ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ. Prosinec 2008 Číslo 12 Ročník XVIII. CELEBRITY s. r. o. prokázaly, že divadelníci zrají jako víno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ. Prosinec 2008 Číslo 12 Ročník XVIII. CELEBRITY s. r. o. prokázaly, že divadelníci zrají jako víno"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Prosinec 2008 Číslo 12 Ročník XVIII CELEBRITY s. r. o. prokázaly, že divadelníci zrají jako víno V pátek 14. listopadu 2008 se v kulturním domě v Trhových Svinech uskutečnila premiéra divadelního představení s názvem Celebrity s. r. o. V režii pana Františka Herbsta tuto hru nastudovalo Divadlo Otty Schwarzmüllera. Bylo to poprvé, kdy nám místní ochotníci zahráli dílo od současného autora. Tím je Antonín Procházka, který je sám hercem a také úspěšným autorem divadelních her. Celebrity s.r.o. je komedie z prostředí komerční televize, kde se natáčí nekonečný seriál produkující pseudohvězdy a celebrity. V komedii hráli: Klára Rychtaříková, Pavel Randa, Jana Randová, Josef Zettl, Tomáš Kalena, Jana Gorčicová, Karel Buřič, Monika Hanzalová, Petr Sojka, Jana Sojková, Jiří Čajan ml., Jan Kalena, Helena Králová, František Zmeškal, Petr Vojta, Pavel Šindelíř, Radek Brůha. O kostýmy se starala: Ivana Hohenbergerová Hudbu zajišťoval : Luděk Šilauer Scéna, světla, zvuk byly v rukou: Petra Schwarzmüllera, Tomáše Průky a Jiřího Čajana Vlásenky: Marie Petrovská Text sledovala: Edita Matušková Jsme tradičně zvyklí, že Divadlo Otty Schwarzmüllera hraje vždy výborně.v této komedii náročné na velké množství textu, kde se děj s kriminální zápletkou dokonale zašmodrchává, podali herci doslova profesionální výkony. Po tři listopadové večery se mohli občané Trhových Svinů a okolí účastnit velmi zajímavého kulturního zážitku. Touto cestou bych chtěl zároveň poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě divadelního představení. Pan Otto Schwarzmüller by měl určitě radost, že divadlo v Trhových Svinech zraje jako víno. J. Salcer, foto L. Kříhová Příjemné prožití vánočních svátků, šťastný nový rok, mnoho štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů p.f Vám přejí Ing. Radislav Bušek, starosta města, zaměstnanci Městského úřadu v Trhových Svinech a redakční rada Trhovosvinenských listů Mikulášská nadílka ve školkách Obě trhovosvinenské školky navštívil 5. prosince 2008 opět po roce Mikuláš spolu s čertíky a anděly. V čertovské a andělské knize měli pečlivě zapsány všechny neplechy i pochvaly, které děti nastřádaly během celého roku. V pekle i v nebi zkrátka vědí úplně všechno. Někteří malí hříšníci se asi trošičku báli, ale čertovský pytel zůstal nakonec prázdný. Všichni totiž slíbili, že se polepší a když by náhodou ne, tak tam nahoře i dole to určitě budou vědět. Mikulášskou nadílku provedli jako každoročně studenti a studentky septimy trhovosvinenského gymnázia. Text i foto: Mgr. F.Slípka 1

2 Všechny starší ročníky Trhovosvinenských listů jsou přístupné na webu Jako malý vánoční dárek jsme pro naše čtenáře připravili kompletní archiv Trhovosvinenských listů ve formátu PDF. V době vydání tohoto čísla už by měl být přístupný na internetových stránkách města, tedy na adrese Je to téměř neuvěřitelné, ale Listy vycházejí už plných 18 let, od roku Za tu dobu se v redakční radě vystřídalo mnoho obětavých spolupracovníků, kterým tímto za jejich práci ještě jednou děkujeme. Z prvotního občasníku a posléze čtvrtletníku se v roce 2007 Listy změnily v měsíčník. Nese to sice s sebou větší organizační i finanční nároky, ale občané města i okolí jsou rychleji informováni o aktuálním dění. Trhovosvinenské listy se vzhledem ke svému věku staly vlastně kronikou, v níž můžeme s časovým odstupem i nadhledem sledovat podstatné změny, jimiž naše město v uplynulých dvou desetiletích prošlo. Za tu dobu v nich vyšlo nemalé množství vzpomínek, historických článků i rozhovorů. Připomenout si tu můžeme politické sliby i významné společenské a kulturní události, které se v našem městě staly. Od roku 1991 včetně výtisku, který držíte v rukou vyšlo celkem 94 čísel, a to na 1168 stranách. V poslední době až příliš často zapomínáme na události dávné i nedávné. Nechť nám tento archiv slouží k jejich připomenutí. Vaše redakční rada (P. Vicková, Fr. Herbst, V. Heidinger, J. Čajan, J. Salcer a Fr. Slípka) Od ledna budou platit nová pravidla pro Dům s pečovatelskou službou RM schválila nová pravidla pro příjem a vyřizování žádostí do Domu se pečovatelskou službou (DPS) v Trhových Svinech. V čem jsou změny? Oproti původním pravidlům z roku 1994 jsou tři hlavní: především se mění počet skupin u žadatelů podle místa bydliště. Stará pravidla měla celkem osm skupin. Podle nových pravidel jsou pouze tři. Žadatelé z Trhových Svinů tvoří první skupinu, žadatelé z obvodu z rozšířenou působností města TS tvoří skupinu druhou a žadatelé z ostatních částí České republiky Postihy pro neplatiče povinného ručení se zpřísňují Dnem 1. června 2008 vešla v účinnost novela zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Tato novela přináší významné změny především v oblasti provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti. Od 1. ledna 2009 se zásadním způsobem zpřísňují postihy pro majitele a provozovatele vozidel, kteří nemají sjednáno povinné ručení. Počínaje tímto datem budou v souladu s ustanovením 24c povinni majitelé a provozovatelé za každý den, kdy jejich vozidlo nebylo pojištěno, uhradit do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP) příspěvek ve výši Kč, dle druhu vozidla. Výše denní sazby podle druhu vozidla pro účely 24c odst. 2 Druh vozidla / denní sazba 1. motocykl s objemem válců motoru do 350 cm 3 / 20,- Kč 2. motocykl s objemem válců motoru nad 350 cm 3 / 30,- Kč 3. osobní automobil s objemem válců motoru do 1850 cm 3 / 50,- Kč 4. osobní automobil s objemem válců motoru nad 1850 cm 3 / 70,- Kč 5. autobus / 160,- Kč 6. nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do kg nebo INFORMACE Z RADNICE tvoří třetí skupinu. Další změnou je, že doba přihlášky se nerovná automaticky pořadníku. Asi tou nejpodstatnější změnou je, že návrh aktuálního pořadí se bude dělat na základě současného zdravotního stavu žadatele a bude jej zpracovávat sociální komise, která předloží návrh RM. Následně pak RM rozhodne o krátkodobém pořadníku. Nová pravidla též doporučují žadatelům, aby jednou za rok svoji přihlášku aktualizovali podle současného zdravotního stavu. V pravidlech jsou ještě další změny. Plné znění těchto Pravidel si můžete přečíst na webových stránkách města a jsou k dispozici na Odboru sociálních věcí u paní Beníškové. Platnost pravidel je od 1. ledna J. Steinbauer, místostarosta přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad kg do kg / 130,- Kč 7. tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad kg / 300,- Kč 8. speciální vozidlo / 80,- Kč 9. přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3500 kg / 30,- Kč 10. zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo / 40,- Kč 11. ostatní vozidla / 60,- Kč Tato novela zákona umožní ČKP na základě porovnání vozidel evidovaných v centrálním registru vozidel a pojištěných vozidel evidovaných v databázi ČKP vymáhat po vlastnících nepojištěných vozidel pojistné za období provozování vozidla v rozporu se zákonem, a to i soudní cestou. O získané prostředky se pak navýší zmíněny fond, čímž mohou být sníženy příspěvky pojistitelů do tohoto fondu. Tato změna možnosti vymáhat dlužné pojistné bude spojena i s osvětovou kampaní ve sdělovacích prostředcích. Cílem kampaně je apelovat na motoristy, aby předešli platbě příspěvku do garančního fondu tím, že si dají své věci do pořádku, dokud je čas. To znamená, že budou pravidelně platit povinné ručení, nebo své nepoužívané vozidlo vyřadí z registru vozidel. Od 14. října 2008 je možné bližší informace získat na webové stránce J. Hohenberger, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství Úřad územního plánování, ÚAP a RURÚ Dne vstoupil v platnost nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Nový stavební zákon přinesl našemu městu povinnost vykonávat další přenesenou působnost specifikovanou tímto novým právním předpisem a vznikl Úřad územního plánování. Tuto přenesenou působnost úřadu územního plánování vykonává Městský úřad Trhové Sviny prostřednictvím svého odboru, Odboru výstavby, kulturních památek a územního plánování. Jednou ze zákonem vyjmenovaných povinností tohoto úřadu je i pořizování územně plánovacích podkladů za celý správní obvod ORP Trhové Sviny, které tvoří mimo jiné i územně analytické podklady (dále také ÚAP ), které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území. Od úřad územního plánování pořizuje, zpracovává a shromažďuje ÚAP, které jsou jedním z podkladů pro Rozbor udržitelného rozvoje území (dále také RURÚ ). V této souvislosti vznikl i zvláštní orgán obce a to Rada obcí pro udržitelný rozvoj území (dále jen Rada obcí ), jejímiž členy jsou jednotliví zástupci obcí správního obvodu ORP Trhové Sviny. Rada obcí projednává ÚAP v rozsahu RURÚ a jejich aktualizace. V letošním roce Město Trhové Sviny využilo možnosti čerpání 2 finančních prostředků z dotačních titulů na pořízení ÚAP a zpracování RURÚ a zažádalo úspěšně o dotaci v rámci Integrovaného operačního programu (IOP). Partnery dotačního titulu jsou Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj a Ministerstvo pro místní rozvoj. ÚAP budou po jejich schválení a projednání v Radě obcí zveřejněny na internetových stránkách města (http://www.tsviny.cz/). Ing. M. Rojdl, Úřad územního plánování

