za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za rok 2009 ------------------------------------------------------------"

Transkript

1 Výroční zpráva Věznice Odolov za rok Zpracoval: Rada plk. Ing. Milan PULKRÁBEK a kolektiv vedoucích oddělení (referátů) Schválil: Vrchní rada plk. Ing. Jiří BENEŠ ředitel Věznice Odolov V Odolově dne 20. ledna 2010 Č.j.: 59/ /Všeob / 0

2 Obsah Úvodní slovo ředitele Věznice Odolov 3 Představení organizační jednotky 4 Hospodaření 5 Logistika 11 Výkon trestu 12 Vzdělávání vězněných osob 13 Vězeňská stráž 14 Zdravotnictví 16 Personalistika 17 Vzdělávání zaměstnanců 19 Legislativa 20 Správní činnosti 20 Informatika 24 Duchovní péče 25 Ekologie 25 Kontrola 27 Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 28 Záměry organizace na příští rok 28 Užší vedení organizace 28 Záměry organizace na příští rok 28 Kontaktní údaje 28 2

3 Úvodní slovo ředitele Věznice Odolov Vězeňství je jedním z častých témat diskusí ať už odborné, či laické veřejnosti. Ne vždy se setkáváme s kladným ohlasem na naší práci. Velmi častý je zkreslený pohled na život zaměstnanců zabezpečujících nejen bezpečnost objektu, ale také aktivity odsouzených. Mnohdy je velmi náročné plnit všechny povinnosti vyplývající z nelehké práce. Při zabezpečování materiálních a personálních podmínek pro práci zaměstnanců věznice v nelehkém období, kdy vlivem ekonomické situace stoupá kriminalita, a tím i počet vězněných osob se závažnější trestnou činností, je naší prioritou odborná a profesní připravenost na zacházení s větším počtem nebezpečných odsouzených. Tím samozřejmě stoupají i nároky na výkon už tak náročného povolání, které se pro většinu z nás stalo posláním. Ohlédnu li se za uplynulým rokem 2009, musím nejprve ocenit práci, kterou odvedli všichni zaměstnanci věznice tím, že poctivě přistupovali k výkonu svého odpovědného povolání, a to i přesto, že mu stále není přikládán význam adekvátní jeho poslání. Pochybovat o fyzické, psychické a ve stále větší míře také odborné náročnosti jejich práce může jen ten, kdo o ní nic neví, nebo má jen dílčí představu. Mohu konstatovat, že Věznice Odolov úkoly minulého roku zvládla. V následujících kapitolách této výroční zprávy jsou shrnuty a konkretizovány výsledky, kterých Věznice Odolov dosáhla v roce 2009 v jednotlivých oblastech své činnosti tak, jak je zpracovali vedoucí oddělení, samostatných referátů a tiskový mluvčí. Vrchní rada plk. Ing. Jiří Beneš ředitel Věznice Odolov 3

4 Představení organizační jednotky Věznice vznikla v roce 1992 v areálu bývalého uhelného dolu. První odsouzení nastoupili výkon trestu v roce Věznice Odolov zajišťuje výkon trestu odnětí svobody odsouzených mužů starších 19 let, zařazených soudem k výkonu trestu do věznice s dozorem a od roku 2007 přibylo jedno oddělení s dohledem. Výkon trestu je realizován ve dvou diferenciačních skupinách. Ubytování je na ložnicích s možností volného pohybu po ubytovně a ve vymezeném prostoru uvnitř areálu. Normová ubytovací kapacita je 300 míst (4 m 2 /ods.) Procento zaměstnanosti odsouzených neklesá pod hranici 60%. Poptávka je vyšší. Nelze ji plně uspokojit vzhledem ke zdravotnímu stavu mnohých vězňů, k charakteru jejich trestné činnosti a délce trestu. V poslední době se daří díky spolupráci s více jak 10 firmami nahrazovat sezoní práci celoroční v uzavřených provozech, kde odsouzení pracují jako pomocní dělníci ve výrobě. Ve vlastní režii je zaměstnán stabilní počet osob. Procento zaměstnanosti odsouzených v roce I. II. III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kromě aktivit programu zacházení mají odsouzení možnost si doplnit či rozšířit vzdělání ve spolupráci se školícím střediskem Lesma s.r.o., které zajišťuje i vydání patřičných certifikátů o absolvování vzdělávacích kurzů. a) Poslání a hlavní úkoly Hlavním posláním je zajištění podmínek pro integraci odsouzených osob po propuštění z výkonu trestu v souladu s Koncepcí rozvoje vězeňství a prohlubování spolupráce s probační a mediační službou. Zabezpečení kvalitního výkonu služby při zabezpečení vnitřní i vnější bezpečnosti věznice, spolupráci s orgány činnými v trestním řízení a soudy. Stabilizace limitu procenta zaměstnanosti na minimální hranici 60% ve spolupráci s okolními subjekty a tvorba podmínek k zaměstnávání odsouzených uvnitř věznice. b) Historie a klíčové mezníky Věznice vznikla v roce 1992 v areálu bývalých uhelných dolů. První odsouzení nastoupili výkon trestu v roce V roce 2006 zrekonstruovala věznice v rekordním čase 90 dní návštěvní místnost pro odsouzené Od roku 2007 disponuje věznice jedním oddělením pro výkon trestu odsouzených zařazených soudem k výkonu trestu do věznice s dohledem Počátkem roku 2009 uvedla věznice do provozu novou ordinaci praktického lékaře pro odsouzené v budově oddělení výkonu trestu. 4

