Vážení spoluobčané, Vyhodnocení Vesnice roku Změny v územním plánu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, Vyhodnocení Vesnice roku 2003. Změny v územním plánu"

Transkript

1 Vážení spoluobčané, chci Vás informovat o vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2003, dále o zahájení změn v územním plánu obce, o přípravě žádosti o dotaci na Státní fond Ministerstva životního prostředí na výstavbu čistírny odpadních vod a novou kanalizaci, o připravovaných investičních, společenských a kulturních akcích. Vyhodnocení Vesnice roku 2003 Vítězem Vesnice roku 2003 Olomouckého kraje se stala obec Ústí na Hranicku. Jedná se o malou obec založenou v r s počtem 561 obyvatel, která se soutěže zúčastnila již počtvrté. Za toto období získala jedenkrát bílou stuhu za práci s mládeží a zelenou stuhu za péči o zeleň. V obci působí folklorní soubor Záhoran a celá řada spolků. V r obec dokončila z programu Evropské unie SAPARD dostavbu jeviště kulturního domu. Starosta obce Ústí pan Libor Vykopal prozradil klíč k úspěchu. Za vítězství obec Ústí vděčí tomu, že se v obci k přípravě soutěže spojily nejen všechny spolky, ale pomohli všichni občané. Soutěže Vesnice roku 2003 se v Olomouckém kraji zúčastnilo celkem 21 obcí. Kromě hlavní ceny byly předány barevné stuhy za přínosy v hodnocených jednotlivých oblastech činností. Naše obec získala diplom za dlouhodobý vliv na kulturní život v obci a okolí. Touto cestou bych chtěl poděkovat všem dobrovolníkům, ochotným lidem, kteří svůj volný čas věnují práci v divadelním souboru, Junáku nebo v klubu seniorů, organizují různé společenské a sportovní akce, výstavy, přednášky či tradiční průvod vodění medvěda. Zvláštního ocenění se dostalo našemu občanu panu Vladimírovi Čapkovi, který od předsedy hodnotitelské komise Vesnice roku 2003 převzal diplom za dlouhodobé vedení spolku v obci a jeho vliv na kulturní život v Brodku a okolí. Toto ocenění mu udělila komise jako spoluzakladateli divadelního souboru J.K.Tyla v Brodku u Přerova (letos soubor oslaví 50-leté výročí založení) a za celoživotní práci v oblasti kultury. Chtěl bych touto cestou jménem zastupitelstva obce panu Vladimíru Čapkovi ještě jednou za jeho celoživotní práci v divadelním souboru poděkovat a popřát pevné zdraví. Změny v územním plánu Vzhledem k tomu, že územní plán obce Brodek u Přerova a místní části obce Luková byl schválen již v roce 1994 a strategické návrhy změn územního celku (vysokorychlostní trať sever-jih, obchvat obce a posun dálničního průtahu) byly schváleny až v r. 1997, naskýtá se v rámci zapracování uvedených výrazných zásahů do území příležitost k aktualizaci našeho územního plánu. Obec koncem srpna podala žádost na Krajský úřad Olomouckého kraje o dotaci na změnu územního plánu. Výše dotace může být až 49 % z celkové ceny. Práce na změně územního plánu mohou začít až po získání této dotace. Základním cílem změny bude vytvoření předpokladů pro trvale udržitelný rozvoj obce a okolí. Z rozpočtu obce budou hrazeny náklady na přeměnu zóny pro bydlení (z výhledu do návrhu) za ulicemi Svépomoc, Vrchlického, v ulici Tovární a v obci Luková. Zatím je v Brodku u Přerova možné stavět pouze za ulicí Komenského. Ale obec s ohledem na

