Vyšlo 20. dubna 2012 číslo 2/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšlo 20. dubna 2012 číslo 2/2012"

Transkript

1 v Vyšlo 20. dubna 2012 číslo 2/2012 cena 10 Kč Z OBSAHU: Zprávy z obce, Účast zastupitelů na jednáních ZO, Duchovní slovo - Velikonoce, ZŠ a MŠ Bohuňovice, TJ Sokol Bohuňovice - Volejbalový oddíl, Bohuňovické mažoretky, Názor zastupitele, Program kina Vlakové nádraží SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ KONCERTY PŘÁTEL HUDBY (strana 2) (strana 10) ZPRÁVY Z OBCE VOLEJBALOVÝ ODDÍL (strana 3) (strana 11) SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012 BOHUŇOVICKÉ MAŽORETKY (strana 7) (strana 11) DUCHOVNÍ SLOVO KOVÁŘSKÉ SLAVNOSTI (strana 7) (strana 12) ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE SPOLEČENSKÁ RUBRIKA (strana 8) (strana 13) KNIHOVNA BOHUŇOVICE ČERNÁ KRONIKA (strana 9) (strana 14) VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PROGRAM KINA (strana 10) (strana 16)

2 2. strana BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ 1. ročník, číslo 2/2012 Vydavatel: Obec Bohuňovice, 6. května 109, Bohuňovice, IČ Evidence MK ČR E Tiskne: Prosperus, s.r.o. v nákladu 350 ks Toto číslo vychází v Bohuňovicích dne 20. dubna Vychází 5krát ročně. Příjem článků a inzerce: Uzávěrka příštího čísla: 31. května 2012 Odpovědný redaktor, grafika: Michal Prutyszyn K vydání čísla přispěli: Jiří Baťa, Bc. Michal Štýbnar, Bohumíra Coufalová, Eva Dokoupilová, Bc. Jana Faltysová, Mgr. Gabriela Jefimová, Olga Korytárová, Mgr. Ladislav Král, Ing. Miroslav Pauch, Ing. Jiří Petřek, Mgr. Josef Švéda. Obecní úřad Bohuňovice 6. května 109, Bohuňovice Tel: Fax.: Úřední hodiny: Pondělí Středa Slovo redakce Vážení spoluobčané, milé čtenářky a čtenáři, do rukou se Vám dostává již druhé číslo vydání Bohuňovického zpravodaje, tentokrát v jarním faceliftu. Jak jste si jistě všimli, na obálce je další archivní fotografie z naši vsi. Tentokrát vlakové nádraží. Bohužel se mi nepodařilo přesně zjistit v jakém roce byl snímek pořízen. Zajímavostí je, že budova nádraží stojí na katastrálním území Moravská Loděnice, kde byla také v roce 1868 postavena. V Bohuňovicích údajně nádraží nechtěli. Toto téma by si jistě zasloužilo i samostatný článek v našem zpravodaji. K prvnímu číslu, které vyšlo koncem ledna t.r., jsme zaznamenali několik podnětů, vesměs pozitivních. Objevilo se i pár připomínek, pro něž je třeba z větší části hledat určitý kompromis. V plánu je také vytvořit řadu nových rubrik, ty ovšem představují další desítky hodin práce. Tak snad se nám to v dalších vydáních podaří. Každopádně je stále co zlepšovat. Problematikou radničních periodik se také nedávno zabývala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Ta projednala vládní návrh novely tiskového zákona, který rozšiřuje možnosti publikovat v radničních novinách také opozičním zastupitelům. To znamená, že všichni zastupitelé budou mít nárok na přiměřený prostor ve zpravodajích k publikování svých názorů. Cílem by tak měla být zvýšená míra objektivity a informovanosti občanů o činnosti a postojích jimi volených zástupců. V tomto čísle Vám nabízíme opět šestnáct stran informací především o dění v naší obci. také chodci, o bezpečnosti a dodržování určitých pravidel se více dozvíte na straně 6. Na stejné stránce najdete i tabulku účastí zastupitelů na jednáních zastupitelstva. Na další straně se poprvé objevuje duchovní slovo pana faráře, ještě k tématu Velikonoc. Následují za sebou příspěvky Základní a Mateřské školy, obecní knihovny, přes kulturní činnost kruhu přátel hudby až ke sportu. Tentokrát se dočtete o volejbalovém oddíle a bohuňovických mažoretkách. Doporučuji také stránku 12, která se věnuje 2. ročníku kovářských slavností. Dnešní Slovo redakce by mělo také trochu pokrýt chybějící sloupek Úvodní slovo. Aktuálních témat v Bohuňovicích je poměrně mnoho, stačí si jen vybrat. Jedním z nich je kriminalita v obci. Jen za letošní rok se v Bohuňovicích událo hned několik ne zrovna příjemných událostí. Zmíním se pouze o krádežích. Oblíbeným zázemím zlodějů jsou prostory již zmiňovaného vlakového nádraží, odkud bylo odcizeno několik kol. Před zloději nezůstává uchráněn ani místní hřbitov, ze kterého se opakovaně ztrácí květiny, květináče, vázy apod. Ještě o to smutnější je, že to dělají někteří naši spoluobčané. Obecní strážníci nemají šanci tomu zabránit. Pomoci by jim tak mělo několik fotopastí, které budou umístěny na některých problémových místech. Zastupitelstvo obce se chce na nejbližších jednáních zabývat všeobecně bezpečností a pořádkem v obci, a to za přítomnosti zástupců Policie ČR. V úvahách je také kamerový systém, který by monitoroval některé části obce. Lze očekávat, že s přibývající nezaměstnaností a stále omílanou krizí půjde o čím dál častější společenský jev i u nás v Bohuňovicích. Na následující stránce najdete zprávy o činnosti zastupitelstva a rady, kde se dozvíte jak vaši zvolení zástupci pracují, co je a bude v obci nového. S příchodem jara se opět začínají na cyklostezky vracet bruslaři, cyklisté a Přeji příjemně strávené jarní dny při čtení našeho zpravodaje. Michal Prutyszyn