5 c) Počet zaměstnanců, počet vězněných Průměrné početní stavy odsouzených 400 Početní stavy zaměstnanců a příslušníků v roce Ženy Průměr 0 Příslušníci Občani Celkem Muži d) Hlavní realizované kroky a úspěchy v uplynulém roce Dne uvedla věznice do provozu novou ordinaci praktického lékaře pro odsouzené. Ordinace vznikla úpravou stávajících prostor na oddělení výkonu trestu. Tím se vyřešil mnohaletý problém navádění odsouzených do administrativní budovy, kde byla společná ordinace pro zaměstnance i odsouzené. Nové uspořádání zajišťuje vyšší bezpečnost a snadnější průběh vyšetření. Všechny úpravy byly provedeny svépomocí, za účasti odsouzených, z vlastních prostředků věznice. V roce 2009 spustila věznice pilotní projekt Nového systému využívání střelných zbraní při výkonu služby. Pilotní projekt byl úspěšně realizován z důvodu hledání možností, jak snížit objem finančních prostředků, které by při realizaci přezbrojení bylo nutné vynaložit. Jedna z alternativ je změna systému využívání střelných zbraní ve VS ČR, která by v konečném důsledku snížila počty zbraní, kterými v současné době VSČR disponuje. Dalším, úspěšným pilotním projektem byl projekt Profesní motivace, zážitek a edukace pro pracovníky OVT. Cílem projektu byla motivace pracovníků k aktivnímu a odborně fundovanému přístupu k odsouzeným, působit preventivně proti syndromu vyhoření, nacvičovat adekvátní řešení potencionálně problémových situací, formou přednášek zvyšovat odbornost, metodami sociálně psychologického výcviku utužovat pozitivní vztahy v týmu OVT. Projekt byl kladně hodnocen GŘ VSČR. V listopadu 2009 obdržela věznice poděkování ředitele Krajského ředitelství PČR Hlavního města Praha plk. Mgr Martina Červíčka za spolupráci při natáčení interaktivního výukového filmu z oblasti prevence kriminality. Věznice se nadále podílí i na spolupráci s okolními základními, mateřskými a speciálními školami a ústavy sociální péče při výrobě a údržbě dětských hřišť a sportovišť, hraček a pořádání veřejných akcí. Hospodaření a) Rozpočet Celkový rozpočet věznice byl rozepsán na jednotlivé položky příjmů a výdajů podle rozpisu závazných ukazatelů. Příjmy Celkové rozepsané příjmy v upraveném rozpočtu byly splněny v roce 2009 následovně - viz. tab.č.1 5

6 tab.č.1 upravený rozpočet skutečnost % plnění daňové příjmy ,11 nedaňové příjmy ,85 příjmy c e l k e m ,84 Daňové příjmy jedná se o pojistné z platů příslušníků. Nedaňové příjmy jedná se o příjmy z poskytovaných služeb, finančními přirážkami ze zaměstnávání odsouzených, příjmy z pronájmu, z úhrad nákladů výkonů trestu, úhrad pohledávek odsouzených v živé evidenci a po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Dále sem patří platby od zdravotních pojišťoven. Vývoj příjmů za předcházející období je uveden v tab.č.2 tab.č.2 rok 2007 rok /07 rok /08 daňové příjmy , ,94 nedaňové , ,03 příjmy příjmy c e l k e m , ,97 Výdaje Celkové výdaje věznice byly rozepsány v upraveném rozpočtu za rok 2009 dle následujícího členění a jejich plnění viz. tab. č.3. Běžné výdaje obsahují i osobní náklady. tab.č.3 výdaje běžné výdaje celkem 5441 program prevence kriminality 5399 protidrogový program 3541 ostatní výdaje (odchodné 4150, nemoc. přísl. 4121) upravený rozpočet skutečnost % plnění tis.kč , , , ,02 C e l k e m ,98 Během roku 2009 došlo k úpravám celkového rozpočtu věznice v souladu s rozpočtovými pravidly. Bylo vypracováno celkem 88 rozpočtových opatření z toho 25 rozpočtových opatření dle pokynů z Generálního ředitelství VS (úpravy rozpočtu) a 61 vnitřních rozpočtových opatření (přesuny mezi jednotlivými položkami). Vývoj nákladů věznice v členění je uveden v tab.č.4. Běžné výdaje jsou uvedeny bez osobních nákladů. 6

7 tab.č.4 běžné výdaje 5441 program prevence kriminality 5399 protidrogový program 3541 rok 2007 rok 2008 rok /07 09/ , , , , , ,89 C e l k e m , ,99 b) Platy zaměstnanců Na platy občanských zaměstnanců bylo uvolněno 17, ,00 Kč. Nákladově bylo vyčerpáno 17, ,00 Kč (50,00 Kč bylo odvedeno ve výplatním termínu do příjmů roku 2009). Na platy příslušníků bylo uvolněno 24, ,00 Kč. Nákladově bylo vyčerpáno 24, Kč (16.561,00 Kč bylo odvedeno ve výplatním termínu do příjmů roku 2009). U občanských zaměstnanců bylo ve výplatním termínu za prosinec 2009 proplaceno 144,5 přesčasových hodin (28.200,00 Kč). tab.č.5 upravený rozpočet skutečnost % plnění občanští zaměstnanci ,00 příslušníci ,93 C e l k e m ,96 Z celkové částky mzdových prostředků byly vyčerpány prostředky na odměny - viz. tab. č. 6 tab. č. 6 kategorie zaměstnanců vyplacené odměny občanští zaměstnanci 501 příslušníci 690 C e l k e m Průměrný plat za rok 2009 dle jednotlivých kategorií zaměstnanců - viz. tab.č.7 tab. č. 7 kategorie zaměstnanců průměrná mzda Kč občanští zaměstnanci příslušníci C e l k e m

