Vážení spoluobčané, Vyhodnocení Vesnice roku Změny v územním plánu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, Vyhodnocení Vesnice roku 2003. Změny v územním plánu"

Transkript

1 Vážení spoluobčané, chci Vás informovat o vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2003, dále o zahájení změn v územním plánu obce, o přípravě žádosti o dotaci na Státní fond Ministerstva životního prostředí na výstavbu čistírny odpadních vod a novou kanalizaci, o připravovaných investičních, společenských a kulturních akcích. Vyhodnocení Vesnice roku 2003 Vítězem Vesnice roku 2003 Olomouckého kraje se stala obec Ústí na Hranicku. Jedná se o malou obec založenou v r s počtem 561 obyvatel, která se soutěže zúčastnila již počtvrté. Za toto období získala jedenkrát bílou stuhu za práci s mládeží a zelenou stuhu za péči o zeleň. V obci působí folklorní soubor Záhoran a celá řada spolků. V r obec dokončila z programu Evropské unie SAPARD dostavbu jeviště kulturního domu. Starosta obce Ústí pan Libor Vykopal prozradil klíč k úspěchu. Za vítězství obec Ústí vděčí tomu, že se v obci k přípravě soutěže spojily nejen všechny spolky, ale pomohli všichni občané. Soutěže Vesnice roku 2003 se v Olomouckém kraji zúčastnilo celkem 21 obcí. Kromě hlavní ceny byly předány barevné stuhy za přínosy v hodnocených jednotlivých oblastech činností. Naše obec získala diplom za dlouhodobý vliv na kulturní život v obci a okolí. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem dobrovolníkům, ochotným lidem, kteří svůj volný čas věnují práci v divadelním souboru, Junáku nebo v klubu seniorů, organizují různé společenské a sportovní akce, výstavy, přednášky či tradiční průvod vodění medvěda. Zvláštního ocenění se dostalo našemu občanu panu Vladimírovi Čapkovi, který od předsedy hodnotitelské komise Vesnice roku 2003 převzal diplom za dlouhodobé vedení spolku v obci a jeho vliv na kulturní život v Brodku a okolí. Toto ocenění mu udělila komise jako spoluzakladateli divadelního souboru J.K.Tyla v Brodku u Přerova (letos soubor oslaví 50-leté výročí založení) a za celoživotní práci v oblasti kultury. Chtěl bych touto cestou jménem zastupitelstva obce panu Vladimíru Čapkovi ještě jednou za jeho celoživotní práci v divadelním souboru poděkovat a popřát pevné zdraví. Změny v územním plánu Vzhledem k tomu, že územní plán obce Brodek u Přerova a místní části obce Luková byl schválen již v roce 1994 a strategické návrhy změn územního celku (vysokorychlostní trať sever-jih, obchvat obce a posun dálničního průtahu) byly schváleny až v r. 1997, naskýtá se v rámci zapracování uvedených výrazných zásahů do území příležitost k aktualizaci našeho územního plánu. Obec koncem srpna podala žádost na Krajský úřad Olomouckého kraje o dotaci na změnu územního plánu. Výše dotace může být až 49 % z celkové ceny. Práce na změně územního plánu mohou začít až po získání této dotace. Základním cílem změny bude vytvoření předpokladů pro trvale udržitelný rozvoj obce a okolí. Z rozpočtu obce budou hrazeny náklady na přeměnu zóny pro bydlení (z výhledu do návrhu) za ulicemi Svépomoc, Vrchlického, v ulici Tovární a v obci Luková. Zatím je v Brodku u Přerova možné stavět pouze za ulicí Komenského. Ale obec s ohledem na

