za rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za rok 2009 ------------------------------------------------------------"

Transkript

1 Výroční zpráva Věznice Odolov za rok Zpracoval: Rada plk. Ing. Milan PULKRÁBEK a kolektiv vedoucích oddělení (referátů) Schválil: Vrchní rada plk. Ing. Jiří BENEŠ ředitel Věznice Odolov V Odolově dne 20. ledna 2010 Č.j.: 59/ /Všeob / 0

2 Obsah Úvodní slovo ředitele Věznice Odolov 3 Představení organizační jednotky 4 Hospodaření 5 Logistika 11 Výkon trestu 12 Vzdělávání vězněných osob 13 Vězeňská stráž 14 Zdravotnictví 16 Personalistika 17 Vzdělávání zaměstnanců 19 Legislativa 20 Správní činnosti 20 Informatika 24 Duchovní péče 25 Ekologie 25 Kontrola 27 Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 28 Záměry organizace na příští rok 28 Užší vedení organizace 28 Záměry organizace na příští rok 28 Kontaktní údaje 28 2

3 Úvodní slovo ředitele Věznice Odolov Vězeňství je jedním z častých témat diskusí ať už odborné, či laické veřejnosti. Ne vždy se setkáváme s kladným ohlasem na naší práci. Velmi častý je zkreslený pohled na život zaměstnanců zabezpečujících nejen bezpečnost objektu, ale také aktivity odsouzených. Mnohdy je velmi náročné plnit všechny povinnosti vyplývající z nelehké práce. Při zabezpečování materiálních a personálních podmínek pro práci zaměstnanců věznice v nelehkém období, kdy vlivem ekonomické situace stoupá kriminalita, a tím i počet vězněných osob se závažnější trestnou činností, je naší prioritou odborná a profesní připravenost na zacházení s větším počtem nebezpečných odsouzených. Tím samozřejmě stoupají i nároky na výkon už tak náročného povolání, které se pro většinu z nás stalo posláním. Ohlédnu li se za uplynulým rokem 2009, musím nejprve ocenit práci, kterou odvedli všichni zaměstnanci věznice tím, že poctivě přistupovali k výkonu svého odpovědného povolání, a to i přesto, že mu stále není přikládán význam adekvátní jeho poslání. Pochybovat o fyzické, psychické a ve stále větší míře také odborné náročnosti jejich práce může jen ten, kdo o ní nic neví, nebo má jen dílčí představu. Mohu konstatovat, že Věznice Odolov úkoly minulého roku zvládla. V následujících kapitolách této výroční zprávy jsou shrnuty a konkretizovány výsledky, kterých Věznice Odolov dosáhla v roce 2009 v jednotlivých oblastech své činnosti tak, jak je zpracovali vedoucí oddělení, samostatných referátů a tiskový mluvčí. Vrchní rada plk. Ing. Jiří Beneš ředitel Věznice Odolov 3

4 Představení organizační jednotky Věznice vznikla v roce 1992 v areálu bývalého uhelného dolu. První odsouzení nastoupili výkon trestu v roce Věznice Odolov zajišťuje výkon trestu odnětí svobody odsouzených mužů starších 19 let, zařazených soudem k výkonu trestu do věznice s dozorem a od roku 2007 přibylo jedno oddělení s dohledem. Výkon trestu je realizován ve dvou diferenciačních skupinách. Ubytování je na ložnicích s možností volného pohybu po ubytovně a ve vymezeném prostoru uvnitř areálu. Normová ubytovací kapacita je 300 míst (4 m 2 /ods.) Procento zaměstnanosti odsouzených neklesá pod hranici 60%. Poptávka je vyšší. Nelze ji plně uspokojit vzhledem ke zdravotnímu stavu mnohých vězňů, k charakteru jejich trestné činnosti a délce trestu. V poslední době se daří díky spolupráci s více jak 10 firmami nahrazovat sezoní práci celoroční v uzavřených provozech, kde odsouzení pracují jako pomocní dělníci ve výrobě. Ve vlastní režii je zaměstnán stabilní počet osob. Procento zaměstnanosti odsouzených v roce I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kromě aktivit programu zacházení mají odsouzení možnost si doplnit či rozšířit vzdělání ve spolupráci se školícím střediskem Lesma s.r.o., které zajišťuje i vydání patřičných certifikátů o absolvování vzdělávacích kurzů. a) Poslání a hlavní úkoly Hlavním posláním je zajištění podmínek pro integraci odsouzených osob po propuštění z výkonu trestu v souladu s Koncepcí rozvoje vězeňství a prohlubování spolupráce s probační a mediační službou. Zabezpečení kvalitního výkonu služby při zabezpečení vnitřní i vnější bezpečnosti věznice, spolupráci s orgány činnými v trestním řízení a soudy. Stabilizace limitu procenta zaměstnanosti na minimální hranici 60% ve spolupráci s okolními subjekty a tvorba podmínek k zaměstnávání odsouzených uvnitř věznice. b) Historie a klíčové mezníky Věznice vznikla v roce 1992 v areálu bývalých uhelných dolů. První odsouzení nastoupili výkon trestu v roce V roce 2006 zrekonstruovala věznice v rekordním čase 90 dní návštěvní místnost pro odsouzené Od roku 2007 disponuje věznice jedním oddělením pro výkon trestu odsouzených zařazených soudem k výkonu trestu do věznice s dohledem Počátkem roku 2009 uvedla věznice do provozu novou ordinaci praktického lékaře pro odsouzené v budově oddělení výkonu trestu. 4