8 Porovnání výše objemu na platy (tab.č.8), odměny (tab.č.9), průměrných mezd (tab.č.10) a ostatních osobních nákladů (tab.č.11) za předcházející období je uvedeno v následujících tabulkách. tab.č.8 platy rok 2007 rok /07 rok /08 občanští zaměstnanci , ,02 příslušníci , ,01 c e l k e m , ,02 tab.č.9 odměny rok 2007 rok /07 rok /08 občanští zaměstnanci , ,81 příslušníci , ,82 c e l k e m , ,82 tab.č.10 průměrné platy rok 2007 rok /07 rok /08 občanští zaměstnanci , ,96 příslušníci , ,99 c e l k e m , ,98 tab.č.11 ostatní osobní výdaje rok 2007 rok /07 rok /08 občanští zaměstnanci , ,16 příslušníci c e l k e m , ,16 c) Odměňování vězněných osob Většina odsouzených je zařazena do I. skupiny základní složky odměny s celkovým přiznaným měsíčním platem 4.500,00 Kč při plném pracovním úvazku. Na mzdy odsouzených ve vnitřním provozu bylo v roce 2009 nákladově vyčerpáno 1, ,00 Kč (61,00,00 Kč bylo odvedeno ve výplatním termínu do příjmů roku 2009). tab.č.12 upravený rozpočet skutečnost % plnění Odměny odsouzených ,00 Výše objemu na odměny odsouzených ve srovnání s předcházejícím obdobím je uveden v tab.č.13 8

9 tab.č.13 rok 2007 rok /07 rok /08 odsouzení , ,02 Vývoj průměrné výše odměny pro odsouzené je uveden v tab. č. 14. tab.č.14 rok 2007 rok /07 rok /08 odsouzení , ,94 d) Vymáhání pohledávek, škody Škody Celkové š k o d y za rok 2009 byly ve výši 63,00 Kč. Jedná se o škodu na materiálu způsobenou příslušníkem věznice (ztráta 1 ks pouzdra na zásobník Pi 82) Výše uvedená škoda ve výši 63,00 Kč byla sražena zaměstnanci z platu na jeho vlastní žádost. Škoda na dopravním prostředku (srážka manipulačního vozíku se služebním osobním vozidlem při kontrole pracoviště odsouzených). Oprava vozidla byla uhrazena z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Věznici nevznikla škoda, měla pouze informativní charakter. Pohledávky vlastní pohledávky Vlastní pohledávky odsouzených v živém stavu předepsané náklady výkonu trestu, náklady výkonu vazby, protokoly o škodách a ztrátách byly k : celkem ,00 Kč 101 dlužníků V roce 2009 zaplatili odsouzení do státního rozpočtu celkem ,00 Kč. pohledávky za propuštěnými odsouzenými Zůstatek pohledávek k datu za propuštěnými odsouzenými činil: celkem 6, ,00 Kč dlužníků V roce 2009 zaplatili propuštění odsouzení do státního rozpočtu celkem ,00 Kč. Jedná se pouze o nepatrnou částku z celkového zůstatku dlužných pohledávek. Stav pohledávek k ve srovnání s předchozím obdobím je uveden v tab. č.15 tab.č / /08 pohledávky vlastní , ,41 pohledávky po propuštění , ,04 f) Projekty z finančních mechanizmů EU a jiné zahraniční pomoci V roce 2009 nebyly ve Věznici Odolov realizovány žádné projekty z finančních mechanizmů EU ani věznice neobdržela žádnou zahraniční pomoc. 9

10 g) Výrobní činnost a zaměstnávání vězňů Za rok 2009 činí průměrné procento zaměstnanosti 62,1 (přehled zaměstnanosti v jednotlivých měsících je uveden v následující tabulce). Zájem o zaměstnávání odsouzených ze strany soukromých subjektů byl stále vyšší než naše možnosti. Složení odsouzených neodpovídá našim potřebám (nevyhovující zdravotní klasifikace, délka trestu, trestná činnost). Přetrvávají stále stejné problémy. Velké části odsouzených je podle pravidel pro udělování volného pohybu mimo věznici obtížné udělit volný pohyb a proto nemohou být zařazeni do práce mimo areál věznice. Problémem je i krátká délka trestu, u mnoha firem jsou odsouzení s krátkým trestem nezaměstnatelní. V průměru bylo za rok 2009 zaměstnáno u cizích subjektů 103,1 odsouzených, ve vnitřní režii 31,6 odsouzených měsíčně. Ve vnitřní režii jsou na některých pracovištích zavedeny dělené směny. Přehled zaměstnanosti odsouzených v % měsíc % zaměstnanosti měsíc % zaměstnanosti leden 51,73 červenec 64,04 únor 62,50 srpen 63,31 březen 62,68 září 63,29 duben 64,43 říjen 61,94 květen 63,34 listopad 61,16 červen 68,35 prosinec 58,26 h) Dávky sociálního zabezpečení Rozpočet dávek sociálního zabezpečení na rok 2009 ve srovnání se skutečným čerpáním je uveden v tab.č.16 tab.č.16 upravený rozpočet skutečnost % plnění sociální pojistné ,00 zdravotní pojistné ,00 ostatní výdaje (odchodné 4150, nemocenské příslušníků 4121) ,02 Čerpání dávek sociálního zabezpečení ve srovnání s předchozími lety je uveden v tab.č.17 tab.č.17 rok 2007 rok /07 rok /08 sociální , ,98 pojistné zdravotní , ,02 pojistné odchodné , ,15 nemocenské dávky , ,18 příslušníků úmrtné

