Vážení spoluobčané, Vyhodnocení Vesnice roku Změny v územním plánu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, Vyhodnocení Vesnice roku 2003. Změny v územním plánu"

Transkript

1 Vážení spoluobčané, chci Vás informovat o vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2003, dále o zahájení změn v územním plánu obce, o přípravě žádosti o dotaci na Státní fond Ministerstva životního prostředí na výstavbu čistírny odpadních vod a novou kanalizaci, o připravovaných investičních, společenských a kulturních akcích. Vyhodnocení Vesnice roku 2003 Vítězem Vesnice roku 2003 Olomouckého kraje se stala obec Ústí na Hranicku. Jedná se o malou obec založenou v r s počtem 561 obyvatel, která se soutěže zúčastnila již počtvrté. Za toto období získala jedenkrát bílou stuhu za práci s mládeží a zelenou stuhu za péči o zeleň. V obci působí folklorní soubor Záhoran a celá řada spolků. V r obec dokončila z programu Evropské unie SAPARD dostavbu jeviště kulturního domu. Starosta obce Ústí pan Libor Vykopal prozradil klíč k úspěchu. Za vítězství obec Ústí vděčí tomu, že se v obci k přípravě soutěže spojily nejen všechny spolky, ale pomohli všichni občané. Soutěže Vesnice roku 2003 se v Olomouckém kraji zúčastnilo celkem 21 obcí. Kromě hlavní ceny byly předány barevné stuhy za přínosy v hodnocených jednotlivých oblastech činností. Naše obec získala diplom za dlouhodobý vliv na kulturní život v obci a okolí. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem dobrovolníkům, ochotným lidem, kteří svůj volný čas věnují práci v divadelním souboru, Junáku nebo v klubu seniorů, organizují různé společenské a sportovní akce, výstavy, přednášky či tradiční průvod vodění medvěda. Zvláštního ocenění se dostalo našemu občanu panu Vladimírovi Čapkovi, který od předsedy hodnotitelské komise Vesnice roku 2003 převzal diplom za dlouhodobé vedení spolku v obci a jeho vliv na kulturní život v Brodku a okolí. Toto ocenění mu udělila komise jako spoluzakladateli divadelního souboru J.K.Tyla v Brodku u Přerova (letos soubor oslaví 50-leté výročí založení) a za celoživotní práci v oblasti kultury. Chtěl bych touto cestou jménem zastupitelstva obce panu Vladimíru Čapkovi ještě jednou za jeho celoživotní práci v divadelním souboru poděkovat a popřát pevné zdraví. Změny v územním plánu Vzhledem k tomu, že územní plán obce Brodek u Přerova a místní části obce Luková byl schválen již v roce 1994 a strategické návrhy změn územního celku (vysokorychlostní trať sever-jih, obchvat obce a posun dálničního průtahu) byly schváleny až v r. 1997, naskýtá se v rámci zapracování uvedených výrazných zásahů do území příležitost k aktualizaci našeho územního plánu. Obec koncem srpna podala žádost na Krajský úřad Olomouckého kraje o dotaci na změnu územního plánu. Výše dotace může být až 49 % z celkové ceny. Práce na změně územního plánu mohou začít až po získání této dotace. Základním cílem změny bude vytvoření předpokladů pro trvale udržitelný rozvoj obce a okolí. Z rozpočtu obce budou hrazeny náklady na přeměnu zóny pro bydlení (z výhledu do návrhu) za ulicemi Svépomoc, Vrchlického, v ulici Tovární a v obci Luková. Zatím je v Brodku u Přerova možné stavět pouze za ulicí Komenského. Ale obec s ohledem na