3 3. strana Zprávy z obce Od minulého čísla časopisu jednala rada obce pětkrát. V měsíci lednu 2012 proběhlo jedno jednání rady, v únoru tři a v březnu jedno jednání rady. V únoru proběhlo i 11. veřejné zasedání zastupitelstva obce. Z materiálů, které rada obce projednala a vzala na vědomí či schválila jsem usnesení seřadil opět podle oblastí, kterých se týkají. Kdo má zájem o úplný výčet všech usnesení, může využít naše obecní www stránky (www.bohunovice.cz), kde jsou všechna usnesení zveřejněna. K investicím a dotacím vzala rada obce na vědomí: - kontrolu provedení a administrace akce podpořené z Operačního programu životní prostředí nazvané Regenerace ZŠ Bohuňovice s rekuperací vzduchu s výsledkem bez závad a připomínek - rozhodnutí o dotaci z OPŽP na nákup kompostérů a návrh dalšího postupu - předpokládané podmínky výzvy k podávání žádosti o dotaci na zateplení veřejných budov (u nás se to týká DPS) a schvaluje další postup přípravy žádosti - podání žádostí o poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení pro jednotky JPO II a JPOV dobrovolných hasičů obce - možnosti a podmínky pro podání žádosti o dotaci na úsporu energie na veřejné osvětlení z programu Efekt zaslání smluv o výpůjčce na kompostéry s průvodním dopisem všem občanům obce a očekávaný průběžný zájem obyvatel - podání žádosti o dotaci na zateplení DPS z dotačního titulu Operační program životní prostředí - že Olomoucký kraj rozhodl o poskytnutí příspěvku na obnovu vybavení hasičů JSDH Bohuňovice ve výši ,- Kč K investicím a dotacím rada obce schválila: - záměr podat žádost o příspěvek na investici do ubytovny Centra zdraví z dotačního titulu Významné projekty Olomouckého kraje - přepracování energetického auditu na Dům pro seniory pro přípravu nové žádosti na zateplení tohoto objektu - žádost o zpracování investičního záměru akce Cyklostezka Olomouc Šternberk - poslední etapa za podpory 50% dotace z Fondu pro přípravu projektů na střední Moravě a za spoluúčasti obce Štarnov, jako přípravu pro plánovanou výzvu Regionálního operačního programu na Střední Moravě (ROP) - žádost o odklad úhrady poplatku za odvádění vod z ČOV z důvodů probíhající rekonstrukce realizované za účelem výrazného zlepšení parametrů čištění - uzavření dohody s SSOK o údržbě zeleně na zpomalovacím ostrůvku na ulici Trusovická v předloženém znění - podání žádosti o dotaci z Olomouckého kraje na opravu ubytovacího křídla Centra zdraví dle předloženého rozsahu - uzavření smlouvy s Regionální agenturou pro rozvoj Střední Moravy na zhotovení studie projektu Cyklostezka Olomouc- Šternberk poslední etapa v předloženém znění - uzavření smlouvy o spolupráci s obcí Štarnov na zajištění studie projektu Cyklostezka Olomouc- Šternberk poslední etapa spočívající v úhradě částky 15 tis. Kč K opravám a údržbě vzala rada obce na vědomí: - dokončení úprav v Kulturním domě v souladu s výzvou Stavebního úřadu ve Šternberku ze dne žádost JUDr. Miroslava Ošťádala o sjednání nápravy na špatně odvodněné komunikaci Pod Lipami u jeho RD včetně návrhu řešení - žádost p. Svozila o spolupráci při odvodnění komunikace před jejich novostavbou s tím, že možnost spolupráce vítáme a projednáme - ovou žádost pana Zetky o opravu a odvodnění komunikace nad Výmolem s tím, že návrh dočasného řešení je zpracován a měl by být letos realizován - že schválené stavební úpravy na ubytovně Centra zdraví budou zahájeny 13. února 2012 K opravám a údržbě rada obce schválila: - smlouvu o dílo na realizaci zastupitelstvem obce schválených stavebních úprav na ubytovně Centra zdraví s vítězem veřejné soutěže firmou IDOP Olomouc a.s. - navržený postup spolupráce obce a p. Svozila při provizorním řešení odvodnění jeho pozemku a přilehlé místní komunikace - úhradu materiálu pro opravy ve Sportklubu dle žádosti TJ Sokol Bohuňovice - objednávku na jarní čištění komunikací v obci firmě SEKNE, s.r.o. K obecnímu majetku rada obce vzala na vědomí: - předběžné výsledky hospodaření CZ Bohuňovice s.r.o. za rok žádost manželů Peřinových o prodej 3m2 obecního pozemku pod jejich stavbou s tím, že tento převod je součástí dříve schválených směn, které jsou z větší části připraveny - žádost o výmaz zástavního práva na Domě služeb ve vazbě na úplné splacení půjčky ze SFŽP na kanalizaci v centru obce realizovanou před 10-ti lety - žádost pana Karla Fily o koupi části pozemku p.č. 136/9 v k.ú. Moravská Loděnice s tím, že prodej pozemku na tomto místě nelze na parkování nákladních aut zastupitelstvu obce doporučit - žádost manželů Jaroslava a Anny Krejčí o koupi části pozemku p.č. 12/7, k.ú. Bohuňovice přiléhající k pozemku s jejich rodinným domem s tím, že žádost bude nejprve posouzena v komisi pro výstavbu a rozvoj - požadavky starousedlíků o majetkové dořešení bývalého mlýnského náhonu v lokalitě Horní Lhotské a požadavky zájemců o výstavbu RD v této lokalitě - žádost fy Suhox, s.r.o. o jednání

