní školy dojíždí žáci především ze Silůvek, Prštic, Hajan, několik žáků také z Radostic, Moravan a Modřic. V mateřské škole Zápis do kroniky 2012 Strana 9 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

10 Úspěchy Základní umělecké školy je zaměstnáno 8 učitelek, v základní škole 21 učitelů. O pořádek ve školách, o zajištění stravování a technický chod školy se starají 4 uklízečky, jeden školník a jedna školnice, 6 kuchařek a 3 pracovníci v kanceláři. V základní škole probíhají kroužky, které škola zřizuje. Vedou je učitelé. Některé jsou za úhradu, některé zdarma. Za zmínku stojí basketbalový kroužek, který dlouhodobě vede PhDr. Vojtěch Sojka a se svými svěřenci letos obhájili titul Nejlepší vesnická škola Jihomoravského kraje a historicky nejúspěšnější škola, neboť jako jediná v posledních čtyřech ročnících vždy získala medaili. Ke škole jsou také přidružené kroužky - judo, zumba, tanec a keramika, kdy si organizace pronajímají prostory ve škole a nabízí žákům pestrý výběr volnočasových aktivit. Škola je zapojena do čtyř projektů Evropské unie. Velkým úspěchem je dokončený projekt, v jehož souvislosti bude od nového školního roku pro žáky 2. stupně zaveden předmět Regionální výchova. K výuce tohoto předmětu budou žáci využívat učebnici Regionální učebnice ZŠ Ořechov. Autorkami knihy jsou Mrg. Ivana Šmídová, Mgr. Marie Kudelová a Mgr. Jana Pecenová. Dalším projektem, který je novinkou především pro prvňáčky a jejich rodiče, je čtení genetickou metodou. Děti se učí poznávat všechna velká písmena a čtou po hláskách, brzy dokáží samostatně přečíst nápisy kolem sebe v běžném životě, slova a krátké texty. To je motivací k dalšímu učení. V letošním školním roce mají prvňáčci za sebou první rok učení čtení genetickou metodou a čas ukáže, nakolik je tato metoda vhodnější než učení čtení pomocí slabikování, tak jak se to učili rodiče současných prvňáčků, jejich rodiče i prarodiče. Činnost žáků a učitelů školy má velmi bohatou náplň po celý školní rok. Vystoupení, koncerty, soutěže, hudebně literární pásma, výstavy, semináře populární hudby O tom, že škola má spoustu příznivců, svědčí zaplněné sály, a nejsou to jen rodiče a prarodiče dětí, kteří učinkují. Také úroveň vzdělání v Základní umělecké škole Ořechov je poměřitelná s výsledky, kterých žáci dosáhli. V okresním kole soutěže ZUŠ se v sólovém zpěvu umístila děvčata na 2. a 3. místě, ve hře na dechové nástroje dřevěné obsadili žáci 1. a 2. místa, ve hře na dechové nástroje žesťové 2. místa v různých kategoriích. Krásným úspěchem je 1. místo žákyně Venduly Šromové v krajském kole ve hře na klarinet a její postup do celostátního kola soutěže. S těmito úspěchy svých svěřenců se s funkcí ředitelky rozloučila Barbora Křemenáková. Do konkurzu na funkci ředitele školy se již nepřihlásila a přenechala tuto radost i starost Mgr. Petru Křivánkovi, který v ZUŠ Ořechov vyučuje od roku 1998 hru na dechové žesťové nástroje a zobcovou flétnu a je vedoucím školního orchestru Sluníčko. Barbora Křemenáková převzala funkci zástupkyně ředitele. Oficiální oznámení Zápis do kroniky 2012 Strana 10 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