2 rekonstrukci ubytovny u DPS zatím nemá finanční prostředky na výkup těchto pozemků a přípravu inženýrských sítí. Čistírna odpadních vod a kanalizace Ve výběrovém řízení byla vybrána firma ADOS Jevíčko, která zpracovala projekt pro územní řízení, projednala projekt s dotčenými orgány a provedla soupis parcel dotčených novými stokami kanalizace, výtlačnými potrubími čerpacích stanic a výstavbou areálu čistírny odpadních vod. V měsíci srpnu oslovil obecní úřad asi 100 majitelů pozemků dopisem, obsahujícím kopii vlastnického listu a žádostí o vydání souhlasu se vstupem na pozemek a zřízením věcného břemene (tam, kde potrubí bude vedeno přes soukromý pozemek), nebo s prodejem pozemků (v případě, že na nich bude umístěna budova čistírny odpadních vod). Musím při této příležitosti poděkovat těm občanům z Brodku u Přerova i z okolních obcí, kteří během jednoho týdne podepsali souhlasy s využitím svých pozemků pro veřejné účely. Patří jim za to moje poděkování. V polovině září zůstalo zatím bez odpovědi posledních deset dopisů od rodáků, kteří žijí ve vzdálených městech. Věřím, že i tito oslovení majitelé pozemků budou ochotni s obcí jednat. V současné době obec připravuje žádost na Státní fond Ministerstva životního prostředí o dotaci na výstavbu čistírny odpadních vod a novou kanalizaci. Až nabude územní rozhodnutí z MěÚ v Přerově právní moci, může být žádost o dotaci podána. Tím končí první etapa přípravy kanalizace a nám nezbývá nic jiného než čekat na výsledek jednání na ministerstvu. Obec není totiž schopna kanalizaci profinancovat pouze ze svého rozpočtu a úvěru od banky. S přípravou kanalizace byly pozastaveny práce na plánovaných opravách chodníků. V letošním roce bude provedeno předláždění pouze v části ulice Havlíčkova a oprava chodníku v Lukové. Bylo by neekonomické chodníky opravovat tam, kde povede nová kanalizace. Informace o kulturních a společenských akcích V pátek dne až neděli proběhne v naší obci XXIII. mistrovství České republiky záchranářských psů Brodek u Přerova Vlastní soutěže budou probíhat v areálu bývalého cukrovaru a budou neveřejné. Pro veřejnost připraví Svaz záchranářů ČR vystoupení na místním hřišti. Budou to ukázky výcviku psů, ukázka hasičské a záchranářské techniky. Upřesnění programu naleznete ve vývěsce OÚ a na jiném místě Zpravodaje. V neděli dne v hod. uvedou umělci z Opavy divadelní pásmo pod názvem Rendez-vous s operetou. Jedná se o jinou skupinu než na minulém představení. Vstupné bude dobrovolné. Jste všichni srdečně zváni. Obec Brodek u Přerova zrušila internetové stránky a aktualizované informace můžete získat na adrese Nové www stránky obce se připravují a nová adresa bude oznámena. Ing. Jan Beneš starosta obce