2 rekonstrukci ubytovny u DPS zatím nemá finanční prostředky na výkup těchto pozemků a přípravu inženýrských sítí. Čistírna odpadních vod a kanalizace Ve výběrovém řízení byla vybrána firma ADOS Jevíčko, která zpracovala projekt pro územní řízení, projednala projekt s dotčenými orgány a provedla soupis parcel dotčených novými stokami kanalizace, výtlačnými potrubími čerpacích stanic a výstavbou areálu čistírny odpadních vod. V měsíci srpnu oslovil obecní úřad asi 100 majitelů pozemků dopisem, obsahujícím kopii vlastnického listu a žádostí o vydání souhlasu se vstupem na pozemek a zřízením věcného břemene (tam, kde potrubí bude vedeno přes soukromý pozemek), nebo s prodejem pozemků (v případě, že na nich bude umístěna budova čistírny odpadních vod). Musím při této příležitosti poděkovat těm občanům z Brodku u Přerova i z okolních obcí, kteří během jednoho týdne podepsali souhlasy s využitím svých pozemků pro veřejné účely. Patří jim za to moje poděkování. V polovině září zůstalo zatím bez odpovědi posledních deset dopisů od rodáků, kteří žijí ve vzdálených městech. Věřím, že i tito oslovení majitelé pozemků budou ochotni s obcí jednat. V současné době obec připravuje žádost na Státní fond Ministerstva životního prostředí o dotaci na výstavbu čistírny odpadních vod a novou kanalizaci. Až nabude územní rozhodnutí z MěÚ v Přerově právní moci, může být žádost o dotaci podána. Tím končí první etapa přípravy kanalizace a nám nezbývá nic jiného než čekat na výsledek jednání na ministerstvu. Obec není totiž schopna kanalizaci profinancovat pouze ze svého rozpočtu a úvěru od banky. S přípravou kanalizace byly pozastaveny práce na plánovaných opravách chodníků. V letošním roce bude provedeno předláždění pouze v části ulice Havlíčkova a oprava chodníku v Lukové. Bylo by neekonomické chodníky opravovat tam, kde povede nová kanalizace. Informace o kulturních a společenských akcích V pátek dne až neděli proběhne v naší obci XXIII. mistrovství České republiky záchranářských psů Brodek u Přerova Vlastní soutěže budou probíhat v areálu bývalého cukrovaru a budou neveřejné. Pro veřejnost připraví Svaz záchranářů ČR vystoupení na místním hřišti. Budou to ukázky výcviku psů, ukázka hasičské a záchranářské techniky. Upřesnění programu naleznete ve vývěsce OÚ a na jiném místě Zpravodaje. V neděli dne v hod. uvedou umělci z Opavy divadelní pásmo pod názvem Rendez-vous s operetou. Jedná se o jinou skupinu než na minulém představení. Vstupné bude dobrovolné. Jste všichni srdečně zváni. Obec Brodek u Přerova zrušila internetové stránky a aktualizované informace můžete získat na adrese Nové www stránky obce se připravují a nová adresa bude oznámena. Ing. Jan Beneš starosta obce