2 rekonstrukci ubytovny u DPS zatím nemá finanční prostředky na výkup těchto pozemků a přípravu inženýrských sítí. Čistírna odpadních vod a kanalizace Ve výběrovém řízení byla vybrána firma ADOS Jevíčko, která zpracovala projekt pro územní řízení, projednala projekt s dotčenými orgány a provedla soupis parcel dotčených novými stokami kanalizace, výtlačnými potrubími čerpacích stanic a výstavbou areálu čistírny odpadních vod. V měsíci srpnu oslovil obecní úřad asi 100 majitelů pozemků dopisem, obsahujícím kopii vlastnického listu a žádostí o vydání souhlasu se vstupem na pozemek a zřízením věcného břemene (tam, kde potrubí bude vedeno přes soukromý pozemek), nebo s prodejem pozemků (v případě, že na nich bude umístěna budova čistírny odpadních vod). Musím při této příležitosti poděkovat těm občanům z Brodku u Přerova i z okolních obcí, kteří během jednoho týdne podepsali souhlasy s využitím svých pozemků pro veřejné účely. Patří jim za to moje poděkování. V polovině září zůstalo zatím bez odpovědi posledních deset dopisů od rodáků, kteří žijí ve vzdálených městech. Věřím, že i tito oslovení majitelé pozemků budou ochotni s obcí jednat. V současné době obec připravuje žádost na Státní fond Ministerstva životního prostředí o dotaci na výstavbu čistírny odpadních vod a novou kanalizaci. Až nabude územní rozhodnutí z MěÚ v Přerově právní moci, může být žádost o dotaci podána. Tím končí první etapa přípravy kanalizace a nám nezbývá nic jiného než čekat na výsledek jednání na ministerstvu. Obec není totiž schopna kanalizaci profinancovat pouze ze svého rozpočtu a úvěru od banky. S přípravou kanalizace byly pozastaveny práce na plánovaných opravách chodníků. V letošním roce bude provedeno předláždění pouze v části ulice Havlíčkova a oprava chodníku v Lukové. Bylo by neekonomické chodníky opravovat tam, kde povede nová kanalizace. Informace o kulturních a společenských akcích V pátek dne až neděli proběhne v naší obci XXIII. mistrovství České republiky záchranářských psů Brodek u Přerova Vlastní soutěže budou probíhat v areálu bývalého cukrovaru a budou neveřejné. Pro veřejnost připraví Svaz záchranářů ČR vystoupení na místním hřišti. Budou to ukázky výcviku psů, ukázka hasičské a záchranářské techniky. Upřesnění programu naleznete ve vývěsce OÚ a na jiném místě Zpravodaje. V neděli dne v hod. uvedou umělci z Opavy divadelní pásmo pod názvem Rendez-vous s operetou. Jedná se o jinou skupinu než na minulém představení. Vstupné bude dobrovolné. Jste všichni srdečně zváni. Obec Brodek u Přerova zrušila internetové stránky a aktualizované informace můžete získat na adrese Nové www stránky obce se připravují a nová adresa bude oznámena. Ing. Jan Beneš starosta obce