11 této skutečnosti bylo sděleno v neděli 17. června na slavnostním odpoledni věnovanému 60. výročí založení školy a 100. výročí narození prvního ředitele školy Rudolfa Zavadila, dědečka Barbory Křemenákové. Vystoupili žáci a učitelé školy, přítomní v sále byli vtaženi do téměř tříhodinového programu hudby, tance a mluveného slova. Nejkrásnější odměnou pro všechny učinkující byl potlesk a slova díků ještě po ukončení akce. Obec může být právem hrdá, že zde působí škola s takovu tradicí, škola, která dokáže rozdávat radost, dokáže se o ni podělit a nabízí umělecké vzdělávání dětem přímo v blízkosti jejich bydliště. Ořechovské divadlo Ani v letošním roce ořechovští divadelníci nezaháleli. V průběhu roku byla sehrána představení Rychlé šípy nejen v Ořechově, ale také v obcích Polná, Úpice a Hustopeče. Představení Babička v trenkách bylo sehráno kromě Ořechova v obcích Sloup, Prštice, v brněnském divadle Radost a také koncem března v Chorvatsku. Do Daruvaru přijali naši divadelníci pozvání od přátel, krajanů žijících v Chorvatsku, kteří v Ořechově sehráli divadlení představení v minulém roce. Ke konci roku byla ve zdejším obecním sále v Ořechově představena divákům premiéra nové komedie od Eugena Labiche v úpravě Vlastimila Pešky Slaměný klobouk aneb Helenka měla vždycky jedničky. Slaměný klobouk (foto archiv OÚ) Obecní knihovna V tomto roce proběhlo v knihovně několik zajímavých akcí. Minikurzu práce s počítačem pro seniory se zúčastnilo 7 zájemců. Téměř každý čtvrtek probíhaly v knihovně literární lekce pro žáky základní školy. Zápis do kroniky 2012 Strana 11 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

12 Témata knihovnice zpracovala podle požadavků učitelů (pověst, bajka, pohádka, komiks, literární styly, regionální literatura...) a žáci tak měli možnost zpestřit si hodiny českého jazyka a literatury. V prostorách knihovny také proběhlo několik cestovatelských besed s promítáním, o které mají ořechoviští občané největší zájem. Menší, ale stálé skupinky, chodí na pravidelné literární pořady, ať už tzv. Čtení pro veřejnost, autorské čtení nebo pásma zpracovaná k výročím spisovatelů. Rozsvěcování vánočního stromu Také letos se konalo na začátku adventní doby rozsvěcování vánočního stromu. Obec chtěla nabídnout občanům současně s momentem rozsvícení stromu také kulturní program, což před budovou obecního úřadu nešlo úplně zajistit. Proto byl letos poprvé rozsvícen strom před budovou Kulturního centra. Rozsvěcování vánočního stromu začalo v neděli 2. prosince v 16:30. Na schodišti budovy KC postupně vystoupili žáci Základní umělecké školy Ořechov a Mateřské a Základní školy Ořechov. Po skončení byli všichni návštěvníci pozvání do prostor Kulturního centra, kde se už každý mohl soustředit na to, co ho zajímá nejvíce. Množství lidí přišli shlédnout, co je nového v muzeu, někteří tu byli i poprvé. V přízemí budovy byl jarmark, kde prodejci nabízeli bylinkové čaje a sirupy, med, medovinu, svíčky z včelího vosku, vánoční dekoraci v podobě svícnů, ozdob a jiných drobností, dále ručně vyráběné šperky a nechyběly ani perníky. Chráněná dílna V růžovém sadu byla také otevřena a zvala návštěvníky i do své prodejny. Z obecního sálu už zaznívaly mezitím první tóny cimbálu. Přijeli sourozenci Osičkovi z Bílovic a s temperamentem hráli a zpívali jednu písničku za druhou. Zájemci si mohli s nimi zazpívat nebo jen tak poslouchat. Nechybělo ani občerstvení v podobě škvarků, škvarkové pomazánky, chleba a Vinařství Plaček z Moravských Bránic zajistilo košt vína. Lidí bylo na této akci opravdu hodně, v historii rozsvěcování vánočního stromu to byl rekordní počet návštěvníků (odhadem okolo 500 lidí) a většina zúčastněných hodnotila kladně využití prostor Kulturního centra spojené s rozsvícením stromu. Kdo chtěl, mohl prožít pěkný večer, setkat se s těmi, které často nevidí a sousedsky si popovídat. Je dobře, že takováto setkání se v naší obci dějí a lidé se mohou společně pobavit a zazpívat si. Výstavní chodba v KC U příležitosti rozsvěcování vánočního stromu byla upravena spojovací chodba mezi vestibulem KC a knihovnou. Vznikl tak prostor pro výstavy fotografií umístěných ve skleněných rámech na zdi, kde budou postupně prezentovány fotografie různých témat z historie i současnosti. První výstava byla nazvaná Rok na vsi. Víc než 25 fotografií formátu A3 nebo A4 pochází z archivu obce a mnohé zapůjčili sami spoluobčané. Snímky zachycují život našich předků i prapředků, podobu mnoha míst v obci, jak je dnes už neznáme. Výstavu navštívilo nejvíc zájemců během večera u příležitosti rozsvěcování vánočního stromu, ale také v dalších dnech Zápis do kroniky 2012 Strana 12 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