3 Opakování je matka moudrosti Pravdivost tohoto přísloví je léty prověřená a naši předkové jistě k takovému tvrzení měli svoje důvody. Já se na něj hned v začátku svého článku odvolávám právě proto, neboť vím, že v mnohých věcech se budu opakovat. Ale i když jsem už mnohé napsal, považuji za vhodné některé skutečnosti si znovu připomenout. Jak všichni víme, zúčastnila se naše obec v tomto roce opět soutěže "Vesnice roku". Mnozí také vědí, že vítězem krajského kola se stala malá vesnice Ústí. Až potud prosté konstatování faktů. Podstatné však je prohlášení starosty obce Ústí při přebírání ohodnocení. Pan starosta zdůraznil skutečnost, že podstatou úspěchu bylo, že se spojily všechny organizace, složky i jednotliví občané ve společné práci. Jaký rozdíl oproti častému "to není naše, to nás nezajímá, to je povinností obce". Já vím, že obec a obecní úřad má svoje povinnosti, a také se jich nezříká. Ale nevím, jak zajistit to, aby všichni považovali za "svoji" celou obec. Nejen to co mají za plotem. Vždyť každý z nás si rád vyvětrá svůj byt a rád do něj nasaje čerstvý vzduch. Ale nezajímá jej, že když pak zatopí a do kotle přiloží pražce, plastové láhve a podobné lahůdky, nevyvětrá si svůj byt nikdo v celém okolí. Stejně jako si každý rád uklidí svoji zahrádku a sesbírá spadané a zkažené ovoce. Jistě si jej pak nevysype doprostřed dvorku. Ale vysypat jej třeba do Broděnky, to mu nečiní problém. Tam už to není jeho. A to ještě pomíjím nebezpečí ucpání potrubí a další následky. Mnoho už bylo napsáno také o psech a problémech kolem nich. Většinou se o ně dobře staráme, a také je řádně chodíme venčit. Venčit je na svém dvorku nebo snad přímo v bytě asi dost dobře nejde. Ale chodit někam do polí, nebo alespoň na okrajová místa, to je daleko. Vždyť u sousedova domu, nebo kousek dál na ulici či v parku to jde taky. Tam už to není moje. A že máme známé "koše pro pejsky"? Kdo by to tam nosil? Vždyť on to stejně brzy někdo odnese na botách, v lepším případě to odklidí pracovníci OÚ. A když už je řeč o pracovnících OÚ. Je pravdou, že jejich hlavní pracovní náplní je údržba obce. Přece si nenechám pytel všeho možného harampádí ve svém domě. Vyhodím to na ulici, oni to přece uklidí. Stejně jako kupu trávy, listí, zbytků zeleniny a kytek po úklidu zahrádky či stavební suti. Tím si přece nemůžu zaneřádit celý barák. A tak to radši vyhodím tam, kde to už není moje. Oni to přece nakonec zase musí uklidit. Stejně jako musí stále dokola a opakovaně uklízet okolí kontejnerů na sklo a plasty. Když už si dáme tu práci a skleněný či plastový odpad doneseme až ke kontejneru, je takový problém to do něj taky naházet? Vždyť plastové láhve a rozbité sklo v okolí dvaceti metrů nijak místo nezkrášlí. Nemluvě o nebezpečí úrazu. Pro některé je také značnou výhodou bydlet v obecním bytě. Ten přece také není jejich. Tak proč opravovat kohoutky, bojlery, odpady, okna a jiné poruchy. To přece není moje a obec na to má své pracovníky. Jenže ono to všechno má jednu vadu. Není to sice všechno moje, ale všechno stojí peníze. A peníze, které použijeme na úklid obce a její údržbu nemůžeme použít třeba na pořádnou opravu veřejného osvětlení nebo na generální a komplexní úpravu hřbitova. Mnozí z nás si stále neuvědomují, že dnes už neplatí obec = stát. Obec je samostatná organizace, která část financí dostane a zbytek si musí sama zajistit. A nejlepší je udělat co nejvíce práce bez potřeby peněz, to je vlastníma rukama. Tedy rukama svých občanů. Ale aby ten článek nezněl příliš pesimisticky. Těch, kterých se týkají předcházející řádky, zaplaťpánbůh, je stále méně. Stále více je těch, kteří nechodí s otázkou "kdy už uklidíte okolo mého domu", ale ptají se, jakým způsobem to mohou udělat sami. Chci tímto poděkovat těm, kteří nejen udržují prostory před svými domy, ale vyčistí třeba chodník kolem vedlejšího neobývaného domu. Děkuji také těm, kteří nechodí nadávat, kdy už konečně kolem nich posečeme přeroslou trávu, ale přijdou nám oznámit, že už ji posekali, shrabali a je potřeba ji odvézt. Stejně jako patří dík těm, kteří se nechodí ptát proč nejsou osázeny všechny betonové květináče, ale přijdou navrhnout které si vezmou na starost. Stejně jako těm, kteří zorganizováním "železné soboty" pomohou občanům, kteří už třeba nemají síly na to, aby železný šrot tahali přes půl obce a ten by možná také skončil bůhví kde. Tím ovšem nemyslím ty snaživce, kteří v rámci "sběru železného šrotu" rozebírají pouliční lampy a kanalizační poklopy. A díky také těm, kteří nechodí jenom nadávat na křivé chodníky, ale po dohodě s OÚ kus chodníku před svým domem předláždí. Ale tím zase nemyslím ty, kteří si obecním materiálem hodlají vylepšit jenom svůj vjezd do domu a zbytek opět rádi přenechají obecnímu úřadu. Potěšitelné je i to, že si pomalu občané začínají zvykat na možnost ukládání stavební suti do cukrovarského rybníka. Jistě je to lepší, než pokoutné rozvážení koleček po polních cestách a remízcích. I když to stojí nějakou korunku. Zvláště když víme, že naše cena je, v porovnání