3 Opakování je matka moudrosti Pravdivost tohoto přísloví je léty prověřená a naši předkové jistě k takovému tvrzení měli svoje důvody. Já se na něj hned v začátku svého článku odvolávám právě proto, neboť vím, že v mnohých věcech se budu opakovat. Ale i když jsem už mnohé napsal, považuji za vhodné některé skutečnosti si znovu připomenout. Jak všichni víme, zúčastnila se naše obec v tomto roce opět soutěže "Vesnice roku". Mnozí také vědí, že vítězem krajského kola se stala malá vesnice Ústí. Až potud prosté konstatování faktů. Podstatné však je prohlášení starosty obce Ústí při přebírání ohodnocení. Pan starosta zdůraznil skutečnost, že podstatou úspěchu bylo, že se spojily všechny organizace, složky i jednotliví občané ve společné práci. Jaký rozdíl oproti častému "to není naše, to nás nezajímá, to je povinností obce". Já vím, že obec a obecní úřad má svoje povinnosti, a také se jich nezříká. Ale nevím, jak zajistit to, aby všichni považovali za "svoji" celou obec. Nejen to co mají za plotem. Vždyť každý z nás si rád vyvětrá svůj byt a rád do něj nasaje čerstvý vzduch. Ale nezajímá jej, že když pak zatopí a do kotle přiloží pražce, plastové láhve a podobné lahůdky, nevyvětrá si svůj byt nikdo v celém okolí. Stejně jako si každý rád uklidí svoji zahrádku a sesbírá spadané a zkažené ovoce. Jistě si jej pak nevysype doprostřed dvorku. Ale vysypat jej třeba do Broděnky, to mu nečiní problém. Tam už to není jeho. A to ještě pomíjím nebezpečí ucpání potrubí a další následky. Mnoho už bylo napsáno také o psech a problémech kolem nich. Většinou se o ně dobře staráme, a také je řádně chodíme venčit. Venčit je na svém dvorku nebo snad přímo v bytě asi dost dobře nejde. Ale chodit někam do polí, nebo alespoň na okrajová místa, to je daleko. Vždyť u sousedova domu, nebo kousek dál na ulici či v parku to jde taky. Tam už to není moje. A že máme známé "koše pro pejsky"? Kdo by to tam nosil? Vždyť on to stejně brzy někdo odnese na botách, v lepším případě to odklidí pracovníci OÚ. A když už je řeč o pracovnících OÚ. Je pravdou, že jejich hlavní pracovní náplní je údržba obce. Přece si nenechám pytel všeho možného harampádí ve svém domě. Vyhodím to na ulici, oni to přece uklidí. Stejně jako kupu trávy, listí, zbytků zeleniny a kytek po úklidu zahrádky či stavební suti. Tím si přece nemůžu zaneřádit celý barák. A tak to radši vyhodím tam, kde to už není moje. Oni to přece nakonec zase musí uklidit. Stejně jako musí stále dokola a opakovaně uklízet okolí kontejnerů na sklo a plasty. Když už si dáme tu práci a skleněný či plastový odpad doneseme až ke kontejneru, je takový problém to do něj taky naházet? Vždyť plastové láhve a rozbité sklo v okolí dvaceti metrů nijak místo nezkrášlí. Nemluvě o nebezpečí úrazu. Pro některé je také značnou výhodou bydlet v obecním bytě. Ten přece také není jejich. Tak proč opravovat kohoutky, bojlery, odpady, okna a jiné poruchy. To přece není moje a obec na to má své pracovníky. Jenže ono to všechno má jednu vadu. Není to sice všechno moje, ale všechno stojí peníze. A peníze, které použijeme na úklid obce a její údržbu nemůžeme použít třeba na pořádnou opravu veřejného osvětlení nebo na generální a komplexní úpravu hřbitova. Mnozí z nás si stále neuvědomují, že dnes už neplatí obec = stát. Obec je samostatná organizace, která část financí dostane a zbytek si musí sama zajistit. A nejlepší je udělat co nejvíce práce bez potřeby peněz, to je vlastníma rukama. Tedy rukama svých občanů. Ale aby ten článek nezněl příliš pesimisticky. Těch, kterých se týkají předcházející řádky, zaplaťpánbůh, je stále méně. Stále více je těch, kteří nechodí s otázkou "kdy už uklidíte okolo mého domu", ale ptají se, jakým způsobem to mohou udělat sami. Chci tímto poděkovat těm, kteří nejen udržují prostory před svými domy, ale vyčistí třeba chodník kolem vedlejšího neobývaného domu. Děkuji také těm, kteří nechodí nadávat, kdy už konečně kolem nich posečeme přeroslou trávu, ale přijdou nám oznámit, že už ji posekali, shrabali a je potřeba ji odvézt. Stejně jako patří dík těm, kteří se nechodí ptát proč nejsou osázeny všechny betonové květináče, ale přijdou navrhnout které si vezmou na starost. Stejně jako těm, kteří zorganizováním "železné soboty" pomohou občanům, kteří už třeba nemají síly na to, aby železný šrot tahali přes půl obce a ten by možná také skončil bůhví kde. Tím ovšem nemyslím ty snaživce, kteří v rámci "sběru železného šrotu" rozebírají pouliční lampy a kanalizační poklopy. A díky také těm, kteří nechodí jenom nadávat na křivé chodníky, ale po dohodě s OÚ kus chodníku před svým domem předláždí. Ale tím zase nemyslím ty, kteří si obecním materiálem hodlají vylepšit jenom svůj vjezd do domu a zbytek opět rádi přenechají obecnímu úřadu. Potěšitelné je i to, že si pomalu občané začínají zvykat na možnost ukládání stavební suti do cukrovarského rybníka. Jistě je to lepší, než pokoutné rozvážení koleček po polních cestách a remízcích. I když to stojí nějakou korunku. Zvláště když víme, že naše cena je, v porovnání