3 Obecně závazné vyhlášky vydané městem Trhové Sviny Obecně závazné vyhlášky obcí jsou výrazem oprávnění obcí vydávat obecně závazné právní předpisy. Pravomoc vydávat v rámci samostatné působnosti právní předpisy označované jako obecně závazné vyhlášky plyne z čl. 104 odst. 3 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Obecně závazné vyhlášky vydává v mezích své působnosti zastupitelstvo obce. Pokud jsou obsahem obecně závazné vyhlášky práva a povinnosti, je obec takovouto vyhlášku oprávněna vydat jenom v případě výslovného zákonného zmocnění. Není tedy možné, aby se zastupitelstvo rozhodlo jen tak upravit nějakou záležitost vyhláškou či záležitost upravit mimo rámec stanovený zákonem. Obecně závazné vyhlášky musí být vyhlášeny, což je podmínkou jejich platnosti. Vyhlášení se provede tak, že se právní předpis obce vyvěsí na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Dnem vyhlášení právního předpisu obce je první den jeho vyvěšení na úřední desce. Kromě toho může obec uveřejnit právní předpis obce způsobem v místě obvyklým. Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy obce účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení. Obec má povinnost vést evidenci vydaných právních předpisů, tato evidence je pak přístupná na obecním úřadu, ať už v listinné či elektronické formě. Vydané právní předpisy se označují pořadovými čísly, číselná řada se uzavírá vždy na konci každého roku a pro nový kalendářní rok se vede číselná řada nová. Evidence obecně závazných vyhlášek města Trhové Sviny je vedena v sekretariátu starosty, většina z nich je též zveřejněna na elektronické úřední desce na webových stránkách města Obecně závazné vyhlášky jsou platné pro všechny osoby pohybující se na území města Trhové Sviny. Porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí vydaných na úseku jejich samostatné působnosti může být kvalifikováno jako přestupek proti pořádku ve věcech územní samosprávy dle ust. 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a sankcionováno např. pokutou. Přehled účinných obecně závazných vyhlášek vydaných městem Trhové Sviny (stav k )1 OZV č. 2/1997 o závazných částech změny a doplňků územního plánu sídelního útvaru Trhové Sviny ve znění vyhlášek č. 4/2004, č. 1/2006 OZV o místním poplatku za výherní hrací přístroj ve znění OZV č. 3/2005 OZV č. 2/1999 o omezení provozování výherních hracích přístrojů OZV č. 3/2002 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Trhové Sviny OZV č. 4/2002 o úhradě vodného a stočného OZV č. 1/2003 o místním poplatku ze psů ve znění OZV č. 7/2005 OZV č. 1/2004 Řád veřejného pohřebiště OZV č. 2/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění OZV č. 2/2007 OZV č. 5/2004 o městské policii OZV č. 7/2004 Požární řád města Trhové Sviny OZV č. 2/2005 o veřejném pořádku OZV č. 4/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství zastupitelstvo již rozhodlo o zrušení této vyhlášky OZV č. 5/2005 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku OZV č. 6/2005 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem OZV č. 1/2008 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti Mgr. M. Procházková, právní oddělení MěÚ Nepravdy a pomluvy v tisku pokračují 3 V den krajských voleb vyšel v MF Dnes článek, ve kterém jsem opět napadán kvůli přeložce. Redaktor listu zde zveřejnil názor šířený sdružením Svinenský zvon, že radnice prý nechce vytěsnit nákladní dopravu z obytných částí města. Argumenty a názory druhé strany přitom jaksi pominul. Je třeba jasně říci, že se opět jedná o účelovou nepravdu. Radnice chce vytěsnit nákladní dopravu z centra města, k čemuž by měl v budoucnu sloužit velký obchvat. Ten však zřejmě v dohledné době vybudován nebude, zejména vzhledem k jeho finanční náročnosti a k intenzitě dopravy přes Trhové Sviny. Využití finančních prostředků z Evropské unie na dopravní stavby je totiž vázáno právě na určitou výši intenzity dopravy. Přeložka řeší vnitřní dopravu ve městě. Jinou reálnou alternativu této vnitřní dopravy nikdo nenavrhl, takže nutnost výstavby přeložky je dnes zcela zřejmá pokud nechceme, aby z našeho města byl v budoucnu skanzen. Vyřešení vnitřní dopravy zdůrazňoval předchozí zpracovatel územního plánu města a jako nutnost ho vidí i zpracovatel současný. Kritikové přeložky z řad Svinenského zvonu nebyli schopni za celou dobu jejich boje proti přeložce předložit jiné proveditelné řešení vnitřní dopravy, nepočítám-li ovšem jejich návrh na bourání domů trhovosvinenských občanů v městské památkové zóně, který samozřejmě Národní památkový úřad odmítl. Ve zmiňovaném článku je uvedeno, že lidé jsou mi zřejmě ukradení. Většina zastupitelů však spolu se mnou prosazuje, aby doprava ve městě byla řešena komplexně vnitřní doprava přeložkou kolem potoka a tranzitní doprava v budoucnu velkým obchvatem. Pozitivním přínosem přeložky je skutečnost, že území kolem ní od Kolínů mlýna až k vyústění za pilou může být v územním plánu vymezeno jako zastavitelné území, takže kolem této nové komunikace má šanci v budoucnu vyrůst nová ulice či městská čtvrť. Tak velkou příležitost na vznik další rozvojové osy města už mít v dohledné době jen tak nebudeme. Kdyby mi byli občané a zájmy města ukradené, tak bychom s většinou současných i bývalých zastupitelů o vyřešení vnitřní dopravy zřejmě neusilovali. Neřešení vnitřní dopravy se nám v budoucnu jen vymstí, protože polovičatá řešení nikdy nejsou dobrá. Vyřeší snad výstavba velkého obchvatu někdy v budoucnosti problém tzv. úzkého? Nebudou snad na náměstí a přes náměstí nadále do všech směrů jezdit automobily? Kdo bude zodpovědný za dopravní nehody a nedej bože za případná zranění v tzv. úzkém? Ti, kteří chtěli tento problém řešit, nebo Svinenský zvon, jenž chce dopravu přes toto problematické místo zachovat?! Je třeba si uvědomit, že přeložka i severní obchvat řeší odlišné dopravní problémy. V článku je rovněž uvedeno, že přeložka je prosazována proti vůli značné části obyvatel. Žádné dopravní řešení ale nikdy nebude vyhovovat všem. Argumentovat přitom peticí pana zastupitele Švepeše, v níž byl zákeřně a podle hesla účel světí prostředky městu podsunut neexistující záměr budovat obchvat přes Budovatelskou a Dělnickou ulici, není čestné a je na hraně novinářské etiky. Vždyť každý občan se sám může přesvědčit (v dokumentu Program výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území kraje, zveřejněném na internetových stránkách kraje), že kraj vyčlenil prostředky pouze na stavbu přeložky kolem potoka. Na stavbu údajného obchvatu přes Budovatelskou město peníze nežádalo a tento záměr ani nikdy neexistoval (viz článek F. Valuta v Trhovo-