3 Opakování je matka moudrosti Pravdivost tohoto přísloví je léty prověřená a naši předkové jistě k takovému tvrzení měli svoje důvody. Já se na něj hned v začátku svého článku odvolávám právě proto, neboť vím, že v mnohých věcech se budu opakovat. Ale i když jsem už mnohé napsal, považuji za vhodné některé skutečnosti si znovu připomenout. Jak všichni víme, zúčastnila se naše obec v tomto roce opět soutěže "Vesnice roku". Mnozí také vědí, že vítězem krajského kola se stala malá vesnice Ústí. Až potud prosté konstatování faktů. Podstatné však je prohlášení starosty obce Ústí při přebírání ohodnocení. Pan starosta zdůraznil skutečnost, že podstatou úspěchu bylo, že se spojily všechny organizace, složky i jednotliví občané ve společné práci. Jaký rozdíl oproti častému "to není naše, to nás nezajímá, to je povinností obce". Já vím, že obec a obecní úřad má svoje povinnosti, a také se jich nezříká. Ale nevím, jak zajistit to, aby všichni považovali za "svoji" celou obec. Nejen to co mají za plotem. Vždyť každý z nás si rád vyvětrá svůj byt a rád do něj nasaje čerstvý vzduch. Ale nezajímá jej, že když pak zatopí a do kotle přiloží pražce, plastové láhve a podobné lahůdky, nevyvětrá si svůj byt nikdo v celém okolí. Stejně jako si každý rád uklidí svoji zahrádku a sesbírá spadané a zkažené ovoce. Jistě si jej pak nevysype doprostřed dvorku. Ale vysypat jej třeba do Broděnky, to mu nečiní problém. Tam už to není jeho. A to ještě pomíjím nebezpečí ucpání potrubí a další následky. Mnoho už bylo napsáno také o psech a problémech kolem nich. Většinou se o ně dobře staráme, a také je řádně chodíme venčit. Venčit je na svém dvorku nebo snad přímo v bytě asi dost dobře nejde. Ale chodit někam do polí, nebo alespoň na okrajová místa, to je daleko. Vždyť u sousedova domu, nebo kousek dál na ulici či v parku to jde taky. Tam už to není moje. A že máme známé "koše pro pejsky"? Kdo by to tam nosil? Vždyť on to stejně brzy někdo odnese na botách, v lepším případě to odklidí pracovníci OÚ. A když už je řeč o pracovnících OÚ. Je pravdou, že jejich hlavní pracovní náplní je údržba obce. Přece si nenechám pytel všeho možného harampádí ve svém domě. Vyhodím to na ulici, oni to přece uklidí. Stejně jako kupu trávy, listí, zbytků zeleniny a kytek po úklidu zahrádky či stavební suti. Tím si přece nemůžu zaneřádit celý barák. A tak to radši vyhodím tam, kde to už není moje. Oni to přece nakonec zase musí uklidit. Stejně jako musí stále dokola a opakovaně uklízet okolí kontejnerů na sklo a plasty. Když už si dáme tu práci a skleněný či plastový odpad doneseme až ke kontejneru, je takový problém to do něj taky naházet? Vždyť plastové láhve a rozbité sklo v okolí dvaceti metrů nijak místo nezkrášlí. Nemluvě o nebezpečí úrazu. Pro některé je také značnou výhodou bydlet v obecním bytě. Ten přece také není jejich. Tak proč opravovat kohoutky, bojlery, odpady, okna a jiné poruchy. To přece není moje a obec na to má své pracovníky. Jenže ono to všechno má jednu vadu. Není to sice všechno moje, ale všechno stojí peníze. A peníze, které použijeme na úklid obce a její údržbu nemůžeme použít třeba na pořádnou opravu veřejného osvětlení nebo na generální a komplexní úpravu hřbitova. Mnozí z nás si stále neuvědomují, že dnes už neplatí obec = stát. Obec je samostatná organizace, která část financí dostane a zbytek si musí sama zajistit. A nejlepší je udělat co nejvíce práce bez potřeby peněz, to je vlastníma rukama. Tedy rukama svých občanů. Ale aby ten článek nezněl příliš pesimisticky. Těch, kterých se týkají předcházející řádky, zaplaťpánbůh, je stále méně. Stále více je těch, kteří nechodí s otázkou "kdy už uklidíte okolo mého domu", ale ptají se, jakým způsobem to mohou udělat sami. Chci tímto poděkovat těm, kteří nejen udržují prostory před svými domy, ale vyčistí třeba chodník kolem vedlejšího neobývaného domu. Děkuji také těm, kteří nechodí nadávat, kdy už konečně kolem nich posečeme přeroslou trávu, ale přijdou nám oznámit, že už ji posekali, shrabali a je potřeba ji odvézt. Stejně jako patří dík těm, kteří se nechodí ptát proč nejsou osázeny všechny betonové květináče, ale přijdou navrhnout které si vezmou na starost. Stejně jako těm, kteří zorganizováním "železné soboty" pomohou občanům, kteří už třeba nemají síly na to, aby železný šrot tahali přes půl obce a ten by možná také skončil bůhví kde. Tím ovšem nemyslím ty snaživce, kteří v rámci "sběru železného šrotu" rozebírají pouliční lampy a kanalizační poklopy. A díky také těm, kteří nechodí jenom nadávat na křivé chodníky, ale po dohodě s OÚ kus chodníku před svým domem předláždí. Ale tím zase nemyslím ty, kteří si obecním materiálem hodlají vylepšit jenom svůj vjezd do domu a zbytek opět rádi přenechají obecnímu úřadu. Potěšitelné je i to, že si pomalu občané začínají zvykat na možnost ukládání stavební suti do cukrovarského rybníka. Jistě je to lepší, než pokoutné rozvážení koleček po polních cestách a remízcích. I když to stojí nějakou korunku. Zvláště když víme, že naše cena je, v porovnání