5 c) Počet zaměstnanců, počet vězněných Průměrné početní stavy odsouzených 400 Početní stavy zaměstnanců a příslušníků v roce Ženy Průměr 0 Příslušníci Občani Celkem Muži d) Hlavní realizované kroky a úspěchy v uplynulém roce Dne uvedla věznice do provozu novou ordinaci praktického lékaře pro odsouzené. Ordinace vznikla úpravou stávajících prostor na oddělení výkonu trestu. Tím se vyřešil mnohaletý problém navádění odsouzených do administrativní budovy, kde byla společná ordinace pro zaměstnance i odsouzené. Nové uspořádání zajišťuje vyšší bezpečnost a snadnější průběh vyšetření. Všechny úpravy byly provedeny svépomocí, za účasti odsouzených, z vlastních prostředků věznice. V roce 2009 spustila věznice pilotní projekt Nového systému využívání střelných zbraní při výkonu služby. Pilotní projekt byl úspěšně realizován z důvodu hledání možností, jak snížit objem finančních prostředků, které by při realizaci přezbrojení bylo nutné vynaložit. Jedna z alternativ je změna systému využívání střelných zbraní ve VS ČR, která by v konečném důsledku snížila počty zbraní, kterými v současné době VSČR disponuje. Dalším, úspěšným pilotním projektem byl projekt Profesní motivace, zážitek a edukace pro pracovníky OVT. Cílem projektu byla motivace pracovníků k aktivnímu a odborně fundovanému přístupu k odsouzeným, působit preventivně proti syndromu vyhoření, nacvičovat adekvátní řešení potencionálně problémových situací, formou přednášek zvyšovat odbornost, metodami sociálně psychologického výcviku utužovat pozitivní vztahy v týmu OVT. Projekt byl kladně hodnocen GŘ VSČR. V listopadu 2009 obdržela věznice poděkování ředitele Krajského ředitelství PČR Hlavního města Praha plk. Mgr Martina Červíčka za spolupráci při natáčení interaktivního výukového filmu z oblasti prevence kriminality. Věznice se nadále podílí i na spolupráci s okolními základními, mateřskými a speciálními školami a ústavy sociální péče při výrobě a údržbě dětských hřišť a sportovišť, hraček a pořádání veřejných akcí. Hospodaření a) Rozpočet Celkový rozpočet věznice byl rozepsán na jednotlivé položky příjmů a výdajů podle rozpisu závazných ukazatelů. Příjmy Celkové rozepsané příjmy v upraveném rozpočtu byly splněny v roce 2009 následovně - viz. tab.č.1 5

6 tab.č.1 upravený rozpočet skutečnost % plnění daňové příjmy ,11 nedaňové příjmy ,85 příjmy c e l k e m ,84 Daňové příjmy jedná se o pojistné z platů příslušníků. Nedaňové příjmy jedná se o příjmy z poskytovaných služeb, finančními přirážkami ze zaměstnávání odsouzených, příjmy z pronájmu, z úhrad nákladů výkonů trestu, úhrad pohledávek odsouzených v živé evidenci a po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Dále sem patří platby od zdravotních pojišťoven. Vývoj příjmů za předcházející období je uveden v tab.č.2 tab.č.2 rok 2007 rok /07 rok /08 daňové příjmy , ,94 nedaňové , ,03 příjmy příjmy c e l k e m , ,97 Výdaje Celkové výdaje věznice byly rozepsány v upraveném rozpočtu za rok 2009 dle následujícího členění a jejich plnění viz. tab. č.3. Běžné výdaje obsahují i osobní náklady. tab.č.3 výdaje běžné výdaje celkem 5441 program prevence kriminality 5399 protidrogový program 3541 ostatní výdaje (odchodné 4150, nemoc. přísl. 4121) upravený rozpočet skutečnost % plnění tis.kč , , , ,02 C e l k e m ,98 Během roku 2009 došlo k úpravám celkového rozpočtu věznice v souladu s rozpočtovými pravidly. Bylo vypracováno celkem 88 rozpočtových opatření z toho 25 rozpočtových opatření dle pokynů z Generálního ředitelství VS (úpravy rozpočtu) a 61 vnitřních rozpočtových opatření (přesuny mezi jednotlivými položkami). Vývoj nákladů věznice v členění je uveden v tab.č.4. Běžné výdaje jsou uvedeny bez osobních nákladů. 6

7 tab.č.4 běžné výdaje 5441 program prevence kriminality 5399 protidrogový program 3541 rok 2007 rok 2008 rok /07 09/ , , , , , ,89 C e l k e m , ,99 b) Platy zaměstnanců Na platy občanských zaměstnanců bylo uvolněno 17, ,00 Kč. Nákladově bylo vyčerpáno 17, ,00 Kč (50,00 Kč bylo odvedeno ve výplatním termínu do příjmů roku 2009). Na platy příslušníků bylo uvolněno 24, ,00 Kč. Nákladově bylo vyčerpáno 24, Kč (16.561,00 Kč bylo odvedeno ve výplatním termínu do příjmů roku 2009). U občanských zaměstnanců bylo ve výplatním termínu za prosinec 2009 proplaceno 144,5 přesčasových hodin (28.200,00 Kč). tab.č.5 upravený rozpočet skutečnost % plnění občanští zaměstnanci ,00 příslušníci ,93 C e l k e m ,96 Z celkové částky mzdových prostředků byly vyčerpány prostředky na odměny - viz. tab. č. 6 tab. č. 6 kategorie zaměstnanců vyplacené odměny občanští zaměstnanci 501 příslušníci 690 C e l k e m Průměrný plat za rok 2009 dle jednotlivých kategorií zaměstnanců - viz. tab.č.7 tab. č. 7 kategorie zaměstnanců průměrná mzda Kč občanští zaměstnanci příslušníci C e l k e m

