Vyšlo 20. dubna 2012 číslo 2/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšlo 20. dubna 2012 číslo 2/2012"

Transkript

1 v Vyšlo 20. dubna 2012 číslo 2/2012 cena 10 Kč Z OBSAHU: Zprávy z obce, Účast zastupitelů na jednáních ZO, Duchovní slovo - Velikonoce, ZŠ a MŠ Bohuňovice, TJ Sokol Bohuňovice - Volejbalový oddíl, Bohuňovické mažoretky, Názor zastupitele, Program kina Vlakové nádraží SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ KONCERTY PŘÁTEL HUDBY (strana 2) (strana 10) ZPRÁVY Z OBCE VOLEJBALOVÝ ODDÍL (strana 3) (strana 11) SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012 BOHUŇOVICKÉ MAŽORETKY (strana 7) (strana 11) DUCHOVNÍ SLOVO KOVÁŘSKÉ SLAVNOSTI (strana 7) (strana 12) ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE SPOLEČENSKÁ RUBRIKA (strana 8) (strana 13) KNIHOVNA BOHUŇOVICE ČERNÁ KRONIKA (strana 9) (strana 14) VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PROGRAM KINA (strana 10) (strana 16)

2 2. strana BOHUŇOVICKÝ ZPRAVODAJ 1. ročník, číslo 2/2012 Vydavatel: Obec Bohuňovice, 6. května 109, Bohuňovice, IČ Evidence MK ČR E Tiskne: Prosperus, s.r.o. v nákladu 350 ks Toto číslo vychází v Bohuňovicích dne 20. dubna Vychází 5krát ročně. Příjem článků a inzerce: Uzávěrka příštího čísla: 31. května 2012 Odpovědný redaktor, grafika: Michal Prutyszyn K vydání čísla přispěli: Jiří Baťa, Bc. Michal Štýbnar, Bohumíra Coufalová, Eva Dokoupilová, Bc. Jana Faltysová, Mgr. Gabriela Jefimová, Olga Korytárová, Mgr. Ladislav Král, Ing. Miroslav Pauch, Ing. Jiří Petřek, Mgr. Josef Švéda. Obecní úřad Bohuňovice 6. května 109, Bohuňovice Tel: Fax.: Úřední hodiny: Pondělí Středa Slovo redakce Vážení spoluobčané, milé čtenářky a čtenáři, do rukou se Vám dostává již druhé číslo vydání Bohuňovického zpravodaje, tentokrát v jarním faceliftu. Jak jste si jistě všimli, na obálce je další archivní fotografie z naši vsi. Tentokrát vlakové nádraží. Bohužel se mi nepodařilo přesně zjistit v jakém roce byl snímek pořízen. Zajímavostí je, že budova nádraží stojí na katastrálním území Moravská Loděnice, kde byla také v roce 1868 postavena. V Bohuňovicích údajně nádraží nechtěli. Toto téma by si jistě zasloužilo i samostatný článek v našem zpravodaji. K prvnímu číslu, které vyšlo koncem ledna t.r., jsme zaznamenali několik podnětů, vesměs pozitivních. Objevilo se i pár připomínek, pro něž je třeba z větší části hledat určitý kompromis. V plánu je také vytvořit řadu nových rubrik, ty ovšem představují další desítky hodin práce. Tak snad se nám to v dalších vydáních podaří. Každopádně je stále co zlepšovat. Problematikou radničních periodik se také nedávno zabývala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Ta projednala vládní návrh novely tiskového zákona, který rozšiřuje možnosti publikovat v radničních novinách také opozičním zastupitelům. To znamená, že všichni zastupitelé budou mít nárok na přiměřený prostor ve zpravodajích k publikování svých názorů. Cílem by tak měla být zvýšená míra objektivity a informovanosti občanů o činnosti a postojích jimi volených zástupců. V tomto čísle Vám nabízíme opět šestnáct stran informací především o dění v naší obci. také chodci, o bezpečnosti a dodržování určitých pravidel se více dozvíte na straně 6. Na stejné stránce najdete i tabulku účastí zastupitelů na jednáních zastupitelstva. Na další straně se poprvé objevuje duchovní slovo pana faráře, ještě k tématu Velikonoc. Následují za sebou příspěvky Základní a Mateřské školy, obecní knihovny, přes kulturní činnost kruhu přátel hudby až ke sportu. Tentokrát se dočtete o volejbalovém oddíle a bohuňovických mažoretkách. Doporučuji také stránku 12, která se věnuje 2. ročníku kovářských slavností. Dnešní Slovo redakce by mělo také trochu pokrýt chybějící sloupek Úvodní slovo. Aktuálních témat v Bohuňovicích je poměrně mnoho, stačí si jen vybrat. Jedním z nich je kriminalita v obci. Jen za letošní rok se v Bohuňovicích událo hned několik ne zrovna příjemných událostí. Zmíním se pouze o krádežích. Oblíbeným zázemím zlodějů jsou prostory již zmiňovaného vlakového nádraží, odkud bylo odcizeno několik kol. Před zloději nezůstává uchráněn ani místní hřbitov, ze kterého se opakovaně ztrácí květiny, květináče, vázy apod. Ještě o to smutnější je, že to dělají někteří naši spoluobčané. Obecní strážníci nemají šanci tomu zabránit. Pomoci by jim tak mělo několik fotopastí, které budou umístěny na některých problémových místech. Zastupitelstvo obce se chce na nejbližších jednáních zabývat všeobecně bezpečností a pořádkem v obci, a to za přítomnosti zástupců Policie ČR. V úvahách je také kamerový systém, který by monitoroval některé části obce. Lze očekávat, že s přibývající nezaměstnaností a stále omílanou krizí půjde o čím dál častější společenský jev i u nás v Bohuňovicích. Na následující stránce najdete zprávy o činnosti zastupitelstva a rady, kde se dozvíte jak vaši zvolení zástupci pracují, co je a bude v obci nového. S příchodem jara se opět začínají na cyklostezky vracet bruslaři, cyklisté a Přeji příjemně strávené jarní dny při čtení našeho zpravodaje. Michal Prutyszyn