4 4. strana k odkupu či pronájmu zem. pozemků obce pro pěstování energetických dřevin - dokument Závěrečný účet obce Bohuňovice za rok 2011 připravený k přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 K obecnímu majetku rada obce schválila: - inovaci výpočetní techniky OÚ dle předložených nabídek - zakoupení notebooku pro zpracování Bohuňovického zpravodaje pro potřeby šéfredaktora - uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s SSOK na veřejné osvětlení zpomalovacího ostrůvku na ulici Trusovická v předloženém znění - vzorovou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby se společností SMP Net, s.r.o. zastoupené společností RWE Distribuční služby, s.r.o. na práce spojené s rekonstrukcí plynárenských zařízení na pozemcích ve vlastnictví obce K podnětům a tématu zastupitelstva obce vzala rada obce na vědomí: - plnění rozpočtu obce za rok 2011 a návrh rozpočtu obce na r návrh prioritních akcí na r další připomínky ke stávajícímu jednacímu řádu zastupitelstva a zcela nový návrh jednacího řádu zastupitelstva - úkoly z veřejného zasedání ZO včetně návrhu jejich řešení - všechny zaslané podněty k návrhu nového jednacího řádu zastupitelstva obce a doporučila zastupitelstvu obce schválit na nejbližším jednání ZO nový jednací řád zastupitelstva dle upraveného návrhu rady obce - další postup v řešení úkolů zastupitelstva obce č. 11 K podnětům a tématu zastupitelstva obce rada obce schválila: - program 11. veřejného zasedání ZO dne na OÚ Rada obce doporučila zastupitelstvu obce: - schválit rozpočet obce na r ve vyrovnané výši celkem ,- Kč - schválit plán prioritních akcí na rok 2012 dle předloženého návrhu - schválit jednací řád zastupitelstva opravený dle všech zaslaných připomínek ke stávajícímu jednacímu řádu - inspirovat se u jiných obcí a měst, jakou podrobnost mají záznamy z veřejných zasedání ZO a v souladu s jednacím řádem přizpůsobit svoje požadavky na úroveň podrobnosti záznamů z našich veřejných zasedání V oblasti školství vzala rada obce na vědomí: - že do první třídy bylo zapsáno 48 dětí, což znamená, že budou otevřeny 2 první třídy - výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy Bohuňovice za rok 2011 ve výši ,46 Kč - další informace k postupu zřizovatelů při vyhlašování konkurzu na ředitele škol zřizovaných obcemi a doporučuje vyzvat zastupitele k vyslovení názoru, zda konkurz na ředitele naší školy vyhlásit či nikoliv V oblasti školství rada obce schválila: - v souladu se zákoníkem práce a novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění, nové platové výměry pro ředitelku právního subjektu Základní škola a mateřská škola Bohuňovice platné od 1. ledna 2012 a 1. února výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy Bohuňovice za rok 2011 a převedení celého hospodářského výsledku ve výši ,46 Kč do rezervního fondu školy - zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci rozvodů NN a slaboproudu v budově základní školy dle nabídky formy ELPRAMONT s.r.o. - vyhlášení konkurzu na ředitele právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice v termínu do konce března základní parametry a termíny vyhlášení konkurzu na místo ředitele ZŠ a MŠ Bohuňovice - zadání opravy části štítové zdi budovy ZUŠ vítězi výběrového řízení firma AZ Stavby, s.r.o. - vyúčtování nákladů na provoz ZŠ a MŠ Bohuňovice jako podklad k fakturaci příspěvků na provoz školy od obcí Hlušovice a Štarnov za jejich děti navštěvující naši školu Kromě výše uvedeného rada obce vzala na vědomí: - že letošní tříkrálová sbírka vynesla v Bohuňovicích ,- Kč - několik žádostí o přijetí do pracovního poměru na OÚ v Bohuňovicích - informaci Magistrátu města Olomouce o povinnosti provádět povodňové prohlídky ve správním obvodu obce a aktualizaci povodňových orgánů obce - dotazník k problematice stížností na zdroje zápachu v obci - oznámení jezdeckého klubu DER- BY s.r.o. o konání drezurních a skokových soustředění s tím, že obec nemá námitek - dopis obyvatelky panelového domu požadující řešení hluku z dětského hřiště a přerostlou zeleň - nové předpisy pro zdaňování výtěžků z tombol s tím, že případné poplatky směřované do obecního rozpočtu z tombol na akcích pořádaných organizacemi se sídlem v obci budou organizátorům v plné výši vráceny formou příspěvku na jejich činnost - že výběr místních poplatků bude zahájen dne informace k územní studii lokality Za Humny a k problematice pojmenování a přejmenování ulic v obci - zahájení výběru místních poplatků a stočného na OÚ - informace k podmínkám žádosti o schválení bezbariérové trasy v obci Kromě výše uvedeného rada obce schválila: - vypsání XII. kola výběrového řízení na půjčky občanům z Fondu rozvoje bydlení v předloženém znění - plán rozpočtu SPOZ na rok 2012 v přeloženém znění - objednávku stolních a kapesních kalendářů na r dle předloženého návrhu - podání žádosti na Magistrát města Olomouce na zpracování územní studie lokality Za Humny - propagaci obce v regionálním časopisu Kdy-kde-co a v příloze Deníku Evropské dotace v Olomouckém kraji - příspěvek na činnost ošetřovatelské služby Charity Šternberk ve výši 4 000,- Kč - přijetí neinvestičního příspěvku 148 tis. Kč z rozpočtu Olomouckého kraje na financování JSDH v Olomouckém kraji pro JSDH Bohuňovice - v souladu se schváleným rozpočtem obce spolufinancování JSDH v obci nejméně ve výši 148 tis. Kč - předloženou smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku 148 tis. Kč