8 Porovnání výše objemu na platy (tab.č.8), odměny (tab.č.9), průměrných mezd (tab.č.10) a ostatních osobních nákladů (tab.č.11) za předcházející období je uvedeno v následujících tabulkách. tab.č.8 platy rok 2007 rok /07 rok /08 občanští zaměstnanci , ,02 příslušníci , ,01 c e l k e m , ,02 tab.č.9 odměny rok 2007 rok /07 rok /08 občanští zaměstnanci , ,81 příslušníci , ,82 c e l k e m , ,82 tab.č.10 průměrné platy rok 2007 rok /07 rok /08 občanští zaměstnanci , ,96 příslušníci , ,99 c e l k e m , ,98 tab.č.11 ostatní osobní výdaje rok 2007 rok /07 rok /08 občanští zaměstnanci , ,16 příslušníci c e l k e m , ,16 c) Odměňování vězněných osob Většina odsouzených je zařazena do I. skupiny základní složky odměny s celkovým přiznaným měsíčním platem 4.500,00 Kč při plném pracovním úvazku. Na mzdy odsouzených ve vnitřním provozu bylo v roce 2009 nákladově vyčerpáno 1, ,00 Kč (61,00,00 Kč bylo odvedeno ve výplatním termínu do příjmů roku 2009). tab.č.12 upravený rozpočet skutečnost % plnění Odměny odsouzených ,00 Výše objemu na odměny odsouzených ve srovnání s předcházejícím obdobím je uveden v tab.č.13 8

9 tab.č.13 rok 2007 rok /07 rok /08 odsouzení , ,02 Vývoj průměrné výše odměny pro odsouzené je uveden v tab. č. 14. tab.č.14 rok 2007 rok /07 rok /08 odsouzení , ,94 d) Vymáhání pohledávek, škody Škody Celkové š k o d y za rok 2009 byly ve výši 63,00 Kč. Jedná se o škodu na materiálu způsobenou příslušníkem věznice (ztráta 1 ks pouzdra na zásobník Pi 82) Výše uvedená škoda ve výši 63,00 Kč byla sražena zaměstnanci z platu na jeho vlastní žádost. Škoda na dopravním prostředku (srážka manipulačního vozíku se služebním osobním vozidlem při kontrole pracoviště odsouzených). Oprava vozidla byla uhrazena z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Věznici nevznikla škoda, měla pouze informativní charakter. Pohledávky vlastní pohledávky Vlastní pohledávky odsouzených v živém stavu předepsané náklady výkonu trestu, náklady výkonu vazby, protokoly o škodách a ztrátách byly k : celkem ,00 Kč 101 dlužníků V roce 2009 zaplatili odsouzení do státního rozpočtu celkem ,00 Kč. pohledávky za propuštěnými odsouzenými Zůstatek pohledávek k datu za propuštěnými odsouzenými činil: celkem 6, ,00 Kč dlužníků V roce 2009 zaplatili propuštění odsouzení do státního rozpočtu celkem ,00 Kč. Jedná se pouze o nepatrnou částku z celkového zůstatku dlužných pohledávek. Stav pohledávek k ve srovnání s předchozím obdobím je uveden v tab. č.15 tab.č / /08 pohledávky vlastní , ,41 pohledávky po propuštění , ,04 f) Projekty z finančních mechanizmů EU a jiné zahraniční pomoci V roce 2009 nebyly ve Věznici Odolov realizovány žádné projekty z finančních mechanizmů EU ani věznice neobdržela žádnou zahraniční pomoc. 9

10 g) Výrobní činnost a zaměstnávání vězňů Za rok 2009 činí průměrné procento zaměstnanosti 62,1 (přehled zaměstnanosti v jednotlivých měsících je uveden v následující tabulce). Zájem o zaměstnávání odsouzených ze strany soukromých subjektů byl stále vyšší než naše možnosti. Složení odsouzených neodpovídá našim potřebám (nevyhovující zdravotní klasifikace, délka trestu, trestná činnost). Přetrvávají stále stejné problémy. Velké části odsouzených je podle pravidel pro udělování volného pohybu mimo věznici obtížné udělit volný pohyb a proto nemohou být zařazeni do práce mimo areál věznice. Problémem je i krátká délka trestu, u mnoha firem jsou odsouzení s krátkým trestem nezaměstnatelní. V průměru bylo za rok 2009 zaměstnáno u cizích subjektů 103,1 odsouzených, ve vnitřní režii 31,6 odsouzených měsíčně. Ve vnitřní režii jsou na některých pracovištích zavedeny dělené směny. Přehled zaměstnanosti odsouzených v % měsíc % zaměstnanosti měsíc % zaměstnanosti leden 51,73 červenec 64,04 únor 62,50 srpen 63,31 březen 62,68 září 63,29 duben 64,43 říjen 61,94 květen 63,34 listopad 61,16 červen 68,35 prosinec 58,26 h) Dávky sociálního zabezpečení Rozpočet dávek sociálního zabezpečení na rok 2009 ve srovnání se skutečným čerpáním je uveden v tab.č.16 tab.č.16 upravený rozpočet skutečnost % plnění sociální pojistné ,00 zdravotní pojistné ,00 ostatní výdaje (odchodné 4150, nemocenské příslušníků 4121) ,02 Čerpání dávek sociálního zabezpečení ve srovnání s předchozími lety je uveden v tab.č.17 tab.č.17 rok 2007 rok /07 rok /08 sociální , ,98 pojistné zdravotní , ,02 pojistné odchodné , ,15 nemocenské dávky , ,18 příslušníků úmrtné