3 3. strana Zprávy z obce Od minulého čísla časopisu jednala rada obce pětkrát. V měsíci lednu 2012 proběhlo jedno jednání rady, v únoru tři a v březnu jedno jednání rady. V únoru proběhlo i 11. veřejné zasedání zastupitelstva obce. Z materiálů, které rada obce projednala a vzala na vědomí či schválila jsem usnesení seřadil opět podle oblastí, kterých se týkají. Kdo má zájem o úplný výčet všech usnesení, může využít naše obecní www stránky (www.bohunovice.cz), kde jsou všechna usnesení zveřejněna. K investicím a dotacím vzala rada obce na vědomí: - kontrolu provedení a administrace akce podpořené z Operačního programu životní prostředí nazvané Regenerace ZŠ Bohuňovice s rekuperací vzduchu s výsledkem bez závad a připomínek - rozhodnutí o dotaci z OPŽP na nákup kompostérů a návrh dalšího postupu - předpokládané podmínky výzvy k podávání žádosti o dotaci na zateplení veřejných budov (u nás se to týká DPS) a schvaluje další postup přípravy žádosti - podání žádostí o poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení pro jednotky JPO II a JPOV dobrovolných hasičů obce - možnosti a podmínky pro podání žádosti o dotaci na úsporu energie na veřejné osvětlení z programu Efekt zaslání smluv o výpůjčce na kompostéry s průvodním dopisem všem občanům obce a očekávaný průběžný zájem obyvatel - podání žádosti o dotaci na zateplení DPS z dotačního titulu Operační program životní prostředí - že Olomoucký kraj rozhodl o poskytnutí příspěvku na obnovu vybavení hasičů JSDH Bohuňovice ve výši ,- Kč K investicím a dotacím rada obce schválila: - záměr podat žádost o příspěvek na investici do ubytovny Centra zdraví z dotačního titulu Významné projekty Olomouckého kraje - přepracování energetického auditu na Dům pro seniory pro přípravu nové žádosti na zateplení tohoto objektu - žádost o zpracování investičního záměru akce Cyklostezka Olomouc Šternberk - poslední etapa za podpory 50% dotace z Fondu pro přípravu projektů na střední Moravě a za spoluúčasti obce Štarnov, jako přípravu pro plánovanou výzvu Regionálního operačního programu na Střední Moravě (ROP) - žádost o odklad úhrady poplatku za odvádění vod z ČOV z důvodů probíhající rekonstrukce realizované za účelem výrazného zlepšení parametrů čištění - uzavření dohody s SSOK o údržbě zeleně na zpomalovacím ostrůvku na ulici Trusovická v předloženém znění - podání žádosti o dotaci z Olomouckého kraje na opravu ubytovacího křídla Centra zdraví dle předloženého rozsahu - uzavření smlouvy s Regionální agenturou pro rozvoj Střední Moravy na zhotovení studie projektu Cyklostezka Olomouc- Šternberk poslední etapa v předloženém znění - uzavření smlouvy o spolupráci s obcí Štarnov na zajištění studie projektu Cyklostezka Olomouc- Šternberk poslední etapa spočívající v úhradě částky 15 tis. Kč K opravám a údržbě vzala rada obce na vědomí: - dokončení úprav v Kulturním domě v souladu s výzvou Stavebního úřadu ve Šternberku ze dne žádost JUDr. Miroslava Ošťádala o sjednání nápravy na špatně odvodněné komunikaci Pod Lipami u jeho RD včetně návrhu řešení - žádost p. Svozila o spolupráci při odvodnění komunikace před jejich novostavbou s tím, že možnost spolupráce vítáme a projednáme - ovou žádost pana Zetky o opravu a odvodnění komunikace nad Výmolem s tím, že návrh dočasného řešení je zpracován a měl by být letos realizován - že schválené stavební úpravy na ubytovně Centra zdraví budou zahájeny 13. února 2012 K opravám a údržbě rada obce schválila: - smlouvu o dílo na realizaci zastupitelstvem obce schválených stavebních úprav na ubytovně Centra zdraví s vítězem veřejné soutěže firmou IDOP Olomouc a.s. - navržený postup spolupráce obce a p. Svozila při provizorním řešení odvodnění jeho pozemku a přilehlé místní komunikace - úhradu materiálu pro opravy ve Sportklubu dle žádosti TJ Sokol Bohuňovice - objednávku na jarní čištění komunikací v obci firmě SEKNE, s.r.o. K obecnímu majetku rada obce vzala na vědomí: - předběžné výsledky hospodaření CZ Bohuňovice s.r.o. za rok žádost manželů Peřinových o prodej 3m2 obecního pozemku pod jejich stavbou s tím, že tento převod je součástí dříve schválených směn, které jsou z větší části připraveny - žádost o výmaz zástavního práva na Domě služeb ve vazbě na úplné splacení půjčky ze SFŽP na kanalizaci v centru obce realizovanou před 10-ti lety - žádost pana Karla Fily o koupi části pozemku p.č. 136/9 v k.ú. Moravská Loděnice s tím, že prodej pozemku na tomto místě nelze na parkování nákladních aut zastupitelstvu obce doporučit - žádost manželů Jaroslava a Anny Krejčí o koupi části pozemku p.č. 12/7, k.ú. Bohuňovice přiléhající k pozemku s jejich rodinným domem s tím, že žádost bude nejprve posouzena v komisi pro výstavbu a rozvoj - požadavky starousedlíků o majetkové dořešení bývalého mlýnského náhonu v lokalitě Horní Lhotské a požadavky zájemců o výstavbu RD v této lokalitě - žádost fy Suhox, s.r.o. o jednání

4 4. strana k odkupu či pronájmu zem. pozemků obce pro pěstování energetických dřevin - dokument Závěrečný účet obce Bohuňovice za rok 2011 připravený k přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 K obecnímu majetku rada obce schválila: - inovaci výpočetní techniky OÚ dle předložených nabídek - zakoupení notebooku pro zpracování Bohuňovického zpravodaje pro potřeby šéfredaktora - uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s SSOK na veřejné osvětlení zpomalovacího ostrůvku na ulici Trusovická v předloženém znění - vzorovou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby se společností SMP Net, s.r.o. zastoupené společností RWE Distribuční služby, s.r.o. na práce spojené s rekonstrukcí plynárenských zařízení na pozemcích ve vlastnictví obce K podnětům a tématu zastupitelstva obce vzala rada obce na vědomí: - plnění rozpočtu obce za rok 2011 a návrh rozpočtu obce na r návrh prioritních akcí na r další připomínky ke stávajícímu jednacímu řádu zastupitelstva a zcela nový návrh jednacího řádu zastupitelstva - úkoly z veřejného zasedání ZO včetně návrhu jejich řešení - všechny zaslané podněty k návrhu nového jednacího řádu zastupitelstva obce a doporučila zastupitelstvu obce schválit na nejbližším jednání ZO nový jednací řád zastupitelstva dle upraveného návrhu rady obce - další postup v řešení úkolů zastupitelstva obce č. 11 K podnětům a tématu zastupitelstva obce rada obce schválila: - program 11. veřejného zasedání ZO dne na OÚ Rada obce doporučila zastupitelstvu obce: - schválit rozpočet obce na r ve vyrovnané výši celkem ,- Kč - schválit plán prioritních akcí na rok 2012 dle předloženého návrhu - schválit jednací řád zastupitelstva opravený dle všech zaslaných připomínek ke stávajícímu jednacímu řádu - inspirovat se u jiných obcí a měst, jakou podrobnost mají záznamy z veřejných zasedání ZO a v souladu s jednacím řádem přizpůsobit svoje požadavky na úroveň podrobnosti záznamů z našich veřejných zasedání V oblasti školství vzala rada obce na vědomí: - že do první třídy bylo zapsáno 48 dětí, což znamená, že budou otevřeny 2 první třídy - výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy Bohuňovice za rok 2011 ve výši ,46 Kč - další informace k postupu zřizovatelů při vyhlašování konkurzu na ředitele škol zřizovaných obcemi a doporučuje vyzvat zastupitele k vyslovení názoru, zda konkurz na ředitele naší školy vyhlásit či nikoliv V oblasti školství rada obce schválila: - v souladu se zákoníkem práce a novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění, nové platové výměry pro ředitelku právního subjektu Základní škola a mateřská škola Bohuňovice platné od 1. ledna 2012 a 1. února výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy Bohuňovice za rok 2011 a převedení celého hospodářského výsledku ve výši ,46 Kč do rezervního fondu školy - zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci rozvodů NN a slaboproudu v budově základní školy dle nabídky formy ELPRAMONT s.r.o. - vyhlášení konkurzu na ředitele právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice v termínu do konce března základní parametry a termíny vyhlášení konkurzu na místo ředitele ZŠ a MŠ Bohuňovice - zadání opravy části štítové zdi budovy ZUŠ vítězi výběrového řízení firma AZ Stavby, s.r.o. - vyúčtování nákladů na provoz ZŠ a MŠ Bohuňovice jako podklad k fakturaci příspěvků na provoz školy od obcí Hlušovice a Štarnov za jejich děti navštěvující naši školu Kromě výše uvedeného rada obce vzala na vědomí: - že letošní tříkrálová sbírka vynesla v Bohuňovicích ,- Kč - několik žádostí o přijetí do pracovního poměru na OÚ v Bohuňovicích - informaci Magistrátu města Olomouce o povinnosti provádět povodňové prohlídky ve správním obvodu obce a aktualizaci povodňových orgánů obce - dotazník k problematice stížností na zdroje zápachu v obci - oznámení jezdeckého klubu DER- BY s.r.o. o konání drezurních a skokových soustředění s tím, že obec nemá námitek - dopis obyvatelky panelového domu požadující řešení hluku z dětského hřiště a přerostlou zeleň - nové předpisy pro zdaňování výtěžků z tombol s tím, že případné poplatky směřované do obecního rozpočtu z tombol na akcích pořádaných organizacemi se sídlem v obci budou organizátorům v plné výši vráceny formou příspěvku na jejich činnost - že výběr místních poplatků bude zahájen dne informace k územní studii lokality Za Humny a k problematice pojmenování a přejmenování ulic v obci - zahájení výběru místních poplatků a stočného na OÚ - informace k podmínkám žádosti o schválení bezbariérové trasy v obci Kromě výše uvedeného rada obce schválila: - vypsání XII. kola výběrového řízení na půjčky občanům z Fondu rozvoje bydlení v předloženém znění - plán rozpočtu SPOZ na rok 2012 v přeloženém znění - objednávku stolních a kapesních kalendářů na r dle předloženého návrhu - podání žádosti na Magistrát města Olomouce na zpracování územní studie lokality Za Humny - propagaci obce v regionálním časopisu Kdy-kde-co a v příloze Deníku Evropské dotace v Olomouckém kraji - příspěvek na činnost ošetřovatelské služby Charity Šternberk ve výši 4 000,- Kč - přijetí neinvestičního příspěvku 148 tis. Kč z rozpočtu Olomouckého kraje na financování JSDH v Olomouckém kraji pro JSDH Bohuňovice - v souladu se schváleným rozpočtem obce spolufinancování JSDH v obci nejméně ve výši 148 tis. Kč - předloženou smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku 148 tis. Kč