4 s okolím, celkem solidní a získané peníze jsou opět využívány pro další rozvoj a zvelebení obce. Takže v tomto případě přispívám ke zlepšení svého životního prostředí vlastně hned dvakrát. Vážení. Víme přece, že pěkné a příjemné prostředí nevzniká z toho, že musíme, ale proto, že chceme. A jsem rád, že je stále více těch, kteří to vědí. Můžeme mít stohy vyhlášek a zákonů. Pokud nebudeme sami chtít, nebudou nám moc platné. A pokud sami budeme chtít žít v čistém, pěkném a příjemném prostředí a dobrých vztazích, možná ty vyhlášky a zákony ani nebudeme potřebovat. Tkadlec F. Jubilující občané v měsících červen až září 70 let 75 let 80 let Adámková Marie Sehnálková Ludmila Hrabalová Pavla Juříková Marie Koplová Emilie Horáková Margita Novotná Jarmila Zapletalová Marie Dostalík Jaroslav Ševečková Marie Zbožínková Jaroslava Kubíček Vlastimil Drápal Stanislav Planka Bohumil Sehnula Oldřich Sekanina Bohumil Ševčík Jaroslav Slavnostní vítání dětí do svazku obce dne Robin Horák Josef Koutný Kristina Anežka Hlavinková Petr Karásek Ondřej Kudlička Klára Špunarová Matěj Menšík Terezie Havranová Klára Výskalová Radek Strapina Aneta Sedlaříková Tereza Stará Matrika informuje Osvobození od správního poplatku za výměnu občanských průkazů Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, omezuje platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů termínem , což předpokládá jejich hromadnou výměnu. Aby nedošlo k přetížení Okénko do ZUŠ V podzimních měsících pro Vás připravujeme na 6. listopad pravidelný Podzimní koncert, začátkem prosince můžete přijmout pozvání na Adventní koncert / 2.prosince/, který se, jak doufáme, uskuteční v místním Kostele sv.jana Křtitele.V letošním školním roce si žáci Oslavy výročí 28. října Obecní úřad ve spolupráci s Medvědářskou společností vás opět zvou na oslavu výročí 28. října spojenou s lampionovým průvodem. V pondělí zahájíme tradičně koncertem dechového orchestru u zvonkohry, položením kytice u pomníku a lampionovým průvodem na hřiště. Zde, jako každoročně, proběhne krátký příslušných pracovišť koncem roku 2005, mohou občané již nyní žádat o výměnu občanských průkazů bez strojově čitelné zóny bez poplatku zahrají Živý Betlém. Začátky všech akcí jsou v hod a jste srdečně zváni. Za ZUŠ Bedřicha Kozánka pobočka Brodek u Př. Eliška Tkadlecová kulturní program spojený s opékáním buřtů, které obec opět nabízí všem zúčastněným dětem zdarma. Samozřejmě nebude chybět ohňostroj. Těšíme se na vaši tradiční hojnou účast. Tkadlec F.

5 Zahrádkářská výstava - 9. ročník ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ Územní rada okresu Přerov Havlíčkova ulice 29 tel V letošním roce realizujeme již 9. ročník zahrádkářské výstavy a prodejních trhů ve spolupráci s Genoservisem a.s., ve dnech 11. a 12. října 2003 na výstavišti v Přerově. Budou vystavovány nejlepší výpěstky ovoce, zeleniny, citrusů, květin, jak od drobných zahrádkářů, tak i velkopěstitelů z celého okolí. Nejlepší z nejlepších budou oceněny odbornou porotou. Výrobci a prodejci budou vystavovat a nabízet zahrádkářskou techniku, nářadí, chemické prostředky, osivo, sadbu, ovocné stromky, okrasné dřeviny, květiny, hnojiva. Součástí výstavy bude hezká kolekce citrusů, vč.nabídky. Na své si přijdou včelaři a mykologové ( houbaři ). Zastoupena bude rovněž nabídka odborné literatury a časopisů, včetně přednášek na téma Pěstování ovoce, zeleniny, ochrana a další. Nebude chybět široký sortiment proutěných výrobků, zahradní nábytek, prodej bylinek, čajů a nádobí k přípravě zeleninových pokrmů, keramika, zařízení pro zpracování ovoce, kaktusy atd. Pro děti počítáme s atrakcemi a jízdou na koních. V průběhu výstavy vystoupí hudební skupiny : Kalíšek z Dřevohostic s vypravěčem panem Kvasnicou, hudební skupina Casablanka, Záhorská kapela z Pavlovic Pro všechny účastníky bude zajištěno bohaté občerstvení. Pro účely výstavy bude využita překrásná nová hala a v případě potřeby i pavilon v těsném sousedství. Takže i nepřízeň počasí účast nemusí ovlivnit. Otevřeno po celou dobu výstavy bude od 9.00 hod. do hod. Parkování bude zajištěno na přilehlém parkovišti bez poplatku. Žádáme touto cestou všechny zahrádkáře z Přerova a širokého okolí, aby se výstavy zúčastnili v hojném počtu, předvedli své výpěstky a zároveň vypomohli při přípravě výstavy. Všechny ZO ČZS, které organizují své výstavy žádáme, aby je realizovali těsně před naší výstavou a vystavované exponáty přivezli na výstaviště v pátek 10. října od hod. nebo ve čtvrtek 9. října na sekretariát ČZS ulice Havlíčkova 29. Odjezd autobusů městské dopravy od přerovského nádraží směrem na Výstaviště - autobus č. 7 ze stanoviště č. 4: v 7,30; 8,45; 9,55; 11,10; 12,25; 13,40; 14,50; 16,00 hod. Územní rada ČZS Přerov Výzva Ženy, děkanství římskokatolické církve v Přerově vydalo ve svém časopise Slovo pro každého výzvu - prosí o pomoc při pletení obvazů pro malomocné, které se posílají prostřednictvím Charity Praha do postižených míst. Prosí všechny ženy, které si najdou chvilku, o pomoc při pletení. Obvazy se pletou z příze Sněhurka (100% bavlna ), která nedráždí rány statickou elektřinou a je ji možno vyvařovat-barvy bílé nebo béžové. Jehlice č. 2,5 nebo 3, vzorem líc i rub hladce ( tvoří vroubky). Mohou se plést obvazy úzké i širší. Rozměry: úzké 25 ok délka 275 vroubků širší 30 ok délka 275 vroubků Po dokončení je třeba obvaz zapošít. Kdo nemůže plést, může se zapojit tím, že koupí přízi Sněhurka nebo přispěje na zakoupení příze finanční částkou. Hotové obvazy, přízi nebo peníze můžete předat v Brodku u Přerova paní Marii Moudré, Masarykovo náměstí 12, tel , která je předá děkanství církve v Přerově. Děkujeme předem za Vaši pomoc trpícím. Marie Moudrá