11 Výše odvedeného pojistného se odvíjí od výše vyplacených platů. Ostatní dávky (odchodné, nemocenské dávky příslušníků, úmrtné) nelze dopředu profesně rozpočtovat. Jeho čerpání se řeší při nastalé skutečnosti. a) Správa majetku Logistika Investice: V roce 2009 došlo k účetní aktivaci akce OUS-kancelář ředitele (fyzicky dokončeno v roce 2008), jako technické zhodnocení administrativní budovy v částce ,-Kč. Investiční akce Digitalizace TV byla účetně aktivována v roce 2009 jako movitý majetek. Plánované opravy: V roce 2009 nebyly na plánované opravy přiděleny věznici žádné finanční prostředky. Operativní opravy: Pro rok 2009 bylo na operativní opravy přiděleno ,-Kč. V průběhu roku 2009 vzhledem k dalším potřebám oprav vzniklých poruch narostla tato částka na 1, ,-Kč. Za tuto částku bylo provedeno dodavatelsky 15 havarijních oprav. Opravy vlastní údržbou: V roce 2009 bylo provedeno 87 oprav v celkové částce ,83 Kč. Z toho nejvíce oprav si vyžádal sociální blok (ubytovny vězňů). Zde bylo provedeno celkem 53 oprav v částce ,14 Kč. V oblasti intendantu nejsou žádné problémy. Vzhledem k naplněné kapacitě odsouzených ve věznici se velmi osvědčil rozšířený prostor na skladování oděvů odsouzených a výstrojních součástek pro odsouzené. Opravy výstroje pro vězně jsou prováděny v souladu s NGŘ. Vyřazovány jsou pouze věci neopravitelné nebo takové, které už není ekonomické dále opravovat. Při vyřazování se pracovníci řídí NGŘ č.67/2005 v platném znění. Požadavky na sortiment a množství nám byly dosud vždy Centrálním skladem ve Skutči vykryty. Totéž se dá říci i o zbrojní oblasti. Požadavky na munici na služební střelby byly bez problémů naplněny. Zbraně jsou na opravy posílány do zbrojní dílny VS. Pracovník intendantu dodržuje při své práci ustanovení ML č.4/2004, zejména při přepravě zbraní a munice. b) Stravování a výživa Stávající varna a výdejna stravy byla upravena v roce 1993 na stravovací provoz s jedinou varnou pro odsouzené i zaměstnance s plánovanou normovou kapacitou přípravy 250 stravních dávek, a to i včetně zaměstnanců (60 osob na směnu). Z původní kapacity 160 odsouzených vzrostla ubytovací kapacita věznice v roce 2003 na 252 a v roce 2006 na 300 odsouzených. Z výše uvedeného je zřejmá současná disproporce mezi technickými možnostmi stravovacího provozu (technologické vybavení, skladovací prostory) a potřebou uvařit pro současný nebo ještě zvýšený počet strávníků. Proto byl zpracován IZ ve kterém bylo uvažováno s dalším případným rozšířením ubytovací kapacity věznice tak, aby kapacita varny v budoucnu mohla vyprodukovat 450 denních stravních dávek. Počty stravovaných odsouzených: průměrný denní počet 333 Celkový počet strávních dávek dle snídaní Celková roční náležitost (vč.svátků) 6, ,- Kč 11

12 c) Energetika a vodohospodářství Podařilo se dodržet limity spotřeb energií v intencích plánovaného navýšení oproti roku Dosud není ještě přesně provedeno úplné porovnání, už teď je však jisté, že ve spotřebě vody došlo navíc k úsporám pohybujícím se ve výši 2-3 % oproti roku a) Programy zacházení ( PZ) Výkon vazby a trestu Speciální pedagogové při sestavování PZ vycházejí z charakteru trestné činnosti, spisové dokumentace, výsledků pohovorů s odsouzenými a možností věznice. V roce 2009 jsme neměli žádného odsouzeného s minimálním PZ. Nabídku aktivit PZ průběžně obměňujeme v závislosti na zájmu odsouzených. V roce 2009 jsme nabízeli následující aktivity (kromě pracovních činností na vnějších a vnitřních pracovištích): Vzdělávací aktivity: Dva počítačové kroužky pro začátečníky, kroužek angličtiny, základy práva, bezpečnost silničního provozu, zeměpis pro pracující a nepracující, přírodovědný kroužek pro pracující a nepracující, dějepis, základy společenského chování, výchova k občanství, matematika v praxi. Speciálně výchovné aktivity : Seminář o protidrogové problematice a prevence, speciálně výchovný seminář pro uživatele drog, individuální sociální poradenství, seminář o sociální a společenské problematice, sociálně právní minimum (zejména pro mladé odsouzené), skupinová relaxace s hudbou, sociodrama. Zájmové aktivity: Tělovýchova a sport, kopaná Draci, basketbal a volejbal, nohejbal, kroužek dřevomodelářský a výroby hudebních nástrojů, výtvarný kroužek, labužník kroužek pečení, dva hudební kroužky, dřevo ze všech stran. Největší zájem byl v roce 2009 o oba počítačové kroužky kapacita učebny byla plně vytížena, dále o kroužky zeměpisu a přírodopisu, proto v roce 2010 uvažujeme o posílení těchto aktivit. Vytížené jsou také oba drogové semináře určené pro odsouzené s drogovou zkušeností. Proto rádi využíváme i služeb občanského sdružení Laxus Hradec Králové (o.s.laxus) viz níže. b) Specializovaná oddělení Ve Věznici Odolov nemáme specializované oddělení. c) Problematika specifických skupin vězňů Z uváděných specifických skupin vězňů jsou v naší věznici pouze cizinci. Za rok 2008 zde bylo ve VTOS celkem 11 cizinců (převážná část slovenské národnosti). V roce 2009 jich bylo celkem 14, z toho 12 odsouzených slovenské národnosti, jeden běloruské a jeden 12