5 5. strana z rozpočtu Olomouckého kraje na financování JSDH Bohuňovice Jak bylo uvedeno, zastupitelstvo obce jednalo jedenkrát. Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 11 dne přijalo následující usnesení: I. Bere na vědomí 1. Zprávu o činnosti rady obce a plnění úkolů zastupitelstva obce. 2. Plnění rozpočtu obce za rok Záměr komise školské, mládeže a sportu prověřit situaci v mateřských školkách, především v MŠ 6. Května II. Schvaluje 1. Doplnění do prioritních akcí na rok 2012 rekonstrukci elektrických rozvodů v budově ZŠ 2. Plán prioritních akcí na rok 2012 dle doplněného návrhu. 3. Rozpočet obce na r ve vyrovnané výši celkem ,- Kč. III. Ukládá 1. Zastupitelům navrhnout řešení oddělení jídelny v Kulturním domě od sálu T: Provozovateli KD vypracovat návrh provozního řádu v Kulturním domě včetně možnosti kompletního úklidu T: Oslovit SSOK na opravu krajské komunikace v obci Bohuňovice T: O: místostarosta 4. Radě obce zpracovat koncepci zimního úklidu v obci T: Řediteli CZ Bohuňovice, s.r.o. rozklíčování nájmu a energií ZŠ a MŠ Bohuňovice v prostorách CZ Bohuňovice T: Zjistit náklady na energie v ZŠ a MŠ T: O: místostarosta Uvedené závěry zastupitelstva včetně jím zadaných úkolů a zejména množství přijatých usnesení rady obce, tedy výkonného orgánu samosprávy, jsou důkazem poměrně velkého rozsahu činnosti samosprávy v každém úseku ročního období. Oblasti činnosti jsou rozmanité, mnohdy administrativně náročné a nejde je vyřešit během několika dnů. Na řešení úkolů se svými dílčími částmi podílejí téměř všichni zaměstnanci OÚ bez ohledu na jejich hlavní činnost. Je to proto, že náš OÚ není předimenzovaný, což si může každý zájemce sám třeba na internetu vyhledat a provést srovnání personálního obsazení v podobně velkých obcí. Každá úřednice má několik agend a úseků činnosti a k tomu ještě přenesenou státní správu. V různých obdobích roku jde vždy o úkoly stěžejní a doplňkové. Stěžejním úkolem přechodu jednoho roku na druhý jsou vždy inventury, závěrečný účet a zákonem stanovený přezkum hospodaření obce. Naše obec každoročně požaduje i nepovinný audit účetní závěrky. V době, kdy píši tento příspěvek, je přezkum hospodaření nezávislým auditorem dokončen s výsledkem bez výhrad a audit účetní závěrky rovněž s výrokem bez výhrad. S ohledem na loňské legislativní změny v účetnictví obcí a v nakládání s majetkem obcí, je to výsledek více než skvělý. Na OÚ se dokončuje výběr místních poplatků a stočného. Chci poděkovat občanům za jejich odpovědný přístup a vyjádřit přesvědčení, že i v letošním roce nebude v naší obci žádný neplatič, což je výsledek, o němž si mohou nechat zdát prakticky všechna města, ale i většina obcí. Dílem je to proto, že výše přímé poplatkové zátěže našich občanů je ve srovnání s okolím nízká a nezměnila se již od r. 2007, dílem je to (dle mého názoru) i systémem výběru poplatků v hotovosti přímo na OÚ. Na období vybírání místních poplatků jsme naplánovali i shromažďování smluv o výpůjčce kompostérů. Návrhy smluv obdržela každá domácnost, aby se mohla svobodně rozhodnout, zda má o kompostér zájem a zvolit si i velkost. Zatím se zdá, že obyvatelé pochopili výhodnost této neopakovatelné nabídky a počet podepsaných smluv naplňuje předpoklady. Krátce se vrátím k akcím loňského roku, které stále probíhají. Z investičních akcí, které přešly z minulého roku je téměř dokončena komunikace III. třídy v Trusovicích. Na té se obec podílí úhradou chodníků a parkovacích zálivů, veřejného osvětlení a podílem na dešťové kanalizaci. Ostatní je investice Olomouckého kraje. V současné době probíhá závěrečné odstraňování nedodělků a závad, které však nebránily kolaudaci a provozování. Vše musí být dokončeno do konce dubna t.r. Největší akce loňského roku byla Modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod. Tato akce je podpořena dotací z Operačního programu životní prostředí a fakt, že se zhotoviteli nepodařilo dílo dokončit ve smluvním termínu nemá negativní vliv na náš finanční podíl na této akci, spíš lze očekávat určitou úsporu v souvislosti se smluvní pokutou, která se ovšem rozdělí mezi poskytovatele dotace i obec. Dílo by mělo být předáno ke zkušebnímu provozu v květnu t.r. Proplacení schválených dotací na tuto akci, ani zbytku dotace na již dokončenou akci Regenerace budovy základní školy s rekuperací vzduchu není navzdory mediálním poplašným zprávám ohroženo. V rámci zpráv z obce si dovolím přidat několik informací, které (jak se ke mně doneslo) jsou probírány v různých skupinách na různých úrovních debat. Jde o pravidla využívání naší cyklostezky. Dovolil jsem si nejen získat nějaké informace z internetu, od projektantů i policie, ale využil jsem svého dlouhodobého osobního vztahu s koordinátorem rozvoje cyklistické dopravy ČR, Ing. Jaroslavem Martínkem. O získané informace a doporučení se s Vámi podělím v následující části. Pokusil jsem se zjistit, zda existují oficiální pravidla či jasná a závazná doporučení, zejména pro takzvané smíšené stezky označené dopravní značkou Stezka pro chodce a cyklisty. Takové jsou i naše cyklostezky. Zákon tento případ upravuje pouze takto: (5) Je li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou Stezka pro chodce a cyklisty, nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce. Koordinátor rozvoje cyklistické dopravy ČR potvrdil, že přesnější pravidla či oficiální metodika není. Mnoho různých doporučení bylo sice vydáno, nicméně ve finále je stejně nejdůležitější vzájemná ohleduplnost.