5 5. strana z rozpočtu Olomouckého kraje na financování JSDH Bohuňovice Jak bylo uvedeno, zastupitelstvo obce jednalo jedenkrát. Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 11 dne přijalo následující usnesení: I. Bere na vědomí 1. Zprávu o činnosti rady obce a plnění úkolů zastupitelstva obce. 2. Plnění rozpočtu obce za rok Záměr komise školské, mládeže a sportu prověřit situaci v mateřských školkách, především v MŠ 6. Května II. Schvaluje 1. Doplnění do prioritních akcí na rok 2012 rekonstrukci elektrických rozvodů v budově ZŠ 2. Plán prioritních akcí na rok 2012 dle doplněného návrhu. 3. Rozpočet obce na r ve vyrovnané výši celkem ,- Kč. III. Ukládá 1. Zastupitelům navrhnout řešení oddělení jídelny v Kulturním domě od sálu T: Provozovateli KD vypracovat návrh provozního řádu v Kulturním domě včetně možnosti kompletního úklidu T: Oslovit SSOK na opravu krajské komunikace v obci Bohuňovice T: O: místostarosta 4. Radě obce zpracovat koncepci zimního úklidu v obci T: Řediteli CZ Bohuňovice, s.r.o. rozklíčování nájmu a energií ZŠ a MŠ Bohuňovice v prostorách CZ Bohuňovice T: Zjistit náklady na energie v ZŠ a MŠ T: O: místostarosta Uvedené závěry zastupitelstva včetně jím zadaných úkolů a zejména množství přijatých usnesení rady obce, tedy výkonného orgánu samosprávy, jsou důkazem poměrně velkého rozsahu činnosti samosprávy v každém úseku ročního období. Oblasti činnosti jsou rozmanité, mnohdy administrativně náročné a nejde je vyřešit během několika dnů. Na řešení úkolů se svými dílčími částmi podílejí téměř všichni zaměstnanci OÚ bez ohledu na jejich hlavní činnost. Je to proto, že náš OÚ není předimenzovaný, což si může každý zájemce sám třeba na internetu vyhledat a provést srovnání personálního obsazení v podobně velkých obcí. Každá úřednice má několik agend a úseků činnosti a k tomu ještě přenesenou státní správu. V různých obdobích roku jde vždy o úkoly stěžejní a doplňkové. Stěžejním úkolem přechodu jednoho roku na druhý jsou vždy inventury, závěrečný účet a zákonem stanovený přezkum hospodaření obce. Naše obec každoročně požaduje i nepovinný audit účetní závěrky. V době, kdy píši tento příspěvek, je přezkum hospodaření nezávislým auditorem dokončen s výsledkem bez výhrad a audit účetní závěrky rovněž s výrokem bez výhrad. S ohledem na loňské legislativní změny v účetnictví obcí a v nakládání s majetkem obcí, je to výsledek více než skvělý. Na OÚ se dokončuje výběr místních poplatků a stočného. Chci poděkovat občanům za jejich odpovědný přístup a vyjádřit přesvědčení, že i v letošním roce nebude v naší obci žádný neplatič, což je výsledek, o němž si mohou nechat zdát prakticky všechna města, ale i většina obcí. Dílem je to proto, že výše přímé poplatkové zátěže našich občanů je ve srovnání s okolím nízká a nezměnila se již od r. 2007, dílem je to (dle mého názoru) i systémem výběru poplatků v hotovosti přímo na OÚ. Na období vybírání místních poplatků jsme naplánovali i shromažďování smluv o výpůjčce kompostérů. Návrhy smluv obdržela každá domácnost, aby se mohla svobodně rozhodnout, zda má o kompostér zájem a zvolit si i velkost. Zatím se zdá, že obyvatelé pochopili výhodnost této neopakovatelné nabídky a počet podepsaných smluv naplňuje předpoklady. Krátce se vrátím k akcím loňského roku, které stále probíhají. Z investičních akcí, které přešly z minulého roku je téměř dokončena komunikace III. třídy v Trusovicích. Na té se obec podílí úhradou chodníků a parkovacích zálivů, veřejného osvětlení a podílem na dešťové kanalizaci. Ostatní je investice Olomouckého kraje. V současné době probíhá závěrečné odstraňování nedodělků a závad, které však nebránily kolaudaci a provozování. Vše musí být dokončeno do konce dubna t.r. Největší akce loňského roku byla Modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod. Tato akce je podpořena dotací z Operačního programu životní prostředí a fakt, že se zhotoviteli nepodařilo dílo dokončit ve smluvním termínu nemá negativní vliv na náš finanční podíl na této akci, spíš lze očekávat určitou úsporu v souvislosti se smluvní pokutou, která se ovšem rozdělí mezi poskytovatele dotace i obec. Dílo by mělo být předáno ke zkušebnímu provozu v květnu t.r. Proplacení schválených dotací na tuto akci, ani zbytku dotace na již dokončenou akci Regenerace budovy základní školy s rekuperací vzduchu není navzdory mediálním poplašným zprávám ohroženo. V rámci zpráv z obce si dovolím přidat několik informací, které (jak se ke mně doneslo) jsou probírány v různých skupinách na různých úrovních debat. Jde o pravidla využívání naší cyklostezky. Dovolil jsem si nejen získat nějaké informace z internetu, od projektantů i policie, ale využil jsem svého dlouhodobého osobního vztahu s koordinátorem rozvoje cyklistické dopravy ČR, Ing. Jaroslavem Martínkem. O získané informace a doporučení se s Vámi podělím v následující části. Pokusil jsem se zjistit, zda existují oficiální pravidla či jasná a závazná doporučení, zejména pro takzvané smíšené stezky označené dopravní značkou Stezka pro chodce a cyklisty. Takové jsou i naše cyklostezky. Zákon tento případ upravuje pouze takto: (5) Je li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou Stezka pro chodce a cyklisty, nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce. Koordinátor rozvoje cyklistické dopravy ČR potvrdil, že přesnější pravidla či oficiální metodika není. Mnoho různých doporučení bylo sice vydáno, nicméně ve finále je stejně nejdůležitější vzájemná ohleduplnost.

