Z Á P I S. z 7. zasedání zastupitelstva obce Prostřední Bečva konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S. z 7. zasedání zastupitelstva obce Prostřední Bečva konaného dne 28.4.2011"

Transkript

1 Z Á P I S z 7. zasedání zastupitelstva obce Prostřední Bečva konaného dne Den : Místo : Obecní úřad Prostřední Bečva Začátek : hodin Ukončení : hodin Ověřovatelé zápisu : Jurajda Rudolf, Vránová Jana Návrhová komise : Mgr. Juříčková Zdenka, Bc. Uhlářová Alice Zapisovatel : Kantorová Radomila Přítomno : 10 Omluveno: : 0 Pozdní příchod : Matušík Jiří Dřívější odchod : 0 Hosté : 6 Program schválilo 10 zastupitelů. Návrhovou a ověřovací komisi a zapisovatele schválilo 10 zastupitelů. Jednání zahájil a řídil starosta obce. Program: 1. Kontrola plnění usnesení 2. Rozpočtové změny a plnění rozpočtu za 01-03/ Závěrečný účet obce 4. Použití výtěžku z provozování loterií 5. Provoz ZŠ ve školním roce 2011/ Projekt na rozšíření víceúčelového sportovního areálu 7. Investiční akce 8. Různé 9. Usnesení a závěr K bodu 1: informoval místostarosta - smlouva o spolupráci při realizaci individuálního projektu v rámci integrovaného plánu rozvoje území Rožnovska podepsána - smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí a ČEZ Distribuce - podepsána - smlouva o nájmu na pozemek pod vodojemem vlastníci si smlouvu vypracovávají sami, doposud nebyla předložena k podpisu - práce na úpravě hřiště v Kněhyních byly zahájeny - podklady pro nájem parkoviště na Pustevnách samostatný bod jednání - potůček od silnice I/35 k Bečvě vyčištěn pomocí obecní techniky K bodu 2: informoval starosta. Změny v rozpočtu obce - vnitřní úprava (příloha č. 1) Hlasování 11 hlasů pro - s c h v á l e n o

2 Plnění rozpočtu za 01-3/2011. (příloha č. 2) Příjmy: 4, ,31 Kč Výdaje: 3, ,39 Kč K bodu 3: informoval starosta. Návrh závěrečného účtu obce na rok 2010 byl zveřejněn dle zákona (příloha č. 3) Předloženo celoroční hospodaření obce za rok 2010 ve smyslu 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. příloha č. 4) b e z v ý h r a d K bodu 4: informoval starosta. z provozování loterií má obec výtěžek (6% = za rok 2010 je výtěžek ve výši ,-Kč). Dle zákona musí být výtěžek použit na veřejně prospěšné činnosti (sociální, zdravotní, sportovní, kulturní, ekologické nebo jiné veřejně prospěšné aktivity). K bodu 5: informovala Mgr.Juříčková Zdenka ředitelka ZŠ Ve školním roce 2011/2012 jsou zapsáni do 1. třídy pouze 3 děti. Nyní navštěvuje školu 50 dětí, 10 odejde do 6. třídy na horní Bečvu, 2 děti se stěhují z obce, 1 dítě přechází do Rožnova pod Radhoštěm. Zůstane na školní rok 2011/ dětí. Pokud dojde ke spojení tříd, odejdou 3 sourozenci na Horní Bečvu = 38 dětí. Ke spojení tříd musí dojít, návrhy: a) škola čtyřtřídní náklady ,- Kč (spojení 1. a 3. třídy) b) škola trojtřídní náklady ,- Kč (spojení 1. a 3. a 2. a 4. třídy) Musí se rozhodnout o druhu spojení, musí se nížit pracovní úvazky. Spojení tříd bude po dobu 5ti let. Při konzultaci s rodiči spojení nevadí, budou děti do školy dávat, pouze jedna maminky převede 3 děti na Horní Bečvu. Ing. Juřík návrh neotevřít první třídu vůbec. Počet dětí by zůstal stejný, pokud se třída neotevře nebo přejdou 3 děti na Horní Bečvu a pět let nebude žádná třída spojená! Finančně by se nic neměnilo. Při spojování starších a mladších dětí by mohlo docházet k šikaně 1. rodič : rodičům spojení tříd nevadí, raději budou dávat děti do spojené první třídy, než je převážet do sousední vesnic. Dětem spojení vadit nebude, znají se z mateřské školky, nejdou do cizího kolektivu. Mgr. Juříčková při vyučování dochází ke spojování tříd při různých hodinách, např. tělocvik. Děti maminky, která je proti spojování tříd, nebudou slučovány. starosta první rozhodnout o vytvoření čtyř nebo tří třídní školy. Hlasování: 11 hlasů pro čtyř třídní školu - s c h v á l e n o Ing.Juřík průzkum byl jenom u rodičů, kterých se týká slučování? Vyučovací hodina je 45 min, bude se muset rozdělit na polovinu Mgr. Juříčková průzkum se dělal se všemi rodiči. Písemně souhlasí všichni, mimo jedné maminky. Vyučování bude náročnější pro učitele.