6 6. strana Na internetu lze vyhledat spousty názorů a diskusí, dokonce i doporučujících pravidel vypracovaných policií. Prakticky všichni, t.j. cyklisté, chodci, rodiny s dětmi i s kočárky, in-line bruslaři i lyžaři se vzácně shodují na tom, že na tyto stezky by neměli mít přístup psi. Krom toho, že majitelé po nich neuklízejí, jsou zvířata ve svém pohybu nevyzpytatelná a tudíž nebezpečná pro všechny. A to bez vodítka i na vodítku. Dovoluji si o tento přístup požádat všechny majitele psů a rozšířím svůj požadavek i na majitele koní. Již proto, že po nich také neuklízejí. Závěrem tohoto článku připojím několik pravidel, která jsou dostupná na internetu. Určitě nejde o všeřešící pravidla vymahatelná právem, ale alespoň něco. Pro smíšenou cyklostezku, která z principu není určena pro motorová vozidla a je tedy bližší chodníku, lze tato pravidla chápat i tak, že cyklisté i chodci se drží vpravo, což je i názor projektantů těchto smíšených cyklostezek. 10 OBECNÝCH PRAVIDEL PRO BEZPEČNOU JÍZDU PO CYKLOS- TEZCE 1. Především ohleduplnost všichni uživatelé stezek by měli respektovat ostatní uživatele, jejich dovednosti, rychlost a způsob přepravy nebo chůze. 2. Cestujte v souladu s obvyklými zásadami pravidel silničního provozu a předvídavým způsobem reagujte na stav komunikace. 3. Neblokujte stezky ač jste ve skupině, nebo se svým zvířecím miláčkem, snažte se, abyste neblokovali pohyb ostatních uživatelů. Využívejte stezku po jednom za sebou ne vedle sebe. 4. Držte se pravé strany využívejte pravou stranu stezky dle jejího stavu, vyjma předjíždění dalšího uživatele. Při změně směru jízdy se podívejte dozadu, zda nebudete ohrožovat uživatele, který jede za vámi. 5. Míjejte ostatní uživatele stezky po jejich levé straně používejte signálu rukou pro upozornění těch, co jedou za vámi. Předjíždějte je s dostatečnou rezervou. Pamatujte, že reakce dětí a zvířat jsou nepředvídatelné. 6. Dávejte včas zvukové znamení před zamýšleným předjížděním dopřejte osobě, kterou míjíte, dostatek času na reakci. 7. Respektujte dopravní značky a signály všímejte si zejména upozornění, kde stezky křižují silnice nebo železnice. Buďte opatrní při jejich přecházení. 8. Za snížené viditelnosti sviťte buďte vybaveni ve vlastním zájmu světly v kteroukoli dobu. Nejezděte po stezkách pod vlivem alkoholu. 9. Neničte vybavení stezek ani jejich povrch. Udržujte čistotu a neodhazujte odpadky na stezku ani do jejího okolí. 10. Respektujte soukromý i veřejný majetek stezky jsou veřejně přístupné, avšak často vedou místy, která jsou soukromým vlastnictvím. Tolik zprávy z obce. Přeji všem krásné Velikonoce a pozitivní mysl. Ing. Jiří Petřek starosta obce Účast zastupitelů na jednáních zastupitelstva duben 2012 Zastupitel/ka Volební subjekt Přítomen na zasedání Nepřítomen na zasedání Poznámky Baťa KDU-ČSL 12 3 Cenkl ODS 13 2 Demelová ODS 10 5 Faltysová ODS 14 1 Grúzová KDU-ČSL 12 3 Keclíková ODS 14 1 Král TOP 09-VV 14 1 Malaska TOP 09-VV 12 3 Nováková ODS 13 2 Petřek ODS 14 1 Prutyszyn TOP 09-VV 15 0 Šimša ODS 15 0 Vychodil ODS 5 0 mandát od Weidinger ODS 7 8 Ženčica TOP 09-VV 8 0 mandát od Účast zastupitelů na jednáních zastupitelstva od 11. listopadu 2010 (1. ustavující zasedání) do 12. dubna Za tuto dobu proběhlo celkem 15 veřejných zasedání zastupitelstva. Tabulka nezohledňuje důvody nepřítomnosti zastupitelů. (red)