13 hodně občanů využívali možnost a výstavu si prohlíželi i v době, kdy je otevřena knihovna, a výstava tak zpřístupněna. Počasí v průběhu roku Už od konce minulého roku chyběla vláha v podobě podzimních dešťů a ani zima nepřinesla žádný sníh. Ke konci ledna t.r. začaly silné, suché mrazy. Nejnižší ranní a denní teploty se pohybovaly až k -13 C, noční dokonce klesly až k -20 C. V polovině února lehce nasněžilo, ale teploty se opět zvedaly, a tak sníh nevydržel. Dokonce o víkendu 25. a 26. února teploměr ukazoval +10 C. Sotva lidé už přivykli neobvykle teplému počasí v zimních a jarních měsících a začali pracovat na zahrádkách a polích, provedli výsadbu brambor a jiných plodin a rostlin, počasí překvapilo znovu. V noci ze 17. na 18. května mrzlo, ráno teplota ukazovala -2 C a převážně v lokalitě Loučky pomrzly brambory a jinde i vinná réva. Také na ovocných stromech napáchal mráz škody. Nakonec však nějaká úroda brambor i révy byla, ale na množství ovoce se pak mráz podepsal. První polovina roku byla poměrně suchá. Druhá polovina roku byla na srážky bohatší. Průměrné roční srážky byly naměřeny 507,5 mm. Jednotlivé měsíce: leden 39,5 mm červenec 72,6 mm únor 12,0 mm srpen 69,5 mm březen 3,5 mm září 36,7 mm duben 21,5 mm říjen 52,3 mm květen 32,8 mm listopad 24,3 mm červen 95,0 mm prosinec 47,8 mm Po několika letech napadl sníh i před vánocemi a vydržel. Obyvatelstvo Výsledky sčítání lidu, domů a bytů V roce 2011 proběhlo sčítání lidu, domů a bytů. Český statistický úřad letos zveřejnil výsledky. V tabulkách uvádím pro porovnání výsledky z let 1991, 2001 a 2011 s nejzajímavějšími poznatky o obci Ořechov Obyvatelstvo celkem Obyvatelstvo starší 15-ti let Obyvatelstvo - ženy Obyvatelstvo - muži Obyvatelstvo - zaměstnaní Zápis do kroniky 2012 Strana 13 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

14 Obyvatelstvo - nezaměstnaní Obyvatelstvo - věřící Obyvatelstvo - bez náboženské víry Celkem obydlených domů Celkem obydlených bytů Internet v domácnosti Statistika pohybu obyvatel za rok 2012 Na konci roku 2012 má naše obec 2469 obyvatel, z toho 24 cizinců a 4 občany EU. V tomto roce se narodilo 31 dětí, z toho 16 děvčat a 15 chlapců. Během roku zemřelo 26 občanů, 13 mužů a 13 žen. Do naší obce se přistěhovalo 94 občanů (50 žen a 44 mužů) a odstěhovalo se 51 občanů ( 23 mužů a 28 žen). Různé Tříkrálová sbírka Na začátku ledna se konala tradiční Tříkrálová sbírka. V naší obci bylo od občanů vybráno Kč. Celkový výtěžek sbírky v regionu působnosti Oblastní charity Rajhrad, kam finance putují, letos dosáhl rekordních Kč, což je o Kč více než v loňském roce. I v naší obci jsou dárci štědřejší a štědřejší, což svědčí o sociálním cítění a víře v potřebě pomáhat druhým. Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou významným zdrojem financování poskytovaných sociálních služeb. Zemřel nejstarší občan Oslavy osvobození V září loňského roku se dožil 100 let nejstarší občan Ořechova pan Stanislav Cimbálník, o kterém jsme se mohli dočíst také v kronice. Stále žil ve svém domku na Komenského ulici, přijímal návštěvy, sledoval dění okolo sebe nebo trávil čas ve své dílně. Zemřel v sobotu Jako každý rok, také letos se konal pietní akt na pohřebišti Rudé armády. V sobotu 28. dubna do Ořechova zavítali členové Rady Jihomoravského kraje, generální konzul Ruské federace, konzul Ukrajiny, hosté z Krajského vojenského velitelství Brno, členové Českého svazu bojovníků za svobodu, členové Vlasteneckého sdružení antifašistů Brno, členové Občanského sdružení Odkaz legionářů a starosta obce Josef Brabenec pozval také zástupce okolních obcí Nebovidy, Silůvky, Prštice a Syrovice. Přítomný byl také kněz z Pravoslavné církve v Dolních Kounicích P. Svatopluk Konstantin Ryška. Vzpomínkové akce na pohřebišti v Ořechově jsou důstojným připomenutím konce války, uctěním památky padlých a poděkováním za jejich oběti. Společnost Renata v návaznosti na pietní akt pořádala v areálu Armyparku opět odpolední program s Zápis do kroniky 2012 Strana 14 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