11 Výše odvedeného pojistného se odvíjí od výše vyplacených platů. Ostatní dávky (odchodné, nemocenské dávky příslušníků, úmrtné) nelze dopředu profesně rozpočtovat. Jeho čerpání se řeší při nastalé skutečnosti. a) Správa majetku Logistika Investice: V roce 2009 došlo k účetní aktivaci akce OUS-kancelář ředitele (fyzicky dokončeno v roce 2008), jako technické zhodnocení administrativní budovy v částce ,-Kč. Investiční akce Digitalizace TV byla účetně aktivována v roce 2009 jako movitý majetek. Plánované opravy: V roce 2009 nebyly na plánované opravy přiděleny věznici žádné finanční prostředky. Operativní opravy: Pro rok 2009 bylo na operativní opravy přiděleno ,-Kč. V průběhu roku 2009 vzhledem k dalším potřebám oprav vzniklých poruch narostla tato částka na 1, ,-Kč. Za tuto částku bylo provedeno dodavatelsky 15 havarijních oprav. Opravy vlastní údržbou: V roce 2009 bylo provedeno 87 oprav v celkové částce ,83 Kč. Z toho nejvíce oprav si vyžádal sociální blok (ubytovny vězňů). Zde bylo provedeno celkem 53 oprav v částce ,14 Kč. V oblasti intendantu nejsou žádné problémy. Vzhledem k naplněné kapacitě odsouzených ve věznici se velmi osvědčil rozšířený prostor na skladování oděvů odsouzených a výstrojních součástek pro odsouzené. Opravy výstroje pro vězně jsou prováděny v souladu s NGŘ. Vyřazovány jsou pouze věci neopravitelné nebo takové, které už není ekonomické dále opravovat. Při vyřazování se pracovníci řídí NGŘ č.67/2005 v platném znění. Požadavky na sortiment a množství nám byly dosud vždy Centrálním skladem ve Skutči vykryty. Totéž se dá říci i o zbrojní oblasti. Požadavky na munici na služební střelby byly bez problémů naplněny. Zbraně jsou na opravy posílány do zbrojní dílny VS. Pracovník intendantu dodržuje při své práci ustanovení ML č.4/2004, zejména při přepravě zbraní a munice. b) Stravování a výživa Stávající varna a výdejna stravy byla upravena v roce 1993 na stravovací provoz s jedinou varnou pro odsouzené i zaměstnance s plánovanou normovou kapacitou přípravy 250 stravních dávek, a to i včetně zaměstnanců (60 osob na směnu). Z původní kapacity 160 odsouzených vzrostla ubytovací kapacita věznice v roce 2003 na 252 a v roce 2006 na 300 odsouzených. Z výše uvedeného je zřejmá současná disproporce mezi technickými možnostmi stravovacího provozu (technologické vybavení, skladovací prostory) a potřebou uvařit pro současný nebo ještě zvýšený počet strávníků. Proto byl zpracován IZ ve kterém bylo uvažováno s dalším případným rozšířením ubytovací kapacity věznice tak, aby kapacita varny v budoucnu mohla vyprodukovat 450 denních stravních dávek. Počty stravovaných odsouzených: průměrný denní počet 333 Celkový počet strávních dávek dle snídaní Celková roční náležitost (vč.svátků) 6, ,- Kč 11

12 c) Energetika a vodohospodářství Podařilo se dodržet limity spotřeb energií v intencích plánovaného navýšení oproti roku Dosud není ještě přesně provedeno úplné porovnání, už teď je však jisté, že ve spotřebě vody došlo navíc k úsporám pohybujícím se ve výši 2-3 % oproti roku a) Programy zacházení ( PZ) Výkon vazby a trestu Speciální pedagogové při sestavování PZ vycházejí z charakteru trestné činnosti, spisové dokumentace, výsledků pohovorů s odsouzenými a možností věznice. V roce 2009 jsme neměli žádného odsouzeného s minimálním PZ. Nabídku aktivit PZ průběžně obměňujeme v závislosti na zájmu odsouzených. V roce 2009 jsme nabízeli následující aktivity (kromě pracovních činností na vnějších a vnitřních pracovištích): Vzdělávací aktivity: Dva počítačové kroužky pro začátečníky, kroužek angličtiny, základy práva, bezpečnost silničního provozu, zeměpis pro pracující a nepracující, přírodovědný kroužek pro pracující a nepracující, dějepis, základy společenského chování, výchova k občanství, matematika v praxi. Speciálně výchovné aktivity : Seminář o protidrogové problematice a prevence, speciálně výchovný seminář pro uživatele drog, individuální sociální poradenství, seminář o sociální a společenské problematice, sociálně právní minimum (zejména pro mladé odsouzené), skupinová relaxace s hudbou, sociodrama. Zájmové aktivity: Tělovýchova a sport, kopaná Draci, basketbal a volejbal, nohejbal, kroužek dřevomodelářský a výroby hudebních nástrojů, výtvarný kroužek, labužník kroužek pečení, dva hudební kroužky, dřevo ze všech stran. Největší zájem byl v roce 2009 o oba počítačové kroužky kapacita učebny byla plně vytížena, dále o kroužky zeměpisu a přírodopisu, proto v roce 2010 uvažujeme o posílení těchto aktivit. Vytížené jsou také oba drogové semináře určené pro odsouzené s drogovou zkušeností. Proto rádi využíváme i služeb občanského sdružení Laxus Hradec Králové (o.s.laxus) viz níže. b) Specializovaná oddělení Ve Věznici Odolov nemáme specializované oddělení. c) Problematika specifických skupin vězňů Z uváděných specifických skupin vězňů jsou v naší věznici pouze cizinci. Za rok 2008 zde bylo ve VTOS celkem 11 cizinců (převážná část slovenské národnosti). V roce 2009 jich bylo celkem 14, z toho 12 odsouzených slovenské národnosti, jeden běloruské a jeden 12