13 odsouzený vietnamské národnosti. Jejich PZ se nelišil od PZ ostatních odsouzených. Nebyly s nimi sebemenší problémy. d) Otevírání nových kapacit V roce 2009 nebyly otevřeny žádné nové kapacity. e) Spolupráce s institucemi a organizacemi Spolupráce s probační a mediační službou (PMS): V roce 2009 se spolupráce s PMS v porovnání s rokem 2008 zlepšila. Na jaře se uskutečnila beseda odsouzených s pracovníky PMS Trutnov. Druhá beseda měla být v prosinci, ale na poslední chvíli byla ze strany PMS zrušena ( zdravotní problémy na středisku PMS). Pokud se na PMS obrátili odsouzení (řešení podmíněného propuštění s dohledem), pracovnice PMS s některými kontakt navázala, některé odmítla zdůvodnila to přetrvávajícími personálními problémy na středisku. Spolupráce s o.s.laxus Věznice Odolov spolupracuje od ledna 2006 s NNO občanské sdružení Laxus, Nerudova 1361, Hradec Králové 2. V rámci projektu Drogové služby ve vězení realizují aktivity pro klienty, kteří se nacházejí v trestu odnětí svobody. Služby zajišťují dvě pracovnice s frekvencí dojíždění 1x měsíčně. Poskytované služby nejčastěji orientují na oblast výstupu a zprostředkování následné péče po propuštění. Spolupráci hodnotíme jako velmi dobrou a užitečnou, odsouzení mají o spolupráci zájem, je zajištěna i potřebná zpětná vazba ze strany Laxusu. V roce 2009 se individuálních konzultací zúčastnilo 46 různých odsouzených, z toho bylo 36 prvních kontaktů. Konzultací bylo celkem s ostatními institucemi nad rámec zákona na úrovni výkonu vazby a trestu nespolupracujeme. a) Vzdělávání odsouzených Vzdělávání vězněných osob Vzdělávání odsouzených jsme v roce 2009 realizovali pouze v rámci vzdělávacích aktivit. V srpnu 2009 absolvovalo 12 odsouzených a v listopadu odsouzených akreditovaný kurz práce s motorovou pilou, který pro naši věznici dlouhodobě zajišťuje s.r.o Lesma Krnov. Na tyto kurzy přednostně vybíráme nevyučené odsouzené, aby jim získané osvědčení napomohlo ke zlepšení pozice na trhu práce. Kurz byl vždy dvoudenní a probíhal v areálu věznice. První den byla na programu teoretická část technologie a bezpečnostní předpisy. Poté skládali účastníci zkoušku ve formě testu - všichni úspěšně. Druhý den probíhala praktická část údržba před a po skončení práce, jednotlivé způsoby řezu a ústní pohovory. I v této závěrečné zkoušce všichni obstáli. b) Statistika Během výkonu trestu v naší věznici si žádný odsouzený v roce 2009 nezvýšil vzdělání. Oproti roku 2008 nedošlo k žádné změně. Výše uvedený kurz práce s motorovou pilou absolvovalo v roce 2008 celkem 23 odsouzených a v roce 2009 celkem 30 odsouzených. 13

14 Vězeňská a justiční stráž a) Výsledky práce a hlavní problémy oddělení vězeňské stráže V současné době je na OVS 43 tabulkových míst, všechna místa jsou obsazena. Oddělní vězeňské stráže se v roce 2009 podílelo na tvorbě pilotního projektu nového využívání střelných zbraní při výkonu služby. Tento projekt je v naší organizační realizován od 2. února 2009 a v praxi se osvědčil. Přestože zabezpečení věznice není v souladu s NGŘ č.11/2006, nedošlo v roce 2009 k žádnému útěku z objektu věznice, ani z vnějších nestřežených pracovišť. V roce 2009 nedošlo v naší organizační jednotce k použití donucovacích prostředků, ani nedošlo k napadení personálu. Při výkonu služby jsou dány problémy především nedostatečným stavebně technickým zabezpečením věznice. Neodpovídajícím oplocením s nedostatečným signálním zabezpečením, absencí náhradního zdroje elektrické energie, zastaralý operačním střediskem a kamerovým systémem. b) Bezpečnost Bezpečnost věznice byla posílena umístěním RTG na hlavním vchodě. Přičemž byly zefektivněny prohlídky vstupujících osob a doručených poštovních balíků. Dále se osvědčilo držení pohotovostí v místě bydliště u služebního řidiče a příslušníka k provedení eskorty v mimopracovní době. V měsíci dubnu 2009 byla provedena komisionální prověrka bezpečnosti věznice na oddělení vězeňské stráže. V průběhu prověrky nebyly zjištěny závažné nedostatky. Drobné nedostatky byly zjištěny v dokumentaci, stavebnětechnickém zabezpečení a ve znalostech příslušníků. Všechny nedostatky byly odstraněny ve stanovených termínech. Další stavebně technické prostředky byly instalovány v průběhu celého roku a byly postupně vyráběny z vlastních materiálových zdrojů. V tomto směru probíhá velmi dobrá spolupráce s oddělením logistiky. V průběhu roku nebyly při kontrolách zjištěny závažné nedostatky ve výkonu služby. Drobné nedostatky byly ve znalostech služebních předpisů a ústrojové kázni. Bezpečnost věznice je oslabena neodpovídajícím stavebnětechnickým zabezpečením jak je výše uvedeno. c) Eskorty Věznice Odolov zajišťuje provádění eskort mezi organizačními jednotkami, eskorty do zdravotnických zařízení a eskorty k soudnímu jednání k OS v Náchodě a Trutnově. Eskortní služba je prováděna na dobré profesní úrovni. Problémy vznikají navýšením stavů odsouzených. Za rok 2009 bylo eskortováno : zdravotní eskorty : přepraveno 358 odsouzených a 3 přímo do VV Praha VV Hradec Králové : přepraveno 438 odsouzených z V. Odolov přepraveno 907 odsouzených do V. Odolov celkově přepraveno 1345 OS Náchod, Trutnov : přepraveno 168 odsouzených 14