4 s okolím, celkem solidní a získané peníze jsou opět využívány pro další rozvoj a zvelebení obce. Takže v tomto případě přispívám ke zlepšení svého životního prostředí vlastně hned dvakrát. Vážení. Víme přece, že pěkné a příjemné prostředí nevzniká z toho, že musíme, ale proto, že chceme. A jsem rád, že je stále více těch, kteří to vědí. Můžeme mít stohy vyhlášek a zákonů. Pokud nebudeme sami chtít, nebudou nám moc platné. A pokud sami budeme chtít žít v čistém, pěkném a příjemném prostředí a dobrých vztazích, možná ty vyhlášky a zákony ani nebudeme potřebovat. Tkadlec F. Jubilující občané v měsících červen až září 70 let 75 let 80 let Adámková Marie Sehnálková Ludmila Hrabalová Pavla Juříková Marie Koplová Emilie Horáková Margita Novotná Jarmila Zapletalová Marie Dostalík Jaroslav Ševečková Marie Zbožínková Jaroslava Kubíček Vlastimil Drápal Stanislav Planka Bohumil Sehnula Oldřich Sekanina Bohumil Ševčík Jaroslav Slavnostní vítání dětí do svazku obce dne Robin Horák Josef Koutný Kristina Anežka Hlavinková Petr Karásek Ondřej Kudlička Klára Špunarová Matěj Menšík Terezie Havranová Klára Výskalová Radek Strapina Aneta Sedlaříková Tereza Stará Matrika informuje Osvobození od správního poplatku za výměnu občanských průkazů Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, omezuje platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů termínem , což předpokládá jejich hromadnou výměnu. Aby nedošlo k přetížení Okénko do ZUŠ V podzimních měsících pro Vás připravujeme na 6. listopad pravidelný Podzimní koncert, začátkem prosince můžete přijmout pozvání na Adventní koncert / 2.prosince/, který se, jak doufáme, uskuteční v místním Kostele sv.jana Křtitele.V letošním školním roce si žáci Oslavy výročí 28. října Obecní úřad ve spolupráci s Medvědářskou společností vás opět zvou na oslavu výročí 28. října spojenou s lampionovým průvodem. V pondělí zahájíme tradičně koncertem dechového orchestru u zvonkohry, položením kytice u pomníku a lampionovým průvodem na hřiště. Zde, jako každoročně, proběhne krátký příslušných pracovišť koncem roku 2005, mohou občané již nyní žádat o výměnu občanských průkazů bez strojově čitelné zóny bez poplatku zahrají Živý Betlém. Začátky všech akcí jsou v hod a jste srdečně zváni. Za ZUŠ Bedřicha Kozánka pobočka Brodek u Př. Eliška Tkadlecová kulturní program spojený s opékáním buřtů, které obec opět nabízí všem zúčastněným dětem zdarma. Samozřejmě nebude chybět ohňostroj. Těšíme se na vaši tradiční hojnou účast. Tkadlec F.

5 Zahrádkářská výstava - 9. ročník ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ Územní rada okresu Přerov Havlíčkova ulice 29 tel V letošním roce realizujeme již 9. ročník zahrádkářské výstavy a prodejních trhů ve spolupráci s Genoservisem a.s., ve dnech 11. a 12. října 2003 na výstavišti v Přerově. Budou vystavovány nejlepší výpěstky ovoce, zeleniny, citrusů, květin, jak od drobných zahrádkářů, tak i velkopěstitelů z celého okolí. Nejlepší z nejlepších budou oceněny odbornou porotou. Výrobci a prodejci budou vystavovat a nabízet zahrádkářskou techniku, nářadí, chemické prostředky, osivo, sadbu, ovocné stromky, okrasné dřeviny, květiny, hnojiva. Součástí výstavy bude hezká kolekce citrusů, vč.nabídky. Na své si přijdou včelaři a mykologové ( houbaři ). Zastoupena bude rovněž nabídka odborné literatury a časopisů, včetně přednášek na téma Pěstování ovoce, zeleniny, ochrana a další. Nebude chybět široký sortiment proutěných výrobků, zahradní nábytek, prodej bylinek, čajů a nádobí k přípravě zeleninových pokrmů, keramika, zařízení pro zpracování ovoce, kaktusy atd. Pro děti počítáme s atrakcemi a jízdou na koních. V průběhu výstavy vystoupí hudební skupiny : Kalíšek z Dřevohostic s vypravěčem panem Kvasnicou, hudební skupina Casablanka, Záhorská kapela z Pavlovic Pro všechny účastníky bude zajištěno bohaté občerstvení. Pro účely výstavy bude využita překrásná nová hala a v případě potřeby i pavilon v těsném sousedství. Takže i nepřízeň počasí účast nemusí ovlivnit. Otevřeno po celou dobu výstavy bude od 9.00 hod. do hod. Parkování bude zajištěno na přilehlém parkovišti bez poplatku. Žádáme touto cestou všechny zahrádkáře z Přerova a širokého okolí, aby se výstavy zúčastnili v hojném počtu, předvedli své výpěstky a zároveň vypomohli při přípravě výstavy. Všechny ZO ČZS, které organizují své výstavy žádáme, aby je realizovali těsně před naší výstavou a vystavované exponáty přivezli na výstaviště v pátek 10. října od hod. nebo ve čtvrtek 9. října na sekretariát ČZS ulice Havlíčkova 29. Odjezd autobusů městské dopravy od přerovského nádraží směrem na Výstaviště - autobus č. 7 ze stanoviště č. 4: v 7,30; 8,45; 9,55; 11,10; 12,25; 13,40; 14,50; 16,00 hod. Územní rada ČZS Přerov Výzva Ženy, děkanství římskokatolické církve v Přerově vydalo ve svém časopise Slovo pro každého výzvu - prosí o pomoc při pletení obvazů pro malomocné, které se posílají prostřednictvím Charity Praha do postižených míst. Prosí všechny ženy, které si najdou chvilku, o pomoc při pletení. Obvazy se pletou z příze Sněhurka (100% bavlna ), která nedráždí rány statickou elektřinou a je ji možno vyvařovat-barvy bílé nebo béžové. Jehlice č. 2,5 nebo 3, vzorem líc i rub hladce ( tvoří vroubky). Mohou se plést obvazy úzké i širší. Rozměry: úzké 25 ok délka 275 vroubků širší 30 ok délka 275 vroubků Po dokončení je třeba obvaz zapošít. Kdo nemůže plést, může se zapojit tím, že koupí přízi Sněhurka nebo přispěje na zakoupení příze finanční částkou. Hotové obvazy, přízi nebo peníze můžete předat v Brodku u Přerova paní Marii Moudré, Masarykovo náměstí 12, tel , která je předá děkanství církve v Přerově. Děkujeme předem za Vaši pomoc trpícím. Marie Moudrá