13 odsouzený vietnamské národnosti. Jejich PZ se nelišil od PZ ostatních odsouzených. Nebyly s nimi sebemenší problémy. d) Otevírání nových kapacit V roce 2009 nebyly otevřeny žádné nové kapacity. e) Spolupráce s institucemi a organizacemi Spolupráce s probační a mediační službou (PMS): V roce 2009 se spolupráce s PMS v porovnání s rokem 2008 zlepšila. Na jaře se uskutečnila beseda odsouzených s pracovníky PMS Trutnov. Druhá beseda měla být v prosinci, ale na poslední chvíli byla ze strany PMS zrušena ( zdravotní problémy na středisku PMS). Pokud se na PMS obrátili odsouzení (řešení podmíněného propuštění s dohledem), pracovnice PMS s některými kontakt navázala, některé odmítla zdůvodnila to přetrvávajícími personálními problémy na středisku. Spolupráce s o.s.laxus Věznice Odolov spolupracuje od ledna 2006 s NNO občanské sdružení Laxus, Nerudova 1361, Hradec Králové 2. V rámci projektu Drogové služby ve vězení realizují aktivity pro klienty, kteří se nacházejí v trestu odnětí svobody. Služby zajišťují dvě pracovnice s frekvencí dojíždění 1x měsíčně. Poskytované služby nejčastěji orientují na oblast výstupu a zprostředkování následné péče po propuštění. Spolupráci hodnotíme jako velmi dobrou a užitečnou, odsouzení mají o spolupráci zájem, je zajištěna i potřebná zpětná vazba ze strany Laxusu. V roce 2009 se individuálních konzultací zúčastnilo 46 různých odsouzených, z toho bylo 36 prvních kontaktů. Konzultací bylo celkem s ostatními institucemi nad rámec zákona na úrovni výkonu vazby a trestu nespolupracujeme. a) Vzdělávání odsouzených Vzdělávání vězněných osob Vzdělávání odsouzených jsme v roce 2009 realizovali pouze v rámci vzdělávacích aktivit. V srpnu 2009 absolvovalo 12 odsouzených a v listopadu odsouzených akreditovaný kurz práce s motorovou pilou, který pro naši věznici dlouhodobě zajišťuje s.r.o Lesma Krnov. Na tyto kurzy přednostně vybíráme nevyučené odsouzené, aby jim získané osvědčení napomohlo ke zlepšení pozice na trhu práce. Kurz byl vždy dvoudenní a probíhal v areálu věznice. První den byla na programu teoretická část technologie a bezpečnostní předpisy. Poté skládali účastníci zkoušku ve formě testu - všichni úspěšně. Druhý den probíhala praktická část údržba před a po skončení práce, jednotlivé způsoby řezu a ústní pohovory. I v této závěrečné zkoušce všichni obstáli. b) Statistika Během výkonu trestu v naší věznici si žádný odsouzený v roce 2009 nezvýšil vzdělání. Oproti roku 2008 nedošlo k žádné změně. Výše uvedený kurz práce s motorovou pilou absolvovalo v roce 2008 celkem 23 odsouzených a v roce 2009 celkem 30 odsouzených. 13

14 Vězeňská a justiční stráž a) Výsledky práce a hlavní problémy oddělení vězeňské stráže V současné době je na OVS 43 tabulkových míst, všechna místa jsou obsazena. Oddělní vězeňské stráže se v roce 2009 podílelo na tvorbě pilotního projektu nového využívání střelných zbraní při výkonu služby. Tento projekt je v naší organizační realizován od 2. února 2009 a v praxi se osvědčil. Přestože zabezpečení věznice není v souladu s NGŘ č.11/2006, nedošlo v roce 2009 k žádnému útěku z objektu věznice, ani z vnějších nestřežených pracovišť. V roce 2009 nedošlo v naší organizační jednotce k použití donucovacích prostředků, ani nedošlo k napadení personálu. Při výkonu služby jsou dány problémy především nedostatečným stavebně technickým zabezpečením věznice. Neodpovídajícím oplocením s nedostatečným signálním zabezpečením, absencí náhradního zdroje elektrické energie, zastaralý operačním střediskem a kamerovým systémem. b) Bezpečnost Bezpečnost věznice byla posílena umístěním RTG na hlavním vchodě. Přičemž byly zefektivněny prohlídky vstupujících osob a doručených poštovních balíků. Dále se osvědčilo držení pohotovostí v místě bydliště u služebního řidiče a příslušníka k provedení eskorty v mimopracovní době. V měsíci dubnu 2009 byla provedena komisionální prověrka bezpečnosti věznice na oddělení vězeňské stráže. V průběhu prověrky nebyly zjištěny závažné nedostatky. Drobné nedostatky byly zjištěny v dokumentaci, stavebnětechnickém zabezpečení a ve znalostech příslušníků. Všechny nedostatky byly odstraněny ve stanovených termínech. Další stavebně technické prostředky byly instalovány v průběhu celého roku a byly postupně vyráběny z vlastních materiálových zdrojů. V tomto směru probíhá velmi dobrá spolupráce s oddělením logistiky. V průběhu roku nebyly při kontrolách zjištěny závažné nedostatky ve výkonu služby. Drobné nedostatky byly ve znalostech služebních předpisů a ústrojové kázni. Bezpečnost věznice je oslabena neodpovídajícím stavebnětechnickým zabezpečením jak je výše uvedeno. c) Eskorty Věznice Odolov zajišťuje provádění eskort mezi organizačními jednotkami, eskorty do zdravotnických zařízení a eskorty k soudnímu jednání k OS v Náchodě a Trutnově. Eskortní služba je prováděna na dobré profesní úrovni. Problémy vznikají navýšením stavů odsouzených. Za rok 2009 bylo eskortováno : zdravotní eskorty : přepraveno 358 odsouzených a 3 přímo do VV Praha VV Hradec Králové : přepraveno 438 odsouzených z V. Odolov přepraveno 907 odsouzených do V. Odolov celkově přepraveno 1345 OS Náchod, Trutnov : přepraveno 168 odsouzených 14