6 Slavíme 50. výročí nepřetržité činnosti Divadelního souboru Josefa Kajetána Tyla v Brodku u Přerova. Do roku 1953 se hrálo divadlo v Brodku v různých spolcích: v DTJ, v Sokole, v souboru Vlastimil a v Osvětové besedě. Jejich činnost však byla příležitostná. Nehrálo se soustavně a hlavně - čistý zisk z představení šel na jiné účely spolků. Divadlo tím potom trpělo, a to jak po stránce umělecké, tak i technické. V sokolovně, kde se hrálo nejvíce, nebylo slušné divadelní osvětlení /reflektory atd./. To stávající se skládalo z horní plechové rampy, která byla osázena obyčejnými žárovkami. To samé vybavení bylo i na forbíně /žádné reostaty/. Pro dosavadní příležitostnou činnost to v té době stačilo. Jak jsme se již zmínili, tehdejší divadelní činnost byla vlastně výdělečným podnikem pro jinou spolkovou činnost. A to byl hlavní důvod, proč vzešla myšlenka založit čistě divadelní soubor. S touto myšlenkou přišel Vladimír Čapka, který potom vedl tento soubor jako režisér od jeho založení až do r Založení souboru Dne 19. července 1953 byl položen základ k založení divadelního souboru Josefa Kajetána Tyla. U jeho zrodu stáli už zkušení divadelní harcovníci: A. Strnad, K. Zavadil, manželé Čudovští, manželé Zdráhalovi, H. Ševčík a dále tenkrát mladí a nadšení pro divadlo: Ladislav a Blanka Schwarzbergerovi, Ivo Klos, Antonín Košina, Marie Čapková, Ludvík Pískovský, Anna Dejmalová, Dana Stehlíková, Anna Půčková, manželé Lajčíkovi, Františka Marvanová, Josef a Anna Nekvasilovi, Jaroslav Ševčík, Jan Schmid, Olga a Monika Melichárkovi, Věra Baranová, Vlastik Krejčiřík, Pavel Baran, Květa Dienerová, Věra Krčková, Hanka Švárová a postupně pak přicházeli další a další. Soubor měl ve své době až 40 členů. Byla to doba, která hýřila pracovitostí, nadšením a členové souboru pro divadlo jen hořeli. Ale to je tak vždycky, někdo musí hořet, aby zapaloval ostatní. Na rozdíl od minulosti bylo nutné změnit strukturu divadelní práce. Přistoupit na výchovu nových mladých členů a dát jim možnost i příležitost více se zapojit do divadelního dění - více hrát. Bylo velmi důležité, aby se soubor sám spravoval. Nejdříve to bylo za podpory Závodního výboru Železniční stanice Brodek u Přerova, později ZV Mostního obvodu Brodek u Přerova. Od r za podpory obecního úřadu a některých místních i přespolních podnikatelů. Za což jim vřelý dík. Za svou 50 letou činnost odehrál soubor přes 95 premiér, z toho 530 představení doma i na zájezdech do blízkého i vzdáleného okolí. Vzpomenu alespoň na některé: Maryša, Večer tříkrálový, Lucerna, Lakomec, Paní Marjánka matka pluku, Ženitba, Matka, Talenty a ctitelé, Benátská vdovička, Jeho urozenost pan měšťák, Dalskabáty, Tvrdohlavá žena, Chudák manžel, Její pastorkyně, Paličova dcera, Na tý louce zelený, Vojnarka, Strakonický dudák, Naši furianti, Rád to někdo horké, Poprask na laguně, Charleyova teta a ještě hodně dalších her. Zúčastnili jsme se dokonce nejvyšší mety - touhy všech divadelních ochotníků. V r byl náš soubor vybrán na celostátní přehlídku - Jiráskův Hronov s divadelní hrou Kamenný řád. Byli jsme také poctěni výběrem na celostátní přehlídku - Krakonošův divadelní máj ve Vysokém nad Jizerou, a to v r. 1986, kdy jsme se představili s divadelní hrou Ženitba a v r s divadelní hrou Úklady lásky. Současnost V současné době jezdíme po zájezdech s divadelní hrou Charleyova teta v režii Evy Procházkové, s pohádkou Poněkud ztracená princezna v režii Vlastimila Krejčiříka. Na oslavu výročí nepřetržité činnosti Divadelního souboru J. T. Tyla v Brodku u Přerova nacvičujeme hru Paličova dcera v režii Vladimíra Čapky, jejíž premiéra je plánována na 13. prosince 2003, na kterou Vás tímto všichni srdečně zveme. Ať je divadlo věčné! Z divadelního představení ŽENITBA, kterou napsal N.V. Gogol, jejíž premiéra se konala 23.listopadu 1956 v Brodku u Přerova. Vladimír Čapka Květa Dienerová