4 svinenských listech č. 9, 2008)! V současnosti je v rozpočtu kraje vyčleněno na přeložku v T.Svinech zhruba 130 miliónů Kč. Jestliže tyto prostředky odmítneme, kraj je s radostí investuje jinde nebo na jiné účely. Svinenský zvon i město Trhové Sviny má k dispozici vyjádření Jihočeského kraje, které bylo součástí odpovědi na stížnost tohoto sdružení na Jihočeský kraj adresované ombudsmanovi, v němž je jasně uvedeno, že kraj na stavbu severního obchvatu nemá ve střednědobém horizontu finanční prostředky. Proč toto také Svinenský zvon neuvádí ve svých letácích a mediálních vystoupeních? Má to snad být občanům zatajováno? V poslední době jsem také společně se zastupiteli obviňován, že chceme vyvlastňovat! Tato krajní možnost tu skutečně existuje, protože celá věc se již táhne neúměrně dlouho a všechna předchozí řešení byla odmítnuta. Domnívá se však Svinenský zvon skutečně, že se kvůli výstavbě velkého obchvatu vyvlastňovat nebude? Že se všichni majitelé svých pozemků vzdají dobrovolně? Pokud ano, je to značně naivní představa. Ostatně Svinenský zvon ústy pana Č. Štojdla na jednom z posledních zastupitelstev vymyslel velmi kuriózní řešení: nebude-li někdo chtít své pozemky prodat, s obchvatem se prostě uhne stranou! (nevymýšlím si, je to na zvukovém záznamu a slyšeli to všichni přítomní zastupitelé). Z článku jsem se dále dozvěděl, že jsem proti severnímu obchvatu, protože má vést kolem mého domu. Nebýt některých novin, ani bych své vlastní názory neznal! Kudy povede velký obchvat, však dosud jasné není. Kraj zpracovává vyhledávací studii, jejímž výsledkem budou varianty trasy, o kterých bude městské zastupitelstvo teprve hlasovat. Z novin se také dovídám, že jsem proti severnímu obchvatu jako takovému. Přitom na jednáních zastupitelstva jsem já i zastupitelé mnohokrát jasně řekli, že pro zařazení velkého obchvatu do nového územního plánu hlasovat budeme. Je záhadou, kde pak novináři berou informace, že jsem proti. Nedávno mne velmi překvapilo, když mi jiný redaktor MF Dnes řekl, že v trase velkého obchvatu vlastním pozemky. Opět je jistě velkou záhadou, odkud tuto informaci obdržel. Já totiž žádné jiné pozemky mimo toho, na kterém stojí dům mé rodiny v T. Svinech, nevlastním! Každý si to ostatně může ověřit v Nahlížení do katastru nemovitostí na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Pokud jsou šířeny takovéto pomluvy a je prosazován nikoli věcný, ale konfrontační styl jednání, nelze se divit, že za poslední dva roky, kdy je zastupitelem pan Švepeš, opustilo zastupitelstvo více jeho členů, než za minulá tři volební období! S řadou zastupitelů jsme se shodli, že Svinenským zvonem deklarovaný boj proti přeložce není hlavním programem a cílem tohoto sdružení. Přeložka sama má prostě tu smůlu, že se stala obětí a nástrojem mocichtivosti jistého zastupitele. Na místě boje proti přeložce mohl být klidně boj proti jinému projektu města, což dokládá např. kauza kolem možné výstavby sportovního centra či Svinenským zvonem uměle vyvolaná kauza kolem oprav kostela. Občané si sami mohli všimnout, že Svinenský zvon v médiích v otázce přeložky už útočí pouze na mne starosta chce přeložku, starosta proti obchvatu, starosta proti občanům, starosta chce vyvlastňovat, starosta atd. Činnost výše zmíněného sdružení je jednoznačně a cíleně zaměřena proti mé osobě, aniž přesně vím, čím jsem si takovou pozornost pana zastupitele Švepeše zasloužil. Snad se jedná o odvetu za to, že jsem ho osobně nepodpořil, když se chtěl stát ředitelem střední školy v Trhových Svinech. To jsem však vzhledem ke zkušenostem občanů s jeho působením na ZŠ v T. Svinech před rokem 1989 ani udělat nemohl. V jiném článku MF Dnes bylo uvedeno, že město prodělalo na biomase. Ani toto nařčení není pravdivé. V porovnání s jiným topným médiem je výroba tepla z biomasy velmi výhodná. Problémem je prodej tepla související s mírnou zimou a regulací tepla v objektech. Kritika a slovní útoky se také velmi často snášejí na adresu Tepelného hospodářství (TH) města T. Sviny. Někteří současní i bývalí zastupitelé neunesli fakt, že se nám spolu s panem Jiřím Štojdlem a bývalou místostarostou ing. I.Božákovou podařilo pro město zajistit téměř 45 miliónů Kč nevratné dotace a dalších téměř 27 miliónů Kč jako bezúročnou půjčku na projekt vytápění města biomasou a na výrobu a prodej elektřiny z této biomasy. Realizací tohoto projektu se zvýšil majetek města o 88 miliónů Kč! Celý tento projekt je odbornou veřejností oceňován a každý měsíc se v teplárně vystřídá několik návštěv, ať už starostů či zástupců energetických firem, které se o projekt zajímají. Jen v našem městě někteří stále tuto akci zpochybňují a pomlouvají. Přitom výsledek nezávislého auditu investičního záměru TH od společnosti CityPlan (je zveřejněn na internetových stránkách města) hovoří jasně: Investiční záměr lze považovat za úspěšný, projekt je příkladným vzorem spolupráce ve prospěch občanů města, při růstu cen fosilních paliv se správnost rozhodnutí o realizaci tohoto projektu ještě více zdůrazní. Kéž by ti, kteří projekt pomlouvají, zajistili pro město alespoň výše zmíněných 72 miliónů Kč. Zatím nikdo z nich nezajistil ani korunu. Vždyť kritizovat, bořit a blokovat je daleko jednodušší než tvořit a vymýšlet. Mnozí prezentují své schopnosti pouze na papíře a nejlépe před volbami. Potom se snaží svou neschopnost při plnění populistických volebních slibů svést na Tepelné hospodářství. Kritiků se najde vždy mnoho, ale schopných lidí je jako šafránu. Všem pracovníkům Tepelného hospodářství tímto děkuji. Nesmírně obtížná je v tomto volebním období práce zastupitelů. Jsou totiž vystaveni velmi agresivnímu a nevybíravému tlaku ohledně přeložky, který je dílem několika jedinců a jejich rodinných příslušníků. Přes účelové nepravdy, urážky, osočování a zastrašování defenestrací naprostá většina zastupitelů přistupuje ke všem problémům racionálně a odpovědně. Za to jim velice děkuji. Spoluobčané by měli ocenit, že jejich zastupitelé nejsou žádní snílci, kteří se nechají ovlivnit schopným manipulátorem. Vědí, že naše město není pupkem světa, že peníze na jakékoli akce se získávají čím dál obtížněji. Česká republika ani Jihočeský kraj nejsou v současnosti tak bohatými celky, aby dávaly na obchvaty pětitisícových měst ležících na silnicích druhé třídy částky v řádech stamiliónů až miliard, zvláště když stále ještě není dobudována síť dálnic a rychlostních silnic v České republice. Ing. R. Bušek, starosta města KRAJ INFORMUJE Jiří Zimola je novým hejtmanem 4 Hejtmanem Jihočeského kraje je od 24. listopadu Jiří Zimola (ČSSD). Rozhodli o tom nově zvolení zastupitelé Jihočeského kraje na svém ustavujícím zasedání. Sedmatřicetiletý Jiří Zimola byl jediným navrženým kandidátem na funkci hejtmana, z přítomných 53 zastupitelů pro něho hlasovalo 37 zastupitelů, 16 se zdrželo. Hejtman Jihočeského kraje bude mít na starosti zabezpečování úkolů na úseku vnějších a zahraničních vztahů, krizového řízení a obnovy území. Mé zvolení je úspěchem ČSSD, mých nejbližších, mé generace i mým osobním. Dobře vím, jak obtížné bude si tento úspěch zasloužit a kolik je přede mnou náročné práce. Je mi ctí být druhým jihočeským hejtmanem po Janu Zahradníkovi a věřím, že žák doroste kvalit svého učitele. Očekávám tvrdé a korektní souboje, jejichž smyslem by měl vždy být prospěch Jihočeského kraje a jeho obyvatel, řekl po svém zvolení hejtman Jiří Zimola. Na post prvního náměstka jihočeského hejtman se zodpovědností za regionální rozvoj, evropskou integraci, spolupráci s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, územní plánování, stavební a územní řízení, investice v dopravě, dopravní obslužnost a silniční hospodářství byl zvolen Martin Kuba (ODS). Náměstkem hejtmana pro zdravotnictví, sociální věci a národnostní problematiku se stala Ivana Stráská (ČSSD). Podle koaliční dohody ČSSD a ODS má v jedenáctičlenné krajské radě ČSSD celkem sedm míst a ODS čtyři, přičemž sedm z nich bude uvolněných. Kromě hejtmana a jeho náměstků jsou dalšími uvolněnými radními Jaromír Slíva (ČSSD), který bude mít na starosti ekonomiku a majetek kraje, dále Jana Krejsová (ČSSD) se zodpovědností za oblast školství, mládeže, sportu, podpory volnočasových aktivit a rozvoje celoživotního učení. V kompetenci bude mít rovněž zabezpečování úkolů v oblasti ekonomického rozvoje a znalostní ekonomiky, rozvoje podnikatelského prostředí, posilování konkurenceschopnosti, rozvoje výzkumných a rozvojových kapacit, trhu práce a podpory hospodářsky slabých oblastí. Karel Vlasák (ODS) se ujme problematiky životního prostředí, zemědělství, lesnictví a rybářství i rozvoje venkova a urbálních prostorů. V pozici uvolněného radního pro resorty kultury, památkové péče a cestovního ruchu, programu obnovy venkova, marketingu a propagace území i fondů přeshraniční spolupráce bude i nadále František Štangl (ODS). Neuvolněnými členy Rady Jihočeského kraje se dnešní volbou stali za ČSSD Blanka Procházková, Václav Valhoda a Jaromír Novák a za ODS Karel Matoušek. Zastupitelé rovněž zvolili nových osm členů Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za Jihočeský kraj. Stali se jimi kandidáti zastupitelského klubu ČSSD Jiří Zimola, Jaromír Slíva a Jan Babor, za ODS Martin Kuba, Simona Žirovnická a Karel Matoušek, za KSČM Václav Kučera a za KDU-ČSL Vladimír Pavelka. M. Ptáčková, Jihočeský kraj