4 s okolím, celkem solidní a získané peníze jsou opět využívány pro další rozvoj a zvelebení obce. Takže v tomto případě přispívám ke zlepšení svého životního prostředí vlastně hned dvakrát. Vážení. Víme přece, že pěkné a příjemné prostředí nevzniká z toho, že musíme, ale proto, že chceme. A jsem rád, že je stále více těch, kteří to vědí. Můžeme mít stohy vyhlášek a zákonů. Pokud nebudeme sami chtít, nebudou nám moc platné. A pokud sami budeme chtít žít v čistém, pěkném a příjemném prostředí a dobrých vztazích, možná ty vyhlášky a zákony ani nebudeme potřebovat. Tkadlec F. Jubilující občané v měsících červen až září 70 let 75 let 80 let Adámková Marie Sehnálková Ludmila Hrabalová Pavla Juříková Marie Koplová Emilie Horáková Margita Novotná Jarmila Zapletalová Marie Dostalík Jaroslav Ševečková Marie Zbožínková Jaroslava Kubíček Vlastimil Drápal Stanislav Planka Bohumil Sehnula Oldřich Sekanina Bohumil Ševčík Jaroslav Slavnostní vítání dětí do svazku obce dne Robin Horák Josef Koutný Kristina Anežka Hlavinková Petr Karásek Ondřej Kudlička Klára Špunarová Matěj Menšík Terezie Havranová Klára Výskalová Radek Strapina Aneta Sedlaříková Tereza Stará Matrika informuje Osvobození od správního poplatku za výměnu občanských průkazů Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, omezuje platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů termínem , což předpokládá jejich hromadnou výměnu. Aby nedošlo k přetížení Okénko do ZUŠ V podzimních měsících pro Vás připravujeme na 6. listopad pravidelný Podzimní koncert, začátkem prosince můžete přijmout pozvání na Adventní koncert / 2.prosince/, který se, jak doufáme, uskuteční v místním Kostele sv.jana Křtitele.V letošním školním roce si žáci Oslavy výročí 28. října Obecní úřad ve spolupráci s Medvědářskou společností vás opět zvou na oslavu výročí 28. října spojenou s lampionovým průvodem. V pondělí zahájíme tradičně koncertem dechového orchestru u zvonkohry, položením kytice u pomníku a lampionovým průvodem na hřiště. Zde, jako každoročně, proběhne krátký příslušných pracovišť koncem roku 2005, mohou občané již nyní žádat o výměnu občanských průkazů bez strojově čitelné zóny bez poplatku zahrají Živý Betlém. Začátky všech akcí jsou v hod a jste srdečně zváni. Za ZUŠ Bedřicha Kozánka pobočka Brodek u Př. Eliška Tkadlecová kulturní program spojený s opékáním buřtů, které obec opět nabízí všem zúčastněným dětem zdarma. Samozřejmě nebude chybět ohňostroj. Těšíme se na vaši tradiční hojnou účast. Tkadlec F.