6 6. strana Na internetu lze vyhledat spousty názorů a diskusí, dokonce i doporučujících pravidel vypracovaných policií. Prakticky všichni, t.j. cyklisté, chodci, rodiny s dětmi i s kočárky, in-line bruslaři i lyžaři se vzácně shodují na tom, že na tyto stezky by neměli mít přístup psi. Krom toho, že majitelé po nich neuklízejí, jsou zvířata ve svém pohybu nevyzpytatelná a tudíž nebezpečná pro všechny. A to bez vodítka i na vodítku. Dovoluji si o tento přístup požádat všechny majitele psů a rozšířím svůj požadavek i na majitele koní. Již proto, že po nich také neuklízejí. Závěrem tohoto článku připojím několik pravidel, která jsou dostupná na internetu. Určitě nejde o všeřešící pravidla vymahatelná právem, ale alespoň něco. Pro smíšenou cyklostezku, která z principu není určena pro motorová vozidla a je tedy bližší chodníku, lze tato pravidla chápat i tak, že cyklisté i chodci se drží vpravo, což je i názor projektantů těchto smíšených cyklostezek. 10 OBECNÝCH PRAVIDEL PRO BEZPEČNOU JÍZDU PO CYKLOS- TEZCE 1. Především ohleduplnost všichni uživatelé stezek by měli respektovat ostatní uživatele, jejich dovednosti, rychlost a způsob přepravy nebo chůze. 2. Cestujte v souladu s obvyklými zásadami pravidel silničního provozu a předvídavým způsobem reagujte na stav komunikace. 3. Neblokujte stezky ač jste ve skupině, nebo se svým zvířecím miláčkem, snažte se, abyste neblokovali pohyb ostatních uživatelů. Využívejte stezku po jednom za sebou ne vedle sebe. 4. Držte se pravé strany využívejte pravou stranu stezky dle jejího stavu, vyjma předjíždění dalšího uživatele. Při změně směru jízdy se podívejte dozadu, zda nebudete ohrožovat uživatele, který jede za vámi. 5. Míjejte ostatní uživatele stezky po jejich levé straně používejte signálu rukou pro upozornění těch, co jedou za vámi. Předjíždějte je s dostatečnou rezervou. Pamatujte, že reakce dětí a zvířat jsou nepředvídatelné. 6. Dávejte včas zvukové znamení před zamýšleným předjížděním dopřejte osobě, kterou míjíte, dostatek času na reakci. 7. Respektujte dopravní značky a signály všímejte si zejména upozornění, kde stezky křižují silnice nebo železnice. Buďte opatrní při jejich přecházení. 8. Za snížené viditelnosti sviťte buďte vybaveni ve vlastním zájmu světly v kteroukoli dobu. Nejezděte po stezkách pod vlivem alkoholu. 9. Neničte vybavení stezek ani jejich povrch. Udržujte čistotu a neodhazujte odpadky na stezku ani do jejího okolí. 10. Respektujte soukromý i veřejný majetek stezky jsou veřejně přístupné, avšak často vedou místy, která jsou soukromým vlastnictvím. Tolik zprávy z obce. Přeji všem krásné Velikonoce a pozitivní mysl. Ing. Jiří Petřek starosta obce Účast zastupitelů na jednáních zastupitelstva duben 2012 Zastupitel/ka Volební subjekt Přítomen na zasedání Nepřítomen na zasedání Poznámky Baťa KDU-ČSL 12 3 Cenkl ODS 13 2 Demelová ODS 10 5 Faltysová ODS 14 1 Grúzová KDU-ČSL 12 3 Keclíková ODS 14 1 Král TOP 09-VV 14 1 Malaska TOP 09-VV 12 3 Nováková ODS 13 2 Petřek ODS 14 1 Prutyszyn TOP 09-VV 15 0 Šimša ODS 15 0 Vychodil ODS 5 0 mandát od Weidinger ODS 7 8 Ženčica TOP 09-VV 8 0 mandát od Účast zastupitelů na jednáních zastupitelstva od 11. listopadu 2010 (1. ustavující zasedání) do 12. dubna Za tuto dobu proběhlo celkem 15 veřejných zasedání zastupitelstva. Tabulka nezohledňuje důvody nepřítomnosti zastupitelů. (red)

7 7. strana Duchovní slovo Velikonoce Zanedlouho budeme prožívat Velikonoce. Mají nám ještě dnes co říci? Zdánlivě nic. Pro miliony lidí jsou Velikonoce vítaným víkendovým oddechem v jarní přírodě. Veliká noc se nazývá svátek jara. Někteří pokud vyrostli v křesťanském prostředí si ještě zavzpomínají na ticho Božího hrobu, okázalé vzkříšení, matičky a na jiné atraktivní velikonoční zvyky. Ale to bylo kdysi. Křesťanství je pomalu odepisováno z veřejného života a jim to nijak nevadí. Navzdory všem šansonům které opěvují dnešního člověka, že si umí se vším poradit a nemá s ničím problém, mnoho lidí trpí pod tíhou života, neví si rady se svou existencí a nezná žádnou uspokojivou odpověď na otázku, proč život nakonec musí končit smrtí. Nepřeháníme, když řekneme, že člověk pluje po otevřeném moři na ledové kře, která pomalu taje. Jaká síla ho za dané situace zachrání? Křesťanský pojem vykoupení nechápe, nebo s ním nechce mít nic společného. A přitom touží po vysvobození z toho údělu smrti. Ví, že každá lidská moc se přežije a není spolehlivá. Čím víc se blíží smrti, touží po moci, která by mu přece jen pomohla přežít. Útěcha, že bude žít ve svých dětech, ve svých ideálech a vytvořené práci, působí jako droga, ale jen na chvíli a trvale ho neuspokojí. V historii lidstva jen křesťanství nabídlo člověku pomocnou sílu, která ho může osvobodit od zoufalého údělu smrti: Ježíšovo zmrtvýchvstání. Ježíšovo zmrtvýchvstání není jen epizodkou z doby před lety, která nenávratně klesla do propadliště dějin. Kristovo vzkříšení je věčné dnes. Smrt a Ježíšovo vzkříšení jsou nerozlučně spjaty, jako by tvořily jeden celek. Jen s tím rozdílem, že smrt Ježíšova byla kontrolovatelná, zatím co zmrtvýchvstání nikdo neviděl. Žádný vážný historik Ježíšovu smrt nepopírá. Leon Bloy kdysi řekl, že pro tento náš život, který je plný bolestí, těžkostí a ztrát, existuje jen jedno vysvětlení: vzkříšení. Je to jistě hluboké zdůvodnění, ale má jednu potíž. Vzkříšení Ježíšovo s jeho důsledky pro člověka. To, že smrtí byl vykoupen k věčnému životu se dá pochopit jen v rámci křesťanské víry. Velikonoční víru nelze dokázat, ani někomu namluvit nebo vnutit. Už proto, že se vymyká zákonu světa o koloběhu života a smrti. Buď tuto víru mám jako nezasloužený dar Boží, nebo si ji musím vyprosit. Ale nevěřit, jak řekl kdysi Viktor Hugo, je mnohem těžší, než věřit. Všem čtenářům nového časopisu přeji radostné prožití křesťanských svátků a těm, kteří se podílejí na práci s vydáváním nového časopisu hodně sil a vytrvalosti. J. Švéda Omluva redakce Bohuňovického zpravodaje Redakce zpravodaje se omlouvá čtenářům a Mgr. Josefu Švédovi za opožděné vydání příspěvku. Vzhledem ke stanovenému datu uzávěrky a technickým možnostem zpracování a tisku, nebylo možné vydat zpravodaj před Velikonocemi. (red) Náboženská víra - Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Obyvatelstvo podle náboženské víry Obec Obyvatelstvo celkem Věřící - nehlásící se k církvi, náboženské společnosti Věřící - hlásící se k církvi, náboženské společnosti Církev římskokatolická Církev československá husitská Českobratrská církev evangelická Bez náboženské víry Bohuňovice Štarnov Hlušovice Otázka na víru byla ve sčítání lidu dobrovolná.