15 bojovými ukázkami a možností prohlídky vojenských bunkrů, techniky nebo svezení v obrněném transportéru. Bojové ukázky letos shlédlo podle prodaných vstupenek okolo 2000 diváků. Nový farář u kostela Všech svatých Vysvěcení kříže na peregrínské cestě Od 1. července 1981 působil v obou našich farnostech farnosti u kostela Všech svatých a farnosti u kostela sv. Jiří - farář P. Bohuslav Bláha, rodák z Domamile u Třebíče a téměř denně po dobu 31 let dojížděl z Brna, kde žije, ke svým farníkům. Od 1. srpna 2012 působí P. Bláha již jen u kostela sv. Jiří v Tikovicích. Současně od byl ustanoven ve farnosti u kostela Všech svatých nový kněz P. Mariusz Sierpniak. Tento kněz polské národnosti byl od dubna 2012 ustanoven farářem v moravanské farnosti a farnost Všech svatých mu byla biskupem přidělena. V loňském zápise do kroniky je uvedena skutečnost, že byla obnovena cesta ke kapli sv. Peregrina a na podzim byla osázena starými odrůdami ovocných stromů. Letos v květnu byl v místě, kde se schází nová peregrínská cesta z ulice Kyselkova od firmy Pneuservis Kadlec a cesta od kříže U Holemých na Brněnské ulici, vystavěn nový kříž. Kříž byl zbudován za podpory vedení obce na podnět Okrašlovacího spolku Ořechov. Členové spolku zajistili dřevěný kříž a kamenný podstavec vyhotovila firma Pavla Szromka z Kupařovic. Finančně se na výstavbě kříže podíleli farníci. Kříž byl vysvěcen v neděli 20. května u příležitosti poutě ke cti sv. Peregrina za účasti místního duchovního správce P. Bohuslava Bláhy, P. Mariusze Sierpniaka z Moravan, P. Gerharda Waldera z Insbrucku a pravoslavného duchovního P. Svatopluka Konstantina Ryšky z Dolních Kounic. Samotné pouti u lesní kaple se letos zúčastnili ještě kněží P. Jan Nekuda z Náměště nad Oslavou a P. Roman Kubín, rektor kostela u sv. Michala v Brně. Díky slavnosti svěcení kříže, možnosti jít po nové cestě a také příznivému počasí se sešlo na bohoslužbě v lese okolo 200 lidí a podle ohlasů byli spokojeni. Svěcení kříže na Chřibech V sobotu 6. října se konalo další svěcení kříže, tentokrát na Tikovském kopci. Už na mapách z dob Marie Terezie je tento kříž zaznamenán. V roce 1838 pak nechal občan Fabián Škorpík na vlastní náklady zbudovat nový kříž za původní, již zničený. K této události se pojí listina zavazující obec Tikovice obnovit kříž vždy, když zchátrá. Díky vstřícnosti starosty obce Josefa Brabence a finanční podpoře farníků obdivuhodnou částkou Kč, díky překonání různých technických záležitostí a spoustě práce Františka Pešky, byl v letošním roce nový kříž hotový. Z technických údajů stojí za zmínku, že dřevo na výrobu dvou trámů průřezu 21 a 21 cm v délkách 6m a 3m bylo zakoupeno v Sokolnicích. Byl vybrán kvalitní dub. Pod rukama Petra Trčky a Romana Susny z místní stolařské dílny začal vznikat kříž obřích rozměrů. Podstavec, který kříž Zápis do kroniky 2012 Strana 15 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