15 Za rok 2008 bylo eskortováno : zdravotní eskorty : přepraveno 447 odsouzených a 6 přímo do VV Brno a Praha VV Hradec Králové : přepraveno 364 odsouzených z V. Odolov přepraveno 812 odsouzených do V. Odolov celkově přepraveno 1176 OS Náchod, Trutnov : přepraveno 126 odsouzených V roce 2009 došlo k nárůstu eskortovaných osob mezi organizačními jednotkami o 169 ods. a eskort k soudům o 42 ods a k poklesu u eskort do zdravotnických zařízení o 98 odsouzených. d) Služební kynologie Ve věznici není zřízena. Do věznice dojíždí na prohlídky příslušníci z Věznice Rýnovice s protidrogovými psy dle stanoveného rozpisu nebo operativně po vzájemné dohodě. Spolupráce je na velmi dobré úrovni. e) Justiční stráž Od dubna 2006 není k věznici služebně zařazena žádná jednotka příslušníků JS. f) Vyzbrojování a vystrojování Od 2. února 2009 je v naší organizační jednotce realizován projekt nového systému využívání střelných zbraní při výkonu služby. Tímto projektem byl počet zbraní snížen na 30 ks Pi vz. 82 a 11 ks SA vz. 61, včetně odpovídajícího počtu zásobníků s palebným průměrem. Počet zbraní je dostatečný, pokrývá výkon služby v plné míře. Osvědčilo se ponechání většího počtu zásobníků k přiděleným zbraním a to jak z důvodu možného převelení příslušníků (zásobníky si vezou s sebou), tak při ostrých střelbách. Vystrojení příslušníků je dle platných norem. g) Automobilní služba a doprava Během roku 2009 došlo k jedné nezaviněné dopravní nehodě služebního vozidla Š Felicia RZ AKR Škoda na vozidle byla zaplacena z povinného ručení vozidla, jehož řidič dopravní nehodu zavinil. Věznici byl dne 3. února 2009 přidělen starší eskortní autobus, tento je především využíván při eskortách mezi organizačními jednotkami. Část vozového parku věznice je zastaralá, eskortní vozidlo AVIA je třeba nahradit moderním menším eskortním vozem. Vozidlo VW T4, RZ : AKN má již najeto přes km a bude jej taktéž třeba nahradit. V roce 2009 bylo najeto služebními vozidly km, přičemž bylo spotřebováno l benzínu a motorové nafty. Celkově se podařilo hospodárným plánování jízd snížit oproti roku 2008 najeté kilometry o km a spotřebu benzínu o 604 l, spotřebu motorové nafty o 930 l. 15

16 Zdravotnictví a) Poskytování zdravotní péče příslušníkům, občanským zaměstnancům a vězňům včetně hodnocení funkčnosti programu Medikus Zaměstnanci : počet vyšetření, ošetření celkem 233 počet preventivních prohlídek 23 počet dispenzárních prohlídek 18 počet odborných vyšetření 12 počet dispenzarizovaných osob 6 počet hospitalizovaných 1 stomatologem ošetřeno 9 z toho preventivních prohlídek 5 Odsouzení : počet vyšetření, ošetření celkem z toho preventivních prohlídek 16 dispenzárních prohlídek 75 počet vyšetření ambulantními specialisty 269 z toho v ambulancích VS ČR 0 v civilních zařízeních 269 počet dispenzarizovaných 22 počet hospitalizovaných celkem 8 z toho v nemocnicích VS ČR 5 nemocnice civilní 3 počet úmrtí 0 počet stomatologických vyšetření 377 z toho preventivních prohlídek 40 počet nemocných HIV/AIDS 1 počet dispenzarizovaných TBC 0 počet dispenzarizovaných pro lues 2 počet vězňů v bezdrogovém režimu 41 počet vězňů s drogovou minulostí 107 počet vystavených pracovních neschopností 46 Připomínky k programu Medikus ze strany vedoucího lékaře a sester nejsou. Počty ošetřených odsouzených se významně nenavýšily ani neklesly. U příslušníků a hlavně civilních zaměstnanců došlo k poklesu návštěv u lékaře. Snížil se zejména počet vystavených pracovních neschopností. V pracovní neschopnosti bylo 9 příslušníků, civilní zaměstnanci 3. Příčinu poklesu lze spojit s výší nemocenských dávek. Zaměstnanci si raději na dobu nemoci vybírají řádnou dovolenou nebo nemoc přecházejí. b) Problémy zdravotního pojištění a jejich řešení Problém se zdravotním pojištěním jsme u nikoho nezaznamenali c) Náklady zdravotní péče ve vývoji V roce 2006 bylo VZP, kde je nejvíce pojištěných vězňů, vykázáno k úhradě za zdravotní péči , Kč. 16

17 V roce , Kč V roce , Kč V roce , Kč Náklady za zdravotní péči nejvíce klesly v roce Příčinou bylo i zavedení regulačních poplatků u lékaře a regulačních poplatků za recepty. V roce 2009 došlo opět k nárůstu. Předepisování léků se sice snížilo, ale náklady na zdravotní péči se také odvíjí od počtu vězňů, zdravotního stavu a migrace ošetřených osob. a) Personální evidence a statistika Personalistika K 31. prosinci 2009 bylo ve věznici Odolov ve služebním poměru 66 příslušníků a 58 občanských zaměstnanců v pracovním poměru. Tyto počty odpovídají plánovaným počtům systemizovaných míst schválených Generálním ředitelem VS ČR v poslední systemizaci Věznice Odolov. Vývoj počtu tabulkových míst je v posledních třech letech ustálený, protože počet plánovaných a skutečných tabulkových míst je v rozmezí míst. Vzhledem k ekonomické situaci v ČR a stavu na trhu pracovních míst došlo v letošním roce ke zvýšenému zájmu o uzavření pracovního nebo služebního poměru u Vězeňské služby ČR z řad uchazečů. Ti spatřují v práci ve VSČR hlavně sociální jistoty, stabilitu a budoucnost. Fluktuace zaměstnanců je v porovnání s jinými věznicemi minimální. Důkazem stabilizace personálu je skutečnost, že v roce 2009 byl ze služebního poměru uvolněn pouze jeden příslušník, a to na vlastní žádost. Jednalo se o příslušníka, který byl ve služebním poměru příslušníka Vězeňské služby ČR již 31 let. Z důvodu jeho odchodu bylo v roce 2009 vyhlášeno jedno výběrové řízení na uvolněné služební místo na oddělení vězeňské stráže. Pracovní poměr ukončili celkem čtyři zaměstnanci. Z důvodu výpovědi ze strany zaměstnance rozvázal pracovní poměr v roce 2009 jeden zaměstnanec. Dvěma zaměstnancům skončil pracovní poměr uplynutím sjednané doby a jeden rozvázal pracovní poměr ve zkušební době. Zájem o práci podtrhuje i fakt, že Vězeňská služba České republiky si za jeden z vytýčených cílů práce s personálem stanovila posilování dobrého jména Vězeňské služby ČR jak uvnitř organizačních jednotek, tak i v očích veřejnosti. Graf č. 1 Počty příslušníků a zaměstnanců k muži ženy celkem pánovaný počet příslušníci občanští zaměstnanci