3 2. rodič dětem spojení vadit nebude, náročné to bude pro pedagoga, jak zorganizuje hodinu. 1. rodič raději spojit třídy, než posílat děti do jiné vesnice, pokud by se první třída neotevřela. Ing. Žitník sloučené děti budou celé tři roky spolu, do té doby může dojít ke změnám. Pro děti i rodiče bude lepší škola v obci pan Kachtík dvoutřídky bývaly i dříve a vyučovalo se bez velkých problémů 1. rodič pokud bude kvalitní učitel, děti nebudou nijak postižené Mgr. Juříčková vyučování bude nejnáročnější pro učitele Návrh: sloučit 1. a 3. třídu Hlasování: 10 hlasů pro 1 hlas zdržení - s c h v á l e n o Janíčková Jana na minulém zasedání bylo uloženo informovat v okolních vesnicích o možnosti umístit děti do naší MŠ. Výsledek podány 2 žádosti o umístění z Hutiska-Solanec a 1 dítě z Dolní Bečvy. Návrh provozu mateřských škol v době hlavních prázdnin: Kněhyně: uzavřeno po celé dva měsíce MŠ střed: uzavřeno od do V době uzavření se budou v MŠ provádět nutné opravy. Ivana Cabáková není možnost prostřídat provoz mezi školkami tak, aby rodiče měli možnost dávat děti i v době prázdnin? Odpověď personál si nevybere dovolenou. Ivana Cabáková udělat průzkum jestli by měli rodiče zájem o umístění dětí do Kněhyň na dalších 14 dnů. Tím by se prodloužil provoz MŠ na 1 měsíc. Odpověď: teď už je na průzkum pozdě K bodu 6: informoval starosta. Region Rožnovska nabízí získání finančních dotací na podporu cestovního ruchu (celkem 21 mil. Kč). V projektu musí být rozšíření stávající zařízení. Rožnov rozšíření koupaliště náklad 20 mil. Kč Zubří koupaliště náklad 20 mil. Kč Návrh: pokud by se přeskočily tyto dvě žádosti, byla by šance získat peníze na rozšíření SRA výměna povrchu na volejbalovém hřišti, vybudování penaque hřiště, streeballové hřiště. Ing. Juřík rozšířit dětský koutek o další prvky Ivana Cabáková ruské kuželky Hlasování: 11 hlasů pro podání žádosti o dotaci - s c h v á l e n o Projekty by měly být hotovy co nejdříve, aby se stihly všechny potřebné stavební formality do 2 měsíců. Návrh: projektant pan Pokluda Návrh: zhotovitel žádosti pan Bezděk K bodu 7: informoval starosta.