8 8. strana Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice Žáci z 5. ročníku se zúčastnili krajského kola Matematické olympiády Matematický klokan Před Vánocemi proběhlo v páté třídě formou domácí přípravy dobrovolné školní kolo Matematické olympiády, z něhož vzešli tři úspěšní řešitelé 5. ročníku z původních šesti statečných počtářů. Antonín Staroštík, Tomáš Pospíšil a Ali Kodratallah Ostowar se tedy jako jediní přihlásili i do okresního kola Matematické olympiády, které proběhlo 25. ledna v Olomouci na ZŠ Fr. Stupky. Soutěž byla pro žáky 5. a 9. ročníku. Mladší děti měly časovou dotaci 90 minut na splnění tří zapeklitých úkolů. Starší skupina se mohla potýkat se čtyřmi ještě složitějšími úlohami až čtyři ZÁPIS DO 1.TŘÍDY V sobotu 21. ledna pořádala naše škola pro budoucí školáky zápis do 1. třídy pro školní rok 2012/2013. Abychom nastávajícím prvňáčkům, jejich rodičům i sourozencům, se kterými přicházeli, tuto událost co nejvíce zpříjemnili, byla celá škola v pohádce. Děti si hodiny. Přihlášených účastníků bylo poměrně mnoho, proto byli rozmístěni do tří tříd. Bohuňovičtí reprezentovali naši školu opravdu přímo vzorově. Dva byli úspěšnými řešiteli. Ali Ostowar se umístil na 8. místě a Antonín Staroštík si vybojoval dokonce druhou příčku. Jejich úsilí a výkon si zaslouží poděkování a dostatečnou pochvalu. Možná se Toník dostane i do dalšího kola. Držíme palce. Mgr. Gabriela Jefimová, tř. uč. s rodiči mohli projít budovu školy, v některých třídách se ocitli v různých pohádkách. Mohli navštívit Macha a Šebestovou, Otesánka, perníkovou chaloupku, pohádkový les a potkat ve škole spoustu pohádkových postav. V pohádkových třídách si děti, a nejen ony, vyzkoušely svou zručnost stříhaly, skládaly z papíru, modelovaly, kreslily, zdobily perníčky. Vyzkoušely si také práci na počítači a interaktivní tabuli, nechybělo však ani tradiční povídání si s dětmi. Než si prošly všechna pohádková stanoviště, každá paní učitelka už měla představu, jak jsou šikovné, co vše se naučily ve školce i doma. Hojná účast předčila naše očekávání, stejně tak jako milé a příjemné reakce rodičů na tento zápis. V týdnu od 12. do 16. března probíhala na naší škole soutěž Matematický klokan. Žáci ročníku poměřili své schopnosti logického uvažování hned ve čtyřech věkově odstupňovaných kategoriích. Rozdělení do jednotlivých kategorií bylo následující: 1. stupeň: kategorie Cvrček 2. a 3. ročník kategorie Klokánek 4. a 5. ročník 2. stupeň: kategorie Benjamín 6. a 7. ročník kategorie Kadet 8. a 9. ročník Přehled nejúspěšnějších řešitelů na prvních třech místech v každé kategorii: kategorie Cvrček: Matouš Páleník (3.B) Daniel Kotrouš (3.B) Pavel Bittner (3.B) kategorie Klokánek: Eliška Stužková (4. roč.) Ali Kodratallah Ostowar (5. roč.) Alžběta Machalová (4. roč.) Lucie Šmajserová (4. roč.) kategorie Benjamín: Sabina Císařová (6. roč.) Veronika Šmajserová (7. roč.) Daniel Páleník (6. roč.) kategorie Kadet: Tomáš Zahrada (8. roč.) Patrik Lukeš (8. roč.) Marek Mandát (9. roč.) Tonda Obal - jak třídíme odpad Společnost EKO-KOM podporuje velice příjemný osvětový program Tonda Obal, jehož zástupkyně k nám na školu přijely až z Prahy dne , aby žákům formou besedy objasnily podstatné body procesu třídění odpadu a jeho dalšího zpracovávání. Postupně se během celého dne na této aktivitě vystřídaly všechny ročníky. Děti se aktivně zapojovaly, protože s touto tematikou již byly seznamovány průběžně během celé školní docházky od první třídy. I přes to se dozvěděly několik nových zajímavostí. Každý si může své znalosti z oboru nakládání s odpady doplnit nebo vyzkoušet na webových stránkách:

9 9. strana Obecní knihovna Bohuňovice Obecní knihovna Bohuňovice by ráda doplnila do svého fondu knihy, které jsou nově nebo opět zařazeny jako tzv. POVINNÁ (DOPORUČENÁ) ČETBA Některé můžeme nabídnout, ostatní se snažíme doplnit. Je možné, že někdo z Vás tyto knihy doma má a již se k nim nevrací. Motto: Sladký život s knihovnou! Březen měsíc čtenářů A bez věrných čtenářů nemohou fungovat dlouhodobě ani knihovny. 19. března se uskutečnilo v Klubu Setkávání vyhlášení výsledků a předání drobných odměn. Titul Čtenář roku za nejvíce přečtených knih (139) v loňském roce získala pí. Radmila Šípová. Pokud by jste se rozhodli je do knihovny darovat, budeme velmi rádi. Seznam knih: Bílá nemoc ( K. Čapek) Staré řecké báje a pověsti (E. Petiška) Filosofská historie (A. Jirásek) Romance pro křídlovku (Fr. Hrubín) Postřižiny ( Hrabal) Pygmalion (G.B. Shaw) Maryša ( Alois a Vilem Mrštíkovi) Jeptiška (D. Diderot) Noc na Karlštejně ( J. Vrchlický) Smrt krásných srnců (O. Pavel) Hrdý Budžes (I. Dousková) Antigona (Sofokles) Modlitba pro Kateřinu Horoviczovou (A. Lustig) Kuře melancholik (J. Šlejhar) Těžká hodina ( J. Wolker) Kníška K. Kryla (K. Kryl) Bylo nás pět ( K. Poláček) Spalovač mrtvol (L. Fuks) Lakomec (Moliere) Saturnin (Z. Jirotka) Stařec a moře (E. Hemingway) Obsluhoval jsem anglického krále (B. Hrabal) Hlavní aktivity: V letošním roce a potom i v budoucnu pravidelně pokračovat v oceňování našich nejlepších čtenářů a vybrat našeho Čtenáře roku. Posilovat společenský význam a prestiž četby, propagovat činnost knihoven a informačních center. Nabídnout moderní služby knihoven 21. století, propojit čtenáře, organizace a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dát o sobě vědět: Ano, čteme a je nás stále hodně! Také letos se naše knihovna připojila k této celostátně propagované akci. Březen většina z nás zná jako měsíc knihy, později býval březen měsícem internetu a v posledních letech je březen měsícem čtenářů. V loňském roce proběhl první ročník soutěže Čtenář roku. I v letošním roce tuto soutěž vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ve spolupráci s firmou Skanska. Rok 2012 je Evropským rokem aktivního stáří a mezinárodní solidarity, proto letos oceňujeme nejvěrnější čtenáře, tedy čtenáře, kteří do knihovny chodí nejdéle a stále aktivně využívá naše služby. Spokojení a věrní čtenáři představují naše skutečné bohatství. Diplom Věrný čtenář byl udělen: pí. Zdeně Ťukové, pí. Drahomíře Stožkové, pí. Marii Frýčákové, pí. Dagmar Gavendové, pí. Jaroslavě Mullerové, pí. Ludmile Hlochové, pí. Martě Davidkové, pí. Danušce Hamplové, pí. Jarmile Lakvové a panu Rudolfu Šrámkovi. Králem čtenářů se stala bývalá knihovnice p. Libuše Mráčková, která za posledních pět let přečetla nejvíce knih (513) a je také naší věrnou čtenářkou. Po vyhlášení výsledků a předání diplomů vystoupily se svým hudebním a recitačním pásmem děti ze školní družiny pod vedením vychovatelek pí. Zbraňkové a pí. Hojgrové. Na závěr předaly děti všem věrným čtenářům kytičky karafiátů a vlastnoručně vyrobené dárečky záložky do knih. Letošní motto Sladký život s knihovnou! si každý může vyložit po svém. V každém případě, budeme rádi, když nás navštívíte nejen v březnu. Věřte, že těch lahůdek na našich policích je k nalezení víc než dost. Na vaši návštěvu se těší knihovnice. Život se podobá knize. Hlupák v ní letmo listuje, moudrý při čtení přemýšlí, protože ví, že ji může číst jen jednou.