6 Slavíme 50. výročí nepřetržité činnosti Divadelního souboru Josefa Kajetána Tyla v Brodku u Přerova. Do roku 1953 se hrálo divadlo v Brodku v různých spolcích: v DTJ, v Sokole, v souboru Vlastimil a v Osvětové besedě. Jejich činnost však byla příležitostná. Nehrálo se soustavně a hlavně - čistý zisk z představení šel na jiné účely spolků. Divadlo tím potom trpělo, a to jak po stránce umělecké, tak i technické. V sokolovně, kde se hrálo nejvíce, nebylo slušné divadelní osvětlení /reflektory atd./. To stávající se skládalo z horní plechové rampy, která byla osázena obyčejnými žárovkami. To samé vybavení bylo i na forbíně /žádné reostaty/. Pro dosavadní příležitostnou činnost to v té době stačilo. Jak jsme se již zmínili, tehdejší divadelní činnost byla vlastně výdělečným podnikem pro jinou spolkovou činnost. A to byl hlavní důvod, proč vzešla myšlenka založit čistě divadelní soubor. S touto myšlenkou přišel Vladimír Čapka, který potom vedl tento soubor jako režisér od jeho založení až do r Založení souboru Dne 19. července 1953 byl položen základ k založení divadelního souboru Josefa Kajetána Tyla. U jeho zrodu stáli už zkušení divadelní harcovníci: A. Strnad, K. Zavadil, manželé Čudovští, manželé Zdráhalovi, H. Ševčík a dále tenkrát mladí a nadšení pro divadlo: Ladislav a Blanka Schwarzbergerovi, Ivo Klos, Antonín Košina, Marie Čapková, Ludvík Pískovský, Anna Dejmalová, Dana Stehlíková, Anna Půčková, manželé Lajčíkovi, Františka Marvanová, Josef a Anna Nekvasilovi, Jaroslav Ševčík, Jan Schmid, Olga a Monika Melichárkovi, Věra Baranová, Vlastik Krejčiřík, Pavel Baran, Květa Dienerová, Věra Krčková, Hanka Švárová a postupně pak přicházeli další a další. Soubor měl ve své době až 40 členů. Byla to doba, která hýřila pracovitostí, nadšením a členové souboru pro divadlo jen hořeli. Ale to je tak vždycky, někdo musí hořet, aby zapaloval ostatní. Na rozdíl od minulosti bylo nutné změnit strukturu divadelní práce. Přistoupit na výchovu nových mladých členů a dát jim možnost i příležitost více se zapojit do divadelního dění - více hrát. Bylo velmi důležité, aby se soubor sám spravoval. Nejdříve to bylo za podpory Závodního výboru Železniční stanice Brodek u Přerova, později ZV Mostního obvodu Brodek u Přerova. Od r za podpory obecního úřadu a některých místních i přespolních podnikatelů. Za což jim vřelý dík. Za svou 50 letou činnost odehrál soubor přes 95 premiér, z toho 530 představení doma i na zájezdech do blízkého i vzdáleného okolí. Vzpomenu alespoň na některé: Maryša, Večer tříkrálový, Lucerna, Lakomec, Paní Marjánka matka pluku, Ženitba, Matka, Talenty a ctitelé, Benátská vdovička, Jeho urozenost pan měšťák, Dalskabáty, Tvrdohlavá žena, Chudák manžel, Její pastorkyně, Paličova dcera, Na tý louce zelený, Vojnarka, Strakonický dudák, Naši furianti, Rád to někdo horké, Poprask na laguně, Charleyova teta a ještě hodně dalších her. Zúčastnili jsme se dokonce nejvyšší mety - touhy všech divadelních ochotníků. V r byl náš soubor vybrán na celostátní přehlídku - Jiráskův Hronov s divadelní hrou Kamenný řád. Byli jsme také poctěni výběrem na celostátní přehlídku - Krakonošův divadelní máj ve Vysokém nad Jizerou, a to v r. 1986, kdy jsme se představili s divadelní hrou Ženitba a v r s divadelní hrou Úklady lásky. Současnost V současné době jezdíme po zájezdech s divadelní hrou Charleyova teta v režii Evy Procházkové, s pohádkou Poněkud ztracená princezna v režii Vlastimila Krejčiříka. Na oslavu výročí nepřetržité činnosti Divadelního souboru J. T. Tyla v Brodku u Přerova nacvičujeme hru Paličova dcera v režii Vladimíra Čapky, jejíž premiéra je plánována na 13. prosince 2003, na kterou Vás tímto všichni srdečně zveme. Ať je divadlo věčné! Z divadelního představení ŽENITBA, kterou napsal N.V. Gogol, jejíž premiéra se konala 23.listopadu 1956 v Brodku u Přerova. Vladimír Čapka Květa Dienerová