5 Při letošním devátém ročníku celonárodní sbírky Bílá pastelka se vybralo Kč. Výtěžek sbírky Bílá pastelka, která se tradičně koná v polovině října u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole, bude opět rozdělen na podporu služeb, jež pro nevidomé zajišťují pořadatelé sbírky Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) ČR ve spolupráci s Tyfloservisem, o.p.s.,a krajskými TyfloCentry, sdělil v polovině listopadu u příležitosti Dne tevřených dveří prezident SONS ČR Josef Stiborský. Upřímné poděkování patří všem dárcům, kteří Jan Jakub Ryba, rybáři a Vánoce i letos přispěli k udržení služeb těžce zrakově postiženým. Výtěžek sbírky bude opět věnován na speciální výukové programy pro nevidomé a těžce SBÍRKA BÍLÁ PASTELKA LETOS nevidomým PŘINESLA bezmála 3,2 MILIONU KORUN Nevím, jestli hudební skladatel a kantor J. J. Ryba chytával ryby, spíše ne, ale jeho Česká mše vánoční, ryba jako vodní živočich a rybáři, kteří je chytají, patří neodmyslitelně k vánočnímu času. Skladby z Rybova velkého díla v podání Vladimíra Roubala, ředitele chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově, jsme si mohli vyslechnout při slavnostním varhanním koncertu k 90. výroční vzniku republiky pod názvem Zpěv srdce. Konal se 8. listopadu v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech. Koncert zahájil pan starosta ing. R. Bušek a nový pan farář P. Mgr. Marcin Źelazny. Mezi skladbami jsme slyšeli Rybův vlastní životopis, zpracovaný a přednesený hercem Vladimírem Matějčkem. Koncert byl zakončen českou hymnou v podání dětského sboru, která se dojemně nesla prostorami kostela. J. J. Ryba, přeštický rodák a rožmitálský pan učitel nebyl skladatelem jen jedné mše. Zanechal nám okolo půldruhého tisíce skladeb. Z tohoto krásného večera mi také v hlavě utkvěla myšlenka o tom, jak se Ryba vyjadřoval o svých rodičích a jakou k nim měl úctu. Ačkoliv jej nejvíce bavila hudba a měl různé atraktivní nabídky, vždy se podřídil přání rodičů a šel kantořit, jak si oni přáli. Českou mši vánoční budeme mít možnost slyšet 14. prosince v našem kostele. Možná právě ji si poslechneme také na Štědrý den, kdy usedneme ke sváteční večeři a na talířích bude tradiční kapr. Chuť a úpravu kapra známe skoro všichni. Jeho cesta na náš stůl ale stojí rybáře mnoho práce a času po celý rok. Jsou to lidé, kteří jako rybáři pracují nebo mají rybaření jako koníčka. 1. listopadu lovili trhovosvinenští sportovní rybáři rybník Nový u Rejt. Výlov je zúročením jejich celoroční práce. Opět se nesl vzduchem zvuk, AKTUÁLNĚ slabozraké občany, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi s bílou slepeckou holí, číst Braillovo bodové písmo a další základní dovednosti. Téměř polovina prostředků bude použita na kurzy prostorové orientace a výuku čtení a psaní Braillova písma pořádané obecně prospěšnou společností Tyfloservis. Zbylá částka bude využita na další výukové kurzy a programy (výuka ovládání speciálních pomůcek a komunikačních prostředků pro nevidomé včetně upravených počítačů, podpora zaměstnanosti zrakově postižených), které organizují SONS ČR a krajské obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum. Mgr. V. Polášek, SONS ČR který se tvoři při pleskání tyček o vodní hladinu. Ryby na něj reagují a vplouvají do podložní sítě, kde se jich pak objeví stovky. Odtud jsou kesery nabírány do kádí a tříděny podle druhů a velikosti. Po zvážení na rybářské váze (jedno vážení se rovná jednomu metráku ryb) se dávají do vaniček a odnášejí se do beden s vodu, které jsou umístěny na nákladním autě. Potom je čeká cesta do sádek a následně až na náš štědrovečerní stůl. Při výlovu bylo také možno koupit si ryby přímo na hrázi rybníka. O ryby je celoročně dobře pečováno, což jistě oceníme při jejich konzumaci. Tradice výlovů rybníků je dlouholetá a sahá až do 16. století, kdy byly Jakubem Krčínem z Jelčan stavěny největší rybníky na Třeboňsku. Rybníky v Jihočeském kraji vyprodukují ročně více než 9 tisíc tun ryb. To je 50% produkce celé České republiky. Celková rozloha jihočeských rybníků představuje 44% ploch všech rybníků v naší republice. Je to více než 7 tisíc rybníků, které zabírají plochu o rozloze téměř 23 tisíc hektarů. Komplexy rybničních ploch utvářejí charakteristický ráz jihočeské krajiny. Vodní plochy patří mezi jedny z nejstabilnějších ekosystémů a tím přispívají k vysoce ekologickým hodnotám celé krajiny Jižních Čech. Jsme opět před koncem dalšího roku. Letošní letopočet končí číslicí 8. Dost často se udály v našem národě v letech končících osmičkou podstatné a tragické události. Na různých místech světa byly opět velké přírodní pohromy, také se stále vedou války a přibývá obětí teroristů. Dost často člověka napadne, kde se v některých lidech bere tolik zla, nenávisti a touhy po moci. Člověk by měl být pokorný před světem, přírodou i lidmi, protože jsme na světě opravdu jen na návštěvě. Většina z nás v našem hezkém městě žije skoro celý život. Zkusme se ve chvílích volna zamyslet, srovnat si v hlavě, kdo co pro nás udělal, jaký je, kdo to s námi myslí upřímně a kdo ne. Přeji vám, ať poselství Vánoc, jejich tajemné noci, pokoje a lásky, naplní váš život nejen o vánočních svátcích, ale i ve všech dnech nového roku. V. Heidinger SETKÁNÍ MIKULÁŠŮ NA NÁMĚSTÍ SE LETOS NEKONALO V minulých třech letech pořádalo Městské kulturní středisko na náměstí v Trhových Svinech zahájení mikulášské nadílky setkáním Mikulášů, andělů a čertů. Řada lidí se mě dotazovala, proč jsme letos setkání nepořádali. Důvod byl prostý. Po loňské zkušenosti, kdy se náměstí změnilo v přehlídku petard, světlic a jiného podobného arzenálu, jsme se rozhodli v této akci nadále nepokračovat. Pomyslnou poslední kapkou pak byl okamžik, když několik petard dopadlo do kašny mezi čerty a jen díky shodě šťastných náhod nedošlo k žádnému vážnějšímu zranění. Rovněž šokující pro mě byl pohled na maminku, jak zapaluje dvouletému dítěti jeden dělobuch za druhým, a to je háže všude kolem sebe. Tak nevím, co k tomu dodat. Bylo by od nás nezodpovědné riskovat zdraví lidí, kteří by se této akce zúčastnili a není v našich silách zaručit její bezpečný průběh. Myslím si, že podstata svátku svatého Mikuláše je úplně v něčem jiném než v házení dělobuchů a pokud si toto lidé neuvědomí, nemá smysl podobné akce pořádat. Škoda, ale snad do budoucna přijde nějaký jiný nápad, jak si svátek svatého Mikuláše připomenout. F. Herbst 5

6 Advent a Vánoce Jednou jsem dostal mailovou poštou docela zajímavou historku. Jeden člověk navštěvoval pravidelně svého kadeřníka. Bavil se s ním radostech a strastech života. Kadeřník, když skončil svou práci prohlásil: Myslím, že Bůh neexistuje. Kdyby existoval, nedovolil by tak strašné věci: tolik zlých nemocí, válek, lidského trápení a mučení. Ne, není to možné, že by pán Bůh byl. Nevěřím tomu. Zákazník na to nic neřekl. Zaplatil a odešel ze salónu. Cestou domů potkal na ulici člověka, který měl neupravené dlouhé vlasy a vousy. Okamžitě se vrátil ke kadeřníkovi a řekl: Myslím si, že kadeřníci neexistují. Kadeřník se rozzlobil: Proč pak? Přece jsem vás před chvílí ostříhal - a nejsem kadeřník? Neexistuji? Zákazník prohlásil: Podívejte se za okno. Vidíte toho člověka, jak tam sedí? Není oholen ani ostříhán. Kdyby kadeřníci existovali, byl by upraven a vypadal krásně. Ale to není pravda, oponoval kadeřník, ten člověk u mne v životě nebyl. Je to jeho vina, že ke mně nechce přijít a ostříhat se. Zákazník řekl: A tak je to stejně s pánem Bohem existuje, jen člověk k němu nechce přijít. Advent je časem radostného očekávaní na příchod Ježíše Krista. Přišel už jednou a od té doby neustále přichází k nám, aby nás obdarovával svou láskou a milostí. Očekává, že také i my k němu přijdeme a odevzdáme mu všechno co nás trápí, co nás tíží a přidává bolest. Přeji Vám, ať letošní Advent a Vánoce budou časem přicházení za Ježíšem a hledání v něm smyslu a naplnění života. Ať Boží Syn - Ježíš narozený v obyčejných jeslích, přinese každý den nového roku pokoj a klid v srdci. Páter M. Żelazny, farář trhovosvinenský Prezident, který o svou funkci nestál (2. závěrečná část) Před 70 lety byl JUDr. E. Hácha zvolen třetím československým presidentem. Na 30. listopadu 1938 bylo svoláno Národní shromáždění, poslanci a senátoři k prezidentské volbě. Politici byli přesvědčeni, že Hácha zvolen bude. Proto se rozhodli nekonat volbu jako doposud ve Vladislavském sále na Pražském hradě, ale v srdci hlavního města, v Rudolfínu, jež bylo tehdy sídlem parlamentu. Šlo jim o to, aby se nově zvolený prezident prezentoval nejen armádě, jak tomu dosud bývalo na hradním nádvoří, ale cestou na Hrad také občanstvu, a tím se pozitivně ovlivnila skleslá nálada veřejnosti. Jak se ukázalo, byl to dobrý nápad. Při volbě nikdo nebyl proti. Počet hlasů poslanců a senátorů pro Háchu převyšoval již v prvním kole ústavní většinu. Proti nehlasovali ani komunisté; odevzdali prázdné lístky, tím se volby zúčastnili, ale svou neutralitu si zachovali. Generál Syrový neobvykle rozšířil vojenské pocty nově zvolené hlavě státu na čestný prapor vojska a ze Staré Boleslavi povolal korouhev jezdeckého pluku, která měla nového prezidenta doprovázet až na Hrad. Ulice, kudy projížděl prezidentský průvod, byly zaplněny. Na prostranství před Rudolfinem zaujaly místo krojované skupiny legionářů, sokolstva, orelstva, dělnických tělocvičných jednot, skautů, hasičů HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ 6 i živnostenských společenstev s prapory. Kolem prezidentského automobilu jeli na koních důstojníci a před ním a za ním oddíly dragounů. Poprvé také bylo na Petříně vypáleno jednadvacet čestných salv. Rozezněly se rovněž pražské zvony a rozsvítily se pouliční lampy. Lidé pana prezidenta nadšeně pozdravovali, což na něho působilo povzbudivě. Odstoupivší prezident Beneš zaslal svému nástupci vřelý gratulační list. Volbu sympaticky přijal též veškerý československý tisk bez rozdílu politické orientace. Bezprostředně po volbě naznačil prezident Hácha svými činy, jakou cestou se chce ubírat. V Lánech položil věnec ke hrobu T. G. Masaryka a v arkýřové kapli Staroměstské radnice v Praze ke hrobu Neznámého vojína, přičemž hrdinu od Zborova označil za symbol lásky k vlasti až k obětování vlastního života. Jako vůbec první československý prezident zavítal po svém zvolení do katedrály svatého Víta, kde pražský arcibiskup sloužil na jeho počest slavnostní Te Deum. Ve Svatováclavské kapli přitom uctil symbol našeho národního majestátu, knížete Václava: políbil světcovu lebku, kterou mu k uctění podal pražský arcibiskup kardinál Karel Kašpar. Emil Hácha byl posledním prezidentem společného, již okleštěného státu Čechů, Slováků a podkarpatských Rusínů. V rámci autonomie měli Slováci i Rusíni vlastní sněm a zemskou vládu. Slovenským separatistům však tato autonomie nestačila. Hlinkovy gardy přes úsilí prezidenta Háchy, který hned po vánocích navštívil Slovensko a byl zde vřele přijat, vyvolaly nepokoje, směřující k převzetí moci. Hácha to chápal jako porušení nejen demokratických, ale i autonomních práv. Protože se k němu nedostavil předseda slovenské vlády Jozef Tiso, když ho k tomu vyzval, prezident jej z funkce odvolal a na Slovensku vyhlásil výjimečný stav. Slováci začali vést tajná jednání ve Vídni a v Berlíně. Dne 14. března 1939 se prezident Hácha při obědě dověděl, že několik minut po poledni slovenský sněm vyhlásil samostatný stát. Bylo to v době, kdy českoslovenští diplomaté už nějaký čas vedli s Berlínem jednání o Háchově návštěvě v Německu, kde chtěl prezident jednat o slovenské otázce. Němci však jeho návštěvu den po dni odkládali. Teprve po vyhlášení Slovenského státu Praze oznámili, že je Hácha v Berlíně očekáván. Během cesty zvláštním vlakem do Berlína se prezident dověděl, že německé vojsko již 14. března večer obsadilo Moravskou Ostravu a postupuje směrem na Frýdek Místek. Když pozdě večer přijel do Berlína, byl překvapen, že ho na nádraží vítali ještě jako hlavu státu. Háchovo přijetí na říšském kancléřství bylo však i nadále hodinu po hodině odkládáno. Uskutečnilo se teprve po jedné hodině v noci. Slovenská otázka už ani nemohla být otevřena, Hitler na Háchu hned zaútočil, že je vše připraveno k obsazení zbytku našeho státu německou armádou. Sliboval autonomii s vlastní vládou a rozvoj českého národa. Všeobecně je známo, jakému nátlaku byl Hácha v Berlíně vystaven. Nakonec mu nezbylo než dokument připravený nacisty podepsat. Podepsal jej jen sám za sebe, s vědomím, že je právně bezcenný. Když se Hácha 15. března 1939 navečer vrátil do vlasti, byl už Hitler na Pražském hradě. Začala šestiletá okupace naší vlasti, trvající až do