10 10. strana 21. století v Bohuòovicích a okolí objektivem Tomáše Øímského Knihovna Bohuòovice bøezen kvìten 2012 Od března až do konce května si mohou návštěvníci v místní knihovně prohlédnout výstavku fotografií nazvanou 21. století objektivem Tomáše Římského. Na více než padesáti velkých snímcích je zachycen současný život v naší obci, kulturní a společenské akce od roku Koncerty kruhu přátel hudby V sobotu 7. ledna 2012 se uskutečnil šestý koncert letošní sezóny. V ještě novoroční atmosféře vystoupilo klarinetové kvarteto FIVE STAR QUARTET složené ze čtyř špičkových umělců. Dva profesoři Akademie múzických umění v Praze Jiří Hlaváč a Vlastimil Mareš povolali své nejúspěšnější žáky Jana Macha a Irvina Venyše, aby s nimi zformovali klarinetové kvarteto. Soubor je možné slyšet jen při výjimečných koncertech a festivalových vystoupeních, o to cennější byla jejich návštěva v Bohuňovicích. V průběhu koncertu jsme vyslechli skladby z období baroka, hudbu klasicistní, jazz a jihoamerické melodie. Průvodního slova se ujal profesor Jiří Hlaváč, který představil nejen jednotlivé skladby a jejich autory, ale také všechny členy souboru i hudební nástroje. FIVE STAR QUARTET se rozloučil dvěma líbivými jazzovými skladbami, jejichž autorem je profesor Jiří Hlaváč. Na závěr sklidili umělci potlesk vestoje a slíbili, že do Bohuňovic zase rádi přijedou. Na sedmém koncertu naší koncertní sezóny jsme v neděli 11. března 2012 přivítali LA MUSICA TRIO. Soubor neobvyklého složení v podání hornistky Zuzany Rzounkové, flétnistky Marty Korduljakové a klavíristky Lucie Kaucké potěšil posluchače bohatým programem. Slovem provázela profesorka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Zuzana Rzounková a muzikoložka Lucie Kaucká. V průběhu koncertu jsme v podání dvou dechových nástrojů v doprovodu klavíru vyslechli velmi pěkné melodické skladby starých mistrů i současníků a dozvěděli se zajímavosti z historie hudby i výroby hudebních nástrojů. Všechny tři interpretky jsou laureátkami významných našich i zahraničních hudebních soutěží, vystupují sólově i v dalších souborech a rovněž vyučují hře na uvedené nástroje. Právem si i ony vysloužily po závěrečné skladbě od návštěvníků koncertu dlouhotrvající potlesk vestoje. Všechny příznivce vážné hudby srdečně zveme na naše další koncerty. Informace o jejich konání jsou zveřejňovány na plakátovacích plochách, v knihovně, v kině, v Centru zdraví a na internetových stránkách obce Bohuňovice. Za KPH Bohuňovice Bc. Jana Faltysová

11 11. strana TJ SOKOL BOHUŇOVICE, VOLEJBALOVÝ ODDÍL Vážení rodiče. Dovolte mi, abych Vás touto formou oslovil s nabídkou Volejbalového oddílu při TJ SOKOL Bohuňovice. Náš oddíl byl založen před 14 lety a za tu dobu se s pomocí našich trenérů naučily hrát volejbal desítky děvčat. Současně u nich pravidelné sportování omezilo nebezpečí nežádoucích aktivit, kterými jsou děti v období dospívání ohroženy. Na našich bývalých i stávajících hráčkách je i s odstupem času patrný pozitivní rozvoj takových vlastností, jako je vytrvalost, zodpovědnost ke kolektivu, zdravé sebevědomí. V letošním roce provádíme opět nábor děvčat ve věku od 8 do 11 roků. V případě malého počtu děvčat můžeme přijmout do přípravy i chlapce tohoto věku. Jsme si vědomi, že v začátcích jakékoliv pravidelné sportovní aktivity hrají klíčovou roli rodiče. Jsou to právě oni, kdo nasměrují své dítě k aktivní, tělesně i duševně prospěšné činnosti nebo (v tom horším případě) nechají svého školáka napospas ulici. Proto oslovujeme naší nabídkou právě Vás. Pro úplnost doplňuji pár informací: Máme zajištěny prostory pro trénování v zimě tělocvičnu základní školy, v případě příznivého počasí antukové hřiště ve sportovním areálu. Podařilo se nám získat nové kvalifikované trenéry. Tréninky probíhají obvykle každé úterý a čtvrtek odpoledne. V případě dostatečného zájmu začneme s tréninky v dubnu 2012 na venkovním hřišti. Hlaste se prosím na telefonním čísle S pozdravem Miroslav Pauch předseda Volejbalového oddílu Bohuňovické mažoretky uspěly na soutěži v Ostravě V sobotu se všechny skupiny působící v rámci občanského sdružení Bohuňovické mažoretky zúčastnily soutěže mažoretek Stars Cup Ostrava. V různých věkových kategoriích zde soutěžilo téměř padesát mažoretkových skupin. Největšího úspěchu se podařilo dosáhnout našim nejstarším mažoretkám Bohunkám, které soutěžily v kategorii senior (v této kategorii soutěží mažoretky od věku 15 let a výše). S choreografií Viva tango Bohunky vybojovaly krásné druhé místo. Ani ostatní mažoretky z Bohuňovic se ale v soutěži neztratily a předvedly pěkné výkony. Nejmladší MiniBohunky 1 v kategorii děti mladší obsadily 6. místo, MiniBohunky 2 v kategorii děti starší 10. místo a MiniBohunky 3 v kategorii junior 8. místo. Soutěžní sezóna mažoretek je v plném proudu a tak naše mažoretky v průběhu následujících měsíců čekají soutěže například v Litovli, Těšanech, Dubňanech či Kyjově. Věříme, že úspěch v Ostravě není v této sezóně poslední a že do Bohuňovic dovezeme další pohár. Videozáznamy a fotografie, nejen ze soutěží, si můžete prohlédnout na našich internetových stránkách Olga Korytárová vedoucí Bohuňovických mažoretek