7 Tiskový zpravodaj hlásí Junák Svaz skautů a skautek ČR středisko TÁBORNÍCI Brodek u Přerova Vážení občané, moje sestro, můj bratře, jak víte nebo jak víš, posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden Powellem a zakladatelem českého skautingu, prof. A.B. Svojsíkem. Naši brodečtí Táborníci završili svou celoroční činnost na svém skautském táboře, jako tradičně v lesích u obce Nejdku. Letošní tábor byl opravdu táborem vypečeným, lépe řečeno vyprahlým. Sluníčko tak pražilo, až nám vysušilo nejen naše mokré spoďáry, maskáče a kanady, ale i potok. Už to vypadalo, že v našem krásném bazénu ani nesmočíme nohy. Ještěže na nás myslela naše vrchnost na radnici a když nás navštívila, konstatovala, že povolá do služby naše Dobrovolné Soptily. Člověk by si řekl, že takovej rozuřenej soptík by mohl svou neopatrností ve vyprahlém lese něco zapálit, ale naši brodečtí přijeli v dobrém rozmaru úplně chladní a hlavně s plnýma nádržemi vytoužené chladivé a čisté vody. Naše mládež se hned vrhla do vody a rachtala se v ní hned, jak to bylo možný. Bohužel na druhý den se počasí obrátilo a po týdnu ničivého a sužujícího vedra dorazilo chladné počasí takže z koupání zase nic moc nebylo. Aby si někdo nemyslel, že Táborníci si jen hráli v lese tak pěkně čtěte, co vše se jim podařilo. Vlčata se již tradičně zmocnila potoku a vyčistila z něho nanesené klády, a neekologický odpad. Samo sebou, že tam i dováděla.všechny oddíly se podílely na čištění lesa od spadlých stromů a také nějakého toho odpadu. Naši roveři a junáci postavili novou, velice hezkou táborovou bránu, provedly nátěr bazénu, postavili nový přístřešek a ti nejšikovnější se zapojily do rekonstrukce podlahy. Na naší táborové základně během letošního léta tábořilo 400 dětí v pěti turnusech. První turnus zahájilo naše středisko, po nás tábořila katolická mládež, potom již SPJ Brodek (Sdružení přátel Junáka rodiče s dětmi), skautské středisko z Havířova a skautské středisko z Olomouce.Tábor letos byl postaven v rekordním čase a to především díky našim roverům. Takže jménem celé střediskové rady bych jim chtěl ještě jednou poděkovat a pevně věřím, že nezapomenou na své skautské sliby a po prázdninách se znovu zapojí do své činnosti a začnou pomáhat i svým vedoucím s náročnou přípravou programu oddílových činností. Skautský rok začal první týden v září, kdy jsme v Brodku zahájili celorepublikovou skautskou výstavu jednoho z předních českých fotografů Jana Šibíka, dokumentující naší skautskou výpravu na mezinárodní setkání jamborre v Thajsku. Naše oddíly se schází jedenkrát týdně na svých schůzkách a to v pátek přibližně od (záleží na oddílech) a v sobotu od (Vlčata). Takže pokud máte zájem a je Vám nebo tobě více jak 6 let a tak přibližně něco pod 100 let, tak přijďte mezi NÁS. Vedení Junáku svazu skautů a skautek ČR, střediska Táborníci Brodek u Přerova děkují : OÚ Brodek, Hanácké kyselce Brodek, ZD Jindřichov, Kamenolomu Nejdek, Polesí Jindřichov, dobrovolným Soptíkům Hasičům Brodek, za jejich přízeň a spolupráci. Tiskový zpravodaj Copyright by JEŽA Keramický kroužek pro dospělé v Mateřské škole v Brodku Každé pondělí od 22. září 2003 v 18,00 hodin Informace pí. Dohnalová tel v době od 19,00 hodin