7 května Realita, kterou nastolila, je známa, stejně jako Háchovo úsilí o zachování české národní svébytnosti a zamezení perzekuce našeho obyvatelstva. Mezi oběti okupace patříli i ti, kteří Háchu do funkce navrhovali: Otakar Klapka byl popraven, Antonín Hampl zahynul v nacistickém vězení, Rudolf Beran byl uvězněn v německé káznici a po válce pro změnu v komunistickém žaláři, kde zemřel. O co spontánněji byl Emil Hácha v listopadu 1938 zvolen prezidentem, o to opuštěnější zůstal v posledních týdnech svého života. Ještě před návratem prezidenta Beneše do Prahy byl 13. května 1945 v Lánech zatčen a ve velice zuboženém stavu sanitkou odvezen do pankrácké věznice v Praze. Tam, než vůbec mohl být vyšetřován a souzen, 27. června 1945 zemřel. Když se prezident Beneš od svého tajemníka Prokopa Drtiny dozvěděl, že Hácha je ve velmi špatném zdravotním stavu ve vězeňské nemocnici, rozčileně reagoval, že se to nemělo stát, že Háchu měli nechat dožít v Lánech a že jeho převezení do věznice měl Drtina zabránit. Ale přesto Hácha na Pankráci dotrpěl, aniž pro něho kdokoliv včetně Edvarda Beneše něco udělal. K Háchovi byla nakonec milosrdná smrt. Trapný byl pak jeho utajený pohřeb. Zúčastnit se ho mohla jen Háchova dcera Milada Rádlová, po jejímž boku u hrobu stál její bývalý manžel dr. Zdeněk Rádl. Církevní obřad vykonal nuselský děkan monsignore Alois Tylínek, před druhou světovou válkou i po ní náměstek pražského primátora, který se měsíc před Háchovým pohřbem vrátil z nacistického koncentračního tábora. Hácha byl pohřben po boku své matky a manželky na Vinohradském hřbitově v Praze a označení jeho jména na náhrobku bylo ministerstvem vnitra zakázáno. Emil Hácha je až dosud v očích některých historiků, novinářů a politiků chápán ne jako oběť, ale jen jako kontroverzní a problematická osobnost. Neustále se připomíná jeho berlínský podpis z roku 1939, kterým prý zhanobil čest našeho národa. Přitom se i jeho předchůdce prezident Beneš svým podpisem v září 1938 i když pod nátlakem velmocí podrobil mnichovskému diktátu, vydal nepříteli velkou část území včetně pohraničních opevnění a vyzval armádu ke kapitulaci. A pak o deset let později, při únorové krizi 1948, tentokrát pod nátlakem komunistické ulice, přijal rezignaci demokratických ministrů, jmenoval novou Gottwaldovu vládu, a otevřel tak cestu ke čtyřicetiletému panství komunistů. A co podpis prezidenta generála Ludvíka Svobody v srpnu 1968 na moskevském protokolu, který stvrdil okupaci sovětských vojsk na našem území, trvající pak více než dvacet let? Jak Edvard Beneš, tak Ludvík Svoboda měli za sebou další ústavní činitele a politické představitele, zatímco Hácha byl v Berlíně v nejtěžších okamžicích odkázán jenom sám na sebe. Lidová moudrost tvrdí, že když dva dělají totéž, není to totéž. V případě Emila Háchy, Edvarda Beneše a Ludvíka Svobody to platí nikoliv o dvou, ale dokonce o třech. Neboť Háchovi se přes všechny historické zkušenosti našeho národa z posledních desetiletí na rozdíl od Beneše a Svobody ani po sedmdesáti letech nedostává spravedlivého a objektivního zhodnocení jeho života a činů. Znalec života našich prezidentů, profesor Vladimír Kadlec, za Pražského jara ministr školství a později chartista, při hodnocení Emila Háchy právem říká, že jeho smrt v pankrácké věznici volá po rehabilitaci. J. Rubín, pamětník a čestný předseda Společnosti JUDr. Emila Háchy 1 Obr. 1 V sobotu bylo 70. výročí volby E. Háchy třetím čs. presidentem připomenuto nejprve vzpomínkou u Háchova hrobu na Vinohradském hřbitově a poté slavnostní bohoslužbou ve Svatováclavské kapli chrámu sv. Víta na Pražském hradě, kterou celebroval světící biskup pražský Msgre. Karel Herbst. Za město Trhové Sviny se těchto vzpomínkových akcí zúčastnili starosta Ing. R. Bušek a Mgr. F. Slípka. Obr. 2 V neděli celebroval slavnostní bohoslužbu v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v T. Svinech českobudějovický světící biskup Msgre. Pavel Posád. Rovněž při této příležitosti bylo vzpomenuto výročí Háchovy volby. Obr. 3 Krátké vzpomínky u Háchova rodného domu se zúčastnila také delegace Společnosti dr. E. Háchy z Prahy / /. Text i foto: Mgr. F.Slípka 2 3 Vydán háchovský sborník k 70. výročí presidentské volby Společnost dr. Emila Háchy vydala s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, města Trhových Svinů a Badatelského nadačního fondu Anny a Jaroslava Krejčích sborník příspěvků, dokumentů, vzpomínek a fotografií k 70. výročí volby našeho rodáka JUDr. Emila Háchy třetím československým presidentem. Ve sborníku (titul na snímku) jsou kromě několika nových studií zejména příspěvky, které zazněly na vědeckém semináři Causa Emil Hácha, jenž se konal 8. června 2005 v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Praze. O této konferenci jsme podrobně informovali v Trhovosvinenských listech č. 2/2005. Do sborníku přispěli: PhDr. Josef Tomeš z Masarykova ústavu Akademie věd ČR (současný předseda Společnosti dr. E. Háchy), prof. JUDr. Antonín Procházka emeritní soudce Ústavního soudu, prof. Dr. Robert Kvaček z Filosofické fakulty University Karlovy, PhDr. Vít Machálek z Pardubické university, dr. Dagmar Hájková z Masarykova ústavu AV ČR, prof. dr. Zbyněk Zeman z Oxfordské university, dr. J.B. Uhlíř z Vojenského historického ústavu, publicista a literární kritik dr. Jaromír Slomek a pamětník a čestný předseda Společnosti dr. E. Háchy pan Jiří Rubín. Sborník byl veřejnosti oficiálně představen 10. prosince 2008 v pražském divadle Miriam. Knihu vydalo pražské nakladatelství Vérité v nákladu 1000 výtisků. Toto první vydání však není ještě určeno k volnému prodeji, ale bude rozesláno do všech veřejných knihoven v ČR. Do prodeje by měl jít až dotisk. V Trhových Svinech si bude možné sborník vypůjčit v městské knihovně. Mgr. F. Slípka /Emil Hácha před 70 lety zvolen třetím presidentem ČSR. Nakladatelství Vérité, Praha 2008, 1. vydání, 152 stran/ 7