7 7. strana Duchovní slovo Velikonoce Zanedlouho budeme prožívat Velikonoce. Mají nám ještě dnes co říci? Zdánlivě nic. Pro miliony lidí jsou Velikonoce vítaným víkendovým oddechem v jarní přírodě. Veliká noc se nazývá svátek jara. Někteří pokud vyrostli v křesťanském prostředí si ještě zavzpomínají na ticho Božího hrobu, okázalé vzkříšení, matičky a na jiné atraktivní velikonoční zvyky. Ale to bylo kdysi. Křesťanství je pomalu odepisováno z veřejného života a jim to nijak nevadí. Navzdory všem šansonům které opěvují dnešního člověka, že si umí se vším poradit a nemá s ničím problém, mnoho lidí trpí pod tíhou života, neví si rady se svou existencí a nezná žádnou uspokojivou odpověď na otázku, proč život nakonec musí končit smrtí. Nepřeháníme, když řekneme, že člověk pluje po otevřeném moři na ledové kře, která pomalu taje. Jaká síla ho za dané situace zachrání? Křesťanský pojem vykoupení nechápe, nebo s ním nechce mít nic společného. A přitom touží po vysvobození z toho údělu smrti. Ví, že každá lidská moc se přežije a není spolehlivá. Čím víc se blíží smrti, touží po moci, která by mu přece jen pomohla přežít. Útěcha, že bude žít ve svých dětech, ve svých ideálech a vytvořené práci, působí jako droga, ale jen na chvíli a trvale ho neuspokojí. V historii lidstva jen křesťanství nabídlo člověku pomocnou sílu, která ho může osvobodit od zoufalého údělu smrti: Ježíšovo zmrtvýchvstání. Ježíšovo zmrtvýchvstání není jen epizodkou z doby před lety, která nenávratně klesla do propadliště dějin. Kristovo vzkříšení je věčné dnes. Smrt a Ježíšovo vzkříšení jsou nerozlučně spjaty, jako by tvořily jeden celek. Jen s tím rozdílem, že smrt Ježíšova byla kontrolovatelná, zatím co zmrtvýchvstání nikdo neviděl. Žádný vážný historik Ježíšovu smrt nepopírá. Leon Bloy kdysi řekl, že pro tento náš život, který je plný bolestí, těžkostí a ztrát, existuje jen jedno vysvětlení: vzkříšení. Je to jistě hluboké zdůvodnění, ale má jednu potíž. Vzkříšení Ježíšovo s jeho důsledky pro člověka. To, že smrtí byl vykoupen k věčnému životu se dá pochopit jen v rámci křesťanské víry. Velikonoční víru nelze dokázat, ani někomu namluvit nebo vnutit. Už proto, že se vymyká zákonu světa o koloběhu života a smrti. Buď tuto víru mám jako nezasloužený dar Boží, nebo si ji musím vyprosit. Ale nevěřit, jak řekl kdysi Viktor Hugo, je mnohem těžší, než věřit. Všem čtenářům nového časopisu přeji radostné prožití křesťanských svátků a těm, kteří se podílejí na práci s vydáváním nového časopisu hodně sil a vytrvalosti. J. Švéda Omluva redakce Bohuňovického zpravodaje Redakce zpravodaje se omlouvá čtenářům a Mgr. Josefu Švédovi za opožděné vydání příspěvku. Vzhledem ke stanovenému datu uzávěrky a technickým možnostem zpracování a tisku, nebylo možné vydat zpravodaj před Velikonocemi. (red) Náboženská víra - Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Obyvatelstvo podle náboženské víry Obec Obyvatelstvo celkem Věřící - nehlásící se k církvi, náboženské společnosti Věřící - hlásící se k církvi, náboženské společnosti Církev římskokatolická Církev československá husitská Českobratrská církev evangelická Bez náboženské víry Bohuňovice Štarnov Hlušovice Otázka na víru byla ve sčítání lidu dobrovolná.