15 Za rok 2008 bylo eskortováno : zdravotní eskorty : přepraveno 447 odsouzených a 6 přímo do VV Brno a Praha VV Hradec Králové : přepraveno 364 odsouzených z V. Odolov přepraveno 812 odsouzených do V. Odolov celkově přepraveno 1176 OS Náchod, Trutnov : přepraveno 126 odsouzených V roce 2009 došlo k nárůstu eskortovaných osob mezi organizačními jednotkami o 169 ods. a eskort k soudům o 42 ods a k poklesu u eskort do zdravotnických zařízení o 98 odsouzených. d) Služební kynologie Ve věznici není zřízena. Do věznice dojíždí na prohlídky příslušníci z Věznice Rýnovice s protidrogovými psy dle stanoveného rozpisu nebo operativně po vzájemné dohodě. Spolupráce je na velmi dobré úrovni. e) Justiční stráž Od dubna 2006 není k věznici služebně zařazena žádná jednotka příslušníků JS. f) Vyzbrojování a vystrojování Od 2. února 2009 je v naší organizační jednotce realizován projekt nového systému využívání střelných zbraní při výkonu služby. Tímto projektem byl počet zbraní snížen na 30 ks Pi vz. 82 a 11 ks SA vz. 61, včetně odpovídajícího počtu zásobníků s palebným průměrem. Počet zbraní je dostatečný, pokrývá výkon služby v plné míře. Osvědčilo se ponechání většího počtu zásobníků k přiděleným zbraním a to jak z důvodu možného převelení příslušníků (zásobníky si vezou s sebou), tak při ostrých střelbách. Vystrojení příslušníků je dle platných norem. g) Automobilní služba a doprava Během roku 2009 došlo k jedné nezaviněné dopravní nehodě služebního vozidla Š Felicia RZ AKR Škoda na vozidle byla zaplacena z povinného ručení vozidla, jehož řidič dopravní nehodu zavinil. Věznici byl dne 3. února 2009 přidělen starší eskortní autobus, tento je především využíván při eskortách mezi organizačními jednotkami. Část vozového parku věznice je zastaralá, eskortní vozidlo AVIA je třeba nahradit moderním menším eskortním vozem. Vozidlo VW T4, RZ : AKN má již najeto přes km a bude jej taktéž třeba nahradit. V roce 2009 bylo najeto služebními vozidly km, přičemž bylo spotřebováno l benzínu a motorové nafty. Celkově se podařilo hospodárným plánování jízd snížit oproti roku 2008 najeté kilometry o km a spotřebu benzínu o 604 l, spotřebu motorové nafty o 930 l. 15

16 Zdravotnictví a) Poskytování zdravotní péče příslušníkům, občanským zaměstnancům a vězňům včetně hodnocení funkčnosti programu Medikus Zaměstnanci : počet vyšetření, ošetření celkem 233 počet preventivních prohlídek 23 počet dispenzárních prohlídek 18 počet odborných vyšetření 12 počet dispenzarizovaných osob 6 počet hospitalizovaných 1 stomatologem ošetřeno 9 z toho preventivních prohlídek 5 Odsouzení : počet vyšetření, ošetření celkem z toho preventivních prohlídek 16 dispenzárních prohlídek 75 počet vyšetření ambulantními specialisty 269 z toho v ambulancích VS ČR 0 v civilních zařízeních 269 počet dispenzarizovaných 22 počet hospitalizovaných celkem 8 z toho v nemocnicích VS ČR 5 nemocnice civilní 3 počet úmrtí 0 počet stomatologických vyšetření 377 z toho preventivních prohlídek 40 počet nemocných HIV/AIDS 1 počet dispenzarizovaných TBC 0 počet dispenzarizovaných pro lues 2 počet vězňů v bezdrogovém režimu 41 počet vězňů s drogovou minulostí 107 počet vystavených pracovních neschopností 46 Připomínky k programu Medikus ze strany vedoucího lékaře a sester nejsou. Počty ošetřených odsouzených se významně nenavýšily ani neklesly. U příslušníků a hlavně civilních zaměstnanců došlo k poklesu návštěv u lékaře. Snížil se zejména počet vystavených pracovních neschopností. V pracovní neschopnosti bylo 9 příslušníků, civilní zaměstnanci 3. Příčinu poklesu lze spojit s výší nemocenských dávek. Zaměstnanci si raději na dobu nemoci vybírají řádnou dovolenou nebo nemoc přecházejí. b) Problémy zdravotního pojištění a jejich řešení Problém se zdravotním pojištěním jsme u nikoho nezaznamenali c) Náklady zdravotní péče ve vývoji V roce 2006 bylo VZP, kde je nejvíce pojištěných vězňů, vykázáno k úhradě za zdravotní péči , Kč. 16