5 Zahrádkářská výstava - 9. ročník ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ Územní rada okresu Přerov Havlíčkova ulice 29 tel V letošním roce realizujeme již 9. ročník zahrádkářské výstavy a prodejních trhů ve spolupráci s Genoservisem a.s., ve dnech 11. a 12. října 2003 na výstavišti v Přerově. Budou vystavovány nejlepší výpěstky ovoce, zeleniny, citrusů, květin, jak od drobných zahrádkářů, tak i velkopěstitelů z celého okolí. Nejlepší z nejlepších budou oceněny odbornou porotou. Výrobci a prodejci budou vystavovat a nabízet zahrádkářskou techniku, nářadí, chemické prostředky, osivo, sadbu, ovocné stromky, okrasné dřeviny, květiny, hnojiva. Součástí výstavy bude hezká kolekce citrusů, vč.nabídky. Na své si přijdou včelaři a mykologové ( houbaři ). Zastoupena bude rovněž nabídka odborné literatury a časopisů, včetně přednášek na téma Pěstování ovoce, zeleniny, ochrana a další. Nebude chybět široký sortiment proutěných výrobků, zahradní nábytek, prodej bylinek, čajů a nádobí k přípravě zeleninových pokrmů, keramika, zařízení pro zpracování ovoce, kaktusy atd. Pro děti počítáme s atrakcemi a jízdou na koních. V průběhu výstavy vystoupí hudební skupiny : Kalíšek z Dřevohostic s vypravěčem panem Kvasnicou, hudební skupina Casablanka, Záhorská kapela z Pavlovic Pro všechny účastníky bude zajištěno bohaté občerstvení. Pro účely výstavy bude využita překrásná nová hala a v případě potřeby i pavilon v těsném sousedství. Takže i nepřízeň počasí účast nemusí ovlivnit. Otevřeno po celou dobu výstavy bude od 9.00 hod. do hod. Parkování bude zajištěno na přilehlém parkovišti bez poplatku. Žádáme touto cestou všechny zahrádkáře z Přerova a širokého okolí, aby se výstavy zúčastnili v hojném počtu, předvedli své výpěstky a zároveň vypomohli při přípravě výstavy. Všechny ZO ČZS, které organizují své výstavy žádáme, aby je realizovali těsně před naší výstavou a vystavované exponáty přivezli na výstaviště v pátek 10. října od hod. nebo ve čtvrtek 9. října na sekretariát ČZS ulice Havlíčkova 29. Odjezd autobusů městské dopravy od přerovského nádraží směrem na Výstaviště - autobus č. 7 ze stanoviště č. 4: v 7,30; 8,45; 9,55; 11,10; 12,25; 13,40; 14,50; 16,00 hod. Územní rada ČZS Přerov Výzva Ženy, děkanství římskokatolické církve v Přerově vydalo ve svém časopise Slovo pro každého výzvu - prosí o pomoc při pletení obvazů pro malomocné, které se posílají prostřednictvím Charity Praha do postižených míst. Prosí všechny ženy, které si najdou chvilku, o pomoc při pletení. Obvazy se pletou z příze Sněhurka (100% bavlna ), která nedráždí rány statickou elektřinou a je ji možno vyvařovat-barvy bílé nebo béžové. Jehlice č. 2,5 nebo 3, vzorem líc i rub hladce ( tvoří vroubky). Mohou se plést obvazy úzké i širší. Rozměry: úzké 25 ok délka 275 vroubků širší 30 ok délka 275 vroubků Po dokončení je třeba obvaz zapošít. Kdo nemůže plést, může se zapojit tím, že koupí přízi Sněhurka nebo přispěje na zakoupení příze finanční částkou. Hotové obvazy, přízi nebo peníze můžete předat v Brodku u Přerova paní Marii Moudré, Masarykovo náměstí 12, tel , která je předá děkanství církve v Přerově. Děkujeme předem za Vaši pomoc trpícím. Marie Moudrá