8

9 Inzerce - reklamy

10 ******************************************************* Už jste se pojistili nebo to stále odkládáte? Kooperativa pojišťovna a.s. nabízí za výhodné podmínky pojišťění Vašeho nemovitého i movitého majetku -tj. pojišťění rodinných domů, domácností, chat a chalup, bytových domů na všechna rizika - požár, výbuch, blesk, záplava, povodeň, bouřlivý vítr, vichřice, krupobití... Dále nabízí za ještě výhodnější sazbu nový produkt Venkov, zahrnující veškeré pojištění nemovitého majetku, včetně vedlejších staveb - stodol, kůlen aj. Pro zabezpečení Vaší rodiny a zabezpečení stáří je široká nabídka životních, důchodových i úrazových pojištění s výhodným spořením. Produkt KONTO zhodnotí Vaše již naspořené volné finance, které můžete libovolně vybírat i navyšovat. Možnost uzavření smlouvy povinného ručení - i krátkodobé, smlouva o havarijním pojišťění aj. Pro úplnost našich služeb Vám nabízím vyřízení administrativních záležitostí, jako např. dodání potřebných formulářů, inkasování plateb apod., které Vám ušetří cestu do nejbližšího města k vyřízení. Kooperativa pojišťovna je tu pro Vás!!! Jana Brožová obchodní asistent tel.: mobil: ******************************************************** Dne 1. října 2003 se v Brodku u Přerova otevře nové kadeřnictví se sídlem v ulici 9. května 383 nad lékárnou. Provozní doba: Pondělí: zavřeno Úterý: od 9 - do 17 hodin Středa: od 9 - do 17 hodin Čtvrtek: od 9 - do 17 hodin Pátek: od 9 - do 17 hodin Sobota: od 9 - do 12 hodin Neděle: zavřeno ******************************************************** Brodecký zpravodaj vydává Obec Brodek u Přerova. Tel.: www stránky: Uveřejněné příspěvky nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele. Texty neprocházejí odbornou jazykovou úpravou.

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč 35 let Předání pamětního listu ministrem K. Jankovským starostovi V. Richterovi. Archiv MÚ 2 Jilemnice slaví jedinečný úspěch! Jilemnice získala titul Historické město roku

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

základních škol v Napajedlích pro školní rok 2007/2008 Zápis se koná ve ètvrtek 1. února 2007 od 14 do 17 hodin

základních škol v Napajedlích pro školní rok 2007/2008 Zápis se koná ve ètvrtek 1. února 2007 od 14 do 17 hodin NAPAJEDELSKÉ VYDÁVÁ MÌSTO NAPAJEDLA ROÈNÍK XII. LEDEN 1/2007 Vážení spoluobèané, doufám, že pro Vás byly prožité vánoční svátky příjemným zastavením, na kterém jste načerpali mnoho radosti do života, klidu

Více

záhlaví zpravodaj obce KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1

záhlaví zpravodaj obce KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1 zpravodaj obce záhlaví KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1 Stavění máje v Krmelíně 2013 hasiči Stavění máje Dne 30. 4.