12 12. strana Kovářské slavnosti v Bohuňovicích Ve dnech března se do Bohuňovic sjeli špičkoví kováři z Čech, Moravy a Ukrajiny, aby zde opět realizovali společné dílo. Po loňském pozitivním ohlasu jsme se rozhodli akci zopakovat a zkvalitnit. Letos se realizoval obří pavouk, který se bude ucházet o zápis do Guinessovy knihy rekordů jako největší čistě kovaný pavouk a světě, zhotovený během 48 hodin. Pro větší představu všech zúčastněných byl zhotoven model v měřítku 1:2. Díky nádhernému počasí se na Kovářské slavnosti přišlo podívat nespočetně diváků, kteří se při sledování kovářského umění mohli posilnit vynikajícím, zvěřinovým gulášem, dršťkovou polévkou, steakem nebo uzenou kýtou a výborným pivkem. Zájemců však bylo tolik, že se něčeho na všechny nedostalo, takže se touto cestou pořadatelé omlouvají. Soustředili jsme se hlavně na to, aby tento ve světě ojedinělý projekt, kdy různí kováři z různých škol a zemí společně vytvoří nějaké unikátní dílo, dospěl ke zdárnému konci. V cizím prostředí a na hranici časových možností musí zúčastnění kováři skutečně sáhnout na dno svých možností a vydolovat veškerý svůj um, zkušenosti, sílu a nasazení. Po ohromném úsilí se nakonec v nedělní dopoledne podařilo pavouka zkompletovat a vynést na světlo boží. Konečné rozměry jsou: Výška 2,40m, šířka 4m, délka 4,5m. Pavouk bude instalovaný ve Štarnově v areálu místní cukrárny u jeho majitele a hlavního sponzora celé této akce, pana Čouku. Všichni zúčastnění kováři byli velice spokojení a už se těší na příští ročník těchto slavností. Jejich vyjádření, že si takhle už dlouho neodpočinuli, normální člověk těžko chápe. Diváci spíše žasli nad tím, že mohou vydržet celý den (15 hod) kovat skutečně těžké kusy, do dvou do rána s hudbou pařit a ráno v 9,00 hod být zase v dílně a pokračovat vesele v díle. Pořadatelé Hefaistonu (kovářského setkání na hradě Helfštýn) projevili zájem o zapůjčení tohoto díla do jejich letošní expozice v Lipníku nad Bečvou. Pavouk je však tak ohromný, že by byl problém jej někam převážet. Snad se ale najde nějaké řešení, nic není nemožné. Chci poděkovat všem organizátorům, kteří se nezištně podíleli na realizaci této ojedinělé akce a hlavně Střední škole zemědělské, která pronajala své úžasné prostory kovářského učiliště. Chci poděkovat také všem návštěvníkům, kteří přišli a pomohli vytvořit tu nádhernou atmosféru II. Kovářských slavností. Za všechny zúčastněné místní kovář Jiří Baťa Během své práce se někteří kovářští mistři ochotně věnovali zájemcům o kovářské umění - hlavně z řad dětí, kterým zodpovídali jejich zvídavé otázky a pomohli jim s vykováním hřebu, skoby nebo lístečku. Zájem dětí byl ohromný a mnohonásobně předčil očekávání. Několikrát se musely dotisknout Záuční listy, které byly spolu s vykovaným dílkem odměnou za jejich nebojácnou aktivitu.

13 13. strana Naši jubilanti březen - duben Společenská rubrika Králová Jaromíra Lhotka 98 let Koťátko Jaroslav U Nádraží 90 let Čtvrtlík Jaroslav U Stavu 80 let Lorenz František Za Pekárnou 75 let Mazalová Zdeňka Loděnická 70 let Šimoničová Vlasta Pod Mlékárnou 70 let Ženčicová Jarmila Loděnická 70 let Kadlčíková Jana Trusovická 80 let Kožená Anna 6. Května 75 let Vláčilová Jana 6. Května 70 let Občánkové naší obce leden Svozil Michal 6. května Hlava Ondřej 6. května Petraševskij Oliver Na Zahrádkách únor Kolářová Eliška Trusovická Úmrtí bohuňovických občanů Balutová Marie Lhotka let Římský Leo U Sokolovny let Pikart Bořivoj Na Zahrádkách let 100. výročí potopení Titaniku 15. dubna dubna 2012 V den 100. výročí tragické srážky plavidla s ledovcem se trosky Titanicu dostanou pod ochranu UNESCO - konkrétně jako objekt kulturního dědictví pod vodou. Mluvilo se o ní jako o nepotopitelné lodi. Opak byl ale pravdou. Při ztroskotání ze 14. na 15. dubna 1912 zahynulo 1522 lidí. Jen 711 cestujících přežilo. Loď, která měla symbolizovat luxus a bezpečnost, se potopila hned při své první plavbě.

14 14. strana Vyloméná kolej ráno u Bohuňovic zpozdila vlak V souvislosti se silným mrazem došlo 3. února ve směru na Olomouc k vylomení koleje. Závada na trati způsobila téměř hodinové zpoždění osobního vlaku. Vzhledem k rychlému zprovoznění tratě nebyla nasazena náhradní autobusová doprava. Provoz byl obnoven mezi osmou a půl devátou hodinou ranní. Řídil opilý a bez oprávnění Pod vlivem alkoholu a navíc bez platného řidičského oprávnění usedl za volant sedmatřicetiletý muž z Uherského Hradiště. Policejní hlídka ho 8. února zastavila v Bohuňovicích na Olomoucku. Při dechové zkoušce nadýchal 1,56 promile alkoholu. Policisté Kompostéry Obec Bohuňovice uspěla s žádostí o dotaci z Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) na pořízení kompostérů pro likvidaci biologicky rozložitelného odpadu. Občané měli až do konce března možnost výběru mezi kompostéry o obsahu 600 nebo 900 litrů. Zakoupené kompostéry budou občanům bezúplatně zapůjčeny na dobu 5 let, tedy do roku 2017, poté dojde k převedení do jejich vlastnictví. Obec může v průběhu zápůjčky kontrolovat zda jsou kompostéry využívány nebo zda nebyly například prodány. Cílem projektu je snížit množství biologického odpadu v popelnicích na komunální odpad a naučit občany správně kompostovat. Černá kronika navíc zjistili, že má už od prosince 2010 řízení motorových vozidel zakázáno soudem. Ledové kry zablokovaly koryto V noci 29. února zablokovaly ledové kry koryto Trusovického potoka v obci Bělkovice - Lašťany, to si vyžádalo zásah místního SDH. Také v obci Bohuňovice vznikla podobná situace. Povodí Moravy vyslalo na ohrožená místa bagry. Krátké zprávy z obce Digitalizace kina Začátkem roku byla do kina instalována nová technika na promítání digitálních filmových nahrávek. Ve spojení s moderním ozvučením, které již kino má delší dobu, čekají filmové diváky i u nás dokonalé zážitky. Výsadba hrušní Podél zrekonstruované krajské komunikace v Trusovicích byla začátkem dubna provedena náhradní výsadba 20-ti stromů - hrušní. Tu by měl doplnit také při příjezdu do obce tři metry široký pás trávy. Ze skladu firmy zmizelo hliníkové lešení (březen) Neznámý pachatel poškodil vrata skladu v Bohuňovicích a ukradl z něj mobilní hliníkové lešení. Majiteli firmy tím způsobil škodu za 60 tisíc korun. Krádež na hřbitově Organizovaný gang zlodějů byl přichycen při krádeží květin a květináčů na místním hřbitově. Ještě smutnější na celé záležitosti je skutečnost, že jde o spoluobčany z Trusovic a Bohuňovic. Krádeže na hřbitově jsou opakované. Při požáru uhořel muž Mrtvého jedenačtyřicetiletého muže našli ve středu odpoledne hasiči při požáru bytu v Loděnické ulici v Bohuňovicích. Muž oheň úmyslně založil. Trhovci zpátky do KD Zastupitelstvo obce povolilo možnost pronájmu kulturního domu pro trhovce a další prodejce. Ti by se tak mohli spolu s levnými oděvy v brzké době opět vrátit. K těmto účelům byl KD využíván již v minulosti. Po generální rekonstrukci byly tyto prostory prodejcům ovšem zapovězeny především ze strachu z jejich poškození. Jedním z důvodů jejich opětovného návratu, tak může být snaha snížit provozní dotaci KD, která za loňský rok 2011 dosáhla částky 300 tisíc korun. UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA 31. května 2012 své příspěvky můžete posílat na