6 Slavíme 50. výročí nepřetržité činnosti Divadelního souboru Josefa Kajetána Tyla v Brodku u Přerova. Do roku 1953 se hrálo divadlo v Brodku v různých spolcích: v DTJ, v Sokole, v souboru Vlastimil a v Osvětové besedě. Jejich činnost však byla příležitostná. Nehrálo se soustavně a hlavně - čistý zisk z představení šel na jiné účely spolků. Divadlo tím potom trpělo, a to jak po stránce umělecké, tak i technické. V sokolovně, kde se hrálo nejvíce, nebylo slušné divadelní osvětlení /reflektory atd./. To stávající se skládalo z horní plechové rampy, která byla osázena obyčejnými žárovkami. To samé vybavení bylo i na forbíně /žádné reostaty/. Pro dosavadní příležitostnou činnost to v té době stačilo. Jak jsme se již zmínili, tehdejší divadelní činnost byla vlastně výdělečným podnikem pro jinou spolkovou činnost. A to byl hlavní důvod, proč vzešla myšlenka založit čistě divadelní soubor. S touto myšlenkou přišel Vladimír Čapka, který potom vedl tento soubor jako režisér od jeho založení až do r Založení souboru Dne 19. července 1953 byl položen základ k založení divadelního souboru Josefa Kajetána Tyla. U jeho zrodu stáli už zkušení divadelní harcovníci: A. Strnad, K. Zavadil, manželé Čudovští, manželé Zdráhalovi, H. Ševčík a dále tenkrát mladí a nadšení pro divadlo: Ladislav a Blanka Schwarzbergerovi, Ivo Klos, Antonín Košina, Marie Čapková, Ludvík Pískovský, Anna Dejmalová, Dana Stehlíková, Anna Půčková, manželé Lajčíkovi, Františka Marvanová, Josef a Anna Nekvasilovi, Jaroslav Ševčík, Jan Schmid, Olga a Monika Melichárkovi, Věra Baranová, Vlastik Krejčiřík, Pavel Baran, Květa Dienerová, Věra Krčková, Hanka Švárová a postupně pak přicházeli další a další. Soubor měl ve své době až 40 členů. Byla to doba, která hýřila pracovitostí, nadšením a členové souboru pro divadlo jen hořeli. Ale to je tak vždycky, někdo musí hořet, aby zapaloval ostatní. Na rozdíl od minulosti bylo nutné změnit strukturu divadelní práce. Přistoupit na výchovu nových mladých členů a dát jim možnost i příležitost více se zapojit do divadelního dění - více hrát. Bylo velmi důležité, aby se soubor sám spravoval. Nejdříve to bylo za podpory Závodního výboru Železniční stanice Brodek u Přerova, později ZV Mostního obvodu Brodek u Přerova. Od r za podpory obecního úřadu a některých místních i přespolních podnikatelů. Za což jim vřelý dík. Za svou 50 letou činnost odehrál soubor přes 95 premiér, z toho 530 představení doma i na zájezdech do blízkého i vzdáleného okolí. Vzpomenu alespoň na některé: Maryša, Večer tříkrálový, Lucerna, Lakomec, Paní Marjánka matka pluku, Ženitba, Matka, Talenty a ctitelé, Benátská vdovička, Jeho urozenost pan měšťák, Dalskabáty, Tvrdohlavá žena, Chudák manžel, Její pastorkyně, Paličova dcera, Na tý louce zelený, Vojnarka, Strakonický dudák, Naši furianti, Rád to někdo horké, Poprask na laguně, Charleyova teta a ještě hodně dalších her. Zúčastnili jsme se dokonce nejvyšší mety - touhy všech divadelních ochotníků. V r byl náš soubor vybrán na celostátní přehlídku - Jiráskův Hronov s divadelní hrou Kamenný řád. Byli jsme také poctěni výběrem na celostátní přehlídku - Krakonošův divadelní máj ve Vysokém nad Jizerou, a to v r. 1986, kdy jsme se představili s divadelní hrou Ženitba a v r s divadelní hrou Úklady lásky. Současnost V současné době jezdíme po zájezdech s divadelní hrou Charleyova teta v režii Evy Procházkové, s pohádkou Poněkud ztracená princezna v režii Vlastimila Krejčiříka. Na oslavu výročí nepřetržité činnosti Divadelního souboru J. T. Tyla v Brodku u Přerova nacvičujeme hru Paličova dcera v režii Vladimíra Čapky, jejíž premiéra je plánována na 13. prosince 2003, na kterou Vás tímto všichni srdečně zveme. Ať je divadlo věčné! Z divadelního představení ŽENITBA, kterou napsal N.V. Gogol, jejíž premiéra se konala 23.listopadu 1956 v Brodku u Přerova. Vladimír Čapka Květa Dienerová