Více

Velikonoční dílničky v mateřské škole Z Obsahu

Velikonoční dílničky v mateřské škole Z Obsahu 1 HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ 52 BŘEZEN 2008 Velikonoční dílničky v mateřské škole Z Obsahu O Velikonocích se dodržuje mnoho zvyků a tradic. V mateřské škole již několik let pořádáme Den otevřených dveří spojený

Více

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str.

zpravodaj BUŠTĚHRADSKÝ Slavnostní otevření nových prostor Městského úřadu na zámku Buštěhrad Výstaba v našem městě str. 6 Karneval v Pelíšku str. BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2014 Ročník 38. Náklad 1200 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2014 Výstaba v

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE LEDEN 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Slovo starosty k novému roku Vážení a milí spoluobčané, dovolte

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 910 CENA 4 Kč Díků činění Slovo vybrané z církevního kalendáře pro první říjnovou neděli si pro mne připravilo zcela nedávno opět svůj význam. Obléklo si vloni i letos obraz

Více

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 265 květen 2012 K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky Odpradávna, co lidská paměť sahá, stávaly u prčické kašny na Vítkově náměstí

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČERVENEC 2013 ČÍSLO 271. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČERVENEC 2013 ČÍSLO 271. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVENEC 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 271 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Dnes rozšířené číslo s barevnou přílohou za stejnou cenu

Dnes rozšířené číslo s barevnou přílohou za stejnou cenu 25. března 2009 Ročník XX. číslo 12 Cena: 9 Kč Dnes rozšířené číslo s barevnou přílohou za stejnou cenu Největší hity Pátek 27. 3. v 19.30 hodin velký sál Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí Petr

Více

jarní Obsah Cyklus koncertů Čtyři roční období 20. BŘEZNA 2008

jarní Obsah Cyklus koncertů Čtyři roční období 20. BŘEZNA 2008 jarní 20. BŘEZNA 2008 Rada MOb Svinov vyslovila nesouhlas s výstavbou Větrníku Dne 18. února Rada městského obvodu Svinov projednala se zástupci bytových družstev na ulici Evžena Rošického výstavbu tzv.

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Osadní výbor Borová zve 24. 12. 2013 na zpívání koled na náměstí v Borové od 12 00 hod.

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Osadní výbor Borová zve 24. 12. 2013 na zpívání koled na náměstí v Borové od 12 00 hod. Inzerce 24 BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE listopad - prosinec 2013 Zpravodaj obecního úřadu Bolatice, kontaktní adresa: Obecní úřad Bolatice, tel.: 553 654 999. Povoleno Okú v Opavě

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Vážení spoluobčané, úvodník

Vážení spoluobčané, úvodník VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 4. 9. 2014 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, zdravím Vás s vydáním posledního zpravodaje,

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 20. 3. účast na společenské akci spol. Chládek&Tintěra v Pardubicích 21. 3. jednání s p. Čepelkou (místopředseda euroregionu Glacensis); jednání s Ing.

Více

Zpravodaj obce Švábenice

Zpravodaj obce Švábenice Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2004 Z obsahu: Úvod Slovo starosty Z jednání Obecního zastupitelstva Změny na matričním úřadě Jak jsme volili Občanská rubrika Z kulturní,

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 274

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 274 Přibyslavský O B Č A S N Í K ŘÍJEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 274 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Sběr a svoz velkoobjem. odpadu str. 4 Usnesení rady

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

XXXIII. ROČNÍK ZÁŘÍ 2010 11 Kč

XXXIII. ROČNÍK ZÁŘÍ 2010 11 Kč XXXIII. ROČNÍK ZÁŘÍ 2010 11 Kč 1 Jilemnické proměny: Budova nynější základní školy dříve a nyní (2008). pepo 2 Krakonošovy letní podvečery opět bez hranic Třetí červencový týden na jilemnickém náměstí

Více

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ OBSAH KVĚTEN 2015 Úvodní slovo starosty...1 Obsah...1 Z jednání zastupitelstva...2 Obecní úřad informuje...2 Cíle Zastupitelstva obce Štítina pro období 2015 2016 2 Závazné ukazatele

Více

XXXVII. ROČNÍK LISTOPAD 2014 11 Kč

XXXVII. ROČNÍK LISTOPAD 2014 11 Kč XXXVII. ROČNÍK LISTOPAD 2014 11 Kč Evropský týden mobility. Foto K. Jiroušová 2 Z usnesení zastupitelstva a rady města Níže citovaná usnesení byla schválena jednomyslně, není-li uvedeno jinak. ZM schvaluje

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE Slovo starosty Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více