7 Tiskový zpravodaj hlásí Junák Svaz skautů a skautek ČR středisko TÁBORNÍCI Brodek u Přerova Vážení občané, moje sestro, můj bratře, jak víte nebo jak víš, posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden Powellem a zakladatelem českého skautingu, prof. A.B. Svojsíkem. Naši brodečtí Táborníci završili svou celoroční činnost na svém skautském táboře, jako tradičně v lesích u obce Nejdku. Letošní tábor byl opravdu táborem vypečeným, lépe řečeno vyprahlým. Sluníčko tak pražilo, až nám vysušilo nejen naše mokré spoďáry, maskáče a kanady, ale i potok. Už to vypadalo, že v našem krásném bazénu ani nesmočíme nohy. Ještěže na nás myslela naše vrchnost na radnici a když nás navštívila, konstatovala, že povolá do služby naše Dobrovolné Soptily. Člověk by si řekl, že takovej rozuřenej soptík by mohl svou neopatrností ve vyprahlém lese něco zapálit, ale naši brodečtí přijeli v dobrém rozmaru úplně chladní a hlavně s plnýma nádržemi vytoužené chladivé a čisté vody. Naše mládež se hned vrhla do vody a rachtala se v ní hned, jak to bylo možný. Bohužel na druhý den se počasí obrátilo a po týdnu ničivého a sužujícího vedra dorazilo chladné počasí takže z koupání zase nic moc nebylo. Aby si někdo nemyslel, že Táborníci si jen hráli v lese tak pěkně čtěte, co vše se jim podařilo. Vlčata se již tradičně zmocnila potoku a vyčistila z něho nanesené klády, a neekologický odpad. Samo sebou, že tam i dováděla.všechny oddíly se podílely na čištění lesa od spadlých stromů a také nějakého toho odpadu. Naši roveři a junáci postavili novou, velice hezkou táborovou bránu, provedly nátěr bazénu, postavili nový přístřešek a ti nejšikovnější se zapojily do rekonstrukce podlahy. Na naší táborové základně během letošního léta tábořilo 400 dětí v pěti turnusech. První turnus zahájilo naše středisko, po nás tábořila katolická mládež, potom již SPJ Brodek (Sdružení přátel Junáka rodiče s dětmi), skautské středisko z Havířova a skautské středisko z Olomouce.Tábor letos byl postaven v rekordním čase a to především díky našim roverům. Takže jménem celé střediskové rady bych jim chtěl ještě jednou poděkovat a pevně věřím, že nezapomenou na své skautské sliby a po prázdninách se znovu zapojí do své činnosti a začnou pomáhat i svým vedoucím s náročnou přípravou programu oddílových činností. Skautský rok začal první týden v září, kdy jsme v Brodku zahájili celorepublikovou skautskou výstavu jednoho z předních českých fotografů Jana Šibíka, dokumentující naší skautskou výpravu na mezinárodní setkání jamborre v Thajsku. Naše oddíly se schází jedenkrát týdně na svých schůzkách a to v pátek přibližně od (záleží na oddílech) a v sobotu od (Vlčata). Takže pokud máte zájem a je Vám nebo tobě více jak 6 let a tak přibližně něco pod 100 let, tak přijďte mezi NÁS. Vedení Junáku svazu skautů a skautek ČR, střediska Táborníci Brodek u Přerova děkují : OÚ Brodek, Hanácké kyselce Brodek, ZD Jindřichov, Kamenolomu Nejdek, Polesí Jindřichov, dobrovolným Soptíkům Hasičům Brodek, za jejich přízeň a spolupráci. Tiskový zpravodaj Copyright by JEŽA Keramický kroužek pro dospělé v Mateřské škole v Brodku Každé pondělí od 22. září 2003 v 18,00 hodin Informace pí. Dohnalová tel v době od 19,00 hodin