17 V roce , Kč V roce , Kč V roce , Kč Náklady za zdravotní péči nejvíce klesly v roce Příčinou bylo i zavedení regulačních poplatků u lékaře a regulačních poplatků za recepty. V roce 2009 došlo opět k nárůstu. Předepisování léků se sice snížilo, ale náklady na zdravotní péči se také odvíjí od počtu vězňů, zdravotního stavu a migrace ošetřených osob. a) Personální evidence a statistika Personalistika K 31. prosinci 2009 bylo ve věznici Odolov ve služebním poměru 66 příslušníků a 58 občanských zaměstnanců v pracovním poměru. Tyto počty odpovídají plánovaným počtům systemizovaných míst schválených Generálním ředitelem VS ČR v poslední systemizaci Věznice Odolov. Vývoj počtu tabulkových míst je v posledních třech letech ustálený, protože počet plánovaných a skutečných tabulkových míst je v rozmezí míst. Vzhledem k ekonomické situaci v ČR a stavu na trhu pracovních míst došlo v letošním roce ke zvýšenému zájmu o uzavření pracovního nebo služebního poměru u Vězeňské služby ČR z řad uchazečů. Ti spatřují v práci ve VSČR hlavně sociální jistoty, stabilitu a budoucnost. Fluktuace zaměstnanců je v porovnání s jinými věznicemi minimální. Důkazem stabilizace personálu je skutečnost, že v roce 2009 byl ze služebního poměru uvolněn pouze jeden příslušník, a to na vlastní žádost. Jednalo se o příslušníka, který byl ve služebním poměru příslušníka Vězeňské služby ČR již 31 let. Z důvodu jeho odchodu bylo v roce 2009 vyhlášeno jedno výběrové řízení na uvolněné služební místo na oddělení vězeňské stráže. Pracovní poměr ukončili celkem čtyři zaměstnanci. Z důvodu výpovědi ze strany zaměstnance rozvázal pracovní poměr v roce 2009 jeden zaměstnanec. Dvěma zaměstnancům skončil pracovní poměr uplynutím sjednané doby a jeden rozvázal pracovní poměr ve zkušební době. Zájem o práci podtrhuje i fakt, že Vězeňská služba České republiky si za jeden z vytýčených cílů práce s personálem stanovila posilování dobrého jména Vězeňské služby ČR jak uvnitř organizačních jednotek, tak i v očích veřejnosti. Graf č. 1 Počty příslušníků a zaměstnanců k muži ženy celkem pánovaný počet příslušníci občanští zaměstnanci

18 Graf č. 2 Počty zaměstnanců rozdělených podle věku do 25 let včetně od 26 do 30 let od 31 do 35 let 16 od 36 do 40 let od 41 do 45 let 16 od 46 do 50 let 16 nad 50 let Muži Ženy Graf č.3 Počty zaměstnanců rozdělených podle vzdělání Základní Střední Úplné střední Vyšší odborné Bakalářské Vysokoškolské Muži Ženy 18

19 Graf č.4 Rozdělení zaměstnanců podle délky služebního nebo pracovního poměru do 5 let včetně 10 od 6 do 10 let od 11 do 15 let od 16 do 20 let 0 2 od 21 do 25 let od 26 do 30 let nad 30 let Muži Ženy b) Rozhodování ve věcech služebního a pracovního poměru V roce 2009 byli přijati do služebního poměru k VS ČR tři příslušníci se zařazením na služební místo strážný - oddělení vězeňské stráže. Ve věcech služebního poměru rozhodoval ředitel věznice převážně v případech přijetí a ukončení služebního poměru, změn v platových tarifech a zvláštních příplatků v době odborné přípravy. Ředitel věznice kázeňsky odměnil šest příslušníků písemnou pochvalou za příkladný přístup při vyhlášení plánu vyrozumění, za plnění úkolů při střežení věznice a za příkladný a vzorný výkon služby. Kázeňským trestem - pokutou byl ředitelem věznice řešen pouze jeden příslušník, který se služebním vozidlem překročil povolenou rychlost v obci. Do pracovního poměru bylo v roce 2009 přijato sedm zaměstnanců. Počátkem roku byli na oddělení výkonu trestu přijati čtyři vychovatelé a v průběhu roku další dva. Na referátu zaměstnávání vězněných osob byla do pracovního poměru přijata mzdová účetní. c) Ocenění zaměstnanců Příslušníkovi, který ukončil služební poměr po 31 letech výkonu služby, udělil Generální ředitel VS ČR na návrh ředitele věznice Medaili vězeňské služby Za věrnou službu I. stupně. Kromě životních a pracovních výročí příslušníků a zaměstnanců byli z prostředků FKSP oceněni dva příslušníci peněžitým darem za bezpříspěvkové dárcovství krve. a) Vzdělávání personálu Vzdělávání zaměstnanců V oblasti vzdělávání a zvyšování kvalifikace studuje jeden příslušník střední školu ukončenou maturitou. Vyšší odbornou školu studuje v oboru sociálně správním jeden občanský zaměstnanec. V bakalářském a magisterském studijním programu studují tři 19

20 příslušníci a jeden občanský zaměstnanec. Kurz celoživotního vzdělávání veřejná správa a regionální politika při Slezské univerzitě v Opavě studuje šest zaměstnanců. Základní odbornou přípravu pro nově přijaté příslušníky a občanské zaměstnance zajišťovanou Institutem vzdělávání Vězeňské služby ve Stráži pod Ralskem absolvovali tři příslušníci a šest občanských zaměstnanců. b) Plány Vzdělávání příslušníků a zaměstnanců je prováděno prostřednictvím samostatného personálního referátu ve spolupráci s příslušnými vedoucími oddělení a vedoucími samostatných referátů na základě časového přehledu odborné přípravy a specializačních kurzů zaslaného z Institutu vzdělávání ve Stráži pod Ralskem. Další plány vzdělávání jsou prováděny ve spolupráci s Akademií vzdělávání v Náchodě, kde v průběhu roku probíhají cyklická školení pro zaměstnance ekonomického oddělení. Legislativa Úsek legislativních činností zabezpečoval vedení dokumentace a evidence vnitřních předpisů, průběžně v nich vyznačoval veškeré změny. Úplné znění právních i vnitřních předpisů bylo přístupno v programu ASPI. Správní činnosti a) Výsledky práce a hlavní problémy správního referátu Správní referát plnil úkoly na úseku všeobecné administrativy a administrativy při výkonu trestu, spojené s evidencí a statistikou odsouzených. Činnosti převážně souvisely s příjmem a propouštěním vězněných osob, nařizováním dalších trestů o.s., zajišťováním agendy spojené s eskortní činnosti, dále pak vedením osobních spisů a jejich kompletací, archivací i skartací, každodenní aktualizací programu Vězeňského informačního systému Evidence vězněných osob. Nemalou část agendy tvořila korespondence s orgány činnými v trestním řízení spojená s plněním ohlašovací povinnosti, ale i ostatními orgány a organizacemi. Rovněž byla zajišťována i veškerá evidence, aktualizace, distribuce a skartace dokumentace na úseku všeobecné administrativy. Určité problémy, s nímž se správní referát již delší dobu potýkal a potýká, zůstávají bez menšího posunu. Ze strany firmy Microsoft nebyly v programu VIS-EVV akceptovány uživatelské připomínky - nebyly dořešeny výstupy (formuláře s možností výběru intervalů či předvolenými hodnotami). b) Vývoj stavu vězněných osob V průběhu roku bylo administrativně přijato 534 odsouzených a zároveň propuštěno 464 odsouzených (po ukončení trestu 326 odsouzených, 138 odsouzených podmíněně propuštěno na základě rozhodnutí místně příslušného Okresního soudu v Trutnově, z toho 4 odsouzení podmíněně propuštěni na návrh ředitele věznice). Naplněnost věznice kolísala mezi %. Průměrný denní stav v roce 2009 činil 338 odsouzených. Cizinci představovali 20