8 Zeptali jsme se PhDr. Víta Machálka z Pardubické university Jak vnímáte současný stav historického vědomí o osobnosti JUDr. Emila Háchy? Změnilo se během posledních dvou desetiletí? Prezident Klaus dostal nedávno v rozhovoru pro Instinkt otázku, zda byl podle něj Hácha čestný muž, anebo zrádce. Odpovědi se vyhnul s poukazem na to, že k posunu všeobecného myšlení ve vztahu k Háchovi ještě čas nedozrál. Zdá se mi, že politici, s čestnou výjimkou těch trhovosvinenských, budou ke spravedlivému hodnocení obětovaného prezidenta ochotni teprve tehdy, až čas dozraje a už to nebude spojeno s politickým rizikem... To je ovšem začarovaný kruh, protože posun všeobecného myšlení může nastat teprve tehdy, až k tomuto posunu přispějí politici. Mnoho lidí toho o našich novodobých dějinách ví jen velmi málo a jejich myšlení se často stále Noční obloha aneb Amatérský astronom a astrofotograf představuje svůj obor Mé povídání o krásách noční oblohy bych začal citátem z encyklopedie "Astronomie je přírodní věda o pozorování a výzkumu vesmíru; zabývá se vznikem, vývojem, stavbou, rozložením, pohybem a vzájemnými interakcemi vesmírných těles, jejich soustav, prostoru mezi nimi a vesmíru jako celku." Role amatérských astronomů jako pozorovatelů bývala vždy nezastupitelná. Pozorování zákrytů hvězd Měsícem amatéry pomáhala zpřesňovat jeho dráhu. V sedmdesátých letech minulého století - v době, kdy se připravovaly americké pilotované mise Apollo k cestě na Měsíc, to byla téměř jediná data, která měli v NASA k dispozici (kromě vlastních pozorování). V pozorování proměnných hvězd (hvězdy měnící pravidelně či nepravidelně svou jasnost) byla až na výjimky napozorovaná data získaná výhradně amatéry. V současné době, v epoše obrovského rozvoje výpočetní a CCD techniky se role amatérů výrazně snížila. Pozorování zákrytů hvězd Měsícem zcela nahradily kosmické sondy sledující dráhu a polohu Měsíce s nesrovnatelně větší přesností. Pozorování proměnných hvězd amatéry z větší části nahradily malé robotické dalekohledy umístěné v nejlepších astronomických lokalitách (Kanárské a Havajské ostrovy, Chile,...). Bez nutnosti lidské obsluhy si sami zkontrolují stav počasí, v případě jasné oblohy otevřou pohybuje v rámci určitých klišé. Na druhou stranu bych ale rád konstatoval, že u té části společnosti, kterou toto téma zajímá a je otevřená přijímání nových poznatků, ke změně historického vědomí nepochybně dochází. Podle mých zkušeností s veřejnými diskusemi na téma Emil Hácha dnes v těchto diskusích výrazně převládá pozitivní pohled na Háchu. Tradiční hodnocení Háchy jako kolaboranta už v nich vyjadřují jen jednotlivci. Jak v těchto diskusích, tak i v novější historické literatuře se dokonce často setkávám s názorem, že Emil Hácha ve zkoušce ohněm obstál daleko lépe než Edvard Beneš, o Ludvíku Svobodovi ani nemluvě. Hácha už tedy mezi našimi prezidenty není opovrhovaným outsiderem, ale stále více se mu mezi nimi dostává čestného místa. V roce 1968 chodec-reportér Juraj Puci v Mladém světě napsal, že v Trhových Svinech někteří lidé cítí hrdost na svého rodáka Emila Háchu. Tehdy to po desetiletích špinění Háchova jména byla senzace. Dnes je naproti tomu zřejmé, že značná část informovaných lidí pokládá tuto hrdost za oprávněnou. HOBBY kopuli a každou jasnou noc v roce (až 360 nocí v roce!) provádí soustavné sledován í-snímkování téměř celé oblohy. Tím vlastně monitorují jasnosti většiny hvězd a to vše zcela automaticky! Druhý den zašlou napozorovaná a téměř kompletně zpracovaná data profesionálnímu astronomovi do jeho teplé pracovny. Pro amatéra toho již na pozorování moc nezbude... Pro mne se astronomie stala koníčkem, když mi bylo asi 13 let. Tehdy jsem k Vánocům dostal německou stavebnici Optik Montage. V ní bylo možné provádět různé optické pokusy, postavit např. mikroskop a také malý astronomický dalekohled. Na zadní straně manuálu stavebnice byla nepříliš povedená fotografie Měsíce se jmény některých kráterů. Já jsem tímto minidalekohledem viděl více, než bylo zakresleno na oné fotografii z manuálu. Tak jsem začal shánět podrobnější mapu Měsíce, čímž jsem se dostal k pár knihám o astronomii a během krátké doby jsem v tom byl až po uši. Jsem členem ČAS (Česká Astronomická Společnost), pozorovací skupiny MEDÚZA (fyzicky proměnné hvězdy) a B.R.N.O.(zákrytové proměnné hvězdy).v posledních pár letech mě také "chytila" astrofotografie. Dříve to bylo hlavně pozorování KULTURA Pozn.: PhDr. Vít Machálek (na snímku) je autorem doposud nejrozsáhlejšího díla o E. Háchovi Prezident v zajetí, které vyšlo v roce Připravil: Mgr. F.Slípka proměnných hvězd. Jak jsem ale psal výše, tato vizuální pozorování amatérských astronomů nemají dnes již téměř žádnou vědeckou hodnotu, a proto jsem se začal specializovat na astrofotografii. Ta sice také nepřináší žádnou vědeckou hodnotu, zato však přináší jakési osobní potěšení, protože astrofotografie je obor, kdy je vždy co zlepšovat. Je to vlastně nekonečná práce (stále se objevují nové technické prostředky, jako např. nové digitální fotoaparáty, speciální astronomické CCD kamery, počítačové zpracování obrazu), a tak potěší i sebemenší pokrok kupředu. Jako ukázku mé práce zde uvedu např. fotografii galaxie M31 ze souhvězdí Andromeda pořízené letos v průběhu měsíců září - říjen (z důvodu nutnosti dlouhých expozičních časů, od desítek minut po desítky hodin, zabere získání podobné fotografie většinou několik nocí). Více mých fotografií (v barvě) je k vidění na dole uvedených internetových stránkách. Příště: Co zajímavého bude k vidění na únorové obloze a pár informací o našem Měsíci. Fr. Bílek, Trhové Sviny Kulturní oddělení města Borovany Vás zve na zábavný pořad Miroslava Donutila CESTOU NECESTOU pátek 9. ledna 2009, začátek v 19 hod. v kulturním sále Borovany Předprodej a rezervace vstupenek od infocentrum a knihovna Borovany - tel , Vstupné 180 Kč, v den akce 200,- Kč 8