8

9 Inzerce - reklamy

10 ******************************************************* Už jste se pojistili nebo to stále odkládáte? Kooperativa pojišťovna a.s. nabízí za výhodné podmínky pojišťění Vašeho nemovitého i movitého majetku -tj. pojišťění rodinných domů, domácností, chat a chalup, bytových domů na všechna rizika - požár, výbuch, blesk, záplava, povodeň, bouřlivý vítr, vichřice, krupobití... Dále nabízí za ještě výhodnější sazbu nový produkt Venkov, zahrnující veškeré pojištění nemovitého majetku, včetně vedlejších staveb - stodol, kůlen aj. Pro zabezpečení Vaší rodiny a zabezpečení stáří je široká nabídka životních, důchodových i úrazových pojištění s výhodným spořením. Produkt KONTO zhodnotí Vaše již naspořené volné finance, které můžete libovolně vybírat i navyšovat. Možnost uzavření smlouvy povinného ručení - i krátkodobé, smlouva o havarijním pojišťění aj. Pro úplnost našich služeb Vám nabízím vyřízení administrativních záležitostí, jako např. dodání potřebných formulářů, inkasování plateb apod., které Vám ušetří cestu do nejbližšího města k vyřízení. Kooperativa pojišťovna je tu pro Vás!!! Jana Brožová obchodní asistent tel.: mobil: ******************************************************** Dne 1. října 2003 se v Brodku u Přerova otevře nové kadeřnictví se sídlem v ulici 9. května 383 nad lékárnou. Provozní doba: Pondělí: zavřeno Úterý: od 9 - do 17 hodin Středa: od 9 - do 17 hodin Čtvrtek: od 9 - do 17 hodin Pátek: od 9 - do 17 hodin Sobota: od 9 - do 12 hodin Neděle: zavřeno ******************************************************** Brodecký zpravodaj vydává Obec Brodek u Přerova. Tel.: www stránky: Uveřejněné příspěvky nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele. Texty neprocházejí odbornou jazykovou úpravou.

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV bosonozskyzpravodaj@centrum.cz INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV K REALIZACI JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ PRO BOSONOHY 1. Středisko lékařských služeb Vzhledná 5 obnovená jednání s majiteli pozemků jednání s VZP o možnostech

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

01/2015 LEDEN- ÚNOR 2015

01/2015 LEDEN- ÚNOR 2015 01/2015 LEDEN- ÚNOR 2015 Informace z veřejného zasedání ZO ze dne 17. 12. 2014 Zastupitelstvo obce schválilo: - Rozpočet na rok 2015. - Návrh rozpočtového opatření č. 3/2014. - Směrnice k cestovním náhradám.