15 1. ročník - číslo 2/2012 Názor zastupitele 15. strana Absurdistán aneb Laik žasne a odborník se diví Několik let už kandidáti za nezávislé usilovali o vytvoření tzv. klidových zón s lavičkami, které by umožňovaly starším lidem na chvíli si odpočinout, posedět, zameditovat a nabrat síly na další cestu. Těm mladším, zejména maminkám s dětmi, dopřát odpočinek při procházkách se svými ratolestmi vesnicí, posedět s kamarádkami, popovídat si a děti by se přitom mohly zabavit na nějaké pružinové houpačce nebo jinou vhodnou atrakcí umístěnou někde poblíž. Parčík na návsi v Loděnici se k tomu přímo nabízí. Lavička s výhledem do zdi Pánu Bohu do dveří Zhruba před rokem se o to samé pokusili i v obci Dolní Lhota, kde zřejmě spolupracovali s nějakým architektem nebo s osobou, která má trošku estetické cítění. V naší vesnici si tuto záležitost vzal na starost sám starosta. A jak už je u něj zvykem, s nikým se neradil a udělal si to po svém. Jak to dopadlo, a která obec vypadá lépe, můžete posoudit sami. Dolní Lhota Dolní Lhota Lavička ve stylu A je to Letos, vzhledem k nové legislativě, se zastupitelé rozhodli, že vyhlásí konkurz na ředitele školy. Jistě chvályhodná věc, která není nic proti ničemu. Cílem je určitě vybrat co nejvhodnějšího kandidáta, který povede školu tím správným směrem a umožní základy kvalitního vzdělání našim dětem. Výběrová komise musí ze zákona obsahovat celkem 7 členů, z toho 2 za zřizovatele. Myslím, že předpoklady pro výběr dvou kvalitních kandidátů do této komise za obec jsou velmi dobré vždyť máme v zastupitelstvu 3 učitele s poměrně dlouhou praxí a velkými zkušenostmi a funkční školskou komisi, což je poradní orgán rady obce. Je tedy z koho vybírat. Jaké bylo ale mé překvapení. Pan starosta a potažmo i rada obce opět vzali tento úkol pouze na sebe a ostatní zastupitele se neobtěžovali ani oslovit a zeptat, jestli mají zájem se v této komisi účastnit. O to smutnější je fakt, že členkou rady je i předsedkyně školské komise. Kdo tedy bude budoucí ředitelku nebo ředitele vybírat? Předsedkyní celé komise je Bc. Keclíková profesně úřednice na stavebním úřadě a dále pan Šimša profesně bývalý mistr v Hydraulikservisu. Podotýkám, že oba se na tuto funkci, jak sami řekli, cítí, i když o provozu a fungování školy nemohou vědět téměř nic. Jde radě obce opravdu o výběr toho nejlepšího kandidáta nebo o dosazení svého koně? O tom, zda se vedení obce rozhodlo správně, nechť si udělá obrázek každý sám. Mám jen strach, aby to nedopadlo jako s těmi lavičkami. Následky mohou být mnohem větší jde přece o naše děti! Mgr. Ladislav Král - zastupitel

16 PROGRAM KINA BOHUŇOVICE Pátek v hodin Vášeň a cit - Milostný příběh o skutečném setkání mladé J. Austenové 120 minut, vstupné 60,- Kč a T. Lefroye, který pravděpodobně inspiroval její největší romány. Sobota v hodin Impyho zázračný ostrov - Nejroztomilejší dinosaurus všech dob si 87 minut, vstupné 50,- Kč získal srdce dětí na celém světě. Pátek v hodin Poupata - Příběh filmu vypráví o těžké zkoušce rodiny, žijící v kraji 94 minut, vstupné 70,- Kč drsných pravidel. Sobota v hodin Příběh o Zoufálkovi - Příběh o myšákovi s velkýma ušima, který 93 minut, vstupné 50,- Kč miloval hudbu a princeznu Pátek v hodin Anonym - Film nabízí jednu z možných verzí, kdo je doopravdy 130 minut, vstupné 50,- Kč autorem díla připisovaného Shakespearovi. Sobota v hodin Alvin a Chipmunkové - Naši staří známí si vyrážejí užít prázdniny 87 minut, vstupné 60,- Kč na luxusní loď, kterou během chvíle obrátí naruby. Legrace, ale končí, když loď ztroskotá. Pátek v hodin Příliš mladá noc - Dva dvanáctiletí kluci se den po Silvestru náhodně 107 minut, vstupné 50,- Kč ocitnou na zvláštní oslavě v bytu mladé dívky. Sobota v hodin Modrý tygr - Středobodem dění je botanická zahrada. Když se 90 minut, vstupné 50,- Kč starosta rozhodne zahradu zrušit, objeví se tajemný modrý tygr, který se s dětmi vydává zachránit jejich svět. Pátek v hodin Rumový deník - Novinář Kemp si chce vydobýt své místo na 110 minut, vstupné 60,- Kč slunci, ale úspěch se nedostavuje. Za svého nejlepšího přítele si volí láhev rumu. Sobota v hodin Žraloci na s(o)uši - Když pytláci ukradnou žraločí vajíčka, rozhodne 92 minut, vstupné 60,- Kč se malý Pup zjednat nápravu a vydá se na souš. Velký Julius se vydá Pupa zachránit. Vstupenky si můžete zajistit v předprodeji na tel.: , j cena 10 Kč Vyšlo 30. ledna 2012 číslo 1/2012 Z OBSAHU: Bohuňovický zpravodaj, Zprávy z obce, Činnost knihovny v roce 2011, Kruh přátel hudby, Fotbal Bohuňovice, Rekonstrukce komunikace v Trusovicích, Společenská rubrika, Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v cena 10 Kč Vyšlo 20. dubna 2012 číslo 2/2012 Z OBSAHU: Zprávy z obce, Účast zastupitelů na jednáních ZO, Duchovní slovo - Velikonoce, ZŠ a MŠ Bohuňovice, TJ Sokol Bohuňovice - Volejbalový oddíl, Bohuňovické mažoretky, Názor zastupitele, Program kina Čtyři pohledy z Bohuňovic 1912 ÚVODNÍ SLOVO, TIRÁŽ (strana 2) ZPRÁVY Z OBCE (strana 3) KNIHOVNA V ROCE 2011 (strana 8) KRUH PŘÁTEL HUDBY (strana 9) FOTBAL BOHUŇOVICE (strana 10) SPOLEČNÝ HON ANEB VYCHÁZKA (strana 11) CENTRUM ZDRAVÍ (strana 12) PLESOVÁ SEZÓNA (strana 12) KOMUNIKACE V TRUSOVICÍCH (strana 13) SPOLEČENSKÁ RUBRIKA (strana 14) ČERNÁ KRONIKA (strana 15) SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ - předběžné výsledky (strana 15) Vlakové nádraží SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ KONCERTY PŘÁTEL HUDBY (strana 2) (strana 10) ZPRÁVY Z OBCE VOLEJBALOVÝ ODDÍL (strana 3) (strana 11) SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2012 BOHUŇOVICKÉ MAŽORETKY (strana 7) (strana 11) DUCHOVNÍ SLOVO KOVÁŘSKÉ SLAVNOSTI (strana 7) (strana 12) ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE SPOLEČENSKÁ RUBRIKA (strana 8) (strana 13) KNIHOVNA BOHUŇOVICE ČERNÁ KRONIKA (strana 9) (strana 14) VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ PROGRAM KINA - DUBEN (strana 10) (strana 16)

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma Omluven: Kateřina Pudivítrová, Michaela

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 42/08/2013- RO - U Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Z á p i s z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Přítomní členové ZO: Ing. Josef Fiala, MVDr. Jiří Humlíček,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. února 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích.

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. zá P I S ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. Přítomni: Josef Prudík, Marie Procházková, Ivana

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Z á p i s č. 1 ze zasedání Rady obce Horní Bečva, konaného dne 20.11.2014. Přítomni: Bc. Rudolf Bernát, starosta

Z á p i s č. 1 ze zasedání Rady obce Horní Bečva, konaného dne 20.11.2014. Přítomni: Bc. Rudolf Bernát, starosta Z á p i s č. 1 ze zasedání Rady obce Horní Bečva, konaného dne 20.11.2014 Přítomni: Bc. Rudolf Bernát, starosta, místostarosta Svatopluk Divín, člen rady Ing. Jaroslav Podešva, člen rady Mgr. Martin Polách,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 22.6. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 12 členů ZO Třanovice, 3 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Místo konání : Obecní úřad Stráţkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Určení

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis z jednání obecního zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 23.června 2011 od 18,00 hodin v Domě služeb II.

Zápis z jednání obecního zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 23.června 2011 od 18,00 hodin v Domě služeb II. Zápis z jednání obecního zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 23.června 2011 od 18,00 hodin v Domě služeb II. v Tuchlovicích Přítomno 14 členů obecního zastupitelstva Omluven : pan František Král

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více