9 Letošní kurz tance skončil V pátek 28. listopadu 2008 byl ve strážkovickém sále věnečkem zakončen každoroční tříměsíční kurz tance a společenské výchovy, pořádaný Městským kulturním střediskem T. Sviny, který vedli taneční mistři Jiří a Simona Štojdlovi. Živou hudbu zajišťovali při všech lekcích J. Čajan, P. Dvořák, M. Král a M. Dvořák. Na našem obrázku představujeme letošní vítěze tradiční taneční soutěže: Vojtěcha Slípku a Denisu Lehnerovou. Text i foto: F.Herbst NOVINKY VE FONDU KNIHOVNY PROSINEC Rollins, James: Jidášův kmen Z hlubin Indického oceánu se vynoří hrozivá epidemie, aby zničila lidstvo. Emil Hácha - před 70 lety zvolen třetím prezidentem ČSR Pijanowski, Lech: Encyklopedie světových her Kniha obsahuje více než tři sta her, rozdělených podle typu na hry deskové, karetní, hry pro jednoho hráče a hry napodobující život. O čem ženy píší Dvacet tři povídek reprezentuje dvacet tři odpovědí na otázku položenou titulem knihy. Kovařík, Jiří: Sňatky se smrtí Příběhy z francouzských dějin. Halík, Tomáš: Dotkni se ran Spiritualita nelhostejnosti. Viewegh, Michal: Román pro muže Tři sourozenci a mladá striptérka na společném lyžařském výletě, který jen díky náhodě neskončí vraždou - to je zápletka nového románu Michala Viewegha. Fowler, Will: Operace Overlord Vylodění v Normandii: prvních 24 hodin. Gut, Karel: 100 let českého hokeje Kniha podrobně mapuje celou historii českého hokeje od jeho počátků až do současnosti. Vyhlídal, František: Kronika mistrovství Evropy ve fotbale Kniha dokumentuje 13 turnajů nejvyšší evropsklé soutěže národních mužstev. King, Stephen: Ostrov Duma Key Autor předkládá fascinující román, ve kterém čtenáře provede tajemnými kouty lidské paměti a temnými vodami představivosti. Langhammerová, Jiřina: Čtvero ročních dob Kniha přináší cenné informace o životě předků i o tom, že tradice stále žijí v nás. Vondruška, Vlastimil: Letopisy královské koruny III. Pokračování příběhů královského písaře Jiřího Adama z Dobronína. Od do knihovna uzavřena - dovolená. M. Dudová 9 Nepřehlédnutelná výstava kontaktních fotokopií Komu učaroval tajemný svět starých opuštěných fabrik, hrabalovská poetika příliš hlučné samoty a kouzlo hutí kde se kalila ocel, měl by jistě navštívit výstavu fotografické skupiny Ohnestrom v Kulturním domě Trhových Svinů. Skupina Ohnestrom se v dnešní době digitálních aparátů a laserového tisku téměř archaicky vrací ke klasické chemické fotografii. Fotografuje totiž na staré měchové velkoformátové přístroje. Členy sbližuje radost z řemesla, radost ze setkání, jejímž výsledkem jsou pak kontaktní kopie nebývalé poetiky (pozn. autora -kontakt. kopie - negativ je prosvícen přímo na fotopapír bez použití zvětšováku). Při pohledu na fotografie této skupiny nelze nevzpomenout na téměř zapomenutého a dnes znovu objeveného fotografa české odnože Nové věcnosti Eugena Wiškovského, který ve dvacátých letech minulého století nápaditými výřezy obyčejných předmětů jako železných tyčí, elektrických izolátorů a betonových rour dokázal změnit konvenční vnímání pro běžného diváka obyčejných motivů a objevit v nich zcela nečekané symbolické významy. Ohnestrom není klasickou fotografickou skupinou, je spíše nezávislým sdružením kamarádů, kteří se čas od času sejdou, aby spáchali něco fotografického, blízkého jejich srdci a poetice. Skupinu tvoří Jindřich Čermák z Jesenice, student 2. ročníku bakalářského studia Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě, Karel Bláha z Plzně, Jaroslav Slavík ze Strašic a Jiří Veselý z Rakovníka. Fotografie představené v Trhových Svinech vznikly během čtyř návštěv v lokalitách muzea vojenské techniky ve Zruči u Plzně, v kovošrotu v Plzni a v areálu Vojtěšské huti na Kladně. Nechte se unášet fantaskním světem starých fabrik a hutí na křídlech skupiny Ohnestrom, stojí to za to. Výstava potrvá od do Výstava Daša Barteková - Selves P. Petrus a kurátor V. Němec V Trhových Svinech v kulturním domě bude od 4. ledna vystavovat své práce mladá slovenská fotografka Daša Barteková. Cyklus fotografií se jmenuje Selves. Daša Barteková je studentkou prvního ročníku Institutu tvůrčí fotografie při Filosoficko-přírodověcké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Je absolventkou Školy uměleckých řemesel Josefa Vydry, obor fotografie, v Bratislavě. Mezi její pedagogy na střední škole patřila i Judita Csáderová, význačná slovenská fotografka. Autorka se zabývá subjektivním dokumentem a reportážní fotografií. Její tvorba je ovlivněna prácemi Jána Pavlíka a deníky Viktora Kopasze a dalšími autory. Má ráda Andyho Warhola, Velvet Underground, Deža Ursíniho, ale i Klezmatic. Ve svých fotografiích se snaží zachytit své vnitřní pocity, myšlenky a reakce na dění a věci v jejím okolí, které jí obklopují. Při shlédnutí Dašiných fotografií se vám mohou připomenout fotografie jiného slovenského fotografa Jána Pavlíka. Jak Daša sama přiznává jeho vliv na její tvorbu není zrovna zanedbatelný. Stejně jako Pavlíkovo fotografie z jeho období cyklů Ernest a Alice, tak i snímky Bartekové se výrazně vyčleňují a přirozeně vymykají jakémukoliv začlenění. A to i v dnešní době trendu tzv. ženských pohledů. Fotografie je pro Dašu Bartekovou určitou katarzí, očistnou koupelí a osobním deníkem, který nám předkládá k náhlédnutí. Její práce mohou být pro někoho provokativní až nedůstojné, ale fotografická veřejnost je z její poslední výstavy Selves doslova nadšená. Rozhodně doporučujeme k návštěvě. P. Petrus a kurátor V. Němec

10 DOLBY DIGITAL PROGRAM KINA DOLBY DIGITAL pátek v hod. - Premiéra sobota v hod. Americká barevná komedie 113 min. ŽENY Komedie, ve které se dozvíte, po čem ženy doopravdy touží Hrají: Meg Ryan, Annette Bening, Eva Mendes a další Vstupné: 60,- Kč sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americká barevná animovaná komedie v českém znění 90 min. MADAGASKAR 2 Stále spolu. Stále ztraceni. Mládeži přístupno Vstupné: 65,- Kč neděle v hod. - Premiéra pondělí v hod. Americko-kanadská barevná komedie 96 min. JUNO Komedie o dospívání a jeho nečekaných nástrahách. Hrají: Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner a další Vstupné: 70,- Kč pondělí v 9.45 hod. a ve hod. Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ 65 min. PŮLNOČNÍ PŘÍHODA Pásmo pohádek pro děti čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. Americký barevný širokoúhlý akční thriller RALLYE SMRTI Kdo přežije, vyhraje. Hrají: Jason Statham, Joan Allen Tyrese Gibson a další Mládeži do 15 let nepřístupno sobota v hod. a v hod. - Premiéra neděle v hod. a v hod. Americká barevná muzikálová komedie v českém znění Vstupné: 10,- Kč 105 min. Vstupné: 60,- Kč MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ ROČNÍK Jsou mladí, krásní a bezstarostní Hrají: Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Lucas Grabeel a další 112 min. Mládeži přístupno Vstupné: 70,- Kč pondělí v hod. - Repríza Český barevný širokoúhlý velkofilm 140 min. BATHORY Vzkříšení čachtické legendy Hrají: Anna Friel, Vincent Regan, Hans Matheson, Karel Roden, Deana Jakubisková-Horváthová, Bolek Polívka, Jiří Mádl, Lucie Vondráčková, Franco Nero a další čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. České barevné drama Vstupné: 60,- Kč 114 min. ANGLICKÉ JAHODY Příliš horký srpen 1968 Hrají: Viktor Preiss, Pavla Tomicová, Nina Divíšková, Ivan Lupták a další pondělí a ve hod. Filmové představení nejen pro děti ZŠ PANE, POJĎTE SI HRÁT Pásmo pohádek pro děti sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Český barevný hudební film Vstupné: 70,- Kč 63 min. Vstupné: 10,- Kč 87 min. ČESKÁ RAPublika První celovečerní film o českém rapu. Hrají: členové skupiny PSH, SuperCroo, Indy a Wich, Orion, James Cole a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 70,- Kč pondělí v hod. - Premiéra Francouzský barevný širokoúhlý akční thriller 93 min. 96 HODIN Bývalý špión pátrá po únoscích své dcery, která má být prodána do otroctví. Hrají: Liam Neeson, Maggie Grace a další čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ KD T. SVINY NA PŘÍŠTÍ MĚSÍC Vstupné: 65,- Kč Americký barevný širokoúhlý sci-fi horor 102 min. DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ Mysleli jsme, že Země je naše. Byla to chyba. Hrají: Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Jon Hamm a další Vstupné: 65,- Kč sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Český barevný milostný příběh 93 min. 10 KDOPAK BY SE VLKA BÁL Konečně film o lásce, který můžete vidět s dětmi Hrají: Dorotka Dědková, Jitka Čvančarová, Pavel Řezníček a další Mládeži přístupno sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. České barevné širokoúhlé milostné drama Vstupné: 60,- Kč 108 min. HLÍDAČ Č. 47 Karel Roden v milostném příběhu o lásce, vášni, smrti a trestu. Hrají: Karel Roden, Lucia Siposova, Václav Jiráček, Vladimír Dlouhý a další Mládeži do 15 let nepřístupno pondělí v hod. - Premiéra Americký barevný širokoúhlý romantický horor STMÍVÁNÍ Zamilovat se do upíra? Proč ne. Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner a další středa!!! v hod. a v hod. - Premiéra čtvrtek v hod. a v hod. Česká barevná komedie Vstupné: 70,- Kč 122 min. Vstupné: 65,- Kč 104 min. SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH Co uděláte, aby se Vaše 25 let stará platonická láska stala skutečnou? Hrají: Jan Antonín Duchoslav, Michal Suchánek, Václav Kopta, Radoslav Brzobohatý, Veronika Freimanová, Eva Jeníčková a další Mládeži přístupno pátek v hod. a v hod. - Premiéra sobota v hod. a v hod. Americká barevná komedie ČTVERY VÁNOCE Jeho rodiče a její rodiče. A to všechno v jeden den... Vstupné: 70,- Kč 89 min. Hrají: Vince Vaughn, Reese Witherspoon, Robert Duvall a další Mládeži přístupno Vstupné: 65,- Kč DIVADLA středa v hod. sál KD TRHOVÉ SVINY Umělecká agentura Rajcha uvádí Chaz Palminteri: VĚRNÝ - VRAH ZVONÍ DVAKRÁT Přímý přenos z jednoho pracovního výkonu nájemného vraha. Vynikající komedie s detektivní zápletkou. Hrají: TOMÁŠ KREJČÍŘ, DANA HOMOLOVÁ, VÁCLAV MAREŠ Režie: JANA KALIŠOVÁ Vstupné: 150,- 140,- 120,- Kč VÝSTAVY od 4.1. do foyer KD T. TRHOVÉ SVINY DAŠA BARTEKOVÁ - SELVES / Výstava mladé slovenské fotografky Daši Bartekové. Cyklus fotografií se jmenuje Selves SPOLEČENSKÉ A ZÁBAVNÉ POŘADY úterý v hod. sál KD TRHOVÉ SVINY HANKY PANKY - Travesti show Úplnou nabídku předplatného KD T. SVINY najdete v Kulturním měsíčníku č. 1 / 2009 Předprodej: Kulturní dům T. Sviny tel po-pá h. / h. nebo v době prodeje vstupenek do kina a Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny tel PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ KD T. SVINY NA PŘÍŠTÍ MĚSÍC