8 8. strana Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice Žáci z 5. ročníku se zúčastnili krajského kola Matematické olympiády Matematický klokan Před Vánocemi proběhlo v páté třídě formou domácí přípravy dobrovolné školní kolo Matematické olympiády, z něhož vzešli tři úspěšní řešitelé 5. ročníku z původních šesti statečných počtářů. Antonín Staroštík, Tomáš Pospíšil a Ali Kodratallah Ostowar se tedy jako jediní přihlásili i do okresního kola Matematické olympiády, které proběhlo 25. ledna v Olomouci na ZŠ Fr. Stupky. Soutěž byla pro žáky 5. a 9. ročníku. Mladší děti měly časovou dotaci 90 minut na splnění tří zapeklitých úkolů. Starší skupina se mohla potýkat se čtyřmi ještě složitějšími úlohami až čtyři ZÁPIS DO 1.TŘÍDY V sobotu 21. ledna pořádala naše škola pro budoucí školáky zápis do 1. třídy pro školní rok 2012/2013. Abychom nastávajícím prvňáčkům, jejich rodičům i sourozencům, se kterými přicházeli, tuto událost co nejvíce zpříjemnili, byla celá škola v pohádce. Děti si hodiny. Přihlášených účastníků bylo poměrně mnoho, proto byli rozmístěni do tří tříd. Bohuňovičtí reprezentovali naši školu opravdu přímo vzorově. Dva byli úspěšnými řešiteli. Ali Ostowar se umístil na 8. místě a Antonín Staroštík si vybojoval dokonce druhou příčku. Jejich úsilí a výkon si zaslouží poděkování a dostatečnou pochvalu. Možná se Toník dostane i do dalšího kola. Držíme palce. Mgr. Gabriela Jefimová, tř. uč. s rodiči mohli projít budovu školy, v některých třídách se ocitli v různých pohádkách. Mohli navštívit Macha a Šebestovou, Otesánka, perníkovou chaloupku, pohádkový les a potkat ve škole spoustu pohádkových postav. V pohádkových třídách si děti, a nejen ony, vyzkoušely svou zručnost stříhaly, skládaly z papíru, modelovaly, kreslily, zdobily perníčky. Vyzkoušely si také práci na počítači a interaktivní tabuli, nechybělo však ani tradiční povídání si s dětmi. Než si prošly všechna pohádková stanoviště, každá paní učitelka už měla představu, jak jsou šikovné, co vše se naučily ve školce i doma. Hojná účast předčila naše očekávání, stejně tak jako milé a příjemné reakce rodičů na tento zápis. V týdnu od 12. do 16. března probíhala na naší škole soutěž Matematický klokan. Žáci ročníku poměřili své schopnosti logického uvažování hned ve čtyřech věkově odstupňovaných kategoriích. Rozdělení do jednotlivých kategorií bylo následující: 1. stupeň: kategorie Cvrček 2. a 3. ročník kategorie Klokánek 4. a 5. ročník 2. stupeň: kategorie Benjamín 6. a 7. ročník kategorie Kadet 8. a 9. ročník Přehled nejúspěšnějších řešitelů na prvních třech místech v každé kategorii: kategorie Cvrček: Matouš Páleník (3.B) Daniel Kotrouš (3.B) Pavel Bittner (3.B) kategorie Klokánek: Eliška Stužková (4. roč.) Ali Kodratallah Ostowar (5. roč.) Alžběta Machalová (4. roč.) Lucie Šmajserová (4. roč.) kategorie Benjamín: Sabina Císařová (6. roč.) Veronika Šmajserová (7. roč.) Daniel Páleník (6. roč.) kategorie Kadet: Tomáš Zahrada (8. roč.) Patrik Lukeš (8. roč.) Marek Mandát (9. roč.) Tonda Obal - jak třídíme odpad Společnost EKO-KOM podporuje velice příjemný osvětový program Tonda Obal, jehož zástupkyně k nám na školu přijely až z Prahy dne , aby žákům formou besedy objasnily podstatné body procesu třídění odpadu a jeho dalšího zpracovávání. Postupně se během celého dne na této aktivitě vystřídaly všechny ročníky. Děti se aktivně zapojovaly, protože s touto tematikou již byly seznamovány průběžně během celé školní docházky od první třídy. I přes to se dozvěděly několik nových zajímavostí. Každý si může své znalosti z oboru nakládání s odpady doplnit nebo vyzkoušet na webových stránkách:

Vyšlo 20. července 2012 číslo 3/2012 SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ ZPRÁVY Z OBCE INFORMACE O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI V BOHUŇOVICÍCH

Vyšlo 20. července 2012 číslo 3/2012 SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ ZPRÁVY Z OBCE INFORMACE O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI V BOHUŇOVICÍCH w Vyšlo 20. července 2012 číslo 3/2012 cena 10 Kč www.bohunovice.cz Z OBSAHU: Zprávy z obce, Informace o bezpečnostní situaci v obci, Třídění odpadů se stále vyplácí, Bioplynová stanice v ZD Bohuňovice,

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

cena 10 Kč číslo 1/2014 1. května 2014 www.bohunovice.cz První vysvědčení našich prvňáčků Vykácenou alej nahradí nová výsadba (strana 15) (strana 10)

cena 10 Kč číslo 1/2014 1. května 2014 www.bohunovice.cz První vysvědčení našich prvňáčků Vykácenou alej nahradí nová výsadba (strana 15) (strana 10) u cena 10 Kč číslo 1/2014 1. května 2014 www.bohunovice.cz Vykácenou alej nahradí nová výsadba (strana 15) První vysvědčení našich prvňáčků (strana 10) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ strana

Více

Druhá dráha letiště Bohuňovice opět ve hře. Kraj se poradí s Úřadem pro civilní letectví.