7 Tiskový zpravodaj hlásí Junák Svaz skautů a skautek ČR středisko TÁBORNÍCI Brodek u Přerova Vážení občané, moje sestro, můj bratře, jak víte nebo jak víš, posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden Powellem a zakladatelem českého skautingu, prof. A.B. Svojsíkem. Naši brodečtí Táborníci završili svou celoroční činnost na svém skautském táboře, jako tradičně v lesích u obce Nejdku. Letošní tábor byl opravdu táborem vypečeným, lépe řečeno vyprahlým. Sluníčko tak pražilo, až nám vysušilo nejen naše mokré spoďáry, maskáče a kanady, ale i potok. Už to vypadalo, že v našem krásném bazénu ani nesmočíme nohy. Ještěže na nás myslela naše vrchnost na radnici a když nás navštívila, konstatovala, že povolá do služby naše Dobrovolné Soptily. Člověk by si řekl, že takovej rozuřenej soptík by mohl svou neopatrností ve vyprahlém lese něco zapálit, ale naši brodečtí přijeli v dobrém rozmaru úplně chladní a hlavně s plnýma nádržemi vytoužené chladivé a čisté vody. Naše mládež se hned vrhla do vody a rachtala se v ní hned, jak to bylo možný. Bohužel na druhý den se počasí obrátilo a po týdnu ničivého a sužujícího vedra dorazilo chladné počasí takže z koupání zase nic moc nebylo. Aby si někdo nemyslel, že Táborníci si jen hráli v lese tak pěkně čtěte, co vše se jim podařilo. Vlčata se již tradičně zmocnila potoku a vyčistila z něho nanesené klády, a neekologický odpad. Samo sebou, že tam i dováděla.všechny oddíly se podílely na čištění lesa od spadlých stromů a také nějakého toho odpadu. Naši roveři a junáci postavili novou, velice hezkou táborovou bránu, provedly nátěr bazénu, postavili nový přístřešek a ti nejšikovnější se zapojily do rekonstrukce podlahy. Na naší táborové základně během letošního léta tábořilo 400 dětí v pěti turnusech. První turnus zahájilo naše středisko, po nás tábořila katolická mládež, potom již SPJ Brodek (Sdružení přátel Junáka rodiče s dětmi), skautské středisko z Havířova a skautské středisko z Olomouce.Tábor letos byl postaven v rekordním čase a to především díky našim roverům. Takže jménem celé střediskové rady bych jim chtěl ještě jednou poděkovat a pevně věřím, že nezapomenou na své skautské sliby a po prázdninách se znovu zapojí do své činnosti a začnou pomáhat i svým vedoucím s náročnou přípravou programu oddílových činností. Skautský rok začal první týden v září, kdy jsme v Brodku zahájili celorepublikovou skautskou výstavu jednoho z předních českých fotografů Jana Šibíka, dokumentující naší skautskou výpravu na mezinárodní setkání jamborre v Thajsku. Naše oddíly se schází jedenkrát týdně na svých schůzkách a to v pátek přibližně od (záleží na oddílech) a v sobotu od (Vlčata). Takže pokud máte zájem a je Vám nebo tobě více jak 6 let a tak přibližně něco pod 100 let, tak přijďte mezi NÁS. Vedení Junáku svazu skautů a skautek ČR, střediska Táborníci Brodek u Přerova děkují : OÚ Brodek, Hanácké kyselce Brodek, ZD Jindřichov, Kamenolomu Nejdek, Polesí Jindřichov, dobrovolným Soptíkům Hasičům Brodek, za jejich přízeň a spolupráci. Tiskový zpravodaj Copyright by JEŽA Keramický kroužek pro dospělé v Mateřské škole v Brodku Každé pondělí od 22. září 2003 v 18,00 hodin Informace pí. Dohnalová tel v době od 19,00 hodin

8

9 Inzerce - reklamy

10 ******************************************************* Už jste se pojistili nebo to stále odkládáte? Kooperativa pojišťovna a.s. nabízí za výhodné podmínky pojišťění Vašeho nemovitého i movitého majetku -tj. pojišťění rodinných domů, domácností, chat a chalup, bytových domů na všechna rizika - požár, výbuch, blesk, záplava, povodeň, bouřlivý vítr, vichřice, krupobití... Dále nabízí za ještě výhodnější sazbu nový produkt Venkov, zahrnující veškeré pojištění nemovitého majetku, včetně vedlejších staveb - stodol, kůlen aj. Pro zabezpečení Vaší rodiny a zabezpečení stáří je široká nabídka životních, důchodových i úrazových pojištění s výhodným spořením. Produkt KONTO zhodnotí Vaše již naspořené volné finance, které můžete libovolně vybírat i navyšovat. Možnost uzavření smlouvy povinného ručení - i krátkodobé, smlouva o havarijním pojišťění aj. Pro úplnost našich služeb Vám nabízím vyřízení administrativních záležitostí, jako např. dodání potřebných formulářů, inkasování plateb apod., které Vám ušetří cestu do nejbližšího města k vyřízení. Kooperativa pojišťovna je tu pro Vás!!! Jana Brožová obchodní asistent tel.: mobil: ******************************************************** Dne 1. října 2003 se v Brodku u Přerova otevře nové kadeřnictví se sídlem v ulici 9. května 383 nad lékárnou. Provozní doba: Pondělí: zavřeno Úterý: od 9 - do 17 hodin Středa: od 9 - do 17 hodin Čtvrtek: od 9 - do 17 hodin Pátek: od 9 - do 17 hodin Sobota: od 9 - do 12 hodin Neděle: zavřeno ******************************************************** Brodecký zpravodaj vydává Obec Brodek u Přerova. Tel.: www stránky: Uveřejněné příspěvky nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele. Texty neprocházejí odbornou jazykovou úpravou.

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s.