18 Graf č. 2 Počty zaměstnanců rozdělených podle věku do 25 let včetně od 26 do 30 let od 31 do 35 let 16 od 36 do 40 let od 41 do 45 let 16 od 46 do 50 let 16 nad 50 let Muži Ženy Graf č.3 Počty zaměstnanců rozdělených podle vzdělání Základní Střední Úplné střední Vyšší odborné Bakalářské Vysokoškolské Muži Ženy 18

19 Graf č.4 Rozdělení zaměstnanců podle délky služebního nebo pracovního poměru do 5 let včetně 10 od 6 do 10 let od 11 do 15 let od 16 do 20 let 0 2 od 21 do 25 let od 26 do 30 let nad 30 let Muži Ženy b) Rozhodování ve věcech služebního a pracovního poměru V roce 2009 byli přijati do služebního poměru k VS ČR tři příslušníci se zařazením na služební místo strážný - oddělení vězeňské stráže. Ve věcech služebního poměru rozhodoval ředitel věznice převážně v případech přijetí a ukončení služebního poměru, změn v platových tarifech a zvláštních příplatků v době odborné přípravy. Ředitel věznice kázeňsky odměnil šest příslušníků písemnou pochvalou za příkladný přístup při vyhlášení plánu vyrozumění, za plnění úkolů při střežení věznice a za příkladný a vzorný výkon služby. Kázeňským trestem - pokutou byl ředitelem věznice řešen pouze jeden příslušník, který se služebním vozidlem překročil povolenou rychlost v obci. Do pracovního poměru bylo v roce 2009 přijato sedm zaměstnanců. Počátkem roku byli na oddělení výkonu trestu přijati čtyři vychovatelé a v průběhu roku další dva. Na referátu zaměstnávání vězněných osob byla do pracovního poměru přijata mzdová účetní. c) Ocenění zaměstnanců Příslušníkovi, který ukončil služební poměr po 31 letech výkonu služby, udělil Generální ředitel VS ČR na návrh ředitele věznice Medaili vězeňské služby Za věrnou službu I. stupně. Kromě životních a pracovních výročí příslušníků a zaměstnanců byli z prostředků FKSP oceněni dva příslušníci peněžitým darem za bezpříspěvkové dárcovství krve. a) Vzdělávání personálu Vzdělávání zaměstnanců V oblasti vzdělávání a zvyšování kvalifikace studuje jeden příslušník střední školu ukončenou maturitou. Vyšší odbornou školu studuje v oboru sociálně správním jeden občanský zaměstnanec. V bakalářském a magisterském studijním programu studují tři 19

20 příslušníci a jeden občanský zaměstnanec. Kurz celoživotního vzdělávání veřejná správa a regionální politika při Slezské univerzitě v Opavě studuje šest zaměstnanců. Základní odbornou přípravu pro nově přijaté příslušníky a občanské zaměstnance zajišťovanou Institutem vzdělávání Vězeňské služby ve Stráži pod Ralskem absolvovali tři příslušníci a šest občanských zaměstnanců. b) Plány Vzdělávání příslušníků a zaměstnanců je prováděno prostřednictvím samostatného personálního referátu ve spolupráci s příslušnými vedoucími oddělení a vedoucími samostatných referátů na základě časového přehledu odborné přípravy a specializačních kurzů zaslaného z Institutu vzdělávání ve Stráži pod Ralskem. Další plány vzdělávání jsou prováděny ve spolupráci s Akademií vzdělávání v Náchodě, kde v průběhu roku probíhají cyklická školení pro zaměstnance ekonomického oddělení. Legislativa Úsek legislativních činností zabezpečoval vedení dokumentace a evidence vnitřních předpisů, průběžně v nich vyznačoval veškeré změny. Úplné znění právních i vnitřních předpisů bylo přístupno v programu ASPI. Správní činnosti a) Výsledky práce a hlavní problémy správního referátu Správní referát plnil úkoly na úseku všeobecné administrativy a administrativy při výkonu trestu, spojené s evidencí a statistikou odsouzených. Činnosti převážně souvisely s příjmem a propouštěním vězněných osob, nařizováním dalších trestů o.s., zajišťováním agendy spojené s eskortní činnosti, dále pak vedením osobních spisů a jejich kompletací, archivací i skartací, každodenní aktualizací programu Vězeňského informačního systému Evidence vězněných osob. Nemalou část agendy tvořila korespondence s orgány činnými v trestním řízení spojená s plněním ohlašovací povinnosti, ale i ostatními orgány a organizacemi. Rovněž byla zajišťována i veškerá evidence, aktualizace, distribuce a skartace dokumentace na úseku všeobecné administrativy. Určité problémy, s nímž se správní referát již delší dobu potýkal a potýká, zůstávají bez menšího posunu. Ze strany firmy Microsoft nebyly v programu VIS-EVV akceptovány uživatelské připomínky - nebyly dořešeny výstupy (formuláře s možností výběru intervalů či předvolenými hodnotami). b) Vývoj stavu vězněných osob V průběhu roku bylo administrativně přijato 534 odsouzených a zároveň propuštěno 464 odsouzených (po ukončení trestu 326 odsouzených, 138 odsouzených podmíněně propuštěno na základě rozhodnutí místně příslušného Okresního soudu v Trutnově, z toho 4 odsouzení podmíněně propuštěni na návrh ředitele věznice). Naplněnost věznice kolísala mezi %. Průměrný denní stav v roce 2009 činil 338 odsouzených. Cizinci představovali 20

Aktualizováno v únoru 2012 23 606 (10.2.2012) 1 724 (10.2.2012) Vězeňská služba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ Oddíl první Postavení a působnost Věznice Kynšperk nad Ohří Čl. 1 Základní ustanovení Věznice Kynšperk nad Ohří (dále jen věznice ) je organizační jednotkou Vězeňské

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

ZPRÁVA O HLAVNÍCH POZNATCÍCH Z VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC ZA ROK 2006

ZPRÁVA O HLAVNÍCH POZNATCÍCH Z VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC ZA ROK 2006 Předkládá: Zpracovala: JUDr. Jaromíra Janďourková JUDr. Renata Tesařová ZPRÁVA O HLAVNÍCH POZNATCÍCH Z VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC ZA ROK 2006 Obsah: Úvod. Stížnosti. Vývoj počtu stížností.2 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Zpracovatel Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u želče 118,390 02 Tábor Identifikační číslo: 659 979 99 Telefonní spojení: 3812633300

Více

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 1 Vypracovala: Lucie Mäsiarová vedoucí referátu Centrální evidence vězněných osob Kontakt: 5_OSstatistiky(zavinac)grvs.justice.cz OBSAH ÚVODNÍ SLOVO...