Vězeňská služba České republiky Věznice Valdice VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE VALDICE

Vězeňská služba České republiky Věznice Valdice VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE VALDICE Vězeňská služba České republiky Věznice Valdice VÝROČNÍ ZPRÁVA VĚZNICE VALDICE ZA ROK 2010 1 Hospodaření a) Rozpočet Příjmy věznice za rok 2010 činí 42,303.819,18 Kč, v porovnání s rokem 2009 se jedná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. VAZEBNÍ VĚZNICE OLOMOUC za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. VAZEBNÍ VĚZNICE OLOMOUC za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA VAZEBNÍ VĚZNICE OLOMOUC za rok 2009 Hospodaření a) Rozpočet Tvorba rozpočtu byla realizována v souladu s pokyny nadřízeného orgánu, stanovené závazné ukazatele byly dodržovány a upravovány

Více

V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26

V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26 V Novém Sedle dne 26.1. 2010 Počet listů : 26 Vězeňská služba České republiky Věznice Nové Sedlo VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 OBSAH STRANA Úvodní slovo ředitele věznice 3 Hospodaření 4-7 Rozpočet 4 Platy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti Věznice Karviná. za rok 2008

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti Věznice Karviná. za rok 2008 VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V Ě Z N I C E K A R V I N Á Fryštátská 178, P.O.Box 42, 733 01 Karviná-Fryštát, tel.: 596308111, fax: 596316991, e-mail: 29podatelna@vez.kna.justice.cz Č.j.: VS 83/2009-29/Všeob/000

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2006 2 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 4 Vězeňská a justiční stráž 6 Výkon vazby a trestu 10 Personalistika 16 Legislativní činnost 20 Management

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby ČR za rok 2010 1 OBSAH

Výroční zpráva Vězeňské služby ČR za rok 2010 1 OBSAH Výroční zpráva Vězeňské služby ČR za rok 2010 1 OBSAH Úvodní slovo Ekonomika Vězněné osoby Bezpečnost Personalistika Zdravotnická služba Logistika Legislativní a právní činnost Ekologie Informatika Vnější

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2014 Vězeňská služba ČR Praha 2015 Obsah 1. Ekonomika... 1 2. Zacházení s vězněnými osobami... 13 3. Bezpečnost... 19 4. Personalistika... 23 5. Odbor

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 Statistická ročenka 213 Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky za rok 213 OBSAH OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 1. Úkoly Vězeňské

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

Souhrnné zhodnocení výsledků hospodaření

Souhrnné zhodnocení výsledků hospodaření Průvodní zpráva - komentář k podkladům pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu kapitoly 314 Ministerstvo vnitra za rozpočtový rok 2007 v působnosti účetní jednotky SPŠ MV v Brně Souhrnné zhodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VAZEBNÍ VĚZNICE A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE BRNO ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VAZEBNÍ VĚZNICE A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE BRNO ZA ROK 2009 Čj.: VS/51/5/2010-30/Všeob/002 Výtisk číslo : Počet listů : Počet příloh : VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VAZEBNÍ VĚZNICE A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE BRNO ZA ROK 2009 V Brně dne 28. ledna 2010

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI SÚJB PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU ZA ROK 2007 ČÁST I

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI SÚJB PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU ZA ROK 2007 ČÁST I ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI SÚJB PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU ZA ROK 2007 ČÁST I OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 3 1.1. Informace

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

R O Č N Í Z P R Á V A

R O Č N Í Z P R Á V A Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2006 Praha, únor 2006 Ing. František Plecháč ústřední ředitel

Více

I. Úvod edm tný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpe nosti eských v znic odpovídající sou

I. Úvod edm tný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpe nosti eských v znic odpovídající sou I. Úvod Předmětný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpečnosti českých věznic odpovídající současné právní úpravě. Zpracovaný materiál je koncipován

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY

ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Výroční zpráva za rok 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 3 2. STRUKTURA VEŘEJNÉ SPRÁVY 6 I. VOLEBNÍ OBDOBÍ 2002-2006 (DO 21.10.2006) 7 II.VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006-2010 (OD 22.10.2006) 10

Více

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2008 Předkládá: RNDr. Jana Příhodová ústřední ředitelka Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce (dále jen ČOI ) byla zřízena

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012 Předkládá: Ing. Marek Pickar pověřen řízením ČOI 1 Obsah I. Česká obchodní inspekce... 3 II. Plnění příjmů... 7 III. IV. Vyhodnocení

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2011/2012

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více