4 kanalizace: žádost na Ministerstvu zemědělství zamítnuto i po odvolání podanému přímo ministrovi. Další možná varianta žádost přes FSŽP. Do konce roku by měla být poslední výzva. Obec Horní Bečva chce odkanalizovat Kněhyně (náklad 10 mil. Kč). Dotace na současnou výstavbu kanalizace Horní Bečvy - 30 mil. Kč. Hodní Bečva navrhuje vytvoření Dobrovolného svazku obcí, bude výhodnější získávání dotací. Návrh: 11 hlasů pro vytvoření Dobrovolného svazku obcí - s c h v á l e n o Pověření starosty jednat ve věci vytvoření svazku rozhlas žádost je z 95% hotova. Výzvy nebyly prozatím vyhlášeny, snad 05-06/2011 zateplení SDH střed žádost připravena infocentrum doplňovaly se a opravovaly nedostatky v žádosti K bodu 8: informoval starosta. parkoviště Pustevny: automatické parkovací systémy: a) parkovací systém s mincovním automatem na vjezdu pořizovací náklady 230 tis. Kč. - po vhození mince se závora otevře b) parkovací systém elektromechanická závora pořizovací náklady 355 tis. Kč - při vjezdu štítek, při odjezdu se zaplatí poplatek c) parkovací systém vjezd, výjezd pořizovací náklady 460 tis. Kč - při vjezdu lístek, při odjezdu automatická pokladna, zaplatit mince i papírové peníze Pokud by se zaměstnali 2 pracovníci náklady cca 380 tis. na mzdy, údržba parkoviště další náklady. Kantor: další náklady na dopravu pracovníků, na benzín starosta: současný nájemce je ochotný zvýšit nájem. Musí se vyhlásit výběrové řízení, do které si dáme požadavky Ivana Cabáková: raději pronajmout někomu z obce Ing. Žitník: buď někomu prodat nebo pronájem Ing.Juřík: pokud se udělá výběrové, musí se zajistit, aby byl nájem placený předem, aby nedošlo ke slibům a platby by neproběhla. Návrh: vyhlásit výběrové řízení. Připravit podmínky pronájmu a ty schválit na příštím zasedání. Hlasování: 11 hlasů pro s c h v á l e n o SDH Kněhyně: zjistili, že Krajský úřad vyřazuje majetek, který lze bezplatně získat. SDH si zažádalo o nový vůz a cisternu. Bylo uvolněno terénní auto. Nepojízdné ARO se musí vyřadit. Návrh: vyřadit vůz ARO, SPZ VSB z evidence majetku obce žádost CHARITY Valašské Meziříčí: Charity Rožnov, Valašské Meziříčí a Valašská Bystřice se spojily v jednu. Na provoz žádají o finanční příspěvek ve výši ,-Kč.