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 30. srpna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program Zahájení Navržení

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk. Výroční zpráva za rok 2014

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk. Výroční zpráva za rok 2014 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk Výroční zpráva za rok 2014 Šumperk 2015 Junák svaz skautů a skautek ČR v Šumperku Junák český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen Příprava a realizace Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut -harmonogram Zpracoval: Bohuslav Kuda, místostarosta města Letovice, březen 2005 Návrh metodiky 1. Získání podpory pro účast města

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č. Obecní úřad informuje. Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr

ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č. Obecní úřad informuje. Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr ZÁVIŠAN Z P R A V O D A J O B C E Z Á V I Š I C E L E D E N 2 0 1 6 / C E N A 3 K Č Obecní úřad informuje Rozšíření sběru plastů - pytlový sběr Již mnoho let v Závišicích separujeme odpady - plasty, papír,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009

NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 NÁVRH - komentář k závěrečnému účtu Obce Nesovice k 31.12.2009 Příjmy : Příjmy v oblasti daní nelze žádným způsobem ovlivnit. Ostatní příjmy byly upraveny dle skutečnosti, pouze v jednom případě zůstalo

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Zpravodaj. Přísnotice. Září 2006

Zpravodaj. Přísnotice. Září 2006 Zpravodaj Přísnotice Září 2006 Úvodem Čím se mám nechat inspirovat pro dnešní úvodník, který by se měl zabývat důležitou a aktuální otázkou, měl by vymezovat závěry a odhalovat souvislosti, když si nedovolím

Více

Domanínský zpravodaj

Domanínský zpravodaj OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce...1 Informace z obecního úřadu...2 Příspěvky od občanů...3 Domanínské zajímavosti...5 Víte, že...6 Kultura...7 Co se chystá...7 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Petr Smejsík, Pavel Říhák,

Více

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. OBČASNÍK 1/2016 Milí přátelé, vážení členové! Jaro už docela silně zaklepalo na dveře, takže je nejvyšší čas si připomenout, jaké akce nás v nejbližších týdnech čekají. Protože jsme ale ani v zimních měsících

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Téma Obecní vodovod VI/2015

Téma Obecní vodovod VI/2015 VI/2015 Téma Obecní vodovod V posledních letech se staly nedostatek a kvalita pitné vody našeho obecního vodovodu problémem číslo 1 v naší obci. Počet obyvatel a tudíž i spotřeba se pomalu ale jistě stále

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Mikulčice 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

VĚSTNÍK 21. 6. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST

VĚSTNÍK 21. 6. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST VĚSTNÍK 21. 6. 2007 INFORMACE PRO VEŘEJNOST O B S A H 59 Používání příležitostného poštovního razítka - Praha 1/PM 60 Používání příležitostného poštovního razítka - Horšovský Týn 61 Používání příležitostného

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

PAVLÍKOVSKÁ RADNICE. Informace z jednání rady a zastupitelstva Městyse Pavlíkov. Informační list Městyse Pavlíkov 3/2011

PAVLÍKOVSKÁ RADNICE. Informace z jednání rady a zastupitelstva Městyse Pavlíkov. Informační list Městyse Pavlíkov 3/2011 PAVLÍKOVSKÁ RADNICE Informační list Městyse Pavlíkov 3/2011 Vernisáž výstavy fotografií p. Hany Matějkové, kterou zahájil ředitel Rabasovy galerie, akad. malíř Václav Zoubek Výstavu můžete zhlédnout ve

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

informační měsíčník zdarma Ráječkovský zpravodaj ČÍSLO 11/12 LISTOPAD - PROSINEC 2012 WWW.RAJECKO.CZ

informační měsíčník zdarma Ráječkovský zpravodaj ČÍSLO 11/12 LISTOPAD - PROSINEC 2012 WWW.RAJECKO.CZ SILVESTR 2012 str. 6 Rozsvícení vánočního stromu str. 3 informační měsíčník zdarma ČÍSLO 11/12 LISTOPAD - PROSINEC 2012 WWW.RAJECKO.CZ VYDALA: OBEC RÁJEČKO, NÁM. 1.MÁJE Č. 250, RÁJEČKO 679 02 TEL./FAX:

Více

Obec Havlovice. Místní program obnovy vesnice

Obec Havlovice. Místní program obnovy vesnice 1 Obec Havlovice Místní program obnovy vesnice Osvětové, kulturní a společenské akce Internetová stránka obce Havlovice Na internetové stránce, která je na adrese: www.havlovice.cz je možno získat základní

Více