11 Firma MEDISIZE CZ, s.r.o. sídlící v Trhových Svinech děkuje všem svým zaměstnancům za úspěšné zvládnutí pracovních úkolů v roce 2008 a přeje jim do nového roku 2009 hodně pracovních a životních úspěchů. Informace o možnosti zaměstnání podává personální oddělení MEDISIZE CZ, s.r.o., Tovární 560, Trhové Sviny, tel. č , 11

12 BYLO V REDAKČNÍ POŠTĚ Poděkování Prostřednictvím Trhovosvinenských listů bych si dovolil poděkovat všem, ktěří se spolu se mnou podíleli v zimním období na zprovoznění zimního stadionu v Trhových Svinech v areálu vedle sportovní haly. V letošním roce našemu Sportovnímu klubu skončila pětiletá smlouva o nájmu s městským úřadem. J. Polášek st. SPORT Sportovní klub REJTA občanské sdružení a Hostinec U Babči Rejta pořádají dne 27. prosince 2008 v sále uvedeného hostince III. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise jednotlivců - amatérů Začátek turnaje ve 12 hodin Závazná prezentace hod. Vlastní přezůvky a p á l k y s sebou! Startovné 50,- Kč INZERCE AUTOŠKOLA Josef Kápar, AUTOŠKOLA z našeho města zahajuje v prosinci 2008 výuku a výcvik pro skupiny ŘO AM, A1, A do 25 kw a B Zahajovací ceny kurzů, slevy pro studenty více na tel.: Autokelly na náměstí Otevírací doba od 8 do 12 hod. a od 14 do hodin. Sobota od 8 do 12 hod. Akce na baterie -20%. Diecézní charita v Českých Budějovicích pořádá ve dnech 8. až 10. ledna 2009 v Trhových Svinech TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2009 Vítáni jsou dobrovolníci z řad děti i dospělých, kteří by byli ochotni chodit koledovat. V každé kolednické skupině se počítá se třemi dětmi a jedním dospělým vedoucím. Pokud máte zájem se zapojit do organizace Tříkrálové sbírky a být užitečný v této dobročinné akci, ozvěte se nejpozději do konce roku 2008 (případně ještě do 5. ledna 2009) paní Lucii Pokorné z Trhových Svinů, tel nebo na Výtěžek sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména ve městech a obcích, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí. Tato dobročinná sbírka se celorepublikově uskuteční od 2. do 11. ledna Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky v Českých Budějovicích bude organizovat Městská charita 5. ledna 2009 od 14 hodin (u Černé věže). Tříkrálová sbírka je výzvou všem lidem dobré vůle k otevření dobra ve svém srdci, pro pomoc bližnímu svému člověku v nouzi! Své náměty, připomínky a informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte paní Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech nebo na podatelně tamtéž.. Příspěvky prosím dodejte buď písemně nebo v elektronické podobě nejlépe v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Kontaktní údaje: Ing. Božáková tel , podatelna tel , více na Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Uzávěrka čísla je vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny IČO ev. šč. MK ČR E Vychází 12 x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Petra Vicková DTP Petr Hnilička, photo & graphic studio Náklad 600 výtisků Cena tohoto výtisku 5,- Kč

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Říjen 2008 Číslo 10 Ročník XVIII Kamerový systém dohlíží zejména na prostor před školou Rozhodnutím rady města ze dne 21. dubna 2008

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Zveme Vás Africa Alive

listy TRHOVOSVINENSKÉ Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Zveme Vás Africa Alive TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com listy Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Po čase začíná být město opět úspěšné při ucházení se o dotace

Více

prosinec 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MARKÉTA DOČEKALOVÁ Přichází čas Vánoc

prosinec 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MARKÉTA DOČEKALOVÁ Přichází čas Vánoc prosinec 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Přichází čas Vánoc FOTO: MARKÉTA DOČEKALOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

radnièní listy Statutární mìsto Prostìjov pøeje všechno nejlepší v roce 2015! FOTO: ARCHIV MMPV Prostìjovské

radnièní listy Statutární mìsto Prostìjov pøeje všechno nejlepší v roce 2015! FOTO: ARCHIV MMPV Prostìjovské Prostìjovské radnièní listy Èíslo 12/2014 www.prostejov.eu 29. prosince 2014 Informace Aktuality Oznámení Kultura Publicistika Sport www.prostejov.eu Statutární mìsto Prostìjov pøeje všechno nejlepší v

Více

Čestné občanství města pro tři pedagogy

Čestné občanství města pro tři pedagogy Ročník XIII. číslo 4 (162) Sobota 30. dubna 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31. KVĚTNA Uzávěrka: 23. května DRAŽBA NEMOVITOSTÍ 20. KVĚTNA V SEMILECH Informace

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

Rozpočet a ano zimnímu stadionu

Rozpočet a ano zimnímu stadionu 1 leden 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2. zasedání zastupitelstva města Rozpočet a ano zimnímu stadionu Ve středu 17. prosince se v Konírně zámku uskutečnilo druhé

Více

1-2 leden-únor. Příloha: Sběrový kalendář. Guvernérce se u nás líbilo

1-2 leden-únor. Příloha: Sběrový kalendář. Guvernérce se u nás líbilo 1-2 leden-únor 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Rozhovor se starostou města Romanem Fabešem Starostovat v Telči je radost (ale i starost) Konec starého a začátek nového roku je tradičně dobou bilancování. Navíc,

Více

Kronika KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Kronika KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Kronika 2012 KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Zápis do kroniky MČ Praha 9 za rok 2012 byl zpracován na podkladě článků a informací v časopise Devítka, vybraných zpráv z monitoringu českých novin firmy Newton,

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA

LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA 2 únor 2014 ROČNÍK XXV Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Rozhovor se starostou města R. Fabeš prozradil o Telči 2014 skoro vše Na počátku nového roku poskytl starosta města Roman Fabeš

Více

města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Otázky BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1. 28. ÚNORA

města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Otázky BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1. 28. ÚNORA města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Zastupitelstvo města Příbora zvolilo 13. ledna 2005 neuvolněným místostarostou města Příbora pana RSDr. Mgr.Stanislava Janotu. Na pana Janotu se mohou občané obracet

Více

Měsíčník. města Příbora. Poznamenejte si do kalendáře! PROSINEC 2005 MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA 1

Měsíčník. města Příbora. Poznamenejte si do kalendáře! PROSINEC 2005 MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA 1 Měsíčník města Příbora Cena: 5, - Kč PROSINEC 2005 Poznamenejte si do kalendáře! 5.12.2005 Mikulášské čertění 15:00 Mikulášské rarašení 15:15 Mikulášské hrátky (soutěže a hry pro děti) 16:00 Soutěž o nejkrásnější

Více

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ! Protože se blíží závěr občanského roku, nastal čas hodnocení, a to nejen uplynulého roku 2002, ale i let předcházejících. Proto

Více

Náchodský. zpravodaj. březen. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. březen. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2010 březen Březen měsíc čtenářů Zprávy Kronika Bydlení v Harmonii Poplatek za odpad Náchodské školy Boris Mědílek Březnová výročí Významní návštěvníci Náchoda Ceny nadace Ohlédnutí rok 2004 Sociální integrace

Více

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Březen 2011 Číslo 3 Ročník XXI O plesech a bálech V zimním období se velká část naší populace účastní různých plesů. Smysl tohoto dění

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

Reprezentovalo nás mládí

Reprezentovalo nás mládí 11 listopad 2009 ROÈNÍK XX cena: 6 Kè Reprezentovalo nás mládí Zvláštní příloha: Nařízení Rady Města Telče O provádění zimní údržby na místních komunikacích Silák David Maximální úsilí Davida Lupače na

Více

číslo 198 říjen 2006 STAROSTI STAROSTŮ

číslo 198 říjen 2006 STAROSTI STAROSTŮ 8,- Kč Nastal podzim, děti už dávno sedí ve školních lavicích a příroda začíná dostávat zlatavý kabát. Dnes na dlouhou dobu naposledy vyjíždím za starostmi starostů. V říjnu komunální volby někde možná

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Starostův sloupek Konec února a březen nebývají zrovna měsíce nějak zvlášť bohaté na kulturu či jiné lidské činnosti. Končí plesová sezona,

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE Slovo starosty Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili

Více

Rozhovor. Být hejtmanem byla především zodpovědnost, říká v rozhovoru hejtman PK Petr Zimmermann. strana 3. Ustavující zasedání nově zvoleného

Rozhovor. Být hejtmanem byla především zodpovědnost, říká v rozhovoru hejtman PK Petr Zimmermann. strana 3. Ustavující zasedání nově zvoleného Kultura Kasárny se proměnily na depozitář. Studijní a vědecká knihovna v Plzni získala jeho otevřením další prostory. strana 2 Rozhovor Být hejtmanem byla především zodpovědnost, říká v rozhovoru hejtman

Více

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku Kojetínský ZPRAVODAJ Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč Vážení čtenáři Kojetínského zpravodaje, vážení spoluobčané! Rok 2015 se stal realitou a to, co jsme v roce minulém nestihli učinit, již musíme

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

INZERCE INZERCE S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města INZERCE

INZERCE INZERCE S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města INZERCE 11/2011 SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, v těchto pěkných podzimních dnech, kdy se příroda halí do nádherných krás podmanivých barev charakteristické podzimnímu období a kdy toto období každý

Více

Únor 2009. občanů, kteří to přicházejí úředníkům vysvětlit. A konečně, co tato změna znamená pro orgány a organizace, vůči kterým Městský úřad Dvůr

Únor 2009. občanů, kteří to přicházejí úředníkům vysvětlit. A konečně, co tato změna znamená pro orgány a organizace, vůči kterým Městský úřad Dvůr NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Únor 2009 Číslo 2 www.dvurkralove.cz Ulice, ulice a opět ulice (Věřte, že nejde z mé strany o snahu zaplnit stránky tohoto

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více