5 žádost Klubu důchodců- o finanční příspěvek na oslavu Dne matek Návrh: 10 tis. Kč žádost o finanční příspěvek na zdravotní pomůcky pro tělesně postiženého syna. Návrh: ,- Kč Ivana Cabáková: dát finance přímo na určitou pomůcku. Návrh: odsávačka (15.000,-Kč) a mluvicí kanyla (7.000,-Kč) informace: - novým správcem obecního lesa je pan Tkáči Jan, Jarcová 102, Bystřička. Odměna dle zákona 350,-Kč/ha. - vyhlášen konkurz na ředitele základní školy K bodu 9: místostarosta: - žádost o veřejné osvětlení k RD č.p. 71 Odpověď: v rámci vybudování rozhlasu realizace osvětlení - žádost ORT ART s.r.o., Šenovská 1829, Petřvald, podle zákona č. 183/2006 Sb., 188 a na stavbu občanské vybavenosti mimo plochu schváleného současně zastavěného území na pozemku p.č. PK 780/1 v k.ú. Prostřední Bečva - žádost podle zákona č. 183/2006 Sb., 188 a na stavbu RD se včelínem mimo plochu schváleného současně zastavěného území na pozemku na p.č. 2098/6 Hlasování: 10 hlasů pro 1 hlas proti s c h v á l e n o - nabídka na prodej pozemku o výměře 660m 2 za 115,-Kč/m 2 = ,-Kč. Pozemek zasahuje do MK, majitelé zahradních domků navrhují přispět finančně (30.000,-Kč). Hlasování: 11 hlasů pro za stanovených podmínek - s c h v á l e n o - žádost o položení koberce na MK k RD 69. Oprava MK provedena před měsícem, objevují se další výmoly. Při denním přejíždění osobním autem dochází k poškozování vozidla. Asfaltový povrch byl slíbený už před 10 lety. Odpověď: vybudování nové MK cenově náročné cca 1 mil. Kč. V současnosti nejsou finance. Provede se nacenění vybudování nové MK. Ivana Cabáková: - zakalená voda do Retasa. Jak se to řešilo v minulých letech. Odpověď: zjistit kde dochází k znečištění, v úpravně vody v Cípkové jsou zajištěny filtry a odkalovače. K znečištění musí docházet na úseku před střediskem nebo ve vodovodním vedení Mikulenková Jaroslava: - je dokončený plán rozmístění hydrantů v obci? Odpověď: je rozpracovaný, musí se dokončit Ing. Žitník Radek:

6 - jak proběhlo povolení stavby plotu? Odpověď: povoleno, dojde k výměně pozemků. Matušík Jiří: - v jakém stavu je povolení a výstavba chodníků v obci? Odpověď: vše je připraveno, není vyhlášen dotační titul Jurajda Rudolf: - poděkování za opravu MK v Bacově - odpovědi na nabídku stožáru po NTV? Odpověď: žádné ohlasy K bodu 10: Usnesení přednesla Mgr.Juříčková Zdenka.. ověřovatelé: Jurajda Rudolf, Vránová Jana. starosta obce Ing. Gálik Radim

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.1) Program: dle pozvánky (příloha č.2) Průběh jednání: Přítomno: 9 členů, 3 omluveni, 3 se dostaví později

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.1) Program: dle pozvánky (příloha č.2) Průběh jednání: Přítomno: 9 členů, 3 omluveni, 3 se dostaví později 25.2.2010 Upravená verze ke zveřejnění Zápis z 35. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky konaného dne 24. února 2010 v zasedací místnosti OÚ Jednání začalo v 17:00 hodin Ukončeno bylo ve 20:05 hodin Přítomni:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát, Jiří

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Č.j. 23/06/2013 - ZO - Z Zápis Z 23. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 6. 2013 v zasedací síni OÚ

Č.j. 23/06/2013 - ZO - Z Zápis Z 23. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 6. 2013 v zasedací síni OÚ Program: Č.j. 23/06/2013 - ZO - Z Zápis Z 23. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 17. 6. 2013 v zasedací síni OÚ 1. Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Rozpočtový

Více

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 21. prosince 2009 P ř í t o m n i : O m l u v e n i: MUDr. Vojtěch Adam, Ing. Jan Blatný, Mgr. Karla Černá, Mgr. Pavel Dočkal,

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 15 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Darek Kuklínek,

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

Zápis číslo 32/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16.6.2010 náhradní zasedaní za neusnášeníschopné dne 2.6.

Zápis číslo 32/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16.6.2010 náhradní zasedaní za neusnášeníschopné dne 2.6. Zápis číslo 32/2010 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 16.6.2010 náhradní zasedaní za neusnášeníschopné dne 2.6.2010 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Pavel Říhák, Karel Škraňka,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXVI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 25. KVĚTNA 2006

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXVI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 25. KVĚTNA 2006 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXVI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 25. KVĚTNA 2006 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17:00 hod. s konstatováním

Více

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů Omluveni: Zdeněk Chromý, Václav Malý, Gabriela Malá K zápisu je

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více