16 Krajské volby Výsadba lip drží, váží 310 kg a je vyroben ze železa. Beton na zabetonování základového třímetrového podstavce zajistil Ing. Miroslav Smutný a samotné zabetonování provedla firma Pavla Szromka z Kupařovic. Nátěr v několika vrstvách prováděl František Peška. Kříž byl na místo převezen traktorem s vlečkou, který zajistilo Agro Ořechov. Hromosvod namontoval Pavel Smištík. Samotný slavnostní den svěcení kříže pokazilo trochu počasí, a tak slavnost proběhla v kostele sv. Jiří za účasti duchovních otců Bohuslava Bláhy, Mariusze Sierpniaka a Konstantina Ryšky. Krajské volby se konaly 12. a 13. října Na jihu Moravy zvítězili sociální demokraté, hned za ní se umístili komunisté. Hejtmanem se opět stal lídr kandidátky ČSSD Michal Hašek. V sobotu 20. října proběhla další pěkná akce po vzoru loňské výsadby stromů na peregrínské cestě. Kolem nově zbudované polní cesty za ulicí Nová byla vysázena lipová alej. Zúčastnilo se okolo třiceti dospělých i dětí a 70 lip malolistých mělo během chvíle svoje místo a jejich květy do budoucna jistě pomohou našim včelařům v produkci medu. Výsadba lip (foto archiv OÚ) Nové ulice v obci V zápise do kroniky v minulém roce byla zmíněna nová ulice Bakešova výstavba za vojenskou bytovkou. Zajímavostí je, že v publikaci Ořechovská kronika z roku 1996, na straně 120 ve výčtu třiceti ulic v obci je hned jako první uvedena ulice s názvem Bakešova s popisem, že jde o ulici, v níž se nachází místní divadlo, o přejmenování této ulice Zápis do kroniky 2012 Strana 16 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

17 rozhodla rada OÚ v roce Podle současného zjištění šlo o záměr, který nebyl úředně uskutečněn. V tomto roce byla pojmenována nově ještě ulice Zavadilova. Jde o poslední ulici, odbočka vlevo z hlavní cesty v obci směrem na Silůvky. Prodejny v obci Na jaře byla otevřena nová prodejna Minimarket na ulici Komenského. Nabízí široký sortiment od potravin přes drogerii, hračky či základní spotřebitelské zboží. Výhodou je dlouhá otevírací doba ve všední dny do 20:00 hodin, o víkendu do 18:00 hodin. Vedle je také prodejna textilu. Obě prodejny provozuje vietnamská rodina. Vedle minimarketu je ještě nová prodejna květinářství. Naopak v Tikovicích byla prodejna potravin uzavřena. Ukončení zubní ordinace Po více než 30 letech ukončila v Ořechově činnost zubní lékařka MUDr. Eva Zelinková. V současné době je v Ořechově pouze jedna zubní lékařka MUDr. Leona Klčová. V Ořechově Zápis do kroniky 2012 Strana 17 (celkem 17) Zapsala Leona Steingartová

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Přítomni: Omluveni: Petra Bauerová, Petr Drahota, Václav Khek, Petra Machová,

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Položka tis. Kč Popis CELKEM 27413,1. 2122-sběr a zprac. druh. sur. 5137 - DIM Nákup kontejnerů 5169 - nákup služeb 0 kontejnery na sklo odvoz

Položka tis. Kč Popis CELKEM 27413,1. 2122-sběr a zprac. druh. sur. 5137 - DIM Nákup kontejnerů 5169 - nákup služeb 0 kontejnery na sklo odvoz Položka tis. Kč Popis CELKEM 27413,1 2122-sběr a zprac. druh. sur. 5137 - DIM Nákup kontejnerů 5169 - nákup služeb 0 kontejnery na sklo odvoz 0 2212 - silnice 5139 - materiál 0 na běžnou údržbu 5156 -

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více