Druhá dráha letiště Bohuňovice opět ve hře. Kraj se poradí s Úřadem pro civilní letectví. v cena 10 Kč číslo 2/2014 8. srpen 2014 www.bohunovice.cz Druhá dráha letiště Bohuňovice opět ve hře. Kraj se poradí s Úřadem pro civilní letectví. Slavnostní otevření cyklostezky (strana 20) Volby do

Více

VZPOMÍNKY NA AFRIKU září - listopad 2012

VZPOMÍNKY NA AFRIKU září - listopad 2012 m Vyšlo 25. září 2012 číslo 4/2012 cena 10 Kč www.bohunovice.cz Z OBSAHU: Údajné tunelování rozpočtu Centrem zdraví, Besedy se spisovatelkou Březinovou, Vzpomínky na Afriku, Postup fotbalového mužstva

Více

cena 10 Kč číslo 4/2014 20. prosince 2014 www.bohunovice.cz Vernisáž Evy Pilarové (strana 15) (strana 20)

cena 10 Kč číslo 4/2014 20. prosince 2014 www.bohunovice.cz Vernisáž Evy Pilarové (strana 15) (strana 20) x cena 10 Kč číslo 4/2014 20. prosince 2014 www.bohunovice.cz Vernisáž Evy Pilarové (strana 15) (strana 20) Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Bohuňovice ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ strana 2 ZPRÁVY

Více

POHLEDY OBEC BOHUŇOVICE. ročník XXI číslo 1/2011. doporučená cena výtisku 10 Kč

POHLEDY OBEC BOHUŇOVICE. ročník XXI číslo 1/2011. doporučená cena výtisku 10 Kč POHLEDY OBEC BOHUŇOVICE ročník XXI číslo 1/2011 doporučená cena výtisku 10 Kč P O H L E D Y Z obsahu VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI OBCE... 3 AKTUÁLNĚ... 4 ZPRÁVY Z OBCE... 7 DUCHOVNÍ SLOVO... 11 CHARITA BOHUŇOVICE...

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Návštěva prezidenta. NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

Návštěva prezidenta. NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 24 4/2013 CENA 10 Kč Návštěva prezidenta V sobotu 2. března 2013, krátce před svou inaugurací, navštívil Kunovice nový prezident České republiky Miloš Zeman. Zúčastnil se zde krajské konference

Více

zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec

zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Den dětí Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Technický odbor informuje... MP informuje... Na slovíčko... Nový koncept dopravní obslužnosti...

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. LEDEN 2009 - číslo 1/2009 - ročník XIX.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. LEDEN 2009 - číslo 1/2009 - ročník XIX. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Milé dámy, vážení pánové, děti všichni občané krásného města Letohradu, končí se rok, ve kterém jsme s hrdostí důstojně oslavili 700. výročí od první písemné zmínky o osídlení

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Osadní výbor Borová zve 24. 12. 2013 na zpívání koled na náměstí v Borové od 12 00 hod.

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Osadní výbor Borová zve 24. 12. 2013 na zpívání koled na náměstí v Borové od 12 00 hod. Inzerce 24 BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE listopad - prosinec 2013 Zpravodaj obecního úřadu Bolatice, kontaktní adresa: Obecní úřad Bolatice, tel.: 553 654 999. Povoleno Okú v Opavě

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Začá r bd j í ro í s. Je n i l v s ha ič h r, p řád n st n ha ič r i. O é u z l ň D r i k n í l ýst M Ú ýst v By, y

Více

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 22 / ČÍSLO 3 BŘEZEN 2011 CENA 10 Kč Fašanku, fašanku, už je ťa na mále... NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Přečtěte si: Rozpočtový výhled města str. 7 Občané se ptají str. 9 Upozornění MHD ČSAD str.

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Informační měsíčník občanů Semilska

Informační měsíčník občanů Semilska Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už

Více

Kunovský fašank 2012

Kunovský fašank 2012 ROČNÍK 23 3/2012 CENA 10 Kč Kunovský fašank 2012 Každý rok je stejný a přesto pokaždé jiný rozpustilý s tradičními tanci i písněmi, veselý, někdy trochu štiplavý při reportážích TV Kuna či litaniích nad

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Duben 2005 č. 7 Ročník XV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Občanům bylo k dispozici kompletní vedení města Kompletní vedení města zavítalo 7. dubna do místeckého

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více

PF 2014. Abysme k vám za rok přišli a vás ve zdraví zas našli. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce.

PF 2014. Abysme k vám za rok přišli a vás ve zdraví zas našli. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce. Radujme se, veselme se, v tomto novém roce. ROČNÍK 25 01/2014 CENA 10 Kč PF 2014 Všechny folklorní soubory i sbory z Kunovic koledovaly na Zlatou neděli na nádvoří Panského dvora. Den přeslavný jest k nám přišel, v němž má být každý vesel, radujme

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více