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2011 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2012 Mgr. Miroslava Fofová

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné

Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné Vězeňská služba České republiky zastoupená jejím generálním ředitelem JUDr. Zdeňkem Karabcem na straně jedné církve sdružené v Ekumenické radě církví České republiky (dále jen "ERC") jako členové a pozorovatelé

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se:

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se: Výroční zpráva za rok 4 o činnosti Úřadu práce České republiky v oblasti poskytování informací podle zákona č. /999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Výroční zpráva za

Více

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha Tel.: 244 024 823 Fax: 244 024 843

I N F O R M A C E. Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství. Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha Tel.: 244 024 823 Fax: 244 024 843 Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství Soudní 1672/1a, P.O.Box 3, 140 67 Praha Tel.: 244 024 823 Fax: 244 024 843 www.vscr.cz V Praze dne 12.2.2015 I N F O R M A C E o stavu a složení vězněných

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 Zpráva je vypracována na základě výsledků hospodaření za rok 2013 před provedením statutárního auditu. Konečné auditované výsledky hospodaření budou zveřejněny

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní škola Žatec Komenského alej 749, okres Louny, 438 01 Žatec Identifikátor školy: 600 083 012 Zřizovatel: Město Žatec, náměstí

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Zákon o výkonu zabezpečovací detence KOMENTÁŘE WOLTERS KLUWER Zákon o výkonu zabezpečovací detence Komentář Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Věra Kalvodová Josef Kuchta Petr Škvain Zákon o výkonu zabezpečovací detence

Více

CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost

CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost CENÍK č. 6/2011-09.5 Výkony bez vazby na odbornost Pro FN Brno byla provedena kalkulace na výkony bez vazby na odbornost. Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu

Více

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo Vězeňská služba ČR Věznice Nové Sedlo Zpracoval: Mgr. Petr Roubíček Předkládá: ředitel věznice plk. Mgr. Miroslav Špalek Charakteristika

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Základní škola, Trutnov Komenského 399, 541 01 Trutnov Identifikátor školy: 600 101 916 Zřizovatel: Město Trutnov, Slovanské náměstí

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DĚČÍN ZA ROK 2006 1. Zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě za využití Městské policie Děčín Ve městě Děčín byla zřízena městská policie v roce 1992, což je

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 1552/2005-551. ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA V ROCE 2008 O ČINNOSTI VĚZNICE OSTROV. Č.j.: VS 138/2009-07/Všeob./01. 14. ledna 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA V ROCE 2008 O ČINNOSTI VĚZNICE OSTROV. Č.j.: VS 138/2009-07/Všeob./01. 14. ledna 2009 Č.j.: VS 138/2009-07/Všeob./01 14. ledna 2009 Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky sekretariát generálního ředitele Praha ------- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VĚZNICE OSTROV V ROCE 2008 Vrchní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Opava, Šrámkova 4 Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy:

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště, Otrokovice, tř. T. Bati 1266 tř. T. Bati 1266, 765 02 Otrokovice Identifikátor

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR Příloha č. 1 OSS: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

I N F O R M A C E. o stavu a složení vězeňské populace v České republice za měsíc Září 2013

I N F O R M A C E. o stavu a složení vězeňské populace v České republice za měsíc Září 2013 Vězeňská služba České republiky Generální ředitelství Soudní 67/a, P.O.Box 3, 4 67 Praha Tel.: 44 4 83 Fax: 44 4 843 www.vscr.cz V Praze dne 9..3 I N F O R A C E o stavu a složení vězeňské populace v České

Více

Úpravy za 4. čtvrtletí. Skutečnost k 31.12.2012

Úpravy za 4. čtvrtletí. Skutečnost k 31.12.2012 . Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy, které v upraveném rozpočtu k 3.. byly rozpočtovány ve výši 5 944 63,5 tis. Kč, byly splněny do výše 5 5 934,5 tis. Kč, tj. na 98,67 % RU. Celkový přehled

Více

PMS neobdržela v období od 1. ledna do 31. prosince 2014, žádnou písemnou žádost o informaci.

PMS neobdržela v období od 1. ledna do 31. prosince 2014, žádnou písemnou žádost o informaci. Hošková Eva statistik Spr. 000/015-0-1 Ředitelství PMS ČR Hybernská 18 111 1 Praha 1 Tel: 4 44 417 mail:ehoskova@pms.justice.cz Věc: VÝROČNÍ ZPRÁVA PMS podle 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO Část C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY 1 POLOŽKA Č. NÁZEV A POPIS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy. 5021 Ostatní osobní výdaje Zahrnuje

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení. Howard Zehr

Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení. Howard Zehr Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení Howard Zehr Východiska činnosti PMS Odplatná justice Obnovující justice TČ je především útok na společnost Prioritou

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 371/2015/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Obecnice, okres Příbram 262 21 Obecnice 255 Identifikátor školy: 600 054 527

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2012

Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2012 Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2012 Sebevražda je jako zákeřná nemoc, nikdy nevíte, kdy zaútočí a co je spouštěcí mechanismus, např. ztráta blízké osoby, rodinné, zdravotní nebo právní problémy,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více