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Výroční zpráva 2014 Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Slovo úvodem Vážení přátelé, držíte v rukou výroční zprávu skautského střediska Jana Boska Olomouc pro rok 2014. Chceme Vás,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč.

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Obecní vysílání 3C V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Prodej se uskuteční u samoobsluhy v 10:20 hod.,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Celkový kulturní přehled říjen 2013

Celkový kulturní přehled říjen 2013 Celkový kulturní přehled říjen 2013 - od 1. října 2013 Zahájení pravidelného cvičení(dle rozpisu) Sokolovna TJ Sokol - od 1. října 2013 Burza knih nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ.

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 9 od 18.40 hod přítomen p. Pazderka Řídící zasedání: Ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Mrkvička,

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj 3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj Zastupitelstvo V roce 2011 se o město starali následující zastupitelé: Mgr. Pavel Horák (SNK1), Monika Ševčíková (SNK1), Kamila Charvátová (SNK1), Mgr. Bronislava

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Ve čtvrtek 3. 11. 2011 se koná A JINÝCH BROUČKŮ

Ve čtvrtek 3. 11. 2011 se koná A JINÝCH BROUČKŮ Obecní vysílání Ve čtvrtek 3. 11. 2011 se koná PRŮVOD SVĚTLUŠEK A JINÝCH BROUČKŮ Milé děti, ve čtvrtek 3. listopadu se v 17,oo hodin sejdeme v Ţatčanech na návsi, abychom si uţili světélek různobarevných

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích.

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Region HANÁ občanské sdružení Z Á P I S 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Přítomni: viz prezenční listina Hosté: Ing. Hana Lebedová,

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Zápis ze schůze zastupitelstva obce Lhota-Vlasenice č. 4/2015, konané dne 18. 6. 2015 ve Lhotě Přítomni: p. M. Houška, p. O. Dohnal, p. R. Dohnal, p. M. Pechek, pí. M. Kosová, pí. J. Langová Omluveni:

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Usnesení. z 11. zasedání Městského zastupitelstva v Kojetíně, konaného dne 28. března 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny na nám. Republiky v Kojetíně

Usnesení. z 11. zasedání Městského zastupitelstva v Kojetíně, konaného dne 28. března 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny na nám. Republiky v Kojetíně Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 11. zasedání Městského zastupitelstva v Kojetíně, konaného dne 28. března 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny na nám. Republiky v Kojetíně

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

ZLATOBÝL občanské sdružení

ZLATOBÝL občanské sdružení ZLATOBÝL občanské sdružení Výroční zpráva 2012 Milí čtenáři, ve druhé výroční zprávě sdružení Zlatobýl se můžete seznámit s našimi dalšími kroky, které jsme v roce 2012 učinili. Jsou zatím skromné, neboť

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Z Á P I S. z 17. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 5. 3. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 17. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 5. 3. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 17. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 5. 3. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů. Program: 1) Zahájení

Více

Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 26. dubna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Kateřinský zpravodaj. Dnes se dozvíte: Kateřinský zpravodaj

Kateřinský zpravodaj. Dnes se dozvíte: Kateřinský zpravodaj Kateřinský zpravodaj září 2011 Obec Kateřinice Dnes se dozvíte: Usnesení ZO Informace Obecního úřadu Vyjádření Povodí Odry ke stavu potoka Humanitární sbírka Pozvání, reklama Kopaná 1 Usnesení z 8. zasedání

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Plán činnosti 2 Sběrný dvůr Postup Seznámit se s fungováním

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

ŽELEZNOBRODSKO INFORMAČNÍ ROZCESTNÍK PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

ŽELEZNOBRODSKO INFORMAČNÍ ROZCESTNÍK PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ŽELEZNOBRODSKO INFORMAČNÍ ROZCESTNÍK PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Vážení občané Železnobrodska, připravili jsme pro vás brožuru se základními informacemi, které vám usnadní orientaci při zvládání

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky )

Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Podmínky soutěže Vesnice roku 2010 (dále jen podmínky ) Cílem soutěže Vesnice roku 2010 v Programu obnovy venkova (dále jen soutěž ) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů Příloha č. 2 k inventarizační zprávě obce Těšetice za rok 2014 Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů Inventurní Inventurní Inventurní Poznámka k 31.12.2014 k 31.12.2014 k 31.12.2014

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více